საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

პედაგოგები

 

აბაიშვილი ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151204ა
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) პრაქტიკული
01-208ც
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 151204ა
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) ლექცია
01-208ც
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაკელია ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 3416.1-3
Структурная геология и геологическое картирование (SGGMAR3) лаборат.работа
03-441
--- 3401.1-3
სტრუქტურული გეოლოგია (STRGE03) ლაბორატორიული
03-441
3441.1-3
გეოლოგიური რუკის შედგენისა და წაკითხვის მეთოდიკა (MEMMR03) ლაბორატორიული
03-441
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- 3402.1-3
სტრუქტურული გეოლოგია (STRGE03) ლაბორატორიული
03-441
3417
Структурная геология (STRGER3) лаборат.работа
03-441
3414.1-3, 3314/2.1-3
Структурная геология и геологическое картирование (SGGMAR3) лаборат.работа
03-441
--- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- 0314.2-2ა/1
მადნიანი ტერიტორიების მსხვილმასშტაბიანი აგეგმვა (LSMOR03) ლაბორატორიული
03-443კ
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 3440.1-3
გეოლოგიური რუკის შედგენისა და წაკითხვის მეთოდიკა (MEMMR03) ლაბორატორიული
03-441
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1375
სატრანსპორტო გვირაბების გაანგარიშების საფუძვლები (PTTCA01) ლექცია
01-681ბ
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 1275
საგზაო ნაგებობები (ROSTR01) ლექცია
01-685ბ
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1375
სატრანსპორტო გვირაბების გაანგარიშების საფუძვლები (PTTCA01) პრაქტიკული
01-681ბ
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 1375
საგზაო ნაგებობები (ROSTR01) ლექცია
01-681ბ
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ელეონორა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 3536.2-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- 3432.2-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-612
4-12:00 --- --- --- --- --- 151520.2-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
5-13:00 --- --- --- 1418.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- ---
6-14:00 1419.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- 3535, 3536
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-605
--- 1419, 1418
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-601
7-15:00 151519.2-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- --- --- 3535.2-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 3290
ზოგადი გრავიმეტრია (COMGR03) პრაქტიკული
03-133
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 3290
ზოგადი გრავიმეტრია (COMGR03) ლექცია
03-242
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 3390
ზოგადი გრავიმეტრია (COMGR03) პრაქტიკული
03-133
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 3390
ზოგადი გრავიმეტრია (COMGR03) ლექცია
03-242
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 151225ბ
საერთაშორისო მენეჯმენტი (INTMN-LS) პრაქტიკული
01-525ბ
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 151225ბ
საერთაშორისო მენეჯმენტი (INTMN-LS) ლექცია
01-523ბ
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბელაშვილი ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108210
ტექნიკური სისტემების დიაგნოსტიკის მეთოდები და საშუალებები (MTSD908GA1) ლაბორატორიული
06-210დ
--- --- --- --- ---
2-10:00 108310
ვიბროაკუსტიკური გაზომვები და ვიბროდიაგნოსტიკა (VAM0808GA1) ლაბორატორიული
06-210დ
--- --- --- ---
3-11:00 108210
ტექნიკური სისტემების დიაგნოსტიკის მეთოდები და საშუალებები (MTSD908GA1) ლექცია
06-306ბ
108310
საზომი ტექნოლოგიების კომპიუტერული მოდელირება (CMM0808) პრაქტიკული
06-210დ
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 108310
ვიბროაკუსტიკური გაზომვები და ვიბროდიაგნოსტიკა (VAM0808GA1) ლექცია
06-311ბ
108210
ვიბროაკუსტიკური საშუალებების კალიბრება და სერტიფიკაცია (CC0908GA1) ლექცია
06-306ბ
---
8-16:00 --- --- --- --- 108210
ვიბროაკუსტიკური საშუალებების კალიბრება და სერტიფიკაცია (CC0908GA1) ლაბორატორიული
06-210დ
---
9-17:00 --- --- --- 108310
საზომი ტექნოლოგიების კომპიუტერული მოდელირება (CMM0808) ლაბორატორიული
06-210დ
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბესაძე ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 2471, 2469, 2470
საინჟინრო მენეჯმენტი (EMG0108) ლექცია
09-404
--- 2467, 2466, 2468
საინჟინრო მენეჯმენტი (EMG0108) ლექცია
09-404
5-13:00 --- --- --- 2462, 2461, 2460
საინჟინრო მენეჯმენტი (EMG0108) ლექცია
09-404
2464, 2465, 2463
საინჟინრო მენეჯმენტი (EMG0108) ლექცია
09-404
2475, 2476, 2477
საინჟინრო მენეჯმენტი (EMG0108) ლექცია
09-404
6-14:00 --- --- --- 2473, 2472, 2474
საინჟინრო მენეჯმენტი (EMG0108) ლექცია
09-404
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- 24037
ინფორმაციული ტექნოლოგიები მენეჯმენტში (INFTM02EA1) ლექცია
09-411
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 24037
ინფორმაციული ტექნოლოგიები მენეჯმენტში (INFTM02EA1) ლაბორატორიული
09-411
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბესაძე ეკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 2565.1-2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.H.1
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბესაძე ლელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 2501.2-2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.H.1
112572.1-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.H
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 4530.1-4
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.H
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 4504.1-4
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.H
112571.1-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.H
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 112573.1-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.H.1
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე დიმიტრი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 3531.1-3
კომპიუტერული ტექნოლოგიები (COTEC03) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.G
3535.1-3
კომპიუტერული ტექნოლოგიები (COTEC03) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.G
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 3532.1-3
კომპიუტერული ტექნოლოგიები (COTEC03) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.G
--- 3531, 3532
კომპიუტერული ტექნოლოგიები (COTEC03) ლექცია
03-216
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- 3536.1-3
კომპიუტერული ტექნოლოგიები (COTEC03) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.G
6-14:00 --- 3531.2-3
კომპიუტერული ტექნოლოგიები (COTEC03) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.G
--- --- ---
7-15:00 --- 3535, 3536
კომპიუტერული ტექნოლოგიები (COTEC03) ლექცია
03-328
--- --- 3536.2-3
კომპიუტერული ტექნოლოგიები (COTEC03) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.G
8-16:00 3535.2-3
კომპიუტერული ტექნოლოგიები (COTEC03) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.G
3532.2-3
კომპიუტერული ტექნოლოგიები (COTEC03) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.G
--- --- ---
9-17:00 0313.2-5ა
ელექტრონიკის კომპიუტერული პროგრამა (COMPE03) ლექცია
03-210
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 0313.2-5ა
ელექტრონიკის კომპიუტერული პროგრამა (COMPE03) პრაქტიკული
03-210
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 2408.1-2
ტელეკომუნიკაციის თეორია1 (TTH0102-LB) ლაბორატორიული
08-608
--- --- 2206.5/6
ტექნოლოგია და საზოგადოება (TCSC002-LS) პრაქტიკული
08-608
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 2206.5/6
ტექნოლოგია და საზოგადოება (TCSC002-LS) ლექცია
08-608
--- --- --- ---
5-13:00 --- 25010
ტელეკომუნიკაციის თეორიის სპეციალური თავები1 (SPTT102-LP) ლექცია
08-608
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრალავა ანზორი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 712540
ინოვაციური მენეჯმენტი (INMAN07-LS) პრაქტიკული
06-603ბ
--- --- ---
13-21:00 --- --- 712540
ინოვაციური მენეჯმენტი (INMAN07-LS) ლექცია
06-610ბ
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრამიშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 151401, 151404, 151402, 151403
საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლექცია
01-545ბ
--- ---
3-11:00 --- --- --- 151407, 151411
საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლექცია
01-630ა
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრამიძე ედისონი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1503.1-1
ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 1505, 1504, 1503
ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლექცია
01-514ა
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 1504.2-1
ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 1504.1-1
ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- 1503.2-1
ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუაშვილი თამარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112340
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) პრაქტიკული
06-612ბ
--- --- --- 112372
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
06-709ბ
2-10:00 112342
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
06-612ბ
--- --- ---
3-11:00 112373
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
06-708ბ
--- --- 112343
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) პრაქტიკული
06-611ბ
112370
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
06-711ბ
4-12:00 112367
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
06-714ბ
--- ---
5-13:00 --- --- 112366
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
06-708ბ
112343
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
06-607ბ
---
6-14:00 112369
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
06-713ბ
--- --- 112341
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
06-607ბ
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 112342
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) პრაქტიკული
06-603ბ
112341
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) პრაქტიკული
06-603ბ
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 3531.1-3
შესავალი დისტანციურ ზონდირებაში (IRESE03) ლაბორატორიული
03-239
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 3531
შესავალი დისტანციურ ზონდირებაში (IRESE03) ლექცია
03-239
--- 3432.1-3
დისტანციური ზონდირება 1 (RES0103) ლაბორატორიული
03-239
6-14:00 3531.2-3
შესავალი დისტანციურ ზონდირებაში (IRESE03) ლაბორატორიული
03-239
3431, 3432
დისტანციური ზონდირება 1 (RES0103) ლექცია
03-239
--- 3432.2-3
დისტანციური ზონდირება 1 (RES0103) ლაბორატორიული
03-239
--- 3431.2-3
დისტანციური ზონდირება 1 (RES0103) ლაბორატორიული
03-239
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 3431.1-3
დისტანციური ზონდირება 1 (RES0103) ლაბორატორიული
03-239
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 6505.1-6
არქიტექტურული გრაფიკის საფუძვლები (BARGR06) პრაქტიკული
01-609ც
6508
Введение в архитектуру (RINAR06) лекция
01-305ც
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- 6506.1-6
არქიტექტურული გრაფიკის საფუძვლები (BARGR06) პრაქტიკული
01-603ც.1
--- ---
5-13:00 6508.1-6
Введение в архитектуру (RINAR06) практич. Работа
01-601ც
--- --- ---
6-14:00 --- 6503.2-6
შესავალი არქიტექტურაში (IARCH06) პრაქტიკული
01-612ც.2
--- --- ---
7-15:00 --- --- 6505.1-6
შესავალი არქიტექტურაში (IARCH06) პრაქტიკული
01-609ც.1
--- --- ---
8-16:00 --- --- 6506.1-6
შესავალი არქიტექტურაში (IARCH06) პრაქტიკული
01-603ც.2
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 2405.2-2
ტელეკომუნიკაციის თეორია1 (TTH0102-LB) ლაბორატორიული
08-510
--- 2301.1/2
მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები 1 (FUGTO02) პრაქტიკული
08-604
--- ---
7-15:00 --- --- 2301.1/2
მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები 1 (FUGTO02) ლექცია
08-601
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 2301.1/2.1-2
მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები 1 (FUGTO02) ლაბორატორიული
08-608
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ინგა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 108550.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ.1
3-11:00 108452.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-211დ
--- --- 108552
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) პრაქტიკული
06-226დ
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 108451.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-211დ
--- --- 108550
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) პრაქტიკული
06-226დ
--- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 108552.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ.1
--- --- --- --- ---
8-16:00 108552, 108551, 108550
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
06-207ა
--- 108551
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) პრაქტიკული
06-226დ
--- ---
9-17:00 --- 108551.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ.1
--- ---
10-18:00 --- --- 108450.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-211დ
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ნათელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 112560.2-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.H.1
--- --- 112562.2-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.H.1
112561.2-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.H.1
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ნელი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 4401.1-4
კოლოიდური ქიმია (COLCH04) ლაბორატორიული
02-401
---
8-16:00 --- 4402, 4403, 4401
კოლოიდური ქიმია (COLCH04) ლექცია
02-206
--- --- --- ---
9-17:00 --- 4403.1-4
კოლოიდური ქიმია (COLCH04) ლაბორატორიული
02-401
--- --- 4402.1-4
კოლოიდური ქიმია (COLCH04) ლაბორატორიული
02-401
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე რატი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 712575H
სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაცია მარკეტინგში (STSER08-LS) პრაქტიკული
06-716ბ
712575H
სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაცია მარკეტინგში (STSER08-LS) ლექცია
06-709ბ
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 712575H
ინტერნეტ მარკეტინგი (INMAR07-LS) ლექცია
06-707ბ
--- ---
13-21:00 --- --- --- 712575H
ინტერნეტ მარკეტინგი (INMAR07-LS) პრაქტიკული
06-714ბ
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აგლაძე თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4265
გარემოსდაცვითი ელექტროქიმია (ENVEL04) ლექცია
02-604
4375
ბიოტექნოლოგიური და ბიოინჟინრული პროდუქტების მარკეტინგი (MBIBP04) ლექცია
02-206
--- --- --- ---
2-10:00 4265
ელექტროქიმიურიტექნოლოგიებისთეორიული საფუძვლები (FUELE04) ლექცია
02-604
--- --- --- ---
3-11:00 --- 4265
მასალების კოროზიისაგან დაცვის თეორიული საფუძვლები (FCPMM04) ლექცია
02-205
--- --- --- ---
4-12:00 4275
ბიოტექნოლოგიური და ბიოინჟინრული პროდუქტების მარკეტინგი (MBIBP04) ლექცია
02-602
4205ბ, 4305ბ
კოსმეტიკურიდაფარმაცევტული პროდუქტების მარკეტინგი (MCPP104) ლექცია
02-205
--- --- --- ---
5-13:00 4305ბ, 4205ბ
კოსმეტიკურიდაფარმაცევტული პროდუქტების მარკეტინგი (MCPP104) პრაქტიკული
02-410
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 4365
მასალების კოროზიისაგან დაცვის თეორიული საფუძვლები (FCPMM04) ლექცია
02-603
--- --- --- ---
8-16:00 --- 4365
გარემოსდაცვითი ელექტროქიმია (ENVEL04) ლექცია
02-603
--- --- --- ---
9-17:00 --- 4365
ელექტროქიმიურიტექნოლოგიებისთეორიული საფუძვლები (FUELE04) ლექცია
02-602
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადამია ვლადიმერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 108341.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
06-128დ
--- --- ---
7-15:00 --- 108340.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
06-128დ
--- --- ---
8-16:00 108342, 108343
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლექცია
06-120დ(კ)
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- 108340, 108341
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლექცია
06-120დ(კ)
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადამია ზაურ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 108339.2-8
ციფრული სქემოტექნიკა1 (DCE5508) ლაბორატორიული
06-405ბ(ლაბ)
---
2-10:00 --- --- --- --- 108232
სიგნალების ციფრული დამუშავება (DSP5108) პრაქტიკული
06-308დ
---
3-11:00 108236, 108234, 108237
სიგნალების ციფრული დამუშავება (DSP5108) ლექცია
06-311ა
--- --- --- ---
4-12:00 108339.1-8
ციფრული სქემოტექნიკა1 (DCE5508) ლაბორატორიული
06-405ბ(ლაბ)
--- --- --- 108339
ციფრული სქემოტექნიკა1 (DCE5508) პრაქტიკული
06-308დ
---
5-13:00 --- 108230
სიგნალების ციფრული დამუშავება (DSP5108) პრაქტიკული
06-308დ
--- --- 108239
სიგნალების ციფრული დამუშავება (DSP5108) ლაბორატორიული
06-303დ
---
6-14:00 --- --- --- 108230, 108231
სიგნალების ციფრული დამუშავება (DSP5108) ლექცია
06-312დ
---
7-15:00 --- 108233
სიგნალების ციფრული დამუშავება (DSP5108) პრაქტიკული
06-308დ
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- 108339
ციფრული სქემოტექნიკა1 (DCE5508) ლექცია
06-312დ
108239
სიგნალების ციფრული დამუშავება (DSP5108) ლექცია
06-303დ
---
9-17:00 --- --- 108239
სიგნალების ციფრული დამუშავება (DSP5108) პრაქტიკული
06-303დ
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- 108231
სიგნალების ციფრული დამუშავება (DSP5108) პრაქტიკული
06-308დ
--- ---
11-19:00 --- --- 108232, 108233
სიგნალების ციფრული დამუშავება (DSP5108) ლექცია
06-311ა
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 112550f
რომის სამართალი (BAL0307-LS) პრაქტიკული
06-911ბ
--- --- --- --- 112550g
საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია (BAL0207-LS) პრაქტიკული
06-911ბ
4-12:00 112550i
რომის სამართალი (BAL0307-LS) პრაქტიკული
06-915ა
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 112550g
რომის სამართალი (BAL0307-LS) პრაქტიკული
06-917ბ
---
6-14:00 112550e
რომის სამართალი (BAL0307-LS) პრაქტიკული
06-919ბ
--- --- --- --- 112550c
რომის სამართალი (BAL0307-LS) პრაქტიკული
06-915ბ
7-15:00 --- --- --- 112550d
საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია (BAL0207-LS) პრაქტიკული
06-915ბ
112550f
საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია (BAL0207-LS) პრაქტიკული
06-902ბ
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 3417
Кристалография и минералогия (KRMINR3) лаборат.работа
03-313
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 3417
Кристалография и минералогия (KRMINR3) лекция
03-313
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიანი ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 3402.1-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-432
--- --- --- ---
2-10:00 --- 3315
საინჟინრო ჰიდროგეოლოგია (ENGHY03) ლექცია
03-432
--- --- 3215
საინჟინრო ჰიდროგეოლოგია (ENGHY03) ლაბორატორიული
03-432
3401.1-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-432
3-11:00 --- --- 3315
საინჟინრო ჰიდროგეოლოგია (ENGHY03) ლაბორატორიული
03-432
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- 3215
საინჟინრო ჰიდროგეოლოგია (ENGHY03) ლექცია
03-418
5-13:00 --- --- --- --- 3401.2-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-418
3402.2-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-418
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 1309, 1308
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) ლექცია
01-514ა
--- --- ---
5-13:00 --- --- 1308
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) პრაქტიკული
01-510ბ
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 1200
შენობა–ნაგებობების რკინაბე-ტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
01-523ა
1308
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) საკურსო
01-510ბ
--- ---
8-16:00 --- --- 1200, 1201
შენობა–ნაგებობების რკინაბე-ტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
01-514ა
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- 1201
შენობა–ნაგებობების რკინაბე-ტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
01-510ბ
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 121411
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) პრაქტიკული
01-523ა
---
12-20:00 --- --- --- --- 121411
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) ლექცია
01-510ბ
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108333
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
06-416ბ
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- 108336
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
06-407ბ
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- 108334
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
06-409ბ
---
6-14:00 --- --- 108334, 108336, 108333
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლექცია
06-508ა
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავთანდილაშვილი რუიზან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 151504.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-626ა
151502.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-626ა.1
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 151505.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-626ა
--- --- --- --- 151503.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-626ა.1
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 151507.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-626ა.1
--- --- 151506.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-626ა.1
--- ---
7-15:00 --- --- 151501.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-626ა.1
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავლოხაშვილი ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 2372.1-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
04-150
2372
ელექტრული მანქანები (ELM0002) საკურსო
08-805ა
---
3-11:00 --- 2375
ელექტრული მანქანები (ELM0002) საკურსო
08-805
--- 2375.2-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
04-154
---
4-12:00 --- --- --- 2235.2-2
ენერგეტიკის, საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული მანქანების ექსპლუატაცია, გამოცდები და რემონტი (OTREM02) ლაბორატორიული
04-154
---
5-13:00 --- --- 2375.1-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
04-150
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 2372.2-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
04-154
--- 2235.1-2
ენერგეტიკის, საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული მანქანების ექსპლუატაცია, გამოცდები და რემონტი (OTREM02) ლაბორატორიული
04-150
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალადაშვილი ქართლოს
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 051447 შ/3
ვაგონების მუხრუჭების ექსპლოატაციისა და რემონტის საფუძვლები (პრაქტიკა) 2 (PROB205) სასწავლო პრაქტიკა
01-450ა
--- --- 051447 გ/3
ვაგონების მუხრუჭების ექსპლოატაციისა და რემონტის საფუძვლები (პრაქტიკა) 2 (PROB205) სასწავლო პრაქტიკა
01-449ა
3-11:00 051447 შ/3
ვაგონების მუხრუჭების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRAC205) ლექცია
01-449ა
--- 151201
რკინიგზის სამაცივრო ტრანსპორტი (RRT2005) ლექცია
01-455ა
---
4-12:00 --- 151201
რკინიგზის სამაცივრო ტრანსპორტი (RRT2005) პრაქტიკული
01-449ა
---
5-13:00 --- 051447 გ/3
ვაგონების მუხრუჭების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRAC205) ლექცია
01-457ა
--- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალავერდოვი ემილია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112289
რუსეთის ევრაზიული პოლიტიკა (EPR0007-LS) პრაქტიკული
06-621ა
--- 112285
რუსეთის ევრაზიული პოლიტიკა (EPR0007-LS) პრაქტიკული
06-604ა
--- --- 112380
политическая фсихология (POLFS07) практич. Работа
06-609ა
2-10:00 --- --- 612381
политическая фсихология (POLFS07) лекция
06-608ა
--- ---
3-11:00 112487
საქართველო საერთაშორისო პოლიტიკაში (GIP0007-LS) პრაქტიკული
06-613ა
--- --- --- --- 112380
политическая фсихология (POLFS07) лекция
06-607ა
4-12:00 --- --- --- 112288
რუსეთის ევრაზიული პოლიტიკა (EPR0007-LS) პრაქტიკული
06-607ა
---
5-13:00 612280
ашш и мировая пориадак (AMMURP07) практич. Работа
06-613ა
--- --- --- 112488
საქართველო საერთაშორისო პოლიტიკაში (GIP0007-LS) პრაქტიკული
06-613ა
---
6-14:00 --- --- 612381
политическая фсихология (POLFS07) практич. Работа
06-613ა
---
7-15:00 612280
ашш и мировая пориадак (AMMURP07) лекция
06-609ა
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალანია გიმზერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 112350e
სისხლის სამართალი (დანაშაულის სხვა სახეები) (CRL0307-LS) პრაქტიკული
06-906ბ
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 112350g
სისხლის სამართალი (დანაშაულის სხვა სახეები) (CRL0307-LS) პრაქტიკული
06-907ბ
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალანია მერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 4335
ფარმაცევტული ქიმია II (PCH0204) საკურსო
02-219
6-14:00 --- --- 4335ბ
ფარმაცევტული ქიმია II (PCH0204) საკურსო
02-229
--- --- ---
7-15:00 --- --- 4235, 4235ა
ფარმაცევტული ქიმია III (PCH0304) ლექცია
02-206
--- --- 4335ა
ფარმაცევტული ქიმია II (PCH0204) საკურსო
02-219
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 4335, 4335ა, 4335ბ
ფარმაცევტული ქიმია II (PCH0204) ლექცია
02-205
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალასანია რუსუდან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 3543.1-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
5-13:00 --- 2402.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- --- --- ---
6-14:00 --- 2404.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- 2401.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 2403.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალექსიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 112569.2-7
უცხოური ენა (რუსული 1) (FLNR107-P) პრაქტიკული
06-707ბ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 112569.2-7
უცხოური ენა (რუსული 1) (FLNR107-P) პრაქტიკული
06-716ბ
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალიაშვილი თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 110403, 110404, 110405
შესავალი სტატისტიკაში (ISM001) ლექცია
02-520
--- --- 110401, 110400
შესავალი სტატისტიკაში (ISM001) ლექცია
10-613
--- ---
2-10:00 --- --- 110401
შესავალი სტატისტიკაში (ISM001) პრაქტიკული
10-713
---
3-11:00 110405
შესავალი სტატისტიკაში (ISM001) პრაქტიკული
10-310
--- --- 110403
შესავალი სტატისტიკაში (ISM001) პრაქტიკული
10-713
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 108505
ანალიზური გეომეტრიის მოკლე კურსი (MATA208) პრაქტიკული
06-711ა
--- 2401
ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა (MATPS08) პრაქტიკული
08-906
---
6-14:00 110400
შესავალი სტატისტიკაში (ISM001) პრაქტიკული
02-219
--- 108505, 108506
ანალიზური გეომეტრიის მოკლე კურსი (MATA208) ლექცია
06-715ა
108506
ანალიზური გეომეტრიის მოკლე კურსი (MATA208) პრაქტიკული
06-711ა
---
7-15:00 110404
შესავალი სტატისტიკაში (ISM001) პრაქტიკული
10-714
--- 2402, 2403, 2401, 2404
ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა (MATPS08) ლექცია
08-422
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალიბეგაშვილი თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 108243.1-8
ბიზნეს პროცესების მართვის IS 1 (BPM08) ლაბორატორიული
06-118დ
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამანათაშვილი იასონი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151426ა
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) პრაქტიკული
01-629ა
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- 151427ა
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) პრაქტიკული
01-726ა
151424ა
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) პრაქტიკული
01-729ა
3-11:00 --- --- 151426ა, 151424ა, 151425ა, 151427ა
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) ლექცია
01-546ბ
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 151425ა
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) პრაქტიკული
01-628ა
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 112450j
ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი (BUL0307-LS) პრაქტიკული
06-919ბ
---
5-13:00 --- --- --- --- 112450h
ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი (BUL0307-LS) პრაქტიკული
06-904ა
6-14:00 112450j
ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი (BUL0307-LS) ლექცია
06-904ა
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 112450j
სანივთო (ქონებრივი) სამართალი (BUL0207-LS) ლექცია
06-919ბ
--- --- --- --- ---
9-17:00 112450j
სანივთო (ქონებრივი) სამართალი (BUL0207-LS) პრაქტიკული
06-902ბ
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 4435გ.1-4
ანალიზური ქიმია (ANGHEP4) ლაბორატორიული
02-506
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი რუსუდან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 3541.1-3
ფიზიკა 1 (FIZ0301) ლაბორატორიული
04-330.1
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 2567.1-2
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
04-215
--- 108485.1-8
ფიზიკა 3 (PHY03R5) ლაბორატორიული
04-324
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 108486.1-8
ფიზიკა 3 (PHY03R5) ლაბორატორიული
04-324.1
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამბროლაძე თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1332
ჰიდროლოგია, ჰიდრომეტრია და ოკეანოლოგია (OCEAN01) ლექცია
01-420ა
--- --- --- ---
2-10:00 --- 1418.1-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
01-312ა
--- 1332
ჰიდროლოგია, ჰიდრომეტრია და ოკეანოლოგია (OCEAN01) საკურსო
01-417ა
--- ---
3-11:00 --- 1419.1-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
01-312ა
--- --- 1330
ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლექცია
01-419ა
---
4-12:00 --- --- --- 1330
ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) საკურსო
01-421ა
1330, 1331
ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) ლექცია
01-420ა
---
5-13:00 --- --- --- --- 1330.1-1
ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლაბორატორიული
01-312ა
---
6-14:00 --- --- --- --- 1331
ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) საკურსო
01-423ა
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ლიზა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 112473.1-7
უცხოური ენა (ინგლისური 3) (FLNE307-P ) პრაქტიკული
06-716ბ
---
3-11:00 --- 112350b
პროფესიული ინგლისური 1 (PROFING07) პრაქტიკული
06-808ა
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- 112350b
პროფესიული ინგლისური 1 (PROFING07) პრაქტიკული
06-808ა
---
5-13:00 --- --- 112473.1-7
უცხოური ენა (ინგლისური 3) (FLNE307-P ) პრაქტიკული
06-708ბ
--- ---
6-14:00 112570
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
06-709ბ
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 112570
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
06-714ბ
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 3231
საინფორმაციო სისტემების აგება MS SQL server-ის გამოყენებით (DMS11) პრაქტიკული
03-417
--- --- --- ---
4-12:00 --- 108252, 108253
დოკიმენტბრუნვისა და მართვის ამოცანების ავტომატიზაცია (DDMAA08) ლექცია
06-207ა
--- --- --- ---
5-13:00 3231
საინფორმაციო სისტემების აგება MS SQL server-ის გამოყენებით (DMS11) ლექცია
03-417
--- --- --- 108252.2-8
მონაცემთა ბაზის აგება MYSQL-ის გამოყენებით WEB დანართებისათვის (MBAMGWD06) ლაბორატორიული
06-203ა
---
6-14:00 108253.1-8
მონაცემთა ბაზის აგება MYSQL-ის გამოყენებით WEB დანართებისათვის (MBAMGWD06) ლაბორატორიული
06-203ა
--- --- 108253.1-8
დოკიმენტბრუნვისა და მართვის ამოცანების ავტომატიზაცია (DDMAA08) ლაბორატორიული
06-203დ
108252.2-8
დოკიმენტბრუნვისა და მართვის ამოცანების ავტომატიზაცია (DDMAA08) ლაბორატორიული
06-203დ
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 108253.2-8
დოკიმენტბრუნვისა და მართვის ამოცანების ავტომატიზაცია (DDMAA08) ლაბორატორიული
06-203ა
108252.1-8
დოკიმენტბრუნვისა და მართვის ამოცანების ავტომატიზაცია (DDMAA08) ლაბორატორიული
06-203დ
---
9-17:00 --- --- --- 108253.2-8
მონაცემთა ბაზის აგება MYSQL-ის გამოყენებით WEB დანართებისათვის (MBAMGWD06) ლაბორატორიული
06-203ა
10-18:00 --- --- --- --- 108252.1-8
მონაცემთა ბაზის აგება MYSQL-ის გამოყენებით WEB დანართებისათვის (MBAMGWD06) ლაბორატორიული
06-203ა
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 6403.1-6
არქიტექტურული ხატვა (ARCHD06) პრაქტიკული
01-400.3
--- --- --- 6403.1-6
არქიტექტურული ხატვა (ARCHD06) პრაქტიკული
01-400.2
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 6406.2-6
არქიტექტურული ხატვა (ARCHD06) პრაქტიკული
01-400.1
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 6407.2-6
არქიტექტურული ხატვა (ARCHD06) პრაქტიკული
01-400.1
6406.2-6
არქიტექტურული ხატვა (ARCHD06) პრაქტიკული
01-400
--- --- ---
9-17:00 --- 6407.2-6
არქიტექტურული ხატვა (ARCHD06) პრაქტიკული
01-400
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირგულაშვილი მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 112389, 112388, 112390
საჯარო პოლიტიკის ანალიზი (PPA0007) ლექცია
06-604ა
--- ---
8-16:00 --- --- --- 112386, 112387, 112385
საჯარო პოლიტიკის ანალიზი (PPA0007) ლექცია
06-608ა
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 712585
პოლიტიკური ფილოსოფია (POLP007-LS) ლექცია
06-621ა
---
12-20:00 --- --- --- --- 712585
პოლიტიკური ფილოსოფია (POLP007-LS) პრაქტიკული
06-607ა
---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 2375, 2376, 2377
ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში (EMP1102) ლექცია
08-422
--- --- --- ---
2-10:00 2366, 2368, 2367
ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში (EMP1102) ლექცია
08-422
2539
პროფესიული უნარჩვევები (PSK1102) პრაქტიკული
08-513
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 2365, 2363, 2364
ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში (EMP1102) ლექცია
08-902
2539
პროფესიული უნარჩვევები (PSK1102) ლექცია
08-513
--- --- --- ---
5-13:00 2372, 2374, 2373
ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში (EMP1102) ლექცია
08-502
2360, 2361, 2362
ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში (EMP1102) ლექცია
08-422
--- --- --- ---
6-14:00 2369, 2371, 2370
ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში (EMP1102) ლექცია
08-502
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე თემურ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1315
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
01-415ა
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 1580
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
01-316ა(კ)
--- --- --- --- ---
4-12:00 1304
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
01-415ა
1306
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
01-415ა
--- --- --- ---
5-13:00 --- 1204
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
01-418ა
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 1315, 1316
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) ლექცია
01-418ა
--- 1316
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
01-415ა
--- ---
8-16:00 --- --- --- 1215
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
01-415ა
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- 1204, 1215
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) ლექცია
01-419ა
1306, 1304, 1305
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) ლექცია
01-417ა
10-18:00 --- --- --- --- 712475J
ბიზნეს-გეგმა მშენებლობაში (BPBUI01-LS) პრაქტიკული
01-414ა(კ)
1305
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
01-418ა
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე ხათუნი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 151523
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT1R5) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.A
151405.1-5
ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (HPD0005) ლაბორატორიული
01-525გ
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 151203
ჰიდრო და პნევმო მოწყობილობების მონტაჟი, გაწყობა, ტექნიკური ექსპლუატაცია და რემონტი. (IFOPH05) ლექცია
01-628ბ
4-12:00 151203
ხარისხის მენეჯმენტი მექანიკის ინჟინერიაში (QMIMI05) ლექცია
01-628ბ
--- --- --- 151203
ჰიდრო და პნევმო მოწყობილობების მონტაჟი, გაწყობა, ტექნიკური ექსპლუატაცია და რემონტი. (IFOPH05) პრაქტიკული
01-628ბ
5-13:00 --- --- 151203
ხარისხის მენეჯმენტი მექანიკის ინჟინერიაში (QMIMI05) პრაქტიკული
01-628ბ
---
6-14:00 --- --- 151523, 151509, 151513
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT1R5) ლექცია
01-551ბ
151405.2-5
ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (HPD0005) ლაბორატორიული
01-525გ
151405
ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (HPD0005) ლექცია
01-628ბ
7-15:00 --- --- 251543/1
მანქანათა ხელსაწყოების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი (TEAMD05GA1-ls) ლექცია
01-625გ
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 151509.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT1R5) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.A.1
251543/1
რხევების გამოყენებითი თეორია (ATFOO05GA1-lp) ლექცია
01-625გ
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანანიაშვილი გულაბერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 108281.1-8
სოციალური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება (SPCSI08) ლაბორატორიული
08-305.1ბ
--- --- ---
6-14:00 108284.1-8
სოციალური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება (SPCSI08) ლაბორატორიული
08-305.1ბ
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 8494.1-8
ინფორმაციის დაცვის კრიპტოგრაფიული მეთოდები და საშუალებები (CMID008) ლაბორატორიული
06-207ა
--- --- --- --- ---
9-17:00 8494
ინფორმაციის დაცვის კრიპტოგრაფიული მეთოდები და საშუალებები (CMID008) ლექცია
06-207ა
--- --- --- --- 108282.1-8
სოციალური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება (SPCSI08) ლაბორატორიული
08-305ბ
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 8494.2-8
ინფორმაციის დაცვის კრიპტოგრაფიული მეთოდები და საშუალებები (CMID008) ლაბორატორიული
06-207ა
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 108531
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) პრაქტიკული
06-309ა
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- 108530.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-302დ
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 108530
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) პრაქტიკული
06-309ა
108531, 108530, 108532
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
06-311ა
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- 108533, 108534, 108536
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
06-311ა
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 108530.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-302დ
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მზია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 4205
ბიოქიმიის საფუძვლები (BBICH04) ლექცია
02-519
3-11:00 4255
ნავთობის პირველადი გადამუშავების ტექნოლოგია (TPROP 04) ლაბორატორიული
02-523
--- --- --- ---
4-12:00 4305
ბიოქიმიის საფუძვლები (BBICH04) ლექცია
02-519
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 4255
ნავთობის პირველადი გადამუშავების ტექნოლოგია (TPROP 04) ლექცია
02-517
6-14:00 4355
ნავთობის პირველადი გადამუშავების ტექნოლოგია (TPROP 04) ლექცია
02-518
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე შალვა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1425
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-601
--- --- ---
2-10:00 --- --- 2409
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-602
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 2468, 2469, 2470, 2471
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-601
8-16:00 --- --- --- --- --- 2439
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-604
9-17:00 --- 061
საწარმიოთა ეკოლოგიური მენეჯმენტი (EMEIE04) სასწავლო პრაქტიკა
02-604
--- 061
საწარმიოთა ეკოლოგიური მენეჯმენტი (EMEIE04) ლექცია
02-602
--- ---
10-18:00 --- --- 061
საწარმიოთა ეკოლოგიური მენეჯმენტი (EMEIE04) პრაქტიკული
02-602
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთაძე ცისანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 112489.1-7
უცხოური ენა (ინგლისური 3) (FLNE307-P ) პრაქტიკული
06-611ა
---
2-10:00 112489.1-7
უცხოური ენა (ინგლისური 3) (FLNE307-P ) პრაქტიკული
06-619ა
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 112425
უცხოური ენა (ინგლისური 3) (FLNE307-P ) პრაქტიკული
06-809ბ
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 112425
უცხოური ენა (ინგლისური 3) (FLNE307-P ) პრაქტიკული
06-815ბ
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანჯაფარიძე ტრისტანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 351503
მრეწველობისა და მანქანათმშენებლობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია (EOMBI05) ლექცია
01-კათედრა#112
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 351503
მრეწველობისა და მანქანათმშენებლობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია (EOMBI05) პრაქტიკული
01-კათედრა#112
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ზაური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 3265
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული მეთოდები (FOSGM03) ლექცია
03-107
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 3365
წიაღისეულის გამდიდრების მოსამზადებელი პროცესები (ENPFP03) ლაბორატორიული
03-101ა
3365
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული მეთოდები (FOSGM03) ლექცია
03-107
--- --- 3365
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული მეთოდები (FOSGM03) ლაბორატორიული
03-101ა
---
5-13:00 --- --- 3265
წიაღისეულის გამდიდრების მოსამზადებელი პროცესები (ENPFP03) ლექცია
03-107
---
6-14:00 --- --- 3265
წიაღისეულის გამდიდრების მოსამზადებელი პროცესები (ENPFP03) ლაბორატორიული
03-101ა
--- --- ---
7-15:00 --- --- 3265
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული მეთოდები (FOSGM03) ლაბორატორიული
03-101
--- ---
8-16:00 --- --- 0315.2-5ა
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული მეთოდები (FOSGM03) ლექცია
03-107
--- ---
9-17:00 --- --- --- 3365
წიაღისეულის გამდიდრების მოსამზადებელი პროცესები (ENPFP03) ლექცია
03-107
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1500.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
01-417ა
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 1501, 1502, 1500
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
01-420ა
---
4-12:00 --- 1501.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
01-430ა
--- --- 1504.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-425ა
---
5-13:00 1503.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-421ა
--- --- 1505.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-424ა
1500.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-426ა
6-14:00 1504, 1505, 1503
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
01-418ა
1502.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
01-425ა
--- --- --- 1502.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-426ა
7-15:00 1501.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-424ა
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მარგალიტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 2573
პროფესიული უნარჩვევები (PSK1102) პრაქტიკული
08-601
2231
მენეჯმენტი სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში (MFC1102) ლექცია
08-417
2572, 2573, 2574
პროფესიული უნარჩვევები (PSK1102) ლექცია
08-104
--- --- ---
6-14:00 2574
პროფესიული უნარჩვევები (PSK1102) პრაქტიკული
08-513
--- --- --- ---
7-15:00 --- 2572
პროფესიული უნარჩვევები (PSK1102) პრაქტიკული
08-601
--- 2231
მენეჯმენტი სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში (MFC1102) პრაქტიკული
08-605
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 2462.1-2
თბოტექნიკის თეორიული საფუძვლები (TBT7802) ლაბორატორიული
08-121
--- ---
2-10:00 --- --- 2460.2-2
თბოტექნიკის თეორიული საფუძვლები (TBT7802) ლაბორატორიული
08-121
2460, 2461, 2462
თბოტექნიკის თეორიული საფუძვლები (TBT7802) ლექცია
08-104
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 2462
თბოტექნიკის თეორიული საფუძვლები (TBT7802) პრაქტიკული
08-805ა
2460.1-2
თბოტექნიკის თეორიული საფუძვლები (TBT7802) ლაბორატორიული
08-119
--- --- ---
5-13:00 --- 2460
თბოტექნიკის თეორიული საფუძვლები (TBT7802) პრაქტიკული
08-207
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 2363
თბოელექტროსადგურების თბოენერგეტიკული მოწყობილობები (HPETPP2) საკურსო
08-419
7-15:00 --- 2461
თბოტექნიკის თეორიული საფუძვლები (TBT7802) პრაქტიკული
08-805ა
--- --- 2461.2-2
თბოტექნიკის თეორიული საფუძვლები (TBT7802) ლაბორატორიული
08-119
8-16:00 --- --- --- --- 2462.2-2
თბოტექნიკის თეორიული საფუძვლები (TBT7802) ლაბორატორიული
08-119
---
9-17:00 --- --- --- --- 2461.1-2
თბოტექნიკის თეორიული საფუძვლები (TBT7802) ლაბორატორიული
08-119
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბული ნანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 108230.1-8
Transact – SQL ენა 2 (TSQL208) ლაბორატორიული
06-315დ
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 108231.1-8
Transact – SQL ენა 2 (TSQL208) ლაბორატორიული
06-315დ
--- --- --- 108239
Transact – SQL ენა 2 (TSQL208) ლაბორატორიული
06-306დ(კ)
---
4-12:00 --- --- --- 108239
Transact – SQL ენა 2 (TSQL208) ლექცია
06-306დ(კ)
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 108231, 108230
Transact – SQL ენა 2 (TSQL208) ლექცია
06-311ა
--- --- ---
10-18:00 --- --- 108237, 108234, 108236
Transact – SQL ენა 2 (TSQL208) ლექცია
06-311ა
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არზიანი გიორგი 3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 2232
მაღალი ძაბვის ინჟინერია (HVE1702) ლექცია
08-805
--- --- --- ---
2-10:00 --- 2232.2-2
მაღალი ძაბვის ინჟინერია (HVE1702) ლაბორატორიული
08-806
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 2232.1-2
მაღალი ძაბვის ინჟინერია (HVE1702) ლაბორატორიული
08-806
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 2232
მაღალი ძაბვის ინჟინერია (HVE1702) პრაქტიკული
08-805
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აროშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 151528ა
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) პრაქტიკული
01-545ბ
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 151527ა
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) პრაქტიკული
01-731ა
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 534, 550
მეწარმეობის საფუძვლები (BAENP03) ლექცია
02-206
--- 550, 534
მეწარმეობის საფუძვლები (BAENP03) პრაქტიკული
02-205
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუდაშვილი ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 3285
სამთო საწარმოთა ელმომარაგების საფუძვლები (BPSMI03) ლაბორატორიული
03-221კ
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 3385
სამთო საწარმოთა ელმომარაგების საფუძვლები (BPSMI03) ლექცია
03-221კ
--- --- 3285
გარდამქმნელი ტექნიკა სამთო საქმეში (COEQM03) ლექცია
03-221კ
3285
სამთო საწარმოთა ელმომარაგების საფუძვლები (BPSMI03) ლექცია
03-221კ
7-15:00 --- 3385
გარდამქმნელი ტექნიკა სამთო საქმეში (COEQM03) ლაბორატორიული
03-221კ
--- --- 3385
სამთო საწარმოთა ელმომარაგების საფუძვლები (BPSMI03) ლაბორატორიული
03-221კ
---
8-16:00 --- --- 3285
გარდამქმნელი ტექნიკა სამთო საქმეში (COEQM03) ლაბორატორიული
03-221კ
3385
გარდამქმნელი ტექნიკა სამთო საქმეში (COEQM03) ლექცია
03-221კ
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არღანაშვილი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 112540
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
06-608ბ
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- 112540
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
06-603ბ
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არჩვაძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 251438
გემის დამხმარე მექანიზმების და სისტემების ექსპლუატაცია და რემონტი (MRAMSPO5) ლექცია
01-კათედრა#38
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არხოშაშვილი ზვიადი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 108250.2-8
პროგრამული სისტემის რეალიზაციის CASE ინსტრუმენტალური საშუალებები (PSRCIS08) ლაბორატორიული
06-205ა.1
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 108251.2-8
პროგრამული სისტემის რეალიზაციის CASE ინსტრუმენტალური საშუალებები (PSRCIS08) ლაბორატორიული
06-205ა.1
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ავთანდილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 2491
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) ლექცია
09-413
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 2491
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) პრაქტიკული
09-404
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 108245
ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სისტემების უსაფრთხოება,რისკების მართვა,აუდიტი და კონტროლი (ITDSURMADK08) პრაქტიკული
06-322დ
6-14:00 108342
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) პრაქტიკული
06-112დ
--- --- --- 108343
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) პრაქტიკული
06-322დ
7-15:00 --- --- --- 108342, 108343
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) ლექცია
06-324დ
8-16:00 --- --- --- 108246
ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სისტემების უსაფრთხოება,რისკების მართვა,აუდიტი და კონტროლი (ITDSURMADK08) პრაქტიკული
06-322დ
--- 108244
ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სისტემების უსაფრთხოება,რისკების მართვა,აუდიტი და კონტროლი (ITDSURMADK08) პრაქტიკული
06-324დ
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 151520.1-5
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-729ა
--- --- --- ---
5-13:00 1517.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-423ა
--- --- --- --- ---
6-14:00 1516, 1515, 1517
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
01-422ა
6504.2-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-737ა
--- 108544.1-8
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.6.1
--- ---
7-15:00 --- --- 6506.2-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-737ა
--- ---
8-16:00 --- --- --- 151519, 151520
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
01-731ა
--- 151519.1-5
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-729ა.1
9-17:00 --- --- 1515.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-425ა
--- --- 1516.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-430ა
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 6508
Архитектура вокруг нас (RARAU06) практич. Работа
01-601ც
--- --- ---
2-10:00 --- --- 6504
არქიტექტურა ჩვენს ირგვლივ: საქართველო და მსოფლიო (ARCGW06) პრაქტიკული
01-610ც
--- --- ---
3-11:00 --- --- 6504, 6505
არქიტექტურა ჩვენს ირგვლივ: საქართველო და მსოფლიო (ARCGW06) ლექცია
01-405ც
--- --- ---
4-12:00 --- 6400, 6401, 6402
არქიტექტურის ისტორია. ადრექრისტიანულიდან კლასიციზმამდე: საქართველო და მსოფლიო (AHECC06) ლექცია
01-403ც
6406
არქიტექტურის ისტორია. ადრექრისტიანულიდან კლასიციზმამდე: საქართველო და მსოფლიო (AHECC06) პრაქტიკული
01-609ც
--- --- ---
5-13:00 --- 6408
История архитектуры. От раннехристианского периода до классицизма (RAHCC06) лекция
01-409ც
6402
არქიტექტურის ისტორია. ადრექრისტიანულიდან კლასიციზმამდე: საქართველო და მსოფლიო (AHECC06) პრაქტიკული
01-612ც
6403, 6405, 6404
არქიტექტურის ისტორია. ადრექრისტიანულიდან კლასიციზმამდე: საქართველო და მსოფლიო (AHECC06) ლექცია
01-403ც
65001
ხელოვნების ისტორია (XELIST06) პრაქტიკული
01-302ც
---
6-14:00 --- --- 6406, 6407
არქიტექტურის ისტორია. ადრექრისტიანულიდან კლასიციზმამდე: საქართველო და მსოფლიო (AHECC06) ლექცია
01-405ც
--- 6400
არქიტექტურის ისტორია. ადრექრისტიანულიდან კლასიციზმამდე: საქართველო და მსოფლიო (AHECC06) პრაქტიკული
01-508ც
---
7-15:00 --- 6408
Архитектура вокруг нас (RARAU06) лекция
01-403ც
6401
არქიტექტურის ისტორია. ადრექრისტიანულიდან კლასიციზმამდე: საქართველო და მსოფლიო (AHECC06) პრაქტიკული
01-508ც
6407
არქიტექტურის ისტორია. ადრექრისტიანულიდან კლასიციზმამდე: საქართველო და მსოფლიო (AHECC06) პრაქტიკული
01-509ც
--- ---
8-16:00 --- --- 6505
არქიტექტურა ჩვენს ირგვლივ: საქართველო და მსოფლიო (ARCGW06) პრაქტიკული
01-612ც
6403
არქიტექტურის ისტორია. ადრექრისტიანულიდან კლასიციზმამდე: საქართველო და მსოფლიო (AHECC06) პრაქტიკული
01-612ც
6405
არქიტექტურის ისტორია. ადრექრისტიანულიდან კლასიციზმამდე: საქართველო და მსოფლიო (AHECC06) პრაქტიკული
01-610ც
---
9-17:00 --- --- --- --- 6408
История архитектуры. От раннехристианского периода до классицизма (RAHCC06) практич. Работа
01-601ც
---
10-18:00 --- --- --- --- 6404
არქიტექტურის ისტორია. ადრექრისტიანულიდან კლასიციზმამდე: საქართველო და მსოფლიო (AHECC06) პრაქტიკული
01-509ც
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 112310.1-7
ინგლისური 5 (ELN1507-P) პრაქტიკული
06-807ა
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 112310.1-7
ინგლისური 5 (ELN1507-P) პრაქტიკული
06-807ა
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 712575Q
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) (BCME007) პრაქტიკული
06-813ა
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი როზეტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 112465, 112467, 112466
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) ლექცია
06-702ბ
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 112470, 112468, 112469
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) ლექცია
06-702ბ
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასანიძე ალბერტი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 2204.3/4.1-2
კოსმოსური და მიწისპირა რადიოკავშირი (SLRDC02GB1-LPB) ლაბორატორიული
08-914
2204.3/4
კოსმოსური და მიწისპირა რადიოკავშირი (SLRDC02GB1-LPB) პრაქტიკული
08-914
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 2205.3/4, 2204.3/4
მობილური კავშირი (MOBCM02GB1-LP) ლექცია
08-902
5-13:00 --- --- 2205.3/4
კოსმოსური და მიწისპირა რადიოკავშირი (SLRDC02GB1-LPB) პრაქტიკული
08-914
2205.3/4, 2204.3/4
კოსმოსური და მიწისპირა რადიოკავშირი (SLRDC02GB1-LPB) ლექცია
08-904
--- 2205.3/4.2-2
კოსმოსური და მიწისპირა რადიოკავშირი (SLRDC02GB1-LPB) ლაბორატორიული
08-914
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 2205.3/4.1-2
კოსმოსური და მიწისპირა რადიოკავშირი (SLRDC02GB1-LPB) ლაბორატორიული
08-914
--- --- --- --- ---
8-16:00 2204.3/4.2-2
კოსმოსური და მიწისპირა რადიოკავშირი (SLRDC02GB1-LPB) ლაბორატორიული
08-914
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლამაზიშვილი ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 6404, 6403, 6405
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-612ც
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 6406, 6407
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-610ც
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 6400, 6401, 6402
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-609ც
---
9-17:00 --- --- --- --- 6400.2-6, 6404.2-6, 6406.2-6, 6407.2-6, 6401.2-6, 6403.2-6, 6405.2-6
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
01-305ც
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლანიშვილი მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 112527.1-7
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
06-816ბ
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 112527.1-7
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
06-815ბ
5-13:00 --- --- --- 108552
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
06-401ა
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 112580.1-7
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
06-609ა
--- --- ---
8-16:00 112580.1-7
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
06-609ა
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური დოდო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 108341.1-8
ბუღალტრული აღრიცხვის ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები 1 (BAISDT08) ლაბორატორიული
06-118დ
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 051448 შ/3
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის წევის ელექტრული მანქანების და ელექტრული აპარატების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRBA205) ლექცია
01-432ა
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 051448 შ/3
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მექანიკური ნაწილის და ავტომუხრუჭების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRAT205) ლექცია
01-432ა
051448 გბ/3, 051448 გა/3
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის წევის ელექტრული მანქანების და ელექტრული აპარატების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRBA205) ლექცია
01-431ა
--- --- 051448 გა/3, 051448 გბ/3
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მექანიკური ნაწილის და ავტომუხრუჭების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRAT205) ლექცია
01-704ბ.2
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108545.1-8
შესავალი ინფორმაციულლ ტექნოლოგიებში (SEINT06) ლაბორატორიული
06-128.1დ
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 108242.1-8
ელექტრული კომპიუტერული სისტემები (ELS08) ლაბორატორიული
06-118დ
--- ---
3-11:00 --- 108241.1-8
ელექტრული კომპიუტერული სისტემები (ELS08) ლაბორატორიული
06-118დ
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 108245
ადამიანურ-მანქანური ინტერაქციები (AMI08) პრაქტიკული
06-410ბ
--- --- 108246
ადამიანურ-მანქანური ინტერაქციები (AMI08) პრაქტიკული
06-410ბ
---
7-15:00 --- --- --- --- 3331
ვებ-ტექნოლოგიების საფუძვლები (BWEBT08) ლაბორატორიული
06-124დ
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 3331
ვებ-ტექნოლოგიების საფუძვლები (BWEBT08) ლექცია
03-439
10-18:00 --- --- 108240.1-8
ელექტრული კომპიუტერული სისტემები (ELS08) ლაბორატორიული
06-116დ
--- --- 108544.1-8
შესავალი ინფორმაციულლ ტექნოლოგიებში (SEINT06) ლაბორატორიული
06-128დ
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფხაზავა ლოლა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 110409
ინგლისური ენა (ELN02R7) პრაქტიკული
10-207
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 4530.1-4
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
02-404
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 4506.1-4
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
10-714
--- 110409
ინგლისური ენა (ELN02R7) პრაქტიკული
10-207
110512.4-10
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
10-328
--- 110518.1-10
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
10-511
7-15:00 --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 151528.1-5
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
01-726ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფხაიძე თინათინ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 112361
PR და პოლიტიკა (PRPOL007-LS) პრაქტიკული
06-607ა
--- --- --- ---
4-12:00 --- 112460
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) პრაქტიკული
06-602ა
--- 112360
PR- ის სტრატეგია და ტაქტიკა (PRST007-LS) პრაქტიკული
06-610ა
---
5-13:00 --- 112362
ვერბალური კომუნიკაცია (VERCO07-LS ) პრაქტიკული
06-619ა
112461
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) პრაქტიკული
06-607ა
112462
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) პრაქტიკული
06-604ა
6-14:00 --- --- 112460, 112462, 112461
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) ლექცია
06-811ა
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 112362
PR- ის სტრატეგია და ტაქტიკა (PRST007-LS) პრაქტიკული
06-602ა
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აქუბარდია თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 712575A1, 712575A2
მენეჯმენტი და ადმინისტრირება (MANAD07-LS) ლექცია
06-713ბ
--- --- --- --- ---
11-19:00 712575B
მენეჯმენტი და ადმინისტრირება (MANAD07-LS) პრაქტიკული
06-707ბ
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 712575C, 712575B, 712575D
მენეჯმენტი და ადმინისტრირება (MANAD07-LS) ლექცია
06-713ბ
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აღლაძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 110500.1-10, 110503.1-10, 110512.1-10, 110504.1-10, 110509.1-10, 110506.1-10, 110515.1-10, 110513.1-10, 110517.1-10, 110516.1-10, 110518.1-10, 110519.1-10, 110523.1-10, 110530.1-10
უცხო ენა (ფრანგული 1) (FRANU07) პრაქტიკული
10-714
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

</
აჩუაშვილი ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151429
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) პრაქტიკული
01-630ა
--- --- --- ---
4-12:00 151430
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) პრაქტიკული
01-629ა
--- --- --- ---
5-13:00 151431, 151429, 151430, 151428
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) ლექცია
01-613ბ
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 151428
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) პრაქტიკული
01-628ა
8-16:00 --- --- --- --- ---