საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფები

 

1500
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
ნაკვეთაური ნინო
13-გასვლითი პრაქტიკა 4
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ამყოლაძე თემურ
01-601
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
--- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-513
---
5-13:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-415
--- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან
01-406
6-14:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-323
--- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-521
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მირიან
01-602
7-15:00 --- --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
01-409
---
8-16:00 --- --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-408
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მირიან
01-502
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1501
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
მამარდაშვილი ალექსანდრა
13-გასვლითი პრაქტიკა 10
--- ---
3-11:00 --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ნებიერიძე ნიკოლოზ
01-521
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან
01-406
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მირიან
01-502
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-323
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-416
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-521
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მირიან
01-602
7-15:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-529
--- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ამყოლაძე თემურ
01-601
--- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
01-409
---
8-16:00 --- --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-408
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1502
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
ქორქია ქეთევან
13-გასვლითი პრაქტიკა 2
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-406
--- --- ---
4-12:00 --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ამყოლაძე თემურ
01-601
--- --- ---
5-13:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მირიან
01-602
--- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-514
---
6-14:00 --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-323
--- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-521
---
7-15:00 --- --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
01-409
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ქორქია ქეთევან
01-529
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მირიან
01-501
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-408
9-17:00 --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-416
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1503
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
მაისურაძე გიორგი
01-549
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
მეძმარიაშვილი გიორგი
13-გასვლითი პრაქტიკა 2
--- --- ---
3-11:00 --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-521
---
4-12:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-323
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-414
--- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მირიან
01-502
---
5-13:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მირიან
01-602
--- --- ---
6-14:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-513
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-411
--- ---
8-16:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან
01-409
--- --- ---
9-17:00 --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ბაქრაძე დავით
01-601
--- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
01-548
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1504
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
მარგალიტაძე იუნონა
13-გასვლითი პრაქტიკა
2-10:00 --- --- გრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) პრაქტიკული
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
--- ---
3-11:00 --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-521
4-12:00 --- --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-529
5-13:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
მარგალიტაძე იუნონა
01-532
--- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მირიან
01-502
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მირიან
01-602
--- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-411
--- ---
8-16:00 გრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ბაქრაძე დავით
01-601
--- --- ---
9-17:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან
01-406
--- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
01-548
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1505
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
ზალიკაშვილი გიორგი
13-გასვლითი პრაქტიკა 9
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-521
---
4-12:00 --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
კეზევაძე ნინო
01-517
---
5-13:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-513
--- ---
6-14:00 გრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) პრაქტიკული
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
--- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ბაქრაძე დავით
01-601
---
7-15:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მირიან
01-602
--- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-411
--- ---
8-16:00 გრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მირიან
01-501
--- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან
01-406
---
9-17:00 --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
01-548
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1506
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
ზალიკაშვილი გიორგი
13-გასვლითი პრაქტიკა 3
2-10:00 --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
კუპრეიშვილი შორენა
01-517
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-514
--- --- ---
5-13:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-521
--- --- გრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) პრაქტიკული
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან
01-409
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მირიან
01-602
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-407
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
01-306
--- ---
8-16:00 გრუნტების ხელოვნური გამაგრება (ASOLR01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
--- --- --- ---
9-17:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
გიორგაძე მარიამ
01-601
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მირიან
01-501
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1508
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
წიქარიშვილი მალხაზ
13-გასვლითი პრაქტიკა 2
3-11:00 --- --- --- ---
1508.1-11508.2-1
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიულიშენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე მეძმარიაშვილი გიორგი
01-51401-527
4-12:00 --- --- --- ---
1508.1-11508.2-1
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიულიშენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე მეძმარიაშვილი გიორგი
01-51401-527
5-13:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-521
--- --- --- ---
6-14:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-529
--- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
წიქარიშვილი მალხაზ
01-414
7-15:00 --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-407
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
01-306
---
8-16:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
გიორგაძე მარიამ
01-601
--- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან
01-406
---
9-17:00 --- --- --- შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-529
1508.1-11508.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
მსხილაძე ნინო ნარეკლიშვილი თეა
01-53201-410
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1509
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00
1509.1-11509.2-1
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიულიშენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე მეძმარიაშვილი გიორგი
01-52901-527
--- --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
იმედაძე როინ
13-გასვლითი პრაქტიკა 1
3-11:00
1509.1-11509.2-1
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიულიშენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე მეძმარიაშვილი გიორგი
01-52901-527
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
მანჯავიძე მზია
01-414
--- ---
5-13:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-521
--- --- ---
6-14:00 --- --- საბაკალავრო პროექტი. (SABAPR01) საკურსო სამუშაო/პროექტი
მანჯავიძე მზია
01-415
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან
01-412
---
7-15:00 --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-407
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
01-306
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-513
---
8-16:00 --- --- ---
1509.1-11509.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
მსხილაძე ნინო ნარეკლიშვილი თეა
01-53201-305
---
9-17:00 --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ბაქრაძე დავით
01-601
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-529
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1515
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ჯინჭარაძე კობა
01-406
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-521
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
გოგოლაძე ირაკლი
13-გასვლითი პრაქტიკა 6
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მირიან
01-602
4-12:00 --- --- შენობათა ენერგოეფექტურობა (AAC40101G2-LP) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-212
--- ---
5-13:00 --- --- შენობათა ენერგოეფექტურობა (AAC40101G2-LP) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-218
დედამიწის ისტორია (PHS30303G1-LS) პრაქტიკული
მიქაძე ხათუნა
03-334
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-514
--- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მირიან
01-502
--- ---
8-16:00 --- --- ---
1515.1-11515.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
მსხილაძე ნინო ნარეკლიშვილი თეა
01-53201-407
--- ---
9-17:00 --- დედამიწის ისტორია (PHS30303G1-LS) ლექცია
კელეპტრიშვილი შალვა
03-318
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1516
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
ქრისტესიაშვილი ლეილა
13-გასვლითი პრაქტიკა 9
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-521
---
3-11:00 --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-406
--- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მირიან
01-602
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- შენობათა ენერგოეფექტურობა (AAC40101G2-LP) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-218
--- ---
6-14:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-526
--- ---
7-15:00 შენობათა ენერგოეფექტურობა (AAC40101G2-LP) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-212
1516.1-11516.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ბაქანიძე შახი ქარუმიძე ზეინაბ
01-51701-407
--- --- --- ---
8-16:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მირიან
01-501
--- დედამიწის ისტორია (PHS30303G1-LS) პრაქტიკული
კოკოლაშვილი ირმა
03-334
--- --- ---
9-17:00 --- დედამიწის ისტორია (PHS30303G1-LS) ლექცია
კელეპტრიშვილი შალვა
03-318
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1520
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მირიან
01-501
---
2-10:00 --- --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-521
1520.1-11520.2-1
საკვალიფიკაციო პროექტი (PFINP06) სასწავლო პრაქტიკასაკვალიფიკაციო პროექტი (PFINP06) სასწავლო პრაქტიკა
გოგოლაძე თამაზ კლდიაშვილი ვალერიანი
13-საპროექტო1.113-საპროექტო1
3-11:00 --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-526
--- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მირიან
01-602
1520.1-11520.2-1
საკვალიფიკაციო პროექტი (PFINP06) სასწავლო პრაქტიკასაკვალიფიკაციო პროექტი (PFINP06) სასწავლო პრაქტიკა
გოგოლაძე თამაზ კლდიაშვილი ვალერიანი
13-საპროექტო1.113-საპროექტო1
4-12:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-323
--- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-416
---
1520.1-11520.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ბაქანიძე შახი ქარუმიძე ზეინაბ
01-53201-409
1520.1-11520.2-1
საკვალიფიკაციო პროექტი (PFINP06) სასწავლო პრაქტიკასაკვალიფიკაციო პროექტი (PFINP06) სასწავლო პრაქტიკა
გოგოლაძე თამაზ კლდიაშვილი ვალერიანი
13-საპროექტო1.113-საპროექტო1
5-13:00 --- --- --- --- ---
1520.1-11520.2-1
საკვალიფიკაციო პროექტი (PFINP06) სასწავლო პრაქტიკასაკვალიფიკაციო პროექტი (PFINP06) სასწავლო პრაქტიკა
გოგოლაძე თამაზ კლდიაშვილი ვალერიანი
13-საპროექტო1.113-საპროექტო1
6-14:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ძოწენიძე მედეა
01-601
1520.1-11520.2-1
საკვალიფიკაციო პროექტი (PFINP06) პრაქტიკული.საკვალიფიკაციო პროექტი (PFINP06) პრაქტიკული.
გოგოლაძე თამაზ კლდიაშვილი ვალერიანი
01-420.101-420
--- --- ---
1520.1-11520.2-1
საკვალიფიკაციო პროექტი (PFINP06) სასწავლო პრაქტიკასაკვალიფიკაციო პროექტი (PFINP06) სასწავლო პრაქტიკა
გოგოლაძე თამაზ კლდიაშვილი ვალერიანი
13-საპროექტო1.113-საპროექტო1
7-15:00 ---
1520.1-11520.2-1
საკვალიფიკაციო პროექტი (PFINP06) პრაქტიკული.საკვალიფიკაციო პროექტი (PFINP06) პრაქტიკული.
გოგოლაძე თამაზ კლდიაშვილი ვალერიანი
01-420.101-420
--- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
01-548
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1525
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
გვასალია ბადრი
13-გასვლითი პრაქტიკა
--- --- ---
3-11:00 --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-409
--- ---
4-12:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-323
--- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ხაზარაძე ომარი
01-527
--- ---
5-13:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-416
1525.1-11525.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ბაქანიძე შახი ჩიქოვანი არჩილ
01-53201-306
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ძოწენიძე მედეა
01-601
--- ---
6-14:00 --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
გვასალია ბადრი
01-502
--- --- ---
7-15:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-406
--- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
01-548
--- ---
8-16:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-527
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1526
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
თოდუა მიხეილ
13-გასვლითი პრაქტიკა
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-412
--- --- ---
6-14:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-322
1526.1-11526.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ბაქანიძე შახი ჩიქოვანი არჩილ
01-53201-305
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
თოდუა მიხეილ
01-502
--- ---
7-15:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-406
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-416
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
01-548
--- ---
8-16:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-527
--- --- ---
9-17:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ხაზარაძე ომარი
01-527
--- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ძოწენიძე მედეა
01-601
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1530
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
მარგალიტაძე იუნონა
13-გასვლითი პრაქტიკა 9
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-406
3-11:00 --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-415
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ხაზარაძე ომარი
01-527
---
4-12:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-406
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ჯინჭარაძე კობა
01-601
--- სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
კოხრეიძე ნინო
01-226
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-322
--- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
საყვარელიძე ამირან
01-222
--- --- ---
7-15:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-406
--- --- --- ---
8-16:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-527
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1531
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
თოფურია მარინე
01-218
--- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ხაზარაძე ომარი
01-527
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
თოფურია მარინე
13-გასვლითი პრაქტიკა 4
---
2-10:00 --- --- სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-206
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-406
3-11:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-416
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-406
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-527
--- --- ---
6-14:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-322
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ჯინჭარაძე კობა
01-601
--- --- ---
9-17:00 --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-409
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1532
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
კოდუა მანონი
01-222
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
კოდუა მანონი
13-გასვლითი პრაქტიკა 7
--- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-406
3-11:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ხაზარაძე ომარი
01-527
--- ---
4-12:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ჯინჭარაძე კობა
01-601
--- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-322
---
5-13:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-406
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-527
--- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-416
---
6-14:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
კოდუა მანონი
01-226
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-412
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1535
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
არეშიძე ნინა
01-412
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ქარქაშაძე ნათია
01-601
--- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
არეშიძე ნინა
13-გასვლითი პრაქტიკა 8
2-10:00 --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-414
--- ---
3-11:00 --- --- ---
1535.1-11535.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ბაქანიძე შახი ჩიქოვანი არჩილ
01-51701-305
4-12:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-406
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ხაზარაძე ომარი
01-527
--- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-322
5-13:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-406
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-527
--- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-411
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1540
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
ლორთქიფანიძე მერაბ
13-გასვლითი პრაქტიკა 6
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ლორთქიფანიძე მერაბ
01-409
---
2-10:00 --- მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) პრაქტიკული
გურეშიძე გინა
01-533
მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) ლექცია
გურეშიძე გინა
01-533
---
3-11:00 --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ქარქაშაძე ნათია
01-601
---
4-12:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-407
1540.1-11540.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ბაქანიძე შახი გოცაძე დალი
01-51701-411
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-322
---
5-13:00 --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-411
---
6-14:00 --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-414
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-323
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1545
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
გიორგობიანი ოთარ
01-318
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ქარქაშაძე ნათია
01-601
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
დენისოვა ირინა
13-გასვლითი პრაქტიკა 5
--- ---
3-11:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-408
ლიფტები და შენობების ენერგომომარაგება (EBUS101) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-412
--- ---
4-12:00 ლიფტები და შენობების ენერგომომარაგება (EBUS101) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-218
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-323
--- --- ---
5-13:00 --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-411
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-323
---
8-16:00 --- --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-416
---
9-17:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1550
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
დენისოვა ირინა
13-გასვლითი პრაქტიკა 10
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-529
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-323
--- --- ---
5-13:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მაისურაძე გიორგი
01-529
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-306
--- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ცინაძე ზაალ
01-549
6-14:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-406
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
---
7-15:00 სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ცინაძე ზაალ
01-206
--- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-323
8-16:00 --- --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ხართიშვილი ია
01-601
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1551
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
დენისოვა ირინა
13-გასვლითი პრაქტიკა 10
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ცინაძე ზაალ
01-549
3-11:00 --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-416
--- ---
4-12:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-529
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-323
--- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-413
5-13:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-323
--- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-306
---
6-14:00 სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ცინაძე ზაალ
01-222
--- --- ---
7-15:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ხართიშვილი ია
01-601
--- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მაისურაძე გიორგი
01-529
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1555
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
დენისოვა ირინა
13-გასვლითი პრაქტიკა
--- --- --- ---
3-11:00 განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) პრაქტიკული
კოპალიანი ალექსი
01-309
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-416
--- --- ---
4-12:00 სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
გიორგობიანი ოთარ
01-318
--- --- ---
5-13:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-323
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-411
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-306
--- ---
6-14:00 --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
კოპალიანი ალექსი
01-308
7-15:00 --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-414
---
8-16:00 --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ხართიშვილი ია
01-601
---
9-17:00 --- --- --- --- --- განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) ლექცია
კოპალიანი ალექსი
01-308
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1565
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-408
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
ხორავა ვასილ
13-გასვლითი პრაქტიკა 10
მეტროპოლიტენის მშენებლობის ისტორია (EET98905G1-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე
01-412
--- --- ---
3-11:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
01-322
--- --- --- ---
4-12:00 რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-410
--- --- ---
5-13:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-323
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ძოწენიძე მედეა
01-601
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
მეტროპოლიტენის მშენებლობის ისტორია (EET98905G1-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-410
---
6-14:00 --- ---
1565.1-11565.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ირემაშვილი ინგა ჩიქოვანი არჩილ
01-40701-305
რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე
01-412
---
7-15:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
კვანტალიანი გულვერი
01-681
--- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-414
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1570
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ელოშვილი ნანა
01-306
--- ---
2-10:00 --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
პაპუაშვილი თენგიზ
13-გასვლითი პრაქტიკა 1
---
3-11:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
01-322
--- --- ---
4-12:00 --- ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა
01-412
--- ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია
01-408
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-408
6-14:00 ---
1570.1-11570.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ირემაშვილი ინგა გოცაძე დალი
01-40701-409
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ძოწენიძე მედეა
01-601
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-414
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
--- --- ---
9-17:00 --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-407
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1575
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-412
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
ჭურაძე კონსტანტინე
13-გასვლითი პრაქტიკა 1
--- ---
3-11:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
01-322
--- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ძოწენიძე მედეა
01-601
---
4-12:00 --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
გრძელიშვილი მარინა
01-676
---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა
01-408
---
7-15:00 ---
1575.1-11575.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ირემაშვილი ინგა გოცაძე დალი
01-53201-409
--- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
---
8-16:00 --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-414
--- --- ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია
01-411
---
9-17:00 --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ჯინჭარაძე კობა
01-407
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1600
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
1600.1-11600.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ტურძელაძე მალხაზ მარღიშვილი ირაკლი
01-41101-532
--- ---
3-11:00 --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ყიფიანი გელა
01-521
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-521
--- ---
5-13:00
1600.1-11600.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე სანიკიძე მამუკა
01-53301-527
--- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-502
--- ---
6-14:00 ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
სანიკიძე მამუკა
01-527
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
---
1600.1-11600.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ნაკვეთაური ნინო
01-52901-527
--- ---
7-15:00 --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-322
--- ---
1600.1-11600.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიულიხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ვერულაშვილი ფატიმა ნაკვეთაური ნინო
01-52101-521.1
---
8-16:00 ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ხმელიძე თამაზ
01-521
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია
01-521
--- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ყიფიანი გელა
01-514
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1601
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ხმელიძე თამაზ
01-521
--- ---
3-11:00 --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ყიფიანი გელა
01-521
1601.1-11601.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ტურძელაძე მალხაზ მარღიშვილი ირაკლი
01-40801-532
--- ---
4-12:00 --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ყიფიანი გელა
01-513
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-521
--- ---
5-13:00 --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-526
1601.1-11601.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ნაკვეთაური ნინო
01-52901-527
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე
01-533
---
6-14:00 --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
1601.1-11601.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ქორქია ქეთევან
01-53301-527
--- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-502
---
7-15:00 --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-322
--- --- --- ---
8-16:00 --- ---
1601.1-11601.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიულიხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ვერულაშვილი ფატიმა ნაკვეთაური ნინო
01-52101-521.1
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1602
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ---
1602.1-11602.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ტურძელაძე მალხაზ მარღიშვილი ირაკლი
01-51701-532
--- ---
2-10:00 --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
--- --- ---
3-11:00 --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ყიფიანი გელა
01-521
1602.1-11602.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიულიხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ვერულაშვილი ფატიმა ნაკვეთაური ნინო
01-52101-521.1
--- ---
4-12:00 --- ---
1602.1-11602.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ნაკვეთაური ნინო
01-52901-527
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-521
--- ---
5-13:00 --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
ცაკიაშვილი ალექსი
01-526
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-502
--- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
---
6-14:00 --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
--- ---
1602.1-11602.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ქორქია ქეთევან
01-53301-527
---
7-15:00 --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-322
--- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ყიფიანი გელა
01-514
---
8-16:00 --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
ესაძე სერგო
01-527
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1603
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მახარობლიძე კახა
01-533
---
4-12:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-502
--- ---
1603.1-11603.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
მსხილაძე ნინო ჩიქოვანი არჩილ
01-53201-306
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
---
5-13:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია
კახიანი ლია
01-529
--- --- --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-527
---
6-14:00 --- --- ---
1603.1-11603.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიულიხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ვერულაშვილი ფატიმა დუმბაძე მარიამი
01-52101-513
--- ---
7-15:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
დუმბაძე მარიამი
01-513
--- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
კახიანი ლია
01-529
1603.1-11603.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე მეძმარიაშვილი გიორგი
01-53301-527
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-527
---
8-16:00 --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
--- ---
9-17:00 --- ---
1603.1-11603.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
კახიანი ლია ნაკვეთაური ნინო
01-52901-527
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1604
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
1604.1-11604.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა ქარუმიძე ზეინაბ
01-51701-412
---
3-11:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-501
--- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მახარობლიძე კახა
01-533
---
4-12:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
კახიანი ლია
01-526
--- --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
---
5-13:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია
კახიანი ლია
01-529
--- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-527
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 ---
1604.1-11604.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
ცაკიაშვილი ალექსი ნაკვეთაური ნინო
01-52601-527
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
დუმბაძე მარიამი
01-513
1604.1-11604.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიულიხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ვერულაშვილი ფატიმა დუმბაძე მარიამი
01-52101-513
--- ---
8-16:00 --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
1604.1-11604.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე მეძმარიაშვილი გიორგი
01-53301-527
--- ---
9-17:00 --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო
01-526
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1605
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი
01-517
--- --- --- სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-532
---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) პრაქტიკული
არუნაშვილი თამარ
01-517
--- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მახარობლიძე კახა
01-533
---
4-12:00 --- --- შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-416
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მახარობლიძე კახა
01-533
---
5-13:00 შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-415
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
1605.1-11605.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ირემაშვილი ინგა ქარუმიძე ზეინაბ
01-51701-305
--- ---
8-16:00 --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-502
--- ---
9-17:00 --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) პრაქტიკული
კეზევაძე ნინო
01-517
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1606
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-532
---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მახარობლიძე კახა
01-533
3-11:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი
01-532
--- --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მახარობლიძე კახა
01-533
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-415
სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) პრაქტიკული
არუნაშვილი თამარ
01-517
---
1606.1-11606.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
მსხილაძე ნინო ჩიქოვანი არჩილ
01-53201-305
--- ---
6-14:00 --- --- შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-416
--- ---
7-15:00 --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-501
--- ---
8-16:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) პრაქტიკული
კეზევაძე ნინო
01-517
--- ---
9-17:00 --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1607
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) პრაქტიკული
კეზევაძე ნინო
01-517
--- --- --- ---
2-10:00 --- სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) პრაქტიკული
არუნაშვილი თამარ
01-517
--- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-532
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მახარობლიძე კახა
01-533
4-12:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-414
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მახარობლიძე კახა
01-533
5-13:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
დოლიძე შალვა
01-407
--- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
---
6-14:00 --- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-502
შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-416
---
7-15:00 --- --- ---
1607.1-11607.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
მსხილაძე ნინო გოცაძე დალი
01-53201-412
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1608
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-501
სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) პრაქტიკული
არუნაშვილი თამარ
01-517
--- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
---
3-11:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) პრაქტიკული
კეზევაძე ნინო
01-532
--- სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-532
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მახარობლიძე კახა
01-533
4-12:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
დოლიძე შალვა
01-532
--- --- შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-414
---
5-13:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მახარობლიძე კახა
01-533
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
1608.1-11608.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
მსხილაძე ნინო გოცაძე დალი
01-53201-407
---
8-16:00 შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-414
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1630
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-226
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ცაკიაშვილი ალექსი
01-529
3-11:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-502
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) საკურსო
ახვლედიანი გიორგი
01-226
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-222
--- სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
კოხრეიძე ნინო
01-226
4-12:00 --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-533
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
--- ---
5-13:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
გოგოლაძე ავთანდილ
01-206
პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
01-222
პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) საკურსო
საყვარელიძე ამირან
01-222
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
---
6-14:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-222
--- --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-222
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1631
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
1631.1-11631.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ახვლედიანი ალექსანდრე ახვლედიანი გიორგი
01-22601-222
--- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ცაკიაშვილი ალექსი
01-529
3-11:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
გოგოლაძე ავთანდილ
01-226
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-222
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-222
--- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ცაკიაშვილი ალექსი
01-529
4-12:00 --- --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) საკურსო
ახვლედიანი გიორგი
01-206
პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) საკურსო
საყვარელიძე ამირან
01-206
პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
01-206
---
5-13:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-502
--- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
---
6-14:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-222
--- --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-222
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1632
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ცაკიაშვილი ალექსი
01-529
3-11:00 --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი
01-206
--- --- --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-322
4-12:00 --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) ლექცია
კოდუა მანონი
01-222
--- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-501
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-206
5-13:00 --- --- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე
01-206
6-14:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ცაკიაშვილი ალექსი
01-529
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
--- --- ---
7-15:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-222
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-206
პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) საკურსო
კოდუა მანონი
01-226
--- ---
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
დალაქიშვილი გიორგი
01-226
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1633
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე
01-226
2-10:00 --- --- --- --- --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-222
3-11:00 --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ავალიშვილი ლამარა
01-529
--- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-322
4-12:00 --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) ლექცია
კოდუა მანონი
01-222
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-529
--- ---
5-13:00 --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი
01-222
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-206
--- ---
1633.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
კოხრეიძე ნინო
01-226
6-14:00 --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) საკურსო
კოდუა მანონი
01-206
--- --- --- ---
7-15:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-222
--- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-501
---
8-16:00 --- --- --- ---
1633.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
---
9-17:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე
01-206
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1645
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომასაგადაცემა (TECHN01) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
--- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
მაღრაძე თინათინი
01-602
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
გრძელიშვილი მამული
01-308
--- ---
5-13:00 გათბობა (HEATI01) ლექცია
კოპალიანი ალექსი
01-309
--- --- --- --- ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომასაგადაცემა (TECHN01) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
6-14:00 გათბობა (HEATI01) პრაქტიკული
კოპალიანი ალექსი
01-309
--- სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ
01-318
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-533
---
7-15:00 სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) ლექცია
გრძელიშვილი მამული
01-308
--- სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) საკურსო
გიორგობიანი ოთარ
01-318
--- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-533
---
8-16:00 --- --- გათბობა (HEATI01) საკურსო
კოპალიანი ალექსი
01-309
--- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-502
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1646
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომასაგადაცემა (TECHN01) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
--- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მამული
01-308
--- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
მაღრაძე თინათინი
01-602
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 გათბობა (HEATI01) ლექცია
კოპალიანი ალექსი
01-309
--- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-533
--- ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომასაგადაცემა (TECHN01) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
6-14:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-501
--- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-533
---
7-15:00 სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) ლექცია
გრძელიშვილი მამული
01-308
--- --- --- --- ---
8-16:00 გათბობა (HEATI01) პრაქტიკული
კოპალიანი ალექსი
01-309
--- სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
გიორგობიანი ოთარ
01-318
--- --- ---
9-17:00 სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) საკურსო
გრძელიშვილი მამული
01-308
--- გათბობა (HEATI01) საკურსო
კოპალიანი ალექსი
01-309
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1650
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
1650.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-218
--- --- --- --- ---
2-10:00
1650.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-218
--- --- --- --- ---
3-11:00
1650.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-212
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ავალიშვილი ლამარა
01-529
--- --- --- ---
4-12:00
1650.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-212
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-502
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-529
--- ---
5-13:00 --- --- --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) საკურსო
ნაცვლიშვილი მარინა
01-206
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
ნაჭყებია ვაჟა
01-212
---
6-14:00 --- --- სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-206
წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-226
წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-549
---
7-15:00 --- --- --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
ხატიური ხათუნა
01-218
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-222
---
8-16:00 --- --- --- --- წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-322
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1651
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1651.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
გორდეზიანი ქეთევან
01-409
--- --- --- ---
2-10:00 ---
1651.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
გორდეზიანი ქეთევან
01-409
--- --- --- ---
3-11:00 --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-212
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-502
--- --- ---
4-12:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ავალიშვილი ლამარა
01-529
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
01-529
--- ---
5-13:00 --- სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-226
--- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
ხატიური ხათუნა
01-218
წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) საკურსო
ნაცვლიშვილი მარინა
01-226
---
6-14:00 --- --- --- --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-549
---
7-15:00
1651.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
გორდეზიანი ქეთევან
01-218
--- --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
ნაჭყებია ვაჟა
01-212
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-222
---
8-16:00
1651.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
გორდეზიანი ქეთევან
01-218
--- --- --- წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-322
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1652
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
1652.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
გორდეზიანი ქეთევან
01-412
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
მაღრაძე თინათინი
01-602
4-12:00 --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) საკურსო
ნაცვლიშვილი მარინა
01-212
--- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
ხატიური ხათუნა
01-408
1652.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
გორდეზიანი ქეთევან
01-412
წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-212
5-13:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-501
--- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
ნაჭყებია ვაჟა
01-212
--- ---
6-14:00 --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-533
წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-549
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ნაცვლიშვილი მარინა
01-218
7-15:00 --- --- --- --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-222
---
8-16:00 --- --- ---
1652.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
გორდეზიანი ქეთევან
01-218
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-322
---
9-17:00 --- --- ---
1652.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
გორდეზიანი ქეთევან
01-218
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-533
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1665
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ---
1665.1-11665.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
წეროძე შოთა ჩიქოვანი არჩილ
01-51701-306
---
2-10:00 --- --- --- --- რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია (CRWT101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-411
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
მაღრაძე თინათინი
01-602
---
5-13:00 --- --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მეძმარიაშვილი გიორგი
01-526
---
6-14:00 --- --- --- --- --- რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია (CRWT101) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია
01-411
7-15:00 --- ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა (CIRT101) საკურსო
რურუა ნუგზარ
01-673
--- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-529
---
8-16:00 რკინიგზის მიწის ვაკისი და ლიანდაგის მოწყობა (AAC46501G1-LP) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-411
--- --- --- რკინიგზის მიწის ვაკისი და ლიანდაგის მოწყობა (AAC46501G1-LP) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-407
9-17:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-501
ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა (CIRT101) ლექცია
რურუა ნუგზარ
01-673
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1670
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) საკურსო
ელოშვილი ნანა
01-407
--- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) ლექცია
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
01-548
1670.2-1
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური მასალები (MAP23101G1) ლაბორატორიული
ტატურაშვილი გურამ
01-407
1670.1-1
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური მასალები (MAP23101G1) ლაბორატორიული
ტატურაშვილი გურამ
01-408
---
2-10:00
1670.1-11670.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
წეროძე შოთა ჩიქოვანი არჩილ
01-51701-305
---
1670.2-1
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური მასალები (MAP23101G1) ლაბორატორიული
ტატურაშვილი გურამ
01-407
1670.1-1
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური მასალები (MAP23101G1) ლაბორატორიული
ტატურაშვილი გურამ
01-408
---
3-11:00 --- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა (BHAPR01) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-408
--- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-502
---
4-12:00 --- --- ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური მასალები (MAP23101G1) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-535
--- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
მაღრაძე თინათინი
01-602
---
5-13:00 --- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა (BHAPR01) პრაქტიკული
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-535
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მეძმარიაშვილი გიორგი
01-526
---
7-15:00 --- --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-529
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1675
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- რკინაბეტონის ხიდები (RCBRI01) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-676
--- ---
4-12:00
1675.1-11675.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
წეროძე შოთა ჩიქოვანი არჩილ
01-53201-305
--- ხიდების მშენებლობის საფუძვლები (AAC43201G1-LP) პრაქტიკული
თაქთაქიშვილი მანანა
01-676
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
მაღრაძე თინათინი
01-602
---
5-13:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მეძმარიაშვილი გიორგი
01-526
--- სატრანსპორტო გვირაბების დაპროექტება და გაანგარიშების საფუძვლები (AAC42501G1-LP) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-676
ხიდების მშენებლობის საფუძვლები (AAC43201G1-LP) ლექცია
დათუკიშვილი გივი
01-676
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-501
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- სატრანსპორტო გვირაბების დაპროექტება და გაანგარიშების საფუძვლები (AAC42501G1-LP) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა
01-676
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-529
---
8-16:00 --- --- რკინაბეტონის ხიდები (RCBRI01) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე
01-676
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1700
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-413
1700.1-11700.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე დემეტრაძე მარინე
02-61102-609
--- --- --- ---
2-10:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-414
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-502
--- --- --- ---
3-11:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
მაღრაძე თინათინი
01-602
--- --- --- ---
4-12:00 --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) საკურსო
მურღულია ნუგზარ
01-507
--- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-323
---
5-13:00 --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
გოცაძე დალი
01-323
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
დუმბაძე მარიამი
01-513
--- --- ---
6-14:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-549
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე დემურ
01-420
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქავთარაძე მაია
02-601
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-322
---
7-15:00 --- --- --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
---
8-16:00 --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-322
---
1700.1-11700.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი უგულავა ლიანა
01-30601-306.1
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1701
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
1701.1-11701.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე დემეტრაძე მარინე
02-61102-609
--- --- --- ---
3-11:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
მაღრაძე თინათინი
01-602
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-501
--- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-323
---
5-13:00 --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
გოცაძე დალი
01-323
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-414
--- ---
6-14:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-549
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
დუმბაძე მარიამი
01-513
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქავთარაძე მაია
02-601
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-322
---
7-15:00 --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-306
1701.1-11701.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი უგულავა ლიანა
01-30601-306.1
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე დემურ
01-420
---
8-16:00 --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-322
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) საკურსო
მურღულია ნუგზარ
01-507
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1702
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) საკურსო
მურღულია ნუგზარ
01-507
--- --- --- ---
3-11:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
მაღრაძე თინათინი
01-602
--- --- --- ---
4-12:00 ---
1702.1-11702.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე დემეტრაძე მარინე
02-61002-609
--- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-323
---
5-13:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
გოცაძე დალი
01-323
--- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე დემურ
01-420
---
6-14:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
დუმბაძე მარიამი
01-513
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-549
--- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქავთარაძე მაია
02-601
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-322
---
7-15:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-502
--- --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
--- ---
8-16:00 --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-322
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-416
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-407
---
9-17:00 --- --- ---
1702.1-11702.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი უგულავა ლიანა
01-306.101-306
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1703
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
მაღრაძე თინათინი
01-602
--- --- --- ---
4-12:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-501
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-415
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-323
---
5-13:00 --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
გოცაძე დალი
01-323
1703.1-11703.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი უგულავა ლიანა
01-306.101-306
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) საკურსო
მურღულია ნუგზარ
01-507
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
---
6-14:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-549
--- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქავთარაძე მაია
02-601
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-322
---
7-15:00 --- ---
1703.1-11703.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე დემეტრაძე მარინე
02-60902-611
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-408
---
8-16:00 --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-322
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე დემურ
01-420
--- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
დუმბაძე მარიამი
01-513
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1704
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-323
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) საკურსო
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
--- --- --- ---
4-12:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-415
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
--- --- ---
5-13:00 საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-322
1704.1-11704.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე დემეტრაძე მარინე
02-60902-610
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
--- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ესაძე სერგო
01-527
6-14:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-305
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-548
--- ---
1704.1-11704.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლორთქიფანიძე მერაბ ჩიქოვანი არჩილ
01-410.101-410
7-15:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-544
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-322
---
8-16:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
მჭედლიშვილი გიორგი
02-601
--- --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-544
---
9-17:00 --- --- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-544
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1705
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-323
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
--- --- --- ---
4-12:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-544
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
--- --- ---
5-13:00 საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-322
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) საკურსო
ბუქსიანიძე ამირან
01-507
--- --- ---
6-14:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-305
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-306
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-548
--- --- ---
7-15:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ესაძე სერგო
01-527
1705.1-11705.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე დემეტრაძე მარინე
02-61002-611
--- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-322
1705.1-11705.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლორთქიფანიძე მერაბ ნარეკლიშვილი თეა
01-41001-410.1
8-16:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
მჭედლიშვილი გიორგი
02-601
--- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-415
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-544
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1706
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-544
--- --- --- --- ---
3-11:00 არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-323
1706.1-11706.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე დემეტრაძე მარინე
02-61102-609
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) საკურსო
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
--- --- ---
4-12:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
--- --- ---
5-13:00 საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-322
--- --- --- --- ---
6-14:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-305
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-548
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-322
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-544
8-16:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
მჭედლიშვილი გიორგი
02-601
--- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიძე გიორგი
01-413
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-526
1706.1-11706.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლორთქიფანიძე მერაბ ჩიქოვანი არჩილ
01-41001-410.1
9-17:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-415
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1707
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-323
--- --- --- --- ---
4-12:00 არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიძე გიორგი
01-407
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
--- ---
1707.1-11707.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლორთქიფანიძე მერაბ ნარეკლიშვილი თეა
01-41001-410.1
5-13:00 საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-322
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) საკურსო
ბუქსიანიძე ამირან
01-548
--- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-415
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-544
6-14:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-305
1707.1-11707.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე დემეტრაძე მარინე
02-60902-610
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-548
--- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-544
---
7-15:00 --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-526
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-322
---
8-16:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
მჭედლიშვილი გიორგი
02-601
--- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1708
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-548
--- --- --- --- ---
4-12:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
01-506
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-548
--- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-601
--- ---
5-13:00
1708.1-11708.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ უგულავა ლიანა
01-306.101-306
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-322
--- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-412
---
6-14:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-411
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-415
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-323
---
7-15:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან
01-529
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ქორქია ქეთევან
01-548
--- --- ---
8-16:00 --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) საკურსო
წაქაძე ალექსანდრე
01-507
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
---
1708.1-11708.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ალასანია რუსუდან წეროძე ხათუნა
02-60902-611
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1709
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
--- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-548
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-411
--- --- --- ---
4-12:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
01-506
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-548
--- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-601
1709.1-11709.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ უგულავა ლიანა
01-42001-420.1
---
5-13:00 --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-322
--- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
--- ---
6-14:00 --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) საკურსო
წაქაძე ალექსანდრე
01-507
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
1709.1-11709.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ალასანია რუსუდან წეროძე ხათუნა
02-60902-611
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-323
---
7-15:00 --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-414
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ქორქია ქეთევან
01-548
--- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-412
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან
01-529
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1710
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიძე გიორგი
01-412
--- --- ---
1710.1-11710.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე წეროძე ხათუნა
02-61002-609
---
3-11:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-548
--- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-415
---
4-12:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
01-506
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-548
--- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-601
--- ---
5-13:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) საკურსო
წაქაძე ალექსანდრე
01-507
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-322
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-408
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან
01-529
---
6-14:00 --- ---
1710.1-11710.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ უგულავა ლიანა
01-30601-306.1
--- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-323
---
7-15:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ქორქია ქეთევან
01-548
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1711
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
--- ---
3-11:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-548
--- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
1711.1-11711.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე წეროძე ხათუნა
02-60902-610
---
4-12:00 მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
01-506
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-548
--- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-601
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-415
---
5-13:00 არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მუხიაშვილი გიორგი
01-410
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-322
--- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
--- ---
6-14:00
1711.1-11711.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ უგულავა ლიანა
01-306.101-306
--- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-323
---
7-15:00 --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) საკურსო
წაქაძე ალექსანდრე
01-507
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ქორქია ქეთევან
01-548
--- --- ---
8-16:00 --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან
01-529
--- --- ---
9-17:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-413
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1712
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-306
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე დემურ
01-411
---
5-13:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-549
--- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მეძმარიაშვილი გიორგი
01-526
1712.1-11712.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე წეროძე ხათუნა
02-61102-610
---
6-14:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-416
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) საკურსო
ტურაშვილი ვახტანგ
01-507
---
7-15:00
1712.1-11712.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ უგულავა ლიანა
01-30601-306.1
--- --- --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-601
---
8-16:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
სანიკიძე მამუკა
01-306
--- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
01-322
--- --- ---
9-17:00 არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-323
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-548
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1713
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-407
--- ---
4-12:00 --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მეძმარიაშვილი გიორგი
01-526
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) საკურსო
ტურაშვილი ვახტანგ
01-507
---
5-13:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-549
---
1713.1-11713.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე წეროძე ხათუნა
02-61102-609
1713.1-11713.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ უგულავა ლიანა
01-30601-306.1
---
6-14:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
---
7-15:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-416
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე დემურ
01-411
--- --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-601
---
8-16:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
სანიკიძე მამუკა
01-306
--- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
01-322
--- --- ---
9-17:00 არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-323
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-548
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1714
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
--- --- --- --- ---
4-12:00
1714.1-11714.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ უგულავა ლიანა
01-30601-306.1
--- --- --- --- ---
5-13:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-549
--- --- --- ---
6-14:00 არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-413
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- --- --- ---
7-15:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მეძმარიაშვილი გიორგი
01-526
--- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-601
---
8-16:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
სანიკიძე მამუკა
01-306
1714.1-11714.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე წეროძე ხათუნა
02-60902-611
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
01-322
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) საკურსო
ტურაშვილი ვახტანგ
01-507
---
9-17:00 არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-323
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-548
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე დემურ
01-407
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1715
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
1715.1-11715.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ უგულავა ლიანა
01-305.101-305
---
3-11:00 --- --- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-407
---
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
1715.1-11715.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე წეროძე ხათუნა
02-60902-610
---
5-13:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-549
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე დემურ
01-413
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) საკურსო
ტურაშვილი ვახტანგ
01-507
---
6-14:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მეძმარიაშვილი გიორგი
01-526
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- --- --- ---
7-15:00 სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
--- --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-601
---
8-16:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
სანიკიძე მამუკა
01-306
--- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
01-322
--- --- ---
9-17:00 არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-323
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-548
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1716
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ---
1716.1-11716.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე ბაგრატიონი ნინო
02-60902-610
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-502
2-10:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-420
3-11:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-544
---
4-12:00 საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
01-548
--- --- ---
1716.1-11716.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ჩიქოვანი არჩილ ლეჟავა ხათუნა
01-408.101-408
---
5-13:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-601
--- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-322
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-548
---
6-14:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-323
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
მაღრაძე თინათინი
01-602
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- ---
7-15:00 არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-407
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-533
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-416
--- --- ---
8-16:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მეძმარიაშვილი გიორგი
01-526
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-507
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1717
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00
1717.1-11717.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ჩიქოვანი არჩილ
01-40801-408.1
---
1717.1-11717.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე ბაგრატიონი ნინო
02-61002-609
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე მარიამ
01-411
--- ---
4-12:00 საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
01-548
--- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-544
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
დუმბაძე მარიამი
01-513
--- ---
5-13:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-601
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-507
--- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-322
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-548
---
6-14:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-323
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
მაღრაძე თინათინი
01-602
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
---
7-15:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-533
--- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-502
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-544
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1718
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-501
--- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე მარიამ
01-407
3-11:00 --- --- --- ---
1718.1-11718.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-408.101-408
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-544
4-12:00 საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
01-548
---
1718.1-11718.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე ბაგრატიონი ნინო
02-60902-610
--- --- ---
5-13:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-601
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-322
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-548
---
6-14:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-323
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
მაღრაძე თინათინი
01-602
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
დუმბაძე მარიამი
01-513
---
7-15:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-533
--- მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-507
--- ---
8-16:00 --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-544
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1719
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-544
--- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-502
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
01-548
--- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე მარიამ
01-407
--- სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-544
---
5-13:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-601
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-416
1719.1-11719.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე ბაგრატიონი ნინო
02-60902-610
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-322
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-548
---
6-14:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-323
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
მაღრაძე თინათინი
01-602
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-526
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
1719.1-11719.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-40801-408.1
---
7-15:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-533
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-507
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1800
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
გიორგაძე გივი
01-306
გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
გაბეჩავა კალენიკე
13-გასვლითი პრაქტიკა 3
--- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-549
--- ---
5-13:00 --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-409
1800.1-11800.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ქევხიშვილი მაია
04-428.104-428
---
6-14:00 ---
1800.1-11800.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-41001-410.1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
1800.1-11800.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ქევხიშვილი მაია
04-428.104-428
---
7-15:00 ---
1800.1-11800.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-41001-410.1
მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) ლექცია
ჩუბინიძე თამარ
01-406
--- ---
8-16:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-412
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-411
1800.1-11800.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-300.101-300
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-549
---
9-17:00 --- --- მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) პრაქტიკული
ჩუბინიძე თამარ
01-406
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1801
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
კუსრაშვილი გოჩა
13-გასვლითი პრაქტიკა 8
--- --- --- ---
4-12:00 უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-409
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-549
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-544
--- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
გიორგაძე გივი
01-409
5-13:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-409
1801.1-11801.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ტაბატაძე ირაკლი მეცხვარიშვილი მაგდა
04-42404-424.1
6-14:00 --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
1801.1-11801.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-30001-300.1
1801.1-11801.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ტაბატაძე ირაკლი მეცხვარიშვილი მაგდა
04-42404-424.1
---
7-15:00 --- მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) ლექცია
ჩუბინიძე თამარ
01-406
1801.1-11801.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-410.101-410
--- ---
8-16:00 --- ---
1801.1-11801.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-410.101-410
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-549
---
9-17:00 --- --- --- მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) პრაქტიკული
ჩუბინიძე თამარ
01-406
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1802
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
ინასარიძე მანანა
01-549
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-548
--- ---
3-11:00 გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
გაბეჩავა კალენიკე
13-გასვლითი პრაქტიკა 6
--- ---
1802.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯოხაძე ნათელა
04-413
4-12:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
გიორგაძე გივი
01-305
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-549
1802.1-11802.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-300.101-300
---
1802.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯოხაძე ნათელა
04-413
5-13:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-409
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
ტალახაძე გია
01-409
--- ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) პრაქტიკული
ვადაჭკორია შოთა
01-410
6-14:00 სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
შონია მურადი
01-413
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
---
1802.1-11802.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-41001-410.1
ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) ლექცია
ვადაჭკორია შოთა
01-548
7-15:00 --- მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) ლექცია
ჩუბინიძე თამარ
01-406
1802.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
კაპანაძე ქეთევანი
04-424.1
1802.1-11802.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-41001-410.1
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
თელია ქეთევან
01-305
8-16:00 --- სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
შონია მურადი
01-411
1802.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
კაპანაძე ქეთევანი
04-424.1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-549
პოლიტოლოგია (POL0007) ლექცია
ოსიძე ლევანი
01-412
9-17:00 --- --- --- მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) პრაქტიკული
ჩუბინიძე თამარ
01-406
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
ოსიძე ლევანი
01-412
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1803
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ---
1803.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯოხაძე ნათელა
04-413
2-10:00 --- --- --- --- ---
1803.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯოხაძე ნათელა
04-413
3-11:00 --- გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
ძაძამია კახაბერ
13-გასვლითი პრაქტიკა 3
--- --- --- ---
4-12:00 საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
01-549
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-549
--- --- ---
5-13:00 საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-548
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-409
1803.1-11803.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ნოზაძე მანანა
01-41001-410.1
--- ---
6-14:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-411
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
1803.1-11803.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ნოზაძე მანანა
01-41001-410.1
1803.1-11803.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-30001-300.1
---
7-15:00 --- --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
მილაშვილი მზია
01-550
---
8-16:00 უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
ინასარიძე მანანა
01-407
1803.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
კაპანაძე ქეთევანი
04-424
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
გიორგაძე გივი
01-412
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-549
---
9-17:00
1803.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
კაპანაძე ქეთევანი
04-424
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
მილაშვილი მზია
01-550
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1804
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
კვიტაიშვილი ნინო
01-407
--- გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
გაბეჩავა კალენიკე
13-გასვლითი პრაქტიკა 5
--- --- ---
3-11:00
1804.1-11804.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ნოზაძე მანანა
01-410.101-410
--- --- ---
4-12:00 საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
01-549
1804.1-11804.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ნოზაძე მანანა
01-410.101-410
1804.1-11804.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია შოგირაძე მარინე
04-42804-428.1
--- ---
5-13:00 --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
1804.1-11804.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია შოგირაძე მარინე
04-42804-428.1
1804.1-11804.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-30001-300.1
---
6-14:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-410
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-548
--- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-305
---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-548
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
01-548
---
9-17:00 --- --- --- --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-549
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1805
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
კუსრაშვილი გოჩა
13-გასვლითი პრაქტიკა 10
2-10:00 უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-413
--- ---
1805.1-11805.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია შოგირაძე მარინე
04-428.104-428
---
3-11:00 --- ---
1805.1-11805.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია შოგირაძე მარინე
04-428.104-428
---
4-12:00 საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
01-549
1805.1-11805.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-300.101-300
--- --- ---
5-13:00 --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
1805.1-11805.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-410.101-410
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-408
---
6-14:00 --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-548
1805.1-11805.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-410.101-410
---
7-15:00 --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-412
--- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-544
---
8-16:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
01-548
---
9-17:00 --- --- --- --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-549
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1806
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
სულაბერიძე გიორგი
13-გასვლითი პრაქტიკა 5
3-11:00 საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-409
--- ---
1806.1-11806.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბიბილური მალხაზ მაჭარაშვილი მარინე
04-42404-424.1
---
4-12:00 საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
01-549
--- ---
1806.1-11806.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბიბილური მალხაზ მაჭარაშვილი მარინე
04-42404-424.1
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-549
5-13:00 --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-407
---
6-14:00 --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-548
--- უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-548
7-15:00 --- ---
1806.1-11806.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა კოკაია თეიმურაზ
01-41001-410.1
---
8-16:00 ---
1806.1-11806.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-30001-300.1
1806.1-11806.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა კოკაია თეიმურაზ
01-41001-410.1
--- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
01-548
9-17:00 --- --- --- --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-549
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1807
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-544
გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
ძაძამია კახაბერ
13-გასვლითი პრაქტიკა 8
---
1807.1-11807.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-410.101-410
---
4-12:00 --- ---
1807.1-11807.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-410.101-410
---
5-13:00 უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
გველესიანი ეთერი
01-407
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
1807.1-11807.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბიბილური მალხაზ მაჭარაშვილი მარინე
04-42404-424.1
--- ---
6-14:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-548
1807.1-11807.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბიბილური მალხაზ მაჭარაშვილი მარინე
04-42404-424.1
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
01-413
---
7-15:00 საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
თოდაძე ხათუნა
01-549
--- --- ---
8-16:00
1807.1-11807.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-30001-300.1
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
01-548
---
9-17:00 საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
თოდაძე ხათუნა
01-548
--- --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-549
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1808
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-549
--- --- გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
ინაძე რამაზ
13-გასვლითი პრაქტიკა 2
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
შულაია დაზმირ
01-410
2-10:00 --- --- ---
3-11:00
1808.1-11808.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
სიხარულიძე მანანა წულუკიძე მანანა
04-424.104-424
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
---
1808.1-11808.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-41001-410.1
---
4-12:00
1808.1-11808.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
სიხარულიძე მანანა წულუკიძე მანანა
04-424.104-424
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
შულაია დაზმირ
01-411
---
1808.1-11808.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-41001-410.1
---
5-13:00 --- უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
გველესიანი ეთერი
01-544
--- --- ---
6-14:00 საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-409
--- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-413
---
7-15:00 საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
თოდაძე ხათუნა
01-549
1808.1-11808.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-300.101-300
--- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1809
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
კვიტაიშვილი ნინო
01-407
--- --- --- გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
გელაშვილი მირიან
13-გასვლითი პრაქტიკა 4
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00
1809.1-11809.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-41001-410.1
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
--- ---
1809.1-11809.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
სიხარულიძე მანანა წულუკიძე მანანა
04-424.104-424
4-12:00
1809.1-11809.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-41001-410.1
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
შულაია დაზმირ
01-411
--- ---
1809.1-11809.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
სიხარულიძე მანანა წულუკიძე მანანა
04-424.104-424
5-13:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-549
--- ---
1809.1-11809.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-300.101-300
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) ლექცია
ჭიღლაძე ლია
01-535
6-14:00 --- --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-413
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) პრაქტიკული
ჭიღლაძე ლია
01-535
7-15:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
შულაია დაზმირ
01-305
--- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1810
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
შულაია დაზმირ
01-408
გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
ინაძე რამაზ
13-გასვლითი პრაქტიკა 3
---
1810.1-11810.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-41001-410.1
---
2-10:00 --- ---
1810.1-11810.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-41001-410.1
1810.1-11810.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ტეტელოშვილი მზია ხორბალაძე თინათინ
04-324.104-324
3-11:00 --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
--- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
1810.1-11810.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ტეტელოშვილი მზია ხორბალაძე თინათინ
04-324.104-324
4-12:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
შულაია დაზმირ
01-411
--- ---
5-13:00 --- გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
ბიბილაური სოფიო
01-411
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
ტალახაძე გია
01-409
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
01-407
ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) პრაქტიკული
ვადაჭკორია შოთა
01-410
6-14:00 --- --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-413
ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) ლექცია
ვადაჭკორია შოთა
01-548
7-15:00 --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00
1810.1-11810.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-300.101-300
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1811
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
გელაშვილი მირიან
13-გასვლითი პრაქტიკა 10
1811.1-11811.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-41001-410.1
--- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
შულაია დაზმირ
01-413
--- ---
2-10:00
1811.1-11811.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-41001-410.1
--- უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
01-549
---
3-11:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
--- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-549
---
4-12:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
შულაია დაზმირ
01-411
---
1811.1-11811.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-300.101-300
---
5-13:00 --- --- გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
ტალახაძე გია
01-409
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
თელია ქეთევან
01-408
---
6-14:00 ---
1811.1-11811.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ტეტელოშვილი მზია ხორბალაძე თინათინ
04-324.104-324
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-413
--- ---
7-15:00 ---
1811.1-11811.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ტეტელოშვილი მზია ხორბალაძე თინათინ
04-324.104-324
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1812
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
ინაძე რამაზ
13-გასვლითი პრაქტიკა 5
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
შულაია დაზმირ
01-413
---
2-10:00 ---
1812.1-11812.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ჯავახიშვილი ნათელა
01-410.101-410
--- ---
3-11:00 ---
1812.1-11812.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ჯავახიშვილი ნათელა
01-410.101-410
--- --- ---
4-12:00
1812.1-11812.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
დეკანოსიძე შორენა ილურიძე დავით
04-32404-324.1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
01-409
--- გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
თელია ქეთევან
01-306
---
5-13:00
1812.1-11812.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
დეკანოსიძე შორენა ილურიძე დავით
04-32404-324.1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
--- უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე
01-409
---
6-14:00 --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ბაღათურია გურამი
01-305
--- ---
7-15:00 --- --- გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
ტალახაძე გია
01-549
---
8-16:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
ვეკუა თამაზ
01-413
---
1812.1-11812.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია არეშიძე ნინა
01-300.101-300
---
9-17:00 --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ბაღათურია გურამი
01-549
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1813
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
1813.1-11813.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
04-42404-424.1
გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
ახალაძე ნინო
13-გასვლითი პრაქტიკა 8
--- ---
2-10:00 --- ---
1813.1-11813.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
04-42404-424.1
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე
01-413
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ბაღათურია გურამი
01-409
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
01-409
--- ---
5-13:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
--- ---
6-14:00
1813.1-11813.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი იამზე არეშიძე ნინა
01-300.101-300
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
01-411
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ვეკუა თამაზ
01-549
--- ---
7-15:00 საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-413
--- --- ---
8-16:00
1813.1-11813.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ჯავახიშვილი ნათელა
01-410.101-410
--- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
ვეკუა თამაზ
01-413
--- --- ---
9-17:00
1813.1-11813.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ჯავახიშვილი ნათელა
01-410.101-410
--- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ბაღათურია გურამი
01-549
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1814
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1814.1-11814.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
04-424.104-424
--- --- --- ---
2-10:00 ---
1814.1-11814.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
04-424.104-424
1814.1-1, 1880.1-11802, 1814.2-1
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკულიუცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
ცხვედიანი ირინე ინასარიძე მანანა
01-41301-549
--- --- ---
3-11:00 --- ---
1814.1-1, 1880.1-11802, 1814.2-1
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკულიუცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
ცხვედიანი ირინე ინასარიძე მანანა
01-41301-549
--- --- გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
მაჭარაშვილი ლევან
13-გასვლითი პრაქტიკა 7
4-12:00 --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-549
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
01-409
--- ---
5-13:00 --- გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
ბიბილაური სოფიო
01-411
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ბაღათურია გურამი
01-411
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) ლექცია
ჭიღლაძე ლია
01-535
6-14:00 --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
01-411
უცხოური ენა (ფრანგული2) (FLN1207-P-F2) პრაქტიკული
ნარეშელაშვილი ეკა
01-412
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) პრაქტიკული
ჭიღლაძე ლია
01-535
7-15:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ცანავა ცირა
01-549
1814.1-11814.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ჯავახიშვილი ნათელა
01-40801-408.1
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
ტალახაძე გია
01-549
8-16:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
ვეკუა თამაზ
01-413
1814.1-11814.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ჯავახიშვილი ნათელა
01-40801-408.1
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
მილაშვილი მზია
01-550
9-17:00 --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ბაღათურია გურამი
01-549
1814.1-11814.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი იამზე არეშიძე ნინა
01-30001-300.1
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
მილაშვილი მზია
01-550
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1815
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1815.1-11815.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
დეკანოსიძე შორენა ილურიძე დავით
04-32404-324.1
--- --- --- ---
2-10:00 ---
1815.1-11815.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
დეკანოსიძე შორენა ილურიძე დავით
04-32404-324.1
--- --- გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
ძაძამია კახაბერ
13-გასვლითი პრაქტიკა 9
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 ---
1815.1-11815.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა კოკაია თეიმურაზ
01-408.101-408
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
01-409
--- ---
5-13:00 ---
1815.1-11815.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა კოკაია თეიმურაზ
01-408.101-408
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
--- ---
6-14:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ცანავა ცირა
01-409
--- ---
7-15:00
1815.1-11815.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი იამზე არეშიძე ნინა
01-30001-300.1
--- --- ---
8-16:00 უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
01-408
--- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
ვეკუა თამაზ
01-413
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ბაღათურია გურამი
01-305
პოლიტოლოგია (POL0007) ლექცია
ოსიძე ლევანი
01-412
9-17:00 --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ბაღათურია გურამი
01-549
--- პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
ოსიძე ლევანი
01-412
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1816
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
პაპავა დავით
13-გასვლითი პრაქტიკა 4
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1816.1-11816.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
კაპანაძე ანდრო სირანაშვილი ირაკლი
04-424.104-424
--- ---
4-12:00 --- ---
1816.1-11816.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
კაპანაძე ანდრო სირანაშვილი ირაკლი
04-424.104-424
--- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-548
5-13:00
1816.1-11816.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი იამზე არეშიძე ნინა
01-30001-300.1
--- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-548
6-14:00
1816.1-11816.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია კოკაია თეიმურაზ
01-408.101-408
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
შონია მურადი
01-413
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
სირანაშვილი ირაკლი
01-413
--- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-407
7-15:00
1816.1-11816.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია კოკაია თეიმურაზ
01-408.101-408
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
01-548
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
---
8-16:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
წიკლაური ზვიად
01-549
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
შონია მურადი
01-411
--- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
მილაშვილი მზია
01-550
---
9-17:00 --- --- --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
მილაშვილი მზია
01-550
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1817
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
პაპავა დავით
13-გასვლითი პრაქტიკა 1
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00
1817.1-11817.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
დეკანოსიძე შორენა სირანაშვილი ირაკლი
04-424.104-424
--- --- --- ---
4-12:00
1817.1-11817.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
დეკანოსიძე შორენა სირანაშვილი ირაკლი
04-424.104-424
--- --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-548
5-13:00 --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-548
6-14:00
1817.1-11817.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი იამზე არეშიძე ნინა
01-30001-300.1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
სირანაშვილი ირაკლი
01-413
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
წიკლაური ზვიად
01-412
7-15:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-413
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
--- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
მილაშვილი მზია
01-550
8-16:00 --- --- უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
კვიტაიშვილი ნინო
01-549
---
1817.1-11817.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია კოკაია თეიმურაზ
01-408.101-408
9-17:00 --- --- --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
მილაშვილი მზია
01-550
1817.1-11817.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია კოკაია თეიმურაზ
01-408.101-408
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1818
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
პაპავა დავით
13-გასვლითი პრაქტიკა 4
--- --- ---
1818.1-11818.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯანჯღავა ირინე დარჩიაშვილი ლალიტა
04-424.104-424
2-10:00 --- --- --- ---
1818.1-11818.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯანჯღავა ირინე დარჩიაშვილი ლალიტა
04-424.104-424
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-412
--- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-548
5-13:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-548
6-14:00 --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
სირანაშვილი ირაკლი
01-413
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
თოფურიძე ქეთევან
01-409
---
1818.1-11818.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია კოკაია თეიმურაზ
01-40801-408.1
7-15:00 --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
---
1818.1-11818.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია კოკაია თეიმურაზ
01-40801-408.1
8-16:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ცანავა ცირა
01-305
1818.1-11818.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი იამზე არეშიძე ნინა
01-30001-300.1
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
მილაშვილი მზია
01-550
---
9-17:00 --- --- --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
მილაშვილი მზია
01-550
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1819
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ---
1819.1-11819.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია კოკაია თეიმურაზ
01-40801-408.1
გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა
მაჭარაშვილი ლევან
13-გასვლითი პრაქტიკა 8
---
2-10:00 --- --- ---
1819.1-11819.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია კოკაია თეიმურაზ
01-40801-408.1
---
3-11:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-305
---
4-12:00 --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-549
--- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-548
5-13:00 ---
1819.1-11819.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი იამზე არეშიძე ნინა
01-30001-300.1
--- უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე
01-549
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-548
6-14:00 --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
01-411
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
სირანაშვილი ირაკლი
01-413
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) ლექცია
გოცირიძე ზურაბ
02-205
7-15:00 --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
--- ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) პრაქტიკული
გოცირიძე ზურაბ
02-205
8-16:00 ---
1819.1-11819.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯანჯღავა ირინე დარჩიაშვილი ლალიტა
04-42404-424.1
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-412
--- --- ---
9-17:00 ---
1819.1-11819.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯანჯღავა ირინე დარჩიაშვილი ლალიტა
04-42404-424.1
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1580
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 საბანკო საქმე (BANKG07) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა
01-409
--- სამშენებლო ბიზნესის ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი (BUA12501G1-LK) საკურსო
გოგოლაძე ირაკლი
01-406
--- საბანკო საქმე (BANKG07) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
01-412
---
2-10:00 --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ბალავაძე ვახტანგ
01-406
---
3-11:00 --- --- სადაზღვევო საქმე