საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფები

 

1600
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
მაისურაძე გიორგი
01-521
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-406
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1601
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
დუმბაძე მარიამი
01-526
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ამყოლაძე თემურ
01-406
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1602
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ქორქია ქეთევან
01-521
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ამყოლაძე თემურ
01-406
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1603
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
მაისურაძე გიორგი
01-521
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ბაქრაძე დავით
01-323
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1604
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
კახიანი ლია
01-529
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
გასიტაშვილი ლალი
01-407
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1605
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ფოფხაძე ნათია
01-406
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ბაქანიძე შახი
01-532
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1606
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-406
---
6-14:00 --- --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
მსხილაძე ნინო
01-532
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1607
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ქარუმიძე ზეინაბ
01-410
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-407
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1608
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
მეტრეველი გელა
01-415
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-406
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1630
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ძოწენიძე მედეა
01-407
--- --- --- --- ---
7-15:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-226
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) საკურსო
მარგალიტაძე იუნონა
01-212
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1631
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
თოფურია მარინე
01-226
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) საკურსო
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ძოწენიძე მედეა
01-407
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1632
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
კოდუა მანონი
01-222
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) საკურსო
მარგალიტაძე იუნონა
01-218
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ძოწენიძე მედეა
01-410
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1633
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
დალაქიშვილი გიორგი
01-212
2-10:00 --- --- ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) საკურსო
მარგალიტაძე იუნონა
01-226
--- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ძოწენიძე მედეა
01-408
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1645
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-318
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ქარქაშაძე ნათია
01-411
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1646
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
გიორგობიანი ოთარ
01-308
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ქარქაშაძე ნათია
01-408
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1650
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ძოწენიძე მედეა
01-323
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-206
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1651
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ცინაძე ზაალ
01-212
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ძოწენიძე მედეა
01-408
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1652
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ცინაძე ზაალ
01-206
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ქარქაშაძე ნათია
01-322
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1665
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ხართიშვილი ია
01-323
--- --- --- --- ---
3-11:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
რურუა ნუგზარ
01-681
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1670
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ხართიშვილი ია
01-408
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ელოშვილი ნანა
01-412
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1675
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ხართიშვილი ია
01-408
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ყურაშვილი აბესალომი
01-676
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1700
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
სანიკიძე მამუკა
01-526
--- --- --- --- ---
6-14:00
1700.1-11700.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსორკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი მეძმარიაშვილი გიორგი
01-41301-529
--- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ხმელიძე თამაზ
01-521
--- --- ---
7-15:00
1700.1-11700.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი ნოზაძე გიორგი
01-41301-527
---
1700.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-529
--- --- ---
8-16:00
1700.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი გიორგი
01-527
---
1700.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
მსხილაძე ნინო
01-532
--- --- ---
9-17:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია
01-526
---
1700.1-11700.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიულისამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო მსხილაძე ნინო
01-52701-532
--- --- ---
10-18:00 --- ---
1700.1-1
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-527
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1701
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
1701.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
გოცაძე დალი
01-409
--- --- ---
2-10:00 --- ---
1701.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
გოცაძე დალი
01-409
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ხმელიძე თამაზ
01-521
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00
1701.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ნოზაძე გიორგი
01-527
---
1701.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
მსხილაძე ნინო
01-532
--- --- ---
7-15:00
1701.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი გიორგი
01-529
1701.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-529
1701.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
მსხილაძე ნინო
01-532
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-526
--- ---
9-17:00
1701.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი გიორგი
01-527
1701.1-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო
01-527
--- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო
01-527
--- ---
10-18:00 ---
1701.1-1
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო
01-527
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1702
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
1702.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
ცაკიაშვილი ალექსი
01-529
5-13:00 ---
1702.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
მსხილაძე ნინო
01-532
--- --- ---
1702.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ვერულაშვილი ფატიმა
01-527
6-14:00 ---
1702.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
მსხილაძე ნინო
01-532
--- --- ---
1702.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი გიორგი
01-527
7-15:00 --- ---
1702.1-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო
01-527
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
--- ---
8-16:00 --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე
01-527
1702.1-1
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-527
--- --- ---
9-17:00 ---
1702.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
გოცაძე დალი
01-413
1702.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე
01-529
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
ცაკიაშვილი ალექსი
01-526
--- ---
10-18:00 ---
1702.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
გოცაძე დალი
01-413
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1703
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
1703.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
მახარობლიძე კახა
01-527
4-12:00 --- --- --- --- ---
1703.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი გიორგი
01-527
5-13:00 --- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
კახიანი ლია
01-529
---
1703.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი გიორგი
01-529
6-14:00 --- --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
---
1703.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ჩიქოვანი არჩილ
01-305
7-15:00 --- --- --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-527
---
1703.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ჩიქოვანი არჩილ
01-305
8-16:00 --- --- --- ---
1703.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან
01-517
1703.1-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო
01-527
9-17:00 --- --- --- ---
1703.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან
01-517
1703.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
ნოზაძე გიორგი
01-529
10-18:00 --- --- --- --- ---
1703.1-1
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო
01-527
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1704
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ---
1704.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
მახარობლიძე კახა
01-527
2-10:00 --- --- --- --- ---
1704.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
მეძმარიაშვილი გიორგი
01-527
3-11:00 --- --- --- --- ---
1704.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
ცაკიაშვილი ალექსი
01-529
4-12:00
1704.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ჩიქოვანი არჩილ
01-305
--- --- --- ---
1704.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან
01-517
5-13:00
1704.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ჩიქოვანი არჩილ
01-305
--- --- --- ---
1704.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან
01-517
6-14:00 --- --- --- --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
7-15:00 --- --- --- --- ---
1704.1-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ვერულაშვილი ფატიმა
01-527
8-16:00 --- --- --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო
01-527
---
1704.1-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
ნოზაძე გიორგი
01-529
9-17:00 --- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
კახიანი ლია
01-529
---
1704.1-1
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო
01-527
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1705
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1705.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ჩიქოვანი არჩილ
01-305
--- --- --- ---
2-10:00 სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
ზამბახიძე ლერი
01-414
1705.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ჩიქოვანი არჩილ
01-305
--- --- --- ---
3-11:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
დოლიძე შალვა
01-409
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
1705.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ფიფია ლევან
01-517
10-18:00 --- --- --- --- ---
1705.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ფიფია ლევან
01-517
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1706
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ---
1706.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ტურძელაძე მალხაზ
01-408
--- ---
2-10:00 --- --- ---
1706.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ტურძელაძე მალხაზ
01-408
--- ---
3-11:00 სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
ზამბახიძე ლერი
01-415
--- --- --- --- ---
4-12:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
დოლიძე შალვა
01-409
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
1706.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან
01-517
8-16:00 --- --- --- --- ---
1706.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან
01-517
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1707
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ---
1707.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ტაბატაძე ნათია
01-407
---
2-10:00 --- --- --- ---
1707.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ტაბატაძე ნათია
01-407
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00
1707.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ფიფია ლევან
01-517
--- --- --- --- ---
6-14:00
1707.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ფიფია ლევან
01-517
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი
01-410
10-18:00 --- --- --- --- --- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
ზამბახიძე ლერი
01-414
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1708
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1708.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ტაბატაძე ნათია
01-407
--- ---
3-11:00 --- --- ---
1708.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ტაბატაძე ნათია
01-407
--- ---
4-12:00 --- ---
1708.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან
01-517
--- --- ---
5-13:00 --- ---
1708.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან
01-517
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
ზამბახიძე ლერი
01-414
10-18:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
დოლიძე შალვა
01-411
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1730
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) საკურსო
საყვარელიძე ამირან
01-206
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- თბური რეჟიმები ჰ/ტ მშენებლობაში/პროექტი (AAC41701G2-LP) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე
01-222
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) საკურსო
ახვლედიანი გიორგი
01-222
---
9-17:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
გოგოლაძე ავთანდილ
01-222
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1731
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) საკურსო
საყვარელიძე ამირან
01-206
3-11:00 --- --- --- --- --- თბური რეჟიმები ჰ/ტ მშენებლობაში/პროექტი (AAC41701G2-LP) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
გოგოლაძე ავთანდილ
01-226
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) საკურსო
ახვლედიანი გიორგი
01-226
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1732
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- თბური რეჟიმები ჰ/ტ მშენებლობაში/პროექტი (AAC41701G2-LP) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
--- --- ---
6-14:00 --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) საკურსო
კოდუა მანონი
01-222
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
კოხრეიძე ნინო
01-218
--- --- --- ---
9-17:00 --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე
01-218
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1733
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) საკურსო
კოდუა მანონი
01-226
თბური რეჟიმები ჰ/ტ მშენებლობაში/პროექტი (AAC41701G2-LP) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე
01-222
--- --- ---
8-16:00 --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე
01-212
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
კოხრეიძე ნინო
01-212
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1745
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) საკურსო
გრძელიშვილი მამული
01-309
2-10:00 --- --- --- --- --- გათბობა (HEATI01) საკურსო
კოპალიანი ალექსი
01-318
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ენერგოეფექტურობა და ენერგოდაზოგვა მშენებლობაში/პროექტი (AAC40101G2) საკურსო
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1746
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) საკურსო
გრძელიშვილი მამული
01-309
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- გათბობა (HEATI01) საკურსო
კოპალიანი ალექსი
01-318
5-13:00 --- --- --- --- --- ენერგოეფექტურობა და ენერგოდაზოგვა მშენებლობაში/პროექტი (AAC40101G2) საკურსო
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1750
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00
1750.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-212
--- --- --- --- ---
3-11:00
1750.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-212
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-218
--- --- --- ---
5-13:00 --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) საკურსო
ნაცვლიშვილი მარინა
01-218
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ნაგებობების სანტექნიკური აღჭურვა/პროექტი (AAC30201G2) საკურსო
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-218
--- --- ---
1750.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-212
8-16:00 --- --- --- --- ---
1750.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-212
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1751
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ნაგებობების სანტექნიკური აღჭურვა/პროექტი (AAC30201G2) საკურსო
დენისოვა ირინა
01-206
---
1751.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-218
--- ---
6-14:00 --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-218
---
1751.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-218
--- ---
7-15:00 --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) საკურსო
ნაცვლიშვილი მარინა
01-206
--- ---
1751.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-218
---
8-16:00 --- --- --- ---
1751.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-218
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1752
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212
--- --- --- ---
4-12:00 --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) საკურსო
ნაცვლიშვილი მარინა
01-206
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
1752.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-212
---
6-14:00 --- ნაგებობების სანტექნიკური აღჭურვა/პროექტი (AAC30201G2) საკურსო
დენისოვა ირინა
01-206
--- ---
1752.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-212
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
1752.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-212
---
10-18:00 --- --- --- ---
1752.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-212
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1765
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
1765.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-517
---
4-12:00 --- ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა (CIRT101) საკურსო
რურუა ნუგზარ
01-673
--- ---
1765.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-517
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- ---
1765.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ნარეკლიშვილი თეა
01-410
--- ---
10-18:00 --- --- ---
1765.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ნარეკლიშვილი თეა
01-410
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1770
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1770.1-1
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური მასალები (MAP23101G1) ლაბორატორიული
ტატურაშვილი გურამ
01-413
--- ---
3-11:00 ---
1770.2-1
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური მასალები (MAP23101G1) ლაბორატორიული
ტატურაშვილი გურამ
01-409
---
1770.1-1
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური მასალები (MAP23101G1) ლაბორატორიული
ტატურაშვილი გურამ
01-413
--- ---
4-12:00 ---
1770.2-1
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური მასალები (MAP23101G1) ლაბორატორიული
ტატურაშვილი გურამ
01-409
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00
1770.1-11770.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
გოცაძე დალი ირემაშვილი ინგა
01-40901-517
--- --- --- --- ---
9-17:00
1770.1-11770.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
გოცაძე დალი ირემაშვილი ინგა
01-40901-517
--- --- --- --- ---
10-18:00 საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) საკურსო
ელოშვილი ნანა
01-409
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1775
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
1775.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-517
--- --- --- ---
3-11:00 ---
1775.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-517
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
1775.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ნარეკლიშვილი თეა
01-408
6-14:00 --- --- --- --- ---
1775.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ნარეკლიშვილი თეა
01-408
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1800
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1800.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მურმან
01-502
---
1800.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი
01-305
---
4-12:00 --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-535
1800.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა
01-412
---
1800.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან
01-502
---
5-13:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
მურღულია ნუგზარ
01-548
--- --- --- ---
6-14:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ტაბატაძე დემურ
01-420
1800.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
წეროძე ხათუნა
02-609
---
1800.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ანდღულაძე შალვა
02-609
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1801
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ---
1801.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მურმან
01-502
---
2-10:00 --- --- --- ---
1801.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა
01-413
---
3-11:00 --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
მურღულია ნუგზარ
01-549
---
1801.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
წეროძე ხათუნა
02-611
---
4-12:00 --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-514
---
1801.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი
01-305
---
5-13:00 --- --- --- ---
1801.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან
01-501
---
6-14:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ტაბატაძე დემურ
01-420
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
1801.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ანდღულაძე შალვა
02-610
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1802
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-535
--- --- --- ---
3-11:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-548
--- --- --- ---
4-12:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
მურღულია ნუგზარ
01-548
--- --- --- ---
5-13:00 ---
1802.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ანდღულაძე შალვა
02-609
1802.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მურმან
01-502
--- --- ---
6-14:00 ---
1802.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან
01-501
1802.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა
01-413
--- --- ---
7-15:00 --- ---
1802.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
წეროძე ხათუნა
02-609
--- --- ---
8-16:00 ---
1802.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი
01-305
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1803
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ---
1803.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ნარეკლიშვილი თეა
01-409
---
2-10:00 --- --- --- ---
1803.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 ---
1803.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი
01-305
--- ---
1803.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
წეროძე ხათუნა
02-609
---
5-13:00 --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
მურღულია ნუგზარ
01-548
--- --- ---
6-14:00 ---
1803.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ანდღულაძე შალვა
02-609
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-517
--- --- ---
7-15:00 ---
1803.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან
01-501
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ტაბატაძე დემურ
01-420
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1804
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
1804.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან
01-501
--- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ქიქოძე ნინო
01-517
---
3-11:00 --- ---
1804.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ანდღულაძე შალვა
02-609
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-548
---
4-12:00 --- ---
1804.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა
01-305
--- ---
1804.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ
01-305
5-13:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
წაქაძე ალექსანდრე
01-544
1804.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მურმან
01-502
6-14:00 --- --- --- --- ---
1804.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
წეროძე ხათუნა
02-610
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1805
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
1805.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ანდღულაძე შალვა
02-609
--- --- ---
5-13:00 --- ---
1805.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან
01-501
1805.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ
01-412
--- ---
6-14:00 --- ---
1805.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა
01-305
--- --- ---
7-15:00 --- --- ---
1805.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
წეროძე ხათუნა
02-611
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
---
8-16:00 --- --- ---
1805.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
წაქაძე ალექსანდრე
01-544
---
9-17:00 --- --- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიძე გიორგი
01-514
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1806
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
1806.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ
01-305
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
წაქაძე ალექსანდრე
01-548
---
5-13:00 --- --- ---
1806.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
წეროძე ხათუნა
02-610
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-549
---
6-14:00 --- --- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიძე გიორგი
01-533
---
7-15:00 --- --- ---
1806.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
1806.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან
01-501
---
8-16:00 --- --- --- ---
1806.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა
01-305
---
9-17:00 --- --- --- ---
1806.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
მამულაშვილი მანანა
02-609
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1807
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
1807.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან
01-501
---
1807.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
--- ---
6-14:00 ---
1807.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა
01-305
---
1807.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ
01-410
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-420
---
7-15:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
წაქაძე ალექსანდრე
01-549
---
8-16:00 ---
1807.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
მამულაშვილი მანანა
02-611
---
1807.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
წეროძე ხათუნა
02-611
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიძე გიორგი
01-535
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1808
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ---
1808.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ
01-411
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
---
4-12:00 --- --- ---
1808.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მურმან
01-502
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-549
---
5-13:00 --- --- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-513
---
6-14:00 --- --- ---
1808.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო
02-611
1808.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან
01-502
---
7-15:00 --- --- --- ---
1808.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე
02-611
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
1808.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა
01-305
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1809
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
1809.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ
01-409
1809.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე
02-609
3-11:00 --- --- --- --- ---
1809.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან
01-501
4-12:00 --- --- --- ---
1809.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
---
5-13:00 --- --- --- ---
1809.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო
02-611
1809.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა
01-305
6-14:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-548
---
7-15:00 --- --- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-535
---
8-16:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1810
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
1810.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ
01-412
3-11:00 --- --- --- --- ---
1810.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო
02-611
4-12:00 --- --- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ქიქოძე ნინო
01-514
1810.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მურმან
01-501
5-13:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-548
---
6-14:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
1810.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან
01-501
---
9-17:00 --- --- --- ---
1810.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე
02-610
---
10-18:00 --- --- --- ---
1810.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა
01-305
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1811
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
1811.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა
01-305
--- --- ---
3-11:00 --- ---
1811.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან
01-501
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
---
5-13:00 --- ---
1811.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე
02-610
1811.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო
02-609
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ქიქოძე ნინო
01-514
---
6-14:00 --- --- ---
1811.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მურმან
01-502
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-544
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
1811.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ
01-408
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1812
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
1812.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე
02-611
--- ---
1812.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ
01-409
---
4-12:00 ---
1812.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.2
--- --- --- ---
5-13:00 ---
1812.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა
01-305
--- ---
1812.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.2
---
6-14:00 --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-517
--- ---
1812.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო
02-610
---
7-15:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ტაბატაძე დემურ
01-420
--- --- --- ---
8-16:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
ტურაშვილი ვახტანგ
01-548
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1813
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ---
1813.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ
01-411
---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-513
--- ---
1813.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო
02-610
---
4-12:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
--- ---
1813.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.2
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
ტურაშვილი ვახტანგ
01-549
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
1813.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე
02-610
--- ---
9-17:00 --- --- ---
1813.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა
01-305
--- ---
10-18:00 --- --- ---
1813.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.2
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1814
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- --- ---
1814.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე
02-609
2-10:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
--- --- ---
1814.1-11814.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ბაგრატიონი ნინო
01-30502-611
3-11:00 --- --- --- --- ---
1814.1-11814.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ესაძე თამარ
01-კ.ც.I.201-412
4-12:00 --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-517
--- --- ---
1814.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.2
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1815
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
1815.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო
02-609
5-13:00 --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-535
--- --- ---
1815.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ
01-409
6-14:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-548
--- --- ---
1815.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.2
7-15:00 --- ---
1815.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე
02-611
--- --- ---
8-16:00 --- ---
1815.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა
01-305
--- --- ---
9-17:00 --- ---
1815.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.2
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1816
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
1816.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა
01-410
6-14:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- --- ---
1816.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ბაგრატიონი ნინო
02-609
7-15:00 --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-514
--- --- ---
1816.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.2
8-16:00 --- --- ---
1816.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.2
--- ---
9-17:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-548
---
1816.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე
02-610
--- ---
10-18:00 --- --- ---
1816.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა
01-305
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1817
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
1817.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე
02-610
--- --- --- ---
3-11:00 ---
1817.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა
01-305
--- --- --- ---
4-12:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- --- --- ---
5-13:00 ---
1817.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.2
--- --- --- ---
6-14:00 ---
1817.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა
01-408
--- --- --- ---
7-15:00 ---
1817.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.2
--- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-548
---
8-16:00 ---
1817.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
წეროძე ხათუნა
02-609
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე მარიამ
01-533
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1818
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ---
1818.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.2
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
1818.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა
01-305
4-12:00 --- --- --- --- ---
1818.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე
02-611
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 ---
1818.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა
01-408
--- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
---
8-16:00 ---
1818.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.2
--- --- --- ---
9-17:00 ---
1818.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
წეროძე ხათუნა
02-609
--- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-544
---
10-18:00 --- --- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე მარიამ
01-535
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1819
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
1819.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.2
3-11:00 --- --- --- --- ---
1819.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა
01-410
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- --- ---
1819.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
წეროძე ხათუნა
02-609
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-549
1819.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა
01-305
--- --- ---
8-16:00 --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე მარიამ
01-514
1819.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე
02-609
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- ---
1819.1-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.2
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1900
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1900.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია
01-300
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
1900.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა
01-411
--- ---
1900.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ინაძე რამაზ
03-129
---
4-12:00 ---
1900.1-11900.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ბუაჩიძე ზაქარია ნოზაძე მანანა
04-32801-411
--- ---
1900.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ინაძე რამაზ
03-129
---
5-13:00 ---
1900.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბუაჩიძე ზაქარია
04-328
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
1900.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა
01-413
---
1900.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ინაძე რამაზ
03-131
8-16:00
1900.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ
04-329
--- ---
1900.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა
01-413
---
1900.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ინაძე რამაზ
03-131
9-17:00
1900.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ
04-329
--- ---
1900.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1901
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
1901.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა
01-411
--- --- ---
2-10:00 --- ---
1901.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა
01-411
--- --- ---
3-11:00
1901.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
კასრაძე გრიგოლ
04-325
---
1901.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
1901.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
სულაბერიძე გიორგი
03-129
--- ---
4-12:00
1901.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
კასრაძე გრიგოლ
04-325
--- ---
1901.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
სულაბერიძე გიორგი
03-129
--- ---
5-13:00 --- ---
1901.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა
01-411
--- --- ---
6-14:00 --- ---
1901.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა
01-411
1901.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჭირაქაძე არჩილ
04-325
--- ---
7-15:00 --- ---
1901.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია
01-300
1901.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჭირაქაძე არჩილ
04-325
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- ---
1901.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
სულაბერიძე გიორგი
03-129
--- --- ---
10-18:00 --- ---
1901.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
სულაბერიძე გიორგი
03-129
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1902
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
1902.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ინაძე რამაზ
03-129
--- --- --- --- ---
2-10:00
1902.1-11902.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
ინაძე რამაზ მშვიდობაძე ია
03-12901-300
---
1902.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჭირაქაძე არჩილ
04-321
--- --- ---
3-11:00
1902.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა
01-407
---
1902.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჭირაქაძე არჩილ
04-321
1902.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ინაძე რამაზ
03-131
--- ---
4-12:00
1902.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა
01-407
--- ---
1902.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ინაძე რამაზ
03-131
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
1902.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
კასრაძე გრიგოლ
04-332
--- --- --- ---
7-15:00 ---
1902.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
კასრაძე გრიგოლ
04-332
--- ---
1902.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა
01-408
---
8-16:00 --- --- --- ---
1902.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა
01-408
---
9-17:00 --- --- --- ---
1902.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1903
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1903.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
კასრაძე გრიგოლ
04-332
---
1903.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია
01-300
1903.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო
03-129
4-12:00 --- ---
1903.1-11903.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო კასრაძე გრიგოლ
03-12904-332
--- ---
1903.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო
03-129
5-13:00 ---
1903.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჩაგელიშვილი ლალი
04-330
1903.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო
03-129
---
1903.1-11903.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-40701-412
---
6-14:00 ---
1903.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჩაგელიშვილი ლალი
04-330
--- ---
1903.1-11903.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-40701-412
---
7-15:00 --- --- --- ---
1903.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1904
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
1904.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ
04-332
3-11:00
1904.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი
01-413
--- --- --- ---
1904.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ
04-332
4-12:00
1904.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი
01-413
1904.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ძაძამია კახაბერ
03-129
---
1904.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია
04-321
--- ---
5-13:00 ---
1904.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ძაძამია კახაბერ
03-129
---
1904.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია
04-321
--- ---
6-14:00 --- ---
1904.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ძაძამია კახაბერ
03-129
--- --- ---
7-15:00 --- ---
1904.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ძაძამია კახაბერ
03-129
1904.1-11904.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არეშიძე ნინა ნოზაძე მანანა
01-30001-410
--- ---
8-16:00 --- --- ---
1904.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა
01-410
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- ---
1904.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია
01-300
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1905
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1905.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ
04-432
---
1905.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო
03-131
--- ---
2-10:00 ---
1905.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ
04-432
---
1905.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო
03-131
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
1905.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
--- ---
5-13:00 --- --- --- ---
1905.1-11905.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულიგეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ბეგიაშვილი მზია ახალაძე ნინო
01-41303-129
---
6-14:00 --- ---
1905.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია
04-327
---
1905.1-11905.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულიგეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ბეგიაშვილი მზია ახალაძე ნინო
01-41303-129
---
7-15:00 --- ---
1905.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია
04-327
--- --- ---
8-16:00 --- --- ---
1905.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია
01-300
--- ---
9-17:00 --- --- ---
1905.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა
01-409
--- ---
10-18:00 --- --- ---
1905.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა
01-409
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1906
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ---
1906.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
---
1906.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა
01-410
2-10:00 ---
1906.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია
01-300
--- --- ---
1906.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა
01-410
3-11:00 --- --- ---
1906.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ტაბატაძე ირაკლი
04-323
--- ---
4-12:00 ---
1906.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
კუსრაშვილი გოჩა
03-131
---
1906.1-11906.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ტაბატაძე ირაკლი ბიჭიაშვილი ეკა
04-32304-332
1906.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ
01-408
---
5-13:00 ---
1906.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
კუსრაშვილი გოჩა
03-131
---
1906.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბიჭიაშვილი ეკა
04-332
1906.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ
01-408
---
6-14:00 ---
1906.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
კუსრაშვილი გოჩა
03-129
--- --- --- ---
7-15:00 ---
1906.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
კუსრაშვილი გოჩა
03-129
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1907
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ---
1907.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
კუსრაშვილი გოჩა
03-131
2-10:00 ---
1907.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბიჭიაშვილი ეკა
04-325
--- --- ---
1907.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
კუსრაშვილი გოჩა
03-131
3-11:00 ---
1907.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბიჭიაშვილი ეკა
04-325
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ---
1907.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ
01-407
---
1907.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი
01-410
---
6-14:00 --- ---
1907.1-11907.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ტაბატაძე ირაკლი კოკაია თეიმურაზ
04-32301-407
---
1907.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი
01-410
---
7-15:00 --- ---
1907.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ტაბატაძე ირაკლი
04-323
--- --- ---
8-16:00 --- ---
1907.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია
01-300
1907.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
კუსრაშვილი გოჩა
03-131
1907.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
---
9-17:00 --- --- ---
1907.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
კუსრაშვილი გოჩა
03-131
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1908
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1908.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
1908.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
წულუკიძე მანანა
04-330
1908.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბეროზაშვილი მანანა
04-327
---
5-13:00
1908.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
გაბეჩავა კალენიკე
03-131
--- ---
1908.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
წულუკიძე მანანა
04-330
1908.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბეროზაშვილი მანანა
04-327
---
6-14:00
1908.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
გაბეჩავა კალენიკე
03-131
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
1908.1-11908.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-40601-407
1908.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი იამზე
01-300
8-16:00 --- --- --- ---
1908.1-11908.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-40601-407
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
1908.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
გაბეჩავა კალენიკე
03-131
10-18:00 --- --- --- --- ---
1908.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
გაბეჩავა კალენიკე
03-131
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1909
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
1909.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ
01-411
--- --- ---
1909.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
სულაბერიძე გიორგი
03-131
---
2-10:00
1909.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ
01-411
--- --- ---
1909.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
სულაბერიძე გიორგი
03-131
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
1909.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი
01-409
1909.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
წულუკიძე მანანა
04-329
---
5-13:00 --- --- ---
1909.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი
01-409
1909.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
წულუკიძე მანანა
04-329
1909.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი იამზე
01-300
6-14:00 ---
1909.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
სულაბერიძე გიორგი
03-131
---
1909.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
--- ---
7-15:00 ---
1909.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
სულაბერიძე გიორგი
03-131
--- --- ---
1909.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბეროზაშვილი მანანა
04-432
8-16:00 --- --- --- --- ---
1909.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბეროზაშვილი მანანა
04-432
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1910
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00
1910.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
გაბეჩავა კალენიკე
03-129
1910.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი
01-413
---
1910.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
--- ---
4-12:00
1910.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
გაბეჩავა კალენიკე
03-129
1910.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი
01-413
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- ---
1910.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
გაბეჩავა კალენიკე
03-131
--- ---
6-14:00 ---
1910.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ
01-413
1910.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ტრაპაიძე ია
04-432
1910.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
გაბეჩავა კალენიკე
03-131
--- ---
7-15:00 ---
1910.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ
01-413
1910.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ტრაპაიძე ია
04-432
--- ---
1910.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბერიძე მანანა
04-325
8-16:00 ---
1910.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი იამზე
01-300
--- --- ---
1910.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბერიძე მანანა
04-325
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1911
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ---
1911.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
მაჭარაშვილი ლევან
03-129
--- ---
2-10:00 --- ---
1911.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი იამზე
01-300
1911.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
მაჭარაშვილი ლევან
03-129
---
1911.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
3-11:00 --- ---
1911.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ
01-410
--- ---
1911.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი
01-408
4-12:00 --- ---
1911.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ
01-410
--- ---
1911.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი
01-408
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- ---
1911.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჩაჩხიანი ზურაბ
04-321
--- --- ---
7-15:00 --- ---
1911.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჩაჩხიანი ზურაბ
04-321
---
1911.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
სიხარულიძე მანანა
04-321
---
8-16:00 --- ---
1911.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
მაჭარაშვილი ლევან
03-131
---
1911.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
სიხარულიძე მანანა
04-321
---
9-17:00 --- ---
1911.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
მაჭარაშვილი ლევან
03-131
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1912
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ---
1912.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
მაჭარაშვილი ლევან
03-129
---
2-10:00 --- --- --- ---
1912.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
მაჭარაშვილი ლევან
03-129
---
3-11:00 --- --- --- ---
1912.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
მაჭარაშვილი ლევან
03-131
---
4-12:00 --- ---
1912.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ესიავა რამაზ
04-330
---
1912.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
მაჭარაშვილი ლევან
03-131
---
5-13:00 --- ---
1912.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ესიავა რამაზ
04-330
1912.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
1912.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო
04-327
--- ---
8-16:00
1912.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა
01-411
---
1912.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი
01-412
1912.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო
04-327
--- ---
9-17:00
1912.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა
01-411
---
1912.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი
01-412
--- --- ---
10-18:00
1912.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი იამზე
01-300
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1913
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
1913.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
კუსრაშვილი გოჩა
03-129
--- ---
1913.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბიჭიაშვილი ეკა
04-330
3-11:00 --- ---
1913.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
კუსრაშვილი გოჩა
03-129
---
1913.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი
01-407
1913.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბიჭიაშვილი ეკა
04-330
4-12:00 ---
1913.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო
04-329
--- ---
1913.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი
01-407
---
5-13:00 ---
1913.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო
04-329
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
1913.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი იამზე
01-300
---
7-15:00 ---
1913.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
--- ---
1913.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა
01-413
---
8-16:00 --- --- --- ---
1913.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა
01-413
---
9-17:00
1913.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
კუსრაშვილი გოჩა
03-131
--- --- --- --- ---
10-18:00
1913.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
კუსრაშვილი გოჩა
03-131
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1914
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1914.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი
01-406
1914.1-11914.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიგეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ილურიძე დავით გელაშვილი მირიან
04-33203-131
--- --- ---
2-10:00 ---
1914.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი
01-406
1914.1-11914.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიგეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ილურიძე დავით გელაშვილი მირიან
04-33203-131
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
1914.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
--- ---
1914.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი იამზე
01-300
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
1914.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
დეკანოსიძე შორენა
04-330
7-15:00 ---
1914.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა
01-411
--- --- ---
1914.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
დეკანოსიძე შორენა
04-330
8-16:00 ---
1914.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა
01-411
--- ---
1914.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
გელაშვილი მირიან
03-131
---
9-17:00 --- --- --- ---
1914.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
გელაშვილი მირიან
03-131
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1915
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 ---
1915.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
--- --- --- ---
5-13:00
1915.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
დეკანოსიძე შორენა
04-330
1915.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა
01-410
--- --- --- ---
6-14:00
1915.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
დეკანოსიძე შორენა
04-330
1915.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა
01-410
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
1915.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბუაჩიძე ზაქარია
04-330
--- ---
8-16:00
1915.1-11915.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
ძაძამია კახაბერ გოგიჩაიშვილი იამზე
03-12901-300
---
1915.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ
01-407
1915.1-11915.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიგეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ბუაჩიძე ზაქარია ძაძამია კახაბერ
04-33003-129
--- ---
9-17:00
1915.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ძაძამია კახაბერ
03-129
---
1915.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ
01-407
1915.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ძაძამია კახაბერ
03-129
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1916
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
1916.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი იამზე
01-300
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
1916.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ
01-411
3-11:00 --- ---
1916.1-11916.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
წულეისკირი გიორგი სირანაშვილი ირაკლი
01-40904-432
--- ---
1916.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ
01-411
4-12:00 --- ---
1916.1-11916.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
წულეისკირი გიორგი სირანაშვილი ირაკლი
01-40904-432
--- --- ---
5-13:00 ---
1916.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
--- --- --- ---
6-14:00 --- ---
1916.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
პაპავა დავით
03-131
1916.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
პაპავა დავით
03-129
--- ---
7-15:00 ---
1916.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯანელიძე არჩილ
04-328
1916.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
პაპავა დავით
03-131
1916.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
პაპავა დავით
03-129
--- ---
8-16:00 ---
1916.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯანელიძე არჩილ
04-328
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1917
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
1917.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
სირანაშვილი ირაკლი
04-323
---
1917.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ
01-410
1917.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი
01-409
--- ---
2-10:00
1917.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
სირანაშვილი ირაკლი
04-323
---
1917.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ
01-410
1917.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი
01-409
--- ---
3-11:00 ---
1917.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
1917.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯანელიძე არჩილ
04-323
--- --- --- ---
6-14:00 ---
1917.1-11917.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
ჯანელიძე არჩილ გოგიჩაიშვილი იამზე
04-32301-300
--- --- --- ---
7-15:00
1917.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
გელაშვილი მირიან
03-131
--- --- --- --- ---
8-16:00
1917.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
გელაშვილი მირიან
03-131
1917.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
გელაშვილი მირიან
03-129
--- --- --- ---
9-17:00 ---
1917.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
გელაშვილი მირიან
03-129
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1918
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
1918.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
სირანაშვილი ირაკლი
04-321
---
3-11:00
1918.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია
01-300
--- --- ---
1918.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
სირანაშვილი ირაკლი
04-321
1918.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა
01-300
4-12:00
1918.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ
01-412
--- --- --- ---
1918.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია
01-411
5-13:00
1918.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ
01-412
--- --- --- ---
1918.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია
01-411
6-14:00
1918.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
პაპავა დავით
03-129
--- --- --- --- ---
7-15:00
1918.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
პაპავა დავით
03-129
--- --- --- --- ---
8-16:00
1918.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯანელიძე არჩილ
04-332
--- --- --- --- ---
9-17:00
1918.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯანელიძე არჩილ
04-332
--- --- --- ---
1918.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
პაპავა დავით
03-129
10-18:00 --- --- --- --- ---
1918.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
პაპავა დავით
03-129
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1919
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
1919.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია
01-406
---
3-11:00 --- ---
1919.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ძაძამია კახაბერ
03-131
---
1919.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია
01-406
1919.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯანელიძე არჩილ
04-323
4-12:00 --- ---
1919.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ძაძამია კახაბერ
03-131
---
1919.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი იამზე
01-300
1919.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯანელიძე არჩილ
04-323
5-13:00 --- --- --- ---
1919.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
მშვიდობაძე ია
01-300
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 ---
1919.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
სირანაშვილი ირაკლი
04-327
--- ---
1919.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ძაძამია კახაბერ
03-129
---
8-16:00 ---
1919.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
სირანაშვილი ირაკლი
04-327
---
1919.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ
01-412
1919.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
ძაძამია კახაბერ
03-129
---
9-17:00 --- --- ---
1919.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ
01-412
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1680
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) საკურსო
ჯავახიშვილი მარინა
01-533
--- --- --- --- ---
4-12:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-406
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1780
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (AAC82401G1) საკურსო
ამყოლაძე თემურ
01-408
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1880
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
1880.1-1
საინჟინრო გეოდეზიის საფუძვლები (DFGHNB) ლაბორატორიული
პაპავა თეიმურაზ
03-131
---
6-14:00 --- --- --- ---
1880.1-1
საინჟინრო გეოდეზიის საფუძვლები (DFGHNB) ლაბორატორიული
პაპავა თეიმურაზ
03-131
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
დოლიძე შალვა
01-412
9-17:00 ---
1880.2-1
საინჟინრო გეოდეზიის საფუძვლები (DFGHNB) ლაბორატორიული
ჭიაურელი გიორგი
03-131
--- --- ---
10-18:00 ---
1880.2-1
საინჟინრო გეოდეზიის საფუძვლები (DFGHNB) ლაბორატორიული
ჭიაურელი გიორგი
03-131
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1980
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები (BAP0106) საკურსო
მალაღურაძე მარიამ
01-409
---
1980.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
შოგირაძე მარინე
04-332
---
6-14:00 --- --- ---
1980.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
შოგირაძე მარინე
04-332
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
1980.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ნაჭყებია დათო
04-321
8-16:00
1980.1-1
თეორიული მექანიკა (კინემატიკა, კინეტიკა) (MAS40301G1-LPB) ლაბორატორიული
ჯიქიძე ლევან
01-604
--- ---
1980.2-1
თეორიული მექანიკა (კინემატიკა, კინეტიკა) (MAS40301G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა
01-604
---
1980.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ნაჭყებია დათო
04-321
9-17:00
1980.1-1
მასალათა გამძლეობის საფუძვლები (EET72901G1) ლაბორატორიული
შალიტაური გიორგი
01-506
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- ---
1980.2-1
მასალათა გამძლეობის საფუძვლები (EET72901G1) ლაბორატორიული
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-506
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1690
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 Восстановление и усиление зданий и сооружений (RERSBR1) Курсовой проект
სანიკიძე მამუკა
01-527
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 Бакалаврский проект (AAC08501R1) Курсовая работа/проект
გურეშიძე გინა
01-533
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1790
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 Строительная техническая экспертиза (AAC07201R1) Курсовой проект
მეტრეველი გელა
01-414
--- --- --- --- ---
4-12:00 Технология возведения здании и сооружении (BUBRER1) Курсовой проект
ბაქანიძე შახი
01-532
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- Сейсмостойкость сооружений (EET77301R2-K) Курсовой проект
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-549
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1890
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- Гидравлика (HYDRAR1) Лабораторная работа
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-304
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- Строительные материалы 2 (RBUM2R1) Лабораторная работа
უგულავა ლიანა
01-305
Строительная механика (BULMER1) Курсовая работа
გორგიძე დავით
01-548
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- Сопротивление материалов 2 (STMA2R1) Курсовая работа
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-544
--- --- --- ---
7-15:00 --- Основы архитектуры (INARCR6) Курсовой проект
მალაღურაძე მარიამ
01-410
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1990
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- Геодезия 2 (GDS02R3) Лабораторная работа
ახალაძე ნინო
03-131
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- Теоретическая механика (статика) (MAS38001R1-LPB) Лабораторная работа
ქვარცხავა ლიანა
01-604
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- Физика 2.1 (FSGHDVNM) Лабораторная работа
თაქთაქიშვილი მიხეილ
04-320
---
8-16:00 --- --- --- Строительное черчение (CEDRAR5) Практическая работа
ქისიშვილი ლია
01-538
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- Инженерная геология и механика грунтов (EGASMR1) Лабораторная работа
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-300
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკალავრიატი - პროგრამა წყალმომარაგების,წყალანირების სისტემების მშენებლობა(რუსულენოვანი) Automatic Group
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკალავრიატი - პროგრამა აგროინჟინერია(მილევადი) Automatic Group
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაგისტრატურა - პროგრამა სასოფლო სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია Automatic Group
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121953
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- Water Resources Planning (AAC92901E 1) Laboratory
ბზიავა კონსტანტინე
01-222
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- Water Resources Planning (AAC92901E 1) Course paper
ბზიავა კონსტანტინე
01-212
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაგისტრატურა - პროგრამა წყალმომარაგება,წყალანირება,წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება და დაცვა(ინგლისურენოვანი) Automatic Group
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121911
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა (AAC84601G1-LPB) ლაბორატორიული
ჭურჭელაური ბადრი
01-416
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121912
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- ბრტყელი და სივრცითი სისტემების მექანიკა (MAS37201G1-LPK) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-544
--- --- --- ---
10-18:00 --- ნაგებობათა თეორია (EET72501G1-LPK) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-544
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121921
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 ხისა და პლასტმასის სპეციალური კონსტრუქციები (XPLSPK01) საკურსო
ხმელიძე თამაზ
01-521
--- --- --- --- ---
10-18:00 წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია
01-521
--- --- --- --- ---
11-19:00 ლითონის კონსტრუქციული ელემენტების გაანგარიშება და დაპროექტება (LITKONEL01) საკურსო
ესაძე სერგო
01-527
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121921-1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა
01-527
--- --- --- --- ---
11-19:00 ხისა და პლასტმასის სპეციალური კონსტრუქციები (XPLSPK01) საკურსო
ხმელიძე თამაზ
01-521
--- --- --- --- ---
12-20:00 ლითონის კონსტრუქციული ელემენტების გაანგარიშება და დაპროექტება (LITKONEL01) საკურსო
ესაძე სერგო
01-527
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121922
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ფუძე-საძირკვლების ინჟინერია (AAC86701G1-LPK) საკურსო
ჭოხონელიძე გუგა
01-512
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ქალაქის საინჟინრო ნაგებობები (CENGC01) საკურსო
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-512
---
12-20:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობათა მზიდი კარკასის რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (AAC85001G1) საკურსო
სურგულაძე ბიჭიკო
01-527
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121931
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა
01-529
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121932
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- მასალების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ექსპერიმენტული შესწავლის მეთოდები (MEIPM01) ლაბორატორიული
ქარუმიძე ზეინაბ
01-408
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121941
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სიმტკიცე და სეისმომედეგობა (AAC33501G1) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121942
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია (AAC88701G1) საკურსო
ახვლედიანი გიორგი
01-222
--- ---
10-18:00 --- ჰესების დაპროექტება და ექსპლუატაციის რეჟიმები (AAC01401G1) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე
01-222
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- ჰიდროელექტროსადგურების ეკომონიური დასაბუთება (AAC88301G1) საკურსო
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-206
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121943
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- საზღვაო პორტები და კონტინენტური შელფის ნაგებობები (AAC33801G1-LPK) საკურსო
კოდუა მანონი
01-226
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121951
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121956
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- გაზმომარაგების სპეციალური კურსი (SPCCS01) საკურსო
გიორგობიანი ოთარ
01-318
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121961
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა VisualFoxPro (VIFOX01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი
01-501
---
10-18:00 --- --- --- --- ოპტიმიზაციის მეთოდების გამოყენება მშენებლობაში (MOPTI01) ლაბორატორიული
გვასალია ბადრი
01-502
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობათა მზიდი კარკასის რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (AAC85001G1) საკურსო
სურგულაძე ბიჭიკო
01-527
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დოქტორანტურა - პროგრამა სასოფლო-სამეურნეო მელიორაცია Automatic Group
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131915
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131980
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დოქტორანტურა - პროგრამა ჰიდროინჟინერია Automatic Group
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131925
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131911
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131921(შ)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131922
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131931(შ)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131932
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131941
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131952
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131961
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131971(შ)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131972
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

132020(შ)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

132040(შ)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216139
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217139
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 Основы технической механики (EET72605R2-LK) Курсовая работа
ჩხაიძე თენგიზ
01-561
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- Гидроэнергетическое и гидромеханическое оборудооввание гидроэлектростанции (NHHM002) Курсовой проект
ხელიძე გრიგოლ
08-801
7-15:00 --- Энергетическая электроника (EET42302R2-LBK) Курсовой проект
დადუნაშვილი სერგო
04-447
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- Технологии превращения тепловой энергии-2 (EET42702G1_LPK) Курсовой проект
მაჭავარიანი ევტიხი
08-422
9-17:00 --- Энергетическая электроника (EET42302R2-LBK) Лабораторная работа
დადუნაშვილი სერგო
04-451
--- --- --- ---
10-18:00 --- Инженерный менеджмент (INMAN02) Лабораторная работа
სამადაშვილი არჩილ
08-100
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

218139
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- Основы электромеханики (EET41402R2-LB) Лабораторная работа
ბიჯამოვი იაკირ
04-145
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- Основы охраны труда в энергетике и телекоммуникациях (HHS20803G1-LB) Лабораторная работа
ზამთარაძე ელენე
03-208
--- --- --- Общее электроснабжение (EET41502R2-LK) Курсовой проект
სირაძე ჯიმშერ
08-700ა
5-13:00 --- Тепловые процессы и оборудрвания (TEPPROC-01) Курсовой проект
ჩხაიძე ბაადურ
08-118
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- Электромагнетизм 1 (EMR10002) Лабораторная работа
ნემსაძე სიმონ
08-304
7-15:00 --- --- --- --- --- Электрическое освещение (EET41802R2-LBK) Лабораторная работа
ალმოევა მარიამ 3
08-709
8-16:00 --- --- --- --- --- Технологии преобразования энергии гидроэнергетическими установками (HECTF 02) Курсовой проект
ხელიძე გრიგოლ
08-217
9-17:00 --- --- --- --- --- Электрическое освещение (EET41802R2-LBK) Курсовой проект
ალმოევა მარიამ 3
08-713
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219139
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- Информационные технологии 2 (INFB208-LB) Лабораторная работа
კვესელავა ქეთევან
08-309ბ
3-11:00 --- --- --- --- --- Общая физика 2 (GPYS2008) Лабораторная работа
თაქთაქიშვილი მიხეილ
04-325
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- Теория электрических цепей 1 (ECT10022) Лабораторная работа
ნემსაძე სიმონ
08-304
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- Проекционное черчение (PDRAW05) Практическая работа
ქისიშვილი ლია
01-538
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216109-2
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- Оптические транспортные системы (DWDM) (EET54702R1-LP) Практическая работа
ხოშტარია კახა
08-602
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- Электрические и оптические компоненты телекомуникационных систем (EET55502R1-LP) Практическая работа
მოდებაძე იური
08-610(კომპ.კლასი)
---
6-14:00 --- --- --- Проектирование кабельных систем и сетей телекоммуникации (EET55102R1-LP) Практическая работа
ნანობაშვილი ვიქტორ
08-610(კომპ.კლასი)
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217110
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 Цифровые сети телекоммуникации (EET56002R1-LPBR) Лабораторная работа
ბურკაძე ტატიანა
08-504(კომპ.კლასი)
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 Системы телекоммуникации (EET56502R1-LBKR) Лабораторная работа
ჯღამაძე მიხეილ
08-605
Системы телекоммуникации (EET56502R1-LBKR) Курсовой проект
ჯღამაძე მიხეილ
08-608(კომპ.კლასი)
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- Распространение радиоволн и антенны (EET552302R1-LPKR) Курсовой проект
ბოგდანოვი ფაიკ
08-913
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

218105
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 Теория сигналоов и методы приема (EET51202R1) Лабораторная работа
ფერაძე ლიანა
08-913
Телекоммуникационные технологии (EET51602R1-PB) Практическая работа
ჩხაიძე მამუკა
08-505
--- --- --- ---
3-11:00 Основы построения телекоммуникационных систем (EET56202R1-LPB) Практическая работа
გაბადაძე მიხეილ
08-508
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- Теория телекоммуникации 2 (EET51402R1-LB) Лабораторная работа
კურტანიძე გურამ
08-608(კომპ.კლასი)
---
5-13:00 Основы построения телекоммуникационных систем (EET56202R1-LPB) Лабораторная работа
მახარაძე სალომე
08-500(კომპ.კლასი)
Теория сигналоов и методы приема (EET51202R1) Курсовой проект
ფერაძე ლიანა
08-913
--- --- ---
6-14:00 --- Основы теории информации и кодирования (EETT51505R1-LBK) Курсовой проект
მესტიაშვილი კობა
08-510(კომპ.კლასი)
--- --- Основы безопасности труда в энергетике и телекоммуникациях (HHS20903R1-LB) Лабораторная работа
ზამთარაძე ელენე
03-208
---
7-15:00 --- Основы теории информации и кодирования (EETT51505R1-LBK) Лабораторная работа
მესტიაშვილი კობა
08-510(კომპ.კლასი)
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- Телекоммуникационные технологии (EET51602R1-PB) Лабораторная работа
ჩხაიძე მამუკა
08-505
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219105
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216191
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217191
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

218191
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
218191.1-2
საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMAN02-LB) ლაბორატორიული
გობეჯიშვილი ეკატერინე
08-214
--- --- --- ---
7-15:00 ---
218191.1-2
საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMAN02-LB) ლაბორატორიული
გობეჯიშვილი ეკატერინე
08-214
--- --- --- ---
8-16:00 ---
218191.1-2
საწარმოო სისტემების მოდელირების საფუძვლები (BMSS002) ლაბორატორიული
ნაჭყეპია გიორგი
09-106
218191.2-2
საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMAN02-LB) ლაბორატორიული
გრიგალაშვილი არჩილ
08-214
--- ---
218191.2-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლაბორატორიული
ლომთაძე ავთანდილ
03-208
9-17:00 --- ---
218191.2-2
საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMAN02-LB) ლაბორატორიული
გრიგალაშვილი არჩილ
08-214
--- --- ---
10-18:00 ---
218191.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლაბორატორიული
გეორხელიძე დიანა
03-207
--- --- ---
218191.2-2
საწარმოო სისტემების მოდელირების საფუძვლები (BMSS002) ლაბორატორიული
ვეფხვაძე ლევან
08-კომპ. ცენტრი-2
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219191
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
219191.2-2
შესავალი სისტემათა ინჟინერიაში (EET47702G2-LB) ლაბორატორიული
გოცირიძე მარინა
09-106
--- --- ---
5-13:00 --- ---
219191.2-2
ზოგადი ფიზიკა B (DSXFGBC SDX) ლაბორატორიული
ტაბატაძე ირაკლი
04-432
--- --- ---
6-14:00 --- --- ---
219191.1-2
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (KJSDFSF) ლაბორატორიული
ჭოლიკიძე მაია
01-კ.ც.II.G
--- ---
7-15:00 --- ---
219191.2-2
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (KJSDFSF) ლაბორატორიული
თანდილაშვილი გიორგი
01-კ.ც.II.H
--- --- ---
8-16:00 --- --- ---
219191.1-2
შესავალი სისტემათა ინჟინერიაში (EET47702G2-LB) ლაბორატორიული
გოცირიძე მარინა
09-106
--- ---
9-17:00 --- --- ---
219191.1-2
ზოგადი ფიზიკა B (DSXFGBC SDX) ლაბორატორიული
ქევხიშვილი მაია
04-329
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219191-1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216131
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216131-1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216131-2
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216133
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) საკურსო
ბანცაძე ვახტანგ
08-820(კომპ.კლასი)
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216133-1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) საკურსო
ბანცაძე ვახტანგ
08-820(კომპ.კლასი)
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216133-2
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- ელექტრული სადგურების და ქვესადგურების საკომუტაციო სქემები და რეჟიმები (CSS1702) საკურსო
ფიფია თემური
08-802
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216133-3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ელექტრული სადგურების და ქვესადგურების საკომუტაციო სქემები და რეჟიმები (CSS1702) საკურსო
ფიფია თემური
08-802
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216135
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216135-1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216138
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216138-1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216138-2
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216138-3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216146
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216146-1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216146-2
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216146-3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216147
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216148
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217160
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
გოგილიძე ემილიანე
04-451
--- --- --- --- ---
6-14:00 თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) საკურსო
ჯიხვაძე მაია
08-203
---
217160.2-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
ჩხარტიშვილი ლალი
08-კომპ. ცენტრი-2
--- --- ---
7-15:00 ჰიდროელექტროსადგურის ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (HHUHPS02) საკურსო
მარდალეიშვილი მარგალიტა
08-204
---
217160.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გოგილიძე ემილიანე
04-451
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- ---
217160.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
გობეჯიშვილი ეკატერინე
08-კომპ. ცენტრი-1
--- ---
10-18:00 --- --- ---
217160.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გოგილიძე ემილიანე
04-451
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217161
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 ჰიდროელექტროსადგურის ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (HHUHPS02) საკურსო
მარდალეიშვილი მარგალიტა
08-801
---
217161.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გოგილიძე ემილიანე
04-451
--- --- ---
5-13:00 --- ---
217161.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
გობეჯიშვილი ეკატერინე
08-კომპ. ცენტრი-2
--- --- ---
6-14:00 ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
გოგილიძე ემილიანე
04-451
--- --- ---
217161.2-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
ჩხარტიშვილი ლალი
08-კომპ. ცენტრი-2
---
7-15:00 თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) საკურსო
ჯიხვაძე მაია
08-419
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
217161.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გოგილიძე ემილიანე
04-451
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217162
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) საკურსო
ჯიხვაძე მაია
08-419
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
217162.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გოგილიძე ემილიანე
04-451
6-14:00 ჰიდროელექტროსადგურის ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (HHUHPS02) საკურსო
მარდალეიშვილი მარგალიტა
08-801
--- --- --- ---
217162.2-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
ჩხარტიშვილი ლალი
08-კომპ. ცენტრი-2
7-15:00 --- --- ---
217162.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
გობეჯიშვილი ეკატერინე
04-451
--- ---
8-16:00 --- --- ---
217162.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გოგილიძე ემილიანე
04-451
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217163
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
217163.2-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
ჩხარტიშვილი ლალი
08-კომპ. ცენტრი-2
---
6-14:00 --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) საკურსო
გიგინეიშვილი გიორგი
08-801
--- ---
217163.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გოგილიძე ემილიანე
04-451
---
7-15:00 --- ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
სხირტლაძე იუზა
04-453
--- ---
217163.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გოგილიძე ემილიანე
04-451
---
8-16:00 --- --- --- ---
217163.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
გობეჯიშვილი ეკატერინე
08-კომპ. ცენტრი-1
---
9-17:00 --- ჰიდროელექტროსადგურის ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (HHUHPS02) საკურსო
მარდალეიშვილი მარგალიტა
08-204
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217164
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) საკურსო
გიგინეიშვილი გიორგი
08-204
217164.2-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
ჩხარტიშვილი ლალი
08-კომპ. ცენტრი-1
--- --- ---
6-14:00 --- ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
სხირტლაძე იუზა
04-453
217164.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გოგილიძე ემილიანე
04-451
--- --- ---
7-15:00 --- ჰიდროელექტროსადგურის ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (HHUHPS02) საკურსო
მარდალეიშვილი მარგალიტა
08-204
--- ---
217164.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
გობეჯიშვილი ეკატერინე
08-კომპ. ცენტრი-1
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
217164.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გოგილიძე ემილიანე
04-451
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217165
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
217165.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გოგილიძე ემილიანე
04-451
3-11:00 --- --- --- --- ---
217165.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გოგილიძე ემილიანე
04-451
4-12:00 --- --- --- --- ---
217165.1-2217165.2-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიულისაინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
გობეჯიშვილი ეკატერინე ჩხარტიშვილი ლალი
08-კომპ. ცენტრი-108-კომპ. ცენტრი-2
5-13:00 --- --- --- --- --- ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
სხირტლაძე იუზა
04-453
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) საკურსო
გიგინეიშვილი გიორგი
08-118
--- --- --- ---
8-16:00 --- ჰიდროელექტროსადგურის ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (HHUHPS02) საკურსო
მარდალეიშვილი მარგალიტა
08-802
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217166
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
გორგოშიძე ალექსანდრე
04-447
4-12:00 --- --- --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურის ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (HHUHPS02) საკურსო
ცივქარიშვილი გიორგი
08-801
5-13:00 --- --- --- --- --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) საკურსო
რობაქიძე ლევან
04-447
6-14:00 --- --- --- --- ---
217166.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
გობეჯიშვილი ეკატერინე
08-კომპ. ცენტრი-1
7-15:00 --- --- --- --- ---
217166.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გორგოშიძე ალექსანდრე
04-451
8-16:00 --- --- --- --- ---
217166.1-2217166.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიულისაინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
გორგოშიძე ალექსანდრე ჩხარტიშვილი ლალი
04-45108-კომპ. ცენტრი-1
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217167
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) საკურსო
რობაქიძე ლევან
04-447
7-15:00 --- --- --- ---
217167.2-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
ჩხარტიშვილი ლალი
08-კომპ. ცენტრი-2
ჰიდროელექტროსადგურის ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (HHUHPS02) საკურსო
ცივქარიშვილი გიორგი
08-419
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00
217167.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
გობეჯიშვილი ეკატერინე
08-კომპ. ცენტრი-2
--- --- ---
217167.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გორგოშიძე ალექსანდრე
04-449
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
გორგოშიძე ალექსანდრე
04-447
10-18:00
217167.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გორგოშიძე ალექსანდრე
04-451
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217168
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
გორგოშიძე ალექსანდრე
04-447
5-13:00 --- --- --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურის ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (HHUHPS02) საკურსო
ცივქარიშვილი გიორგი
08-204
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 ---
217168.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გორგოშიძე ალექსანდრე
04-451
--- --- --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) საკურსო
რობაქიძე ლევან
04-447
8-16:00
217168.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გორგოშიძე ალექსანდრე
04-451
--- --- --- --- ---
9-17:00 ---
217168.2-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
ჩხარტიშვილი ლალი
08-კომპ. ცენტრი-2
--- --- --- ---
10-18:00
217168.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
გობეჯიშვილი ეკატერინე
08-კომპ. ცენტრი-1
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217169
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 ---
217169.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
გობეჯიშვილი ეკატერინე
08-კომპ. ცენტრი-2
--- --- --- ---
5-13:00 თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) საკურსო
ქსოვრელი ნათია
08-801
217169.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გორგოშიძე ალექსანდრე
04-451
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 ჰიდროელექტროსადგურის ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (HHUHPS02) საკურსო
ცივქარიშვილი გიორგი
08-700ა
--- --- --- --- ---
8-16:00 ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
ესაკია ზეინაბ 0100901894
04-447
--- --- ---
217169.2-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
ჩხარტიშვილი ლალი
08-კომპ. ცენტრი-2
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
217169.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გორგოშიძე ალექსანდრე
04-451
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217170
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
217170.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გორგოშიძე ალექსანდრე
04-451
--- --- ---
3-11:00 --- ---
217170.1-2217170.2-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიულიენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გობეჯიშვილი ეკატერინე გორგოშიძე ალექსანდრე
08-კომპ. ცენტრი-104-451
--- --- ---
4-12:00 --- ---
217170.2-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
ჩხარტიშვილი ლალი
08-კომპ. ცენტრი-2
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
ესაკია ზეინაბ 0100901894
04-447
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) საკურსო
ქსოვრელი ნათია
08-206
--- --- --- --- ---
10-18:00 ჰიდროელექტროსადგურის ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (HHUHPS02) საკურსო
ცივქარიშვილი გიორგი
08-418
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217171
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
217171.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
გობეჯიშვილი ეკატერინე
08-კომპ. ცენტრი-1
--- --- ---
5-13:00 --- ---
217171.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გორგოშიძე ალექსანდრე
04-451
--- --- ---
6-14:00 ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
ესაკია ზეინაბ 0100901894
04-447
--- --- --- ---
217171.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
გორგოშიძე ალექსანდრე
04-451
7-15:00 --- --- --- --- ---
217171.2-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
ჩხარტიშვილი ლალი
08-კომპ. ცენტრი-1
8-16:00 თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) საკურსო
ქსოვრელი ნათია
08-204
--- --- --- --- ---
9-17:00 ჰიდროელექტროსადგურის ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (HHUHPS02) საკურსო
ცივქარიშვილი გიორგი
08-802
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217172
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
ესაკია ზეინაბ 0100901894
04-447
ტექნიკური მექანიკის საფუძვლები (EET74605G1-LK) საკურსო
ჩხაიძე თენგიზ
01-561
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) საკურსო
ქსოვრელი ნათია
08-204
ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) საკურსო
ფიფია ბაჩანა
08-206
---
5-13:00 --- --- --- ---
217172.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
ესაკია ზეინაბ 0100901894
04-451
---
6-14:00 --- --- --- ---
217172.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
გობეჯიშვილი ეკატერინე
08-კომპ. ცენტრი-1
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
217172.2-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
ჩხარტიშვილი ლალი
08-კომპ. ცენტრი-2
10-18:00 --- --- --- --- ---
217172.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
ესაკია ზეინაბ 0100901894
04-451
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217173
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) საკურსო
ქსოვრელი ნათია
08-802
--- ---
3-11:00 --- --- --- ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
ესაკია ზეინაბ 0100901894
04-447
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ტექნიკური მექანიკის საფუძვლები (EET74605G1-LK) საკურსო
ჩხაიძე თენგიზ
01-561
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ---
217173.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
გობეჯიშვილი ეკატერინე
08-კომპ. ცენტრი-2
--- --- ---
8-16:00 --- ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) საკურსო
ფიფია ბაჩანა
08-204
--- --- --- ---
9-17:00 --- ---
217173.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
ესაკია ზეინაბ 0100901894
04-451
--- ---
217173.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
ესაკია ზეინაბ 0100901894
04-451
10-18:00 --- --- --- --- ---
217173.2-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
ჩხარტიშვილი ლალი
08-კომპ. ცენტრი-1
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217174
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
217174.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
გობეჯიშვილი ეკატერინე
08-კომპ. ცენტრი-2
---
4-12:00 --- --- --- ---
217174.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
ესაკია ზეინაბ 0100901894
04-451
---
5-13:00 ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
ესაკია ზეინაბ 0100901894
04-447
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) საკურსო
ქსოვრელი ნათია
08-801
--- ტექნიკური მექანიკის საფუძვლები (EET74605G1-LK) საკურსო
ჩხაიძე თენგიზ
01-561
--- --- ---
8-16:00 ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) საკურსო
ფიფია ბაჩანა
08-118
--- --- --- ---
9-17:00 --- ---
217174.2-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
ჩხარტიშვილი ლალი
08-კომპ. ცენტრი-1
--- --- ---
10-18:00 --- ---
217174.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
ესაკია ზეინაბ 0100901894
04-451
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217175
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
217175.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
ლებანიძე-ასათიანი ნინო
04-451
---
3-11:00 --- --- --- ---
217175.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
ლებანიძე-ასათიანი ნინო
04-451
---
4-12:00 --- --- --- ---
217175.2-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
ჩხარტიშვილი ლალი
08-კომპ. ცენტრი-1
---
5-13:00 --- --- --- ---
217175.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
გობეჯიშვილი ეკატერინე
08-კომპ. ცენტრი-1
---
6-14:00 --- ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) საკურსო
ფიფია ბაჩანა
08-204
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) საკურსო
მაჭავარიანი ევტიხი
08-801
--- --- --- ---
9-17:00 --- ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
სხირტლაძე იუზა
04-453
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217176
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) საკურსო
ფიფია ბაჩანა
08-204
--- --- --- ---
5-13:00 --- ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
სხირტლაძე იუზა
04-453
--- --- --- ---
6-14:00 --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) საკურსო
მაჭავარიანი ევტიხი
08-206
---
217176.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
ლებანიძე-ასათიანი ნინო
04-451
--- ---
7-15:00 --- ---
217176.2-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
ჩხარტიშვილი ლალი
08-კომპ. ცენტრი-1
--- --- ---
8-16:00 --- ---
217176.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
ლებანიძე-ასათიანი ნინო
04-451
217176.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
გობეჯიშვილი ეკატერინე
08-კომპ. ცენტრი-1
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217177
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- --