2015-2016 სასწავლო წლის II სემესტრი
 
                               

 


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009