საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

პედაგოგები

 

* * *
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 151428
ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი (SAMSA05) პრაქტიკული
01-201ც
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 151429, 151428, 151430
ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი (SAMSA05) ლექცია
01-697
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 151793
ეკონომიკსი (EKONO05) პრაქტიკული
01-210ც
8-16:00 --- 151429
ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი (SAMSA05) პრაქტიკული
01-210ც
151792
ეკონომიკსი (EKONO05) პრაქტიკული
01-210ც
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

** ** **
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151424
მმართველობითი აღრიცხვა (MMAAG05) პრაქტიკული
01-203ც
--- --- 151425
მმართველობითი აღრიცხვა (MMAAG05) პრაქტიკული
01-205ც
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 151424ა
მმართველობითი აღრიცხვა (MMAAG05) პრაქტიკული
01-203ც
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 151426, 151427, 151427ა
მმართველობითი აღრიცხვა (MMAAG05) ლექცია
01-668
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 151424ა, 151425, 151424
მმართველობითი აღრიცხვა (MMAAG05) ლექცია
01-554
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 707650A2
---- (----) -
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

*** *** ***
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 2517112
მარკეტინგის მენეჯმენტი (MMT0005GA2) პრაქტიკული
01-714
3-11:00 --- --- --- --- 6707
--- (---) -
4-12:00 --- --- --- --- 151691, 151692, 151690
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) ლექცია
01-695
2517112
მარკეტინგის მენეჯმენტი (MMT0005GA2) ლექცია
01-714
5-13:00 --- --- --- --- --- 151690
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) პრაქტიკული
01-714
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაიშვილი ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 151406ა
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) პრაქტიკული
01-203ც
2-10:00 --- --- --- --- --- 151406ა
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) ლექცია
01-203ც
3-11:00 --- --- --- --- --- 151513ა
დახერხილი ხე-ტყის ტექნოლოგია (TCW0005) პრაქტიკული
01-203ც
4-12:00 --- 151513ა
დახერხილი ხე-ტყის ტექნოლოგია (TCW0005) ლექცია
01-203ც
--- --- --- ---
5-13:00 --- 151513ა
დახერხილი ხე-ტყის ტექნოლოგია (TCW0005) ლაბორატორიული
01-203ც
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაკელია ვაჟა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 107750R
რომის სამართალი (BAL0307-LS) ლექცია
06-923ბ
---
5-13:00 --- --- --- --- 112450SAJ
პროფესიული ეთიკა (SPC0107-LS) პრაქტიკული
06-911ბ
---
6-14:00 107750Q, 107750P
საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია (BAL0207-LS) ლექცია
06-910ბ
--- --- --- ---
7-15:00 107750R
საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია (BAL0207-LS) ლექცია
06-915ა
--- --- 107750P, 107750Q
რომის სამართალი (BAL0307-LS) ლექცია
06-904ბ
--- ---
8-16:00 --- --- --- 112452KER
პროფესიული ეთიკა (SPC0107-LS) პრაქტიკული
06-902ბ
--- 112450SAJ, 112452KER
პროფესიული ეთიკა (SPC0107-LS) ლექცია
06-910ბ
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაკელია ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 3601.1-3
სტრუქტურული გეოლოგია (STRGE03) ლაბორატორიული
03-441
--- --- --- ---
2-10:00 --- 3616
Структурная геология и геологическое картирование (SGGMAR3) лаборат.работа
03-441
3642.1-3
გეოლოგიური რუკის შედგენისა და წაკითხვის მეთოდიკა (MEMMR03) ლაბორატორიული
03-441
--- --- ---
3-11:00 --- --- 3641.1-3
გეოლოგიური რუკის შედგენისა და წაკითხვის მეთოდიკა (MEMMR03) ლაბორატორიული
03-441
--- --- ---
4-12:00 --- 3640.1-3
გეოლოგიური რუკის შედგენისა და წაკითხვის მეთოდიკა (MEMMR03) ლაბორატორიული
03-441
3614
Структурная геология и геологическое картирование (SGGMAR3) лаборат.работа
03-441
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 3602
სტრუქტურული გეოლოგია (STRGE03) ლაბორატორიული
03-441
--- 3643
გეოლოგიური რუკის შედგენისა და წაკითხვის მეთოდიკა (MEMMR03) ლაბორატორიული
03-441
0316/2-2ა
მადნიანი ტერიტორიების მსხვილმასშტაბიანი აგეგმვა (LSMOR03) ლაბორატორიული
03-441
--- ---
7-15:00 --- 0316/2-5ბ
კაუსტობიოლითები (CAUST03) ლექცია
03-441
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ელეონორა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 216139
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-605
3617
Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) лаборат.работа
02-610
--- ---
2-10:00 216109
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-604
--- 216139
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
216109
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-612
--- ---
3-11:00 1690
Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) лаборат.работа
02-609
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- 1685
Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) лаборат.работа
02-611
--- 1690, 1685
Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) лекция
02-605
--- ---
5-13:00 --- 3617
Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) лекция
02-605
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 3590
ზოგადი გრავიმეტრია (COMGR03) პრაქტიკული
03-242
--- --- --- --- ---
6-14:00 3490/1
ზოგადი გრავიმეტრია (COMGR03) პრაქტიკული
03-242
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 0316/2-1
ზოგადი გეოფიზიკა (GGEOP03) პრაქტიკული
03-242
--- --- ---
9-17:00 --- --- 0316/2-1
ზოგადი გეოფიზიკა (GGEOP03) ლექცია
03-242
--- ---
10-18:00 --- --- --- 3490/1, 3590
ზოგადი გრავიმეტრია (COMGR03) ლექცია
03-242
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბდუშელიშვილი ირაკლი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 217171.1-2
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული
10-614
--- --- ---
2-10:00 --- --- 217170.1-2
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული
10-614
--- --- ---
3-11:00 --- 217168.1-2
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული
10-614
217169.1-2
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული
10-614
--- --- ---
4-12:00 --- --- 217170.2-2
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული
10-614
217171.2-2
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული
10-614
--- ---
5-13:00 --- 217169, 217171, 217168, 217170
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლექცია
10-310
217169.2-2
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული
10-614
217177, 217191, 217190, 217176
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლექცია
10-310
--- ---
6-14:00 --- 217168.2-2
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული
10-614
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- 217174, 217172, 217173, 217175
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლექცია
10-310
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბელაშვილი ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 108411
საზომი ტექნოლოგიების კომპიუტერული მოდელირება (CMM0808) ლაბორატორიული
06-210დ
--- --- ---
2-10:00 --- --- 108411
საზომი ტექნოლოგიების კომპიუტერული მოდელირება (CMM0808) პრაქტიკული
06-302ბ
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 108410
გაზომვის კომპიუტერული საშუალებები (CAT0708 GA1) ლაბორატორიული
06-210დ
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 108510
საზომი ტექნოლოგიების კომპიუტერული მოდელირება (CMM0808) ლაბორატორიული
06-210დ
7-15:00 --- --- --- --- --- 108510
ვიბროაკუსტიკური გაზომვები და ვიბროდიაგნოსტიკა (VAM0808GA1) ლაბორატორიული
06-209დ
8-16:00 108510
ვიბროაკუსტიკური გაზომვები და ვიბროდიაგნოსტიკა (VAM0808GA1) ლექცია
06-302ბ
--- --- 108510
საზომი ტექნოლოგიების კომპიუტერული მოდელირება (CMM0808) პრაქტიკული
06-302ბ
--- ---
9-17:00 --- --- --- 8786
საზომი საშუალებების, კონტროლისა და დიაგნოსტიკის გრაფიკული დაპროგრამების საშუალებები (GPT0308) პრაქტიკული
06-302ბ
--- 108410
გაზომვის კომპიუტერული საშუალებები (CAT0708 GA1) ლექცია
06-302ბ
10-18:00 8786
საზომი საშუალებების, კონტროლისა და დიაგნოსტიკის გრაფიკული დაპროგრამების საშუალებები (GPT0308) ლაბორატორიული
06-210დ
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 8786
საზომი საშუალებების, კონტროლისა და დიაგნოსტიკის გრაფიკული დაპროგრამების საშუალებები (GPT0308) ლექცია
06-302ბ
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბესაძე ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 2591
გადაწყვეტილებების მიღების რაოდენობრივი მეთოდები (QUMDM02-LB) ლექცია
08-207
--- ---
3-11:00 216165, 216163, 216164
საინჟინრო მენეჯმენტი (EMG0108) ლექცია
08-204
--- --- --- ---
4-12:00 2490-1
გადაწყვეტილების მიღების მეთოდები და მათემეტიკური სტატისტიკის ელემენტები (DMMMS02-LB) ლექცია
08-207
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- 216172, 216174, 216173
საინჟინრო მენეჯმენტი (EMG0108) ლექცია
08-204
216166, 216167, 216168
საინჟინრო მენეჯმენტი (EMG0108) ლექცია
08-204
2591.2-2
გადაწყვეტილებების მიღების რაოდენობრივი მეთოდები (QUMDM02-LB) ლაბორატორიული
08-214
--- ---
6-14:00 216162, 216161, 216160
საინჟინრო მენეჯმენტი (EMG0108) ლექცია
08-204
2591.2-2
საინჟინრო მენეჯმენტის ინფორმაციული სისტემები (EMISY02) ლაბორატორიული
08-214.1
2490-1.1-2
გადაწყვეტილების მიღების მეთოდები და მათემეტიკური სტატისტიკის ელემენტები (DMMMS02-LB) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტი-2.1
216170, 216171, 216169
საინჟინრო მენეჯმენტი (EMG0108) ლექცია
08-204
---
7-15:00 --- --- 2591
საინჟინრო მენეჯმენტის ინფორმაციული სისტემები (EMISY02) ლექცია
08-207
---
8-16:00 --- 216175, 216176, 216177
საინჟინრო მენეჯმენტი (EMG0108) ლექცია
08-204
--- --- 2590
საწარმოთა მართვის ინფორმაციული სისტემები 1 (ISEM102) ლაბორატორიული
08-214
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 217235
გადაწყვეტილებების მიღების რაოდენობრივი მეთოდები (QUMDM02-LB) ლაბორატორიული
08-204
--- --- 2590
საწარმოთა მართვის ინფორმაციული სისტემები 1 (ISEM102) ლექცია
08-207
---
11-19:00 --- 217235
გადაწყვეტილებების მიღების რაოდენობრივი მეთოდები (QUMDM02-LB) პრაქტიკული
08-204
--- --- --- ---
12-20:00 --- 217235
გადაწყვეტილებების მიღების რაოდენობრივი მეთოდები (QUMDM02-LB) ლექცია
08-204
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1106230
ბრენდისა და ყურძნის არყის წარმოება, მოწობილობები და მასალები (BGRVP10) სასწავლო პრაქტიკა
13-სასწავლო პრაქტიკა.3
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 1106230
ბრენდისა და ყურძნის არყის წარმოება, მოწობილობები და მასალები (BGRVP10) ლექცია
11-418
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე დიმიტრი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 3717
Компютерные технологии (IT1RU08) лаборат.работа
01-კ.ც.II.E
--- --- --- ---
3-11:00 --- 3717
Компютерные технологии (IT1RU08) лекция
03-439
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 3731, 3732
კომპიუტერული ტექნოლოგიები (COTEC03) ლექცია
03-216
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 216109
ტელეკომუნიკაციის თეორია1 (TTH0102-LB) ლექცია
08-609
---
7-15:00 2408/5-6
ტექნოლოგია და საზოგადოება (TCSC002-LS) პრაქტიკული
08-609
--- --- --- 2407/5-6, 2408/5-6
ტექნოლოგია და საზოგადოება (TCSC002-LS) ლექცია
08-609
---
8-16:00 --- --- --- 2407/5-6
ტექნოლოგია და საზოგადოება (TCSC002-LS) პრაქტიკული
08-609
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 217201
ტელეკომუნიკაციის თეორიის სპეციალური თავები1 (SPTT102-LP) ლექცია
08-609
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბლოთია კობა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112573
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-705ბ
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 111671
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
06-711ბ
112568
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-703ბ
3-11:00 112567
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-709ბ
--- --- --- --- 112566
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-715ბ
4-12:00 112570
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-716ბ
--- --- 111667
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
06-714ბ
111670
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
06-705ბ
112644
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
06-605ბ
5-13:00 112642
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
06-611ბ
--- --- 112641
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
06-608ბ
--- 111669
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
06-709ბ
6-14:00 111665
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
06-704ბ
--- --- --- --- ---
7-15:00 111668
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
06-704ბ
112569
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-702ბ
--- 112571
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-709ბ
--- 112565
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-708ბ
8-16:00 112640
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
06-617ბ
--- --- --- --- ---
9-17:00 112643
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
06-612ბ
112572
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-702ბ
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრალავა ანზორი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 711675A2, 711675A1, 711675A3
ინოვაციური მენეჯმენტი (INMEN05) ლექცია
06-702ბ
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრამიშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151603, 151601, 151602
საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლექცია
01-620
--- 151403
ავტომობილების ექსპლუატაცია და ეკოლოგია (OTCEC05) ლექცია
01-561
--- ---
2-10:00 --- 151411
ავტომობილების ექსპლუატაცია და ეკოლოგია (OTCEC05) ლექცია
01-564
--- 151604, 151605, 151606
საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლექცია
01-553
--- ---
3-11:00 --- --- --- 151607
საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლექცია
01-565
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრამიძე ედისონი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1707.2-1
ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 1704.2-1
ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4.1
--- --- --- --- ---
6-14:00 1707, 1704, 1706, 1705
ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლექცია
01-602
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 1705.2-1
ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4.1
121761
მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის მიახლოებითი მეთოდები (AMORO01) ლექცია
01-502
121761
მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის მიახლოებითი მეთოდები (AMORO01) ლაბორატორიული
01-502
--- ---
9-17:00 --- 1706.2-1
ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4.1
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 121743
გამოთვლითი და გრაფიკული მეთოდები EXCEL და Mathematica პროგრამებში (CGMPE01) პრაქტიკული
01-501
121743
უმაღლესი მათემატიკა (სპეცკურსი, მიახლოებითი და ასიმპტოტური მეთოდები) (HMATH01) პრაქტიკული
01-501
--- ---
12-20:00 --- --- 121743
გამოთვლითი და გრაფიკული მეთოდები EXCEL და Mathematica პროგრამებში (CGMPE01) ლექცია
01-501
121743
უმაღლესი მათემატიკა (სპეცკურსი, მიახლოებითი და ასიმპტოტური მეთოდები) (HMATH01) ლექცია
01-501
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუთიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112735
მსოფლიო ცივილიზაციები (MSOFCIV07) პრაქტიკული
06-813ა
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 112735
მსოფლიო ცივილიზაციები (MSOFCIV07) ლექცია
06-808ბ
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 112635
მსოფლიო კულტურული მემკვიდრ. ძეგლები (MSOFKUL) პრაქტიკული
06-809ბ
--- --- --- --- 711675C
საქართველოს კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობა (GCH0007-LS) ლექცია
06-708ბ
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 112635
მსოფლიო კულტურული მემკვიდრ. ძეგლები (MSOFKUL) ლექცია
06-810ა
--- 711675C
საქართველოს კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობა (GCH0007-LS) პრაქტიკული
06-705ბ
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 3631
დისტანციური ზონდირება 1 (RES0103) ლაბორატორიული
03-239
--- --- --- ---
2-10:00 --- 3632
დისტანციური ზონდირება 1 (RES0103) ლექცია
03-239
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 3731
შესავალი დისტანციურ ზონდირებაში (IRESE03) ლექცია
03-239
3731
შესავალი დისტანციურ ზონდირებაში (IRESE03) ლაბორატორიული
03-239
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 3631
დისტანციური ზონდირება 1 (RES0103) ლექცია
03-239
3632
დისტანციური ზონდირება 1 (RES0103) ლაბორატორიული
03-239
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 6702.2-6
არქიტექტურული გრაფიკის საფუძვლები (BARGR06) პრაქტიკული
01-507ც.1
--- --- --- --- ---
2-10:00 6708
Введение в архитектуру (RINAR06) практич. Работа
01-609ც
--- --- --- --- ---
3-11:00 6702.2-6
შესავალი არქიტექტურაში (IARCH06) პრაქტიკული
01-505ც
--- --- --- --- ---
4-12:00 6708
Основы архитектурной графики (RBARG06) практич. Работа
01-601ც
--- --- 6702.2-6
არქიტექტურული გრაფიკის საფუძვლები (BARGR06) პრაქტიკული
01-507ც.1
--- 6703.2-6
არქიტექტურული გრაფიკის საფუძვლები (BARGR06) პრაქტიკული
01-505ც.1
5-13:00 6703.2-6
არქიტექტურული გრაფიკის საფუძვლები (BARGR06) პრაქტიკული
01-505ც.2
--- --- ---
6-14:00 6700.2-6
შესავალი არქიტექტურაში (IARCH06) პრაქტიკული
01-505ც.2
--- --- --- 6708
Введение в архитектуру (RINAR06) лекция
01-510ც
7-15:00 --- --- --- --- --- 6708
Основы архитектурной графики (RBARG06) практич. Работа
01-613ც
8-16:00 6704.3-6
შესავალი არქიტექტურაში (IARCH06) პრაქტიკული
01-505ც.2
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 2502-1-2
მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები 1 (FUGTO02) პრაქტიკული
08-605
--- ---
5-13:00 --- 2501-1-2
მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები 1 (FUGTO02) პრაქტიკული
08-605
2509-1-2
მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები 1 (FUGTO02) ლექცია
08-604
2502.1-2
მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები 1 (FUGTO02) ლაბორატორიული
08-610
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 2503-1-2, 2504-1-2
მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები 1 (FUGTO02) ლექცია
08-605
217301
სატელეკომუნიკაციო სიგნალების კომპაქტური კოდირება (SSKK08) პრაქტიკული
08-604
2501-1-2, 2502-1-2
მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები 1 (FUGTO02) ლექცია
08-605
--- ---
8-16:00 --- --- 2501.1-2
მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები 1 (FUGTO02) ლაბორატორიული
08-610
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე თემურ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4701, 4702, 4703
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლექცია
02-206
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 4703.2-4
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.E.1
--- 4730ა.2-4
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.E.1
--- --- ---
4-12:00 4701.2-4
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.E.1
--- 4730.2-4
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.E.1
--- 4790, 4730ა, 4730, 4790ა
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლექცია
02-205
---
5-13:00 --- 4750.2-4
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.E.1
--- 4740.2-4
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.E
--- ---
6-14:00 --- 4750, 4740ა, 4740, 4760
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლექცია
10-310
--- 4760.2-4
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.E
108779
основы архитектуры и организации компьютера (OAUO08) лекция
06-416ბ
---
7-15:00 --- 4790.2-4
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.E.1
--- 4702.2-4
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.E
108779
основы архитектуры и организации компьютера (OAUO08) лаборат.работа
08-305ბ
---
8-16:00 --- 4790ა.2-4
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.E
--- 4740ა.2-4
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 (INF108-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.E.1
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ინგა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 108752.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 108752
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) პრაქტიკული
06-308ბ
---
3-11:00 --- 108751.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- 108751, 108752, 108750
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
06-207ა
---
5-13:00 108750.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- --- --- ---
6-14:00 108751
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) პრაქტიკული
06-308ბ
--- --- 108750
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) პრაქტიკული
06-308ბ
---
7-15:00 108751.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ
--- 108652.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-203დ
---
8-16:00 --- --- 108750.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ
---
9-17:00 --- --- 108653.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-203დ
108752.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე მარიამ 04
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 112450SAJ, 112452KER
ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სამართალი (HUR0007-LS) ლექცია
06-909ბ
112450KER, 112451KER
ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სამართალი (HUR0007-LS) ლექცია
06-910ბ
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 112510
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (PAL0507-LS) პრაქტიკული
06-810ა
--- --- --- --- ---
8-16:00 112511
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (PAL0507-LS) პრაქტიკული
06-809ა
--- --- --- 112511, 112510
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (PAL0507-LS) ლექცია
06-811ა
9-17:00 --- --- --- --- 112454SIS
ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სამართალი (HUR0007-LS) პრაქტიკული
06-902ბ
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ნელი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 4590ა.1-4
კოლოიდური ქიმია 1 (KOLQIM04) ლაბორატორიული
02-401
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 4603, 4601, 4604, 4602, 4605
კოლოიდური ქიმია (COLCH04) ლექცია
02-400
--- --- --- --- ---
6-14:00 4590.1-4
კოლოიდური ქიმია 1 (KOLQIM04) ლაბორატორიული
02-401
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აგლაძე თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 4565, 4465
ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების თეორიული საფუძვლები (FUELE04) ლექცია
02-412
--- --- --- --- ---
3-11:00 - (-) -
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადამია ვლადიმერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 108540.2-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
06-128დ
--- 108542.2-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
06-128დ
--- ---
5-13:00 108543, 108542, 108544
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლექცია
06-112დ
--- --- ---
6-14:00 108540, 108541
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლექცია
06-112დ
--- --- 108541.2-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
06-128დ.1
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- - (-) -
--- --- ---
7-15:00 --- --- 3565
კრისტალოგრაფია, მინერალოგია, პეტროგრაფიის საფუძ­ვ­ლებით (KMPET03) ლაბორატორიული
03-313
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიანი ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 3515
საინჟინრო ჰიდროგეოლოგია (ENGHY03) ლექცია
03-432
--- --- 3515
საინჟინრო ჰიდროგეოლოგია (ENGHY03) ლაბორატორიული
03-418
---
4-12:00 --- 3602
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-418
3402
ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების ფაქტორები და პრინციპები (FPRHY03) პრაქტიკული
03-418
--- ---
5-13:00 --- 3502
ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების ფაქტორები და პრინციპები (FPRHY03) პრაქტიკული
03-418
--- 3601.1-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-418
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 3601.2-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-432
3402, 3502
ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების ფაქტორები და პრინციპები (FPRHY03) ლექცია
03-432
--- --- ---
8-16:00 --- --- 0316/2-2დ
მიწისქვეშა წყლების ძებნა-ძიება (PUWAT03) პრაქტიკული
03-418
--- --- ---
9-17:00 --- 0316/2-2დ
ჰიდროგეოლოგიური კვლევების ინოვაციური მეთოდები (IMHIN03) ლაბორატორიული
03-418
--- --- ---
10-18:00 --- 0316/2-2დ
მიწისქვეშა წყლების ძებნა-ძიება (PUWAT03) ლექცია
03-432
0317/2-5გ, 0317/2-5დ
ჰიდროგეოლოგია და საინჟინრო გეოლო­გი­ა (HYDEG03) ლაბორატორიული
03-418
--- ---
11-19:00 --- 0317/2-5დ, 0317/2-5გ
ჰიდროგეოლოგია და საინჟინრო გეოლო­გი­ა (HYDEG03) ლექცია
03-432
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1402
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
01-535
--- --- 1508
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) პრაქტიკული
01-535
3-11:00 --- --- --- --- --- 1402
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
01-529
4-12:00 --- --- 1509
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) საკურსო
01-533
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1509, 1508
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) ლექცია
01-533
--- --- --- ---
7-15:00 --- 1508
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) საკურსო
01-527
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 121611
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) პრაქტიკული
01-527
--- ---
12-20:00 --- --- --- 121611
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) ლექცია
01-529
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 108532.2-8
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
06-308დ
--- --- ---
3-11:00 --- 108536, 108534/1, 108536/1
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლექცია
06-416ბ
108533.1-8
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
06-308დ
--- --- ---
4-12:00 108534.1-8
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
06-308დ
108533, 108534, 108532
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლექცია
06-414ბ
108534/1.2-8
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
06-308დ
--- 108534/1.1-8
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
06-308დ
---
5-13:00 108534.2-8
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
06-308დ
--- --- --- 108536/1.2-8
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
06-308დ
---
6-14:00 108536.2-8
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
06-308დ
--- --- --- 108532.1-8
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
06-308დ
---
7-15:00 --- --- --- 108536/1.1-8
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
06-308დ
--- ---
8-16:00 --- --- --- 108533.2-8
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
06-308დ
108536.1-8
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
06-308დ
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავთანდილაშვილი რუიზან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 151702.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-617
--- --- --- 151704.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-617
---
3-11:00 --- --- --- --- 151701.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-617
---
4-12:00 151790.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-617
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 151703.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-617
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავლოხაშვილი ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 2435
ენერგეტიკის, საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული მანქანების ექსპლუატაცია, გამოცდები და რემონტი (OTREM02) პრაქტიკული
04-204
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 2435
ენერგეტიკის, საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული მანქანების ექსპლუატაცია, გამოცდები და რემონტი (OTREM02) ლექცია
04-210
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 2435.1-2
ენერგეტიკის, საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული მანქანების ექსპლუატაცია, გამოცდები და რემონტი (OTREM02) ლაბორატორიული
04-150
--- --- ---
6-14:00 --- 2435.2-2
ენერგეტიკის, საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული მანქანების ექსპლუატაცია, გამოცდები და რემონტი (OTREM02) ლაბორატორიული
04-150
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აზმაიფარაშვილი ზაალ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 108510
გაზომვების ავტომატიზაცია და საზომ-მმართველი სისტემები (MAS0808) ლექცია
06-302ბ
4-12:00 --- 108519
გაზომვების ავტომატიზაცია და საზომ-მმართველი სისტემები (MAS0808) ლაბორატორიული
06-210დ
--- --- --- 108519
გაზომვების ავტომატიზაცია და საზომ-მმართველი სისტემები (MAS0808) ლექცია
06-302ბ
5-13:00 --- 108510
გაზომვების ავტომატიზაცია და საზომ-მმართველი სისტემები (MAS0808) ლაბორატორიული
06-210დ
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალადაშვილი ქართლოს
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 051647შ/3
ვაგონების მუხრუჭების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRAC205) ლექცია
01-436 (სარკ. კოლეჯი)
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალავერდოვი ემილია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 107687
თანამედროვე დიპლომატია (MD00007-LS) პრაქტიკული
06-612ა
2-10:00 --- --- 112486
აშშ და მსოფლიო წესრიგი (ASHMSW07) პრაქტიკული
06-610ა
--- ---
3-11:00 107686
თანამედროვე დიპლომატია (MD00007-LS) პრაქტიკული
06-623ა
--- --- --- ---
4-12:00 --- 112487
რელიგიური ფაქტორი საერთაშორისო ურთიერთობებში (RFIR0007-LS) პრაქტიკული
06-608ა
112488
რელიგიური ფაქტორი საერთაშორისო ურთიერთობებში (RFIR0007-LS) პრაქტიკული
06-623ა
--- 107685
თანამედროვე დიპლომატია (MD00007-LS) პრაქტიკული
06-608ა
5-13:00 --- --- 112489
რელიგიური ფაქტორი საერთაშორისო ურთიერთობებში (RFIR0007-LS) პრაქტიკული
06-621ა
112487
აშშ და მსოფლიო წესრიგი (ASHMSW07) პრაქტიკული
06-610ა
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 107688
თანამედროვე დიპლომატია (MD00007-LS) პრაქტიკული
06-611ა
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალანია მერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 4435გ, 4435ა, 4435, 4435ბ
ფარმაცევტული ქიმია III (PCH0304) ლექცია
02-206
3-11:00 --- --- --- --- --- 4535, 4535ბ, 4535ა
ფარმაცევტული ქიმია II (PCH0204) ლექცია
02-206
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 517
ფარმაცევტული ქიმიის საფუძვლები (BPHCHP04) ლექცია
02-206
6-14:00 --- --- --- --- --- 517
ფარმაცევტული ქიმიის საფუძვლები (BPHCHP04) ლაბორატორიული
02-230
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალასანია რუსუდან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 216168.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
---
3-11:00 --- 216169.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 216102.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
---
5-13:00 --- 216171.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-612
--- --- 216101.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-612
---
6-14:00 --- 216170.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 216103.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 216104.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალიბეგაშვილი თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- - (-) -
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 108440.2-8
ბიზნეს პროცესების მართვის ინფორმაციული სისტემები 1 (BPMIS06) ლაბორატორიული
06-118დ
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალმოევა მარიამ 3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 2439
ელექტრული განათება (EL00002) საკურსო
08-706
2438
ელექტრული განათება (EL00002) საკურსო
08-706
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 2438-1, 2438-2, 2438
ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
08-802
--- 2438-2.2-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და კომპლექსების ელექტრომომარაგება 1 (PETC102) ლაბორატორიული
08-714
4-12:00 --- --- --- --- --- 2439
ელექტრული განათება (EL00002) ლაბორატორიული
08-711
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 2439
ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
08-706
2438-1.2-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და კომპლექსების ელექტრომომარაგება 1 (PETC102) ლაბორატორიული
08-714
--- --- 2438-2.1-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და კომპლექსების ელექტრომომარაგება 1 (PETC102) ლაბორატორიული
08-714
7-15:00 --- 2438.1-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და კომპლექსების ელექტრომომარაგება 1 (PETC102) ლაბორატორიული
08-714
2438-1.1-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და კომპლექსების ელექტრომომარაგება 1 (PETC102) ლაბორატორიული
08-714
--- --- ---
8-16:00 --- 2438.2-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და კომპლექსების ელექტრომომარაგება 1 (PETC102) ლაბორატორიული
08-714
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალოევა გულნარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 65001
ხალიჩებისა და ფარდაგების ქსოვის ტექნოლოგია და მასალაში შესრულება (KTRAC06) პრაქტიკული
01-511ც
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამანათაშვილი იასონი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151424
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) პრაქტიკული
01-203ც
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 151424ა, 151425, 151424
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) ლექცია
01-668
--- ---
6-14:00 --- --- --- 151425
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) პრაქტიკული
01-621
--- ---
7-15:00 --- 2517112
რისკის და დაზღვევის მენეჯმენტი (RISKM05G2) ლექცია
01-201ც
--- --- ---
8-16:00 --- 151424ა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) პრაქტიკული
01-205ც
--- --- ---
9-17:00 --- --- 2517112
რისკის და დაზღვევის მენეჯმენტი (RISKM05G2) პრაქტიკული
01-203ც
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ლალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- - (-) -
---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 217108.2-2
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
08-905
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 110733.2-10
ტექნიკური ხაზვა (TDRAW05) პრაქტიკული
11-413
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 108555
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (MBD08) საკურსო
06-226დ
3-11:00 --- --- --- --- --- 108550
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (MBD08) საკურსო
06-226დ
4-12:00 --- --- --- --- 108551
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (MBD08) საკურსო
06-226დ
---
5-13:00 --- --- --- --- 3431
საინფორმაციო სისტემების აგება MS SQL server-ის გამოყენებით (DMS11) პრაქტიკული
03-216
---
6-14:00 --- --- 3531
საინფორმაციო სისტემების აგება MS SQL server-ის გამოყენებით (DMS11) პრაქტიკული
03-437
--- 108553
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (MBD08) საკურსო
06-226დ
---
7-15:00 --- --- --- 3531, 3431
საინფორმაციო სისტემების აგება MS SQL server-ის გამოყენებით (DMS11) ლექცია
03-216
--- ---
8-16:00 --- --- 108552
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (MBD08) საკურსო
06-226დ
108554
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (MBD08) საკურსო
06-226დ
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 6606.1-6
არქიტექტურული ხატვა (ARCHD06) პრაქტიკული
01-402ა.3
6607.1-6
არქიტექტურული ხატვა (ARCHD06) პრაქტიკული
01-402ა.1
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 6606.1-6
არქიტექტურული ხატვა (ARCHD06) პრაქტიკული
01-402ა
--- 6603.1-6
არქიტექტურული ხატვა (ARCHD06) პრაქტიკული
01-402ა.4
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 6607.1-6
არქიტექტურული ხატვა (ARCHD06) პრაქტიკული
01-402ა.2
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 6603.1-6
არქიტექტურული ხატვა (ARCHD06) პრაქტიკული
01-402ა
--- 6602.1-6
არქიტექტურული ხატვა (ARCHD06) პრაქტიკული
01-402ა
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 6602.1-6
არქიტექტურული ხატვა (ARCHD06) პრაქტიკული
01-402ა.2
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 110612
მიკრობიოლოგია (MBY1104) პრაქტიკული
11-215
110613
მიკრობიოლოგია (MBY1104) პრაქტიკული
11-215
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 110614, 110612, 110613
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლექცია
11-413
--- --- ---
7-15:00 110614
მიკრობიოლოგია (MBY1104) პრაქტიკული
11-215
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირგულაშვილი მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 112585, 112586
საჯარო პოლიტიკის ანალიზი (PPA0007) ლექცია
06-610ა
--- --- ---
7-15:00 --- --- 112588, 112587
საჯარო პოლიტიკის ანალიზი (PPA0007) ლექცია
06-602ა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამნიაშვილი თეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 107785, 107786
შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობებში (SHESUR007) ლექცია
06-602ა
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 707785, 707787, 707786
საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის მეთოდები (RMIR007-LS) ლექცია
06-604ა
7-15:00 --- 107786
შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობებში (SHESUR007) პრაქტიკული
06-613ა
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 107785
შესავალი საერთაშორისო ურთიერთობებში (SHESUR007) პრაქტიკული
06-621ა
--- --- --- --- ---
10-18:00 707785
საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის მეთოდები (RMIR007-LS) პრაქტიკული
06-613ა
707786
საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის მეთოდები (RMIR007-LS) პრაქტიკული
06-604ა
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- 707787
საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის მეთოდები (RMIR007-LS) პრაქტიკული
06-611ა
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 2570, 2569, 2571
ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში (EMP1102) ლექცია
08-204
217139
პროფესიული უნარჩვევები (PSK1102) ლექცია
08-203
---
6-14:00 --- --- --- 217139
პროფესიული უნარჩვევები (PSK1102) პრაქტიკული
08-700ა
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- 2563, 2564, 2565
ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში (EMP1102) ლექცია
08-203
---
8-16:00 --- --- --- --- 2567, 2568, 2566
ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში (EMP1102) ლექცია
08-203
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე თემურ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 1580
მშენებლობის ეკონომიკა (1 ნაწილი) (ENM0101) ლექცია
01-409
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 151640.1-5
ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (HPD0005) ლაბორატორიული
01-581
---
2-10:00 --- --- 151760.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 151640
ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (HPD0005) ლექცია
01-657
---
4-12:00 --- 151740.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1
151640.2-5
ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (HPD0005) ლაბორატორიული
01-581
151405
ხარისხის მენეჯმენტი მექანიკის ინჟინერიაში (FACI005) პრაქტიკული
01-632
--- ---
5-13:00 --- 151405
ხარისხის მენეჯმენტი მექანიკის ინჟინერიაში (FACI005) ლექცია
01-632
--- --- ---
6-14:00 --- --- 251743
რხევების გამოყენებითი თეორია (ATFOO05GA1-lp) ლექცია
01-657
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანანიაშვილი გულაბერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 108482.1-8
სოციალური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება (SPCSI08) ლაბორატორიული
08-313ბ
--- --- --- ---
4-12:00 --- 108481.1-8
სოციალური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება (SPCSI08) ლაბორატორიული
08-313ბ
--- --- --- ---
5-13:00 --- 108483.1-8
სოციალური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება (SPCSI08) ლაბორატორიული
08-313ბ
--- --- --- ---
6-14:00 --- 108485.1-8
სოციალური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება (SPCSI08) ლაბორატორიული
08-315ბ
--- --- --- 108484.1-8
სოციალური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება (SPCSI08) ლაბორატორიული
08-315ბ
7-15:00 --- 108486.1-8
სოციალური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება (SPCSI08) ლაბორატორიული
08-315ბ
--- --- --- 8694/1
ინფორმაციის დაცვის კრიპტოგრაფიული მეთოდები და საშუალებები (CMID008) პრაქტიკული
06-207ა
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 8694/1
ინფორმაციის დაცვის კრიპტოგრაფიული მეთოდები და საშუალებები (CMID008) ლექცია
06-207ა
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 108730.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-302დ
--- --- ---
3-11:00 108730.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-302დ
--- --- --- ---
4-12:00 --- 108731
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) პრაქტიკული
06-401ა
108732
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) პრაქტიკული
06-410ბ
--- ---
5-13:00 --- --- 108734, 108733
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
06-404ა
---
6-14:00 108730
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) პრაქტიკული
06-412ბ
--- --- --- 108732, 108730, 108731
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
06-404ა
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მზია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 4405, 4505
ბიოქიმიის საფუძვლები (BBICH04) ლექცია
02-523
--- 4555, 4455
ნავთობის პირველადი გადამუშავების ტექნოლოგია (TPROP 04) ლექცია
02-523
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 4455, 4555
ნავთობის პირველადი გადამუშავების ტექნოლოგია (TPROP 04) პრაქტიკული
02-523
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე შალვა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1600.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- ---
3-11:00 --- --- --- 1601.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- ---
4-12:00 --- --- 1602.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 1607, 1605, 1606, 1604
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-605
--- 003
საწარმიოთა ეკოლოგიური მენეჯმენტი (EMEIE04) ლექცია
02-704
--- 003
საწარმიოთა ეკოლოგიური მენეჯმენტი (EMEIE04) პრაქტიკული
02-704
---
7-15:00 --- 1605.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- --- ---
8-16:00 1604.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
1602, 1600, 1603, 1601
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-605
--- --- --- ---
9-17:00 --- 1609, 1608, 1611, 1610
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-605
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 2446, 2446-1
სათბობი და წვის თეორია (FCT7802) ლექცია
08-114
--- --- ---
10-18:00 --- --- 216233
დაბალპოტენციური სითბოს წყაროები (DSW02) ლექცია
08-112
--- --- ---
11-19:00 --- --- 216233
დაბალპოტენციური სითბოს წყაროები (DSW02) პრაქტიკული
08-114
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ზაური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 3565
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული მეთოდები (FOSGM03) ლექცია
03-107
--- --- ---
6-14:00 --- --- 3565
წიაღისეულის გამდიდრების მოსამზადებელი პროცესები (ENPFP03) ლექცია
03-107
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 1703.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-408
--- 1705.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-412
--- --- ---
4-12:00 1701.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
01-410
1701, 1700, 1702
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
01-549
--- --- --- ---
5-13:00 --- 1702.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
01-407
--- --- ---
6-14:00 --- 1701.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-412
--- --- ---
7-15:00 1704.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-411
1704, 1703, 1705
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
01-548
1702.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-306
--- --- ---
8-16:00 --- --- 1700.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-406
1700.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
01-413
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მარგალიტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 2431-1
მენეჯმენტი სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში (MFC1102) პრაქტიკული
08-419
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 2431-1
მენეჯმენტი სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში (MFC1102) პრაქტიკული
08-805
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 2431, 2431-1
მენეჯმენტი სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში (MFC1102) ლექცია
08-418
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 216167.2-2
თბოტექნიკის თეორიული საფუძვლები (TBT7802) ლაბორატორიული
08-119
--- 216167.1-2
თბოტექნიკის თეორიული საფუძვლები (TBT7802) ლაბორატორიული
08-112
--- ---
2-10:00 216166.2-2
თბოტექნიკის თეორიული საფუძვლები (TBT7802) ლაბორატორიული
08-112
--- --- --- 151605, 151604, 151606
თბოტექნიკა (THENG78) ლექცია
01-554
---
3-11:00 2446-1.2-2
კოგენერაციული სისტემები და ნარჩენი სითბოს გამოყენება (CUW7802) ლაბორატორიული
08-110
151605.2-5
თბოტექნიკა (THENG78) ლაბორატორიული
08-112
--- 2446.2-2
კოგენერაციული სისტემები და ნარჩენი სითბოს გამოყენება (CUW7802) ლაბორატორიული
08-110
--- ---
4-12:00 --- --- --- 216168.1-2
თბოტექნიკის თეორიული საფუძვლები (TBT7802) ლაბორატორიული
08-112
216166.1-2
თბოტექნიკის თეორიული საფუძვლები (TBT7802) ლაბორატორიული
08-112
---
5-13:00 --- --- --- 151604.1-5
თბოტექნიკა (THENG78) ლაბორატორიული
08-112
216166, 216168, 216167
თბოტექნიკის თეორიული საფუძვლები (TBT7802) ლექცია
08-204
---
6-14:00 --- --- 216168.2-2
თბოტექნიკის თეორიული საფუძვლები (TBT7802) ლაბორატორიული
08-119
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 2446.1-2
კოგენერაციული სისტემები და ნარჩენი სითბოს გამოყენება (CUW7802) ლაბორატორიული
08-110
--- --- ---
9-17:00 --- --- 151605.1-5
თბოტექნიკა (THENG78) ლაბორატორიული
08-119
--- --- 2446-1.1-2
კოგენერაციული სისტემები და ნარჩენი სითბოს გამოყენება (CUW7802) ლაბორატორიული
08-110
10-18:00 --- --- --- --- --- 151604.2-5
თბოტექნიკა (THENG78) ლაბორატორიული
08-119
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბული ნანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108431, 108430, 108432
Transact – SQL ენა 2 (TSQL208) ლექცია
06-312დ
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 108538, 108538/1
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლექცია
06-312დ
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არეშიძე ნინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 1404.1-1
გრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) ლაბორატორიული
01-300.1
8-16:00 --- --- --- --- --- 1435.1-1
გრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) ლაბორატორიული
01-300
9-17:00 --- --- --- --- --- 1406.1-1
გრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) ლაბორატორიული
01-300
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აროშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 112469
ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMEN05) პრაქტიკული
06-702ბ
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 112466
ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMEN05) პრაქტიკული
06-714ბ
8-16:00 --- --- --- --- 112465
ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMEN05) პრაქტიკული
06-716ბ
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუდაშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 3641.2-3
შრომის უსაფრთხოება სამთო საწარმოებში და საგანგებო სიტუაციების მართვა (SUSSS03) ლაბორატორიული
03-207
--- ---
4-12:00 --- --- --- 108634.2-8
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
03-207.1
--- ---
5-13:00 --- 108630.2-8
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
03-207.1
--- --- --- ---
6-14:00 --- 3640.2-3
შრომის უსაფრთხოება სამთო საწარმოებში და საგანგებო სიტუაციების მართვა (SUSSS03) ლაბორატორიული
03-207
--- --- 108631.1-8
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
03-207.1
---
7-15:00 --- 108636.2-8
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
03-207.1
--- --- 108633.1-8
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
03-207.1
---
8-16:00 --- 3601.2-3
შრომის უსაფრთხოება გეოლოგიურ საწარმოებში და საგანგებო სიტუაციების მართვა (SROM03) ლაბორატორიული
03-207.1
--- --- 108632.1-8
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
03-207
---
9-17:00 --- 3642.2-3
შრომის უსაფრთხოება სამთო საწარმოებში და საგანგებო სიტუაციების მართვა (SUSSS03) ლაბორატორიული
03-207.1
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუდაშვილი ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 3585
სამთო საწარმოთა ელმომარაგების საფუძვლები (BPSMI03) ლაბორატორიული
03-103
--- 3585
გარდამქმნელი ტექნიკა სამთო საქმეში (COEQM03) ლაბორატორიული
03-103
---
3-11:00 3485
გარდამქმნელი ტექნიკა სამთო საქმეში (COEQM03) ლაბორატორიული
03-103
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 3485, 3585
სამთო საწარმოთა ელმომარაგების საფუძვლები (BPSMI03) ლექცია
03-328
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 3585, 3485
გარდამქმნელი ტექნიკა სამთო საქმეში (COEQM03) ლექცია
03-412
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 3485
სამთო საწარმოთა ელმომარაგების საფუძვლები (BPSMI03) ლაბორატორიული
03-103
--- ---
9-17:00 --- 0317/2-5ე
საშახტო ქვესადგურები და გამანაწილებელი მოწყობილობები (MSDID03) პრაქტიკული
03-102
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 0317/2-5ე
საშახტო ქვესადგურები და გამანაწილებელი მოწყობილობები (MSDID03) ლექცია
03-414
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუნაშვილი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1506
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) საკურსო
01-532
--- --- --- ---
2-10:00 --- 1404
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
01-517
--- --- 1508
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
01-517
---
3-11:00 1506
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) პრაქტიკული
01-514
--- 1406
მიწის სამუშაოთა წარმოების პროცესში გრუნტების ხელოვნური დამაგრების თანამედროვე ტექნოლოგიები (LPPMT01) პრაქტიკული
01-517
--- --- ---
4-12:00 1409
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
01-532
--- 1505
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) საკურსო
01-514
---
5-13:00 --- --- --- 1504
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) საკურსო
01-514
--- ---
6-14:00 1505
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) პრაქტიკული
01-512
--- --- 1504
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) პრაქტიკული
01-513
--- 1408
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
01-517
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 1405
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
01-517
--- --- --- --- 1509
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
01-517
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არჩვაძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 108540.2-8
ვიზუალური დაპროგრამება JAVA ენაზე (VIDA08) ლაბორატორიული
06-128დ
---
2-10:00 --- --- --- --- 108540
ვიზუალური დაპროგრამება JAVA ენაზე (VIDA08) ლექცია
06-324დ
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არჩვაძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151406ბ
კვების პროდუქტების თბოფიზიკური თვისებები სიცივით დამუშავების პროცესში (FPD0005) პრაქტიკული
01-664
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 151406ბ
კვების პროდუქტების თბოფიზიკური თვისებები სიცივით დამუშავების პროცესში (FPD0005) ლექცია
01-660
--- 151518ა, 151419
ახალი ხილის, ბოსტნეულის, სოკოს და მათი გადამუშავების პროდუქტების ხარისხი და უვნებლობა (FRUQU05) ლექცია
01-664
--- --- ---
6-14:00 151518ა
ახალი ხილის, ბოსტნეულის, სოკოს და მათი გადამუშავების პროდუქტების ხარისხი და უვნებლობა (FRUQU05) პრაქტიკული
01-665
--- 151419
ახალი ხილის, ბოსტნეულის, სოკოს და მათი გადამუშავების პროდუქტების ხარისხი და უვნებლობა (FRUQU05) პრაქტიკული
01-660
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ავთანდილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 216191
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) პრაქტიკული
08-206
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 216191
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) ლექცია
08-419
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 2490-1
სერვისული მეწარმეობა და საზოგადოება (SBUS002-LS) პრაქტიკული
08-801
--- --- ---
9-17:00 008
უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა (TMS0007-L) ლექცია
08-207
--- 2490-1
სერვისული მეწარმეობა და საზოგადოება (SBUS002-LS) ლექცია
08-700ა
--- --- ---
10-18:00 008
უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა (TMS0007-L) პრაქტიკული
08-207
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 217235
კომუნიკაცია და მოლაპარაკება ბიზნესში (COMNB02-LS) ლექცია
08-207
--- ---
12-20:00 --- --- --- 217235
კომუნიკაცია და მოლაპარაკება ბიზნესში (COMNB02-LS) პრაქტიკული
08-207
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 108442.2-8
ინფორმაციული სისტემების პროექტების მართვის საფუძვლები (ISPMS08) ლაბორატორიული
06-122დ
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- 108543
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) პრაქტიკული
06-322დ
--- --- ---
6-14:00 108544, 108542, 108543
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) ლექცია
06-324დ
--- --- --- --- ---
7-15:00 108540
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) პრაქტიკული
06-324დ
--- 108541
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) პრაქტიკული
06-324დ
--- --- ---
8-16:00 108544
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) პრაქტიკული
06-324დ
--- 108542
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) პრაქტიკული
06-324დ
--- --- ---
9-17:00 --- --- 108443.2-8
ინფორმაციული სისტემების პროექტების მართვის საფუძვლები (ISPMS08) ლაბორატორიული
06-128დ.1
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108731.2-8
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
2562.1-2
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.3
--- 108782.1-8
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- ---
2-10:00 --- --- 67001
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-509ც
3-11:00 --- 1716.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-410
--- --- --- 2560.1-2
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.3.1
4-12:00 --- 1717.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-406
--- --- ---
5-13:00 --- 1717, 1716, 1715
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
01-548
6702.2-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-501ც
--- 6704.2-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-501ც
---
6-14:00 --- 1715.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-411
--- --- 6700.2-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-509ც
67001
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
01-501ც
7-15:00 --- --- 6701.2-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-505ც
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 6608
Архитектура вокруг нас (RARAU06) лекция
01-305ც
4-12:00 --- --- --- 6608
Архитектура вокруг нас (RARAU06) практич. Работа
01-601ც
6703, 6700, 6702, 6701
არქიტექტურა ჩვენს ირგვლივ: საქართველო და მსოფლიო (ARCGW06) ლექცია
01-305ც
2017/5
ჟურნალიზმი - 1 (JURN106) ლექცია
01-315ც
5-13:00 --- --- --- --- 67001
ხელოვნების ისტორია (XELIST06) ლექცია
01-510ც
---
6-14:00 --- --- --- 6704, 6706, 6705
არქიტექტურა ჩვენს ირგვლივ: საქართველო და მსოფლიო (ARCGW06) ლექცია
01-405ც
--- ---
7-15:00 --- --- --- 2017/5
ჟურნალიზმი - 1 (JURN106) პრაქტიკული
01-211ც
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასანიძე ალბერტი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 2506-3-4
რადიოგადაცემები (RADIO02) პრაქტიკული
08-914
--- --- 2506.1-2
რადიოგადაცემები (RADIO02) ლაბორატორიული
08-914
---
6-14:00 2406/3-4
კოსმოსური და მიწისპირა რადიოკავშირი (SLRDC02GB1-LPB) პრაქტიკული
08-914
2405/3-4, 2406/3-4
მობილური კავშირი (MOBCM02GB1-LP) ლექცია
08-914
--- 2405/3-4
კოსმოსური და მიწისპირა რადიოკავშირი (SLRDC02GB1-LPB) ლაბორატორიული
08-914
2406/3-4, 2405/3-4
კოსმოსური და მიწისპირა რადიოკავშირი (SLRDC02GB1-LPB) ლექცია
08-914
---
7-15:00 2505-3-4
რადიოგადაცემები (RADIO02) პრაქტიკული
08-914
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- 2505.2-2
რადიოგადაცემები (RADIO02) ლაბორატორიული
08-914
--- 2405/3-4
ელექტრომაგნიტური თავსებადობა (EMCMP02B1-LP) პრაქტიკული
08-914
--- ---
9-17:00 2405/3-4
კოსმოსური და მიწისპირა რადიოკავშირი (SLRDC02GB1-LPB) პრაქტიკული
08-914
2406/3-4
კოსმოსური და მიწისპირა რადიოკავშირი (SLRDC02GB1-LPB) ლაბორატორიული
08-914
--- 2506.2-2
რადიოგადაცემები (RADIO02) ლაბორატორიული
08-914
--- ---
10-18:00 --- 2505-3-4, 2506-3-4
რადიოგადაცემები (RADIO02) ლექცია
08-914
--- 2505.1-2
რადიოგადაცემები (RADIO02) ლაბორატორიული
08-914
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 051648შ/3a
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მექანიკური ნაწილის და ავტომუხრუჭების ექსპლუატაციისა და რემონტის საფუძბლები 2 (PRGS 205) სასწავლო პრაქტიკა
01-447 (სარკ. კოლეჯი)
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 051648შ/3b, 051648შ/3a
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მექანიკური ნაწილის და ავტომუხრუჭების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRAT205) ლექცია
01-447 (სარკ. კოლეჯი)
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 051648შ/3a, 051648შ/3b
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის წევის ელექტრული მანქანების და ელექტრული აპარატების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRBA205) ლექცია
01-448 (სარკ. კოლეჯი)
--- --- --- 051648შ/3a, 051648შ/3b
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის წევის ელექტრული მანქანების და ელექტრული აპარატების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRBA205) ლექცია
01-448 (სარკ. კოლეჯი)
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 051648შ/3a, 051648შ/3b
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მექანიკური ნაწილის და ავტომუხრუჭების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRAT205) ლექცია
01-447 (სარკ. კოლეჯი)
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფხაიძე თინათინ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112560
იმიჯმეიკინგი (IMAGE07-LS) პრაქტიკული
06-613ბ
112561
იმიჯმეიკინგი (IMAGE07-LS) პრაქტიკული
06-617ბ
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- 112660
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) პრაქტიკული
06-605ბ
--- --- --- ---
4-12:00 --- 112662
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) პრაქტიკული
06-611ბ
112562
იმიჯმეიკინგი (IMAGE07-LS) პრაქტიკული
06-617ბ
112560, 112562, 112561
იმიჯმეიკინგი (IMAGE07-LS) ლექცია
06-605ბ
---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 112660, 112662, 112661
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) ლექცია
06-602ბ
---
8-16:00 --- --- --- --- --- 112661
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) პრაქტიკული
06-614ბ
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აჭარაძე გურამი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 108638\1.1-8
შესავალი კომპიუტერულ ქსელებში (SKQ08) ლაბორატორიული
06-407ბ
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 108638.1-8
შესავალი კომპიუტერულ ქსელებში (SKQ08) ლაბორატორიული
06-407ბ.1
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახალაძე ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1700.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
--- ---
3-11:00 --- --- --- 1701.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- 1705.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
---
5-13:00 --- --- 1704.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
--- 1702.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
---
6-14:00 --- --- 1790.1-1
Геодезия 1 (GDS01R3) лаборат.работа
03-131
--- 1710.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
1713.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
7-15:00 --- --- --- --- 1711.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
---
8-16:00 --- --- 1708.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
--- --- 1703.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
9-17:00 --- --- 1709.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
--- --- ---
10-18:00 --- --- 1712.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 1531
ჰიდროელექტროსადგურები 1 (HPP0101) ლექცია
01-222
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 1431
ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები და მოდელები მართვის პროცესში (GPINV01) ლექცია
01-206
1430
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები (PHW0101) ლექცია
01-222
1432
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (სახმელეთო სამუშაოები) (SINS101) ლექცია
01-206
---
8-16:00 --- 1532
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (სახმელეთო სამუშაოები) (SINS101) ლექცია
01-226
--- 121642
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის ეკონომიკური ეფექტიანობის დასაბუთება (EJCHS01) ლექცია
01-206
--- ---
9-17:00 --- 121643
მშენებლობის წარმოება წყლის გარემოში (WTECH01) პრაქტიკული
01-222
1431
ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები და მოდელები მართვის პროცესში (GPINV01) პრაქტიკული
01-226
121643
მშენებლობის წარმოება წყლის გარემოში (WTECH01) ლექცია
01-206
---
10-18:00 --- --- 121642
შრომის ორგანიზაცია, ნორმირება და ხარჯთაღრიცხვის საქმე (LONES01) ლექცია
01-222
--- ---
11-19:00 --- --- 121642
შრომის ორგანიზაცია, ნორმირება და ხარჯთაღრიცხვის საქმე (LONES01) პრაქტიკული
01-206
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 1432
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (სახმელეთო სამუშაოები) (SINS101) პრაქტიკული
01-226
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 121642
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის ეკონომიკური ეფექტიანობის დასაბუთება (EJCHS01) საკურსო
01-226
--- --- ---
9-17:00 --- 1430
ჰიდროტექნიკური ნაგებობათა მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები (PHWO101) საკურსო
01-226
--- --- --- ---
10-18:00 --- 1532
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (სახმელეთო სამუშაოები) (SINS101) პრაქტიკული
01-206
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 121641
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა პროექტირება (DUHS101) პრაქტიკული
01-222
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 3501.2-3
გემოლოგიის საფუძვლები (BASGE03) ლაბორატორიული
03-345
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 3514/1
Литология (LITHOR3) лаборат.работа
03-313
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 3401
გემოლოგიის საფუძვლები (BASGE03) ლაბორატორიული
03-345
3501, 3401
გემოლოგიის საფუძვლები (BASGE03) ლექცია
03-345
3501.1-3
გემოლოგიის საფუძვლები (BASGE03) ლაბორატორიული
03-345
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 3514/1
Литология (LITHOR3) лекция
03-313
--- ---
10-18:00 --- --- --- 0316/2-2გ
გემოლოგია (GEMOL03) ლექცია
03-345
--- ---
11-19:00 --- --- --- 0316/2-2გ
გემოლოგია (GEMOL03) ლაბორატორიული
03-345
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახლოური ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 4630ა.2-4
ორგანული ქიმია (ORGCP04) ლაბორატორიული
02-303
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახობაძე მერაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 108484, 108486, 108485, 108487
ინფორმატიკისა და საზოგადოების განვითარების კანონზომიერებანი (IDSGK08) ლექცია
06-404ა
---
8-16:00 --- --- --- --- 108481, 108482, 108483
ინფორმატიკისა და საზოგადოების განვითარების კანონზომიერებანი (IDSGK08) ლექცია
06-505ბ
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 8741
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (SYSYN08) პრაქტიკული
06-507ბ
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 8741
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (SYSYN08) ლექცია
06-506ა
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაგრატიონი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1611.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
---
2-10:00 --- --- --- --- 216168.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
---
3-11:00 1619.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
216169.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- 216176.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-612
216191.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
---
4-12:00 --- --- --- 216177.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-612
--- ---
5-13:00 108666.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
216171.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- --- --- ---
6-14:00 --- 216170.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-612
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბადრიშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 110412
მეხილეობის საფუძვლები (BF000 04) პრაქტიკული
11-408
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 110412
მეხილეობის საფუძვლები (BF000 04) პრაქტიკული
11-408
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 110413
მეხილეობის საფუძვლები (BF000 04) პრაქტიკული
11-407
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 110414
მეხილეობის საფუძვლები (BF000 04) პრაქტიკული
11-408
---
8-16:00 --- --- --- --- 110414
მეხილეობის საფუძვლები (BF000 04) პრაქტიკული
11-408
9-17:00 110413
მეხილეობის საფუძვლები (BF000 04) პრაქტიკული
11-408
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბადრიძე გულნარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 110519
მცენარეთა ფიზიოლოგია (PLPH005) პრაქტიკული
11-211
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 110421
მცენარეთა ფიზიოლოგია (PLPH005) პრაქტიკული
11-211
--- --- --- ---
5-13:00 110421, 110422, 110519
მცენარეთა ფიზიოლოგია (PLPH005) ლექცია
11-307
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 110422
მცენარეთა ფიზიოლოგია (PLPH005) პრაქტიკული
11-211
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაზღაძე იზოლდა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4640
ზოგადი ეკოლოგია (GENEC04) პრაქტიკული
02-605
--- --- --- 4640
ზოგადი ეკოლოგია (GENEC04) ლექცია
02-605
---
2-10:00 --- --- --- --- 3635
ბუნებრივი რესურსები და მისი განახლებადი წყაროები (NRERS04) პრაქტიკული
02-605
---
3-11:00 4640
ატმოსფეროსა და ნიადაგის ქიმია (CHATS04) ლექცია
02-605
216102, 216103, 216101, 216104
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-605
--- --- --- ---
4-12:00 --- 4735, 4735ა
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-605
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 3635
ბუნებრივი რესურსები და მისი განახლებადი წყაროები (NRERS04) ლექცია
02-605
--- ---
8-16:00 --- --- --- 216105, 216106, 216107
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-601
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბათიაშვილი ირინა 02
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 107650H
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
06-916ა
---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 107650D
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
06-923ბ
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 107650E
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
06-908ბ
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 107650F
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
06-911ბ
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიაშვილი ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 108681, 108682, 108683
მონაცემთა ბაზების აგების საფუძვლები (MBAS08) ლექცია
06-507ბ
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 8641
საინჟინრო-ეკონომიკურ ამოცანათა გადაწყვეტის სპეციალიზებული პროგრამული პაკეტები (SPPAC08) ლექცია
08-304ბ
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 8641
საინჟინრო-ეკონომიკურ ამოცანათა გადაწყვეტის სპეციალიზებული პროგრამული პაკეტები (SPPAC08) ლაბორატორიული
08-315ბ
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიდაური დალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 110404
შესავალი აგრობაზრებში (IAGMA10-LP) პრაქტიკული
11-415
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 1106209
საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის ორგანიზება აგროსექტორში (SASAKAASA01) სასწავლო პრაქტიკა
13-თბ. 17კმ.
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 110403
შესავალი აგრობაზრებში (IAGMA10-LP) პრაქტიკული
11-311
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 110409
კვების პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების ეკონომიკა, ორგანიზაცია და მენეჯმენტი (FSPEOM5) ლექცია
11-310
--- 110405, 110403, 110404
შესავალი აგრობაზრებში (IAGMA10-LP) ლექცია
11-307
---
7-15:00 --- --- 110409
კვების პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების ეკონომიკა, ორგანიზაცია და მენეჯმენტი (FSPEOM5) პრაქტიკული
11-418
--- 110405
შესავალი აგრობაზრებში (IAGMA10-LP) პრაქტიკული
11-313
---
8-16:00 1107224
რეგულაციები ორგანულ სოფლის მეურნეობაში (REGOR10GA1-LS) ლექცია
11-310
--- --- ---
9-17:00 1107224
ბიზნესი და მარკეტინგი ორგანულ სოფლის მეურნეობაში (BIZMAR011) ლექცია
11-307
--- --- 1106209
საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის ორგანიზება აგროსექტორში (SASAKAASA01) პრაქტიკული
11-502კომპ.კლ.
--- ---
10-18:00 1107224
ბიზნესი და მარკეტინგი ორგანულ სოფლის მეურნეობაში (BIZMAR011) პრაქტიკული
11-416
--- --- 1107224
რეგულაციები ორგანულ სოფლის მეურნეობაში (REGOR10GA1-LS) პრაქტიკული
11-313
--- ---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 1106209
საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის ორგანიზება აგროსექტორში (SASAKAASA01) ლექცია
11-410
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიდაური ლალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 110612.2-10
ნიადაგმცოდნეობა-გეოლოგიის საფუძვლები (SOGGR0) ლაბორატორიული
11-201
--- 110612.1-10
ნიადაგმცოდნეობა-გეოლოგიის საფუძვლები (SOGGR0) ლაბორატორიული
11-201
--- --- ---
2-10:00 --- --- 110613.2-10
ნიადაგმცოდნეობა-გეოლოგიის საფუძვლები (SOGGR0) ლაბორატორიული
11-201
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 110614.2-10
ნიადაგმცოდნეობა-გეოლოგიის საფუძვლები (SOGGR0) ლაბორატორიული
11-201
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 110613, 110612, 110614
ნიადაგმცოდნეობა-გეოლოგიის საფუძვლები (SOGGR0) ლექცია
11-503
--- --- --- ---
9-17:00 --- 110613.1-10
ნიადაგმცოდნეობა-გეოლოგიის საფუძვლები (SOGGR0) ლაბორატორიული
11-201
--- --- --- 110614.1-10
ნიადაგმცოდნეობა-გეოლოგიის საფუძვლები (SOGGR0) ლაბორატორიული
11-201
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაინდურაშვილი ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 151430
ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი (SAMSA05) პრაქტიკული
01-550
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 151430
საგადასახადო საქმე (SAGSA05) პრაქტიკული
01-715
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალავაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 1405
სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) პრაქტიკული
01-410
3-11:00 --- --- --- --- --- 1405
სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) ლექცია
01-408
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 711675J
ბიზნეს-გეგმა მშენებლობაში (BPBUI01-LS) პრაქტიკული
01-407
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 121771
პროექტების მენეჯმენტი მშენებლობაში (PRJMC01GAI-LS) ლექცია
01-412
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 121771
პროექტების მენეჯმენტი მშენებლობაში (PRJMC01GAI-LS) პრაქტიკული
01-410
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 711675J
ბიზნეს-გეგმა მშენებლობაში (BPBUI01-LS) ლექცია
01-413
---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალანჩივაძე ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 1553.1-1
Основы расчёта железобетонных конструкций (OSJELKON01) лаборат.работа
01-424.1
--- 1453
Основы расчёта железобетонных конструкций (OSJELKON01) Курсовой проект
01-521
--- ---
5-13:00 --- 1400
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) საკურსო
01-521
--- 1453, 1553
Основы расчёта железобетонных конструкций (OSJELKON01) лекция
01-521
--- ---
6-14:00 1503, 1502
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლექცია
01-521
--- --- 1502
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) საკურსო
01-521
--- ---
7-15:00 1400, 1403
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) ლექცია
01-521
--- --- --- --- ---
8-16:00 1403
რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (SRCS101) საკურსო
01-521
--- --- 121612
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (RCSSC01) პრაქტიკული
01-521
--- ---
9-17:00 --- --- --- 121612
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (RCSSC01) ლექცია
01-521
--- ---
10-18:00 121612
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (RCSSC01) საკურსო
01-521
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალახაშვილი ჟანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 111672
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) პრაქტიკული
06-714ბ
111673
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) პრაქტიკული
06-705ბ
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალიაშვილი ელზა 00525
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 112469, 112468
ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMEN05) ლექცია
06-710ბ
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 112445
ბიზნესის სტრატეგიული დაგეგმვა და განვითარება (STPLB07-LS) პრაქტიკული
06-107ა
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 112467, 112465, 112466
ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMEN05) ლექცია
06-710ბ
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 711775C, 711775H
მენეჯმენტი და ადმინისტრირება (MANAD07-LS) პრაქტიკული
06-705ბ
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალიაშვილი მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 108519
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები (ADS08) ლაბორატორიული
06-220დ
--- --- ---
4-12:00 --- 108510
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები (ADS08) ლაბორატორიული
06-220დ
--- --- --- 108410
სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაცია საზომ ტექნიკაში (SDSST08) პრაქტიკული
06-220დ
5-13:00 --- 108411
ტექნიკური გაზომვები (TME0808GA1) ლაბორატორიული
06-305ბ
108519
საზომი მოწყობილობების დაპროექტება,კონსტრუირება და სტანდარტიზაცია (SMDK08) ლექცია
06-302ბ
--- ---
6-14:00 --- 108519
საზომი მოწყობილობების დაპროექტება,კონსტრუირება და სტანდარტიზაცია (SMDK08) საკურსო
06-220დ
--- --- --- ---
7-15:00 --- 108519
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები (ADS08) პრაქტიკული
06-309ბ
--- 108510
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები (ADS08) პრაქტიკული
06-311ბ
--- ---
8-16:00 --- 108411
ტექნიკური გაზომვები (TME0808GA1) ლექცია
06-304ბ
--- --- --- ---
9-17:00 108410
სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაცია საზომ ტექნიკაში (SDSST08) ლექცია
06-304ბ
108411
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები (ADS08) პრაქტიკული
06-311ბ
--- 8686
ხარისხის მართვა საგანმანათლებლო სფეროში (QME0308) ლექცია
06-306ბ
--- ---
10-18:00 108411
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები (ADS08) ლაბორატორიული
06-220დ
8686
ხარისხის მართვა საგანმანათლებლო სფეროში (QME0308) სემინარი
06-304ბ
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბანეთიშვილი ლევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 2572.1-2
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.3.1
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 1718.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-413
4-12:00 --- --- --- --- --- 1780.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
01-413
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 151602.2-5
სამანქანათმშენებლო ხაზვა (GRAF3R5) პრაქტიკული
01-538
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 151601.2-5
სამანქანათმშენებლო ხაზვა (GRAF3R5) პრაქტიკული
01-538.1
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბანცაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 2568
ელექტროგადაცემის ქსელები (PTG1702) საკურსო
08-418
--- --- --- --- ---
4-12:00 2568
ელექტროგადაცემის ქსელები (PTG1702) პრაქტიკული
08-118
--- --- --- --- ---
5-13:00 2566
ელექტროგადაცემის ქსელები (PTG1702) საკურსო
08-418
--- --- --- --- 2567
ელექტროგადაცემის ქსელები (PTG1702) საკურსო
08-418
6-14:00 2566, 2568, 2567
ელექტროგადაცემის ქსელები (PTG1702) ლექცია
08-422
--- --- --- --- 2567
ელექტროგადაცემის ქსელები (PTG1702) პრაქტიკული
08-903
7-15:00 2566
ელექტროგადაცემის ქსელები (PTG1702) პრაქტიკული
08-801
--- --- --- --- 2433-2
ელექტრული ენერგიის გადაცემა და განაწილება (PTD1702) პრაქტიკული
08-906
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარაბაძე თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 3514/1
Теоретические основы прогнозирования нефтегазоносности недр (TBFOGR3) лаборат.работа
03-320
3514/1
Теоретические основы прогнозирования нефтегазоносности недр (TBFOGR3) лекция
03-320
--- --- 3514/1
Фазовая зональность углеводородов и раздельное прогно­зи­ро­вание нефти и газа (PZHSFR3 ) лаборат.работа
03-320
3617
Основы геологии нефти и газа (BOGEOR3) лекция
03-320
2-10:00 3514/1
Нефтегазоносные провинции мира 1 (WOGP1R3) лекция
03-320
--- --- 3614
Основы геологии нефти и газа (BOGEOR3) лекция
03-320
3-11:00 3314/2, 3414
Геологические основы разработки нефтяных и газовых месторождений (GBDOGR3) лекция
03-320
--- --- --- 3416.1-3
Геологические основы разработки нефтяных и газовых месторождений (GBDOGR3) лаборат.работа
03-320
---
4-12:00 3514/1
Фазовая зональность углеводородов и раздельное прогно­зи­ро­вание нефти и газа (PZHSFR3 ) лекция
03-320
3416.2-3
Геологические основы разработки нефтяных и газовых месторождений (GBDOGR3) лаборат.работа
03-320
--- --- 3614
Основы геологии нефти и газа (BOGEOR3) лаборат.работа
03-320
5-13:00 --- --- --- 3616
Основы геологии нефти и газа (BOGEOR3) лекция
03-320
6-14:00 --- 3514/1
Нефтегазоносные провинции мира 1 (WOGP1R3) лаборат.работа
03-320
--- --- --- 3414, 3314/2
Геологические основы разработки нефтяных и газовых месторождений (GBDOGR3) лаборат.работа
03-320
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 3416
Геологические основы разработки нефтяных и газовых месторождений (GBDOGR3) лекция
03-320
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათაშვილი ევგენი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 911776
კლასტერული პოლიტიკა (KLASTPOL07) ლექცია
06-707ბ
---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათაშვილი მამუკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 65113.1-6
საცხოვრებელი შენობების და კომპლექსების პროექტირება (DESRB06) პრაქტიკული
01-501ც
--- --- --- 65113.1-6
საცხოვრებელი შენობების და კომპლექსების პროექტირება (DESRB06) პრაქტიკული
01-501ც
---
3-11:00 65113.1-6
საზოგადოებრივი შენობა-ნაგებობების პროექტირება (DEPBU06) პრაქტიკული
01-501ც
--- --- --- ---
4-12:00 --- 65113
საზოგადოებრივი შენობა-ნაგებობების პროექტირება (DEPBU06) საკურსო
01-501ც
--- 65113.1-6
საზოგადოებრივი შენობა-ნაგებობების პროექტირება (DEPBU06) პრაქტიკული
01-501ც.1
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 65113
საცხოვრებელი შენობების და კომპლექსების პროექტირება (DESRB06) საკურსო
01-501ც
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათელი ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 4515, 4415
ორგანული პროდუქტების ექსპერტიზა (EXOSU04) პრაქტიკული
02-312
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 4415, 4515
ორგანული პროდუქტების ექსპერტიზა (EXOSU04) ლაბორატორიული
02-310
4415, 4515
ორგანული პროდუქტების ექსპერტიზა (EXOSU04) საკურსო
02-312
--- --- ---
8-16:00 --- 4415, 4515
ორგანული პროდუქტების ექსპერტიზა (EXOSU04) ლექცია
02-312
004ა
სუფთა ნაერთების მიღება და მათი იდენტიფიკაცია (OPCTI04) ლაბორატორიული
02-310
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამაშვილი თეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151513
ბეჭდვითი ნაწარმის ორიგინალ მაკეტების დიზაინი და კონსტრუირება (DPPBI05) ლექცია
01-556
--- --- 151406
კომპიუტერული საგამომცემლო სისტემები (GOPUS05) ლაბორატორიული
01-556
---
4-12:00 151513
სახვითი და ტექსტური ინფორმაციის დამუშავების ტექნოლოგია (TPITI05) ლექცია
01-704
151513
ბეჭდვითი ნაწარმის ორიგინალ მაკეტების დიზაინი და კონსტრუირება (DPPBI05) პრაქტიკული
01-556
--- 151513
სამაგიდო საგამომცემლო სისტემები (DTPUS05) პრაქტიკული
01-556
---
5-13:00 151513
სამაგიდო საგამომცემლო სისტემები (DTPUS05) ლექცია
01-556
151513
სახვითი და ტექსტური ინფორმაციის დამუშავების ტექნოლოგია (TPITI05) პრაქტიკული
01-704
--- ---
6-14:00 --- 251785
საგამომცემლო საქმე და ტექნოლოგიები (PUBUT05) პრაქტიკული
01-707
--- 251785
კაბადონის ელექტრონული ფორმირება (ELFOK05) პრაქტიკული
01-707
251685
კაბადონის ელექტრონული ფორმირება (ELFOK05) ლაბორატორიული
01-707
---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- 251785
კაბადონის ელექტრონული ფორმირება (ELFOK05) ლექცია
01-707
--- --- ---
9-17:00 --- 251785
საგამომცემლო საქმე და ტექნოლოგიები (PUBUT05) ლექცია
01-707
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამიძე სიმონ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1619.1-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
01-318
--- --- ---
2-10:00 --- --- 1617.1-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
01-318.1
--- --- ---
3-11:00 --- --- 1606.1-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
01-318
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- 1618, 1619, 1616, 1617
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
01-544
--- ---
5-13:00 --- 1616.1-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
01-318.1
--- 1605.1-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
01-318.1
--- ---
6-14:00 --- 1604.1-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
01-318.1
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 1604, 1606, 1605, 1607
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
01-544
--- ---
8-16:00 1603.1-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
01-318
1611, 1610, 1608, 1609
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
01-544
--- 1618.1-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
01-318.1
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 1607.1-1
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლაბორატორიული
01-318.1
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამიძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 217174.1-2
ფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიული
04-324
---
2-10:00 --- --- --- 217173.1-2
ფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიული
04-324
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 151701.2-5
ფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიული
04-332
--- --- 151780.2-5
ფიზიკა 1 (FIZ0301) ლაბორატორიული
04-332.1
---
6-14:00 --- --- 151701.2-5
ფიზიკა 1 (FIZ0301) ლაბორატორიული
04-332
151780.2-5
ფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიული
04-430.1
---
7-15:00 --- --- 151703.2-5
ფიზიკა 1 (FIZ0301) ლაბორატორიული
04-332.1
---
8-16:00 217172.2-2
ფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიული
04-430.1
--- --- 151704.2-5
ფიზიკა 1 (FIZ0301) ლაბორატორიული
04-332
---
9-17:00 --- --- 151702.2-5
ფიზიკა 1 (FIZ0301) ლაბორატორიული
04-332
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარბაქაძე მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151521
საპორტო და სახომალდე ტექნოლოგიური მოწყობილობები (TDOPS05) პრაქტიკული
01-564
151415ა
ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა (ITSYS05) ლექცია
01-565
151521
საზღვაო პორტები და გემმისადგომები (PATER05) ლექცია
01-205ც
--- 251738
საზღვაო გადაზიდვების წარმოების ტექნოლოგია (TECGS05) ლექცია
01-619
2-10:00 --- 151521
საპორტო და სახომალდე ტექნოლოგიური მოწყობილობები (TDOPS05) ლექცია
01-566
151521
სპეციალური ტრანსპორტი (STRAN05) ლექცია
01-203ც
---
3-11:00 151415
დატვირთვა-განტვირთვის მექანიზაცია საზღვაო ტრანსპორტზე (MMTA005) პრაქტიკული
01-210ც
151521
სპეციალური ტრანსპორტი (STRAN05) პრაქტიკული
01-620
151415ა
საბორნე გადასასვლელები (TRFRY05) ლექცია
01-619
--- 251738
საზღვაო გადაზიდვების წარმოების ტექნოლოგია (TECGS05) პრაქტიკული
01-201ც
4-12:00 151415
ტვირთმცოდნეობა (SKNOW05) პრაქტიკული
01-210ც
151415
ტვირთმცოდნეობა (SKNOW05) ლექცია
01-561
--- 151521
საზღვაო პორტები და გემმისადგომები (PATER05) პრაქტიკული
01-564
---
5-13:00 --- 151415
დატვირთვა-განტვირთვის მექანიზაცია საზღვაო ტრანსპორტზე (MMTA005) ლექცია
01-564
151415
სპეციალური ტრანსპორტი (STRAN05) ლექცია
01-210ც
151521
ტვირთმცოდნეობა (SKNOW05) ლექცია
01-210ც
151415
საზღვაო გადაზიდვები (MTRAN05) ლექცია
01-561
6-14:00 151415ა
საბორნე გადასასვლელები (TRFRY05) პრაქტიკული
01-561
--- ---
7-15:00 --- 251738
საზღვაო კანონმდებლობა (MARLA05) ლექცია
01-713
251738
საზღვაო კანონმდებლობა (MARLA05) პრაქტიკული
01-712
151415
სპეციალური ტრანსპორტი (STRAN05) პრაქტიკული
01-620
151415
საპორტო და სახომალდე ტექნოლოგიური მოწყობილობები (TDOPS05) პრაქტიკული
01-554
151521
ტვირთმცოდნეობა (SKNOW05) პრაქტიკული
01-564
8-16:00 --- --- 151415
საპორტო და სახომალდე ტექნოლოგიური მოწყობილობები (TDOPS05) ლექცია
01-620
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარბაქაძე ნათელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 112457.2-7
ბანკის საოპერაციო დღის სისტემები (BANOPD07) ლაბორატორიული
06-132ა.2
112464
ბანკის საოპერაციო დღის სისტემები (BANOPD07) ლაბორატორიული
06-132ა.2
--- 112458.2-7
ბანკის საოპერაციო დღე (BODBT07-LB) ლაბორატორიული
06-132ა.2
--- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 112456.2-7
ბანკის საოპერაციო დღის სისტემები (BANOPD07) ლაბორატორიული
06-132ა.2
112455.2-7
ბანკის საოპერაციო დღის სისტემები (BANOPD07) ლაბორატორიული
06-132ა.2
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარდაველიძე ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 112610
ევროპული ინტეგრაცია (EUI0007-LS) ლექცია
06-808ბ
--- ---
3-11:00 --- --- --- 112610
ევროპის უახლესი ისტორია (MHOE007-LS) ლექცია
06-813ა
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 112610
ევროპის უახლესი ისტორია (MHOE007-LS) პრაქტიკული
06-810ბ
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- 712710
გლობალიზაცია და პატარა სახელმწიფო (GSC0007-LS) ლექცია
06-809ა
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- 712710
გლობალიზაცია და პატარა სახელმწიფო (GSC0007-LS) პრაქტიკული
06-815ბ
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარდაველიძე ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 111763
Информационные технологии - 1 (INFB108-LB) лекция
06-707ბ
108779
Введение в Информационные технологии (BBUT08) лекция
06-507ბ
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 217110
Информационные технологии - 1 (INFB108-LB) лекция
08-903
--- 217139.2-2
Информационные технологии - 1 (INFB108-LB) лаборат.работа
08-301ბ.1
---
8-16:00 --- --- 217110.2-2
Информационные технологии - 1 (INFB108-LB) лаборат.работа
08-301ბ
--- 112729
Информационные технологии - 1 (INFB108-LB) лекция
06-812ბ
---
9-17:00 --- --- 107780
Информационные технологии - 1 (INFB108-LB) лекция
06-609ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარდაჩიძე ზაირა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 4415ა, 4515ა
მარილების, სასუქების და სოდის ტექნოლოგია (TESFS04) ლექცია
02-312
3-11:00 --- --- 4515ა, 4415ა
მარილების, სასუქების და სოდის ტექნოლოგია (TESFS04) ლაბორატორიული
02-310
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 004ა
სუფთა ნაერთების მიღება და მათი იდენტიფიკაცია (OPCTI04) ლექცია
02-308
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარკალაია ბესიკი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 112415
ტურიზმის სტრატეგიული დაგეგმვა (TSTPL07-LS) ლექცია
06-714ბ
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქანიძე მაგდა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 711675E
ინვესტიციები და საინვესტიციო მიმზიდველობა (ININA07-LP) პრაქტიკული
06-703ბ
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 711675E
გამოყენებითი ეკონომიკა (APPEC 03 –L S) პრაქტიკული
06-717ა
7-15:00 --- --- --- --- --- 711670
გამოყენებითი ეკონომიკა (APPEC 03 –L S) პრაქტიკული
06-716ბ
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 711675E
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) პრაქტიკული
06-713ბ
711675E
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) ლექცია
06-717ა
711775F
ბიზნეს–ადმინისტრირება (BUADM07-LS) ლექცია
06-717ა
---
12-20:00 --- 711675E
ინვესტიციები და საინვესტიციო მიმზიდველობა (ININA07-LP) ლექცია
06-709ბ
711675E
გამოყენებითი ეკონომიკა (APPEC 03 –L S) ლექცია
06-717ა
---
13-21:00 --- 711775F
ბიზნეს–ადმინისტრირება (BUADM07-LS) პრაქტიკული
06-702ბ
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქანიძე შახი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 121631
სამშენებლო კანონმდებლობა და ნორმატიული დოკუმენტაცია მშენებლობაში (BLNDC01) პრაქტიკული
01-526
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 1453
Технология строительного производства (COPRTR1) практич. Работа
01-512
--- --- 121631
საინჟინრო და სპეციალური დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობის ტექნოლოგია (ECBST01) ლექცია
01-521
4-12:00 --- 1404, 1405, 1406
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია I ნაწილი (CPTE101) ლექცია
01-322
1453, 1553
Технология строительного производства (COPRTR1) лекция
01-532
--- --- ---
5-13:00 --- 1553
Технология строительного производства (COPRTR1) практич. Работа
01-512
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 1405, 1406, 1404
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BUC T101) ლექცია
01-409
--- --- 121631
საინჟინრო და სპეციალური დანიშნულების ნაგებობების მშენებლობის ტექნოლოგია (ECBST01) პრაქტიკული
01-529
--- ---
10-18:00 --- --- --- 121631
სამშენებლო კანონმდებლობა და ნორმატიული დოკუმენტაცია მშენებლობაში (BLNDC01) ლექცია
01-529
--- ---
11-19:00 121631
შენობა-ნაგებობების ვარიანტული ტექნოლოგიური დაპროექტება (BVTDE01) ლექცია
01-517
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1535
კომუნალური მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (UTBOM01) პრაქტიკული
01-409
--- --- --- --- 711675J
საქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა და მენეჯმენტი (ECMUR01-LS) ლექცია
01-406
3-11:00 1415
სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) პრაქტიკული
01-412
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 1435
კომუნალური მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (UTBOM01) ლექცია
01-413
--- 151405
ტექნოლოგიური ტრანსპორტირების მანქანები და მოწყობილობები (METT005GA1-LP) პრაქტიკული
01-427
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 1445
სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) პრაქტიკული
01-413
--- ---
7-15:00 --- --- --- 1455
სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) პრაქტიკული
01-406
--- 151405
ტექნოლოგიური ტრანსპორტირების მანქანები და მოწყობილობები (METT005GA1-LP) ლექცია
01-427
8-16:00 --- 1780
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
01-409
--- 1425
სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) პრაქტიკული
01-407
--- 1780
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
01-406
9-17:00 --- 1426
სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) პრაქტიკული
01-408
--- 1405
სამშენებლო მანქანები და მშენებლობის ავტომატიზაცია (COMAB05) პრაქტიკული
01-409
--- 1435
კომუნალური მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (UTBOM01) პრაქტიკული
01-407
10-18:00 --- 1535
კომუნალური მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (UTBOM01) ლექცია
01-409
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 711675J
საქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა და მენეჯმენტი (ECMUR01-LS) პრაქტიკული
01-407
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე მურმან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1580
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
01-413
--- --- --- --- ---
2-10:00 1580
საგადასახადო საქმე (1 ნაწილი) (TXT0101) პრაქტიკული
01-406
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 1415
საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი მშენებლობაში (ACCAA01) პრაქტიკული
01-407
--- --- ---
5-13:00 --- 1515
საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ACAAU05) პრაქტიკული
01-407
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- 1580
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) ლექცია
01-410
--- --- 121771
საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (SASAST01) ლექცია
01-410
7-15:00 --- 1580
საგადასახადო საქმე (1 ნაწილი) (TXT0101) ლექცია
01-413
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 1416, 1415
საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი მშენებლობაში (ACCAA01) ლექცია
01-549
1515, 1516
საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ACAAU05) ლექცია
01-548
9-17:00 --- --- --- --- 1416
საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი მშენებლობაში (ACCAA01) პრაქტიკული
01-408
1516
საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ACAAU05) პრაქტიკული
01-406
10-18:00 --- --- --- 121771
საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (SASAST01) პრაქტიკული
01-410
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 110716.2-10
ტექნიკური ხაზვა (TDRAW05) პრაქტიკული
11-413
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 110715.2-10
ტექნიკური ხაზვა (TDRAW05) პრაქტიკული
11-316
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151405ა
ტექნოლოგიური აღჭურვილობის დაპროექტება (DTE0005) ლაბორატორიული
01-624
---
5-13:00 --- --- 110731.2-10
ტექნიკური ხაზვა (TDRAW05) პრაქტიკული
11-316
--- --- ---
6-14:00 251620
დეტალების ლაზერული ლეგირების ტექნოლოგია (TLED005) პრაქტიკული
01-624
--- --- 251620
დეტალების ლაზერული ლეგირების ტექნოლოგია (TLED005) ლექცია
01-624
---
7-15:00 --- --- 151405ა
ტექნოლოგიური აღჭურვილობის დაპროექტება (DTE0005) პრაქტიკული
01-625
--- ---
8-16:00 151405ა
ტექნოლოგიური აღჭურვილობის დაპროექტება (DTE0005) ლექცია
01-625
--- 110732.2-10
ტექნიკური ხაზვა (TDRAW05) პრაქტიკული
11-413
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღათურია გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 711705
სტატისტიკა სახელმწიფო მართვაში (SPA0007-LSP) ლექცია
06-102ა
6-14:00 --- --- --- --- --- 711706
კვლევის მეთოდები (FFRIT02GAI) პრაქტიკული
06-102ა
7-15:00 --- --- --- --- --- 711706
კვლევის მეთოდები (FFRIT02GAI) ლექცია
06-102ა
8-16:00 --- --- --- --- --- 711701
ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) პრაქტიკული
06-107ა
9-17:00 --- --- --- --- --- 711701
კორპორაციული მართვა (CRM0007-LS) პრაქტიკული
06-105ა
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 711701
გაფართოებული მაკროეკონომიკა (MCE0007-LS) ლექცია
06-102ა
--- 711705
სტატისტიკა სახელმწიფო მართვაში (SPA0007-LSP) პრაქტიკული
06-105ა
--- --- 711701
კორპორაციული მართვა (CRM0007-LS) ლექცია
06-102ა
12-20:00 --- 711701
ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) ლექცია
06-102ა
--- --- 711701
გაფართოებული მაკროეკონომიკა (MCE0007-LS) პრაქტიკული
06-102ა
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღათურია გურამი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1614.1-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
01-604
--- ---
2-10:00 --- --- --- 1610.1-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
01-604
108534/1.1-8
საინჟინრო მექანიკა (SAMEQ01) ლაბორატორიული
01-604.1
---
3-11:00 --- --- --- --- 108554.1-8, 108555.1-8
საინჟინრო მექანიკა (SAMEQ01) ლაბორატორიული
01-604.1
---
4-12:00 --- --- --- --- 1612, 1614, 1615, 1613
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლექცია
01-409
1615.1-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
01-604.1
5-13:00 --- --- --- --- --- 1611.1-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
01-604.1
6-14:00 --- --- --- --- --- 1608.1-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
01-604
7-15:00 108538, 108536/1, 108534/1
საინჟინრო მექანიკა (SAMEQ01) ლექცია
06-504ა
--- --- --- --- 1609.1-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
01-604.1
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 1612.1-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
01-604
--- --- --- --- 108536/1.1-8
საინჟინრო მექანიკა (SAMEQ01) ლაბორატორიული
01-604
10-18:00 1613.1-1
თეორიული მექანიკა - 2 (TMEC201) ლაბორატორიული
01-604
--- --- --- --- 108538.1-8
საინჟინრო მექანიკა (SAMEQ01) ლაბორატორიული
01-604.1
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღათურია მარინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 112568, 112569, 112570
მსოფლიო ეკონომიკა (ECWR007-LS) ლექცია
06-704ბ
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 112569
მსოფლიო ეკონომიკა (ECWR007-LS) პრაქტიკული
06-702ბ
112568
მსოფლიო ეკონომიკა (ECWR007-LS) პრაქტიკული
06-716ბ
--- 112441
მსოფლიო ეკონომიკა (ECWR007-LS) პრაქტიკული
06-617ბ
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- 112570
მსოფლიო ეკონომიკა (ECWR007-LS) პრაქტიკული
06-707ბ
--- --- --- 112440
მსოფლიო ეკონომიკა (ECWR007-LS) პრაქტიკული
06-613ბ
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღათურია ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 251647კ
კვების მრეწველობის ნარჩენები და მათი გამოყენება (WASTE05GA1-LP) პრაქტიკული
01-565
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 251647კ
კვების მრეწველობის ნარჩენები და მათი გამოყენება (WASTE05GA1-LP) ლექცია
01-619
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00