საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფები

 

1300
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
მახარობლიძე კახა
01-521
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-414
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-409
4-12:00 --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
ესაძე სერგო
01-521
--- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
ვარდიაშვილი მარიამ
01-416
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) ლექცია
კახიანი ლია
01-533
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა
01-533
5-13:00 --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
მეტრეველი გელა
01-415
--- --- --- ---
6-14:00 --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-533
--- --- --- ---
7-15:00 --- რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-535
--- --- --- ---
8-16:00 მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
--- --- --- --- ---
9-17:00 შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
იაშვილი კონსტანტინე
01-527
--- --- --- --- ---
10-18:00 შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-527
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1301
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-414
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-409
4-12:00 --- --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) ლექცია
კახიანი ლია
01-533
---
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
მახარობლიძე კახა
01-526
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
ვარდიაშვილი მარიამ
01-415
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა
01-544
6-14:00 --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-533
--- მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
--- ---
7-15:00 --- რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-535
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
ესაძე სერგო
01-527
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
იაშვილი კონსტანტინე
01-527
--- ---
8-16:00 --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
მეტრეველი გელა
01-416
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე
01-529
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1302
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა
01-521
2-10:00 --- --- --- --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
ესაძე სერგო
01-521
---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
ვარდიაშვილი მარიამ
01-415
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-414
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-409
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
მახარობლიძე კახა
01-521
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) ლექცია
კახიანი ლია
01-533
---
5-13:00 --- --- --- მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
--- ---
6-14:00 --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-533
--- --- --- ---
7-15:00 შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
იაშვილი კონსტანტინე
01-527
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-535
--- --- --- ---
8-16:00 სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
მეტრეველი გელა
01-414
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე
01-526
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1303
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- მიწის სამუშაოთა წარმოების პროცესში გრუნტების ხელოვნური დამაგრების თანამედროვე ტექნოლოგიები (LPPMT01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-548
--- --- --- ---
5-13:00 --- ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-414
--- --- --- ---
6-14:00 მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
თეორიული ეკონომიკის საფუძვლები (THEFU08) ლექცია
ქირია ვალერი
01-409
--- --- ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-415
---
7-15:00 თეორიული ეკონომიკის საფუძვლები (THEFU08) პრაქტიკული
ქირია ვალერი
01-309
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG 01) ლაბორატორიული
ბერიძე ლია
01-415
--- --- მიწის სამუშაოთა წარმოების პროცესში გრუნტების ხელოვნური დამაგრების თანამედროვე ტექნოლოგიები (LPPMT01) პრაქტიკული
ქვარაია ირაკლი
01-517
8-16:00 კონსტრუქციების გაანგარიშება სასრულ-ელემენტთა მეთოდით (DIAGN01) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
01-415
--- --- --- ---
9-17:00 კონსტრუქციების გაანგარიშება სასრულ-ელემენტთა მეთოდით (DIAGN01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-415
--- --- --- შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG 01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-414
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1304
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-517
--- ---
4-12:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
ქვარაია ირაკლი
01-410
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
დოლიძე შალვა
01-412
--- --- --- --- ---
8-16:00 შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაციის პროექტი (RMBS201) საკურსო
ჯავახიშვილი მარინა
01-407
შენობების და ნაგებობების თბო, ბგერა და ჰიდროიზოლაციის თანამედროვე ტექნოლოგიები (BWATE01) პრაქტიკული
ეზუგბაია ზურაბ
01-532
შენობების და ნაგებობების თბო, ბგერა და ჰიდროიზოლაციის თანამედროვე ტექნოლოგიები (BWATE01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-532
--- --- ---
9-17:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-532
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-532
--- --- ---
10-18:00 მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
ეზუგბაია ზურაბ
01-532
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1305
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-517
--- ---
2-10:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაციის პროექტი (RMBS201) საკურსო
ჯავახიშვილი მარინა
01-407
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-517
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
მსხილაძე ნინო
01-513
--- ---
7-15:00 --- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-413
--- --- ---
8-16:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
მარღიშვილი ირაკლი
01-517
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-549
--- --- ---
9-17:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-532
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-532
--- --- ---
10-18:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1306
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-517
--- --- --- --- ---
3-11:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი
01-517
--- --- --- --- ---
4-12:00 ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-532
--- --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაციის პროექტი (RMBS201) საკურსო
ჯავახიშვილი მარინა
01-413
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
მარღიშვილი ირაკლი
01-410
--- მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
ბაქანიძე შახი
01-532
--- ---
8-16:00 --- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-549
--- --- ---
9-17:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-532
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-532
--- --- ---
10-18:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1308
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-415
--- ---
2-10:00 --- სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-420
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-414
--- ---
4-12:00 --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
მანჯავიძე მზია
01-415
--- სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-420
--- ---
5-13:00 --- ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-414
--- --- ---
6-14:00 --- მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-416
--- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-416
--- ---
7-15:00 --- --- კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-416
1308.1-11308.2-1
კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლაბორატორიულიკონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლაბორატორიული
ჭურჭელაური ბადრი მეტრეველი გელა
01-414.101-414
--- ---
8-16:00 --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-415
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1309
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-414
--- ---
4-12:00 შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) ლექცია
მახვილაძე რევაზ
01-410
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
---
1309.1-11309.2-1
კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლაბორატორიულიკონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლაბორატორიული
ჭურჭელაური ბადრი მეტრეველი გელა
01-41401-414.1
--- ---
5-13:00 მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-416
ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-414
--- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-517
კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-416
---
6-14:00 შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
არუნაშვილი თამარ
01-517
შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) პრაქტიკული
მახვილაძე რევაზ
01-411
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-416
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1315
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
01-407
--- ---
2-10:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ
01-544
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-408
შენობების და ნაგებობების თანამედროვე სახურავების (ბურულების) საფარები და მათი მოწყობის მეთოდები (TRBSE01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-532
მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) პრაქტიკული
ბაქრაძე მურმან
01-411
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) საკურსო
ხართიშვილი ია
01-407
შენობების და ნაგებობების თანამედროვე სახურავების (ბურულების) საფარები და მათი მოწყობის მეთოდები (TRBSE01) პრაქტიკული
ეზუგბაია ზურაბ
01-532
საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-406
6-14:00 --- --- --- მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-409
--- სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-407
7-15:00 საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-408
--- --- --- --- მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-305
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა
01-309
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1316
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
01-407
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა
01-526
შენობების და ნაგებობების თანამედროვე სახურავების (ბურულების) საფარები და მათი მოწყობის მეთოდები (TRBSE01) პრაქტიკული
ეზუგბაია ზურაბ
01-533
---
4-12:00 საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-412
--- --- მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-408
შენობების და ნაგებობების თანამედროვე სახურავების (ბურულების) საფარები და მათი მოწყობის მეთოდები (TRBSE01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-532
---
5-13:00 მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-409
--- --- მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) პრაქტიკული
ხოზრევანიძე როსტევან
01-533
--- მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) პრაქტიკული
ბაქრაძე მურმან
01-410
6-14:00 სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) საკურსო
ხართიშვილი ია
01-406
--- --- მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-409
--- სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-407
7-15:00 საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-408
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1320
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ძველი სამყაროს სივრცობრივი აზროვნება (SCOAW06) ლექცია
ყიფიანი გურამი
01-601
--- --- ---
2-10:00 --- --- ძველი სამყაროს სივრცობრივი აზროვნება (SCOAW06) პრაქტიკული
ყიფიანი გურამი
01-601
--- --- ---
3-11:00 --- სატრანსპორტო მშენებლობა და ლანდშაფტი (TRALA05) ლექცია
მოისწრაფიშვილი მანანა
01-601
--- თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია (HIMOA06) ლექცია
იმნაძე ნინო
01-601
--- ---
4-12:00 --- არქიტექტურული და სამშენებლო საქმია-ნობის საკანონმდებლო-სამართლებრივი საფუძვლები (LEPAC06) ლექცია
ყიფიანი გიორგი
01-601
თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია (HIMOA06) პრაქტიკული
იმნაძე ნინო
01-601
--- ---
5-13:00 --- დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (ArchiCAD) (CAR0206) ლექცია
ჩაჩავა ნინო
01-კ.ც.I.8
დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (ArchiCAD) (CAR0206) პრაქტიკული
ტყემალაძე ნინო
01-კ.ც.I.8
--- --- ---
6-14:00 --- --- არქიტექტურული და სამშენებლო საქმია-ნობის საკანონმდებლო-სამართლებრივი საფუძვლები (LEPAC06) პრაქტიკული
ყიფიანი გიორგი
01-601
--- ქალაქის არქიტექტურა (CARCH06) ლექცია
ჩხეიძე ნინო
01-601
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00
1320.1-11320.2-1
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსოარქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მეგრელიშვილი ლეილა ბერეკაშვილი ქეთევან
01-601.101-601
--- --- --- --- ---
9-17:00
1320.1-11320.2-1
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსოარქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მეგრელიშვილი ლეილა ბერეკაშვილი ქეთევან
01-601.101-601
--- --- --- --- ---
10-18:00 მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
კლდიაშვილი ვალერიანი
01-601
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1325
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1325.1-1
გრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) ლაბორატორიული
გიორგიშვილი ოლღა
01-300
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
1325.1-1
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-502
--- --- --- ---
4-12:00 ---
1325.1-1
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-502
--- --- --- ---
5-13:00 ---
1325.1-11325.2-1
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიულიკომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი მაღრაძე თინათინი
01-50101-502
---
1325.2-1
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-502
--- ---
6-14:00 კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლექცია
თოდუა მიხეილ
01-501
თეორიული ეკონომიკის საფუძვლები (THEFU08) ლექცია
ქირია ვალერი
01-409
---
1325.2-1
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-502
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
გვასალია ბადრი
01-603
---
7-15:00 სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) პრაქტიკული
ნოზაძე გიორგი
01-501
თეორიული ეკონომიკის საფუძვლები (THEFU08) პრაქტიკული
ქირია ვალერი
01-304
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლექცია
გვასალია ბადრი
01-602
1325.1-1
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ
01-501
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
---
8-16:00 კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-502
1325.2-1
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ
01-502
გრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) ლექცია
გიორგიშვილი ოლღა
01-514
---
1325.1-11325.2-1
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიულიმონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი გვასალია ბადრი
01-50201-501
---
9-17:00 სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
--- --- --- კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-501
---
10-18:00 სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) ლექცია
ნოზაძე გიორგი
01-602
---
1325.2-1
გრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) ლაბორატორიული
გიორგიშვილი ოლღა
01-300
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1326
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
1326.1-11326.2-1
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიულიმონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი გვასალია ბადრი
01-50201-501
---
1326.2-1
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ
01-501
--- ---
3-11:00 --- --- მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-603
1326.2-1
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ
01-501
--- ---
4-12:00 --- კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-501
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლექცია
თოდუა მიხეილ
01-602
1326.1-1
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ
01-501
--- ---
5-13:00 --- სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
---
1326.1-1
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ
01-501
1326.1-1
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-502
---
6-14:00
1326.2-1
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-502
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-501
1326.1-11326.2-1
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიულიკომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი მაღრაძე თინათინი
01-50101-502
---
1326.1-1
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-502
---
7-15:00
1326.2-1
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-502
--- მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლექცია
გვასალია ბადრი
01-602
--- --- ---
8-16:00 სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) პრაქტიკული
ნოზაძე გიორგი
01-501
--- --- --- --- ---
9-17:00 სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
--- --- --- --- ---
10-18:00 სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) ლექცია
ნოზაძე გიორგი
01-602
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1330
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) საკურსო
თოფურია მარინე
01-224
--- --- --- ---
4-12:00 --- საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) ლექცია
თოფურია მარინე
01-224
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სეისმომედეგობა (PHSS0201) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-222
--- --- ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა მშენებლობის წარმოება (PHS0201) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-412
---
7-15:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-206
---
8-16:00 მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (UGHST01) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-304
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) საკურსო
ზალიკაშვილი გიორგი
01-305
1330.1-11330.2-1
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიულიჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიული
ჭიჭაღუა პეტრე ნარიმანიძე ნინა
01-226.101-226
--- ---
9-17:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-413
---
1330.1-11330.2-1
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიულიჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიული
ჭიჭაღუა პეტრე ნარიმანიძე ნინა
01-226.101-226
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) საკურსო
კოხრეიძე ნინო
01-411
--- ---
10-18:00 --- ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა მშენებლობის წარმოება (PHS0201) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-410
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (UGHST01) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი
01-408
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1331
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) საკურსო
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-226
---
5-13:00 --- --- --- ჰ/ტ მშენებლობის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MTHC201) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი
01-416
ფინანსები, კრედიტები და საბანკო საქმე პროექტირების პროცესში (DGNHB01) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-226
---
6-14:00 --- --- --- ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები და მოდელები მართვის პროცესში (GPINV01) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-206
ბიზნეს–დაგეგმვა ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაში (BPL0201) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები და მოდელები მართვის პროცესში (GPINV01) პრაქტიკული
შარიქაძე ვალერიან
01-206
7-15:00 --- --- --- ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის დასაბუთების ეკონომიკური საფუძვლები (DHEC201) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-309
ბიზნეს–დაგეგმვა ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაში (BPL0201) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
ფინანსები, კრედიტები და საბანკო საქმე პროექტირების პროცესში (DGNHB01) პრაქტიკული
შარიქაძე ვალერიან
01-206
8-16:00 --- --- --- ჰ/ტ დარგის განვითარების დაგეგმვა და მარკეტინგი (PMHD201) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-304
--- ჰიდრორესურსებით სარგებლობა და ჰ/ტ მშენებლობა (HRHE201) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-226
9-17:00 --- --- --- ჰ/ტ მშენებლობის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MTHC201) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-222
ჰ/ტ დარგის განვითარების დაგეგმვა და მარკეტინგი (PMHD201) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი
01-407
10-18:00 --- --- --- --- --- ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის დასაბუთების ეკონომიკური საფუძვლები (DHEC201) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე
01-222
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1332
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (წყალარინებისა და წყალქვეშა სამუშაოები) (SINS201) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-206
--- ---
6-14:00 --- --- ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა (DGNHA01) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-222
საზღვაო მშენებლობის უსაფრთხოება (SBSAF01) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-222
საზღვაო მშენებლობის უსაფრთხოება (SBSAF01) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-226
---
7-15:00 --- ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORTS01) საკურსო
გაგოშიძე შალვა
01-226
--- კონტინენტალური შელფის ნაგებობები (CONT201) საკურსო
კოდუა მანონი
01-206
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა (DGNHA01) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი
01-226
---
8-16:00 საზღვაო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SEISM01) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-206
ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORTS01) პრაქტიკული
გაგოშიძე შალვა
01-206
კონტინენტალური შელფის ნაგებობები (CONT201) ლექცია
გაგოშიძე შალვა
01-206
--- --- ---
9-17:00 ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORTS01) ლექცია
გაგოშიძე შალვა
01-206
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (წყალარინებისა და წყალქვეშა სამუშაოები) (SINS201) საკურსო
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-412
--- --- ---
10-18:00 --- მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) საკურსო
გაგოშიძე შალვა
01-218
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1335
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-517
ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) საკურსო
ლუტიძე გიორგი
01-513
--- ---
3-11:00 --- --- შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია
01-512
--- ---
4-12:00 შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) საკურსო
მშვიდობაძე ია
01-512
მიწის სამუშაოთა წარმოების პროცესში გრუნტების ხელოვნური დამაგრების თანამედროვე ტექნოლოგიები (LPPMT01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-548
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
ლუტიძე გიორგი
01-512
--- --- მშენებლობა საგანგებო სიტუაციებში (THRCS01) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-526
5-13:00 --- მიწის სამუშაოთა წარმოების პროცესში გრუნტების ხელოვნური დამაგრების თანამედროვე ტექნოლოგიები (LPPMT01) პრაქტიკული
ქვარაია ირაკლი
01-407
შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-512
--- --- მშენებლობა საგანგებო სიტუაციებში (THRCS01) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-526
6-14:00 ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) პრაქტიკული
ლუტიძე გიორგი
01-513
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1340
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ბეტონისა და რკინაბეტონის საწარმოთა დაპროექტება (PCRCA01) პრაქტიკული
ნადირაძე ანზორ
01-413
--- ბეტონის და რკინაბეტონის ტექნოლოგია (TCARC01) საკურსო
ტურძელაძე მალხაზ
01-416
3-11:00 --- --- --- --- --- ბეტონისა და რკინაბეტონის საწარმოთა დაპროექტება (PCRCA01) ლექცია
ტურძელაძე მალხაზ
01-416
4-12:00 --- --- --- ბეტონისა და რკინაბეტონის საწარმოთა დაპროექტება (PCRCA01) საკურსო
ნადირაძე ანზორ
01-407
---
5-13:00 --- --- --- მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
ნადირაძე ანზორ
01-308
--- არაორგანული შემკვრელი ნივთიერებები და დანამატები (IBSAI01) პრაქტიკული
ქარუმიძე ზეინაბ
01-407
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ბეტონის და რკინაბეტონის ტექნოლოგია (TCARC01) პრაქტიკული
ტურძელაძე მალხაზ
01-514
--- --- --- ---
8-16:00 --- არაორგანული შემკვრელი ნივთიერებები და დანამატები (IBSAI01) ლექცია
ლორთქიფანიძე მერაბ
01-533
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- ბეტონის და რკინაბეტონის ტექნოლოგია (TCARC01) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-411
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1345
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) ლექცია
ფორჩხიძე ივანე
01-309
--- --- განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მამული
01-318
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მამული
01-318
--- ---
4-12:00 განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) ლექცია
გრძელიშვილი მამული
01-318
--- --- --- ენერგოაუდიტი და ენერგომენეჯმენტი (ENER101) ლექცია
მელიქიძე კარინე
01-309
---
5-13:00 ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) საკურსო
დენისოვა ირინა
01-318
--- სათავსის თბური რეჟიმი (STOR001) ლექცია
დარჩია დავით
01-318
--- ---
6-14:00 განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) საკურსო
გრძელიშვილი მამული
01-308
--- --- --- --- ---
7-15:00 ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) პრაქტიკული
დენისოვა ირინა
01-318
--- სათავსის თბური რეჟიმი (STOR001) პრაქტიკული
დარჩია დავით
01-309
--- --- ---
8-16:00 ენერგოაუდიტი და ენერგომენეჯმენტი (ENER101) პრაქტიკული
მელიქიძე კარინე
01-308
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1350
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
1350.1-1
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
ბზიავა კონსტანტინე
01-212
--- --- --- --- ---
2-10:00
1350.2-1
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
ბზიავა კონსტანტინე
01-212
--- --- --- --- ---
3-11:00 წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
გიორგაძე პაატა
01-305
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) პრაქტიკული
გიორგაძე პაატა
01-412
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-304
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) ლექცია
გიორგაძე პაატა
01-218
--- ---
7-15:00 --- --- ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-218
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) ლექცია
სოსელია გურამი
01-218
--- ---
8-16:00 --- --- წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) ლექცია
გიორგაძე პაატა
01-544
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-218
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-209
---
9-17:00 --- --- ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) საკურსო
ბზიავა კონსტანტინე
01-218
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) საკურსო
ნაჭყებია ვაჟა
01-212
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) პრაქტიკული
ნაჭყებია ვაჟა
01-212
---
10-18:00 --- --- --- --- ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) საკურსო
სოსელია გურამი
01-218
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1351
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00
1351.2-1
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
ბზიავა კონსტანტინე
01-212
--- --- --- ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) საკურსო
ნაჭყებია ვაჟა
01-218
---
4-12:00 წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
გიორგაძე პაატა
01-413
--- --- --- --- ---
5-13:00
1351.1-1
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
ბზიავა კონსტანტინე
01-212
--- --- ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-226
წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) პრაქტიკული
გიორგაძე პაატა
01-410
---
6-14:00 --- --- ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) საკურსო
ბზიავა კონსტანტინე
01-411
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) ლექცია
გიორგაძე პაატა
01-218
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) საკურსო
სოსელია გურამი
01-212
---
7-15:00 --- --- ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-218
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) ლექცია
სოსელია გურამი
01-218
--- ---
8-16:00 --- --- წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) ლექცია
გიორგაძე პაატა
01-544
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-218
--- ---
9-17:00 --- --- მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-209
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) პრაქტიკული
ნაჭყებია ვაჟა
01-212
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1355
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ლიფტები და შენობების ენერგომომარაგება (EBUS101) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-309
--- --- ---
2-10:00 --- --- სანტექნიკური სამუშაოების ორგანიზაცია, წარმოება და მართვა (OESB101) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-413
--- გაზმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციის თანამედროვე მეთოდები. (MODE101) პრაქტიკული
დარჩია დავით
01-318
---
3-11:00 --- --- შენობათა ცხელი წყლით მომარაგება (BUWAS01) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-309
--- ---
4-12:00 --- --- სანტექნიკური სამუშაოების ორგანიზაცია, წარმოება და მართვა (OESB101) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-406
--- --- სპციალური დანიშნულების ნაგებობების საინჟინრო მოწყობილობები (ESES101) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-415
5-13:00 --- --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
გიორგაძე პაატა
01-409
--- --- შენობათა ცხელი წყლით მომარაგება (BUWAS01) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-415
6-14:00 --- გაზმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციის თანამედროვე მეთოდები. (MODE101) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა
01-318
--- --- --- სპციალური დანიშნულების ნაგებობების საინჟინრო მოწყობილობები (ESES101) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-309
7-15:00 --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
გიორგაძე პაატა
01-412
--- --- ლიფტები და შენობების ენერგომომარაგება (EBUS101) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-309
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მამული
01-318
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1360
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ჰიდრომელიორაციული სისტემების ექსპლუატაცია (HID4101) ლექცია
გუბელაძე დავით
01-412
--- --- წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა (WYA4201) პრაქტიკული
ვართანოვი მარტინ
01-412
--- ---
2-10:00 --- ჰიდროეკოლოგია (BENEC01) პრაქტიკული
სიჭინავა პაატა
01-407
ჰიდრომელიორაციული სისტემების ექსპლუატაცია (HID4101) საველე პრაქტიკა
კეჩხოშვილი ერეკლე
13 - შპს "საქართველოს მელიორაცია"
---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა (WYA4201) ლექცია
ვართანოვი მარტინ
01-526
--- --- ---
6-14:00 --- ჰიდრომელიორაციული მშენებლობის ორგანიზაცია და ტექნოლოგია (HID4301) პრაქტიკული
კეჩხოშვილი ერეკლე
01-412
--- --- ჰიდრომელიორაციული მშენებლობის ორგანიზაცია და ტექნოლოგია (HID4301) ლექცია
კიკაბიძე მაია
01-413
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ჰიდრომელიორაციული სისტემების ექსპლუატაცია (HID4101) პრაქტიკული
გუბელაძე დავით
01-408
ჰიდროეკოლოგია (BENEC01) ლექცია
სიჭინავა პაატა
01-407
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1361
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ჰიდრომელიორაციული სისტემების ექსპლუატაცია (HID4101) ლექცია
გუბელაძე დავით
01-412
--- ჰიდრომელიორაციული მშენებლობის ორგანიზაცია და ტექნოლოგია (HID4301) პრაქტიკული
კეჩხოშვილი ერეკლე
01-410
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 ჰიდროეკოლოგია (BENEC01) პრაქტიკული
ხარაიშვილი ოლღა
01-309
--- --- --- ჰიდრომელიორაციული სისტემების ექსპლუატაცია (HID4101) საველე პრაქტიკა
კეჩხოშვილი ერეკლე
13 - შპს "საქართველოს მელიორაცია"
---
5-13:00 --- წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა (WYA4201) ლექცია
ვართანოვი მარტინ
01-526
--- ---
6-14:00 --- --- --- ჰიდრომელიორაციული მშენებლობის ორგანიზაცია და ტექნოლოგია (HID4301) ლექცია
კიკაბიძე მაია
01-413
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა (WYA4201) პრაქტიკული
ვართანოვი მარტინ
01-413
9-17:00 --- ჰიდრომელიორაციული სისტემების ექსპლუატაცია (HID4101) პრაქტიკული
გუბელაძე დავით
01-410
--- --- ჰიდროეკოლოგია (BENEC01) ლექცია
სიჭინავა პაატა
01-407
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1365
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-410
3-11:00 --- --- --- --- --- მეორე ლიანდაგების დაპროექტება (STRD101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-411
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- სალიანდაგო მეურნეობის სტრუქტურა და მართვის სისტემები (SMTF101) საკურსო
რურუა ნუგზარ
01-681
--- --- ---
8-16:00 --- --- სალიანდაგო მეურნეობის სტრუქტურა და მართვის სისტემები (SMTF101) ლექცია
რურუა ნუგზარ
01-681
რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-409
--- ---
9-17:00 მეორე ლიანდაგების დაპროექტება (STRD101) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე
01-408
--- მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
რურუა ნუგზარ
01-406
რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) საკურსო
შალამბერიძე რევაზ
01-410
--- ---
10-18:00 ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა (CIRT101) საკურსო
რურუა ნუგზარ
01-673
--- ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა (CIRT101) ლექცია
რურუა ნუგზარ
01-673
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1370
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) საკურსო
ელოშვილი ნანა
01-673
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-673
--- სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) პრაქტიკული
ელოშვილი ნანა
01-676
ხიდები და მცირე ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (SACR101) ლექცია
კორგანოვი ალექსანდრე
01-676
2-10:00 ---
1370.2-1
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-675
--- ხიდები და მცირე ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (SACR101) საკურსო
კორგანოვი ალექსანდრე
01-517
3-11:00 ---
1370.1-1
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-673
--- ხიდები და მცირე ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (SACR101) პრაქტიკული
კორგანოვი ალექსანდრე
01-676
---
4-12:00 მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
პაპუაშვილი თენგიზ
01-406
--- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) საკურსო
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-408
--- --- ---
5-13:00 საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) ლექცია
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
01-675
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) ლექცია
ბეჟანიშვილი მალხაზი
01-676
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1375
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობა სამთო ხერხით (CTTMM01) საკურსო
წულუკიძე ბორის
01-673
2-10:00 სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობა სამთო ხერხით (CTTMM01) ლექცია
ჭურაძე კონსტანტინე
01-676
--- --- --- --- სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობა სამთო ხერხით (CTTMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ბორის
01-673
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00
1375.2-1
ხიდების ექსპლოატაცია (EXPOB01) ლაბორატორიული
ცქვიტინიძე ლალი
01-424
--- ---
1375.1-1
ხიდების ექსპლოატაცია (EXPOB01) ლაბორატორიული
ცქვიტინიძე ლალი
01-424
--- ---
6-14:00 --- ---
1375.2-1
სატრანსპორტო გვირაბების ექსპლოატაცია და მონიტორინგი (EXMTT01) ლაბორატორიული
ცქვიტინიძე ლალი
01-424
ხიდების ბურჯები (USTOB01) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-676
--- ---
7-15:00 --- ---
1375.1-1
სატრანსპორტო გვირაბების ექსპლოატაცია და მონიტორინგი (EXMTT01) ლაბორატორიული
ცქვიტინიძე ლალი
01-424
ხიდების ბურჯები (USTOB01) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი
01-676
--- ---
8-16:00 --- მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა
01-681
ფოლადის ხიდები (STBRI01) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-673
--- --- ---
9-17:00 --- ფოლადის ხიდები (STBRI01) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი
01-676
სატრანსპორტო გვირაბების ექსპლოატაცია და მონიტორინგი (EXMTT01) ლექცია
ყურაშვილი აბესალომი
01-681
--- --- ---
10-18:00 --- ხიდების ექსპლოატაცია (EXPOB01) ლექცია
დათუკიშვილი გივი
01-668
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1400
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-414
--- --- --- ---
5-13:00
1400.1-1
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
მაისურაძე გიორგი
01-423
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) ლექცია
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-527
--- --- --- ---
6-14:00 შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე
01-527
--- --- --- რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
კახიანი ლია
01-529
---
7-15:00 სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
მეტრეველი გელა
01-415
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
ესაძე სერგო
01-529
--- ---
1400.2-1
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
მაისურაძე გიორგი
01-423
---
8-16:00 რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-529
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-529
--- --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-526
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
ვარდიაშვილი მარიამ
01-414
9-17:00 შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო
01-529
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
იაშვილი კონსტანტინე
01-529
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-548
--- შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია
01-529
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-527
10-18:00 --- --- --- შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-529
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1401
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-414
--- --- --- ---
5-13:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) ლექცია
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-527
--- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
მეტრეველი გელა
01-414
1401.2-1
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
მაისურაძე გიორგი
01-423
---
6-14:00 შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია
01-535
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
კახიანი ლია
01-529
--- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
იაშვილი კონსტანტინე
01-527
--- ---
7-15:00 შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
სანიკიძე მამუკა
01-521
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე
01-526
--- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
ვარდიაშვილი მარიამ
01-416
---
8-16:00 რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-529
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-529
1401.1-1
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
მაისურაძე გიორგი
01-423
--- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-526
---
9-17:00 შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო
01-529
--- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-548
--- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-527
---
10-18:00 --- --- --- შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-529
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1402
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-521
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-527
--- --- ---
4-12:00 შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-529
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
კახიანი ლია
01-529
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
ჯაფარიძე გიორგი
01-529
--- --- ---
5-13:00 --- --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-527
--- ---
1402.1-1
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
მაისურაძე გიორგი
01-423
6-14:00 რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
ჯაფარიძე გიორგი
01-529
---
1402.2-1
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
მაისურაძე გიორგი
01-423
--- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-414
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
ვარდიაშვილი მარიამ
01-415
7-15:00 შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო
01-529
--- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
იაშვილი კონსტანტინე
01-526
--- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) ლექცია
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-527
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-527
8-16:00 შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-527
--- --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
მეტრეველი გელა
01-415
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1403
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- --- --- ---
2-10:00 --- შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
ცაკიაშვილი ალექსი
01-529
--- --- ---
3-11:00 --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-521
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
ჯაფარიძე გიორგი
01-529
--- --- ---
4-12:00 შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-529
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-527
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
ჯაფარიძე გიორგი
01-529
--- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
ვარდიაშვილი მარიამ
01-415
---
5-13:00 ---
1403.1-1
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
მაისურაძე გიორგი
01-423
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-527
--- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-527
---
6-14:00 სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
მეტრეველი გელა
01-415
--- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
იაშვილი კონსტანტინე
01-527
--- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-414
---
7-15:00 შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო
01-529
---
1403.2-1
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
მაისურაძე გიორგი
01-423
--- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) ლექცია
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-527
---
8-16:00 შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
სურგულაძე ბიჭიკო
01-526
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1404
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაციის პროექტი (RMBS201) საკურსო
ჯავახიშვილი მარინა
01-410
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-411
--- --- --- ---
4-12:00 --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-535
--- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
--- სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-305
5-13:00 --- სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) პრაქტიკული
ხოზრევანიძე როსტევან
01-318
--- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-548
უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-517
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
ქვარაია ირაკლი
01-411
6-14:00 ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-532
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
--- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-527
---
7-15:00 --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-532
--- --- --- ---
8-16:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
დოლიძე შალვა
01-411
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1405
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-413
სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) პრაქტიკული
ხოზრევანიძე როსტევან
01-416
--- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-410
--- ---
4-12:00 ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო
01-526
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-535
--- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
--- სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-305
5-13:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
ქვარაია ირაკლი
01-532
--- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-548
--- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-412
6-14:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
--- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- ---
7-15:00 --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-532
--- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაციის პროექტი (RMBS201) საკურსო
ჯავახიშვილი მარინა
01-408
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-407
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1406
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაციის პროექტი (RMBS201) საკურსო
ჯავახიშვილი მარინა
01-532
--- --- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-517
2-10:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
ქვარაია ირაკლი
01-413
3-11:00 --- --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო
01-521
--- --- ---
4-12:00 --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-535
--- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
--- სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-305
5-13:00 --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-532
--- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-548
--- ---
6-14:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
--- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- ---
7-15:00 ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-532
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-532
--- სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) პრაქტიკული
ხოზრევანიძე როსტევან
01-409
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
დოლიძე შალვა
01-411
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1408
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-416
სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-420
--- ---
3-11:00 შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) ლექცია
გოგოლაძე ირაკლი
01-408
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
მანჯავიძე მზია
01-415
შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) ლექცია
იმედაძე როინ
01-414
კონსტრუქციების გაანგარიშება სასრულ-ელემენტთა მეთოდით (DIAGN01) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-416
--- ---
4-12:00 კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი
01-414
შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-549
--- ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-415
--- ---
5-13:00
1408.1-11408.2-1
კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლაბორატორიულიკონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლაბორატორიული
ჭურჭელაური ბადრი მეტრეველი გელა
01-414.101-414
--- --- --- ---
6-14:00 კონსტრუქციების გაანგარიშება სასრულ-ელემენტთა მეთოდით (DIAGN01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-414
--- --- კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-415
--- ---
7-15:00 --- --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-415
--- ---
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-414
--- სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-548
9-17:00 --- --- --- ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-414
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1409
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-420
--- --- --- ---
2-10:00 --- შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-408
--- --- --- ---
3-11:00 შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) ლექცია
გოგოლაძე ირაკლი
01-408
--- შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) ლექცია
იმედაძე როინ
01-414
--- --- ---
4-12:00 კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი
01-414
--- შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-416
--- კონსტრუქციების გაანგარიშება სასრულ-ელემენტთა მეთოდით (DIAGN01) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-416
---
5-13:00 --- --- ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-415
--- კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-414
---
6-14:00 კონსტრუქციების გაანგარიშება სასრულ-ელემენტთა მეთოდით (DIAGN01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-414
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
მანჯავიძე მზია
01-414
---
1409.1-11409.2-1
კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლაბორატორიულიკონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლაბორატორიული
ჭურჭელაური ბადრი მეტრეველი გელა
01-41401-414.1
---
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-414
--- სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-548
9-17:00 --- --- --- ნაგებობათა გაანგარიშების და კომპლექსების სტრუქტურული ანალიზის კომპიუტერული სპეცპროგრამები (CAOCU01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-414
---
10-18:00 --- --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-415
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1415
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-406
--- --- --- --- ---
2-10:00 სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) საკურსო
ხართიშვილი ია
01-408
--- --- --- --- ---
3-11:00 საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-406
--- --- სპეციალური ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (CONTA01) პრაქტიკული
ქვარაია ირაკლი
01-413
--- სპეციალური ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (CONTA01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-549
4-12:00 ფუძე-საძირკვლების გამაგრება (SRBFU01) ლექცია
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-513
--- --- --- --- სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-407
5-13:00 მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-410
--- მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) პრაქტიკული
ქარქაშაძე ნათია
01-521
ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა
01-512
--- ---
6-14:00 სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-413
--- მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) ლექცია
მახვილაძე რევაზ
01-406
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG 01) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-414
--- ---
7-15:00 --- --- საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-406
მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-549
ფუძე-საძირკვლების გამაგრება (SRBFU01) საკურსო
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514
---
8-16:00 --- --- შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) ლექცია
მახვილაძე რევაზ
01-406
--- შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG 01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-414
---
9-17:00 --- --- ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
01-408
--- სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-411
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1416
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-533
--- --- --- --- ---
3-11:00 საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-406
--- --- --- --- სპეციალური ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (CONTA01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-549
4-12:00 ფუძე-საძირკვლების გამაგრება (SRBFU01) ლექცია
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-513
სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) საკურსო
ხართიშვილი ია
01-409
--- --- --- სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) ლექცია
პატარაია რაულ
01-407
5-13:00 --- სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-406
--- --- --- ---
6-14:00 საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) პრაქტიკული
პატარაია რაულ
01-412
--- მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) ლექცია
მახვილაძე რევაზ
01-406
სპეციალური ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (CONTA01) პრაქტიკული
ქვარაია ირაკლი
01-410
--- ---
7-15:00 --- მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) პრაქტიკული
ქარქაშაძე ნათია
01-308
ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა
01-533
მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-549
მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-413
---
8-16:00 --- შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG 01) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-416
შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) ლექცია
მახვილაძე რევაზ
01-406
--- შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG 01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-414
---
9-17:00 --- ფუძე-საძირკვლების გამაგრება (SRBFU01) საკურსო
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514
ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
01-408
--- სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-411
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1420
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია (HIMOA06) ლექცია
იმნაძე ნინო
01-601
--- --- ---
4-12:00 არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
შავაძე ზაქარია
01-601
--- დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (ArchiCAD) (CAR0206) პრაქტიკული
ტყემალაძე ნინო
01-კ.ც.I.8
--- --- ---
5-13:00 --- შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG 01) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-601
ქალაქის არქიტექტურა (CARCH06) ლექცია
ნახუცრიშვილი ოთარ
01-601
--- ---
6-14:00 თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია (HIMOA06) პრაქტიკული
იმნაძე ნინო
01-601
დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (ArchiCAD) (CAR0206) ლექცია
ჩაჩავა ნინო
01-კ.ც.I.8
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG 01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-414
--- ---
7-15:00 მშენებლობის თანამედროვე ტექნოლოგიები (MOCOT01) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-601
სატრანსპორტო მშენებლობა და ლანდშაფტი (TRALA05) ლექცია
მოისწრაფიშვილი მანანა
01-601
მშენებლობის თანამედროვე ტექნოლოგიები (MOCOT01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-601
ძველი სამყაროს სივრცობრივი აზროვნება (SCOAW06) პრაქტიკული
ყიფიანი გურამი
01-601
--- ---
8-16:00 --- --- არქიტექტურული და სამშენებლო საქმია-ნობის საკანონმდებლო-სამართლებრივი საფუძვლები (LEPAC06) ლექცია
ყიფიანი გიორგი
01-601
--- ---
9-17:00 --- სამდინარო და საზღვაო ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (RISHS01) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-601
არქიტექტურული და სამშენებლო საქმია-ნობის საკანონმდებლო-სამართლებრივი საფუძვლები (LEPAC06) პრაქტიკული
ყიფიანი გიორგი
01-601
ძველი სამყაროს სივრცობრივი აზროვნება (SCOAW06) ლექცია
ყიფიანი გურამი
01-601
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1425
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-501
--- სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია (COINO01) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-411
--- --- ---
2-10:00
1425.1-11425.2-1
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიულიკომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი თოდუა მიხეილ
01-50201-501
--- მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
---
1425.1-11425.2-1
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიულისტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-50101-502
შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-408
3-11:00
1425.1-11425.2-1
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიულიკომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი თოდუა მიხეილ
01-50201-501
--- სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია (COINO01) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-406
---
1425.1-11425.2-1
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიულისტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-50101-502
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-501
4-12:00 --- --- მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
--- სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-309
5-13:00 --- --- --- --- კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლექცია
თოდუა მიხეილ
01-602
1425.1-11425.2-1
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიულიკომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი მაღრაძე თინათინი
01-50101-502
6-14:00 --- მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლექცია
გვასალია ბადრი
01-602
--- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) ლექცია
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-602
7-15:00 --- სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
--- ---
1425.1-11425.2-1
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიულიმონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი გვასალია ბადრი
01-50201-501
სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) პრაქტიკული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-501
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1426
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია (COINO01) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-411
--- --- ---
2-10:00 --- --- მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
--- --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-408
3-11:00 --- --- მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
--- --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-506
4-12:00
1426.1-11426.2-1
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიულისტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-50101-502
--- --- --- სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) პრაქტიკული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-501
5-13:00
1426.1-11426.2-1
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიულისტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-50101-502
--- სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია (COINO01) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-412
--- კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლექცია
თოდუა მიხეილ
01-602
---
6-14:00 --- მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლექცია
გვასალია ბადრი
01-602
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
--- --- სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) ლექცია
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-602
7-15:00 --- კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-501
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-501
--- --- ---
8-16:00 --- ---
1426.1-11426.2-1
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიულიკომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი თოდუა მიხეილ
01-50201-501
--- --- ---
9-17:00 --- ---
1426.1-11426.2-1
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიულიკომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი თოდუა მიხეილ
01-50201-501
1426.1-11426.2-1
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიულიმონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი გვასალია ბადრი
01-50201-501
--- ---
10-18:00 --- --- ---
1426.1-11426.2-1
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიულიკომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი მაღრაძე თინათინი
01-50101-502
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1430
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-226
---
3-11:00 --- სამშენებლო მანქანები და ავტომატიზაციის საფუძვლები (BMABU05GA) ლექცია
ნადირაშვილი გიორგი
01-401
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) საკურსო
გოგოლაძე ავთანდილ
01-222
--- ---
4-12:00 ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) პრაქტიკული
ნარიმანიძე ნინა
01-206
1430.1-1
სამშენებლო მანქანები და ავტომატიზაციის საფუძვლები (BMABU05GA) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი
01-401
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა მშენებლობის წარმოება (PHS0201) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი
01-222
ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე
01-206
--- ---
5-13:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-206
1430.2-1
სამშენებლო მანქანები და ავტომატიზაციის საფუძვლები (BMABU05GA) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი
01-401
საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) საკურსო
კოხრეიძე ნინო
01-206
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-304
--- ---
6-14:00 --- საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) ლექცია
კოხრეიძე ნინო
01-206
--- ---
7-15:00 მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (UGHST01) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-222
--- ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა მშენებლობის წარმოება (PHS0201) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-206
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სეისმომედეგობა (PHSS0201) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-226
--- ---
8-16:00
1430.1-11430.2-1
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიულიჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიული
ჭიჭაღუა პეტრე ნარიმანიძე ნინა
01-22601-226.1
--- --- --- ---
9-17:00
1430.1-11430.2-1
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიულიჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიული
ჭიჭაღუა პეტრე ნარიმანიძე ნინა
01-22601-226.1
--- --- მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (UGHST01) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი
01-408
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1431
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები და მოდელები მართვის პროცესში (GPINV01) ლექცია
შარიქაძე ვალერიან
01-206
3-11:00 --- --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე
01-222
ფინანსები, კრედიტები და საბანკო საქმე პროექტირების პროცესში (DGNHB01) ლექცია
შარიქაძე ვალერიან
01-222
4-12:00 --- ბიზნეს–დაგეგმვა ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაში (BPL0201) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-206
--- --- ჰიდრორესურსებით სარგებლობა და ჰ/ტ მშენებლობა (HRHE201) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-206
ფინანსები, კრედიტები და საბანკო საქმე პროექტირების პროცესში (DGNHB01) პრაქტიკული
შარიქაძე ვალერიან
01-222
5-13:00 --- ბიზნეს–დაგეგმვა ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაში (BPL0201) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-206
--- ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის დასაბუთების ეკონომიკური საფუძვლები (DHEC201) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-309
ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები და მოდელები მართვის პროცესში (GPINV01) პრაქტიკული
შარიქაძე ვალერიან
01-206
6-14:00 --- ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) პრაქტიკული
ნარიმანიძე ნინა
01-206
--- ჰ/ტ დარგის განვითარების დაგეგმვა და მარკეტინგი (PMHD201) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი
01-209
--- ---
7-15:00 ჰესების ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST2201) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
--- ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-407
ჰ/ტ მშენებლობის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MTHC201) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-222
ჰ/ტ დარგის განვითარების დაგეგმვა და მარკეტინგი (PMHD201) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-304
---
8-16:00 ჰ/ტ მშენებლობის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MTHC201) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი
01-222
--- ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის დასაბუთების ეკონომიკური საფუძვლები (DHEC201) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე
01-212
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- ჰესების ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST2201) ლექცია
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1432
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა (DGNHA01) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი
01-222
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა (DGNHA01) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-206
4-12:00 --- --- --- --- საზღვაო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SEISM01) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-222
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (წყალარინებისა და წყალქვეშა სამუშაოები) (SINS201) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-206
5-13:00 --- ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORTS01) ლექცია
გაგოშიძე შალვა
01-226
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (წყალარინებისა და წყალქვეშა სამუშაოები) (SINS201) საკურსო
დალაქიშვილი გიორგი
01-226
კონტინენტალური შელფის ნაგებობები (CONT201) საკურსო
კოდუა მანონი
01-222
---
6-14:00 სანაოსნო გზები და ნავსადგურები (WPORT01) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
01-226
ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORTS01) საკურსო
გაგოშიძე შალვა
01-226
1432.1-11432.2-1
საშენი მასალები საზღვაო ჰიდრომშენელობაში (SBMAT01) ლაბორატორიულისაშენი მასალები საზღვაო ჰიდრომშენელობაში (SBMAT01) ლაბორატორიული
საყვარელიძე ამირან დალაქიშვილი გიორგი
01-226.101-226
სანაოსნო გზები და ნავსადგურები (WPORT01) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-206
---
7-15:00 საშენი მასალები საზღვაო ჰიდრომშენელობაში (SBMAT01) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-206
მდინარეთა შესართავი უბნების საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (MOUTH01) პრაქტიკული
ქადარია იური
01-206
ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORTS01) პრაქტიკული
გაგოშიძე შალვა
01-222
--- --- ---
8-16:00 --- --- მდინარეთა შესართავი უბნების საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (MOUTH01) ლექცია
ქადარია იური
01-212
--- --- ---
9-17:00 --- საქართველოს საპორტო მშენებლობის პერსპექტიული დაგეგმარება და ინვესტირება (GPINS01) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-226
კონტინენტალური შელფის ნაგებობები (CONT201) ლექცია
გაგოშიძე შალვა
01-222
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1435
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) ლექცია
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-513
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) საკურსო
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-513
--- --- ნაპირდამცავი ღონისძიებანი (ARTST01) საკურსო
ჭოხონელიძე გუგა
01-513
--- ---
4-12:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) საკურსო
მშვიდობაძე ია
01-512
--- ---
5-13:00 შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-512
--- --- ნაპირდამცავი ღონისძიებანი (ARTST01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-513
--- ---
6-14:00 --- შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG 01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-414
შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია
01-512
--- ---
7-15:00 შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-517
ლითონისა და ხის კონსტრუქციები (MEWCO01) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG 01) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
--- --- ---
8-16:00 შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
არუნაშვილი თამარ
01-532
--- --- --- ლითონისა და ხის კონსტრუქციები (MEWCO01) პრაქტიკული
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
---
9-17:00 ლითონისა და ხის კონსტრუქციები (MEWCO01) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
ნაგებობათა საძირკვლების სეისმომედეგობა (QASES01) პრაქტიკული
ტაბატაძე დემურ
01-420
--- --- ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) პრაქტიკული
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514
---
10-18:00 ნაგებობათა საძირკვლების სეისმომედეგობა (QASES01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-420
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1440
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- მშენებლობის ტექნოლოგიის საფუძვლები (POCTE01) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-409
--- ---
3-11:00 --- --- --- თანამედროვე სამრეწველო შენობების არქიტექტურა (ARCIB06) ლექცია
ნაცვლიშვილი გია
01-305ც
მოსაპირკეთებელი, თბოსაიზოლაციო და ჰიდროსაიზოლაციო მასალები (FRAHM01) ლექცია
ესაძე თამარ
01-409
---
4-12:00 --- ბეტონისა და რკინაბეტონის საწარმოთა დაპროექტება (PCRCA01) ლექცია
ტურძელაძე მალხაზ
01-526
--- --- ---
5-13:00 --- --- თანამედროვე სამრეწველო შენობების არქიტექტურა (ARCIB06) საკურსო
ნაცვლიშვილი გია
01-411
ბეტონისა და რკინაბეტონის საწარმოთა დაპროექტება (PCRCA01) საკურსო
ნადირაძე ანზორ
01-305
ბეტონის და რკინაბეტონის ტექნოლოგია (TCARC01) საკურსო
ტურძელაძე მალხაზ
01-309
6-14:00 --- --- --- ბეტონისა და რკინაბეტონის საწარმოთა დაპროექტება (PCRCA01) პრაქტიკული
ნადირაძე ანზორ
01-308
მოსაპირკეთებელი, თბოსაიზოლაციო და ჰიდროსაიზოლაციო მასალები (FRAHM01) პრაქტიკული
ესაძე თამარ
01-306
---
7-15:00 --- --- --- --- საშენი მასალების საწარმოთა ორგანიზაცია და მართვა (OMMPR01) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-410
ბეტონის და რკინაბეტონის ტექნოლოგია (TCARC01) პრაქტიკული
ტურძელაძე მალხაზ
01-548
8-16:00 --- --- --- --- საშენი მასალების საწარმოთა ორგანიზაცია და მართვა (OMMPR01) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-412
---
9-17:00 ბეტონის და რკინაბეტონის ტექნოლოგია (TCARC01) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-409
--- --- --- მშენებლობის ტექნოლოგიის საფუძვლები (POCTE01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
---
10-18:00 --- --- --- მშენებლობის ტექნოლოგიის საფუძვლები (POCTE01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-517
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1445
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ენერგოაუდიტი და ენერგომენეჯმენტი (ENER101) ლექცია
მელიქიძე კარინე
01-309
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) ლექცია
კოპალიანი ალექსი
01-308
--- --- --- ---
5-13:00 --- განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) საკურსო
კოპალიანი ალექსი
01-309
--- სათავსის თბური რეჟიმი (STOR001) ლექცია
ნავდარაშვილი ინგა
01-318
--- ენერგოაუდიტი და ენერგომენეჯმენტი (ENER101) პრაქტიკული
მელიქიძე კარინე
01-318
6-14:00 --- ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) პრაქტიკული
ნავდარაშვილი ინგა
01-308
--- ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) საკურსო
ნავდარაშვილი ინგა
01-309
---
7-15:00 --- სათავსის თბური რეჟიმი (STOR001) პრაქტიკული
ნავდარაშვილი ინგა
01-309
--- გაზმომარაგების სისტემებში არსებული ხელსაწყო დანადგარები და რეჟიმები (INS2 101) პრაქტიკული
დარჩია დავით
01-308
--- მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (COIMA01) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-412
8-16:00 --- --- გაზმომარაგების სისტემებში არსებული ხელსაწყო დანადგარები და რეჟიმები (INS2 101) საკურსო
დარჩია დავით
01-308
--- ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) ლექცია
ფორჩხიძე ივანე
01-309
9-17:00 --- გაზმომარაგების სისტემებში არსებული ხელსაწყო დანადგარები და რეჟიმები (INS2 101) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა
01-308
განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) პრაქტიკული
კოპალიანი ალექსი
01-309
--- ---
10-18:00 --- მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (COIMA01) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-411
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1450
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) ლექცია
გიორგაძე პაატა
01-411
--- ---
3-11:00 --- ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-410
--- სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) პრაქტიკული
ბზიავა კონსტანტინე
01-212
--- ---
4-12:00 შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცხელი წყალმომარაგების სისტემები (SPEHW01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-218
1450.2-1
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
ბზიავა კონსტანტინე
01-212
--- ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) საკურსო
ბზიავა კონსტანტინე
01-218
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) პრაქტიკული
ნაჭყებია ვაჟა
01-218
---
5-13:00 წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) ლექცია
გიორგაძე პაატა
01-544
სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-544
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-548
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) ლექცია
სოსელია გურამი
01-218
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) საკურსო
ნაჭყებია ვაჟა
01-218
---
6-14:00 ---
1450.1-1
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
ბზიავა კონსტანტინე
01-212
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
გიორგაძე პაატა
01-407
--- ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-218
---
7-15:00 --- ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) საკურსო
სოსელია გურამი
01-212
--- შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცხელი წყალმომარაგების სისტემები (SPEHW01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212
--- ---
8-16:00 --- წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) პრაქტიკული
გიორგაძე პაატა
01-218
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1451
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) ლექცია
გიორგაძე პაატა
01-411
--- ---
3-11:00 შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცხელი წყალმომარაგების სისტემები (SPEHW01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-218
--- --- წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
გიორგაძე პაატა
01-222
--- ---
4-12:00 შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცხელი წყალმომარაგების სისტემები (SPEHW01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-218
--- --- ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-222
--- ---
5-13:00 წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) ლექცია
გიორგაძე პაატა
01-544
სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-544
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-548
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) ლექცია
სოსელია გურამი
01-218
--- ---
6-14:00 ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) საკურსო
ბზიავა კონსტანტინე
01-218
წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) პრაქტიკული
გიორგაძე პაატა
01-218
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) პრაქტიკული
ნაჭყებია ვაჟა
01-218
--- ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-218
---
7-15:00
1451.2-1
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
ბზიავა კონსტანტინე
01-212
სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) პრაქტიკული
ბზიავა კონსტანტინე
01-218
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) საკურსო
ნაჭყებია ვაჟა
01-212
--- --- ---
8-16:00
1451.1-1
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
ბზიავა კონსტანტინე
01-212
--- --- --- ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) საკურსო
სოსელია გურამი
01-218
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1455
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- შენობათა ცხელი წყლით მომარაგება (BUWAS01) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-222
--- ---
3-11:00 --- --- გაზმომარაგება (GAZSP01) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ
01-318
ლიფტები და შენობების ენერგომომარაგება (EBUS101) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-226
--- ---
4-12:00 --- ---
1455.1-11455.2-1
გაზმომარაგება (GAZSP01) ლაბორატორიულიგაზმომარაგება (GAZSP01) ლაბორატორიული
გიორგობიანი ოთარ დარჩია დავით
01-318.101-318
--- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
გიორგაძე პაატა
01-212
---
5-13:00 სანტექნიკური სამუშაოების ორგანიზაცია, წარმოება და მართვა (OESB101) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-412
--- გაზმომარაგება (GAZSP01) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ
01-309
--- ვენტილაცია და ჰაერის კონდიცირება (AIRCN01) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-308
სანტექნიკური სამუშაოების ორგანიზაცია, წარმოება და მართვა (OESB101) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-408
6-14:00 სპციალური დანიშნულების ნაგებობების საინჟინრო მოწყობილობები (ESES101) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-305
--- --- --- ვენტილაცია და ჰაერის კონდიცირება (AIRCN01) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-318
ვენტილაცია (VENTI01) ლექცია
ფორჩხიძე ივანე
01-308
7-15:00 სპციალური დანიშნულების ნაგებობების საინჟინრო მოწყობილობები (ESES101) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-308
--- ვენტილაცია და ჰაერის კონდიცირება (AIRCN01) საკურსო
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-318
--- ლიფტები და შენობების ენერგომომარაგება (EBUS101) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-407
---
8-16:00 --- --- შენობათა ცხელი წყლით მომარაგება (BUWAS01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-411
--- --- ---
9-17:00 --- --- ვენტილაცია (VENTI01) საკურსო
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-308
--- --- ---
10-18:00 --- --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
გიორგაძე პაატა
01-408
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1465
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) ლექცია
მოისწრაფიშვილი მანანა
01-410
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა (CIRT101) საკურსო
რურუა ნუგზარ
01-673
--- --- რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-513
6-14:00 --- --- სალიანდაგო მეურნეობის სტრუქტურა და მართვის სისტემები (SMTF101) საკურსო
რურუა ნუგზარ
01-681
რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) საკურსო
შალამბერიძე რევაზ
01-411
--- მეორე ლიანდაგების დაპროექტება (STRD101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-409
7-15:00 მეორე ლიანდაგების დაპროექტება (STRD101) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე
01-306
--- --- --- --- ხელოვნური ნაგებობები (RWRB101) ლექცია
ყურაშვილი აბესალომი
01-681
8-16:00 რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-413
--- --- რკინიგზის ლიანდაგის ნორმატიული ბაზა (RWNB101) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა
01-407
---
9-17:00 --- სალიანდაგო მეურნეობის სტრუქტურა და მართვის სისტემები (SMTF101) ლექცია
რურუა ნუგზარ
01-681
--- --- --- ---
10-18:00 რკინიგზის ლიანდაგის ნორმატიული ბაზა (RWNB101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-408
ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა (CIRT101) ლექცია
რურუა ნუგზარ
01-673
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1470
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ხიდები და მცირე ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (SACR101) საკურსო
კორგანოვი ალექსანდრე
01-521
--- --- ---
3-11:00 საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) საკურსო
ელოშვილი ნანა
01-681
--- ხიდები და მცირე ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (SACR101) ლექცია
კორგანოვი ალექსანდრე
01-676
---
1470.2-1
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-673
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) საკურსო
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-681
4-12:00 სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) პრაქტიკული
ელოშვილი ნანა
01-673
--- ---
1470.1-11470.2-1
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) ლაბორატორიულისაგზაო-სამშენებლო მანქანები (RACMA05) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა სუთიძე ლიანა
01-67301-427
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-673
5-13:00 ხიდები და მცირე ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (SACR101) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე
01-676
--- საგზაო-სამშენებლო მანქანები (RACMA05) ლექცია
სუთიძე ლიანა
01-427
---
1470.1-1
საგზაო-სამშენებლო მანქანები (RACMA05) ლაბორატორიული
სუთიძე ლიანა
01-427
6-14:00 სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) ლექცია
ბეჟანიშვილი მალხაზი
01-673
--- --- ---
7-15:00 საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) ლექცია
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
01-681
--- --- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობის პროეტირება (DBHA101) საკურსო
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-673
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1475
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ხიდების მშენებლობა (CONOB01) ლექცია
კორგანოვი ალექსანდრე
01-681
--- --- --- ---
2-10:00 ---
1475.1-1
ხიდების ექსპლოატაცია (EXPOB01) ლაბორატორიული
ცქვიტინიძე ლალი
01-424
--- --- --- ---
3-11:00 --- ხიდების მშენებლობა (CONOB01) საკურსო
კორგანოვი ალექსანდრე
01-676
--- --- --- ---
4-12:00
1475.1-1
სატრანსპორტო გვირაბების ექსპლოატაცია და მონიტორინგი (EXMTT01) ლაბორატორიული
ცქვიტინიძე ლალი
01-424
სატრანსპორტო გვირაბების გაყვანა მექანიზებული ხერხით (CTTMW01) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-676
--- --- --- ხიდების მშენებლობა (CONOB01) პრაქტიკული
კორგანოვი ალექსანდრე
01-681
5-13:00 სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობა სამთო ხერხით (CTTMM01) ლექცია
ყურაშვილი აბესალომი
01-304
1475.2-1
ხიდების ექსპლოატაცია (EXPOB01) ლაბორატორიული
ცქვიტინიძე ლალი
01-424
--- ფოლადის ხიდები (STBRI01) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-676
--- სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობა სამთო ხერხით (CTTMM01) საკურსო
ყურაშვილი აბესალომი
01-681
6-14:00 სატრანსპორტო გვირაბების გაყვანა მექანიზებული ხერხით (CTTMW01) საკურსო
გრძელიშვილი მარინა
01-681
ხიდების ბურჯები (USTOB01) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი
01-673
1475.2-1
სატრანსპორტო გვირაბების ექსპლოატაცია და მონიტორინგი (EXMTT01) ლაბორატორიული
ცქვიტინიძე ლალი
01-424
--- ---
7-15:00 ხიდების ექსპლოატაცია (EXPOB01) ლექცია
დათუკიშვილი გივი
01-681
ფოლადის ხიდები (STBRI01) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი
01-673
სატრანსპორტო გვირაბების ექსპლოატაცია და მონიტორინგი (EXMTT01) ლექცია
ჭურაძე კონსტანტინე
01-673
--- ---
8-16:00 --- --- სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობა სამთო ხერხით (CTTMM01) პრაქტიკული
ყურაშვილი აბესალომი
01-527
--- --- ---
9-17:00 --- --- ხიდების ბურჯები (USTOB01) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-676
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1500
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ჯაფარიძე გიორგი
01-535
--- --- ---
3-11:00 სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-549
--- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
ბალავაძე ვახტანგ
01-548
--- --- ---
4-12:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ჯაფარიძე გიორგი
01-544
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ჟღენტი რამაზ
01-517
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-216
--- ---
5-13:00 --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-548
---
1500.1-11500.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
ლომთაძე ავთანდილ გეორხელიძე დიანა
03-207.103-207
--- ---
6-14:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
--- --- --- --- ---
7-15:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-548
--- --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-412
1500.1-11500.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ ლომიძე ვაჟა
01-50701-507.1
---
8-16:00
1500.1-11500.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა ჩიქოვანი არჩილ
01-306.101-306
--- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-306
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-548
---
9-17:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-420
---
10-18:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე ანა
01-420
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1501
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე ანა
01-420
--- --- ---
2-10:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-420
--- --- ---
3-11:00 სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-549
--- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
ბალავაძე ვახტანგ
01-548
--- --- ---
4-12:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ჯაფარიძე გიორგი
01-544
1501.1-11501.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა ჩიქოვანი არჩილ
01-306.101-306
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-216
--- ---
5-13:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ჯაფარიძე გიორგი
01-535
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-548
--- --- --- ---
6-14:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
--- ---
1501.1-11501.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ ლომიძე ვაჟა
01-50701-507.1
--- ---
7-15:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-548
1501.1-11501.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
ლომთაძე ავთანდილ გეორხელიძე დიანა
03-207.103-207
--- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ჟღენტი რამაზ
01-517
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-406
---
8-16:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-306
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-548
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1502
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-549
--- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
ბალავაძე ვახტანგ
01-548
--- --- ---
4-12:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ჯაფარიძე გიორგი
01-544
--- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-216
--- ---
5-13:00 სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ჟღენტი რამაზ
01-517
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-548
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ჯაფარიძე გიორგი
01-535
--- --- ---
6-14:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
1502.1-11502.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა ჩიქოვანი არჩილ
01-306.101-306
--- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-413
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე ანა
01-420
---
7-15:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-548
--- ---
1502.1-11502.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ ლომიძე ვაჟა
01-50701-507.1
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-420
---
8-16:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-306
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-548
---
9-17:00
1502.1-11502.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
ლომთაძე ავთანდილ გეორხელიძე დიანა
03-20703-207.1
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1503
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-216
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-548
4-12:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-549
--- ---
1503.1-11503.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
ლომთაძე ავთანდილ გეორხელიძე დიანა
03-207.103-207
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-529
5-13:00 --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-549
--- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-420
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ხმელიძე თამაზ
01-527
6-14:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-409
--- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-532
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-420
--- ---
7-15:00 შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
ბალავაძე ვახტანგ
01-549
--- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
1503.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ტაბატაძე ნათია
01-410
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00
1503.1-11503.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
ტურაშვილი ვახტანგ გიორგობიანი რუსუდან
01-50701-507.1
--- --- --- --- ---
10-18:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-406
--- --- --- --- ---
11-19:00
1503.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა
01-410
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1504
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-216
2-10:00 --- --- --- ---
1504.1-11504.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
ტურაშვილი ვახტანგ გიორგობიანი რუსუდან
01-50701-507.1
---
3-11:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-420
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-548
4-12:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-549
--- --- --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-529
5-13:00 --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-549
--- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-407
---
6-14:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-409
--- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ფურცხვანიძე ლონდა
01-521
--- --- ---
7-15:00 შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
ბალავაძე ვახტანგ
01-549
--- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- --- ---
8-16:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-420
1504.1-11504.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი ლეჟავა ხათუნა
01-410.101-410
--- --- ---
9-17:00 --- --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-410
--- --- ---
10-18:00 ---
1504.1-11504.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
ლომთაძე ავთანდილ გეორხელიძე დიანა
03-20703-207.1
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1505
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-216
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-548
4-12:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-549
--- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-420
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-529
5-13:00 --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-549
---
1505.1-11505.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
ტურაშვილი ვახტანგ გიორგობიანი რუსუდან
01-50701-507.1
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-420
6-14:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-409
--- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-412
--- --- ---
7-15:00 შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
ბალავაძე ვახტანგ
01-549
--- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- --- ---
8-16:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ფურცხვანიძე ლონდა
01-521
1505.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ტაბატაძე ნათია
01-410
--- ---
9-17:00
1505.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა
01-406
--- --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-532
--- ---
10-18:00
1505.1-11505.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
ლომთაძე ავთანდილ გეორხელიძე დიანა
03-207.103-207
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1506
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00
1506.1-11506.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
სოხაძე ვასილი ჭყოიძე რამაზ
01-50701-507.1
--- --- --- --- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
ბალავაძე ვახტანგ
01-305
3-11:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-409
--- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-305
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-420
---
4-12:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
დუმბაძე მარიამი
01-527
--- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
გურეშიძე გინა
01-535
--- ---
5-13:00 საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
01-548
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
სოხაძე ვასილი
01-506
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
მსხილაძე ნინო
01-532
--- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-216
6-14:00 --- ---
1506.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ
01-410.1
--- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
---
7-15:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-420
1506.1-11506.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
ლომთაძე ავთანდილ გეორხელიძე დიანა
03-20703-207.1
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-549
---
8-16:00 --- --- --- --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-407
---
9-17:00 --- --- --- ---
1506.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა
01-406
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1507
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-420
--- --- --- --- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
ბალავაძე ვახტანგ
01-305
3-11:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-409
--- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-305
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
დუმბაძე მარიამი
01-527
---
4-12:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-408
--- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
გურეშიძე გინა
01-535
--- ---
5-13:00 საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
01-548
1507.1-11507.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
სოხაძე ვასილი ჭყოიძე რამაზ
01-50701-507.1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
სოხაძე ვასილი
01-506
--- --- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-216
6-14:00
1507.1-11507.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-410.101-410
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-420
--- --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
---
7-15:00 --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
მსხილაძე ნინო
01-517
--- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-549
---
8-16:00
1507.1-11507.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
ლომთაძე ავთანდილ გეორხელიძე დიანა
03-207.103-207
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1508
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
ბალავაძე ვახტანგ
01-305
3-11:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-409
--- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-305
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
მსხილაძე ნინო
01-532
---
4-12:00
1508.1-11508.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
სოხაძე ვასილი ჭყოიძე რამაზ
01-50701-507.1
--- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
გურეშიძე გინა
01-535
--- ---
5-13:00 საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
01-548
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
სოხაძე ვასილი
01-506
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
დუმბაძე მარიამი
01-527
--- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-216
6-14:00 ---
1508.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ
01-410
--- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-407
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
---
7-15:00 --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-420
--- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-549
---
8-16:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-420
---
9-17:00 ---
1508.1-11508.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
ლომთაძე ავთანდილ გეორხელიძე დიანა
03-20703-207.1
--- --- --- ---
10-18:00 ---
1508.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა
01-408
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1509
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
3-11:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
4-12:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-420
--- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-549
5-13:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი ლალი
01-420
1509.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა
01-410.1
--- --- --- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
ბალავაძე ვახტანგ
01-306
6-14:00 ---
1509.1-11509.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
ჭყოიძე რამაზ სოხაძე ვასილი
01-50701-507.1
--- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
მაისურაძე გიორგი
01-521
7-15:00 --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ნარეკლიშვილი თეა
01-305
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-410
--- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-409
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-532
8-16:00 --- --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ჭყოიძე რამაზ
01-506
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-549
---
9-17:00 --- --- --- --- --- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-312
10-18:00 --- --- ---
1509.1-11509.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
ლომთაძე ავთანდილ გეორხელიძე დიანა
03-207.103-207
1509.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა
01-407
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1510
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
4-12:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-549
5-13:00
1510.1-11510.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
ჭყოიძე რამაზ სოხაძე ვასილი
01-50701-507.1
--- --- --- --- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
ბალავაძე ვახტანგ
01-306
6-14:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
მაისურაძე გიორგი
01-526
---
1510.1-11510.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
ლომთაძე ავთანდილ გეორხელიძე დიანა
03-207.103-207
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-517
---
7-15:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-413
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ნარეკლიშვილი თეა
01-305
--- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-420
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-409
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-532
8-16:00 ---
1510.1-11510.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა ლეჟავა ხათუნა
01-410.101-410
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ჭყოიძე რამაზ
01-506
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-549
---
9-17:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი ლალი
01-420
--- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-312
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1511
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
მაისურაძე გიორგი
01-529
3-11:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
4-12:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-549
5-13:00 --- --- --- --- --- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
ბალავაძე ვახტანგ
01-306
6-14:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-420
--- ---
1511.1-11511.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
ლომთაძე ავთანდილ გეორხელიძე დიანა
03-20703-207.1
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-517
7-15:00
1511.1-11511.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა ლეჟავა ხათუნა
01-410.101-410
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ნარეკლიშვილი თეა
01-305
1511.1-11511.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
ჭყოიძე რამაზ სოხაძე ვასილი
01-50701-507.1
--- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-409
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-532
8-16:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი ლალი
01-420
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-407
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ჭყოიძე რამაზ
01-506
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-549
---
9-17:00 --- --- --- --- --- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-312
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1512
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
მხეიძე ომარ
01-548
--- --- --- --- ---
2-10:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-549
1512.1-11512.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა გოცაძე დალი
01-30601-306.1
--- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-216
--- ---
3-11:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-526
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
მხეიძე ომარ
01-420
--- --- --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-408
4-12:00 სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-548
---
1512.1-11512.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEM003) ლაბორატორიული
ლომთაძე ავთანდილ გეორხელიძე დიანა
03-20703-207.1
შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-306
--- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
მხეიძე ომარ
01-420
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ნარეკლიშვილი თეა
01-548
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-305
--- ---
7-15:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-305
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
მაძაღუა ზურაბ
01-506
--- ---
8-16:00 --- --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ქვარაია ირაკლი
01-532
--- ---
9-17:00 --- --- ---
1512.1-11512.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
მაძაღუა ზურაბ ლომიძე ვაჟა
01-50701-507.1
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1513
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
მხეიძე ომარ
01-548
--- --- --- --- ---
2-10:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-549
--- --- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-216
--- ---
3-11:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
მხეიძე ომარ
01-420
--- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
მხეიძე ომარ
01-420
4-12:00 სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-548
--- --- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-306
--- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ქვარაია ირაკლი
01-412
5-13:00 --- ---
1513.1-11513.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა გოცაძე დალი
01-306.101-306
--- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-308
6-14:00 --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ნარეკლიშვილი თეა
01-548
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-305
1513.1-11513.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
ლომიძე ვაჟა ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-50701-507.1
---
7-15:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-305
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
მაძაღუა ზურაბ
01-506
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-521
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- ---
1513.1-11513.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე ღვინიაშვილი მარინე
03-208.103-208
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1514
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
მხეიძე ომარ
01-548
--- --- --- --- ---
2-10:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-549
--- --- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-216
--- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-306
3-11:00 სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ქვარაია ირაკლი
01-407
1514.1-11514.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა გოცაძე დალი
01-30601-306.1
--- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-529
4-12:00 სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-548
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
მხეიძე ომარ
01-420
--- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-306
--- ---
5-13:00 --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
მხეიძე ომარ
01-420
--- --- ---
6-14:00 --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ნარეკლიშვილი თეა
01-548
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-305
--- ---
7-15:00 ---
1514.1-11514.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე ღვინიაშვილი მარინე
03-208.103-208
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-305
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
მაძაღუა ზურაბ
01-506
--- ---
8-16:00 --- ---
1514.1-11514.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
ლომიძე ვაჟა მაძაღუა ზურაბ
01-50701-507.1
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1515
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-420
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
წეროძე შოთა
01-408
---
3-11:00 --- --- --- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-216
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
წეროძე შოთა
01-532
---
4-12:00 --- --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-521
---
5-13:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-306
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-549
1515.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ
01-410.1
--- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
01-548
---
6-14:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-549
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-420
--- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-548
---
7-15:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
--- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-549
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-406
---
9-17:00 --- ---
1515.1-11515.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე ღვინიაშვილი მარინე
03-20803-208.1
---
1515.1-11515.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
ლომიძე ვაჟა მურღულია ნუგზარ
01-50701-507.1
---
10-18:00 --- ---
1515.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა
01-407
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1516
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-420
---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-420
---
3-11:00 --- --- --- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-216
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
წეროძე შოთა
01-532
---
4-12:00 --- ---
1516.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ
01-410.1
--- --- ---
5-13:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-306
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-549
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
წეროძე შოთა
01-517
1516.1-11516.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე ღვინიაშვილი მარინე
03-208.103-208
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
01-548
---
6-14:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-549
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-533
--- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-548
---
7-15:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
--- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-549
--- ---
8-16:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-535
---
1516.1-11516.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
ლომიძე ვაჟა მურღულია ნუგზარ
01-50701-507.1
---
9-17:00 --- ---
1516.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა
01-305
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1517
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-527
---
3-11:00 --- --- --- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-216
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
წეროძე შოთა
01-532
---
4-12:00 ---
1517.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ
01-410
--- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-420
---
5-13:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-306
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-549
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-420
1517.1-11517.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
ლომიძე ვაჟა მურღულია ნუგზარ
01-50701-507.1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
01-548
---
6-14:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-549
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
წეროძე შოთა
01-413
--- შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-548
---
7-15:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
--- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-549
--- ---
8-16:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-410
1517.1-11517.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე ღვინიაშვილი მარინე
03-208.103-208
--- --- --- ---
9-17:00 ---
1517.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა
01-407
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1518
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-407
3-11:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-306
--- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-420
--- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან
01-526
4-12:00
1518.1-11518.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა გოცაძე დალი
01-30501-305.1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
უგულავა ლიანა
01-306
--- --- ---
5-13:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-521
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-532
--- --- ---
6-14:00
1518.1-11518.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ტურაშვილი ვახტანგ
01-50701-507.1
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-415
შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-306
--- --- ---
7-15:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-420
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-533
--- --- ---
8-16:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-216
--- --- ---
10-18:00
1518.1-11518.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე ღვინიაშვილი მარინე
03-20803-208.1
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1519
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-420
2-10:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-420
3-11:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-306
--- --- --- --- სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-410
4-12:00 --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
უგულავა ლიანა
01-306
--- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან
01-527
5-13:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-521
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
ეზუგბაია ზურაბ
01-532
--- --- ---
6-14:00 მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-407
1519.1-11519.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა გოცაძე დალი
01-305.101-305
შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-306
--- --- ---
7-15:00
1519.1-11519.2-1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ტურაშვილი ვახტანგ
01-50701-507.1
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-533
--- --- ---
8-16:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
--- --- --- --- ---
9-17:00 ---
1519.1-11519.2-1
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიულიშრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
ზამთარაძე ელენე ღვინიაშვილი მარინე
03-208.103-208
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
რაზმაძე ნანა
03-216
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1600
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
1600.1-1, 1685.1-11600.2-1, 1613.2-1, 16051606, 1600.3-11600.4-1
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკულიუცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკულიუცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკულიუცხოური ენა (ფრანგული2) (FLN1207-P-F2) პრაქტიკული
კერატიშვილი ციცინო ურუშაძე ლუარა დავითაია თეა ტუხაშვილი შორენა
01-40601-40701-41201-411
---
4-12:00 ---
1600.1-11600.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
კვარაცხელია პეტრე
01-544
---
1600.1-1, 1685.1-11600.2-1, 1613.2-1, 16051606, 1600.3-11600.4-1
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკულიუცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკულიუცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკულიუცხოური ენა (ფრანგული2) (FLN1207-P-F2) პრაქტიკული
კერატიშვილი ციცინო ურუშაძე ლუარა დავითაია თეა ტუხაშვილი შორენა
01-40601-40701-41201-411
---
5-13:00 ---
1600.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
გვასალია ბადრი
01-602
--- --- ---
6-14:00 ---
1680.2-1, 1609.4-1, 1606, 1600.1-11614, 1600.2-1, 1609.3-1
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექციასოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
ტალახაძე გია ტაბუცაძე ომარი
01-41301-544
მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-549
--- ---
1600.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
7-15:00
1604.1-1, 1600.1-11600.2-1, 1604.2-1
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) პრაქტიკულიენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) პრაქტიკული
თელია ქეთევან ბურძგლა იზოლდა
01-40701-544
1600.1-1, 1680.1-1, 1606.1-1, 1609.1-11609.2-1, 1600.2-1, 1614
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკულისოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
ტალახაძე გია ტაბუცაძე ომარი
01-40701-549
1600.1-11600.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-549
8-16:00 მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
გიორგაძე გივი
01-412
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-306
1600.1-11600.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- --- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-409
9-17:00
1613.2-1, 1605, 1612, 1609.2-1, 1600.1-1, 16081600.2-1, 1604.2-1, 1607, 1609.3-1, 1615.2-1, 1680.2-11602, 1601, 1604.1-1, 1600.3-1
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექციაენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) ლექციაგამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) ლექცია
ასლამაზიშვილი ლამარა ბურძგლა იზოლდა თელია ქეთევან
01-40901-41101-548
1600.1-11600.2-1
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
ფაჩულია ვაჟა კვიციანი ტარიელ
01-604.101-604
--- --- ---
10-18:00 --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
ასლამაზიშვილი ლამარა
01-407
--- --- ---
1600.1-11600.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ მარგიანი ნიკოლოზ
04-330.104-330
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1601
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-406
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1601.1-11601.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
--- --- ---
4-12:00 --- --- თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
კვარაცხელია პეტრე
01-544
--- --- ---
5-13:00 --- --- დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
გვასალია ბადრი
01-602
--- --- ---
6-14:00 ---
1601.1-11601.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ტაბატაძე გრიშა
04-330.104-330
მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-549
--- --- ---
7-15:00 --- --- ---
1601.1-11601.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-549
8-16:00 გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) პრაქტიკული
თელია ქეთევან
01-406
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-306
1601.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
1601.1-11601.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-409
9-17:00 მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-548
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) ლექცია
თელია ქეთევან
01-548
--- --- --- ---
10-18:00
1601.1-11601.2-1
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
ფაჩულია ვაჟა კვიციანი ტარიელ
01-60401-604.1
--- --- ---
1601.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1602
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
ჩახუნაშვილი ელენე
01-411
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
კვარაცხელია პეტრე
01-544
--- --- ---
5-13:00 --- --- დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
გვასალია ბადრი
01-602
1602.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
--- ---
6-14:00 --- --- მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-549
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-548
--- ---
7-15:00 ---
1602.1-11602.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
1602.1-11602.2-1
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
ფაჩულია ვაჟა კვიციანი ტარიელ
01-60401-604.1
--- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-549
8-16:00 --- თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-306
--- გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) პრაქტიკული
თელია ქეთევან
01-544
--- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-409
9-17:00 --- გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) ლექცია
თელია ქეთევან
01-548
1602.1-11602.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ჯანჯღავა ირინე სიხარულიძე მანანა
04-323.104-323
1602.1-11602.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
---
1602.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
10-18:00 --- --- ---
1602.1-11602.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1603
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-409
--- ---
4-12:00 თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-305
1603.1-11603.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
კასრაძე გრიგოლ ბერიკაშვილი თეიმურაზ
04-41904-419.1
--- --- ---
5-13:00 დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
--- --- თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
გუგუშვილი გიორგი
01-549
--- ---
6-14:00
1603.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
თელია ქეთევან
01-408
მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-549
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) პრაქტიკული
თელია ქეთევან
01-406
--- ---
7-15:00 ---
1603.1-11603.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი გორჯოლაძე ხატია
01-კ.ც.I.301-კ.ც.I.3.1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-548
1603.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
--- ---
8-16:00 --- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-411
1603.1-11603.2-1
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
ფაჩულია ვაჟა კვიციანი ტარიელ
01-60401-604.1
--- --- ---
9-17:00 --- ---
1603.1-11603.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- --- უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
გაფრინდაშვილი ნინო
01-415
10-18:00 --- ---
1603.1-11603.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1604
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
1604.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
---
3-11:00 --- --- --- ---
1604.1-11604.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
---
4-12:00 თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-305
---
1604.1-11604.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი გორჯოლაძე ხატია
01-კ.ც.I.301-კ.ც.I.3.1
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
ურუშაძე ლუარა
01-406
1604.1-11604.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
---
5-13:00 დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
1604.1-11604.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ტაბატაძე გრიშა ესაკია აბესალომი
04-332.104-332
--- მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
ვეკუა თამაზ
01-411
---
6-14:00 თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
გუგუშვილი გიორგი
01-544
---
1604.1-11604.2-1
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
ფაჩულია ვაჟა კვიციანი ტარიელ
01-60401-604.1
1604.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
---
7-15:00
1604.1-1, 1600.1-11600.2-1, 1604.2-1
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) პრაქტიკულიენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) პრაქტიკული
თელია ქეთევან ბურძგლა იზოლდა
01-40701-544
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
ბლიაძე თამარი
01-406
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-548
--- --- ---
8-16:00 --- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-411
მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
ვეკუა თამაზ
01-548
--- --- ---
9-17:00 ---
1602, 1601, 1604.1-1, 1600.3-11600.2-1, 1604.2-1, 1607, 1609.3-1, 1615.2-1, 1680.2-11680.1-1, 1606, 1604.3-1, 1609.1-1, 1613.1-1
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) ლექციაენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) ლექციაკულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
თელია ქეთევან ბურძგლა იზოლდა ბლიაძე თამარი
01-54801-41101-408
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1605
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ---
1605.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1605.1-11605.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა ნოზაძე მანანა
01-კ.ც.I.6.101-კ.ც.I.6
--- უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
ურუშაძე ლუარა
01-407
---
4-12:00 თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-305
---
1605.1-11605.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა ნოზაძე მანანა
01-კ.ც.I.6.101-კ.ც.I.6
--- ---
5-13:00 დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
---
1605.1-11605.2-1
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
ფაჩულია ვაჟა კვიციანი ტარიელ
01-60401-604.1
--- --- ---
6-14:00 თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
გუგუშვილი გიორგი
01-544
1605.1-11605.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
კასრაძე გრიგოლ ბერიკაშვილი თეიმურაზ
04-41904-419.1
1605.1-11605.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი გორჯოლაძე ხატია
01-კ.ც.I.3.101-კ.ც.I.3
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
ვეკუა თამაზ
01-306
--- ---
7-15:00 --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-548
--- ---
8-16:00 --- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-411
მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
ვეკუა თამაზ
01-548
--- --- ---
9-17:00 --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
ასლამაზიშვილი ლამარა
01-409
---
1605.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
--- ---
10-18:00 --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
ასლამაზიშვილი ლამარა
01-407
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1606
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
დავითაია თეა
01-412
---
4-12:00 ---
1606.1-11606.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ნატროშვილი მარიამ კვირიკაშვილი მანანა
04-41304-413.1
--- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-549
---
5-13:00
1606.1-11606.2-1
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-60401-604.1
--- --- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
ბერბერაშვილი თამარი
01-409
--- ---
6-14:00 თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-549
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
ტალახაძე გია
01-413
--- --- ---
1606.1-11606.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე ნანა ჯავახიშვილი ნათელა
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
7-15:00
1606.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
1600.1-1, 1680.1-1, 1606.1-1, 1609.1-11604, 1613.1-1, 1606.2-1, 1680.2-1, 1609.3-1
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკულიკულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
ტალახაძე გია ბლიაძე თამარი
01-40701-406
1606.1-11606.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ გორჯოლაძე ხატია
01-კ.ც.I.3.101-კ.ც.I.3
--- ---
1606.1-11606.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე ნანა ჯავახიშვილი ნათელა
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
8-16:00 თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
გუგუშვილი გიორგი
01-548
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
გორჯოლაძე ხატია
01-602
მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
ვეკუა თამაზ
01-548
--- --- ---
9-17:00
1606.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
ბლიაძე თამარი
01-408
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
ვეკუა თამაზ
01-306
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1607
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1607.1-11607.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ ესიავა რამაზ
04-332.104-332
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
1607.1-11607.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა ნოზაძე ნანა
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
4-12:00
1607.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
--- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-549
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
არველაძე თამარ
01-408
1607.1-11607.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა ნოზაძე ნანა
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
5-13:00 ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) პრაქტიკული
ბურძგლა იზოლდა
01-406
--- მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
ვეკუა თამაზ
01-408
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
ბერბერაშვილი თამარი
01-409
---
6-14:00 თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-549
--- ---
1607.1-11607.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ გორჯოლაძე ხატია
01-კ.ც.I.3.101-კ.ც.I.3
---
7-15:00
1607.1-11607.2-1
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-60401-604.1
--- --- --- --- ---
8-16:00 თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
გუგუშვილი გიორგი
01-548
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
გორჯოლაძე ხატია
01-602
მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
ვეკუა თამაზ
01-548
--- --- ---
9-17:00 --- ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) ლექცია
ბურძგლა იზოლდა
01-411
1607.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1608
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
1608.1-11608.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ ესიავა რამაზ
04-33204-332.1
---
3-11:00
1608.1-11608.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა ნოზაძე ნანა
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
--- --- --- --- ---
4-12:00
1608.1-11608.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა ნოზაძე ნანა
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
--- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-549
1608.1-11608.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ გორჯოლაძე ხატია
01-კ.ც.I.3.101-კ.ც.I.3
---
5-13:00 საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
ასლამაზიშვილი ლამარა
01-413
--- --- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
ბერბერაშვილი თამარი
01-409
1608.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
---
6-14:00 თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-549
--- ---
1608.1-11608.2-1
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-604.101-604
--- ---
7-15:00 მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
შულაია დაზმირ
01-409
--- --- --- --- ---
8-16:00 თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
გუგუშვილი გიორგი
01-548
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
გორჯოლაძე ხატია
01-602
--- --- --- უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
კოკოჩაშვილი ნათელა
01-408
9-17:00 მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-549
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
ასლამაზიშვილი ლამარა
01-409
--- --- ---
10-18:00
1608.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1609
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
1680.1-1, 1609.1-1, 1615.1-11615.2-1, 1609.2-1
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკულიუცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
მოვსესიანი ირინე ქოჩლაძე ეკატერინე
01-40701-411
---
1609.1-11609.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ნაჭყებია დათო ტაბატაძე გრიშა
04-33204-332.1
--- --- ---
2-10:00
1680.1-1, 1609.1-1, 1615.1-11615.2-1, 1609.2-1
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკულიუცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
მოვსესიანი ირინე ქოჩლაძე ეკატერინე
01-40701-411
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-412
--- --- ---
4-12:00
1609.1-11609.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
1609.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
--- --- ---
5-13:00
1607, 1609.1-11609.2-1, 1608
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) პრაქტიკულისაქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
ბურძგლა იზოლდა ასლამაზიშვილი ლამარა
01-40601-413
1609.1-11609.2-1
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
ციცქიშვილი ზურაბ ჯიქიძე ლევან
01-60401-604.1
--- თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
გუგუშვილი გიორგი
01-549
--- ---
6-14:00 დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-602
1610, 1615.3-1, 1680.1-1, 1603, 1609.1-11618.2-1, 1609.2-1, 1615.2-11614, 1600.2-1, 1609.3-11680.2-1, 1609.4-1, 1606, 1600.1-1
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექციაპოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) ლექციასოციოლოგია (APS00R7) ლექციაფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
თელია ქეთევან თავბერიძე სულიკო ტაბუცაძე ომარი ტალახაძე გია
01-40801-54801-54401-413
--- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-549
--- ---
7-15:00 მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
შულაია დაზმირ
01-409
1600.1-1, 1680.1-1, 1606.1-1, 1609.1-11609.2-1, 1600.2-1, 16141604, 1613.1-1, 1606.2-1, 1680.2-1, 1609.3-11609.4-11680.3-1, 1609.5-1, 1615.1-1
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკულისოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკულიკულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკულიპოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) პრაქტიკულიგამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) პრაქტიკული
ტალახაძე გია ტაბუცაძე ომარი ბლიაძე თამარი თავბერიძე სულიკო თელია ქეთევან
01-40701-54901-40601-41301-411
--- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
ნაჭყებია დათო
01-413
--- ---
8-16:00 --- თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-549
---
1609.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
--- ---
9-17:00 ---
1680.1-1, 1606, 1604.3-1, 1609.1-1, 1613.1-11613.2-1, 1605, 1612, 1609.2-1, 1600.1-1, 16081600.2-1, 1604.2-1, 1607, 1609.3-1, 1615.2-1, 1680.2-1
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექციასაქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექციაენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) ლექცია
ბლიაძე თამარი ასლამაზიშვილი ლამარა ბურძგლა იზოლდა
01-40801-40901-411
--- ---
1609.1-11609.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
შუბითიძე თამარ ნოზაძე ნანა
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
---
10-18:00 --- --- --- ---
1609.1-11609.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
შუბითიძე თამარ ნოზაძე ნანა
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1610
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე
01-411
1610.1-11610.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა ჩიტაიშვილი გოჩა
01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
2-10:00 --- --- --- ---
1610.1-11610.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა ჩიტაიშვილი გოჩა
01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
3-11:00 --- ---
1610.1-11610.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ნაჭყებია დათო ტაბატაძე გრიშა
04-33204-332.1
--- ---
1610.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი იამზე
01-300
4-12:00 --- --- --- ---
1610.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი იამზე
01-300
---
5-13:00 --- გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) პრაქტიკული
თელია ქეთევან
01-408
1610.1-11610.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
გუგუშვილი გიორგი
01-549
--- ---
6-14:00 დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-602
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
თელია ქეთევან
01-408
--- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-549
--- ---
7-15:00 მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
შულაია დაზმირ
01-409
1610.1-11610.2-1
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
ციცქიშვილი ზურაბ ჯიქიძე ლევან
01-604.101-604
--- ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
ნაჭყებია დათო
01-413
--- ---
8-16:00 --- თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-549
--- --- --- ---
9-17:00 --- მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-549
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1611
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
1611.1-11611.2-1
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
ციცქიშვილი ზურაბ ჯიქიძე ლევან
01-60401-604.1
--- ---
5-13:00
1611.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
ლუტიძე გიორგი
01-300
--- ---
1611.1-11611.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
--- ---
6-14:00 დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-602
--- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-549
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
ტალახაძე გია
01-406
---
7-15:00 მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
შულაია დაზმირ
01-409
1611.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
ლუტიძე გიორგი
01-300
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-408
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
ნაჭყებია დათო
01-413
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-411
---
8-16:00 თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
გუგუშვილი გიორგი
01-548
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-549
--- ---
9-17:00 --- ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
ტალახაძე გია
01-544
---
1611.1-11611.2-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიულიფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
ნაჭყებია დათო სიხარულიძე მანანა
04-332.104-332
1611.1-11611.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ნიკვაშვილი ნინო ჩიტაიშვილი გოჩა
01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
---
10-18:00 --- --- --- ---
1611.1-11611.2-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკულიკომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
ნიკვაშვილი ნინო ჩიტაიშვილი გოჩა
01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

<