საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფები

 

ბაკალავრიატი - პროგრამა აგროინჟინერია(მილევადი) Automatic Group
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1200
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ჯაფარიძე ვიქტორ
01-520ა
--- ---
3-11:00 --- --- --- კონსტრუქციების გაანგარიშება სასრულ-ელემენტთა მეთოდით (DIAGN01) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-426ა
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (BRURM01) ლექცია
კახიანი ლია
01-510ბ
---
5-13:00 --- --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციების საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები (BCACR01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-523ა
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების გამოყენებით (COSTR01) პრაქტიკული
ხმელიძე თამაზ
01-505ბ
სამშენებლო კონსტრუქციების საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები (BCACR01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-517ბ
შენობა–ნაგებობების რკინაბე-ტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა
01-523ა
--- სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების გამოყენებით (COSTR01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-505ბ
---
8-16:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-513ა
შენობა–ნაგებობების რკინაბე-ტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-514ა
--- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
სანიკიძე მამუკა
01-418ა
რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (BRURM01) პრაქტიკული
კახიანი ლია
01-510ბ
9-17:00 შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
სანიკიძე მამუკა
01-418ა
კონსტრუქციების გაანგარიშება სასრულ-ელემენტთა მეთოდით (DIAGN01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-425ა
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1201
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ფურცხვანიძე ლონდა
01-314ა
2-10:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციების საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები (BCACR01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-517ბ
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (BRURM01) ლექცია
კახიანი ლია
01-510ბ
---
5-13:00 --- --- --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-505ბ
---
6-14:00 --- --- --- --- ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიული
სანიკიძე მამუკა
01-410ბ
---
7-15:00 ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) საკურსო
სანიკიძე მამუკა
01-517ბ
სამშენებლო კონსტრუქციების საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები (BCACR01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-517ბ
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-517ბ
--- --- ---
8-16:00 რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (BRURM01) პრაქტიკული
კახიანი ლია
01-510ბ
მშენებლობა საგანგებო სიტუაციებში (THRCS01) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-517ბ
შენობა–ნაგებობების რკინაბე-ტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-514ა
--- --- ---
9-17:00 მშენებლობა საგანგებო სიტუაციებში (THRCS01) პრაქტიკული
მელქაძე თეიმურაზ
01-517ბ
--- შენობა–ნაგებობების რკინაბე-ტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა
01-510ბ
--- ---
10-18:00 ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ფურცხვანიძე ლონდა
01-410ბ
სპეცნაგებობათა საძირკვლები (FUNSF01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-514ა
--- სპეცნაგებობათა საძირკვლები (FUNSF01) პრაქტიკული
ჭოხონელიძე გუგა
01-510ბ
--- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1204
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-518ა
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-418ა
--- --- --- მრავალშრიანი შემომფარგლავი კონსტრუქციების მოწყობის ტექნოლოგია და მისი ეფექტურობა (LCATE01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-519ა
6-14:00 ტექნოლოგიური პროექტების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (CMOF101) პრაქტიკული
ისააკიანი ზურაბ
01-604.ც
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან
01-518ა
--- --- --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
7-15:00 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-519ა
--- --- --- ტექნოლოგიური პროექტების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (CMOF101) ლექცია
ისააკიანი ზურაბ
01-606.ც
მრავალშრიანი შემომფარგლავი კონსტრუქციების მოწყობის ტექნოლოგია და მისი ეფექტურობა (LCATE01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-518ა
8-16:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-519ა
--- --- --- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-519ა
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) პრაქტიკული
ჟღენტი რამაზ
01-518ა
9-17:00 --- --- შენობების და ნაგებობების თანამედროვე სახურავების (ბურულების) საფარები და მათი მოწყობის მეთოდები (TRBSE01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
--- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-419ა
10-18:00 --- --- შენობების და ნაგებობების თანამედროვე სახურავების (ბურულების) საფარები და მათი მოწყობის მეთოდები (TRBSE01) სემინარი
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
--- --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-518ა
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1208
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 გრიგალური, თბური და კაპილარული დეფექტოსკოპია (HTCDE 01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-424ა
--- --- --- --- ---
2-10:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) ლექცია
გურეშიძე გინა
01-512ა
--- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-421ა
კონსტრუქციების გაანგარიშება სასრულ-ელემენტთა მეთოდით (DIAGN01) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-425ა
--- რღვევის მექანიკა მშენებლებისთვის (BUILD 01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-425ა
3-11:00 ელექტრომაგნიტური და რადიაციული დეფექტოსკოპია (ELRAD 01) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-417ა
--- მასალათა გამძლეობა და დრეკადობის თეორია (RMTEL01) პრაქტიკული
მაძაღუა ზურაბ
01-500ა
--- მასალათა გამძლეობა და დრეკადობის თეორია (RMTEL01) ლექცია
მაძაღუა ზურაბ
01-500ა
4-12:00 --- --- --- --- --- რღვევის მექანიკა მშენებლებისთვის (BUILD 01) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
01-425ა
5-13:00 --- --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) საკურსო
გურეშიძე გინა
01-514ა
---
6-14:00 --- --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) პრაქტიკული
გურეშიძე გინა
01-512ა
---
7-15:00 --- --- --- --- გრიგალური, თბური და კაპილარული დეფექტოსკოპია (HTCDE 01) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-426ა
---
8-16:00 --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-420ა
--- --- ---
9-17:00 --- კონსტრუქციების გაანგარიშება სასრულ-ელემენტთა მეთოდით (DIAGN01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-425ა
--- --- ელექტრომაგნიტური და რადიაციული დეფექტოსკოპია (ELRAD 01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-424ა
---
10-18:00 --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-420ა
--- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1215
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- მენეჯმენტი მშენებლობაში (MANAB01) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-415ა
--- ---
5-13:00 --- სამშენებლო წარმოების დაგეგმვა (BPOIN01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-415ა
--- მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლექცია
კაპანაძე ზურაბ
01-606.ც
--- საინვესტიციო საქმიანობა მშენებლობაში (INVBB01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-418ა
6-14:00 --- საინვესტიციო საქმიანობა მშენებლობაში (INVBB01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ
01-415ა
ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-415ა
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ
01-704ა
--- საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ACAAU05) სემინარი
ხართიშვილი ია
01-415ა
7-15:00 საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ACAAU05) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-415ა
მენეჯმენტი მშენებლობაში (MANAB01) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-415ა
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) პრაქტიკული
კაპანაძე ზურაბ
01-704ა
--- ---
8-16:00 პროგრამული პაკეტი Mathematica (PPM01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-606.ც
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრინციპი (POCOC01) ლექცია
კაპანაძე ზურაბ
01-606.ც
სამშენებლო წარმოების დაგეგმვა (BPOIN01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-415ა
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-415ა
პროგრამული პაკეტი Mathematica (PPM01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-704ა
---
9-17:00 ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-415ა
--- კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრინციპი (POCOC01) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ
01-501.ც
--- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-419ა
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1225
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) პრაქტიკული
კაპანაძე ზურაბ
01-704ა
---
2-10:00 --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) ლექცია
წეროძე შოთა
01-518ა
--- --- მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ
01-704ა
---
3-11:00 --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) საკურსო
წეროძე შოთა
01-518ა
პროგრამული პაკეტი Mathematica (PPM01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-704ა
--- ---
4-12:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციების საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები (BCACR01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-505ბ
იმპერატიული დაპროგრამება (IMPRI01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-606.ც
--- ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემა AutoCad (ADSAC01) ლექცია
ფილფანი ნინო
01-606.ც
---
5-13:00 იმპერატიული დაპროგრამება (IMPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-501.ც
--- მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლექცია
კაპანაძე ზურაბ
01-606.ც
--- ---
6-14:00 ოპერაციული სისტემები (OPESI01) ლექცია
სანიკიძე ზაზა
01-606.ც
სამშენებლო კონსტრუქციების საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები (BCACR01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-510ბ
--- დისკრეტული მათემატიკა (DISMA01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501.ც
--- ---
7-15:00 ოპერაციული სისტემები (OPESI01) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა
01-501.ც
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემა AutoCad (ADSAC01) ლაბორატორიული
ფილფანი ნინო
01-კ.ც.I.4
--- --- --- ---
8-16:00 პროგრამული პაკეტი Mathematica (PPM01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-606.ც
--- --- --- --- ---
9-17:00 დისკრეტული მათემატიკა (DISMA01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-606.ც
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1231
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- მდინარეთა შესართავი უბნების საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (MOUTH01) პრაქტიკული
ქადარია იური
01-418ა
2-10:00 --- ჰიდრორესურსებით სარგებლობა და მისი გავლენა ეკოლოგიურ წონასწორობაზე (HRHE101) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-221ა
--- --- --- კონტინენტალური შელფის ბუნებრივი პირობები (CONT101) პრაქტიკული
გაგოშიძე შალვა
01-214ა
3-11:00 --- ჰიდრორესურსებით სარგებლობა და მისი გავლენა ეკოლოგიურ წონასწორობაზე (HRHE101) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-217ა
--- --- --- ბიზნეს–დაგეგმვა (BPL0101) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-214ა
4-12:00 მდინარეთა შესართავი უბნების საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (MOUTH01) ლექცია
ქადარია იური
01-423ა
ბიზნეს–დაგეგმვა (BPL0101) სემინარი
მარგალიტაძე იუნონა
01-214ა
--- --- --- ---
5-13:00 კონტინენტალური შელფის ბუნებრივი პირობები (CONT101) ლექცია
გაგოშიძე შალვა
01-217ა
ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) ლექცია
კოდუა ნოდარ
01-214ა
--- --- ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-221ა
---
6-14:00 ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) პრაქტიკული
კოდუა ნოდარ
01-214ა
ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის დასაბუთების ეკონომიკური საფუძვლები (DHEC201) ლექცია
კოდუა ნოდარ
01-214ა
--- --- ---
7-15:00 ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის პროექტირება (DHEC101) ლექცია
კოდუა ნოდარ
01-214ა
ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის პროექტირება (DHEC101) პრაქტიკული
კოდუა ნოდარ
01-214ა
--- ჰ/ტ მშენებლობის წარმოების თანამედროვე ტენდენციები (MTHC101) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-221ა
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის დასაბუთების ეკონომიკური საფუძვლები (DHEC201) საკურსო
კოდუა ნოდარ
01-217ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1245
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 თბომაგენერირებელი დანადგარები (HEGEI01) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი
01-302ბ
--- --- თბომაგენერირებელი დანადგარები (HEGEI01) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
01-314ბ
--- გათბობის, ვენტილაციის და ჰაერის კონდიცირების სისტემების სითბო-სიცივით მომარაგება. (SUPP101) ლექცია
ფურცელაძე ოთარ
01-305ბ
2-10:00 --- --- წყლით და ორთქლით გათბობის სისტემები (WATE101) საკურსო
ბარამიძე სიმონ
01-302ბ
გათბობის, ვენტილაციის და ჰაერის კონდიცირების სისტემების სითბო-სიცივით მომარაგება. (SUPP101) პრაქტიკული
ფურცელაძე ოთარ
01-302ბ
3-11:00 წყლით და ორთქლით გათბობის სისტემები (WATE101) ლექცია
გრძელიშვილი მამული
01-302ბ
--- --- ვენტილაცია (VENTI01) საკურსო
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-302ბ
გაზმომარაგება (GAZSP01) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა
01-305ბ
გაზმომარაგება (GAZSP01) ლაბორატორიული
მესტვირიშვილი შოთა
01-314ბ
4-12:00 --- --- --- --- გაზმომარაგება (GAZSP01) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა
01-305ბ
5-13:00 --- --- --- --- თბოგაზმომარაგებისა და ვენტილაციის სისტემების ავტომატიზაცია (AUTO 101) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა
01-305ბ
თბოგაზმომარაგებისა და ვენტილაციის სისტემების ავტომატიზაცია (AUTO 101) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა
01-305ბ
6-14:00 --- --- --- --- წყლით და ორთქლით გათბობის სისტემები (WATE101) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მამული
01-305ბ
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- ვენტილაცია (VENTI01) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-314ბ
ვენტილაცია (VENTI01) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-314ბ
--- --- ---
10-18:00 --- წყლით და ორთქლით გათბობის სისტემები (WATE101) ლაბორატორიული
გრძელიშვილი მამული
01-314ბ
--- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1250
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ბუნებრივი წყლების მიღება (WAIFA01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-204ბ
--- --- --- --- ---
2-10:00 სამრეწველო ობიექტების წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWA01) საკურსო
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-315ა
--- --- --- --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-212ბ
3-11:00 შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-423ა
--- --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) საკურსო
ნაცვლიშვილი მარინა
01-204ბ
--- ბუნებრივი წყლების მიღება (WAIFA01) ლექცია
სოსელია გურამი
01-204ბ
4-12:00 სამრეწველო ობიექტების წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWA01) ლექცია
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-314ა
--- --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
ნაჭყებია ვაჟა
01-204ბ
---
5-13:00 წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-215ბ-კ
--- --- შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-419ა
--- ---
6-14:00 --- შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) ლაბორატორიული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-418ა
--- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-211ბ-კ
--- ---
7-15:00 --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
ნაჭყებია ვაჟა
01-204ბ
--- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-204ბ
--- ---
8-16:00 --- --- --- წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-211ბ-კ
--- ---
9-17:00 --- --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-212ბ
--- --- ---
10-18:00 --- --- წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლექცია
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-215ბ-კ
--- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1255
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომასაგადაცემა (TECHN01) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
01-314ბ
2-10:00 --- --- გათბობა (HEATI01) ლექცია
კოპალიანი ალექსი
01-305ბ
--- ---
3-11:00 --- ვენტილაცია და ჰაერის კონდიცირება (AIRCN01) საკურსო
ნავდარაშვილი ინგა
01-305ბ
ვენტილაცია და ჰაერის კონდიცირება (AIRCN01) პრაქტიკული
ფურცელაძე ოთარ
01-305ბ
ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომასაგადაცემა (TECHN01) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი
01-314ბ
--- ---
4-12:00 --- სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) პრაქტიკული
ნავდარაშვილი ინგა
01-305ბ
სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) ლექცია
ნავდარაშვილი ინგა
01-305ბ
ვენტილაცია (VENTI01) საკურსო
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-305ბ
--- ---
5-13:00 --- --- შენობათა საინჟინრო სისტემების სითბოსიცივით მომარაგება. (HEAIN01) პრაქტიკული
ფურცელაძე ოთარ
01-302ბ
აირმომარაგება (GAZSU01) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ
01-305ბ
გათბობა (HEATI01) პრაქტიკული
კოპალიანი ალექსი
01-302ბ
---
6-14:00 --- --- შენობათა საინჟინრო სისტემების სითბოსიცივით მომარაგება. (HEAIN01) ლექცია
ფურცელაძე ოთარ
01-302ბ
აირმომარაგება (GAZSU01) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ
01-302ბ
აირმომარაგება (GAZSU01) ლაბორატორიული
გიორგობიანი ოთარ
01-314ბ
---
7-15:00 გაზმომარაგება და ვენტილაცია (GAZSPV01) ლექცია
მელიქიძე კარინე
01-305ბ
--- ვენტილაცია და ჰაერის კონდიცირება (AIRCN01) ლექცია
ფურცელაძე ოთარ
01-305ბ
--- --- ---
8-16:00 გაზმომარაგება და ვენტილაცია (GAZSPV01) ლაბორატორიული
მელიქიძე კარინე
01-314ბ
--- ვენტილაცია (VENTI01) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-305ბ
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 გათბობა (HEATI01) საკურსო
კოპალიანი ალექსი
01-302ბ
--- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1265
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- რკინიგზის მიწის ვაკისი (RWR2101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-694ბ
რკინიგზის მშენებლობა (RLWC101) საკურსო
შალამბერიძე რევაზ
01-694ბ
--- --- ახალი რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (SDRW101) საკურსო
შალამბერიძე რევაზ
01-694ბ
2-10:00 --- სალიანდაგო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (PTRW101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-694ბ
ახალი რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (SDRW101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-694ბ
--- --- რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია (CRWT101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-694ბ
3-11:00 --- სალიანდაგო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (PTRW101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-694ბ
--- ---
4-12:00 --- რკინიგზის მშენებლობა (RLWC101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-694ბ
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია (CRWT101) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე
01-694ბ
--- ახალი რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (SDRW101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-694ბ
6-14:00 --- --- --- რკინიგზის ლიანდაგის მოწყობა (DRWT101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-694ბ
---
7-15:00 --- --- --- --- --- რკინიგზის ლიანდაგის მოწყობა (DRWT101) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე
01-694ბ
8-16:00 რკინიგზის მიწის ვაკისი (RWR2101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-694ბ
--- --- --- რკინიგზის მშენებლობა (RLWC101) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა
01-694ბ
---
9-17:00 სალიანდაგო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (PTRW101) საკურსო
შალამბერიძე რევაზ
01-694ბ
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1270
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 გვირაბები საავტომობილო გზებზე (TUOR101) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-685ბ
--- --- --- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა (BHAPR01) ლექცია
კრავეიშვილი ლევან
01-419ა
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) საკურსო
კრავეიშვილი ლევან
01-419ა
ქალაქების სატრანსპორტო დაგეგმარება (CTRP101) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-423ა
--- --- ---
6-14:00 --- ქალაქების სატრანსპორტო დაგეგმარება (CTRP101) საკურსო
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-421ა
--- --- ---
7-15:00 --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლაბორატორიული
კრავეიშვილი ლევან
01-314ბ
--- --- ---
8-16:00 --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლექცია
კრავეიშვილი ლევან
01-418ა
--- --- ---
9-17:00 --- ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური ნარევი (MACB101) პრაქტიკული
მაღრაძე თამარ
01-422ა
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლექცია
კრავეიშვილი ლევან
01-423ა
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური ნარევი (MACB101) ლექცია
ბეჟანიშვილი მალხაზი
01-423ა
---
10-18:00 --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა (BHAPR01) პრაქტიკული
კრავეიშვილი ლევან
01-417ა
---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1275
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- რკინაბეტონის ხიდები (RCBRI01) ლექცია
კობახიძე კახაბერი
01-681ბ
ხიდური გადასასვლელები (BRCRO01) ლექცია
კობახიძე კახაბერი
01-681ბ
2-10:00 --- --- --- --- რკინაბეტონის ხიდები (RCBRI01) პრაქტიკული
კობახიძე კახაბერი
01-681ბ
3-11:00 --- --- --- --- ხიდების გაანგარიშების საფუძვლები (MACAB05) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-681ბ
სატრანსპორტო გვირაბების გაანგარიშების საფუძვლები (PTTCA01) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა
01-685ბ
4-12:00 --- საგზაო ნაგებობები (ROSTR01) ლექცია
აბაშიძე გურამ
01-685ბ
--- სატრანსპორტო გვირაბების გაანგარიშების საფუძვლები (PTTCA01) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-685ბ
რკინაბეტონის ხიდები (RCBRI01) საკურსო
კობახიძე კახაბერი
01-681ბ
5-13:00 --- --- ხიდური გადასასვლელები (BRCRO01) საკურსო
კობახიძე კახაბერი
01-681ბ
--- ---
6-14:00 --- --- --- სატრანსპორტო გვირაბების კვლევაძიება (TRTOS01) საკურსო
გრძელიშვილი მარინა
01-685ბ
--- ---
7-15:00 --- --- --- სატრანსპორტო გვირაბების კვლევაძიება (TRTOS01) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-685ბ
--- ---
8-16:00 --- --- სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობის დაპროექტება (DOBTT01) ლექცია
ყურაშვილი აბესალომი
01-685ბ
--- --- ---
9-17:00 სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობის დაპროექტება (DOBTT01) პრაქტიკული
ყურაშვილი აბესალომი
01-685ბ
--- --- --- ---
10-18:00 სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობის დაპროექტება (DOBTT01) საკურსო
ყურაშვილი აბესალომი
01-685ბ
--- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1300
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1300.2-1
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიული
ხაზარაძე ომარი
01-410ბ
--- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო პროექტი
ფირცხალავა ვახტანგ
01-417ა
3-11:00 სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-519ა
--- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-430ა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ვაჭარაძე ვალერი
01-505ბ
--- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ფურცხვანიძე ლონდა
01-410ბ
4-12:00 შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ფირცხალავა ვახტანგ
01-422ა
--- სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-518ა
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-517ბ
1300.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
---
5-13:00 მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (ORGAN01) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-415ა
--- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი ლალი
01-430ა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ვაჭარაძე ვალერი
01-510ბ
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) საკურსო
კახიანი ლია
01-510ბ
---
6-14:00 --- --- --- მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (ORGAN01) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-417ა
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლაბორატორიული
კახიანი ლია
01-510ბ
---
7-15:00 --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-510ბ
---
1300.1-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-523ა
---
8-16:00 --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-505ბ
--- ---
1300.1-1
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიული
ხაზარაძე ომარი
01-410ბ
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1301
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
1301.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
--- --- ---
2-10:00 --- ---
1301.2-1
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიული
ხაზარაძე ომარი
01-410ბ
--- --- ---
3-11:00 სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-519ა
--- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-430ა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ვაჭარაძე ვალერი
01-505ბ
--- ---
4-12:00 შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ფირცხალავა ვახტანგ
01-422ა
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ვაჭარაძე ვალერი
01-513ა
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-517ბ
--- ---
5-13:00 რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლაბორატორიული
კახიანი ლია
01-510ბ
--- ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-520ა
მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (ORGAN01) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-415ა
--- ---
6-14:00 სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-518ა
--- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი ლალი
01-430ა
მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (ORGAN01) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-417ა
--- ---
7-15:00 რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) საკურსო
კახიანი ლია
01-510ბ
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-510ბ
--- --- --- ---
8-16:00 შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო პროექტი
ფირცხალავა ვახტანგ
01-418ა
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-505ბ
--- --- ---
1301.1-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
9-17:00 ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ფურცხვანიძე ლონდა
01-410ბ
--- --- --- ---
1301.1-1
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიული
ხაზარაძე ომარი
01-410ბ
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1302
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (ORGAN01) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-419ა
--- --- ---
2-10:00 --- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია
01-510ბ
--- --- ---
3-11:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ვაჭარაძე ვალერი
01-513ა
---
1302.1-11302.2-1
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლაბორატორიულიხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ბალანჩივაძე ლია იაშვილი კონსტანტინე
01-510ბ01-410ბ
--- ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-517ბ
სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-519ა
4-12:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ვაჭარაძე ვალერი
01-520ა
---
1302.2-1
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიული
ხაზარაძე ომარი
01-410ბ
--- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ხმელიძე თამაზ
01-505ბ
შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ფირცხალავა ვახტანგ
01-423ა
5-13:00 --- --- --- --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) პრაქტიკული
მხეიძე ომარ
01-430ა
სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-518ა
6-14:00 --- --- --- --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) ლექცია
მხეიძე ომარ
01-430ა
1302.1-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
7-15:00 --- --- --- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-510ბ
1302.1-1
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიული
ხაზარაძე ომარი
01-410ბ
8-16:00 --- ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-520ა
--- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-505ბ
---
9-17:00 --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო პროექტი
ბერიძე გიორგი
01-417ა
--- ---
1302.2-1
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლაბორატორიული
ბალანჩივაძე ლია
01-510ბ
---
10-18:00 --- მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (ORGAN01) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-419ა
--- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1303
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (ORGAN01) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-419ა
--- --- ---
2-10:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ვაჭარაძე ვალერი
01-505ბ
--- მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (ORGAN01) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-415ა
--- ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) საკურსო
ესაძე სერგო
01-517ბ
---
3-11:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ვაჭარაძე ვალერი
01-513ა
1303.1-11303.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ბალანჩივაძე ლია
01-410ბ01-510ბ
--- --- ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-517ბ
სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-519ა
4-12:00 სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-518ა
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია
01-510ბ
--- --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) პრაქტიკული
მხეიძე ომარ
01-430ა
შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ფირცხალავა ვახტანგ
01-423ა
5-13:00 ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ხმელიძე თამაზ
01-505ბ
1303.1-11303.2-1
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიული
ბალანჩივაძე ლია ხაზარაძე ომარი
01-510ბ01-410ბ
--- --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო პროექტი
ბერიძე გიორგი
01-422ა
1303.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
6-14:00 ---
1303.1-1
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიული
ხაზარაძე ომარი
01-410ბ
--- --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) ლექცია
მხეიძე ომარ
01-430ა
---
7-15:00 --- --- --- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-510ბ
---
8-16:00 --- --- --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-505ბ
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1304
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) პრაქტიკული
მსხილაძე ნინო
01-519ა
ტექნოლოგიური პროექტების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (CMOF101) პრაქტიკული
ისააკიანი ზურაბ
01-606.ც
--- --- ---
3-11:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) საკურსო
მსხილაძე ნინო
01-519ა
--- --- ---
4-12:00 მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-415ა
--- შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) ლექცია
იმედაძე როინ
01-420ა
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-519ა
--- ---
5-13:00 შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
--- შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-424ა
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-518ა
---
6-14:00 შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
--- --- --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-422ა
რკინაბეტონის გაანგარიშების საფუძვლები (CRCS101) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-513ა
7-15:00 ტექნოლოგიური პროექტების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (CMOF101) ლექცია
ისააკიანი ზურაბ
01-417ა
--- --- --- რკინაბეტონის გაანგარიშების საფუძვლები (CRCS101) საკურსო
მაისურაძე გიორგი
01-514ა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-519ა
8-16:00 --- --- --- --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო პროექტი
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-421ა
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
9-17:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-417ა
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1305
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-518ა
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო პროექტი
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-423ა
4-12:00 --- --- შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) ლექცია
იმედაძე როინ
01-420ა
--- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-518ა
რკინაბეტონის გაანგარიშების საფუძვლები (CRCS101) საკურსო
მაისურაძე გიორგი
01-514ა
5-13:00 --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) საკურსო
მსხილაძე ნინო
01-519ა
--- ტექნოლოგიური პროექტების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (CMOF101) პრაქტიკული
ისააკიანი ზურაბ
01-606.ც
შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-425ა
6-14:00 შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
--- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) პრაქტიკული
მსხილაძე ნინო
01-519ა
--- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-422ა
რკინაბეტონის გაანგარიშების საფუძვლები (CRCS101) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-513ა
7-15:00 ტექნოლოგიური პროექტების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (CMOF101) ლექცია
ისააკიანი ზურაბ
01-417ა
--- --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-519ა
8-16:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
9-17:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-417ა
10-18:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-418ა
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1306
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ტექნოლოგიური პროექტების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (CMOF101) პრაქტიკული
ისააკიანი ზურაბ
01-606.ც
--- --- ---
4-12:00 --- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-415ა
შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) ლექცია
იმედაძე როინ
01-420ა
--- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-519ა
---
5-13:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) პრაქტიკული
მსხილაძე ნინო
01-519ა
--- --- ---
6-14:00 შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
--- --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-422ა
რკინაბეტონის გაანგარიშების საფუძვლები (CRCS101) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-513ა
7-15:00 ტექნოლოგიური პროექტების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (CMOF101) ლექცია
ისააკიანი ზურაბ
01-417ა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) საკურსო
მსხილაძე ნინო
01-519ა
--- --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-518ა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-519ა
8-16:00 შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო პროექტი
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-421ა
შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-425ა
--- --- რკინაბეტონის გაანგარიშების საფუძვლები (CRCS101) საკურსო
მაისურაძე გიორგი
01-513ა
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-519ა
9-17:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-417ა
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1308
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-518ა
3-11:00 --- --- შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლექცია
იმედაძე როინ
01-425ა
--- --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-430ა
4-12:00 შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
--- სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-514ა
--- ---
5-13:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
დანელია გივი
01-514ა
--- სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) პრაქტიკული
ავალიშვილი ლამარა
01-510ბ
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი მარინა
01-518ა
--- ---
6-14:00 შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო პროექტი
ბერიშვილი ბიძინა
01-421ა
--- --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-430ა
1308.2-1
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლაბორატორიული
ბერიძე ლია
01-424ა
---
7-15:00 --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა
01-510ბ
შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-417ა
---
8-16:00 --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-519ა
--- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) პრაქტიკული
ტაბატაძე დემურ
01-430ა
1308.1-1
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლაბორატორიული
ბერიძე ლია
01-424ა
---
9-17:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
დანელია გივი
01-523ა
--- რღვევის მექანიკა მშენებლებისთვის (BUILD 01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-425ა
--- ---
10-18:00 --- რღვევის მექანიკა მშენებლებისთვის (BUILD 01) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
01-425ა
--- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1309
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
დანელია გივი
01-510ბ
--- --- --- --- ---
2-10:00 შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი მარინა
01-518ა
--- --- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) პრაქტიკული
გურეშიძე გინა
01-512ა
--- შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლექცია
იმედაძე როინ
01-425ა
--- --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-430ა
4-12:00 შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-519ა
--- სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-514ა
--- ---
5-13:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
დანელია გივი
01-514ა
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-518ა
---
7-15:00 ---
1309.1-1
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლაბორატორიული
ბერიძე ლია
01-424ა
--- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-430ა
შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-417ა
---
8-16:00 --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-519ა
--- რღვევის მექანიკა მშენებლებისთვის (BUILD 01) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
01-425ა
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) საკურსო
გურეშიძე გინა
01-514ა
---
9-17:00 ---
1309.2-1
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლაბორატორიული
ბერიძე ლია
01-424ა
--- რღვევის მექანიკა მშენებლებისთვის (BUILD 01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-425ა
შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო პროექტი
ბერიშვილი ბიძინა
01-417ა
---
10-18:00 --- --- --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) პრაქტიკული
ტაბატაძე დემურ
01-430ა
--- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1315
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-415ა
--- --- --- --- ---
2-10:00 სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-519ა
--- --- --- --- ---
3-11:00 შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-422ა
--- --- --- --- ---
4-12:00 შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო პროექტი
ბერიშვილი ბიძინა
01-421ა
--- --- --- --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
შაიშმელაშვილი ნუგზარი
01-510ბ
5-13:00 საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ACAAU05) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-419ა
---
1315.1-1
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრინციპი (POCOC01) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ
01-501.ც
--- --- ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-415ა
6-14:00 ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-419ა
1315.2-1
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრინციპი (POCOC01) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ
01-501.ც
სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-518ა
--- სამშენებლო წარმოების დაგეგმვა (BPOIN01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-418ა
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
შაიშმელაშვილი ნუგზარი
01-510ბ
7-15:00 --- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-418ა
საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ACAAU05) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-415ა
--- მენეჯმენტი მშენებლობაში (MANAB01) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-418ა
საინვესტიციო საქმიანობა მშენებლობაში (INVBB01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-418ა
8-16:00 --- საინვესტიციო საქმიანობა მშენებლობაში (INVBB01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ
01-415ა
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრინციპი (POCOC01) ლექცია
კაპანაძე ზურაბ
01-606.ც
ფუძე-საძირკვლების გამაგრება (SRBFU01) ლექცია
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514ა
--- ---
9-17:00 --- მენეჯმენტი მშენებლობაში (MANAB01) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-419ა
--- ფუძე-საძირკვლების გამაგრება (SRBFU01) საკურსო
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-512ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- სამშენებლო წარმოების დაგეგმვა (BPOIN01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-419ა
--- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1316
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-519ა
--- --- --- --- ---
3-11:00 შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-422ა
--- --- --- --- ---
4-12:00 მენეჯმენტი მშენებლობაში (MANAB01) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-419ა
--- --- --- --- ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-415ა
5-13:00 საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ACAAU05) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-419ა
--- --- --- --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
შაიშმელაშვილი ნუგზარი
01-510ბ
6-14:00 ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-419ა
--- --- ფუძე-საძირკვლების გამაგრება (SRBFU01) საკურსო
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-513ა
--- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
შაიშმელაშვილი ნუგზარი
01-510ბ
7-15:00 --- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-418ა
--- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-415ა
მენეჯმენტი მშენებლობაში (MANAB01) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-418ა
საინვესტიციო საქმიანობა მშენებლობაში (INVBB01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-418ა
8-16:00 --- სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-518ა
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრინციპი (POCOC01) ლექცია
კაპანაძე ზურაბ
01-606.ც
ფუძე-საძირკვლების გამაგრება (SRBFU01) ლექცია
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514ა
სამშენებლო წარმოების დაგეგმვა (BPOIN01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-415ა
შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო პროექტი
ბერიშვილი ბიძინა
01-423ა
9-17:00 ---
1316.2-1
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრინციპი (POCOC01) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ
01-501.ც
საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ACAAU05) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-415ა
საინვესტიციო საქმიანობა მშენებლობაში (INVBB01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ
01-415ა
--- ---
10-18:00 --- ---
1316.1-1
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრინციპი (POCOC01) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ
01-501.ც
სამშენებლო წარმოების დაგეგმვა (BPOIN01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-419ა
--- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1320
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- არქიტექტურის ესთეტიკა (AESTA06) პრაქტიკული
თევზაძე ნანული
01-601.ც
2-10:00 --- --- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-514ა
--- არქიტექტურის ესთეტიკა (AESTA06) ლექცია
თევზაძე ნანული
01-601.ც
3-11:00 --- --- --- არქიტექტურული სივრცის აღქმის მხატვრული საშუალებები (ARMAS06) ლექცია
მაისურაძე მარინე
01-601.ც
1320.2-1
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
---
4-12:00 --- --- ---
1320.1-1
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
არქიტექტურული სივრცის აღქმის მხატვრული საშუალებები (ARMAS06) პრაქტიკული
მაისურაძე მარინე
01-601.ც
---
5-13:00 --- --- --- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) საკურსო
ლებანიძე ალექსანდრე
01-520ა
---
6-14:00 --- --- --- --- დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (AutoCAD Architecture) (CAR0106) პრაქტიკული
ჩაჩავა ნინო
01-კ.ც.I.8
---
7-15:00 --- --- --- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) პრაქტიკული
ლებანიძე ალექსანდრე
01-520ა
---
8-16:00 --- --- --- --- დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (AutoCAD Architecture) (CAR0106) ლექცია
ჩაჩავა ნინო
01-601.ც
---
9-17:00 --- --- --- --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAM01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-601.ც
---
10-18:00 --- --- --- --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAM01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-601.ც
---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1325
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
1325.2-1
იმპერატიული დაპროგრამება (IMPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-501.ც
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-514ა
1325.1-1
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემა AutoCad (ADSAC01) ლაბორატორიული
ფილფანი ნინო
01-კ.ც.I.4
---
3-11:00 --- ---
1325.2-1
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-501.ც
დისკრეტული მათემატიკა (DISMA01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-606.ც
1325.1-1
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-501.ც
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) საკურსო
ლებანიძე ალექსანდრე
01-520ა
4-12:00
1325.2-1
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემა AutoCad (ADSAC01) ლაბორატორიული
ფილფანი ნინო
01-კ.ც.I.4
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) პრაქტიკული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-606.ც
1325.2-1
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-501.ც
პროგრამული პაკეტი Mathematica (PPM01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501.ც
1325.1-1
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-501.ც
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) პრაქტიკული
ლებანიძე ალექსანდრე
01-520ა
5-13:00 სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-518ა
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლექცია
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-606.ც
---
1325.1-11325.2-1
იმპერატიული დაპროგრამება (IMPRI01) ლაბორატორიულირკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი იაშვილი კონსტანტინე
01-501.ც01-410ბ
--- ---
6-14:00 დისკრეტული მათემატიკა (DISMA01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-704ა
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემა AutoCad (ADSAC01) ლექცია
ფილფანი ნინო
01-606.ც
--- იმპერატიული დაპროგრამება (IMPRI01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-606.ც
--- ---
7-15:00 პროგრამული პაკეტი Mathematica (PPM01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-606.ც
ოპერაციული სისტემები (OPESI01) ლექცია
სანიკიძე ზაზა
01-606.ც
--- --- --- ---
8-16:00
1325.1-1
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
ოპერაციული სისტემები (OPESI01) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა
01-501.ც
--- --- --- ---
9-17:00 --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-518ა
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1326
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-514ა
---
1326.1-1
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-501.ც
3-11:00 --- --- --- დისკრეტული მათემატიკა (DISMA01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-606.ც
---
1326.1-1
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-501.ც
4-12:00 ---
1326.1-11326.2-1
იმპერატიული დაპროგრამება (IMPRI01) ლაბორატორიულირკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი იაშვილი კონსტანტინე
01-501.ც01-410ბ
1326.1-1
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემა AutoCad (ADSAC01) ლაბორატორიული
ფილფანი ნინო
01-კ.ც.I.4
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) პრაქტიკული
ლებანიძე ალექსანდრე
01-514ა
--- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-518ა
5-13:00 --- მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლექცია
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-606.ც
პროგრამული პაკეტი Mathematica (PPM01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-704ა
დისკრეტული მათემატიკა (DISMA01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-704ა
--- მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) პრაქტიკული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-606.ც
6-14:00
1326.1-1
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-410ბ
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემა AutoCad (ADSAC01) ლექცია
ფილფანი ნინო
01-606.ც
1326.2-1
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემა AutoCad (ADSAC01) ლაბორატორიული
ფილფანი ნინო
01-კ.ც.I.4
იმპერატიული დაპროგრამება (IMPRI01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-606.ც
--- ---
7-15:00 პროგრამული პაკეტი Mathematica (PPM01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-606.ც
ოპერაციული სისტემები (OPESI01) ლექცია
სანიკიძე ზაზა
01-606.ც
---
1326.2-1
იმპერატიული დაპროგრამება (IMPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-501.ც
--- ---
8-16:00
1326.2-1
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-501.ც
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) საკურსო
ჯაფარიძე გიორგი
01-523ა
--- --- --- ---
9-17:00
1326.2-1
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-501.ც
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-518ა
--- --- --- ---
10-18:00 --- ოპერაციული სისტემები (OPESI01) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა
01-501.ც
--- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1330
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 სანაოსნო გზები და ნავსადგურები (WPORT01) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ
01-221ა
--- --- --- --- ---
2-10:00 ნაგებობათა ჰიდრავლიკა (HYRST01) პრაქტიკული
დანელია ზურაბ
01-422ა
--- --- --- --- ---
3-11:00 სანაოსნო გზები და ნავსადგურები (WPORT01) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-214ა
--- --- ჰიდროელექტროსადგურების საფუძვლები (HPP2101) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-217ა
ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლექცია
ამბროლაძე თამაზ
01-419ა
---
4-12:00 --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-217ა
ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) საკურსო
ამბროლაძე თამაზ
01-421ა
ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) ლექცია
ამბროლაძე თამაზ
01-420ა
---
5-13:00 --- --- ნაგებობათა ჰიდრავლიკა (HYRST01) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-418ა
1330.1-11330.2-1
ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლაბორატორიულიჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლაბორატორიული
ამბროლაძე თამაზ სურმავა აზა
01-312ა01-312ა.1
---
6-14:00 --- --- ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები (PHW0101) საკურსო
დალაქიშვილი გიორგი
01-214ა
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო 011111
01-217ა
--- ---
7-15:00 --- --- ჰიდრონაგებობებისა და სამშენებლო კონსტრუქციების თბური რეჟიმები (HTHCS01) ლექცია
ჭიჭაღუა პეტრე
01-214ა
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
კოხრეიძე ნინო 011111
01-214ა
--- ---
8-16:00 --- --- ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები (PHW0101) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-217ა
ჰიდროელექტროსადგურების საფუძვლები (HPP2101) ლექცია
კოდუა ნოდარ
01-217ა
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-512ა
9-17:00 --- --- --- --- --- ჰიდრონაგებობებისა და სამშენებლო კონსტრუქციების თბური რეჟიმები (HTHCS01) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-214ა
10-18:00 --- --- --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-512ა
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1331
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 საქართველოს საპორტო მშენებლობის პერსპექტიული დაგეგმარება და ინვესტირება (GPINS01) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-418ა
ჰ/ტ მშენებლობის წარმოების თანამედროვე ტენდენციები (MTHC101) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-214ა
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- ბიზნეს–დაგეგმვა (BPL0101) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-214ა
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- ჰიდრორესურსებით სარგებლობა და მისი გავლენა ეკოლოგიურ წონასწორობაზე (HRHE101) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-221ა
--- ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) ლექცია
ამბროლაძე თამაზ
01-420ა
ბიზნეს–დაგეგმვა (BPL0101) სემინარი
მარგალიტაძე იუნონა
01-221ა
5-13:00 --- --- ჰიდრორესურსებით სარგებლობა და მისი გავლენა ეკოლოგიურ წონასწორობაზე (HRHE101) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-221ა
--- ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის პროექტირება (DHEC101) ლექცია
კოდუა ნოდარ
01-217ა
ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის პროექტირება (DHEC101) პრაქტიკული
კოდუა ნოდარ
01-221ა
6-14:00 --- --- ჰიდროელექტროსადგურები 1 (HPP0101) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-221ა
--- ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) საკურსო
ამბროლაძე თამაზ
01-423ა
ჰიდროელექტროსადგურები 1 (HPP0101) ლექცია
კოდუა ნოდარ
01-221ა
7-15:00 --- --- ჰიდროელექტროსადგურები 1 (HPP0101) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე
01-217ა
--- ---
8-16:00 --- --- ჰესების ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (COND101) ლექცია
ჭიჭაღუა პეტრე
01-221ა
--- --- ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-221ა
9-17:00 --- --- ჰესების ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (COND101) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე
01-214ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1332
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ჰიდროლოგია, ჰიდრომეტრია და ოკეანოლოგია (OCEAN01) ლექცია
ამბროლაძე თამაზ
01-420ა
--- საზღვაო მშენებლობის უსაფრთხოება (SBSAF01) სემინარი
ხაზალია კონსტანტინე
01-221ა
--- ---
2-10:00 ---
1332.1-11332.2-1
ნაგებობათა ჰიდრავლიკა (სპეცკურსი) (SYDSP01) ლაბორატორიული ნაგებობათა ჰიდრავლიკა (სპეცკურსი) (SYDSP01) ლაბორატორიული
დანელია ზურაბ თოფურია მარინე
01-219ა(კ)01-219ა.1(კ)
--- ჰიდროლოგია, ჰიდრომეტრია და ოკეანოლოგია (OCEAN01) საკურსო
ამბროლაძე თამაზ
01-417ა
ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (ძირითადი ნაგებობების სახეოებები, შემომზღუდავი და გემმისადგომი ნაგებობები). (PORT101) ლექცია
გაგოშიძე შალვა
01-217ა
საინჟინრო ჰიდროგეოლოგია (ENGHY03) პრაქტიკული
ქადარია იური
01-418ა
3-11:00 კონტინენტალური შელფის ბუნებრივი პირობები (CONT101) ლექცია
გაგოშიძე შალვა
01-217ა
ნაგებობათა ჰიდრავლიკა (სპეცკურსი) (SYDSP01) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-417ა
--- --- ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (ძირითადი ნაგებობების სახეოებები, შემომზღუდავი და გემმისადგომი ნაგებობები). (PORT101) პრაქტიკული
გაგოშიძე შალვა
01-221ა
4-12:00 მდინარეთა შესართავი უბნების საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (MOUTH01) ლექცია
ქადარია იური
01-423ა
წყლის ტალღურ მოძრაობათა თეორიის ელემენტები (SWAVE01) ლექცია
გაგოშიძე შალვა
01-217ა
--- --- --- წყლის ტალღურ მოძრაობათა თეორიის ელემენტები (SWAVE01) პრაქტიკული
გაგოშიძე შალვა
01-214ა
5-13:00 --- საზღვაო ტრანსპორტი და გადაზიდვები (SEATR01) პრაქტიკული
გაგოშიძე შალვა
01-221ა
ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (ძირითადი ნაგებობების სახეოებები, შემომზღუდავი და გემმისადგომი ნაგებობები). (PORT101) საკურსო
გაგოშიძე შალვა
01-214ა
--- --- საზღვაო ტრანსპორტი და გადაზიდვები (SEATR01) ლექცია
გაგოშიძე შალვა
01-217ა
6-14:00 --- --- კონტინენტალური შელფის ბუნებრივი პირობები (CONT101) პრაქტიკული
გაგოშიძე შალვა
01-217ა
--- --- სამდინარო ჰიდროტექნიკური ნაგებობები და ჰიდროელექტროსადგურები (მოკლე კურსი) (RIVEN01) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-217ა
7-15:00 --- --- საინჟინრო ჰიდროგეოლოგია (ENGHY03) ლექცია
ქადარია იური
01-417ა
--- ---
8-16:00 --- --- საზღვაო მშენებლობის უსაფრთხოება (SBSAF01) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-214ა
--- --- საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (სახმელეთო სამუშაოები) (SINS101) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-217ა
9-17:00 --- --- --- --- --- საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (სახმელეთო სამუშაოები) (SINS101) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-217ა
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1335
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 საძირკვლები რთულ გეოლოგიურ პირობებში (FISGC01) პრაქტიკული
დანელია გივი
01-517ბ
--- --- --- --- ---
4-12:00 საძირკვლები რთულ გეოლოგიურ პირობებში (FISGC01) ლექცია
დანელია გივი
01-523ა
--- --- --- --- შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია
01-512ა
5-13:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ვაჭარაძე ვალერი
01-514ა
--- --- გრუნტების გამოკვლევის საველე მეთოდები (STMIS01) პრაქტიკული
ვაჭარაძე ვალერი
01-514ა
6-14:00 ---
1335.2-1
გრუნტების რეოლოგია (SOLRE01) ლაბორატორიული
ლუტიძე გიორგი
01-301ა
მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-704ა
--- ---
7-15:00 --- გრუნტების რეოლოგია (SOLRE01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-417ა
1335.1-1
გრუნტების რეოლოგია (SOLRE01) ლაბორატორიული
ლუტიძე გიორგი
01-301ა
--- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-417ა
კომუნალური მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (UTBOM01) პრაქტიკული
ცინცაძე გურამ
01-415ა
8-16:00 --- ქალაქის საინჟინრო ნაგებობები (CENGC01) პრაქტიკული
კვაჭაძე დავით
01-510ბ
--- --- გრუნტების გამოკვლევის საველე მეთოდები (STMIS01) ლექცია
ვაჭარაძე ვალერი
01-520ა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ვაჭარაძე ვალერი
01-520ა
9-17:00 --- შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-512ა
--- --- კომუნალური მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (UTBOM01) ლექცია
ცინცაძე გურამ
01-415ა
10-18:00 --- ქალაქის საინჟინრო ნაგებობები (CENGC01) ლექცია
კვაჭაძე დავით
01-517ბ
--- --- მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-606.ც
შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო პროექტი
ბერიშვილი ბიძინა
01-422ა
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1340
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ბეტონისა და რკინაბეტონის საწარმოთა დაპროექტება (PCRCA01) საკურსო
ნადირაძე ანზორ
01-314ა
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- პროცესები და აპარატები საშენ მასალათა ტექნოლოგიაში (PEBMT01) საკურსო
ტურძელაძე მალხაზ
01-419ა
--- --- ---
3-11:00 ბეტონმცოდნეობა ( CONSC01) პრაქტიკული
ჩიქოვანი არჩილ
01-315ა
--- პროცესები და აპარატები საშენ მასალათა ტექნოლოგიაში (PEBMT01) ლექცია
ტურძელაძე მალხაზ
01-419ა
--- --- ---
4-12:00 ბეტონმცოდნეობა ( CONSC01) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-315ა
--- ხის კონსტრუქციები (WOODC01) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-505ბ
საშენი მასალების საწარმოების მოწყობილობები და დანადგარები (EOBME01) პრაქტიკული
ნადირაძე ანზორ
01-314ა
--- ---
5-13:00 --- --- პროცესები და აპარატები საშენ მასალათა ტექნოლოგიაში (PEBMT01) პრაქტიკული
ტურძელაძე მალხაზ
01-419ა
--- ---
6-14:00 --- ---
1340.1-1
ხის კონსტრუქციები (WOODC01) ლაბორატორიული
ვერულაშვილი ფატიმა
01-505ბ
არაორგანული შემკვრელი ნივთიერებები და დანამატები (IBSAI01) ლექცია
ლორთქიფანიძე მერაბ
01-314ა
საშენი მასალების კვლევა–ძიებისა და კონტროლის მეთოდები (CMRCM01) პრაქტიკული
ჩიქოვანი არჩილ
01-315ა
ბეტონის შემვსებების ტექნოლოგია (TEOCA01) ლექცია
უგულავა ლიანა
01-420ა
7-15:00 ---
1340.2-1
ხის კონსტრუქციები (WOODC01) ლაბორატორიული
ვერულაშვილი ფატიმა
01-505ბ
---
1340.2-1
არაორგანული შემკვრელი ნივთიერებები და დანამატები (IBSAI01) ლაბორატორიული
ლორთქიფანიძე მერაბ
01-314ა
საშენი მასალების კვლევა–ძიებისა და კონტროლის მეთოდები (CMRCM01) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-315ა
ბეტონის შემვსებების ტექნოლოგია (TEOCA01) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა
01-420ა
8-16:00 --- საშენი მასალების საწარმოების მოწყობილობები და დანადგარები (EOBME01) ლექცია
ნადირაძე ანზორ
01-314ა
--- --- ბეტონის შემვსებების ტექნოლოგია (TEOCA01) პრაქტიკული
უგულავა ლიანა
01-420ა
1340.1-1
არაორგანული შემკვრელი ნივთიერებები და დანამატები (IBSAI01) ლაბორატორიული
ლორთქიფანიძე მერაბ
01-314ა
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- ხის კონსტრუქციები (WOODC01) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა
01-505ბ
--- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1345
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ვენტილაცია (VENTI01) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-314ბ
--- გათბობის, ვენტილაციის და ჰაერის კონდიცირების სისტემების სითბო-სიცივით მომარაგება. (SUPP101) ლექცია
ფურცელაძე ოთარ
01-302ბ
--- --- ---
2-10:00 --- გათბობის, ვენტილაციის და ჰაერის კონდიცირების სისტემების სითბო-სიცივით მომარაგება. (SUPP101) პრაქტიკული
ფურცელაძე ოთარ
01-302ბ
--- --- ---
3-11:00 თბომაგენერირებელი დანადგარები (HEGEI01) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი
01-314ბ
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 წყლით და ორთქლით გათბობის სისტემები (WATE101) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მამული
01-305ბ
--- --- --- --- ---
6-14:00
1345.2-1
წყლით და ორთქლით გათბობის სისტემები (WATE101) ლაბორატორიული
გრძელიშვილი მამული
01-314ბ
--- --- --- --- თბოგაზმომარაგებისა და ვენტილაციის სისტემების ავტომატიზაცია (AUTO 101) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა
01-305ბ
7-15:00 --- წყლით და ორთქლით გათბობის სისტემები (WATE101) საკურსო
გრძელიშვილი მამული
01-302ბ
--- ---
1345.1-1
გაზმომარაგება (GAZSP01) ლაბორატორიული
მახარობლიძე ნათია
01-314ბ
ვენტილაცია (VENTI01) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-305ბ
8-16:00 --- წყლით და ორთქლით გათბობის სისტემები (WATE101) ლექცია
გრძელიშვილი მამული
01-302ბ
--- გაზმომარაგება (GAZSP01) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ
01-305ბ
1345.1-11345.2-1
წყლით და ორთქლით გათბობის სისტემები (WATE101) ლაბორატორიულიგაზმომარაგება (GAZSP01) ლაბორატორიული
გრძელიშვილი მამული მახარობლიძე ნათია
01-314ბ01-302ბ
ვენტილაცია (VENTI01) საკურსო
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-305ბ
9-17:00 --- თბოგაზმომარაგებისა და ვენტილაციის სისტემების ავტომატიზაცია (AUTO 101) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა
01-302ბ
--- თბომაგენერირებელი დანადგარები (HEGEI01) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
01-314ბ
გაზმომარაგება (GAZSP01) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ
01-305ბ
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1350
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ბუნებრივი წყლების მიღება (WAIFA01) ლექცია
სოსელია გურამი
01-420ა
ბუნებრივი წყლების მიღება (WAIFA01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-212ბ
--- --- --- ---
4-12:00 შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-418ა
--- --- --- ---
5-13:00 სამრეწველო ობიექტების წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWA01) ლექცია
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-315ა
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-417ა
--- --- --- ---
6-14:00 წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) საკურსო
ნაცვლიშვილი მარინა
01-204ბ
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-314ა
--- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-419ა
---
1350.1-1
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) ლაბორატორიული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-422ა
7-15:00 წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-212ბ
1350.2-1
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) ლაბორატორიული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-422ა
--- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-215ბ-კ
---
1350.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-215ბ-კ
8-16:00 ---
1350.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-215ბ-კ
--- --- --- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-211ბ-კ
9-17:00 --- --- წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლექცია
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-215ბ-კ
--- --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
ნაჭყებია ვაჟა
01-212ბ
10-18:00 --- --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
ნაჭყებია ვაჟა
01-212ბ
--- --- სამრეწველო ობიექტების წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWA01) საკურსო
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-315ა
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1351
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00
1351.2-1
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) ლაბორატორიული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-423ა
--- --- --- --- ---
3-11:00 ბუნებრივი წყლების მიღება (WAIFA01) ლექცია
სოსელია გურამი
01-420ა
--- ---
1351.1-1
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) ლაბორატორიული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-418ა
--- ---
4-12:00 --- --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) საკურსო
ნაცვლიშვილი მარინა
01-212ბ
--- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-212ბ
5-13:00 სამრეწველო ობიექტების წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWA01) ლექცია
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-315ა
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-417ა
--- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
ნაჭყებია ვაჟა
01-212ბ
--- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-215ბ-კ
6-14:00
1351.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-215ბ-კ
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-314ა
--- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-419ა
--- სამრეწველო ობიექტების წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWA01) საკურსო
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-315ა
7-15:00 --- ---
1351.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-211ბ-კ
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-215ბ-კ
--- შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-422ა
8-16:00 --- --- ბუნებრივი წყლების მიღება (WAIFA01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-204ბ
--- --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
ნაჭყებია ვაჟა
01-212ბ
9-17:00 --- --- წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლექცია
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-215ბ-კ
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1353
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- Водоснабжение (сеть и ее сооружения) (WATSUR1) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-421ა
--- ---
2-10:00 --- --- --- Системы водоотведения (городские сети) (SS001R1) Курсовой проект
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-421ა
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 Химия и микробиология воды (WCHMIR1) პრაქტიკული
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-211ბ-კ
--- --- --- --- ---
5-13:00 Системы водоотведения (городские сети) (SS001R1) практич. Работа
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-204ბ
Забор природных вод (WAIFAR1) лекция
სოსელია გურამი
01-212ბ
Забор природных вод (WAIFAR1) практич. Работа
სოსელია გურამი
01-204ბ
--- --- ---
6-14:00 Водоснабжение (сеть и ее сооружения) (WATSUR1) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212ბ
Промышленное водоснабжение и водоотведение (WSDS1R1) лекция
სოსელია გურამი
01-204ბ
--- Насосы и насосные станции (PUPSTR1) лекция
ნაჭყებია ვაჟა
01-204ბ
---
7-15:00 Химия и микробиология воды (WCHMIR1) ლექცია
დავითაშვილი ალექსანდრე
01-215ბ-კ
Экология воды (ECW01R1) практич. Работа
სოსელია გურამი
01-212ბ
--- --- Санитарно-техническое оборудование. Системы холодного водоснабжения (SPECWR1) лекция
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-204ბ
---
8-16:00 --- Насосы и насосные станции (PUPSTR1) Курсовой проект
ნაჭყებია ვაჟა
01-204ბ
--- --- Насосы и насосные станции (PUPSTR1) практич. Работа
ნაჭყებია ვაჟა
01-212ბ
Санитарно-техническое оборудование. Системы холодного водоснабжения (SPECWR1) лаборат.работа
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-204ბ
9-17:00 --- Экология воды (ECW01R1) лекция
სოსელია გურამი
01-420ა
--- --- Системы водоотведения (городские сети) (SS001R1) лекция
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212ბ
Водоснабжение (сеть и ее сооружения) (WATSUR1) Курсовой проект
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-418ა
10-18:00 --- Промышленное водоснабжение и водоотведение (WSDS1R1) Курсовой проект
სოსელია გურამი
01-421ა
--- --- --- Санитарно-техническое оборудование. Системы холодного водоснабжения (SPECWR1) Курсовой проект
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-204ბ
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1355
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- შენობათა საინჟინრო სისტემების სითბოსიცივით მომარაგება. (HEAIN01) ლექცია
ფურცელაძე ოთარ
01-305ბ
გათბობა (HEATI01) პრაქტიკული
კოპალიანი ალექსი
01-305ბ
სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) ლექცია
გრძელიშვილი მამული
01-302ბ
გათბობა (HEATI01) საკურსო
კოპალიანი ალექსი
01-302ბ
---
2-10:00 --- შენობათა საინჟინრო სისტემების სითბოსიცივით მომარაგება. (HEAIN01) პრაქტიკული
ფურცელაძე ოთარ
01-302ბ
ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომასაგადაცემა (TECHN01) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
01-314ბ
სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მამული
01-302ბ
გათბობა (HEATI01) ლექცია
კოპალიანი ალექსი
01-305ბ
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომასაგადაცემა (TECHN01) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი
01-314ბ
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1360
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- საინჟინრო ჰიდროლოგია, ჩამონადენის რეგულირება (SAI3101) პრაქტიკული
დიაკონიძე რობერტ
01-422ა
--- ზოგადი ეკოლოგია (GENEC04) პრაქტიკული
ხარაიშვილი ოლღა
01-422ა
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- აგრონომიის საფუძვლები (PRAGR10-LP) პრაქტიკული
როყვა ქეთევან
01-422ა
ზოგადი ეკოლოგია (GENEC04) ლექცია
ლობჟანიძე ზურაბ
01-417ა
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- აგრონომიის საფუძვლები (PRAGR10-LP) ლექცია
როყვა ქეთევან
01-419ა
---
6-14:00 საინჟინრო ჰიდროლოგია, ჩამონადენის რეგულირება (SAI3101) ლექცია
დიაკონიძე რობერტ
01-423ა
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 საინჟინრო ჰიდროლოგია, ჩამონადენის რეგულირება (SAI3101) სასწავლო პრაქტიკა
დიაკონიძე რობერტ
01-422ა
სასოფლო სამეურნეო წყალმომარაგება (SAS3001) პრაქტიკული
კიკაბიძე მაია
01-423ა
სასოფლო სამეურნეო წყალმომარაგება (SAS3001) საკურსო
ჩახაია გოგა
01-422ა
--- სასოფლო სამეურნეო წყალმომარაგება (SAS3001) ლექცია
ჩახაია გოგა
01-422ა
---
9-17:00 --- ---
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1361
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- საინჟინრო ჰიდროლოგია, ჩამონადენის რეგულირება (SAI3101) სასწავლო პრაქტიკა
დიაკონიძე რობერტ
01-422ა
--- სასოფლო სამეურნეო წყალმომარაგება (SAS3001) საკურსო
ჩახაია გოგა
01-423ა
--- აგრონომიის საფუძვლები (PRAGR10-LP) პრაქტიკული
როყვა ქეთევან
01-420ა
2-10:00 --- --- ---
3-11:00 --- --- საინჟინრო ჰიდროლოგია, ჩამონადენის რეგულირება (SAI3101) პრაქტიკული
დიაკონიძე რობერტ
01-420ა
ზოგადი ეკოლოგია (GENEC04) ლექცია
ლობჟანიძე ზურაბ
01-417ა
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- აგრონომიის საფუძვლები (PRAGR10-LP) ლექცია
როყვა ქეთევან
01-419ა
---
6-14:00 საინჟინრო ჰიდროლოგია, ჩამონადენის რეგულირება (SAI3101) ლექცია
დიაკონიძე რობერტ
01-423ა
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 სასოფლო სამეურნეო წყალმომარაგება (SAS3001) პრაქტიკული
ჩახაია გოგა
01-417ა
--- ზოგადი ეკოლოგია (GENEC04) პრაქტიკული
მებონია ნინო
01-420ა
--- სასოფლო სამეურნეო წყალმომარაგება (SAS3001) ლექცია
ჩახაია გოგა
01-422ა
---
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1365
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- სალიანდაგო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (PTRW101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-691ბ
--- --- --- სალიანდაგო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (PTRW101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-691ბ
2-10:00 რკინიგზის მშენებლობა (RLWC101) საკურსო
შალამბერიძე რევაზ
01-691ბ
რკინიგზის ლიანდაგის მოწყობა (DRWT101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-691ბ
--- --- ---
3-11:00 რკინიგზის მშენებლობა (RLWC101) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა
01-691ბ
--- --- --- რკინიგზის ლიანდაგის მოწყობა (DRWT101) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა
01-691ბ
სალიანდაგო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (PTRW101) საკურსო
შალამბერიძე რევაზ
01-691ბ
4-12:00 --- --- --- რკინიგზის მიწის ვაკისი (RWR2101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-691ბ
რკინიგზის მიწის ვაკისი (RWR2101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-691ბ
5-13:00 --- --- --- --- რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია (CRWT101) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა
01-691ბ
ახალი რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (SDRW101) საკურსო
შალამბერიძე რევაზ
01-691ბ
6-14:00 --- --- --- რკინიგზის მშენებლობა (RLWC101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-691ბ
რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია (CRWT101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-691ბ
7-15:00 --- --- --- ახალი რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (SDRW101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-691ბ
---
8-16:00 --- --- --- ახალი რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (SDRW101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-691ბ
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1370
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა (BHAPR01) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-418ა
--- --- ---
2-10:00 ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური ნარევი (MACB101) პრაქტიკული
მაღრაძე თამარ
01-421ა
--- --- --- ქალაქების სატრანსპორტო დაგეგმარება (CTRP101) საკურსო
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
01-423ა
3-11:00 --- --- --- ქალაქების სატრანსპორტო დაგეგმარება (CTRP101) ლექცია
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
01-421ა
4-12:00
1370.2-1
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-685ბ
--- --- --- ---
5-13:00
1370.2-1
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-685ბ
--- --- --- ---
6-14:00 ---
1370.1-1
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-685ბ
--- --- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლექცია
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
01-417ა
7-15:00 ---
1370.1-1
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-685ბ
--- --- ---
8-16:00 --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა (BHAPR01) პრაქტიკული
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-419ა
--- --- --- ---
9-17:00 --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) საკურსო
ელოშვილი ნანა
01-685ბ
--- ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური ნარევი (MACB101) ლექცია
ბეჟანიშვილი მალხაზი
01-421ა
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლექცია
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
01-418ა
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1375
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- სატრანსპორტო გვირაბების გაანგარიშების საფუძვლები (PTTCA01) ლექცია
აბაშიძე გურამ
01-681ბ
--- --- --- ---
3-11:00 --- სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობის დაპროექტება (DOBTT01) ლექცია
ყურაშვილი აბესალომი
01-681ბ
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ხიდური გადასასვლელები (BRCRO01) საკურსო
მაისურაძე ბორისი
01-681ბ
--- --- სატრანსპორტო გვირაბების კვლევაძიება (TRTOS01) საკურსო
გრძელიშვილი მარინა
01-682ბ
6-14:00 --- სატრანსპორტო გვირაბების გაანგარიშების საფუძვლები (PTTCA01) პრაქტიკული
აბაშიძე გურამ
01-681ბ
რკინაბეტონის ხიდები (RCBRI01) საკურსო
მაისურაძე ბორისი
01-681ბ
--- ხიდების გაანგარიშების საფუძვლები (MACAB05) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-681ბ
სატრანსპორტო გვირაბების კვლევაძიება (TRTOS01) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-682ბ
7-15:00 სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობის დაპროექტება (DOBTT01) პრაქტიკული
ყურაშვილი აბესალომი
01-681ბ
--- სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობის დაპროექტება (DOBTT01) საკურსო
ყურაშვილი აბესალომი
01-681ბ
--- ---
8-16:00 საგზაო ნაგებობები (ROSTR01) ლექცია
აბაშიძე გურამ
01-681ბ
--- რკინაბეტონის ხიდები (RCBRI01) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი
01-681ბ
--- რკინაბეტონის ხიდები (RCBRI01) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-681ბ
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ხიდური გადასასვლელები (BRCRO01) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-681ბ
---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1400
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-423ა
--- --- --- ---
4-12:00 --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-315ა
1400.1-11400.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
კვიციანი ტარიელ ციცქიშვილი ზურაბ
01-601.ც.101-601.ც
--- --- ---
5-13:00 --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-422ა
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-500ა
--- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
მურღულია ნუგზარ
01-500ა
1400.1-11400.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
მასხარაშვილი ლილი მაცაბერიძე ეკატერინე
02-60902-610
6-14:00 მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-513ა
1400.1-11400.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ჩიქოვანი არჩილ ლეჟავა ხათუნა
01-315ა01-419ა
--- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქერქაძე ჯიმშერ
02-601
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-421ა
მათემატიკა 3 (MATH033) პრაქტიკული
გიორგაძე გივი
01-505ბ
7-15:00 --- --- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
მელიქიძე კარინე
01-418ა
1400.1-11400.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ღოღელიანი ლალი სურმავა აზა
01-219ა.1(კ)01-219ა(კ)
8-16:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-314ა
--- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
სურმავა აზა
01-420ა
წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-423ა
---
9-17:00 --- --- ---
1400.1-11400.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
მელიქიძე კარინე მეფარიშვილი მინაგო
01-314ბ01-302ბ
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-314ა
---
10-18:00 --- --- --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო პროექტი
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-420ა
--- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1401
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-423ა
--- --- --- ---
4-12:00 --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-315ა
--- --- --- ---
5-13:00 --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-422ა
--- ---
1401.1-11401.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
კვიციანი ტარიელ ციცქიშვილი ზურაბ
01-601.ც01-601.ც.1
---
6-14:00 მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-513ა
1401.1-11401.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ღოღელიანი ლალი სურმავა აზა
01-219ა(კ)01-219ა.1(კ)
--- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქერქაძე ჯიმშერ
02-601
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-421ა
---
7-15:00 --- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-500ა
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
მელიქიძე კარინე
01-418ა
წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-314ა
---
8-16:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-314ა
--- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
მურღულია ნუგზარ
01-500ა
1401.1-11401.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
მასხარაშვილი ლილი მაცაბერიძე ეკატერინე
02-61002-609
1401.1-11401.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ჩიქოვანი არჩილ ლეჟავა ხათუნა
01-315ა01-419ა
---
9-17:00 არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო პროექტი
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-421ა
--- --- --- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-314ა
1401.1-11401.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
მელიქიძე კარინე მეფარიშვილი მინაგო
01-302ბ01-314ბ
10-18:00 --- --- --- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
სურმავა აზა
01-417ა
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1402
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-423ა
--- --- --- ---
4-12:00 --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-315ა
--- --- --- ---
5-13:00 --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-422ა
--- --- --- ---
6-14:00 მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-513ა
--- --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქერქაძე ჯიმშერ
02-601
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-421ა
---
7-15:00 --- --- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
მელიქიძე კარინე
01-418ა
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-423ა
წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-315ა
8-16:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-314ა
---
1402.1-11402.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
კვიციანი ტარიელ ციცქიშვილი ზურაბ
01-601.ც01-601.ც.1
არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო პროექტი
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-418ა
1402.1-11402.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ღოღელიანი ლალი სურმავა აზა
01-219ა(კ)01-219ა.1(კ)
1402.1-11402.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
მელიქიძე კარინე მეფარიშვილი მინაგო
01-302ბ01-314ბ
9-17:00 მათემატიკა 3 (MATH033) პრაქტიკული
მჭედლიძე გივი
01-617ბ
--- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
მურღულია ნუგზარ
01-500ა
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
სურმავა აზა
01-418ა
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-314ა
---
10-18:00 --- ---
1402.1-11402.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
მასხარაშვილი ლილი მაცაბერიძე ეკატერინე
02-61102-612
1402.1-11402.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ჩიქოვანი არჩილ ლეჟავა ხათუნა
01-315ა01-419ა
---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1403
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 მასალათა გამძლეობა, (STMAT01) პრაქტიკული
მაძაღუა ზურაბ
01-423ა
--- --- --- --- ---
2-10:00 მასალათა გამძლეობა, (STMAT01) ლექცია
მაძაღუა ზურაბ
01-417ა
--- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-315ა
--- ---
3-11:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-418ა
--- --- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
ქადარია იური
01-417ა
--- ---
4-12:00 --- --- ---
1403.1-11403.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
გიორგობიანი ოთარ ქადარია იური
01-314ბ01-302ბ
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-500ა
1403.1-11403.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა გოცაძე დალი
01-420ა01-419ა
5-13:00 --- --- --- --- მათემატიკა 3 (MATH033) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-415ა
წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-315ა
6-14:00 --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო პროექტი
ბერიძე გიორგი
01-417ა
--- --- მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
ქვათაძე ზურაბ
01-559ა
7-15:00 ---
1403.1-11403.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ღოღელიანი ლალი თოფურია მარინე
01-219ა.1(კ)01-219ა(კ)
--- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-421ა
8-16:00 ---
1403.1-11403.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
კვიციანი ტარიელ ჯიქიძე ლევან
01-601.ც.101-601.ც
--- --- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-314ა
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
სურმავა აზა
01-421ა
9-17:00 --- --- --- --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-421ა
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-605
10-18:00 --- --- --- --- ---
1403.1-11403.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
მასხარაშვილი ლილი დემეტრაძე მარინე
02-61002-609
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1404
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 მასალათა გამძლეობა, (STMAT01) ლექცია
მაძაღუა ზურაბ
01-417ა
--- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-315ა
--- ---
3-11:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-418ა
--- --- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
ქადარია იური
01-417ა
--- ---
4-12:00
1404.1-11404.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-601.ც01-601.ც.1
--- --- მათემატიკა 3 (MATH033) პრაქტიკული
კვალიაშვილი ავთანდილ
01-617ბ
---
1404.1-11404.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ღოღელიანი ლალი თოფურია მარინე
01-219ა(კ)01-219ა.1(კ)
5-13:00 მასალათა გამძლეობა, (STMAT01) პრაქტიკული
მაძაღუა ზურაბ
01-420ა
1404.1-11404.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
გიორგობიანი ოთარ ქადარია იური
01-314ბ01-302ბ
--- ---
1404.1-11404.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა გოცაძე დალი
01-420ა01-419ა
6-14:00 --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-423ა
--- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-500ა
--- მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
ქვათაძე ზურაბ
01-559ა
7-15:00 ---
1404.1-11404.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ქავთარაძე მაია დემეტრაძე მარინე
02-61102-610
--- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-421ა
8-16:00 --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო პროექტი
ბერიძე გიორგი
01-422ა
--- --- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-314ა
წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-315ა
9-17:00 --- --- --- --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-421ა
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-605
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1405
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 მასალათა გამძლეობა, (STMAT01) ლექცია
მაძაღუა ზურაბ
01-417ა
--- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-315ა
1405.1-11405.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ქავთარაძე მაია დემეტრაძე მარინე
02-61002-611
---
3-11:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-418ა
1405.1-11405.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა გოცაძე დალი
01-420ა01-419ა
--- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
ქადარია იური
01-417ა
არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო პროექტი
ბერიძე გიორგი
01-422ა
---
4-12:00 მასალათა გამძლეობა, (STMAT01) პრაქტიკული
მაძაღუა ზურაბ
01-417ა
მათემატიკა 3 (MATH033) პრაქტიკული
კვალიაშვილი ავთანდილ
01-617ბ
--- ---
1405.1-11405.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
გიორგობიანი ოთარ ქადარია იური
01-302ბ01-314ბ
---
5-13:00
1405.1-11405.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-601.ც.101-601.ც
--- --- წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი ზურაბ
01-423ა
1405.1-11405.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ღოღელიანი ლალი თოფურია მარინე
01-219ა(კ)01-219ა.1(კ)
6-14:00 --- --- --- --- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-500ა
მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
ქვათაძე ზურაბ
01-559ა
7-15:00 --- --- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-421ა
8-16:00 --- --- --- --- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-314ა
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-418ა
9-17:00 --- --- --- --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-421ა
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-605
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1406
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-420ა
1406.1-11406.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
გიორგობიანი ოთარ ბარამიძე სიმონ
01-302ბ01-314ბ
--- --- --- ---
2-10:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-420ა
1406.1-11406.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ნარეკლიშვილი თეა
01-421ა01-419ა
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
ნავდარაშვილი ინგა
01-417ა
--- --- ---
3-11:00 მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
ვეკუა თამაზ
01-617ბ
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-418ა
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-417ა
--- --- ---
4-12:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-204ბ
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-601
--- --- ---
5-13:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
დანელია დემური
01-417ა
---
1406.1-11406.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ღოღელიანი ლალი თოფურია მარინე
01-219ა.1(კ)01-219ა(კ)
--- --- ---
6-14:00 მათემატიკა 3 (MATH033) პრაქტიკული
ვეკუა თამაზ
01-613ბ
--- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-500ა
1406.1-11406.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ქავთარაძე მაია დემეტრაძე მარინე
02-60902-611
--- ---
7-15:00 --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
დანელია დემური
01-210ა
არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო პროექტი
კობიაშვილი გელა
01-417ა
--- ---
8-16:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ნარეკლიშვილი თეა
01-419ა
--- --- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-419ა
9-17:00 --- --- --- --- ---
1406.1-11406.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-601.ც.101-601.ც
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1407
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-420ა
--- --- ---
1407.1-11407.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ქავთარაძე მაია დემეტრაძე მარინე
02-61002-611
---
2-10:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-420ა
--- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
ნავდარაშვილი ინგა
01-417ა
--- მათემატიკა 3 (MATH033) პრაქტიკული
ვეკუა თამაზ
01-640ა
---
3-11:00 მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
ვეკუა თამაზ
01-617ბ
--- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-417ა
--- ---
4-12:00 --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-601
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-419ა
--- ---
5-13:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
დანელია დემური
01-417ა
--- წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-212ბ
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-500ა
--- ---
6-14:00 --- ---
1407.1-11407.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ღოღელიანი ლალი თოფურია მარინე
01-219ა(კ)01-219ა.1(კ)
არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო პროექტი
კობიაშვილი გელა
01-422ა
---
1407.1-11407.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ნარეკლიშვილი თეა
01-421ა01-419ა
7-15:00 --- ---
1407.1-11407.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
გიორგობიანი ოთარ ბარამიძე სიმონ
01-314ბ01-302ბ
--- ---
1407.1-11407.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-601.ც.101-601.ც
8-16:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ნარეკლიშვილი თეა
01-419ა
--- --- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-419ა
9-17:00 --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
დანელია დემური
01-210ა
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1408
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-420ა
--- --- --- --- ---
2-10:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-420ა
--- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
ნავდარაშვილი ინგა
01-417ა
--- --- ---
3-11:00 მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
ვეკუა თამაზ
01-617ბ
1408.1-11408.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
გიორგობიანი ოთარ ბარამიძე სიმონ
01-314ბ01-302ბ
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-417ა
--- --- ---
4-12:00
1408.1-11408.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ნარეკლიშვილი თეა
01-421ა01-419ა
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-601
1408.1-11408.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ქავთარაძე მაია დემეტრაძე მარინე
02-61202-609
--- ---
5-13:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
დანელია დემური
01-417ა
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-423ა
მათემატიკა 3 (MATH033) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-426ა
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
დანელია დემური
01-210ა
--- ---
6-14:00 --- --- --- ---
1408.1-11408.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-601.ც.101-601.ც
7-15:00 --- --- წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-212ბ
--- ---
1408.1-11408.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ღოღელიანი ლალი თოფურია მარინე
01-219ა(კ)01-219ა.1(კ)
8-16:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ნარეკლიშვილი თეა
01-419ა
--- --- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-419ა
9-17:00 --- --- --- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-422ა
10-18:00 --- --- --- --- --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო პროექტი
კლდიაშვილი ვალერიანი
01-421ა
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1409
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1409.1-11409.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ესაძე თამარ
01-423ა01-315ა
--- --- მათემატიკა 3 (MATH033) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-523ა
---
2-10:00 --- წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) პრაქტიკული
ინაშვილი ირმა
01-212ბ
--- --- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) პრაქტიკული
მახვილაძე ნოდარ
01-315ა
3-11:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-419ა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-315ა
--- --- --- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
მახვილაძე ნოდარ
01-315ა
4-12:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-605
არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო პროექტი
კლდიაშვილი ვალერიანი
01-417ა
--- --- ---
1409.1-11409.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ლოსაბერიძე მარინე გორგიძე დავით
01-601.ც01-601.ც.1
5-13:00 არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-422ა
1409.1-11409.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ღოღელიანი ლალი თოფურია მარინე
01-219ა.1(კ)01-219ა(კ)
--- --- --- წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ინაშვილი ირმა
01-422ა
6-14:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
დანელია დემური
01-417ა
--- --- --- --- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
მეფარიშვილი მინაგო
01-423ა
7-15:00 --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-421ა
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
დანელია დემური
01-210ა
--- ---
8-16:00 --- ---
1409.1-11409.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ქავთარაძე მაია დანელია აზა
02-61202-610
1409.1-11409.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
მეფარიშვილი მინაგო ბარამიძე სიმონ
01-302ბ01-314ბ
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1410
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-419ა
--- --- --- ---
2-10:00 --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო პროექტი
კლდიაშვილი ვალერიანი
01-423ა
--- --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
დანელია დემური
01-210ა
3-11:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-419ა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-315ა
--- --- --- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
მახვილაძე ნოდარ
01-315ა
4-12:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-605
--- --- --- ---
1410.1-11410.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
მეფარიშვილი მინაგო ბარამიძე სიმონ
01-302ბ01-314ბ
5-13:00 არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-422ა
--- ---
1410.1-11410.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ღოღელიანი ლალი თოფურია მარინე
01-219ა(კ)01-219ა.1(კ)
--- წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ინაშვილი ირმა
01-422ა
6-14:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
დანელია დემური
01-417ა
--- ---
1410.1-11410.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ესაძე თამარ
01-423ა01-315ა
--- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
მეფარიშვილი მინაგო
01-423ა
7-15:00 თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) პრაქტიკული
მახვილაძე ნოდარ
01-314ა
--- --- --- --- ---
8-16:00
1410.1-11410.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ლოსაბერიძე მარინე გორგიძე დავით
01-601.ც.101-601.ც
--- --- --- --- ---
9-17:00
1410.1-11410.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ქავთარაძე მაია დანელია აზა
02-61002-609
--- --- --- --- ---
10-18:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) პრაქტიკული
ინაშვილი ირმა
01-420ა
--- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1411
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
1411.1-11411.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ლოსაბერიძე მარინე გორგიძე დავით
01-601.ც01-601.ც.1
--- --- --- ---
3-11:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-419ა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-315ა
--- --- --- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
მახვილაძე ნოდარ
01-315ა
4-12:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-605
--- --- --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
დანელია დემური
01-210ა
5-13:00 არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-422ა
--- --- --- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) პრაქტიკული
მახვილაძე ნოდარ
01-315ა
წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ინაშვილი ირმა
01-422ა
6-14:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
დანელია დემური
01-417ა
--- --- ---
1411.1-11411.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ღოღელიანი ლალი თოფურია მარინე
01-219ა(კ)01-219ა.1(კ)
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
მეფარიშვილი მინაგო
01-423ა
7-15:00 --- --- ---
1411.1-11411.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
მეფარიშვილი მინაგო ბარამიძე სიმონ
01-314ბ01-302ბ
--- წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) პრაქტიკული
ინაშვილი ირმა
01-212ბ
8-16:00 --- --- ---
1411.1-11411.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ესაძე თამარ
01-423ა01-315ა
--- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო პროექტი
კლდიაშვილი ვალერიანი
01-417ა
9-17:00 --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-417ა
--- --- ---
10-18:00 --- ---
1411.1-11411.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ქავთარაძე მაია დანელია აზა
02-61202-609
--- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1412
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-523ა
წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-212ბ
---
3-11:00 --- --- --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-423ა
1412.1-11412.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
კოპალიანი ალექსი ბარამიძე სიმონ
01-302ბ01-314ბ
---
4-12:00 --- --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ბუქსიანიძე ამირან
01-523ა
1412.1-11412.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ღოღელიანი ლალი თოფურია მარინე
01-219ა(კ)01-219ა.1(კ)
წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-422ა
5-13:00 --- --- --- მათემატიკა 3 (MATH033) პრაქტიკული
მახარაშვილი ნანა
01-554ა
--- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-314ა
6-14:00 თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
კოპალიანი ალექსი
01-420ა
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-605
--- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-418ა
7-15:00
1412.1-11412.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ქაშაკაშვილი ლერა დანელია აზა
02-61202-609
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-314ა
--- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-422ა
--- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-314ა
8-16:00 --- --- --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო პროექტი
კობიაშვილი გელა
01-421ა
---
1412.1-11412.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ფაჩულია ვაჟა ციცქიშვილი ზურაბ
01-601.ც.101-601.ც
9-17:00 --- --- --- --- ---
1412.1-11412.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა ლორთქიფანიძე მერაბ
01-419ა01-315ა
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1413
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- მათემატიკა 3 (MATH033) პრაქტიკული
მახარაშვილი ნანა
01-559ა
--- --- ---
2-10:00 --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-523ა
--- ---
3-11:00 --- --- --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-423ა
--- ---
4-12:00 --- --- ---
1413.1-11413.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ფაჩულია ვაჟა ციცქიშვილი ზურაბ
01-601.ც01-601.ც.1
--- წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-422ა
5-13:00 --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ბუქსიანიძე ამირან
01-523ა
--- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-417ა
--- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-314ა
6-14:00 თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
კოპალიანი ალექსი
01-420ა
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-605
---
1413.1-11413.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ღოღელიანი ლალი თოფურია მარინე
01-219ა.1(კ)01-219ა(კ)
--- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-418ა
7-15:00
1413.1-11413.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
კოპალიანი ალექსი ბარამიძე სიმონ
01-302ბ01-314ბ
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-314ა
--- წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-212ბ
--- ---
8-16:00
1413.1-11413.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ქაშაკაშვილი ლერა დანელია აზა
02-60902-610
არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო პროექტი
კობიაშვილი გელა
01-417ა
--- --- --- ---
9-17:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-420ა
--- --- --- --- ---
10-18:00
1413.1-11413.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა ლორთქიფანიძე მერაბ
01-419ა01-315ა
--- --- --- --- ---
11-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
12-20:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
13-21:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
14-22:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-

დაბრუნება

1414
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ---
1414.1-11414.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ქაშაკაშვილი ლერა დანელია აზა
02-60902-612
--- ---
2-10:00 --- --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-523ა
--- ---
3-11:00 --- --- --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-423ა
--- ---
4-12:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-204ბ
---
1414.1-11414.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ჩიტაძე ალექსანდრე თოფურია მარინე
01-219ა(კ)01-219ა.1(კ)
--- --- წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-422ა
5-13:00
1414.1-11414.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
კოპალიანი ალექსი ბარამიძე სიმონ
01-302ბ01-314ბ
--- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ბუქსიანიძე ამირან
01-523ა
--- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-314ა