2014-2015 სასწავლო წლის I სემესტრი
 
                               


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009