ბაკალავრიატიბაკალავრიატი-(ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტის I, II კურსი)
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009