საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფები

 

1100
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ფურცხვანიძე ლონდა
01-314ა
--- --- --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-523ა
3-11:00 სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-425ა
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) პრაქტიკული
ვერულაშვილი ფატიმა
01-410ბ
--- --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ხმელიძე თამაზ
01-505ბ
4-12:00 რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
ჯაფარიძე გიორგი
01-510ბ
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
მეტრეველი გელა
01-424ა
--- --- --- რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-510ბ
5-13:00 სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (სპეც-კურსი) . (არჩევითი) (BCDCA01) პრაქტიკული
კახიანი ლია
01-520ა
--- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (სპეც-კურსი) . (არჩევითი) (BCDCA01) ლექცია
კახიანი ლია
01-510ბ
--- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-505ბ
6-14:00 --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-422ა
--- --- ---
7-15:00 --- --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
ფურცხვანიძე ლონდა
01-315ა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1101
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-523ა
3-11:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
ფურცხვანიძე ლონდა
01-410ბ
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
ჯაფარიძე გიორგი
01-517ბ
4-12:00 --- --- --- --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-517ბ
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-510ბ
5-13:00 --- --- --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ფურცხვანიძე ლონდა
01-410ბ
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-505ბ
6-14:00 --- --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-517ბ
--- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) პრაქტიკული
ვერულაშვილი ფატიმა
01-505ბ
---
7-15:00 --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ხმელიძე თამაზ
01-505ბ
--- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) პრაქტიკული
ხაზარაძე ომარი
01-517ბ
---
8-16:00 --- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-519ა
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1102
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ფურცხვანიძე ლონდა
01-410ბ
2-10:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-523ა
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-425ა
--- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ფურცხვანიძე ლონდა
01-410ბ
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
მეტრეველი გელა
01-425ა
--- რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-510ბ
5-13:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (სპეც-კურსი) . (არჩევითი) (BCDCA01) ლექცია
კახიანი ლია
01-510ბ
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) პრაქტიკული
ვერულაშვილი ფატიმა
01-505ბ
--- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-505ბ
6-14:00 --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-422ა
--- --- რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა
01-510ბ
7-15:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (სპეც-კურსი) . (არჩევითი) (BCDCA01) პრაქტიკული
კახიანი ლია
01-510ბ
--- --- ---
8-16:00 --- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-519ა
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
ფურცხვანიძე ლონდა
01-410ბ
--- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1104
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-518ა
--- --- --- --- ---
2-10:00 შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაციის პროექტი (RMBS201) საკურსო
მსხილაძე ნინო
01-518ა
--- --- --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
---
3-11:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-519ა
---
4-12:00 --- --- სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-415ა
--- სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-418ა
---
5-13:00 --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-517ბ
--- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) პრაქტიკული
ჟღენტი რამაზ
01-518ა
---
6-14:00 --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
ჟღენტი რამაზ
01-518ა
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1108
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
მეტრეველი გელა
01-424ა
--- --- --- ---
4-12:00 --- სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-430ა
--- --- --- ---
5-13:00 --- შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშან-თვისებები (REASO01) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი
01-425ა
--- --- --- ---
6-14:00 სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-430ა
შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშან-თვისებები (REASO01) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-425ა
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) ლექცია
წეროძე შოთა
01-519ა
--- --- ---
7-15:00 ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-426ა
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-422ა
--- --- ---
8-16:00 სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) საკურსო
წეროძე შოთა
01-519ა
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-424ა
--- --- ---
9-17:00 --- --- ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-425ა
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1109
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-513ა
--- --- ---
5-13:00 --- --- ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-425ა
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია (RMBS101) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
--- --- ---
8-16:00 --- --- შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) ლექცია
მახვილაძე რევაზ
01-418ა
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
კონსტრუქციების ვიზუალური და ბოჭკოვან-ოპტიკური კონტროლი (VCOFO 01) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-426ა
---
9-17:00 --- --- ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-425ა
კონსტრუქციების ვიზუალური და ბოჭკოვან-ოპტიკური კონტროლი (VCOFO 01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-425ა
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია (RMBS101) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
---
10-18:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) პრაქტიკული
გოგბერაშვილი ანა
01-417ა
---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1110
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია (RMBS101) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
--- --- ---
8-16:00 --- კონსტრუქციების ვიზუალური და ბოჭკოვან-ოპტიკური კონტროლი (VCOFO 01) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-423ა
შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) ლექცია
მახვილაძე რევაზ
01-418ა
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) პრაქტიკული
გოგბერაშვილი ანა
01-415ა
---
9-17:00 --- ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-425ა
ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-425ა
კონსტრუქციების ვიზუალური და ბოჭკოვან-ოპტიკური კონტროლი (VCOFO 01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-425ა
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-505ბ
---
10-18:00 --- --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია (RMBS101) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1115
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- სპეციალური ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (CONTA01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
--- ---
3-11:00 --- --- --- კომუნალური მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (UTBOM01) პრაქტიკული
ცინცაძე გურამ
01-415ა
--- ---
4-12:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) ლექცია
მახვილაძე რევაზ
01-415ა
--- ---
5-13:00 --- --- --- კომუნალური მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (UTBOM01) ლექცია
ცინცაძე გურამ
01-415ა
საშენი მასალების წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (OMBMP01) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-415ა
საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-415ა
6-14:00 --- --- --- სპეციალური ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (CONTA01) პრაქტიკული
ეზუგბაია ზურაბ
01-518ა
სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) ლექცია
ცინცაძე გურამ
01-415ა
მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) პრაქტიკული
მახვილაძე რევაზ
01-415ა
7-15:00 --- --- --- --- სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) პრაქტიკული
ცინცაძე გურამ
01-415ა
საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-415ა
8-16:00 --- --- --- --- საშენი მასალების წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (OMBMP01) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-417ა
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1130
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა მშენებლობის წარმოება (PHS0201) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-214ა
---
3-11:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) საკურსო
კოხრეიძე ნინო
01-221ა
---
4-12:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლექცია
გედენიძე ზურაბ
01-214ა
--- --- ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა მშენებლობის წარმოება (PHS0201) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-221ა
---
5-13:00 მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (UGHST01) პრაქტიკული
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-312ა
--- --- --- ---
6-14:00 ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-312ა
ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) ლექცია
კოდუა ნოდარ
01-214ა
--- --- --- ---
7-15:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-315ა
--- --- --- ---
8-16:00 მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (UGHST01) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-315ა
--- --- --- ---
9-17:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-221ა
ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე
01-221ა
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1132
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORTS01) ლექცია
გაგოშიძე შალვა
01-214ა
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (წყალარინებისა და წყალქვეშა სამუშაოები) (SINS201) საკურსო
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-221ა
4-12:00 --- ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORT201) საკურსო
გაგოშიძე შალვა
01-221ა
--- --- --- ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORTS01) პრაქტიკული
გაგოშიძე შალვა
01-214ა
5-13:00 --- --- --- --- საზღვაო ნაგებობების სეისმომედეგობა (SESS0201) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-214ა
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (წყალარინებისა და წყალქვეშა სამუშაოები) (SINS201) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-214ა
6-14:00 კონტინენტალური შელფის ნაგებობები (CONT201) საკურსო
გაგოშიძე შალვა
01-214ა
--- --- --- ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა (DGNHA01) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-422ა
7-15:00 საზღვაო მშენებლობის უსაფრთხოება (SBSAF01) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-214ა
--- --- --- საზღვაო მშენებლობის უსაფრთხოება (SBSAF01) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-221ა
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა (DGNHA01) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი
01-422ა
8-16:00 კონტინენტალური შელფის ნაგებობები (CONT201) ლექცია
გაგოშიძე შალვა
01-221ა
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1135
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) ლექცია
კვაჭაძე დავით
01-505ბ
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) პრაქტიკული
კვაჭაძე დავით
01-510ბ
--- --- ---
4-12:00 --- --- ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) საკურსო
კვაჭაძე დავით
01-517ბ
ნაპირდამცავი ღონისძიებანი (ARTST01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-513ა
--- ---
5-13:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-512ა
---
6-14:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია
01-513ა
---
7-15:00 --- --- --- სპეცნაგებობათა საძირკვლები (FUNSF01) პრაქტიკული
ჭოხონელიძე გუგა
01-512ა
ნაგებობათა საძირკვლების სეისმომედეგობა (QASES01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-430ა
---
8-16:00 --- --- --- სპეცნაგებობათა საძირკვლები (FUNSF01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-523ა
შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) საკურსო
მშვიდობაძე ია
01-523ა
---
9-17:00 --- --- --- ნაპირდამცავი ღონისძიებანი (ARTST01) საკურსო
ჭოხონელიძე გუგა
01-520ა
ნაგებობათა საძირკვლების სეისმომედეგობა (QASES01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-430ა
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1145
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ენერგოაუდიტი და ენერგომენეჯმენტი (ENER101) პრაქტიკული
მელიქიძე კარინე
01-302ბ
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) ლექცია
ფურცელაძე ოთარ
01-305ბ
--- ---
4-12:00 --- --- --- განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მამული
01-305ბ
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- სათავსის თბური რეჟიმი (STOR001) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა
01-314ბ
---
7-15:00 --- --- სათავსის თბური რეჟიმი (STOR001) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა
01-305ბ
--- ენერგოაუდიტი და ენერგომენეჯმენტი (ENER101) ლექცია
მელიქიძე კარინე
01-305ბ
---
8-16:00 --- --- განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) საკურსო
გრძელიშვილი მამული
01-302ბ
--- ---
9-17:00 --- --- ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) პრაქტიკული
ფურცელაძე ოთარ
01-302ბ
--- --- ---
10-18:00 --- --- ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) საკურსო
ფურცელაძე ოთარ
01-302ბ
--- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1150
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
ყრუაშვილი ირაკლი
01-204ბ
--- --- --- ---
5-13:00 --- წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) ლექცია
ყრუაშვილი ირაკლი
01-204ბ
--- ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-212ბ
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) საკურსო
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-420ა
---
6-14:00 --- ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლექცია
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-423ა
--- ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) საკურსო
ნაჭყებია ვაჟა
01-204ბ
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) პრაქტიკული
სოსელია გურამი
01-204ბ
---
7-15:00 --- წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) პრაქტიკული
ციხელაშვილი ზაურ
01-204ბ
--- ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) პრაქტიკული
ნაჭყებია ვაჟა
01-204ბ
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-315ა
---
8-16:00 --- --- --- --- ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) ლექცია
სოსელია გურამი
01-204ბ
---
9-17:00 --- --- --- --- წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) ლექცია
ციხელაშვილი ზაურ
01-204ბ
---
10-18:00 --- --- --- --- ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) საკურსო
სოსელია გურამი
01-204ბ
---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1155
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- სპციალური დანიშნულების ნაგებობების საინჟინრო მოწყობილობები (ESES101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-206ბ
---
4-12:00 --- --- --- --- ლიფტები და შენობების ენერგომომარაგება (EBUS101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-204ბ
---
5-13:00 --- --- აზმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციის თანამედროვე მეთოდები. (MODE101) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა
01-305ბ
--- შენობათა ცხელი წყლით მომარაგება (BUWAS01) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-206ბ
---
6-14:00 --- --- --- ლიფტები და შენობების ენერგომომარაგება (EBUS101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-206ბ
---
7-15:00 --- სპციალური დანიშნულების ნაგებობების საინჟინრო მოწყობილობები (ESES101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-206ბ
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
ციხელაშვილი ზაურ
01-212ბ
--- აზმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციის თანამედროვე მეთოდები. (MODE101) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა
01-314ბ
---
8-16:00 --- შენობათა ცხელი წყლით მომარაგება (BUWAS01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-206ბ
სანტექნიკური სამუშაოების ორგანიზაცია, წარმოება და მართვა (OESB101) ლექცია
ცინცაძე გურამ
01-415ა
--- ---
9-17:00 --- სანტექნიკური სამუშაოების ორგანიზაცია, წარმოება და მართვა (OESB101) პრაქტიკული
ცინცაძე გურამ
01-415ა
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
ციხელაშვილი ზაურ
01-204ბ
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1160
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ჰიდრომელიორაციული მშენებლობის ორგანიზაცია და ტექნოლოგია (HID4301) პრაქტიკული
კუხალაშვილი ედუარდ
01-314ა
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ჰიდროეკოლოგია (BENEC01) პრაქტიკული
გუბელაძე დავით
01-421ა
ჰიდრომელიორაციული სისტემების ექსპლუატაცია (HID4101) პრაქტიკული
სიჭინავა პაატა
01-314ა
3-11:00 --- --- წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა (WYA4201) ლექცია
ვართანოვი მარტინ
01-217ა
4-12:00 --- --- --- ჰიდროეკოლოგია (BENEC01) ლექცია
გუბელაძე დავით
01-315ა
ჰიდრომელიორაციული სისტემების ექსპლუატაცია (HID4101) სასწავლო პრაქტიკა
ხარაიშვილი ოლღა
01-217ა
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- ჰიდრომელიორაციული მშენებლობის ორგანიზაცია და ტექნოლოგია (HID4301) ლექცია
კუხალაშვილი ედუარდ
01-217ა
წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა (WYA4201) პრაქტიკული
ვართანოვი მარტინ
01-315ა
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- ჰიდრომელიორაციული სისტემების ექსპლუატაცია (HID4101) ლექცია
ლობჟანიძე ზურაბ
01-417ა
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1161
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ჰიდრომელიორაციული მშენებლობის ორგანიზაცია და ტექნოლოგია (HID4301) პრაქტიკული
კუხალაშვილი ედუარდ
01-314ა
---
2-10:00 --- --- --- --- ჰიდრომელიორაციული სისტემების ექსპლუატაცია (HID4101) პრაქტიკული
სიჭინავა პაატა
01-314ა
3-11:00 --- --- --- წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა (WYA4201) ლექცია
ვართანოვი მარტინ
01-217ა
4-12:00 --- --- --- ჰიდროეკოლოგია (BENEC01) ლექცია
გუბელაძე დავით
01-315ა
ჰიდრომელიორაციული სისტემების ექსპლუატაცია (HID4101) სასწავლო პრაქტიკა
ხარაიშვილი ოლღა
01-217ა
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- ჰიდრომელიორაციული მშენებლობის ორგანიზაცია და ტექნოლოგია (HID4301) ლექცია
კუხალაშვილი ედუარდ
01-217ა
ჰიდროეკოლოგია (BENEC01) პრაქტიკული
გუბელაძე დავით
01-425ა
7-15:00 --- --- წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა (WYA4201) პრაქტიკული
ვართანოვი მარტინ
01-314ა
---
8-16:00 --- --- ჰიდრომელიორაციული სისტემების ექსპლუატაცია (HID4101) ლექცია
ლობჟანიძე ზურაბ
01-417ა
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1165
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- მეორე ლიანდაგების დაპროექტება (STRD101) პრაქტიკული
კვანტალიანი გულვერი
01-691ბ
--- --- --- ---
5-13:00 --- ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა (CIRT101) საკურსო
რურუა ნუგზარ
01-691ბ
--- --- --- ---
6-14:00 --- რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) საკურსო
შალამბერიძე რევაზ
01-691ბ
--- --- --- ---
7-15:00 --- ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა (CIRT101) ლექცია
რურუა ნუგზარ
01-691ბ
--- სალიანდაგო მეურნეობის სტრუქტურა და მართვის სისტემები (SMTF101) ლექცია
რურუა ნუგზარ
01-691ბ
--- ---
8-16:00 --- მეორე ლიანდაგების დაპროექტება (STRD101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-691ბ
--- სალიანდაგო მეურნეობის სტრუქტურა და მართვის სისტემები (SMTF101) საკურსო
რურუა ნუგზარ
01-691ბ
--- ---
9-17:00 --- --- --- რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-691ბ
--- ---
10-18:00 --- --- --- რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-691ბ
--- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1170
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-423ა
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) საკურსო
ელოშვილი ნანა
01-685ბ
---
3-11:00 --- --- --- სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) ლექცია
ბეჟანიშვილი მალხაზი
01-418ა
---
4-12:00 --- ხიდები და მცირე ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (SACR101) საკურსო
კობახიძე კახაბერი
01-302ბ
--- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-685ბ
---
5-13:00 --- --- --- --- სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) პრაქტიკული
ბეჟანიშვილი მალხაზი
01-314ა
---
6-14:00 --- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) საკურსო
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-314ა
--- --- ---
7-15:00 --- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) ლექცია
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
01-423ა
ხიდები და მცირე ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (SACR101) პრაქტიკული
კობახიძე კახაბერი
01-302ბ
--- ---
8-16:00 --- --- ხიდები და მცირე ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (SACR101) ლექცია
კობახიძე კახაბერი
01-210ა
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1200
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-514ა
2-10:00 --- --- --- --- შენობა–ნაგებობების რკინაბე-ტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-510ბ
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-514ა
3-11:00 რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა
01-514ა
--- --- --- რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-523ა
4-12:00 სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
მეტრეველი გელა
01-426ა
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) პრაქტიკული
ესაძე სერგო
01-510ბ
--- --- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (სპეც-კურსი) . (არჩევითი) (BCDCA01) ლექცია
კახიანი ლია
01-510ბ
---
5-13:00 შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
ესაძე სერგო
01-510ბ
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
--- --- --- ---
6-14:00 შენობა–ნაგებობების რკინაბე-ტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია
01-510ბ
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
--- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (სპეც-კურსი) . (არჩევითი) (BCDCA01) პრაქტიკული
კახიანი ლია
01-520ა
--- ---
7-15:00 --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-425ა
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-420ა
--- ---
8-16:00 --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო
01-517ბ
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
--- ---
9-17:00 --- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1201
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-514ა
2-10:00 --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
--- --- შენობა–ნაგებობების რკინაბე-ტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-510ბ
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-514ა
3-11:00 შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) პრაქტიკული
ესაძე სერგო
01-517ბ
--- --- რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-523ა
4-12:00 შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
ესაძე სერგო
01-517ბ
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
--- --- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (სპეც-კურსი) . (არჩევითი) (BCDCA01) ლექცია
კახიანი ლია
01-510ბ
---
5-13:00 რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა
01-514ა
--- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (სპეც-კურსი) . (არჩევითი) (BCDCA01) პრაქტიკული
კახიანი ლია
01-520ა
---
6-14:00 --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-420ა
--- შენობა–ნაგებობების რკინაბე-ტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
კახიანი ლია
01-510ბ
---
7-15:00 --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-425ა
--- --- ---
8-16:00 --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო
01-517ბ
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
მეტრეველი გელა
01-425ა
--- ---
9-17:00 --- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1202
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-514ა
2-10:00 რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა
01-514ა
--- --- --- შენობა–ნაგებობების რკინაბე-ტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-510ბ
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-514ა
3-11:00 შენობა–ნაგებობების რკინაბე-ტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
კახიანი ლია
01-510ბ
--- --- --- რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-523ა
4-12:00 შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
--- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (სპეც-კურსი) . (არჩევითი) (BCDCA01) ლექცია
კახიანი ლია
01-510ბ
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
მეტრეველი გელა
01-424ა
5-13:00 შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
--- --- --- --- ---
6-14:00 შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) პრაქტიკული
ესაძე სერგო
01-517ბ
--- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-417ა
--- ---
7-15:00 შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
ესაძე სერგო
01-517ბ
--- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-425ა
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
--- ---
8-16:00 --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო
01-517ბ
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (სპეც-კურსი) . (არჩევითი) (BCDCA01) პრაქტიკული
კახიანი ლია
01-520ა
--- ---
9-17:00 --- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1204
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-417ა
---
5-13:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-519ა
---
6-14:00 --- --- --- --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-517ბ
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-518ა
7-15:00 --- --- --- --- სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-417ა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
წეროძე შოთა
01-519ა
8-16:00 სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-518ა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
ქვარაია ირაკლი
01-518ა
--- --- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-518ა
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-517ბ
9-17:00 სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაციის პროექტი (RMBS201) საკურსო
ჯავახიშვილი მარინა
01-518ა
--- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-518ა
---
10-18:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
წეროძე შოთა
01-519ა
--- --- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-518ა
---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1205
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-518ა
--- --- --- ---
4-12:00 --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაციის პროექტი (RMBS201) საკურსო
ჯავახიშვილი მარინა
01-518ა
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-519ა
---
6-14:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
ქვარაია ირაკლი
01-518ა
--- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
წეროძე შოთა
01-518ა
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-519ა
7-15:00 სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-418ა
--- --- --- სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-417ა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
წეროძე შოთა
01-519ა
8-16:00 ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-517ბ
--- --- --- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-518ა
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-517ბ
9-17:00 სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
--- --- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-518ა
უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-519ა
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1208
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-312ა
--- --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
მეტრეველი გელა
01-424ა
3-11:00 --- --- --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-424ა
4-12:00 --- ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-426ა
--- --- --- შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) ლექცია
მახვილაძე რევაზ
01-417ა
5-13:00 --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-422ა
--- სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-425ა
---
6-14:00 --- კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-426ა
შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშან-თვისებები (REASO01) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-424ა
--- კონსტრუქციების გაანგარიშება სასრულ-ელემენტთა მეთოდით (DIAGN01) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
01-425ა
---
7-15:00 --- --- შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშან-თვისებები (REASO01) ლექცია
იმედაძე როინ
01-420ა
--- კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლაბორატორიული
ბერიძე ლია
01-424ა
---
8-16:00 --- --- კონსტრუქციების გაანგარიშება სასრულ-ელემენტთა მეთოდით (DIAGN01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-425ა
--- ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-425ა
---
9-17:00 --- --- კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-424ა
--- შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) პრაქტიკული
მახვილაძე რევაზ
01-415ა
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1215
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- სპეციალური ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (CONTA01) პრაქტიკული
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
---
2-10:00 --- --- --- --- მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-418ა
---
3-11:00 --- --- --- --- საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-417ა
---
4-12:00 --- --- --- --- ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-415ა
საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-415ა
5-13:00 შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-423ა
--- --- მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-418ა
--- შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) ლექცია
მახვილაძე რევაზ
01-417ა
6-14:00 სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-415ა
სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-415ა
--- ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-415ა
--- მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-417ა
7-15:00 ფუძე-საძირკვლების გამაგრება (SRBFU01) ლექცია
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514ა
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-606.ც
--- სპეციალური ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (CONTA01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-518ა
--- სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ
01-418ა
8-16:00 მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ
01-418ა
შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) პრაქტიკული
მახვილაძე რევაზ
01-417ა
--- --- --- ---
9-17:00 ფუძე-საძირკვლების გამაგრება (SRBFU01) საკურსო
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-512ა
--- --- --- --- ---
10-18:00 სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) საკურსო
ხართიშვილი ია
01-418ა
--- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1220
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 სამდინარო და საზღვაო ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (RISHS01) ლექცია
გედენიძე ზურაბ
01-601.ც
--- --- ქალაქის არქიტექტურა (CARCH06) ლექცია
ნახუცრიშვილი ოთარ
01-601.ც
--- ---
2-10:00 --- --- თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია (HIMOA06) ლექცია
ძიძიგური მაია
01-601.ც
---
3-11:00 შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-601.ც
--- --- თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია (HIMOA06) პრაქტიკული
ძიძიგური მაია
01-601.ც
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
თევზაძე ნანული
01-601.ც
---
4-12:00 დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (ArchiCAD) (CAR0206) ლექცია
ჩაჩავა ნინო
01-კ.ც.I.8
--- --- მშენებლობის თანამედროვე ტექნოლოგიები (MOCOT01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-601.ც
---
5-13:00 დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (ArchiCAD) (CAR0206) პრაქტიკული
ჩაჩავა ნინო
01-კ.ც.I.8
--- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
თევზაძე ნანული
01-601.ც
--- არქიტექტურული და სამშენებლო საქმია-ნობის საკანონმდებლო-სამართლებრივი საფუძვლები (LEPAC06) ლექცია
ყიფიანი გიორგი
01-601.ც
---
6-14:00 არქიტექტურული და სამშენებლო საქმია-ნობის საკანონმდებლო-სამართლებრივი საფუძვლები (LEPAC06) პრაქტიკული
ყიფიანი გიორგი
01-601.ც
--- --- მშენებლობის თანამედროვე ტექნოლოგიები (MOCOT01) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-601.ც
---
7-15:00 --- შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-606.ც
ძველი სამყაროს სივრცობრივი აზროვნება (SCOAW06) პრაქტიკული
ყიფიანი გურამი
01-601.ც
--- --- ---
8-16:00 --- სატრანსპორტო მშენებლობა და ლანდშაფტი (TRALA05) ლექცია
ბალავაძე ვახტანგ
01-601.ც
ძველი სამყაროს სივრცობრივი აზროვნება (SCOAW06) ლექცია
ყიფიანი გურამი
01-601.ც
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1225
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლექცია
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
5-13:00 --- --- --- --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-422ა
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
6-14:00 კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა
01-501.ც
--- --- --- მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-604.ც
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-501.ც
7-15:00 კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
სანიკიძე ზაზა
01-501.ც
--- --- სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) პრაქტიკული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-501.ც
შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-420ა
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.4
8-16:00 მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლექცია
გვასალია ბადრი
01-501.ც
--- --- სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) ლექცია
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-501.ც
მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-604.ც
9-17:00 სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია (COINO01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-415ა
--- --- მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი
01-501.ც
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-501.ც
10-18:00 სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია (COINO01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ
01-417ა
--- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1230
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) საკურსო
გოგოლაძე ავთანდილ
01-214ა
--- --- --- --- ---
4-12:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) საკურსო
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-217ა
--- --- --- --- ---
5-13:00 საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-217ა
ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) პრაქტიკული
კოდუა ნოდარ
01-419ა
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-315ა
ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) ლექცია
კოდუა ნოდარ
01-214ა
ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე
01-217ა
---
6-14:00 სამშენებლო მანქანები და ავტომატიზაციის საფუძვლები (COMFA01) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-426ა
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (UGHST01) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-312ა
სამშენებლო მანქანები და ავტომატიზაციის საფუძვლები (COMFA01) ლაბორატორიული
ბუხნიკაშვილი თეიმურაზ
01-401ა
---
7-15:00 --- ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა მშენებლობის წარმოება (PHS0201) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი
01-418ა
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-312ა
--- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-214ა
---
8-16:00 --- --- ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა მშენებლობის წარმოება (PHS0201) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-217ა
---
9-17:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სეისმომედეგობა (PHSS0201) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-314ა
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (UGHST01) პრაქტიკული
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-214ა
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1235
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ნაგებობების საძირკვლების და ანტისეისმური ღონისძიებები (NSDAL01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-425ა
---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ნაპირდამცავი ღონისძიებანი (ARTST01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-505ბ
შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-523ა
--- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- ლითონისა და ხის კონსტრუქციები (MEWCO01) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა
01-505ბ
ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) საკურსო
ჯაფარიძე ვიქტორ
01-512ა
შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) საკურსო
მშვიდობაძე ია
01-523ა
--- ---
6-14:00 --- ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) პრაქტიკული
ჯაფარიძე ვიქტორ
01-505ბ
--- ლითონისა და ხის კონსტრუქციები (MEWCO01) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-505ბ
ნაგებობების საძირკვლების და ანტისეისმური ღონისძიებები (NSDAL01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-424ა
---
7-15:00 --- შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-606.ც
--- ლითონისა და ხის კონსტრუქციები (MEWCO01) პრაქტიკული
ვერულაშვილი ფატიმა
01-505ბ
---
8-16:00 --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია (RMBS101) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
--- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია (RMBS101) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი მარინა
01-518ა
---
9-17:00 --- შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია
01-523ა
--- ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) ლექცია
ჯაფარიძე ვიქტორ
01-505ბ
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-420ა
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1240
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ბეტონისა და რკინაბეტონის საწარმოთა დაპროექტება (PCRCA01) ლექცია
ტურძელაძე მალხაზ
01-418ა
მშენებლობის ტექნოლოგიის საფუძვლები (POCTE01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-519ა
მოსაპირკეთებელი, თბოსაიზოლაციო და ჰიდროსაიზოლაციო მასალები (FRAHM01) ლექცია
ესაძე თამარ
01-421ა
--- ---
2-10:00 --- მშენებლობის ტექნოლოგიის საფუძვლები (POCTE01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-519ა
--- ---
3-11:00 --- ბეტონისა და რკინაბეტონის საწარმოთა დაპროექტება (PCRCA01) საკურსო
ტურძელაძე მალხაზ
01-417ა
თანამედროვე სამრეწველო შენობების არქიტექტურა (ARCIB06) ლექცია
ფირცხალავა ვახტანგ
01-423ა
საშენი მასალების წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (OMBMP01) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-417ა
--- ბეტონის და რკინაბეტონის ტექნოლოგია (TCARC01) პრაქტიკული
ტურძელაძე მალხაზ
01-418ა
4-12:00 --- ბეტონის და რკინაბეტონის ტექნოლოგია (TCARC01) საკურსო
ტურძელაძე მალხაზ
01-423ა
თანამედროვე სამრეწველო შენობების არქიტექტურა (ARCIB06) საკურსო
ფირცხალავა ვახტანგ
01-421ა
--- --- ბეტონისა და რკინაბეტონის საწარმოთა დაპროექტება (PCRCA01) პრაქტიკული
ტურძელაძე მალხაზ
01-519ა
5-13:00 --- --- მოსაპირკეთებელი, თბოსაიზოლაციო და ჰიდროსაიზოლაციო მასალები (FRAHM01) პრაქტიკული
ესაძე თამარ
01-421ა
--- --- ბეტონის და რკინაბეტონის ტექნოლოგია (TCARC01) ლექცია
ტურძელაძე მალხაზ
01-418ა
6-14:00 --- --- საშენი მასალების წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (OMBMP01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-415ა
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის ტექნოლოგიის საფუძვლები (POCTE01) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-518ა
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1245
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ენერგოაუდიტი და ენერგომენეჯმენტი (ENER101) პრაქტიკული
მელიქიძე კარინე
01-302ბ
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- გაზმომარაგების სისტემებში არსებული ხელსაწყო დანადგარები და რეჟიმები (INS2 101) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ
01-302ბ
განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-302ბ
--- ---
4-12:00 ენერგოაუდიტი და ენერგომენეჯმენტი (ENER101) ლექცია
მელიქიძე კარინე
01-305ბ
--- განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-302ბ
---
5-13:00 --- გაზმომარაგების სისტემებში არსებული ხელსაწყო დანადგარები და რეჟიმები (INS2 101) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ
01-302ბ
ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) ლექცია
ფურცელაძე ოთარ
01-314ბ
განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) საკურსო
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-314ბ
---
6-14:00 --- --- გაზმომარაგების სისტემებში არსებული ხელსაწყო დანადგარები და რეჟიმები (INS2 101) საკურსო
გიორგობიანი ოთარ
01-302ბ
სათავსის თბური რეჟიმი (STOR001) ლექცია
გრძელიშვილი მამული
01-302ბ
---
7-15:00 --- --- მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (CIOMA01) ლექცია
ცინცაძე გურამ
01-415ა
--- --- ---
8-16:00 --- --- ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) პრაქტიკული
ფურცელაძე ოთარ
01-305ბ
--- --- ---
9-17:00 --- --- სათავსის თბური რეჟიმი (STOR001) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მამული
01-305ბ
--- --- ---
10-18:00 --- --- მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (CIOMA01) პრაქტიკული
ცინცაძე გურამ
01-415ა
--- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1250
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) ლექცია
ციხელაშვილი ზაურ
01-212ბ
--- ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლექცია
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-315ა
--- ---
6-14:00 შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცხელი წყალმომარაგების სისტემები (SPEHW01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-204ბ
სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) პრაქტიკული
ყრუაშვილი ირაკლი
01-212ბ
--- ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-314ა
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-212ბ
---
7-15:00 ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) საკურსო
ხატიური ხათუნა
01-212ბ
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) საკურსო
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-212ბ
--- შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცხელი წყალმომარაგების სისტემები (SPEHW01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212ბ
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) ლექცია
სოსელია გურამი
01-204ბ
---
8-16:00 ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-212ბ
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
ყრუაშვილი ირაკლი
01-204ბ
--- წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) პრაქტიკული
ციხელაშვილი ზაურ
01-204ბ
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) პრაქტიკული
ნაჭყებია ვაჟა
01-212ბ
---
9-17:00 ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) საკურსო
ნაჭყებია ვაჟა
01-204ბ
სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) ლექცია
ყრუაშვილი ირაკლი
01-212ბ
--- --- --- ---
10-18:00 --- წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) ლექცია
ყრუაშვილი ირაკლი
01-204ბ
--- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1265
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-694ბ
--- --- --- ---
3-11:00 --- სალიანდაგო მეურნეობის სტრუქტურა და მართვის სისტემები (SMTF101) ლექცია
რურუა ნუგზარ
01-694ბ
--- --- --- ---
4-12:00 --- ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა (CIRT101) ლექცია
რურუა ნუგზარ
01-694ბ
--- სალიანდაგო მეურნეობის სტრუქტურა და მართვის სისტემები (SMTF101) პრაქტიკული
რურუა ნუგზარ
01-694ბ
--- ---
5-13:00 ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) ლექცია
მოისწრაფიშვილი მანანა
01-691ბ
ხელოვნური ნაგებობები (RWRB101) ლექცია
ყურაშვილი აბესალომი
01-681ბ
--- ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა (CIRT101) პრაქტიკული
რურუა ნუგზარ
01-694ბ
--- ---
6-14:00 --- რკინიგზის ლიანდაგის ნორმატიული ბაზა (RWNB101) ლექცია
მოისწრაფიშვილი ენვერი
01-694ბ
--- ---
7-15:00 რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-694ბ
მეორე ლიანდაგების დაპროექტება (STRD101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-694ბ
--- რკინიგზის ლიანდაგის ნორმატიული ბაზა (RWNB101) პრაქტიკული
მოისწრაფიშვილი ენვერი
01-694ბ
--- ---
8-16:00 --- რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) საკურსო
შალამბერიძე რევაზ
01-694ბ
--- მეორე ლიანდაგების დაპროექტება (STRD101) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე
01-694ბ
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1270
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-315ა
--- --- სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) პრაქტიკული
ბეჟანიშვილი მალხაზი
01-418ა
3-11:00 საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობის პროეტირება (DBHA101) საკურსო
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-418ა
--- --- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) საკურსო
ელოშვილი ნანა
01-691ბ
4-12:00 --- --- --- სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) ლექცია
ბეჟანიშვილი მალხაზი
01-418ა
5-13:00 ხიდები და მცირე ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (SACR101) ლექცია
დათუკიშვილი გივი
01-681ბ
ხიდები და მცირე ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (SACR101) საკურსო
კობახიძე კახაბერი
01-221ა
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) საკურსო
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-314ა
--- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-691ბ
6-14:00 საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) ლექცია
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
01-420ა
საგზაო-სამშენებლო მანქანები (RACMA05) ლექცია
სუთიძე ლიანა
01-404ბ
--- --- ---
7-15:00 ხიდები და მცირე ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (SACR101) პრაქტიკული
დათუკიშვილი გივი
01-681ბ
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- საგზაო-სამშენებლო მანქანები (RACMA05) პრაქტიკული
სუთიძე ლიანა
01-404ბ
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1275
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- სატრანსპორტო გვირაბების გაყვანა მექანიზებული ხერხით (CTTMW01) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-685ბ
--- ხიდების ექსპლოატაცია (EXPOB01) ლაბორატორიული
ცქვიტინიძე ლალი
01-315ა
--- ---
2-10:00 ხიდების ბურჯები (USTOB01) პრაქტიკული
დათუკიშვილი გივი
01-682ბ
სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობა სამთო ხერხით (CTTMM01) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა
01-685ბ
--- სატრანსპორტო გვირაბების ექსპლოატაცია და მონიტორინგი (EXMTT01) ლაბორატორიული
ცქვიტინიძე ლალი
01-315ა
--- ---
3-11:00 სატრანსპორტო გვირაბების გაყვანა მექანიზებული ხერხით (CTTMW01) საკურსო
გრძელიშვილი მარინა
01-685ბ
სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობა სამთო ხერხით (CTTMM01) საკურსო
გრძელიშვილი მარინა
01-685ბ
--- ხიდების ექსპლოატაცია (EXPOB01) ლექცია
დათუკიშვილი გივი
01-682ბ
--- სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობა სამთო ხერხით (CTTMM01) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-685ბ
4-12:00 ფოლადის ხიდები (STBRI01) ლექცია
დათუკიშვილი გივი
01-682ბ
სატრანსპორტო გვირაბების ექსპლოატაცია და მონიტორინგი (EXMTT01) ლექცია
ყურაშვილი აბესალომი
01-681ბ
--- ფოლადის ხიდები (STBRI01) პრაქტიკული
დათუკიშვილი გივი
01-682ბ
---
5-13:00 --- --- ხიდების მშენებლობა (CONOB01) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი
01-681ბ
ხიდების ბურჯები (USTOB01) ლექცია
დათუკიშვილი გივი
01-682ბ
---
6-14:00 --- --- ხიდების მშენებლობა (CONOB01) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-681ბ
--- --- ---
7-15:00 --- --- ხიდების მშენებლობა (CONOB01) საკურსო
მაისურაძე ბორისი
01-681ბ
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1300
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-419ა
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-419ა
--- ---
3-11:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
კოდუა ნოდარ
01-514ა
--- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-430ა
4-12:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-430ა
--- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-613ბ
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-501ა
5-13:00
1300.1-11300.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა ჩიქოვანი არჩილ
01-315ა.101-315ა
--- --- ---
6-14:00 --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-419ა
შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-514ა
--- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-520ა
7-15:00 შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
თევზაძე დიანა
03-412
---
1300.1-11300.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
ქიტოშვილი მზია თევზაძე დიანა
03-20803-208.1
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-518ა
9-17:00 --- --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-415ა
--- --- ---
10-18:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ბალანჩივაძე ლია
01-510ბ
--- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1301
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-419ა
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-419ა
--- ---
3-11:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
კოდუა ნოდარ
01-514ა
--- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
--- ---
4-12:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-613ბ
--- ---
5-13:00 ---
1301.1-11301.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა ჩიქოვანი არჩილ
01-315ა01-315ა.1
--- --- ---
6-14:00 --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-419ა
შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-514ა
--- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-520ა
7-15:00 შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
თევზაძე დიანა
03-412
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-415ა
--- --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-501ა
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ბალანჩივაძე ლია
01-510ბ
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ყორღანაშვილი დალი
01-430ა
--- --- ---
10-18:00 სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-518ა
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი დალი
01-430ა
--- ---
1301.1-11301.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
ქიტოშვილი მზია თევზაძე დიანა
03-20803-208.1
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1302
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-419ა
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-419ა
--- ---
3-11:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
კოდუა ნოდარ
01-514ა
--- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
--- ---
4-12:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-613ბ
--- ---
5-13:00 --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-415ა
--- --- ---
6-14:00 --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-419ა
შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-514ა
--- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-520ა
7-15:00 შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
თევზაძე დიანა
03-412
1302.1-11302.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა ჩიქოვანი არჩილ
01-315ა01-315ა.1
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ყორღანაშვილი დალი
01-430ა
9-17:00 სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-518ა
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-501ა
1302.1-11302.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
ქიტოშვილი მზია თევზაძე დიანა
03-20803-208.1
--- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი დალი
01-430ა
10-18:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ბალანჩივაძე ლია
01-510ბ
--- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1303
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-430ა
--- --- --- ---
2-10:00 --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-518ა
--- --- --- ---
3-11:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-520ა
--- --- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
თევზაძე დიანა
03-227
---
4-12:00
1303.1-11303.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
ქიტოშვილი მზია თევზაძე დიანა
03-20803-208.1
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-415ა
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ხაზარაძე ომარი
01-520ა
1303.1-11303.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ქარუმიძე ზეინაბ
01-314ა01-314ა.1
--- ---
5-13:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
კოდუა ნოდარ
01-520ა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-421ა
შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-514ა
---
6-14:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ჯაფარიძე გიორგი
01-523ა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-519ა
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-430ა
---
7-15:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
ხაბეიშვილი ანზორ
01-501ა
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-419ა
--- --- ---
8-16:00 --- --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ხაბეიშვილი ანზორ
01-419ა
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1304
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
ხაბეიშვილი ანზორ
01-501ა
--- --- ---
3-11:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-520ა
--- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
თევზაძე დიანა
03-227
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-518ა
4-12:00 ---
1304.1-11304.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ქარუმიძე ზეინაბ
01-314ა.101-314ა
--- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-430ა
5-13:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-417ა
--- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
კოდუა ნოდარ
01-520ა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-421ა
შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-514ა
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ხაზარაძე ომარი
01-520ა
6-14:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ჯაფარიძე გიორგი
01-523ა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-519ა
--- ---
7-15:00 --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-419ა
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-430ა
---
1304.1-11304.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
ლურსმანაშვილი მარინე თევზაძე დიანა
03-20803-208.1
8-16:00 --- --- --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ხაბეიშვილი ანზორ
01-419ა
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1305
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-520ა
--- --- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
თევზაძე დიანა
03-227
---
4-12:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-415ა
--- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-430ა
--- ---
5-13:00 ---
1305.1-11305.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ქარუმიძე ზეინაბ
01-314ა01-314ა.1
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
კოდუა ნოდარ
01-520ა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-421ა
შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-514ა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-518ა
6-14:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ჯაფარიძე გიორგი
01-523ა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-519ა
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
ხაბეიშვილი ანზორ
01-501ა
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ხაზარაძე ომარი
01-517ბ
7-15:00 --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-419ა
--- ---
8-16:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-430ა
--- --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ხაბეიშვილი ანზორ
01-419ა
---
1305.1-11305.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
ლომთაძე ავთანდილ თევზაძე დიანა
03-20803-208.1
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1306
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-519ა
--- --- --- ---
2-10:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ლებანიძე ალექსანდრე
01-514ა
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-430ა
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ
01-501ა
3-11:00 --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-415ა
--- --- ---
4-12:00
1306.1-11306.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ესაძე თამარ
01-221ა01-221ა.1
--- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
01-419ა
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-520ა
--- ---
5-13:00 სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
მსხილაძე ნინო
01-518ა
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-419ა
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე დემურ
01-430ა
---
1306.1-11306.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
ლომთაძე ავთანდილ ლურსმანაშვილი მარინე
03-208.103-208
6-14:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-419ა
--- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-419ა
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-520ა
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
თევზაძე დიანა
03-216
--- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-523ა
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1307
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-519ა
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-430ა
--- ---
2-10:00 --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
მსხილაძე ნინო
01-519ა
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ
01-501ა
--- ---
3-11:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე დემურ
01-430ა
1307.1-11307.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ესაძე თამარ
01-221ა01-221ა.1
--- ---
4-12:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ლებანიძე ალექსანდრე
01-523ა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
01-419ა
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-520ა
--- ---
5-13:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-415ა
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-419ა
---
1307.1-11307.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე ღვინიაშვილი მარინე
03-20803-208.1
---
6-14:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-419ა
--- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-419ა
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-520ა
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
თევზაძე დიანა
03-216
--- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-523ა
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1308
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-519ა
---
1308.1-11308.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე ღვინიაშვილი მარინე
03-20803-208.1
--- ---
2-10:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ
01-501ა
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე დემურ
01-430ა
--- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ლებანიძე ალექსანდრე
01-523ა
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-430ა
--- ---
4-12:00 სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
მსხილაძე ნინო
01-519ა
--- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
01-419ა
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-520ა
--- ---
5-13:00
1308.1-11308.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ესაძე თამარ
01-221ა.101-221ა
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-419ა
--- --- ---
6-14:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-419ა
--- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-419ა
--- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-418ა
---
7-15:00 --- --- --- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-520ა
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
თევზაძე დიანა
03-216
--- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-523ა
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1309
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
--- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
მხეიძე ომარ
01-430ა
---
2-10:00 შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-520ა
--- ---
1309.1-11309.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი უგულავა ლიანა
01-314ა01-314ა.1
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
მხეიძე ომარ
01-430ა
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-514ა
1309.1-11309.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე ღვინიაშვილი მარინე
03-20803-208.1
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-513ა
5-13:00 სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
მექვაბიშვილი ნათელა
03-216
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-415ა
---
6-14:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-514ა
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან
01-501ა
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
მაისურაძე გიორგი
01-512ა
--- ---
7-15:00 --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
უგულავა ლიანა
01-519ა
--- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
მხეიძე ომარ
01-514ა
8-16:00 --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-419ა
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1310
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-520ა
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-415ა
1310.1-11310.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი უგულავა ლიანა
01-314ა01-314ა.1
--- ---
4-12:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
მხეიძე ომარ
01-430ა
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-514ა
--- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-513ა
5-13:00 სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
მექვაბიშვილი ნათელა
03-216
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან
01-501ა
6-14:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-514ა
--- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
მხეიძე ომარ
01-430ა
7-15:00 --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
უგულავა ლიანა
01-519ა
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
მაისურაძე გიორგი
01-512ა
--- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
მხეიძე ომარ
01-514ა
8-16:00 --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-419ა
--- ---
1310.1-11310.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე ღვინიაშვილი მარინე
03-20803-208.1
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1311
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-520ა
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
მხეიძე ომარ
01-430ა
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან
01-501ა
---
4-12:00 სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი მარინა
01-518ა
---
1311.1-11311.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი უგულავა ლიანა
01-314ა.101-314ა
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-514ა
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-513ა
5-13:00 სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
მექვაბიშვილი ნათელა
03-216
--- ---
6-14:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-514ა
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
მხეიძე ომარ
01-430ა
---
1311.1-11311.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე ღვინიაშვილი მარინე
03-20803-208.1
---
7-15:00 --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
უგულავა ლიანა
01-519ა
--- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-415ა
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
მხეიძე ომარ
01-514ა
8-16:00 --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-419ა
--- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
მაისურაძე გიორგი
01-505ბ
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1312
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ჟღენტი რამაზ
01-518ა
--- --- ---
2-10:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ცხვედაძე რევაზ
01-430ა
1312.1-11312.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
რაზმაძე ნანა ზამთარაძე ელენე
03-20803-208.1
--- ---
3-11:00 ---
1312.1-11312.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა ჩიქოვანი არჩილ
01-315ა01-315ა.1
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ცხვედაძე რევაზ
01-520ა
--- --- ---
4-12:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
დანელია დემური
01-501ა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ნარეკლიშვილი თეა
01-419ა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-519ა
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-417ა
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-312
---
5-13:00 --- --- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-419ა
--- ---
6-14:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ვერულაშვილი ფატიმა
01-314ა
--- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-519ა
---
7-15:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-520ა
--- --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
დანელია დემური
01-419ა
---
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ყორღანაშვილი დალი
01-430ა
---
9-17:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-419ა
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1313
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ცხვედაძე რევაზ
01-430ა
--- --- ---
2-10:00 --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
დანელია დემური
01-501ა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ჟღენტი რამაზ
01-518ა
--- --- ---
3-11:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ცხვედაძე რევაზ
01-520ა
1313.1-11313.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
რაზმაძე ნანა ღვინიაშვილი მარინე
03-20803-208.1
--- ---
4-12:00
1313.1-11313.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა ჩიქოვანი არჩილ
01-315ა.101-315ა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ნარეკლიშვილი თეა
01-419ა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-519ა
--- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-312
---
5-13:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-430ა
--- --- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-419ა
--- ---
6-14:00 --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-519ა
---
7-15:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-520ა
--- --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
დანელია დემური
01-419ა
---
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
მელქაძე თეიმურაზ
01-517ბ
---
9-17:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-419ა
--- --- --- --- ---
10-18:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-415ა
--- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1314
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ცხვედაძე რევაზ
01-520ა
--- --- ---
4-12:00 --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ნარეკლიშვილი თეა
01-419ა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-519ა
--- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-312
---
5-13:00 --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-418ა
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ცხვედაძე რევაზ
01-430ა
შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-419ა
--- ---
6-14:00 ---
1314.1-11314.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა ჩიქოვანი არჩილ
01-315ა01-315ა.1
--- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-519ა
---
7-15:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-520ა
---
1314.1-11314.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
რაზმაძე ნანა კიკნაძე ნატო
03-20803-208.1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
დანელია დემური
01-419ა
---
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ჟღენტი რამაზ
01-519ა
---
9-17:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-419ა
--- --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
დანელია დემური
01-501ა
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
მელქაძე თეიმურაზ
01-517ბ
---
10-18:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ყორღანაშვილი დალი
01-430ა
---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1315
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-520ა
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ლორთქიფანიძე მერაბ
01-419ა
--- --- ---
4-12:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-514ა
--- --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
ჭყოიძე რამაზ
01-501ა
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-430ა
---
5-13:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ჯაფარიძე გიორგი
01-517ბ
1315.1-11315.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
რაზმაძე ნანა კიკნაძე ნატო
03-20803-208.1
--- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-418ა
---
6-14:00 სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ქვარაია ირაკლი
01-519ა
--- --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ჯაფარიძე გიორგი
01-523ა
7-15:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-430ა
---
1315.1-11315.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ლორთქიფანიძე მერაბ
01-217ა01-217ა.1
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-419ა
8-16:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ჭყოიძე რამაზ
01-419ა
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-514ა
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-227
10-18:00 --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-519ა
--- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1316
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-520ა
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ლორთქიფანიძე მერაბ
01-419ა
--- --- ---
4-12:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-514ა
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-430ა
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-418ა
--- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ჯაფარიძე გიორგი
01-517ბ
6-14:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
ჭყოიძე რამაზ
01-501ა
1316.1-11316.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ლორთქიფანიძე მერაბ
01-217ა01-217ა.1
--- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-430ა
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ჯაფარიძე გიორგი
01-523ა
7-15:00 სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ქვარაია ირაკლი
01-518ა
--- --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-419ა
8-16:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ჭყოიძე რამაზ
01-419ა
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-514ა
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- ---
1316.1-11316.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
რაზმაძე ნანა კიკნაძე ნატო
03-20803-208.1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-227
10-18:00 --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-519ა
--- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1317
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-520ა
--- --- ---
2-10:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-430ა
--- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-430ა
--- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ლორთქიფანიძე მერაბ
01-419ა
--- --- ---
4-12:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-514ა
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- ---
1317.1-11317.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ლორთქიფანიძე მერაბ
01-217ა.101-217ა
--- --- ---
6-14:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-417ა
--- --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ჯაფარიძე გიორგი
01-523ა
7-15:00 სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ქვარაია ირაკლი
01-518ა
--- --- --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-419ა
8-16:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ჭყოიძე რამაზ
01-419ა
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-514ა
--- --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
ჭყოიძე რამაზ
01-501ა
---
9-17:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ხაზარაძე ომარი
01-520ა
--- --- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-227
10-18:00 --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-519ა
--- --- ---
1317.1-11317.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
რაზმაძე ნანა რატიანი ნინო
03-20703-207.1
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1318
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-617ბ
--- --- --- --- ---
4-12:00 შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-419ა
--- --- --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-500
---
5-13:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
გურეშიძე გინა
01-514ა
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ცინცაძე გურამ
01-417ა
1318.1-11318.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
რაზმაძე ნანა რატიანი ნინო
03-20703-207.1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ
01-500
---
6-14:00 ---
1318.1-11318.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ესაძე თამარ
01-221ა.101-221ა
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-412
--- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-419ა
7-15:00 --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ცინცაძე გურამ
01-419ა
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-430ა
--- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
წეროძე შოთა
01-518ა
8-16:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-430ა
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
გურეშიძე გინა
01-512ა
--- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
წეროძე შოთა
01-519ა
9-17:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-419ა
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1319
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-617ბ
---
1319.1-11319.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი ნარეკლიშვილი თეა
01-426ა.101-426ა
--- --- ---
4-12:00 შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-419ა
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ
01-501ა
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-500
---
5-13:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
გურეშიძე გინა
01-514ა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
წეროძე შოთა
01-518ა
--- --- ---
6-14:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-212ბ
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-412
1319.1-11319.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
რაზმაძე ნანა რატიანი ნინო
03-20703-207.1
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-419ა
7-15:00 --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ცინცაძე გურამ
01-419ა
--- --- ---
8-16:00 --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ცინცაძე გურამ
01-418ა
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-430ა
--- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
წეროძე შოთა
01-519ა
9-17:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-419ა
--- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
გურეშიძე გინა
01-512ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1320
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-617ბ
--- --- --- --- ---
4-12:00 შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-419ა
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
გურეშიძე გინა
01-512ა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
წეროძე შოთა
01-518ა
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-500
---
5-13:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
გურეშიძე გინა
01-514ა
1320.1-11320.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი ნარეკლიშვილი თეა
01-426ა.101-426ა
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-430ა
---
6-14:00 --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ცინცაძე გურამ
01-418ა
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-412
--- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-419ა
7-15:00 --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ცინცაძე გურამ
01-419ა
---
1320.1-11320.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
რაზმაძე ნანა რატიანი ნინო
03-20703-207.1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ
01-501ა
8-16:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
წეროძე შოთა
01-519ა
9-17:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-419ა
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-430ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1325
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-418ა
---
2-10:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-312ა
--- --- --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-415ა
---
3-11:00 --- --- --- Сопротивленые материалов 2 (STMA2R1) ლექცია
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-500ა
---
4-12:00 --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
უგულავა ლიანა
01-311ა
--- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ესაძე სერგო
01-517ბ
5-13:00 --- --- ---
1325.1-11325.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი უგულავა ლიანა
01-314ა01-314ა.1
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-430ა
6-14:00 --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-517ბ
--- Сопротивленые материалов 2 (STMA2R1) პრაქტიკული
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-500ა
7-15:00 --- --- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
თევზაძე დიანა
03-417
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-430ა
8-16:00 --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ლოლაძე ვლადიმერ
01-421ა
--- --- --- ---
9-17:00 --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ლოლაძე ვლადიმერ
01-421ა
Сопротивленые материалов 2 (STMA2R1) ლაბორატორიული
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-501ა
--- ---
1325.1-11325.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
ჯვარელია ნინო თევზაძე დიანა
03-20803-208.1
10-18:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-430ა
--- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1360
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00
1360.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
რაზმაძე ნანა
03-207
სამელიორაციო ნაგებობები (SAM2701) ლექცია
გუბელაძე დავით
01-217ა
--- სამელიორაციო ნაგებობები (SAM2701) ლაბორატორიული
გუბელაძე დავით
01-423ა
--- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლექცია
რაზმაძე ნანა
01-423ა
3-11:00
1360.1-11360.2-1
ზოგადი ელექტროტექნიკა (ZOG2501) ლაბორატორიულიზოგადი ელექტროტექნიკა (ZOG2501) ლაბორატორიული
ჭიღლაძე დარეჯან ჯაში როსაპი
08-41108-311
--- ჰიდრავლიკა (HID2301) საკურსო
ლობჟანიძე ზურაბ
01-315ა
--- მელიორაციული მიწათმოქმედება (MEL2401) პრაქტიკული
როყვა ქეთევან
01-420ა
4-12:00
1360.1-11360.2-1
ზოგადი ელექტროტექნიკა (ZOG2501) ლაბორატორიულიზოგადი ელექტროტექნიკა (ZOG2501) ლაბორატორიული
ჭიღლაძე დარეჯან ჯაში როსაპი
08-41108-311
ზოგადი ელექტროტექნიკა (ZOG2501) ლექცია
ჯაში როსაპი
01-421ა
--- ---
5-13:00 --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
ლობჟანიძე ზურაბ
01-423ა
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ლობჟანიძე ზურაბ
01-421ა
---
6-14:00 მელიორაციული მიწათმოქმედება (MEL2401) ლექცია
როყვა ქეთევან
01-217ა
სასმელი და ჩამდინარე წყლების გაწმენდა (SAS2601) პრაქტიკული
დიაკონიძე რობერტ
01-421ა
---
1360.1-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
რაზმაძე ნანა
03-208
7-15:00 სასმელი და ჩამდინარე წყლების გაწმენდა (SAS2601) ლექცია
დიაკონიძე რობერტ
01-217ა
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ლობჟანიძე ზურაბ
01-314ა
--- სამელიორაციო ნაგებობები (SAM2701) პრაქტიკული
გუბელაძე დავით
01-423ა
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1361
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ---
1361.2-1
სამელიორაციო ნაგებობები (SAM2701) ლაბორატორიული
გუბელაძე დავით
01-315ა
---
2-10:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) საკურსო
ლობჟანიძე ზურაბ
01-421ა
სამელიორაციო ნაგებობები (SAM2701) ლექცია
გუბელაძე დავით
01-217ა
--- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ლობჟანიძე ზურაბ
01-420ა
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლექცია
რაზმაძე ნანა
01-423ა
3-11:00
1361.1-11361.2-1
ზოგადი ელექტროტექნიკა (ZOG2501) ლაბორატორიულიზოგადი ელექტროტექნიკა (ZOG2501) ლაბორატორიული
ჭიღლაძე დარეჯან ჯაში როსაპი
08-41108-311
--- სამელიორაციო ნაგებობები (SAM2701) პრაქტიკული
გუბელაძე დავით
01-425ა
4-12:00 მელიორაციული მიწათმოქმედება (MEL2401) პრაქტიკული
როყვა ქეთევან
01-424ა
ზოგადი ელექტროტექნიკა (ZOG2501) ლექცია
ჯაში როსაპი
01-421ა
1361.1-11361.2-1
ზოგადი ელექტროტექნიკა (ZOG2501) ლაბორატორიულიზოგადი ელექტროტექნიკა (ZOG2501) ლაბორატორიული
ჭიღლაძე დარეჯან ჯაში როსაპი
08-41108-311
---
5-13:00
1361.1-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
რაზმაძე ნანა
03-208
--- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ლობჟანიძე ზურაბ
01-421ა
---
6-14:00 მელიორაციული მიწათმოქმედება (MEL2401) ლექცია
როყვა ქეთევან
01-217ა
---
1361.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
რაზმაძე ნანა
03-207
---
1361.1-1
სამელიორაციო ნაგებობები (SAM2701) ლაბორატორიული
გუბელაძე დავით
01-315ა
7-15:00 სასმელი და ჩამდინარე წყლების გაწმენდა (SAS2601) ლექცია
დიაკონიძე რობერტ
01-217ა
--- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
ლობჟანიძე ზურაბ
01-421ა
---
8-16:00 --- ჩამდინარე წყლების გაწმენდა I (SET0101) პრაქტიკული
დიაკონიძე რობერტ
01-420ა
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1400
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-417ა
 მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-518ა
---
2-10:00 --- ---  მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-617ბ
---
3-11:00 --- --- --- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-617ბ
---
4-12:00 ---
1400.1-11400.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ხორბალაძე თინათინ ჩახვაშვილი ლალი
04-328.104-328
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
გვასალია ბადრი
01-606.ც
1400.1-11400.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა არაბიძე მანანა
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-422ა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
ჯორჯიკია ნათელა
01-314ა
5-13:00 ---
1400.1-11400.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ხორბალაძე თინათინ ჩახვაშვილი ლალი
04-328.104-328
---
1400.1-11400.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა არაბიძე მანანა
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
--- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა
01-510ბ
6-14:00 --- გეოდეზია 2 (GDS0203) საველე პრაქტიკა
გაბეჩავა კალენიკე
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი
01-კ.ც.I.4
თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-514ა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
ლუტიძე გიორგი
01-301ა
---
7-15:00 --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-523ა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
ჯორჯიკია ნათელა
01-520ა
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1401
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ---  მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
მჭედლიძე გივი
01-417ა
---
2-10:00 --- ---  მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-617ბ
--- ---
3-11:00 --- --- --- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-617ბ
---
4-12:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
ლუტიძე გიორგი
01-301ა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
01-417ა
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
გვასალია ბადრი
01-606.ც
თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-420ა
--- ---
5-13:00 --- ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) პრაქტიკული
ვარდიაშვილი მარიამ
01-420ა
გეოდეზია 2 (GDS0203) საველე პრაქტიკა
გაბეჩავა კალენიკე
---
6-14:00 ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
01-315ა
--- --- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-514ა
---
7-15:00 --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა
01-505ბ
--- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-523ა
1401.1-11401.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ხუბუა ჯემალ ჩიხლაძე მანანა
04-424.104-424
---
8-16:00 --- --- --- დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი
01-კ.ც.I.4
1401.1-11401.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ხუბუა ჯემალ ჩიხლაძე მანანა
04-424.104-424
---
9-17:00 --- --- ---
1401.1-11401.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა არაბიძე მანანა
01-546ა.101-546ა
--- ---
10-18:00 --- --- ---
1401.1-11401.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა არაბიძე მანანა
01-546ა.101-546ა
--- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1402
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1402.1-11402.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
მიქელაშვილი ვლადიმერ შოგირაძე მარინე
04-22204-222.1
--- --- --- ---
2-10:00 ---
1402.1-11402.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
მიქელაშვილი ვლადიმერ შოგირაძე მარინე
04-22204-222.1
 მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-617ბ
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-617ბ
თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-417ა
4-12:00 ---
1402.1-11402.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
კვინიკაძე ზურაბ წვერავა ელიზა
01-546ა.101-546ა
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
გვასალია ბადრი
01-606.ც
---  მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
ივანიძე დიანა
01-523ა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა
01-523ა
5-13:00 ---
1402.1-11402.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
კვინიკაძე ზურაბ წვერავა ელიზა
01-546ა.101-546ა
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი
01-კ.ც.I.5
--- სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
ანდრიაშვილი რაგიმ
01-423ა
6-14:00 გეოდეზია 2 (GDS0203) საველე პრაქტიკა
გაბეჩავა კალენიკე
--- ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
ყორანაშვილი ირინე
01-417ა
თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-514ა
--- სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
ანდრიაშვილი რაგიმ
01-421ა
7-15:00 --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-523ა
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
ლუტიძე გიორგი
01-301ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1403
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ---  მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-420ა
--- ---
2-10:00 --- ---  მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-617ბ
თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-419ა
---
3-11:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-419ა
---
1411.1-1, 1403.1-1, 1413.1-1, 1425.1-11403.2-1, 1411.2-1
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკულიინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
გურგენიძე ნონა ქარდავა ნელი
01-419ა01-423ა
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-617ბ
---
4-12:00 დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-606.ც
1403.1-11403.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ბიბილური მალხაზ ჯაბუა ზაურ
04-41304-413.1
---
1411.1-1, 1403.1-1, 1413.1-1, 1425.1-11403.2-1, 1411.2-1
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკულიინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
გურგენიძე ნონა ქარდავა ნელი
01-419ა01-423ა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
ძიძიგური გიული
01-520ა
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
ფანჯიკიძე თეიმურაზ
01-419ა
5-13:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა
01-523ა
1403.1-11403.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ბიბილური მალხაზ ჯაბუა ზაურ
04-41304-413.1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.4
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) პრაქტიკული
ვარდიაშვილი მარიამ
01-420ა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
ძიძიგური გიული
01-419ა
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
ფანჯიკიძე თეიმურაზ
01-314ა
6-14:00 ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
01-315ა
---
1403.1-11403.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ჭკუასელი ქეთევან ნოზაძე ნანა
01-546ა01-546ა.1
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
აბუთიძე მანანა
01-418ა
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
აბუთიძე მანანა
01-520ა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
ლუტიძე გიორგი
01-301ა
7-15:00 --- პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) პრაქტიკული
რუხაძე რევაზ
01-423ა
1403.1-11403.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ჭკუასელი ქეთევან ნოზაძე ნანა
01-546ა01-546ა.1
--- ---
8-16:00 ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
რეხვიაშვილი ტარიელი
01-513ა
პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) ლექცია
რუხაძე რევაზ
01-513ა
--- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-421ა
--- ---
9-17:00 ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
რეხვიაშვილი ტარიელი
01-513ა
--- --- --- --- გეოდეზია 2 (GDS0203) საველე პრაქტიკა
ძაძამია კახაბერ
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1404
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00  მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-513ა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე
01-420ა
 მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
ქვათაძე ზურაბ
01-613ბ
--- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-613ბ
1404.1-11404.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა ბეგიაშვილი მზია
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
2-10:00 --- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-419ა
1404.1-11404.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა ბეგიაშვილი მზია
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
3-11:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-419ა
--- დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.4
--- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა
01-523ა
---
4-12:00 დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-606.ც
გეოდეზია 2 (GDS0203) საველე პრაქტიკა
ძაძამია კახაბერ
--- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
ლუტიძე გიორგი
01-301ა
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
ფანჯიკიძე თეიმურაზ
01-419ა
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-421ა
--- --- --- --- ---
7-15:00 გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
ფანჯიკიძე თეიმურაზ
01-513ა
--- --- ---
1404.1-11404.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ბერიკაშვილი თეიმურაზ კასრაძე გრიგოლ
04-332.104-332
---
8-16:00 --- --- --- ---
1404.1-11404.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ბერიკაშვილი თეიმურაზ კასრაძე გრიგოლ
04-332.104-332
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1405
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---  მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
ქვათაძე ზურაბ
01-613ბ
--- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-613ბ
---
2-10:00 დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.4
--- --- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-419ა
---
3-11:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-419ა
--- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა
01-523ა
 მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-505ბ
1405.1-11405.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
სილოგავა მედეა ჯავახიშვილი ნათელა
01-546ა.101-546ა
---
4-12:00 დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-606.ც
--- ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
ოდიშელიძე ქეთევანი
01-420ა
1405.1-11405.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
სილოგავა მედეა ჯავახიშვილი ნათელა
01-546ა.101-546ა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
ლუტიძე გიორგი
01-301ა
5-13:00 --- --- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-422ა
---
6-14:00 --- გეოდეზია 2 (GDS0203) საველე პრაქტიკა
გელაშვილი მირიან
--- კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
აბუთიძე მანანა
01-418ა
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
აბუთიძე მანანა
01-520ა
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
ანდრიაშვილი რაგიმ
01-421ა
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 ---
1405.1-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ
04-432.1
--- --- --- სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
ანდრიაშვილი რაგიმ
01-421ა
9-17:00 ---
1405.1-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ
04-432.1
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1406
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
1406.1-11406.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ხიზანიშვილი შორენა გორგაძე კახა
04-32404-324.1
 მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
ვეკუა თამაზ
01-510ბ
 მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
ქვათაძე ზურაბ
01-613ბ
--- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-613ბ
---
2-10:00
1406.1-11406.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ხიზანიშვილი შორენა გორგაძე კახა
04-32404-324.1
--- დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
გორჯოლაძე ხატია
01-606.ც
---
3-11:00 გეოდეზია 2 (GDS0203) საველე პრაქტიკა
კუსრაშვილი გოჩა
თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-419ა
თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-418ა
--- დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია
01-კ.ც.I.4
---
4-12:00
1406.1-11406.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია ჯავახიშვილი ნათელა
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
--- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა
01-505ბ
---
5-13:00 ---
1406.1-11406.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია ჯავახიშვილი ნათელა
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
--- --- ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
01-423ა
---
6-14:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
ლუტიძე გიორგი
01-301ა
--- --- --- ---
7-15:00 პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) პრაქტიკული
რუხაძე რევაზ
01-423ა
--- --- --- ---
8-16:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514ა
პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) ლექცია
რუხაძე რევაზ
01-513ა
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1407
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---  მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
ქვათაძე ზურაბ
01-613ბ
--- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-613ბ
---
2-10:00 --- --- --- დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
გორჯოლაძე ხატია
01-606.ც
---
3-11:00 --- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-419ა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გიორგიშვილი ოლღა
01-301ა
--- --- ---
4-12:00 --- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-422ა
--- დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია
01-კ.ც.I.4
1407.1-11407.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
პოკლება არჩილ ჩხაიძე მანონი
04-222.104-222
5-13:00  მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
ვეკუა თამაზ
01-513ა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა
01-510ბ
--- --- ---
1407.1-11407.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
პოკლება არჩილ ჩხაიძე მანონი
04-222.104-222
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- გეოდეზია 2 (GDS0203) საველე პრაქტიკა
კუსრაშვილი გოჩა
---
1407.1-11407.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა ბეგიაშვილი მზია
01-546ა.101-546ა
--- ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
რეხვიაშვილი ტარიელი
01-314ა
8-16:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514ა
---
1407.1-11407.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა ბეგიაშვილი მზია
01-546ა.101-546ა
--- ---
9-17:00 ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
რეხვიაშვილი ტარიელი
01-513ა
--- --- ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
მაზანაშვილი ნინო
01-421ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1408
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1408.1-11408.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
გოგოლაძე ლეილა ჭკუასელი ქეთევან
01-546ა01-546ა.1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-617ბ
 მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
ვეკუა თამაზ
01-640ა
--- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
კვირიკაშვილი მანანა
04-224
2-10:00 ---
1408.1-11408.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
გოგოლაძე ლეილა ჭკუასელი ქეთევან
01-546ა01-546ა.1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა
01-517ბ
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
გორჯოლაძე ხატია
01-606.ც
3-11:00 --- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-419ა
 მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
ვეკუა თამაზ
01-425ა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გიორგიშვილი ოლღა
01-301ა
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
ურუშაძე ლუარა
01-423ა
---
4-12:00 --- --- გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
ფანჯიკიძე თეიმურაზ
01-419ა
5-13:00 გეოდეზია 2 (GDS0203) საველე პრაქტიკა
ინაძე რამაზ
--- --- --- დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია
01-კ.ც.I.4
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
ფანჯიკიძე თეიმურაზ
01-314ა
6-14:00 --- --- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-421ა
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514ა
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1409
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 გეოდეზია 2 (GDS0203) საველე პრაქტიკა
ერქომაიშვილი ირაკლი
--- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-617ბ
 მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
ვეკუა თამაზ
01-640ა
--- ---
2-10:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა
01-520ა
თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
მახვილაძე ნოდარ
01-420ა
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი
01-კ.ც.I.4
---
3-11:00 --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
ჯაფარიძე ვიქტორ
01-301ა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
ჯაფარიძე ვიქტორ
01-514ა
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
მოვსესიანი ირინე
01-421ა
1409.1-11409.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი მანანა კვინიკაძე ზურაბ
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
---
4-12:00  მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-505ბ
---
1409.1-11409.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი მანანა კვინიკაძე ზურაბ
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
---
5-13:00 ---
1409.1-11409.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ცერცვაძე გიორგი ესიავა რამაზ
04-222.104-340კ
--- --- ---
6-14:00 დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-606.ც
---
1409.1-11409.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ცერცვაძე გიორგი ესიავა რამაზ
04-222.104-340კ
--- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
ჯორჯიკია ნათელა
01-423ა
7-15:00 --- --- --- --- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
ჯორჯიკია ნათელა
01-520ა
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
მახვილაძე ნოდარ
01-514ა
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1410
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-617ბ
 მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
ვეკუა თამაზ
01-640ა
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
ჯაფარიძე ვიქტორ
01-514ა
--- --- ---
4-12:00 --- ---  მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-424ა
1410.1-11410.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
მარგიანი ნიკოლოზ სიხარულიძე მანანა
04-324.104-324
--- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
ჯორჯიკია ნათელა
01-314ა
5-13:00 დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი
01-კ.ც.I.4
---
1410.1-11410.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
მარგიანი ნიკოლოზ სიხარულიძე მანანა
04-324.104-324
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
ურუშაძე ლუარა
01-417ა
---
6-14:00 დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-606.ც
---
1410.1-11410.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
კვინიკაძე ზურაბ არაბიძე მანანა
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
--- სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
ანდრიაშვილი რაგიმ
01-421ა
7-15:00 --- პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) პრაქტიკული
რუხაძე რევაზ
01-423ა
1410.1-11410.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
კვინიკაძე ზურაბ არაბიძე მანანა
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
--- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა
01-514ა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
ჯორჯიკია ნათელა
01-520ა
8-16:00 ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
რეხვიაშვილი ტარიელი
01-513ა
პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) ლექცია
რუხაძე რევაზ
01-513ა
--- --- --- სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
ანდრიაშვილი რაგიმ
01-421ა
9-17:00 ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
რეხვიაშვილი ტარიელი
01-513ა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
ჯაფარიძე ვიქტორ
01-301ა
--- --- გეოდეზია 2 (GDS0203) საველე პრაქტიკა
ინაძე რამაზ
თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
მახვილაძე ნოდარ
01-514ა
10-18:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
მახვილაძე ნოდარ
01-421ა
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1411
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-617ბ
 მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
ვეკუა თამაზ
01-640ა
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი
01-კ.ც.I.4
---
2-10:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
მახვილაძე ნოდარ
01-422ა
---
3-11:00 --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
ჯაფარიძე ვიქტორ
01-514ა
1411.1-1, 1403.1-1, 1413.1-1, 1425.1-11403.2-1, 1411.2-1
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკულიინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
გურგენიძე ნონა ქარდავა ნელი
01-419ა01-423ა
--- ---
4-12:00 --- ---
1411.1-11411.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა კვინიკაძე ზურაბ
01-546ა01-546ა.1
1411.1-1, 1403.1-1, 1413.1-1, 1425.1-11403.2-1, 1411.2-1
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკულიინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
გურგენიძე ნონა ქარდავა ნელი
01-419ა01-423ა
1411.1-11411.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ჯაბუა ზაურ კვირიკაშვილი მანანა
04-43204-432.1
---
5-13:00 ---  მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-517ბ
1411.1-11411.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა კვინიკაძე ზურაბ
01-546ა01-546ა.1
---
1411.1-11411.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ჯაბუა ზაურ კვირიკაშვილი მანანა
04-43204-432.1
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
ჯორჯიკია ნათელა
01-419ა
6-14:00 დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-606.ც
--- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა
01-514ა
7-15:00 --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
ჯაფარიძე ვიქტორ
01-301ა
--- --- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
ჯორჯიკია ნათელა
01-520ა
8-16:00 გეოდეზია 2 (GDS0203) საველე პრაქტიკა
ინაძე რამაზ
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
მახვილაძე ნოდარ
01-514ა
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1412
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00  მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
შულაია დაზმირ
01-640ა
გეოდეზია 2 (GDS0203) საველე პრაქტიკა
პაპავა დავით
--- --- --- ---
2-10:00
1412.1-11412.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე ნინო ბეგიაშვილი მზია
01-კ.ც.II.B.101-კ.ც.II.B
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
დანელია გივი
01-410ბ
--- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-520ა
3-11:00 დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
თოდუა მიხეილ
01-606.ც
---
1412.1-11412.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე ნინო ბეგიაშვილი მზია
01-კ.ც.II.B.101-კ.ც.II.B
--- ---
4-12:00 დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.4
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა
01-517ბ
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
ფანჯიკიძე თეიმურაზ
01-417ა
 მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
შულაია დაზმირ
01-424ა
--- გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
ფანჯიკიძე თეიმურაზ
01-419ა
5-13:00 --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
დანელია გივი
01-520ა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
01-423ა
--- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-421ა
6-14:00
1412.1-11412.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო ესიავა რამაზ
04-22404-340კ
--- --- --- ---
7-15:00
1412.1-11412.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო ესიავა რამაზ
04-22404-340კ
--- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
პოკლება არჩილ
01-613ბ
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1413
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00  მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
შულაია დაზმირ
01-640ა
---  მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-514ა
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-520ა
3-11:00 დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
თოდუა მიხეილ
01-606.ც
--- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
დანელია გივი
01-410ბ
1411.1-1, 1403.1-1, 1413.1-1, 1425.1-1
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
გურგენიძე ნონა
01-419ა
--- ---
4-12:00 --- ---
1411.1-1, 1403.1-1, 1413.1-1, 1425.1-1
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
გურგენიძე ნონა
01-419ა
---
1413.2-1
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
ზარიძე ჟანა
01-422ა
5-13:00 თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-421ა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
დანელია გივი
01-520ა
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
ბარამიძე გიორგი
01-514ა
--- ---
1413.2-1
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
ზარიძე ჟანა
01-422ა
6-14:00 დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.4
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა
01-510ბ
--- გეოდეზია 2 (GDS0203) საველე პრაქტიკა
პაპავა დავით
--- ---
7-15:00 --- გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
ბარამიძე გიორგი
01-514ა
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
პოკლება არჩილ
01-613ბ
--- ---
8-16:00 --- --- ---
1413.1-11413.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ცხაკაია კონსტანტინე კვინტრაძე ვახტანგ
04-413.104-413
--- ---
9-17:00 ---
1413.1-11413.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ბარბაქაძე სიმონ ნოზაძე ნანა
01-546ა.101-546ა
---
1413.1-11413.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ცხაკაია კონსტანტინე კვინტრაძე ვახტანგ
04-413.104-413
--- ---
10-18:00 ---
1413.1-11413.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ბარბაქაძე სიმონ ნოზაძე ნანა
01-546ა.101-546ა
--- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1414
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00  მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
შულაია დაზმირ
01-640ა
--- --- --- --- ---
2-10:00
1414.1-11414.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო ესიავა რამაზ
04-224.104-340კ
--- --- --- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-520ა
3-11:00 დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
თოდუა მიხეილ
01-606.ც
1414.1-11414.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო ესიავა რამაზ
04-224.104-340კ
--- --- ---  მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-520ა
4-12:00 --- --- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-422ა
--- ---
5-13:00 --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
დანელია გივი
01-520ა
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
ბარამიძე გიორგი
01-514ა
--- ---
1414.1-11414.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
მუმლაძე ნუნუ გოგოლაძე ლეილა
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
6-14:00 --- გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
ბარამიძე გიორგი
01-417ა
--- ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
ყორანაშვილი ირინე
01-422ა
---
1414.1-11414.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
მუმლაძე ნუნუ გოგოლაძე ლეილა
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
7-15:00 --- --- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
პოკლება არჩილ
01-613ბ
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.4
---
8-16:00 --- --- --- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა
01-523ა
9-17:00 --- --- --- გეოდეზია 2 (GDS0203) საველე პრაქტიკა
პაპავა დავით
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
დანელია გივი
01-301ა
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1415
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00  მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
შულაია დაზმირ
01-640ა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
ოდიშელიძე ქეთევანი
01-421ა
--- --- გეოდეზია 2 (GDS0203) საველე პრაქტიკა
ახალაძე ნინო
---
2-10:00 თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-419ა
 მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-513ა
---
3-11:00 --- --- გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
ბარამიძე გიორგი
01-422ა
--- ---
4-12:00 თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-420ა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
დანელია გივი
01-520ა
--- დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
კაპანაძე ზურაბ
01-606.ც
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
ძიძიგური გიული
01-520ა
---
5-13:00 --- დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ
01-კ.ც.I.4
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
ბარამიძე გიორგი
01-514ა
--- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
ძიძიგური გიული
01-419ა
---
6-14:00 ---
1415.1-11415.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა წვერავა ელიზა
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა
01-513ა
1415.1-11415.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ჯანჯღავა ირინე ჩხაიძე მანონი
04-32404-324.1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
დანელია გივი
01-410ბ
---
7-15:00 ---
1415.1-11415.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა წვერავა ელიზა
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
პოკლება არჩილ
01-613ბ
1415.1-11415.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ჯანჯღავა ირინე ჩხაიძე მანონი
04-32404-324.1
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1416
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
ძიძიგური გიული
01-523ა
თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-421ა
---  მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ
01-617ბ
 მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-519ა
2-10:00 --- --- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-419ა
1416.1-11416.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა წვერავა ელიზა
01-546ა.101-546ა
3-11:00 --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა
01-510ბ
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-640ა
1416.1-11416.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა წვერავა ელიზა
01-546ა.101-546ა
--- ---
4-12:00 --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
დანელია გივი
01-520ა
--- დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
კაპანაძე ზურაბ
01-606.ც
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
ძიძიგური გიული
01-520ა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
ჯაფარიძე ვიქტორ
01-410ბ
5-13:00 --- --- --- დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ
01-კ.ც.I.4
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
მაზანაშვილი ნინო
01-420ა
7-15:00 --- --- --- გეოდეზია 2 (GDS0203) საველე პრაქტიკა
ახალაძე ნინო
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- ---
1416.1-11416.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ცერცვაძე გიორგი მინაშვილი თამაზ
04-22204-222.1
--- ---
10-18:00 --- --- ---
1416.1-11416.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ცერცვაძე გიორგი მინაშვილი თამაზ
04-22204-222.1
--- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1417
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ---  მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ
01-617ბ
---
2-10:00 --- --- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-419ა
--- ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
ყორანაშვილი ირინე
01-419ა
3-11:00 --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
01-513ა
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-640ა
--- ---
4-12:00
1417.1-11417.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ხუბუა ჯემალ ილურიძე გიორგი
04-42404-424.1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
დანელია გივი
01-520ა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა
01-510ბ
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
კაპანაძე ზურაბ
01-606.ც
 მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
იოსავა მიმოზა
01-424ა
თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-421ა
5-13:00
1417.1-11417.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ხუბუა ჯემალ ილურიძე გიორგი
04-42404-424.1
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-423ა
--- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
ჯაფარიძე ვიქტორ
01-301ა
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 გეოდეზია 2 (GDS0203) საველე პრაქტიკა
ნადირაძე მზია
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ
01-კ.ც.I.4
---
1417.1-11417.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა არაბიძე მანანა
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
--- ---
8-16:00 --- ---
1417.1-11417.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა არაბიძე მანანა
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1418
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-606.ც
--- ---  მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ
01-617ბ
---
2-10:00 --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-417ა
--- --- ---
3-11:00 --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
01-513ა
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-640ა
--- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
მახვილაძე ნოდარ
01-419ა
---
4-12:00 --- --- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
მახვილაძე ნოდარ
01-418ა
---  მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
შავლაყაძე ნუგზარ
01-513ა
---
5-13:00 --- --- --- გეოდეზია 2 (GDS0203) საველე პრაქტიკა
კიკაბიძე ანტონ
1418.1-11418.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე ნინო ჩიტიაშვილი მანანა
01-კ.ც.II.B01-კ.ც.II.B.1
6-14:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა
01-520ა
--- ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე
01-421ა
---
1418.1-11418.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე ნინო ჩიტიაშვილი მანანა
01-კ.ც.II.B01-კ.ც.II.B.1
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00
1418.1-11418.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ჭირაქაძე არჩილ კობაიძე ქეთევან
04-413.104-413
--- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
ჯაფარიძე ვიქტორ
01-514ა
--- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
ჯაფარიძე ვიქტორ
01-301ა
9-17:00
1418.1-11418.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ჭირაქაძე არჩილ კობაიძე ქეთევან
04-413.104-413
--- --- დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.4
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1419
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-606.ც
--- ---  მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ
01-617ბ
---
2-10:00 --- დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.4
--- --- გეოდეზია 2 (GDS0203) საველე პრაქტიკა
ნადირაძე მზია
3-11:00 --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
01-513ა
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-640ა
--- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
მახვილაძე ნოდარ
01-419ა
4-12:00 --- ---
1419.1-11419.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია ნოზაძე მანანა
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
--- თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
მახვილაძე ნოდარ
01-421ა
1419.1-11419.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ბიბილური მალხაზ შოგირაძე მარინე
04-324.104-324
5-13:00 --- ---
1419.1-11419.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია ნოზაძე მანანა
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
--- ---
1419.1-11419.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ბიბილური მალხაზ შოგირაძე მარინე
04-324.104-324
6-14:00 საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-423ა
--- ---  მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
შავლაყაძე ნუგზარ
01-424ა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა
01-513ა
---
7-15:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
ჯაფარიძე ვიქტორ
01-410ბ
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
ჯაფარიძე ვიქტორ
01-514ა
--- ---
9-17:00 --- --- --- ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
ჭუმბურიძე მარიამ
01-419ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1425
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- Геодезия 2 (GDS02R3) Уч. Практика
ჭიაურელი გიორგი
03-332
--- --- --- ---
2-10:00 Основы програмирования (BSPROR1) лаборат.работа
ნამიჩეიშვილი ოლეგ
01-კ.ც.II.H
--- --- --- ---
3-11:00 --- გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
ბარამიძე გიორგი
01-422ა
1411.1-1, 1403.1-1, 1413.1-1, 1425.1-11425.2-1
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკულიინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
გურგენიძე ნონა ზარიძე ჟანა
01-419ა01-418ა
--- ---
4-12:00 Основы програмирования (BSPROR1) лекция
ნამიჩეიშვილი ოლეგ
01-423ა
 მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
ყირმელაშვილი გიორგი
01-513ა
---
1411.1-1, 1403.1-1, 1413.1-1, 1425.1-11425.2-1
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკულიინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
გურგენიძე ნონა ზარიძე ჟანა
01-419ა01-418ა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
ძიძიგური გიული
01-520ა
 მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
ხარიბეგაშვილი სერგო
01-514ა
5-13:00 თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) პრაქტიკული
გორგიძე დავით
01-422ა
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
ბარამიძე გიორგი
01-514ა
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) პრაქტიკული
ვარდიაშვილი მარიამ
01-420ა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
ძიძიგური გიული
01-419ა
6-14:00 ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
01-315ა
თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
გორგიძე დავით
01-422ა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
ვაჭარაძე ვალერი
01-410ბ
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
აბუთიძე მანანა
01-418ა
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
აბუთიძე მანანა
01-520ა
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
ანდრიაშვილი რაგიმ
01-421ა
7-15:00
1425.1-11425.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ქისიშვილი ლია ბაციკაძე იოსებ
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) პრაქტიკული
რუხაძე რევაზ
01-423ა
--- --- ---
8-16:00
1425.1-11425.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ქისიშვილი ლია ბაციკაძე იოსებ
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) ლექცია
რუხაძე რევაზ
01-513ა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
ვაჭარაძე ვალერი
01-510ბ
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
გერასიმოვი ალექსი
03-318
--- სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
ანდრიაშვილი რაგიმ
01-421ა
9-17:00 --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
ვაჭარაძე ვალერი
01-520ა
1425.1-11425.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
გიგინეიშვილი აკაკი თაქთაქიშვილი მიხეილ
04-43204-432.1
--- ---
10-18:00 --- --- ---
1425.1-11425.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
გიგინეიშვილი აკაკი თაქთაქიშვილი მიხეილ
04-43204-432.1
--- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

121351ა(ინგლ)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
2-10:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
3-11:00 -x- -x- -x- -x- -x- გარემოს ინჟინერია (ENVEN01) ლექცია
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-211ბ
4-12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
5-13:00 -x- -x- -x- -x- -x- წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება და დაცვა (RUPWR01) პრაქტიკული
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-215ბ
6-14:00 -x- -x- --- -x- -x-
7-15:00 -x- -x- --- -x- -x-
8-16:00 --- --- --- --- გარემოს ინჟინერია (ENVEN01) სემინარი
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-211ბ
მდინარის აუზის მენეჯმენტი (WASHM01) ლექცია
ინაშვილი ირმა
01-215ბ
9-17:00 --- --- წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება და დაცვა (RUPWR01) ლექცია
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-211ბ
--- მდინარის აუზის მენეჯმენტი (WASHM01) პრაქტიკული
ინაშვილი ირმა
01-215ბ
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

121411
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
2-10:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
3-11:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
4-12:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
5-13:00 -x- -x- -x- -x- -x- კონსტრუქციების კონტროლი ტენზომეტრებით (CSTEN 01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-426ა
6-14:00 -x- -x- --- -x- -x-
7-15:00 -x- -x- --- -x- -x- კონსტრუქციების კონტროლი ტენზომეტრებით (CSTEN 01) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-426ა
8-16:00 --- --- --- რღვევის მექანიკა (სპეცკურსი) (MAURT 01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-424ა
---
9-17:00 --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა
09-415
კონსტრუქციების მაგნიტური და რადიაციული დეფექტოსკოპია (SMARD 01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-420ა
კონსტრუქციების ვიზუალური და ბოჭკოვან-ოპტიკური კონტროლი (VCOFO 01) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-424ა
შენობა-ნაგებობათა რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (სპეცკურსი) (BRSTS01) პრაქტიკული
სურგულაძე ბიჭიკო
01-517ბ
10-18:00 --- კონსტრუქციების თბური და კაპილარული დეფექტოსკოპია (SUTCA 01) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-422ა
რღვევის მექანიკა (სპეცკურსი) (MAURT 01) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
01-424ა
შენობა-ნაგებობათა რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (სპეცკურსი) (BRSTS01) საკურსო
სურგულაძე ბიჭიკო
01-517ბ
11-19:00 კონსტრუქციების ვიზუალური და ბოჭკოვან-ოპტიკური კონტროლი (VCOFO 01) ლექცია
წიქარიშვილი მალხაზ
01-424ა
კონსტრუქციების მაგნიტური და რადიაციული დეფექტოსკოპია (SMARD 01) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-425ა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
ზორანიანი მარინა
09-415
კონსტრუქციების თბური და კაპილარული დეფექტოსკოპია (SUTCA 01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-418ა
--- ---
12-20:00 --- --- ---
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

121421
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 -x- -x- -x- -x- -x- ფუძე-საძირკვლების რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (SRBFD01) ლექცია
ჯაფარიძე ვიქტორ
01-426ა
2-10:00 -x- -x- -x- -x- -x- ფუძე-საძირკვლების რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (SRBFD01) საკურსო
ჯაფარიძე ვიქტორ
01-426ა
3-11:00 -x- -x- -x- -x- -x- ტრანსფორმირებადი (კოსმოსური, მიწისზედა) კონსტრუქციები და ნაგებობები (TSREF01) ლექცია
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
13-სასწ.პრაქტიკა
4-12:00 -x- -x- -x- -x- -x- წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) ლექცია
სოხაძე აგული
01-505ბ
5-13:00 -x- -x- -x- -x- -x- ტრანსფორმირებადი (კოსმოსური, მიწისზედა) კონსტრუქციები და ნაგებობები (TSREF01) საკურსო
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
13-სასწ.პრაქტიკა
6-14:00 -x- -x- --- -x- -x- ---
7-15:00 -x- -x- --- -x- -x- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
09-404
8-16:00 წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია
01-505ბ
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) პრაქტიკული
თაბუკაშვილი რუსუდანი
06-803ა
--- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) ლექცია
თაბუკაშვილი რუსუდანი
06-803ა
9-17:00 ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ხმელიძე თამაზ
01-505ბ
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა
09-415
--- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
09-404
10-18:00 ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-505ბ
--- --- ---
11-19:00 ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) პრაქტიკული
ხმელიძე თამაზ
01-505ბ
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (სპეც-კურსი) . (არჩევითი) (BCDCO01) პრაქტიკული
ესაიაშვილი ჯემალი
01-505ბ
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
ზორანიანი მარინა
09-415
შენობა-ნაგებობათა გაანგარიშების თანამედროვე მეთოდები (სპეცკურსი) (TBBMM01) პრაქტიკული
ლებანიძე ალექსანდრე
01-კ.ც.I.4
შენობა-ნაგებობათა გაანგარიშების თანამედროვე მეთოდები (სპეცკურსი) (TBBMM01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-კ.ც.I.4
---
12-20:00 ტრანსფორმირებადი (კოსმოსური, მიწისზედა) კონსტრუქციები და ნაგებობები (TSREF01) საკურსო
სანიკიძე მამუკა
01-613ბ–კ
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (სპეც-კურსი) . (არჩევითი) (BCDCO01) ლექცია
ესაიაშვილი ჯემალი
01-505ბ
--- ---
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

121422
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
2-10:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
3-11:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
4-12:00 -x- -x- -x- -x- -x- გრუნტების მექანიკა 2 (SOLM201) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-512ა
5-13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
6-14:00 -x- -x- --- -x- -x- ---
7-15:00 -x- -x- --- -x- -x- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
09-404
8-16:00 --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) პრაქტიკული
თაბუკაშვილი რუსუდანი
06-803ა
--- შენობა -ნაგებობათა ექსპლუატაცია (სპეცკურსი) (არჩევითი) (BUCOE01) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია
01-510ბ
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) ლექცია
თაბუკაშვილი რუსუდანი
06-803ა
9-17:00 ფუძის გაძლიერება (SOLST01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-514ა
ფუძის გაძლიერება (SOLST01) პრაქტიკული
ლუტიძე გიორგი
01-513ა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
09-404
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 შენობა-ნაგებობების გაძლიერება (ROBTC 01) პრაქტიკული
დანელია გივი
01-520ა
გრუნტების მექანიკა 2 (SOLM201) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია
01-520ა
შენობა -ნაგებობათა ექსპლუატაცია (სპეცკურსი) (არჩევითი) (BUCOE01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-513ა
ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) საკურსო
ჯაფარიძე ვიქტორ
01-513ა
შენობა-ნაგებობების გაძლიერება (ROBTC 01) ლექცია
დანელია გივი
01-514ა
---
12-20:00 ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) ლექცია
ჯაფარიძე ვიქტორ
01-513ა
---
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

121431
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
2-10:00 -x- -x- -x- -x- -x- მონოლითური სახლმშენებლობის ტექნოლოგია (HBMTE01) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-518ა
3-11:00 -x- -x- -x- -x- -x- მონოლითური სახლმშენებლობის ტექნოლოგია (HBMTE01) პრაქტიკული
მსხილაძე ნინო
01-519ა
4-12:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
5-13:00 -x- -x- -x- -x- -x- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
ზორანიანი მარინა
09-413
6-14:00 -x- -x- --- -x- -x-
7-15:00 -x- -x- --- -x- -x- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
09-404
8-16:00 --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) პრაქტიკული
თაბუკაშვილი რუსუდანი
06-803ა
სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია I (სპეცკურსი) (CTSEC01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-518ა
--- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) ლექცია
თაბუკაშვილი რუსუდანი
06-803ა
9-17:00 --- სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია I (სპეცკურსი) (CTSEC01) პრაქტიკული
ეზუგბაია ზურაბ
01-518ა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
09-404
10-18:00 --- --- სამშენებლო პროცესების ოპტიმალური ტექნოლოგიური გადაწყვეტები (COOTS01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-519ა
---
11-19:00 ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-518ა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა
09-404
ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) პრაქტიკული
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-519ა
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) პრაქტიკული
ავალიშვილი ლამარა
01-518ა
---
12-20:00 სამშენებლო პროცესების ოპტიმალური ტექნოლოგიური გადაწყვეტები (COOTS01) პრაქტიკული
ბაქანიძე შახი
01-519ა
---
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

121432
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
2-10:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
3-11:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
4-12:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
5-13:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
6-14:00 -x- -x- --- -x- -x- ---
7-15:00 -x- -x- --- -x- -x- ---
8-16:00 --- ინერტული მასალები და დანამატები საშენი მასალების ტექნოლოგიაში (IMATE01) ლექცია
უგულავა ლიანა
01-311ა
--- --- ბეტონთმცოდნეობის სპეცკურსი (CONSC01) პრაქტიკული
ჩიქოვანი არჩილ
01-418ა
---
9-17:00 --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა
09-415
--- ---
10-18:00 საშენი მასალების და ნაკეთობების დამამზადებელი აღჭურვილობები (PFBMF01) ლექცია
ნადირაძე ანზორ
01-309ა
ინერტული მასალები და დანამატები საშენი მასალების ტექნოლოგიაში (IMATE01) პრაქტიკული
უგულავა ლიანა
01-309ა
--- მასალების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ექსპერიმენტული შესწავლის მეთოდები (MEIPM01) პრაქტიკული
ჩიქოვანი არჩილ
01-422ა
მასალების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ექსპერიმენტული შესწავლის მეთოდები (MEIPM01) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-423ა
11-19:00 საშენი მასალების და ნაკეთობების დამამზადებელი აღჭურვილობები (PFBMF01) პრაქტიკული
ნადირაძე ანზორ
01-309ა
--- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
ზორანიანი მარინა
09-415
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-519ა
--- ბეტონთმცოდნეობის სპეცკურსი (CONSC01) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-422ა
12-20:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) პრაქტიკული
ავალიშვილი ლამარა
01-518ა
---
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

121441
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
2-10:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
3-11:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
4-12:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
5-13:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
6-14:00 -x- -x- --- -x- -x- ნაგებობათა ჰიდრავლიკა (სპეცკურსი) (HYDSP01) ლექცია
გაგოშიძე შალვა
01-221ა
7-15:00 -x- -x- --- -x- -x-
8-16:00 --- ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა დაპროექტება 1 (DCHS101) ლექცია
გედენიძე ზურაბ
01-კათედრა#48
ნაგებობათა ჰიდრავლიკა (სპეცკურსი) (HYDSP01) პრაქტიკული
გაგოშიძე შალვა
01-214ა
--- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
ჩხეიძე ნანა
09-415
კლდოვანი ქანების მექანიკა და მასივის დაძაბული მდგომარეობა (RMMSS01) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-კათედრა#48
9-17:00 --- ---
10-18:00 --- კაშხლების სეისმომედეგობაზე ანგარიში (SSHST01) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-კათედრა#48
კლდოვანი ქანების მექანიკა და მასივის დაძაბული მდგომარეობა (RMMSS01) პრაქტიკული
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-კათედრა#48
--- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
ჩხეიძე ნანა
09-413
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა დაპროექტება 1 (DCHS101) საკურსო
გედენიძე ზურაბ
01-კათედრა#48
11-19:00 --- --- კაშხლების სეისმომედეგობაზე ანგარიში (SSHST01) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
01-კათედრა#48
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

121442
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 -x- -x- -x- -x- -x- ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების დაგეგმვა ზღვრული ტარიფების გათვალისწინებით (MRHDP01) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-კათედრა#48
2-10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
3-11:00 -x- -x- -x- -x- -x- ჰ/ტ მშენებლობის წარმოება თანამედვე ტექნოლოგიების გამოყენებით (HTCMM01) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი
01-კათედრა#48
4-12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
5-13:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
6-14:00 -x- -x- --- -x- -x- საინვესტიციო პროექტები ჰიდროენერგეტიკაში (INHPR01) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-კათედრა#48
7-15:00 -x- -x- --- -x- -x-
8-16:00 --- ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის ეკონომიკური ეფექტიანობის კრიტერიუმები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში (CHMEC01) ლექცია
კოდუა ნოდარ
01-215ა
საინვესტიციო პროექტები ჰიდროენერგეტიკაში (INHPR01) ლექცია
კოდუა ნოდარ
01-კათედრა#48
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის ეკონომიკური ეფექტიანობის კრიტერიუმები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში (CHMEC01) პრაქტიკული
კოდუა ნოდარ
01-კათედრა#48
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
ჩხეიძე ნანა
09-415
---
9-17:00 ჰ/ტ მშენებლობის წარმოება თანამედვე ტექნოლოგიების გამოყენებით (HTCMM01) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-კათედრა#48
---
10-18:00 --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
ჩხეიძე ნანა
09-413
---
11-19:00 ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების დაგეგმვა ზღვრული ტარიფების გათვალისწინებით (MRHDP01) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-კათედრა#48
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

121451
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
2-10:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
3-11:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
4-12:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
5-13:00 -x- -x- -x- -x- -x- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
ზორანიანი მარინა
09-413
6-14:00 -x- -x- --- -x- -x-
7-15:00 -x- -x- --- -x- -x- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
09-404
8-16:00 წყალმომარაგებისა და წყალარინების სატუმბი სადგურები (PUMWS01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-კათედრა#44
ბუნებრივი წყლების მიღება (WAIFA01) პრაქტიკული
სოსელია გურამი
01-212ბ
წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საიმედობა (RWSUS01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212ბ
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სატუმბი სადგურები (PUMWS01) საკურსო
ნაჭყებია ვაჟა
01-212ბ
---
9-17:00 ჩამდინარე წყლების გაწმენდა I (SET0101) ლაბორატორიული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-206ბ
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა I (SET0101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-206ბ
წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საიმედობა (RWSUS01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212ბ
წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საექსპლუატაციო პროცესების მოდელირება მართვა და ლოგისტიკა (RWSLO01) ლექცია
ციხელაშვილი ზაურ
01-212ბ
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სატუმბი სადგურები (PUMWS01) პრაქტიკული
ნაჭყებია ვაჟა
01-212ბ
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
09-404
10-18:00 --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების პროექტირების საფუძვლები და მენეჯმენტი (PMDWS01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-206ბ
--- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საექსპლუატაციო პროცესების მოდელირება მართვა და ლოგისტიკა (RWSLO01) პრაქტიკული
ციხელაშვილი ზაურ
01-212ბ
11-19:00 წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების პროექტირების საფუძვლები და მენეჯმენტი (PMDWS01) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-206ბ
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა
09-404
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა I (SET0101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-204ბ
--- ბუნებრივი წყლების მიღება (WAIFA01) საკურსო
სოსელია გურამი
01-204ბ
---
12-20:00 --- --- --- ბუნებრივი წყლების მიღება (WAIFA01) ლექცია
სოსელია გურამი
01-204ბ
---
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

121451ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
2-10:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
3-11:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
4-12:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
5-13:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
6-14:00 -x- -x- --- -x- -x- ---
7-15:00 -x- -x- --- -x- -x- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

121452
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
2-10:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
3-11:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
4-12:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
5-13:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
6-14:00 -x- -x- --- -x- -x- ---
7-15:00 -x- -x- --- -x- -x- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
09-404
8-16:00 ნახშირწყალბადოვანი გაზების წვის თეორია (COMB001) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა
01-302ბ
შენობათა მიკროკლიმატის სპეციალური კურსი (SPEC001) ლექცია
ფურცელაძე ოთარ
01-302ბ
გათბობის, ჰაერის კონდიცირებისა და გაზ-მომარაგების ავტომატური მართვის სისტემები. (AUTO001) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა
01-314ბ
გაზმომარაგების სპეციალური კურსი (SPCCS01) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ
01-302ბ
---
9-17:00 გათბობის, ჰაერის კონდიცირებისა და გაზ-მომარაგების ავტომატური მართვის სისტემები. (AUTO001) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა
01-314ბ
ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენება თბომომარაგებაში. თბური ტუმბოები. (UTIL001) ლექცია
ფურცელაძე ოთარ
01-305ბ
--- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
09-404
10-18:00 ჭავლების თეორია. შენობის საჰაერო და თბური რეჟიმი. (TEOR001) ლექცია
გრძელიშვილი მამული
01-314ბ
ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენება თბომომარაგებაში. თბური ტუმბოები. (UTIL001) საკურსო
ფურცელაძე ოთარ
01-302ბ
ნახშირწყალბადოვანი გაზების წვის თეორია (COMB001) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა
01-305ბ
გაზმომარაგების სპეციალური კურსი (SPCCS01) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ
01-314ბ
---
11-19:00 ჭავლების თეორია. შენობის საჰაერო და თბური რეჟიმი. (TEOR001) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მამული
01-302ბ
შენობათა მიკროკლიმატის სპეციალური კურსი (SPEC001) პრაქტიკული
ფურცელაძე ოთარ
01-305ბ
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

121453(ინგლ)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 -x- -x- -x- -x- -x- ჩამდინარე წყლების ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური გაწმენდა (PCBTW01) ლექცია
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-215ბ
2-10:00 -x- -x- -x- -x- -x-
3-11:00 -x- -x- -x- -x- -x- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების პროექტირების საფუძვლები და მენეჯმენტი (PMDWS01) ლექცია
ინაშვილი ირმა
01-215ბ
4-12:00 -x- -x- -x- -x- -x- მდინარის აუზის მართვა (WATMA10-LP) პრაქტიკული
ინაშვილი ირმა
01-212ბ
5-13:00 -x- -x- -x- -x- -x- სანიაღვრე და სადრენაჟო სისტემების დაპროექტება მშენებლობა და ექსპლოატაცია (SWIDS01) პრაქტიკული
ინაშვილი ირმა
01-212ბ
6-14:00 -x- -x- --- -x- -x-
7-15:00 -x- -x- --- -x- -x- სამრეწველო და სასოფლო სამეურნეო წყალმომარაგებისა და წყალარინების და გაწყლოვანების სისტემების დაპროექტება მშენებლობა და ექსპლოატაცია (IDWSW01) პრაქტიკული
ინაშვილი ირმა
01-კათედრა#44
8-16:00 --- ჩამდინარე წყლების ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური გაწმენდა (PCBTW01) პრაქტიკული
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-215ბ
--- --- სანიაღვრე და სადრენაჟო სისტემების დაპროექტება მშენებლობა და ექსპლოატაცია (SWIDS01) ლექცია
ინაშვილი ირმა
01-კათედრა#44
---
9-17:00 --- --- სამრეწველო და სასოფლო სამეურნეო წყალმომარაგებისა და წყალარინების და გაწყლოვანების სისტემების დაპროექტება მშენებლობა და ექსპლოატაცია (IDWSW01) პრაქტიკული
ინაშვილი ირმა
01-204ბ
---
10-18:00 --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების პროექტირების საფუძვლები და მენეჯმენტი (PMDWS01) პრაქტიკული
ინაშვილი ირმა
01-215ბ
---
11-19:00 --- --- მდინარის აუზის მართვა (WATMA10-LP) ლექცია
ინაშვილი ირმა
01-204ბ
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

121481
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
2-10:00 -x- -x- -x- -x- -x- რკინიგზების მშენებლობა რთულ პირობებში (RWCDC01) პრაქტიკული
ირემაშვილი ხვიჩა
01-526ბ
3-11:00 -x- -x- -x- -x- -x-
4-12:00 -x- -x- -x- -x- -x- ლიანდაგის მონიტორინგი და მდგომარეობის შეფასება (MESTR01) პრაქტიკული
ირემაშვილი ხვიჩა
01-526ბ
5-13:00 -x- -x- -x- -x- -x-
6-14:00 -x- -x- --- -x- -x- ---
7-15:00 -x- -x- --- -x- -x- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
09-404
8-16:00 --- --- მიწის ვაკისის მდგრადობის უზრუნველყოფა (ESRLWO1) ლექცია
მოისწრაფიშვილი ენვერი
01-709ბ
ლიანდაგისა და მოძრავი შემადგენლობის ურთიერთქმედება (IRS0605) პრაქტიკული
მოისწრაფიშვილი ენვერი
01-709ბ
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
ჩხეიძე ნანა
09-415
9-17:00 --- რკინიგზების მშენებლობა რთულ პირობებში (RWCDC01) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა
01-526ბ
მიწის ვაკისის მდგრადობის უზრუნველყოფა (ESRLWO1) პრაქტიკული
მოისწრაფიშვილი ენვერი
01-709ბ
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
09-404
10-18:00 --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
ჩხეიძე ნანა
09-413
11-19:00 --- ლიანდაგის მონიტორინგი და მდგომარეობის შეფასება (MESTR01) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა
01-526ბ
ლიანდაგისა და მოძრავი შემადგენლობის ურთიერთქმედება (IRS0605) ლექცია
მოისწრაფიშვილი ენვერი
01-709ბ
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

121482
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
2-10:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
3-11:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
4-12:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
5-13:00 -x- -x- -x- -x- -x- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
ზორანიანი მარინა
09-413
6-14:00 -x- -x- --- -x- -x-
7-15:00 -x- -x- --- -x- -x- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
09-404
8-16:00 გვირაბების და მეტროპოლიტენების დაპროექტება და მშენებლობა 1(არჩევითი) (DACTU01) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-681ბ
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) პრაქტიკული
თაბუკაშვილი რუსუდანი
06-803ა
დიდმალიანი რკინაბეტონის ხიდები (DBRCB01) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი
01-681ბ
--- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) ლექცია
თაბუკაშვილი რუსუდანი
06-803ა
9-17:00 გვირაბების და მეტროპოლიტენების დაპროექტება და მშენებლობა 1(არჩევითი) (DACTU01) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა
01-681ბ
დიდმალიანი რკინაბეტონის ხიდები (DBRCB01) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-681ბ
დიდმალიანი ფოლადის ხიდები (DBSSB01) ლექცია
ჯანჯღავა ასლან
01-415ა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
09-404
10-18:00 გვირაბებისა და მეტროპოლიტენების ექსპლუატ, 2(არჩევითი) (EXTUN02) პრაქტიკული
ყურაშვილი აბესალომი
01-681ბ
--- დიდმალიანი რკინაბეტონის ხიდები (DBRCB01) საკურსო
მაისურაძე ბორისი
01-681ბ
ხიდების ექსპლუატაცია 2(არჩევითი) (EXBRI02) ლექცია
ყურაშვილი აბესალომი
01-681ბ
11-19:00 გვირაბებისა და მეტროპოლიტენების ექსპლუატ, 2(არჩევითი) (EXTUN02) ლექცია
ყურაშვილი აბესალომი
01-681ბ
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა
09-404
--- ---
12-20:00 --- --- ხიდების ექსპლუატაცია 2(არჩევითი) (EXBRI02) პრაქტიკული
ყურაშვილი აბესალომი
01-681ბ
---
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

121483
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
2-10:00 -x- -x- -x- -x- -x- ---
3-11:00 -x- -x- -x- -x- -x- საავტომობილო გზების კვანძები (MROK101) ლექცია
მექანარიშვილი თეიმურაზი
01-315ა
4-12:00 -x- -x- -x- -x- -x-
5-13:00 -x- -x- -x- -x- -x- საავტომობილო გზების კვანძები (MROK101) პრაქტიკული
მექანარიშვილი თეიმურაზი
01-315ა
6-14:00 -x- -x- --- -x- -x- ---
7-15:00 -x- -x- --- -x- -x- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
09-404
8-16:00 საავტომობილო გზების დაპროექტება რთულ პირობებში (DHDT101) პრაქტიკული
კრავეიშვილი ლევან
01-420ა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული) (TPTF007) პრაქტიკული
აღლაძე ნანა
09-415
საგზაო ფენილები (SUOR101) ლექცია
ბეჟანიშვილი მალხაზი
01-421ა
საგზაო ფენილები (SUOR101) პრაქტიკული
მაღრაძე თამარ
01-418ა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
ჩხეიძე ნანა
09-415
9-17:00 საავტომობილო გზების დაპროექტება რთულ პირობებში (DHDT101) საკურსო
კრავეიშვილი ლევან
01-314ა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
09-404
10-18:00 --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული) (TPTF007) ლექცია
აღლაძე ნანა
09-405
საავტომობილო გზების დაპროექტება რთულ პირობებში (DHDT101) ლექცია
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
01-418ა
საავტომობილო გზების მშენებლობის ტექნოლოგია და მართვა რთულ ბუნებრივ პირობებში (RCTM101) პრაქტიკული
პაპუაშვილი თენგიზ
01-683ბ
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
ჩხეიძე ნანა
09-413
11-19:00 --- ---
12-20:00 --- --- საავტომობილო გზების მშენებლობის ტექნოლოგია და მართვა რთულ ბუნებრივ პირობებში (RCTM101) ლექცია
პაპუაშვილი თენგიზ
01-683ბ
--- ---