2016-2017 სასწავლო წლის I სემესტრიБакалавриат (23.09.13)


Бакалавриат (23.09.13) (Факультет информатики I, II курс)
Бакалавриат (28.10.13)
Baccalaureate


Baccalaureate (Faculty of Informatics and Control Systems, I, II year)


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009