2015-2016 სასწავლო წლის I სემესტრიპროფესიული განათლება: I - V საფეხურები (30 კრედიტიანი)
პროფესიული განათლება: I - V საფეხურები (30 კრედიტიანი - 2013 წლის აპრილში ჩარიცხულთათვის)
პროფესიული განათლება: I - V საფეხურები (30 კრედიტიანი - 2014 წლის მაისში ჩარიცხულთათვის)


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009