2013-2014 სასწავლო წლის II სემესტრიბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, პროფესიული უმაღლესი განათლება
მაგისტრატურა - კვლევითი კომპონენტიდოქტორანტურა
ბაკალავრიატი / Бакалавриат / Baccalaureate
პროფესიული განათლება
2013-2014 სასწავლო წლის I სემესტრიბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, პროფესიული უმაღლესი განათლება
დოქტორანტურა
ბაკალავრიატი / Бакалавриат / Baccalaureate
პროფესიული განათლება


არქივი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009