საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

პედაგოგები

 

აბაიშვილი ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 151204ა
ტექნოლოგიური პროცესების შესწავლა სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით (TESSM05) პრაქტიკული
01-208ც
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 151204ა
მექანიკური მოწყობილობის საიმედოობის საფუძვლები (FMDR005) ლექცია
01-208ც
---
6-14:00 --- --- --- 151204ა
ტექნოლოგიური პროცესების შესწავლა სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით (TESSM05) ლექცია
01-208ც
151204ა
მექანიკური მოწყობილობის საიმედოობის საფუძვლები (FMDR005) პრაქტიკული
01-208ც
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაკელია ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 3401.1-3
გეოკარტირება (GEOMA03) ლაბორატორიული
03-441
--- --- ---
2-10:00 --- 3310
სტრუქტურული მეთოდები გეოლოგიაში (SMETG03) ლექცია
03-441
--- --- ---
3-11:00 --- 3310
სტრუქტურული მეთოდები გეოლოგიაში (SMETG03) ლაბორატორიული
03-441
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 3402.1-3
გეოკარტირება (GEOMA03) ლაბორატორიული
03-441
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 0315.2-2ა
მიწის ქერქის სტრუქტურული თავისებურებები და ტექტონიკური ელემენტების წარმოშობის მექანიზმი (SPETE03) ლაბორატორიული
03-443კ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 121582
გვირაბებისა და მეტროპოლიტენების ექსპლუატ, 2(არჩევითი) (EXTUN02) საკურსო
01-608ბ
---
8-16:00 --- --- --- --- 121582
გვირაბებისა და მეტროპოლიტენების ექსპლუატ, 2(არჩევითი) (EXTUN02) ლექცია
01-608ბ
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 121582
გვირაბებისა და მეტროპოლიტენების ექსპლუატ, 2(არჩევითი) (EXTUN02) პრაქტიკული
01-608ბ
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ელეონორა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 108431.2-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- ---
9-17:00 --- --- --- 108432.2-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- ---
10-18:00 --- --- --- 108430.2-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 3290
გეოდეზიური გრავიმეტრია (GGRAV03) ლექცია
03-242
--- --- 3390
გეოდეზიური გრავიმეტრია (GGRAV03) ლექცია
03-242
---
6-14:00 --- 3290
გეოდეზიური გრავიმეტრია (GGRAV03) პრაქტიკული
03-242
--- --- 3390
გეოდეზიური გრავიმეტრია (GGRAV03) პრაქტიკული
03-242
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 108400
მათემატიკური გაანგარიშებები აღრიცხვასა და აუდიტში (MGADA08) პრაქტიკული
06-506ბ
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 108400
მათემატიკური გაანგარიშებები აღრიცხვასა და აუდიტში (MGADA08) ლექცია
06-508ა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 108400
სადაზღვეო და საბანკო რისკების მოდელირება (SDSM08) პრაქტიკული
06-419ა
9-17:00 --- --- 108400
სადაზღვეო და საბანკო რისკების მოდელირება (SDSM08) ლექცია
06-414ბ
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 151318
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია (BIORG05) პრაქტიკული
01-455ა
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- 2515112
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) პრაქტიკული
01-კათედრა#112
--- --- --- ---
7-15:00 151319
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია (BIORG05) პრაქტიკული
01-628ა
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბელაშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 8596/1
კომპიუტერული თამაშების პროექტირება და აგება (CGD0108) ლაბორატორიული
06-504ა
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 8596/1
კომპიუტერული თამაშების პროექტირება და აგება (CGD0108) ლექცია
06-112დ
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბელაშვილი ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 108410
მართვის ინჟინერიის საფუძვლები; (CENG108) ლექცია
06-505ბ
2-10:00 --- --- --- --- 108419
მართვის ინჟინერიის საფუძვლები; (CENG108) პრაქტიკული
06-210დ
3-11:00 --- --- --- --- 108419
მართვის ინჟინერიის საფუძვლები; (CENG108) ლაბორატორიული
06-210დ
108410
მართვის ინჟინერიის საფუძვლები; (CENG108) პრაქტიკული
06-210დ
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 108419
მართვის ინჟინერიის საფუძვლები; (CENG108) ლექცია
06-502ბ
108410.1-8
მართვის ინჟინერიის საფუძვლები; (CENG108) ლაბორატორიული
06-210დ.1
8586
საინფორმაციო-საზომი სისტემების მეტროლოგიური უზრუნველყოფა (MAC0308) ლექცია
06-504ა
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 8586
საინფორმაციო-საზომი სისტემების მეტროლოგიური უზრუნველყოფა (MAC0308) ლაბორატორიული
06-210დ
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბესაძე ეკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 2565.2-2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.D
--- ---
4-12:00 108442, 108443
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლექცია
06-324დ
--- --- --- ---
5-13:00 108444, 108445
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლექცია
06-324დ
108445.1-8
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლაბორატორიული
06-128.1დ
108442.1-8
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლაბორატორიული
06-128.1დ
--- --- ---
6-14:00 --- 108443.1-8
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლაბორატორიული
06-128.1დ
--- ---
7-15:00 108440, 108441
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლექცია
06-322დ
3231
საინფორმაციო სისტემების აგება MS SQL server-ის გამოყენებით (DMS11) ლექცია
03-439
108440.1-8
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლაბორატორიული
06-128დ
--- ---
8-16:00 --- 108444.1-8
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლაბორატორიული
06-128დ
--- ---
9-17:00 --- 3231
საინფორმაციო სისტემების აგება MS SQL server-ის გამოყენებით (DMS11) ლაბორატორიული
06-124დ
--- --- ---
10-18:00 --- --- 108441.1-8
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლაბორატორიული
06-128დ
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბესაძე ლელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112573.2-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.B
--- --- --- ---
2-10:00 --- 2501.2-2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.B
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 112572.2-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.C
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 112571.2-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.C.1
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე დიმიტრი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- +++ (+++) -
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 3531
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
03-226
3531
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
03-226
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ეკატერინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 2403.1-2
კოდირების თეორია (KT08) ლაბორატორიული
08-505
--- 2402.2-2
კოდირების თეორია (KT08) ლაბორატორიული
08-505
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 2401.1-2
კოდირების თეორია (KT08) ლაბორატორიული
08-505
--- --- 2402.1-2
კოდირების თეორია (KT08) ლაბორატორიული
08-505
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 2306.5/6
ინფორმაციის დაცულობისა და უსაფრთხოების საფუძვლები ტელეკომუნიკაციაში (IDDUST08) ლექცია
08-505
--- --- 2403.2-2
კოდირების თეორია (KT08) ლაბორატორიული
08-505
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 2401.2-2
კოდირების თეორია (KT08) ლაბორატორიული
08-505
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 2408.2-2
ტელეკომუნიკაციის თეორია 2 (TTH0202) ლაბორატორიული
08-608
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- +++ (+++) -
---
6-14:00 --- --- --- --- 25010
ტელეკომუნიკაციის თეორიის სპეციალური თავები2 (SPTT202) ლექცია
08-610
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრალავა თინათინ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 712575A2
მარკეტინგ-მენეჯმენტი (MARKM07-LS) პრაქტიკული
06-710ბ
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- - (-) -
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრამიძე ედისონი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1504.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.3
1503.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.3
--- --- ---
3-11:00 --- --- 1511.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.3
--- 1509.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.3
---
4-12:00 --- 1326
მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) პრაქტიკული
01-501.ც
1503, 1504, 1505
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
01-419ა
--- 1505.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.3
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 1510.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.3
--- ---
8-16:00 --- --- --- 1325
მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) პრაქტიკული
01-501.ც
--- ---
9-17:00 1325, 1326
მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) ლექცია
01-606.ც
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 +++ (+++) -
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუაშვილი თამარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 112442
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
06-611ბ
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 112440
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
06-614ბ
--- --- --- 112210
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) პრაქტიკული
06-807ა
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 112370
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
06-703ბ
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 112372
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
06-716ბ
--- 112441
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
06-606ბ
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუთიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 151425.5-5
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
01-729ა
--- 108571.4-8, 108573.3-8, 108581
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
06-414ბ
--- ---
6-14:00 --- 151504.6-5
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
01-726ა
--- --- --- ---
7-15:00 --- 151504.3-5
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
01-551ბ
--- 151425.3-5
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
01-726ა
--- ---
8-16:00 --- --- --- 1580.2-1, 1515.2-1, 1501.2-1, 1500.2-1
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
01-523ა
--- ---
9-17:00 --- --- --- 1500.1-1, 1515.1-1, 1580.1-1, 1501
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
01-422ა
108571.4-8, 108573.2-8, 108581
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
06-406ბ
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 712535
ხელოვნების სტილთა ისტორია და თეორია (HITAS 07) პრაქტიკული
06-623ა
--- --- --- 712535
ხელოვნების სტილთა ისტორია და თეორია (HITAS 07) ლექცია
06-604ა
---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 3431.2-3
დისტანციური ზონდირება 2 (RES0203) ლაბორატორიული
03-239
--- ---
3-11:00 --- --- --- 3431.1-3
დისტანციური ზონდირება 2 (RES0203) ლაბორატორიული
03-239
--- ---
4-12:00 --- --- --- 3431, 3432
დისტანციური ზონდირება 2 (RES0203) ლექცია
03-239
--- ---
5-13:00 --- --- --- 3432.2-3
დისტანციური ზონდირება 2 (RES0203) ლაბორატორიული
03-239
--- ---
6-14:00 --- --- --- 3432.1-3
დისტანციური ზონდირება 2 (RES0203) ლაბორატორიული
03-239
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 6508.1-6
Начала архитектурного проектирования. Учебно-обмерная практика (RAPBP06) практич. Работа
01-601ც
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 6507.1-6
არქიტექტურული გეგმარების საწყისები. აზომვითი პრაქტიკა (APBPM06) პრაქტიკული
01-605ც
6507.1-6
არქიტექტურული გრაფიკა (ARCGR06) პრაქტიკული
01-611ც
--- --- ---
4-12:00 6505.1-6
არქიტექტურული გრაფიკა (ARCGR06) პრაქტიკული
01-610ც
--- --- ---
5-13:00 6506.1-6
არქიტექტურული გეგმარების საწყისები. აზომვითი პრაქტიკა (APBPM06) პრაქტიკული
01-603ც
6503.1-6
არქიტექტურული გეგმარების საწყისები. აზომვითი პრაქტიკა (APBPM06) პრაქტიკული
01-603ც
6505.1-6
არქიტექტურული გეგმარების საწყისები. აზომვითი პრაქტიკა (APBPM06) პრაქტიკული
01-603ც
---
6-14:00 --- ---
7-15:00 --- --- --- 6506.1-6
არქიტექტურული გრაფიკა (ARCGR06) პრაქტიკული
01-610ც
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 2301.1/2
მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები 1 (FUGTO02) საკურსო
08-601
2301.1/2.1-2
მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები 1 (FUGTO02) ლაბორატორიული
08-604
--- ---
6-14:00 --- --- 25010
ტელეკომუნიკაციის თეორიის სპეციალური თავები2 (SPTT202) პრაქტიკული
08-604
--- --- ---
7-15:00 --- --- 2301.1/2
მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები 1 (FUGTO02) ლექცია
08-605
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ინგა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108452.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-203დ
--- 108550.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
108455.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-203დ
108451.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-203დ
108453.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-230დ
4-12:00 ---
5-13:00 --- --- 108551.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
108455.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-203დ
108455, 108453, 108454
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლექცია
06-207ა
---
6-14:00 108551
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) პრაქტიკული
06-308ბ
--- 108552
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) პრაქტიკული
06-308ბ
108552.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
7-15:00 --- --- 108550, 108552, 108551
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლექცია
06-207ა
8-16:00 108454.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-203დ
108454.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-203დ
108550.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
--- 108453.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-203დ
9-17:00 108550
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) პრაქტიკული
06-308ბ
---
10-18:00 --- 108552.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
108450.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-203დ
--- 108551.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
11-19:00 --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე მაკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 112450a, 112450c, 112450b
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) ლექცია
06-910ბ
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 112450g
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
06-908ბ
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 112306, 112305
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) ლექცია
06-107ა
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ნათელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 112560.2-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.G.1
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 112562.2-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.G.1
---
6-14:00 112561.2-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.G.1
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ნელი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 4540ა, 4540
კოლოიდური ქიმია (COLCH04) ლექცია
02-403
--- --- --- --- ---
3-11:00 +++ (+++) -
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 4540ა
კოლოიდური ქიმია (COLCH04) ლაბორატორიული
02-403
7-15:00 --- --- --- --- --- 4540
კოლოიდური ქიმია (COLCH04) ლაბორატორიული
02-403
8-16:00 --- 4501
ფიზიკური ქიმია (PHYCH04) ლაბორატორიული
02-401
4502
ფიზიკური ქიმია (PHYCH04) ლაბორატორიული
02-401
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აგლაძე თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 4265, 4365
გარემოს კონტროლის ელექტროქიმიური სენსორები (ESEPC04) ლექცია
02-412
---
5-13:00 --- --- --- --- 4403, 4401, 4402
ელექტროქიმიური ტექნოლოგიის საფუძვლები (PELCE04) ლექცია
02-400
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადამია ვლადიმერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 108341, 108340
პორტაბელური მოწყობილობები და მათი ოპერაციული სისტემები (PDOPS08) ლექცია
06-112დ
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 108342, 108343, 108344
პორტაბელური მოწყობილობები და მათი ოპერაციული სისტემები (PDOPS08) ლექცია
06-112დ
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადამია ზაურ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 108339
ციფრული სქემოტექნიკა 2 (DCE5608) ლექცია
06-311ა
--- --- ---
4-12:00 --- --- 108236.1-8, 108239.1-8, 108234.1-8, 108231.1-8, 108233.1-8, 108232.1-8, 108230.1-8, 108237.1-8
პროექტი ციფრულ სქემოტექნიკაში (არჩევითი) (PIDCE08) საკურსო
06-309ა
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 108339
ციფრული სქემოტექნიკა 2 (DCE5608) პრაქტიკული
06-308დ
--- --- ---
8-16:00 --- --- 108339.1-8
ციფრული სქემოტექნიკა 2 (DCE5608) ლაბორატორიული
06-308დ
--- --- ---
9-17:00 --- --- 108339.2-8
ციფრული სქემოტექნიკა 2 (DCE5608) ლაბორატორიული
06-308დ
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112550h
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
06-915ა
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 112550j
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) ლექცია
06-904ა
--- --- 112550f
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
06-910ბ
---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 112355
ძვირფასი ქვები და კეთილშობილი ლითონები (PSNOM03_LB) ლაბორატორიული
03-313
4-12:00 612364a
Драгоценные металлы и камни (PSNOM03-LB) лаборат.работа
03-313
--- 3502
კრისტალოგრაფია (KRIST03) ლაბორატორიული
03-313
--- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 3501
კრისტალოგრაფია (KRIST03) ლაბორატორიული
03-313
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიანი ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 3540.1-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-432
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 3543.2-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-432
---
5-13:00 --- --- 3542.2-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-418
--- 3540.2-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-418
---
6-14:00 --- --- 0315.2-2დ
ჰიდროგეოლოგიური კანონზომიერებები (REGHY03) ლაბორატორიული
03-435კ
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 3543.1-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-418
3541.2-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-418
--- --- ---
9-17:00 --- 3541.1-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-418
3542.1-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-418
--- --- ---
10-18:00 --- 0315.2-2დ
რეგიონალური ჰიდროგეოლოგია (REHYD03) პრაქტიკული
03-435კ
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1200
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
01-514ა
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 1201
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
01-514ა
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 1300
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
01-519ა
7-15:00 --- --- 1301
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
01-510ბ
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 121531
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) პრაქტიკული
01-518ა
9-17:00 --- 121531
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) ლექცია
01-518ა
1300, 1301
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
01-510ბ
--- --- ---
10-18:00 --- 1200, 1201
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
01-523ა
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 108438/1, 108437, 108438
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) ლექცია
06-416ბ
---
3-11:00 --- --- --- --- 108434
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-504ა
---
4-12:00 --- 108436
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-503ა
--- --- 108438
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-503ა
---
5-13:00 108438
გადამრთველი სქემების თეორია (SWITH08) პრაქტიკული
06-506ბ
108431, 108432, 108430
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) ლექცია
06-416ბ
108438/1
გადამრთველი სქემების თეორია (SWITH08) პრაქტიკული
06-401ა
--- --- ---
6-14:00 108438/1
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-506ბ
108433
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-506ა
108436, 108434, 108433
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) ლექცია
06-408ბ
---
7-15:00 --- --- 108437
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-401ა
108438/1, 108437, 108438
გადამრთველი სქემების თეორია (SWITH08) ლექცია
06-410ბ
108432
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-502ა
---
8-16:00 --- --- 108431
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-412ბ
--- --- ---
9-17:00 --- --- 108430
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-412ბ
108437
გადამრთველი სქემების თეორია (SWITH08) პრაქტიკული
06-419ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავთანდილაშვილი რუიზან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 151507.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.A
151506.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.A.1
--- --- --- ---
3-11:00 151503.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-626ა.1
--- 151504.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-626ა.1
---
4-12:00 151501.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-626ა.1
--- --- ---
5-13:00 --- 151502.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-626ა.1
--- --- ---
6-14:00 151505.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.A
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აზმაიფარაშვილი ზაალ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 8586
გაზომვების ავტომატიზაცია, მონაცემთა შეგროვება და კონტროლი (AMD0308) ლექცია
06-302ბ
7-15:00 --- --- --- --- 108310.2-8
ინდუსტრიული კონტროლერები და PLC პრო¬გ-რამირება (PLC0808) ლექცია
06-302ბ
---
8-16:00 --- --- --- --- 108419
მიკროპროცესორული ტექნიკა (MPT1308) ლექცია
06-302ბ
108410
მიკროპროცესორული ტექნიკა (MPT1308) ლექცია
06-302ბ
9-17:00 --- D.8571, D.8586, D.8584
გაზომვების ავტომატიზაცია (AUM0108) ლექცია
06-200დ
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 8586
მცირე და დიდი ინტეგრალური მიკროსქემები საზომ მოწყობილობებში (SBM0308) ლექცია
06-302ბ
---
11-19:00 --- D.8586, D.8584, D.8571
გაზომვების ავტომატიზაცია (AUM0108) ლაბორატორიული
06-309ბ
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალადაშვილი ქართლოს
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 151201
სარკინიგზო მოძრავ შემადგენლობათა ავტომატური მუხრუჭები (RRB2105) პრაქტიკული
01-455ა
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151201
სარკინიგზო მოძრავ შემადგენლობათა ავტომატური მუხრუჭები (RRB2105) ლექცია
01-455ა
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალავერდოვი ემილია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 612280
Фактор религии в международных отношениях (RFIR007-LS) практич. Работа
06-613ა
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 612280
Фактор религии в международных отношениях (RFIR007-LS) лекция
06-607ბ
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალანია გიმზერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 112252sis
კრიმინალისტიკა (გამოძიების გახსნის მეთოდიკა) (CRL1007-LS) პრაქტიკული
06-910ა
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალანია მერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 4435, 4435ბ, 4435გ, 4435ა
ფარმაცევტული ქიმია I (PCH0104) ლექცია
02-205
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალასანია რუსუდან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 108420.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
---
2-10:00 --- --- --- --- 108420, 108410
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-605
108421.2-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
3-11:00 --- --- --- 108410
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- ---
4-12:00 4560.1-4
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- --- 4561.1-4
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 4550.1-4
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალექსიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 112569.1-7
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
06-709ბ
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 112555.2-7
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
06-603ბ
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 112555.2-7
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
06-605ბ
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 112569.1-7
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
06-711ბ
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალიაშვილი თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 2503
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
08-902
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 108520
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
01-617ბ
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 108560
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
01-640ა
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალიბეგაშვილი თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 108243.2-8
ბიზნეს პროცესების მართვის ინფორმაციული სისტემები 2 (BPIS208) ლაბორატორიული
06-118დ
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალმოევა მარიამ 3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 2473.1-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-714
--- 2469.1-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-714
2467
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) პრაქტიკული
08-701
2-10:00 --- --- 2466
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) პრაქტიკული
08-700ა
--- 2466.1-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-714
2470.1-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-714
3-11:00 2473.2-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-714
2237
ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
08-903
2475.2-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-714
--- 2475.1-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-714
---
4-12:00 2237
ელექტრული განათება (EL00002) საკურსო
08-905
2476.2-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-714
--- --- --- 2466.2-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-714
5-13:00 2470.2-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-714
--- --- 2475
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) პრაქტიკული
08-700ა
2469
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) პრაქტიკული
08-701
6-14:00 2472
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) პრაქტიკული
08-701
--- 2476
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) პრაქტიკული
08-706
--- --- 2472.2-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-714
7-15:00 2467.1-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-714
2476.1-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-714
2473
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) პრაქტიკული
08-701
2470
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) პრაქტიკული
08-701
--- ---
8-16:00 2472.1-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-714
--- --- --- --- ---
9-17:00 2467.2-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-714
--- --- 2469.2-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-714
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალოევა გულნარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამანათაშვილი იასონი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151431
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) პრაქტიკული
01-726ა
151428
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) პრაქტიკული
01-728ა
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151430, 151428, 151429, 151431
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) ლექცია
01-731ა
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 151430
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) პრაქტიკული
01-523ბ
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 151429
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) პრაქტიკული
01-630ა
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 112450k
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
06-915ბ
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 112450j
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
06-904ა
--- --- --- ---
7-15:00 --- 112450j
სამეწარმეო წესრიგის სამართალი (PAL0407-LS) პრაქტიკული
06-906ბ
--- --- --- ---
8-16:00 --- 112450j
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) პრაქტიკული
06-908ბ
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 4505
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტალური მეთოდები 1 (ANCHE04) პრაქტიკული
02-511
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი რუსუდან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 3543.1-3
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
04-430.1
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამბროლაძე თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ლალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 151517.2-5
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
01-725ა.1
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ლიზა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112570
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-703ბ
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 112570
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-709ბ
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 112350b.1-7
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
06-923ბ
--- --- 112473.2-7
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
06-711ბ
--- ---
7-15:00 112350b.1-7
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
06-915ა
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- 112473.2-7
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
06-713ბ
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 108353.1-8
საინფორმაციო სისტემების აგება MS SQL server-ის გამოყენებით (DMS11) ლაბორატორიული
06-203ა
--- --- 108352.2-8
საინფორმაციო სისტემების აგება MS SQL server-ის გამოყენებით (DMS11) ლაბორატორიული
06-203ა
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 108352.1-8
საინფორმაციო სისტემების აგება MS SQL server-ის გამოყენებით (DMS11) ლაბორატორიული
06-203ა
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 108353.2-8
საინფორმაციო სისტემების აგება MS SQL server-ის გამოყენებით (DMS11) ლაბორატორიული
06-203დ
5-13:00 --- --- 108353, 108352
საინფორმაციო სისტემების აგება MS SQL server-ის გამოყენებით (DMS11) ლექცია
06-207ა
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 6404.2-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-508ც.1
--- ---
3-11:00 6404.2-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-508ც
--- 6406.2-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-505ც.1
6407.1-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-507ც.1
---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- 6403.1-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-503ც
6403.1-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-503ც.1
--- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- 6406.2-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-505ც.1
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 6407.1-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-507ც
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირგულაშვილი მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 112385, 112386
თანამედროვე ევროპული პოლიტიკურ-სამართლებრივი აზროვნება (MCI0007-LS) ლექცია
06-606ბ
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 112389, 112387, 112388
თანამედროვე ევროპული პოლიტიკურ-სამართლებრივი აზროვნება (MCI0007-LS) ლექცია
06-602ბ
--- ---
6-14:00 --- --- --- 112485, 112486
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) ლექცია
06-615ბ
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 112488, 112489, 112487
ნაციონალიზმის თეორია (NATH007) ლექცია
06-606ბ
--- 712585
გლობალიზაცია და ნაციონალიზმის თეორიები (TGAN007) ლექცია
06-602ა
9-17:00 --- --- --- --- 712585
გლობალიზაცია და ნაციონალიზმის თეორიები (TGAN007) პრაქტიკული
06-602ა
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 2231
მარკენტინგის მართვა სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში (MPE1102) ლექცია
08-207
--- ---
5-13:00 --- 2231
ენერგეტიკული უსაფრთხოების ეკონომიკური და ორგანიზაციული ასპექტები. (EOS1102) ლექცია
08-901
--- 2539
Економика и маркетинг (EAMR1102) практич. Работа
08-219
--- ---
6-14:00 --- 2339
კადრების და ხარისხის მენეჯმენტი (არჩევითი) (HRM1102) ლექცია
08-206
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 2339
კადრების და ხარისხის მენეჯმენტი (არჩევითი) (HRM1102) პრაქტიკული
08-207
--- ---
8-16:00 --- 2539
Економика и маркетинг (EAMR1102) лекция
08-417
--- 2231
ენერგეტიკული უსაფრთხოების ეკონომიკური და ორგანიზაციული ასპექტები. (EOS1102) პრაქტიკული
08-207
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე თემურ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 1402
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
01-415ა
--- --- --- 1401, 1400, 1402
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
01-314ა
5-13:00 --- 1405, 1404, 1403
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
01-314ა
--- --- 1403
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
01-418ა
---
6-14:00 --- 1401
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
01-421ა
1404
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
01-418ა
--- 1405
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
01-421ა
1400
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
01-415ა
7-15:00 --- --- 1407, 1408, 1406
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
01-419ა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე ხათუნი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 151405.1-5
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლაბორატორიული
01-617გ
--- --- --- ---
6-14:00 --- 151203
ტექნოლოგიური მანქანების კვლევა, გამოცდა, ექსპლუატაცია და რემონტი (MRTMR05) ლაბორატორიული
01-525გ
--- 151523
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.A
--- ---
7-15:00 151405
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლექცია
01-617გ
--- --- 251543/1
ამძრავები და მანქანების დინამიკა (DECI005) ლექცია
01-619გ
---
8-16:00 251543/1
ამძრავები და მანქანების დინამიკა (DECI005) პრაქტიკული
01-619გ
--- 151513, 151523, 151509
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლექცია
01-628ა
---
9-17:00 --- 151203
ტექნოლოგიური მანქანების კვლევა, გამოცდა, ექსპლუატაცია და რემონტი (MRTMR05) ლექცია
01-525გ
--- --- 151509.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.A
---
10-18:00 151405.2-5
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლაბორატორიული
01-617გ
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანანიაშვილი გულაბერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 108283
ინფორმაციის დაცვის მეთოდები და სისტემები (MSPRI08) პრაქტიკული
08-304ბ
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 108385.2-8
ბიზნეს პროცესების მოდელირება და დიზაინი (BPRSC08) ლაბორატორიული
08-305.1ბ
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 108284
ინფორმაციის დაცვის მეთოდები და სისტემები (MSPRI08) პრაქტიკული
08-302ბ
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 108384.2-8
ბიზნეს პროცესების მოდელირება და დიზაინი (BPRSC08) ლაბორატორიული
08-305.1ბ
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდრიაშვილი რაგიმ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 2539
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) პრაქტიკული
08-700ა
--- --- ---
4-12:00 --- --- 2509.1-2
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
08-602
--- 1525.4-1
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
01-520ა
---
5-13:00 --- --- 2509.1-2
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
08-602
--- 1525.4-1
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
01-315ა
---
6-14:00 --- --- --- 2539
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) ლექცია
08-605
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 151524
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
01-523ბ
8-16:00 2509.2-2
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) პრაქტიკული
08-203
--- --- 151524
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
01-731ა
--- 151524
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
01-628ა
9-17:00 2509.2-2
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) ლექცია
08-601
--- --- 151524
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
01-546ბ
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდრიაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 112450b
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
06-911ბ
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 112450a
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
06-917ბ
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 108530.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-302დ
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 108530.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-302დ
--- 108532, 108530, 108531
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლექცია
06-311ა
---
7-15:00 108536, 108533, 108534
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლექცია
06-311ა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 108531
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) პრაქტიკული
06-309ა
--- --- --- --- ---
10-18:00 108530
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) პრაქტიკული
06-309ა
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მზია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 4255
ნავთობის მეორადი გადამუშავების ტექნოლოგია (TPROP04) ლექცია
02-523
--- ---
4-12:00 --- 4355
ნავთობის მეორადი გადამუშავების ტექნოლოგია (TPROP04) ლექცია
02-523
--- 4255
ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია (TPCHS 04) ლექცია
02-523
--- ---
5-13:00 --- --- --- 066
ნატიფი ორგანული სინთეზი (TTSIN 04) პრაქტიკული
02-521
--- ---
6-14:00 --- 066
ნატიფი ორგანული სინთეზი (TTSIN 04) ლექცია
02-521
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 4355
ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია (TPCHS 04) ლექცია
02-523
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე შალვა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 4240
ეკოლოგიური მენეჯმენტი (ECMAN04) ლექცია
02-601
--- --- ---
5-13:00 4240.1-4
ეკოლოგიური მენეჯმენტი (ECMAN04) პრაქტიკული
02-520
4440
საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები (BENEC04) ლექცია
02-605
--- --- --- ---
6-14:00 --- 4440
საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები (BENEC04) პრაქტიკული
02-604
--- --- ---
7-15:00 4240.2-4
ეკოლოგიური მენეჯმენტი (ECMAN04) პრაქტიკული
02-603
112366, 112365, 112367
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-601
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთაძე ცისანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 112425
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
06-806ბ
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 112425
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
06-817ბ
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთია ნარგიზა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112269
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
06-711ბ
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 112267
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
06-709ბ
112266
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
06-708ბ
4-12:00 --- 112241
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
06-602ბ
--- ---
5-13:00 --- --- --- 112244
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
06-614ბ
---
6-14:00 --- 112240
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
06-608ბ
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 112270
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
06-704ბ
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანჯაფარიძე ტრისტანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 351503
სტრატეგიული მენეჯმენტი ტრანსპორტსა და მრეწველობაში (TIMEN05) ლექცია
01-კათედრა#112
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 351503
სტრატეგიული მენეჯმენტი ტრანსპორტსა და მრეწველობაში (TIMEN05) პრაქტიკული
01-კათედრა#112
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 2246
თბოენერგეტიკული დანადგარებიდ გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED02) ლექცია
08-700ა
--- --- --- ---
6-14:00 --- 2246.1-2
თბოენერგეტიკული დანადგარებიდ გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED02) ლაბორატორიული
08-114
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 2246
თბოენერგეტიკული დანადგარებიდ გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED02) პრაქტიკული
08-805ბ
--- --- 2246.2-2
თბოენერგეტიკული დანადგარებიდ გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED02) ლაბორატორიული
08-114
25033/1
განახლებადი ენერგიის წყაროები (GEW002BAK) ლექცია
08-118
---
9-17:00 --- --- 25033/1
განახლებადი ენერგიის წყაროები (GEW002BAK) პრაქტიკული
08-204
---
10-18:00 --- --- --- --- 25033/1
განახლებადი ენერგიის წყაროები (GEW002BAK) საკურსო
08-419
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ზაური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 3265
მყარი საწვავი წიაღისეულის გადამუშავების ტექნოლოგიე­ბი (SFFPT03) ლექცია
03-107
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 3265
მყარი საწვავი წიაღისეულის გადამუშავების ტექნოლოგიე­ბი (SFFPT03) ლაბორატორიული
03-101
--- --- 3365
მყარი საწვავი წიაღისეულის გადამუშავების ტექნოლოგიე­ბი (SFFPT03) ლაბორატორიული
03-101
--- ---
6-14:00 3365
მყარი საწვავი წიაღისეულის გადამუშავების ტექნოლოგიე­ბი (SFFPT03) ლექცია
03-107
--- --- 3440, 3441
წიაღისეულთა გამდიდ­რე­ბის საფუძვლები (PRMEP03) ლექცია
03-227
--- ---
7-15:00 --- --- 0315.2-5ა
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული ტექნოლოგიის კვლევა (GEMTR03) ლექცია
03-107
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 0315.2-5ა
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული ტექნოლოგიის კვლევა (GEMTR03) ლაბორატორიული
03-101
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 1504.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.5
---
4-12:00 --- 1503.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.5.1
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 1501.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.5.1
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 1500.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.5.1
--- 1502.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.5.1
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მარგალიტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 2370
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-207
--- --- ---
2-10:00 --- --- 2373
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-219
2372, 2374, 2373
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
08-422
--- ---
3-11:00 2371
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-903
--- --- --- 2369, 2371, 2370
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
08-422
---
4-12:00 2374
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-418
--- --- 2366
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-805ბ
2367
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-500
---
5-13:00 --- --- --- --- 2368, 2367, 2366
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
08-203
---
6-14:00 --- 2368
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-700ა
--- --- 2372
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-206
---
7-15:00 --- 2369
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-417
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 2463.2-2
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) ლაბორატორიული
08-112
--- --- --- 2463.1-2
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) ლაბორატორიული
08-112
3-11:00 --- 2465.1-2
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) ლაბორატორიული
08-112
--- 2464.1-2
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) ლაბორატორიული
08-112
4-12:00 --- --- --- 2465.2-2
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) ლაბორატორიული
08-112
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 2470
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) პრაქტიკული
08-901
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- 151419
ტექნიკური თერმოდინამიკა (THTE002) ლაბორატორიული
08-112
--- 2464.2-2
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) ლაბორატორიული
08-119
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 151418
ტექნიკური თერმოდინამიკა (THTE002) ლაბორატორიული
08-119
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბული ნანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 108238.2-8
Transact – SQL ენა 1 (TSL1508) ლაბორატორიული
06-315დ
--- ---
3-11:00 108339.2-8
Transact – SQL ენა 1 (TSL1508) ლაბორატორიული
06-315დ
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- 108330, 108331, 108332
Transact – SQL ენა 1 (TSL1508) ლექცია
06-311ა
--- ---
5-13:00 --- --- --- 108238
Transact – SQL ენა 1 (TSL1508) ლექცია
06-312დ
--- ---
6-14:00 --- --- 108238.1-8
Transact – SQL ენა 1 (TSL1508) ლაბორატორიული
06-304დ
--- --- ---
7-15:00 --- --- 108339
Transact – SQL ენა 1 (TSL1508) ლექცია
06-312დ
--- ---
8-16:00 --- --- 108331.2-8
Transact – SQL ენა 1 (TSL1508) ლაბორატორიული
06-204ბ.1
108330.2-8
Transact – SQL ენა 1 (TSL1508) ლაბორატორიული
06-315დ
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არეშიძე ნინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1508
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-513ა
--- 151416.1-5
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-301ა
--- ---
2-10:00 --- 1518.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-301ა
--- 1518.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-301ა
--- ---
3-11:00 --- 1512
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-513ა
--- 151417.1-5
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-301ა
--- ---
4-12:00 1507
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-513ა
1504
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-513ა
--- 1519.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-301ა
--- 1511
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-513ა
5-13:00 1506
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-513ა
1510
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-513ა
1519
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-513ა
1513
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-513ა
151417.2-5
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-301ა
---
6-14:00 151417
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-513ა
--- 1503
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-513ა
--- 1500
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-513ა
1518
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-513ა
7-15:00 1514
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-513ა
--- --- 1501
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-513ა
--- 1505
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-513ა
8-16:00 --- --- --- 151416.2-5
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-301ა
151416
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-513ა
1519.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-301ა
9-17:00 1502
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) პრაქტიკული
01-513ა
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არზიანი გიორგი 3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 2476
ელექტრული სადგურები და ქვესადგურები (PPS1702) პრაქტიკული
08-805ბ
2475
ელექტრული სადგურები და ქვესადგურები (PPS1702) პრაქტიკული
08-700ა
--- --- ---
7-15:00 --- 2477
ელექტრული სადგურები და ქვესადგურები (PPS1702) პრაქტიკული
08-805ბ
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- 2476, 2477, 2475
ელექტრული სადგურები და ქვესადგურები (PPS1702) ლექცია
08-805
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აროშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 151522
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) პრაქტიკული
01-455ა
--- --- --- ---
5-13:00 151522
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) ლექცია
01-629ა
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუდაშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 1411.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
03-208.1
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 1410.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
03-207.1
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუდაშვილი ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 3385
სამთო საწარმოთა ელექტრომომარაგება (ESMEN03) ლაბორატორიული
03-221კ
3285
სამთო საწარმოთა ელექტრომომარაგება (ESMEN03) ლექცია
03-221კ
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 3285
სიგნალიზაცია და კავშირი სამთო საქმეში (ASCMI03) ლექცია
03-221კ
3385
სიგნალიზაცია და კავშირი სამთო საქმეში (ASCMI03) ლაბორატორიული
03-221კ
3285
სამთო საწარმოთა ელექტრომომარაგება (ESMEN03) ლაბორატორიული
03-221კ
--- ---
6-14:00 --- 3385
სიგნალიზაცია და კავშირი სამთო საქმეში (ASCMI03) ლექცია
03-221კ
3285
სიგნალიზაცია და კავშირი სამთო საქმეში (ASCMI03) ლაბორატორიული
03-221კ
--- ---
7-15:00 --- --- 3385
სამთო საწარმოთა ელექტრომომარაგება (ESMEN03) ლექცია
03-221კ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არღანაშვილი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 112540
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-611ა
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 112540
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-606ბ
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 108530
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-506ბ
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 85104, 8505/1, 8505/2, 8551/1
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
06-505ბ
--- ---
10-18:00 --- 8505, 8551
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
06-419ა
--- 8505/2, 8505/1, 8551/1, 85104
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
06-506ბ
--- ---
11-19:00 --- 8551, 8505
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
06-506ბ
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არჩვაძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151418
კვების პროდუქტების თბოფიზიკური თვისებების ცვლილებები სიცივით დამუშავებისას (CTPFC05) პრაქტიკული
01-619ბ
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151420
კვების პროდუქტების თბოფიზიკური თვისებების ცვლილებები სიცივით დამუშავებისას (CTPFC05) პრაქტიკული
01-619ბ
--- --- --- ---
4-12:00 --- 151418, 151419, 151420
კვების პროდუქტების თბოფიზიკური თვისებების ცვლილებები სიცივით დამუშავებისას (CTPFC05) ლექცია
01-545ბ
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 151419
კვების პროდუქტების თბოფიზიკური თვისებების ცვლილებები სიცივით დამუშავებისას (CTPFC05) პრაქტიკული
01-619ბ
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 151311
კვების პროდუქტების გაყინვის პროცესის თეორიული საფუძვლები (TFPTB05) პრაქტიკული
01-622ბ
--- ---
9-17:00 --- --- --- 151311
კვების პროდუქტების გაყინვის პროცესის თეორიული საფუძვლები (TFPTB05) ლექცია
01-622ბ
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არხოშაშვილი ზვიადი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 108353.2-8
პროგრამული სისტემების მენეჯმენტი (MSS08) ლაბორატორიული
06-205ა.1
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 108352.2-8
პროგრამული სისტემების მენეჯმენტი (MSS08) ლაბორატორიული
06-205ა.1
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ვლადიმერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 712575A1
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
06-109ა
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 712575A2
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
06-109ა
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 712556
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
06-109ა
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 712555
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
06-131
712575A1, 712575A2
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია
06-107ა
--- ---
13-21:00 --- --- 712556, 712555
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია
06-131
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 108242.2-8
ინფორმაციული სისტემები ფინანსურ ანალიზსა და მენეჯმენტში (ISFAM08) ლაბორატორიული
06-128დ
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- 108342
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) პრაქტიკული
06-410ბ
3-11:00 --- --- --- 108243.2-8
ინფორმაციული სისტემები ფინანსურ ანალიზსა და მენეჯმენტში (ISFAM08) ლაბორატორიული
06-128დ
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 108444.2-8
პროექტების მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიები (SSFPM08) ლაბორატორიული
06-118დ
--- 108445.2-8
პროექტების მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიები (SSFPM08) ლაბორატორიული
06-128დ
6-14:00 --- --- --- 108342, 108343, 108344
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) ლექცია
06-414ბ
7-15:00 --- --- --- 108344
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) პრაქტიკული
06-408ბ
---
8-16:00 --- 108241.2-8
ინფორმაციული სისტემები ფინანსურ ანალიზსა და მენეჯმენტში (ISFAM08) ლაბორატორიული
06-128.1დ
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 108343
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) პრაქტიკული
06-501ა
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 2505.1-2
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-546ა.1
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 6502.1-6
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) პრაქტიკული
01-737ა.1
--- --- --- --- ---
4-12:00 6507.1-6
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) პრაქტიკული
01-737ა
--- --- --- 6504.1-6
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) პრაქტიკული
01-737ა.1
---
5-13:00 --- --- --- --- 6503.1-6
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) პრაქტიკული
01-737ა.1
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 112535
მხატვრული ნაწარმოების პროფესიული აღწერა (PDAW-007) პრაქტიკული
06-607ა
---
2-10:00 --- --- --- 6504
არქიტექტურის ისტორია. უძველესი სამყარო და ანტიკური პერიოდი: საქართველო და მსოფლიო (AHEHA06) პრაქტიკული
01-605ც
---
3-11:00 --- --- --- 6505, 6506, 6507, 6504
არქიტექტურის ისტორია. უძველესი სამყარო და ანტიკური პერიოდი: საქართველო და მსოფლიო (AHEHA06) ლექცია
01-305ც
112535
მხატვრული ნაწარმოების პროფესიული აღწერა (PDAW-007) ლექცია
06-607ა
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 2015/5
ჟურნალიზმი - 2 (JURN206) პრაქტიკული
01-614ც
6505
არქიტექტურის ისტორია. უძველესი სამყარო და ანტიკური პერიოდი: საქართველო და მსოფლიო (AHEHA06) პრაქტიკული
01-611ც
--- --- ---
8-16:00 --- 6506
არქიტექტურის ისტორია. უძველესი სამყარო და ანტიკური პერიოდი: საქართველო და მსოფლიო (AHEHA06) პრაქტიკული
01-614ც
6507
არქიტექტურის ისტორია. უძველესი სამყარო და ანტიკური პერიოდი: საქართველო და მსოფლიო (AHEHA06) პრაქტიკული
01-611ც
--- --- ---
9-17:00 --- 2015/5
ჟურნალიზმი - 2 (JURN206) ლექცია
01-611ც
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 112310.1-7
ინგლისური-6 (FLN1607-P-I) პრაქტიკული
06-811ა
108506.1-8
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-408ბ
---
5-13:00 --- --- --- 112310.1-7
ინგლისური-6 (FLN1607-P-I) პრაქტიკული
06-807ა
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი როზეტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 108400, 108487
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) ლექცია
06-501ა
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 108486, 108485, 108484
ეკონომიკის პრინციპები (PRIEC07) ლექცია
06-408ბ
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასანიძე ალბერტი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 2205.3/4
რადიოლოკაცია (RAD02) პრაქტიკული
08-914
--- --- ---
5-13:00 --- --- 2204.3/4
რადიონავიგაცია (RADI02) პრაქტიკული
08-914
--- ---
6-14:00 2204.3/4
რადიოლოკაცია (RAD02) პრაქტიკული
08-906
--- 2204.3/4, 2205.3/4
რადიოლოკაცია (RAD02) ლექცია
08-914
--- ---
7-15:00 --- --- --- 2204.3/4, 2205.3/4
რადიონავიგაცია (RADI02) ლექცია
08-905
---
8-16:00 --- --- --- --- 2205.3/4
რადიონავიგაცია (RADI02) პრაქტიკული
08-914
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასვანუა ნიკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112350e
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) პრაქტიკული
06-923ბ
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლამაზიშვილი ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151429.3-5, 151430.3-5, 151431.2-5
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-731ა
--- --- --- ---
4-12:00 --- 151426ა.3-5, 151428.1-5, 151427.1-5, 151427ა.3-5, 151426.3-5
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-731ა
1508
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-513ა
--- --- ---
5-13:00 --- 151424ა.1-5, 151426.1-5, 151427.1-5, 151428.1-5, 151425.1-5, 151424.1-5, 151430.1-5, 151431.1-5, 151429.1-5, 151426ა.1-5, 151427ა.1-5, 151425ა.1-5
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
01-726ა
--- +++ (+++) -
--- ---
6-14:00 1506
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-520ა
--- 1507
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-523ა
--- --- ---
7-15:00 1507, 1508, 1506
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
01-523ა
--- --- 151424.1-5, 151425ა.1-5, 151425.1-5, 151424ა.1-5
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-729ა
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლანიშვილი მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112580
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-610ა
--- 112581
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-612ბ
112564
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-702ბ
---
2-10:00 112527.2-7
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-815ბ
--- ---
3-11:00 112527.2-7
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-803ბ
112564
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-708ბ
---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- 112580
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-623ა
--- --- ---
6-14:00 --- 108552.2-8
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-505ბ
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 112581
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-615ბ
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური დოდო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 108343, 108344
ბუღალტრული აღრიცხვის ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები 2 (AIST208) ლექცია
06-324დ
--- ---
7-15:00 --- --- --- 108341.1-8
ბუღალტრული აღრიცხვის ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები 2 (AIST208) ლაბორატორიული
06-116დ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 108344.2-8
პორტაბელური მოწყობილობები და მათი ოპერაციული სისტემები (PDOPS08) ლაბორატორიული
06-128დ
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 3331
ვებ ტექნოლოგიები (HTML, Java­Script, JQuery) (WETEC08) ლექცია
03-414
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- 108243
ინფორმაციული სისტემების სტრატეგია, მენეჯმენტი, ინოვაციები და ახალი ტექნოლოგიები (ISSMI08) პრაქტიკული
06-410ბ
--- --- --- ---
7-15:00 108244
ინფორმაციული სისტემების სტრატეგია, მენეჯმენტი, ინოვაციები და ახალი ტექნოლოგიები (ISSMI08) პრაქტიკული
06-112დ
3331
ვებ ტექნოლოგიები (HTML, Java­Script, JQuery) (WETEC08) ლაბორატორიული
06-205ბ
--- --- --- ---
8-16:00 --- 108540.2-8
პერსონალური გამოყენების სისტემები (PAS0208) ლაბორატორიული
06-122დ
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფხაზავა ლოლა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 4530.3-4
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
10-415
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფხაიძე თინათინ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 112561
PR-ის საფუძვლები (FOPR0007-LS) პრაქტიკული
06-623ა
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 112260
PR-ის ფსიქოლოგია (PSFOPR07-LS) პრაქტიკული
06-621ა
--- ---
8-16:00 --- 112261
PR-ის ფსიქოლოგია (PSFOPR07-LS) პრაქტიკული
06-612ა
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 712560
ინტერკულტურული კომუნიკაცია და PR-ი (INCM007) პრაქტიკული
06-606ა
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 712560
ინტერკულტურული კომუნიკაცია და PR-ი (INCM007) ლექცია
06-612ა
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აღლაძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 112411.1-7
უცხო ენა (ფრანგული 4) (FRAN007) პრაქტიკული
06-806ა
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 112411.1-7
უცხო ენა (ფრანგული 4) (FRAN007) პრაქტიკული
06-817ა
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 108566.1-8, 108506.1-8, 108573.1-8, 108552.1-8
უცხოური ენა (ფრანგული2) (FLN1207-P-F2) პრაქტიკული
06-502ბ
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აჩუაშვილი ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 151424ა
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) პრაქტიკული
01-726ა
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 151425ა
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) პრაქტიკული
01-726ა
--- 151427ა
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) პრაქტიკული
01-726ა
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 151424ა, 151427ა, 151426ა, 151425ა
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) ლექცია
01-545ბ
6-14:00 151426ა
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) პრაქტიკული
01-726ა
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახალაძე ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1504
გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
03-332
1501
გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
03-242
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 3501.2-3
გეოდეზია ტოპოგრაფიიის საფუძვლებით (GEWTB03) ლაბორატორიული
03-131
--- 3514.1-3
Основы геодезии и топографии (FGETOR3) лаборат.работа
03-133
7-15:00 --- --- --- --- --- 3514.2-3
Основы геодезии и топографии (FGETOR3) лаборат.работа
03-131
8-16:00 --- --- --- 3502.2-3
გეოდეზია ტოპოგრაფიიის საფუძვლებით (GEWTB03) ლაბორატორიული
03-131
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 1231
ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები და მოდელები მართვის პროცესში (GPINV01) ლექცია
01-221ა
---
3-11:00 --- --- --- --- 1332
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (წყალარინებისა და წყალქვეშა სამუშაოები) (SINS201) ლექცია
01-217ა
---
4-12:00 --- --- --- --- 1231
ფინანსები, კრედიტები და საბანკო საქმე პროექტირების პროცესში (DGNHB01) პრაქტიკული
01-217ა
---
5-13:00 1231
ფინანსები, კრედიტები და საბანკო საქმე პროექტირების პროცესში (DGNHB01) ლექცია
01-221ა
--- --- --- --- ---
6-14:00 1331
ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები და მოდელები მართვის პროცესში (GPINV01) პრაქტიკული
01-221ა
--- --- --- --- 121542
ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების დაგეგმვა ზღვრული ტარიფების გათვალისწინებით (MRHDP01) პრაქტიკული
01-კათედრა#48
7-15:00 1330
ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) ლექცია
01-221ა
1331
ფინანსები, კრედიტები და საბანკო საქმე პროექტირების პროცესში (DGNHB01) პრაქტიკული
01-221ა
--- --- ---
8-16:00 1332
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (წყალარინებისა და წყალქვეშა სამუშაოები) (SINS201) საკურსო
01-214ა
--- --- --- 121542
საინვესტიციო პროექტები ჰიდროენერგეტიკაში (INHPR01) ლექცია
01-კათედრა#48
9-17:00 --- 1331
ფინანსები, კრედიტები და საბანკო საქმე პროექტირების პროცესში (DGNHB01) ლექცია
01-221ა
--- 1231
ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები და მოდელები მართვის პროცესში (GPINV01) პრაქტიკული
01-221ა
---
10-18:00 --- --- --- 1331
ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები და მოდელები მართვის პროცესში (GPINV01) ლექცია
01-221ა
--- 121542
ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების დაგეგმვა ზღვრული ტარიფების გათვალისწინებით (MRHDP01) ლექცია
01-კათედრა#48
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 3402.1-3
ლითოლოგია (LITHO03) ლაბორატორიული
03-345
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 3402.2-3
ლითოლოგია (LITHO03) ლაბორატორიული
03-345
5-13:00 --- --- 3402, 3401
ლითოლოგია (LITHO03) ლექცია
03-328
--- 3401.2-3
ლითოლოგია (LITHO03) ლაბორატორიული
03-345
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 3401.1-3
ლითოლოგია (LITHO03) ლაბორატორიული
03-345
--- 0315.2-2გ
გემოლოგიური კვლევის მეთოდები (GEMIM03) ლაბორატორიული
03-345
--- --- 3502, 3501
კრისტალოგრაფია (KRIST03) ლექცია
03-308
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 0315.2-2გ
გემოლოგიური კვლევის მეთოდები (GEMIM03) ლექცია
03-345
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახობაძე მერაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108283
კონფლიქტურ სიტუაციებში, გადაწყვეტილებათა მიღების ინტერაქტიური სისტემები (IDSCS08) პრაქტიკული
06-505ა
108284
კონფლიქტურ სიტუაციებში, გადაწყვეტილებათა მიღების ინტერაქტიური სისტემები (IDSCS08) პრაქტიკული
06-505ა
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 108281, 108284, 108282, 108283
კონფლიქტურ სიტუაციებში, გადაწყვეტილებათა მიღების ინტერაქტიური სისტემები (IDSCS08) ლექცია
06-505ა
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 108282
კონფლიქტურ სიტუაციებში, გადაწყვეტილებათა მიღების ინტერაქტიური სისტემები (IDSCS08) პრაქტიკული
06-508ა
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 108281
კონფლიქტურ სიტუაციებში, გადაწყვეტილებათა მიღების ინტერაქტიური სისტემები (IDSCS08) პრაქტიკული
06-508ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაბლიძე რობერტი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 108520.1-8
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
04-430
108554.1-8
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
04-424
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 108530.2-8
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
04-419
--- --- --- --- ---
5-13:00 108582.1-8
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
04-329
--- --- --- 108586.2-8
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
04-419
6-14:00 --- 108534.2-8
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
04-413.1
--- ---
7-15:00 --- --- 151328.1-5
ფიზიკა 3 (PHY03R5) ლაბორატორიული
04-430
--- ---
8-16:00 --- --- --- 3531.1-3
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
04-424
---
9-17:00 --- --- --- 151501.1-5
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
04-432.1
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაგრატიონი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 4590.1-4
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- --- ---
3-11:00 4590ა.1-4
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბადუაშვილი მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112266
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
06-710ბ
151534
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
01-628ა
--- ---
2-10:00 --- 151533
მიკროეკონომიკა (BMIKR05) პრაქტიკული
01-726ა
--- ---
3-11:00 --- 112267
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
06-716ბ
--- --- ---
4-12:00 --- 151533
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
01-628ა
--- --- ---
5-13:00 --- 112265
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
06-716ბ
--- --- ---
6-14:00 151534
მიკროეკონომიკა (BMIKR05) პრაქტიკული
01-551ბ
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაზიერაშვილი ქეთევანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- - (-) -
---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 4535ბ
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტალური მეთოდები 1 (ANCHE04) პრაქტიკული
02-510
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაზინიანი ლეილა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაზღაძე იზოლდა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 3536
ბიომრავალფეროვნება (BIODI04) პრაქტიკული
02-604
--- --- --- ---
2-10:00 --- 108438/1.2-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- --- ---
3-11:00 --- 4440
მიკრობიოლოგია (MBY1104) პრაქტიკული
02-704
--- --- --- ---
4-12:00 --- 4440
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლექცია
02-704
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- 4240
საერთაშორისო ორგანიზაციები და კონვენციები გარემოს დაცვის სფეროში (IOCFE04) სემინარი
02-704
--- --- ---
6-14:00 --- --- 3535, 3536
ბიომრავალფეროვნება (BIODI04) ლექცია
02-605
--- 108445, 108444, 108443
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-601
---
7-15:00 --- --- --- --- 4240
საერთაშორისო ორგანიზაციები და კონვენციები გარემოს დაცვის სფეროში (IOCFE04) ლექცია
02-605
---
8-16:00 --- --- 108444.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- 108443.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
---
9-17:00 --- --- 3535
ბიომრავალფეროვნება (BIODI04) პრაქტიკული
02-603
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 108445.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიაშვილი ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 108583, 108582, 108581
პერსონალური გამოყენების სისტემები (PAS0208) ლექცია
06-502ბ
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 108582.1-8
პერსონალური გამოყენების სისტემები (PAS0208) ლაბორატორიული
08-305.1ბ
---
10-18:00 108581.1-8
პერსონალური გამოყენების სისტემები (PAS0208) ლაბორატორიული
08-305.1ბ
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაინდურაშვილი ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 151431
ფირმის ორგანიზაცია და მართვა (FIROR05GA1-LS) პრაქტიკული
01-205ც
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 151430
ფირმის ორგანიზაცია და მართვა (FIROR05GA1-LS) პრაქტიკული
01-432ა
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკურაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 112450i.2-7
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
06-906ბ
--- ---
3-11:00 --- --- 112550a.2-7
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-909ბ
--- ---
4-12:00 --- --- 112450i.2-7
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
06-910ა
--- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 112450b.2-7
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
06-902ბ
--- ---
7-15:00 --- 108551
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-505ბ
--- --- ---
8-16:00 112450b.2-7
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
06-910ბ
--- 112550a.2-7
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-906ბ
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალავაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1403, 1404, 1405
შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
01-419ა
--- --- 1401, 1400, 1402
შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
01-419ა
--- 1410, 1409, 1411
შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
01-419ა
2-10:00 --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 1408, 1407, 1406
შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
01-419ა
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალამწარაშვილი ზაური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151309
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების ტექნოლოგია (TLTT005) პრაქტიკული
01-208ც
--- 151309
ხე-ტყის დამზადების მანქანები და მოწყობილობები (MDL0005) საკურსო
01-208ც
---
4-12:00 --- --- 151331
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების ტექნოლოგია (TLTT005) ლექცია
01-210ც
--- 151309
ხე-ტყის დამზადების მანქანები და მოწყობილობები (MDL0005) ლექცია
01-208ც
---
5-13:00 --- 151309
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების ტექნოლოგია (TLTT005) ლექცია
01-208ც
151309
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების ტექნოლოგია (TLTT005) ლაბორატორიული
01-208ც
--- --- ---
6-14:00 --- 151250
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების მანქანები და მოწყობილობები (MDLTT05) პრაქტიკული
01-208ც
--- --- ---
7-15:00 --- --- 151331
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების ტექნოლოგია (TLTT005) პრაქტიკული
01-210ც
151331
სატყეო წარმოების მანქანები (WPRM005) პრაქტიკული
01-210ც
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 151250
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების მანქანები და მოწყობილობები (MDLTT05) ლექცია
01-208ც
--- 151331
სატყეო წარმოების მანქანები (WPRM005) ლექცია
01-210ც
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალანჩივაძე ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 1302, 1303
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
01-510ბ
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 1302
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
01-510ბ
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 1418, 1419
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
01-510ბ
--- --- --- --- ---
8-16:00 1303
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
01-510ბ
1300, 1301
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
01-510ბ
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 121521
წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) საკურსო
01-505ბ
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალახაშვილი მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 4310, 4210
კომპოზიციური მასალების და ნაკეთობების სინთეზური თეორიული საფუძვლები (KMNSTS04) პრაქტიკული
02-107.3
---
4-12:00 --- --- --- --- 4210, 4310
კომპოზიციური მასალების და ნაკეთობების სინთეზური თეორიული საფუძვლები (KMNSTS04) ლაბორატორიული
02-107.2
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალიაშვილი ანტონ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 151201
ვაგონების ელექტრომოწყობილობანი, მათი ექსპლუატაცია და რემონტი (COM2205) პრაქტიკული
01-457ა
---
5-13:00 --- --- --- --- 151201
ვაგონების ელექტრომოწყობილობანი, მათი ექსპლუატაცია და რემონტი (COM2205) ლექცია
01-455ა
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალიაშვილი ზურაბი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151529
მიკროეკონომიკა (BMIKR05) პრაქტიკული
01-728ა
--- --- ---
2-10:00 --- --- 151528, 151527, 151530, 151529
მიკროეკონომიკა (BMIKR05) ლექცია
01-731ა
--- ---
3-11:00 --- 151530
მიკროეკონომიკა (BMIKR05) პრაქტიკული
01-728ა
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 151527
მიკროეკონომიკა (BMIKR05) პრაქტიკული
01-528ბ
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 151528
მიკროეკონომიკა (BMIKR05) პრაქტიკული
01-629ა
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალიაშვილი მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 108232, 108233
კომპიუტერული სისტემების კონსტრუირება და წარმოება (CAPCS08) ლექცია
06-302ბ
108519
ოპერაციული სისტემების საფუძვლები (OPSFU08) ლაბორატორიული
06-220დ
108210
სერტიფიკაციის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები (TPC0908) პრაქტიკული
06-220დ
---
3-11:00 --- --- 108232
კომპიუტერული სისტემების კონსტრუირება და წარმოება (CAPCS08) პრაქტიკული
06-306ბ
---
4-12:00 --- --- --- 108232.2-8
კომპიუტერული სისტემების კონსტრუირება და წარმოება (CAPCS08) ლაბორატორიული
06-308დ
--- ---
5-13:00 108519
ოპერაციული სისტემების საფუძვლები (OPSFU08) ლექცია
06-220დ
--- --- 108233
კომპიუტერული სისტემების კონსტრუირება და წარმოება (CAPCS08) პრაქტიკული
06-306ბ
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 108233.2-8
კომპიუტერული სისტემების კონსტრუირება და წარმოება (CAPCS08) ლაბორატორიული
06-308დ
--- --- 108210
სერტიფიკაციის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები (TPC0908) ლექცია
06-220დ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარაბაძე თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 3416.1-3
Нефтегазопромысловая геология (GOGGER3) лаборат.работа
03-320
--- 3314/2.1-3, 3414.1-3
Нефтегазопромысловая геология (GOGGER3) лаборат.работа
03-320
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 3314/2, 3414
Нефтегазопромысловая геология (GOGGER3) лекция
03-320
--- ---
5-13:00 --- --- 3416.2-3
Нефтегазопромысловая геология (GOGGER3) лаборат.работа
03-320
3416
Нефтегазопромысловая геология (GOGGER3) лекция
03-320
--- ---
6-14:00 --- --- 3314/2.2-3, 3414.2-3
Нефтегазопромысловая геология (GOGGER3) лаборат.работа
03-320
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათაშვილი ევგენი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 912575
ბიზნესის მართვის კლასტერული პოლიტიკა (MCP1007-L) ლექცია
06-606ბ
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათაშვილი მამუკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 6405.1-6
არქიტექტურული პროექტირება (ARCPR06) პრაქტიკული
01-603ც
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამაშვილი თეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 151204
საამკინძაო პროცესების ტექნოლოგია (BIPRT05) ლექცია
01-707ა
--- --- --- --- ---
3-11:00 151204
კომპიუტერული გრაფიკული სისტემები (CADS05) ლაბორატორიული
01-543ბ
--- --- --- --- ---
4-12:00 151204
სარეკლამო პროდუქციის ორიგინალ-მაკეტის კონსტრუირება (OPPMOC05) პრაქტიკული
01-718ა
--- 151204
სარეკლამო პროდუქციის ორიგინალ-მაკეტის კონსტრუირება (OPPMOC05) ლექცია
01-718ა
--- --- ---
5-13:00 151204
კომპიუტერული გრაფიკული სისტემები (CADS05) ლექცია
01-543ბ
--- 151332.1-5
ბეჭდვითი პროდუქციის კომპიუტერული გრაფიკული სისტემები (CASPM05) ლაბორატორიული
01-543ბ
--- --- ---
6-14:00 --- --- 151332
ბეჭდვითი პროდუქციის კომპიუტერული გრაფიკული სისტემები (CASPM05) ლექცია
01-543ბ
--- --- ---
7-15:00 --- --- 151332.2-5
ბეჭდვითი პროდუქ