საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფები

 

1600
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-529
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) პრაქტიკული
სანიკიძე მამუკა
01-408
--- ---
2-10:00 --- --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
სანიკიძე მამუკა
01-408
--- ---
3-11:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია
01-300
--- მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) პრაქტიკული
მეძმარიაშვილი გიორგი
01-526
4-12:00 --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
იაშვილი კონსტანტინე
01-526
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
სანიკიძე მამუკა
01-533
---
5-13:00 --- --- შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) პრაქტიკული
ბალანჩივაძე ლია
01-521
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-322
--- მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-533
6-14:00 --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე
01-526
სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) ლექცია
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-529
--- ---
7-15:00 შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია
01-521
--- შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
--- --- ---
8-16:00 შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1601
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
ესაძე სერგო
01-527
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია
01-300
მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-527
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
სანიკიძე მამუკა
01-533
--- ---
5-13:00 --- --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-322
--- მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-533
6-14:00 სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-529
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
იაშვილი კონსტანტინე
01-521
--- სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) ლექცია
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-529
--- შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) საკურსო
მაისურაძე გიორგი
01-526
7-15:00 შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე
01-521
შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) პრაქტიკული
მაისურაძე გიორგი
01-526
--- ---
8-16:00 შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) პრაქტიკული
ესაძე სერგო
01-409
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1602
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან
01-526
--- --- --- ---
3-11:00 --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
ქორქია ქეთევან
01-526
--- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
ესაძე სერგო
01-527
--- შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) პრაქტიკული
ცაკიაშვილი ალექსი
01-521
4-12:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
სანიკიძე მამუკა
01-533
მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-521
შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) საკურსო
ცაკიაშვილი ალექსი
01-521
5-13:00 --- შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია
01-300
--- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-322
მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-533
6-14:00 --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) ლექცია
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-529
--- ---
7-15:00 --- --- შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-521
--- ---
8-16:00 შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
--- --- ---
9-17:00 შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
ესაძე სერგო
01-527
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1603
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-322
2-10:00 შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) პრაქტიკული
კახიანი ლია
01-527
სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) ლექცია
კახიანი ლია
01-529
--- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) პრაქტიკული
კახიანი ლია
01-529
შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) საკურსო
კახიანი ლია
01-527
--- --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო
01-527
4-12:00 შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) ლექცია
კახიანი ლია
01-527
--- შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია
01-300
--- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-527
5-13:00 --- --- --- მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-521
--- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) პრაქტიკული
ხაზარაძე ომარი
01-527
6-14:00 --- შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-513
--- --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-527
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
სურგულაძე ბიჭიკო
01-521
--- --- ---
9-17:00 --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
სურგულაძე ბიჭიკო
01-521
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1604
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-322
2-10:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) ლექცია
კახიანი ლია
01-529
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო
01-527
4-12:00 --- შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) ლექცია
კახიანი ლია
01-527
--- --- --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-527
5-13:00 --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე
01-527
--- --- --- ---
6-14:00 მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-527
შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-513
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-527
--- შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) საკურსო
კახიანი ლია
01-527
---
7-15:00 შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
იაშვილი კონსტანტინე
01-527
სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) პრაქტიკული
კახიანი ლია
01-529
შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია
01-300
---
8-16:00 --- --- შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) პრაქტიკული
ხაზარაძე ომარი
01-527
--- ---
9-17:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) პრაქტიკული
კახიანი ლია
01-527
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1605
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) საკურსო
ჯავახიშვილი მარინა
01-517
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) ლექცია
ესაძე თამარ
01-548
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-517
---
5-13:00 --- ---
1605.1-11605.2-1
ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიულიტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ მაღრაძე თინათინი
01-50101-502
უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
6-14:00 --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) პრაქტიკული
ხატელაშვილი ანა
01-411
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-414
1605.1-11605.2-1
ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიულიტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ მაღრაძე თინათინი
01-50101-502
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-533
7-15:00 --- ---
1605.1-11605.2-1
ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიულიტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ მაღრაძე თინათინი
01-50101-502
--- ---
8-16:00 --- --- ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) პრაქტიკული
ესაძე თამარ
01-408
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) ლექცია
იმედაძე როინ
01-414
--- ---
9-17:00 --- --- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-517
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1606
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-414
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) ლექცია
ესაძე თამარ
01-548
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- --- --- ---
5-13:00 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-517
--- --- --- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
6-14:00 სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) პრაქტიკული
ხატელაშვილი ანა
01-412
--- --- --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-533
7-15:00 --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) საკურსო
ჯავახიშვილი მარინა
01-517
1606.1-11606.2-1
ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიულიტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ მაღრაძე თინათინი
01-50101-502
ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) პრაქტიკული
ესაძე თამარ
01-305
--- ---
8-16:00 --- ---
1606.1-11606.2-1
ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიულიტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ მაღრაძე თინათინი
01-50101-502
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) ლექცია
იმედაძე როინ
01-414
--- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-517
9-17:00 --- ---
1606.1-11606.2-1
ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიულიტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ მაღრაძე თინათინი
01-50101-502
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1607
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) პრაქტიკული
ხატელაშვილი ანა
01-517
2-10:00 --- --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-414
--- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) საკურსო
ხატელაშვილი ანა
01-517
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-532
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-517
5-13:00
1607.1-11607.2-1
ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიულიტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ მაღრაძე თინათინი
01-50101-502
--- ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) ლექცია
ესაძე თამარ
01-412
--- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
6-14:00
1607.1-11607.2-1
ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიულიტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ მაღრაძე თინათინი
01-50101-502
--- --- ---
7-15:00
1607.1-11607.2-1
ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიულიტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ მაღრაძე თინათინი
01-50101-502
--- ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) პრაქტიკული
ესაძე თამარ
01-305
--- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
---
8-16:00 --- --- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-517
--- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-414
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1608
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
1608.1-11608.2-1
ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიულიტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ მაღრაძე თინათინი
01-50101-502
--- --- ---
2-10:00 --- ---
1608.1-11608.2-1
ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიულიტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ მაღრაძე თინათინი
01-50101-502
--- --- ---
3-11:00 --- ---
1608.1-11608.2-1
ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიულიტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ მაღრაძე თინათინი
01-50101-502
--- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-532
---
4-12:00 სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) პრაქტიკული
ხატელაშვილი ანა
01-309
--- --- --- --- ---
5-13:00 სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) საკურსო
ხატელაშვილი ანა
01-412
ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) პრაქტიკული
ესაძე თამარ
01-322
ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) ლექცია
ესაძე თამარ
01-412
--- უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
---
6-14:00 სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-414
უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
ღარიბაშვილი ირმა
01-517
--- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
ფირყულაშვილი ლევან
01-517
7-15:00 --- --- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
8-16:00 --- --- --- --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-414
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1630
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) ლექცია
კოხრეიძე ნინო
01-222
2-10:00 --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-226
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-407
4-12:00 --- --- ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) საკურსო
ახვლედიანი გიორგი
01-305
--- --- ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი
01-222
5-13:00 --- ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-535
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-409
ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33101G1-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
01-222
--- საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) საკურსო
კოხრეიძე ნინო
01-407
6-14:00 --- --- ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33101G1-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-408
--- ---
7-15:00
1630.1-11630.2-1
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიულიჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიული
ჭიჭაღუა პეტრე ნარიმანიძე ნინა
01-22601-226.1
--- --- სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) საკურსო
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-222
---
8-16:00 ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-409
--- --- --- სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-222
---
9-17:00 --- --- ---
1630.1-11630.2-1
ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლაბორატორიულიჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-304.101-304
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1631
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) ლექცია
კოხრეიძე ნინო
01-222
2-10:00 --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-226
--- ---
3-11:00 --- --- ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი
01-305
--- --- ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) საკურსო
ახვლედიანი გიორგი
01-222
4-12:00 ---
1631.1-11631.2-1
ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლაბორატორიულიჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-304.101-304
1631.1-11631.2-1
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიულიჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიული
ჭიჭაღუა პეტრე ნარიმანიძე ნინა
01-226.101-226
--- --- საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) საკურსო
კოხრეიძე ნინო
01-206
5-13:00 --- ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-535
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33101G1-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-408
--- ---
7-15:00 სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) საკურსო
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-222
--- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-413
---
8-16:00 ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-409
--- --- --- სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-222
---
9-17:00 ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33101G1-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
01-222
--- --- --- სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-409
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1632
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
1632.1-11632.2-1
ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლაბორატორიულიჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ზალიკაშვილი გიორგი
01-304.101-304
--- სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) საკურსო
დალაქიშვილი გიორგი
01-410
--- --- ---
2-10:00 სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი
01-222
--- სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-412
--- --- ---
3-11:00 საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) ლექცია
თოფურია მარინე
01-323
--- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-226
--- ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-323
ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-413
4-12:00 --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე
01-407
5-13:00 ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33101G1-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი
01-222
--- --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-413
ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-222
6-14:00 საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) საკურსო
თოფურია მარინე
01-224 (ჰიდრავლიკა)
--- --- ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33101G1-LP) ლექცია
გაგოშიძე შალვა
01-222
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
1632.1-11632.2-1
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიულიჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიული
ჭიჭაღუა პეტრე ნარიმანიძე ნინა
01-22601-226.1
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1633
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი
01-206
სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-412
--- --- ---
3-11:00 საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) ლექცია
თოფურია მარინე
01-323
სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) საკურსო
დალაქიშვილი გიორგი
01-222
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-226
--- ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-323
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00
1633.1-11633.2-1
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიულიჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიული
ჭიჭაღუა პეტრე ნარიმანიძე ნინა
01-22601-226.1
საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) საკურსო
თოფურია მარინე
01-224 (ჰიდრავლიკა)
--- --- --- ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-222
6-14:00
1633.1-11633.2-1
ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლაბორატორიულიჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლაბორატორიული
სურმავა აზა ზალიკაშვილი გიორგი
01-30401-304.1
--- --- ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33101G1-LP) ლექცია
გაგოშიძე შალვა
01-222
--- ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-305
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33101G1-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი
01-412
--- ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე
01-305
9-17:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-413
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1645
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-206
--- --- ---
2-10:00 --- ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) პრაქტიკული
გოდერძიშვილი სოლომონი
01-410
ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) ლექცია
გოდერძიშვილი სოლომონი
01-548
--- ---
3-11:00 --- შენობათა ენერგოეფექტურობა (AAC40101G2-LP) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-408
--- --- თბოგენერატორები და თბომომარაგება (AAC46201G1-LP) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
4-12:00 --- შენობათა ენერგოეფექტურობა (AAC40101G2-LP) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-222
--- --- გაზმომარაგება (GAZSP01) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა
01-318
5-13:00 წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-535
--- ვენტილაცია (VENTI01) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-222
--- --- ---
6-14:00 თბოგენერატორები და თბომომარაგება (AAC46201G1-LP) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
--- ვენტილაცია (VENTI01) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-549
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 გაზმომარაგება (GAZSP01) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა
01-309
--- --- --- --- ---
9-17:00 გაზმომარაგება (GAZSP01) საკურსო
მესტვირიშვილი შოთა
01-309
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1646
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) პრაქტიკული
გოდერძიშვილი სოლომონი
01-413
--- --- --- ---
2-10:00 წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-212
--- --- ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) ლექცია
გოდერძიშვილი სოლომონი
01-548
--- თბოგენერატორები და თბომომარაგება (AAC46201G1-LP) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
3-11:00 შენობათა ენერგოეფექტურობა (AAC40101G2-LP) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-408
--- --- გაზმომარაგება (GAZSP01) საკურსო
მესტვირიშვილი შოთა
01-318
4-12:00 შენობათა ენერგოეფექტურობა (AAC40101G2-LP) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-212
--- გაზმომარაგება (GAZSP01) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა
01-309
--- ---
5-13:00 წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-535
--- --- --- --- ---
6-14:00 თბოგენერატორები და თბომომარაგება (AAC46201G1-LP) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
--- ვენტილაცია (VENTI01) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-549
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 გაზმომარაგება (GAZSP01) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა
01-309
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- ვენტილაცია (VENTI01) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-212
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1650
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- სამრეწველო წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWW01) საკურსო
დენისოვა ირინა
01-318
--- --- ---
3-11:00 --- --- წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-323
--- --- ---
4-12:00 ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) საკურსო
გორდეზიანი ქეთევან
01-226
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) საკურსო
ცინაძე ზაალ
01-218
სამრეწველო წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWW01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-323
--- --- ---
5-13:00
1650.1-1
ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) ლაბორატორიული
გორდეზიანი ქეთევან
01-206
1650.1-1
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) ლაბორატორიული
ცინაძე ზაალ
01-226
--- --- ---
6-14:00
1650.2-1
ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) ლაბორატორიული
გორდეზიანი ქეთევან
01-206
1650.2-1
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) ლაბორატორიული
ცინაძე ზაალ
01-222
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-322
--- --- სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-323
7-15:00 ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-409
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) საკურსო
ხატიური ხათუნა
01-410
ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-323
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-218
სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) საკურსო
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-218
---
8-16:00 --- ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) პრაქტიკული
ნაჭყებია ვაჟა
01-212
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1651
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 სამრეწველო წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWW01) საკურსო
დენისოვა ირინა
01-318
1651.1-1
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) ლაბორატორიული
ცინაძე ზაალ
01-222
--- --- --- ---
3-11:00 ---
1651.2-1
ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) ლაბორატორიული
გორდეზიანი ქეთევან
01-212
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-323
1651.1-1
ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) ლაბორატორიული
გორდეზიანი ქეთევან
01-206
--- ---
4-12:00 ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) საკურსო
ცინაძე ზაალ
01-218
--- სამრეწველო წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWW01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-323
ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) საკურსო
გორდეზიანი ქეთევან
01-206
--- ---
5-13:00
1651.2-1
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) ლაბორატორიული
ცინაძე ზაალ
01-212
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-206
--- --- ---
6-14:00 --- ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-322
--- --- სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-323
7-15:00 ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-409
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) საკურსო
ნაჭყებია ვაჟა
01-212
ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-323
--- --- ---
8-16:00 ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) პრაქტიკული
ნაჭყებია ვაჟა
01-212
სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) საკურსო
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-206
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1652
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- სამრეწველო წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWW01) საკურსო
დენისოვა ირინა
01-318
--- --- ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) საკურსო
ცინაძე ზაალ
01-226
2-10:00 --- --- --- --- ---
1652.2-1
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) ლაბორატორიული
ცინაძე ზაალ
01-218
3-11:00 --- --- წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-323
--- ---
1652.1-1
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) ლაბორატორიული
ცინაძე ზაალ
01-206
4-12:00 --- ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) საკურსო
გორდეზიანი ქეთევან
01-212
სამრეწველო წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWW01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-323
--- სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) საკურსო
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-226
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-212
5-13:00 ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) პრაქტიკული
ნაჭყებია ვაჟა
01-218
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) საკურსო
ხატიური ხათუნა
01-212
---
6-14:00 ---
1652.2-1
ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) ლაბორატორიული
გორდეზიანი ქეთევან
01-226
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-322
--- --- სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-323
7-15:00 ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) ლექცია
ნაჭყებია ვაჟა
01-409
1652.1-1
ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) ლაბორატორიული
გორდეზიანი ქეთევან
01-206
ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-323
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1665
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 მეტროპოლიტენის მშენებლობის ისტორია (EET98905G1-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე
01-413
ახალი რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (SDRW101) საკურსო
კვანტალიანი გულვერი
01-673
--- --- --- ---
2-10:00 სალიანდაგო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (PTRW101) საკურსო
შალამბერიძე რევაზ
01-673
--- --- --- ---
3-11:00 სალიანდაგო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (PTRW101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-673
სალიანდაგო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (PTRW101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-673
--- --- --- რკინიგზის მშენებლობა (RLWC101) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა
01-673
4-12:00 სალიანდაგო მეურნეობის სტრუქტურა და მართვის სისტემები (SMTF101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-673
რკინიგზის მშენებლობა (RLWC101) პრაქტიკული
ირემაშვილი ხვიჩა
01-673
--- --- ---
5-13:00 სალიანდაგო მეურნეობის სტრუქტურა და მართვის სისტემები (SMTF101) საკურსო
შალამბერიძე რევაზ
01-673
რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-673
--- --- --- ---
6-14:00 --- რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე
01-544
ახალი რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (SDRW101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-673
--- --- ---
7-15:00 --- რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) საკურსო
კუპატაძე თორნიკე
01-673
სალიანდაგო მეურნეობის სტრუქტურა და მართვის სისტემები (SMTF101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-681
--- --- ---
8-16:00 --- რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-549
--- --- ---
9-17:00 --- --- მეტროპოლიტენის მშენებლობის ისტორია (EET98905G1-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-323
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1670
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 მცირე ხიდები და ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (AAC48101G1-LP) ლექცია
ჭურაძე კონსტანტინე
01-676
--- --- ქალაქების სატრანსპორტო დაგეგმარება (CTRP101) პრაქტიკული
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
01-407
--- ---
3-11:00 სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-676
--- ქალაქების სატრანსპორტო დაგეგმარება (CTRP101) ლექცია
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
01-409
გვირაბები საავტომობილო გზებზე (TUOR101) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა
01-676
სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე
01-533
4-12:00 --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) საკურსო
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-533
--- გვირაბები საავტომობილო გზებზე (TUOR101) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-676
5-13:00 --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-533
--- --- მცირე ხიდები და ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (AAC48101G1-LP) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე
01-676
6-14:00 --- მეტროპოლიტენის მშენებლობის ისტორია (EET98905G1-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე
01-410
--- --- ---
7-15:00 --- --- რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე
01-412
--- --- ---
8-16:00 --- --- რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-549
--- --- ---
9-17:00 --- --- მეტროპოლიტენის მშენებლობის ისტორია (EET98905G1-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-323
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1675
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ხიდების ექსპლოატაციის საფუძვლები (EQSAF01) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე
01-676
--- --- --- --- ---
2-10:00 მეტროპოლიტენის მშენებლობის ისტორია (EET98905G1-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე
01-411
--- --- სატრანსპორტო გვირაბების ექსპლოატაცია და მონიტორინგი (EXMTT01) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-676
--- ---
3-11:00 რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე
01-412
--- --- --- ---
4-12:00 --- ფოლადის ხიდები და ხიდების გაანგარიშების საფუძვლები (AAC42901G1-LP) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-676
--- ხიდების ექსპლოატაციის საფუძვლები (EQSAF01) ლექცია
ჭურაძე კონსტანტინე
01-676
--- ---
5-13:00 --- ---
1675.1-11675.2-1
სატრანსპორტო გვირაბების ექსპლოატაცია და მონიტორინგი (EXMTT01) ლაბორატორიულისატრანსპორტო გვირაბების ექსპლოატაცია და მონიტორინგი (EXMTT01) ლაბორატორიული
გრძელიშვილი მარინა ჭურაძე კონსტანტინე
01-ხიდსაცდელი ლაბ01-ხიდსაცდელი ლაბ.1
--- ---
6-14:00 --- ხიდური გადასასვლელები და საგზაო ნაგებობები (AAC43101G1-LP) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-676
--- სატრანსპორტო გვირაბების გაყვანის ხერხები (AAC47701G1-LP) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა
01-676
სატრანსპორტო გვირაბების გაყვანის ხერხები (AAC47701G1-LP) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-676
---
7-15:00 --- ---
1675.1-11675.2-1
ხიდების ექსპლოატაციის საფუძვლები (EQSAF01) ლაბორატორიულიხიდების ექსპლოატაციის საფუძვლები (EQSAF01) ლაბორატორიული
კობახიძე კახაბერი ჭურაძე კონსტანტინე
01-ხიდსაცდელი ლაბ01-ხიდსაცდელი ლაბ.1
---
8-16:00 --- ფოლადის ხიდები და ხიდების გაანგარიშების საფუძვლები (AAC42901G1-LP) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი
01-676
რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-549
--- --- ---
9-17:00 --- ხიდური გადასასვლელები და საგზაო ნაგებობები (AAC43101G1-LP) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი
01-676
მეტროპოლიტენის მშენებლობის ისტორია (EET98905G1-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-323
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1700
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1700.1-11700.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-42701-427.1
--- --- ---
4-12:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-513
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
--- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) პრაქტიკული
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-514
---
5-13:00 --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
01-548
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
დუმბაძე მარიამი
01-527
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
ტაბატაძე დემურ
01-420
---
6-14:00 --- --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-529
--- ---
7-15:00 --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-322
--- --- ---
9-17:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-532
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1701
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-513
--- ---
5-13:00 --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
01-548
1701.1-11701.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-427.101-427
---
6-14:00 --- --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-529
--- ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-549
---
7-15:00 --- --- --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) პრაქტიკული
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-514
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ცაკიაშვილი ალექსი
01-521
8-16:00 --- --- სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-322
--- ---
9-17:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-532
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1702
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
1702.1-11702.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-42701-427.1
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-533
---
5-13:00 --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
01-548
--- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ცაკიაშვილი ალექსი
01-521
6-14:00 --- --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-529
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) პრაქტიკული
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-514
---
7-15:00 --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
--- ---
8-16:00 --- --- სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-322
--- --- ---
9-17:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-532
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1703
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან
01-529
--- ---
3-11:00 --- --- --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-514
---
4-12:00 --- --- --- --- ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-548
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-529
5-13:00 შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-309
--- --- --- --- სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-548
6-14:00
1703.1-11703.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-427.101-427
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-517
--- --- ---
7-15:00 --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-548
--- --- ---
8-16:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
--- --- --- ---
9-17:00 --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-529
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1704
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-514
---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-513
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან
01-529
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-544
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-529
5-13:00 --- --- --- --- სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-548
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-548
--- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-309
--- ---
8-16:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
---
1704.1-11704.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-427.101-427
--- ---
9-17:00 --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-529
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1705
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-529
5-13:00 --- --- --- --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) პრაქტიკული
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-514
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-548
6-14:00 --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-309
--- --- ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-544
---
7-15:00
1705.1-11705.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-42701-427.1
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-548
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-517
--- ---
8-16:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-526
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
--- --- ---
9-17:00 სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-529
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1706
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-308
--- --- ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
--- ---
4-12:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
სამხარაძე ლელა
01-512
--- --- --- --- ---
5-13:00 შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-548
---
1706.1-11706.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-42701-427.1
--- ---
6-14:00 სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) პრაქტიკული
მახარობლიძე კახა
01-526
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-529
--- --- --- ---
7-15:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-527
--- --- --- ---
8-16:00 სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-322
--- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-521
---
9-17:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1707
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
სამხარაძე ლელა
01-514
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-521
--- --- --- --- ---
5-13:00 შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-548
--- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-308
---
6-14:00 --- სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-529
--- ---
1707.1-11707.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-427.101-427
---
7-15:00 სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) პრაქტიკული
მახარობლიძე კახა
01-526
--- --- --- --- ---
8-16:00 სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-322
--- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-521
---
9-17:00 ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-544
--- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1708
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-548
--- ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-548
--- ---
6-14:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
სამხარაძე ლელა
01-512
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-529
--- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-521
---
7-15:00 სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-529
---
1708.1-11708.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
მამაჯანოვი იური ნადირაშვილი გიორგი
01-427.101-427
---
8-16:00 სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-322
--- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-308
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-521
---
9-17:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1730
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები/პროექტი (NAHINAPR01) საკურსო
ზალიკაშვილი გიორგი
01-544
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
მახარობლიძე კახა
01-526
1730.1-11730.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
შილაკაძე მიხეილ ნადირაშვილი გიორგი
01-42701-427.1
---
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-513
---
6-14:00 --- --- სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-323
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-323
---
7-15:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
--- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-308
---
8-16:00 --- --- ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-407
--- ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი
01-407
---
9-17:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-529
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1731
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი
01-323
---
2-10:00 --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
მახარობლიძე კახა
01-526
--- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-512
---
4-12:00 --- --- ---
1731.1-11731.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
შილაკაძე მიხეილ ნადირაშვილი გიორგი
01-427.101-427
---
5-13:00 --- --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-308
--- ---
6-14:00 --- --- სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-323
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-323
--- ---
7-15:00 --- ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები/პროექტი (NAHINAPR01) საკურსო
საყვარელიძე ამირან
01-222
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
--- --- ---
8-16:00 --- ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-407
--- --- ---
9-17:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-529
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1732
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
1732.1-11732.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
შილაკაძე მიხეილ ნადირაშვილი გიორგი
01-42701-427.1
---
3-11:00 ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები/პროექტი (NAHINAPR01) საკურსო
კოდუა მანონი
01-222
--- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
მახარობლიძე კახა
01-526
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-514
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-323
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-323
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-308
---
7-15:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-322
ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი
01-323
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-529
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1733
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები/პროექტი (NAHINAPR01) საკურსო
დალაქიშვილი გიორგი
01-206
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან
01-529
---
5-13:00 --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-218
--- --- ---
6-14:00 --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-409
--- --- ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი
01-408
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-322
7-15:00 --- --- --- ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-322
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-532
8-16:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-410
---
1733.1-11733.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ბაქრაძე დავით
01-40101-401.1
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ქორქია ქეთევან
01-322
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1745
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-533
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-549
--- ---
5-13:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
წეროძე შოთა
01-532
--- ---
1745.1-11745.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ბაქრაძე დავით
01-40101-401.1
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
დუმბაძე მარიამი
01-526
---
6-14:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-514
--- შენობათა თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია/პროექტი (STBVE01) საკურსო
გიორგობიანი ოთარ
01-318
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ბოკერია ლადო
01-218
---
7-15:00 --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ბოკერია ლადო
01-535
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- შენობათა მიკროკლიმატის უზრუნველყოფის სისტემები (AAC49201G1-LP) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-226
---
9-17:00 --- --- --- --- შენობათა მიკროკლიმატის უზრუნველყოფის სისტემები (AAC49201G1-LP) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-549
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1746
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-533
--- --- --- --- ---
4-12:00
1746.1-11746.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ბაქრაძე დავით
01-401.101-401
--- --- სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-549
--- ---
5-13:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
წეროძე შოთა
01-532
--- --- შენობათა თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია/პროექტი (STBVE01) საკურსო
მესტვირიშვილი შოთა
01-309
--- ---
6-14:00 შენობათა მიკროკლიმატის უზრუნველყოფის სისტემები (AAC49201G1-LP) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-212
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ბოკერია ლადო
01-535
--- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
დუმბაძე მარიამი
01-526
---
8-16:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-512
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ბოკერია ლადო
01-222
--- ---
9-17:00 --- --- --- შენობათა მიკროკლიმატის უზრუნველყოფის სისტემები (AAC49201G1-LP) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-549
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1750
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან
01-529
წყალმომარაგება და წყალარინების საფუძვლები (WYSAF01) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-549
--- --- ---
5-13:00 ---
1750.1-11750.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ბაქრაძე დავით
01-40101-401.1
--- --- ---
6-14:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-517
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-409
წყალმომარაგება და წყალარინების საფუძვლები (WYSAF01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-212
--- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-218
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-322
7-15:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-532
8-16:00 --- --- ბუნებრივი წყლების მიღება (პროექტი) (ACCNW01) საკურსო
ხატიური ხათუნა
01-206
--- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ქორქია ქეთევან
01-322
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1751
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-407
--- --- ---
4-12:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-517
--- წყალმომარაგება და წყალარინების საფუძვლები (WYSAF01) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-549
1751.1-11751.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ბაქრაძე დავით
01-401.101-401
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-409
--- ბუნებრივი წყლების მიღება (პროექტი) (ACCNW01) საკურსო
ხატიური ხათუნა
01-212
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ქორქია ქეთევან
01-529
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-322
7-15:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-532
8-16:00 --- წყალმომარაგება და წყალარინების საფუძვლები (WYSAF01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-411
--- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ქორქია ქეთევან
01-322
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1752
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
ლებანიძე ალექსანდრე
01-529
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-517
--- ---
3-11:00 სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-533
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- წყალმომარაგება და წყალარინების საფუძვლები (WYSAF01) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-549
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-549
--- ---
5-13:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
წეროძე შოთა
01-532
--- წყალმომარაგება და წყალარინების საფუძვლები (WYSAF01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-226
ბუნებრივი წყლების მიღება (პროექტი) (ACCNW01) საკურსო
ხატიური ხათუნა
01-414
--- ---
6-14:00
1752.1-11752.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ბაქრაძე დავით
01-40101-401.1
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ბოკერია ლადო
01-535
--- --- ---
8-16:00 --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-413
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1765
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-548
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ---
1765.1-11765.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ბაქრაძე დავით
01-40101-401.1
--- ---
4-12:00 სატრანსპორტო მშენებლობის საფუძვლები (AAC41601G1-LP) ლექცია
ჭურაძე კონსტანტინე
01-513
--- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ბოკერია ლადო
01-548
--- ---
5-13:00 სატრანსპორტო მშენებლობის საფუძვლები (AAC41601G1-LP) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე
01-681
--- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-517
--- ---
6-14:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
წეროძე შოთა
01-532
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-322
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
დუმბაძე მარიამი
01-527
--- ---
8-16:00 --- --- სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-548
--- ---
9-17:00 --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ბოკერია ლადო
01-218
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1770
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 სატრანსპორტო მშენებლობის საფუძვლები (AAC41601G1-LP) ლექცია
ჭურაძე კონსტანტინე
01-513
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-514
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ბოკერია ლადო
01-548
--- ---
5-13:00 --- --- ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-549
--- ---
6-14:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
წეროძე შოთა
01-532
--- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ბოკერია ლადო
01-218
სატრანსპორტო მშენებლობის საფუძვლები (AAC41601G1-LP) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე
01-681
--- ---
7-15:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-322
1770.1-11770.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ბაქრაძე დავით
01-401.101-401
--- ---
8-16:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
მეძმარიაშვილი გიორგი
01-521
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-548
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1775
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-517
--- --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
მეძმარიაშვილი გიორგი
01-521
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-549
--- --- სატრანსპორტო მშენებლობის საფუძვლები (AAC41601G1-LP) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე
01-673
--- ---
4-12:00 სატრანსპორტო მშენებლობის საფუძვლები (AAC41601G1-LP) ლექცია
ჭურაძე კონსტანტინე
01-513
--- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ბოკერია ლადო
01-548
--- ---
5-13:00 --- --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ბოკერია ლადო
01-212
--- ---
6-14:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
წეროძე შოთა
01-532
--- ---
1775.1-11775.2-1
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ბაქრაძე დავით
01-40101-401.1
--- ---
7-15:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-322
--- --- ---
8-16:00 --- --- სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-548
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1800
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ხოჭოლავა ვლადიმერ
01-548
---
2-10:00
1800.1-11800.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე დანელია ზურაბ
01-224.1 (ჰიდრავლიკა)01-224 (ჰიდრავლიკა)
--- --- საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
გვასალია ბადრი
01-502
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
---
3-11:00
1800.1-11800.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ ბუქსიანიძე ამირან
01-50701-507.1
1800.1-11800.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ გვასალია ბადრი
01-კ.ც.I.501-კ.ც.I.1
--- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ქასრაშვილი თამარ
01-407
--- ---
4-12:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-322
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-548
--- --- ---
5-13:00 საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
გოცაძე დალი
01-323
--- --- --- --- ---
6-14:00
1800.1-11800.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა კვიციანი ტარიელ
01-60401-604.1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-407
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ლუტიძე გიორგი
01-514
--- --- ---
7-15:00
1800.1-11800.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა გოცაძე დალი
01-305.101-305
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224 (ჰიდრავლიკა)
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-305
--- --- ---
9-17:00 --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
მურღულია ნუგზარ
01-514
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1801
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ხოჭოლავა ვლადიმერ
01-548
---
2-10:00 ---
1801.1-11801.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა გოცაძე დალი
01-512.101-512
--- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
---
3-11:00 --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224 (ჰიდრავლიკა)
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ქასრაშვილი თამარ
01-412
---
4-12:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-322
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-548
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-411
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
გვასალია ბადრი
01-502
---
5-13:00 საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
გოცაძე დალი
01-323
---
1801.1-11801.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე დანელია ზურაბ
01-224 (ჰიდრავლიკა)01-224.1 (ჰიდრავლიკა)
1801.1-11801.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ გვასალია ბადრი
01-კ.ც.I.301-კ.ც.I.1
--- ---
6-14:00 --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
მურღულია ნუგზარ
01-512
--- --- --- ---
7-15:00 ---
1801.1-11801.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა კვიციანი ტარიელ
01-604.101-604
1801.1-11801.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ ბუქსიანიძე ამირან
01-507.101-507
--- --- ---
8-16:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ლუტიძე გიორგი
01-407
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-305
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1802
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ხოჭოლავა ვლადიმერ
01-548
---
2-10:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
მურღულია ნუგზარ
01-412
--- --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
---
3-11:00 საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
გვასალია ბადრი
01-502
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-410
--- ---
1802.1-11802.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე დანელია ზურაბ
01-224 (ჰიდრავლიკა)01-224.1 (ჰიდრავლიკა)
---
4-12:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-322
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-548
--- ---
1802.1-11802.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ ბუქსიანიძე ამირან
01-50701-507.1
---
5-13:00 საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
გოცაძე დალი
01-323
1802.1-11802.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა კვიციანი ტარიელ
01-604.101-604
--- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ქასრაშვილი თამარ
01-413
--- ---
6-14:00
1802.1-11802.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა გოცაძე დალი
01-30501-305.1
1802.1-11802.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ გვასალია ბადრი
01-კ.ც.I.301-კ.ც.I.5
--- --- ---
7-15:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ლუტიძე გიორგი
01-410
--- --- ---
8-16:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-305
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224 (ჰიდრავლიკა)
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1803
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
1803.1-11803.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ გვასალია ბადრი
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.3
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ქასრაშვილი თამარ
01-406
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ხოჭოლავა ვლადიმერ
01-548
---
2-10:00
1803.1-11803.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა კვიციანი ტარიელ
01-604.101-604
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
გვასალია ბადრი
01-501
--- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
---
3-11:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-411
1803.1-11803.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა გოცაძე დალი
01-30501-305.1
--- --- --- ---
4-12:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-322
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-548
--- --- --- ---
5-13:00 საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
გოცაძე დალი
01-323
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
მურღულია ნუგზარ
01-512
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ლუტიძე გიორგი
01-413
--- --- ---
6-14:00 --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224 (ჰიდრავლიკა)
1803.1-11803.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე დანელია ზურაბ
01-224 (ჰიდრავლიკა)01-224.1 (ჰიდრავლიკა)
--- --- ---
7-15:00 ---
1803.1-11803.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ ბუქსიანიძე ამირან
01-50701-507.1
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-305
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1804
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-322
--- ---
4-12:00 საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ბიწაძე დარეჯან
01-549
---
1804.1-11804.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ესაძე თამარ
01-32201-322.1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-413
--- ---
5-13:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ქადარია იური
01-322
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224 (ჰიდრავლიკა)
--- ---
6-14:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
1804.1-11804.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
სოხაძე ვასილ ბუქსიანიძე ამირან
01-507.101-507
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
---
7-15:00
1804.1-11804.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ქადარია იური
01-224 (ჰიდრავლიკა)01-224.1 (ჰიდრავლიკა)
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-502
---
1804.1-11804.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-60401-604.1
--- ---
8-16:00 --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ბუქსიანიძე ამირან
01-507
--- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ბიწაძე დარეჯან
01-406
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-409
---
9-17:00 ---
1804.1-11804.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი ფილფანი ნინო
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.5
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1805
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-322
--- ---
4-12:00 საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ბიწაძე დარეჯან
01-549
---
1805.1-11805.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-60401-604.1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ბუქსიანიძე ამირან
01-507
1805.1-11805.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ქადარია იური
01-224 (ჰიდრავლიკა)01-224.1 (ჰიდრავლიკა)
---
5-13:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ქადარია იური
01-322
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
გიორგიშვილი ოლღა
01-512
---
6-14:00 --- --- საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-502
1805.1-11805.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ესაძე თამარ
01-30501-305.1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
---
7-15:00 --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-407
--- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224 (ჰიდრავლიკა)
---
8-16:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ბიწაძე დარეჯან
01-413
1805.1-11805.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი ფილფანი ნინო
01-კ.ც.I.501-კ.ც.I.3
--- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-409
---
9-17:00 ---
1805.1-11805.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
სოხაძე ვასილ ბუქსიანიძე ამირან
01-507.101-507
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1806
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
1806.1-11806.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ესაძე თამარ
01-51201-512.1
--- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-322
--- ---
4-12:00 საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ბიწაძე დარეჯან
01-549
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-413
--- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224 (ჰიდრავლიკა)
--- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
შავლაყაძე ნუგზარ
01-408
5-13:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ქადარია იური
01-322
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
--- ---
6-14:00 --- --- ---
1806.1-11806.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-60401-604.1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
---
7-15:00 --- ---
1806.1-11806.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ქადარია იური
01-224.1 (ჰიდრავლიკა)01-224 (ჰიდრავლიკა)
1806.1-11806.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
სოხაძე ვასილ ბუქსიანიძე ამირან
01-507.101-507
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-502
---
8-16:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ბუქსიანიძე ამირან
01-507
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-409
---
9-17:00 --- ---
1806.1-11806.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი ფილფანი ნინო
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.5
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1807
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ბუქსიანიძე ამირან
01-507
1807.1-11807.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-60401-604.1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-322
--- ---
4-12:00 საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ბიწაძე დარეჯან
01-549
1807.1-11807.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ესაძე თამარ
01-512.101-512
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-502
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
შავლაყაძე ნუგზარ
01-406
--- ---
5-13:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ქადარია იური
01-322
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
1807.1-11807.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
თოფურია მარინე ქადარია იური
01-224 (ჰიდრავლიკა)01-224.1 (ჰიდრავლიკა)
---
6-14:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-411
--- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224 (ჰიდრავლიკა)
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
---
7-15:00 --- ---
1807.1-11807.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი ფილფანი ნინო
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.5
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
---
8-16:00 --- --- --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-409
---
9-17:00 --- --- --- ---
1807.1-11807.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
სოხაძე ვასილ ბუქსიანიძე ამირან
01-50701-507.1
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1808
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
წულაძე რუსუდან
01-322
--- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ბუქსიანიძე ამირან
01-507
--- ---
4-12:00 საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
წულაძე რუსუდან
01-406
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-549
---
1808.1-11808.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ციცქიშვილი ზურაბ
01-604.101-604
--- ---
5-13:00
1808.1-11808.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ზალიკაშვილი გიორგი სურმავა აზა
01-30401-304.1
--- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-410
---
6-14:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
1808.1-11808.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
სოხაძე ვასილ ბუქსიანიძე ამირან
01-507.101-507
--- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
ფილფანი ნინო
01-501
---
7-15:00 საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-548
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი
01-408
--- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-323
1808.1-11808.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიული
ფილფანი ნინო კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.301-კ.ც.I.5
---
8-16:00 --- --- ---
1808.1-11808.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-305.1
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1809
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
1809.1-11809.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-305.1
---
1809.1-11809.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ციცქიშვილი ზურაბ
01-60401-604.1
---
3-11:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
წულაძე რუსუდან
01-322
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი
01-544
--- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-411
---
4-12:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-549
--- --- --- ---
5-13:00
1809.1-11809.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
სოხაძე ვასილ ბუქსიანიძე ამირან
01-50701-507.1
--- --- ---
1809.1-11809.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ზალიკაშვილი გიორგი სურმავა აზა
01-304.101-304
---
6-14:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ივანიძე დიანა
01-413
--- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
--- ---
7-15:00 საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-548
--- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-323
--- ---
8-16:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
ფილფანი ნინო
01-501
--- --- --- ---
9-17:00
1809.1-11809.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიული
ფილფანი ნინო კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.501-კ.ც.I.1
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1810
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00
1810.1-11810.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-305.1
--- --- --- --- ---
3-11:00
1810.1-11810.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ციცქიშვილი ზურაბ
01-604.101-604
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
წულაძე რუსუდან
01-322
---
1810.1-11810.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიული
ფილფანი ნინო კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.501-კ.ც.I.1
--- ---
4-12:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-549
--- --- --- ---
5-13:00 --- ---
1810.1-11810.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ზალიკაშვილი გიორგი სურმავა აზა
01-30401-304.1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-412
--- ---
6-14:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ჭოხონელიძე გუგა
01-512
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
--- ---
7-15:00 საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-548
--- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი
01-411
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-323
--- ---
8-16:00 საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
ფილფანი ნინო
01-502
--- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ივანიძე დიანა
01-544
---
9-17:00
1810.1-11810.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
სოხაძე ვასილ ბუქსიანიძე ამირან
01-507.101-507
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1811
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი
01-305
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
წულაძე რუსუდან
01-322
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ჭოხონელიძე გუგა
01-513
1811.1-11811.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-305.1
--- ---
4-12:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-412
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-549
1811.1-11811.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ზალიკაშვილი გიორგი სურმავა აზა
01-304.101-304
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
ფილფანი ნინო
01-501
1811.1-11811.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ციცქიშვილი ზურაბ
01-60401-604.1
---
5-13:00 ---
1811.1-11811.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
სოხაძე ვასილ ბუქსიანიძე ამირან
01-507.101-507
1811.1-11811.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიული
ფილფანი ნინო კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.301-კ.ც.I.5
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
--- ---
6-14:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
--- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ივანიძე დიანა
01-412
---
7-15:00 საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-548
--- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-323
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1812
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ბაღათურია გურამი
01-411
--- საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-502
--- ---
2-10:00 ---
1812.1-11812.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.301-კ.ც.I.5
--- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
წულაძე რუსუდან
01-549
--- ---
3-11:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-513
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-322
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-549
1812.1-11812.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ტურაშვილი ვახტანგ
01-507.101-507
---
4-12:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
წულაძე რუსუდან
01-409
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-548
1812.1-11812.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-32301-323.1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ბაღათურია გურამი
01-322
---
5-13:00 --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
სურმავა აზა
01-409
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
---
6-14:00 --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- --- ---
1812.1-11812.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ლოსაბერიძე მარინე ბაღათურია გურამი
01-604.101-604
7-15:00 --- --- --- --- ---
1812.1-11812.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ნანიტაშვილი ვახტანგ სურმავა აზა
01-304.101-304
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1813
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ბაღათურია გურამი
01-413
--- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
წულაძე რუსუდან
01-549
--- ---
3-11:00
1813.1-11813.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-41301-413.1
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
სურმავა აზა
01-411
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-322
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-549
--- ---
4-12:00 საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-501
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-548
--- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ბაღათურია გურამი
01-322
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ხუციშვილი გია
01-512
5-13:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ივანიძე მარეხ
01-406
--- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
1813.1-11813.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ლოსაბერიძე მარინე ბაღათურია გურამი
01-60401-604.1
6-14:00 --- --- --- ---
1813.1-11813.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ნანიტაშვილი ვახტანგ სურმავა აზა
01-304.101-304
7-15:00 --- --- --- ---
1813.1-11813.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ტურაშვილი ვახტანგ
01-50701-507.1
---
8-16:00 --- --- --- ---
1813.1-11813.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.501-კ.ც.I.3
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1814
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
წულაძე რუსუდან
01-549
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ხუციშვილი გია
01-512
3-11:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-322
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-549
--- ---
4-12:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-548
1814.1-11814.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.5
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ბაღათურია გურამი
01-322
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
სურმავა აზა
01-411
5-13:00 --- --- საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-501
1814.1-11814.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-305.1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
---
6-14:00 --- --- ---
1814.1-11814.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ნანიტაშვილი ვახტანგ სურმავა აზა
01-30401-304.1
1814.1-11814.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ტურაშვილი ვახტანგ
01-50701-507.1
---
7-15:00 --- --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- ---
8-16:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ივანიძე მარეხ
01-406
---
1814.1-11814.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ლოსაბერიძე მარინე ბაღათურია გურამი
01-604.101-604
--- ---
9-17:00 --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ბაღათურია გურამი
01-412
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1815
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
1815.1-11815.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-305.1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
წულაძე რუსუდან
01-549
1815.1-11815.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ტურაშვილი ვახტანგ
01-50701-507.1
---
3-11:00
1815.1-11815.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.301-კ.ც.I.5
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ბაღათურია გურამი
01-412
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-322
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-549
1815.1-11815.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ბაღათურია გურამი
01-604.101-604
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ხუციშვილი გია
01-512
4-12:00 --- საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-501
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-548
--- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ბაღათურია გურამი
01-322
---
5-13:00
1815.1-11815.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ნანიტაშვილი ვახტანგ სურმავა აზა
01-304.101-304
--- --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
სურმავა აზა
01-411
6-14:00 --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ივანიძე მარეხ
01-410
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1816
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი
01-413
--- --- --- --- ---
3-11:00 საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
01-548
---
1816.1-11816.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ლეჟავა ხათუნა
01-410.101-410
--- --- ---
4-12:00 საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
01-413
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ბახტაძე ნინო
01-513
1816.1-11816.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
გოგოლაძე ავთანდილ ნარიმანიძე ნინა
01-304.101-304
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-413
---
5-13:00 საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
კაპანაძე ზურაბ
01-501
--- ---
1816.1-11816.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ფაჩულია ვაჟა
01-604.101-604
---
6-14:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-549
1816.1-11816.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ბუქსიანიძე ამირან
01-507.101-507
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
1816.1-11816.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.5
---
7-15:00 --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
01-305
--- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-549
---
8-16:00 --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-323
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1817
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
კაპანაძე ზურაბ
01-501
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ბახტაძე ნინო
01-513
--- --- ---
3-11:00 საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
01-548
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი
01-544
---
1817.1-11817.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
გოგოლაძე ავთანდილ ნარიმანიძე ნინა
01-30401-304.1
--- ---
4-12:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
გიორგობიანი რუსუდან
01-507
1817.1-11817.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ფაჩულია ვაჟა
01-60401-604.1
1817.1-11817.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.501-კ.ც.I.1
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
01-544
--- ---
5-13:00 ---
1817.1-11817.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ლეჟავა ხათუნა
01-411.101-411
1817.1-11817.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ბუქსიანიძე ამირან
01-507.101-507
--- ---
6-14:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-549
--- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-412
--- ---
7-15:00 --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
01-305
--- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-549
---
8-16:00 --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-323
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1818
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1818.1-11818.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.3
--- ---
3-11:00 საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
01-548
--- --- საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
კაპანაძე ზურაბ
01-502
--- ---
4-12:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-407
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი
01-305
--- --- --- ---
5-13:00 --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
01-411
1818.1-11818.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
გოგოლაძე ავთანდილ ნარიმანიძე ნინა
01-304.101-304
--- ---
6-14:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-549
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ბახტაძე ნინო
01-513
1818.1-11818.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ფაჩულია ვაჟა
01-604.101-604
---
7-15:00 --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
01-305
---
1818.1-11818.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ლეჟავა ხათუნა
01-41201-412.1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-549
---
8-16:00 --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-323
---
9-17:00 ---
1818.1-11818.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ბუქსიანიძე ამირან
01-50701-507.1
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1819
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
გიორგობიანი რუსუდან
01-507
--- --- --- --- ---
3-11:00 საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
01-548
--- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
01-412
--- --- ---
4-12:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი
01-544
--- --- --- ---
5-13:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-413
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
კაპანაძე ზურაბ
01-502
1819.1-11819.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ფაჩულია ვაჟა
01-604.101-604
1819.1-11819.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ბუქსიანიძე ამირან
01-507.101-507
---
6-14:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-549
1819.1-11819.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ლეჟავა ხათუნა
01-41301-413.1
---
1819.1-11819.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
გოგოლაძე ავთანდილ ნარიმანიძე ნინა
01-304.101-304
---
7-15:00 --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
01-305
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ბახტაძე ნინო
01-513
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-549
---
8-16:00 --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-323
---
9-17:00 --- --- --- ---
1819.1-11819.2-1
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიულისაინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.501-კ.ც.I.3
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1900
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
1900.1-11900.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.401-კ.ც.I.2
--- --- ---
3-11:00
1900.1-11900.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა კილასონია ნინო
02-506.102-506
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-409
1900.1-11900.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.401-კ.ც.I.2
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გეგეშიძე ნანა
02-520
--- ---
4-12:00
1900.1-11900.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა კილასონია ნინო
02-506.102-506
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-323
--- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
არაბიძე მანანა
01-322
1900.1-11900.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-33204-332.1
---
5-13:00
1900.1-11900.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-40701-407.1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
გორჯოლაძე ხატია
01-602
--- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო
01-323
1900.1-11900.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-33204-332.1
---
6-14:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-413
--- --- ---
1900.1-11900.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
კაპანაძე ქეთევანი კვინტრაძე ვახტანგ
04-33204-332.1
---
7-15:00 გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ
03-239
---
1900.1-11900.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ინაძე რამაზ ძაძამია კახაბერ
03-12903-129.1
1900.1-11900.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
კაპანაძე ქეთევანი კვინტრაძე ვახტანგ
04-33204-332.1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია
01-603
8-16:00 პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-413
--- --- ---
1900.1-11900.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
კაპანაძე ქეთევანი კვინტრაძე ვახტანგ
04-33204-332.1
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-411
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1901
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-409
--- --- --- --- ---
2-10:00 ---
1901.1-11901.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ჭირაქაძე არჩილ კასრაძე გრიგოლ
04-21504-215.1
--- --- ---
3-11:00
1901.1-11901.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.401-კ.ც.I.2
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-409
1901.1-11901.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ჭირაქაძე არჩილ კასრაძე გრიგოლ
04-21504-215.1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გეგეშიძე ნანა
02-520
--- ---
4-12:00
1901.1-11901.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.401-კ.ც.I.2
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-323
1901.1-11901.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ჭირაქაძე არჩილ კასრაძე გრიგოლ
04-21504-215.1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
არაბიძე მანანა
01-322
--- პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-406
5-13:00 --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
გორჯოლაძე ხატია
01-602
1901.1-11901.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-33204-332.1
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო
01-323
1901.1-11901.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა მამისეიშვილი მაია
02-50602-506.1
6-14:00 --- ---
1901.1-11901.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-33204-332.1
1901.1-11901.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-40701-407.1
1901.1-11901.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა მამისეიშვილი მაია
02-50602-506.1
---
7-15:00 --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ
03-239
--- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია
01-602
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-406
1901.1-11901.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო სულაბერიძე გიორგი
03-13103-129
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1902
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-414
---
1902.1-11902.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა ედილაშვილი თამარი
02-50602-506.1
1902.1-11902.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
დარჩიაშვილი ლალიტა ბოჭორიშვილი მიხეილ
04-324.104-324
---
2-10:00
1902.1-11902.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ჭირაქაძე არჩილ კასრაძე გრიგოლ
04-215.104-215
---
1902.1-11902.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა ედილაშვილი თამარი
02-50602-506.1
1902.1-11902.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
დარჩიაშვილი ლალიტა ბოჭორიშვილი მიხეილ
04-324.104-324
---
3-11:00
1902.1-11902.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ჭირაქაძე არჩილ კასრაძე გრიგოლ
04-215.104-215
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-409
--- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გეგეშიძე ნანა
02-520
--- ---
4-12:00
1902.1-11902.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ჭირაქაძე არჩილ კასრაძე გრიგოლ
04-215.104-215
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-323
--- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
არაბიძე მანანა
01-322
--- ---
5-13:00 --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
გორჯოლაძე ხატია
01-602
--- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო
01-323
--- ---
6-14:00 --- ---
1902.1-11902.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ინაძე რამაზ ძაძამია კახაბერ
03-12903-129.1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია
01-603
--- პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-412
7-15:00 --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ
03-239
---
1902.1-11902.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-407.101-407
---
8-16:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-410
--- ---
1902.1-11902.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი გორჯოლაძე ხატია
01-კ.ც.I.401-კ.ც.I.2
9-17:00 --- --- --- ---
1902.1-11902.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი გორჯოლაძე ხატია
01-კ.ც.I.401-კ.ც.I.2
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1903
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
ლომიძე რუსუდან
01-413
--- ---
2-10:00 --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია
01-603
--- --- ---
3-11:00 --- ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-409
1903.1-11903.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
დარჩიაშვილი ლალიტა ბოჭორიშვილი მიხეილ
04-324.104-324
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გეგეშიძე ნანა
02-520
--- ---
4-12:00 ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-414
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-323
1903.1-11903.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
დარჩიაშვილი ლალიტა ბოჭორიშვილი მიხეილ
04-324.104-324
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
არაბიძე მანანა
01-322
--- ---
5-13:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
გორჯოლაძე ხატია
01-602
1903.1-11903.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
დარჩიაშვილი ლალიტა ბოჭორიშვილი მიხეილ
04-324.104-324
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო
01-323
1903.1-11903.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.4
---
6-14:00
1903.1-11903.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-407.101-407
---
1903.1-11903.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
დარჩიაშვილი ლალიტა ბოჭორიშვილი მიხეილ
04-324.104-324
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-411
1903.1-11903.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.4
---
7-15:00
1903.1-11903.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა ედილაშვილი თამარი
02-50602-506.1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ
03-239
1903.1-11903.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
დარჩიაშვილი ლალიტა ბოჭორიშვილი მიხეილ
04-324.104-324
--- ---
8-16:00
1903.1-11903.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა ედილაშვილი თამარი
02-50602-506.1
--- --- ---
1903.1-11903.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო სულაბერიძე გიორგი
03-13103-129
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1904
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ---
1904.1-11904.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
დარჩიაშვილი ლალიტა ჩაგელიშვილი ლალი
04-33004-330.1
1904.1-11904.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-332.104-332
---
2-10:00 --- --- ---
1904.1-11904.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
დარჩიაშვილი ლალიტა ჩაგელიშვილი ლალი
04-33004-330.1
1904.1-11904.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-332.104-332
---
3-11:00 --- პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
ლომიძე რუსუდან
01-406
---
1904.1-11904.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
დარჩიაშვილი ლალიტა ჩაგელიშვილი ლალი
04-33004-330.1
--- ---
4-12:00 --- --- --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
---
5-13:00
1904.1-11904.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
კილასონია ნინო გეგეშიძე ნანა
02-50602-506.1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-549
--- ---
1904.1-11904.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
კოპლატაძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-40701-407.1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ჩიტიაშვილი მანანა
01-323
6-14:00
1904.1-11904.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
კილასონია ნინო გეგეშიძე ნანა
02-50602-506.1
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-548
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-544
--- ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-411
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
კილასონია ნინო
02-520
7-15:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
01-409
--- ---
8-16:00 --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
--- ---
1904.1-11904.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.401-კ.ც.I.2
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ
03-239
9-17:00 --- --- --- ---
1904.1-11904.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.401-კ.ც.I.2
1904.1-11904.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ინაძე რამაზ
03-13103-129
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1905
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
1905.1-11905.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-33204-332.1
--- --- ---
2-10:00 --- ---
1905.1-11905.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-33204-332.1
1905.1-11905.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
კილასონია ნინო კლდიაშვილი რევაზ
02-50502-505.1
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-544
---
3-11:00 --- --- ---
1905.1-11905.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
კილასონია ნინო კლდიაშვილი რევაზ
02-50502-505.1
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
ლომიძე რუსუდან
01-544
4-12:00
1905.1-11905.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
დარჩიაშვილი ლალიტა ჩაგელიშვილი ლალი
04-222.104-222
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
--- ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-411
1905.1-11905.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
მუმლაძე ნუნუ ნოზაძე მანანა
01-40701-407.1
5-13:00
1905.1-11905.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
დარჩიაშვილი ლალიტა ჩაგელიშვილი ლალი
04-222.104-222
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-549
--- --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ჩიტიაშვილი მანანა
01-323
6-14:00
1905.1-11905.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
დარჩიაშვილი ლალიტა ჩაგელიშვილი ლალი
04-222.104-222
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-548
---
1905.1-11905.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.401-კ.ც.I.2
1905.1-11905.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო სულაბერიძე გიორგი
03-13103-129
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
კილასონია ნინო
02-520
7-15:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
01-409
---
1905.1-11905.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.401-კ.ც.I.2
--- ---
8-16:00 --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
--- --- --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ
03-239
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1906
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
ლომიძე რუსუდან
01-413
1906.1-11906.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-33204-332.1
--- ---
2-10:00
1906.1-11906.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა ჩიტიაშვილი მანანა
01-407.101-407
---
1906.1-11906.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-33204-332.1
1906.1-11906.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ჩაგელიშვილი ლალი ჭელიძე ლია
04-22004-222
---
3-11:00 ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
01-409
--- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
---
1906.1-11906.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ჩაგელიშვილი ლალი ჭელიძე ლია
04-22004-222
---
4-12:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-410
---
1906.1-11906.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ჩაგელიშვილი ლალი ჭელიძე ლია
04-22004-222
---
5-13:00
1906.1-11906.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.4
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-549
--- --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ჩიტიაშვილი მანანა
01-323
6-14:00
1906.1-11906.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.4
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-548
--- --- --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
კილასონია ნინო
02-520
7-15:00
1906.1-11906.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
კილასონია ნინო გიორგაძე თამარ
02-50402-504.1
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
01-409
1906.1-11906.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ინაძე რამაზ
03-13103-129
--- --- ---
8-16:00
1906.1-11906.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
კილასონია ნინო გიორგაძე თამარ
02-50402-504.1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
--- --- --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ
03-239
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1907
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
ლომიძე რუსუდან
01-544
--- --- --- ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
01-412
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00
1907.1-11907.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ქისიშვილი ლია ჩიტიაშვილი მანანა
01-40701-407.1
---
1907.1-11907.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-332.104-332
--- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია
01-603
1907.1-11907.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
კილასონია ნინო მაისურაძე ნელი
02-504.102-504
4-12:00 --- ---
1907.1-11907.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-332.104-332
--- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-411
1907.1-11907.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
კილასონია ნინო მაისურაძე ნელი
02-504.102-504
5-13:00 --- ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-549
1907.1-11907.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ძაძამია კახაბერ
03-13103-129
--- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ჩიტიაშვილი მანანა
01-323
6-14:00 --- თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-548
1907.1-11907.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ტრაპაიძე ია ჯანელიძე არჩილ
04-22204-220
--- --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
კილასონია ნინო
02-520
7-15:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
01-409
1907.1-11907.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ტრაპაიძე ია ჯანელიძე არჩილ
04-22204-220
--- --- ---
8-16:00 --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
1907.1-11907.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ტრაპაიძე ია ჯანელიძე არჩილ
04-22204-220
1907.1-11907.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.4
--- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ
03-239
9-17:00 --- --- ---
1907.1-11907.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.4
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1908
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
01-407
--- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
01-406
2-10:00 --- --- --- პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
ლომიძე რუსუდან
01-406
3-11:00 გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე
03-239
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-323
---
1908.1-11908.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
წულუკიძე მანანა ბეროზაშვილი მანანა
04-33204-332.1
---
4-12:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ნოზაძე ნინო
01-322
---
1908.1-11908.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
წულუკიძე მანანა ბეროზაშვილი მანანა
04-33204-332.1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
კვაჭაძე თამარ
01-603
---
5-13:00 ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გიორგაძე თამარ
02-520
--- ---
1908.1-11908.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
გაბეჩავა კალენიკე ძაძამია კახაბერ
03-12903-129.1
1908.1-11908.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ნოზაძე ნინო ჩიტიაშვილი მანანა
01-40801-408.1
---
6-14:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-323
1908.1-11908.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
წულუკიძე მანანა ბეროზაშვილი მანანა
04-332.104-332
1908.1-11908.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ მაისურაძე ნელი
02-504.102-504
--- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-602
---
7-15:00 ---
1908.1-11908.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
წულუკიძე მანანა ბეროზაშვილი მანანა
04-332.104-332
1908.1-11908.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ მაისურაძე ნელი
02-504.102-504
--- ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-548
---
8-16:00 ---
1908.1-11908.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
წულუკიძე მანანა ბეროზაშვილი მანანა
04-332.104-332
1908.1-11908.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.401-კ.ც.I.2
--- --- ---
9-17:00 --- ---
1908.1-11908.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.401-კ.ც.I.2
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1909
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
ლომიძე რუსუდან
01-406
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1909.1-11909.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.401-კ.ც.I.2
1909.1-11909.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ბეროზაშვილი მანანა ტეტელოშვილი მზია
04-32104-321.1
3-11:00 გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე
03-239
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-323
--- ---
1909.1-11909.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.401-კ.ც.I.2
1909.1-11909.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ბეროზაშვილი მანანა ტეტელოშვილი მზია
04-32104-321.1
4-12:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ნოზაძე ნინო
01-322
--- ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
01-410
1909.1-11909.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ნოზაძე ნინო ჩიტიაშვილი მანანა
01-40801-408.1
1909.1-11909.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ბეროზაშვილი მანანა ტეტელოშვილი მზია
04-32104-321.1
5-13:00 ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გიორგაძე თამარ
02-520
--- --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
კვაჭაძე თამარ
01-603
1909.1-11909.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
წულუკიძე მანანა ტეტელოშვილი მზია
04-332.104-332
6-14:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-323
--- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
01-406
--- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-602
1909.1-11909.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
წულუკიძე მანანა ტეტელოშვილი მზია
04-332.104-332
7-15:00 --- --- --- ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-548
---
8-16:00 --- --- --- ---
1909.1-11909.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ მაისურაძე ნელი
02-504.102-504
1909.1-11909.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო სულაბერიძე გიორგი
03-13103-129
9-17:00 --- --- --- ---
1909.1-11909.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ მაისურაძე ნელი
02-504.102-504
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1910
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00
1910.1-11910.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ძაძამია კახაბერ გაბეჩავა კალენიკე
03-12903-129.1
1910.2-1, 1911.2-1, 1912.2-1, 1980.2-1, 1986.2-1
რუსული1.1 (HTVD456PS) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-532
--- --- --- ---
3-11:00 გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე
03-239
1910.2-1, 1911.2-1, 1912.2-1, 1980.2-1, 1986.2-1
რუსული1.1 (HTVD456PS) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-532
1910.1-11910.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ხაჩიძე თენგიზ ჯაბუა ზაურ
04-321.104-321
--- --- ---
4-12:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ნოზაძე ნინო
01-322
1910.1-11910.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ხაჩიძე თენგიზ ჯაბუა ზაურ
04-321.104-321
--- პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
ლომიძე რუსუდან
01-409
---
5-13:00 ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გიორგაძე თამარ
02-520
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
კვაჭაძე თამარ
01-603
1910.1-11910.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ხაჩიძე თენგიზ ჯაბუა ზაურ
04-321.104-321
--- ---
6-14:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-323
1910.1-11910.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ კლდიაშვილი რევაზ
02-50502-505.1
---
1910.1-11910.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
ხაჩიძე თენგიზ წულუკიძე მანანა
04-32104-321.1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-602
---
7-15:00
1910.1-11910.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.4
1910.1-11910.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ კლდიაშვილი რევაზ
02-50502-505.1
1910.1-11910.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ნოზაძე ნინო ჯავახიშვილი ნათელა
01-408.101-408
1910.1-11910.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
ხაჩიძე თენგიზ წულუკიძე მანანა
04-32104-321.1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-548
---
8-16:00
1910.1-11910.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.4
--- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
01-544
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1911
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
1911.1-11911.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
დარჩიაშვილი ლალიტა წულუკიძე მანანა
04-33204-332.1
--- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
01-410
---
2-10:00
1911.1-11911.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
დარჩიაშვილი ლალიტა წულუკიძე მანანა
04-33204-332.1
1910.2-1, 1911.2-1, 1912.2-1, 1980.2-1, 1986.2-1
რუსული1.1 (HTVD456PS) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-532
--- --- ---
3-11:00 გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე
03-239
1910.2-1, 1911.2-1, 1912.2-1, 1980.2-1, 1986.2-1
რუსული1.1 (HTVD456PS) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-532
1911.1-11911.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ მამისეიშვილი მაია
02-50402-504.1
1911.1-11911.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ძაძამია კახაბერ
03-13103-129
--- ---
4-12:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ნოზაძე ნინო
01-322
1911.1-11911.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ მამისეიშვილი მაია
02-50402-504.1
1911.1-11911.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ჩაჩხიანი ზურაბ სიხარულიძე მანანა
04-419.104-419
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
01-406
---
5-13:00 ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გიორგაძე თამარ
02-520
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
ლომიძე რუსუდან
01-412
1911.1-11911.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია ნოზაძე ნინო
01-408.101-408
1911.1-11911.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ჩაჩხიანი ზურაბ სიხარულიძე მანანა
04-419.104-419
---
6-14:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-323
1911.1-11911.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.4
1911.1-11911.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ჩაჩხიანი ზურაბ სიხარულიძე მანანა
04-419.104-419
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-602
---
7-15:00 --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
კვაჭაძე თამარ
01-603
1911.1-11911.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.4
--- ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-548
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1912
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ---
1912.1-11912.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ ხვედელიძე ნემო
04-324.104-324
1912.1-11912.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა ჩიტიაშვილი მანანა
01-40801-408.1
---
2-10:00 ---
1910.2-1, 1911.2-1, 1912.2-1, 1980.2-1, 1986.2-1
რუსული1.1 (HTVD456PS) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-532
---
1912.1-11912.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ ხვედელიძე ნემო
04-324.104-324
1912.1-11912.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი აივენგო თევზაძე მანანა
02-50602-506.1
---
3-11:00 ---
1910.2-1, 1911.2-1, 1912.2-1, 1980.2-1, 1986.2-1
რუსული1.1 (HTVD456PS) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-532
--- ---
1912.1-11912.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი აივენგო თევზაძე მანანა
02-50602-506.1
---
4-12:00 --- --- პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
ლომიძე რუსუდან
01-544
1912.1-11912.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო გაბეჩავა კალენიკე
03-13103-129
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
მამულაშვილი აივენგო
02-520
1912.1-11912.4-1, 219165.3-2, 3942, 61905, 1980.3-1
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკულიგერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი გამყრელიძე ნანა
01-41201-506
5-13:00 --- ---
1912.1-11912.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ქევხიშვილი მაია შოგირაძე მარინე
04-432.104-432
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
01-549
1912.1-11912.4-1, 219165.3-2, 3942, 61905, 1980.3-1
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკულიგერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი გამყრელიძე ნანა
01-41201-506
6-14:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-603
--- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
კლიმიაშვილი ალექსანდრე
01-308
1912.1-11912.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ქევხიშვილი მაია შოგირაძე მარინე
04-432.104-432
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
შაშვიაშვილი გიორგი
01-323
1912.1-11912.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.4
7-15:00 მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ჯავახიშვილი ნათელა
01-323
---
1912.1-11912.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ქევხიშვილი მაია შოგირაძე მარინე
04-432.104-432
---
1912.1-11912.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.4
8-16:00 ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
01-549
--- --- --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე
03-239
---
9-17:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1913
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
1913.1-11913.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.4
3-11:00
1913.1-11913.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ ხვედელიძე ნემო
04-324.104-324
--- --- ---
1913.1-11913.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა ჩიტიაშვილი მანანა
01-40801-408.1
1913.1-11913.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.4
4-12:00
1913.1-11913.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ ხვედელიძე ნემო
04-324.104-324
--- --- --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
მამულაშვილი აივენგო
02-520
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-602
5-13:00
1913.1-11913.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ძაძამია კახაბერ
03-13103-129
---
1913.1-11913.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი აივენგო თევზაძე მანანა
02-50602-506.1
--- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
01-549
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
ლომიძე რუსუდან
01-544
6-14:00 ---
1913.1-11913.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ქევხიშვილი მაია შოგირაძე მარინე
04-43204-432.1
1913.1-11913.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი აივენგო თევზაძე მანანა
02-50602-506.1
--- თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
შაშვიაშვილი გიორგი
01-323
7-15:00 მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ჯავახიშვილი ნათელა
01-323
1913.1-11913.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ქევხიშვილი მაია შოგირაძე მარინე
04-43204-432.1
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი
01-415
--- --- ---
8-16:00 ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
01-549
1913.1-11913.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ქევხიშვილი მაია შოგირაძე მარინე
04-43204-432.1
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
კლიმიაშვილი ალექსანდრე
01-309
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე
03-239
---
9-17:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1914
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
1914.1-11914.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ ხვედელიძე ნემო
04-324.104-324
--- --- ---
2-10:00 --- ---
1914.1-11914.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ ხვედელიძე ნემო
04-324.104-324
1914.1-11914.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ქევხიშვილი მაია შოგირაძე მარინე
04-43204-432.1
--- ---
3-11:00 --- --- ---
1914.1-11914.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ქევხიშვილი მაია შოგირაძე მარინე
04-43204-432.1
--- ---
4-12:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
აბრამიძე ედისონი
01-602
--- ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი
01-406
1914.1-11914.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ქევხიშვილი მაია შოგირაძე მარინე
04-43204-432.1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
მამულაშვილი აივენგო
02-520
---
5-13:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
გაჩეჩილაძე როლანდ
01-409
1914.1-11914.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.401-კ.ც.I.2
--- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
01-549
---
6-14:00
1914.1-11914.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.401-კ.ც.I.2
1914.1-11914.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა ბეგიაშვილი მზია
01-40801-408.1
--- თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
შაშვიაშვილი გიორგი
01-323
---
7-15:00 მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ჯავახიშვილი ნათელა
01-323
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-412
1914.1-11914.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი აივენგო მანველიძე გულნარა
02-506.102-506
--- --- ---
8-16:00 ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
01-549
1914.1-11914.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი აივენგო მანველიძე გულნარა
02-506.102-506
--- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე
03-239
---
9-17:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
აბრამიძე ედისონი
01-602
--- --- ---
1914.1-11914.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო გაბეჩავა კალენიკე
03-13103-129
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1915
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
1915.1-11915.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ქევხიშვილი მაია ხორბალაძე თინათინ
04-22204-220
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-409
1915.1-11915.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ძაძამია კახაბერ
03-13103-129
--- ---
3-11:00 ---
1915.1-11915.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ქევხიშვილი მაია ხორბალაძე თინათინ
04-22204-220
1915.1-11915.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ ხვედელიძე ნემო
04-324.104-324
--- ---
4-12:00 ---
1915.1-11915.2-1
ზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკის შესავალი (ASEDF) ლაბორატორიული
ქევხიშვილი მაია ხორბალაძე თინათინ
04-22204-220
1915.1-11915.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
აბრამიძე ედისონი მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.401-კ.ც.I.2
1915.1-11915.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ ხვედელი