2014-2015 სასწავლო წლის I სემესტრი
 
                               

 

დოქტორანტურის სწავლების პირველი წლის სტუდენტების 2014-2015 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

 


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009