2015-2016 სასწავლო წლის II სემესტრი
 
                               

 

2014/2015 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

 


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009