საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფები

 

1400
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-526
--- --- --- ---
2-10:00 ---
1400.1-11400.2-1
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ქორქია ქეთევან
01-51201-512.1
--- ---
1400.1-11400.2-1
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლაბორატორიულირკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლაბორატორიული
დუმბაძე მარიამი ნაკვეთაური ნინო
01-42401-424.1
---
3-11:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) ლექცია
კახიანი ლია
01-529
--- --- --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-527
4-12:00 --- მშენებლობა საგანგებო სიტუაციებში (THRCS01) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-533
--- --- სამშენებლო კონსტრუქციების საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები (BCACR01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-526
მშენებლობა საგანგებო სიტუაციებში (THRCS01) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-533
5-13:00 --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია
01-521
1400.1-11400.2-1
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიულიშენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ქორქია ქეთევან
01-41601-416.1
--- --- ---
6-14:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების გამოყენებით (COSTR01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-533
--- --- ---
7-15:00 რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
კახიანი ლია
01-529
--- --- --- ---
8-16:00 სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების გამოყენებით (COSTR01) პრაქტიკული
ხმელიძე თამაზ
01-533
სამშენებლო კონსტრუქციების საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები (BCACR01) პრაქტიკული
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-533
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1401
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (BRURM01) პრაქტიკული
კახიანი ლია
01-529
--- ---
2-10:00 მშენებლობა საგანგებო სიტუაციებში (THRCS01) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-533
--- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (BRURM01) ლექცია
კახიანი ლია
01-529
---
3-11:00 ---
1401.1-11401.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიულიხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
დუმბაძე მარიამი ვერულაშვილი ფატიმა
01-41601-521
--- --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-535
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-527
4-12:00 ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
1401.1-11401.2-1
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიულიშენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ქორქია ქეთევან
01-416.101-416
--- --- სამშენებლო კონსტრუქციების საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები (BCACR01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-526
მშენებლობა საგანგებო სიტუაციებში (THRCS01) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-533
5-13:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
--- --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-535
---
6-14:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
--- --- --- ---
7-15:00 --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
--- --- სამშენებლო კონსტრუქციების საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები (BCACR01) პრაქტიკული
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-535
---
8-16:00 --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-420
--- --- ---
9-17:00 --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-420
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1402
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-526
1402.1-11402.2-1
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიულიშენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ქორქია ქეთევან
01-416.101-416
--- --- ---
2-10:00 --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-527
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა
01-535
--- რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (BRURM01) ლექცია
კახიანი ლია
01-529
მშენებლობა საგანგებო სიტუაციებში (THRCS01) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-533
3-11:00 ---
1402.1-11402.2-1
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ქორქია ქეთევან
01-51201-512.1
--- --- სამშენებლო კონსტრუქციების საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები (BCACR01) პრაქტიკული
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-527
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-529
4-12:00 --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (BRURM01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-526
სამშენებლო კონსტრუქციების საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები (BCACR01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-527
--- ---
5-13:00 --- მშენებლობა საგანგებო სიტუაციებში (THRCS01) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-529
--- --- ---
6-14:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების გამოყენებით (COSTR01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-533
--- --- ---
7-15:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების გამოყენებით (COSTR01) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან
01-521
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1403
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-526
--- --- --- ---
2-10:00 --- შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-527
1403.1-11403.2-1
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ქორქია ქეთევან
01-512.101-512
--- --- მშენებლობა საგანგებო სიტუაციებში (THRCS01) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-533
3-11:00 --- ---
1403.1-11403.2-1
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიულიშენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ქორქია ქეთევან
01-41601-416.1
--- ---
1403.1-11403.2-1
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლაბორატორიულირკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლაბორატორიული
დუმბაძე მარიამი ნაკვეთაური ნინო
01-424.101-424
4-12:00 ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ხმელიძე თამაზ
01-535
სამშენებლო კონსტრუქციების საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები (BCACR01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-527
--- მშენებლობა საგანგებო სიტუაციებში (THRCS01) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-535
---
5-13:00
1403.1-11403.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიულიხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
დუმბაძე მარიამი ვერულაშვილი ფატიმა
01-41601-521
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
--- --- სამშენებლო კონსტრუქციების საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები (BCACR01) პრაქტიკული
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-527
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
--- --- --- --- ---
8-16:00 რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია
01-521
--- --- --- --- ---
9-17:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1404
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი
01-517
--- --- --- ---
2-10:00 --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
არუნაშვილი თამარ
01-517
--- შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-414
--- ---
3-11:00 --- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECN01) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-409
--- შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) ლექცია
იმედაძე როინ
01-414
--- ---
4-12:00 --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-322
--- --- --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) პრაქტიკული
ჟღენტი რამაზ
01-517
5-13:00 --- ტექნოლოგიური პროექტების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (CMOF101) ლექცია
ისააკიანი ზურაბ
01-602
--- --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-532
6-14:00 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-517
--- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECN01) პრაქტიკული
გიორგაძე მარიამ
01-411
7-15:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) პრაქტიკული
მარღიშვილი ირაკლი
01-527
1404.1-11404.2-1
გრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) ლაბორატორიულიგრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა ჭოხონელიძე გუგა
01-300.101-300
8-16:00 გრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
--- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-532
--- ---
9-17:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-409
--- ტექნოლოგიური პროექტების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (CMOF101) პრაქტიკული
ისააკიანი ზურაბ
01-501
--- --- ---
10-18:00 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1405
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) პრაქტიკული
ბალავაძე ვახტანგ
01-410
3-11:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) ლექცია
იმედაძე როინ
01-414
--- სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) ლექცია
ბალავაძე ვახტანგ
01-408
4-12:00 --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-322
--- შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-415
--- ---
5-13:00 --- ტექნოლოგიური პროექტების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (CMOF101) ლექცია
ისააკიანი ზურაბ
01-602
--- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) პრაქტიკული
ჟღენტი რამაზ
01-532
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი
01-517
---
6-14:00 --- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
--- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-532
---
7-15:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) პრაქტიკული
მარღიშვილი ირაკლი
01-532
სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) ლექცია
ნადირაშვილი გიორგი
01-548
---
8-16:00 შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
არუნაშვილი თამარ
01-517
--- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-532
--- ---
9-17:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-409
--- --- სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-409
1405.1-11405.2-1
სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი მამაჯანოვი იური
01-40101-427
---
10-18:00 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
--- ტექნოლოგიური პროექტების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (CMOF101) პრაქტიკული
ისააკიანი ზურაბ
01-501
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1406
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- შენობების და ნაგებობების თანამედროვე სახურავების (ბურულების) საფარები და მათი მოწყობის მეთოდები (TRBSE01) პრაქტიკული
წეროძე შოთა
01-527
--- ---
3-11:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი
01-532
მიწის სამუშაოთა წარმოების პროცესში გრუნტების ხელოვნური დამაგრების თანამედროვე ტექნოლოგიები (LPPMT01) პრაქტიკული
არუნაშვილი თამარ
01-517
შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) ლექცია
იმედაძე როინ
01-414
--- ---
4-12:00 --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-322
--- --- ---
5-13:00 --- ტექნოლოგიური პროექტების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (CMOF101) ლექცია
ისააკიანი ზურაბ
01-602
--- --- --- ---
6-14:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) პრაქტიკული
მარღიშვილი ირაკლი
01-532
შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-414
--- --- --- შენობების და ნაგებობების თანამედროვე სახურავების (ბურულების) საფარები და მათი მოწყობის მეთოდები (TRBSE01) ლექცია
წეროძე შოთა
01-322
7-15:00 მიწის სამუშაოთა წარმოების პროცესში გრუნტების ხელოვნური დამაგრების თანამედროვე ტექნოლოგიები (LPPMT01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-517
--- --- --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-532
8-16:00 გრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
ტექნოლოგიური პროექტების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (CMOF101) პრაქტიკული
ისააკიანი ზურაბ
01-501
--- --- --- ---
9-17:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-409
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) პრაქტიკული
ჟღენტი რამაზ
01-517
--- --- ---
1406.1-11406.2-1
გრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) ლაბორატორიულიგრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა ჭოხონელიძე გუგა
01-30001-300.1
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1408
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-420
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-420
--- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-323
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-533
--- ---
5-13:00 შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) პრაქტიკული
კლდიაშვილი ვალერიანი
01-305
--- ---
1408.1-11408.2-1
კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლაბორატორიულიკონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლაბორატორიული
ბერიძე ლია ჭურჭელაური ბადრი
01-41401-415
--- რღვევის მექანიკა მშენებლებისთვის (BUILD 01) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-414
6-14:00 კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-414
--- სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) საკურსო
ჭანტურია მაია
01-529
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-529
--- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
არუნაშვილი თამარ
01-517
7-15:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ლუტიძე გიორგი
01-513
რღვევის მექანიკა მშენებლებისთვის (BUILD 01) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი
01-415
კონსტრუქციების ვიზუალური და ბოჭკოვან-ოპტიკური კონტროლი (VCOFO 01) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-414
---
8-16:00 --- --- კონსტრუქციების ვიზუალური და ბოჭკოვან-ოპტიკური კონტროლი (VCOFO 01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-414
--- ---
9-17:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-513
--- კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-414
---
10-18:00 --- --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-420
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1409
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-420
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 კონსტრუქციების ვიზუალური და ბოჭკოვან-ოპტიკური კონტროლი (VCOFO 01) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-414
--- --- --- --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-323
4-12:00 შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
არუნაშვილი თამარ
01-532
--- სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-420
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ლუტიძე გიორგი
01-513
რღვევის მექანიკა მშენებლებისთვის (BUILD 01) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-415
5-13:00 --- --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) საკურსო
ჭანტურია მაია
01-529
---
6-14:00 --- კონსტრუქციების გაანგარიშება სასრულ-ელემენტთა მეთოდით (DIAGN01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-415
--- სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-529
კონსტრუქციების გაანგარიშება სასრულ-ელემენტთა მეთოდით (DIAGN01) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-კ.ც.I.2
---
7-15:00 --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) პრაქტიკული
კლდიაშვილი ვალერიანი
01-407
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-535
რღვევის მექანიკა მშენებლებისთვის (BUILD 01) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი
01-415
--- ---
8-16:00 --- --- კონსტრუქციების ვიზუალური და ბოჭკოვან-ოპტიკური კონტროლი (VCOFO 01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-414
--- --- ---
9-17:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-513
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1415
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ---
1415.1-11415.2-1
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიულიმშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე კაპანაძე ზურაბ
01-50201-501
--- ---
2-10:00 მენეჯმენტი მშენებლობაში (MANAB01) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-408
--- ---
1415.1-11415.2-1
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიულიმშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე კაპანაძე ზურაბ
01-50201-501
--- ---
3-11:00 სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-412
--- --- მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) პრაქტიკული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-502
--- ---
4-12:00 --- --- საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი მშენებლობაში (ACCAA01) პრაქტიკული
ბაქრაძე მურმან
01-407
--- --- კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრინციპი (POCOC01) ლექცია
თოდუა მიხეილ
01-602
5-13:00 --- --- სამშენებლო წარმოების დაგეგმვა (BPOIN01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-413
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლექცია
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-602
---
1415.1-11415.2-1
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრინციპი (POCOC01) ლაბორატორიულიკომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრინციპი (POCOC01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ ნოზაძე გიორგი
01-50101-502
6-14:00 --- --- სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) ლექცია
ნადირაშვილი გიორგი
01-549
მენეჯმენტი მშენებლობაში (MANAB01) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-323
--- ---
7-15:00 --- --- --- ფინანსური მენეჯმენტი (FINEM05) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-548
ფინანსური მენეჯმენტი (FINEM05) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-408
---
8-16:00 --- --- სამშენებლო წარმოების დაგეგმვა (BPOIN01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-408
საინვესტიციო საქმიანობა მშენებლობაში (INVBB01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-322
საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი მშენებლობაში (ACCAA01) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-549
---
9-17:00 --- ---
1415.1-11415.2-1
სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი მამაჯანოვი იური
01-42701-401
--- საინვესტიციო საქმიანობა მშენებლობაში (INVBB01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ
01-413
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1416
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1416.1-11416.2-1
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრინციპი (POCOC01) ლაბორატორიულიკომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრინციპი (POCOC01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ ნოზაძე გიორგი
01-50101-502
--- --- --- ---
2-10:00 --- შენობების და ნაგებობების თბო, ბგერა და ჰიდროიზოლაციის თანამედროვე ტექნოლოგიები (BWATE01) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-532
--- --- --- ფინანსური მენეჯმენტი (FINEM05) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-413
3-11:00 მშენებლობა საგანგებო სიტუაციებში (THRCS01) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-533
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECN01) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-409
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECN01) პრაქტიკული
გიორგაძე მარიამ
01-407
--- --- მშენებლობა საგანგებო სიტუაციებში (THRCS01) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-535
4-12:00 შენობების და ნაგებობების თბო, ბგერა და ჰიდროიზოლაციის თანამედროვე ტექნოლოგიები (BWATE01) ლექცია
ირემაშვილი ინგა
01-532
--- სამშენებლო წარმოების დაგეგმვა (BPOIN01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-412
--- --- კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრინციპი (POCOC01) ლექცია
თოდუა მიხეილ
01-602
5-13:00 --- --- მენეჯმენტი მშენებლობაში (MANAB01) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-409
--- --- ---
6-14:00 --- --- შენობების და ნაგებობების თანამედროვე სახურავების (ბურულების) საფარები და მათი მოწყობის მეთოდები (TRBSE01) პრაქტიკული
წეროძე შოთა
01-521
მენეჯმენტი მშენებლობაში (MANAB01) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-323
--- შენობების და ნაგებობების თანამედროვე სახურავების (ბურულების) საფარები და მათი მოწყობის მეთოდები (TRBSE01) ლექცია
წეროძე შოთა
01-322
7-15:00 --- --- --- ფინანსური მენეჯმენტი (FINEM05) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-548
--- ---
8-16:00 --- --- სამშენებლო წარმოების დაგეგმვა (BPOIN01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-408
საინვესტიციო საქმიანობა მშენებლობაში (INVBB01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-322
საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი მშენებლობაში (ACCAA01) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-549
---
9-17:00 --- --- საინვესტიციო საქმიანობა მშენებლობაში (INVBB01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ
01-410
--- საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი მშენებლობაში (ACCAA01) პრაქტიკული
ბაქრაძე მურმან
01-408
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1420
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (ENGHY01) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა
01-601
2-10:00 --- --- --- --- --- საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (ENGHY01) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა
01-601
3-11:00 ---
1420.1-11420.2-1
არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები (BAP0106) საკურსოარქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები (BAP0106) საკურსო
გოგოლაძე თამაზ შავაძე ზაქარია
01-60101-601.1
არქიტექტურული სივრცის აღქმის მხატვრული საშუალებები (ARMAS06) პრაქტიკული
მაისურაძე მარინე
01-601
--- არქიტექტურის ესთეტიკა (AESTA06) ლექცია
ბერეკაშვილი ქეთევან
01-601
არქიტექტურის ესთეტიკა (AESTA06) პრაქტიკული
მეგრელიშვილი ლეილა
01-601
4-12:00 ---
1420.1-11420.2-1
არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები (BAP0106) საკურსოარქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები (BAP0106) საკურსო
გოგოლაძე თამაზ შავაძე ზაქარია
01-60101-601.1
--- --- ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენება გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემებში. (AUT0101) პრაქტიკული
კოპალიანი ალექსი
01-601
---
5-13:00 --- დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (AutoCAD Architecture) (CAR0106) ლექცია
სულაშვილი მალხაზ
01-212ც
სამშენებლო ხელოვნება და ტექტონიკა (TEARB06) ლექცია
ყიფიანი გურამი
01-601
--- ---
6-14:00 --- --- სამშენებლო ხელოვნება და ტექტონიკა (TEARB06) პრაქტიკული
ყიფიანი გურამი
01-601
--- --- ---
7-15:00
1420.1-11420.2-1
არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები (BAP0106) საკურსოარქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები (BAP0106) საკურსო
გოგოლაძე თამაზ შავაძე ზაქარია
01-601.101-601
არქიტექტურული სივრცის აღქმის მხატვრული საშუალებები (ARMAS06) ლექცია
მაისურაძე მარინე
01-601
ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენება გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემებში. (AUT0101) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
01-601
--- --- ---
8-16:00
1420.1-11420.2-1
კონსტრუქციული ნახატი (CODRA06) პრაქტიკულიკონსტრუქციული ნახატი (CODRA06) პრაქტიკული
ცინცაძე გიორგი ხასია რევაზ
01-402ა.101-402ა
--- --- --- ---
9-17:00
1420.1-11420.2-1
კონსტრუქციული ნახატი (CODRA06) პრაქტიკულიკონსტრუქციული ნახატი (CODRA06) პრაქტიკული
ცინცაძე გიორგი ხასია რევაზ
01-402ა.101-402ა
--- დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (AutoCAD Architecture) (CAR0106) პრაქტიკული
სულაშვილი მალხაზ
01-212ც
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1425
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ოპერაციული სისტემები (OPESI01) ლექცია
კუბლაშვილი მირიან
01-602
--- ოპერაციული სისტემები (OPESI01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მირიან
01-501
--- --- ---
3-11:00 იმპერატიული დაპროგრამება (IMPRI01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
--- დისკრეტული მათემატიკა (DISMA01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
--- --- ---
4-12:00 ---
1425.1-11425.2-1
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემა AutoCad (ADSAC01) ლაბორატორიულიიმპერატიული დაპროგრამება (IMPRI01) ლაბორატორიული
ფილფანი ნინო ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-50101-502
--- --- --- ---
5-13:00 ---
1425.1-11425.2-1
იმპერატიული დაპროგრამება (IMPRI01) ლაბორატორიულიავტომატიზებული დაპროექტების სისტემა AutoCad (ADSAC01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი ფილფანი ნინო
01-50201-501
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემა AutoCad (ADSAC01) ლექცია
ფილფანი ნინო
01-602
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლექცია
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-602
--- ---
6-14:00 --- --- სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) ლექცია
ნადირაშვილი გიორგი
01-549
დისკრეტული მათემატიკა (DISMA01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
--- ---
7-15:00 --- მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
1425.1-11425.2-1
სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი მამაჯანოვი იური
01-42701-401
მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
--- ---
8-16:00 --- პროგრამული პაკეტი Mathematica (PPM01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
--- სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-407
1425.1-11425.2-1
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიულიმშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე კაპანაძე ზურაბ
01-50101-502
---
9-17:00 --- პროგრამული პაკეტი Mathematica (PPM01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
--- ---
1425.1-11425.2-1
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიულიმშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე კაპანაძე ზურაბ
01-50101-502
---
10-18:00 --- --- --- --- მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) პრაქტიკული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-501
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1426
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ოპერაციული სისტემები (OPESI01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მირიან
01-501
--- --- ---
2-10:00 ოპერაციული სისტემები (OPESI01) ლექცია
კუბლაშვილი მირიან
01-602
--- --- --- --- ---
3-11:00 იმპერატიული დაპროგრამება (IMPRI01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
--- დისკრეტული მათემატიკა (DISMA01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
პროგრამული პაკეტი Mathematica (PPM01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
--- ---
4-12:00 --- ---
1426.1-11426.2-1
იმპერატიული დაპროგრამება (IMPRI01) ლაბორატორიულიავტომატიზებული დაპროექტების სისტემა AutoCad (ADSAC01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი ფილფანი ნინო
01-50201-501
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) პრაქტიკული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-501
--- ---
5-13:00 მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
--- ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემა AutoCad (ADSAC01) ლექცია
ფილფანი ნინო
01-602
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლექცია
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-602
1426.1-11426.2-1
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემა AutoCad (ADSAC01) ლაბორატორიულიიმპერატიული დაპროგრამება (IMPRI01) ლაბორატორიული
ფილფანი ნინო ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-50101-502
---
6-14:00 --- --- სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) ლექცია
ნადირაშვილი გიორგი
01-549
---
1426.1-11426.2-1
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიულიმშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე კაპანაძე ზურაბ
01-50101-502
---
7-15:00 --- მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
--- ---
1426.1-11426.2-1
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიულიმშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე კაპანაძე ზურაბ
01-50101-502
---
8-16:00 --- პროგრამული პაკეტი Mathematica (PPM01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
--- ---
1426.1-11426.2-1
სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი მამაჯანოვი იური
01-40101-427
---
9-17:00 --- სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-408
--- --- --- ---
10-18:00 --- დისკრეტული მათემატიკა (DISMA01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1430
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-304
--- --- ---
2-10:00 --- --- ნაგებობათა ჰიდრავლიკა (HYRST01) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-304
--- --- ---
3-11:00 --- --- ჰიდრონაგებობებისა და სამშენებლო კონსტრუქციების თბური რეჟიმები (HTHCS01) ლექცია
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
--- --- ---
4-12:00 --- მდინარეთა შესართავი უბნების საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (MOUTH01) პრაქტიკული
ქადარია იური
01-410
ჰიდრონაგებობებისა და სამშენებლო კონსტრუქციების თბური რეჟიმები (HTHCS01) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-222
--- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
კოხრეიძე ნინო
01-222
5-13:00 --- სანაოსნო გზები და ნავსადგურები (WPORT01) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
01-226
--- --- --- ---
6-14:00 სანაოსნო გზები და ნავსადგურები (WPORT01) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-206
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-226
--- --- --- საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) საკურსო
კოხრეიძე ნინო
01-226
7-15:00 მდინარეთა შესართავი უბნების საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (MOUTH01) ლექცია
ქადარია იური
01-410
--- ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები (PHW0101) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-222
--- საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) ლექცია
კოხრეიძე ნინო
01-226
8-16:00 --- ნაგებობათა ჰიდრავლიკა (HYRST01) პრაქტიკული
დანელია ზურაბ
01-304
--- --- ---
1430.1-11430.2-1
ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლაბორატორიულიჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლაბორატორიული
ზალიკაშვილი გიორგი ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-304.101-304
9-17:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობათა მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები (PHWO101) საკურსო
ახვლედიანი გიორგი
01-226
--- საქართველოს საპორტო მშენებლობის პერსპექტიული დაგეგმარება და ინვესტირება (GPINS01) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
--- ---
10-18:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო
01-222
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1431
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-304
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- საზღვაო მშენებლობის უსაფრთხოება (SBSAF01) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-206
ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის პროექტირება (DHEC101) პრაქტიკული
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-304
4-12:00 --- --- --- ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-222
ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-222
ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის პროექტირება (DHEC101) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-304
5-13:00 --- ჰ/ტ მშენებლობის წარმოების თანამედროვე ტენდენციები (MTHC101) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-206
--- ჰიდრორესურსებით სარგებლობა და მისი გავლენა ეკოლოგიურ წონასწორობაზე (HRHE101) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224
--- ---
6-14:00 --- ჰესების ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (COND101) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე
01-206
საზღვაო მშენებლობის უსაფრთხოება (SBSAF01) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-206
--- ---
7-15:00 --- ბიზნეს–დაგეგმვა (BPL0101) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-206
ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები და მოდელები მართვის პროცესში (GPINV01) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-206
--- --- ---
8-16:00 --- --- ჰესების ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (COND101) ლექცია
ჭიჭაღუა პეტრე
01-206
ბიზნეს–დაგეგმვა (BPL0101) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-226
--- ---
9-17:00 --- ჰიდრორესურსებით სარგებლობა და მისი გავლენა ეკოლოგიურ წონასწორობაზე (HRHE101) ლექცია
თოფურია მარინე
01-224
ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები და მოდელები მართვის პროცესში (GPINV01) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-226
საქართველოს საპორტო მშენებლობის პერსპექტიული დაგეგმარება და ინვესტირება (GPINS01) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1432
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 საზღვაო მშენებლობის უსაფრთხოება (SBSAF01) პრაქტიკული
კოდუა მანონი
01-206
საზღვაო ტრანსპორტი და გადაზიდვები (SEATR01) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
--- --- --- ---
5-13:00 ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (ძირითადი ნაგებობების სახეოებები, შემომზღუდავი და გემმისადგომი ნაგებობები). (PORT101) პრაქტიკული
კოდუა მანონი
01-226
საზღვაო ტრანსპორტი და გადაზიდვები (SEATR01) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
--- --- --- ---
6-14:00 ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (ძირითადი ნაგებობების სახეოებები, შემომზღუდავი და გემმისადგომი ნაგებობები). (PORT101) საკურსო
კოდუა მანონი
01-222
ნაგებობათა ჰიდრავლიკა (სპეცკურსი) (SYDSP01) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-304
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (სახმელეთო სამუშაოები) (SINS101) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი
01-226
--- --- ---
7-15:00 წყლის ტალღურ მოძრაობათა თეორიის ელემენტები (SWAVE01) პრაქტიკული
კოდუა მანონი
01-222
--- კონტინენტალური შელფის ბუნებრივი პირობები (CONT101) ლექცია
კოდუა მანონი
01-222
1432.1-11432.2-1
ნაგებობათა ჰიდრავლიკა (სპეცკურსი) (SYDSP01) ლაბორატორიულინაგებობათა ჰიდრავლიკა (სპეცკურსი) (SYDSP01) ლაბორატორიული
ზალიკაშვილი გიორგი კოდუა მანონი
01-304.101-304
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (სახმელეთო სამუშაოები) (SINS101) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-206
---
8-16:00 კონტინენტალური შელფის ბუნებრივი პირობები (CONT101) პრაქტიკული
კოდუა მანონი
01-226
--- ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (ძირითადი ნაგებობების სახეოებები, შემომზღუდავი და გემმისადგომი ნაგებობები). (PORT101) ლექცია
გაგოშიძე შალვა
01-222
--- --- ---
9-17:00 საზღვაო მშენებლობის უსაფრთხოება (SBSAF01) ლექცია
კოდუა მანონი
01-222
--- ჰიდროლოგია, ჰიდრომეტრია და ოკეანოლოგია (OCEAN01) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა
01-412
ჰიდროლოგია, ჰიდრომეტრია და ოკეანოლოგია (OCEAN01) საკურსო
კუპრეიშვილი შორენა
01-226
სამდინარო ჰიდროტექნიკური ნაგებობები და ჰიდროელექტროსადგურები (მოკლე კურსი) (RIVEN01) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-304
10-18:00 --- --- --- --- წყლის ტალღურ მოძრაობათა თეორიის ელემენტები (SWAVE01) ლექცია
კოდუა მანონი
01-226
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1435
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1435.2-1
გრუნტების რეოლოგია (SOLRE01) ლაბორატორიული
ლუტიძე გიორგი
01-300
--- ---
3-11:00 --- --- --- საძირკვლები რთულ გეოლოგიურ პირობებში (FISGC01) პრაქტიკული
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
--- ქალაქის საინჟინრო ნაგებობები (CENGC01) პრაქტიკული
ჭოხონელიძე გუგა
01-512
4-12:00 --- --- --- კომუნალური მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (UTBOM01) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-413
--- გრუნტების რეოლოგია (SOLRE01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-300
5-13:00 --- --- --- საძირკვლები რთულ გეოლოგიურ პირობებში (FISGC01) ლექცია
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
--- საყრდენი კედელი (RETWA01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-512
6-14:00 --- ---
1435.1-1
გრუნტების რეოლოგია (SOLRE01) ლაბორატორიული
ლუტიძე გიორგი
01-300
ქალაქის საინჟინრო ნაგებობები (CENGC01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-512
--- საყრდენი კედელი (RETWA01) პრაქტიკული
ჭოხონელიძე გუგა
01-512
7-15:00 სპეცნაგებობათა საძირკვლები (FUNSF01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
--- --- სპეცნაგებობათა საძირკვლები (FUNSF01) პრაქტიკული
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
--- ---
8-16:00 გრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
--- შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია
01-512
შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-512
გრუნტების გამოკვლევის საველე მეთოდები (STMIS01) პრაქტიკული
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
1435.1-11435.2-1
გრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) ლაბორატორიულიგრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა ჭოხონელიძე გუგა
01-30001-300.1
9-17:00 --- --- გრუნტების გამოკვლევის საველე მეთოდები (STMIS01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
--- კომუნალური მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (UTBOM01) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-407
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1440
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- საშენი მასალების კვლევა–ძიებისა და კონტროლის მეთოდები (CMRCM01) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-306
--- ---
4-12:00 საშენი მასალების საწარმოთა ორგანიზაცია და მართვა (OMMPR01) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-407
--- --- ბეტონის შემვსებების ტექნოლოგია (TEOCA01) ლექცია
უგულავა ლიანა
01-305
--- ---
5-13:00 --- --- ბეტონმცოდნეობა ( CONSC01) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-306
--- საშენი მასალების საწარმოთა ორგანიზაცია და მართვა (OMMPR01) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-409
---
6-14:00 ბეტონმცოდნეობა ( CONSC01) პრაქტიკული
ჩიქოვანი არჩილ
01-306
--- საშენი მასალების კვლევა–ძიებისა და კონტროლის მეთოდები (CMRCM01) პრაქტიკული
ჩიქოვანი არჩილ
01-306
--- პროცესები და აპარატები საშენ მასალათა ტექნოლოგიაში (PEBMT01) პრაქტიკული
ლორთქიფანიძე მერაბ
01-305
---
7-15:00 არაორგანული შემკვრელი ნივთიერებები და დანამატები (IBSAI01) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-306
--- ბეტონის შემვსებების ტექნოლოგია (TEOCA01) პრაქტიკული
უგულავა ლიანა
01-305
--- --- ---
8-16:00 --- ---
1440.2-1
არაორგანული შემკვრელი ნივთიერებები და დანამატები (IBSAI01) ლაბორატორიული
ქარუმიძე ზეინაბ
01-305
--- პროცესები და აპარატები საშენ მასალათა ტექნოლოგიაში (PEBMT01) საკურსო
ლორთქიფანიძე მერაბ
01-305
პროცესები და აპარატები საშენ მასალათა ტექნოლოგიაში (PEBMT01) ლექცია
ტურძელაძე მალხაზ
01-305
9-17:00 --- საშენი მასალების საწარმოების მოწყობილობები და დანადგარები (EOBME01) ლექცია
ტურძელაძე მალხაზ
01-305
--- ---
1440.1-1
არაორგანული შემკვრელი ნივთიერებები და დანამატები (IBSAI01) ლაბორატორიული
ქარუმიძე ზეინაბ
01-305
საშენი მასალების საწარმოების მოწყობილობები და დანადგარები (EOBME01) პრაქტიკული
ტურძელაძე მალხაზ
01-306
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1445
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- დასახლებული და სამრეწველო ობიექტების გაზმომარაგება (POPUL01) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა
01-308
--- --- გაზმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციის თანამედროვე მეთოდები. (MODE101) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა
01-308
---
4-12:00 --- თბოგაზმომარაგებისა და ვენტილაციის სისტემების ავტომატიზაცია (AUTO 101) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა
01-308
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 წყლით და ორთქლით გათბობის სისტემები (WATE101) ლექცია
კოპალიანი ალექსი
01-309
თბოგაზმომარაგებისა და ვენტილაციის სისტემების ავტომატიზაცია (AUTO 101) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა
01-308
--- სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-413
დასახლებული და სამრეწველო ობიექტების გაზმომარაგება (POPUL01) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა
01-309
---
7-15:00 წყლით და ორთქლით გათბობის სისტემები (WATE101) პრაქტიკული
კოპალიანი ალექსი
01-318
---
1445.2-1
წყლით და ორთქლით გათბობის სისტემები (WATE101) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-318
გაზმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციის თანამედროვე მეთოდები. (MODE101) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა
01-308
სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) ლექცია
ნადირაშვილი გიორგი
01-548
---
8-16:00 --- ---
1445.1-11445.2-1
სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი მამაჯანოვი იური
01-40101-427
--- წყლით და ორთქლით გათბობის სისტემები (WATE101) საკურსო
კოპალიანი ალექსი
01-308
9-17:00 --- --- თბოენერგეტიკული დანადგარები (HPINS02) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
01-318
1445.1-1
წყლით და ორთქლით გათბობის სისტემები (WATE101) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-318
--- თბოენერგეტიკული დანადგარები (HPINS02) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1450
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-222
--- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ბზიავა კონსტანტინე
01-413
2-10:00 --- --- --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) საკურსო
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-226
--- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-544
3-11:00 წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-206
1450.2-1
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) ლაბორატორიული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-206
სამრეწველო წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWW01) საკურსო
გვიშიანი ზურაბ
01-411
--- ---
1450.1-1
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) ლაბორატორიული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-222
4-12:00 სამრეწველო წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWW01) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ
01-218
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
ხატიური ხათუნა
01-212
ბუნებრივი წყლების მიღება (ACCNW01) ლექცია
სოსელია გურამი
01-212
--- --- ---
5-13:00 --- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-212
--- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-218
---
6-14:00 წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-218
--- --- --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-218
---
7-15:00 წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-548
--- შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212
--- ბუნებრივი წყლების მიღება (ACCNW01) პრაქტიკული
გორდეზიანი ქეთევან
01-411
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1451
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-222
--- ---
2-10:00 --- --- --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-548
წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-212
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-206
3-11:00 --- --- --- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ბზიავა კონსტანტინე
01-409
წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212
ბუნებრივი წყლების მიღება (ACCNW01) პრაქტიკული
გორდეზიანი ქეთევან
01-212
4-12:00 სამრეწველო წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWW01) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ
01-218
--- ბუნებრივი წყლების მიღება (ACCNW01) ლექცია
სოსელია გურამი
01-212
---
1451.1-1
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) ლაბორატორიული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212
---
5-13:00
1451.2-1
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) ლაბორატორიული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-222
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-212
--- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-218
---
6-14:00 სამრეწველო წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWW01) საკურსო
გვიშიანი ზურაბ
01-212
--- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) საკურსო
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-222
--- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-218
---
7-15:00 წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-548
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
ხატიური ხათუნა
01-218
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1455
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომასაგადაცემა (TECHN01) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
01-308
--- ---
2-10:00 სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მამული
01-309
--- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) ლექცია
გრძელიშვილი მამული
01-309
--- --- შიგა წყალმომარაგება და წყალარინება სამრეწველო და სოფლის მეურნეობის საწარმოებში (PIAE101) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-411
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომასაგადაცემა (TECHN01) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
შიგა წყალმომარაგება და წყალარინება სამრეწველო და სოფლის მეურნეობის საწარმოებში (PIAE101) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-218
--- შენობათა საინჟინრო სისტემების სითბოსიცივით მომარაგება. (HEAIN01) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-308
--- ---
6-14:00 --- შენობა-ნაგებობების წყალარინების სისტემები (BUSSY01) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-212
შენობათა საინჟინრო სისტემების სითბოსიცივით მომარაგება. (HEAIN01) პრაქტიკული
დენისოვა ირინა
01-308
---
1455.1-11455.2-1
სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი მამაჯანოვი იური
01-40101-427
---
7-15:00 --- --- გაზმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციის თანამედროვე მეთოდები. (MODE101) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა
01-308
სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-406
სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) ლექცია
ნადირაშვილი გიორგი
01-548
---
8-16:00 --- --- შენობა-ნაგებობების წყალარინების სისტემები (BUSSY01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-406
--- ---
9-17:00 --- --- გაზმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციის თანამედროვე მეთოდები. (MODE101) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა
01-308
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1465
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია (CRWT101) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე
01-529
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- რკინიგზის ლიანდაგის მოწყობა (DRWT101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-527
სალიანდაგო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (PTRW101) საკურსო
რურუა ნუგზარ
01-673
რკინიგზის მშენებლობა (RLWC101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-410
--- ---
4-12:00 --- --- ახალი რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (SDRW101) საკურსო
კვანტალიანი გულვერი
01-526
რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია (CRWT101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-527
--- ---
5-13:00 ახალი რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (SDRW101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-526
სალიანდაგო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (PTRW101) პრაქტიკული
რურუა ნუგზარ
01-673
რკინიგზის მიწის ვაკისი (RWR2101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-527
--- ---
6-14:00 რკინიგზის მიწის ვაკისი (RWR2101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-527
--- სალიანდაგო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (PTRW101) ლექცია
რურუა ნუგზარ
01-673
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- რკინიგზის მშენებლობა (RLWC101) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა
01-681
8-16:00 რკინიგზის მშენებლობა (RLWC101) საკურსო
შალამბერიძე რევაზ
01-527
--- რკინიგზის ლიანდაგის მოწყობა (DRWT101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-410
--- ---
9-17:00 ახალი რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (SDRW101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-529
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1470
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
1470.1-1
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური ნარევი (MACB101) ლაბორატორიული
ტატურაშვილი გურამ
01-412
--- --- --- --- ---
2-10:00
1470.1-1
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური ნარევი (MACB101) ლაბორატორიული
ტატურაშვილი გურამ
01-412
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლექცია
ელოშვილი ნანა
01-407
---
4-12:00 საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლექცია
ელოშვილი ნანა
01-529
---
1470.2-1
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-676
ქალაქების სატრანსპორტო დაგეგმარება (CTRP101) ლექცია
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
01-673
---
5-13:00 ---
1470.2-1
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-676
--- ---
6-14:00
1470.1-1
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-675
--- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) საკურსო
ელოშვილი ნანა
01-675
გვირაბები საავტომობილო გზებზე (TUOR101) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-681
---
7-15:00
1470.1-1
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-675
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური ნარევი (MACB101) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-675
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა (BHAPR01) პრაქტიკული
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-681
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა (BHAPR01) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-675
1470.2-1
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური ნარევი (MACB101) ლაბორატორიული
ტატურაშვილი გურამ
01-413
8-16:00 --- --- ---
1470.2-1
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური ნარევი (MACB101) ლაბორატორიული
ტატურაშვილი გურამ
01-413
9-17:00 --- ქალაქების სატრანსპორტო დაგეგმარება (CTRP101) საკურსო
ჩუბინიძე გიორგი
01-410
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1475
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ხიდების გაანგარიშების საფუძვლები (MACAB05) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-676
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ხიდური გადასასვლელები (BRCRO01) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-676
--- რკინაბეტონის ხიდები (RCBRI01) საკურსო
მაისურაძე ბორისი
01-676
--- ---
4-12:00 --- --- --- სატრანსპორტო გვირაბების გაანგარიშების საფუძვლები (PTTCA01) ლექცია
წულუკიძე ბორის
01-676
სატრანსპორტო გვირაბების კვლევაძიება (TRTOS01) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-681
---
5-13:00 --- --- --- სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობის დაპროექტება (DOBTT01) ლექცია
ყურაშვილი აბესალომი
01-676
სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობის დაპროექტება (DOBTT01) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე
01-673
---
6-14:00 --- --- რკინაბეტონის ხიდები (RCBRI01) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-676
სატრანსპორტო გვირაბების გაანგარიშების საფუძვლები (PTTCA01) პრაქტიკული
წულუკიძე ბორის
01-673
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობის დაპროექტება (DOBTT01) საკურსო
ყურაშვილი აბესალომი
01-681
რკინაბეტონის ხიდები (RCBRI01) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე
01-681
საგზაო ნაგებობები (ROSTR01) ლექცია
ყურაშვილი აბესალომი
01-408
9-17:00 სატრანსპორტო გვირაბების კვლევაძიება (TRTOS01) საკურსო
გრძელიშვილი მარინა
01-411
--- --- --- ---
10-18:00 ხიდური გადასასვლელები (BRCRO01) საკურსო
ჭურაძე კონსტანტინე
01-675
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1500
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
1500.1-11500.2-1
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლაბორატორიულირკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლაბორატორიული
ცაკიაშვილი ალექსი ნაკვეთაური ნინო
01-424.101-424
--- --- ---
3-11:00 მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (ORGAN01) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-409
ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-548
მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (ORGAN01) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-409
---
1500.1-11500.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიულიხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
დუმბაძე მარიამი ქორქია ქეთევან
01-416.101-416
---
4-12:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ლუტიძე გიორგი
01-513
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-527
--- --- სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-532
---
5-13:00 შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ფირცხალავა ვახტანგ
01-413
--- --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-521
---
6-14:00 ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი ლალი
01-420
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ხმელიძე თამაზ
01-527
--- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-513
---
7-15:00 ---
1500.1-11500.2-1
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე მეძმარიაშვილი გიორგი
01-51201-512.1
--- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლექცია
კახიანი ლია
01-521
---
8-16:00 --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) საკურსო
კახიანი ლია
01-529
--- --- --- ---
9-17:00 --- სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-532
--- --- --- ---
10-18:00 --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო
ფირცხალავა ვახტანგ
01-548
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1501
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ქორქია ქეთევან
01-521
---
2-10:00 --- --- --- --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი ლალი
01-420
---
3-11:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ლუტიძე გიორგი
01-513
ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-548
მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (ORGAN01) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-409
--- რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) საკურსო
კახიანი ლია
01-529
---
4-12:00 --- ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-527
მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (ORGAN01) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-409
--- სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-532
---
5-13:00 შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ფირცხალავა ვახტანგ
01-413
1501.1-11501.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიულიხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ქორქია ქეთევან
01-416.101-416
--- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-521
1501.1-11501.2-1
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლაბორატორიულირკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლაბორატორიული
ცაკიაშვილი ალექსი ნაკვეთაური ნინო
01-424.101-424
6-14:00 ---
1501.1-11501.2-1
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე მეძმარიაშვილი გიორგი
01-512.101-512
--- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-513
---
7-15:00 --- --- --- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლექცია
კახიანი ლია
01-521
სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-517
8-16:00 --- --- --- --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო
ფირცხალავა ვახტანგ
01-407
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1502
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-526
--- --- --- ---
4-12:00 --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-548
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ლუტიძე გიორგი
01-513
--- ---
5-13:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-513
1502.1-11502.2-1
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლაბორატორიულირკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლაბორატორიული
დუმბაძე მარიამი ნაკვეთაური ნინო
01-42401-424.1
--- --- --- მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (ORGAN01) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-411
6-14:00 რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ფურცხვანიძე ლონდა
01-526
1502.1-11502.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიულიხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ქორქია ქეთევან
01-41601-416.1
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია
01-521
--- მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (ORGAN01) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-413
7-15:00 --- სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-532
1502.1-11502.2-1
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე მეძმარიაშვილი გიორგი
01-51201-512.1
ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) პრაქტიკული
ტაბატაძე ანა
01-420
--- ---
8-16:00 --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-529
--- --- ---
9-17:00 --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ფირცხალავა ვახტანგ
01-322
შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო
ბერიძე გიორგი
01-548
--- --- ---
10-18:00 --- სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-532
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1503
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (ORGAN01) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-408
---
3-11:00 --- ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-526
--- --- --- ---
4-12:00 --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-548
--- --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო
ბერიძე გიორგი
01-305
1503.1-11503.2-1
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლაბორატორიულირკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლაბორატორიული
დუმბაძე მარიამი ნაკვეთაური ნინო
01-42401-424.1
5-13:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-513
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ფურცხვანიძე ლონდა
01-529
--- --- --- მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (ORGAN01) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-411
6-14:00 რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
--- --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ლუტიძე გიორგი
01-513
7-15:00 --- სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-532
ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) პრაქტიკული
ტაბატაძე ანა
01-420
--- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) საკურსო
ცაკიაშვილი ალექსი
01-521
8-16:00 ---
1503.1-11503.2-1
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე მეძმარიაშვილი გიორგი
01-51201-512.1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-529
--- --- სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-532
9-17:00 --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ფირცხალავა ვახტანგ
01-322
1503.1-11503.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიულიხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ქორქია ქეთევან
01-416.101-416
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1504
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) საკურსო
მაისურაძე გიორგი
01-527
--- --- --- ---
2-10:00 სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-532
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECN01) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-544
--- --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-532
---
3-11:00 --- --- --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-549
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) ლექცია
იმედაძე როინ
01-414
--- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-514
--- რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-529
6-14:00 შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-415
--- ტექნოლოგიური პროექტების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (CMOF101) ლექცია
ისააკიანი ზურაბ
01-602
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) პრაქტიკული
არუნაშვილი თამარ
01-513
--- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
7-15:00 --- --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-322
--- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-544
8-16:00 --- --- ტექნოლოგიური პროექტების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (CMOF101) პრაქტიკული
ისააკიანი ზურაბ
01-501
--- --- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECN01) პრაქტიკული
გიორგაძე მარიამ
01-410
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
ჩიტაძე ირაკლი
01-517
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1505
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECN01) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-544
--- --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-409
---
3-11:00 --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-517
--- --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-549
---
4-12:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-514
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECN01) პრაქტიკული
გიორგაძე მარიამ
01-412
5-13:00 შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) ლექცია
იმედაძე როინ
01-414
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
ჩიტაძე ირაკლი
01-532
--- --- შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-415
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-529
6-14:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) პრაქტიკული
არუნაშვილი თამარ
01-512
ტექნოლოგიური პროექტების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (CMOF101) პრაქტიკული
ისააკიანი ზურაბ
01-501
ტექნოლოგიური პროექტების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (CMOF101) ლექცია
ისააკიანი ზურაბ
01-602
--- --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
7-15:00 --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-322
--- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-544
8-16:00 რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) საკურსო
მახარობლიძე კახა
01-535
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-532
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1506
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-532
--- --- --- ---
2-10:00 --- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECN01) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-544
--- --- --- ---
3-11:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) პრაქტიკული
არუნაშვილი თამარ
01-514
--- --- --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-549
---
4-12:00 სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა
01-517
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) საკურსო
ცაკიაშვილი ალექსი
01-521
--- სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-517
---
5-13:00 შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) ლექცია
იმედაძე როინ
01-414
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECN01) პრაქტიკული
გიორგაძე მარიამ
01-412
--- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-529
6-14:00 --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
ჩიტაძე ირაკლი
01-517
ტექნოლოგიური პროექტების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (CMOF101) ლექცია
ისააკიანი ზურაბ
01-602
--- შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-414
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
7-15:00 --- ტექნოლოგიური პროექტების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (CMOF101) პრაქტიკული
ისააკიანი ზურაბ
01-501
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-322
--- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-544
8-16:00 --- --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-306
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1508
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-420
---
2-10:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
არუნაშვილი თამარ
01-517
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) პრაქტიკული
ავალიშვილი ლამარა
01-535
3-11:00 --- --- --- რღვევის მექანიკა მშენებლებისთვის (BUILD 01) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
01-415
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ვაჭარაძე ვალერი
01-513
4-12:00 --- --- --- რღვევის მექანიკა მშენებლებისთვის (BUILD 01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-414
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
01-415
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) ლექცია
წეროძე შოთა
01-544
5-13:00 --- --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) საკურსო
წეროძე შოთა
01-532
--- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-548
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ვაჭარაძე ვალერი
01-513
6-14:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-533
--- --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-323
7-15:00
1508.1-11508.2-1
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლაბორატორიულიშენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლაბორატორიული
ბერიძე ლია მეტრეველი გელა
01-41501-414
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა
01-527
შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-323
--- --- ---
8-16:00 ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი ლალი
01-420
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1509
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-527
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) საკურსო
წეროძე შოთა
01-527
--- ---
4-12:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა
01-533
რღვევის მექანიკა მშენებლებისთვის (BUILD 01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-414
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
01-415
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) ლექცია
წეროძე შოთა
01-544
5-13:00 --- --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) პრაქტიკული
ტაბატაძე ანა
01-420
ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-420
ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SSCAA01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-548
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ვაჭარაძე ვალერი
01-513
6-14:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-533
---
1509.1-11509.2-1
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლაბორატორიულიშენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლაბორატორიული
ბერიძე ლია მეტრეველი გელა
01-41401-415
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-323
7-15:00 --- --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-323
--- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ვაჭარაძე ვალერი
01-513
8-16:00 --- რღვევის მექანიკა მშენებლებისთვის (BUILD 01) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
01-414
--- --- --- შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
არუნაშვილი თამარ
01-517
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1515
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECN01) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-549
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
1515.1-11515.2-1
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრინციპი (POCOC01) ლაბორატორიულიკომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრინციპი (POCOC01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ ნოზაძე გიორგი
01-50101-502
--- --- --- ---
4-12:00 --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-323
--- --- --- ---
5-13:00 --- საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ACAAU05) პრაქტიკული
ბაქრაძე მურმან
01-407
--- --- --- ---
6-14:00 --- საინვესტიციო საქმიანობა მშენებლობაში (INVBB01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-322
--- --- --- ---
7-15:00 --- სამშენებლო წარმოების დაგეგმვა (BPOIN01) პრაქტიკული
ხოზრევანიძე როსტევან
01-410
მენეჯმენტი მშენებლობაში (MANAB01) პრაქტიკული
ვარდიაშვილი მარიამ
01-410
--- სამშენებლო წარმოების დაგეგმვა (BPOIN01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-409
---
8-16:00 კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრინციპი (POCOC01) ლექცია
თოდუა მიხეილ
01-602
მშენებლობის წარმოების ტექნოლოგია (MSWATEQ01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-517
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე
01-533
მენეჯმენტი მშენებლობაში (MANAB01) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
01-544
ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-544
საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ACAAU05) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-548
9-17:00 მშენებლობის წარმოების ტექნოლოგია (MSWATEQ01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
--- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-549
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
სანიკიძე მამუკა
01-527
ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-411
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECN01) პრაქტიკული
გიორგაძე მარიამ
01-412
10-18:00 საინვესტიციო საქმიანობა მშენებლობაში (INVBB01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ
01-407
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1516
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECN01) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-549
--- --- --- ---
2-10:00 --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-548
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-323
--- --- --- ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-407
5-13:00 --- სამშენებლო წარმოების დაგეგმვა (BPOIN01) პრაქტიკული
ხოზრევანიძე როსტევან
01-412
--- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECN01) პრაქტიკული
გიორგაძე მარიამ
01-408
6-14:00 --- საინვესტიციო საქმიანობა მშენებლობაში (INVBB01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-322
--- მენეჯმენტი მშენებლობაში (MANAB01) პრაქტიკული
ვარდიაშვილი მარიამ
01-412
--- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო
01-529
7-15:00 მშენებლობის წარმოების ტექნოლოგია (MSWATEQ01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-517
--- --- --- სამშენებლო წარმოების დაგეგმვა (BPOIN01) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-409
1516.1-11516.2-1
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრინციპი (POCOC01) ლაბორატორიულიკომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრინციპი (POCOC01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ ნოზაძე გიორგი
01-50101-502
8-16:00 კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრინციპი (POCOC01) ლექცია
თოდუა მიხეილ
01-602
--- --- მენეჯმენტი მშენებლობაში (MANAB01) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
01-544
ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-544
საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ACAAU05) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-548
9-17:00 მშენებლობის წარმოების ტექნოლოგია (MSWATEQ01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
--- --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
სანიკიძე მამუკა
01-527
--- საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ACAAU05) პრაქტიკული
ბაქრაძე მურმან
01-406
10-18:00 --- --- --- საინვესტიციო საქმიანობა მშენებლობაში (INVBB01) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ
01-413
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1520
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 არქიტექტურული სივრცის აღქმის მხატვრული საშუალებები (ARMAS06) პრაქტიკული
მაისურაძე მარინე
01-601
--- --- --- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) საკურსო
ლებანიძე ალექსანდრე
01-535
2-10:00 არქიტექტურის ესთეტიკა (AESTA06) პრაქტიკული
მეგრელიშვილი ლეილა
01-601
--- --- --- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-529
3-11:00 სამშენებლო ხელოვნება და ტექტონიკა (TEARB06) ლექცია
ყიფიანი გურამი
01-601
--- --- საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (ENGHY01) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა
01-601
--- ---
4-12:00 სამშენებლო ხელოვნება და ტექტონიკა (TEARB06) პრაქტიკული
ყიფიანი გურამი
01-601
--- --- არქიტექტურის ესთეტიკა (AESTA06) ლექცია
ბერეკაშვილი ქეთევან
01-601
--- რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) პრაქტიკული
ლებანიძე ალექსანდრე
01-535
5-13:00 ---
1520.1-11520.2-1
არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები (BAP0106) საკურსოარქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები (BAP0106) საკურსო
გოგოლაძე თამაზ შავაძე ზაქარია
01-60101-601.1
--- საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (ENGHY01) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა
01-601
--- ---
6-14:00 --- დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (ArchiCAD) (CAR0206) ლექცია
სულაშვილი მალხაზ
01-212ც
--- ნაგებობათა სეისმომედეგობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAM01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-601
--- ---
7-15:00 --- --- --- არქიტექტურული სივრცის აღქმის მხატვრული საშუალებები (ARMAS06) ლექცია
მაისურაძე მარინე
01-601
1520.1-11520.2-1
არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები (BAP0106) საკურსოარქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები (BAP0106) საკურსო
გოგოლაძე თამაზ შავაძე ზაქარია
01-601.101-601
---
8-16:00 --- ---
1520.1-11520.2-1
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) ლაბორატორიულირკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) ლაბორატორიული
მუხიგულიშვილი მიხეილი მახარობლიძე კახა
01-42401-424.1
---
1520.1-11520.2-1
არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები (BAP0106) საკურსოარქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები (BAP0106) საკურსო
გოგოლაძე თამაზ შავაძე ზაქარია
01-601.101-601
---
9-17:00 --- --- ნაგებობათა სეისმომედეგობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAM01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-601
--- --- ---
10-18:00 --- --- დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (ArchiCAD) (CAR0206) პრაქტიკული
სულაშვილი მალხაზ
01-212ც
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1525
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) საკურსო
წეროძე შოთა
01-517
2-10:00 --- ოპერაციული სისტემები (OPESI01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მირიან
01-501
მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
--- დისკრეტული მათემატიკა (DISMA01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-529
3-11:00 --- იმპერატიული დაპროგრამება (IMPRI01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
1525.1-11525.2-1
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემა AutoCad (ADSAC01) ლაბორატორიულიიმპერატიული დაპროგრამება (IMPRI01) ლაბორატორიული
ფილფანი ნინო ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-50101-502
--- --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) ლექცია
წეროძე შოთა
01-549
4-12:00 დისკრეტული მათემატიკა (DISMA01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
ოპერაციული სისტემები (OPESI01) ლექცია
კუბლაშვილი მირიან
01-602
პროგრამული პაკეტი Mathematica (PPM01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
---
1525.1-11525.2-1
იმპერატიული დაპროგრამება (IMPRI01) ლაბორატორიულიავტომატიზებული დაპროექტების სისტემა AutoCad (ADSAC01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი ფილფანი ნინო
01-50201-501
---
5-13:00 ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემა AutoCad (ADSAC01) ლექცია
ფილფანი ნინო
01-602
--- --- --- მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) პრაქტიკული
კაპანაძე ზურაბ
01-602
---
6-14:00
1525.1-11525.2-1
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) ლაბორატორიულირკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) ლაბორატორიული
დუმბაძე მარიამი მახარობლიძე კახა
01-424.101-424
---
1525.1-11525.2-1
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიულიმშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ თოდუა მიხეილ
01-50101-502
--- --- ---
7-15:00 რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) პრაქტიკული
მახარობლიძე კახა
01-529
---
1525.1-11525.2-1
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიულიმშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ თოდუა მიხეილ
01-50101-502
--- --- ---
8-16:00 მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
--- მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლექცია
კაპანაძე ზურაბ
01-602
--- --- ---
9-17:00 პროგრამული პაკეტი Mathematica (PPM01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
--- რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) საკურსო
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-533
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1526
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ოპერაციული სისტემები (OPESI01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მირიან
01-501
--- --- --- დისკრეტული მათემატიკა (DISMA01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
---
2-10:00
1526.1-11526.2-1
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემა AutoCad (ADSAC01) ლაბორატორიულიიმპერატიული დაპროგრამება (IMPRI01) ლაბორატორიული
ფილფანი ნინო ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-50101-502
--- მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
--- დისკრეტული მათემატიკა (DISMA01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-529
3-11:00 --- იმპერატიული დაპროგრამება (IMPRI01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
--- ---
1526.1-11526.2-1
იმპერატიული დაპროგრამება (IMPRI01) ლაბორატორიულიავტომატიზებული დაპროექტების სისტემა AutoCad (ADSAC01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი ფილფანი ნინო
01-50201-501
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) ლექცია
წეროძე შოთა
01-549
4-12:00 რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) პრაქტიკული
მახარობლიძე კახა
01-535
ოპერაციული სისტემები (OPESI01) ლექცია
კუბლაშვილი მირიან
01-602
პროგრამული პაკეტი Mathematica (PPM01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) პრაქტიკული
კაპანაძე ზურაბ
01-602
--- ---
5-13:00 ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემა AutoCad (ADSAC01) ლექცია
ფილფანი ნინო
01-602
--- პროგრამული პაკეტი Mathematica (PPM01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
--- ---
6-14:00
1526.1-11526.2-1
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიულიმშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ თოდუა მიხეილ
01-50101-502
--- რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) საკურსო
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-535
--- --- ---
7-15:00
1526.1-11526.2-1
მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიულიმშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ თოდუა მიხეილ
01-50101-502
--- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების აგების ტექნოლოგია (SSNAT01) საკურსო
წეროძე შოთა
01-517
--- --- ---
8-16:00 --- --- მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების სისტემა «Лира» (CADSL01) ლექცია
კაპანაძე ზურაბ
01-602
--- --- ---
9-17:00 --- ---
1526.1-11526.2-1
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) ლაბორატორიულირკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი გიორგი მახარობლიძე კახა
01-424.101-424
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1530
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურების საფუძვლები (HPP2101) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-222
---
2-10:00 --- --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურების საფუძვლები (HPP2101) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-226
---
3-11:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-226
--- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
გოგოლაძე ავთანდილ
01-222
---
4-12:00 ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-304
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
მშვიდობაძე ია
01-300
ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა
01-322
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ
01-206
---
5-13:00 სანაოსნო გზები და ნავსადგურები (WPORT01) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-206
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-512
--- ჰიდრონაგებობებისა და სამშენებლო კონსტრუქციების თბური რეჟიმები (HTHCS01) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
---
6-14:00 --- სანაოსნო გზები და ნავსადგურები (WPORT01) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
01-222
---
1530.1-11530.2-1
ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლაბორატორიულიჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლაბორატორიული
ზალიკაშვილი გიორგი ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-304.101-304
ჰიდრონაგებობებისა და სამშენებლო კონსტრუქციების თბური რეჟიმები (HTHCS01) ლექცია
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
---
7-15:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობათა მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები (PHWO101) საკურსო
დალაქიშვილი გიორგი
01-222
--- ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) საკურსო
კუპრეიშვილი შორენა
01-412
--- ---
8-16:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობათა მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები (PHWO101) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-206
--- --- --- ---
9-17:00 --- ნაგებობათა ჰიდრავლიკა (HYRST01) პრაქტიკული
დანელია ზურაბ
01-304
--- --- --- ---
10-18:00 --- ნაგებობათა ჰიდრავლიკა (HYRST01) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-304
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1531
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ჰიდროელექტროსადგურები 1 (HPP0101) პრაქტიკული
ნარიმანიძე ნინა
01-206
--- --- --- --- ---
3-11:00 ჰიდროელექტროსადგურები 1 (HPP0101) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-222
--- --- ჰიდრორესურსებით სარგებლობა და მისი გავლენა ეკოლოგიურ წონასწორობაზე (HRHE101) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224
ჰ/ტ მშენებლობის წარმოების თანამედროვე ტენდენციები (MTHC101) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-226
---
4-12:00 --- --- ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა
01-322
ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) საკურსო
კუპრეიშვილი შორენა
01-411
5-13:00 --- --- ჰესების ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (COND101) ლექცია
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
--- ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-206
ჰიდროელექტროსადგურები 1 (HPP0101) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე
01-206
6-14:00 --- --- --- ბიზნეს–დაგეგმვა (BPL0101) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-226
ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის პროექტირება (DHEC101) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-206
---
7-15:00 --- --- ჰესების ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (COND101) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
ბიზნეს–დაგეგმვა (BPL0101) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-226
ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-222
---
8-16:00 --- --- --- ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის პროექტირება (DHEC101) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-222
ჰიდრორესურსებით სარგებლობა და მისი გავლენა ეკოლოგიურ წონასწორობაზე (HRHE101) ლექცია
თოფურია მარინე
01-224
---
9-17:00 --- --- --- ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-304
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1532
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ჰიდროლოგია, ჰიდრომეტრია და ოკეანოლოგია (OCEAN01) საკურსო
თოფურია მარინე
01-222
კონტინენტალური შელფის ბუნებრივი პირობები (CONT101) პრაქტიკული
კოდუა მანონი
01-226
--- ---
4-12:00 --- --- წყლის ტალღურ მოძრაობათა თეორიის ელემენტები (SWAVE01) ლექცია
კოდუა მანონი
01-226
1532.1-11532.2-1
ნაგებობათა ჰიდრავლიკა (სპეცკურსი) (SYDSP01) ლაბორატორიულინაგებობათა ჰიდრავლიკა (სპეცკურსი) (SYDSP01) ლაბორატორიული
ზალიკაშვილი გიორგი კოდუა მანონი
01-30401-304.1
--- ---
5-13:00 --- --- კონტინენტალური შელფის ბუნებრივი პირობები (CONT101) ლექცია
კოდუა მანონი
01-206
საზღვაო მშენებლობის უსაფრთხოება (SBSAF01) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-222
საზღვაო ტრანსპორტი და გადაზიდვები (SEATR01) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
---
6-14:00 ჰიდროლოგია, ჰიდრომეტრია და ოკეანოლოგია (OCEAN01) ლექცია
თოფურია მარინე
01-226
--- --- წყლის ტალღურ მოძრაობათა თეორიის ელემენტები (SWAVE01) პრაქტიკული
კოდუა მანონი
01-222
საზღვაო ტრანსპორტი და გადაზიდვები (SEATR01) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
---
7-15:00 --- --- --- საზღვაო მშენებლობის უსაფრთხოება (SBSAF01) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-206
ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORTS01) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
01-226
---
8-16:00 ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORTS01) საკურსო
საყვარელიძე ამირან
01-222
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (სახმელეთო სამუშაოები) (SINS101) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-226
--- ნაგებობათა ჰიდრავლიკა (სპეცკურსი) (SYDSP01) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-304
ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORTS01) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-222
---
9-17:00 სამდინარო ჰიდროტექნიკური ნაგებობები და ჰიდროელექტროსადგურები (მოკლე კურსი) (RIVEN01) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-304
--- --- --- ---
10-18:00 საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (სახმელეთო სამუშაოები) (SINS101) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი
01-206
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1535
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- გრუნტების გამოკვლევის საველე მეთოდები (STMIS01) ლექცია
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
---
2-10:00 კომუნალური მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (UTBOM01) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-409
--- --- --- ---
3-11:00 შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) პრაქტიკული
კლდიაშვილი ვალერიანი
01-548
--- --- ---
1535.2-1
გრუნტების რეოლოგია (SOLRE01) ლაბორატორიული
ლუტიძე გიორგი
01-300
---
4-12:00 ქალაქის საინჟინრო ნაგებობები (CENGC01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-512
--- --- --- --- ---
5-13:00 ქალაქის საინჟინრო ნაგებობები (CENGC01) პრაქტიკული
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-512
გრუნტების რეოლოგია (SOLRE01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-300
--- ---
6-14:00 მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
--- შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია
01-512
--- --- ---
7-15:00 საძირკვლები რთულ გეოლოგიურ პირობებში (FISGC01) პრაქტიკული
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
საძირკვლები რთულ გეოლოგიურ პირობებში (FISGC01) ლექცია
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-323
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
მშვიდობაძე ია
01-300
--- ---
8-16:00 --- გრუნტების გამოკვლევის საველე მეთოდები (STMIS01) პრაქტიკული
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
1535.1-1
გრუნტების რეოლოგია (SOLRE01) ლაბორატორიული
ლუტიძე გიორგი
01-300
მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
--- ---
9-17:00 --- შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-512
--- --- ---
10-18:00 --- კომუნალური მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (UTBOM01) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-409
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1540
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- საშენი მასალების საწარმოების მოწყობილობები და დანადგარები (EOBME01) ლექცია
ნადირაძე ანზორ
01-306
საშენი მასალების საწარმოების მოწყობილობები და დანადგარები (EOBME01) პრაქტიკული
ნადირაძე ანზორ
01-306
--- პროცესები და აპარატები საშენ მასალათა ტექნოლოგიაში (PEBMT01) საკურსო
ლორთქიფანიძე მერაბ
01-306
2-10:00 --- --- --- ბეტონმცოდნეობა ( CONSC01) პრაქტიკული
ნადირაძე ანზორ
01-306
3-11:00 --- --- --- --- --- ბეტონმცოდნეობა ( CONSC01) ლექცია
ნადირაძე ანზორ
01-306
4-12:00 --- ხის კონსტრუქციები (WOODC01) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- საშენი მასალების კვლევა–ძიებისა და კონტროლის მეთოდები (CMRCM01) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-306
6-14:00 --- ხის კონსტრუქციები (WOODC01) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
--- --- --- საშენი მასალების კვლევა–ძიებისა და კონტროლის მეთოდები (CMRCM01) პრაქტიკული
ჩიქოვანი არჩილ
01-306
7-15:00 პროცესები და აპარატები საშენ მასალათა ტექნოლოგიაში (PEBMT01) პრაქტიკული
ლორთქიფანიძე მერაბ
01-305
ბეტონის შემვსებების ტექნოლოგია (TEOCA01) პრაქტიკული
უგულავა ლიანა
01-305
--- --- --- პროცესები და აპარატები საშენ მასალათა ტექნოლოგიაში (PEBMT01) ლექცია
ტურძელაძე მალხაზ
01-305
8-16:00 ბეტონის შემვსებების ტექნოლოგია (TEOCA01) ლექცია
უგულავა ლიანა
01-305
1540.1-11540.2-1
ხის კონსტრუქციები (WOODC01) ლაბორატორიულიხის კონსტრუქციები (WOODC01) ლაბორატორიული
ფურცხვანიძე ლონდა ვერულაშვილი ფატიმა
01-41601-521
--- --- --- არაორგანული შემკვრელი ნივთიერებები და დანამატები (IBSAI01) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-306
9-17:00
1540.1-1
არაორგანული შემკვრელი ნივთიერებები და დანამატები (IBSAI01) ლაბორატორიული
ქარუმიძე ზეინაბ
01-305
--- --- --- ---
1540.2-1
არაორგანული შემკვრელი ნივთიერებები და დანამატები (IBSAI01) ლაბორატორიული
ქარუმიძე ზეინაბ
01-305
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1545
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ---
1545.1-1
გაზმომარაგება (GAZSP01) ლაბორატორიული
მესტვირიშვილი შოთა
01-318
2-10:00 --- --- --- --- --- გაზმომარაგება (GAZSP01) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა
01-309
3-11:00 თბომაგენერირებელი დანადგარები (HEGEI01) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი
01-318
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- წყლით და ორთქლით გათბობის სისტემები (WATE101) საკურსო
გრძელიშვილი მამული
01-308
--- თბოგაზმომარაგებისა და ვენტილაციის სისტემების ავტომატიზაცია (AUTO 101) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა
01-308
5-13:00
1545.1-1
წყლით და ორთქლით გათბობის სისტემები (WATE101) ლაბორატორიული
კოპალიანი ალექსი
01-318
გაზმომარაგება (GAZSP01) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა
01-308
--- წყლით და ორთქლით გათბობის სისტემები (WATE101) პრაქტიკული
კოპალიანი ალექსი
01-309
--- გათბობის, ვენტილაციის და ჰაერის კონდიცირების სისტემების სითბო-სიცივით მომარაგება. (SUPP101) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-318
6-14:00 --- თბომაგენერირებელი დანადგარები (HEGEI01) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
--- --- --- გათბობის, ვენტილაციის და ჰაერის კონდიცირების სისტემების სითბო-სიცივით მომარაგება. (SUPP101) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-309
7-15:00 --- --- --- წყლით და ორთქლით გათბობის სისტემები (WATE101) ლექცია
გრძელიშვილი მამული
01-308
1545.2-1
წყლით და ორთქლით გათბობის სისტემები (WATE101) ლაბორატორიული
კოპალიანი ალექსი
01-318
8-16:00 --- თბოგაზმომარაგებისა და ვენტილაციის სისტემების ავტომატიზაცია (AUTO 101) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა
01-308
ვენტილაცია (VENTI01) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-309
--- ვენტილაცია (VENTI01) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-309
---
9-17:00 --- ვენტილაცია (VENTI01) საკურსო
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-318
--- ---
1545.2-1
გაზმომარაგება (GAZSP01) ლაბორატორიული
მესტვირიშვილი შოთა
01-318
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1550
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-218
--- ---
2-10:00 --- --- --- წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-407
---
1550.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
ბზიავა კონსტანტინე
01-409
3-11:00 --- --- --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) საკურსო
ნაცვლიშვილი მარინა
01-218
--- ---
4-12:00 --- --- --- ბუნებრივი წყლების მიღება (ACCNW01) ლექცია
სოსელია გურამი
01-212
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
ხატიური ხათუნა
01-408
1550.2-1
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) ლაბორატორიული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-206
5-13:00 სამრეწველო წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWW01) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ
01-212
--- --- შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212
---
6-14:00 წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-411
--- --- --- ბუნებრივი წყლების მიღება (ACCNW01) პრაქტიკული
გორდეზიანი ქეთევან
01-411
---
7-15:00 სამრეწველო წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWW01) საკურსო
გვიშიანი ზურაბ
01-212
--- --- --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-218
---
8-16:00
1550.1-1
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) ლაბორატორიული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212
--- შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-218
--- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-218
---
9-17:00 --- --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-218
--- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ბზიავა კონსტანტინე
01-212
---
10-18:00 --- --- --- ---
1550.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
ბზიავა კონსტანტინე
01-218
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1551
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- სამრეწველო წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWW01) საკურსო
გვიშიანი ზურაბ
01-218
2-10:00 --- --- --- წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-407
--- ბუნებრივი წყლების მიღება (ACCNW01) პრაქტიკული
გორდეზიანი ქეთევან
01-408
3-11:00 --- --- --- შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-222
--- ---
4-12:00
1551.1-1
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) ლაბორატორიული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-226
--- --- ბუნებრივი წყლების მიღება (ACCNW01) ლექცია
სოსელია გურამი
01-212
--- ---
5-13:00 სამრეწველო წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWW01) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ
01-212
--- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-218
--- ---
6-14:00 წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-411
--- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) საკურსო
ნაცვლიშვილი მარინა
01-218
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-218
--- ---
7-15:00
1551.2-1
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) ლაბორატორიული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-226
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ბზიავა კონსტანტინე
01-212
--- --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-218
---
8-16:00
1551.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
ბზიავა კონსტანტინე
01-408
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
ხატიური ხათუნა
01-548
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცივი წყალმომარაგების სისტემები (SPECW01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-218
--- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-218
---
9-17:00
1551.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
ბზიავა კონსტანტინე
01-212
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1555
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომასაგადაცემა (TECHN01) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
1555.2-1
შენობათა ცივი წყლით მომარაგება (TPCWS01) ლაბორატორიული
ცინაძე ზაალ
01-413
--- გათბობა (HEATI01) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მამული
01-318
შენობა-ნაგებობების წყალარინების სისტემები (BUSSY01) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-212
5-13:00 --- --- შენობათა ცივი წყლით მომარაგება (TPCWS01) საკურსო
ცინაძე ზაალ
01-549
--- გათბობა (HEATI01) საკურსო
გრძელიშვილი მამული
01-308
შენობა-ნაგებობების წყალარინების სისტემები (BUSSY01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-212
6-14:00 --- --- ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომასაგადაცემა (TECHN01) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი
01-318
სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) ლექცია
გრძელიშვილი მამული
01-308
შენობათა საინჟინრო სისტემების სითბოსიცივით მომარაგება. (HEAIN01) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-308
---
7-15:00 შიგა წყალმომარაგება და წყალარინება სამრეწველო და სოფლის მეურნეობის საწარმოებში (PIAE101) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-218
--- --- შენობათა ცივი წყლით მომარაგება (TPCWS01) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-218
--- შიგა წყალმომარაგება და წყალარინება სამრეწველო და სოფლის მეურნეობის საწარმოებში (PIAE101) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-212
8-16:00 --- --- ---
1555.1-1
შენობათა ცივი წყლით მომარაგება (TPCWS01) ლაბორატორიული
ცინაძე ზაალ
01-408
შენობათა საინჟინრო სისტემების სითბოსიცივით მომარაგება. (HEAIN01) პრაქტიკული
დენისოვა ირინა
01-318
9-17:00 --- --- --- --- --- გათბობა (HEATI01) ლექცია
გრძელიშვილი მამული
01-308
10-18:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მამული
01-308
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1565
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- სალიანდაგო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (PTRW101) საკურსო
რურუა ნუგზარ
01-673
რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია (CRWT101) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე
01-681
--- --- რკინიგზის მიწის ვაკისი (RWR2101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-526
3-11:00 --- --- --- --- ახალი რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (SDRW101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-526
4-12:00 --- რკინიგზის მშენებლობა (RLWC101) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა
01-681
სალიანდაგო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (PTRW101) ლექცია
რურუა ნუგზარ
01-673
--- --- ---
5-13:00 --- რკინიგზის ლიანდაგის მოწყობა (DRWT101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-526
--- ---
6-14:00 --- --- რკინიგზის მშენებლობა (RLWC101) საკურსო
შალამბერიძე რევაზ
01-527
რკინიგზის მშენებლობა (RLWC101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-527
ახალი რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (SDRW101) საკურსო
კვანტალიანი გულვერი
01-526
---
7-15:00 --- --- --- რკინიგზის ლიანდაგის მოწყობა (DRWT101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-526
რკინიგზის მიწის ვაკისი (RWR2101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-526
---
8-16:00 --- --- სალიანდაგო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (PTRW101) პრაქტიკული
რურუა ნუგზარ
01-673
--- ახალი რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (SDRW101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-529
---
9-17:00 რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია (CRWT101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-527
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1570
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლექცია
ელოშვილი ნანა
01-410
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 გვირაბები საავტომობილო გზებზე (TUOR101) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-676
--- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა (BHAPR01) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-681
--- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლექცია
ელოშვილი ნანა
01-675
5-13:00
1570.2-1
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-675
---
1570.1-1
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-676
6-14:00 ---
1570.2-1
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-675
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა (BHAPR01) პრაქტიკული
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-675
1570.1-1
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) ლაბორატორიული
ელოშვილი ნანა
01-676
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური ნარევი (MACB101) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-676
7-15:00 ქალაქების სატრანსპორტო დაგეგმარება (CTRP101) ლექცია
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
01-673
--- --- ქალაქების სატრანსპორტო დაგეგმარება (CTRP101) საკურსო
ჩუბინიძე გიორგი
01-413
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტების საფუძვლები (BHAD101) საკურსო
ელოშვილი ნანა
01-676
8-16:00 --- --- ---
1570.2-1
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური ნარევი (MACB101) ლაბორატორიული
ტატურაშვილი გურამ
01-406
---
9-17:00 --- --- ---
1570.2-1
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური ნარევი (MACB101) ლაბორატორიული
ტატურაშვილი გურამ
01-406
1570.1-1
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური ნარევი (MACB101) ლაბორატორიული
ტატურაშვილი გურამ
01-411
10-18:00 --- --- --- --- ---
1570.1-1
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური ნარევი (MACB101) ლაბორატორიული
ტატურაშვილი გურამ
01-411
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1575
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- რკინაბეტონის ხიდები (RCBRI01) საკურსო
მაისურაძე ბორისი
01-676
--- ---
2-10:00 --- --- --- სატრანსპორტო გვირაბების გაანგარიშების საფუძვლები (PTTCA01) პრაქტიკული
წულუკიძე ბორის
01-676
--- ---
3-11:00 --- --- --- რკინაბეტონის ხიდები (RCBRI01) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე
01-673
--- ---
4-12:00 --- ხიდების გაანგარიშების საფუძვლები (MACAB05) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-676
--- --- სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობის დაპროექტება (DOBTT01) საკურსო
ჭურაძე კონსტანტინე
01-676
---
5-13:00 --- --- სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობის დაპროექტება (DOBTT01) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე
01-675
საგზაო ნაგებობები (ROSTR01) ლექცია
ყურაშვილი აბესალომი
01-408
---
6-14:00 --- რკინაბეტონის ხიდები (RCBRI01) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-676
--- --- ---
7-15:00 სატრანსპორტო გვირაბების კვლევაძიება (TRTOS01) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-676
--- --- ხიდური გადასასვლელები (BRCRO01) საკურსო
ჭურაძე კონსტანტინე
01-675
---
8-16:00 სატრანსპორტო გვირაბების კვლევაძიება (TRTOS01) საკურსო
გრძელიშვილი მარინა
01-410
ხიდური გადასასვლელები (BRCRO01) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-676
სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობის დაპროექტება (DOBTT01) ლექცია
ყურაშვილი აბესალომი
01-676
--- სატრანსპორტო გვირაბების გაანგარიშების საფუძვლები (PTTCA01) ლექცია
წულუკიძე ბორის
01-676
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1600
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1600.1-11600.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ანდღულაძე შალვა წეროძე ხათუნა
02-61002-611
--- ---
3-11:00 --- --- ---
1600.1-11600.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
კუჭუხიძე დიმიტრი დენისოვა ირინა
01-318.101-318
--- ---
4-12:00 --- წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-218
--- --- --- ---
5-13:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
მურღულია ნუგზარ
01-506
არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-409
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-544
წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-549
--- ---
6-14:00 მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-322
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-323
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-409
--- ---
7-15:00 ---
1600.1-11600.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
სურმავა აზა თოფურია მარინე
01-304.101-304
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-409
--- --- ---
8-16:00 --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-605
--- ---
1600.1-11600.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ჩიქოვანი არჩილ გოცაძე დალი
01-30601-410
---
9-17:00 --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
უგულავა ლიანა
01-544
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
1600.1-11600.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ფაჩულია ვაჟა კვიციანი ტარიელ
01-604.101-604
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1601
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1601.1-11601.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
კუჭუხიძე დიმიტრი დენისოვა ირინა
01-31801-318.1
--- ---
3-11:00 --- --- ---
1601.1-11601.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ანდღულაძე შალვა წეროძე ხათუნა
02-60902-610
--- ---
4-12:00 --- --- ---
1601.1-11601.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ფაჩულია ვაჟა კვიციანი ტარიელ
01-60401-604.1
1601.1-11601.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ჩიქოვანი არჩილ ნარეკლიშვილი თეა
01-30601-412
---
5-13:00 --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-544
წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-549
წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-410
---
6-14:00 მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-322
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-323
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-409
არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-409
---
7-15:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
მურღულია ნუგზარ
01-506
--- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-409
---
1601.1-11601.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
სურმავა აზა თოფურია მარინე
01-30401-304.1
---
8-16:00 --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-605
--- --- --- ---
9-17:00 --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
უგულავა ლიანა
01-544
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1602
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1602.1-11602.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ფაჩულია ვაჟა კვიციანი ტარიელ
01-604.101-604
--- --- ---
4-12:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
მურღულია ნუგზარ
01-506
---
1602.1-11602.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ანდღულაძე შალვა წეროძე ხათუნა
02-61002-611
--- --- ---
5-13:00
1602.1-11602.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
სურმავა აზა თოფურია მარინე
01-304.101-304
--- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-544
წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-549
1602.1-11602.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
კუჭუხიძე დიმიტრი დენისოვა ირინა
01-31801-318.1
---
6-14:00 მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-322
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-323
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-409
წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-410
---
7-15:00 --- --- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-409
--- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-410
---
8-16:00
1602.1-11602.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ჩიქოვანი არჩილ ნარეკლიშვილი თეა
01-30601-412
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-605
--- --- --- ---
9-17:00 --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
უგულავა ლიანა
01-544
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1603
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-218
--- --- --- ---
4-12:00 --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
მურღულია ნუგზარ
01-506
1603.1-11603.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
სურმავა აზა თოფურია მარინე
01-304.101-304
1603.1-11603.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე წეროძე ხათუნა
02-61002-609
--- ---
5-13:00
1603.1-11603.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ფაჩულია ვაჟა კვიციანი ტარიელ
01-60401-604.1
1603.1-11603.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ჩიქოვანი არჩილ ნარეკლიშვილი თეა
01-30601-411
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-544
წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-549
--- ---
6-14:00 მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-322
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
--- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-409
--- ---
7-15:00 არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-322
არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-549
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-409
--- --- ---
8-16:00
1603.1-11603.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
ბარამიძე სიმონ დენისოვა ირინა
01-31801-318.1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-605
--- --- --- ---
9-17:00 --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
უგულავა ლიანა
01-544
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1604
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ლომიძე ვაჟა
01-506
არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-549
3-11:00 --- --- --- --- წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-410
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-544
4-12:00 ---
1604.1-11604.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
სურმავა აზა თოფურია მარინე
01-30401-304.1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-544
--- --- ---
5-13:00 --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ლომიძე ვაჟა
01-506
---
1604.1-11604.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-60401-604.1
---
6-14:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-605
1604.1-11604.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
ბარამიძე სიმონ დენისოვა ირინა
01-318.101-318
--- წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-549
--- ---
7-15:00 არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-322
1604.1-11604.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ჩიქოვანი არჩილ ნარეკლიშვილი თეა
01-30601-408
--- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
ბარამიძე სიმონ
01-544
--- ---
8-16:00
1604.1-11604.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ანდღულაძე შალვა მასხარაშვილი ლილი
02-61002-611
--- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-548
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1605
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-544
4-12:00 --- --- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-544
--- --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-306
5-13:00 --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ლომიძე ვაჟა
01-506
1605.1-11605.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
ბარამიძე სიმონ დენისოვა ირინა
01-318.101-318
--- ---
6-14:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-605
---
1605.1-11605.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-604.101-604
წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-549
--- ---
7-15:00 არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-322
1605.1-11605.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ანდღულაძე შალვა მასხარაშვილი ლილი
02-60902-610
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ლომიძე ვაჟა
01-408
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
ბარამიძე სიმონ
01-544
--- ---
8-16:00 ---
1605.1-11605.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ჩიქოვანი არჩილ ნარეკლიშვილი თეა
01-30601-407
1605.1-11605.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
სურმავა აზა თოფურია მარინე
01-30401-304.1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-548
--- ---
9-17:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-410
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1606
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
1606.1-11606.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე წეროძე ხათუნა
02-60902-610
--- --- ---
3-11:00 --- ---
1606.1-11606.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
ბარამიძე სიმონ დენისოვა ირინა
01-31801-318.1
--- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-544
4-12:00 --- --- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-544
--- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ლომიძე ვაჟა
01-410
---
5-13:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-218
--- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ლომიძე ვაჟა
01-506
---
1606.1-11606.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ჩიქოვანი არჩილ ნარეკლიშვილი თეა
01-30601-412
არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-305
6-14:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-605
---
1606.1-11606.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ნარიმანიძე ნინა
01-224.101-224
წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-549
არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო
ქიქოძე ნინო
01-413
---
7-15:00 --- --- --- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
ბარამიძე სიმონ
01-544
--- ---
8-16:00 --- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-548
1606.1-11606.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-604.101-604
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1607
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-544
4-12:00 --- --- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-544
1607.1-11607.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ჩიქოვანი არჩილ ნარეკლიშვილი თეა
01-30601-408
--- ---
5-13:00 --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ლომიძე ვაჟა
01-506
არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო
ქიქოძე ნინო
01-305
--- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-305
6-14:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-605
--- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ლომიძე ვაჟა
01-411
წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-549
1607.1-11607.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ნარიმანიძე ნინა
01-224.101-224
---
7-15:00 --- --- --- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
ბარამიძე სიმონ
01-544
1607.1-11607.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-604.101-604
---
8-16:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-411
--- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-548
--- ---
9-17:00
1607.1-11607.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე წეროძე ხათუნა
02-61102-609
--- --- --- --- ---
10-18:00
1607.1-11607.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
ბარამიძე სიმონ დენისოვა ირინა
01-318.101-318
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1608
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-409
--- --- ---
3-11:00
1608.1-11608.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-30601-305
--- წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-548
მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-548
--- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ჭყოიძე რამაზ
01-506
4-12:00
1608.1-11608.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ნარიმანიძე ნინა
01-22401-224.1
--- --- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-549
--- წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-218
5-13:00 --- ---
1608.1-11608.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე წეროძე ხათუნა
02-60902-610
--- --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-305
6-14:00 --- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-548
---
1608.1-11608.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ბაღათურია გურამი ციცქიშვილი ზურაბ
01-60401-604.1
7-15:00 --- --- ---
1608.1-11608.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
კოპალიანი ალექსი დენისოვა ირინა
01-31801-318.1
--- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო
ქიქოძე ნინო
01-548
8-16:00 --- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
ბარამიძე სიმონ
01-544
--- --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ჭყოიძე რამაზ
01-506
9-17:00 --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-605
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1609
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-409
--- --- წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-218
3-11:00 --- --- წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-548
მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-548
--- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ჭყოიძე რამაზ
01-506
4-12:00
1609.1-11609.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-30601-305
--- --- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-549
--- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-409
5-13:00 --- --- --- --- --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო
მეგრელიშვილი ლეილა
01-544
6-14:00
1609.1-11609.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე კოკილაშვილი რაული
02-61002-609
1609.1-11609.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ნარიმანიძე ნინა
01-22401-224.1
--- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-548
--- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ჭყოიძე რამაზ
01-506
7-15:00 ---
1609.1-11609.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
კოპალიანი ალექსი დენისოვა ირინა
01-31801-318.1
--- --- ---
1609.1-11609.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ბაღათურია გურამი ციცქიშვილი ზურაბ
01-604.101-604
8-16:00 --- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
ბარამიძე სიმონ
01-544
--- --- --- ---
9-17:00 --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-605
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1610
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-409
1610.1-11610.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ბაღათურია გურამი ციცქიშვილი ზურაბ
01-60401-604.1
1610.1-11610.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
კოპალიანი ალექსი დენისოვა ირინა
01-318.101-318
---
3-11:00 არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო
მეგრელიშვილი ლეილა
01-544
--- წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-548
მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-548
1610.1-11610.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-30601-305
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ჭყოიძე რამაზ
01-506
4-12:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-212
--- --- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-549
--- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-409
5-13:00 --- --- --- ---
1610.1-11610.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ნარიმანიძე ნინა
01-224.101-224
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ჭყოიძე რამაზ
01-506
6-14:00 --- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-548
1610.1-11610.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე კოკილაშვილი რაული
02-61102-610
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
ბარამიძე სიმონ
01-544
--- --- --- ---
9-17:00 --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-605
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1611
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-407
---
1611.1-11611.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე ბაგრატიონი ნინო
02-61102-609
---
2-10:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-409
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ჭყოიძე რამაზ
01-506
--- ---
3-11:00 --- --- წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-548
მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-548
1611.1-11611.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
კოპალიანი ალექსი დენისოვა ირინა
01-318.101-318
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ჭყოიძე რამაზ
01-506
4-12:00 --- ---
1611.1-11611.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-30601-305
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-549
--- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-409
5-13:00 --- ---
1611.1-11611.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ნარიმანიძე ნინა
01-22401-224.1
--- ---
1611.1-11611.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ბაღათურია გურამი ციცქიშვილი ზურაბ
01-604.101-604
6-14:00 --- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-548
--- ---
7-15:00 --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო
მეგრელიშვილი ლეილა
01-544
--- --- --- ---
8-16:00 --- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
ბარამიძე სიმონ
01-544
--- --- --- ---
9-17:00 --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-605
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1612
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1612.1-11612.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-30601-305
--- წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-409
---
4-12:00 --- ---
1612.1-11612.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
კოპალიანი ალექსი დენისოვა ირინა
01-318.101-318
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-548
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
ბაღათურია გურამი
01-409
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ტურაშვილი ვახტანგ
01-408
5-13:00 --- --- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
კოპალიანი ალექსი
01-548
მათემატიკა 3 (MATH033) პრაქტიკული
წიკლაური ზვიად
01-411
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-605
მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-409
6-14:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-409
--- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-548
7-15:00 --- --- --- --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო
ქიქოძე ნინო
01-549
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
8-16:00
1612.1-11612.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-30401-304.1
--- --- ---
1612.1-11612.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
დემეტრაძე მარინე მასხარაშვილი ლილი
02-60902-610
წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-544
9-17:00
1612.1-11612.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ბაღათურია გურამი ციცქიშვილი ზურაბ
01-60401-604.1
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1613
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1613.1-11613.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-30401-304.1
--- --- --- ---
2-10:00 ---
1613.1-11613.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-30601-305
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო
ქიქოძე ნინო
01-407
წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-409
---
4-12:00 --- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-548
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
ბაღათურია გურამი
01-409
---
5-13:00 --- --- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
კოპალიანი ალექსი
01-548
წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-218
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-605
მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-409
6-14:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-409
--- --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-548
7-15:00 --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ტურაშვილი ვახტანგ
01-407
მათემატიკა 3 (MATH033) პრაქტიკული
წიკლაური ზვიად
01-549
--- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00
1613.1-11613.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
კოპალიანი ალექსი დენისოვა ირინა
01-31801-318.1
---
1613.1-11613.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
დემეტრაძე მარინე მასხარაშვილი ლილი
02-60902-610
--- --- ---
10-18:00
1613.1-11613.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ბაღათურია გურამი ციცქიშვილი ზურაბ
01-60401-604.1
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1614
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ---
1614.1-11614.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ბაღათურია გურამი ციცქიშვილი ზურაბ
01-60401-604.1
--- ---
2-10:00 ---
1614.1-11614.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-304.101-304
--- წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-549
--- ---
3-11:00 ---
1614.1-11614.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-30601-305
--- --- წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-409
---
4-12:00 --- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-548
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
ბაღათურია გურამი
01-409
---
5-13:00 --- --- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
კოპალიანი ალექსი
01-548
--- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-605
მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-409
6-14:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-409
--- --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-548
7-15:00 --- --- მათემატიკა 3 (MATH033) პრაქტიკული
წიკლაური ზვიად
01-548
--- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
8-16:00 --- --- --- --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო
ქიქოძე ნინო
01-549
9-17:00 --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
--- --- ---
10-18:00 --- ---
1614.1-11614.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
დემეტრაძე მარინე მასხარაშვილი ლილი
02-61002-609
--- ---
1614.1-11614.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
კოპალიანი ალექსი დენისოვა ირინა
01-31801-318.1
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1615
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1615.1-11615.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-304.101-304
1615.1-11615.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-30601-305
მათემატიკა 3 (MATH033) პრაქტიკული
წიკლაური ზვიად
01-411
3-11:00 არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
მალაღურაძე მარიამ
01-322
--- --- წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-212
წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-409
4-12:00 არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო
მალაღურაძე მარიამ
01-548
--- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-548
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
ბაღათურია გურამი
01-409
1615.1-11615.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ბაღათურია გურამი ციცქიშვილი ზურაბ
01-604.101-604
5-13:00 --- --- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
კოპალიანი ალექსი
01-548
--- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-605
მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-409
6-14:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-409
1615.1-11615.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
კოპალიანი ალექსი დენისოვა ირინა
01-318.101-318
--- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ტურაშვილი ვახტანგ
01-408
7-15:00 --- ---
1615.1-11615.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე მასხარაშვილი ლილი
02-61102-610
--- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1616
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
მალაღურაძე მარიამ
01-322
--- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
უგულავა ლიანა
01-549
--- ---
4-12:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-409
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-601
--- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
ბარამიძე სიმონ
01-544
--- ---
5-13:00 არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო
მალაღურაძე მარიამ
01-407
1616.1-11616.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
ბარამიძე სიმონ დენისოვა ირინა
01-318.101-318
--- მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
ხოჭოლავა ვლადიმერ
01-409
--- ---
6-14:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
გიორგობიანი რუსუდან
01-507
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ქადარია იური
01-549
--- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-544
--- ---
7-15:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ
01-544
--- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- ---
8-16:00 ---
1616.1-11616.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ნარიმანიძე ნინა
01-224.101-224
---
1616.1-11616.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
დემეტრაძე მარინე გელეიშვილი ირინე
02-60902-610
--- ---
9-17:00 ---
1616.1-11616.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ფაჩულია ვაჟა კვიციანი ტარიელ
01-604.101-604
---
1616.1-11616.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ქარუმიძე ზეინაბ გოცაძე დალი
01-30601-408
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1617
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
გიორგობიანი რუსუდან
01-507
--- --- ---
2-10:00 --- ---
1617.1-11617.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
ბარამიძე სიმონ დენისოვა ირინა
01-318.101-318
--- --- ---
3-11:00 არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
მალაღურაძე მარიამ
01-322
--- წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ
01-544
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
უგულავა ლიანა
01-549
--- ---
4-12:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-409
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-601
არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო
მალაღურაძე მარიამ
01-408
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
ბარამიძე სიმონ
01-544
--- ---
5-13:00 ---
1617.1-11617.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ზალიკაშვილი გიორგი
01-22401-224.1
--- მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
ხოჭოლავა ვლადიმერ
01-409
--- ---
6-14:00 --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ქადარია იური
01-549
--- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-544
--- ---
7-15:00 --- --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- ---
8-16:00 ---
1617.1-11617.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ფაჩულია ვაჟა კვიციანი ტარიელ
01-60401-604.1
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
1617.1-11617.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
დემეტრაძე მარინე გელეიშვილი ირინე
02-61102-609
---
10-18:00 --- --- --- ---
1617.1-11617.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ქარუმიძე ზეინაბ გოცაძე დალი
01-30601-413
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1618
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
გიორგობიანი რუსუდან
01-507
--- --- --- --- ---
3-11:00
1618.1-11618.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ზალიკაშვილი გიორგი
01-224.101-224
--- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
უგულავა ლიანა
01-549
--- ---
4-12:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-409
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-601
--- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
ბარამიძე სიმონ
01-544
--- ---
5-13:00 არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-548
--- --- მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
ხოჭოლავა ვლადიმერ
01-409
--- ---
6-14:00 --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ქადარია იური
01-549
წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ
01-544
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-544
--- ---
7-15:00 --- --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-544
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- ---
8-16:00 --- --- ---
1618.1-11618.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
ბარამიძე სიმონ დენისოვა ირინა
01-318.101-318
--- ---
9-17:00 --- ---
1618.1-11618.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ქარუმიძე ზეინაბ გოცაძე დალი
01-30601-305
---
1618.1-11618.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ფაჩულია ვაჟა კვიციანი ტარიელ
01-60401-604.1
---
10-18:00 --- --- --- ---
1618.1-11618.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
დემეტრაძე მარინე გელეიშვილი ირინე
02-60902-610
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1619
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
1619.1-11619.2-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიულითბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
ბარამიძე სიმონ დენისოვა ირინა
01-31801-318.1
--- --- ---
2-10:00 --- ---
1619.1-11619.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ზალიკაშვილი გიორგი
01-224.101-224
--- --- ---
3-11:00
1619.1-11619.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო გელეიშვილი ირინე
02-61102-610
--- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
უგულავა ლიანა
01-549
--- ---
4-12:00 წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-409
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-601
--- თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
ბარამიძე სიმონ
01-544
--- ---
5-13:00 არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-548
--- --- მათემატიკა 3 (MATH033) ლექცია
ხოჭოლავა ვლადიმერ
01-409
--- ---
6-14:00
1619.1-11619.2-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
ფაჩულია ვაჟა კვიციანი ტარიელ
01-604.101-604
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ქადარია იური
01-549
--- თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-544
--- ---
7-15:00 --- --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
წყალმომარაგება და წყალარინება (WASDR01) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ
01-544
---
8-16:00 --- --- ---
1619.1-11619.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ქარუმიძე ზეინაბ გოცაძე დალი
01-30601-408
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- არქიტექტურის საფუძვლები (INARC06) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-306
---
10-18:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
გიორგობიანი რუსუდან
01-507
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1700
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1700.1-11700.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო გაბეჩავა კალენიკე
03-13103-129
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
1700.1-11700.2-1
ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლაბორატორიულიინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.4.101-კ.ც.I.4
4-12:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
არაბიძე მანანა
01-549
--- მათემატიკა 1 (MAT0108) პრაქტიკული
გიორგაძე გივი
01-407
1700.1-11700.2-1
ფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიულიფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიული
ესიავა ნონა ბერიძე მანანა
04-327.104-327
1700.1-11700.2-1
ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლაბორატორიულიინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.4.101-კ.ც.I.4
5-13:00 --- თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-544
---
1700.1-11700.2-1
ფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიულიფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიული
ესიავა ნონა ბერიძე მანანა
04-327.104-327
---
6-14:00 ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გეგეშიძე ნანა
02-520
--- --- ფიზიკა 1 (FIZ0301) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-406
1700.1-11700.2-1
ფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიულიფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიული
ესიავა ნონა ბერიძე მანანა
04-327.104-327
---
7-15:00 ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლექცია
გვასალია ბადრი
01-602
---
1700.1-11700.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა კილასონია ნინო
02-506.102-506
მათემატიკა 1 (MAT0108) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-411
1700.1-11700.2-1
ფიზიკა 1 (FIZ0301) ლაბორატორიულიფიზიკა 1 (FIZ0301) ლაბორატორიული
ქევხიშვილი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-323.104-323
---
8-16:00 --- ---
1700.1-11700.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-40601-411
1700.1-11700.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-41301-410
--- ---
9-17:00 გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე
03-239
--- ---
1700.1-11700.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-41301-410
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1701
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ---
1701.1-11701.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო გაბეჩავა კალენიკე
03-13103-129
--- ---
4-12:00
1701.1-11701.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-41001-411
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
არაბიძე მანანა
01-549
---
1701.1-11701.2-1
ფიზიკა 1 (FIZ0301) ლაბორატორიულიფიზიკა 1 (FIZ0301) ლაბორატორიული
ქევხიშვილი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-323.104-323
--- ---
5-13:00
1701.1-11701.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-41001-411
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-544
--- --- ---
1701.1-11701.2-1
ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლაბორატორიულიინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.4.101-კ.ც.I.4
6-14:00 ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გეგეშიძე ნანა
02-520
1701.1-11701.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-41201-407
--- ფიზიკა 1 (FIZ0301) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-406
---
1701.1-11701.2-1
ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლაბორატორიულიინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.4.101-კ.ც.I.4
7-15:00 ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლექცია
გვასალია ბადრი
01-602
1701.1-11701.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა კილასონია ნინო
02-50602-506.1
--- მათემატიკა 1 (MAT0108) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-411
--- მათემატიკა 1 (MAT0108) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-407
8-16:00 --- --- --- ---
1701.1-11701.2-1
ფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიულიფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიული
ბერიძე მანანა ტაბატაძე გრიშა
04-21704-217.1
9-17:00 გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე
03-239
--- --- ---
1701.1-11701.2-1
ფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიულიფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიული
ბერიძე მანანა ტაბატაძე გრიშა
04-21704-217.1
---
10-18:00 --- --- --- ---
1701.1-11701.2-1
ფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიულიფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიული
ბერიძე მანანა ტაბატაძე გრიშა
04-21704-217.1
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1702
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1702.1-11702.2-1
ფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიულიფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიული
სიხარულიძე მანანა ტაბატაძე გრიშა
04-33204-332.1
--- ---
3-11:00 --- --- ---
1702.1-11702.2-1
ფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიულიფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიული
სიხარულიძე მანანა ტაბატაძე გრიშა
04-33204-332.1
--- ---
4-12:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
არაბიძე მანანა
01-549
1702.1-11702.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა კილასონია ნინო
02-50602-506.1
1702.1-11702.2-1
ფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიულიფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიული
სიხარულიძე მანანა ტაბატაძე გრიშა
04-33204-332.1
--- ---
5-13:00 --- თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-544
1702.1-11702.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-40701-408
---
1702.1-11702.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო გაბეჩავა კალენიკე
03-13103-129
---
6-14:00 ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გეგეშიძე ნანა
02-520
---
1702.1-11702.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული