საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფები

 

1200
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა
01-514ა
--- --- --- კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
---
2-10:00 --- --- --- კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლექცია
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
---
3-11:00 სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
კახიანი ლია
01-520ა
--- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
01-717ბ–კ
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
მაისურაძე გიორგი
01-410ბ
5-13:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
01-717ბ–კ
--- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-510ბ
6-14:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
01-717ბ–კ
--- ---
7-15:00 --- --- --- კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) ლექცია
კახიანი ლია
01-520ა
--- --- --- ---
10-18:00 --- რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-523ა
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1201
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
ესაძე სერგო
01-517ბ
---
2-10:00 სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
კახიანი ლია
01-520ა
--- --- --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-517ბ
---
3-11:00 რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა
01-514ა
--- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
01-717ბ–კ
--- ---
4-12:00 --- --- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-518ა
--- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
01-717ბ–კ
5-13:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-510ბ
6-14:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
01-717ბ–კ
7-15:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
მაისურაძე გიორგი
01-410ბ
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) ლექცია
კახიანი ლია
01-520ა
--- --- --- ---
10-18:00 --- რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-523ა
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1204
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
--- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
წეროძე შოთა
01-518ა
--- --- ---
3-11:00 სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) პრაქტიკული
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
--- ბეტონმცოდნეობა ( CONSC01) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-315ა
--- --- ---
4-12:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
წეროძე შოთა
01-518ა
--- ბეტონმცოდნეობა ( CONSC01) პრაქტიკული
ჩიქოვანი არჩილ
01-315ა
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაციის პროექტი (RMBS201) საკურსო
მსხილაძე ნინო
01-518ა
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-518ა
--- ---
9-17:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
ქვარაია ირაკლი
01-518ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1208
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-430ა
--- --- კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-424ა
3-11:00 --- კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლაბორატორიული
ბერიძე ლია
01-424ა
--- --- ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-426ა
4-12:00 --- სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-430ა
--- --- ---
5-13:00 --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-424ა
--- --- ---
6-14:00 სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-426ა
ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-426ა
--- --- --- ---
7-15:00 კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-424ა
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1215
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-415ა
--- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-421ა
4-12:00 ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-415ა
--- --- ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-415ა
--- საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-421ა
5-13:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) პრაქტიკული
გოგბერაშვილი ანა
01-415ა
--- სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-415ა
6-14:00 --- --- --- მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-415ა
სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-415ა
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-423ა
--- შენობების და ნაგებობების თანამედროვე სახურავების (ბურულების) საფარები და მათი მოწყობის მეთოდები (TRBSE01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
---
9-17:00 --- --- შენობების და ნაგებობების თანამედროვე სახურავების (ბურულების) საფარები და მათი მოწყობის მეთოდები (TRBSE01) პრაქტიკული
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1225
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-501.ც
--- --- კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
--- ---
2-10:00 --- --- კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლექცია
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
--- ---
3-11:00 --- კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა
01-501.ც
--- --- --- მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი
01-501.ც
4-12:00 --- --- --- --- --- მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლექცია
გვასალია ბადრი
01-501.ც
5-13:00 --- სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-606.ც
--- --- --- ---
6-14:00 --- კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
სანიკიძე ზაზა
01-501.ც
--- --- კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-501.ც
---
9-17:00 --- --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) პრაქტიკული
კაპანაძე ზურაბ
01-501.ც
---
10-18:00 --- --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) ლექცია
კაპანაძე ზურაბ
01-501.ც
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1231
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები და მოდელები მართვის პროცესში (GPINV01) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-221ა
---
3-11:00 ჰიდრორესურსებით სარგებლობა და ჰ/ტ მშენებლობა (HRHE201) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-214ა
--- --- --- ბიზნეს–დაგეგმვა ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაში (BPL0201) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-214ა
---
4-12:00 --- --- --- ფინანსები, კრედიტები და საბანკო საქმე პროექტირების პროცესში (DGNHB01) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-217ა
---
5-13:00 ფინანსები, კრედიტები და საბანკო საქმე პროექტირების პროცესში (DGNHB01) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-221ა
--- კონტინენტალური შელფის ნაგებობები (CONT201) ლექცია
გაგოშიძე შალვა
01-221ა
--- --- ---
6-14:00 --- --- კონტინენტალური შელფის ნაგებობები (CONT201) საკურსო
გაგოშიძე შალვა
01-221ა
ჰ/ტ მშენებლობის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MTHC201) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-217ა
--- ---
7-15:00 --- ჰ/ტ დარგის განვითარების დაგეგმვა და მარკეტინგი (PMHD201) ლექცია
კოდუა ნოდარ
01-217ა
ჰ/ტ მშენებლობის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MTHC201) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი
01-214ა
ბიზნეს–დაგეგმვა ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაში (BPL0201) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-214ა
--- ---
8-16:00 --- ჰ/ტ დარგის განვითარების დაგეგმვა და მარკეტინგი (PMHD201) პრაქტიკული
კოდუა ნოდარ
01-217ა
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები და მოდელები მართვის პროცესში (GPINV01) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-221ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1245
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ენერგოაუდიტი და ენერგომენეჯმენტი (ENER101) ლექცია
მელიქიძე კარინე
01-314ბ
--- ---
3-11:00 --- განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) ლექცია
კოპალიანი ალექსი
01-302ბ
--- --- ---
4-12:00 --- სათავსის თბური რეჟიმი (STOR001) ლექცია
კოპალიანი ალექსი
01-314ბ
--- ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) პრაქტიკული
ფურცელაძე ოთარ
01-305ბ
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) საკურსო
კოპალიანი ალექსი
01-314ბ
--- ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) საკურსო
ფურცელაძე ოთარ
01-305ბ
სათავსის თბური რეჟიმი (STOR001) პრაქტიკული
კოპალიანი ალექსი
01-305ბ
---
7-15:00 --- ენერგოაუდიტი და ენერგომენეჯმენტი (ENER101) პრაქტიკული
მელიქიძე კარინე
01-314ბ
--- --- განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) პრაქტიკული
კოპალიანი ალექსი
01-314ბ
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) ლექცია
ფურცელაძე ოთარ
01-305ბ
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1250
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლექცია
გიორგაძე პაატა
01-420ა
--- --- ---
5-13:00 --- --- წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-212ბ
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-212ბ
--- ---
6-14:00 --- --- წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-212ბ
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) ლექცია
სოსელია გურამი
01-204ბ
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) პრაქტიკული
ნაჭყებია ვაჟა
01-212ბ
---
7-15:00 --- --- ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
გიორგაძე პაატა
01-420ა
--- წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) ლექცია
გიორგაძე პაატა
01-204ბ
---
8-16:00 ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) საკურსო
სოსელია გურამი
01-212ბ
--- --- --- ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) საკურსო
ნაჭყებია ვაჟა
01-204ბ
---
9-17:00 ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) პრაქტიკული
სოსელია გურამი
01-204ბ
--- --- --- ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) საკურსო
გიორგაძე პაატა
01-418ა
---
10-18:00 --- --- --- --- წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) პრაქტიკული
გიორგაძე პაატა
01-212ბ
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1255
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების წყალარინების სისტემები (BUSSY01) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ
01-212ბ
სანტექნიკური სამუშაოების ორგანიზაცია, წარმოება და მართვა (OESB101) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-415ა
---
2-10:00 --- --- ლიფტები და შენობების ენერგომომარაგება (EBUS101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-204ბ
შენობა-ნაგებობების წყალარინების სისტემები (BUSSY01) პრაქტიკული
გვიშიანი ზურაბ
01-204ბ
სანტექნიკური სამუშაოების ორგანიზაცია, წარმოება და მართვა (OESB101) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-415ა
---
3-11:00 --- --- ლიფტები და შენობების ენერგომომარაგება (EBUS101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-204ბ
--- --- ---
4-12:00 სპციალური დანიშნულების ნაგებობების საინჟინრო მოწყობილობები (ESES101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-204ბ
--- --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
გიორგაძე პაატა
01-204ბ
--- ---
5-13:00 შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
გიორგაძე პაატა
01-204ბ
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 შიგა წყალმომარაგება და წყალარინება სამრეწველო და სოფლის მეურნეობის საწარმოებში (PIAE101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-204ბ
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- სპციალური დანიშნულების ნაგებობების საინჟინრო მოწყობილობები (ESES101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-212ბ
--- --- --- ---
10-18:00 --- შიგა წყალმომარაგება და წყალარინება სამრეწველო და სოფლის მეურნეობის საწარმოებში (PIAE101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-212ბ
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1265
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-605ბ (კ)
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-605ბ (კ)
--- ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა (CIRT101) საკურსო
რურუა ნუგზარ
01-605ბ (კ)
---
6-14:00 სალიანდაგო მეურნეობის სტრუქტურა და მართვის სისტემები (SMTF101) საკურსო
რურუა ნუგზარ
01-605ბ (კ)
--- რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) საკურსო
შალამბერიძე რევაზ
01-605ბ (კ)
--- სალიანდაგო მეურნეობის სტრუქტურა და მართვის სისტემები (SMTF101) ლექცია
რურუა ნუგზარ
01-605ბ (კ)
---
7-15:00 ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა (CIRT101) ლექცია
რურუა ნუგზარ
01-605ბ (კ)
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- მეორე ლიანდაგების დაპროექტება (STRD101) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე
01-605ბ (კ)
--- ---
10-18:00 --- --- --- მეორე ლიანდაგების დაპროექტება (STRD101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-605ბ (კ)
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1270
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ხიდები და მცირე ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (SACR101) ლექცია
კობახიძე კახაბერი
01-608ბ
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) საკურსო
ელოშვილი ნანა
01-608ბ
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ხიდები და მცირე ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (SACR101) საკურსო
კობახიძე კახაბერი
01-608ბ
სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) ლექცია
ბეჟანიშვილი მალხაზი
01-423ა
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ხიდები და მცირე ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (SACR101) პრაქტიკული
კობახიძე კახაბერი
01-608ბ
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-422ა
8-16:00 --- --- სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) პრაქტიკული
მაღრაძე თამარ
01-420ა
--- ---
9-17:00 საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-417ა
--- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) საკურსო
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-422ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1275
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობა სამთო ხერხით (CTTMM01) პრაქტიკული
ყურაშვილი აბესალომი
01-604ბ
--- სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობა სამთო ხერხით (CTTMM01) ლექცია
ყურაშვილი აბესალომი
01-604ბ
4-12:00 --- --- --- ხიდების ექსპლოატაცია (EXPOB01) ლექცია
კობახიძე კახაბერი
01-608ბ
---
5-13:00 ხიდების ექსპლოატაცია (EXPOB01) ლაბორატორიული
ცქვიტინიძე ლალი
01-415ბ
--- --- სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობა სამთო ხერხით (CTTMM01) საკურსო
ყურაშვილი აბესალომი
01-604ბ
---
6-14:00 სატრანსპორტო გვირაბების ექსპლოატაცია და მონიტორინგი (EXMTT01) ლაბორატორიული
ცქვიტინიძე ლალი
01-415ბ
--- --- ხიდების ბურჯები (USTOB01) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-604ბ
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- სატრანსპორტო გვირაბების ექსპლოატაცია და მონიტორინგი (EXMTT01) ლექცია
ჭურაძე კონსტანტინე
01-604ბ
ფოლადის ხიდები (STBRI01) პრაქტიკული
ჯანჯღავა ასლან
01-608ბ
--- ---
9-17:00 --- --- --- ხიდების ბურჯები (USTOB01) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი
01-604ბ
--- ---
10-18:00 --- --- ფოლადის ხიდები (STBRI01) ლექცია
ჯანჯღავა ასლან
01-608ბ
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1300
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
ჭურჭელაური ბადრი
01-424ა
--- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-424ა
--- ---
4-12:00 --- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-519ა
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-520ა
--- ---
5-13:00 --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო
01-517ბ
--- ---
6-14:00 --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
სურგულაძე ბიჭიკო
01-517ბ
1300.2-1
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
--- რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა
01-519ა
7-15:00 --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
სურგულაძე ბიჭიკო
01-517ბ
--- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-515ბ
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-520ა
8-16:00 --- --- შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-510ბ
--- --- ---
9-17:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) ლექცია
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-517ბ
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-510ბ
--- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-517ბ
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი
01-424ა
10-18:00 --- შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
კახიანი ლია
01-510ბ
--- --- ---
1300.1-1
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1301
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
სურგულაძე ბიჭიკო
01-517ბ
--- ---
4-12:00 --- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-519ა
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-520ა
--- ---
5-13:00 შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
კახიანი ლია
01-510ბ
--- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო
01-517ბ
--- ---
6-14:00
1301.2-1
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
--- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
ჭურჭელაური ბადრი
01-426ა
--- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-424ა
7-15:00 შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
სურგულაძე ბიჭიკო
01-517ბ
--- რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა
01-510ბ
--- --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-520ა
8-16:00
1301.1-1
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
--- შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-510ბ
--- --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-515ბ
9-17:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) ლექცია
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-517ბ
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-510ბ
--- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი
01-424ა
10-18:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-517ბ
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1302
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-510ბ
--- ---
3-11:00 --- --- --- შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-510ბ
--- ---
4-12:00 შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
სანიკიძე მამუკა
01-520ა
--- რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
ჯაფარიძე გიორგი
01-520ა
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო
01-517ბ
--- ---
5-13:00 სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
მანჯავიძე მზია
01-425ა
--- რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
ჯაფარიძე გიორგი
01-505ბ
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია
01-510ბ
--- ---
6-14:00 შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
სურგულაძე ბიჭიკო
01-517ბ
--- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-510ბ
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-519ა
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-523ა
---
7-15:00 --- --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-426ა
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-517ბ
8-16:00 --- --- ---
1302.2-1
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) ლექცია
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-517ბ
1302.1-1
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
9-17:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-425ა
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1303
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-510ბ
--- ---
3-11:00 --- --- --- შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-510ბ
--- ---
4-12:00 --- --- რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
ჯაფარიძე გიორგი
01-520ა
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო
01-517ბ
--- ---
5-13:00 შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
სანიკიძე მამუკა
01-520ა
--- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
სურგულაძე ბიჭიკო
01-517ბ
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
ჯაფარიძე გიორგი
01-505ბ
--- ---
6-14:00 --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-426ა
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-519ა
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-523ა
---
7-15:00 სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
მანჯავიძე მზია
01-426ა
1303.1-1
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
--- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-426ა
---
8-16:00 --- შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია
01-510ბ
--- --- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) ლექცია
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-517ბ
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-517ბ
9-17:00 ---
1303.2-1
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-510ბ
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1304
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-515ბ
--- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაციის პროექტი (RMBS201) საკურსო
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
---
6-14:00 --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
ქვარაია ირაკლი
01-518ა
--- ---
7-15:00 სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-415ა
--- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-518ა
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-520ა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-519ა
---
8-16:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-519ა
--- --- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-519ა
--- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-519ა
9-17:00 --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
--- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-519ა
--- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-518ა
10-18:00 --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-518ა
--- სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-419ა
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1305
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-518ა
---
2-10:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაციის პროექტი (RMBS201) საკურსო
ჯავახიშვილი მარინა
01-518ა
---
3-11:00 --- --- სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-415ა
--- ---
4-12:00 --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-518ა
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-518ა
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
შაიშმელაშვილი ნუგზარი
01-515ბ
--- --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-520ა
--- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-518ა
8-16:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-519ა
--- --- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-519ა
--- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-519ა
9-17:00 --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
--- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-519ა
--- ---
10-18:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
ქვარაია ირაკლი
01-519ა
--- სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-419ა
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1306
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-417ა
--- --- --- ---
5-13:00 --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაციის პროექტი (RMBS201) საკურსო
ჯავახიშვილი მარინა
01-518ა
--- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-518ა
6-14:00 --- --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-515ბ
--- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-518ა
7-15:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
ქვარაია ირაკლი
01-519ა
--- --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-520ა
--- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-519ა
8-16:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-519ა
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-518ა
--- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-519ა
--- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-519ა
9-17:00 --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
--- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-519ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-419ა
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1308
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) პრაქტიკული
მახვილაძე რევაზ
01-415ა
--- ---
3-11:00 --- --- --- ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-425ა
--- ---
4-12:00 სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-426ა
--- სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-430ა
--- შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშან-თვისებები (REASO01) ლექცია
იმედაძე როინ
01-425ა
5-13:00 კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-424ა
კონსტრუქციების გაანგარიშება სასრულ-ელემენტთა მეთოდით (DIAGN01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-425ა
კონსტრუქციების გაანგარიშება სასრულ-ელემენტთა მეთოდით (DIAGN01) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-426ა
--- შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშან-თვისებები (REASO01) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-425ა
6-14:00 ---
1308.1-1
კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლაბორატორიული
ბერიძე ლია
01-424ა
1308.2-1
კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლაბორატორიული
ბერიძე ლია
01-424ა
--- --- ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-425ა
7-15:00 სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-430ა
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-424ა
შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) ლექცია
მახვილაძე რევაზ
01-417ა
--- --- ---
8-16:00 კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-424ა
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1309
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) პრაქტიკული
მახვილაძე რევაზ
01-422ა
--- --- --- --- ---
4-12:00 სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-426ა
1309.1-1
კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლაბორატორიული
ბერიძე ლია
01-424ა
სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-430ა
--- --- შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშან-თვისებები (REASO01) ლექცია
იმედაძე როინ
01-425ა
5-13:00 კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-424ა
კონსტრუქციების გაანგარიშება სასრულ-ელემენტთა მეთოდით (DIAGN01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-425ა
--- --- ---
6-14:00 --- ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-425ა
--- --- კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-424ა
ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-425ა
7-15:00 --- შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) ლექცია
მახვილაძე რევაზ
01-417ა
--- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-424ა
კონსტრუქციების გაანგარიშება სასრულ-ელემენტთა მეთოდით (DIAGN01) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-424ა
8-16:00 ---
1309.2-1
კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლაბორატორიული
ბერიძე ლია
01-424ა
შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშან-თვისებები (REASO01) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-426ა
--- სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-430ა
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1315
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-419ა
--- --- --- ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-418ა
2-10:00 --- სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ
01-415ა
--- --- --- სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-418ა
3-11:00 --- ფუძე-საძირკვლების გამაგრება (SRBFU01) ლექცია
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514ა
--- --- --- სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-314ა
4-12:00 --- ფუძე-საძირკვლების გამაგრება (SRBFU01) საკურსო
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514ა
--- --- --- ---
5-13:00 სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) საკურსო
ხართიშვილი ია
01-415ა
--- --- --- შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-426ა
---
6-14:00 მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) პრაქტიკული
მახვილაძე რევაზ
01-421ა
სპეციალური ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (CONTA01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
--- მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) ლექცია
მახვილაძე რევაზ
01-520ა
შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) ლექცია
მახვილაძე რევაზ
01-418ა
---
7-15:00 --- შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) პრაქტიკული
მახვილაძე რევაზ
01-423ა
--- საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-418ა
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-425ა
---
8-16:00 მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-415ა
--- --- მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-419ა
ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-423ა
---
9-17:00 --- --- --- --- სპეციალური ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (CONTA01) პრაქტიკული
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1316
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-419ა
--- --- --- ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-418ა
2-10:00 --- ფუძე-საძირკვლების გამაგრება (SRBFU01) საკურსო
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-512ა
--- --- --- სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-418ა
3-11:00 --- ფუძე-საძირკვლების გამაგრება (SRBFU01) ლექცია
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514ა
--- --- საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-417ა
სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-314ა
4-12:00 --- სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ
01-422ა
--- --- ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-415ა
სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) საკურსო
ხართიშვილი ია
01-417ა
5-13:00 --- მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-415ა
--- --- შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-426ა
---
6-14:00 --- სპეციალური ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (CONTA01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
--- მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) ლექცია
მახვილაძე რევაზ
01-520ა
შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) ლექცია
მახვილაძე რევაზ
01-418ა
---
7-15:00 --- --- შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-425ა
მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) პრაქტიკული
გოგბერაშვილი ანა
01-415ა
--- ---
8-16:00 --- --- --- მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-419ა
--- ---
9-17:00 --- --- შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) პრაქტიკული
მახვილაძე რევაზ
01-421ა
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- სპეციალური ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (CONTA01) პრაქტიკული
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1320
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- სატრანსპორტო მშენებლობა და ლანდშაფტი (TRALA05) ლექცია
მოისწრაფიშვილი მანანა
01-601.ც
---
2-10:00 --- --- --- ძველი სამყაროს სივრცობრივი აზროვნება (SCOAW06) ლექცია
ყიფიანი გურამი
01-601.ც
---
3-11:00 --- თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია (HIMOA06) ლექცია
ძიძიგური მაია
01-601.ც
--- არქიტექტურული და სამშენებლო საქმია-ნობის საკანონმდებლო-სამართლებრივი საფუძვლები (LEPAC06) პრაქტიკული
ყიფიანი გიორგი
01-601.ც
მშენებლობის თანამედროვე ტექნოლოგიები (MOCOT01) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-601.ც
---
4-12:00 --- არქიტექტურული და სამშენებლო საქმია-ნობის საკანონმდებლო-სამართლებრივი საფუძვლები (LEPAC06) ლექცია
ყიფიანი გიორგი
01-601.ც
--- თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია (HIMOA06) პრაქტიკული
ძიძიგური მაია
01-601.ც
--- ---
5-13:00 --- მშენებლობის თანამედროვე ტექნოლოგიები (MOCOT01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-601.ც
--- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
თევზაძე ნანული
01-601.ც
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ქალაქის არქიტექტურა (CARCH06) ლექცია
ნახუცრიშვილი ოთარ
01-601.ც
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლექცია
იმედაძე როინ
01-426ა
ძველი სამყაროს სივრცობრივი აზროვნება (SCOAW06) პრაქტიკული
ყიფიანი გურამი
01-601.ც
--- ---
8-16:00 --- შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-601.ც
--- --- ---
9-17:00 --- --- სამდინარო და საზღვაო ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (RISHS01) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-601.ც
დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (ArchiCAD) (CAR0206) პრაქტიკული
ჩაჩავა ნინო
01-კ.ც.I.8
--- ---
10-18:00 --- --- დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (ArchiCAD) (CAR0206) ლექცია
ჩაჩავა ნინო
01-კ.ც.I.8
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1325
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
1325.1-1
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
სანიკიძე ზაზა
01-501.ც
--- --- ---
2-10:00 --- --- კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა
01-501.ც
--- --- ---
3-11:00 --- --- კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
1325.2-1
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
1325.2-1
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი
01-501.ც
---
4-12:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) პრაქტიკული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-501.ც
1325.2-1
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლექცია
გვასალია ბადრი
01-501.ც
---
5-13:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) ლექცია
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-501.ც
შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-419ა
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლექცია
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
1325.2-1
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-501.ც
6-14:00 --- სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-606.ც
--- --- ---
1325.2-1
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-501.ც
7-15:00
1325.1-1
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი
01-501.ც
1325.2-1
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
სანიკიძე ზაზა
01-501.ც
--- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-420ა
--- ---
8-16:00 სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-422ა
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-501.ც
--- მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-501.ც
--- ---
9-17:00 მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-606.ც
1325.1-1
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
--- --- ---
1325.1-1
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-501.ც
10-18:00 სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ
01-422ა
1325.1-1
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
--- --- ---
1325.1-1
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-501.ც
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1326
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ---
1326.2-1
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი
01-501.ც
2-10:00 --- --- --- --- ---
1326.2-1
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
სანიკიძე ზაზა
01-501.ც
3-11:00
1326.2-1
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-501.ც
სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ
01-418ა
--- --- --- ---
4-12:00
1326.2-1
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-501.ც
მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-501.ც
--- --- მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლექცია
გვასალია ბადრი
01-501.ც
---
5-13:00
1326.2-1
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა
01-501.ც
სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) ლექცია
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-501.ც
1326.1-1
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლექცია
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
---
6-14:00
1326.2-1
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-606.ც
სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) პრაქტიკული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-501.ც
1326.1-1
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
--- ---
7-15:00 --- --- სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-501.ც
შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-420ა
---
1326.1-1
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-501.ც
8-16:00 სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-422ა
---
1326.1-1
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი
01-501.ც
შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-422ა
---
1326.1-1
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-501.ც
9-17:00 მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-606.ც
--- --- კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-501.ც
--- ---
10-18:00 --- --- ---
1326.1-1
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
სანიკიძე ზაზა
01-501.ც
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1330
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) პრაქტიკული
დანელია ზურაბ
01-214ა
---
3-11:00
1330.1-11330.2-1
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიულიჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიული
ჭიჭაღუა პეტრე ნარიმანიძე ნინა
01-221ა.101-221ა
--- ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა მშენებლობის წარმოება (PHS0201) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-217ა
---
1330.2-1
სამშენებლო მანქანები და ავტომატიზაციის საფუძვლები (BMABU05GA) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი
01-401ა
---
4-12:00
1330.1-11330.2-1
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიულიჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიული
ჭიჭაღუა პეტრე ნარიმანიძე ნინა
01-221ა.101-221ა
--- ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე
01-217ა
--- საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-214ა
---
5-13:00 ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-217ა
სამშენებლო მანქანები და ავტომატიზაციის საფუძვლები (BMABU05GA) ლექცია
ნადირაშვილი გიორგი
01-401ა
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (UGHST01) პრაქტიკული
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-214ა
--- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-221ა
---
6-14:00
1330.1-1
სამშენებლო მანქანები და ავტომატიზაციის საფუძვლები (BMABU05GA) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი
01-401ა
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) საკურსო
კოხრეიძე ნინო
01-214ა
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა მშენებლობის წარმოება (PHS0201) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი
01-214ა
--- ---
7-15:00 ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-221ა
--- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-221ა
--- ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სეისმომედეგობა (PHSS0201) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-214ა
---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (UGHST01) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-217ა
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1331
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-221ა
--- --- ---
4-12:00 --- --- ჰ/ტ მშენებლობის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MTHC201) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი
01-214ა
--- --- ---
5-13:00 --- ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) ლექცია
კოდუა ნოდარ
01-312ა
--- --- --- ---
6-14:00 ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები და მოდელები მართვის პროცესში (GPINV01) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-221ა
--- ბიზნეს–დაგეგმვა ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაში (BPL0201) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-221ა
ჰ/ტ მშენებლობის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MTHC201) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-214ა
---
7-15:00 ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე
01-214ა
ფინანსები, კრედიტები და საბანკო საქმე პროექტირების პროცესში (DGNHB01) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-221ა
--- --- ჰესების ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST2201) ლექცია
ჭიჭაღუა პეტრე
01-217ა
---
8-16:00 ჰიდრორესურსებით სარგებლობა და ჰ/ტ მშენებლობა (HRHE201) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-217ა
ჰ/ტ დარგის განვითარების დაგეგმვა და მარკეტინგი (PMHD201) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-221ა
--- ბიზნეს–დაგეგმვა ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაში (BPL0201) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-214ა
ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის დასაბუთების ეკონომიკური საფუძვლები (DHEC201) ლექცია
კოდუა ნოდარ
01-221ა
---
9-17:00 ფინანსები, კრედიტები და საბანკო საქმე პროექტირების პროცესში (DGNHB01) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-221ა
--- ჰესების ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST2201) საკურსო
გოგოლაძე ავთანდილ
01-214ა
ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის დასაბუთების ეკონომიკური საფუძვლები (DHEC201) საკურსო
კოდუა ნოდარ
01-221ა
---
10-18:00 --- ჰ/ტ დარგის განვითარების დაგეგმვა და მარკეტინგი (PMHD201) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი
01-214ა
--- ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები და მოდელები მართვის პროცესში (GPINV01) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-221ა
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1332
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORTS01) ლექცია
გაგოშიძე შალვა
01-217ა
--- კონტინენტალური შელფის ნაგებობები (CONT201) ლექცია
გაგოშიძე შალვა
01-214ა
--- საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (წყალარინებისა და წყალქვეშა სამუშაოები) (SINS201) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-217ა
---
4-12:00 საზღვაო ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სეისმომედეგობა (SESS0201) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-217ა
სანაოსნო გზები და ნავსადგურები (WPORT01) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-221ა
--- --- საქართველოს საპორტო მშენებლობის პერსპექტიული დაგეგმარება და ინვესტირება (GPINS01) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-221ა
5-13:00 --- მდინარეთა შესართავი უბნების საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (MOUTH01) ლექცია
ქადარია იური
01-312ა
--- ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORT201) საკურსო
გაგოშიძე შალვა
01-214ა
6-14:00 ---
1332.1-11332.2-1
საშენი მასალები საზღვაო ჰიდრომშენელობაში (SBMAT01) ლაბორატორიულისაშენი მასალები საზღვაო ჰიდრომშენელობაში (SBMAT01) ლაბორატორიული
დალაქიშვილი გიორგი საყვარელიძე ამირან
01-221ა01-221ა.1
მდინარეთა შესართავი უბნების საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (MOUTH01) პრაქტიკული
ქადარია იური
01-312ა
--- ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORTS01) პრაქტიკული
გაგოშიძე შალვა
01-217ა
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა (DGNHA01) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-217ა
7-15:00 --- ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა (DGNHA01) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი
01-214ა
--- სანაოსნო გზები და ნავსადგურები (WPORT01) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ
01-221ა
--- საშენი მასალები საზღვაო ჰიდრომშენელობაში (SBMAT01) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-221ა
8-16:00 --- საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (წყალარინებისა და წყალქვეშა სამუშაოები) (SINS201) საკურსო
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-214ა
--- კონტინენტალური შელფის ნაგებობები (CONT201) საკურსო
გაგოშიძე შალვა
01-221ა
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1335
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია (RMBS101) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ლითონისა და ხის კონსტრუქციები (MEWCO01) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა
01-505ბ
შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-512ა
ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-512ა
--- --- ---
6-14:00 ნაგებობათა საძირკვლების სეისმომედეგობა (QASES01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-430ა
--- --- ---
7-15:00 ლითონისა და ხის კონსტრუქციები (MEWCO01) პრაქტიკული
ვერულაშვილი ფატიმა
01-505ბ
შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია
01-512ა
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლექცია
იმედაძე როინ
01-426ა
ლითონისა და ხის კონსტრუქციები (MEWCO01) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-505ბ
ნაგებობათა საძირკვლების სეისმომედეგობა (QASES01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-430ა
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-425ა
8-16:00 ნაპირდამცავი ღონისძიებანი (ARTST01) საკურსო
ჭოხონელიძე გუგა
01-514ა
--- --- --- შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) საკურსო
მშვიდობაძე ია
01-512ა
9-17:00 შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია (RMBS101) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი მარინა
01-518ა
--- --- ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) საკურსო
ლუტიძე გიორგი
01-512ა
ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) პრაქტიკული
ლუტიძე გიორგი
01-513ა
---
10-18:00 --- --- --- ნაპირდამცავი ღონისძიებანი (ARTST01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-512ა
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1340
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- მოსაპირკეთებელი, თბოსაიზოლაციო და ჰიდროსაიზოლაციო მასალები (FRAHM01) ლექცია
ესაძე თამარ
01-315ა
--- --- --- ---
2-10:00 --- თანამედროვე სამრეწველო შენობების არქიტექტურა (ARCIB06) ლექცია
ნაცვლიშვილი გია
01-419ა
--- ბეტონის და რკინაბეტონის ტექნოლოგია (TCARC01) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-315ა
ბეტონის და რკინაბეტონის ტექნოლოგია (TCARC01) პრაქტიკული
ტურძელაძე მალხაზ
01-420ა
3-11:00 --- --- თანამედროვე სამრეწველო შენობების არქიტექტურა (ARCIB06) საკურსო პროექტი.
ნაცვლიშვილი გია
01-422ა
--- ბეტონისა და რკინაბეტონის საწარმოთა დაპროექტება (PCRCA01) პრაქტიკული
ტურძელაძე მალხაზ
01-420ა
4-12:00 --- --- --- --- --- ბეტონისა და რკინაბეტონის საწარმოთა დაპროექტება (PCRCA01) ლექცია
ტურძელაძე მალხაზ
01-420ა
5-13:00 --- --- მშენებლობის ტექნოლოგიის საფუძვლები (POCTE01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-518ა
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ბეტონის და რკინაბეტონის ტექნოლოგია (TCARC01) საკურსო
ტურძელაძე მალხაზ
01-420ა
7-15:00 --- --- --- მშენებლობის ტექნოლოგიის საფუძვლები (POCTE01) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-518ა
---
8-16:00 მოსაპირკეთებელი, თბოსაიზოლაციო და ჰიდროსაიზოლაციო მასალები (FRAHM01) პრაქტიკული
ესაძე თამარ
01-315ა
--- --- ბეტონისა და რკინაბეტონის საწარმოთა დაპროექტება (PCRCA01) საკურსო
ნადირაძე ანზორ
01-309ა
--- ---
9-17:00 სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-415ა
--- --- --- ---
10-18:00 სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-420ა
--- --- მშენებლობის ტექნოლოგიის საფუძვლები (POCTE01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-518ა
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1345
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) საკურსო
გრძელიშვილი მამული
01-314ბ
მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (CIOMA01) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-415ა
--- ---
2-10:00 მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (CIOMA01) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-422ა
--- განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მამული
01-305ბ
--- --- ---
3-11:00 --- --- ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) პრაქტიკული
ფურცელაძე ოთარ
01-302ბ
--- ---
4-12:00 ენერგოაუდიტი და ენერგომენეჯმენტი (ENER101) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-314ბ
ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) ლექცია
ფურცელაძე ოთარ
01-302ბ
განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) ლექცია
გრძელიშვილი მამული
01-314ბ
--- --- ---
5-13:00 ენერგოაუდიტი და ენერგომენეჯმენტი (ENER101) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-302ბ
--- --- გაზმომარაგების სისტემებში არსებული ხელსაწყო დანადგარები და რეჟიმები (INS2 101) საკურსო
მესტვირიშვილი შოთა
01-305ბ
6-14:00 --- სათავსის თბური რეჟიმი (STOR001) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მამული
01-305ბ
--- --- გაზმომარაგების სისტემებში არსებული ხელსაწყო დანადგარები და რეჟიმები (INS2 101) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა
01-302ბ
7-15:00 --- --- ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) საკურსო
ნავდარაშვილი ინგა
01-305ბ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- გაზმომარაგების სისტემებში არსებული ხელსაწყო დანადგარები და რეჟიმები (INS2 101) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა
01-305ბ
9-17:00 --- --- --- --- --- სათავსის თბური რეჟიმი (STOR001) ლექცია
გრძელიშვილი მამული
01-305ბ
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1350
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
გიორგაძე პაატა
01-315ა
2-10:00 ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლექცია
გიორგაძე პაატა
01-212ბ
--- --- --- --- წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) პრაქტიკული
გიორგაძე პაატა
01-212ბ
3-11:00 ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) პრაქტიკული
ნაჭყებია ვაჟა
01-204ბ
--- --- --- შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცხელი წყალმომარაგების სისტემები (SPEHW01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212ბ
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) საკურსო
გიორგაძე პაატა
01-204ბ
4-12:00 --- --- ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) ლექცია
სოსელია გურამი
01-212ბ
--- --- ---
5-13:00 --- ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-212ბ
წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) ლექცია
გიორგაძე პაატა
01-418ა
--- შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცხელი წყალმომარაგების სისტემები (SPEHW01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-204ბ
---
6-14:00 --- ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) პრაქტიკული
სოსელია გურამი
01-204ბ
სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) ლექცია
გიორგაძე პაატა
01-421ა
--- --- ---
7-15:00 --- --- წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
ბზიავა კონსტანტინე
01-212ბ
--- --- ---
8-16:00 --- ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) საკურსო
სოსელია გურამი
01-212ბ
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-212ბ
--- --- ---
9-17:00 --- --- სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) პრაქტიკული
გიორგაძე პაატა
01-420ა
--- --- ---
10-18:00 --- --- ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) საკურსო
ნაჭყებია ვაჟა
01-212ბ
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1351
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) პრაქტიკული
გიორგაძე პაატა
01-204ბ
--- --- --- --- ---
2-10:00 ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლექცია
გიორგაძე პაატა
01-212ბ
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
გიორგაძე პაატა
01-314ა
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) საკურსო
სოსელია გურამი
01-212ბ
--- --- ---
3-11:00 --- სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) პრაქტიკული
გიორგაძე პაატა
01-204ბ
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) პრაქტიკული
სოსელია გურამი
01-212ბ
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) საკურსო
გიორგაძე პაატა
01-204ბ
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცხელი წყალმომარაგების სისტემები (SPEHW01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212ბ
---
4-12:00 --- ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) პრაქტიკული
ნაჭყებია ვაჟა
01-212ბ
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) ლექცია
სოსელია გურამი
01-212ბ
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) საკურსო
ნაჭყებია ვაჟა
01-212ბ
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცხელი წყალმომარაგების სისტემები (SPEHW01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-204ბ
---
5-13:00 --- ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-212ბ
წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) ლექცია
გიორგაძე პაატა
01-418ა
--- --- ---
6-14:00 --- --- სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) ლექცია
გიორგაძე პაატა
01-421ა
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-212ბ
--- --- ---
9-17:00 --- --- წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
ბზიავა კონსტანტინე
01-212ბ
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1353
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 Очистка и отведение сточных вод (CLREWR1) ლაბორატორიული
ბზიავა კონსტანტინე
01-212ბ
--- --- --- --- ---
4-12:00 Очистка и отведение сточных вод (CLREWR1) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-212ბ
--- --- --- --- ---
5-13:00 Насосы и насосные станции (PUPSTR1) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-212ბ
Охрана водных рессурсов (WRPRUR1) лекция
ინაშვილი ირმა
01-215ბ-კ
Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения (EWSS1R1) პრაქტიკული
სოსელია გურამი
01-204ბ
--- --- ---
6-14:00 --- Насосы и насосные станции (PUPSTR1) საკურსო
ნაჭყებია ვაჟა
01-212ბ
Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения (EWSS1R1) ლექცია
სოსელია გურამი
01-204ბ
Очистка и отведение сточных вод (CLREWR1) საკურსო
ბზიავა კონსტანტინე
01-212ბ
Санитарно-техническое оборудование. Системы горячего водоснабжения (SPEHWR1) лекция
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-204ბ
---
7-15:00 --- Насосы и насосные станции (PUPSTR1) პრაქტიკული
ნაჭყებია ვაჟა
01-204ბ
Очистка природных вод (PUNAWR1) პრაქტიკული
სოსელია გურამი
01-204ბ
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- Сельско-хозяйственное водоснабжение и водоотведение (IAWSDR1) практич. Работа
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212ბ
Сельско-хозяйственное водоснабжение и водоотведение (IAWSDR1) лекция
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212ბ
---
9-17:00 --- --- --- Очистка природных вод (PUNAWR1) ლექცია
სოსელია გურამი
01-204ბ
Санитарно-техническое оборудование. Системы горячего водоснабжения (SPEHWR1) практич. Работа
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-204ბ
---
10-18:00 --- --- --- Очистка природных вод (PUNAWR1) საკურსო
სოსელია გურამი
01-204ბ
Охрана водных рессурсов (WRPRUR1) практич. Работа
ინაშვილი ირმა
01-215ბ-კ
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1355
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 სანტექნიკური სამუშაოების ორგანიზაცია, წარმოება და მართვა (OESB101) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-418ა
--- --- ---
1355.2-1
აირმომარაგება (GAZSU01) ლაბორატორიული
მესტვირიშვილი შოთა
01-314ბ
---
2-10:00 აირმომარაგება (GAZSU01) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა
01-314ბ
--- --- --- ლიფტები და შენობების ენერგომომარაგება (EBUS101) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-420ა
---
3-11:00 შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
გიორგაძე პაატა
01-418ა
--- --- --- სანტექნიკური სამუშაოების ორგანიზაცია, წარმოება და მართვა (OESB101) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-415ა
1355.1-1
აირმომარაგება (GAZSU01) ლაბორატორიული
მესტვირიშვილი შოთა
01-314ბ
4-12:00 აირმომარაგება (GAZSU01) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა
01-305ბ
--- --- --- --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
გიორგაძე პაატა
01-204ბ
5-13:00 ვენტილაცია (VENTI01) საკურსო
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-302ბ
--- --- --- --- ---
6-14:00 ვენტილაცია (VENTI01) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-302ბ
ვენტილაცია და ჰაერის კონდიცირება (AIRCN01) ლექცია
ფურცელაძე ოთარ
01-302ბ
ვენტილაცია და ჰაერის კონდიცირება (AIRCN01) საკურსო
ნავდარაშვილი ინგა
01-305ბ
--- --- ---
7-15:00 ლიფტები და შენობების ენერგომომარაგება (EBUS101) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-423ა
ვენტილაცია და ჰაერის კონდიცირება (AIRCN01) პრაქტიკული
ფურცელაძე ოთარ
01-305ბ
--- --- --- ---
8-16:00 --- სპციალური დანიშნულების ნაგებობების საინჟინრო მოწყობილობები (ESES101) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-204ბ
შენობათა ცხელი წყლით მომარაგება (BUWAS01) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-422ა
--- --- ---
9-17:00 --- სპციალური დანიშნულების ნაგებობების საინჟინრო მოწყობილობები (ESES101) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-423ა
შენობათა ცხელი წყლით მომარაგება (BUWAS01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-417ა
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1360
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- გარემოს დაცვის საინჟინრო საშუალებები (GAR3501) ლექცია
კუხალაშვილი ედუარდ
01-423ა
ირიგაცია (IRI3301) საკურსო
კუპრეიშვილი შორენა
01-422ა
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- აგრობიზნესის ორგანიზაცია და მარკეტინგი (AGR3401) ლექცია
ვართანოვი მარტინ
01-420ა
გარემოს დაცვის საინჟინრო საშუალებები (GAR3501) პრაქტიკული
კუხალაშვილი ედუარდ
01-417ა
--- --- ირიგაცია (IRI3301) ლექცია
გავარდაშვილი გივი
01-423ა
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურები (ERT3601) ლექცია
როყვა ქეთევან
01-423ა
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ირიგაცია (IRI3301) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა
01-422ა
--- --- ---
8-16:00 აგრობიზნესის ორგანიზაცია და მარკეტინგი (AGR3401) პრაქტიკული
ვართანოვი მარტინ
01-423ა
--- --- ირიგაცია (IRI3301) ლაბორატორიული
უნდილაშვილი ნინო
01-420ა
ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურები (ERT3601) პრაქტიკული
როყვა ქეთევან
01-421ა
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1361
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ირიგაცია (IRI3301) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა
01-421ა
ირიგაცია (IRI3301) ლაბორატორიული
უნდილაშვილი ნინო
01-420ა
გარემოს დაცვის საინჟინრო საშუალებები (GAR3501) ლექცია
კუხალაშვილი ედუარდ
01-423ა
აგრობიზნესის ორგანიზაცია და მარკეტინგი (AGR3401) პრაქტიკული
ვართანოვი მარტინ
01-423ა
--- ---
2-10:00 --- ---
3-11:00 --- აგრობიზნესის ორგანიზაცია და მარკეტინგი (AGR3401) ლექცია
ვართანოვი მარტინ
01-420ა
--- --- ირიგაცია (IRI3301) ლექცია
გავარდაშვილი გივი
01-423ა
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურები (ERT3601) ლექცია
როყვა ქეთევან
01-423ა
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურები (ERT3601) პრაქტიკული
როყვა ქეთევან
01-421ა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- გარემოს დაცვის საინჟინრო საშუალებები (GAR3501) პრაქტიკული
მებონია ნინო
01-418ა
9-17:00 --- --- --- ირიგაცია (IRI3301) საკურსო
კუპრეიშვილი შორენა
01-421ა
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1365
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- რკინიგზის ლიანდაგის ნორმატიული ბაზა (RWNB101) პრაქტიკული
რურუა ნუგზარ
01-607ბ (კ)
სალიანდაგო მეურნეობის სტრუქტურა და მართვის სისტემები (SMTF101) სემინარი
რურუა ნუგზარ
01-605ბ (კ)
--- --- ---
2-10:00 --- ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა (CIRT101) საკურსო
რურუა ნუგზარ
01-607ბ (კ)
მეორე ლიანდაგების დაპროექტება (STRD101) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე
01-607ბ (კ)
--- --- ---
3-11:00 --- სალიანდაგო მეურნეობის სტრუქტურა და მართვის სისტემები (SMTF101) ლექცია
რურუა ნუგზარ
01-605ბ (კ)
რკინიგზის ლიანდაგის ნორმატიული ბაზა (RWNB101) ლექცია
რურუა ნუგზარ
01-607ბ (კ)
--- --- ---
4-12:00 --- ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა (CIRT101) ლექცია
რურუა ნუგზარ
01-605ბ (კ)
რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) საკურსო
შალამბერიძე რევაზ
01-607ბ (კ)
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- ხელოვნური ნაგებობები (RWRB101) ლექცია
ჭურაძე კონსტანტინე
01-604ბ
--- მეორე ლიანდაგების დაპროექტება (STRD101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-607ბ (კ)
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-607ბ (კ)
--- რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-607ბ (კ)
---
9-17:00 --- --- --- ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) ლექცია
მოისწრაფიშვილი მანანა
01-420ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1370
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
1370.2-1
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-607ბ (კ)
--- --- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-422ა
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) ლექცია
კრავეიშვილი ლევან
01-417ა
2-10:00
1370.1-1
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-608ბ
--- ხიდები და მცირე ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (SACR101) ლექცია
კორგანოვი ალექსანდრე
01-604ბ
---
3-11:00 საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) საკურსო
ელოშვილი ნანა
01-607ბ (კ)
საგზაო-სამშენებლო მანქანები (RACMA05) ლექცია
სუთიძე ლიანა
01-404ბ
--- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობის პროეტირება (DBHA101) საკურსო
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-422ა
4-12:00 ხიდები და მცირე ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (SACR101) საკურსო
კორგანოვი ალექსანდრე
01-604ბ
--- ხიდები და მცირე ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (SACR101) პრაქტიკული
კორგანოვი ალექსანდრე
01-604ბ
5-13:00 ---
1370.2-1
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) ლაბორატორიული
კრავეიშვილი ლევან
01-685ბ
--- სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) ლექცია
ბეჟანიშვილი მალხაზი
01-422ა
6-14:00 --- ---
1370.1-1
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) ლაბორატორიული
კრავეიშვილი ლევან
01-685ბ
---
1370.2-1
საგზაო-სამშენებლო მანქანები (RACMA05) ლაბორატორიული
სუთიძე ლიანა
01-404ბ
---
7-15:00 --- --- სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) პრაქტიკული
მაღრაძე თამარ
01-423ა
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) საკურსო
კრავეიშვილი ლევან
01-421ა
1370.1-1
საგზაო-სამშენებლო მანქანები (RACMA05) ლაბორატორიული
სუთიძე ლიანა
01-404ბ
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1375
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ხიდების მშენებლობა (CONOB01) ლექცია
კორგანოვი ალექსანდრე
01-604ბ
--- --- სატრანსპორტო გვირაბების ექსპლოატაცია და მონიტორინგი (EXMTT01) ლაბორატორიული
ცქვიტინიძე ლალი
01-415ბ
---
2-10:00 --- ხიდების ექსპლოატაცია (EXPOB01) ლექცია
ცვარიანი თამაზ
01-604ბ
--- --- ---
3-11:00 --- ხიდების მშენებლობა (CONOB01) საკურსო
კორგანოვი ალექსანდრე
01-604ბ
--- --- ხიდების ექსპლოატაცია (EXPOB01) ლაბორატორიული
ცქვიტინიძე ლალი
01-415ბ
---
4-12:00 --- სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობა სამთო ხერხით (CTTMM01) ლექცია
წულუკიძე ბორის
01-604ბ
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- ხიდების მშენებლობა (CONOB01) პრაქტიკული
კორგანოვი ალექსანდრე
01-604ბ
---
6-14:00 --- --- --- --- სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობა სამთო ხერხით (CTTMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ბორის
01-604ბ
7-15:00 --- --- --- --- --- სატრანსპორტო გვირაბების ექსპლოატაცია და მონიტორინგი (EXMTT01) ლექცია
ყურაშვილი აბესალომი
01-604ბ
8-16:00 სატრანსპორტო გვირაბების გაყვანა მექანიზებული ხერხით (CTTMW01) საკურსო
გრძელიშვილი მარინა
01-604ბ
ხიდების ბურჯები (USTOB01) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-604ბ
--- --- --- ---
9-17:00 სატრანსპორტო გვირაბების გაყვანა მექანიზებული ხერხით (CTTMW01) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-604ბ
ფოლადის ხიდები (STBRI01) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-604ბ
ფოლადის ხიდები (STBRI01) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი
01-604ბ
--- --- სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობა სამთო ხერხით (CTTMM01) საკურსო
წულუკიძე ბორის
01-604ბ
10-18:00 --- --- ხიდების ბურჯები (USTOB01) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი
01-604ბ
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1400
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
ბალავაძე ვახტანგ
01-419ა
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ჯაფარიძე გიორგი
01-510ბ
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-422ა
1400.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ
01-501ა
4-12:00 --- --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-315ა
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-314ა
5-13:00 ---
1400.1-11400.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ჩიქოვანი არჩილ
01-417ა01-421ა
1400.1-11400.2-1
შრომის უ