საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აუდიტორიები

 

06-101ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 112356.2-7
ჩუპრინინა სვეტლანა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
---
3-11:00 112457.2-7
ზარაფიშვილი ასმათი
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
112305.3-7
ბოჭორიშვილი ნინო
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- --- 112356.1-7
კობახიძე შალვა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 112305.3-7
ბოჭორიშვილი ნინო
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- --- 112405.2-7
მგალობლიშვილი ეთერი
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 112406.2-7
ტაბატაძე ხათუნა
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 712475Q
ბაქანიძე თეონა
პროექტის მართვის სისტემა (PROSI07-LS) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- 712475E
ფარცვანია ბესარიონი
პროგრამული შეფასება - ფორმები და მიდგომები (PREFA07- LS) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- 712475E
ფარცვანია ბესარიონი
პროექტის პროგრამული შეფასების მენეჯმენტი (PREOM07-LS) ლექცია
--- 712475F
ბაქანიძე თეონა
ბიზნეს - პროექტის მენეჯმენტი (BUPMB07-LP) ლექცია
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-102ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 712405
გალახვარიძე ნაირა
ინოვაციების მენეჯმენტი (IMANJ 03 – L S) ლექცია
4-12:00 --- --- --- --- --- 712405
გალახვარიძე ნაირა
ინოვაციების მენეჯმენტი (IMANJ 03 – L S) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- --- 712401
ბაღათურია გიორგი
მათემატიკური სტატისტიკა (MTS0007-LS) ლექცია
6-14:00 --- 712301
ბაღათურია გიორგი
კორპორაციული მართვა (CRM0007-LS) პრაქტიკული
712301
იაშვილი თინათინ
ტურიზმის მენეჯმენტი (TOUME07-LS) ლექცია
--- --- 712401
ბაღათურია გიორგი
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) ლექცია
7-15:00 --- 712301
ბაღათურია გიორგი
კორპორაციული მართვა (CRM0007-LS) ლექცია
712301
ბაღათურია ოთარი
ლოგისტიკა (LOGIS07-LS) პრაქტიკული
--- 712301
იაშვილი ირინე
ადამიანური რესურსების მართვა (HRMAM07-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- 712301
იაშვილი თინათინ
ტურიზმის მენეჯმენტი (TOUME07-LS) პრაქტიკული
712301
იაშვილი ირინე
ადამიანური რესურსების მართვა (HRMAM07-LS) ლექცია
712301
იაშვილი ირინე
ბიზნეს სამართალი (BSL0007-LS) ლექცია
---
9-17:00 --- --- 712301
ბაღათურია ოთარი
ლოგისტიკა (LOGIS07-LS) ლექცია
712301
იაშვილი ირინე
ბიზნეს სამართალი (BSL0007-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 712401
ბაღათურია ოთარი
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) პრაქტიკული
712475D
იაშვილი გენადი
მომსახურების მენეჯმენტი (SMA0007-LS) ლექცია
712401
ბაღათურია ოთარი
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 712401
იაშვილი ირინე
ინოვაციური მენეჯმენტი, პროცესი და ტექნოლოგიები (INM0007-LS) ლექცია
--- 712401
ბაღათურია გიორგი
მათემატიკური სტატისტიკა (MTS0007-LS) პრაქტიკული
--- 712401
ბაღათურია ოთარი
საერთაშორისო მენეჯმენტი (INTMN-LS) ლექცია
---
12-20:00 712401
იაშვილი ირინე
ინოვაციური მენეჯმენტი, პროცესი და ტექნოლოგიები (INM0007-LS) პრაქტიკული
--- 712401
ბაღათურია გიორგი
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) პრაქტიკული
--- 712401
ბაღათურია ოთარი
საერთაშორისო მენეჯმენტი (INTMN-LS) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-103ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 112205
ოვსიანიკოვა ნუნუ
ადამიანური რესურსების მართვა (HRMAM07-LS) ლექცია
112306.1-7
ჩუპრინინა სვეტლანა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 112205
ნიშნიანიძე ნინო
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
--- --- 112405.2-7
მგალობლიშვილი ეთერი
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
712475E
ფარცვანია ბესარიონი
პროგრამული შეფასება - ფორმები და მიდგომები (PREFA07- LS) ლექცია
4-12:00 112306.1-7
ჩუპრინინა სვეტლანა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
112205
იაშვილი ირინე
გადაწყვეტილებების მიღების საფუძვლები (BDM0007-LS) პრაქტიკული
--- 712475E
ფარცვანია ბესარიონი
პროექტის პროგრამული შეფასების მენეჯმენტი (PREOM07-LS) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- 112243
ჭელიძე მედეა
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 112205
იაშვილი ირინე
გადაწყვეტილებების მიღების საფუძვლები (BDM0007-LS) ლექცია
--- 112455
ფავლენიშვილი თამარი
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 712475C
თაბაგარი ჟუჟუნა
ბრენდმენეჯმენტი (BRMEN07-LS) პრაქტიკული
--- 712475F
ცინცაძე ალიკო
მონაცემთა ბაზების მენეჯმენტი (DBM 0207-LP) პრაქტიკული
11-19:00 712405
ბაღათურია ოთარი
სამოქალაქო საზოგადოება და თანამედროვე დემოკრატია (CSAMD07-LS) პრაქტიკული
712405
ქარდავა თამარ
მართვის თანამედროვე მეთოდები ადგილობრივ ორგანოებში (MLG0007-LS) ლექცია
--- 712475F
ბაქანიძე თეონა
ბიზნეს - პროექტის მენეჯმენტი (BUPMB07-LP) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 712405
ქარდავა თამარ
მართვის თანამედროვე მეთოდები ადგილობრივ ორგანოებში (MLG0007-LS) პრაქტიკული
--- 712475Q
ბაქანიძე თეონა
პროექტის მართვის სისტემა (PROSI07-LS) ლექცია
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-104ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 112405
ქოიავა ზაზა
საჯარო მმართველობის საფუძვლები (BPA0007) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- --- 112205
გუგუჩია ქეთევან
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (PAL0507-LS) პრაქტიკული
712405
ქოიავა ზაზა
სახელმწიფო მართვის აქტუალური პრობლემები (APOPA07-LS) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 112205
ქოიავა ზაზა
სტრატეგიული მართვის საფუძვლები (PSM0007-LS) ლექცია
--- --- 112205
თაბაგარი ჟუჟუნა
სტრატეგიული მართვის საფუძვლები (PSM0007-LS) პრაქტიკული
112406
ქოიავა ზაზა
საჯარო მმართველობის საფუძვლები (BPA0007) პრაქტიკული
5-13:00 --- 112205
ქოიავა ზაზა
ადამიანური რესურსების მართვა (HRMAM07-LS) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 712405
დოღონაძე შოთა
სახელმწიფო მართვის აქტუალური პრობლემები (APOPA07-LS) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- 712405
დოღონაძე შოთა
სამოქალაქო საზოგადოება და თანამედროვე დემოკრატია (CSAMD07-LS) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-105ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 112240, 112241, 112242
ჭელიძე მედეა
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) ლექცია
2-10:00 --- --- --- --- 112305
გველესიანი მერაბ
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- --- 112305, 112306
მახვილაძე რევაზ
საქალაქო მეურნეობის მართვა (UEM0001-LP) ლექცია
112305, 112306
ტაბატაძე მერაბი
სოციალური მუშაობის საფუძვლები (BSW0007-LS) ლექცია
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 112455
შონია მურადი
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
112355.1-7
ჯანჯღავა ნინო
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- 112357
ფანჯიკიძე თეიმურაზ
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
112357
სულაშვილი გიორგი
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
112356, 112355, 112357
ღადუა თეიმურაზ
ბიზნეს სამართლის საფუძვლები (BBL0007-LS) ლექცია
6-14:00 112205
გუგუჩია ქეთევან
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (PAL0507-LS) ლექცია
112405
ბეჟოშვილი თეიმურაზ
სამოხელეო სამართალი (CSL0007-LS) პრაქტიკული
112356, 112355, 112357
მეზურნიშვილი თენგიზ
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) ლექცია
7-15:00 --- --- 112305, 112306
გველესიანი მერაბ
მაკროეკონომიკა (BMAME05) ლექცია
112370.2-7
ალექსიშვილი ნინო
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
112405, 112406
ქუთათელაძე მაია
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) ლექცია
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- 112405
სიგუა სოსო
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) ლექცია
112370.2-7
ალექსიშვილი ნინო
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
112240, 112241, 112242
ცინცაძე ალიკო
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზარი (ITMRK07-LS) ლექცია
712475A4
კოზმანაშვილი ლია
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
10-18:00 --- 712475B
კოზმანაშვილი ლია
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
712475A3
კოზმანაშვილი ლია
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
11-19:00 712475E, 712475F
კოზმანაშვილი ლია
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
712475Q, 712475K
კოზმანაშვილი ლია
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-107ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 112405
ბლიაძე თამარი
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
--- --- --- 112306
სესაძე ნელი
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
---
3-11:00 112310.1-7, 112305.1-7
ღარიბაშვილი თინა
ფრანგული-4 (FLN1407-P-F) პრაქტიკული
112306
იოსელიანი ჟუჟუნა
საქმიანი ურთიერთობები (BRE0007-LS) პრაქტიკული
--- 112455, 112456, 112457
მოსიაშვილი ვალერი
ფინანსების საფუძვლები (BFIBT07-LS) ლექცია
112155, 112154
ღადუა თეიმურაზ
ბიზნესის სამართლებრივი რეგულირება (LRBBT07-LS) ლექცია
4-12:00 112356, 112355, 112357
ფანჯიკიძე თეიმურაზ
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
---
5-13:00 112355.2-7
შალიკაშვილი თამარი
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
112306
ქარქაშაძე ნათია
საქალაქო მეურნეობის მართვა (UEM0001-LP) პრაქტიკული
112455, 112456, 112457
შონია მურადი
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
112154
ღადუა თეიმურაზ
ბიზნესის სამართლებრივი რეგულირება (LRBBT07-LS) პრაქტიკული
712475D, 712475B, 712475C
კოზმანაშვილი ლია
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია
6-14:00 112406
ქუთათელაძე მაია
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
112355.2-7
შალიკაშვილი თამარი
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
112157
ღადუა თეიმურაზ
ბიზნესის სამართლებრივი რეგულირება (LRBBT07-LS) პრაქტიკული
---
7-15:00 112406, 112405
ბეჟოშვილი თეიმურაზ
სამოხელეო სამართალი (CSL0007-LS) ლექცია
--- 112156, 112157
ღადუა თეიმურაზ
ბიზნესის სამართლებრივი რეგულირება (LRBBT07-LS) ლექცია
712475I, 712475J, 712475P, 712475O
ასათიანი ვლადიმერ
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია
8-16:00 112275, 112274, 112276
ნოზაძე მზევინარ
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) ლექცია
--- 112455, 112456, 112457
დარჩაშვილი მანანა
პოლიტოლოგია (POL0007) ლექცია
712475A4, 712475A3
კოზმანაშვილი ლია
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია
9-17:00 --- --- --- --- 112405
ქუთათელაძე მაია
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- 712475B
გვენეტაძე ლილი
კორპორაციის ფინანსები (SAFIF05) პრაქტიკული
712475A1, 712475A2
ასათიანი ვლადიმერ
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- 712475F
ცინცაძე ალიკო
მონაცემთა ბაზების მენეჯმენტი (DBM 0207-LP) ლექცია
12-20:00 --- --- 712475B
გვენეტაძე ლილი
კორპორაციის ფინანსები (SAFIF05) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-109ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112205
ნიშნიანიძე ნინო
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) ლექცია
--- --- --- --- 112156
ღადუა თეიმურაზ
ბიზნესის სამართლებრივი რეგულირება (LRBBT07-LS) პრაქტიკული
2-10:00 --- 112306.2-7
ქვათაძე ეკატერინე
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112456
დარჩაშვილი მანანა
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
--- 112356.1-7
კობახიძე შალვა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- 112242
ჭელიძე მედეა
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
4-12:00 --- 112306.2-7
ქვათაძე ეკატერინე
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112456
შონია მურადი
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
--- 112155
ღადუა თეიმურაზ
ბიზნესის სამართლებრივი რეგულირება (LRBBT07-LS) პრაქტიკული
---
5-13:00 112406
ბეჟოშვილი თეიმურაზ
სამოხელეო სამართალი (CSL0007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 112456.1-7
ჩახუნაშვილი ელენე
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- --- --- 112457
შონია მურადი
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
112457
ჭელიძე მედეა
ფინანსების საფუძვლები (BFIBT07-LS) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 112406.2-7
ტაბატაძე ხათუნა
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
112457
გოცირიძე ზურაბ
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
--- --- 112356
კოდელაშვილი ლია
ბიზნეს სამართლის საფუძვლები (BBL0007-LS) პრაქტიკული
712475I, 712475J, 712475P, 712475O
ასათიანი ვლადიმერ
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- ---
10-18:00 --- 712475A1
ასათიანი ვლადიმერ
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- 712475C, 712475D
იაშვილი გენადი
ბრენდმენეჯმენტი (BRMEN07-LS) ლექცია
--- --- 712475A2
ასათიანი ვლადიმერ
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
12-20:00 --- 712475D
შერაზადიშვილი ბესიკ
მომსახურების მენეჯმენტი (SMA0007-LS) პრაქტიკული
--- 712475D
თაბაგარი ჟუჟუნა
ბრენდმენეჯმენტი (BRMEN07-LS) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-113ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 112455
გოცირიძე ზურაბ
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
112306
ტაბატაძე მერაბი
სოციალური მუშაობის საფუძვლები (BSW0007-LS) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 112306
ქანთარია მიხეილი
კომპიუტერული მოდელირება მართვაში (CMICT07-LP) პრაქტიკული
--- --- 112406, 112405
დოღონაძე შოთა
საჯარო მმართველობის საფუძვლები (BPA0007) ლექცია
--- 112356
ღიბრაძე რაული
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 112305, 112306
ქანთარია მიხეილი
კომპიუტერული მოდელირება მართვაში (CMICT07-LP) ლექცია
112310.1-7, 112305.1-7
ღარიბაშვილი თინა
ფრანგული-4 (FLN1407-P-F) პრაქტიკული
112305
იოსელიანი ჟუჟუნა
საქმიანი ურთიერთობები (BRE0007-LS) პრაქტიკული
--- 112305
ქარქაშაძე ნათია
საქალაქო მეურნეობის მართვა (UEM0001-LP) პრაქტიკული
112305
ტაბატაძე მერაბი
სოციალური მუშაობის საფუძვლები (BSW0007-LS) პრაქტიკული
6-14:00 ---
7-15:00 112305
ქანთარია მიხეილი
კომპიუტერული მოდელირება მართვაში (CMICT07-LP) პრაქტიკული
--- --- 112355
ფანჯიკიძე თეიმურაზ
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 112305, 112306
ქოჩორაძე ოთარი
საქმიანი ურთიერთობები (BRE0007-LS) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- 912465
ქოჩორაძე ოთარი
ეროვნული უსაფრთხოების მართვა და ინსტიტუტები (MINS007-L) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-112ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 112205
ლელაძე დავით
საჯარო მმართველობის ავტომატიზებული სისტემები (ASOPA07-LSB) პრაქტიკული
112356.2-7
ჩხაიძე ზურაბ
საბანკო ინჟინერინგისა და მართვის საფუძვლები (BBEBT07-LB) ლაბორატორიული
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 112357.2-7
ჩხაიძე ზურაბ
საბანკო ინჟინერინგისა და მართვის საფუძვლები (BBEBT07-LB) ლაბორატორიული
4-12:00 --- --- --- --- 112157.2-7
ხიდირბეგიშვილი ნინო
ანგარიშსწორების სისტემები (PSYBT07-LB) ლაბორატორიული
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 112205
ბაღათურია ოთარი
საჯარო მმართველობის ავტომატიზებული სისტემები (ASOPA07-LSB) ლექცია
--- 112154.2-7
ხიდირბეგიშვილი ნინო
ანგარიშსწორების სისტემები (PSYBT07-LB) ლაბორატორიული
112155.2-7
ხიდირბეგიშვილი ნინო
ანგარიშსწორების სისტემები (PSYBT07-LB) ლაბორატორიული
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 112355.2-7
ჩხაიძე ზურაბ
საბანკო ინჟინერინგისა და მართვის საფუძვლები (BBEBT07-LB) ლაბორატორიული
9-17:00 --- --- --- --- 112156.2-7
ხიდირბეგიშვილი ნინო
ანგარიშსწორების სისტემები (PSYBT07-LB) ლაბორატორიული
10-18:00 --- --- --- 712475F
ჭიკაძე გელა
საქმიანი კომპიუტერული თამაშები (CBG0007-LP) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- 712475E
ქანთარია მიხეილი
ამოცანების დასმა და გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდები (OPRES07-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- 712475E
ქანთარია მიხეილი
ამოცანების დასმა და გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდები (OPRES07-LP) ლექცია
--- 712475F
ჭიკაძე გელა
საქმიანი კომპიუტერული თამაშები (CBG0007-LP) ლექცია
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-131
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 112363
ფიჩხაია ირინა
Основы банковского дела (BBABT07-LS) лекция
112155
გვენეტაძე ლილი
მენეჯმენტი საფინანსო დაწესებულებებში (MFUBT07) პრაქტიკული
112157
გვენეტაძე ლილი
მენეჯმენტი საფინანსო დაწესებულებებში (MFUBT07) პრაქტიკული
2-10:00 112268
ქუთათელაძე ალეკო
ალგორითმების თეორიის საფუძვლები (ATP0007-LP) პრაქტიკული
112244
ჭელიძე მედეა
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
112274
ქუთათელაძე ალეკო
ალგორითმების თეორიის საფუძვლები (ATP0007-LP) პრაქტიკული
112155, 112154
გვენეტაძე ლილი
მენეჯმენტი საფინანსო დაწესებულებებში (MFUBT07) ლექცია
112157, 112156
გვენეტაძე ლილი
მენეჯმენტი საფინანსო დაწესებულებებში (MFUBT07) ლექცია
3-11:00 112241
ჭელიძე მედეა
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
112455
მოსიაშვილი ვალერი
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
4-12:00 112268
მოსიაშვილი ვალერი
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
112243, 112244
ჭელიძე მედეა
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) ლექცია
--- 112154
გვენეტაძე ლილი
მენეჯმენტი საფინანსო დაწესებულებებში (MFUBT07) პრაქტიკული
112156, 112157
მაისურაძე მამუკა
ანგარიშსწორების სისტემები (PSYBT07-LB) ლექცია
5-13:00 112366
ხანთაძე გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
112266, 112265, 112267
მაისურაძე მამუკა
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) ლექცია
112355
მაზიაშვილი ნინო
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) პრაქტიკული
112356
მეზურნიშვილი თენგიზ
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
112154, 112155
მაისურაძე მამუკა
ანგარიშსწორების სისტემები (PSYBT07-LB) ლექცია
6-14:00 112269
მოსიაშვილი ვალერი
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
112355.1-7
ჯანჯღავა ნინო
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112156
გვენეტაძე ლილი
მენეჯმენტი საფინანსო დაწესებულებებში (MFUBT07) პრაქტიკული
112265
მაისურაძე მამუკა
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) პრაქტიკული
7-15:00 --- 112268
ხიდირბეგიშვილი ნინო
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) პრაქტიკული
112357
დევიძე თამარ
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) პრაქტიკული
--- 112357, 112355, 112356
მაისურაძე მამუკა
საბანკო ინჟინერინგისა და მართვის საფუძვლები (BBEBT07-LB) ლექცია
8-16:00 112356
მაზიაშვილი ნინო
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) პრაქტიკული
112456
მოსიაშვილი ვალერი
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
--- 112355
მეზურნიშვილი თენგიზ
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
---
9-17:00 112268, 112269, 112270
მაისურაძე მამუკა
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) ლექცია
112357
კოდელაშვილი ლია
ბიზნეს სამართლის საფუძვლები (BBL0007-LS) პრაქტიკული
112355
ღადუა თეიმურაზ
ბიზნეს სამართლის საფუძვლები (BBL0007-LS) პრაქტიკული
712455
დიმიტრიშვილი კობა
კორპორაციული ფინანსები (CFIBP07-LS) ლექცია
10-18:00 712455
ფიჩხაია ირინა
საბანკო აუდიტი (BAABP07–LS) ლექცია
712455
ბურდიაშვილი რატი
ფინანსური ანგარიშგება ბანკში (FRBBP07-LP) პრაქტიკული
712455
ასათიანი ვლადიმერ
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია
11-19:00 712455
ფიჩხაია ირინა
საბანკო აუდიტი (BAABP07–LS) პრაქტიკული
912455
ინგოროყვა ანტონ
კორპორაციული ფინანსების გაძლიერებული კურსი (ACFFI07-L) ლექცია
712455
ასათიანი ვლადიმერ
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
--- 712455
დიმიტრიშვილი კობა
კორპორაციული ფინანსები (CFIBP07-LS) პრაქტიკული
12-20:00 712455
ბურდიაშვილი რატი
ფინანსური ანგარიშგება ბანკში (FRBBP07-LP) ლექცია
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-132
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 112356.1-7
კაჭარავა გრიგოლ
საბანკო ინჟინერინგისა და მართვის საფუძვლები (BBEBT07-LB) ლაბორატორიული
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 112357.1-7
კაჭარავა გრიგოლ
საბანკო ინჟინერინგისა და მართვის საფუძვლები (BBEBT07-LB) ლაბორატორიული
4-12:00 --- --- --- --- 112157.1-7
ბარბაქაძე ნათელა
ანგარიშსწორების სისტემები (PSYBT07-LB) ლაბორატორიული
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 112154.1-7
ბარბაქაძე ნათელა
ანგარიშსწორების სისტემები (PSYBT07-LB) ლაბორატორიული
112155.1-7
ბარბაქაძე ნათელა
ანგარიშსწორების სისტემები (PSYBT07-LB) ლაბორატორიული
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 112355.1-7
კაჭარავა გრიგოლ
საბანკო ინჟინერინგისა და მართვის საფუძვლები (BBEBT07-LB) ლაბორატორიული
9-17:00 --- --- --- --- 112156.1-7
ბარბაქაძე ნათელა
ანგარიშსწორების სისტემები (PSYBT07-LB) ლაბორატორიული
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-602ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 112387
გურამიშვილი მაია
პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში (SCG0007-LS) პრაქტიკული
112480, 112481
ლომიძე ნონა
История дипломатии (HODIP07-LS) лекция
2-10:00 612381
ბურჯალიანი არსენ
Прикладная психология (APPSY07-LS) лекция
--- 612381
გაჩეჩილაძე გიორგი
История и политика Европейского союза (HPEU007-LS) практич. Работа
112285
გრიგალაშვილი სულიკო
შავი ზღვის აუზში მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესები (RIBSB07-LS) პრაქტიკული
3-11:00 112485, 112486
ბლიაძე თამარი
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) ლექცია
112362
სტრელკოვა რუსუდან
PR და მედია ურთიერთობები (PRMED007-LS) პრაქტიკული
112389
კუპრეიშვილი თამარი
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
4-12:00 112406, 112405
ბარდაველიძე ხათუნა
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
112385
ბუხრაშვილი ეკა
ქართული დიპლომატია (GDIP007-LS) პრაქტიკული
112460
დათუკიშვილი მანანა
ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა (AGL007-LS) პრაქტიკული
5-13:00 612280
კანდელაკი ოთარი
Современная дипломатия (MODI007-LS) практич. Работа
112289, 112287, 112288
ჯაგოდნიშვილი ივანე
ორატორული ხელოვნება (საჯარო კამათის ტექნოლოგიები) (RATPD07-LS) ლექცია
112361, 112360, 112362
ლომიძე მარინე
PR და მედია ურთიერთობები (PRMED007-LS) ლექცია
--- 112389
ბუხრაშვილი ეკა
ქართული დიპლომატია (GDIP007-LS) პრაქტიკული
6-14:00 112187, 112188
კუპრაშვილი ჰენრი
ეროვნული უშიშროების სისტემური ინფორმაციული უზრუნველყოფა (SIPNS07-LS) ლექცია
112361.2-7
მგალობლიშვილი ეთერი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112480, 112481
კალანდაძე გიორგი
Обшая социология (GESOC07-LS) лекция
112460
სტრელკოვა რუსუდან
PR-ის საფუძვლები (FOPR0007-LS) პრაქტიკული
7-15:00 112188, 112187
ოჩიგავა გოჩა
დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი (IPL-0707-LS) ლექცია
112188, 112187
გვენეტაძე ეპიფანე
ნატოს ახალი სტრატეგია ევრაზიაში (NNSE007-LS) ლექცია
--- 112461
აფხაიძე თინათინ
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
8-16:00 112185, 112186
ოჩიგავა გოჩა
დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი (IPL-0707-LS) ლექცია
112260, 112261
გობეჩია გიგლა
ახალი მედია (NEMED07-LS) ლექცია
--- 112188, 112187
მადუაშვილი გიორგი
საერთაშორისო სახელშეკრულებლო სამართალი (IPL-0507-LS) ლექცია
---
9-17:00 112185, 112186
გვენეტაძე ეპიფანე
ნატოს ახალი სტრატეგია ევრაზიაში (NNSE007-LS) ლექცია
112260
ქათამაძე ლიანა
შესავალი მასკომუნიკაციაში (IOMCK07GA1-LS) პრაქტიკული
--- 112188, 112187
ამირგულაშვილი მაია
პოლიტიკური იდეოლოგიები (POLID07-LS) ლექცია
112261
ლომიძე მარინე
რეკლამა მასკომუნიკაციაში (AIMSK07) პრაქტიკული
---
10-18:00 912410
კვესელავა იგორ
საქართველო და მსოფლიო (GEWO007-L) ლექცია
--- 112187, 112188
ჩქოფოია სოფო
ახლო აღმოსავლეთი რეგიონალურ პოლიტიკაში (NEPA007-LS) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-604ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112462
აფხაიძე თინათინ
PR-ის საფუძვლები (FOPR0007-LS) პრაქტიკული
112386
ყიფიანი მაია
პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში (SCG0007-LS) პრაქტიკული
112462
აფხაიძე თინათინ
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
--- 112386
თევდორაშვილი თამარ
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
---
2-10:00 112489.2-7
ინასარიძე მანანა
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
---
3-11:00 112386
კუპრეიშვილი თამარი
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
112390, 112388, 112389
გუგუჩია ქეთევან
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) ლექცია
612280
დავითაშვილი ოთარ
Мировые цивилизации (WOCL007-LS) практич. Работа
112188
ოთხოზორია ნინო
ნატოს ახალი სტრატეგია ევრაზიაში (NNSE007-LS) პრაქტიკული
112443, 112444, 112442
თავდიშვილი მურმან
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) ლექცია
4-12:00 112285
მაისურაძე თამარ
ორატორული ხელოვნება (საჯარო კამათის ტექნოლოგიები) (RATPD07-LS) პრაქტიკული
112360
აფხაიძე თინათინ
კონფლიქტოლოგია (CONF007-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112389, 112388, 112390
ამირგულაშვილი მაია
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) ლექცია
112387
ჩქოფოია სოფო
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) პრაქტიკული
112260
მიქავა ირაკლი
კრიტიკული აზროვნება (CRTHI07) პრაქტიკული
112489, 112487, 112488
კუტუბიძე იაშა
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
6-14:00 --- 112388
თევდორაშვილი თამარ
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
7-15:00 112480, 112481
დარცმელია გუგული
Глобальное управление (GLGOV 07-LS) лекция
112261, 112260
ჯაგოდნიშვილი ივანე
ორატორული ხელოვნება (საჯარო კამათის ტექნოლოგიები) (RATPD07-LS) ლექცია
112261, 112260
მიქავა ირაკლი
კრიტიკული აზროვნება (CRTHI07) ლექცია
112362
ზაუტაშვილი ნინო
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112185, 112186
ამირგულაშვილი მაია
პოლიტიკური იდეოლოგიები (POLID07-LS) ლექცია
8-16:00 112288, 112289
ბახსოლიანი ნანა
ქართული ემიგრაცია ევროპაში (GEEU007) ლექცია
112487
მეტრეველი ლია
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
112485
ჩახუნაშვილი ელენე
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112285, 112286, 112287
ამირგულაშვილი მაია
თანამედროვე ევროპული პოლიტიკურ-სამართლებრივი აზროვნება (MCI0007-LS) ლექცია
9-17:00 112385
გურამიშვილი მაია
პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში (SCG0007-LS) პრაქტიკული
112465
გაფრინდაშვილი როზა
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
--- 112361, 112362, 112360
გაფრინდაშვილი როზა
სოციალური ფსიქოლოგია (SOCPS07-LS) ლექცია
10-18:00 --- 112289, 112288
ამირგულაშვილი მაია
თანამედროვე ევროპული პოლიტიკურ-სამართლებრივი აზროვნება (MCI0007-LS) ლექცია
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-607ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112461
გვარუციძე აკაკი
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
112385
გუგუჩია ქეთევან
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
112360
გაფრინდაშვილი როზა
სოციალური ფსიქოლოგია (SOCPS07-LS) პრაქტიკული
--- 112362
ხოსიტაშვილი მზია
კონფლიქტოლოგია (CONF007-LS) პრაქტიკული
112261
მაისურაძე თამარ
ორატორული ხელოვნება (საჯარო კამათის ტექნოლოგიები) (RATPD07-LS) პრაქტიკული
2-10:00 ---
3-11:00 --- 112287
ასლამაზიშვილი ლამარა
ქართული ემიგრაცია ევროპაში (GEEU007) პრაქტიკული
112260
ლომიძე მარინე
რეკლამა მასკომუნიკაციაში (AIMSK07) პრაქტიკული
112467
გაფრინდაშვილი როზა
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
112481
კალანდაძე გიორგი
Обшая социология (GESOC07-LS) практич. Работа
112285
ოთხოზორია ნინო
თანამედროვე ევროპული პოლიტიკურ-სამართლებრივი აზროვნება (MCI0007-LS) პრაქტიკული
4-12:00 112388
ბუხრაშვილი ეკა
ქართული დიპლომატია (GDIP007-LS) პრაქტიკული
112481
კალანდაძე გიორგი
Политическая география (HPG0007-LS) практич. Работа
5-13:00 112480, 112481
დავითაშვილი ოთარ
Политическая география (HPG0007-LS) лекция
112187
გვენეტაძე ეპიფანე
ნატოს ახალი სტრატეგია ევრაზიაში (NNSE007-LS) პრაქტიკული
112386
ჩქოფოია სოფო
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) პრაქტიკული
112480
დარცმელია გუგული
Глобальное управление (GLGOV 07-LS) практич. Работа
112485
ბლიაძე თამარი
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
6-14:00 112186
ჩხიკვიშვილი გიორგი
პოლიტიკური იდეოლოგიები (POLID07-LS) პრაქტიკული
112380
ლომიძე ნონა
Мировая политика (WOPO007 ) лекция
7-15:00 112389
სულაბერიძე ნინო
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
112488
ყიფიანი მაია
პოლიტიკური ფსიქოლოგია (POPS007) პრაქტიკული
--- 112362
ხოსიტაშვილი მზია
სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (MESOS07-LS) პრაქტიკული
8-16:00 112186
ჩხიკვიშვილი გიორგი
ახლო აღმოსავლეთი რეგიონალურ პოლიტიკაში (NEPA007-LS) პრაქტიკული
112286
ჩქოფოია სოფო
საერთაშორისო ტერორიზმი (INT0007) პრაქტიკული
112187
თევდორაშვილი თამარ
დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი (IPL-0707-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- 112188
ჩქოფოია სოფო
ახლო აღმოსავლეთი რეგიონალურ პოლიტიკაში (NEPA007-LS) პრაქტიკული
112287
გრიგალაშვილი სულიკო
შავი ზღვის აუზში მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესები (RIBSB07-LS) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- 712485
კვეტენაძე ზურაბი
საერთაშორისო ურთიერთობების კლასიკური თეორიები (CTIR007-LS) ლექცია
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-608ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112387
კუპრეიშვილი თამარი
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
112287
მაისურაძე თამარ
ორატორული ხელოვნება (საჯარო კამათის ტექნოლოგიები) (RATPD07-LS) პრაქტიკული
112361
ლომინაძე სერგო
PR და ბრენდინგი (PRBR007-LS) პრაქტიკული
--- 112467, 112465, 112466
გაფრინდაშვილი როზა
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
112488
ბლიაძე თამარი
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
2-10:00 112480
კალანდაძე გიორგი
Обшая социология (GESOC07-LS) практич. Работа
3-11:00 112387
გრიგალაშვილი სულიკო
ქართული დიპლომატია (GDIP007-LS) პრაქტიკული
112385, 112387, 112386
ჯიჯეიშვილი ქეთი
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) ლექცია
112360, 112362, 112361
მიქავა ირაკლი
სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (MESOS07-LS) ლექცია
--- 112386, 112385, 112387
სონღულაშვილი ავთანდილ
პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში (SCG0007-LS) ლექცია
112487, 112488, 112489
მეტრეველი ლია
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
4-12:00 112465, 112466, 112467
კაპანაძე თემურ
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
112489, 112487, 112488
კაპანაძე თემურ
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
5-13:00 112411, 112410
ბარდაველიძე ხათუნა
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
112469, 112468, 112470
ოსიძე ლევანი
პოლიტოლოგია (POL0007) ლექცია
112443, 112444
ბარდაველიძე ხათუნა
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
112390, 112388, 112389
ჯიჯეიშვილი ქეთი
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) ლექცია
112386, 112385, 112387
გუგუჩია ქეთევან
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) ლექცია
112285, 112286, 112287
გრიგალაშვილი სულიკო
გეოპოლიტიკა: წარსული და თანამედროვება (GPM0007-LS) ლექცია
6-14:00 112461, 112462, 112460
ჭიაურელი ვანო
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
112481
კალანდაძე გიორგი
История дипломатии (HODIP07-LS) практич. Работа
112285, 112286, 112287
ჩქოფოია სოფო
საერთაშორისო ტერორიზმი (INT0007) ლექცია
7-15:00 612381
გაჩეჩილაძე გიორგი
История и политика Европейского союза (HPEU007-LS) лекция
112485
ჯიჯეიშვილი ქეთი
პოლიტიკური ფსიქოლოგია (POPS007) პრაქტიკული
112385
კუპრეიშვილი თამარი
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
112285, 112286, 112287
ბახსოლიანი ნანა
ქართული ემიგრაცია ევროპაში (GEEU007) ლექცია
8-16:00 612381
კანდელაკი ოთარი
Искусство переговоров (NTP0007-LS) лекция
112185, 112186
კუპრაშვილი ჰენრი
ეროვნული უშიშროების სისტემური ინფორმაციული უზრუნველყოფა (SIPNS07-LS) ლექცია
112185, 112186
მადუაშვილი გიორგი
საერთაშორისო სახელშეკრულებლო სამართალი (IPL-0507-LS) ლექცია
9-17:00 612381
ლომიძე ნონა
Мировая политика (WOPO007 ) лекция
112186
კუპრაშვილი ჰენრი
ეროვნული უშიშროების სისტემური ინფორმაციული უზრუნველყოფა (SIPNS07-LS) პრაქტიკული
112362
ხოსიტაშვილი მზია
PR და ბრენდინგი (PRBR007-LS) პრაქტიკული
112461
აფხაიძე თინათინ
PR-ის საფუძვლები (FOPR0007-LS) პრაქტიკული
712485
კიკნაძე ავთანდილი
საზღვარგარეთის ქვეყნების დიპლომატია (DFC0007-LS) პრაქტიკული
10-18:00 ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-609ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112390
გუგუჩია ქეთევან
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
112461.2-7
ჯანგირაშვილი ირმა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112260
მაისურაძე თამარ
ორატორული ხელოვნება (საჯარო კამათის ტექნოლოგიები) (RATPD07-LS) პრაქტიკული
--- --- 112289
ოთხოზორია ნინო
თანამედროვე ევროპული პოლიტიკურ-სამართლებრივი აზროვნება (MCI0007-LS) პრაქტიკული
2-10:00 112361
ლომიძე მარინე
PR და მედია ურთიერთობები (PRMED007-LS) პრაქტიკული
112360
აფხაიძე თინათინ
სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (MESOS07-LS) პრაქტიკული
3-11:00 --- 112287
ჩქოფოია სოფო
საერთაშორისო ტერორიზმი (INT0007) პრაქტიკული
112261
ქათამაძე ლიანა
შესავალი მასკომუნიკაციაში (IOMCK07GA1-LS) პრაქტიკული
4-12:00 112489
ოსიძე ლევანი
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
112480
მაჭავარიანი ნატო
Английский язык-2 (EFLN207-P) практич. Работа
112288
გრიგალაშვილი სულიკო
გეოპოლიტიკა: წარსული და თანამედროვება (GPM0007-LS) პრაქტიკული
112289
ჩქოფოია სოფო
საერთაშორისო ტერორიზმი (INT0007) პრაქტიკული
5-13:00 612280
დავითაშვილი ოთარ
Мировые цивилизации (WOCL007-LS) лекция
---
6-14:00 612381
ლომიძე ნონა
Мировая политика (WOPO007 ) практич. Работа
612280
ალავერდოვი ემილია
Анализ политики (PPA0007-LS) лекция
612280
მაისურაძე ნათელა
Основы международного права (COSOP07-LS) практич. Работа
112286
ბახსოლიანი ნანა
ქართული ემიგრაცია ევროპაში (GEEU007) პრაქტიკული
112187
ჩქოფოია სოფო
ახლო აღმოსავლეთი რეგიონალურ პოლიტიკაში (NEPA007-LS) პრაქტიკული
112390
ყიფიანი მაია
პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში (SCG0007-LS) პრაქტიკული
7-15:00 ---
8-16:00 --- 112188
შამანაძე ეთერ
ეროვნული უშიშროების სისტემური ინფორმაციული უზრუნველყოფა (SIPNS07-LS) პრაქტიკული
--- 112288
ბახსოლიანი ნანა
ქართული ემიგრაცია ევროპაში (GEEU007) პრაქტიკული
--- 712485
ჯიჯეიშვილი ქეთი
მსოფლიო პოლიტიკური და ეკონომიკური რუკის რეგიონალური პროცესების კვლევის ანალიზი (WMA0007-LS) ლექცია
9-17:00 112286
მაისურაძე თამარ
ორატორული ხელოვნება (საჯარო კამათის ტექნოლოგიები) (RATPD07-LS) პრაქტიკული
112185
შამანაძე ეთერ
ეროვნული უშიშროების სისტემური ინფორმაციული უზრუნველყოფა (SIPNS07-LS) პრაქტიკული
--- 112186
სულაბერიძე ნინო
დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი (IPL-0707-LS) პრაქტიკული
10-18:00 712485
ამირგულაშვილი მაია
გლობალიზაცია და ნაციონალიზმის თეორიები (TGAN007) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-610ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112481
დარცმელია გუგული
Глобальное управление (GLGOV 07-LS) практич. Работа
--- 612381
გელენავა ირაკლი
Теория национализма (NATH007-LS) практич. Работа
--- ---
2-10:00 --- 112380
კანდელაკი ოთარი
Теория национализма (NATH007-LS) лекция
112380
კანდელაკი ოთარი
Теория национализма (NATH007-LS) практич. Работа
---
3-11:00 612280
გელენავა ირაკლი
НАТО в системе международных отношений (NNSTR07-LS) практич. Работа
112185
ჩხიკვიშვილი გიორგი
ახლო აღმოსავლეთი რეგიონალურ პოლიტიკაში (NEPA007-LS) პრაქტიკული
612381
გელენავა ირაკლი
Теория национализма (NATH007-LS) лекция
---
4-12:00 112380
ბურჯალიანი არსენ
Прикладная психология (APPSY07-LS) практич. Работа
112380
კანდელაკი ოთარი
Искусство переговоров (NTP0007-LS) практич. Работа
112390
ჩქოფოია სოფო
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) პრაქტიკული
5-13:00 112185
ჩხიკვიშვილი გიორგი
პოლიტიკური იდეოლოგიები (POLID07-LS) პრაქტიკული
112360
ლომიძე მარინე
PR და მედია ურთიერთობები (PRMED007-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- 112489
ოსიძე ლევანი
პოლიტიკური ფსიქოლოგია (POPS007) პრაქტიკული
612280
კანდელაკი ოთარი
Современная дипломатия (MODI007-LS) лекция
112288
გრიგალაშვილი სულიკო
შავი ზღვის აუზში მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესები (RIBSB07-LS) პრაქტიკული
7-15:00 112185
გვენეტაძე ეპიფანე
ნატოს ახალი სტრატეგია ევრაზიაში (NNSE007-LS) პრაქტიკული
112380
ბურჯალიანი არსენ
Прикладная психология (APPSY07-LS) лекция
112489
ოსიძე ლევანი
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
8-16:00 --- 112289
მაისურაძე თამარ
ორატორული ხელოვნება (საჯარო კამათის ტექნოლოგიები) (RATPD07-LS) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 112260
გობეჩია გიგლა
ახალი მედია (NEMED07-LS) პრაქტიკული
112261
გობეჩია გიგლა
ახალი მედია (NEMED07-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 712485
კვეტენაძე ზურაბი
საერთაშორისო ურთიერთობების კლასიკური თეორიები (CTIR007-LS) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-611ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112360, 112362, 112361
მიქავა ირაკლი
კონფლიქტოლოგია (CONF007-LS) ლექცია
112362
ხოსიტაშვილი მზია
სოციალური ფსიქოლოგია (SOCPS07-LS) პრაქტიკული
--- --- 112485, 112486
ჯიჯეიშვილი ქეთი
პოლიტიკური ფსიქოლოგია (POPS007) ლექცია
2-10:00 112388
ამირგულაშვილი მაია
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) პრაქტიკული
112485, 112486
კაპანაძე თემურ
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
---
3-11:00 112361, 112362, 112360
ლომინაძე სერგო
PR და ბრენდინგი (PRBR007-LS) ლექცია
112462
დათუკიშვილი მანანა
ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა (AGL007-LS) პრაქტიკული
112485, 112486
მეტრეველი ლია
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
112289, 112288
ჩქოფოია სოფო
საერთაშორისო ტერორიზმი (INT0007) ლექცია
112485, 112486
კუტუბიძე იაშა
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
4-12:00 112461, 112462, 112460
გვარუციძე აკაკი
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) ლექცია
112468, 112470, 112469
მგელაძე ანტონ
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
5-13:00 112389, 112388, 112390
სონღულაშვილი ავთანდილ
პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში (SCG0007-LS) ლექცია
112385
ლაბაძე სოფიკო
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- --- 112486
მეტრეველი ლია
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
6-14:00 112489, 112487, 112488
ყიფიანი მაია
პოლიტიკური ფსიქოლოგია (POPS007) ლექცია
112461, 112462, 112460
დათუკიშვილი მანანა
ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა (AGL007-LS) ლექცია
112425, 112426, 112427
მგელაძე ანტონ
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
7-15:00 112365, 112367, 112366
ხანთაძე გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) ლექცია
112386, 112385, 112387
ბუხრაშვილი ეკა
ქართული დიპლომატია (GDIP007-LS) ლექცია
112260, 112261
ქათამაძე ლიანა
შესავალი მასკომუნიკაციაში (IOMCK07GA1-LS) ლექცია
712485
კიკნაძე ავთანდილი
საზღვარგარეთის ქვეყნების დიპლომატია (DFC0007-LS) ლექცია
8-16:00 112489
მეტრეველი ლია
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
112460, 112461, 112462
ბოჭორიშვილი ირაკლი
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
112285, 112286
ჯაგოდნიშვილი ივანე
ორატორული ხელოვნება (საჯარო კამათის ტექნოლოგიები) (RATPD07-LS) ლექცია
112269, 112270, 112268
ქუთათელაძე ალეკო
ალგორითმების თეორიის საფუძვლები (ATP0007-LP) ლექცია
9-17:00 112390
კუპრეიშვილი თამარი
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
112386, 112385, 112387
ამირგულაშვილი მაია
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) ლექცია
112440, 112442, 112441
დალაქიშვილი გოჩა
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
--- ---
10-18:00 112185, 112186
ჩხიკვიშვილი გიორგი
ახლო აღმოსავლეთი რეგიონალურ პოლიტიკაში (NEPA007-LS) ლექცია
112455, 112456, 112457
დალაქიშვილი გოჩა
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-613ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112185
თევდორაშვილი თამარ
დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი (IPL-0707-LS) პრაქტიკული
112287
ოთხოზორია ნინო
თანამედროვე ევროპული პოლიტიკურ-სამართლებრივი აზროვნება (MCI0007-LS) პრაქტიკული
--- 112288
ოთხოზორია ნინო
თანამედროვე ევროპული პოლიტიკურ-სამართლებრივი აზროვნება (MCI0007-LS) პრაქტიკული
---
2-10:00 112289
ბახსოლიანი ნანა
ქართული ემიგრაცია ევროპაში (GEEU007) პრაქტიკული
112489.1-7
რატიანი ნანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
---
3-11:00 112286
გრიგალაშვილი სულიკო
გეოპოლიტიკა: წარსული და თანამედროვება (GPM0007-LS) პრაქტიკული
--- 112186
ანდრიაძე თამარ
საერთაშორისო სახელშეკრულებლო სამართალი (IPL-0507-LS) პრაქტიკული
112480
ლომიძე ნონა
История дипломатии (HODIP07-LS) практич. Работа
4-12:00 612381
ბურჯალიანი არსენ
Прикладная психология (APPSY07-LS) практич. Работа
612381
კანდელაკი ოთარი
Искусство переговоров (NTP0007-LS) практич. Работа
112380
კალანდაძე გიორგი
История и политика Европейского союза (HPEU007-LS) лекция
5-13:00 112361
აფხაიძე თინათინ
კონფლიქტოლოგია (CONF007-LS) პრაქტიკული
112186
ოთხოზორია ნინო
ნატოს ახალი სტრატეგია ევრაზიაში (NNSE007-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 112261
გიორგობიანი ქეთევან
მედიაპროდუქციის რედაქტირება (MPRCH07) პრაქტიკული
112462.2-7
ფეტელავა სოფიკო
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112288
მაისურაძე თამარ
ორატორული ხელოვნება (საჯარო კამათის ტექნოლოგიები) (RATPD07-LS) პრაქტიკული
112286
ოთხოზორია ნინო
თანამედროვე ევროპული პოლიტიკურ-სამართლებრივი აზროვნება (MCI0007-LS) პრაქტიკული
712485
ამირგულაშვილი მაია
გლობალიზაცია და ნაციონალიზმის თეორიები (TGAN007) ლექცია
7-15:00 112489.2-7
ინასარიძე მანანა
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
112360
ლომინაძე სერგო
PR და ბრენდინგი (PRBR007-LS) პრაქტიკული
8-16:00 112188
ჩხიკვიშვილი გიორგი
პოლიტიკური იდეოლოგიები (POLID07-LS) პრაქტიკული
112261
მიქავა ირაკლი
კრიტიკული აზროვნება (CRTHI07) პრაქტიკული
112361.2-7
მგალობლიშვილი ეთერი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
---
9-17:00 612280
სეხნიაშვილი დალი
Международные экономические отношения (RINEC07-LS) практич. Работа
---
10-18:00 912511
კვეტენაძე ზურაბი
სოციალური მეცნიერებების ფილოსოფია (PSC0007-L) ლექცია
912511
ბურჯალიანი არსენ
სწავლების მეთოდები (TMS0007) ლექცია
912511
ოსიძე ლევანი
სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (MESOS07-LS) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- ---
12-20:00 --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-619ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112187
ჩხიკვიშვილი გიორგი
პოლიტიკური იდეოლოგიები (POLID07-LS) პრაქტიკული
112388
კუპრეიშვილი თამარი
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
112487
ყიფიანი მაია
პოლიტიკური ფსიქოლოგია (POPS007) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 612280
გელენავა ირაკლი
НАТО в системе международных отношений (NNSTR07-LS) лекция
112487
ბლიაძე თამარი
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
---
3-11:00 112390
მაჭავარიანი ნატო
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112466
აფხაიძე თინათინ
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
112388
სონღულაშვილი ავთანდილ
პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში (SCG0007-LS) პრაქტიკული
112480
დავითაშვილი ოთარ
Политическая география (HPG0007-LS) практич. Работа
112289
გრიგალაშვილი სულიკო
შავი ზღვის აუზში მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესები (RIBSB07-LS) პრაქტიკული
4-12:00 ---
5-13:00 112187
მადუაშვილი გიორგი
საერთაშორისო სახელშეკრულებლო სამართალი (IPL-0507-LS) პრაქტიკული
112485
მეტრეველი ლია
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
112387
სულაბერიძე ნინო
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
112485
ჩახუნაშვილი ელენე
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- 112461
დათუკიშვილი მანანა
ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა (AGL007-LS) პრაქტიკული
6-14:00 112285
ბახსოლიანი ნანა
ქართული ემიგრაცია ევროპაში (GEEU007) პრაქტიკული
7-15:00 112385
ამირგულაშვილი მაია
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) პრაქტიკული
612280
მაისურაძე ნათელა
Основы международного права (COSOP07-LS) лекция
112188
ანდრიაძე თამარ
საერთაშორისო სახელშეკრულებლო სამართალი (IPL-0507-LS) პრაქტიკული
--- 112361
გაფრინდაშვილი როზა
სოციალური ფსიქოლოგია (SOCPS07-LS) პრაქტიკული
8-16:00 612280
ალავერდოვი ემილია
Анализ политики (PPA0007-LS) практич. Работа
--- 612280
სეხნიაშვილი დალი
Международные экономические отношения (RINEC07-LS) лекция
9-17:00 112488
კუტუბიძე იაშა
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
--- --- 112260
გიორგობიანი ქეთევან
მედიაპროდუქციის რედაქტირება (MPRCH07) პრაქტიკული
112185
მადუაშვილი გიორგი
საერთაშორისო სახელშეკრულებლო სამართალი (IPL-0507-LS) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-621ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112286
გრიგალაშვილი სულიკო
შავი ზღვის აუზში მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესები (RIBSB07-LS) პრაქტიკული
--- 112488
მეტრეველი ლია
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
112188
სულაბერიძე ნინო
დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი (IPL-0707-LS) პრაქტიკული
---
2-10:00 112386
გრიგალაშვილი სულიკო
ქართული დიპლომატია (GDIP007-LS) პრაქტიკული
112460
გვარუციძე აკაკი
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
112406
ფოცხვერაშვილი დიანა
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
3-11:00 --- 112187
კუპრაშვილი ჰენრი
ეროვნული უშიშროების სისტემური ინფორმაციული უზრუნველყოფა (SIPNS07-LS) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 112289
გრიგალაშვილი სულიკო
გეოპოლიტიკა: წარსული და თანამედროვება (GPM0007-LS) პრაქტიკული
--- 112361
აფხაიძე თინათინ
სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (MESOS07-LS) პრაქტიკული
112487
კუტუბიძე იაშა
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
712485
ჯიჯეიშვილი ქეთი
მსოფლიო პოლიტიკური და ეკონომიკური რუკის რეგიონალური პროცესების კვლევის ანალიზი (WMA0007-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112486
ჯიჯეიშვილი ქეთი
პოლიტიკური ფსიქოლოგია (POPS007) პრაქტიკული
112406
ფოცხვერაშვილი დიანა
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
6-14:00 112285
კაპანაძე ლალი
გეოპოლიტიკა: წარსული და თანამედროვება (GPM0007-LS) პრაქტიკული
112285
ჩქოფოია სოფო
საერთაშორისო ტერორიზმი (INT0007) პრაქტიკული
112485
კუტუბიძე იაშა
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
112462
გვარუციძე აკაკი
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
7-15:00 112486
კუტუბიძე იაშა
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
112389
ჩქოფოია სოფო
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) პრაქტიკული
8-16:00 112260, 112261
გიორგობიანი ქეთევან
მედიაპროდუქციის რედაქტირება (MPRCH07) ლექცია
112380
ლომიძე ნონა
Мировая политика (WOPO007 ) практич. Работа
--- 112288
ჩქოფოია სოფო
საერთაშორისო ტერორიზმი (INT0007) პრაქტიკული
9-17:00 112287
გრიგალაშვილი სულიკო
გეოპოლიტიკა: წარსული და თანამედროვება (GPM0007-LS) პრაქტიკული
112380
კანდელაკი ოთარი
Искусство переговоров (NTP0007-LS) лекция
112389
ყიფიანი მაია
პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში (SCG0007-LS) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-602ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112441
დათუკიშვილი მანანა
ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა (AGL007-LS) ლექცია
112343, 112342
ბლიაძე სოფო
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) ლექცია
--- ---
2-10:00 --- 112340
აბუაშვილი თამარი
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 112140, 112141, 112142
აბულაძე რატი
ინტერნეტ მარკეტინგი (INMAR07-LS) ლექცია
--- 112342, 112343
ჭიკაიძე ნაზი
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) ლექცია
--- ---
4-12:00 112341
კერესელიძე შალვა
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
112342, 112343
ყიზილაშვილი შოთა
რეგიონული ეკონომიკა (REGEC07-LS) ლექცია
--- 112140, 112141, 112142
ყურაშვილი გუგული
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) ლექცია
112241
ბაღათურია მარინა
ტურიზმის ეკონომიკა (TUREC07-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112165, 112166, 112167
ყურაშვილი გუგული
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) ლექცია
112140, 112141
სიჭინავა ალექსანდრე
ინვესტიციები (INV0007-LS) ლექცია
112468, 112470, 112469
ლემონჯავა პარმენ
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) ლექცია
---
6-14:00 112368, 112369, 112370
ჩიკვილაძე ნატო
მაკროეკონომიკა (BMAME05) ლექცია
--- 112271, 112272, 112273
ნოზაძე მზევინარ
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) ლექცია
--- 112472, 112473, 112471
ოსიძე ლევანი
პოლიტოლოგია (POL0007) ლექცია
7-15:00 112266, 112265, 112267
მენაბდე ელენე
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) ლექცია
--- 112440, 112442, 112441
შონია მურადი
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
112363
სიჭინავა ალექსანდრე
Макроэкономика (MACEC07-LS) лекция
8-16:00 112285, 112286, 112287
გრიგალაშვილი სულიკო
შავი ზღვის აუზში მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესები (RIBSB07-LS) ლექცია
112342, 112343
კვარაცხელია დემნა
მაკროეკონომიკა 1 (MACR00207-LS) ლექცია
--- 112243, 112244
ბუხრაშვილი ეკა
ევროპის სოციალური პოლიტიკა (BESP007) ლექცია
9-17:00 112342.1-7
რუსიეშვილი ეკა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112371, 112373, 112372
ხანთაძე გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) ლექცია
--- --- 112243, 112244
ცინცაძე რევაზ
ბიზნეს სამართლის საფუძვლები (BBL0007-LS) ლექცია
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- 712440
კვარაცხელია ლია
ეკონომიკური პოლიტიკა (ECP0007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-603ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 112470
ლეჟავა ლეილა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
---
2-10:00 112340
ყიზილაშვილი შოთა
რეგიონული ეკონომიკა (REGEC07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 112341
გეგენავა ნატო
რეგიონული ეკონომიკა (REGEC07-LS) პრაქტიკული
112341.2-7
ტაბუცაძე ქეთევან
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112140
ყიზილაშვილი კონსტანტინე
ინვესტიციები (INV0007-LS) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 112142
ყიზილაშვილი კონსტანტინე
ინვესტიციები (INV0007-LS) პრაქტიკული
112343
ჩხეიძე ანა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- 112341, 112340
გველესიანი მერაბ
მაკროეკონომიკა (BMAME05) ლექცია
--- ---
6-14:00 112341, 112340
ყიზილაშვილი შოთა
რეგიონული ეკონომიკა (REGEC07-LS) ლექცია
--- 112444
თავდიშვილი მურმან
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
112440
არღანაშვილი ლიანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112341, 112340
გალახვარიძე ნაირა
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) ლექცია
7-15:00 112242
ყიზილაშვილი კონსტანტინე
ტურიზმის ეკონომიკა (TUREC07-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- 112442.1-7
ნატროშვილი თამარი
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112472
ჟველია ნონა
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
9-17:00 112443.3-7
ჩხეიძე ანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112441
დათუკიშვილი მანანა
ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა (AGL007-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-605ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 112342
ბლიაძე სოფო
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- 112342
ყიზილაშვილი შოთა
რეგიონული ეკონომიკა (REGEC07-LS) პრაქტიკული
--- 112145
ბერიძე თამარ
ფინანსური მათემატიკა (FMAT308) ლექცია
---
3-11:00 --- 112444, 112443
ყურაშვილი გუგული
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) ლექცია
--- --- 612364a, 612364b
ფაილოძე ნინო
Бухгалтерский учет (ACC0007-LS) лекция
4-12:00 112441
გეგენავა ნატო
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
112340
გველესიანი მერაბ
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
--- 112440
სესაძე ნელი
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
5-13:00 612263a, 612263b, 612263c
ვასაძე მანანა
Введение в туризм (TOUPR07-LS) лекция
112341, 112340
ჭიკაიძე ნაზი
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) ლექცია
112343
ბიბიჩაძე დავით
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112342, 112343
გალახვარიძე ნაირა
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) ლექცია
112240, 112241, 112242
ბუხრაშვილი ეკა
ევროპის სოციალური პოლიტიკა (BESP007) ლექცია
112442.1-7
ნატროშვილი თამარი
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
7-15:00 112342.2-7
ცხვედიანი ირინე
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
112341, 112340
ბლიაძე სოფო
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) ლექცია
112342
კვარაცხელია დემნა
მაკროეკონომიკა 1 (MACR00207-LS) პრაქტიკული
112343
აბუაშვილი თამარი
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
8-16:00 --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 112240, 112241, 112242
დურმიშიძე ნუგზარ
ეკონომიკური დიპლომატია (ECDIP07-LS) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-606ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 112441
შონია მურადი
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
--- --- 112360.3-7
ბერიშვილი მირანდა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 112472, 112473, 112471
პაატაშვილი ფილხაზ
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
--- 112173, 112174, 112171, 112172
ჩეჩელაშვილი მაია
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) ლექცია
---
4-12:00 --- --- 112266, 112265, 112267
ვასაძე მანანა
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) ლექცია
112386.3-7
ცომაია თეა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112173, 112174, 112171, 112172
როსტიაშვილი თამარ
პროექტების მენეჯმენტი (PROJM07GA1-LS) ლექცია
112441.1-7
ნათაძე ირინა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
5-13:00 112465, 112466, 112467
ლემონჯავა პარმენ
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) ლექცია
112275, 112274, 112276
მენაბდე ელენე
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) ლექცია
112489, 112487, 112488
ბლიაძე თამარი
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) ლექცია
112173, 112174, 112171, 112172
ჩიკვილაძე ნინო
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) ლექცია
6-14:00 --- --- 112169, 112168, 112170
ყურაშვილი გუგული
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) ლექცია
7-15:00 112463
სიჭინავა ალექსანდრე
Принципы экономики (PRIEC07-LS) практич. Работа
112269, 112268, 112270
ვასაძე მანანა
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) ლექცია
112273, 112271, 112272
ვასაძე მანანა
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) ლექცია
112390, 112388, 112389
ბუხრაშვილი ეკა
ქართული დიპლომატია (GDIP007-LS) ლექცია
--- ---
8-16:00 112269, 112270, 112268
მენაბდე ელენე
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) ლექცია
--- 112271, 112272, 112273
შონია ნანა
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) ლექცია
112460, 112461, 112462
სტრელკოვა რუსუდან
PR-ის საფუძვლები (FOPR0007-LS) ლექცია
9-17:00 112443.1-7, 112444.1-7
გილაური ნინო
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
--- 112173, 112174, 112171, 112172
ზიბზიბაძე გიორგი
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRM0007-LS) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- 112173, 112174, 112171, 112172
კვარაცხელია ლია
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 712440
ჯოლია გურამი
ცოდნის ეკონომიკა (ECK0007-LS ) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- 712440
ჯოლია გურამი
ცოდნის ეკონომიკა (ECK0007-LS ) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-607ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 112141
ბაღათურია მარინა
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- 112244
ყიზილაშვილი კონსტანტინე
ტურიზმის ეკონომიკა (TUREC07-LS) პრაქტიკული
112240
დურმიშიძე ნუგზარ
ეკონომიკური დიპლომატია (ECDIP07-LS) პრაქტიკული
112470
ლეჟავა ლეილა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112241
ბუხრაშვილი ეკა
ევროპის სოციალური პოლიტიკა (BESP007) პრაქტიკული
4-12:00 112340
კავთიძე ედუარდი
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
--- 112145
შანავა ზვიად
ბიზნესის სტრატეგიული დაგეგმვა და განვითარება (STPLB07-LS) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 112440
არღანაშვილი ლიანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- 112244
დურმიშიძე ნუგზარ
ეკონომიკური დიპლომატია (ECDIP07-LS) პრაქტიკული
--- 112343
ხარხელაური ხათუნა
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
112440
ჯიჯეიშვილი ქეთი
პოლიტოლოგია (POL0007) ლექცია
7-15:00 112341.1-7
ჩუპრინინა სვეტლანა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
---
8-16:00 112442
თავდიშვილი მურმან
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
--- --- 112443
პეტრიაშვილი რობერტ
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- 712440
კვარაცხელია დემნა
მაკროეკონომიკა 2 (MAC0207-LS) ლექცია
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-608ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 112444
ბაღათურია მარინა
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
2-10:00 112143
იაკობიძე დავით
უძრავი ქონების შეფასება და გადასახადები (REVAL10) პრაქტიკული
612281
დავითაშვილი ოთარ
გლობალური მმართველობა (GLG0007-LS) ლექცია
--- 112473
აბუაშვილი თამარი
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
---
3-11:00 112341.1-7
ჩუპრინინა სვეტლანა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 112141
აბულაძე რატი
ინტერნეტ მარკეტინგი (INMAR07-LS) პრაქტიკული
612281
დავითაშვილი ოთარ
გლობალური მმართველობა (GLG0007-LS) პრაქტიკული
112490, 112491
დარჩაშვილი მანანა
პოლიტოლოგია (POL0007) ლექცია
--- 112242
ბუხრაშვილი ეკა
ევროპის სოციალური პოლიტიკა (BESP007) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 112243
ბუხრაშვილი ეკა
ევროპის სოციალური პოლიტიკა (BESP007) პრაქტიკული
--- --- --- --- 112243
ცინცაძე რევაზ
ბიზნეს სამართლის საფუძვლები (BBL0007-LS) პრაქტიკული
7-15:00 112243
დურმიშიძე ნუგზარ
ეკონომიკური დიპლომატია (ECDIP07-LS) პრაქტიკული
112341.2-7
ტაბუცაძე ქეთევან
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- --- 112242
დურმიშიძე ნუგზარ
ეკონომიკური დიპლომატია (ECDIP07-LS) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- 712440
ქინქლაძე რუსუდანი
კვლევის სტატისტიკური მეთოდები (KVLST07) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 112243
ყიზილაშვილი კონსტანტინე
ტურიზმის ეკონომიკა (TUREC07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-609ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-610ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 112444.2-7
ზაუტაშვილი ნინო
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- 112445
ქირია ვალერი
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) ლექცია
--- ---
3-11:00 --- 112380
კალანდაძე გიორგი
История и политика Европейского союза (HPEU007-LS) практич. Работа
--- ---
4-12:00 --- 112445
ქირია ვალერი
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) სემინარი
112444.2-7
ზაუტაშვილი ნინო
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- 112441.2-7
ცხვედიანი ირინე
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
5-13:00 --- 112242
ცინცაძე ალიკო
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზარი (ITMRK07-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- 112491
დარჩაშვილი მანანა
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
112442.2-7
გურამიშვილი ზაირა
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
7-15:00 112342.3-7
ლეჟავა ეკატერინე
ფრანგული-4 (FLN1407-P-F) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-611ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 112143
ზიბზიბაძე გიორგი
მიწის ადმინისტრირება (APL0007-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 112470
ლემონჯავა ლექსო
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
--- --- --- 112441.1-7
ნათაძე ირინა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
---
5-13:00 112341
ღურწკაია კარლო
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
--- 112342
კავთიძე ედუარდი
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
---
6-14:00 112443.1-7, 112444.1-7
გილაური ნინო
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
--- 112145
შანავა ზვიად
ბიზნესის სტრატეგიული დაგეგმვა და განვითარება (STPLB07-LS) ლექცია
---
7-15:00 --- --- 112340
ცომაია თეა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112241
ცინცაძე ალიკო
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზარი (ITMRK07-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- 112340
ცომაია თეა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-612ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112143
იაკობიძე დავით
უძრავი ქონების შეფასება და გადასახადები (REVAL10) ლექცია
--- 112440
შონია მურადი
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 112368
კავთიძე ედუარდი
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
--- --- 112142
აბულაძე რატი
ინტერნეტ მარკეტინგი (INMAR07-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- 112145
ბერიძე თამარ
ფინანსური მათემატიკა (FMAT308) პრაქტიკული
112343
ჩხეიძე ანა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- 112244
ცინცაძე რევაზ
ბიზნეს სამართლის საფუძვლები (BBL0007-LS) პრაქტიკული
112441.2-7
ცხვედიანი ირინე
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
5-13:00 --- 112443
თავდიშვილი მურმან
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
--- 112443
ბაღათურია მარინა
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- 112440
ჯიჯეიშვილი ქეთი
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
--- 112341
აბუაშვილი თამარი
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
--- 112244
ბუხრაშვილი ეკა
ევროპის სოციალური პოლიტიკა (BESP007) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- 112343
გეგენავა ნატო
რეგიონული ეკონომიკა (REGEC07-LS) პრაქტიკული
---
9-17:00 112342.3-7
ლეჟავა ეკატერინე
ფრანგული-4 (FLN1407-P-F) პრაქტიკული
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 712440
ქინქლაძე რუსუდანი
კვლევის სტატისტიკური მეთოდები (KVLST07) ლექცია
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-614ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 112464
სიჭინავა ალექსანდრე
Принципы экономики (PRIEC07-LS) практич. Работа
112143, 112142
სიჭინავა ალექსანდრე
ინვესტიციები (INV0007-LS) ლექცია
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 112444, 112443
პეტრიაშვილი რობერტ
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
112441, 112440, 112442
გველესიანი მერაბ
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) ლექცია
612364a
სიჭინავა ალექსანდრე
Макроэкономика (MACEC07-LS) практич. Работа
612364b
სიჭინავა ალექსანდრე
Макроэкономика (MACEC07-LS) практич. Работа
---
4-12:00 --- 112472, 112473, 112471
ქირია ვალერი
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) ლექცია
5-13:00 --- --- 112463, 112464
სიჭინავა ალექსანდრე
Принципы экономики (PRIEC07-LS) лекция
--- 112363
სიჭინავა ალექსანდრე
Макроэкономика (MACEC07-LS) практич. Работа
6-14:00 112275, 112274, 112276
ქუთათელაძე ალეკო
ალგორითმების თეორიის საფუძვლები (ATP0007-LP) ლექცია
112275, 112274, 112276
ვასაძე მანანა
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) ლექცია
--- 112269, 112270, 112268
მოსიაშვილი ვალერი
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) ლექცია
7-15:00 112342.1-7
რუსიეშვილი ეკა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112243, 112244
დურმიშიძე ნუგზარ
ეკონომიკური დიპლომატია (ECDIP07-LS) ლექცია
112240, 112241, 112242
ზიბზიბაძე გიორგი
ტურიზმის ეკონომიკა (TUREC07-LS) ლექცია
612364a, 612364b
სიჭინავა ალექსანდრე
Макроэкономика (MACEC07-LS) лекция
---
8-16:00 112243, 112244
ყიზილაშვილი კონსტანტინე
ტურიზმის ეკონომიკა (TUREC07-LS) ლექცია
112442.2-7
გურამიშვილი ზაირა
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
112341
ბიბიჩაძე დავით
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 712440
კვარაცხელია ლია
ეკონომიკური პოლიტიკა (ECP0007-LS) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-613ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 112140
ყურაშვილი გუგული
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 112143
ყიზილაშვილი კონსტანტინე
ინვესტიციები (INV0007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 112143
ზიბზიბაძე გიორგი
მიწის ადმინისტრირება (APL0007-LS) ლექცია
--- 112141
ყიზილაშვილი კონსტანტინე
ინვესტიციები (INV0007-LS) პრაქტიკული
--- 112444
პეტრიაშვილი რობერტ
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
7-15:00 112390
გრიგალაშვილი სულიკო
ქართული დიპლომატია (GDIP007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 112240
სულაშვილი გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
---
9-17:00 112342.2-7
ცხვედიანი ირინე
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-617ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112140
აბულაძე რატი
ინტერნეტ მარკეტინგი (INMAR07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 112240
ცინცაძე ალიკო
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზარი (ITMRK07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 112342
აბუაშვილი თამარი
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
112240
ბაღათურია მარინა
ტურიზმის ეკონომიკა (TUREC07-LS) პრაქტიკული
4-12:00 112241
დურმიშიძე ნუგზარ
ეკონომიკური დიპლომატია (ECDIP07-LS) პრაქტიკული
--- --- 112340
მარტიაშვილი მაია
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112240
ბუხრაშვილი ეკა
ევროპის სოციალური პოლიტიკა (BESP007) პრაქტიკული
112442
გეგენავა ნატო
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
112343
კვარაცხელია დემნა
მაკროეკონომიკა 1 (MACR00207-LS) პრაქტიკული
112142
ანთია ნარგიზა
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
6-14:00 112443.3-7
ჩხეიძე ანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112288, 112289
გრიგალაშვილი სულიკო
გეოპოლიტიკა: წარსული და თანამედროვება (GPM0007-LS) ლექცია
---
7-15:00 112288, 112289
გრიგალაშვილი სულიკო
შავი ზღვის აუზში მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესები (RIBSB07-LS) ლექცია
--- --- --- 112486
ბლიაძე თამარი
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- 112260, 112261
ლომიძე მარინე
რეკლამა მასკომუნიკაციაში (AIMSK07) ლექცია
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 712440
კვარაცხელია დემნა
მაკროეკონომიკა 2 (MAC0207-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-702ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 612364a, 612364b
ბოლქვაძე ანა
Основы менеджмента (BASMAR3) лекция
--- 112468
ლემონჯავა პარმენ
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
--- --- 612364a, 612364b
ყანდაშვილი თეიმურაზ
Международный бизнес (INTBU07-LS) лекция
2-10:00 --- 112168
ხარხელაური ხათუნა
პროექტების მენეჯმენტი (PROJM07GA1-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 112366.2-7
ივანისელი მანანა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- 112165, 112166, 112167
ჩეჩელაშვილი მაია
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) ლექცია
--- 112425, 112426, 112427
ხეოშვილი გიორგი
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
4-12:00 112169, 112168, 112170
ლაზვიაშვილი ნინო
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) ლექცია
612263a, 612263b, 612263c
ჩეჩელაშვილი მაია
Методы бизнес-анализа (BUSAN07-LP) лекция
--- 112366, 112365, 112367
მალაშხია გიორგი
მაკროეკონომიკა (BMAME05) ლექცია
5-13:00 612364a, 612364b
ფიჩხაია ირინა
Основы банковского дела (BBABT07-LS) лекция
112366, 112365, 112367
ღუდუშაური ზაირა
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) ლექცია
112270
ქუთათელაძე ალეკო
ალგორითმების თეორიის საფუძვლები (ATP0007-LP) პრაქტიკული
112465, 112466, 112467
რუხაძე რევაზ
პოლიტოლოგია (POL0007) ლექცია
112368, 112369, 112370
ღურწკაია კარლო
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) ლექცია
6-14:00 112373, 112371, 112372
გაბაიძე გიგლა
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) ლექცია
7-15:00 112467
ლემონჯავა პარმენ
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
112368, 112369, 112370
გიგაური ნუნუ
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) ლექცია
112373, 112371, 112372
ღურწკაია თათია
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) ლექცია
--- 112168, 112169, 112170
ჭანტურია ნატალია
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRM0007-LS) ლექცია
8-16:00 112465
გოცირიძე ზურაბ
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
612263a, 612263b, 612263c
ცაავა გიორგი
Основы монетарной политики (BMPBT07-LS) лекция
---
9-17:00 112464
რუხაძე რევაზ
Политология (POL0007-LS) практич. Работа
112368, 112369, 112370
გაბაიძე გიგლა
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) ლექცია
112271, 112272, 112273
მენაბდე ელენე
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) ლექცია
112275
ნოზაძე მზევინარ
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 712475A4, 712475A3
კაპანაძე მაია
საინვესტიციო მენეჯმენტი (INMAN10) ლექცია
--- ---
12-20:00 712475A1
კოჭლამაზაშვილი ლელა
მარკეტინგ-მენეჯმენტი (MARKM07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-703ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112363.1-7
ფშავლიშვილი ნინო
Немецкий язык-4 (GFNL1407-P) პრაქტიკული
112466.2-7
ვარძელაშვილი ჟანეტა
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
--- --- 112173
გაბელაია ლევან
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
2-10:00 112269
ქაჯაია ქეთევანი
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
--- 112145
გაბელაია ლევან
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
3-11:00 112469.2-7
ვარძელაშვილი ჟანეტა
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
612263c
ლეთანძე ნინო
Введение в туризм (TOUPR07-LS) практич. Работа
112173
ჭუბაბრია გოჩა
პროექტის მენეჯმენტი (PRM0007-LP) პრაქტიკული
4-12:00 112368
ჩიკვილაძე ნატო
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
--- 112369
შენგელია ნათია
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
5-13:00 --- 112371
ღურწკაია თათია
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) პრაქტიკული
112145
ჭანტურია ნატალია
ბიზნესის შეფასება (PRETH07-LS) პრაქტიკული
112145
ჭანტურია ნატალია
ბიზნესის შეფასება (PRETH07-LS) ლექცია
6-14:00 --- 112370
ხანთაძე გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
112368
სულაშვილი გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- 112169
კავთიძე ედუარდი
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) პრაქტიკული
112266
ბიძინაშვილი თეა
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
112268
ქაჯაია ქეთევანი
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
112169
ზიბზიბაძე გიორგი
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRM0007-LS) პრაქტიკული
112267
ჩხაიძე ზურაბ
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) პრაქტიკული
8-16:00 112367
ბიბიჩაძე დავით
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
712475B
ლიპარტია ზურაბ
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი (AUFAC07-LS) ლექცია
9-17:00 --- --- 112271
აბუაშვილი თამარი
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
--- 112473
ოსიძე ლევანი
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
10-18:00 --- 712475A4
ბერიკაშვილი ლია
მარკეტინგ-მენეჯმენტი (MARKM07-LS) სემინარი
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-704ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112273
კურტანიძე ხათუნა
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
112473
სიგუა სოსო
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
112166
მაზიაშვილი ნინო
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) პრაქტიკული
112463
რუხაძე რევაზ
Политология (POL0007-LS) практич. Работа
--- ---
2-10:00 112274
ქაჯაია ქეთევანი
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 612364a
ფიჩხაია ირინა
Основы банковского дела (BBABT07-LS) практич. Работа
112366
შენგელია ნათია
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
--- 112363
ყანდაშვილი თეიმურაზ
Международный бизнес (INTBU07-LS) практич. Работа
---
4-12:00 112271
ნოზაძე მზევინარ
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
112373
გველესიანი მერაბ
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
112165
როსტიაშვილი თამარ
პროექტების მენეჯმენტი (PROJM07GA1-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112472.1-7
სიგუა მაია
ფრანგული 2 (FLN1207P-F) პრაქტიკული
112168
ლაზვიაშვილი ნინო
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) პრაქტიკული
612364b
ყანდაშვილი თეიმურაზ
Международный бизнес (INTBU07-LS) практич. Работа
6-14:00 --- --- 112372
ხანთაძე გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
7-15:00 112373
ბადუაშვილი მანანა
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
112172
მარიდაშვილი მანანა
პროექტების მენეჯმენტი (PROJM07GA1-LS) პრაქტიკული
112172
კავთიძე ედუარდი
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- 112372
გოდერძიშვილი ბელა
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) პრაქტიკული
712475A1
გვაჯაია ლუარა
საინვესტიციო მენეჯმენტი (INMAN10) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- 712475A1, 712475A2
გვაჯაია ლუარა
საინვესტიციო მენეჯმენტი (INMAN10) ლექცია
10-18:00 --- 712475Q
ხარხელი მანანა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- 712475A4
ხარხელი მანანა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) პრაქტიკული
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-705ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112173
კერესელიძე შალვა
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) პრაქტიკული
112166
დევიძე თამარ
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) პრაქტიკული
--- 612263c
ლეთანძე ნინო
Этика управления (MANET07-LS) практич. Работа
112174
მარიდაშვილი მანანა
პროექტების მენეჯმენტი (PROJM07GA1-LS) პრაქტიკული
112363
ფაილოძე ნინო
Бухгалтерский учет (ACC0007-LS) лекция
2-10:00 112469
ჟველია ნონა
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
3-11:00 --- 112274
ბენია მაია
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 112468
გოცირიძე ზურაბ
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
--- --- 112165
გაბელაია ლევან
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
112145
ჩეჩელაშვილი მაია
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) ლექცია
5-13:00 112363
რამიშვილი ვარლამი
Бухгалтерский учет (ACC0007-LS) практич. Работа
--- 112471
ჯანჯღავა ნინო
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112442
შონია მურადი
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
6-14:00 112367
მაზიაშვილი ნინო
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 112174
გაბელაია ლევან
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
112171
ჩიკვილაძე ნინო
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) პრაქტიკული
--- 112275
ქუთათელაძე ალეკო
ალგორითმების თეორიის საფუძვლები (ATP0007-LP) პრაქტიკული
112372.3-7
ნათაძე ირინა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
8-16:00 --- ---
9-17:00 612263b
დათაშვილი მარიამ
Сравнительный менеджмент (COMPM07-LS) практич. Работа
--- --- --- 112272
სულაშვილი გიორგი
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) პრაქტიკული
712475A3
ბერიკაშვილი ლია
მარკეტინგ-მენეჯმენტი (MARKM07-LS) სემინარი
10-18:00 --- --- 712475A4
კაპანაძე მაია
საინვესტიციო მენეჯმენტი (INMAN10) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-707ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 112167
ანთია ნარგიზა
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
2-10:00 --- 112482
ალავერდოვი ემილია
პოლიტოლოგია (POL0007) ლექცია
--- --- 112369
კერესელიძე შალვა
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
3-11:00 112472
დურმიშიძე ნუგზარ
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
--- --- 112170
გაბელაია ლევან
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- 112368
ღურწკაია კარლო
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) პრაქტიკული
5-13:00 112472.2-7
ივანისელი მანანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112169
ანთია ნარგიზა
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
--- 612364a
ბენაშვილი ჟანა
Английский язык-4 (EFNL1407-P) практич. Работа
112269
კაჭარავა გრიგოლ
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112365
შენგელია ნათია
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
112171
ჭუბაბრია გოჩა
პროექტის მენეჯმენტი (PRM0007-LP) პრაქტიკული
7-15:00 612263b
ლეთანძე ნინო
Этика управления (MANET07-LS) практич. Работа
112272
ნოზაძე მზევინარ
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
112265
მენაბდე ელენე
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
112370.1-7
ფავლენიშვილი თამარი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
8-16:00 112373
ერისთავი ქეთევანი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- 112169
ჭუბაბრია გოჩა
პროექტის მენეჯმენტი (PRM0007-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 712475A1, 712475A2
კოჭლამაზაშვილი ლელა
მარკეტინგ-მენეჯმენტი (MARKM07-LS) ლექცია
712475A2
აბრალავა თინათინ
მარკეტინგ-მენეჯმენტი (MARKM07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 712475C.2-7
ჯანჯღავა ნინო
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- --- 712475A1
ხარხელი მანანა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-708ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112369
ჩიკვილაძე ნატო
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
--- 112165
ლომაია ციალა
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRM0007-LS) პრაქტიკული
--- 612364b
ასლანიშვილი მანანა
Английский язык-4 (EFNL1407-P) практич. Работа
112115
ფირანაშვილი მაკა
საქართველოს ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები (TRRO207-LS) ლექცია
2-10:00 112168
ყურაშვილი გუგული
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
112466
ლემონჯავა პარმენ
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
---
3-11:00 112369
ხანთაძე გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
112465
მაჭავარიანი ნატო
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112267
სულაშვილი გიორგი
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) პრაქტიკული
112363
ყანდაშვილი თეიმურაზ
Международный бизнес (INTBU07-LS) лекция
4-12:00 112369
შენგელია ქეთევან
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) პრაქტიკული
112273
აბუაშვილი თამარი
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
112276
სულაშვილი გიორგი
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
5-13:00 112465
მაჭავარიანი ნატო
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112370
გოდერძიშვილი ბელა
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) პრაქტიკული
112169
გაბელაია ლევან
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
6-14:00 112273
სულაშვილი გიორგი
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
612263b
ლეთანძე ნინო
Введение в туризм (TOUPR07-LS) практич. Работа
112172
გაბელაია ლევან
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
7-15:00 112469
ლემონჯავა პარმენ
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
---
8-16:00 112460
ჭიაურელი ვანო
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
--- --- 112366
ვანიშვილი ნინო
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
112168
მაზიაშვილი ნინო
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) პრაქტიკული
9-17:00 112272
ბენია მაია
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- 712475C
მეტრეველი მარინა
ტურიზმის ბიზნესი (TRB0007-LS) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 712475A3
კაპანაძე მაია
საინვესტიციო მენეჯმენტი (INMAN10) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-709ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 112371
ვანიშვილი ნინო
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
3-11:00 --- 112171
ზიბზიბაძე გიორგი
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRM0007-LS) პრაქტიკული
--- --- 112363
ბოლქვაძე ანა
Основы менеджмента (BASMAR3) практич. Работа
4-12:00 112269
ქუთათელაძე ალეკო
ალგორითმების თეორიის საფუძვლები (ATP0007-LP) პრაქტიკული
112275
ბენია მაია
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
112172
ანთია ნარგიზა
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
112276
აბუაშვილი თამარი
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112170
მარიდაშვილი მანანა
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 112366
ბენია მაია
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
--- 112469.2-7
ვარძელაშვილი ჟანეტა
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
--- 112145
ფაილოძე ნინო
ინფორმაციული ტექნოლოგიები აღრიცხვაში (INT007GA1-LB) ლექცია
7-15:00 112363
ბოლქვაძე ანა
Основы менеджмента (BASMAR3) лекция
112267
ბენია მაია
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
112145
მამფორია ნანი
ინფორმაციული ტექნოლოგიები აღრიცხვაში (INT007GA1-LB) სემინარი
---
8-16:00 112370
ბენია მაია
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
712475C
მეტრეველი მარინა
ტურიზმის ბიზნესი (TRB0007-LS) ლექცია
9-17:00 112270
აბუაშვილი თამარი
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 112372.3-7
ნათაძე ირინა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
10-18:00 --- 712475F, 712475E, 712475Q, 712475K
კოზმანაშვილი ლია
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-710ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 612364a
ყანდაშვილი თეიმურაზ
Международный бизнес (INTBU07-LS) практич. Работа
112466.1-7
ლომსაძე ნინო
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 --- 112490
დარჩაშვილი მანანა
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 112173
ანთია ნარგიზა
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
112363.2-7
ასლანიშვილი მანანა
Английский язык-4 (EFNL1407-P) პრაქტიკული
112370
ბიბიჩაძე დავით
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
112368
ხარხელაური ხათუნა
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
4-12:00 --- ---
5-13:00 --- 612364a
ბენაშვილი ჟანა
Английский язык-4 (EFNL1407-P) практич. Работа
112174
ზიბზიბაძე გიორგი
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRM0007-LS) პრაქტიკული
--- 612263c
ცაავა გიორგი
Основы монетарной политики (BMPBT07-LS) практич. Работа
112270
ჩხაიძე ზურაბ
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112372
შენგელია ნათია
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
712475B
ლორთქიფანიძე რევაზ
ფინანსური ანალიზი (FINAN07-LP) პრაქტიკული
7-15:00 112466
რუხაძე რევაზ
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
612364b
რამიშვილი ვარლამი
Бухгалтерский учет (ACC0007-LS) практич. Работа
112165
ყურაშვილი გუგული
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 112372
კერესელიძე შალვა
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
112472.2-7
ივანისელი მანანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
---
9-17:00 112270
ქაჯაია ქეთევანი
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
112172
მაზიაშვილი ნინო
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- 712475A3
ხარხელი მანანა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-711ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 612263a
დათაშვილი მარიამ
Сравнительный менеджмент (COMPM07-LS) практич. Работа
112275
ქაჯაია ქეთევანი
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
112276
კურტანიძე ხათუნა
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
--- 112115
ფირანაშვილი მაკა
საქართველოს ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები (TRRO207-LS) პრაქტიკული
3-11:00 --- ---
4-12:00 112463, 112464
რუხაძე რევაზ
Политология (POL0007-LS) лекция
612263a
ვასაძე მანანა
Введение в туризм (TOUPR07-LS) практич. Работа
112170
მარიდაშვილი მანანა
პროექტების მენეჯმენტი (PROJM07GA1-LS) პრაქტიკული
112168
გაბელაია ლევან
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
112167
ზიბზიბაძე გიორგი
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRM0007-LS) პრაქტიკული
112166
ანთია ნარგიზა
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
5-13:00
6-14:00 --- 112371
გეგენავა ნატო
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
--- 612263a
ლეთანძე ნინო
Этика управления (MANET07-LS) практич. Работа
112366
შენგელია ქეთევან
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) პრაქტიკული
712475D, 712475C
კოზმანაშვილი ლია
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
7-15:00 112372
გველესიანი მერაბ
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
112174
მარიდაშვილი მანანა
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) პრაქტიკული
8-16:00 112267
ქაჯაია ქეთევანი
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
112367
ხანთაძე გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
112365
კავთიძე ედუარდი
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
112171
ბაღათურია მარინა
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
9-17:00 112271
ხიდირბეგიშვილი ნინო
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) პრაქტიკული
112266
სულაშვილი გიორგი
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 712475A1, 712475A2
ხარხელი მანანა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-713ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112472
გეგენავა ნატო
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
--- --- --- --- 612263c
დათაშვილი მარიამ
Сравнительный менеджмент (COMPM07-LS) практич. Работа
2-10:00 --- --- --- 112366, 112365, 112367
სოსელია მაია
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) ლექცია
3-11:00 112365
კიკვაძე თამარი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- --- --- 112165, 112166, 112167
როსტიაშვილი თამარ
პროექტების მენეჯმენტი (PROJM07GA1-LS) ლექცია
4-12:00 112471, 112472, 112473
სიგუა სოსო
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) ლექცია
112165, 112166, 112167
ლომაია ციალა
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRM0007-LS) ლექცია
112367
გოდერძიშვილი ბელა
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) პრაქტიკული
112169, 112168, 112170
ჩეჩელაშვილი მაია
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) ლექცია
112371, 112373, 112372
გრიგალაშვილი ლევან
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) ლექცია
5-13:00 112365
სულაშვილი გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
--- 112168, 112169, 112170
როსტიაშვილი თამარ
პროექტების მენეჯმენტი (PROJM07GA1-LS) ლექცია
6-14:00 112356, 112355, 112357
აბულაძე რატი
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) ლექცია
112467
გოცირიძე ზურაბ
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
112165, 112166, 112167
ჩიკვილაძე ნინო
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) ლექცია
112366, 112365, 112367
გიგაური ნუნუ
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) ლექცია
112265, 112267, 112266
შონია ნანა
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) ლექცია
112276
ქუთათელაძე ალეკო
ალგორითმების თეორიის საფუძვლები (ATP0007-LP) პრაქტიკული
7-15:00 112473
ამილახვარი ლიზა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
612263a, 612263b, 612263c
კელენჯერიძე მერაბ
Этика управления (MANET07-LS) лекция
8-16:00 --- 612263b
ცაავა გიორგი
Основы монетарной политики (BMPBT07-LS) практич. Работа
--- --- ---
9-17:00 112373, 112371, 112372
გველესიანი მერაბ
მაკროეკონომიკა (BMAME05) ლექცია
112373
ხანთაძე გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
612263a, 612263b, 612263c
კელენჯერიძე მერაბ
Сравнительный менеджмент (COMPM07-LS) лекция
712475C
ხოსიტაშვილი მზია
საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR00007) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- 912440
ბარათაშვილი ევგენი
ბიზნესის მართვის კლასტერული პოლიტიკა (MCP1007-L) ლექცია
--- 712475A2
გვაჯაია ლუარა
საინვესტიციო მენეჯმენტი (INMAN10) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- --- 712475A4, 712475A3, 712475Q
ხარხელი მანანა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) ლექცია
12-20:00 --- 712475A4, 712475A3
ბერიკაშვილი ლია
მარკეტინგ-მენეჯმენტი (MARKM07-LS) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-714ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112365
კიკვაძე თამარი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- --- 612364a
ბოლქვაძე ანა
Основы менеджмента (BASMAR3) практич. Работа
--- ---
2-10:00 --- --- 112165
ჩიკვილაძე ნინო
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) პრაქტიკული
112469
კეცხოველი ირმა
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
3-11:00 612364b
ასლანიშვილი მანანა
Английский язык-4 (EFNL1407-P) практич. Работа
112166
გაბელაია ლევან
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
112371
ერისთავი ქეთევანი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
612364b
ფიჩხაია ირინა
Основы банковского дела (BBABT07-LS) практич. Работа
4-12:00 112371
ხარხელაური ხათუნა
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
112265
ქაჯაია ქეთევანი
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- 112363
ფიჩხაია ირინა
Основы банковского дела (BBABT07-LS) практич. Работа
6-14:00 --- --- --- 112463
სვიმონიშვილი მზია
Английский 2 (FLE02R7) практич. Работа
112266
კაჭარავა გრიგოლ
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) პრაქტიკული
7-15:00 112167
მარიდაშვილი მანანა
პროექტების მენეჯმენტი (PROJM07GA1-LS) პრაქტიკული
112465
ლემონჯავა პარმენ
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
112173
დევიძე თამარ
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) პრაქტიკული
112373
შენგელია ქეთევან
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) პრაქტიკული
612263a
ჩეჩელაშვილი მაია
Методы бизнес-анализа (BUSAN07-LP) практич. Работа
8-16:00 ---
9-17:00 112274
ნოზაძე მზევინარ
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
112174
კვარაცხელია ლია
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
--- 112370.1-7
ფავლენიშვილი თამარი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- 612263a
ცაავა გიორგი
Основы монетарной политики (BMPBT07-LS) практич. Работа
10-18:00 --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-715ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112367.1-7
ჯანიაშვილი ეთერი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- 112471
ჟველია ნონა
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
112166
ჭუბაბრია გოჩა
პროექტის მენეჯმენტი (PRM0007-LP) პრაქტიკული
2-10:00 112470
გოცირიძე ზურაბ
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
--- 112365
ბენია მაია
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
3-11:00 612364a
რამიშვილი ვარლამი
Бухгалтерский учет (ACC0007-LS) практич. Работа
112367.2-7
ჯაფარაშვილი მაია
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
112471
ქირია ვალერი
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- 112365
სოსელია მაია
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- 112171
გაბელაია ლევან
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
112373
ხარხელაური ხათუნა
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
--- 112170
კერესელიძე შალვა
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- 112167
კავთიძე ედუარდი
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- 112270
სულაშვილი გიორგი
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
112471
კუპრეიშვილი თამარი
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
112372.1-7
ჯიჯეიშვილი ქეთევანი
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
8-16:00 112371
სულაშვილი გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
--- --- 112472.1-7
სიგუა მაია
ფრანგული 2 (FLN1207P-F) პრაქტიკული
9-17:00 112167
გაბელაია ლევან
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
612364b
ბოლქვაძე ანა
Основы менеджмента (BASMAR3) практич. Работа
--- 112268
ბიძინაშვილი თეა
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- ---
11-19:00 --- --- --- 712475C
ხოსიტაშვილი მზია
საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR00007) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-716ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 112373
ერისთავი ქეთევანი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
3-11:00 112273
სულაშვილი გიორგი
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) პრაქტიკული
112367
ღურწკაია კარლო
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
112369
კიკვაძე თამარი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 112366.2-7
ივანისელი მანანა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- 712475B
ლორთქიფანიძე რევაზ
ფინანსური ანალიზი (FINAN07-LP) ლექცია
5-13:00 112272
ქაჯაია ქეთევანი
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
112269
ბენია მაია
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
--- 612263b
ჩეჩელაშვილი მაია
Методы бизнес-анализа (BUSAN07-LP) практич. Работа
612263c
ჩეჩელაშვილი მაია
Методы бизнес-анализа (BUSAN07-LP) практич. Работа
6-14:00 112170
ანთია ნარგიზა
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
112469.1-7
ჩხეიძე ნანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
7-15:00 112271
ქაჯაია ქეთევანი
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
--- 112370
დევიძე თამარ
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
112266
ქაჯაია ქეთევანი
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
8-16:00 112265
ხიდირბეგიშვილი ნინო
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- --- 712475B
ლიპარტია ზურაბ
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი (AUFAC07-LS) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 712475A2
ხარხელი მანანა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-807ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112363.2-7
ასლანიშვილი მანანა
Английский язык-4 (EFNL1407-P) პრაქტიკული
--- --- --- 112310
სონღულაშვილი ნატო
გლობალიზაცია და რეგიონალიზმი (GLRE007-LS) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- --- 112357.1-7
რუსიეშვილი ეკა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
3-11:00 112311
ბენია მაია
ევროპის ეკონომიკა (EEU0007-L-S) პრაქტიკული
112469.1-7
ჩხეიძე ნანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112327.2-7
მეგრელიშვილი ტატიანა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
--- 112450f.2-7
სიდამონიძე ვანდა
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
4-12:00 112360.2-7, 112386.2-7
ლეჟავა ეკატერინე
ფრანგული-4 (FLN1407-P-F) პრაქტიკული
112488.2-7
ცომაია თეა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
5-13:00 --- 112305.2-7, 112310.2-7
ბოჭორიშვილი ირინე
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
112369
კიკვაძე თამარი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112210
ქვათაძე ეკატერინე
ინგლისური-6 (FLN1607-P-I) პრაქტიკული
--- 712450A.3-7
ჩხეიძე ანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
7-15:00 --- 112310
ბენია მაია
ევროპის ეკონომიკა (EEU0007-L-S) პრაქტიკული
112250f
ხელაია მაია
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
112480
მაჭავარიანი ნატო
Английский язык-2 (EFLN207-P) практич. Работа
712450A.3-7
ხელაია მაია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 112372.2-7
ინასარიძე მანანა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- 712485.1-7
გველესიანი ეთერი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
---
11-19:00 712475A3.2-7
სიხარულიძე ნუგზარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- --- 712475D.2-7
ჩინჩალაძე კახაბერი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
---
12-20:00 712475A3.2-7
სიხარულიძე ნუგზარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
712475C
სიხარულიძე ნუგზარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- 712485.1-7
გველესიანი ეთერი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
712475D.2-7
ჩინჩალაძე კახაბერი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-809ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112250d
მეგრელიშვილი ტატიანა
პროფესიული რუსული-2 (PLR1607-P-I-R) პრაქტიკული
112429.2-7
ბენაშვილი ჟანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- --- --- 112411.3-7
ზარაფიშვილი ასმათი
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
2-10:00 --- 112450f.2-7
სიდამონიძე ვანდა
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
---
3-11:00 112366.1-7
სიდამონიძე ვანდა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
112481
ზაუტაშვილი ნინო
Английский 2 (FLE02R7) практич. Работа
---
4-12:00 112371
ერისთავი ქეთევანი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- 112461.2-7
ჯანგირაშვილი ირმა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
---
5-13:00 112450b.1-7
ბაკურაძე თამარ
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112350b.2-7
ტაბატაძე ხათუნა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- 112486.2-7
იმნაძე თამარი
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
712450A.2-7, 712450A1.2-7, 712450B.2-7, 712450C.2-7
მეგრელიშვილი ტატიანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
7-15:00 112350i.1-7
დიასამიძე მარინა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- --- 712450A1.2-7, 712450B.2-7, 712450A.2-7, 712450C.2-7
მეგრელიშვილი ტატიანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
8-16:00 112450i.2-7
ჩიქვინიძე ია
ფრანგული 2 (FLN1207P-F) პრაქტიკული
--- 112450i.2-7
ჩიქვინიძე ია
ფრანგული 2 (FLN1207P-F) პრაქტიკული
112468
ლომიძე ამალი
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
9-17:00 112350i.1-7
დიასამიძე მარინა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112406.1-7
კვესელავა ირინა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112385
ლაბაძე სოფიკო
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
10-18:00 712485.3-7, 712405.3-7
მეგრელიშვილი ტატიანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- 712475E, 712475F
ჩაგანავა ნინო
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
712475K.1-7
შონია მარიამი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
---
12-20:00 --- --- 712475E, 712475F
ჩაგანავა ნინო
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
712485.3-7, 712405.3-7
მეგრელიშვილი ტატიანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
712475K.1-7
შონია მარიამი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-811ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112461.1-7, 112488.1-7
ჩხენკელი ლიანა
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
--- --- --- 112456.1-7
ჩახუნაშვილი ელენე
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- 112310, 112311
გამეზარდაშვილი ზურაბ
მოლაპარაკების ხელოვნება (ARN0007) ლექცია
112388
კიკვაძე თამარი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
3-11:00 112411, 112410
გომართელი ნინო
ევროპის ისტორია (HOE0007-LS) ლექცია
---
4-12:00 112487
ლაბაძე სოფიკო
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112411.1-7
ტუხაშვილი შორენა
ფრანგული 2 (FLN1207P-F) პრაქტიკული
112411, 112410
ჩაფიჩაძე ხათუნა
ძირითადი პოლიტიკური მიმდინარეობები თანამედროვე ევროპაში (MPTME07_LS) ლექცია
112461.1-7, 112488.1-7
ჩხენკელი ლიანა
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- 112362
ზაუტაშვილი ნინო
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
6-14:00 112325.2-7
ნათაძე ირინა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- 112368
ერისთავი ქეთევანი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112310, 112311
ჩაფიჩაძე ხათუნა
გლობალიზაცია და რეგიონალიზმი (GLRE007-LS) ლექცია
7-15:00 112489.1-7
რატიანი ნანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112350h
რუსიეშვილი ეკა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112372.2-7
ინასარიძე მანანა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
8-16:00 --- 112361.1-7, 112387.1-7
ჩხენკელი ლიანა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
112250a
შონია მარიამი
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- 112311.2-7
კალანდარიშვილი ოლღა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
10-18:00 712475A2
სიხარულიძე ნუგზარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
712475A2
სიხარულიძე ნუგზარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
112310, 112311
მენაბდე ელენე
ევროპის ეკონომიკა (EEU0007-L-S) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-813ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 112210
გოგოლაძე გერასიმე
მსოფლიო ეკონომიკა (ECWR007-LS) ლექცია
--- 112360.2-7, 112386.2-7
ლეჟავა ეკატერინე
ფრანგული-4 (FLN1407-P-F) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- 112310.3-7
ივანისელი მანანა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112327.1-7
ასლანიშვილი მანანა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- 112450d
სინჯიაშვილი თინათინი
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
4-12:00 112325.2-7
ნათაძე ირინა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112360.3-7
ბერიშვილი მირანდა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112357.1-7
რუსიეშვილი ეკა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
5-13:00 112410
სონღულაშვილი ნატო
ევროპის ისტორია (HOE0007-LS) პრაქტიკული
112460
ბერიშვილი მირანდა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112455
ფავლენიშვილი თამარი
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
6-14:00 112350d
ზაუტაშვილი ნინო
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112361.1-7, 112387.1-7
ჩხენკელი ლიანა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
712450B.3-7
ფალავანდიშვილი მეგი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
7-15:00 112389
ბოჭორიშვილი ნინო
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- 112450d
სინჯიაშვილი თინათინი
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
712450B.3-7
ფალავანდიშვილი მეგი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
8-16:00 --- 112311
ვასაძე ხატია
ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სამართალი (HUR0007-LS) პრაქტიკული
112210
გომართელი ნინო
ქართული ემიგრაცია ევროპაში (GEEU007) ლექცია
112350d
ზაუტაშვილი ნინო
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
9-17:00 --- 112310
ვასაძე ხატია
ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სამართალი (HUR0007-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- 712455.4-7
ჩხარტიშვილი მანანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- 712455.4-7
ჩხარტიშვილი მანანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- 712475A4.3-7
სიხარულიძე ნუგზარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- 712475A4.3-7
სიხარულიძე ნუგზარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-814ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112488.2-7
ცომაია თეა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- --- --- 112380
ასლანიშვილი მანანა
Английский язык-4 (EFNL1407-P) практич. Работа
2-10:00 --- --- --- 112357.2-7
ალექსიშვილი ნინო
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
3-11:00 112210
კვიციანი ზვიადი
შავი ზღვის აუზში მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესები (RIBSB07-LS) პრაქტიკული
--- --- 112481
ზაუტაშვილი ნინო
Английский 2 (FLE02R7) практич. Работа
4-12:00 112210
კვიციანი ზვიადი
შავი ზღვის აუზში მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესები (RIBSB07-LS) ლექცია
--- 112411.3-7
ზარაფიშვილი ასმათი
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
112210
ქვათაძე ეკატერინე
ინგლისური-6 (FLN1607-P-I) პრაქტიკული
112357.2-7
ალექსიშვილი ნინო
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
5-13:00 112210
ოჩიგავა გოჩა
საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი (IPL-0407-LS) ლექცია
112310.3-7
ივანისელი მანანა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112327.2-7
მეგრელიშვილი ტატიანა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
112466.2-7
ვარძელაშვილი ჟანეტა
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
6-14:00 112464
სვიმონიშვილი მზია
Английский 2 (FLE02R7) практич. Работа
112486.2-7
იმნაძე თამარი
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112329, 112380
ფშავლიშვილი ნინო
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
7-15:00 112390
მაჭავარიანი ნატო
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
612381
კეჟერაძე მეგი
Английский язык-4 (EFNL1407-P) практич. Работа
---
8-16:00 112450i.1-7
ბაკურაძე თამარ
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- --- 112210
გომართელი ნინო
საქართველო და ევროინტეგრაცია (GAEI007-LS) ლექცია
9-17:00 --- --- 112210
გომართელი ნინო
საქართველო და ევროინტეგრაცია (GAEI007-LS) პრაქტიკული
--- 112311.1-7
პატარიძე მარინა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
10-18:00 --- 712440.1-7, 712425.1-7, 712455.1-7
ჩხენკელი ლიანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
--- 712455
ტაბუცაძე ქეთევან
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
11-19:00 712475I.2-7, 712475J.2-7, 712475P.2-7, 712475O.2-7
მგალობლიშვილი ეთერი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- 712440.1-7, 712425.1-7, 712455.1-7
ჩხენკელი ლიანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
--- 712455
ტაბუცაძე ქეთევან
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
---
12-20:00 712475I.2-7, 712475J.2-7, 712475P.2-7, 712475O.2-7
მგალობლიშვილი ეთერი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-800ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-817ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 112363.1-7
ფშავლიშვილი ნინო
Немецкий язык-4 (GFNL1407-P) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 --- 112411.2-7
ლომსაძე ნინო
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-806ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112411, 112410
ბარდაველიძე ნუგზარ
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) ლექცია
112311
გამეზარდაშვილი ზურაბ
მოლაპარაკების ხელოვნება (ARN0007) პრაქტიკული
112367.2-7
ჯაფარაშვილი მაია
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
--- --- 112411.2-7
ლომსაძე ნინო
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
2-10:00 112411, 112410
პაპაშვილი მურმან
შესავალი ევროპისმცოდნეობაში (IES0007-LS) ლექცია
---
3-11:00 112457.1-7
დევრისაშვილი მაია
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112210
გოგოლაძე გერასიმე
მსოფლიო ეკონომიკა (ECWR007-LS) პრაქტიკული
112450e
კობახიძე მაია
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
---
4-12:00 112310, 112311
მაისურაძე ნათელა
ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სამართალი (HUR0007-LS) ლექცია
112310, 112311
პაპაშვილი მურმან
საქართველოს ევროპული იდენტობა (EIG0007-LS) ლექცია
---
5-13:00 --- --- 112466.1-7
ლომსაძე ნინო
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112460
ბერიშვილი მირანდა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112411
ბარდაველიძე ნუგზარ
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
112410
ბარდაველიძე ნუგზარ
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
112462.2-7
ფეტელავა სოფიკო
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
7-15:00 --- 112311.1-7
პატარიძე მარინა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
8-16:00 112471
ჯანჯღავა ნინო
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112310
კვიციანი ზვიადი
საქართველოს ევროპული იდენტობა (EIG0007-LS) პრაქტიკული
112250c
დიასამიძე მარინა
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
9-17:00 --- 612381
კეჟერაძე მეგი
Английский язык-4 (EFNL1407-P) практич. Работа
112372.1-7
ჯიჯეიშვილი ქეთევანი
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-808ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 112450f.1-7
ჩხარტიშვილი მანანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- 112350c.1-7
სინჯიაშვილი თინათინი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112426.2-7
ფაღავა რუსუდანი
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112356.2-7
ჩუპრინინა სვეტლანა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
112310
გამეზარდაშვილი ზურაბ
მოლაპარაკების ხელოვნება (ARN0007) პრაქტიკული
4-12:00 112487
ლაბაძე სოფიკო
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112368
ერისთავი ქეთევანი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
5-13:00 112250a
შონია მარიამი
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
112350g
ამილახვარი ლიზა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 112410
ჩაფიჩაძე ხათუნა
ძირითადი პოლიტიკური მიმდინარეობები თანამედროვე ევროპაში (MPTME07_LS) პრაქტიკული
112387.2-7
რუსიეშვილი ეკა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- 712450A1.3-7
კვესელავა ირინა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
7-15:00 --- --- --- 712450A1.3-7
კვესელავა ირინა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
8-16:00 112406.1-7
კვესელავა ირინა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- 112411
ოსაძე ივანე
შესავალი ევროპისმცოდნეობაში (IES0007-LS) პრაქტიკული
112387.2-7
რუსიეშვილი ეკა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112457.2-7
ზარაფიშვილი ასმათი
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
112467.1-7
დავითაია თეა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
9-17:00 ---
10-18:00 --- 712440.4-7
გაბუნია რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
712405.1-7
ასათიანი ნათია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
---
11-19:00 712475C.3-7, 712475P.3-7, 712475B.3-7, 712475A3.3-7
ჩხენკელი ლიანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
--- 712440.4-7
გაბუნია რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
712475B.2-7, 712475A4.2-7, 712475K.2-7
ჩიქვინიძე ია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული) (TPTF007) ლექცია
---
12-20:00 712475B.3-7, 712475P.3-7, 712475C.3-7, 712475A3.3-7
ჩხენკელი ლიანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
--- --- 712405.1-7
ასათიანი ნათია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
712475B.2-7, 712475A4.2-7, 712475K.2-7
ჩიქვინიძე ია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული) (TPTF007) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-810ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112311
კვიციანი ზვიადი
საქართველოს ევროპული იდენტობა (EIG0007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 112386.3-7
ცომაია თეა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112411
სონღულაშვილი ნატო
ევროპის ისტორია (HOE0007-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 112450c.1-7
ზაუტაშვილი ნინო
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112311
სონღულაშვილი ნატო
გლობალიზაცია და რეგიონალიზმი (GLRE007-LS) პრაქტიკული
112367.1-7
ჯანიაშვილი ეთერი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112380
ასლანიშვილი მანანა
Английский язык-4 (EFNL1407-P) практич. Работа
4-12:00 112366.1-7
სიდამონიძე ვანდა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
112388
კიკვაძე თამარი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
5-13:00 112210
გომართელი ნინო
ქართული ემიგრაცია ევროპაში (GEEU007) პრაქტიკული
--- 712450C
კვესელავა ირინა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112468
ლომიძე ამალი
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- 112473
ამილახვარი ლიზა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112463
სვიმონიშვილი მზია
Английский 2 (FLE02R7) практич. Работа
7-15:00 --- 112410
ოსაძე ივანე
შესავალი ევროპისმცოდნეობაში (IES0007-LS) პრაქტიკული
112467.1-7
დავითაია თეა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
8-16:00 --- 112464
სვიმონიშვილი მზია
Английский 2 (FLE02R7) практич. Работа
9-17:00 --- 112389
ბოჭორიშვილი ნინო
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- --- 112210
ვასაძე ხატია
საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი (IPL-0407-LS) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 712450C
კვესელავა ირინა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- --- 712475B.4-7
სიხარულიძე ნუგზარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
712475A1.2-7
მებუკე თამარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- 712475B.4-7
სიხარულიძე ნუგზარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
712475A1.2-7
მებუკე თამარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-802ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112450c.2-7
გამყრელიძე ნანა
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
--- --- --- 112456.2-7
ბურდული ია
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- 112360.1-7, 112386.1-7
ბურდული ია
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
---
3-11:00 112450c.2-7
გამყრელიძე ნანა
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
112350c.2-7
გამყრელიძე ნანა
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- 112360.1-7, 112386.1-7
ბურდული ია
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
412428
ზვიადაძე მარიკა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) პრაქტიკული
---
5-13:00 112329, 112380
ფშავლიშვილი ნინო
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 112456.2-7
ბურდული ია
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
112462.1-7, 112486.1-7
გამყრელიძე ნანა
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
112350c.2-7
გამყრელიძე ნანა
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
112462.1-7, 112486.1-7
გამყრელიძე ნანა
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- ---
8-16:00 --- 112250b.1-7
ჰედერიხი იაკობ
პროფესიული გერმანული-2 (PLR1607-P-G) პრაქტიკული
--- 112250b.1-7
ჰედერიხი იაკობ
პროფესიული გერმანული-2 (PLR1607-P-G) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 712440.3-7, 712455.3-7
ბურდული ია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) პრაქტიკული
712475Q
ჩხეიძე მაია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- 712440.3-7, 712455.3-7
ბურდული ია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) ლექცია
712475Q
ჩხეიძე მაია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-803ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 112411.1-7
ტუხაშვილი შორენა
ფრანგული 2 (FLN1207P-F) პრაქტიკული
2-10:00 112500/1
ფშავლიშვილი ნინო
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 112305.2-7, 112310.2-7
ბოჭორიშვილი ირინე
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- 112350f.1-7
სინჯიაშვილი თინათინი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 112500/1
ფშავლიშვილი ნინო
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 712450A.1-7, 712450C.1-7, 712450B.1-7, 712450A1.1-7
თაბუკაშვილი რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) ლექცია
7-15:00 --- --- --- 112467.2-7
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
--- 712450A1.1-7, 712450A.1-7, 712450C.1-7, 712450B.1-7
თაბუკაშვილი რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) პრაქტიკული
8-16:00 --- 121482, 2014.1, 2014.1/1, 121421, 121422, 121431, 2014.6, 251404, 251458, 0314.2-2დ, 251460, 1104215, 2014.11
თაბუკაშვილი რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) პრაქტიკული
--- 121482, 2014.1, 2014.1/1, 121421, 121422, 121431, 2014.6, 251404, 251458, 0314.2-2დ, 251460, 1104215, 2014.11
თაბუკაშვილი რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) ლექცია
112467.2-7
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- 712440.2-7, 712455.2-7
ჩიქვინიძე ია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული) (TPTF007) პრაქტიკული
712485.2-7
თაბუკაშვილი რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- 712475Q
ჩხეიძე მაია
წერითი კომუნიკაცია (WCO0607-P) პრაქტიკული
712440.2-7, 712455.2-7
ჩიქვინიძე ია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული) (TPTF007) ლექცია
712475A4.1-7, 712475D.1-7, 712475B.1-7, 712475A1.1-7
ბურდული ია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) ლექცია
---
12-20:00 --- --- 712485.2-7
თაბუკაშვილი რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) ლექცია
712475A4.1-7, 712475D.1-7, 712475B.1-7, 712475A1.1-7
ბურდული ია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-812ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112128, 112127
ნაცვლიშვილი ნუგზარი
სამაუწყებლო ახალი ამბები (TVRN007-LS) ლექცია
--- --- --- ---
2-10:00 --- 112327, 112325, 112326
მალაღურაძე თამარ
ანალიზური ჟურნალისტიკა (ANAJO07GA1-LS) ლექცია
--- --- 112425, 112426, 112427
დათუკიშვილი მანანა
ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა (AGL007-LS) ლექცია
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 112326
ქვათაძე ეკატერინე
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112327, 112325, 112326
ლორთქიფანიძე რუსუდან
მედიაპროდუქციის რედაქტირება (MPRCH07) ლექცია
112128, 112127
ჯაგოდნიშვილი თემური
ვერბალური კომუნიკაცია (VERCO07-LS ) ლექცია
--- 112425, 112426, 112427
თოდაძე ხათუნა
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) ლექცია
112325, 112326, 112327
ხარატიშვილი მარინა
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) ლექცია
5-13:00 --- --- 112425, 112426, 112427
მალაღურაძე თამარ
ახალი ამბების ჟურნალისტიკა (NEWRE07GA1-LS) ლექცია
6-14:00 112226, 112225
ლორთქიფანიძე რუსუდან
პროფესიული ოსტატობა (PROSK07-LS) ლექცია
--- 112126, 112125
ჯაგოდნიშვილი თემური
ვერბალური კომუნიკაცია (VERCO07-LS ) ლექცია
--- 112225, 112226
ქათამაძე ლიანა
ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები და მდგრადი განვითარების პოლიტიკა მედიაში (CPESP07-LS) ლექცია
7-15:00 112125, 112126
ნაცვლიშვილი ნუგზარი
სამაუწყებლო ახალი ამბები (TVRN007-LS) ლექცია
--- 112327, 112325, 112326
ჯაგოდნიშვილი თემური
თანამედროვეობის პრობლემატიკა მასკომუნიკაციაში (CPIMC07-LS) ლექცია
--- --- 112368, 112369, 112370
ხანთაძე გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) ლექცია
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 112325, 112326, 112327
შელეგია მამუკა
რეკლამა მასკომუნიკაციაში (AIMSK07) ლექცია
--- --- 112226
სურმავა მარინე
კრიტიკული აზროვნება (CRTHI07) ლექცია
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-816ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 412427
ჟღენტი დიანა
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) პრაქტიკული
412429
ქაჯაია მანანა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) ლექცია
--- --- --- ---
2-10:00 --- 412423
ჭანტურაია მამუკა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) ლექცია
--- ---
3-11:00 --- 112468
კეცხოველი ირმა
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
412429
ნაჩხატაშვილი დალი
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) პრაქტიკული
412423
გვენეტაძე გურამ
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) ლექცია
412423
ზვიადაძე მარიკა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) პრაქტიკული
4-12:00 --- 412425
ჭანტურაია მამუკა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) ლექცია
5-13:00 412423
ნინუა მანანა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) პრაქტიკული
412423
ნაჩხატაშვილი დალი
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 412423
კილაძე თინათინი
ქართული მეტყველების კულტურა (CUGES07-LS) პრაქტიკული
412423
შაკიაშვილი ეკატერინე
ქართული მეტყველების კულტურა (CUGES07-LS) ლექცია
412428
შაკიაშვილი ეკატერინე
ქართული მეტყველების კულტურა (CUGES07-LS) ლექცია
---
7-15:00 --- --- 112427.1-7
ჩუპრინინა სვეტლანა
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
8-16:00 412426
ნინუა მანანა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) პრაქტიკული
412426
კილაძე თინათინი
ქართული მეტყველების კულტურა (CUGES07-LS) პრაქტიკული
112225
მალაღურაძე თამარ
საგამოძიებო ჟუნალისტიკა (INMA007-LS) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-817ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 412427
ჭანტურაია მამუკა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) ლექცია
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 112325
მალაღურაძე თამარ
ანალიზური ჟურნალისტიკა (ANAJO07GA1-LS) პრაქტიკული
3-11:00 --- 412427
გვენეტაძე გურამ
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) ლექცია
--- 112350b.1-7
ამილახვარი ლიზა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112405.1-7, 112410.1-7
სოკოლოვა ევგენია
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
4-12:00 --- 412423
ჟღენტი დიანა
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) პრაქტიკული
---
5-13:00 412425
გვენეტაძე გურამ
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) ლექცია
--- --- 412429
გვენეტაძე გურამ
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) ლექცია
---
6-14:00 --- 412427
ჩილაჩავა ეკა
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) ლექცია
412429
ჭიღლაძე ლია
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) პრაქტიკული
---
7-15:00 112225
ქათამაძე ლიანა
ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები და მდგრადი განვითარების პოლიტიკა მედიაში (CPESP07-LS) პრაქტიკული
--- 412429
ჩილაჩავა ეკა
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) ლექცია
412428
ჭანტურაია მამუკა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) ლექცია
8-16:00 --- 412426
ჭანტურაია მამუკა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) ლექცია
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 712425
ჯაგოდნიშვილი ივანე
პოლემიკური ოსტატობა (POLSK07-LS) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-813ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 412423
ჩილაჩავა ეკა
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) ლექცია
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 412425
მარტაშვილი ლიანა
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) პრაქტიკული
412429
ზვიადაძე მარიკა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) პრაქტიკული
112225
კვესელავა ქეთევან
მულტიმედიური ინფორმაციული ტექნოლოგიები (MULTE08-LB) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 412429
ჟღენტი დიანა
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) პრაქტიკული
112326
ქვათაძე ეკატერინე
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- 412429
ნუცუბიძე თამაზ
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) ლექცია
---
6-14:00 112325.1-7
ფეიქრიშვილი ნელი
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
112427
თოდაძე ხათუნა
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
--- 112325
ხარატიშვილი მარინა
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- 112311.2-7
კალანდარიშვილი ოლღა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- 412427
ზვიადაძე მარიკა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) პრაქტიკული
--- 112457.1-7
დევრისაშვილი მაია
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- 112329
კოზლოვა ელიზაბედი
Профессиональное мастерство журналиста (PMJ0007-LS) лекция
10-18:00 712425
უკლება თამარ
მასკომუნიკაციის ევოლუციის ეტაპები და ქართული მედია სივრცე-2 (MSE0207-LS) ლექცია
--- --- 112329
კოზლოვა ელიზაბედი
Введение в PR (IPR0007-LS) практич. Работа
---
11-19:00 --- --- --- --- 712425
ჯაგოდნიშვილი ივანე
პოლემიკური ოსტატობა (POLSK07-LS) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-814ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 412425
ნუცუბიძე თამაზ
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) ლექცია
--- --- 412427
ქაჯაია მანანა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) ლექცია
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- 412428
კილაძე თინათინი
ქართული მეტყველების კულტურა (CUGES07-LS) პრაქტიკული
--- --- 412425
შაკიაშვილი ეკატერინე
ქართული მეტყველების კულტურა (CUGES07-LS) ლექცია
---
4-12:00 --- 412427
ქვრივიშვილი მარიამი
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) პრაქტიკული
412426
შაკიაშვილი ეკატერინე
ქართული მეტყველების კულტურა (CUGES07-LS) ლექცია
---
5-13:00 412427
შაკიაშვილი ეკატერინე
ქართული მეტყველების კულტურა (CUGES07-LS) ლექცია
412429
კილაძე თინათინი
ქართული მეტყველების კულტურა (CUGES07-LS) პრაქტიკული
412426
ქვრივიშვილი მარიამი
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) პრაქტიკული
412427
კილაძე თინათინი
ქართული მეტყველების კულტურა (CUGES07-LS) პრაქტიკული
6-14:00 412428
ჭიღლაძე ლია
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) პრაქტიკული
412428
გვენეტაძე გურამ
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) ლექცია
7-15:00 --- 412425
ნინუა მანანა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) პრაქტიკული
412427
მარტაშვილი ლიანა
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) პრაქტიკული
112427.2-7
მაჭავარიანი თამარი
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- 412429
შაკიაშვილი ეკატერინე
ქართული მეტყველების კულტურა (CUGES07-LS) ლექცია
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-810ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112426.3-7
ფეიქრიშვილი ნელი
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
--- --- --- 412426
ნუცუბიძე თამაზ
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) ლექცია
2-10:00 --- --- 412429
ნინუა მანანა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 412423
ჭიღლაძე ლია
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) პრაქტიკული
112429.2-7
ბენაშვილი ჟანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
412426
ქვრივიშვილი მარიამი
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- 412428
ქვრივიშვილი მარიამი
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- 412425
ქვრივიშვილი მარიამი
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) პრაქტიკული
112225
ლორთქიფანიძე რუსუდან
პროფესიული ოსტატობა (PROSK07-LS) პრაქტიკული
412427
ნინუა მანანა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) პრაქტიკული
112327
შელეგია მამუკა
რეკლამა მასკომუნიკაციაში (AIMSK07) პრაქტიკული
6-14:00 112329.3-7, 112325.3-7
ტუხაშვილი შორენა
ფრანგული-4 (FLN1407-P-F) პრაქტიკული
412425
ქვრივიშვილი მარიამი
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- 112225
კვესელავა ქეთევან
მულტიმედიური ინფორმაციული ტექნოლოგიები (MULTE08-LB) ლექცია
---
8-16:00 --- --- --- 412426
გვენეტაძე გურამ
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) ლექცია
--- 412425
კილაძე თინათინი
ქართული მეტყველების კულტურა (CUGES07-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- 112329
მებუკე თამარი
Английский язык-4 (EFNL1407-P) практич. Работа
10-18:00 --- --- 712425.2-7
ბაკურაძე თამარ
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- 712425.2-7
ბაკურაძე თამარ
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-815ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 112127
გელაშვილი მარიამ
ვერბალური კომუნიკაცია (VERCO07-LS ) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- 112350b.2-7
ტაბატაძე ხათუნა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
112429
დარცმელია გუგული
Политология (POL0007-LS) лекция
---
4-12:00 --- 112482
ალავერდოვი ემილია
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 112427
დათუკიშვილი მანანა
ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა (AGL007-LS) პრაქტიკული
112327
ხარატიშვილი მარინა
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) პრაქტიკული
--- 112410.2-7
ვაშაკიძე მანანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- 412426
ჩილაჩავა ეკა
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) ლექცია
---
7-15:00 412425
ჩილაჩავა ეკა
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) ლექცია
--- --- 112329
კოზლოვა ელიზაბედი
Профессиональное мастерство журналиста (PMJ0007-LS) практич. Работа
8-16:00 --- 412428
ჩილაჩავა ეკა
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- 112326
ლორთქიფანიძე რუსუდან
მედიაპროდუქციის რედაქტირება (MPRCH07) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-809ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 112326
შელეგია მამუკა
რეკლამა მასკომუნიკაციაში (AIMSK07) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- 112426.3-7
ფეიქრიშვილი ნელი
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 112226
ლორთქიფანიძე რუსუდან
პროფესიული ოსტატობა (PROSK07-LS) პრაქტიკული
--- 112427.1-7
ჩუპრინინა სვეტლანა
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
112325
შელეგია მამუკა
რეკლამა მასკომუნიკაციაში (AIMSK07) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- 112426
მალაღურაძე თამარ
ახალი ამბების ჟურნალისტიკა (NEWRE07GA1-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- --- --- 412425
ჟღენტი დიანა
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) პრაქტიკული
7-15:00 --- 112429
სიდამონიძე ლიანა
Построение отношений со СМИ (CRMMI1207-LS) лекция
112329
ბონდარენკო თამარი
История журналистики (HJO0007-LS) лекция
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 112226
ლომიძე მარინე
შესავალი PR-ში (INTPR007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-811ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112429.1-7, 112426.1-7
სიგუა მაია
ფრანგული 2 (FLN1207P-F) პრაქტიკული
--- --- 112429
დარცმელია გუგული
Политология (POL0007-LS) практич. Работа
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- 112429.1-7, 112426.1-7
სიგუა მაია
ფრანგული 2 (FLN1207P-F) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 112329
მებუკე თამარი
Английский язык-4 (EFNL1407-P) практич. Работа
--- 112405.1-7, 112410.1-7
სოკოლოვა ევგენია
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
712425
ინანიშვილი გივი
საინჟინრო-ტექნიკური აზრის განვითარების ეტაპები ქართულ პრესაში (ENODG07-LS) ლექცია
6-14:00 112426
თოდაძე ხათუნა
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
112327
მალაღურაძე თამარ
ანალიზური ჟურნალისტიკა (ANAJO07GA1-LS) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 112426
ხეოშვილი გიორგი
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 112329
კოზლოვა ელიზაბედი
Введение в PR (IPR0007-LS) лекция
112425
მალაღურაძე თამარ
ახალი ამბების ჟურნალისტიკა (NEWRE07GA1-LS) პრაქტიკული
112329
კოზლოვა ელიზაბედი
Новые медиа (NME0007-LS) лекция
--- ---
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-802ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 112128
ნაცვლიშვილი ნუგზარი
სამაუწყებლო ახალი ამბები (TVRN007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 112225
სულამანიძე სილოვან
ფოტო-ვიდეოტექნოლოგიები (PVTEC07GA1-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 112127
ნაცვლიშვილი ნუგზარი
სამაუწყებლო ახალი ამბები (TVRN007-LS) პრაქტიკული
--- 112225
სულამანიძე სილოვან
ფოტო-ვიდეოტექნოლოგიები (PVTEC07GA1-LS) ლექცია
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 112126
ნაცვლიშვილი ნუგზარი
სამაუწყებლო ახალი ამბები (TVRN007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 112125
ნაცვლიშვილი ნუგზარი
სამაუწყებლო ახალი ამბები (TVRN007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-808ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 112226
სურმავა მარინე
კრიტიკული აზროვნება (CRTHI07) პრაქტიკული
--- --- 112429
ჩოტულიდი გლორია
Основы журналистики (BJ0UR07-LS) лекция
--- ---
3-11:00 412425
ქაჯაია მანანა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) ლექცია
--- 112327
ლორთქიფანიძე რუსუდან
მედიაპროდუქციის რედაქტირება (MPRCH07) პრაქტიკული
712425
ინანიშვილი გივი
საინჟინრო-ტექნიკური აზრის განვითარების ეტაპები ქართულ პრესაში (ENODG07-LS) პრაქტიკული
4-12:00 112329.3-7, 112325.3-7
ტუხაშვილი შორენა
ფრანგული-4 (FLN1407-P-F) პრაქტიკული
112125
გელაშვილი მარიამ
ვერბალური კომუნიკაცია (VERCO07-LS ) პრაქტიკული
412423
ქაჯაია მანანა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) ლექცია
712425
გობეჩია გიგლა
მასკომუნიკაციის კვლევები-2 (RES0207-LS) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- 412428
ქაჯაია მანანა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) ლექცია
6-14:00 --- --- 412426
ქაჯაია მანანა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- --- 112325
ლორთქიფანიძე რუსუდან
მედიაპროდუქციის რედაქტირება (MPRCH07) პრაქტიკული
112425
ხეოშვილი გიორგი
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
112226
მალაღურაძე თამარ
საგამოძიებო ჟუნალისტიკა (INMA007-LS) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- 112425
თოდაძე ხათუნა
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 112329
ბონდარენკო თამარი
История журналистики (HJO0007-LS) практич. Работа
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-804ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 112464
სიდამონიძე ლიანა
Академическое письмо (AWR0007-LS) практич. Работа
--- --- --- 412429
ჭანტურაია მამუკა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) ლექცია
112326
ხარატიშვილი მარინა
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 112325.1-7
ფეიქრიშვილი ნელი
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
--- 112468, 112469
კეცხოველი ირმა
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
112427.2-7
მაჭავარიანი თამარი
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- 112329
ბონდარენკო თამარი
Культурная аналитика и ее репрезентация в СМИ (CAR0007-LS) лекция
---
6-14:00 112326
შენგელია დარეჯანი
თანამედროვეობის პრობლემატიკა მასკომუნიკაციაში (CPIMC07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- 112463, 112464
იმნაძე ბორისი
Академическое письмо (AWR0007-LS) лекция
--- --- ---
8-16:00 112426
დათუკიშვილი მანანა
ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა (AGL007-LS) პრაქტიკული
--- 112463
იმნაძე ბორისი
Академическое письмо (AWR0007-LS) практич. Работа
--- 112329
კოზლოვა ელიზაბედი
Современные западные технологии в масскоммуникации (MWTMC07-LS) лекция
---
9-17:00 --- --- --- 112429
ჩოტულიდი გლორია
Межкультурная коммуникация (INC0007-LS) практич. Работа
10-18:00 --- --- --- 912425
მალაღურაძე თამარ
მასკომუნიკაციის ძირითადი თეორიები და კონცეფციები (BTACM07-L) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-806ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 412423
ნუცუბიძე თამაზ
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) ლექცია
---
2-10:00 --- --- 412428
ნუცუბიძე თამაზ
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) ლექცია
--- 712425
გობეჩია გიგლა
მასკომუნიკაციის კვლევები-2 (RES0207-LS) ლექცია
3-11:00 412427
ნუცუბიძე თამაზ
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) ლექცია
--- --- --- 412428
ჟღენტი დიანა
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) პრაქტიკული
4-12:00 --- 412426
მარტაშვილი ლიანა
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) პრაქტიკული
112429
ჩოტულიდი გლორია
Межкультурная коммуникация (INC0007-LS) лекция
112226
ქათამაძე ლიანა
ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები და მდგრადი განვითარების პოლიტიკა მედიაში (CPESP07-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112126
გელაშვილი მარიამ
ვერბალური კომუნიკაცია (VERCO07-LS ) პრაქტიკული
112429
ჩოტულიდი გლორია
Основы журналистики (BJ0UR07-LS) практич. Работа
---
6-14:00 112425
ანთაძე ცისანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- 412426
ჟღენტი დიანა
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 112425
ანთაძე ცისანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-803ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112426.2-7
ფაღავა რუსუდანი
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- --- 112327
შენგელია დარეჯანი
თანამედროვეობის პრობლემატიკა მასკომუნიკაციაში (CPIMC07-LS) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- 112128
გელაშვილი მარიამ
ვერბალური კომუნიკაცია (VERCO07-LS ) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- 112410.2-7
ვაშაკიძე მანანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- 112427
მალაღურაძე თამარ
ახალი ამბების ჟურნალისტიკა (NEWRE07GA1-LS) პრაქტიკული
412428
ნინუა მანანა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- 112325
შენგელია დარეჯანი
თანამედროვეობის პრობლემატიკა მასკომუნიკაციაში (CPIMC07-LS) პრაქტიკული
112327.1-7
ასლანიშვილი მანანა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- 112425
დათუკიშვილი მანანა
ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა (AGL007-LS) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 112427
ხეოშვილი გიორგი
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
112226, 112225
მალაღურაძე თამარ
საგამოძიებო ჟუნალისტიკა (INMA007-LS) ლექცია
112326
მალაღურაძე თამარ
ანალიზური ჟურნალისტიკა (ANAJO07GA1-LS) პრაქტიკული
112329
კოზლოვა ელიზაბედი
Новые медиа (NME0007-LS) практич. Работа
112429
სიდამონიძე ლიანა
Построение отношений со СМИ (CRMMI1207-LS) практич. Работа
8-16:00 --- 112226
ლომიძე მარინე
შესავალი PR-ში (INTPR007-LS) ლექცია
---
9-17:00 --- --- 112329
ბონდარენკო თამარი
Культурная аналитика и ее репрезентация в СМИ (CAR0007-LS) практич. Работа
--- --- ---
10-18:00 112329
კოზლოვა ელიზაბედი
Современные западные технологии в масскоммуникации (MWTMC07-LS) практич. Работа
--- --- --- --- ---
11-19:00 712425
უკლება თამარ
მასკომუნიკაციის ევოლუციის ეტაპები და ქართული მედია სივრცე-2 (MSE0207-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-819ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-900ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 512451
ჩიტაია მალხაზ
კრიმინალისტიკური დაქტილოსკოპია, ფოტოგრაფია (CDPPR- 07LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 512451, 512452
ძაგნიძე სერგო
კრიმინალისტიკური დაქტილოსკოპია, ფოტოგრაფია (CDPPR- 07LS) ლექცია
512450
ძაგნიძე სერგო
კრიმინალისტიკური დაქტილოსკოპია, ფოტოგრაფია (CDPPR- 07LS) ლექცია
--- 512452
გოგია გია
კრიმინალისტიკური დაქტილოსკოპია, ფოტოგრაფია (CDPPR- 07LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 512452
ზათიაშვილი გიორგი
კრიმინალისტიკური მეთოდოლოგია (შესავალი კურსი) (MECPR-07LS) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- 512450
გოგია გია
კრიმინალისტიკური დაქტილოსკოპია, ფოტოგრაფია (CDPPR- 07LS) პრაქტიკული
--- --- 512451
ზათიაშვილი გიორგი
კრიმინალისტიკური მეთოდოლოგია (შესავალი კურსი) (MECPR-07LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- 512452
ძაგნიძე სერგო
სასწავლო პრაქტიკა (EDPR005) პრაქტიკული
512451
ძაგნიძე სერგო
სასწავლო პრაქტიკა (EDPR005) პრაქტიკული
---
7-15:00 512450
გოგია გია
კრიმინალისტიკური მეთოდოლოგია (შესავალი კურსი) (MECPR-07LS) პრაქტიკული
512451, 512452
ფაფიაშვილი შოთა
კრიმინალისტიკური მეთოდოლოგია (შესავალი კურსი) (MECPR-07LS) ლექცია
512450
ძაგნიძე სერგო
სასწავლო პრაქტიკა (EDPR005) პრაქტიკული
---
8-16:00 ---
9-17:00 --- --- 512450
ფაფიაშვილი შოთა
კრიმინალისტიკური მეთოდოლოგია (შესავალი კურსი) (MECPR-07LS) ლექცია
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-902ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112450d
ადეიშვილი ლიანა
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 112450e
მაისურაძე ბექა
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) პრაქტიკული
--- 112450d
ხოლუაშვილი ნინო
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) პრაქტიკული
--- --- 712450C
გორაძე გიორგი
ხელისუფლების დემოკრატიული ორგანიზაცია (CAL0807-LS) ლექცია
4-12:00 --- 112450i
ჟველია ნონა
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
112250e
ტეტელოშვილი ბესიკ
შრომის სამართალი (BUL1007-LS) პრაქტიკული
712450B
კვაბზირიძე თეა
საბანკო და სადაზღვევო სამართლის საფუძვლები (BIL0007-LS) პრაქტიკული
5-13:00 --- 112153ker
ლონდარიძე მარინა
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი (BUL1607-LS) პრაქტიკული
112350h
სარჩიმელია მამუკა
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) პრაქტიკული
112350a
ტეტელოშვილი ბესიკ
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) პრაქტიკული
712450B
კვაბზირიძე თეა
საბანკო და სადაზღვევო სამართლის საფუძვლები (BIL0007-LS) ლექცია
6-14:00 --- --- 112350d
ჯიჯიეშვილი თამარ
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
112153sis
ფიფია ნიკოლოზი
საარჩევნო სამართალი (PAL1407-LS) პრაქტიკული
7-15:00 112250e
ვერბი ლელა
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
112250a
ინაური გიორგი
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (BUL0907-LS) პრაქტიკული
112450g
ჩხარტიშვილი მანანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112350b
დარსანია თეიმურაზ
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) პრაქტიკული
8-16:00 --- 112152sis, 112153sis
ფაფიაშვილი შოთა
კრიმინალისტიკა (გამოძიების გახსნის მეთოდიკა) (CRL1007-LS) ლექცია
9-17:00 --- 112450b
მაისურაძე ბექა
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) პრაქტიკული
112350d
პეტრიაშვილი ივანე
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- 112350a
პეტრიაშვილი ივანე
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 712450B
ჯორბენაძე სანდრო
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი:თეორია და პრაქტიკა (CIL0707-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 712450C
სარჩიმელია მამუკა
თანამედროვე საგადასახადო სამართალი და სასამართლო პრაქტიკა (CAL0507-LS) ლექცია
712450A1
მამნიაშვილი მიხეილ
საყოველთაო სამართლებრივი სიკეთის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული (CLP0607-LS) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-909ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 112450h
პარუნიანი არკადი
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 112350a, 112350b, 112350c
დუნდუა მზია
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) ლექცია
112450c, 112450a, 112450b
ქოქრაშვილი ქეთევანი
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) ლექცია
112450c, 112450a, 112450b
გორაძე გიორგი
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) ლექცია
--- --- 112450a
ცოტნიაშვილი ზაზა
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
4-12:00 112250a, 112250c, 112250b
ინაური გიორგი
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (BUL0907-LS) ლექცია
---
5-13:00 112350a, 112350b, 112350c
ბერეკაშვილი ქეთევან
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) ლექცია
112350a, 112350b, 112350c
გვარამია ვეფხვია
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) ლექცია
112350c, 112350a, 112350b
სიჭინავა ნუგზარ
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) ლექცია
112250a, 112250c, 112250b
ლორია ხათუნა
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) ლექცია
112250d, 112250e, 112250f
წერეთელი ვლადიმერ
სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა სასამართლოში (CRL0507-LS) ლექცია
112250d, 112250e, 112250f
ზენაიშვილი ამირან
შრომის სამართალი (BUL1007-LS) ლექცია
6-14:00 112250a, 112250c, 112250b
მერებაშვილი ირმა
სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სასამართლოში (BUL0807-LS) ლექცია
--- 112350e, 112350d, 112350f
იმერლიშვილი ირაკლი
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) ლექცია
7-15:00 112450d, 112450e, 112450f
ტალიაშვილი ალექსანდრე
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) ლექცია
112350a, 112350b, 112350c
გაბელია ჯემალ
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) ლექცია
112450a, 112450b
ცოტნიაშვილი ზაზა
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) ლექცია
112350e, 112350d, 112350f
დუნდუა მზია
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) ლექცია
112350g, 112350h, 112350i
ბზიშვილი კარლო
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) ლექცია
8-16:00 ---
9-17:00 --- --- 112150sis, 112151sis
ფაფიაშვილი შოთა
კრიმინალისტიკა (გამოძიების გახსნის მეთოდიკა) (CRL1007-LS) ლექცია
112450h
მაჭავარიანი თამარი
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 712450A1, 712450A
აქუბარდია ირა
მტკიცებითი სამართალი (CLP0807-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-904ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112450c.1-7
ზაუტაშვილი ნინო
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 --- 112250d
ხელაია მაია
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
--- 112450h, 112450g, 112450i
ნიშნიანიძე ნინო
დემოკრატია და მოქალაქეობა (DAC0007-LS) ლექცია
---
3-11:00 112350g, 112350h, 112350i
მადუაშვილი გიორგი
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) ლექცია
112450j
მსხილაძე ლილი
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) ლექცია
--- 112152ker, 112153ker
ჯინჭარაძე ციალა
საგადასახადო სამართალი (PAL1207-LS) ლექცია
4-12:00 --- 112450c, 112450d
დეკანოიძე ბუდუ
ელემენტარული ლოგიკა (ELLG007-LS) ლექცია
--- 112350e, 112350d, 112350f
ბზიშვილი კარლო
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) ლექცია
5-13:00 --- 112450c, 112450a, 112450b
ბეჟოშვილი თეიმურაზ
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) ლექცია
112150saj
ჩიტაია მალხაზ
საგადასახადო სამართალი (PAL1207-LS) პრაქტიკული
112450d, 112450e, 112450f
გლოველი ციალა
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) ლექცია
6-14:00 112151sis
პავლიაშვილი ოთარი
სასამართლო უნარ-ჩვევები (CRL1107-LP) პრაქტიკული
112250d, 112250e, 112250f
ინაური გიორგი
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (BUL0907-LS) ლექცია
112250d, 112250e, 112250f
მათიაშვილი თამარ
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) ლექცია
7-15:00 112450c, 112450a, 112450b
ნიორაძე ნანა
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) ლექცია
112150ker, 112151ker, 112150saj
სარჩიმელია მამუკა
საგადასახადო სამართალი (PAL1207-LS) ლექცია
--- 112250a, 112250c, 112250b
გლოველი ციალა
შრომის სამართალი (BUL1007-LS) ლექცია
112350g, 112350h, 112350i
ბერეკაშვილი ქეთევან
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) ლექცია
8-16:00 112150sis, 112151sis
გოგსაძე ნონა
საარჩევნო სამართალი (PAL1407-LS) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 112350g, 112350h, 112350i
ცინცაძე რევაზ
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) ლექცია
112152sis, 112153sis
წიკლაური ლელა
სასამართლო უნარ-ჩვევები (CRL1107-LP) ლექცია
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 712450A, 712450A1
გაბუნია მიხეილ
შედარებითი კრიმინოლოგია (CLP0507-LS) ლექცია
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-911ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 112250c
დიასამიძე მარინა
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
---
2-10:00 112450j
დაუთაშვილი თინათინ
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) ლექცია
--- --- --- 712450C
გვარამია ვეფხვია
ადამინის ძირითადი უფლებები და მათი დაცვის მექანიზმები (CAL0607-LS) პრაქტიკული
3-11:00 --- 112250e
ვერბი ლელა
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
112450d
სონღულაშვილი ვახტანგ
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
--- 112250d
მათიაშვილი თამარ
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) პრაქტიკული
4-12:00 112450j
ადეიშვილი ლიანა
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) ლექცია
--- 112450b
სონღულაშვილი ვახტანგ
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
112350c
ლონდარიძე მარინა
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112450j
მსხილაძე ლილი
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) პრაქტიკული
112450f
ჭელიძე სალომე
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) პრაქტიკული
--- 112150ker
დონჯაშვილი ნინო
სანოტარო სამართალი (BUL1707-LS) პრაქტიკული
6-14:00 112450a
ზოდელავა მარინე
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112350c.1-7
სინჯიაშვილი თინათინი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112450h
ადეიშვილი ლიანა
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
7-15:00 --- 112350c
ტაკაშვილი გიორგი
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 112250b.3-7
კვესელავა ირინა
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
112450i.1-7
ბაკურაძე თამარ
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- 112250f
იმერლიშვილი ირაკლი
სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა სასამართლოში (CRL0507-LS) პრაქტიკული
9-17:00 112150sis
კვირიკაშვილი ვასილ
სასამართლო უნარ-ჩვევები (CRL1107-LP) პრაქტიკული
112150ker, 112151ker
ჯანუყაშვილი ლალი
სანოტარო სამართალი (BUL1707-LS) ლექცია
112153sis
პავლიაშვილი ოთარი
სასამართლო უნარ-ჩვევები (CRL1107-LP) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-906ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112450c
სონღულაშვილი ვახტანგ
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
--- --- 712450C
გორაძე გიორგი
ხელისუფლების დემოკრატიული ორგანიზაცია (CAL0807-LS) პრაქტიკული
2-10:00 --- 112250b
დაუთაშვილი თინათინ
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (BUL0907-LS) პრაქტიკული
112450g
სონღულაშვილი ვახტანგ
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- 112350e
დიასამიძე მარინა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112450g
ღვინიაშვილი მერაბ
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) პრაქტიკული
112450f
ჩიქვანაია თინათინ
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
112450j.1-7
მაჭავარიანი ნატო
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
4-12:00 --- 112350b
მაისურაძე ნათელა
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112350g
ამილახვარი ლიზა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- --- 112350b.1-7
ამილახვარი ლიზა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
---
6-14:00 112350f.1-7
სინჯიაშვილი თინათინი
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112250d
ჯანუყაშვილი ლალი
სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სასამართლოში (BUL0807-LS) პრაქტიკული
--- 112150sis
ვასაძე ხატია
საარჩევნო სამართალი (PAL1407-LS) პრაქტიკული
7-15:00 112152sis
ვასაძე ხატია
საარჩევნო სამართალი (PAL1407-LS) პრაქტიკული
112250d
მეგრელიშვილი ტატიანა
პროფესიული რუსული-2 (PLR1607-P-I-R) პრაქტიკული
112450e
ხარაძე ნანა
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) პრაქტიკული
8-16:00 112350f.2-7
ტაბატაძე ხათუნა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- 112151sis
ფიფია ნიკოლოზი
საარჩევნო სამართალი (PAL1407-LS) პრაქტიკული
10-18:00 712450C
ჟვანია ვახტანგ
საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება და კონსტიტუციური კონტროლი (CAL0707-LS) ლექცია
--- --- 712450A
მამნიაშვილი მიხეილ
საყოველთაო სამართლებრივი სიკეთის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული (CLP0607-LS) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-908ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 112450j.1-7
მაჭავარიანი ნატო
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
2-10:00 112152ker
ტყებუჩავა მაკა
სანოტარო სამართალი (BUL1707-LS) პრაქტიკული
--- 112350f
სარჩიმელია მამუკა
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) პრაქტიკული
112450b
ცოტნიაშვილი ზაზა
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
---
3-11:00 112250a
შაყულაშვილი თეა
სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა სასამართლოში (CRL0507-LS) პრაქტიკული
112250c
ყანადაშვილი მაია
სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სასამართლოში (BUL0807-LS) პრაქტიკული
112350a
ხელაია მაია
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
4-12:00 --- 112250d
ხელაია მაია
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
112450f
მსხილაძე ლილი
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112450d
გოგსაძე ნონა
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) პრაქტიკული
112350f
მაისურაძე ნათელა
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
112450e
კობახიძე მაია
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112250b
ტატიშვილი მაგდა
სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა სასამართლოში (CRL0507-LS) პრაქტიკული
112450c
მსხილაძე ლილი
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) პრაქტიკული
6-14:00 112350f.2-7
ტაბატაძე ხათუნა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- 112250f
ჯანუყაშვილი ლალი
სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სასამართლოში (BUL0807-LS) პრაქტიკული
112250f
ზენაიშვილი ამირან
შრომის სამართალი (BUL1007-LS) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- 112450i
ხარაძე ნანა
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
112450h
სამჭკუაშვილი თეა
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
---
9-17:00 112250e
კახნიაური ალა
სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სასამართლოში (BUL0807-LS) პრაქტიკული
--- 112350h
ლონდარიძე მარინა
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
112350b
ხუნაშვილი ნინო
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 712450A
აქუბარდია ირა
მტკიცებითი სამართალი (CLP0807-LS) პრაქტიკული
--- 712450A1
ჯანაშია ჯემალ
შედარებითი სისხლის სამართალი (CLP0707-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-915ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 112450g
გოგსაძე ნონა
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) პრაქტიკული
2-10:00 --- 112350h
სულაბერიძე ნინო
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
--- --- 112350c
ამაშუკელი მარინე
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
3-11:00 112250d
ინაური გიორგი
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (BUL0907-LS) პრაქტიკული
112350a
გაბელია ჯემალ
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) პრაქტიკული
112250b
ჩიქვანაია თინათინ
შრომის სამართალი (BUL1007-LS) პრაქტიკული
112450f.1-7
ჩხარტიშვილი მანანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
4-12:00 --- 112450j
დაუთაშვილი თინათინ
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) პრაქტიკული
112350d
ფუტკარაძე ანა
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112450h
მაჭავარიანი თამარი
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- 112151ker
ივანიძე გელა
სანოტარო სამართალი (BUL1707-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112450c
მსხილაძე ლილი
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
112450i
დაუთაშვილი თინათინ
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) პრაქტიკული
112350h
ბერეკაშვილი ქეთევან
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) პრაქტიკული
7-15:00 --- 112150sis
ქობულაშვილი ლევან
კრიმინალისტიკა (გამოძიების გახსნის მეთოდიკა) (CRL1007-LS) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 112450h
გვენეტაძე თორნიკე
დემოკრატია და მოქალაქეობა (DAC0007-LS) პრაქტიკული
--- 112350c
თევდორაშვილი თამარ
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 712450B
ჯორბენაძე სანდრო
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი:თეორია და პრაქტიკა (CIL0707-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 712450B
გაბისონია ზვიადი
საერთაშორისო კერძო სამართალი და საერთაშორისო სამოქალაქო პროცესი (CIL0507-LS) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- 712450B
გაბისონია ზვიადი
საერთაშორისო კერძო სამართალი და საერთაშორისო სამოქალაქო პროცესი (CIL0507-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-910ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112350g
სიჭინავა ნუგზარ
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
--- 112450d, 112450e, 112450f
ჟვანია ვახტანგ
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) ლექცია
--- --- 112450a
ზოდელავა მარინე
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
2-10:00 --- 112450c
დეკანოიძე ბუდუ
ელემენტარული ლოგიკა (ELLG007-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 112450b.1-7
ბაკურაძე თამარ
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- 112450f
მსხილაძე ლილი
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) პრაქტიკული
112450j
სონღულაშვილი ვახტანგ
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
112450h, 112450g, 112450i
ტალიაშვილი ალექსანდრე
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) ლექცია
4-12:00 112350h
რუსიეშვილი ეკა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
--- 112450h, 112450g, 112450i
პარუნიანი არკადი
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) ლექცია
5-13:00 112450e, 112450f
გაფრინდაშვილი როზა
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
112350e, 112350d, 112350f
ბერეკაშვილი ქეთევან
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) ლექცია
112350e
დიასამიძე მარინა
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
112450h, 112450g, 112450i
ხარაძე ნანა
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) ლექცია
6-14:00 112450e
გაფრინდაშვილი როზა
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
112250d, 112250e, 112250f
ღვინიაშვილი მერაბ
სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სასამართლოში (BUL0807-LS) ლექცია
7-15:00 --- 112350e, 112350d, 112350f
ჩახვაძე ქეთევან
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) ლექცია
112250a, 112250c, 112250b
გახოკიძე ჯემალი
სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა სასამართლოში (CRL0507-LS) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- --- --- 112450h, 112450g, 112450i
ღვინიაშვილი მერაბ
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) ლექცია
112150sis, 112151sis
წიკლაური ლელა
სასამართლო უნარ-ჩვევები (CRL1107-LP) ლექცია
9-17:00 112450d, 112450e, 112450f
გორაძე გიორგი
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) ლექცია
--- 112450i
ხარაძე ნანა
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) პრაქტიკული
--- 112350h, 112350g, 112350i
კარიაული დავით
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) ლექცია
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- 712450A, 712450A1
ჯანაშია ჯემალ
შედარებითი სისხლის სამართალი (CLP0707-LS) ლექცია
712450A, 712450A1
მამნიაშვილი მიხეილ
საყოველთაო სამართლებრივი სიკეთის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული (CLP0607-LS) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-917ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112350i
მგალობლიშვილი მიხეილ
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 112350e
ხუნაშვილი ნინო
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
112150sas
მგალობლიშვილი მიხეილ
ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამართალი (IPL-0607-LS) პრაქტიკული
2-10:00 112151ker
ლონდარიძე მარინა
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი (BUL1607-LS) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 112450b.2-7
გურამიშვილი ზაირა
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
--- 112350e
სულაბერიძე ნინო
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
112350e
ლონდარიძე მარინა
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 112151ker
ჯინჭარაძე ციალა
საგადასახადო სამართალი (PAL1207-LS) პრაქტიკული
112350i
ტაკაშვილი გიორგი
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) პრაქტიკული
112350g
თევდორაშვილი თამარ
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
112150saj
ვასაძე ხატია
საარჩევნო სამართალი (PAL1407-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112150sas
ვასაძე ხატია
საერთაშორისო სახელშეკრულებლო სამართალი (IPL-0507-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- 112350i
პეტრიაშვილი ივანე
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
112350i
ამაშუკელი მარინე
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
112350g
ტეტელოშვილი ბესიკ
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) პრაქტიკული
---
7-15:00 112150sas
ჩახვაძე ქეთევან
ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამართალი (IPL-0607-LS) ლექცია
--- --- 112150sas
ფიფია ნიკოლოზი
საარჩევნო სამართალი (PAL1407-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- 112350i
ტეტელოშვილი ბესიკ
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- 112350i.2-7
კალანდარიშვილი ოლღა
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
--- 112350e
მთიულიშვილი გიორგი
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 712450A1
აქუბარდია ირა
მტკიცებითი სამართალი (CLP0807-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 712450A1
გაბუნია მიხეილ
შედარებითი კრიმინოლოგია (CLP0507-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-915ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112350h
ხუნაშვილი ნინო
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 112450j
შაიშმელაშვილი ლალი
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) ლექცია
--- 112250c
ხარატი ნინო
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) პრაქტიკული
3-11:00 --- 112350f
თევდორაშვილი თამარ
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 112152ker, 112153ker
როსეფაშვილი ნანა
სანოტარო სამართალი (BUL1707-LS) ლექცია
--- --- 112450j
ჟველია ნონა
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
112250c
ქუქჩიშვილი ხატია
სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა სასამართლოში (CRL0507-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112153ker
ძამუკაშვილი შამილ
საგადასახადო სამართალი (PAL1207-LS) პრაქტიკული
--- 112450a
მახათაძე ნათია
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) პრაქტიკული
112250d
ჩიქვანაია თინათინ
შრომის სამართალი (BUL1007-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112450i
მადუაშვილი გიორგი
დემოკრატია და მოქალაქეობა (DAC0007-LS) პრაქტიკული
112350a
გვარამია ვეფხვია
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- 112152ker, 112153ker
ჯორბენაძე სანდრო
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი (BUL1607-LS) ლექცია
112350b
პეტრიაშვილი ივანე
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) პრაქტიკული
112450c
ჭელიძე სალომე
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- 112150ker, 112151ker
ლონდარიძე მარინა
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი (BUL1607-LS) ლექცია
112350a
ჯიჯიეშვილი თამარ
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- 112350d
პეტრიაშვილი ივანე
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- 112350c
მთიულიშვილი გიორგი
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 712450B
ხეცურიანი ლევან
შედარებითი საარბიტრაჟო სამართალი და მედიაცია (CIL0807-LS) ლექცია
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-904ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112250e
ტატიშვილი მაგდა
სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა სასამართლოში (CRL0507-LS) პრაქტიკული
--- --- 112152ker
ჯინჭარაძე ციალა
საგადასახადო სამართალი (PAL1207-LS) პრაქტიკული
2-10:00 --- 112250a
ტეტელოშვილი ბესიკ
შრომის სამართალი (BUL1007-LS) პრაქტიკული
112250a
ლორია ხათუნა
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) პრაქტიკული
112450a
ხოლუაშვილი ნინო
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) პრაქტიკული
3-11:00 --- 112450e
ტეტელოშვილი ბესიკ
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
--- 112250f
ამაშუკელი მარინე
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (BUL0907-LS) პრაქტიკული
4-12:00 112450g
ჩხარტიშვილი მანანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
112450e
სონღულაშვილი ვახტანგ
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
112350f
ბერეკაშვილი ქეთევან
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) პრაქტიკული
112250e
ზირაქაშვილი ფიქრია
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) პრაქტიკული
112450a
სონღულაშვილი ვახტანგ
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112450b
კულდონაშვილი გიორგი
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) პრაქტიკული
112250c
ამაშუკელი მარინე
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (BUL0907-LS) პრაქტიკული
112350a
ხელაია მაია
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
6-14:00 112450g
სონღულაშვილი ვახტანგ
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
112250b
ზირაქაშვილი ფიქრია
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) პრაქტიკული
112450b
სამჭკუაშვილი თეა
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
7-15:00 --- 112250f
ხარატი ნინო
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) პრაქტიკული
112153sis
ჩიტაია მალხაზ
კრიმინალისტიკა (გამოძიების გახსნის მეთოდიკა) (CRL1007-LS) პრაქტიკული
112250e
დაუთაშვილი თინათინ
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (BUL0907-LS) პრაქტიკული
8-16:00 112350d
ჩახვაძე ქეთევან
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
--- 112350b
სულაბერიძე ნინო
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- 112350f
ამაშუკელი მარინე
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
112150sas, 112150saj
გვარამია ვეფხვია
საერთაშორისო სახელშეკრულებლო სამართალი (IPL-0507-LS) ლექცია
---
10-18:00 --- 712450A
გაბუნია მიხეილ
შედარებითი კრიმინოლოგია (CLP0507-LS) პრაქტიკული
712450A
ჯანაშია ჯემალ
შედარებითი სისხლის სამართალი (CLP0707-LS) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 712450C
ჟვანია ვახტანგ
საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება და კონსტიტუციური კონტროლი (CAL0707-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-207ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 62310
გელაშვილი შოთა
სამრეწველო შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIINB06) საკურსო
--- --- 62112.2-6
ტატიშვილი ბესარიონ
სამრეწველო და სატრანსპორტო შენობა-ნაგებობების პროექტირება (DESIB06) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- 62310
ხაბეიშვილი მარიამ
ფერთმცოდნეობა (CHROM06) პრაქტიკული
6305
ლეკიშვილი მაგდა
არქიტექტურული ფიზიკის საფუძვლები (ARCPP06) ლაბორატორიული
--- ---
4-12:00 62112.3-6
ჩიქოვანი დავით
საზოგადოებრივი კომპლექსების პროექტირება (DPBCO06) პრაქტიკული
--- 6302
ლეკიშვილი მაგდა
არქიტექტურული ფიზიკის საფუძვლები (ARCPP06) ლაბორატორიული
62311
სალუქვაძე ქეთევან
საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIPBL06) საკურსო
---
5-13:00 --- --- --- 61113
ლეკიშვილი მაგდა
არქიტექტურული ფიზიკა (ARCPH06) ლაბორატორიული
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 6300
ლეკიშვილი მაგდა
არქიტექტურული ფიზიკის საფუძვლები (ARCPP06) ლაბორატორიული
61314
ჩიგოგიძე თინათინ
მოსაპირკეთებელი მასალები ინტერიერში (FMINT06) სემინარი
--- 62111
ლეკიშვილი მაგდა
არქიტექტურული ფიზიკა (ARCPH06) ლაბორატორიული
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-209ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 62111.3-6
სვანაძე ზაზა
სამრეწველო და სატრანსპორტო შენობა-ნაგებობების პროექტირება (DESIB06) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- 6304
ლეკიშვილი მაგდა
არქიტექტურული ფიზიკის საფუძვლები (ARCPP06) ლაბორატორიული
---
4-12:00 --- 62210
ბერიძე გიორგი
არქიტექტურული კლიმატოლოგია (ARCCL06) ლაბორატორიული
61313
ხაბეიშვილი მარიამ
ფერთმცოდნეობა (CHROM06) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 62312
დათუკიშვილი დიანა
საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIPBL06) საკურსო
--- 6303
ლეკიშვილი მაგდა
არქიტექტურული ფიზიკის საფუძვლები (ARCPP06) ლაბორატორიული
--- --- ---
6-14:00 61212
ბერიძე გიორგი
არქიტექტურული კლიმატოლოგია (ARCCL06) ლაბორატორიული
--- 62312
ხაბეიშვილი მარიამ
ფერთმცოდნეობა (CHROM06) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 62111.1-6
მელქაძე მედეია
საზოგადოებრივი კომპლექსების პროექტირება (DPBCO06) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-212ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-213ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 61315
ბოსტანაშვილი დავით
არქიტექტურული პოეტიკა (POETA06) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 61314
ბოსტანაშვილი დავით
არქიტექტურული პოეტიკა (POETA06) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 61313
ბოსტანაშვილი დავით
არქიტექტურული პოეტიკა (POETA06) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-214ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 2014.11
სალუქვაძე გიორგი
ქალაქთმშენებლობის ეკოლოგია, თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები (UETMB06) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 2014.11
სალუქვაძე გიორგი
ქალაქთმშენებლობის ეკოლოგია, თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები (UETMB06) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-218ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-301ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 6300.2-6, 6301.2-6, 6304.2-6, 6307.2-6, 6303.2-6, 6306.2-6, 6302.2-6, 6305.2-6
სეხნიაშვილი მაია
ფერადი გრაფიკა (COLGR06) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 6300.2-6, 6301.2-6, 6304.2-6, 6307.2-6, 6303.2-6, 6306.2-6, 6302.2-6, 6305.2-6
სეხნიაშვილი მაია
ფერადი გრაფიკა (COLGR06) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-302ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 6405.1-6
ქათამაძე მარიამ
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 62410.3-6
კარა-მურზა ზურაბ
ავეჯის დიზაინური დაპროექტება (FURD206) პრაქტიკული
62110
ტატიშვილი ბესარიონ
შენობათა რეკონსტრუქცია, რეგენერაცია, ადაპტაცია (BURRA06) პრაქტიკული
--- 62311
მჭედლიშვილი ვალერი
სამრეწველო შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIINB06) საკურსო
---
4-12:00 61313
ჩიგოგიძე თინათინ
მოსაპირკეთებელი მასალები ინტერიერში (FMINT06) სემინარი
62410
ხვედელიანი ნუგზარი
გარემოს დიზაინური დაპროექტება (DARE206) საკურსო
--- 6301.2-6
მჭედლიშვილი ვალერი
ინტერიერის მხატვრულ-დეკორატიული ფორმირების საფუძვლები (FDFIN06) პრაქტიკული
6300.2-6
ქოჩლაძე ნათია
ინტერიერის მხატვრულ-დეკორატიული ფორმირების საფუძვლები (FDFIN06) პრაქტიკული
---
5-13:00 62410.3-6
კიკნაველიძე დავით
რეკლამა და შუქრეკლამა (ILLUM06) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 62210
ნანა ზაზანაშვილი
არქიტექტურული დისკუსი და ქალაქი (CARDC06) სემინარი
62310
ჩიგოგიძე თინათინ
მოსაპირკეთებელი მასალები ინტერიერში (FMINT06) სემინარი
--- 6302.1-6
პაპუაშვილი ეკა
ინტერიერის მხატვრულ-დეკორატიული ფორმირების საფუძვლები (FDFIN06) პრაქტიკული
---
7-15:00 62410.2-6
კარა-მურზა ზურაბ
გარემოს დიზაინური დაპროექტება (DARE206) პრაქტიკული
6303.3-6
ქოჩლაძე ნათია
ინტერიერის მხატვრულ-დეკორატიული ფორმირების საფუძვლები (FDFIN06) პრაქტიკული
62112
ტატიშვილი ბესარიონ
შენობათა რეკონსტრუქცია, რეგენერაცია, ადაპტაცია (BURRA06) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-303ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 61314.1-6
სალუქვაძე ქეთევან
ავეჯი, ტექსტილი და აქსესუარები ინტერიერში (DTEXA06) პრაქტიკული
62310.2-6
ჯობაძე ნათელა
ავეჯი, ტექსტილი და აქსესუარები ინტერიერში (DTEXA06) პრაქტიკული
61314.1-6
კორკოტაშვილი ალეკო
საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIPBL06) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- 6401.3-6, 6406.3-6
კინწურაშვილი ნინო
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- 62311
ჩიგოგიძე თინათინ
მოსაპირკეთებელი მასალები ინტერიერში (FMINT06) სემინარი
62310.1-6
გელაშვილი შოთა
საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIPBL06) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- 61114
მიქიაშვილი გოჩა
მდგრადი განვითარების არქიტექტურის საფუძვლები (BSARC06) საკურსო
6408
ზარიძე ჟანა
Английский язык-2 (EFLN207-P) პრაქტიკული
61412.1-6
როყვა გია
ავეჯის დიზაინური დაპროექტება (FURD206) პრაქტიკული
---
5-13:00 62310.1-6
ჯობაძე ნათელა
ეთნო და თემატური სტილები ინტერიერში (ESTIN06) პრაქტიკული
--- 61412.2-6
როყვა გია
გარემოს დიზაინური დაპროექტება (DARE206) პრაქტიკული
---
6-14:00 61314
ხაბეიშვილი მარიამ
ფერთმცოდნეობა (CHROM06) პრაქტიკული
--- 61314.2-6
კორკოტაშვილი ალეკო
ეთნო და თემატური სტილები ინტერიერში (ESTIN06) პრაქტიკული
61314.2-6
კორკოტაშვილი ალეკო
სამრეწველო შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIINB06) პრაქტიკული
---
7-15:00 61212
კილაძე ელენე
არქიტექტურული დისკუსი და ქალაქი (CARDC06) სემინარი
61412.2-6
ერისთავი თინათინ
რეკლამა და შუქრეკლამა (ILLUM06) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-305ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 6406, 6407
შენგელია გიორგი
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) ლექცია
---
2-10:00 61412
ერისთავი თინათინ
რეკლამა და შუქრეკლამა (ILLUM06) ლექცია
--- 62310, 62311, 62312
ხაბეიშვილი ნინო
ფერთმცოდნეობა (CHROM06) ლექცია
--- 6401, 6400, 6402
შენგელია გიორგი
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) ლექცია
---
3-11:00 --- --- 61314, 61313, 61315
ბოსტანაშვილი დავით
არქიტექტურული პოეტიკა (POETA06) ლექცია
2014.6.1-6
ბერიძე ლევან
მდგრადი განვითარების შენობების არქიტექტურული კონსტრუქციები (CONSI06) ლექცია
6308
ჩხეიძე ნინო
Градостроительная реконструкция-реабилитация (RURBR06) ლექცია
3336, 3335
ჩაჩავა ნინო
ურბანული დასახლებების დაცვა სტიქიური მოვლენების ზემოქმედებისგან არქიტექტურულ-ქალაქგეგმარებითი მეთოდებით (USNDU06) ლექცია
4-12:00 2014.10
კლდიაშვილი თეიმურაზ
ქალაქის ცენტრის არქიტექტურულ-ლანდშაფტური ორგანიზაცია (CCALO06) ლექცია
6303, 6304, 6305
შაიშმელაშვილი გიორგი
ურბანული რეკონსტრუქცია–რეაბილიტაცია (URBPL06) ლექცია
6303, 6304, 6305
ძიძიგური მაია
მოდერნიზმის დაბადება არქიტექტურაში: საქართველო და მსოფლიო (OMAGW06) ლექცია
6406, 6407
დავითაია მაია
არქიტექტურის ისტორია. უძველესი სამყარო და ანტიკური პერიოდი: საქართველო და მსოფლიო (AHEHA06) ლექცია
2014.10
ფოჩხუა მარიკა
ლანდშაფტური დიზაინი და დეკორატიული დენდროლოგია (LDDDE06) ლექცია
---
5-13:00 61412
ჩიჩუა დავით
შენობა- ნაგებობებათა არქიტექტურა და კონსტრუქციები (ARBCO06) ლექცია
62311, 62312, 62310
ჩიგოგიძე თინათინ
მოსაპირკეთებელი მასალები ინტერიერში (FMINT06) ლექცია
--- ---
6-14:00 6403, 6404, 6405
შენგელია გიორგი
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) ლექცია
2014.8
სალუქვაძე გიორგი
სივრცე,ფორმა,კომპოზიცია:თანამედროვე ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოგია (SPFOC06-T) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- 6307
ძიძიგური მაია
მოდერნიზმის დაბადება არქიტექტურაში: საქართველო და მსოფლიო (OMAGW06) სემინარი
6306, 6307
ძინძიბაძე პავლე
ურბანული რეკონსტრუქცია–რეაბილიტაცია (URBPL06) ლექცია
---
8-16:00 2014.1, 2014.1/1, 2012.2
კალანდაძე ელენე
არქიტექტურის თეორია და პრაქტიკა, კვლევა-განზოგადება (TPARG06) ლექცია
--- --- 2014.7
მაისურაძე მარინე
კომპოზიციის კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური საფუძვლები (CMEFC06) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- 2014.7
მაისურაძე მარინე
დაპროექტების მეთოდოლოგია 1 (PMET106) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-306ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 2014.6.1-6
გაგაძე მზევინარ
მდგრადი განვითარების შენობების არქიტექტურა (ARBSD06) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 2014.6
ჩიჩუა დავით
დიდმალიანი და სივრცული არქიტექტურული კონსტრუქციები 1 (BSAC106) პრაქტიკული
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 2014.11
მახარაშვილი თენგიზი
საქალაქო სივრცის საინჟინრო მოწყობა და ტრანსპორტი (ENDTC06) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- 2014.6
ფირცხალავა ვახტანგ
საინჟინრო ნაგებობების არქიტექტურა და კონსტრუქციები 3 (AENS306) საკურსო
--- ---
7-15:00 --- --- 2014.6
ფირცხალავა ვახტანგ
საინჟინრო ნაგებობების არქიტექტურა და კონსტრუქციები 3 (AENS306) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 2014.6
ფირცხალავა ვახტანგ
არქიტექტურული კონსტრუქციები თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით (MTACO06) საკურსო
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-307ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 61113
დავითაია მაია
მიმდინარე დისკურსი მოდერნიზმის ირგვლივ (CDAMO06) სემინარი
6402.3-6
ლეჟავა ლეილა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 6407
დავითაია მაია
არქიტექტურის ისტორია. უძველესი სამყარო და ანტიკური პერიოდი: საქართველო და მსოფლიო (AHEHA06) პრაქტიკული
--- 6406
დავითაია მაია
არქიტექტურის ისტორია. უძველესი სამყარო და ანტიკური პერიოდი: საქართველო და მსოფლიო (AHEHA06) პრაქტიკული
6401
დავითაია მაია
არქიტექტურის ისტორია. უძველესი სამყარო და ანტიკური პერიოდი: საქართველო და მსოფლიო (AHEHA06) პრაქტიკული
---
4-12:00 61314
მჭედლიშვილი ვალერი
სამრეწველო შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIINB06) საკურსო
6404
დავითაია მაია
არქიტექტურის ისტორია. უძველესი სამყარო და ანტიკური პერიოდი: საქართველო და მსოფლიო (AHEHA06) პრაქტიკული
61114
დავითაია მაია
მიმდინარე დისკურსი მოდერნიზმის ირგვლივ (CDAMO06) სემინარი
62112
გოგოლაშვილი თენგიზ
საზოგადოებრივი კომპლექსების პროექტირება (DPBCO06) საკურსო
--- ---
5-13:00 61314
სალუქვაძე ქეთევან
საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIPBL06) საკურსო
6403
დავითაია მაია
არქიტექტურის ისტორია. უძველესი სამყარო და ანტიკური პერიოდი: საქართველო და მსოფლიო (AHEHA06) პრაქტიკული
--- 62112
ლეკიშვილი მაგდა
არქიტექტურული ფიზიკა (ARCPH06) ლაბორატორიული
--- ---
6-14:00 61313.2-6
ჯობაძე ნათელა
ავეჯი, ტექსტილი და აქსესუარები ინტერიერში (DTEXA06) პრაქტიკული
61213
ბერიძე გიორგი
არქიტექტურული კლიმატოლოგია (ARCCL06) ლაბორატორიული
61115
ლეკიშვილი მაგდა
არქიტექტურული ფიზიკა (ARCPH06) ლაბორატორიული
62110
დავითაია მაია
მიმდინარე დისკურსი მოდერნიზმის ირგვლივ (CDAMO06) სემინარი
6402
დავითაია მაია
არქიტექტურის ისტორია. უძველესი სამყარო და ანტიკური პერიოდი: საქართველო და მსოფლიო (AHEHA06) პრაქტიკული
---
7-15:00 61313.1-6
ჯობაძე ნათელა
საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIPBL06) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 61313.1-6
ჯობაძე ნათელა
ეთნო და თემატური სტილები ინტერიერში (ESTIN06) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-309ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 2014.6
ჩიჩუა დავით
დიდმალიანი და სივრცული არქიტექტურული კონსტრუქციები 1 (BSAC106) საკურსო
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 2014.3
მჭედლიშვილი ვალერი
თანამედროვე სტილების ჩამოყალიბება (FMSTY06) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- 2014.7
ტაბატაძე თამარი
კომპოზიციის კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური საფუძვლები (CMEFC06) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- --- 61313
ჯობაძე ნათელა
საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIPBL06) საკურსო
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-310ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 6407.3-6
რატიანი ნანა
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
61313
გელაშვილი შოთა
სამრეწველო შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIINB06) საკურსო
--- --- ---
3-11:00 --- 6306.2-6
გელაშვილი შოთა
ინტერიერის მხატვრულ-დეკორატიული ფორმირების საფუძვლები (FDFIN06) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- 62311
ხაბეიშვილი მარიამ
ფერთმცოდნეობა (CHROM06) პრაქტიკული
62211
ნანა ზაზანაშვილი
არქიტექტურული დისკუსი და ქალაქი (CARDC06) სემინარი
--- ---
5-13:00 --- --- 6305
ჭანტურია მაია
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
--- 6304.2-6
გელაშვილი შოთა
ინტერიერის მხატვრულ-დეკორატიული ფორმირების საფუძვლები (FDFIN06) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- 61315
დათუკიშვილი დიანა
საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIPBL06) საკურსო
6305.2-6
სალუქვაძე ქეთევან
ინტერიერის მხატვრულ-დეკორატიული ფორმირების საფუძვლები (FDFIN06) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- 6306
ლეკიშვილი მაგდა
არქიტექტურული ფიზიკის საფუძვლები (ARCPP06) ლაბორატორიული
6307.2-6
სალუქვაძე ქეთევან
ინტერიერის მხატვრულ-დეკორატიული ფორმირების საფუძვლები (FDFIN06) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- 61213
კილაძე ელენე
არქიტექტურული დისკუსი და ქალაქი (CARDC06) სემინარი
61315
ხაბეიშვილი მარიამ
ფერთმცოდნეობა (CHROM06) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-311ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 2014.6.2-6
ხმალაძე გიორგი
დაპროექტების ფუნქციური საფუძვლები (FUNDB06) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- --- 2014.6.2-6
ხმალაძე გიორგი
დაპროექტების ფუნქციური საფუძვლები (FUNDB06) საკურსო
--- ---
5-13:00 --- --- 2014.6.1-6
გაგაძე მზევინარ
მდგრადი განვითარების შენობების არქიტექტურული კონსტრუქციები (CONSI06) საკურსო
--- --- ---
6-14:00 2014.7
მჭედლიძე დონარა
არქიტექტურული დაპროექტების მეთოდოლოგიური საფუძვლები (APMET06) პრაქტიკული
--- 2014.7
მაისურაძე მარინე
დაპროექტების მეთოდოლოგია 1 (PMET106) საკურსო
--- --- ---
7-15:00 --- 2014.6
გაგაძე მზევინარ
კლიმატი და არქიტექტურა (CLARC06) ლაბორატორიული
--- ---
8-16:00 --- 2014.7
თევზაძე ნანული
არქიტექტურული დაპროექტების მეთოდოლოგიური საფუძვლები (APMET06) ლექცია
2014.6
გაგაძე მზევინარ
არქიტექტურული ბიონიკა (ARCBI06) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- 2014.7
მაისურაძე მარინე
დაპროექტების მეთოდოლოგია 1 (PMET106) პრაქტიკული
2014.10
ტეფნაძე მარინა
დეკორატიულ მერქნიან მცენარეთა კომპოზიციის საფუძვლები (BDWPC06) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-312ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 61113
მიქიაშვილი გოჩა
მდგრადი განვითარების არქიტექტურის საფუძვლები (BSARC06) საკურსო
--- --- --- 61315.2-6
დათუკიშვილი დიანა
საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIPBL06) პრაქტიკული
---
2-10:00 61115
მიქიაშვილი გოჩა
მდგრადი განვითარების არქიტექტურის საფუძვლები (BSARC06) საკურსო
--- 61315.2-6
ჭანტურია ნინო
ეთნო და თემატური სტილები ინტერიერში (ESTIN06) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 2014.1/1.1-6
ბუზალაძე ნოდარი
არქიტექტურული პროექტირება-3 (ARPR306) პრაქტიკული
--- 61114
ლეკიშვილი მაგდა
არქიტექტურული ფიზიკა (ARCPH06) ლაბორატორიული
---
5-13:00 61315.1-6
ძამუნაშვილი ნატა
სამრეწველო შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIINB06) პრაქტიკული
61315.2-6
დათუკიშვილი დიანა
ავეჯი, ტექსტილი და აქსესუარები ინტერიერში (DTEXA06) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- 6307
ლეკიშვილი მაგდა
არქიტექტურული ფიზიკის საფუძვლები (ARCPP06) ლაბორატორიული
---
7-15:00 --- 2014.1/1
ბუზალაძე ნოდარი
არქიტექტურული პროექტირება-3 (ARPR306) საკურსო
--- ---
8-16:00 62110
ლეკიშვილი მაგდა
არქიტექტურული ფიზიკა (ARCPH06) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-313ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 62312.2-6
დათუკიშვილი დიანა
ავეჯი, ტექსტილი და აქსესუარები ინტერიერში (DTEXA06) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- 62312.1-6
ძამუნაშვილი ნატა
სამრეწველო შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIINB06) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- 62312.2-6
დათუკიშვილი დიანა
საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIPBL06) პრაქტიკული
62310
ჯობაძე ნათელა
საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIPBL06) საკურსო
---
4-12:00 62312.2-6
ძამუნაშვილი ნატა
ეთნო და თემატური სტილები ინტერიერში (ESTIN06) პრაქტიკული
62111
ტატიშვილი ბესარიონ
შენობათა რეკონსტრუქცია, რეგენერაცია, ადაპტაცია (BURRA06) პრაქტიკული
6405
დავითაია მაია
არქიტექტურის ისტორია. უძველესი სამყარო და ანტიკური პერიოდი: საქართველო და მსოფლიო (AHEHA06) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- 6307
ჭანტურია მაია
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 62310.1-6
გელაშვილი შოთა
სამრეწველო შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIINB06) პრაქტიკული
--- --- 6301
ლეკიშვილი მაგდა
არქიტექტურული ფიზიკის საფუძვლები (ARCPP06) ლაბორატორიული
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 6404.4-6
კლდიაშვილი ვალერიანი
მოცულობით სივრცითი კომპოზიცია (ARCOM06) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-316ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 61412
როყვა გია
გარემოს დიზაინური დაპროექტება (DARE206) საკურსო
--- 61412
წულუკიძე გიორგი
ავეჯის დიზაინური დაპროექტება (FURD206) საკურსო
---
2-10:00 62410
წულუკიძე გიორგი
ავეჯის დიზაინური დაპროექტება (FURD206) საკურსო
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- 62112
გოგოლაშვილი თენგიზ
სამრეწველო და სატრანსპორტო შენობა-ნაგებობების პროექტირება (DESIB06) საკურსო
62312
ქოჩლაძე ნათია
სამრეწველო შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIINB06) საკურსო
---
4-12:00 --- --- 61315
ჩიგოგიძე თინათინ
მოსაპირკეთებელი მასალები ინტერიერში (FMINT06) სემინარი
2014.1/1.2-6
გეგელია გიული
შენობა-ნაგებობათა რეკონსტრუქცია- რესტავრაცია (BRRES06) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 62111
მელქაძე მედეია
საზოგადოებრივი კომპლექსების პროექტირება (DPBCO06) საკურსო
62312
ჩიგოგიძე თინათინ
მოსაპირკეთებელი მასალები ინტერიერში (FMINT06) სემინარი
--- --- ---
6-14:00 62111
სვანაძე ზაზა
სამრეწველო და სატრანსპორტო შენობა-ნაგებობების პროექტირება (DESIB06) საკურსო
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- 2014.1.2-6, 2012.2.2-6
ტატიშვილი ბესარიონ
შენობა-ნაგებობათა რეკონსტრუქცია- რესტავრაცია (BRRES06) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-318ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 62311.1-6
სალუქვაძე ქეთევან
საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIPBL06) პრაქტიკული
--- 62112
დავითაია მაია
მიმდინარე დისკურსი მოდერნიზმის ირგვლივ (CDAMO06) სემინარი
--- ---
2-10:00 62311.2-6
კორკოტაშვილი ალეკო
ავეჯი, ტექსტილი და აქსესუარები ინტერიერში (DTEXA06) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 62111
დავითაია მაია
მიმდინარე დისკურსი მოდერნიზმის ირგვლივ (CDAMO06) სემინარი
62311.1-6
სალუქვაძე ქეთევან
ეთნო და თემატური სტილები ინტერიერში (ESTIN06) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 61315
ქოჩლაძე ნათია
სამრეწველო შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIINB06) საკურსო
61313.2-6
სალუქვაძე ქეთევან
სამრეწველო შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIINB06) პრაქტიკული
--- --- --- ---
5-13:00 62311.1-6
მჭედლიშვილი ვალერი
სამრეწველო შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIINB06) პრაქტიკული
61115
დავითაია მაია
მიმდინარე დისკურსი მოდერნიზმის ირგვლივ (CDAMO06) სემინარი
6400
დავითაია მაია
არქიტექტურის ისტორია. უძველესი სამყარო და ანტიკური პერიოდი: საქართველო და მსოფლიო (AHEHA06) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 62211
ბერიძე გიორგი
არქიტექტურული კლიმატოლოგია (ARCCL06) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-400
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 6305.4-6, 6304.4-6, 6307.4-6, 6301.4-6, 6303.4-6, 6306.4-6, 6300.4-6, 6302.4-6
ცინცაძე გიორგი
გრაფიკა (GRAPH06) პრაქტიკული
6407.1-6
ჩოჩელი რობიზონ
ხატვა – რთული ფორმები (DRADF06) პრაქტიკული
6407.1-6
ჩოჩელი რობიზონ
ხატვა – რთული ფორმები (DRADF06) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 6406.2-6
პაპელიშვილი ზურაბ
ხატვა – რთული ფორმები (DRADF06) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 6305.4-6, 6304.4-6, 6307.4-6, 6301.4-6, 6303.4-6, 6306.4-6, 6300.4-6, 6302.4-6
ცინცაძე გიორგი
გრაფიკა (GRAPH06) პრაქტიკული
--- 6406.1-6
ჩოჩელი რობიზონ
ხატვა – რთული ფორმები (DRADF06) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 6404.1-6
თოიძე ლალი
ხატვა – რთული ფორმები (DRADF06) პრაქტიკული
--- 6402.1-6
სეხნიაშვილი მაია
ხატვა – რთული ფორმები (DRADF06) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 6402.1-6
სეხნიაშვილი მაია
ხატვა – რთული ფორმები (DRADF06) პრაქტიკული
--- 6400.1-6
სეხნიაშვილი მაია
ხატვა – რთული ფორმები (DRADF06) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- ---