საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

პედაგოგები

 

აბაიშვილი ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 151104ა
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) ლექცია
01-203ც
---
4-12:00 --- 151204ა
ხის დამუშავების საწარმოთა ორგანიზაცია და მართვა (OMWE005) ლექცია
01-203ც
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 151204ა
ხის დამუშავების საწარმოთა ორგანიზაცია და მართვა (OMWE005) პრაქტიკული
01-203ც
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 151104ა
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) პრაქტიკული
01-203ც
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაკელია ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 3301.1-3
გეოკარტირება (GEOMA03) ლაბორატორიული
03-441
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 3210
სტრუქტურული მეთოდები გეოლოგიაში (SMETG03) ლაბორატორიული
03-441
--- --- 3302.1-3
გეოკარტირება (GEOMA03) ლაბორატორიული
03-441
--- ---
8-16:00 0314.2-2ა
მიწის ქერქის სტრუქტურული თავისებუ­რე­ბები და ტექტონიკური ელემენტების წარმოშობის მექანიზმი (SPETE03) ლაბორატორიული
03-441
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ელეონორა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 3290
გეოდეზიური გრავიმეტრია (GGRAV03) ლექცია
03-330
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 3290
გეოდეზიური გრავიმეტრია (GGRAV03) პრაქტიკული
03-330
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 108300
სადაზღვეო და საბანკო რისკების მოდელირება (SDSM08) პრაქტიკული
06-508ბ(კ)
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 108300
მათემატიკური გაანგარიშებები აღრიცხვასა და აუდიტში (MGADA08) ლექცია
06-508ბ(კ)
8-16:00 --- --- --- --- 108300
მათემატიკური გაანგარიშებები აღრიცხვასა და აუდიტში (MGADA08) პრაქტიკული
06-508ბ(კ)
---
9-17:00 --- --- --- --- 108300
სადაზღვეო და საბანკო რისკების მოდელირება (SDSM08) ლექცია
06-508ბ(კ)
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 151104გ
ტექნოლოგიური პროცესების შესწავლა სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით (TESSM05) პრაქტიკული
01-709ა
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 151104გ
სამკერვალო ნაწარმის ტექნოლოგიური პროცესების დაგეგმარება და პრაქტიკა (DTPGP05) სასწავლო პრაქტიკა
01-720ა
--- --- --- --- ---
5-13:00 151104გ
სამკერვალო წარმოების მოსამზადებელი და საგამომჭრელო დანადგარები (PCESM05) ლაბორატორიული
01-720ა
--- --- --- 151104გ
 სამკერვალო ნაწარმის ტექნოლოგია (TECHG05) პრაქტიკული
01-707ა
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბელაშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 8496.1
კომპიუტერული თამაშების პროექტირება და აგება (CGD0108) პრაქტიკული
06-324დ
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბელაშვილი ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 108310
მართვის ინჟინერიის საფუძვლები; (CENG108) ლექცია
06-306ბ
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 8486
გაზომვების ავტომატიზაცია, მონაცემთა შეგროვება და კონტროლი (AMD0308) ლექცია
06-302ბ
9-17:00 --- --- --- --- --- 108310
მართვის ინჟინერიის საფუძვლები; (CENG108) პრაქტიკული
06-210დ
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბესაძე ეკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 108245.2-8
მონაცემთა ბაზის MS SQL სერვერის პროგრამ. რეალიზაციის ენა Transact-SQL (DBMSS08) ლაბორატორიული
06-122.1დ
108149
ინფორმაციული სისტემების სტრატეგია, მენეჯმენტი, ინოვაციები და ახალი ტექნოლოგიები (ISSMI08) პრაქტიკული
06-112დ
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 108148, 108149
ინფორმაციული სისტემების სტრატეგია, მენეჯმენტი, ინოვაციები და ახალი ტექნოლოგიები (ISSMI08) ლექცია
06-322დ
108243.2-8
მონაცემთა ბაზის MS SQL სერვერის პროგრამ. რეალიზაციის ენა Transact-SQL (DBMSS08) ლაბორატორიული
06-124დ
108244.2-8
მონაცემთა ბაზის MS SQL სერვერის პროგრამ. რეალიზაციის ენა Transact-SQL (DBMSS08) ლაბორატორიული
06-122დ
6-14:00 --- --- --- 108148
ინფორმაციული სისტემების სტრატეგია, მენეჯმენტი, ინოვაციები და ახალი ტექნოლოგიები (ISSMI08) პრაქტიკული
06-112დ
7-15:00 --- --- --- 108340, 108341
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლექცია
06-324დ
108246.2-8
მონაცემთა ბაზის MS SQL სერვერის პროგრამ. რეალიზაციის ენა Transact-SQL (DBMSS08) ლაბორატორიული
06-124 .1დ
---
8-16:00 --- --- --- 108241.2-8
მონაცემთა ბაზის MS SQL სერვერის პროგრამ. რეალიზაციის ენა Transact-SQL (DBMSS08) ლაბორატორიული
06-122დ
---
9-17:00 --- --- 108240.2-8
მონაცემთა ბაზის MS SQL სერვერის პროგრამ. რეალიზაციის ენა Transact-SQL (DBMSS08) ლაბორატორიული
06-124დ
108242.2-8
მონაცემთა ბაზის MS SQL სერვერის პროგრამ. რეალიზაციის ენა Transact-SQL (DBMSS08) ლაბორატორიული
06-124დ
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბესაძე ლელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 2491.1-2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.D
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 2490.1-2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.D.1
6-14:00 --- --- --- 2467.1-2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.E
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 2466.1-2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.E
--- 112489.2-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.G
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე დიმიტრი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 3431.2-3
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4.1
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 3431
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
03-216
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 3431.1-3
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4.1
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ეკატერინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 2303
კოდირების თეორია (KT08) ლაბორატორიული
08-504
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 2302.1-2
კოდირების თეორია (KT08) ლაბორატორიული
08-504
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 2302.2-2
კოდირების თეორია (KT08) ლაბორატორიული
08-504
--- --- 2206.5/6
ინფორმაციის დაცულობისა და უსაფრთხოების საფუძვლები ტელეკომუნიკაციაში (IDDUST08) ლექცია
08-513
6-14:00 --- --- 2301.1-2
კოდირების თეორია (KT08) ლაბორატორიული
08-504
--- ---
7-15:00 --- --- 2301.2-2
კოდირების თეორია (KT08) ლაბორატორიული
08-504
2206.5/6
ინფორმაციის დაცულობისა და უსაფრთხოების საფუძვლები ტელეკომუნიკაციაში (IDDUST08) პრაქტიკული
08-513
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 2301.1-2
ტელეკომუნიკაციის თეორია 2 (TTH0202) ლაბორატორიული
08-510
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 2302.1-2
ტელეკომუნიკაციის თეორია 2 (TTH0202) ლაბორატორიული
08-510
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრალავა თინათინ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 712475A2
მარკეტინგ-მენეჯმენტი (MARKM07-LS) პრაქტიკული
06-707ბ
--- --- --- ---
12-20:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრამიძე ედისონი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1411
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4
---
2-10:00 --- --- --- --- 1409
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 1410
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4
--- --- --- --- ---
6-14:00 1409, 1410, 1411
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
01-606.ც
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუაშვილი თამარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 112340
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
06-602ბ
--- 112473
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
06-608ბ
--- ---
3-11:00 --- --- 112342
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
06-617ბ
---
4-12:00 --- 112273
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
06-708ბ
--- --- 112276
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
06-709ბ
5-13:00 --- --- 108334
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
06-309ა
108336
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
06-414ბ
6-14:00 --- 108385
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
06-414ბ
--- ---
7-15:00 --- --- 112341
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
06-612ბ
--- 112343
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
06-605ბ
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- 112270
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
06-709ბ
--- 112271
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
06-703ბ
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუთიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 2402.4-2, 2405.4-2, 2404.4-2, 2406.4-2, 2408.4-2, 2407.4-2, 2401.4-2, 2403.4-2
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
08-904
--- --- --- --- ---
4-12:00 2407.4-2, 2401.4-2, 2403.4-2, 2402.4-2, 2404.4-2, 2406.4-2, 2408.4-2, 2405.4-2
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
08-601
--- --- --- --- 108400, 108442, 108444, 108481, 108471, 108445, 108451, 108462
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
06-410ბ
5-13:00 --- --- --- --- 110416
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
02-205
108400, 108442, 108444, 108481, 108471, 108445, 108451, 108462
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
06-407ბ
6-14:00 --- --- --- 1403, 1425, 1405
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
01-418ა
1403, 1425, 1405
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
01-520ა
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 110421, 110425, 110419, 110420, 110417, 110414, 110418, 110422
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
10-713
--- ---
9-17:00 --- --- --- 110419, 110420, 110417, 110421, 110425, 110414, 110418, 110422
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
10-328
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 3332.1-3
დისტანციური ზონდირება 2 (RES0203) ლაბორატორიული
03-239
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 3331.2-3
დისტანციური ზონდირება 2 (RES0203) ლაბორატორიული
03-239
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- 3331, 3332
დისტანციური ზონდირება 2 (RES0203) ლექცია
03-239
---
7-15:00 --- --- --- --- 3331.1-3
დისტანციური ზონდირება 2 (RES0203) ლაბორატორიული
03-239
---
8-16:00 --- --- --- --- 3332.2-3
დისტანციური ზონდირება 2 (RES0203) ლაბორატორიული
03-239
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 6406.1-6
არქიტექტურული გეგმარების საწყისები. აზომვითი პრაქტიკა (APBPM06) პრაქტიკული
01-603ც
--- ---
2-10:00 6403.1-6
არქიტექტურული გეგმარების საწყისები. აზომვითი პრაქტიკა (APBPM06) პრაქტიკული
01-610ც.1
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- 6401.2-6
მოცულობით სივრცითი კომპოზიცია (ARCOM06) პრაქტიკული
01-505ც.3
6407.4-6
მოცულობით სივრცითი კომპოზიცია (ARCOM06) პრაქტიკული
01-505ც.2
---
4-12:00 6404.1-6
არქიტექტურული გეგმარების საწყისები. აზომვითი პრაქტიკა (APBPM06) პრაქტიკული
01-610ც.1
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 6408
Обьемно-пространственная композиция (RSVCO06) პრაქტიკული
01-601ც
6407.1-6
არქიტექტურული გეგმარების საწყისები. აზომვითი პრაქტიკა (APBPM06) პრაქტიკული
01-603ც.3
6405.1-6
არქიტექტურული გეგმარების საწყისები. აზომვითი პრაქტიკა (APBPM06) პრაქტიკული
01-610ც.2
--- 6407.4-6
არქიტექტურული გრაფიკა (ARCGR06) პრაქტიკული
01-605ც
---
7-15:00 --- ---
8-16:00 --- 6404.3-6
მოცულობით სივრცითი კომპოზიცია (ARCOM06) პრაქტიკული
01-509ც.3
6408
არქიტექტურული გეგმარების საწყისები. აზომვითი პრაქტიკა (APBPM06) პრაქტიკული
01-601ც
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 2203.1/2
მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები 1 (FUGTO02) საკურსო
08-604
---
5-13:00 --- --- --- --- 2201.1/2
მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები 1 (FUGTO02) საკურსო
08-604
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 24551
განვითარების პროექტი (GP08) სასწავლო პრაქტიკა
13-სასწ.პრაქტიკა
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 2201.1/2, 2202.1/2, 2203.1/2
მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები 1 (FUGTO02) ლექცია
08-605
--- ---
10-18:00 --- --- --- 2202.1/2
მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები 1 (FUGTO02) საკურსო
08-604
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ინგა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108452.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- --- 108451.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
---
2-10:00 108450
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) პრაქტიკული
06-308ბ
--- --- ---
3-11:00 108450.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- 108450.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 108451
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) პრაქტიკული
06-308ბ
--- --- ---
6-14:00 --- --- 108452
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) პრაქტიკული
06-308ბ
--- ---
7-15:00 --- --- 108450, 108452, 108451
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლექცია
06-207ა
--- ---
8-16:00 --- --- 108452.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 108451.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ნათელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 112460.2-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.E
--- --- --- 112462.2-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.E
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- 112461.2-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.E
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ნელი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 4440.2-4
ფიზიკური ქიმია (PHYCH04) ლაბორატორიული
02-403
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 4440ბ.1-4, 4440.1-4
კოლოიდური ქიმია (COLCH04) ლაბორატორიული
02-401
--- --- --- --- ---
6-14:00 4440, 4440ბ
კოლოიდური ქიმია (COLCH04) ლექცია
02-401
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 110417.2-10
ფიზიკური ქიმია (PHYCH04) ლაბორატორიული
02-403
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 151404.1-5
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
01-525ბ
--- --- --- 151403.1-5
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
01-523ბ
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 2462.2-2
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
08-206
---
7-15:00 --- 2463.1-2
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
08-219
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- 2465.1-2
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
08-203
---
9-17:00 2464.2-2
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
08-805ბ
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე რატი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112140
ინტერნეტ მარკეტინგი (INMAR07-LS) პრაქტიკული
06-617ბ
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 112142
ინტერნეტ მარკეტინგი (INMAR07-LS) პრაქტიკული
06-612ბ
---
3-11:00 112140, 112141, 112142
ინტერნეტ მარკეტინგი (INMAR07-LS) ლექცია
06-602ბ
--- --- --- ---
4-12:00 112141
ინტერნეტ მარკეტინგი (INMAR07-LS) პრაქტიკული
06-608ბ
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 112356, 112355, 112357
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) ლექცია
06-713ბ
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აგლაძე თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 4301, 4303, 4302
ელექტროქიმიური ტექნოლოგიის საფუძვლები (PELCE04) ლექცია
02-601
---
4-12:00 --- 063გ
“უსაფრთხო” სასმელი წყლის და ჰაერის დამზადების თეორიული საფუძვლები (FTSAW04) პრაქტიკული
063გ
“უსაფრთხო” სასმელი წყლის და ჰაერის დამზადების თეორიული საფუძვლები (FTSAW04) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- --- 4165, 4265
გარემოს კონტროლის ელექტროქიმიური სენსორები (ESEPC04) ლექცია
02-410
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 063დ
ნანოტექნოლოგიის მიღწევების გამოყენება ბიოსამედიცინო სფეროში (MNFBA04) პრაქტიკული
02-410
--- --- ---
8-16:00 --- 063დ
ნანოტექნოლოგიის მიღწევების გამოყენება ბიოსამედიცინო სფეროში (MNFBA04) ლექცია
02-410
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 4265, 4165
გარემოს კონტროლის ელექტროქიმიური სენსორები (ESEPC04) პრაქტიკული
02-410
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადამია დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 151325
Взаимозаменяемостиь, стандартизация и технические измерения (ISTM0R5) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადამია ვლადიმერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 108244, 108246, 108245
პორტაბელური მოწყობილობები და მათი ოპერაციული სისტემები (PDOPS08) ლექცია
06-324დ
---
6-14:00 --- --- --- --- 108241, 108240
პორტაბელური მოწყობილობები და მათი ოპერაციული სისტემები (PDOPS08) ლექცია
06-324დ
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 108242, 108243
პორტაბელური მოწყობილობები და მათი ოპერაციული სისტემები (PDOPS08) ლექცია
06-112დ
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადამია ზაურ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 108234
ციფრული სქემოტექნიკა 2 (DCE5608) პრაქტიკული
06-312დ
--- --- ---
3-11:00 --- --- 108237
ციფრული სქემოტექნიკა 2 (DCE5608) პრაქტიკული
06-312დ
--- 108137.2-8, 108130.2-8, 108139.2-8, 108132.2-8, 108131.2-8, 108136.2-8, 108133.2-8, 108134.2-8
პროექტი ციფრულ სქემოტექნიკაში (არჩევითი) (PIDCE08) საკურსო
06-312დ
---
4-12:00 --- 108234, 108236, 108237
ციფრული სქემოტექნიკა 2 (DCE5608) ლექცია
06-312დ
--- --- ---
5-13:00 --- 108239
ციფრული სქემოტექნიკა 2 (DCE5608) პრაქტიკული
06-303დ
--- --- 108236
ციფრული სქემოტექნიკა 2 (DCE5608) პრაქტიკული
06-312დ
---
6-14:00 --- --- --- --- 108239
ციფრული სქემოტექნიკა 2 (DCE5608) ლექცია
06-303დ
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 108234.2-8
ციფრული სქემოტექნიკა 2 (DCE5608) ლაბორატორიული
06-308დ
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112450d
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
06-902ბ
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 112450j
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) ლექცია
06-911ბ
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 112450h
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
06-911ბ
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 3414, 3314/2
Минералогия и петрография (MIPETR3) პრაქტიკული
03-313
--- --- --- --- 612263c
Драгоценные металлы и камни (PSNOM03-LB) лаборат.работа
03-313
4-12:00 --- --- --- 3401.2-3
კრისტალოგრაფია (KRIST03) ლაბორატორიული
03-133.1
5-13:00 --- --- --- --- 112267
ძვირფასი ქვები და კეთ.ლითონები (PSNOM03_LB) ლაბორატორიული
03-308
6-14:00 3402.1-3
კრისტალოგრაფია (KRIST03) ლაბორატორიული
03-133.1
--- --- 3401.1-3
კრისტალოგრაფია (KRIST03) ლაბორატორიული
03-133.1
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 3402.2-3
კრისტალოგრაფია (KRIST03) ლაბორატორიული
03-133.1
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიანი ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 3441.2-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-157
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 3440.1-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-157
--- --- --- ---
6-14:00 --- 3441.1-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-157
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 3440.2-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-157
---
10-18:00 --- --- --- --- 0314.2-5დ
საინჟინრო ჰიდროგეოლოგიური მელიორაცია (EHGEM03) პრაქტიკული
03-435კ
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1202
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
01-514ა
--- --- --- --- ---
3-11:00 1200
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
01-514ა
--- --- --- --- 1200, 1202, 1201
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
01-523ა
4-12:00 --- --- --- --- --- 1101, 1102, 1100
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
01-510ბ
5-13:00 1201
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
01-514ა
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 1102
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
01-510ბ
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 121431, 121432
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) ლექცია
01-519ა
121431
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) პრაქტიკული
01-518ა
---
12-20:00 --- --- --- 121432
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) პრაქტიკული
01-518ა
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 108331
გადამრთველი სქემების თეორია (SWITH08) პრაქტიკული
06-503ა
---
2-10:00 --- --- --- 108339
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) ლექცია
06-311ა
---
3-11:00 108333
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-506ბ
--- 108332
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-502ბ
108339
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-503ა
108334
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-507ბ
---
4-12:00 108330
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-506ბ
--- 108333, 108334, 108336
გადამრთველი სქემების თეორია (SWITH08) ლექცია
06-503ა
--- 108331
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-506ბ
---
5-13:00 108332, 108330, 108331
გადამრთველი სქემების თეორია (SWITH08) ლექცია
06-503ა
108339
გადამრთველი სქემების თეორია (SWITH08) ლექცია
06-508ა
108333, 108334, 108336
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) ლექცია
06-505ბ
--- --- ---
6-14:00 --- 108339
გადამრთველი სქემების თეორია (SWITH08) პრაქტიკული
06-502ბ
108330, 108332, 108331
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) ლექცია
06-507ბ
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავთანდილაშვილი რუიზან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 151401.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.A.1
--- ---
3-11:00 --- --- 151404.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.D.1
--- ---
4-12:00 --- --- 151403.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.C
--- ---
5-13:00 151415.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.A
--- 151416.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.B.1
--- ---
6-14:00 --- --- 151417.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.C.1
---
7-15:00 --- --- 151402.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.B
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აზმაიფარაშვილი ზაალ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- D.8484-15
გაზომვების ავტომატიზაცია (AUM0108) ლექცია
06-502ბ
6-14:00 --- --- --- 108210
ინდუსტრიული კონტროლერები და PLC პრო¬გ-რამირება (PLC0808) ლექცია
06-302ბ
--- D.8484-15
გაზომვების ავტომატიზაცია (AUM0108) პრაქტიკული
06-502ბ
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 108310
მიკროპროცესორული ტექნიკა (MPT1308) პრაქტიკული
06-302ბ
108210
გაზომვა, მართვა და რეგულირება მიკროკონტროლერების გამოყენებით (MCR0808) ლექცია
06-302ბ
--- 108113
ინდუსტრიული კონტროლერები და PLC პრო¬გ-რამირება (PLC0808) ლექცია
06-302ბ
--- ---
9-17:00 108310
მიკროპროცესორული ტექნიკა (MPT1308) ლექცია
06-302ბ
8486
მცირე და დიდი ინტეგრალური მიკროსქემები საზომ მოწყობილობებში (SBM0308) ლექცია
06-302ბ
--- 108210
რეალური დროის სისტემები 2 (RTS0808) ლექცია
06-302ბ
--- ---
10-18:00 --- 108119
ჩაშენებული სისტემები 2 (EMB0708) ლექცია
06-302ბ
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ათოშვილი ანდრო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 108166
კლინიკური პრაქტიკა (CLPR108) სასწავლო პრაქტიკა
13-კლინიკა
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალადაშვილი ქართლოს
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 051458/5
სარკინიგზო მოძრავ შემადგენლობათა ავტომატური მუხრუჭები (RRB2105) ლექცია
01-449ა
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 051447 შ/3
ვაგონების მუხრუჭების მოწყობის საფუძვლები 1 (PRAC105) პრაქტიკული
01-454ა
--- 051447 შ/3
ვაგონების მუხრუჭების ექსპლოატაციისა და რემონტის საფუძვლები (პრაქტიკა) 1 (PROB105) სასწავლო პრაქტიკა
01-449ა
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 151101
სარკინიგზო მოძრავ შემადგენლობათა ავტომატური მუხრუჭები (RRB2105) ლექცია
01-449ა
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- 051447 შ/3
ვაგონების მუხრუჭების მოწყობის საფუძვლები 1 (PRAC105) ლექცია
01-449ა
--- --- ---
9-17:00 --- 151101
სარკინიგზო მოძრავ შემადგენლობათა ავტომატური მუხრუჭები (RRB2105) პრაქტიკული
01-449ა
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალავერდოვი ემილია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 112482
პოლიტოლოგია (POL0007) ლექცია
06-707ბ
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 112482
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
06-815ბ
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 612280
Анализ политики (PPA0007-LS) лекция
06-609ა
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 612280
Анализ политики (PPA0007-LS) практич. Работа
06-619ა
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალანია მერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 4335, 4335ა
ფარმაცევტული ქიმია I (PCH0104) ლექცია
02-205
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალასანია რუსუდან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 108351, 108350
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-605
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 4450.2-4
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- --- --- ---
7-15:00 --- 108353, 108352
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-605
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალექსიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 112357.2-7
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
06-814ა
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 112357.2-7
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
06-814ა
---
5-13:00 --- --- 108433.1-8, 108401.1-8, 108402.1-8, 108434.1-8, 108436.1-8, 108460.1-8, 108461.1-8, 108462.1-8, 108431.1-8
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
06-413ბ
--- --- ---
6-14:00 --- 108453, 108454, 108455, 108470, 108405, 108450, 108406, 108451
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
06-501ა
--- --- 108441.2-8, 108481.2-8, 108482.2-8, 108485.2-8, 108486.2-8, 108440.2-8, 108442.2-8
რუსული 2 (FLN1207-P-R) პრაქტიკული
06-407ბ
7-15:00 --- --- 112370.2-7
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
06-105ა
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 112370.2-7
რუსული 4 (FLN1407-P-R) პრაქტიკული
06-105ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალიაშვილი თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 2439
 მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
08-219
2403
 მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
08-903
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალმოევა მარიამ 3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 2369.1-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-718
2-10:00 --- --- --- --- --- 2369.2-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-719
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 2372.1-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-718
5-13:00 --- --- 2369
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) პრაქტიკული
08-709
2363
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) პრაქტიკული
08-700ა
2364.2-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-718
2360
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) პრაქტიკული
08-805ბ
6-14:00 2367
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) პრაქტიკული
08-700ა
--- 2364.1-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-719
2366.1-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-718
2363.1-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-718
---
7-15:00 2367.1-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-718
--- 2372.2-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-719
2366
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) პრაქტიკული
08-709
2364
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) პრაქტიკული
08-709
---
8-16:00 2366.2-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-718
--- --- --- 2363.2-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-719
---
9-17:00 --- --- 2372
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) პრაქტიკული
08-709
--- 2367.2-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-719
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამანათაშვილი იასონი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 151312
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) პრაქტიკული
01-729ა
---
3-11:00 --- --- --- 151311ა
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) პრაქტიკული
01-729ა
---
4-12:00 --- --- 151312ა
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) პრაქტიკული
01-729ა
151311
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) პრაქტიკული
01-630ა
---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- 151309ბ
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) პრაქტიკული
01-725ა
--- 151309ბ, 151310ბ
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) ლექცია
01-728ა
151310ბ
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) პრაქტიკული
01-630ა
---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 151311ა, 151312ა, 151311, 151312
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) ლექცია
01-731ა
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 112350c
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
06-915ბ
---
3-11:00 --- --- --- --- 112250f
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (BUL0907-LS) პრაქტიკული
06-904ა
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 112250c
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (BUL0907-LS) პრაქტიკული
06-904ა
---
6-14:00 --- --- --- 112350i
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
06-917ბ
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 112350f
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
06-904ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი რუსუდან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 108453.1-8
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
04-324.1
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამბროლაძე თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 1041402
ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) ლექცია
01-312ა
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 1041402
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
01-312ა
--- ---
8-16:00 --- --- --- 1041402
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
01-312ა
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ლიზა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 112350b.1-7
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
06-817ბ
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 112350g
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
06-906ბ
--- 112350g
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
06-808ა
112350b.1-7
ინგლისური 4 (FLN1407-P-I) პრაქტიკული
06-906ბ
--- ---
6-14:00 --- 112473
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
06-810ა
---
7-15:00 --- --- 112473
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
06-713ბ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 108153.1-8
განაწილებული მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა ORACLE (ORACL08) ლაბორატორიული
06-203ა
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 108154
განაწილებული მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა ORACLE (ORACL08) პრაქტიკული
06-308ბ
5-13:00 --- --- --- --- --- 108155
განაწილებული მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა ORACLE (ORACL08) პრაქტიკული
06-226დ
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 108153
განაწილებული მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა ORACLE (ORACL08) პრაქტიკული
06-308ბ
--- ---
9-17:00 --- --- --- 108153, 108154, 108155
განაწილებული მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა ORACLE (ORACL08) ლექცია
06-207ა
--- ---
10-18:00 108154.1-8
განაწილებული მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა ORACLE (ORACL08) ლაბორატორიული
06-203ა
108155.1-8
განაწილებული მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა ORACLE (ORACL08) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 6306.1-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-610ც.1
--- --- ---
2-10:00 6305.1-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-609ც.1
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- 6308.1-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-601ც
--- ---
4-12:00 --- --- 6307.2-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-610ც.1
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 6307.2-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-610ც.1
6305.1-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-609ც.1
6304.2-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-609ც.1
6306.1-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-610ც
---
7-15:00 --- ---
8-16:00 --- 6308.1-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-601ც.1
6304.2-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-609ც
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირგულაშვილი მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 112388
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) პრაქტიკული
06-611ა
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 912511
აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები (ACAWR07) ლექცია
06-617ა(კ)
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 112389, 112388, 112390
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) ლექცია
06-604ა
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 712485
გლობალიზაცია და ნაციონალიზმის თეორიები (TGAN007) ლექცია
06-613ა
7-15:00 112385
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) პრაქტიკული
06-619ა
--- --- --- --- 112185, 112186
პოლიტიკური იდეოლოგიები (POLID07-LS) ლექცია
06-604ა
8-16:00 --- --- --- --- 112285, 112286, 112287
თანამედროვე ევროპული პოლიტიკურ-სამართლებრივი აზროვნება (MCI0007-LS) ლექცია
06-604ა
9-17:00 --- --- 112386, 112385, 112387
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) ლექცია
06-611ა
112188, 112187
პოლიტიკური იდეოლოგიები (POLID07-LS) ლექცია
06-602ა
--- ---
10-18:00 --- 712485
გლობალიზაცია და ნაციონალიზმის თეორიები (TGAN007) პრაქტიკული
06-609ა
112289, 112288
თანამედროვე ევროპული პოლიტიკურ-სამართლებრივი აზროვნება (MCI0007-LS) ლექცია
06-604ა
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 2131
მარკენტინგის მართვა სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში (MPE1102) პრაქტიკული
08-207
--- ---
7-15:00 --- 2131
მარკენტინგის მართვა სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში (MPE1102) ლექცია
08-417
--- --- --- ---
8-16:00 --- 2439
ეკონომიკა და მარკეტინგი (EAM1102) პრაქტიკული
08-805ა
--- 2131
მარკენტინგის მართვა სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში (MPE1102) საკურსო
08-901
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 2439
ეკონომიკა და მარკეტინგი (EAM1102) ლექცია
08-418
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე თემურ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1306
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
01-415ა
--- --- --- ---
4-12:00 1305
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
01-415ა
1303
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
01-415ა
--- --- --- ---
5-13:00 1304
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
01-417ა
1302
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
01-415ა
--- --- --- ---
6-14:00 --- 1301, 1300, 1302
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
01-419ა
1306, 1307, 1308
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
01-419ა
--- --- ---
7-15:00 --- 1301
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
01-415ა
1304, 1305, 1303
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
01-419ა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 1300
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
01-415ა
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე ხათუნი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 151305.1-5
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლაბორატორიული
01-617გ
---
2-10:00 --- --- 151306.2-5
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლაბორატორიული
01-617გ
151306.1-5
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლაბორატორიული
01-617გ
151305.2-5
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლაბორატორიული
01-617გ
---
3-11:00 --- --- 151103
ხარისხის მენეჯმენტი მექანიკის ინჟინერიაში (QMIMI05) ლექცია
01-630ა
251443/1
ამძრავები და მანქანების დინამიკა (DECI005) პრაქტიკული
01-625გ
151307
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლაბორატორიული
01-617გ
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 251443/1
ამძრავები და მანქანების დინამიკა (DECI005) ლექცია
01-625გ
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 151103
ტექნოლოგიური მანქანების კვლევა, გამოცდა, ექსპლუატაცია და რემონტი (MRTMR05) ლექცია
01-630ა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანანიაშვილი გულაბერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 108186
ინფორმაციის დაცვის მეთოდები და სისტემები (MSPRI08) პრაქტიკული
06-505ა
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 108185, 108184, 108186
ინფორმაციის დაცვის მეთოდები და სისტემები (MSPRI08) ლექცია
06-715ა
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 108185
ინფორმაციის დაცვის მეთოდები და სისტემები (MSPRI08) პრაქტიკული
06-413ბ
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 108184
ინფორმაციის დაცვის მეთოდები და სისტემები (MSPRI08) პრაქტიკული
06-414ბ
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდრიაშვილი რაგიმ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 2401.6-2, 2405.6-2, 2408.6-2, 2402.6-2, 2403.6-2, 2406.6-2, 2407.6-2, 2404.6-2
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
08-206
--- --- --- --- 110421, 110425, 110420, 110418, 110422, 110424
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
10-713
4-12:00 2403.6-2, 2406.6-2, 2407.6-2, 2401.6-2, 2405.6-2, 2408.6-2, 2402.6-2, 2404.6-2
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
08-418
--- --- --- --- 110421, 110425, 110420, 110423, 110422, 110424
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
10-713
5-13:00 --- --- --- --- --- 1402
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
01-423ა
6-14:00 --- --- --- --- --- 1402, 1425, 1405, 1410
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
01-421ა
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 1410, 1425, 1405
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
01-421ა
9-17:00 --- --- --- --- 4401.4-4, 4440.4-4, 4460.4-4, 4402.4-4, 4403.4-4, 4406.4-4, 4450.4-4, 4440ბ.4-4
შესავალი სოციოლოგიაში (SHSOC04) ლექცია
02-205
---
10-18:00 --- --- --- --- 4401.4-4, 4440.4-4, 4460.4-4, 4402.4-4, 4403.4-4, 4406.4-4, 4450.4-4, 4440ბ.4-4
შესავალი სოციოლოგიაში (SHSOC04) პრაქტიკული
02-605
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდრიაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 112186
საერთაშორისო სახელშეკრულებლო სამართალი (IPL-0507-LS) პრაქტიკული
06-613ა
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 112188
საერთაშორისო სახელშეკრულებლო სამართალი (IPL-0507-LS) პრაქტიკული
06-619ა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 108431
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) პრაქტიკული
06-309ა
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 108433, 108434, 108436
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლექცია
06-311ა
--- ---
7-15:00 --- --- --- 108430.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-302დ
---
8-16:00 108430
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) პრაქტიკული
06-309ა
108430.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-302დ
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- 108430, 108431, 108432
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლექცია
06-311ა
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მზია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 4255, 4155
ნავთობის მეორადი გადამუშავების ტექნოლოგია (TEREO 04) ლექცია
02-523
--- 803/1
კატალიზური რიფორმინგი (CATRIFP4) ლექცია
02-523
--- --- ---
3-11:00 4155, 4255
ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია (TPCHS 04) ლაბორატორიული
02-523
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 4155, 4255
ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია (TPCHS 04) ლექცია
02-523
---
5-13:00 --- --- 4255, 4155
ნავთობის მეორადი გადამუშავების ტექნოლოგია (TEREO 04) ლაბორატორიული
02-523
063ე
ბენზინისა და ბიობენზინის წარმოების ტექნოლოგია (TPGBG04) პრაქტიკული
4255, 4155
ნავთობის მეორადი გადამუშავების ტექნოლოგია (TEREO 04) პრაქტიკული
02-523
---
6-14:00 803/1
ბითუმის წარმოება (BITMNP4) ლექცია
02-523
--- --- --- ---
7-15:00 803/1
ნავთობიდან პარაფინების მიღება (PROFOP4) ლექცია
02-522
063ე
დიზელის საწვავის წარმოების ტექნოლოგია (TPODFO 04) ლექცია
--- 063ე
დიზელის საწვავის წარმოების ტექნოლოგია (TPODFO 04) პრაქტიკული
063ე
ბენზინისა და ბიობენზინის წარმოების ტექნოლოგია (TPGBG04) ლაბორატორიული
---
8-16:00 803/1
ბითუმის წარმოება (BITMNP4) პრაქტიკული
02-522
--- ---
9-17:00 803/1
ნავთობიდან პარაფინების მიღება (PROFOP4) პრაქტიკული
02-522
063ე
ბენზინისა და ბიობენზინის წარმოების ტექნოლოგია (TPGBG04) ლექცია
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე შალვა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 4340ა, 4340
საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები (BENEC04) ლექცია
02-605
--- --- ---
2-10:00 --- --- 4340
საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები (BENEC04) პრაქტიკული
02-602
--- 4140ა
ეკოლოგიური მენეჯმენტი (ECMAN04) პრაქტიკული
02-605
---
3-11:00 --- --- 4140ა
ეკოლოგიური მენეჯმენტი (ECMAN04) ლექცია
02-602
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 4340ა
საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები (BENEC04) სემინარი
02-601
--- 112271, 112272, 112273
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-605
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთაძე ცისანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 108410
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
06-501ა
--- 112425
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
06-806ბ
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 112425
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
06-806ბ
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთია ნარგიზა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 112167
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
06-707ბ
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 112173
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
06-710ბ
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 112172
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
06-709ბ
--- 112166
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
06-711ბ
5-13:00 --- 112169
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
06-707ბ
--- 112142
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
06-617ბ
6-14:00 --- 112170
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
06-716ბ
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანჯაფარიძე ტრისტანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 712475K
ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მენეჯმენტი ტრანსპორტზე (HRM0005) ლექცია
01-651ა
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 712475K
ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მენეჯმენტი ტრანსპორტზე (HRM0005) პრაქტიკული
01-650ა
8-16:00 --- --- --- --- --- 712475K
პერსპექტიული ეკონომიკური ანალიზი ტრანსპორტზე (PEA0005-LS) პრაქტიკული
01-650ა
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 712475K
პერსპექტიული ეკონომიკური ანალიზი ტრანსპორტზე (PEA0005-LS) ლექცია
01-650ა
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 2146
თბოენერგეტიკული დანადგარებიდ გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED02) საკურსო
08-207
--- --- ---
6-14:00 --- --- 2146
თბოენერგეტიკული დანადგარებიდ გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED02) ლექცია
08-118
--- --- ---
7-15:00 --- --- 2146
თბოენერგეტიკული დანადგარებიდ გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED02) პრაქტიკული
08-700ა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ზაური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 3353, 3354, 3352
წიაღისეულთა გამდიდ­რე­ბის საფუძვლები (PRMEP03) ლექცია
03-412
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 314365
მყარი წიაღისეულის გამდიდრების ძირითადი და დამხმარე პროცესების ტექნოლოგიური აპარატურა (EBAPP03) ლექცია
03-107
3165
მყარი საწვავი წიაღისეულის გადამუშავების ტექნოლოგიე­ბი (SFFPT03) ლექცია
03-107
--- --- 3165
მყარი საწვავი წიაღისეულის გადამუშავების ტექნოლოგიე­ბი (SFFPT03) ლაბორატორიული
03-101
3351, 3350
წიაღისეულთა გამდიდ­რე­ბის საფუძვლები (PRMEP03) ლექცია
03-328
7-15:00 --- --- --- 3265
მყარი საწვავი წიაღისეულის გადამუშავების ტექნოლოგიე­ბი (SFFPT03) ლაბორატორიული
03-101
8-16:00 --- 3265
მყარი საწვავი წიაღისეულის გადამუშავების ტექნოლოგიე­ბი (SFFPT03) ლექცია
03-107
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1416.1-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-546ა.1
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 1400.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.1
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1415.1-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.1
1410.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.1
--- --- ---
7-15:00 --- 1417.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.1.1
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 1401.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-546ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მარგალიტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 2267, 2265, 2266
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
08-104
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 2266
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-903
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 2265
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-418
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 2267
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-219
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151302.1-5
თბოტექნიკა (THENG78) ლაბორატორიული
08-121
--- --- --- ---
2-10:00 --- 2146.2-2
თბოენერგეტიკული დანადგარებიდ გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED02) ლაბორატორიული
08-119
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 151302.2-5
თბოტექნიკა (THENG78) ლაბორატორიული
08-121
2360
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) პრაქტიკული
08-206
2146.1-2
თბოენერგეტიკული დანადგარებიდ გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED02) ლაბორატორიული
08-119
4-12:00 --- --- --- 2265
თბოელექტროსადგურების თბოენერგეტიკული მოწყობილობები (HPETPP2) საკურსო
08-805
2362
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) პრაქტიკული
08-118
---
5-13:00 2361.2-2
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) ლაბორატორიული
08-121
--- --- --- 2360.1-2
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) ლაბორატორიული
08-119
2361
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) პრაქტიკული
08-204
6-14:00 --- --- --- --- --- 2361.1-2
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) ლაბორატორიული
08-121
7-15:00 2360.2-2
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) ლაბორატორიული
08-119
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბული ნანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 108230.2-8
Transact – SQL ენა 1 (TSL1508) ლაბორატორიული
06-304დ
108230.1-8
Transact – SQL ენა 1 (TSL1508) ლაბორატორიული
06-304დ
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 108231, 108230
Transact – SQL ენა 1 (TSL1508) ლექცია
06-311ა
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 108237, 108234, 108236
Transact – SQL ენა 1 (TSL1508) ლექცია
06-311ა
--- --- --- ---
8-16:00 --- 108239
Transact – SQL ენა 1 (TSL1508) ლექცია
06-312დ
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არეშიძე ნინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 151317
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-301ა
1409
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-520ა
1408
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-517ბ
--- --- ---
3-11:00 151315, 151316, 151317
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
01-729ა
1416
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-510ბ
1405
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-523ა
--- 1404
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-523ა
---
4-12:00 151317
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-530ბ
1412
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-517ბ
1417
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-510ბ
--- 1406
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-505ბ
1402
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-523ა
5-13:00 1403
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-523ა
1407
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-510ბ
151315
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-301ა
--- --- 1400
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-510ბ
6-14:00 1418
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-520ა
1413
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-510ბ
1415
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-513ა
--- 1419
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-513ა
1411
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-514ა
7-15:00 --- 1401
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-505ბ
--- --- 1410
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-514ა
---
8-16:00 151315
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-530ბ
151316
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-528ბ
151316
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-301ა
--- --- 1414
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-523ა
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აროშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 550, 534
მეწარმეობის საფუძვლები (BAENP03) ლექცია
02-205
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 550, 534
მეწარმეობის საფუძვლები (BAENP03) პრაქტიკული
02-205
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუდაშვილი ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 3285
სიგნალიზაცია და კავშირი სამთო საქმეში (ASCMI03) ლაბორატორიული
03-102
--- --- --- ---
5-13:00 3285
სიგნალიზაცია და კავშირი სამთო საქმეში (ASCMI03) ლექცია
03-221კ
--- --- --- --- ---
6-14:00 314385
სამთო საწარმოთა ელექტრომომარაგება (ESMEN03) ლექცია
03-221კ
--- --- --- ---
7-15:00 --- 3285
სამთო საწარმოთა ელექტრომომარაგება (ESMEN03) ლაბორატორიული
03-102
3351.1-3
სამთო ელექტრომექანიკის საფუძვლები (BMELP03) ლაბორატორიული
03-103
--- --- ---
8-16:00 --- 0314.2-5გ
მიწისქვეშა სამუშაოების ელექტრიფიკაცია (ELEUW03) სასწავლო პრაქტიკა
03-102
--- 3285
სამთო საწარმოთა ელექტრომომარაგება (ESMEN03) ლექცია
03-221კ
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 0314.2-5გ
მიწისქვეშა სამუშაოების ელექტრიფიკაცია (ELEUW03) ლექცია
03-103
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არღანაშვილი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 112440
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
06-607ბ
--- --- --- 112440
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
06-603ბ
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 8451.1
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
09-405
--- 8451
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
09-405
--- 8451
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
09-404
---
10-18:00 --- --- 8451.1
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
09-413
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არშბა თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 24031
ჰიდროსატურბინო მოწყობილობის სპეცკურსი (HTE2002) საკურსო
08-208
3-11:00 --- --- --- --- --- 24031
ჰესების რეაბილიტაცია1 (RPPH102) პრაქტიკული
08-208
4-12:00 --- --- --- --- --- 24031
ჰესების რეაბილიტაცია1 (RPPH102) ლექცია
08-208
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 24031
ჰესების რეაბილიტაცია1 (RPPH102) საკურსო
08-208
7-15:00 --- --- --- --- --- 24031
ჰიდროსატურბინო მოწყობილობის სპეცკურსი (HTE2002) პრაქტიკული
08-217
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არჩვაძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 151140
საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა (0MTMT05) ლექცია
01-427
--- --- ---
8-16:00 --- 151140
საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა (0MTMT05) პრაქტიკული
01-427
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არხოშაშვილი ზვიადი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 108252.1-8
პროგრამული სისტემების მენეჯმენტი (MSS08) ლაბორატორიული
06-205ა.1
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 108253.1-8
პროგრამული სისტემების მენეჯმენტი (MSS08) ლაბორატორიული
06-205ა.1
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ავთანდილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 712475I
საპროექტო პერსონალის სწავლება (PRPTR02-LS) ლექცია
09-404
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 712475I
საპროექტო პერსონალის სწავლება (PRPTR02-LS) პრაქტიკული
09-405
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ვლადიმერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 712475I, 712475J, 712475P, 712475O
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია
06-107ა
8-16:00 --- --- --- --- --- 712475I, 712475J, 712475P, 712475O
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
06-109ა
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 712475A1
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
06-109ა
712475A1, 712475A2
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია
06-107ა
--- 712455
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია
06-131
11-19:00 --- --- 712455
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
06-131
--- 712475A2
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
06-109ა
12-20:00 --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 108142.2-8
ინფორმაციული სისტემები ფინანსურ ანალიზსა და მენეჯმენტში (ISFAM08) ლაბორატორიული
06-128დ
--- --- 108245
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) პრაქტიკული
06-112დ
--- ---
3-11:00 --- --- 108144.2-8
ინფორმაციული სისტემები ფინანსურ ანალიზსა და მენეჯმენტში (ISFAM08) ლაბორატორიული
06-128დ
---
4-12:00 108140.2-8
ინფორმაციული სისტემები ფინანსურ ანალიზსა და მენეჯმენტში (ISFAM08) ლაბორატორიული
06-128.1დ
--- --- 108246, 108244, 108245
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) ლექცია
06-112დ
---
5-13:00 --- --- 108141.2-8
ინფორმაციული სისტემები ფინანსურ ანალიზსა და მენეჯმენტში (ISFAM08) ლაბორატორიული
06-128დ
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 108244
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) პრაქტიკული
06-324დ
--- --- 108143.2-8
ინფორმაციული სისტემები ფინანსურ ანალიზსა და მენეჯმენტში (ISFAM08) ლაბორატორიული
06-128.1დ
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 6405.2-6
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) პრაქტიკული
01-610ც
--- --- --- ---
5-13:00 --- 6404.1-6
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) პრაქტიკული
01-610ც.1
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 6403.1-6
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) პრაქტიკული
01-609ც
2401.2-2
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.3.1
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 2402.2-2
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.2.1
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 2014.5
ჟურნალიზმი - 2 (JURN206) ლექცია
01-416ც
--- --- --- --- ---
4-12:00 2014.5
ჟურნალიზმი - 2 (JURN206) პრაქტიკული
01-416ც
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 108470
ინგლისური II (PENB207) პრაქტიკული
06-419ა
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 712405.1-7
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
06-808ა
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 712405.1-7
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
06-808ა
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი პავლე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი როზეტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 108384, 108383, 108300
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) ლექცია
06-715ა
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 108382, 108381
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) ლექცია
06-711ა
---
10-18:00 --- --- --- --- --