საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აუდიტორიები

 

06-101ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 112481
კანდელაკი ოთარი
Теория национализма (NATH007-LS) практич. Работа
--- --- ---
3-11:00 --- 112505.1-7, 112510.1-7
ბოჭორიშვილი ირინე
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკული
--- 112305
ქოიავა ზაზა
ადამიანური რესურსების მართვა (HRMAM07-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- 112380
კანდელაკი ოთარი
НАТО в системе международных отношений (NNSTR07-LS) лекция
112505
ბლიაძე თამარი
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
112505.2-7
სიგუა მაია
უცხოური ენა (ფრანგული2) (FLN1207-P-F2) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- 112361
გობეჩია გიგლა
მასკომუნიკაციის საშუალებათა მენეჯმენტი (FAMA007-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 112306
კულდონაშვილი გიორგი
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
112457.2-7
ჯანიაშვილი ეთერი
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- 112406
ტაბატაძე მერაბი
სოციალური მუშაობის საფუძვლები (BSW0007-LS) პრაქტიკული
7-15:00 112361
ქათამაძე ლიანა
შესავალი მასკომუნიკაციაში (IOMCK07GA1-LS) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 112457
ინასარიძე ქეთევან
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- 112306
ქოიავა ზაზა
ადამიანური რესურსების მართვა (HRMAM07-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-102ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 112506.1-7
ტაბატაძე ხათუნა
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 112205
ბაღათურია გიორგი
კორპორაციული მართვა (CRM0007-LS) ლექცია
712501
ბაღათურია გიორგი
მათემატიკური სტატისტიკა (MTS0007-LS) ლექცია
4-12:00 --- 112457.1-7
ზარაფიშვილი ასმათი
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- 112506.2-7
ჩხენკელი ირინა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112389
ოთხოზორია ნინო
თანამედროვე ევროპული პოლიტიკურ-სამართლებრივი აზროვნება (MCI0007-LS) პრაქტიკული
712501
ბაღათურია გიორგი
მათემატიკური სტატისტიკა (MTS0007-LS) პრაქტიკული
6-14:00 112205
ბაღათურია გიორგი
კორპორაციული მართვა (CRM0007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 112456.2-7
მაჭავარიანი ნატო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 712501
იაშვილი თინათინ
საერთაშორისო მენეჯმენტი (INTMN-LS) ლექცია
712575H
იაშვილი ირინე
ლოგისტიკა (LOGIS07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 712501
იაშვილი თინათინ
საერთაშორისო მენეჯმენტი (INTMN-LS) პრაქტიკული
712501
იაშვილი ირინე
ინოვაციური მენეჯმენტი, პროცესი და ტექნოლოგიები (INM0007-LS) ლექცია
712506
ოვსიანიკოვა ნუნუ
მართვის თანამედროვე მეთოდები ადგილობრივ ორგანოებში (MLG0007-LS) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 712501
იაშვილი ირინე
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) პრაქტიკული
712501
იაშვილი ირინე
ინოვაციური მენეჯმენტი, პროცესი და ტექნოლოგიები (INM0007-LS) პრაქტიკული
712501
ბაღათურია გიორგი
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 712501
იაშვილი ირინე
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) ლექცია
712575H
იაშვილი ირინე
ლოგისტიკა (LOGIS07-LS) ლექცია
712501
ბაღათურია გიორგი
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-103ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112455
ჯანიაშვილი ეთერი
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- 112205
ცანავა ნოდარი
თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (MOSPM07-LP) ლექცია
---
3-11:00 --- 112505.3-7
მგალობლიშვილი ეთერი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
--- --- --- 112258
ღადუა თეიმურაზ
ბიზნესის სამართლებრივი რეგულირება (LRBBT07-LS) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- 112555
ხინთიბიძე ციალა
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
112510.2-7
ბოჭორიშვილი ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112405
ტაბატაძე მერაბი
სოციალური მუშაობის საფუძვლები (BSW0007-LS) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- 112406.1-7
გურამიშვილი ზაირა
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112406
ქარქაშაძე ნათია
საქალაქო მეურნეობის მართვა (UEM0001-LP) პრაქტიკული
--- 112405
ქარქაშაძე ნათია
საქალაქო მეურნეობის მართვა (UEM0001-LP) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- 112205
კიკვაძე ტარიელი
ხარჯთაღრიცხვის საფუძვლები (ქართულად) (PROAG07-LS ) ლექცია
--- --- --- 112256
ღადუა თეიმურაზ
ბიზნესის სამართლებრივი რეგულირება (LRBBT07-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 712556
ფიჩხაია ირინა
საბანკო აუდიტი (BAABP07–LS) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-104ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 112510.2-7
ბოჭორიშვილი ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112205
შამოევი დავით
ადგილობრივი თვითმმართველობის საფუძვლები (PLS0007-LS) პრაქტიკული
112406.1-7
გურამიშვილი ზაირა
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- 112555.3-7
შალიკაშვილი თამარი
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- 112205
იაკობიძე დავით
ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტირება და ეკონომიკა (ქართულად) (BLGEG07-LS) ლექცია
--- ---
6-14:00 112305
ლელაძე დავით
საჯარო მმართველობის ავტომატიზებული სისტემები (ASOPA07-LSB) პრაქტიკული
112205
კიკვაძე ტარიელი
ხარჯთაღრიცხვის საფუძვლები (ქართულად) (PROAG07-LS ) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 112306
ლელაძე დავით
საჯარო მმართველობის ავტომატიზებული სისტემები (ASOPA07-LSB) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 712506
ოვსიანიკოვა ნუნუ
მართვის თანამედროვე მეთოდები ადგილობრივ ორგანოებში (MLG0007-LS) პრაქტიკული
--- 712505
ქარდავა თამარ
მართვის თანამედროვე მეთოდები ადგილობრივ ორგანოებში (MLG0007-LS) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- 712506
ქოჩორაძე ოთარი
საჯარო გამოსვლების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MTLPS07-LP) პრაქტიკული
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-105ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 112555
ვანიშვილი მერაბი
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
2-10:00 --- 112506.2-7
ჩხენკელი ირინა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
--- --- --- 112555
ვანიშვილი მერაბი
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) ლექცია
3-11:00 --- 112406, 112405
ჩიკვილაძე ნატო
მაკროეკონომიკა (BMAME05) ლექცია
--- 112306
ვასაძე ხატია
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
4-12:00 --- 112405, 112406
ქოჩორაძე ოთარი
საქმიანი ურთიერთობები (BRE0007-LS) ლექცია
--- 112257
ღადუა თეიმურაზ
ბიზნესის სამართლებრივი რეგულირება (LRBBT07-LS) პრაქტიკული
5-13:00 --- 112405
ჩიკვილაძე ნატო
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
--- --- 112258, 112257
ღადუა თეიმურაზ
ბიზნესის სამართლებრივი რეგულირება (LRBBT07-LS) ლექცია
6-14:00 112357, 112356, 112355
შონია ნანა
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) ლექცია
--- 112455
მაზიაშვილი ნინო
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) პრაქტიკული
112457, 112456, 112455
ღადუა თეიმურაზ
ბიზნეს სამართლის საფუძვლები (BBL0007-LS) ლექცია
7-15:00 112506
ქუთათელაძე მაია
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
--- --- 112255
ღადუა თეიმურაზ
ბიზნესის სამართლებრივი რეგულირება (LRBBT07-LS) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- --- 112365
ჩხაიძე ზურაბ
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- --- 112256, 112255
ღადუა თეიმურაზ
ბიზნესის სამართლებრივი რეგულირება (LRBBT07-LS) ლექცია
10-18:00 712506
ბაღათურია გიორგი
სტატისტიკა სახელმწიფო მართვაში (SPA0007-LSP) ლექცია
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 712505
ბაღათურია ოთარი
სამოქალაქო საზოგადოება და თანამედროვე დემოკრატია (CSAMD07-LS) ლექცია
---
12-20:00 712555, 712556
ფიჩხაია ირინა
საბანკო აუდიტი (BAABP07–LS) ლექცია
--- 712505
გალახვარიძე ნაირა
ინოვაციური მენეჯმენტი (INMAN07-LS) პრაქტიკული
712505
ბაღათურია ოთარი
სამოქალაქო საზოგადოება და თანამედროვე დემოკრატია (CSAMD07-LS) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- 712505
გალახვარიძე ნაირა
ინოვაციური მენეჯმენტი (INMAN07-LS) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-107ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112305
თაბაგარი ჟუჟუნა
სტრატეგიული მართვის საფუძვლები (PSM0007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 112505.2-7
სიგუა მაია
უცხოური ენა (ფრანგული2) (FLN1207-P-F2) პრაქტიკული
112305
ნიშნიანიძე ნინო
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
112406.2-7
მაზანაშვილი ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112505
გორაძე გიორგი
სამოხელეო სამართალი (CSL0007-LS) პრაქტიკული
112455
ჯანიაშვილი ეთერი
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
4-12:00 112306, 112305
ლელაძე დავით
საჯარო მმართველობის ავტომატიზებული სისტემები (ASOPA07-LSB) ლექცია
112505.1-7, 112510.1-7
ბოჭორიშვილი ირინე
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკული
5-13:00 112505, 112506
გორაძე გიორგი
სამოხელეო სამართალი (CSL0007-LS) ლექცია
112306, 112305
აბულაძე მაკა
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) ლექცია
112506.1-7
ტაბატაძე ხათუნა
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
112456, 112457, 112455
ინასარიძე ქეთევან
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) ლექცია
6-14:00 --- 112457
მაზიაშვილი ნინო
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) პრაქტიკული
7-15:00 --- 112505, 112506
დოღონაძე შოთა
საჯარო მმართველობის საფუძვლები (BPA0007) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- 112205
პეტრიაშვილი ლილი
ფინანსური აღრიცხვის კომპიუტერული სისტემები (ქართულად) (FASSG07-LS ) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 712555
ფიჩხაია ირინა
საბანკო აუდიტი (BAABP07–LS) პრაქტიკული
--- --- 712506
ლელაძე დავით
ელექტრონული მთავრობა - შიდასახელისუფლო პროცესების რეინჟინერინგი (EGO0007-LP) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- 712570
ბაქანიძე თეონა
ბიზნეს კომუნიკაციის მენეჯმენტი (BCOMM07-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 712506
იაშვილი გენადი
ელექტრონული მთავრობა - შიდასახელისუფლო პროცესების რეინჟინერინგი (EGO0007-LP) ლექცია
--- --- 712575A1, 712575A2
ასათიანი ვლადიმერ
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია
712506
ბაღათურია ოთარი
სამოქალაქო საზოგადოება და თანამედროვე დემოკრატია (CSAMD07-LS) ლექცია
---
13-21:00 --- --- --- 712570
ფარცვანია ბესარიონი
პროგრამული შეფასება - ფორმები და მიდგომები (PREFA07- LS) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-109ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 112505
ქოიავა ზაზა
საჯარო მმართველობის საფუძვლები (BPA0007) პრაქტიკული
112406, 112405
მახვილაძე რევაზ
საქალაქო მეურნეობის მართვა (UEM0001-LP) ლექცია
2-10:00 --- --- 112205
იაკობიძე დავით
ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტირება და ეკონომიკა (ქართულად) (BLGEG07-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- 112367
ხიდირბეგიშვილი ნინო
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 712575A1
ასათიანი ვლადიმერ
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
4-12:00 --- 112457.2-7
ჯანიაშვილი ეთერი
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- 112457
კოდელაშვილი ლია
ბიზნეს სამართლის საფუძვლები (BBL0007-LS) პრაქტიკული
112205
ცანავა ნოდარი
თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (MOSPM07-LP) პრაქტიკული
5-13:00 112205
პეტრიაშვილი ლილი
ფინანსური აღრიცხვის კომპიუტერული სისტემები (ქართულად) (FASSG07-LS ) ლექცია
112366
ხიდირბეგიშვილი ნინო
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) პრაქტიკული
712575A2
ასათიანი ვლადიმერ
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112405
იოსელიანი ჟუჟუნა
საქმიანი ურთიერთობები (BRE0007-LS) პრაქტიკული
112205
შამოევი დავით
ადგილობრივი თვითმმართველობის საფუძვლები (PLS0007-LS) ლექცია
112456
კოდელაშვილი ლია
ბიზნეს სამართლის საფუძვლები (BBL0007-LS) პრაქტიკული
112405, 112406
ლაბაძე ოთარ
კომპიუტერული მოდელირება მართვაში (CMICT07-LP) ლექცია
7-15:00 --- --- 712556
ასათიანი ვლადიმერ
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
8-16:00 112306
თაბაგარი ჟუჟუნა
სტრატეგიული მართვის საფუძვლები (PSM0007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 712575D, 712575C
კოზმანაშვილი ლია
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
10-18:00 712556
ბურდიაშვილი რატი
ფინანსური ანგარიშგება ბანკში (FRBBP07-LP) პრაქტიკული
712505
დოღონაძე შოთა
სახელმწიფო მართვის აქტუალური პრობლემები (APOPA07-LS) ლექცია
712575Q, 712575H, 712575F, 712575E
ცაავა გიორგი
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
712575B
გვენეტაძე ლილი
კორპორაციული ფინანსები (CFIBP07-LS) ლექცია
712575A3
კოზმანაშვილი ლია
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
11-19:00 712556
დიმიტრიშვილი კობა
კორპორაციული ფინანსები (CFIBP07-LS) პრაქტიკული
--- 712575B
კოზმანაშვილი ლია
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
12-20:00 712575B, 712575C, 712575D
კოზმანაშვილი ლია
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია
--- 712575B
გვენეტაძე ლილი
კორპორაციული ფინანსები (CFIBP07-LS) პრაქტიკული
712575A4
კოზმანაშვილი ლია
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
13-21:00 712575A3, 712575A4
კოზმანაშვილი ლია
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია
--- 712575H, 712575E, 712575F, 712575Q
ცაავა გიორგი
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-113ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 112506
დეკანოიძე ბუდუ
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
112306, 112305
ბაღათურია გიორგი
გადაწყვეტილებების მიღების საფუძვლები (BDM0007-LS) ლექცია
---
3-11:00 --- --- 112555
დარჩაშვილი მანანა
პოლიტოლოგია (POL0007) ლექცია
--- 112406
იოსელიანი ჟუჟუნა
საქმიანი ურთიერთობები (BRE0007-LS) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- 112506
ქურასბედიანი ნინო
სამოხელეო სამართალი (CSL0007-LS) პრაქტიკული
112555.1-7
კინწურაშვილი ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
5-13:00 112505, 112506
ქუთათელაძე მაია
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) ლექცია
112306
ბაღათურია გიორგი
გადაწყვეტილებების მიღების საფუძვლები (BDM0007-LS) პრაქტიკული
112457
სულაშვილი გიორგი
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
112305
გუგუჩია ქეთევან
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
112506
ქოიავა ზაზა
საჯარო მმართველობის საფუძვლები (BPA0007) პრაქტიკული
6-14:00 112305, 112306
ნიშნიანიძე ნინო
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) ლექცია
7-15:00 112305
ბაღათურია გიორგი
გადაწყვეტილებების მიღების საფუძვლები (BDM0007-LS) პრაქტიკული
--- --- 112306, 112305
ქოიავა ზაზა
სტრატეგიული მართვის საფუძვლები (PSM0007-LS) ლექცია
112555
ხინთიბიძე ციალა
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
---
8-16:00 --- 112305, 112306
ოვსიანიკოვა ნუნუ
ადამიანური რესურსების მართვა (HRMAM07-LS) ლექცია
--- 112405, 112406
ტაბატაძე მერაბი
სოციალური მუშაობის საფუძვლები (BSW0007-LS) ლექცია
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 712570
ფარცვანია ბესარიონი
პროგრამული შეფასება - ფორმები და მიდგომები (PREFA07- LS) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- 912505
ქოჩორაძე ოთარი
ეროვნული უსაფრთხოების მართვა და ინსტიტუტები (MINS007-L) ლექცია
--- 712506
ქოჩორაძე ოთარი
საჯარო გამოსვლების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MTLPS07-LP) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-112ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 112580
ბურჯალიანი არსენ
Обшая социология (GESOC07-LS) практич. Работа
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 112586
მეტრეველი ლია
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- 112406
ლაბაძე ოთარ
კომპიუტერული მოდელირება მართვაში (CMICT07-LP) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- 112406.2-7
მაზანაშვილი ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112586.1-7, 112562.1-7
ბურდული ია
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- 112457.1-7
ზარაფიშვილი ასმათი
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 112562.3-7
ზაუტაშვილი ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112405
ლაბაძე ოთარ
კომპიუტერული მოდელირება მართვაში (CMICT07-LP) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 712506
ბაღათურია გიორგი
სტატისტიკა სახელმწიფო მართვაში (SPA0007-LSP) პრაქტიკული
712505
დოღონაძე შოთა
სახელმწიფო მართვის აქტუალური პრობლემები (APOPA07-LS) პრაქტიკული
--- 712506
ბაღათურია ოთარი
სამოქალაქო საზოგადოება და თანამედროვე დემოკრატია (CSAMD07-LS) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-131
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112356
ხიდირბეგიშვილი ნინო
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) პრაქტიკული
112455
მეზურნიშვილი თენგიზ
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
--- 112357, 112356, 112355
მაისურაძე მამუკა
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) ლექცია
2-10:00 112470, 112468, 112469
ხანთაძე გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) ლექცია
112356
მოსიაშვილი ვალერი
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
112456, 112455, 112457
მეზურნიშვილი თენგიზ
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) ლექცია
---
3-11:00 112355, 112357, 112356
მოსიაშვილი ვალერი
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) ლექცია
112356
ხიდირბეგიშვილი ნინო
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) პრაქტიკული
112355
ხიდირბეგიშვილი ნინო
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 112355
სულაშვილი გიორგი
ინვესტირების ფინანსური საფუძვლები (FBIBT07-LS) პრაქტიკული
112357
ხიდირბეგიშვილი ნინო
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) პრაქტიკული
112456
მეზურნიშვილი თენგიზ
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
112357
ჭელიძე მედეა
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112355
სულაშვილი გიორგი
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
112355
მოსიაშვილი ვალერი
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
--- 112355, 112356, 112357
ნოზაძე მზევინარ
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) ლექცია
112257
გვენეტაძე ლილი
მენეჯმენტი საფინანსო დაწესებულებებში (MFUBT07) პრაქტიკული
112357
მოსიაშვილი ვალერი
ინვესტირების ფინანსური საფუძვლები (FBIBT07-LS) პრაქტიკული
6-14:00 112456.2-7
მაჭავარიანი ნატო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112256, 112255
გვენეტაძე ლილი
მენეჯმენტი საფინანსო დაწესებულებებში (MFUBT07) ლექცია
--- 112357, 112355, 112356
მოსიაშვილი ვალერი
ინვესტირების ფინანსური საფუძვლები (FBIBT07-LS) ლექცია
--- 112255, 112256
მაისურაძე მამუკა
ანგარიშსწორების სისტემები (PSYBT07-LB) ლექცია
7-15:00 112357
ნოზაძე მზევინარ
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
112257, 112258
გვენეტაძე ლილი
მენეჯმენტი საფინანსო დაწესებულებებში (MFUBT07) ლექცია
112258, 112257
მაისურაძე მამუკა
ანგარიშსწორების სისტემები (PSYBT07-LB) ლექცია
8-16:00 112356
სულაშვილი გიორგი
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
112256
გვენეტაძე ლილი
მენეჯმენტი საფინანსო დაწესებულებებში (MFUBT07) პრაქტიკული
--- 112357
ხიდირბეგიშვილი ნინო
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) პრაქტიკული
112457, 112455, 112456
მაისურაძე მამუკა
საბანკო ინჟინერინგისა და მართვის საფუძვლები (BBEBT07-LB) ლექცია
9-17:00 112356
სულაშვილი გიორგი
ინვესტირების ფინანსური საფუძვლები (FBIBT07-LS) პრაქტიკული
112255
გვენეტაძე ლილი
მენეჯმენტი საფინანსო დაწესებულებებში (MFUBT07) პრაქტიკული
--- 112258
გვენეტაძე ლილი
მენეჯმენტი საფინანსო დაწესებულებებში (MFUBT07) პრაქტიკული
112366, 112367, 112365
მაისურაძე მამუკა
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) ლექცია
10-18:00 --- 912555
ინგოროყვა ანტონ
კორპორაციული ფინანსების გაძლიერებული კურსი (ACFFI07-L) ლექცია
--- 712555
დიმიტრიშვილი კობა
კორპორაციული ფინანსები (CFIBP07-LS) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- 712555
ბურდიაშვილი რატი
ფინანსური ანგარიშგება ბანკში (FRBBP07-LP) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- 712555
ასათიანი ვლადიმერ
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
712555, 712556
დიმიტრიშვილი კობა
კორპორაციული ფინანსები (CFIBP07-LS) ლექცია
---
13-21:00 712556, 712555
ბურდიაშვილი რატი
ფინანსური ანგარიშგება ბანკში (FRBBP07-LP) ლექცია
--- 712556, 712555
ასათიანი ვლადიმერ
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-132.1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 112456.2-7
ბარბაქაძე ნათელა
საბანკო ინჟინერინგისა და მართვის საფუძვლები (BBEBT07-LB) ლაბორატორიული
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 112457.2-7
ბარბაქაძე ნათელა
საბანკო ინჟინერინგისა და მართვის საფუძვლები (BBEBT07-LB) ლაბორატორიული
4-12:00 --- 112258.2-7
ბარბაქაძე ნათელა
ანგარიშსწორების სისტემები (PSYBT07-LB) ლაბორატორიული
--- --- 112455.2-7
ბარბაქაძე ნათელა
საბანკო ინჟინერინგისა და მართვის საფუძვლები (BBEBT07-LB) ლაბორატორიული
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- 112257.2-7
ბარბაქაძე ნათელა
ანგარიშსწორების სისტემები (PSYBT07-LB) ლაბორატორიული
--- --- 112255.2-7
ბარბაქაძე ნათელა
ანგარიშსწორების სისტემები (PSYBT07-LB) ლაბორატორიული
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 112256.2-7
ბარბაქაძე ნათელა
ანგარიშსწორების სისტემები (PSYBT07-LB) ლაბორატორიული
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-602ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112488.2-7
ცომაია თეა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- --- 112481, 112480
კანდელაკი ოთარი
Теория национализма (NATH007-LS) лекция
112461, 112460, 112462
შონია მურადი
სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (MESOS07-LS) ლექცია
112489
ვასაძე ხატია
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
2-10:00 --- 112380
ლომიძე ნონა
Анализ политики (PPA0007-LS) практич. Работа
3-11:00 112487
ბუხრაშვილი ეკა
ქართული დიპლომატია (GDIP007-LS) პრაქტიკული
112489, 112488, 112487
გურამიშვილი მაია
პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში (SCG0007-LS) ლექცია
112460
შონია მურადი
სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (MESOS07-LS) პრაქტიკული
112461, 112462, 112460
ლომიძე მარინე
PR და მედია ურთიერთობები (PRMED007-LS) ლექცია
112388, 112389, 112387
ჩქოფოია სოფო
საერთაშორისო ტერორიზმი (INT0007) ლექცია
4-12:00 112486.2-7
იმნაძე თამარი
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112481
ლომიძე ნონა
Мировая политика (WOPO007 ) практич. Работа
---
5-13:00 112488
გურამიშვილი მაია
პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში (SCG0007-LS) პრაქტიკული
612280
მაისურაძე ნათელა
Международное право прав человека (ILHR007-LS) лекция
112285, 112286
კუპრაშვილი ჰენრი
ეროვნული უშიშროების სისტემური ინფორმაციული უზრუნველყოფა (SIPNS07-LS) ლექცია
---
6-14:00 112560
ჭიაურელი ვანო
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
112489.1-7
ინასარიძე მანანა
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
112388, 112387, 112389
ჯაგოდნიშვილი ივანე
ორატორული ხელოვნება და რიტორიკა (RTHRH07-LS) ლექცია
112285, 112286
ჩხიკვიშვილი გიორგი
პოლიტიკური იდეოლოგიები (POLID07-LS) ლექცია
112587, 112588
ჯიჯეიშვილი ქეთი
პოლიტიკური ფსიქოლოგია (POPS007) ლექცია
7-15:00 112245
ჯორბენაძე ზურაბ
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) ლექცია
112380
კიკნაძე ავთანდილი
Современная дипломатия (MODI007-LS) лекция
112288, 112289, 112287
მადუაშვილი გიორგი
საერთაშორისო სახელშეკრულებლო სამართალი (IPL-0507-LS) ლექცია
8-16:00 112585
გომართელი ნინო
მსოფლიო ცივილიზაციები (MSOFCIV07) პრაქტიკული
112560
სტრელკოვა რუსუდან
PR-ის საფუძვლები (FOPR0007-LS) პრაქტიკული
112489
გურამიშვილი მაია
პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში (SCG0007-LS) პრაქტიკული
112562.2-7, 112586.2-7
ლეჟავა ეკატერინე
უცხოური ენა (ფრანგული2) (FLN1207-P-F2) პრაქტიკული
--- 712585
ამირგულაშვილი მაია
გლობალიზაცია და ნაციონალიზმის თეორიები (TGAN007) ლექცია
9-17:00 --- 712585
ამირგულაშვილი მაია
გლობალიზაცია და ნაციონალიზმის თეორიები (TGAN007) პრაქტიკული
10-18:00 712585
კვეტენაძე ზურაბი
საერთაშორისო ურთიერთობების კლასიკური თეორიები (CTIR007-LS) ლექცია
--- --- --- ---
11-19:00 712585
კვეტენაძე ზურაბი
საერთაშორისო ურთიერთობების კლასიკური თეორიები (CTIR007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-604ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112481, 112480
ფოცხვერაშვილი დიანა
Прикладная психология (APPSY07) лекция
112489
კუპრეიშვილი თამარი
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
112461.2-7
გვენეტაძე ნანა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112488
დარჩაშვილი მანანა
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
112380
კანდელაკი ოთარი
НАТО в системе международных отношений (NNSTR07-LS) практич. Работа
---
2-10:00 612381
სეხნიაშვილი დალი
Международные экономические отношения (RINEC07-LS) практич. Работа
3-11:00 112560
ბაღათურია მარინა
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
112585, 112586
კუტუბიძე იაშა
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
112361, 112360
ქათამაძე ლიანა
შესავალი მასკომუნიკაციაში (IOMCK07GA1-LS) ლექცია
112386, 112385
ჩქოფოია სოფო
საერთაშორისო ტერორიზმი (INT0007) ლექცია
112287
გვენეტაძე ეპიფანე
ნატოს ახალი სტრატეგია ევრაზიაში (NNSE007-LS) პრაქტიკული
4-12:00 112561.2-7
ფავლენიშვილი თამარი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112385, 112386
ჯაგოდნიშვილი ივანე
ორატორული ხელოვნება და რიტორიკა (RTHRH07-LS) ლექცია
112485, 112486
სონღულაშვილი ავთანდილ
პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში (SCG0007-LS) ლექცია
612381
სეხნიაშვილი დალი
Международные экономические отношения (RINEC07-LS) лекция
5-13:00 112588
თელია ქეთევან
პოლიტიკური ფსიქოლოგია (POPS007) პრაქტიკული
112562, 112560, 112561
დათუკიშვილი მანანა
ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა (AGL007-LS) ლექცია
--- 112585
მეტრეველი ლია
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
6-14:00 112535
ინანიშვილი გივი
არქეოლოგიის საფუძვლები (PRIAR-007) ლექცია
112386, 112385
გრიგალაშვილი სულიკო
შავი ზღვის აუზში მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესები (RIBSB07-LS) ლექცია
7-15:00 --- 112561, 112560, 112562
სტრელკოვა რუსუდან
PR-ის საფუძვლები (FOPR0007-LS) ლექცია
112360
გობეჩია გიგლა
ახალი მედია (NEMED07-LS) პრაქტიკული
112389
ბახსოლიანი ნანა
ქართული ემიგრაცია ევროპაში (GEEU007) პრაქტიკული
112289, 112287, 112288
ჩხიკვიშვილი გიორგი
პოლიტიკური იდეოლოგიები (POLID07-LS) ლექცია
8-16:00 612381
ლომიძე ნონა
Анализ политики (PPA0007-LS) практич. Работа
112487, 112489, 112488
დარჩაშვილი მანანა
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) ლექცია
612381, 112380
მაისურაძე ნათელა
Основы международного права (COSOP07-LS) лекция
112585, 112586
ჯიჯეიშვილი ქეთი
პოლიტიკური ფსიქოლოგია (POPS007) ლექცია
9-17:00 112360, 112361
გობეჩია გიგლა
მასკომუნიკაციის საშუალებათა მენეჯმენტი (FAMA007-LS) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- 912585
ჯიჯეიშვილი ქეთი
საერთაშორისო ურთიერთობები და მსოფლიო პოლიტიკა (SAERPOL) ლექცია
--- --- --- 712535
გველესიანი სულხან
პეტროგრაფია-ლითოლოგია (PELIT03) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- 712535
აბუთიძე მანანა
ხელოვნების სტილთა ისტორია და თეორია (HITAS 07) ლექცია
12-20:00 --- --- --- 712535
ინანიშვილი გივი
მატერიალური კულტურის ძეგლთა კონსერვაცია (COCU-07) ლაბორატორიული
---
13-21:00 --- --- --- 712535
ხოხობაშვილი თამარი
თბილისის არქეოლოგია (ARTBI07) ლექცია
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-607ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 612381
თავდიშვილი მურმან
Мировые цивилизации (WOCL007-LS) практич. Работа
112535
შონია მურადი
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
112460
გაფრინდაშვილი როზა
სოციალური ფსიქოლოგია (SOCPS07-LS) პრაქტიკული
112535
ასათიანი ნათია
მხატვრული ნაწარმოების პროფესიული აღწერა (PDAW-007) პრაქტიკული
112388
გრიგალაშვილი სულიკო
შავი ზღვის აუზში მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესები (RIBSB07-LS) პრაქტიკული
2-10:00 112287
თევდორაშვილი თამარ
დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი (IPL-0707-LS) პრაქტიკული
3-11:00 612280
კალანდაძე გიორგი
Политический анализ международных отношений (POAIR07-LS) лекция
112288
სულაბერიძე ნინო
დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი (IPL-0707-LS) პრაქტიკული
--- 112535
ასათიანი ნათია
მხატვრული ნაწარმოების პროფესიული აღწერა (PDAW-007) ლექცია
112385
მაისურაძე თამარ
ორატორული ხელოვნება და რიტორიკა (RTHRH07-LS) პრაქტიკული
4-12:00 112462.2-7
ფეტელავა სოფიკო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112486.2-7
იმნაძე თამარი
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112485
ჩახუნაშვილი ელენე
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112360
გობეჩია გიგლა
მასკომუნიკაციის საშუალებათა მენეჯმენტი (FAMA007-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112485
დარჩაშვილი მანანა
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
112380
სეხნიაშვილი დალი
Международные экономические отношения (RINEC07-LS) практич. Работа
6-14:00 112462
ლომიძე მარინე
PR და მედია ურთიერთობები (PRMED007-LS) პრაქტიკული
112535
მესხია მარინე
საქართველოს ისტორიული გეოგრაფია (HIGEGE) ლექცია
112580
ლომიძე ნონა
История дипломатии (HODIP07-LS) практич. Работа
612280
გელენავა ირაკლი
Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений (RSRPIR7-LS) практич. Работа
7-15:00 112560
ბერიშვილი მირანდა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
---
8-16:00 112588
მეტრეველი ლია
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
112462
ზირაქაშვილი გიორგი
კონფლიქტოლოგია (CONF007-LS) პრაქტიკული
112461.2-7
გვენეტაძე ნანა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112480
მაჭავარიანი ნატო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112288
გვენეტაძე ეპიფანე
ნატოს ახალი სტრატეგია ევრაზიაში (NNSE007-LS) პრაქტიკული
9-17:00 712535
გველესიანი სულხან
პეტროგრაფია-ლითოლოგია (PELIT03) ლექცია
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 712570.2-7, 712585.4-7, 712535.2-7
მეგრელიშვილი ტატიანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-608ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112562
დათუკიშვილი მანანა
ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა (AGL007-LS) პრაქტიკული
112586, 112585
გომართელი ნინო
მსოფლიო ცივილიზაციები (MSOFCIV07) ლექცია
112488.2-7
ცომაია თეა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112486
სულაბერიძე ნინო
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
112285, 112286
გვენეტაძე ეპიფანე
ნატოს ახალი სტრატეგია ევრაზიაში (NNSE007-LS) ლექცია
112385
ოთხოზორია ნინო
თანამედროვე ევროპული პოლიტიკურ-სამართლებრივი აზროვნება (MCI0007-LS) პრაქტიკული
2-10:00 112485, 112486
გვარამია ვეფხვია
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) ლექცია
3-11:00 112480
მაჭავარიანი ნატო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- --- 112542, 112543
დალაქიშვილი გოჩა
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
112487, 112489, 112488
ბუხრაშვილი ეკა
ქართული დიპლომატია (GDIP007-LS) ლექცია
4-12:00 112486.1-7, 112462.1-7
გამყრელიძე ნანა
უცხოური ენა (გერმანული 4) (FLNG407-P) პრაქტიკული
112489.2-7
სვიმონიშვილი მზია
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112287
თევდორაშვილი თამარ
საერთაშორისო სახელშეკრულებლო სამართალი (IPL-0507-LS) პრაქტიკული
112285, 112286
ჩქოფოია სოფო
ახლო აღმოსავლეთი რეგიონალურ პოლიტიკაში (NEPA007-LS) ლექცია
5-13:00 112289, 112288, 112287
ოჩიგავა გოჩა
დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი (IPL-0707-LS) ლექცია
612280
გელენავა ირაკლი
Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений (RSRPIR7-LS) лекция
112587, 112588
კაპანაძე თემურ
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
6-14:00 112385, 112386
ბახსოლიანი ნანა
ქართული ემიგრაცია ევროპაში (GEEU007) ლექცია
112461
ზირაქაშვილი გიორგი
კონფლიქტოლოგია (CONF007-LS) პრაქტიკული
112489.2-7
სვიმონიშვილი მზია
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112361, 112360
სურმავა მარინე
კრიტიკული აზროვნება (CRTHI07) ლექცია
112288, 112287, 112289
კუპრაშვილი ჰენრი
ეროვნული უშიშროების სისტემური ინფორმაციული უზრუნველყოფა (SIPNS07-LS) ლექცია
112460
ლომიძე მარინე
PR და მედია ურთიერთობები (PRMED007-LS) პრაქტიკული
7-15:00 112261, 112260
გაფრინდაშვილი როზა
PR და ეთიკა (PRET007-LS) ლექცია
112360, 112361
ჯაგოდნიშვილი ივანე
ორატორული ხელოვნება (საჯარო კამათის ტექნოლოგიები) (RATPD07-LS) ლექცია
112386
ოთხოზორია ნინო
თანამედროვე ევროპული პოლიტიკურ-სამართლებრივი აზროვნება (MCI0007-LS) პრაქტიკული
8-16:00 112481, 112480
ყიფიანი მაია
История и политика Европейского союза (HPEU007-LS) лекция
112535
ქორჩილავა დარეჯან
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
112587, 112588
გომართელი ნინო
მსოფლიო ცივილიზაციები (MSOFCIV07) ლექცია
112588, 112587
კუტუბიძე იაშა
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
112461
ლომიძე მარინე
PR და მედია ურთიერთობები (PRMED007-LS) პრაქტიკული
9-17:00 112511, 112510
ქორჩილავა დარეჯან
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
112540, 112541
დალაქიშვილი გოჩა
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 712585.3-7, 712535.3-7, 712570.4-7
ჩიქვინიძე ია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული) (TPTF007) ლექცია
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-609ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112488.1-7
ზარაფიშვილი ასმათი
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
--- 112387
კაპანაძე ლალი
გეოპოლიტიკა: წარსული და თანამედროვება (GPM0007-LS) პრაქტიკული
112288
კუპრეიშვილი თამარი
პოლიტიკური იდეოლოგიები (POLID07-LS) პრაქტიკული
112387
ოთხოზორია ნინო
თანამედროვე ევროპული პოლიტიკურ-სამართლებრივი აზროვნება (MCI0007-LS) პრაქტიკული
---
2-10:00 112361
გობეჩია გიგლა
ახალი მედია (NEMED07-LS) პრაქტიკული
112460
ბერიშვილი მირანდა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
3-11:00 112389
გრიგალაშვილი სულიკო
შავი ზღვის აუზში მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესები (RIBSB07-LS) პრაქტიკული
112486
ბუხრაშვილი ეკა
ქართული დიპლომატია (GDIP007-LS) პრაქტიკული
112480
ყიფიანი მაია
История и политика Европейского союза (HPEU007-LS) практич. Работа
612381
კიკნაძე ავთანდილი
Современная дипломатия (MODI007-LS) практич. Работа
4-12:00 112460
ზირაქაშვილი გიორგი
კონფლიქტოლოგია (CONF007-LS) პრაქტიკული
112561.1-7
მოვსესიანი ირინე
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
112460
ბერიშვილი მირანდა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
5-13:00 --- 112586.3-7
ცომაია თეა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
---
6-14:00 112388
ჩქოფოია სოფო
საერთაშორისო ტერორიზმი (INT0007) პრაქტიკული
112585
თელია ქეთევან
პოლიტიკური ფსიქოლოგია (POPS007) პრაქტიკული
--- 112535.3-7
ცომაია თეა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
7-15:00 112561.1-7
მოვსესიანი ირინე
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
---
8-16:00 112388
მაისურაძე თამარ
ორატორული ხელოვნება და რიტორიკა (RTHRH07-LS) პრაქტიკული
112485
თევდორაშვილი თამარ
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
112386
ბახსოლიანი ნანა
ქართული ემიგრაცია ევროპაში (GEEU007) პრაქტიკული
112562
სტრელკოვა რუსუდან
PR-ის საფუძვლები (FOPR0007-LS) პრაქტიკული
112361
მაისურაძე თამარ
ორატორული ხელოვნება (საჯარო კამათის ტექნოლოგიები) (RATPD07-LS) პრაქტიკული
9-17:00 ---
10-18:00 --- --- 712585
კიკნაძე ავთანდილი
საზღვარგარეთის ქვეყნების დიპლომატია (DFC0007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 712585
კიკნაძე ავთანდილი
საზღვარგარეთის ქვეყნების დიპლომატია (DFC0007-LS) ლექცია
--- 712585
ჯიჯეიშვილი ქეთი
მსოფლიო პოლიტიკური და ეკონომიკური რუკის რეგიონალური პროცესების კვლევის ანალიზი (WMA0007-LS) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-610ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112286
კუპრაშვილი ჰენრი
ეროვნული უშიშროების სისტემური ინფორმაციული უზრუნველყოფა (SIPNS07-LS) პრაქტიკული
112580
ასლანიშვილი მანანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112461.1-7
ტაბატაძე ხათუნა
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
112286
ჩქოფოია სოფო
ახლო აღმოსავლეთი რეგიონალურ პოლიტიკაში (NEPA007-LS) პრაქტიკული
--- 112485
ჩქოფოია სოფო
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) პრაქტიკული
2-10:00 112360
მაისურაძე თამარ
ორატორული ხელოვნება (საჯარო კამათის ტექნოლოგიები) (RATPD07-LS) პრაქტიკული
3-11:00 112562
ჭიაურელი ვანო
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
112385
კაპანაძე ლალი
გეოპოლიტიკა: წარსული და თანამედროვება (GPM0007-LS) პრაქტიკული
112487
დარჩაშვილი მანანა
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
---
4-12:00 112462.2-7
ფეტელავა სოფიკო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112260
მიქავა ირაკლი
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (INTCO07-LS) პრაქტიკული
112389
ჩქოფოია სოფო
საერთაშორისო ტერორიზმი (INT0007) პრაქტიკული
5-13:00 --- 112380
თავდიშვილი მურმან
Мировые цивилизации (WOCL007-LS) лекция
112586.2-7, 112562.2-7
ლეჟავა ეკატერინე
უცხოური ენა (ფრანგული2) (FLN1207-P-F2) პრაქტიკული
6-14:00 112288
კუპრაშვილი ჰენრი
ეროვნული უშიშროების სისტემური ინფორმაციული უზრუნველყოფა (SIPNS07-LS) პრაქტიკული
112287
კუპრაშვილი ჰენრი
ეროვნული უშიშროების სისტემური ინფორმაციული უზრუნველყოფა (SIPNS07-LS) პრაქტიკული
112289
სულაბერიძე ნინო
საერთაშორისო სახელშეკრულებლო სამართალი (IPL-0507-LS) პრაქტიკული
112487
ჩქოფოია სოფო
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) პრაქტიკული
112361
სურმავა მარინე
კრიტიკული აზროვნება (CRTHI07) პრაქტიკული
7-15:00
8-16:00 112462
გაფრინდაშვილი როზა
სოციალური ფსიქოლოგია (SOCPS07-LS) პრაქტიკული
112561
ღურწკაია კარლო
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
612280
კალანდაძე გიორგი
Международные организации (LIO0007-LS) практич. Работа
112461.1-7
ტაბატაძე ხათუნა
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
112288
ჩხიკვიშვილი გიორგი
ახლო აღმოსავლეთი რეგიონალურ პოლიტიკაში (NEPA007-LS) პრაქტიკული
112287
ჩხიკვიშვილი გიორგი
ახლო აღმოსავლეთი რეგიონალურ პოლიტიკაში (NEPA007-LS) პრაქტიკული
9-17:00
10-18:00 --- --- 712560
ლომინაძე სერგო
ბიზნეს-ურთიერთობები (BR00007-LS) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-611ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112385
ბახსოლიანი ნანა
ქართული ემიგრაცია ევროპაში (GEEU007) პრაქტიკული
112485, 112486
ბუხრაშვილი ეკა
ქართული დიპლომატია (GDIP007-LS) ლექცია
--- 612381
მაისურაძე ნათელა
Основы международного права (COSOP07-LS) практич. Работа
112560, 112561, 112562
ბოჭორიშვილი ირაკლი
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
2-10:00 --- 112555
დალაქიშვილი გოჩა
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
112560, 112561, 112562
ჭიაურელი ვანო
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
3-11:00 --- 112480
ლომიძე ნონა
Мировая политика (WOPO007 ) практич. Работа
112461, 112462, 112460
ზირაქაშვილი გიორგი
კონფლიქტოლოგია (CONF007-LS) ლექცია
112540
არღანაშვილი ლიანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
612280
სეხნიაშვილი დალი
Мировая экономика (WEC0007-LS) лекция
4-12:00 112505, 112506
ბრელიძე მარინე
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
112287, 112288, 112289
გვენეტაძე ეპიფანე
ნატოს ახალი სტრატეგია ევრაზიაში (NNSE007-LS) ლექცია
112566, 112565, 112567
კაპანაძე თემურ
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
5-13:00 112386, 112385
გრიგალაშვილი სულიკო
გეოპოლიტიკა: წარსული და თანამედროვება (GPM0007-LS) ლექცია
112387, 112388, 112389
გრიგალაშვილი სულიკო
შავი ზღვის აუზში მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესები (RIBSB07-LS) ლექცია
112462, 112461, 112460
გაფრინდაშვილი როზა
სოციალური ფსიქოლოგია (SOCPS07-LS) ლექცია
112488, 112489, 112487
ჯიქია მარიამ
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) ლექცია
112287, 112289, 112288
ჩხიკვიშვილი გიორგი
ახლო აღმოსავლეთი რეგიონალურ პოლიტიკაში (NEPA007-LS) ლექცია
112586
თელია ქეთევან
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
6-14:00 112480
კანდელაკი ოთარი
Теория национализма (NATH007-LS) практич. Работа
112389, 112387, 112388
გრიგალაშვილი სულიკო
გეოპოლიტიკა: წარსული და თანამედროვება (GPM0007-LS) ლექცია
112481, 112480
კიკნაძე ავთანდილი
Искусство переговоров (NTP0007-LS) лекция
7-15:00 --- 112461, 112460, 112462
ლომინაძე სერგო
PR და ბრენდინგი (PRBR007-LS) ლექცია
112388, 112389, 112387
ბახსოლიანი ნანა
ქართული ემიგრაცია ევროპაში (GEEU007) ლექცია
112586, 112585
კაპანაძე თემურ
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
8-16:00 --- 112389
მაისურაძე თამარ
ორატორული ხელოვნება და რიტორიკა (RTHRH07-LS) პრაქტიკული
112586.3-7
ცომაია თეა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112289
ვასაძე ხატია
დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი (IPL-0707-LS) პრაქტიკული
112535.3-7
ცომაია თეა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
9-17:00 112526, 112527, 112525
მგელაძე ანტონ
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
112285
გვენეტაძე ეპიფანე
ნატოს ახალი სტრატეგია ევრაზიაში (NNSE007-LS) პრაქტიკული
10-18:00 912510
კვესელავა იგორ
საქართველო და მსოფლიო (GEWO007-L) ლექცია
712535.3-7, 712585.3-7, 712570.4-7
ჩიქვინიძე ია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული) (TPTF007) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- 912585
ჯიჯეიშვილი ქეთი
საერთაშორისო ორგანიზაციები მსოფლიო პოლიტიკურ პროცესებში (SAEROGPOL) ლექცია
712560
სტრელკოვა რუსუდან
რეკლამის ფსიქოლოგია (ADPS007) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-613ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112461
შონია მურადი
სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (MESOS07-LS) პრაქტიკული
112587
ბოჭორიშვილი ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112488.1-7
ზარაფიშვილი ასმათი
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
--- 612280
სეხნიაშვილი დალი
Мировая экономика (WEC0007-LS) практич. Работа
612280
ალავერდოვი ემილია
Фактор религии в международных отношениях (RFIR007-LS) практич. Работа
2-10:00 112380
მაისურაძე ნათელა
Основы международного права (COSOP07-LS) практич. Работа
3-11:00 112289
კუპრაშვილი ჰენრი
ეროვნული უშიშროების სისტემური ინფორმაციული უზრუნველყოფა (SIPNS07-LS) პრაქტიკული
--- 112485
ჩახუნაშვილი ელენე
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112561
ჭიაურელი ვანო
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
112386
გრიგალაშვილი სულიკო
შავი ზღვის აუზში მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესები (RIBSB07-LS) პრაქტიკული
4-12:00 112386
კაპანაძე ლალი
გეოპოლიტიკა: წარსული და თანამედროვება (GPM0007-LS) პრაქტიკული
612280
კანდელაკი ოთარი
Международные организации (LIO0007-LS) лекция
5-13:00 112481
ფოცხვერაშვილი დიანა
Прикладная психология (APPSY07) практич. Работа
112560
ბერიშვილი მირანდა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112380
კიკნაძე ავთანდილი
Современная дипломатия (MODI007-LS) практич. Работа
612381
კანდელაკი ოთარი
НАТО в системе международных отношений (NNSTR07-LS) практич. Работа
112488
ბუხრაშვილი ეკა
ქართული დიპლომატია (GDIP007-LS) პრაქტიკული
6-14:00 112462
შონია მურადი
სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (MESOS07-LS) პრაქტიკული
---
7-15:00 112285
თევდორაშვილი თამარ
საერთაშორისო სახელშეკრულებლო სამართალი (IPL-0507-LS) პრაქტიკული
112561.2-7
ფავლენიშვილი თამარი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112489
ბუხრაშვილი ეკა
ქართული დიპლომატია (GDIP007-LS) პრაქტიკული
612381
კანდელაკი ოთარი
НАТО в системе международных отношений (NNSTR07-LS) лекция
---
8-16:00 112286
სულაბერიძე ნინო
დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი (IPL-0707-LS) პრაქტიკული
112387
გრიგალაშვილი სულიკო
შავი ზღვის აუზში მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესები (RIBSB07-LS) პრაქტიკული
112481
კიკნაძე ავთანდილი
Искусство переговоров (NTP0007-LS) практич. Работа
112535.2-7
გუგუნავა რუსუდან
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
9-17:00 --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 712535
ხოხობაშვილი თამარი
თბილისის არქეოლოგია (ARTBI07) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- 712560
სტრელკოვა რუსუდან
რეკლამის ფსიქოლოგია (ADPS007) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-619ა (კ)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-621ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112487
ლაბაძე სოფიკო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112480
ფოცხვერაშვილი დიანა
Прикладная психология (APPSY07) практич. Работа
112388
ბახსოლიანი ნანა
ქართული ემიგრაცია ევროპაში (GEEU007) პრაქტიკული
112462
ლომინაძე სერგო
PR და ბრენდინგი (PRBR007-LS) პრაქტიკული
112388
გრიგალაშვილი სულიკო
გეოპოლიტიკა: წარსული და თანამედროვება (GPM0007-LS) პრაქტიკული
112535
ინანიშვილი გივი
არქეოლოგიის საფუძვლები (PRIAR-007) პრაქტიკული
2-10:00
3-11:00 112488
ჩქოფოია სოფო
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) პრაქტიკული
112387
ჩქოფოია სოფო
საერთაშორისო ტერორიზმი (INT0007) პრაქტიკული
112585
ჭუმბურიძე მარიამ
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112488
სულაბერიძე ნინო
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
112388
ოთხოზორია ნინო
თანამედროვე ევროპული პოლიტიკურ-სამართლებრივი აზროვნება (MCI0007-LS) პრაქტიკული
112587
გომართელი ნინო
მსოფლიო ცივილიზაციები (MSOFCIV07) პრაქტიკული
4-12:00
5-13:00 112585
ჭუმბურიძე მარიამ
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112587
კუტუბიძე იაშა
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
112360
სურმავა მარინე
კრიტიკული აზროვნება (CRTHI07) პრაქტიკული
112386
ჩქოფოია სოფო
საერთაშორისო ტერორიზმი (INT0007) პრაქტიკული
112580
დარცმელია გუგული
Глобальное управление (GLGOV 07-LS) практич. Работа
112387
მაისურაძე თამარ
ორატორული ხელოვნება და რიტორიკა (RTHRH07-LS) პრაქტიკული
6-14:00
7-15:00 112481
ბენაშვილი ჟანა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112285
კუპრაშვილი ჰენრი
ეროვნული უშიშროების სისტემური ინფორმაციული უზრუნველყოფა (SIPNS07-LS) პრაქტიკული
112260
აფხაიძე თინათინ
PR-ის ფსიქოლოგია (PSFOPR07-LS) პრაქტიკული
112260, 112261
მიქავა ირაკლი
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (INTCO07-LS) ლექცია
112380
სეხნიაშვილი დალი
Международные экономические отношения (RINEC07-LS) лекция
8-16:00 112385
ჩქოფოია სოფო
საერთაშორისო ტერორიზმი (INT0007) პრაქტიკული
112261
მიქავა ირაკლი
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (INTCO07-LS) პრაქტიკული
112285
კუპრეიშვილი თამარი
პოლიტიკური იდეოლოგიები (POLID07-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- 612381
კიკნაძე ავთანდილი
Современная дипломатия (MODI007-LS) лекция
612381
ლომიძე ნონა
Анализ политики (PPA0007-LS) лекция
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 712585
ჯიჯეიშვილი ქეთი
მსოფლიო პოლიტიკური და ეკონომიკური რუკის რეგიონალური პროცესების კვლევის ანალიზი (WMA0007-LS) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-602ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112341
ბაღათურია მარინა
ტურიზმის ეკონომიკა (TUREC07-LS) პრაქტიკული
112543
სიჭინავა მილორდ
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
112442
გეგენავა ნატო
რეგიონული ეკონომიკა (REGEC07-LS) პრაქტიკული
---
2-10:00 112460
ლომინაძე სერგო
PR და ბრენდინგი (PRBR007-LS) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- 112243
იაკობიძე დავით
უძრავი ქონების შეფასება და გადასახადები (REVAL10) ლექცია
112562, 112560, 112561
ყურაშვილი გუგული
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) ლექცია
112241, 112240
ყურაშვილი გუგული
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) ლექცია
112441, 112440, 112442
გარაყანიძე ზურაბ
მაკროეკონომიკა (BMAME05) ლექცია
4-12:00 112461
გაფრინდაშვილი როზა
სოციალური ფსიქოლოგია (SOCPS07-LS) პრაქტიკული
112241
ანთია ნარგიზა
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
112342, 112343
ბუხრაშვილი ეკა
ევროპის სოციალური პოლიტიკა (BESP007) ლექცია
---
5-13:00 112581
კანდელაკი ოთარი
Политическая география (HPG0007-LS) практич. Работа
112389, 112387, 112388
ამირგულაშვილი მაია
თანამედროვე ევროპული პოლიტიკურ-სამართლებრივი აზროვნება (MCI0007-LS) ლექცია
112242
ყიზილაშვილი კონსტანტინე
ინვესტიციები (INV0007-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 112287
კუპრეიშვილი თამარი
პოლიტიკური იდეოლოგიები (POLID07-LS) პრაქტიკული
112485, 112486
დარჩაშვილი მანანა
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) ლექცია
112567, 112565, 112566
შენგელია რევაზი
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) ლექცია
---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 112587
თელია ქეთევან
პოლიტიკური ფსიქოლოგია (POPS007) პრაქტიკული
--- --- 112442.2-7
ნატროშვილი თამარი
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112443
ხარხელაური ხათუნა
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 912540
ჯოლია გურამი
კრეატიული ეკონომიკა (KREATEKONOM) ლექცია
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-603ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 112342, 112343
ჭელიძე მედეა
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) ლექცია
--- ---
2-10:00 --- --- 112572.1-7, 112541.1-7
ლეჟავა ეკატერინე
უცხოური ენა (ფრანგული2) (FLN1207-P-F2) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- 112240
ყიზილაშვილი კონსტანტინე
ინვესტიციები (INV0007-LS) პრაქტიკული
--- --- 112542
ხეოშვილი გიორგი
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
4-12:00 --- 112442
შენგელია ნათია
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
112555.2-7
ალექსიშვილი ნინო
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
5-13:00 --- 112441, 112440, 112442
რამიშვილი ვარლამი
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) ლექცია
112441, 112442, 112440
კვარაცხელია ლია
რეგიონული ეკონომიკა (REGEC07-LS) ლექცია
112342
ჭელიძე მედეა
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112441, 112442, 112440
ჭიკაიძე ნაზი
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) ლექცია
112341, 112340
ჭელიძე მედეა
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) ლექცია
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 112540
ოსიძე ლევანი
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-605ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 112441.2-7
ნათაძე ირინა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- 112541.3-7
კოკოჩაშვილი ნათელა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
--- 112588.1-7
გუგუნავა რუსუდან
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
3-11:00 --- 112341
ხანთაძე გიორგი
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
--- 112542.2-7
რუსიეშვილი ეკა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
4-12:00 --- 112581
კუპრეიშვილი თამარი
Глобальное управление (GLGOV 07-LS) практич. Работа
---
5-13:00 --- 112343
ბუხრაშვილი ეკა
ევროპის სოციალური პოლიტიკა (BESP007) პრაქტიკული
112340
ბუხრაშვილი ეკა
ევროპის სოციალური პოლიტიკა (BESP007) პრაქტიკული
112541
ლემონჯავა პარმენ
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
112444
ლემონჯავა ლექსო
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112242
კურტანიძე ხათუნა
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
112588.1-7
გუგუნავა რუსუდან
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
112555.2-7
ალექსიშვილი ნინო
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
7-15:00 --- 112540, 112541
ლემონჯავა პარმენ
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) ლექცია
---
8-16:00 --- --- 112241
ყიზილაშვილი კონსტანტინე
ინვესტიციები (INV0007-LS) პრაქტიკული
112486
ჩქოფოია სოფო
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 712540
ჯოლია გურამი
ცოდნის ეკონომიკა (ECK0007-LS ) ლექცია
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-606ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112441.1-7
გურგენიძე ნონა
უცხოური ენა (გერმანული 4) (FLNG407-P) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 --- 112541.2-7
ცხვედიანი ირინე
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკული
112385, 112386
ამირგულაშვილი მაია
თანამედროვე ევროპული პოლიტიკურ-სამართლებრივი აზროვნება (MCI0007-LS) ლექცია
--- 112588.2-7
კიკვაძე თამარი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- 112343, 112342
ხანთაძე გიორგი
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) ლექცია
112440
დევიძე თამარ
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
4-12:00 --- ---
5-13:00 --- --- 112572.2-7
ნათაძე ირინა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112540
არღანაშვილი ლიანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
--- 112441
გეგენავა ნატო
რეგიონული ეკონომიკა (REGEC07-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112543
ბლიაძე თამარი
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- 112543
ჩხეიძე ანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112572, 112571, 112573
ბუაჩიძე ნუგზარ
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
112441
აბუაშვილი თამარი
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
8-16:00 112568, 112570, 112569
მგელაძე ანტონ
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
112442.2-7
ნატროშვილი თამარი
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112488, 112489, 112487
ამირგულაშვილი მაია
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) ლექცია
---
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 912575
ბარათაშვილი ევგენი
ბიზნესის მართვის კლასტერული პოლიტიკა (MCP1007-L) ლექცია
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-607ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 612280
კალანდაძე გიორგი
Политический анализ международных отношений (POAIR07-LS) практич. Работа
--- --- 112288
მადუაშვილი გიორგი
საერთაშორისო სახელშეკრულებლო სამართალი (IPL-0507-LS) პრაქტიკული
112587
მეტრეველი ლია
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
2-10:00 112342, 112343
დურმიშიძე ნუგზარ
ეკონომიკური დიპლომატია (ECDIP07-LS) ლექცია
112572.2-7
ნათაძე ირინა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112440
გოგოლაძე ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
3-11:00 112341, 112340
დურმიშიძე ნუგზარ
ეკონომიკური დიპლომატია (ECDIP07-LS) ლექცია
112285
თევდორაშვილი თამარ
დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი (IPL-0707-LS) პრაქტიკული
112586
თელია ქეთევან
პოლიტიკური ფსიქოლოგია (POPS007) პრაქტიკული
612280
ალავერდოვი ემილია
Фактор религии в международных отношениях (RFIR007-LS) лекция
4-12:00 --- 112361
შელეგია მამუკა
რეკლამა მასკომუნიკაციაში (AIMSK07) პრაქტიკული
112443.2-7
ტაბუცაძე ქეთევან
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
5-13:00 --- 112342
დურმიშიძე ნუგზარ
ეკონომიკური დიპლომატია (ECDIP07-LS) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- 112244
ყიზილაშვილი კონსტანტინე
ინვესტიციები (INV0007-LS) პრაქტიკული
112543
ხეოშვილი გიორგი
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
112443
ხარხელაური ხათუნა
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
112443.1-7
გილაური ნინო
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
7-15:00 --- ---
8-16:00 --- 112440
შენგელია ნათია
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
--- 112565
შენგელია რევაზი
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- 712540
კვარაცხელია ლია
ეკონომიკური პოლიტიკა (ECP0007-LS) ლექცია
712540.4-7, 712505.2-7, 712555.4-7
მეგრელიშვილი ტატიანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-608ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 112540
ოსიძე ლევანი
პოლიტოლოგია (POL0007) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 --- 112444
კავთიძე ედუარდი
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- 112244, 112243, 112242
სიჭინავა ალექსანდრე
ინვესტიციები (INV0007-LS) ლექცია
112542, 112543
სიჭინავა მილორდ
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) ლექცია
112240, 112241
სიჭინავა ალექსანდრე
ინვესტიციები (INV0007-LS) ლექცია
112443.1-7
გილაური ნინო
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- 112541.2-7
ცხვედიანი ირინე
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკული
112440
გეგენავა ნატო
რეგიონული ეკონომიკა (REGEC07-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112240
ანთია ნარგიზა
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
112341
ჭელიძე მედეა
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
112485
ბუხრაშვილი ეკა
ქართული დიპლომატია (GDIP007-LS) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- 112340, 112341
ზიბზიბაძე გიორგი
ტურიზმის ეკონომიკა (TUREC07-LS) ლექცია
112587
ბოჭორიშვილი ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- 112442.1-7
გურამიშვილი ზაირა
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 712540
ქინქლაძე რუსუდანი
კვლევის სტატისტიკური მეთოდები (KVLST07) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-609ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 112245
ფაილოძე ნინო
ინფორმაციული ტექნოლოგიები აღრიცხვაში (INT007GA1-LB) ლექცია
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-615ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112542
ლომაია ნანა 01548544
დემოკრატია და მოქალაქეობა (DAC0007-LS) ლექცია
112243
კოღუაშვილი პაატა
მიწის ადმინისტრირება (APL0007-LS) პრაქტიკული
--- 112343
დურმიშიძე ნუგზარ
ეკონომიკური დიპლომატია (ECDIP07-LS) პრაქტიკული
2-10:00 --- 112340
დურმიშიძე ნუგზარ
ეკონომიკური დიპლომატია (ECDIP07-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- 112581
ბურჯალიანი არსენ
Социология (SOC0007) практич. Работа
112243
კოღუაშვილი პაატა
მიწის ადმინისტრირება (APL0007-LS) ლექცია
--- 112485
რუხაძე რევაზ
პატარა ქვეყანა საერთაშორისო ურთიერთობებში (SCG0007-LS) პრაქტიკული
4-12:00 112340, 112341
ბუხრაშვილი ეკა
ევროპის სოციალური პოლიტიკა (BESP007) ლექცია
--- 112440
გოგოლაძე ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112342
ცინცაძე რევაზ
ბიზნეს სამართლის საფუძვლები (BBL0007-LS) პრაქტიკული
5-13:00 --- 112343
ყიზილაშვილი კონსტანტინე
ტურიზმის ეკონომიკა (TUREC07-LS) პრაქტიკული
--- 112440
გარაყანიძე ზურაბ
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112540
ხეოშვილი გიორგი
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
112485, 112486
ამირგულაშვილი მაია
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) ლექცია
112241
კატუკია ვალერი
ინტერნეტ მარკეტინგი (INMAR07-LS) პრაქტიკული
7-15:00 --- 112342, 112343
ცინცაძე რევაზ
ბიზნეს სამართლის საფუძვლები (BBL0007-LS) ლექცია
112540, 112541
ხეოშვილი გიორგი
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
8-16:00 --- 112461
ლომინაძე სერგო
PR და ბრენდინგი (PRBR007-LS) პრაქტიკული
112581
ასლანიშვილი მანანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- 712535.2-7, 712570.2-7, 712585.4-7
მეგრელიშვილი ტატიანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- 712540
კვარაცხელია ლია
ეკონომიკური პოლიტიკა (ECP0007-LS) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-611ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112243
იაკობიძე დავით
უძრავი ქონების შეფასება და გადასახადები (REVAL10) პრაქტიკული
--- --- 112542
ლომაია ნანა 01548544
დემოკრატია და მოქალაქეობა (DAC0007-LS) პრაქტიკული
--- 112442
აბუაშვილი თამარი
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- ---
3-11:00 --- 112570
ღურწკაია კარლო
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
112244, 112242
კვარაცხელია ლია
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) ლექცია
112541
ხეოშვილი გიორგი
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- 112540
ლემონჯავა პარმენ
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
--- 112342
ხანთაძე გიორგი
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112341, 112340
ხანთაძე გიორგი
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) ლექცია
112360
შელეგია მამუკა
რეკლამა მასკომუნიკაციაში (AIMSK07) პრაქტიკული
--- 112581
ლომიძე ნონა
История дипломатии (HODIP07-LS) практич. Работа
112442
დევიძე თამარ
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
6-14:00 112588.2-7
კიკვაძე თამარი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112343, 112342
ზიბზიბაძე გიორგი
ტურიზმის ეკონომიკა (TUREC07-LS) ლექცია
7-15:00 --- --- --- 112360, 112361
შელეგია მამუკა
რეკლამა მასკომუნიკაციაში (AIMSK07) ლექცია
---
8-16:00 --- --- --- 112341
ბუხრაშვილი ეკა
ევროპის სოციალური პოლიტიკა (BESP007) პრაქტიკული
112365, 112367, 112366
ნადარეიშვილი ნანა
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) ლექცია
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 712540
ჯოლია გურამი
ცოდნის ეკონომიკა (ECK0007-LS ) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- 712540
კვარაცხელია დემნა
მაკროეკონომიკა 2 (MAC0207-LS) ლექცია
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-612ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 112581
ასლანიშვილი მანანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- 112342
ყიზილაშვილი კონსტანტინე
ტურიზმის ეკონომიკა (TUREC07-LS) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- 112441
ხარხელაური ხათუნა
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- 112469
ხანთაძე გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
--- 112441
კავთიძე ედუარდი
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- 112443
ლემონჯავა ლექსო
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
112541.3-7
კოკოჩაშვილი ნათელა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
--- 112242
კატუკია ვალერი
ინტერნეტ მარკეტინგი (INMAR07-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112542
სიჭინავა მილორდ
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
112564
სიჭინავა ალექსანდრე
Принципы экономики (PRIEC07-LS) практич. Работа
7-15:00 --- --- 112443, 112444
კვარაცხელია ლია
რეგიონული ეკონომიკა (REGEC07-LS) ლექცია
112543
ჩხეიძე ანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 712540
კვარაცხელია დემნა
მაკროეკონომიკა 2 (MAC0207-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-614ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112441.2-7
ნათაძე ირინა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- 112443, 112444
მერაბიშვილი ნოდარ
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) ლექცია
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- 112440
აბუაშვილი თამარი
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
112442, 112441, 112440
გალახვარიძე ნაირა
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) ლექცია
112444, 112443
ჭიკაიძე ნაზი
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) ლექცია
112542.1-7
სიდამონიძე ვანდა
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
---
4-12:00 112343
ხანთაძე გიორგი
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
112341
დურმიშიძე ნუგზარ
ეკონომიკური დიპლომატია (ECDIP07-LS) პრაქტიკული
5-13:00 --- 112444
შენგელია ნათია
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
112572.1-7, 112541.1-7
ლეჟავა ეკატერინე
უცხოური ენა (ფრანგული2) (FLN1207-P-F2) პრაქტიკული
112343
ჭელიძე მედეა
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
112244
ანთია ნარგიზა
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 112442
ბაღათურია მარინა
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
--- --- 112343
ცინცაძე რევაზ
ბიზნეს სამართლის საფუძვლები (BBL0007-LS) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 112243
ყიზილაშვილი კონსტანტინე
ინვესტიციები (INV0007-LS) პრაქტიკული
--- --- 112443
გეგენავა ნატო
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- 912540
იაკობიძე დავით
გლობალური დინამიზმის თანამედროვე ეკონომიკური სინამდვილე (GLOBDIN) ლექცია
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-613ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112342
ბუხრაშვილი ეკა
ევროპის სოციალური პოლიტიკა (BESP007) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 112444.1-7
ზარაფიშვილი ასმათი
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
--- 112444
გეგენავა ნატო
რეგიონული ეკონომიკა (REGEC07-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- 112543
ბლიაძე თამარი
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) ლექცია
112340
ჭელიძე მედეა
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- 112444.2-7
რუსიეშვილი ეკა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112443, 112444
გიგაური ნუნუ
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) ლექცია
112542.2-7
რუსიეშვილი ეკა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112340
ხანთაძე გიორგი
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- 112443.2-7
ტაბუცაძე ქეთევან
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
7-15:00 --- 112444, 112443
მალაშხია გიორგი
მაკროეკონომიკა (BMAME05) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- --- 112442.1-7
გურამიშვილი ზაირა
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 912540
მალაშხია გიორგი
ინსინსტიტუციური ეკონომიკა (INSEKONOM) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-617ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112444
გეგენავა ნატო
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
--- 112441.1-7
გურგენიძე ნონა
უცხოური ენა (გერმანული 4) (FLNG407-P) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- --- 112240
კატუკია ვალერი
ინტერნეტ მარკეტინგი (INMAR07-LS) პრაქტიკული
3-11:00 112406
ჩიკვილაძე ნატო
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
112441
ბაღათურია მარინა
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
112444.2-7
რუსიეშვილი ეკა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- 112340
ბაღათურია მარინა
ტურიზმის ეკონომიკა (TUREC07-LS) პრაქტიკული
112444.1-7
ზარაფიშვილი ასმათი
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
112541
დათუკიშვილი მანანა
ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა (AGL007-LS) ლექცია
112542.1-7
სიდამონიძე ვანდა
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
112543, 112542
ხეოშვილი გიორგი
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
6-14:00 112443
გეგენავა ნატო
რეგიონული ეკონომიკა (REGEC07-LS) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- 112541
დათუკიშვილი მანანა
ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა (AGL007-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 712540
ქინქლაძე რუსუდანი
კვლევის სტატისტიკური მეთოდები (KVLST07) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-702ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112467, 112465, 112466
გითოლენდია ბორისი
მაკროეკონომიკა (BMAME05) ლექცია
112268
როსტიაშვილი თამარ
პროექტების მენეჯმენტი (PROJM07GA1-LS) პრაქტიკული
112370, 112368, 112369
მენაბდე ელენე
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) ლექცია
112564
ასლანიშვილი მანანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112472
მოსიაშვილი ვალერი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
2-10:00 --- 112370, 112369, 112368
ვასაძე მანანა
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) ლექცია
112569, 112568, 112570
ხინთიბიძე ციალა
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
3-11:00 --- --- 112270, 112269, 112268
ლაზვიაშვილი ნინო
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) ლექცია
112372, 112371, 112373
ვასაძე მანანა
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) ლექცია
112470, 112469, 112468
ღურწკაია კარლო
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) ლექცია
4-12:00 112472, 112473, 112471
იაკობიძე დავით
მაკროეკონომიკა (BMAME05) ლექცია
612263c, 612263a, 612263b
კელენჯერიძე მერაბ
Управление проектами (PROMA07-LS) лекция
112571
ერისთავი ქეთევანი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112368, 112369, 112370
ნოზაძე მზევინარ
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) ლექცია
112215
ფირანაშვილი მაკა
ტურიზმის გეოგრაფია (TOUGE07-LS) ლექცია
5-13:00 112569, 112568, 112570
ლემონჯავა პარმენ
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) ლექცია
112372
ვასაძე მანანა
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
112565
დეკანოიძე ბუდუ
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) პრაქტიკული
112465, 112466, 112467
შანავა ზვიად
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) ლექცია
6-14:00 112472, 112471, 112473
ღურწკაია თათია
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) ლექცია
7-15:00 112465, 112467, 112466
ღურწკაია თათია
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) ლექცია
112573, 112571, 112572
ჩიკვილაძე ნატო
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) ლექცია
612364b, 612364a, 112363
ვასაძე მანანა
Введение в туризм (TOUPR07-LS) лекция
112365, 112367, 112366
მენაბდე ელენე
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) ლექცია
112467, 112466, 112465
ხანთაძე გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) ლექცია
8-16:00 --- 112469, 112468, 112470
გიგაური ნუნუ
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) ლექცია
112372, 112371, 112373
მენაბდე ელენე
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) ლექცია
9-17:00 --- 112267, 112266, 112265
ჯორბენაძე ზურაბ
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) ლექცია
112365
სულაშვილი გიორგი
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 712575E
ფარცვანია ბესარიონი
პროექტის პროგრამული შეფასების მენეჯმენტი (PREOM07-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- --- 712575A1
კოჭლამაზაშვილი ლელა
მარკეტინგ-მენეჯმენტი (MARKM07-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-703ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112570
ამილახვარი ლიზა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112473
მარტიაშვილი მაია
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
--- 112269
გაბელაია ლევან
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
---
2-10:00 112564, 112563
სიჭინავა ალექსანდრე
Принципы экономики (PRIEC07-LS) лекция
112371
ნოზაძე მზევინარ
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
---
3-11:00 612364a
ლეთანძე ნინო
Введение в туризм (TOUPR07-LS) практич. Работа
--- --- 112565
ჩხიკვიშვილი გიორგი
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
---
4-12:00 112526.2-7
ქვათაძე ეკატერინე
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112368
კურტანიძე ხათუნა
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
112467.2-7
დავითაია თეა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
---
5-13:00 112467
ხარხელაური ხათუნა
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
112240, 112241
გოდერძიშვილი ბელა
ინტერნეტ მარკეტინგი (INMAR07-LS) ლექცია
112370
აბუაშვილი თამარი
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112373
სულაშვილი გიორგი
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) პრაქტიკული
112367
სულაშვილი გიორგი
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) პრაქტიკული
112467
სესაძე ნელი
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
7-15:00 612364b, 612364a
ცაავა გიორგი
Основы монетарной политики (BMPBT07-LS) лекция
112572
გოცირიძე ზურაბ
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
112245
შანავა ზვიად
ბიზნესის სტრატეგიული დაგეგმვა და განვითარება (STPLB07-LS) პრაქტიკული
8-16:00 --- 112466.1-7
ვარძელაშვილი ჟანეტა
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
112267
მაზიაშვილი ნინო
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) პრაქტიკული
112569.2-7
რატიანი ნანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- 712505.1-7
ტაბუცაძე ქეთევან
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 712575H
ყურაშვილი გუგული
მოლაპარაკების ხელოვნება (ARN0007) პრაქტიკული
--- 712505.1-7
ტაბუცაძე ქეთევან
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
712575A3
ბერიკაშვილი ლია
მარკეტინგ-მენეჯმენტი (MARKM07-LS) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-704ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112567.2-7
მაზანაშვილი ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
--- 112563.2-7
ფავლენიშვილი თამარი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112568
გვენეტაძე ნანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112563.2-7
ფავლენიშვილი თამარი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112468
მორჩილაძე გიორგი
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) პრაქტიკული
2-10:00 612364a
ცაავა გიორგი
Основы монетарной политики (BMPBT07-LS) практич. Работа
3-11:00 112373
ბენია მაია
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
--- 112365
მენაბდე ელენე
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
112269
კერესელიძე შალვა
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) პრაქტიკული
4-12:00 112526.3-7
სიგუა მაია
უცხოური ენა (ფრანგული2) (FLN1207-P-F2) პრაქტიკული
--- 112473
ღურწკაია კარლო
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
5-13:00 112566.2-7
ზაუტაშვილი ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112245
შანავა ზვიად
ბიზნესის სტრატეგიული დაგეგმვა და განვითარება (STPLB07-LS) ლექცია
112564, 112563
რუხაძე რევაზ
Политология (POL0007-LS) лекция
---
6-14:00 112564
რუხაძე რევაზ
Политология (POL0007-LS) практич. Работа
112363
ლეთანძე ნინო
Введение в туризм (TOUPR07-LS) практич. Работа
612263a
მარიდაშვილი მანანა
Риск-менеджмент (RISKM07-LS) практич. Работа
112268
გაბელაია ლევან
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
7-15:00 112270
კერესელიძე შალვა
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) პრაქტიკული
8-16:00 112266
მაზიაშვილი ნინო
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) პრაქტიკული
112270
ანთია ნარგიზა
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
112466.2-7
ლომსაძე ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112566.2-7
ზაუტაშვილი ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112215
ფირანაშვილი მაკა
საქართველოს ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები (TRRO207-LS) ლექცია
9-17:00 --- 712575B
ლორთქიფანიძე რევაზ
ფინანსური ანალიზი (FINAN07-LP) ლექცია
10-18:00 712575C, 712575D
იაშვილი გენადი
ბრენდმენეჯმენტი (BRMEN07-LS) ლექცია
--- --- 712575D
შერაზადიშვილი ბესიკ
მომსახურების მენეჯმენტი (SMA0007-LS) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 712575C
ზირაქაშვილი გიორგი
საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR00007) პრაქტიკული
--- 712575F
ბაქანიძე თეონა
ბიზნეს - პროექტის მენეჯმენტი (BUPMB07-LP) ლექცია
712575C
მეტრეველი მარინა
ტურიზმის ბიზნესი (TRB0007-LS) ლექცია
---
13-21:00 --- 712585.1-7
ბერიშვილი მირანდა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-705ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 112363
ჩეჩელაშვილი მაია
Методы бизнес-анализа (BUSAN07-LP) лекция
2-10:00 112465
კობახიძე მაია
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- --- 112467
კავთიძე ედუარდი
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
112472
კავთიძე ედუარდი
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
---
3-11:00 112463
სვიმონიშვილი მზია
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 112564, 112563
იმნაძე ბორისი
Академическое письмо (AWR0007-LS) лекция
112470
ლეჟავა ლეილა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112363
ქუთათელაძე ალეკო
ალგორითმების თეორიის საფუძვლები (ATP0007-LP) პრაქტიკული
612364b
დათაშვილი მარიამ
Сравнительный менеджмент (COMPM07-LS) практич. Работа
---
5-13:00 --- 112245
ჯორბენაძე ზურაბ
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
612263b
მარიდაშვილი მანანა
Управление проектами (PROMA07-LS) практич. Работа
6-14:00 112463, 112464
ფიჩხაია ირინა
Основы банковского дела (BBABT07-LS) лекция
612364a
ქუთათელაძე ალეკო
ალგორითმების თეორიის საფუძვლები (ATP0007-LP) პრაქტიკული
112465
შენგელია ნათია
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
112464, 112463
ყანდაშვილი თეიმურაზ
Международный бизнес (INTBU07-LS) лекция
7-15:00 112568
ხინთიბიძე ციალა
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
712575A4, 712575A3
გვაჯაია ლუარა
საინვესტიციო მენეჯმენტი (INMAN10) ლექცია
8-16:00 112563
რუხაძე რევაზ
Политология (POL0007-LS) практич. Работа
112463
ბოლქვაძე ანა
Основы менеджмента (BASMAR3) практич. Работа
612364b
ქუთათელაძე ალეკო
ალგორითმების თეორიის საფუძვლები (ATP0007-LP) პრაქტიკული
112466
სესაძე ნელი
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
612364a
ჩეჩელაშვილი მაია
Методы бизнес-анализа (BUSAN07-LP) практич. Работа
9-17:00 ---
10-18:00 712575H
ყურაშვილი გუგული
მოლაპარაკების ხელოვნება (ARN0007) ლექცია
--- 712575B.2-7, 712575D.2-7
გამყრელიძე ნანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 712575C
თაბაგარი ჟუჟუნა
ბრენდმენეჯმენტი (BRMEN07-LS) პრაქტიკული
--- 712556.1-7
ჩაგანავა ნინო
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
712575F
ბაქანიძე თეონა
ბიზნეს - პროექტის მენეჯმენტი (BUPMB07-LP) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- 712575E
ფარცვანია ბესარიონი
პროექტის პროგრამული შეფასების მენეჯმენტი (PREOM07-LS) ლექცია
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-707ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112526.3-7
სიგუა მაია
უცხოური ენა (ფრანგული2) (FLN1207-P-F2) პრაქტიკული
112566
ლემონჯავა ლექსო
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
--- 112266
როსტიაშვილი თამარ
პროექტების მენეჯმენტი (PROJM07GA1-LS) პრაქტიკული
112469
ხარხელაური ხათუნა
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
---
2-10:00 112467
ლაგვილავა თამარი
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) პრაქტიკული
112363
ჩეჩელაშვილი მაია
Методы бизнес-анализа (BUSAN07-LP) практич. Работа
3-11:00 112468
ხარხელაური ხათუნა
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
112368
ნოზაძე მზევინარ
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
112465
კობახიძე მაია
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
4-12:00 112568
ლემონჯავა პარმენ
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
112373
სულაშვილი გიორგი
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
112270
გაბელაია ლევან
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
112569
ხინთიბიძე ციალა
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
5-13:00 112469.1-7
ვარძელაშვილი ჟანეტა
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
112463, 112464
სიჭინავა ალექსანდრე
Макроэкономика (MACEC07-LS) лекция
112573
ჩიკვილაძე ნატო
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112571
გოცირიძე ზურაბ
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
112215
ფირანაშვილი მაკა
ტურიზმის გეოგრაფია (TOUGE07-LS) პრაქტიკული
7-15:00 112369
ბენია მაია
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
112469.2-7
ბოჭორიშვილი ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112265
ყურაშვილი გუგული
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 112245
მამფორია ნანი
ინფორმაციული ტექნოლოგიები აღრიცხვაში (INT007GA1-LB) პრაქტიკული
112571
ჩიკვილაძე ნატო
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- 112367
ბენია მაია
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- 712575H
გოდერძიშვილი ბელა
გაყიდვების მენეჯმენტი (SLM0007-LS) ლექცია
--- 712575B
ლორთქიფანიძე რევაზ
ფინანსური ანალიზი (FINAN07-LP) პრაქტიკული
11-19:00 712575Q
ჩხეიძე მაია
წერითი კომუნიკაცია (WCO0607-P) პრაქტიკული
--- --- 712575H
გოდერძიშვილი ბელა
გაყიდვების მენეჯმენტი (SLM0007-LS) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- 712575A1, 712575A2
კოჭლამაზაშვილი ლელა
მარკეტინგ-მენეჯმენტი (MARKM07-LS) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- 712575Q
ბაქანიძე თეონა
პროექტის მართვის სისტემა (PROSI07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 712575F
ცინცაძე ალიკო
მონაცემთა ბაზების მენეჯმენტი (DBM 0207-LP) პრაქტიკული
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-708ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 112573.1-7
გოგისვანიძე ლალი
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
--- 612263a
მარიდაშვილი მანანა
Управление проектами (PROMA07-LS) практич. Работа
2-10:00 --- 112568
გვენეტაძე ნანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- 112469
გოდერძიშვილი ბელა
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) პრაქტიკული
112369
სულაშვილი გიორგი
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
112564
ასლანიშვილი მანანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112266
ანთია ნარგიზა
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
4-12:00 112468
ბენია მაია
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
112372
სულაშვილი გიორგი
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
5-13:00 112469.2-7
ბოჭორიშვილი ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- 112473
სულაშვილი გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
612364b
ჩეჩელაშვილი მაია
Методы бизнес-анализа (BUSAN07-LP) практич. Работа
6-14:00 --- 112466.2-7
ლომსაძე ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112572
ბლიაძე თამარი
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
112469
ბენია მაია
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
7-15:00 --- 112469.1-7
ვარძელაშვილი ჟანეტა
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
612263b
მარიდაშვილი მანანა
Риск-менеджмент (RISKM07-LS) практич. Работа
8-16:00 112363
ცაავა გიორგი
Основы монетарной политики (BMPBT07-LS) практич. Работа
112567
დეკანოიძე ბუდუ
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) პრაქტიკული
112571
ბლიაძე თამარი
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
112573
გოცირიძე ზურაბ
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 712575Q
ჩხეიძე მაია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
712575C
ზირაქაშვილი გიორგი
საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR00007) ლექცია
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- 712575B
ლიპარტია ზურაბ
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი (AUFAC07-LS) პრაქტიკული
712575E
ფარცვანია ბესარიონი
პროგრამული შეფასება - ფორმები და მიდგომები (PREFA07- LS) ლექცია
712575A2
სიხარულიძე ნუგზარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 712575A1
ხარხელი მანანა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) პრაქტიკული
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-709ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112472
ჭუმბურიძე მარიამ
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- 112470
კაპანაძე მაია
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
112265
მაზიაშვილი ნინო
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) პრაქტიკული
2-10:00 112565
კიკვაძე თამარი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112569.1-7
ალექსიშვილი ნინო
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
---
3-11:00 112570
ამილახვარი ლიზა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112573.2-7
ერისთავი ქეთევანი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112267
ანთია ნარგიზა
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 112270
ჭუბაბრია გოჩა
პროექტის მენეჯმენტი (PRM0007-LP) პრაქტიკული
5-13:00 112466
გოდერძიშვილი ბელა
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) პრაქტიკული
112470
სულაშვილი გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
112267
ჩიკვილაძე ნინო
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) პრაქტიკული
6-14:00 112465
ხანთაძე გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
112371
კურტანიძე ხათუნა
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
112467.2-7
დავითაია თეა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112463
სვიმონიშვილი მზია
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
7-15:00 112370
ქაჯაია ქეთევანი
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
112570
დავითაშვილი ოთარ
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
---
8-16:00 112471
ჯანჯღავა ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112244
მორჩილაძე გიორგი
ინტერნეტ მარკეტინგი (INMAR07-LS) პრაქტიკული
112464
ფიჩხაია ირინა
Основы банковского дела (BBABT07-LS) практич. Работа
112371
ბიძინაშვილი თეა
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- ---
10-18:00 712575A4.1-7
სიხარულიძე ნუგზარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 712575A2
მორჩილაძე გიორგი
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) პრაქტიკული
712575D.1-7
ნატროშვილი თამარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- 712575F
ცინცაძე ალიკო
მონაცემთა ბაზების მენეჯმენტი (DBM 0207-LP) ლექცია
12-20:00 --- --- 712575Q
ბაქანიძე თეონა
პროექტის მართვის სისტემა (PROSI07-LS) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-710ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112266
ბადუაშვილი მანანა
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
112472
გრიგალაშვილი ლევან
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 112463
ყანდაშვილი თეიმურაზ
Международный бизнес (INTBU07-LS) практич. Работа
--- --- ---
3-11:00 112363
ცაავა გიორგი
Основы монетарной политики (BMPBT07-LS) лекция
--- --- 112370
სულაშვილი გიორგი
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
---
4-12:00 112567.2-7
მაზანაშვილი ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112363
დათაშვილი მარიამ
Сравнительный менеджмент (COMPM07-LS) практич. Работа
112268
ყურაშვილი გუგული
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
112467.1-7
ცხადაია ნატალია
უცხოური ენა (გერმანული 4) (FLNG407-P) პრაქტიკული
112463, 112464
ფაილოძე ნინო
Бухгалтерский учет (ACC0007-LS) лекция
112268
მაზიაშვილი ნინო
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) პრაქტიკული
5-13:00
6-14:00 112368
სულაშვილი გიორგი
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) პრაქტიკული
112370
სულაშვილი გიორგი
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) პრაქტიკული
112471
ჯანჯღავა ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112466
კავთიძე ედუარდი
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
112371
სულაშვილი გიორგი
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) პრაქტიკული
712575A4
გვაჯაია ლუარა
საინვესტიციო მენეჯმენტი (INMAN10) პრაქტიკული
7-15:00 112464
ფაილოძე ნინო
Бухгалтерский учет (ACC0007-LS) практич. Работа
8-16:00 112564
იმნაძე ბორისი
Академическое письмо (AWR0007-LS) практич. Работа
112366
სულაშვილი გიორგი
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) პრაქტიკული
612263c
მარიდაშვილი მანანა
Управление проектами (PROMA07-LS) практич. Работа
612364a
დათაშვილი მარიამ
Сравнительный менеджмент (COMPM07-LS) практич. Работа
112369
სულაშვილი გიორგი
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) პრაქტიკული
9-17:00 ---
10-18:00 --- 712575A2
გვაჯაია ლუარა
საინვესტიციო მენეჯმენტი (INMAN10) პრაქტიკული
712540.1-7
გაბუნია რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
712575E
ფარცვანია ბესარიონი
პროგრამული შეფასება - ფორმები და მიდგომები (PREFA07- LS) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 712575D
იაშვილი გენადი
მომსახურების მენეჯმენტი (SMA0007-LS) ლექცია
712575A2, 712575A1
გვაჯაია ლუარა
საინვესტიციო მენეჯმენტი (INMAN10) ლექცია
712575A3
სიხარულიძე ნუგზარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
712575A2
აბრალავა თინათინ
მარკეტინგ-მენეჯმენტი (MARKM07-LS) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- 712575A1
გვაჯაია ლუარა
საინვესტიციო მენეჯმენტი (INMAN10) პრაქტიკული
--- --- 712575A2
სიხარულიძე ნუგზარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-711ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112245
ბერიძე თამარ
ფინანსური მათემატიკა (FMAT308) პრაქტიკული
112473
კავთიძე ედუარდი
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
112269
ანთია ნარგიზა
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
112464
სვიმონიშვილი მზია
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112465
გოდერძიშვილი ბელა
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) პრაქტიკული
112469
შენგელია ნათია
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
2-10:00
3-11:00 112570
ხინთიბიძე ციალა
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
112566
დეკანოიძე ბუდუ
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) პრაქტიკული
112468
ლომიძე ამალი
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112463, 112464
ბოლქვაძე ანა
Основы менеджмента (BASMAR3) лекция
--- 612263c
მარიდაშვილი მანანა
Риск-менеджмент (RISKM07-LS) практич. Работа
4-12:00 112242, 112244
გოდერძიშვილი ბელა
ინტერნეტ მარკეტინგი (INMAR07-LS) ლექცია
5-13:00 112367
ქაჯაია ქეთევანი
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
--- 112363
ქუთათელაძე ალეკო
ალგორითმების თეორიის საფუძვლები (ATP0007-LP) ლექცია
112468
ხანთაძე გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
112571
ერისთავი ქეთევანი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112366
ბიძინაშვილი თეა
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
6-14:00 112470
ბენია მაია
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
112368
ბენია მაია
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
112473.2-7
ამილახვარი ლიზა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
7-15:00 112269
კავთიძე ედუარდი
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) პრაქტიკული
--- 112471
დევიძე თამარ
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
8-16:00 112464
სიჭინავა ალექსანდრე
Макроэкономика (MACEC07-LS) практич. Работа
--- 112466
შენგელია ნათია
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
112569.1-7
ალექსიშვილი ნინო
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
9-17:00 112365
ქაჯაია ქეთევანი
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
--- 712506
ზაუტაშვილი ნინო
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
10-18:00 712570.3-7, 712585.2-7, 712535.4-7
თაბუკაშვილი რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 712575A1.4-7, 712575A3.3-7, 712575A2.3-7, 712575A4.4-7
მეგრელიშვილი ტატიანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
--- 712575B.3-7, 712575D.3-7
ვარძელაშვილი ჟანეტა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- 712575F, 712575H, 712575E
შონია მარიამი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- 712575B
ლიპარტია ზურაბ
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი (AUFAC07-LS) ლექცია
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-713ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112572, 112571
ბლიაძე თამარი
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) ლექცია
612364a, 612364b
კელენჯერიძე მერაბ
Сравнительный менеджмент (COMPM07-LS) лекция
112470, 112468, 112469
გიგაური ნუნუ
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) ლექცია
--- 112267, 112266, 112265
ყურაშვილი გუგული
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) ლექცია
---
2-10:00 112363
კელენჯერიძე მერაბ
Сравнительный менеджмент (COMPM07-LS) лекция
112270, 112268, 112269
ყურაშვილი გუგული
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) ლექცია
112265, 112267, 112266
ჩიკვილაძე ნინო
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) ლექცია
---
3-11:00 112571, 112572, 112573
გოცირიძე ზურაბ
პოლიტოლოგია (POL0007) ლექცია
112465, 112466, 112467
რამიშვილი ვარლამი
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) ლექცია
112456, 112457, 112455
გაბაიძე გიგლა
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) ლექცია
112269, 112268, 112270
როსტიაშვილი თამარ
პროექტების მენეჯმენტი (PROJM07GA1-LS) ლექცია
112269, 112268, 112270
მერაბიშვილი ნოდარ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) ლექცია
112472, 112473, 112471
მოსიაშვილი ვალერი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) ლექცია
4-12:00 112567, 112565, 112566
დეკანოიძე ბუდუ
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) ლექცია
112270, 112268, 112269
გაბელაია ლევან
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) ლექცია
5-13:00 112371, 112373, 112372
შონია ნანა
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) ლექცია
--- 112372, 112371, 112373
ნოზაძე მზევინარ
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) ლექცია
--- 112566, 112567, 112565
ჩხიკვიშვილი გიორგი
პოლიტოლოგია (POL0007) ლექცია
6-14:00 112569, 112568, 112570
დავითაშვილი ოთარ
პოლიტოლოგია (POL0007) ლექცია
612263a, 612263c, 612263b
ყანდაშვილი თეიმურაზ
Управление персоналом (HRESM07-LS) лекция
112245
ჭანტურია ნატალია
ბიზნესის შეფასება (PRETH07-LS) ლექცია
112469, 112468, 112470
მალაშხია გიორგი
მაკროეკონომიკა (BMAME05) ლექცია
112472, 112473, 112471
გიგაური ნუნუ
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) ლექცია
7-15:00 112265, 112267, 112266
როსტიაშვილი თამარ
პროექტების მენეჯმენტი (PROJM07GA1-LS) ლექცია
612263c, 612263b, 612263a
შანავა ზვიად
Риск-менеджмент (RISKM07-LS) лекция
112567
ლემონჯავა ლექსო
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
8-16:00 112365, 112366, 112367
შონია ნანა
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) ლექცია
112266, 112265, 112267
ლომაია ციალა
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRM0007-LS) ლექცია
612263a
დათაშვილი მარიამ
Управление персоналом (HRESM07-LS) практич. Работа
112473.2-7
ამილახვარი ლიზა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112471, 112472, 112473
გრიგალაშვილი ლევან
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) ლექცია
9-17:00 112369, 112368, 112370
შონია ნანა
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- 712585.1-7
ბერიშვილი მირანდა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
712575B.3-7, 712575D.3-7
ვარძელაშვილი ჟანეტა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
712575A1, 712575A2
ხარხელი მანანა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) ლექცია
--- ---
11-19:00 712575A4.3-7, 712575A3.2-7, 712575A1.2-7, 712575B, 712575A2.2-7
ჩიქვინიძე ია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული) (TPTF007) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 712575A3, 712575A4
ხარხელი მანანა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) ლექცია
--- ---
13-21:00 712575D
თაბაგარი ჟუჟუნა
ბრენდმენეჯმენტი (BRMEN07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-714ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112468
ლომიძე ამალი
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- 112566
ჩხიკვიშვილი გიორგი
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
112563.1-7
ფშავლიშვილი ნინო
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკული
---
2-10:00 612263c
დათაშვილი მარიამ
Управление персоналом (HRESM07-LS) практич. Работа
112373
კურტანიძე ხათუნა
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
112567
ჩხიკვიშვილი გიორგი
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
3-11:00 --- 112573.1-7
გოგისვანიძე ლალი
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
4-12:00 112526.1-7, 112567.1-7
ჯაფარაშვილი მაია
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკული
112464
ყანდაშვილი თეიმურაზ
Международный бизнес (INTBU07-LS) практич. Работа
--- 112472
ჭუმბურიძე მარიამ
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112568
დავითაშვილი ოთარ
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
5-13:00 612263b
დათაშვილი მარიამ
Управление персоналом (HRESM07-LS) практич. Работа
6-14:00 112563
იმნაძე ბორისი
Академическое письмо (AWR0007-LS) практич. Работа
112472
ღურწკაია კარლო
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
112467.1-7
ცხადაია ნატალია
უცხოური ენა (გერმანული 4) (FLNG407-P) პრაქტიკული
112569
ღურწკაია კარლო
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
112569
დავითაშვილი ოთარ
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
7-15:00 112268
ლაზვიაშვილი ნინო
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) პრაქტიკული
8-16:00 112471
გრიგალაშვილი ლევან
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
112269
როსტიაშვილი თამარ
პროექტების მენეჯმენტი (PROJM07GA1-LS) პრაქტიკული
--- 112566.1-7
სიდამონიძე ვანდა
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- 712575Q
გოდერძიშვილი ბელა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) ლექცია
712540.3-7, 712555.3-7, 712505.3-7
ჩიქვინიძე ია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული) (TPTF007) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- 712575Q
გოდერძიშვილი ბელა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) პრაქტიკული
712555.1-7
ჩხეიძე ნანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
712575A4
მორჩილაძე გიორგი
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) პრაქტიკული
712575C
მეტრეველი მარინა
ტურიზმის ბიზნესი (TRB0007-LS) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-715ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112567.1-7, 112526.1-7
ჯაფარაშვილი მაია
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკული
--- --- 112573.2-7
ერისთავი ქეთევანი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112215
ფირანაშვილი მაკა
საქართველოს ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები (TRRO207-LS) პრაქტიკული
---
2-10:00 112569.2-7
რატიანი ნანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112372
სულაშვილი გიორგი
ფასიანი ქაღალდები და ფინანსური ბაზრები (SFMBT07-LS) პრაქტიკული
112470
დევიძე თამარ
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
3-11:00 112473
კერესელიძე ლევან
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) პრაქტიკული
112265
ჩიკვილაძე ნინო
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) პრაქტიკული
4-12:00 112245
ბერიძე თამარ
ფინანსური მათემატიკა (FMAT308) ლექცია
112270
ლაზვიაშვილი ნინო
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) პრაქტიკული
---
5-13:00 112266
კავთიძე ედუარდი
რისკ მენეჯმენტი (RSM0007-LS) პრაქტიკული
112566.1-7
სიდამონიძე ვანდა
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
--- 112465
დევიძე თამარ
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
---
6-14:00 112466.1-7
ვარძელაშვილი ჟანეტა
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
112473.1-7
მეგრელიშვილი ტატიანა
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- 112465
გეგენავა ნატო
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
112366
ქაჯაია ქეთევანი
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
8-16:00 112463
ფიჩხაია ირინა
Основы банковского дела (BBABT07-LS) практич. Работа
112472
კერესელიძე შალვა
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) პრაქტიკული
612364b
ლეთანძე ნინო
Введение в туризм (TOUPR07-LS) практич. Работа
112473.1-7
მეგრელიშვილი ტატიანა
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
9-17:00 --- ---
10-18:00 --- --- 712556.1-7
ბერიშვილი მირანდა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- 712575H, 712575F, 712575E
შონია მარიამი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
712575D
ლაბაძე ოთარ
მონაცემთა საცავები კორპორაციულ სისტემებში და მათი მენეჯმენტი (DW12208) ლაბორატორიული
--- --- ---
12-20:00 --- --- 712575D
ლაბაძე ოთარ
მონაცემთა საცავები კორპორაციულ სისტემებში და მათი მენეჯმენტი (DW12208) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-716ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112526.2-7
ქვათაძე ეკატერინე
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112471
ბენია მაია
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
112563.1-7
ფშავლიშვილი ნინო
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 112468
შენგელია ნათია
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
--- 112267
ჭუბაბრია გოჩა
პროექტის მენეჯმენტი (PRM0007-LP) პრაქტიკული
3-11:00 112563
სიჭინავა ალექსანდრე
Принципы экономики (PRIEC07-LS) практич. Работа
112267
ბადუაშვილი მანანა
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 112463
სიჭინავა ალექსანდრე
Макроэкономика (MACEC07-LS) практич. Работа
112471
კერესელიძე შალვა
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) პრაქტიკული
112467
სულაშვილი გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
112464
სვიმონიშვილი მზია
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
5-13:00 112466
ხანთაძე გიორგი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
112265
ბადუაშვილი მანანა
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
112470
ლეჟავა ლეილა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
6-14:00 612364b
ცაავა გიორგი
Основы монетарной политики (BMPBT07-LS) практич. Работа
112464
ბოლქვაძე ანა
Основы менеджмента (BASMAR3) практич. Работа
612364b, 612364a
ქუთათელაძე ალეკო
ალგორითმების თეორიის საფუძვლები (ATP0007-LP) ლექცია
112471
მოსიაშვილი ვალერი
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- 112372
აბუაშვილი თამარი
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
112565
კიკვაძე თამარი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
612364b, 612364a
ჩეჩელაშვილი მაია
Методы бизнес-анализа (BUSAN07-LP) лекция
8-16:00 112265
როსტიაშვილი თამარ
პროექტების მენეჯმენტი (PROJM07GA1-LS) პრაქტიკული
112470
გოდერძიშვილი ბელა
საერთაშორისო ბიზნესი (INBUS 03 – L S) პრაქტიკული
112369
კურტანიძე ხათუნა
ტურიზმის თეორია (TOUTE07-LS) პრაქტიკული
712575A3
გვაჯაია ლუარა
საინვესტიციო მენეჯმენტი (INMAN10) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 712575A1.4-7, 712575A3.3-7, 712575A2.3-7, 712575A4.4-7
მეგრელიშვილი ტატიანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
--- 712575A3
მორჩილაძე გიორგი
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) პრაქტიკული
712575A4
ბერიკაშვილი ლია
მარკეტინგ-მენეჯმენტი (MARKM07-LS) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 712575A1.1-7
გველესიანი ეთერი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 712575A3, 712575A4
ბერიკაშვილი ლია
მარკეტინგ-მენეჯმენტი (MARKM07-LS) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-807ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 112550g
ლომსაძე ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 112311.1-7
პატარიძე მარინა
ინგლისური-6 (FLN1607-P-I) პრაქტიკული
--- 112210
აბუაშვილი თამარი
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- 112310.3-7
ბოჭორიშვილი ირინე
გერმანული-6 (GERUCXO007) პრაქტიკული
---
5-13:00 112572
ჩიკვილაძე ნატო
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
112510, 112511
ბარდაველიძე ნუგზარ
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) ლექცია
--- 112310.1-7
ასათიანი ნათია
ინგლისური-6 (FLN1607-P-I) პრაქტიკული
--- 112210
კვიციანი ზვიადი
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა (FPE0007-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- ---
7-15:00 --- 112510, 112511
გომართელი ნინო
ევროპის ისტორია (HOE0007-LS) ლექცია
112245
ჭანტურია ნატალია
ბიზნესის შეფასება (PRETH07-LS) პრაქტიკული
--- 112311
გოგოლაძე გერასიმე
მსოფლიო ეკონომიკა (ECWR007-LS) პრაქტიკული
712506
ზაუტაშვილი ნინო
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- 112210
ჯოლია გურამი
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) ლექცია
--- --- --- ---
10-18:00 712510
მაჭავარიანი თამარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- 712540.2-7, 712555.2-7, 712556.2-7
ბურდული ია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) ლექცია
712550B.4-7
ჯანჯღავა ნინო
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- 712575D.2-7, 712575B.2-7
გამყრელიძე ნანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 712585.2-7, 712570.3-7, 712535.4-7
თაბუკაშვილი რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) ლექცია
--- --- 712575C
სიხარულიძე ნუგზარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-809ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 112411.3-7
ლომსაძე ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
---
2-10:00 112410
ბენია მაია
ევროპის ეკონომიკა (EEU0007-L-S) პრაქტიკული
--- 112311.2-7
კალანდარიშვილი ოლღა
რუსული-6 (RUSEVR-07) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 112210
ოსაძე ივანე
ევროკავშირის როლი ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების მოგვარებაში (REDPC07-LS) ლექცია
--- 112405.2-7
მგალობლიშვილი ეთერი
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 112310
გომართელი ნინო
ქართული ემიგრაცია ევროპაში (GEEU007) პრაქტიკული
112410, 112411
პაპაშვილი მურმან
საქართველოს ევროპული იდენტობა (EIG0007-LS) ლექცია
112480
კიკნაძე ავთანდილი
Искусство переговоров (NTP0007-LS) практич. Работа
--- ---
5-13:00 112427.2-7
მაჭავარიანი თამარი
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112511.1-7
ტაბატაძე ხათუნა
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- 112210
გამსახურდია ნინო
გლობალური პოლიტიკა (GLPO007-LS) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- 112311, 112310
სულაბერიძე ნინო
საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი (IPL-0407-LS) ლექცია
--- --- 112411
კვიციანი ზვიადი
საქართველოს ევროპული იდენტობა (EIG0007-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 112511
კუპრაშვილი ჰენრი
ძირითადი პოლიტიკური მიმდინარეობები თანამედროვე ევროპაში (MPTME07_LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 712510
მაჭავარიანი თამარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
712540.4-7, 712505.2-7, 712555.4-7
მეგრელიშვილი ტატიანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-811ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 112411.2-7
ზარაფიშვილი ასმათი
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
---
2-10:00 112310, 112311
გამსახურდია ნინო
საქართველო და ევროინტეგრაცია (GAEI007-LS) ლექცია
--- --- --- 112410
კვიციანი ზვიადი
საქართველოს ევროპული იდენტობა (EIG0007-LS) პრაქტიკული
3-11:00 112311, 112310
გამსახურდია ნინო
შავი ზღვის აუზში მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესები (RIBSB07-LS) ლექცია
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- 112511, 112510
კუპრაშვილი ჰენრი
ძირითადი პოლიტიკური მიმდინარეობები თანამედროვე ევროპაში (MPTME07_LS) ლექცია
112310.1-7
ასათიანი ნათია
ინგლისური-6 (FLN1607-P-I) პრაქტიკული
112411.3-7
ლომსაძე ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- 112311
გამსახურდია ნინო
შავი ზღვის აუზში მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესები (RIBSB07-LS) პრაქტიკული
112310.3-7
ბოჭორიშვილი ირინე
გერმანული-6 (GERUCXO007) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- --- 112410, 112411
მენაბდე ელენე
ევროპის ეკონომიკა (EEU0007-L-S) ლექცია
---
7-15:00 --- 112210
ბარდაველიძე ნუგზარ
საერთაშორისო ტერორიზმი (INT0007) ლექცია
--- --- 112511.2-7
ქვათაძე ეკატერინე
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- 112310
გამსახურდია ნინო
შავი ზღვის აუზში მიმდინარე რეგიონალიზაციისა და ინტეგრაციის პროცესები (RIBSB07-LS) პრაქტიკული
--- 112410, 112411
ჩაფიჩაძე ხათუნა
გლობალიზაცია და რეგიონალიზმი (GLRE007-LS) ლექცია
---
9-17:00 --- 112310
გამსახურდია ნინო
საქართველო და ევროინტეგრაცია (GAEI007-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- 712575B.1-7
სიხარულიძე ნუგზარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- 712505.3-7, 712540.3-7, 712555.3-7
ჩიქვინიძე ია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული) (TPTF007) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- 712575Q
მაჭავარიანი თამარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- 712550B1.4-7
ფალავანდიშვილი მეგი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-813ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 112510
სონღულაშვილი ნატო
ევროპის ისტორია (HOE0007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- 112427.1-7
ჩუპრინინა სვეტლანა
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- 112210
ოსაძე ივანე
ევროკავშირის როლი ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების მოგვარებაში (REDPC07-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- 112405.1-7, 112410.1-7
სოკოლოვა ევგენია
უცხოური ენა (გერმანული 4) (FLNG407-P) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- 112489
კუპრეიშვილი თამარი
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) პრაქტიკული
112511
სონღულაშვილი ნატო
ევროპის ისტორია (HOE0007-LS) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- 112510
კუპრაშვილი ჰენრი
ძირითადი პოლიტიკური მიმდინარეობები თანამედროვე ევროპაში (MPTME07_LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- 112410
სონღულაშვილი ნატო
გლობალიზაცია და რეგიონალიზმი (GLRE007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 712575A1.1-7
გველესიანი ეთერი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- 712555.1-7
ჩხეიძე ნანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- 712510
პაპაშვილი მურმან
ეკონომიკური დიპლომატია (ECDIP07-LS) ლექცია
---
11-19:00 712575A2.1-7, 712575A1.3-7, 712575A4.2-7, 712575A3.1-7
ბურდული ია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- 712525
მგალობლიშვილი ეთერი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
712510
კვარაცხელია ლია
ევროკავშირი გლობალურ ეკონომიკაში (EUGE007-LS) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-814ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 112311.1-7
პატარიძე მარინა
ინგლისური-6 (FLN1607-P-I) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 112311
გამსახურდია ნინო
საქართველო და ევროინტეგრაცია (GAEI007-LS) პრაქტიკული
112311, 112310
გომართელი ნინო
ქართული ემიგრაცია ევროპაში (GEEU007) ლექცია
--- 112310.2-7
ღარიბაშვილი თინა
ფრანგული-6 (FRANCX007) პრაქტიკული
112310
გოგოლაძე გერასიმე
მსოფლიო ეკონომიკა (ECWR007-LS) პრაქტიკული
---
5-13:00 112525
ნათაძე ირინა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112285
ჩქოფოია სოფო
ახლო აღმოსავლეთი რეგიონალურ პოლიტიკაში (NEPA007-LS) პრაქტიკული
--- 112310.2-7
ღარიბაშვილი თინა
ფრანგული-6 (FRANCX007) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- 112310, 112311
გოგოლაძე გერასიმე
მსოფლიო ეკონომიკა (ECWR007-LS) ლექცია
---
7-15:00 --- --- --- --- 112511.1-7
ტაბატაძე ხათუნა
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 712575A2.2-7, 712575B, 712575A3.2-7, 712575A4.3-7, 712575A1.2-7
ჩიქვინიძე ია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული) (TPTF007) ლექცია
--- --- 712550A.4-7
ჩხეიძე ანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- 712555.2-7, 712556.2-7, 712540.2-7
ბურდული ია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-800ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 712575A3
სიხარულიძე ნუგზარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- ---
11-19:00 712575A4.1-7
სიხარულიძე ნუგზარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-817ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 112411
კულდონაშვილი გიორგი
ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სამართალი (HUR0007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 112411.1-7
აღლაძე ნანა
უცხო ენა (ფრანგული 4) (FRAN007) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- 112555
კინწურაშვილი ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
--- 112410.2-7
ვაშაკიძე მანანა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 712535.1-7, 712570.1-7, 712560
გაბუნია რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
712575D.1-7
ხელაია მაია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 712560, 712570.1-7, 712535.1-7
გაბუნია რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-806ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112210
ოსაძე ივანე
გლობალური პოლიტიკა (GLPO007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 112411.1-7
აღლაძე ნანა
უცხო ენა (ფრანგული 4) (FRAN007) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 112311.2-7
კალანდარიშვილი ოლღა
რუსული-6 (RUSEVR-07) პრაქტიკული
112405.1-7, 112410.1-7
სოკოლოვა ევგენია
უცხოური ენა (გერმანული 4) (FLNG407-P) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 112311
თევდორაშვილი თამარ
საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი (IPL-0407-LS) პრაქტიკული
--- 112311
გომართელი ნინო
ქართული ემიგრაცია ევროპაში (GEEU007) პრაქტიკული
112427.1-7
ჩუპრინინა სვეტლანა
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 112410
გამეზარდაშვილი ზურაბ
მოლაპარაკების ხელოვნება (ARN0007) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- --- 112210
პაპაშვილი მურმან
თანამედროვე დიპლომატია (MD00007-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- 112411, 112410
ჩახვაძე ქეთევან
ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სამართალი (HUR0007-LS) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 712575A3.1-7, 712575A2.1-7, 712575A4.2-7, 712575A1.3-7
ბურდული ია
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) ლექცია
--- 712510
ოსაძე ივანე
ევროინტეგრაციის პოლიტიკური თეორიები და პრაქტიკა (PTPEI07-LS) პრაქტიკული
712510
ოსაძე ივანე
ეკონომიკური დიპლომატია (ECDIP07-LS) პრაქტიკული
712575C
სიხარულიძე ნუგზარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
---
11-19:00 --- --- 712510
ჩაფიჩაძე ხათუნა
ქართულ-ევროპული იდენტობის კვლევა (EGEI007-LS) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- 712510
ოსაძე ივანე
ევროინტეგრაციის პოლიტიკური თეორიები და პრაქტიკა (PTPEI07-LS) ლექცია
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-808ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 112410.2-7
ვაშაკიძე მანანა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- 112511
პაპაშვილი მურმან
შესავალი ევროპისმცოდნეობაში (IES0007-LS) პრაქტიკული
4-12:00 112411, 112410
გამეზარდაშვილი ზურაბ
მოლაპარაკების ხელოვნება (ARN0007) ლექცია
--- 112411
ბენია მაია
ევროპის ეკონომიკა (EEU0007-L-S) პრაქტიკული
112411.2-7
ზარაფიშვილი ასმათი
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
5-13:00 112310
თევდორაშვილი თამარ
საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი (IPL-0407-LS) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- --- 112411
სონღულაშვილი ნატო
გლობალიზაცია და რეგიონალიზმი (GLRE007-LS) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- 112210
ოსაძე ივანე
საერთაშორისო ტერორიზმი (INT0007) პრაქტიკული
--- 112210
პაპაშვილი მურმან
თანამედროვე დიპლომატია (MD00007-LS) ლექცია
8-16:00 --- --- 112511
ბარდაველიძე ნუგზარ
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- 112210
კვიციანი ზვიადი
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა (FPE0007-LS) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 712540.1-7
გაბუნია რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- 712510
ჩაფიჩაძე ხათუნა
ქართულ-ევროპული იდენტობის კვლევა (EGEI007-LS) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- 712510
კვარაცხელია ლია
ევროკავშირი გლობალურ ეკონომიკაში (EUGE007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-810ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 112510
ბარდაველიძე ნუგზარ
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
--- --- 112427.2-7
მაჭავარიანი თამარი
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- 112487
ლაბაძე სოფიკო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- 112405.2-7
მგალობლიშვილი ეთერი
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112511.2-7
ქვათაძე ეკატერინე
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112510
პაპაშვილი მურმან
შესავალი ევროპისმცოდნეობაში (IES0007-LS) პრაქტიკული
6-14:00 112510, 112511
პაპაშვილი მურმან
შესავალი ევროპისმცოდნეობაში (IES0007-LS) ლექცია
112411
გამეზარდაშვილი ზურაბ
მოლაპარაკების ხელოვნება (ARN0007) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 712575B.1-7
სიხარულიძე ნუგზარი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- 712525
მგალობლიშვილი ეთერი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-802ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 712550B2
დეკანოზიშვილი ციური
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-803ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151522
თაბუკაშვილი რუსუდანი
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკული
--- --- 151522
თაბუკაშვილი რუსუდანი
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-812ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 112525, 112526, 112527
ხასაია ზურაბი
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
112526
ბლიაძე თამარი
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
412525
ცოტნიაშვილი ზაზა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) ლექცია
2-10:00 --- 112327
ცხაკაია კობა
დოკუმენტური ჟურნალისტიკა (DOKJU07-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 112427, 112425, 112426
გიორგობიანი ქეთევან
მედიაპროდუქციის რედაქტირება (MPRCH07) ლექცია
112425, 112426, 112427
ხარატიშვილი მარინა
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) ლექცია
412529
კაკიაშვილი ნინა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) პრაქტიკული
112425, 112427, 112426
შელეგია მამუკა
რეკლამა მასკომუნიკაციაში (AIMSK07) ლექცია
---
4-12:00 112327, 112325, 112326
მალაღურაძე თამარ
საგამოძიებო ჟუნალისტიკა (INMA007-LS) ლექცია
112327
ხარატიშვილი მარინა
ტელე-რადიო სიუჟეტი (TVRPL07-LS) ლექცია
112463
ფაილოძე ნინო
Бухгалтерский учет (ACC0007-LS) практич. Работа
5-13:00 412525
ჭიღლაძე ლია
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 412530
სოხაძე ქეთევანი
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) პრაქტიკული
412528
შაკიაშვილი ეკატერინე
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) ლექცია
112329
ბონდარენკო თამარი
Правовое регулирование в журналистике (LRM0007-LS) практич. Работа
112325
კვესელავა ქეთევან
მულტიმედიური ინფორმაციული ტექნოლოგიები (MULTE08-LB) პრაქტიკული
412528
ცოტნიაშვილი ზაზა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) ლექცია
7-15:00 --- 412526
ჟღენტი დიანა
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) პრაქტიკული
8-16:00 --- 412525
გვენეტაძე გურამ
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 712550B1.2-7, 712550B2.2-7, 712550A.2-7, 712550B.2-7, 712550A1.2-7, 712550C.2-7
ღარიბაშვილი თინა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული) (TPTF007) ლექცია
--- 712525
დოლიძე მაკა
მასკომუნიკაციის ევოლუციის ეტაპები და ქართული მედია სივრცე-2 (MSE0207-LS) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 712550C.1-7
შონია მარიამი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-816ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112427
ხარატიშვილი მარინა
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 112326
მალაღურაძე თამარ
საგამოძიებო ჟუნალისტიკა (INMA007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 112529
დარცმელია გუგული
Политология (POL0007-LS) лекция
--- 412530
შაკიაშვილი ეკატერინე
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) ლექცია
--- ---
4-12:00 112329
იმნაძე ბორისი
Медиапланирование (MEDPL07-LS) практич. Работа
112325
მალაღურაძე თამარ
საგამოძიებო ჟუნალისტიკა (INMA007-LS) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 112529
სიდამონიძე ლიანა
Построение отношений со СМИ (CRMMI1207-LS) лекция
412529
ქვრივიშვილი მარიამი
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) პრაქტიკული
112426
შელეგია მამუკა
რეკლამა მასკომუნიკაციაში (AIMSK07) პრაქტიკული
112526
დიდებაშვილი ფიქრია
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
6-14:00 112529.1-7
ფშავლიშვილი ნინო
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკული
412527
ქვრივიშვილი მარიამი
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 412527
ქაჯაია მანანა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) ლექცია
112426
ლორთქიფანიძე რუსუდან
მედიაპროდუქციის რედაქტირება (MPRCH07) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 712525
ჯაგოდნიშვილი ივანე
პოლემიკური ოსტატობა (POLSK07-LS) ლექცია
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-817ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112425
მალაღურაძე თამარ
ანალიზური ჟურნალისტიკა (ANAJO07GA1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 112525
მალაღურაძე თამარ
ახალი ამბების ჟურნალისტიკა (NEWRE07GA1-LS) პრაქტიკული
112529
ჩოტულიდი გლორია
Межкультурная коммуникация (INC0007-LS) лекция
112525
ბლიაძე თამარი
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 112425
ანთაძე ცისანა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
412528
ჩილაჩავა ეკა
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) ლექცია
--- 412526
შაკიაშვილი ეკატერინე
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) ლექცია
112325
სულამანიძე სილოვან
ფოტო-ვიდეოტექნოლოგიები (PVTEC07GA1-LS) ლექცია
---
6-14:00 112426
შენგელია დარეჯანი
თანამედროვეობის პრობლემატიკა მასკომუნიკაციაში (CPIMC07-LS) პრაქტიკული
112329
სულამანიძე სილოვან
ფოტო-ვიდეოტექნოლოგიები (PVTEC07) ლექცია
---
7-15:00 112529.2-7
ფაღავა რუსუდანი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
--- 112426.1-7
ფეიქრიშვილი ნელი
უცხოური ენა (გერმანული 4) (FLNG407-P) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-813ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112327
მალაღურაძე თამარ
საგამოძიებო ჟუნალისტიკა (INMA007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 412523
ცოტნიაშვილი ზაზა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) ლექცია
--- 112529
ჩოტულიდი გლორია
Межкультурная коммуникация (INC0007-LS) практич. Работа
--- ---
3-11:00 412527
ჩილაჩავა ეკა
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) ლექცია
--- --- ---
4-12:00 412523
ნუცუბიძე თამაზ
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) ლექცია
412523
შაკიაშვილი ეკატერინე
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) ლექცია
112326
სურმავა მარინე
კრიტიკული აზროვნება (CRTHI07) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- --- 412527
დევდარიანი გულიკო
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) პრაქტიკული
---
6-14:00 112329
ბონდარენკო თამარი
მედიაპროდუქცია (MEDIAPRODUQCIA) ლექცია
--- --- --- ---
7-15:00 112529.1-7
ფშავლიშვილი ნინო
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკული
--- --- 112425
შენგელია დარეჯანი
თანამედროვეობის პრობლემატიკა მასკომუნიკაციაში (CPIMC07-LS) პრაქტიკული
412523
ჩილაჩავა ეკა
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) ლექცია
---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-814ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 412525
დევდარიანი გულიკო
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 412528
დევდარიანი გულიკო
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) პრაქტიკული
412525
ნინუა მანანა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- 412523
სოხაძე ქეთევანი
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- 412530
ჭიღლაძე ლია
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 412529
გვენეტაძე გურამ
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) ლექცია
412528
ქვრივიშვილი მარიამი
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-810ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 412529
ჭიღლაძე ლია
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) პრაქტიკული
412526
ქვრივიშვილი მარიამი
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) პრაქტიკული
412523
კაკიაშვილი ნინა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) პრაქტიკული
112326
სურმავა მარინე
კრიტიკული აზროვნება (CRTHI07) პრაქტიკული
4-12:00 --- ---
5-13:00 112527
მალაღურაძე თამარ
ახალი ამბების ჟურნალისტიკა (NEWRE07GA1-LS) პრაქტიკული
--- 112226
ხარატიშვილი მარინა
რადიოგადაცემების მომზადება (PRRA007-LS) ლექცია
412525
ჟღენტი დიანა
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) პრაქტიკული
112427
ლორთქიფანიძე რუსუდან
მედიაპროდუქციის რედაქტირება (MPRCH07) პრაქტიკული
---
6-14:00 412523
გვენეტაძე გურამ
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) ლექცია
112529
სიდამონიძე ლიანა
Построение отношений со СМИ (CRMMI1207-LS) практич. Работа
---
7-15:00 112527
ხასაია ზურაბი
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
412527
შაკიაშვილი ეკატერინე
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 712525
ჯაგოდნიშვილი ივანე
პოლემიკური ოსტატობა (POLSK07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-815ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 412527
ჭიღლაძე ლია
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) პრაქტიკული
--- --- 412530
გვენეტაძე გურამ
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) ლექცია
---
2-10:00 112527.2-7
ასლანიშვილი მანანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- 112529
კოზლოვა ელიზაბედი
Основы журналистики (BJ0UR07-LS) практич. Работа
112325
ლორთქიფანიძე რუსუდან
პროფესიული ოსტატობა (PROSK07-LS) პრაქტიკული
412529
ჩილაჩავა ეკა
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) ლექცია
412528
კილაძე თინათინი
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) პრაქტიკული
4-12:00 ---
5-13:00 --- --- 412526
ჭიღლაძე ლია
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) პრაქტიკული
412530
ჩილაჩავა ეკა
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) ლექცია
112529
კოზლოვა ელიზაბედი
Основы журналистики (BJ0UR07-LS) лекция
---
6-14:00 412528
ნუცუბიძე თამაზ
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) ლექცია
412525
ქვრივიშვილი მარიამი
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- 412525
ჩილაჩავა ეკა
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) ლექცია
112329
სულამანიძე სილოვან
ფოტო-ვიდეოტექნოლოგიები (PVTEC07) პრაქტიკული
---
8-16:00 112329
სიდამონიძე ლიანა
რეკლამა მასკომუნიკაციაში (AIMSK07) ლექცია
--- --- 112325
სულამანიძე სილოვან
ფოტო-ვიდეოტექნოლოგიები (PVTEC07GA1-LS) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 712525
ინანიშვილი გივი
საინჟინრო-ტექნიკური აზრის განვითარების ეტაპები ქართულ პრესაში (ENODG07-LS) ლექცია
--- --- --- ---
11-19:00 --- 712525
ინანიშვილი გივი
საინჟინრო-ტექნიკური აზრის განვითარების ეტაპები ქართულ პრესაში (ENODG07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-809ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112425
ხარატიშვილი მარინა
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- 112326
ლორთქიფანიძე რუსუდან
პროფესიული ოსტატობა (PROSK07-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- 412525
შაკიაშვილი ეკატერინე
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) ლექცია
412530
ნინუა მანანა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 112525
დათუკიშვილი მანანა
ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა (AGL007-LS) პრაქტიკული
412523
ქაჯაია მანანა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) ლექცია
--- ---
6-14:00 412527
კილაძე თინათინი
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) პრაქტიკული
--- 412528
ჭიღლაძე ლია
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) პრაქტიკული
---
7-15:00 112329
ბონდარენკო თამარი
საგამოძიებო ჟუნალისტიკა (INMA007-LS) პრაქტიკული
112226, 112225
ჯაგოდნიშვილი თემური
ვერბალური კომუნიკაცია (VERCO07-LS ) ლექცია
112329
სიდამონიძე ლიანა
რეკლამა მასკომუნიკაციაში (AIMSK07) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- 112329
ბონდარენკო თამარი
Правовое регулирование в журналистике (LRM0007-LS) лекция
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 712550B1.3-7, 712550C.3-7, 712550A.3-7, 712550A1.3-7, 712550B.3-7, 712550B2.3-7
თაბუკაშვილი რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) ლექცია
912525
მალაღურაძე თამარ
მასკომუნიკაციის ძირითადი თეორიები და კონცეფციები (BTACM07-L) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 712550A1.4-7
კვესელავა ირინა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-811ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112226
დათუკიშვილი მანანა
ემიგრანტული ჟურნალისტიკა (EMJOU07-LS) ლექცია
--- --- 112427
შენგელია დარეჯანი
თანამედროვეობის პრობლემატიკა მასკომუნიკაციაში (CPIMC07-LS) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- 112226
ჩქარეული ედიშერ
ვერბალური კომუნიკაცია (VERCO07-LS ) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- 112327
ქათამაძე ლიანა
ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები და მდგრადი განვითარების პოლიტიკა მედიაში (CPESP07-LS) პრაქტიკული
412526
გვენეტაძე გურამ
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) ლექცია
112527
ცუცქირიძე დარეჯანი
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) ლექცია
4-12:00 412526
ქაჯაია მანანა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) ლექცია
412526
ნუცუბიძე თამაზ
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) ლექცია
---
5-13:00 112225
ნაცვლიშვილი ნუგზარი
სამაუწყებლო ახალი ამბები (TVRN007-LS) პრაქტიკული
112329
ბონდარენკო თამარი
საგამოძიებო ჟუნალისტიკა (INMA007-LS) ლექცია
412523
კილაძე თინათინი
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) პრაქტიკული
412526
კილაძე თინათინი
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112529.2-7
ფაღავა რუსუდანი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
---
7-15:00 112425
შელეგია მამუკა
რეკლამა მასკომუნიკაციაში (AIMSK07) პრაქტიკული
--- 112426.2-7
რატიანი ნანა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
412525
კილაძე თინათინი
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 412523
ქვრივიშვილი მარიამი
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 712525
გობეჩია გიგლა
მასკომუნიკაციის კვლევები-2 (RES0207-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-802ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 112426.1-7
ფეიქრიშვილი ნელი
უცხოური ენა (გერმანული 4) (FLNG407-P) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-808ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112527
დათუკიშვილი მანანა
ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა (AGL007-LS) პრაქტიკული
--- 412529
ცოტნიაშვილი ზაზა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) ლექცია
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- 112526
დათუკიშვილი მანანა
ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა (AGL007-LS) პრაქტიკული
--- 412528
გვენეტაძე გურამ
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) ლექცია
--- ---
4-12:00 112226
ხარატიშვილი მარინა
რადიოგადაცემების მომზადება (PRRA007-LS) პრაქტიკული
112326
ლომიძე მარინე
შესავალი PR-ში (INTPR007-LS) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- 112327
ლორთქიფანიძე რუსუდან
პროფესიული ოსტატობა (PROSK07-LS) პრაქტიკული
--- 412526
ჩილაჩავა ეკა
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) ლექცია
---
6-14:00 412526
დევდარიანი გულიკო
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 112527
ცუცქირიძე დარეჯანი
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
--- 412528
ქაჯაია მანანა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- 112225
ნაცვლიშვილი ნუგზარი
სამაუწყებლო ახალი ამბები (TVRN007-LS) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-804ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 112326
ლომიძე მარინე
შესავალი PR-ში (INTPR007-LS) პრაქტიკული
112325, 112326, 112327
ლორთქიფანიძე რუსუდან
პროფესიული ოსტატობა (PROSK07-LS) ლექცია
--- ---
3-11:00 --- --- 112525, 112526, 112527
დათუკიშვილი მანანა
ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა (AGL007-LS) ლექცია
112525, 112526
ბლიაძე თამარი
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) ლექცია
---
4-12:00 --- 412530
ქვრივიშვილი მარიამი
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 2 (PRC0207) პრაქტიკული
112427, 112425, 112426
ჯაგოდნიშვილი თემური
თანამედროვეობის პრობლემატიკა მასკომუნიკაციაში (CPIMC07-LS) ლექცია
412527
ცოტნიაშვილი ზაზა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) ლექცია
5-13:00 --- 112325, 112326, 112327
ქათამაძე ლიანა
ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები და მდგრადი განვითარების პოლიტიკა მედიაში (CPESP07-LS) ლექცია
112525, 112526, 112527
მალაღურაძე თამარ
ახალი ამბების ჟურნალისტიკა (NEWRE07GA1-LS) ლექცია
6-14:00 412530
ქაჯაია მანანა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) ლექცია
112325
კვესელავა ქეთევან
მულტიმედიური ინფორმაციული ტექნოლოგიები (MULTE08-LB) ლექცია
--- 112325
ქათამაძე ლიანა
ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები და მდგრადი განვითარების პოლიტიკა მედიაში (CPESP07-LS) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- 112327
ხარატიშვილი მარინა
ტელე-რადიო სიუჟეტი (TVRPL07-LS) პრაქტიკული
112426
მალაღურაძე თამარ
ანალიზური ჟურნალისტიკა (ANAJO07GA1-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- 112425, 112426, 112427
მალაღურაძე თამარ
ანალიზური ჟურნალისტიკა (ANAJO07GA1-LS) ლექცია
--- 412526
ცოტნიაშვილი ზაზა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) ლექცია
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 712550B.2-7, 712550B1.2-7, 712550A1.2-7, 712550C.2-7, 712550B2.2-7, 712550A.2-7
ღარიბაშვილი თინა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ფრანგული) (TPTF007) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-806ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 412529
ქაჯაია მანანა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) ლექცია
--- --- 412527
გვენეტაძე გურამ
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) ლექცია
112426
ხარატიშვილი მარინა
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- --- ---
3-11:00 412527
ნინუა მანანა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) პრაქტიკული
412523
ჭიღლაძე ლია
ქართული ენის ფრაზეოლოგია (PRGEL07-LP) პრაქტიკული
112527.1-7
ჩუპრინინა სვეტლანა
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
112425
ანთაძე ცისანა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 112226
დათუკიშვილი მანანა
ემიგრანტული ჟურნალისტიკა (EMJOU07-LS) პრაქტიკული
---
5-13:00 112427
შელეგია მამუკა
რეკლამა მასკომუნიკაციაში (AIMSK07) პრაქტიკული
--- 412530
კილაძე თინათინი
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) პრაქტიკული
412527
ნუცუბიძე თამაზ
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) ლექცია
---
6-14:00 112427
მალაღურაძე თამარ
ანალიზური ჟურნალისტიკა (ANAJO07GA1-LS) პრაქტიკული
412530
კაკიაშვილი ნინა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) პრაქტიკული
---
7-15:00 112526
მალაღურაძე თამარ
ახალი ამბების ჟურნალისტიკა (NEWRE07GA1-LS) პრაქტიკული
--- 412529
კილაძე თინათინი
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-803ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112529
დარცმელია გუგული
Политология (POL0007-LS) практич. Работа
412528
ჟღენტი დიანა
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 412529
სოხაძე ქეთევანი
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) პრაქტიკული
412528
ნინუა მანანა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) პრაქტიკული
112527.2-7
ასლანიშვილი მანანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
412527
ჟღენტი დიანა
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 412530
ცოტნიაშვილი ზაზა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) ლექცია
---
5-13:00 412529
ნინუა მანანა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) პრაქტიკული
112327
ცხაკაია კობა
დოკუმენტური ჟურნალისტიკა (DOKJU07-LS) ლექცია
112326
ქათამაძე ლიანა
ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები და მდგრადი განვითარების პოლიტიკა მედიაში (CPESP07-LS) პრაქტიკული
112425
ლორთქიფანიძე რუსუდან
მედიაპროდუქციის რედაქტირება (MPRCH07) პრაქტიკული
---
6-14:00 412526
ნინუა მანანა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 112525
დიდებაშვილი ფიქრია
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
--- 112225
ჩქარეული ედიშერ
ვერბალური კომუნიკაცია (VERCO07-LS ) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- 712525
დოლიძე მაკა
მასკომუნიკაციის ევოლუციის ეტაპები და ქართული მედია სივრცე-2 (MSE0207-LS) ლექცია
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-819ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 112527.1-7
ჩუპრინინა სვეტლანა
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
--- --- 412525
ქაჯაია მანანა
ქართული წერითი მეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი-2 (PRC0207GP-LP) ლექცია
--- ---
3-11:00 112329
იმნაძე ბორისი
Медиапланирование (MEDPL07-LS) лекция
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 112426.2-7
რატიანი ნანა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- 412525
ნუცუბიძე თამაზ
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) ლექცია
--- 412529
შაკიაშვილი ეკატერინე
მეტყველების კულტურა (SPCU007-LS) ლექცია
---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 112329
ბონდარენკო თამარი
მედიაპროდუქცია (MEDIAPRODUQCIA) პრაქტიკული
--- 412530
ნუცუბიძე თამაზ
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) ლექცია
412523
ნინუა მანანა
ქართული ენის დიალოგის სინტაქსი (GLWSN07-LS) პრაქტიკული
412529
ნუცუბიძე თამაზ
ლინგვოქვეყანათმცოდნეობა - 2 (LGE0207-LS) ლექცია
---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 712525
გობეჩია გიგლა
მასკომუნიკაციის კვლევები-2 (RES0207-LS) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-900ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-902ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112550b.1-7
ტაბატაძე ხათუნა
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
112350g
ზირაქაშვილი ფიქრია
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) პრაქტიკული
112550b
სონღულაშვილი ვახტანგ
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
112350a
როსეფაშვილი ნანა
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (BUL0907-LS) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 112450f
ტყებუჩავა მაკა
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) პრაქტიკული
112350i
ჩიქვანაია თინათინ
შრომის სამართალი (BUL1007-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 112550b.2-7
ჩხარტიშვილი მანანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
--- 112450i
ტყებუჩავა მაკა
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
112450h
ჯიჯიეშვილი თამარ
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 112350f
კახნიაური ალა
სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სასამართლოში (BUL0807-LS) პრაქტიკული
112550j.1-7
მეგრელიშვილი ტატიანა
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
112550f
ბეჟოშვილი თეიმურაზ
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) პრაქტიკული
--- 112550a, 112550b
ცინცაძე ირინე
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) ლექცია
5-13:00 ---
6-14:00 112250saj
ოჩიგავა გოჩა
დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი (IPL-0707-LS) პრაქტიკული
112450f.1-7
ჩუპრინინა სვეტლანა
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
112450c.2-7
ზაუტაშვილი ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112450b.2-7
ბაკურაძე თამარ
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- ---
8-16:00 --- 112350f.1-7
სინჯიაშვილი თინათინი
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
112450j.2-7
მაჭავარიანი ნატო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112550h
სამჭკუაშვილი თეა
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- 112350h
შონია მარიამი
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
112250ker, 112251ker
ჯორბენაძე სანდრო
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი (BUL1607-LS) ლექცია
---
10-18:00 --- --- 712550B
ხეცურიანი ლევან
შედარებითი საარბიტრაჟო სამართალი და მედიაცია (CIL0807-LS) პრაქტიკული
712550A1.4-7
კვესელავა ირინა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 712550B.3-7, 712550B1.3-7, 712550C.3-7, 712550A.3-7, 712550B2.3-7, 712550A1.3-7
თაბუკაშვილი რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- 712550A
გაბუნია მიხეილ
შედარებითი კრიმინოლოგია (CLP0507-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-909ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112350g
იმნაძე თამარი
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
112350d
ზაუტაშვილი ნინო
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
112450i, 112450g, 112450h
ბზიშვილი კარლო
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) ლექცია
--- --- ---
2-10:00 112550f.1-7
ჩუპრინინა სვეტლანა
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
112550c
მულაძე ეკატერინე
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) პრაქტიკული
--- 112450c
გელოვანი ქსენია
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (PAL0507-LS) პრაქტიკული
3-11:00 112550g, 112550h, 112550i
ნიშნიანიძე ნინო
დემოკრატია და მოქალაქეობა (DAC0007-LS) ლექცია
112550a.2-7
ბაკურაძე თამარ
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
---
4-12:00 112550b, 112550a, 112550c
ნიორაძე ნანა
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) ლექცია
112350c, 112350a, 112350b
გლოველი ციალა
შრომის სამართალი (BUL1007-LS) ლექცია
112450h
კაპანაძე იზო
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) პრაქტიკული
5-13:00 --- 112450a, 112450b, 112450c
დუნდუა მზია
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) ლექცია
--- 112350i, 112350h, 112350g
მსხილაძე ლილი
სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა სასამართლოში (CRL0507-LS) ლექცია
6-14:00 112252sis, 112250sis, 112251sis
ჩიტაია მალხაზ
კრიმინალისტიკა (გამოძიების გახსნის მეთოდიკა) (CRL1007-LS) ლექცია
112550j.1-7
მეგრელიშვილი ტატიანა
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
112550h
ჩხეიძე ნანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112550f, 112550d, 112550e
გლოველი ციალა
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) ლექცია
112350i
მინაშვილი ირაკლი
სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა სასამართლოში (CRL0507-LS) პრაქტიკული
7-15:00 --- ---
8-16:00 --- 112550j
კოპალეიშვილი ვარდიკო
დემოკრატია და მოქალაქეობა (DAC0007-LS) პრაქტიკული
112450e, 112450d, 112450f
ბზიშვილი კარლო
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) ლექცია
112450k
ჩხეიძე ანა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112550d, 112550f, 112550e
პარუნიანი არკადი
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) ლექცია
9-17:00 --- ---
10-18:00 --- --- 712550C
სარჩიმელია მამუკა
თანამედროვე საგადასახადო სამართალი და სასამართლო პრაქტიკა (CAL0507-LS) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- 712550B, 712550B2, 712550B1
გაბისონია ზვიადი
საერთაშორისო კერძო სამართალი (BUL1307-LS) ლექცია
12-20:00 --- --- --- 712550B2.1-7, 712550A.1-7, 712550A1.1-7, 712550B1.1-7, 712550B.1-7
ვარძელაშვილი ჟანეტა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-904ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112350i
ხარატი ნინო
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) პრაქტიკული
112350h
მთიულიშვილი გიორგი
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) პრაქტიკული
112450c
დაუთაშვილი თინათინ
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
112250sis
წიკლაური ლელა
სასამართლო უნარ-ჩვევები (CRL1107-LP) პრაქტიკული
112450a
ტაკაშვილი გიორგი
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) პრაქტიკული
---
2-10:00 112550b
ცინცაძე ირინე
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
3-11:00 112350c, 112350b, 112350a
მინაშვილი ირაკლი
სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა სასამართლოში (CRL0507-LS) ლექცია
112350i, 112350h, 112350g
ზირაქაშვილი ფიქრია
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) ლექცია
112350f.2-7
მეგრელიშვილი ტატიანა
პროფესიული რუსული-2 (PLR1607-P-I-R) პრაქტიკული
112350a, 112350b, 112350c
ბეჟოშვილი თეიმურაზ
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) ლექცია
---
4-12:00 112350b, 112350a, 112350c
ღვინიაშვილი მერაბ
სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სასამართლოში (BUL0807-LS) ლექცია
112450d, 112450f, 112450e
გელოვანი ქსენია
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) ლექცია
112350g, 112350i, 112350h
ბზიშვილი კარლო
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (BUL0907-LS) ლექცია
112350c
ხუნაშვილი ნინო
სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სასამართლოში (BUL0807-LS) პრაქტიკული
112350i, 112350g, 112350h
ზენაიშვილი ამირან
შრომის სამართალი (BUL1007-LS) ლექცია
112450c, 112450b, 112450a
ბერეკაშვილი ქეთევან
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) ლექცია
5-13:00 --- 112450d
ფუტკარაძე ანა
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) პრაქტიკული
112350c, 112350a, 112350b
ინაური გიორგი
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (BUL0907-LS) ლექცია
6-14:00 112450k, 112450j
ლონდარიძე მარინა
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) ლექცია
112450g, 112450h, 112450i
დარსანია თეიმურაზ
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) ლექცია
112550a
ნიორაძე ნანა
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
112550g, 112550h, 112550i
სეხნიაიძე ბესიკ
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) ლექცია
112450c, 112450b, 112450a
ინაური გიორგი
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) ლექცია
7-15:00 112450f
ხუნაშვილი ნინო
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
8-16:00 --- 112550c, 112550a, 112550b
ქოქრაშვილი ქეთევანი
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) ლექცია
112450c.1-7
გამყრელიძე ნანა
უცხოური ენა (გერმანული 4) (FLNG407-P) პრაქტიკული
112350i
ხუნაშვილი ნინო
სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სასამართლოში (BUL0807-LS) პრაქტიკული
112450j
ჩახვაძე ქეთევან
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
112450c
კაპანაძე იზო
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 712550B
ჯორბენაძე სანდრო
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი (BUL1607-LS) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- 712550A1
ჯანაშია ჯემალ
შედარებითი სისხლის სამართალი (CLP0707-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 712550A.4-7
ჩხეიძე ანა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
712550B2, 712550B1, 712550B
ჯორბენაძე სანდრო
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი (BUL1607-LS) ლექცია
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-911ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112350b
ტატიშვილი მაგდა
სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა სასამართლოში (CRL0507-LS) პრაქტიკული
112450g
ჩხარტიშვილი მანანა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 112350d
როსეფაშვილი ნანა
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (BUL0907-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 112450k
ლონდარიძე მარინა
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
112550a.1-7
გამყრელიძე ნანა
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკული
112450b
ანდრიაძე თამარ
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 112251sis
პავლიაშვილი ოთარი
სასამართლო უნარ-ჩვევები (CRL1107-LP) პრაქტიკული
112450a
ტეტელოშვილი ბესიკ
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) პრაქტიკული
112450j, 112450k
სარჩიმელია მამუკა
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) ლექცია
112450i
ტაკაშვილი გიორგი
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112550e
ცინცაძე ირინე
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
112450d
პეტრიაშვილი ივანე
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
6-14:00 112350b.2-7
მეგრელიშვილი ტატიანა
პროფესიული რუსული-2 (PLR1607-P-I-R) პრაქტიკული
--- 112550c
სამჭკუაშვილი თეა
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
112550c
კეჟერაძე მეგი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
---
7-15:00 112550j
სონღულაშვილი ვახტანგ
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
112550i.2-7
მაჭავარიანი ნატო
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
--- 112550i.2-7
მაჭავარიანი ნატო
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
---
8-16:00 112350i.1-7
დიასამიძე მარინა
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
112550i
გოგსაძე ნონა
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 712550B.1-7, 712550A1.1-7, 712550A.1-7, 712550B2.1-7, 712550B1.1-7
ვარძელაშვილი ჟანეტა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- 712550A, 712550A1
მამნიაშვილი მიხეილ
საყოველთაო სამართლებრივი სიკეთის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული (CLP0607-LS) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- 712550A1, 712550A
შენგელია სალომე
მტკიცებითი სამართალი (CLP0807-LS) ლექცია
712550C
ჟვანია ვახტანგ
საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება და კონსტიტუციური კონტროლი (CAL0707-LS) ლექცია
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-906ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112350c
ქუქჩიშვილი ხატია
სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა სასამართლოში (CRL0507-LS) პრაქტიკული
112250saj
ხარაძე ნანა
საარჩევნო სამართალი (PAL1407-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 --- 112450i.2-7
ბაკურაძე თამარ
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 112250ker
ჯინჭარაძე ციალა
საგადასახადო სამართალი (PAL1207-LS) პრაქტიკული
112450b
სიჭინავა ნუგზარ
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
112350f.1-7
სინჯიაშვილი თინათინი
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
112251sis
ქობულაშვილი ლევან
კრიმინალისტიკა (გამოძიების გახსნის მეთოდიკა) (CRL1007-LS) პრაქტიკული
112350h
მსხილაძე ლილი
სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა სასამართლოში (CRL0507-LS) პრაქტიკული
4-12:00 112550j.2-7
ვერბი ლელა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112350b
მულაძე ეკატერინე
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112550f.2-7
დიასამიძე მარინა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
--- 112450g
ლონდარიძე მარინა
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
112450h
ვასაძე ხატია
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- 112350c.1-7
სინჯიაშვილი თინათინი
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
112550d
ხარაძე ნანა
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) პრაქტიკული
7-15:00 112350b.2-7
მეგრელიშვილი ტატიანა
პროფესიული რუსული-2 (PLR1607-P-I-R) პრაქტიკული
112450j
ამაშუკელი მარინე
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) პრაქტიკული
112450c
წიკლაური ლელა
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 112450f.2-7
ჩხარტიშვილი მანანა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112250sas
ცხადაძე თამარ
ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამართალი (IPL-0607-LS) პრაქტიკული
112550a.2-7
ბაკურაძე თამარ
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 712550B1
ხეცურიანი ლევან
შედარებითი საარბიტრაჟო სამართალი და მედიაცია (CIL0807-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 712550B2
ხეცურიანი ლევან
შედარებითი საარბიტრაჟო სამართალი და მედიაცია (CIL0807-LS) პრაქტიკული
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-908ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112550a
გოგსაძე ნონა
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) პრაქტიკული
112350b
კახნიაური ალა
სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სასამართლოში (BUL0807-LS) პრაქტიკული
112350a
მულაძე ეკატერინე
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 112350c
ტეტელოშვილი ბესიკ
შრომის სამართალი (BUL1007-LS) პრაქტიკული
112550j
ლონდარიძე მარინა
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) ლექცია
---
3-11:00 112350f
ხარატი ნინო
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) პრაქტიკული
112550h
დონჯაშვილი ნინო
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) პრაქტიკული
112450g
აბულაძე მაკა
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
112450g
ქურასბედიანი ნინო
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 112550g
ხარაძე ნანა
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
112450d
ტყებუჩავა მაკა
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
112250saj
ჩიტაია მალხაზ
საგადასახადო სამართალი (PAL1207-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112550f.1-7
ჩუპრინინა სვეტლანა
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
112350h
ტეტელოშვილი ბესიკ
შრომის სამართალი (BUL1007-LS) პრაქტიკული
112350c.2-7
ჰედერიხი იაკობ
პროფესიული გერმანული-2 (PLR1607-P-G) პრაქტიკული
112550g
ლომსაძე ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
6-14:00 112450f.2-7
ჩხარტიშვილი მანანა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112350i.1-7
დიასამიძე მარინა
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
112450d
ვასაძე ხატია
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
112350d
ჯანუყაშვილი ლალი
სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სასამართლოში (BUL0807-LS) პრაქტიკული
7-15:00 112252sis
პავლიაშვილი ოთარი
სასამართლო უნარ-ჩვევები (CRL1107-LP) პრაქტიკული
112350d
იმერლიშვილი ირაკლი
სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა სასამართლოში (CRL0507-LS) პრაქტიკული
8-16:00 112450j
ამაშუკელი მარინე
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
112350i.2-7
კალანდარიშვილი ოლღა
პროფესიული რუსული-2 (PLR1607-P-I-R) პრაქტიკული
--- 112550g
ინაური გიორგი
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- 112550f
სამჭკუაშვილი თეა
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 712550A1
შენგელია სალომე
მტკიცებითი სამართალი (CLP0807-LS) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 712550A, 712550A1
ჯანაშია ჯემალ
შედარებითი სისხლის სამართალი (CLP0707-LS) ლექცია
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-915ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112350a
მინაშვილი ირაკლი
სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა სასამართლოში (CRL0507-LS) პრაქტიკული
--- 112550a
ხოლუაშვილი ნინო
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 112450j.2-7
მაჭავარიანი ნატო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112450k
ამაშუკელი მარინე
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
112350h
ტყებუჩავა მაკა
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (BUL0907-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 112250sas
ოჩიგავა გოჩა
დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი (IPL-0707-LS) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 112450k, 112450j
ლონდარიძე მარინა
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) ლექცია
--- 112450k
სარჩიმელია მამუკა
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 112550c, 112550d
ცინცაძე ირინე
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) ლექცია
--- --- ---
6-14:00 112350e
დაუთაშვილი თინათინ
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (BUL0907-LS) პრაქტიკული
112550j.2-7
ვერბი ლელა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112550f
ინაური გიორგი
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) პრაქტიკული
--- 112550e, 112550f
ცინცაძე ირინე
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) ლექცია
7-15:00 112250sis
ჩიტაია მალხაზ
კრიმინალისტიკა (გამოძიების გახსნის მეთოდიკა) (CRL1007-LS) პრაქტიკული
112450g
ცინცაძე რევაზ
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
8-16:00 112550e
მაისურაძე ბექა
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) პრაქტიკული
112550j
დაუთაშვილი თინათინ
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) პრაქტიკული
--- 712550B2
გაბისონია ზვიადი
საერთაშორისო კერძო სამართალი (BUL1307-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- 712550B2
დეკანოზიშვილი ციური
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
10-18:00 --- --- 712550A1
მამნიაშვილი მიხეილ
საყოველთაო სამართლებრივი სიკეთის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული (CLP0607-LS) პრაქტიკული
712550B1.4-7
ფალავანდიშვილი მეგი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- 712550A1
გაბუნია მიხეილ
შედარებითი კრიმინოლოგია (CLP0507-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- 712550A, 712550A1
გაბუნია მიხეილ
შედარებითი კრიმინოლოგია (CLP0507-LS) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-910ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112550d
ცინცაძე ირინე
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
--- 112550j
ჟვანია ვახტანგ
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) ლექცია
112450a, 112450c, 112450b
აბულაძე მაკა
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) ლექცია
112550a, 112550b, 112550c
გორაძე გიორგი
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) ლექცია
112450h, 112450g, 112450i
კაპანაძე იზო
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) ლექცია
2-10:00 112450f, 112450e, 112450d
დუნდუა მზია
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) ლექცია
3-11:00 112550a
ცინცაძე ირინე
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
112450c, 112450b, 112450a
გაბელია ჯემალ
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) ლექცია
112450a
პეტრიაშვილი ივანე
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
112350g
ჩიქვანაია თინათინ
შრომის სამართალი (BUL1007-LS) პრაქტიკული
112350a
კაპანაძე იზო
შრომის სამართალი (BUL1007-LS) პრაქტიკული
4-12:00 112450h, 112450i, 112450g
ჯიქია მარიამ
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) ლექცია
112450d
ტეტელოშვილი ბესიკ
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) პრაქტიკული
112550f
ადეიშვილი ლიანა
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
---
5-13:00 112350d, 112350f, 112350e
ჯანუყაშვილი ლალი
სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სასამართლოში (BUL0807-LS) ლექცია
112450f
ხუციშვილი იოსებ
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) პრაქტიკული
112450b
ბერეკაშვილი ქეთევან
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 112450d
სინჯიაშვილი თინათინი
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112550j
კოპალეიშვილი ვარდიკო
დემოკრატია და მოქალაქეობა (DAC0007-LS) ლექცია
112450e, 112450d, 112450f
ბერეკაშვილი ქეთევან
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) ლექცია
112350d, 112350f, 112350e
ზენაიშვილი ამირან
შრომის სამართალი (BUL1007-LS) ლექცია
112550b, 112550a, 112550c
ჟვანია ვახტანგ
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) ლექცია
7-15:00 112250sas
ჩახვაძე ქეთევან
ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამართალი (IPL-0607-LS) ლექცია
---
8-16:00 112450b.2-7
ბაკურაძე თამარ
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112250sas, 112250saj
ოჩიგავა გოჩა
დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი (IPL-0707-LS) ლექცია
112450e, 112450d, 112450f
მამნიაშვილი მიხეილ
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) ლექცია
112250sas
ჯინჭარაძე ციალა
საგადასახადო სამართალი (PAL1207-LS) პრაქტიკული
112450h, 112450i, 112450g
ცინცაძე რევაზ
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) ლექცია
112550c
ცინცაძე ირინე
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
9-17:00 112250saj, 112250sas
ხმელიძე გრიგოლ
საგადასახადო სამართალი (PAL1207-LS) ლექცია
10-18:00 --- --- --- 712550C.1-7
შონია მარიამი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- 712550B2, 712550B, 712550B1
ხეცურიანი ლევან
შედარებითი საარბიტრაჟო სამართალი და მედიაცია (CIL0807-LS) ლექცია
--- 712550C
ჟვანია ვახტანგ
საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება და კონსტიტუციური კონტროლი (CAL0707-LS) პრაქტიკული
12-20:00 --- --- 712550B2, 712550B1, 712550B
შენგელია რომან
საბანკო და სადაზღვევო სამართლის საფუძვლები (BIL0007-LS) ლექცია
712550B.4-7
ჯანჯღავა ნინო
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- 712550B2
ჯორბენაძე სანდრო
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი (BUL1607-LS) პრაქტიკული
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-917ბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112550c
გიკაშვილი ირმა
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
112450h
ჯიჯიეშვილი თამარ
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
112450e
ვასაძე ხატია
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- 112350d
ზაუტაშვილი ნინო
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
---
3-11:00 112550b.1-7
ტაბატაძე ხათუნა
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
112550i
დაუთაშვილი თინათინ
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) პრაქტიკული
112350d
ლორია ხათუნა
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) პრაქტიკული
--- 112350g
მინაშვილი ირაკლი
სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა სასამართლოში (CRL0507-LS) პრაქტიკული
4-12:00 112350g
ყანადაშვილი მაია
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (BUL0907-LS) პრაქტიკული
---
5-13:00 112550i
სონღულაშვილი ვახტანგ
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
112450a
ანდრიაძე თამარ
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
112350d
ჩიქვანაია თინათინ
შრომის სამართალი (BUL1007-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 112450h
მაჭავარიანი თამარი
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112550b
მაისურაძე ბექა
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) პრაქტიკული
112450g
დარსანია თეიმურაზ
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) პრაქტიკული
112350b
ჩიქვანაია თინათინ
შრომის სამართალი (BUL1007-LS) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- 112350a
ხელაია მაია
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
---
8-16:00 112450b.1-7
გურამიშვილი ზაირა
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
112450f.1-7
ჩუპრინინა სვეტლანა
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
112450c.2-7
ზაუტაშვილი ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112550d
ხარაძე ნანა
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
112450d
სინჯიაშვილი თინათინი
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112450e
მინაშვილი ირაკლი
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) პრაქტიკული
9-17:00 ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 712550C
ლობჟანიძე გივი
ხელისუფლების დემოკრატიული ორგანიზაცია (CAL0807-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-915ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112550h
ადეიშვილი ლიანა
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
112550i
ჟველია ნონა
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
112251ker
ქურასბედიანი ნინო
საგადასახადო სამართალი (PAL1207-LS) პრაქტიკული
--- 112550g
შაიშმელაშვილი ლალი
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) პრაქტიკული
2-10:00 --- ---
3-11:00 112550d, 112550f, 112550e
ტალიაშვილი ალექსანდრე
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) ლექცია
112350b
დაუთაშვილი თინათინ
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (BUL0907-LS) პრაქტიკული
112550e, 112550d, 112550f
ბეჟოშვილი თეიმურაზ
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) ლექცია
112251sis, 112252sis, 112250sis
სარჩიმელია მამუკა
საგადასახადო სამართალი (PAL1207-LS) ლექცია
112450a
ზოდელავა მარინე
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112550g, 112550h, 112550i
შაიშმელაშვილი ლალი
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) ლექცია
4-12:00 112251sis, 112252sis, 112250sis
წიკლაური ლელა
სასამართლო უნარ-ჩვევები (CRL1107-LP) ლექცია
5-13:00 112550g, 112550h, 112550i
ღვინიაშვილი მერაბ
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) ლექცია
112550d
სონღულაშვილი ვახტანგ
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
112350i, 112350h, 112350g
ხუნაშვილი ნინო
სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სასამართლოში (BUL0807-LS) ლექცია
112350e, 112350f, 112350d
იმერლიშვილი ირაკლი
სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა სასამართლოში (CRL0507-LS) ლექცია
112450b
ქობულაშვილი ლევან
სისხლის სამართალი (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) პრაქტიკული
112550g, 112550h, 112550i
პარუნიანი არკადი
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) ლექცია
6-14:00 112350c.2-7
ჰედერიხი იაკობ
პროფესიული გერმანული-2 (PLR1607-P-G) პრაქტიკული
112350e, 112350f, 112350d
ლორია ხათუნა
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) ლექცია
7-15:00 112350b.1-7
ამილახვარი ლიზა
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
112550g
სონღულაშვილი ვახტანგ
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
112550c
კეჟერაძე მეგი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
112350d, 112350f, 112350e
ინაური გიორგი
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (BUL0907-LS) ლექცია
112550h
ჩხეიძე ნანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
8-16:00 112250ker
ჯორბენაძე სანდრო
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი (BUL1607-LS) პრაქტიკული
112250ker, 112251ker
სეხნიაიძე ბესიკ
სანოტარო სამართალი (BUL1707-LS) ლექცია
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- 712550B1
კვაბზირიძე თეა
საბანკო და სადაზღვევო სამართლის საფუძვლები (BIL0007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

06-904ა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 112450f
გელოვანი ქსენია
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
112450i
გუგუჩია ქეთევან
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
112550b
სონღულაშვილი ვახტანგ
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
112450i.1-7
ტუხაშვილი შორენა
უცხო ენა (ფრანგული 4) (FRAN007) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- 112450k
ვასაძე ხატია
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
4-12:00 112251ker
როსეფაშვილი ნანა
სანოტარო სამართალი (BUL1707-LS) პრაქტიკული
112550j
ადეიშვილი ლიანა
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) ლექცია
112250saj
ჟვანია ვახტანგ
საარჩევნო სამართალი (PAL1407-LS) ლექცია
112450i.1-7
ტუხაშვილი შორენა
უცხო ენა (ფრანგული 4) (FRAN007) პრაქტიკული
112550j
ჟვანია ვახტანგ
საქართველოს სახელმწიფო (კონსტიტუციური) სამართალი (PAL0107-LS) პრაქტიკული
5-13:00 112450e
დაუთაშვილი თინათინ
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 112450g
ჩხარტიშვილი მანანა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112450j
ამაშუკელი მარინე
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
112350i.2-7
კალანდარიშვილი ოლღა
პროფესიული რუსული-2 (PLR1607-P-I-R) პრაქტიკული
112450b.1-7
გურამიშვილი ზაირა
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
112350c
დონჯაშვილი ნინო
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი (BUL0907-LS) პრაქტიკული
112550d
ჯანჯღავა ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
7-15:00 112550i.1-7
ღარიბაშვილი თინა
უცხოური ენა (ფრანგული2) (FLN1207-P-F2) პრაქტიკული
8-16:00 112450h
მაჭავარიანი თამარი
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
112450j.1-7
ზარაფიშვილი ასმათი
უცხოური ენა (რუსული 4) (FLNR407-P) პრაქტიკული
112450k
ჩხეიძე ანა
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
--- 112350e
დიასამიძე მარინა
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
9-17:00 --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 712550C
სარჩიმელია მამუკა
თანამედროვე საგადასახადო სამართალი და სასამართლო პრაქტიკა (CAL0507-LS) პრაქტიკული
--- 712550B1
ჯორბენაძე სანდრო
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი (BUL1607-LS) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- --- --- 712550B
გაბისონია ზვიადი
საერთაშორისო კერძო სამართალი (BUL1307-LS) პრაქტიკული
13-21:00 --- --- 712550B2
კვაბზირიძე თეა
საბანკო და სადაზღვევო სამართლის საფუძვლები (BIL0007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-207ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 62114
ყიფიანი გურამი
არქეოლოგიური არქიტექტურა და ძეგლთა რესტავრაცია (ARCHE06) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- 62412
ყიფიანი გიორგი
პროექტირების ნორმატიული და საკანონმდებლო საფუძვლები (STDLB06) პრაქტიკული
62412
კლდიაშვილი ვალერიანი
შენობა- ნაგებობებათა არქიტექტურა და კონსტრუქციები (ARBCO06) საკურსო პროექტი.
62412
ზედელაშვილი თეიმურაზი
ქალაქის დაპროექტება (URBP206) პრაქტიკული
---
3-11:00 63113.1-6
გეგელია გიული
საზოგადოებრივი კომპლექსების პროექტირება (DPBCO06) პრაქტიკული
62115
ყიფიანი გურამი
არქეოლოგიური არქიტექტურა და ძეგლთა რესტავრაცია (ARCHE06) პრაქტიკული
63313.1-6
დაუთაშვილი ნინო
საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIPBL06) პრაქტიკული
63114
ვარდოსანიძე ვლადიმერი
Социокультурные основы урбанистического развития (RSCEU06) практич. Работа
---
4-12:00 62115
კვიწინაშვილი გიორგი
საზოგადოებრივი კომპლექსების პროექტირება (DPBCO06) საკურსო
62411
კლდიაშვილი ვალერიანი
შენობა- ნაგებობებათა არქიტექტურა და კონსტრუქციები (ARBCO06) საკურსო პროექტი.
---
5-13:00 --- 62116
ყიფიანი გურამი
არქეოლოგიური არქიტექტურა და ძეგლთა რესტავრაცია (ARCHE06) პრაქტიკული
62116
ბოსტანაშვილი დავით
სამრეწველო და სატრანსპორტო შენობა-ნაგებობების პროექტირება (DESIB06) საკურსო
---
6-14:00 62412.1-6
მაკოვკინა ირინა
გარემოს დიზაინური დაპროექტება (DARE206) საკურსო
63313
გელაშვილი შოთა
საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIPBL06) საკურსო
--- --- 63312
ჩიგოგიძე თინათინ
მოსაპირკეთებელი მასალები ინტერიერში (FMINT06) პრაქტიკული
---
7-15:00 63211
ვარდოსანიძე ვლადიმერი
ურბანული განვითარების სოციოკულტურული საფუძვლები (URBSO06) პრაქტიკული
--- 63210
ფოჩხუა მარიკა
ურბანული რეკონსტრუქციის პროექტი (URBP306) საკურსო
63210
ძინძიბაძე პავლე
ქალაქის დაპროექტება (URBP206) საკურსო
62412.1-6, 62411.1-6
გელაშვილი ვაჟა
ურბანული და მოცულობითი არქიტექტურული პროექტირების სინთეზი (SUARD06) პრაქტიკული
---
8-16:00 62214
ვარდოსანიძე ვლადიმერი
ურბანული განვითარების სოციოკულტურული საფუძვლები (URBSO06) პრაქტიკული
--- 63111
მუხიაშვილი გიორგი
დიდმალიანი არქიტექტურული კონსტრუქციები (BSERC06) საკურსო პროექტი.
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-211ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 62412.1-6
მაკოვკინა ირინა
გარემოს დიზაინური დაპროექტება (DARE206) პრაქტიკული
63313
ჩიგოგიძე თინათინ
მოსაპირკეთებელი მასალები ინტერიერში (FMINT06) პრაქტიკული
62214
ზედელაშვილი თეიმურაზი
ქალაქის დაპროექტება (URBP206) საკურსო
--- --- ---
4-12:00 63112
მუხიაშვილი გიორგი
დიდმალიანი არქიტექტურული კონსტრუქციები (BSERC06) საკურსო პროექტი.
63312
ხაბეიშვილი მარიამ
ფერთმცოდნეობა (CHROM06) პრაქტიკული
63411
ცხოვრებაშვილი გიორგი
შენობა- ნაგებობებათა არქიტექტურა და კონსტრუქციები (ARBCO06) საკურსო
--- ---
5-13:00 62314
ჩიგოგიძე თინათინ
მოსაპირკეთებელი მასალები ინტერიერში (FMINT06) პრაქტიკული
63311
ხაბეიშვილი მარიამ
ფერთმცოდნეობა (CHROM06) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 62212
ჩხეიძე ნინო
ურბანული რეკონსტრუქციის პროექტი (URBP306) საკურსო
62412
ბოლქვაძე მერაბ
ლანდშაფტური არქიტექტურის ქალაქგეგმარებითი ასპექტები (CPALA06) საკურსო
62115
ფირცხალავა ვახტანგ
დიდმალიანი არქიტექტურული კონსტრუქციები (BSERC06) საკურსო პროექტი.
63311
ჩიგოგიძე თინათინ
მოსაპირკეთებელი მასალები ინტერიერში (FMINT06) პრაქტიკული
62411
ბოლქვაძე მერაბ
ლანდშაფტური არქიტექტურის ქალაქგეგმარებითი ასპექტები (CPALA06) საკურსო
---
7-15:00 62214
იმნაძე ნინო
არქიტექტურული დისკურსი და ქალაქი (CARDC06) პრაქტიკული
63313.1-6
დაუთაშვილი ნინო
სამრეწველო შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIINB06) პრაქტიკული
62213
გეგელია გიული
ურბანული და მოცულობითი არქიტექტურული პროექტირების სინთეზი (SUARD06) საკურსო
62212
ნახუცრიშვილი ოთარ
ქალაქის დაპროექტება (URBP206) საკურსო
--- ---
8-16:00 --- 62314
ბოსტანაშვილი დავით
არქიტექტურული პოეტიკა (POETA06) პრაქტიკული
63110
ქობულია ვასილ
საზოგადოებრივი კომპლექსების პროექტირება (DPBCO06) საკურსო
62115
დოგრაშვილი თამაზ
სამრეწველო და სატრანსპორტო შენობა-ნაგებობების პროექტირება (DESIB06) საკურსო
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-212ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 62213
ლეკიშვილი მაგდა
არქიტექტურული კლიმატოლოგია (ARCCL06) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 2015/2
გორგილაძე ბადრი
ურბანული რეკონსტრუქციის კომპიუტერული უზრუნველყოფა-1 (CSUR106) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
6-14:00 63210
ლეკიშვილი მაგდა
არქიტექტურული კლიმატოლოგია (ARCCL06) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 62212
ლეკიშვილი მაგდა
არქიტექტურული კლიმატოლოგია (ARCCL06) ლაბორატორიული
--- --- 62214
ლეკიშვილი მაგდა
არქიტექტურული კლიმატოლოგია (ARCCL06) ლაბორატორიული
---
8-16:00 --- --- --- --- 63211
ლეკიშვილი მაგდა
არქიტექტურული კლიმატოლოგია (ARCCL06) ლაბორატორიული
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-213ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 2015/1/1
ბოსტანაშვილი დავით
კულტურის სემიოტიკა და ხუროთმოძღვრული პრაქტიკა (PCPAR06) პრაქტიკული
2015/1/1
ბოსტანაშვილი დავით
კულტურის სემიოტიკა და ხუროთმოძღვრული პრაქტიკა (PCPAR06) ლექცია
--- --- --- ---
6-14:00 2015.8
ბოსტანაშვილი დავით
სივრცე,ფორმა,კომპოზიცია:არქიტექტურა-პოეტიკა,სემიოტიკა,რიტორიკა (SPFO06-P) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-214ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 2015/6/1
სალუქვაძე გიორგი
არქიტექტურული პროექტირება. ეკოლოგიური პრობლემების კვლევის ცენტრი (ADEPR06) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 2015/6/1
სალუქვაძე გიორგი
არქიტექტურული პროექტირება. ეკოლოგიური პრობლემების კვლევის ცენტრი (ADEPR06) საკურსო პროექტი.
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-218ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-301ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 6408
სეხნიაშვილი მაია
ფერწერა (PAINT06) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 6401.2-6, 6402.2-6, 6404.2-6, 6403.2-6, 6405.2-6, 6400.2-6, 6406.2-6, 6407.2-6
გოცირიძე მაკა
ფერადი გრაფიკა (COLGR06) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 6401.1-6, 6400.1-6, 6406.1-6, 6407.1-6, 6402.1-6, 6403.1-6, 6404.1-6, 6405.1-6
ცინდელანი ეკა
გრაფიკა (GRAPH06) პრაქტიკული
--- 6401.2-6, 6406.2-6, 6403.2-6, 6405.2-6, 6402.2-6, 6404.2-6, 6400.2-6, 6407.2-6
გოცირიძე მაკა
გრაფიკა (GRAPH06) პრაქტიკული
--- 6402.1-6, 6407.1-6, 6403.1-6, 6404.1-6, 6401.1-6, 6400.1-6, 6405.1-6, 6406.1-6
თოიძე ლალი
ფერადი გრაფიკა (COLGR06) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-302ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 63410.1-6
დიღმელაშვილი ავთანდილ
გარემოს დიზაინური დაპროექტება (DARE206) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- --- 62212.1-6
კლდიაშვილი თეიმურაზ
ურბანული რეკონსტრუქციის პროექტი (URBP306) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- 63310
ხაბეიშვილი მარიამ
ფერთმცოდნეობა (CHROM06) პრაქტიკული
---
4-12:00 63111
სვანაძე ზაზა
სამრეწველო და სატრანსპორტო შენობა-ნაგებობების პროექტირება (DESIB06) საკურსო
63411.1-6
დიღმელაშვილი ავთანდილ
გარემოს დიზაინური დაპროექტება (DARE206) პრაქტიკული
63113.1-6
გეგელია გიული
სამრეწველო და სატრანსპორტო შენობა-ნაგებობების პროექტირება (DESIB06) პრაქტიკული
63312
დათუკიშვილი დიანა
საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIPBL06) საკურსო
---
5-13:00 63410.1-6
ერისთავი თინათინ
რეკლამა და შუქრეკლამა (ILLUM06) პრაქტიკული
62411, 62412
დათუკიშვილი დიანა
ეთნო და თემატური სტილები ინტერიერში (ESTIN06) პრაქტიკული
62313
ჩიგოგიძე თინათინ
მოსაპირკეთებელი მასალები ინტერიერში (FMINT06) პრაქტიკული
---
6-14:00 3390
ბოლქვაძე მერაბ
ქალაქთმშენებლობის თეორიის საფუძვლები (TEBCP06) პრაქტიკული
62116
დავითაია მაია
მიმდინარე დისკურსი მოდერნიზმის ირგვლივ (CDAMO06) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- 62314.1-6
დათუკიშვილი დიანა
ეთნო და თემატური სტილები ინტერიერში (ESTIN06) პრაქტიკული
63411.1-6
ერისთავი თინათინ
რეკლამა და შუქრეკლამა (ILLUM06) პრაქტიკული
---
8-16:00 62115.1-6, 62116.1-6
დიღმელაშვილი ავთანდილ
გარემოს დიზაინური დაპროექტება (DARE206) პრაქტიკული
--- 63113
ტატიშვილი ბესარიონ
შენობათა რეკონსტრუქცია, რეგენერაცია, ადაპტაცია (BURRA06) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- 63310.1-6
კორკოტაშვილი ალეკო
ავეჯი, ტექსტილი და აქსესუარები ინტერიერში (DTEXA06) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-303ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 62313.1-6
კორკოტაშვილი ალეკო
საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIPBL06) პრაქტიკული
---
2-10:00 62115.1-6
დოგრაშვილი თამაზ
სამრეწველო და სატრანსპორტო შენობა-ნაგებობების პროექტირება (DESIB06) პრაქტიკული
--- 62214
ნახუცრიშვილი ოთარ
ურბანული რეკონსტრუქციის პროექტი (URBP306) საკურსო
3290
ბოლქვაძე მერაბ
ქალაქთმშენებლობის თეორიის საფუძვლები (TEBCP06) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- 63410.1-6
დიღმელაშვილი ავთანდილ
გარემოს დიზაინური დაპროექტება (DARE206) საკურსო
63112.1-6
ბუზალაძე ნოდარი
საზოგადოებრივი კომპლექსების პროექტირება (DPBCO06) პრაქტიკული
---
4-12:00 62116
ტატიშვილი ბესარიონ
შენობათა რეკონსტრუქცია, რეგენერაცია, ადაპტაცია (BURRA06) პრაქტიკული
62115.1-6, 62116.1-6
დიღმელაშვილი ავთანდილ
გარემოს დიზაინური დაპროექტება (DARE206) საკურსო
62213
ჯავახიშვილი მაია
ურბანული რეკონსტრუქციის პროექტი (URBP306) საკურსო
---
5-13:00 63112.1-6
ბუზალაძე ნოდარი
სამრეწველო და სატრანსპორტო შენობა-ნაგებობების პროექტირება (DESIB06) პრაქტიკული
62313
ხაბეიშვილი მარიამ
ფერთმცოდნეობა (CHROM06) პრაქტიკული
62313
მჭედლიშვილი ვალერი
სამრეწველო შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIINB06) საკურსო
63411.1-6
დიღმელაშვილი ავთანდილ
გარემოს დიზაინური დაპროექტება (DARE206) საკურსო
---
6-14:00 63113
კვიწინაშვილი გიორგი
სამრეწველო და სატრანსპორტო შენობა-ნაგებობების პროექტირება (DESIB06) საკურსო
63110
მუხიაშვილი გიორგი
დიდმალიანი არქიტექტურული კონსტრუქციები (BSERC06) საკურსო პროექტი.
63312.1-6
გელაშვილი შოთა
სამრეწველო შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIINB06) პრაქტიკული
63210
იმნაძე ნინო
არქიტექტურული დისკურსი და ქალაქი (CARDC06) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- 63312.1-6
კორკოტაშვილი ალეკო
ავეჯი, ტექსტილი და აქსესუარები ინტერიერში (DTEXA06) პრაქტიკული
62115, 62113
ბოლქვაძე მერაბ
ლანდშაფტური არქიტექტურის ქალაქგეგმარებითი ასპექტები (CPALA06) საკურსო
---
8-16:00 --- 62314
ხაბეიშვილი მარიამ
ფიტოდიზაინი (PHYTO06) საკურსო
62212
გოგოლაშვილი თენგიზ
ურბანული და მოცულობითი არქიტექტურული პროექტირების სინთეზი (SUARD06) საკურსო
---
9-17:00 --- --- 62313.1-6
კორკოტაშვილი ალეკო
ეთნო და თემატური სტილები ინტერიერში (ESTIN06) პრაქტიკული
--- 63114
ბოლქვაძე მერაბ
Городское планирование (RCIPL06) Курсовой проект
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-305ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---