საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფები

 

1600
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
მაისურაძე გიორგი
01-526
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
ვარდიაშვილი დავით
13-გასვლითი პრაქტიკა 3
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-409
--- --- ---
1600.1-11600.2-1
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიულიშენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე მეძმარიაშვილი გიორგი
01-52901-529.1
6-14:00 --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
01-322
1600.1-11600.2-1
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიულიშენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე მეძმარიაშვილი გიორგი
01-52901-529.1
7-15:00 --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-415
--- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-548
---
8-16:00 --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-406
--- შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-529
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან
01-411
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1601
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
1601.1-11601.2-1
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიულიშენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე დუმბაძე მარიამი
01-529.101-529
--- --- --- ---
3-11:00 ---
1601.1-11601.2-1
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიულიშენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე დუმბაძე მარიამი
01-529.101-529
--- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
ჭანტურია მაია
13-გასვლითი პრაქტიკა 5
---
4-12:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან
01-412
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
დუმბაძე მარიამი
01-527
--- ---
5-13:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-409
--- --- ---
6-14:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-415
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
01-322
---
7-15:00 --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-548
---
8-16:00 --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ამყოლაძე თემურ
01-409
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-529
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1602
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
გიგინეიშვილი ჯონი 01258
13-გასვლითი პრაქტიკა 4
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-409
--- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ქორქია ქეთევან
01-526
--- ---
6-14:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
01-322
---
7-15:00 --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ამყოლაძე თემურ
01-409
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-548
---
8-16:00 --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-415
--- შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-529
---
1602.1-11602.2-1
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიულიშენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიული
მაისურაძე გიორგი ქორქია ქეთევან
01-529.101-529
9-17:00 --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან
01-406
--- ---
1602.1-11602.2-1
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიულიშენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიული
მაისურაძე გიორგი ქორქია ქეთევან
01-529.101-529
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1603
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-322
--- --- ---
1603.1-11603.2-1
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიულიშენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიული
მუხიგულიშვილი მიხეილი ქორქია ქეთევან
01-529.101-529
---
2-10:00 --- --- ---
1603.1-11603.2-1
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიულიშენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიული
მუხიგულიშვილი მიხეილი ქორქია ქეთევან
01-529.101-529
---
3-11:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
ვერულაშვილი ფატიმა
13-გასვლითი პრაქტიკა 1
--- --- --- ---
4-12:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-549
--- --- --- ---
5-13:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ბაქრაძე დავით
01-323
--- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
მაისურაძე გიორგი
01-526
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-529
---
8-16:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
01-322
9-17:00 --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან
01-411
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1604
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-322
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1604.1-11604.2-1
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიულიშენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიული
მუხიგულიშვილი მიხეილი ნოზაძე გიორგი
01-52901-529.1
--- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
ვერულაშვილი ფატიმა
13-გასვლითი პრაქტიკა 2
---
4-12:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-549
---
1604.1-11604.2-1
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიულიშენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიული
მუხიგულიშვილი მიხეილი ნოზაძე გიორგი
01-52901-529.1
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
კახიანი ლია
01-529
---
5-13:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
გასიტაშვილი ლალი
01-406
--- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-529
---
8-16:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
01-322
9-17:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან
01-413
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1605
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-322
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ბაქანიძე შახი
01-532
--- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
მარღიშვილი ირაკლი
13-გასვლითი პრაქტიკა 3
---
4-12:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-549
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-414
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-407
8-16:00 --- მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-412
--- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან
01-410
--- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
01-322
9-17:00 --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ფოფხაძე ნათია
01-406
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1606
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-406
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
მარღიშვილი ირაკლი
13-გასვლითი პრაქტიკა 1
--- --- ---
4-12:00 --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-416
--- --- ---
5-13:00 --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
მსხილაძე ნინო
01-532
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-323
--- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
01-322
მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-407
8-16:00 მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-410
--- --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-409
9-17:00 --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-406
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1607
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
გოცაძე დალი
13-გასვლითი პრაქტიკა 8
--- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-410
4-12:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
--- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ქარუმიძე ზეინაბ
01-407
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-413
--- --- ---
7-15:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-323
--- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
01-322
---
8-16:00 --- --- მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-410
--- მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-413
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-409
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1608
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
წიქარიშვილი მალხაზ
13-გასვლითი პრაქტიკა 4
--- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-412
---
4-12:00 --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
მეტრეველი გელა
01-414
მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-410
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-411
7-15:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-323
--- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
01-322
---
8-16:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-414
--- --- --- მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-413
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-409
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1630
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) საკურსო
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
--- --- --- ---
3-11:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-222
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
01-323
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
ხაზალია კონსტანტინე
13-გასვლითი პრაქტიკა 7
--- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-513
---
6-14:00 --- --- ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-323
---
7-15:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
--- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-322
--- ---
8-16:00 --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ძოწენიძე მედეა
01-408
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1631
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ძოწენიძე მედეა
01-411
--- --- ---
3-11:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-513
--- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
01-323
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
თოფურია მარინე
13-გასვლითი პრაქტიკა
--- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) საკურსო
მარგალიტაძე იუნონა
01-206
--- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
---
6-14:00 --- ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-323
---
7-15:00 --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-322
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
თოფურია მარინე
01-226
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1632
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
კოდუა მანონი
01-222
--- ---
3-11:00 --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
კოდუა მანონი
13-გასვლითი პრაქტიკა 5
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
01-323
--- ---
4-12:00 --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ძოწენიძე მედეა
01-408
---
5-13:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-514
--- ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
---
6-14:00 --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-323
---
7-15:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-322
--- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
---
8-16:00 --- --- --- --- ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) საკურსო
მარგალიტაძე იუნონა
01-206
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1633
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
01-323
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ძოწენიძე მედეა
01-406
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
მარგალიტაძე იუნონა
13-გასვლითი პრაქტიკა 2
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-414
ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
6-14:00 --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-549
---
7-15:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
დალაქიშვილი გიორგი
01-206
--- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-512
---
8-16:00 --- ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) საკურსო
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-409
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1645
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-323
--- --- --- --- ---
3-11:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-323
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ქარქაშაძე ნათია
01-411
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
კუჭუხიძე დიმიტრი
13-გასვლითი პრაქტიკა 6
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-416
--- ---
4-12:00 ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-322
ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-318
--- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-409
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-318
--- ---
7-15:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-412
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1646
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-323
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ქარქაშაძე ნათია
01-408
--- --- --- ---
3-11:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-323
--- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
გიორგობიანი ოთარ
13-გასვლითი პრაქტიკა 6
---
4-12:00 ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-322
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-308
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-409
--- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
გიორგობიანი ოთარ
01-308
---
7-15:00 --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-416
--- ---
8-16:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-513
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1650
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-513
--- ---
3-11:00 --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ძოწენიძე მედეა
01-408
--- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
01-323
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
ჩიტიაშვილი გიორგი
13-გასვლითი პრაქტიკა 7
---
4-12:00 --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-206
--- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-549
---
7-15:00 ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-409
--- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
---
8-16:00 --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-409
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-318
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1651
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ძოწენიძე მედეა
01-406
--- ---
2-10:00 --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-416
--- ---
3-11:00 --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
01-323
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
ცინაძე ზაალ
13-გასვლითი პრაქტიკა 8
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-413
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-549
---
7-15:00 ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-409
--- --- ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-309
---
8-16:00 --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ცინაძე ზაალ
01-212
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
01-409
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1652
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ქარქაშაძე ნათია
01-412
--- --- --- ---
2-10:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-323
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ცინაძე ზაალ
01-212
--- --- --- ---
3-11:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-323
--- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
ცინაძე ზაალ
13-გასვლითი პრაქტიკა 8
--- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-318
--- --- --- ---
6-14:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-409
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
--- ---
7-15:00 ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-409
--- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-413
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1665
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ვარდიაშვილი მარიამ
01-410
--- --- --- ---
2-10:00 --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
--- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
რურუა ნუგზარ
01-681
--- ---
3-11:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
ხორავა ვასილ
13-გასვლითი პრაქტიკა 5
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-323
--- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-323
--- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
01-406
ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (QAXUZ01) ლექცია
ცეცხლაძე ეკატერინე
01-521
---
6-14:00 --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ხართიშვილი ია
01-412
ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (QAXUZ01) პრაქტიკული
ცეცხლაძე ეკატერინე
01-521
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1670
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ხართიშვილი ია
01-409
--- --- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-408
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-323
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
ელოშვილი ნანა
13-გასვლითი პრაქტიკა
--- ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (QAXUZ01) პრაქტიკული
ცეცხლაძე ეკატერინე
01-529
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-416
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-323
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
01-406
ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (QAXUZ01) ლექცია
ცეცხლაძე ეკატერინე
01-521
---
6-14:00 --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ელოშვილი ნანა
01-411
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1675
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-406
--- --- --- ---
3-11:00 საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) პრაქტიკა
ყურაშვილი აბესალომი
13-გასვლითი პრაქტიკა 6
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-323
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-416
--- --- ---
4-12:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
ხართიშვილი ია
01-409
--- ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (QAXUZ01) პრაქტიკული
ცეცხლაძე ეკატერინე
01-529
---
5-13:00 მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
01-323
--- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
01-406
ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (QAXUZ01) ლექცია
ცეცხლაძე ეკატერინე
01-521
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ყურაშვილი აბესალომი
01-676
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1700
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
1700.1-11700.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე მეძმარიაშვილი გიორგი
01-52901-529.1
--- --- ---
3-11:00 --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ხმელიძე თამაზ
01-521
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-410
--- მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) ლექცია
გურეშიძე გინა
01-533
---
4-12:00 ---
1700.1-11700.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე მეძმარიაშვილი გიორგი
01-527.101-527
--- --- --- ---
5-13:00 --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-521
--- მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) პრაქტიკული
გურეშიძე გინა
01-533
1700.1-11700.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიულიხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო დუმბაძე მარიამი
01-52701-527.1
---
6-14:00 --- --- ---
1700.1-11700.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
გოცაძე დალი მსხილაძე ნინო
01-40901-532
---
7-15:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-322
--- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
1700.1-11700.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
გოცაძე დალი მსხილაძე ნინო
01-40901-532
---
8-16:00 --- --- --- --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
სანიკიძე მამუკა
01-527
---
9-17:00 ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-527
--- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია
01-521
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1701
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-410
--- --- ---
2-10:00 --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-526
--- --- ---
3-11:00 ---
1701.1-11701.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო მეძმარიაშვილი გიორგი
01-52701-527.1
--- მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) პრაქტიკული
მახარობლიძე კახა
01-526
მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) ლექცია
გურეშიძე გინა
01-533
---
4-12:00 --- --- ---
1701.1-11701.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიულიხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო დუმბაძე მარიამი
01-52701-527.1
---
5-13:00 --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-521
---
1701.1-11701.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
გოცაძე დალი მსხილაძე ნინო
01-41301-532
--- ---
6-14:00 --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ხმელიძე თამაზ
01-521
---
1701.1-11701.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
გოცაძე დალი მსხილაძე ნინო
01-41301-532
--- ---
7-15:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-322
1701.1-11701.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე მეძმარიაშვილი გიორგი
01-52901-529.1
--- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
--- ---
8-16:00 ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო
01-526
--- --- --- --- ---
9-17:00 ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-527
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1702
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-408
---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე
01-526
--- მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) ლექცია
გურეშიძე გინა
01-533
---
4-12:00 --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
---
1702.1-11702.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
გოცაძე დალი მსხილაძე ნინო
01-41201-532
---
5-13:00 --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-521
--- ---
1702.1-11702.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
გოცაძე დალი მსხილაძე ნინო
01-41201-532
---
6-14:00 ---
1702.1-11702.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე მეძმარიაშვილი გიორგი
01-527.101-527
--- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
ცაკიაშვილი ალექსი
01-526
---
7-15:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-322
მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) პრაქტიკული
მახარობლიძე კახა
01-526
--- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
1702.1-11702.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
იაშვილი კონსტანტინე ცაკიაშვილი ალექსი
01-52901-529.1
---
8-16:00 --- ---
1702.1-11702.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიულიხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო ვერულაშვილი ფატიმა
01-521.101-521
--- ---
9-17:00 ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-527
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1703
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
1703.1-11703.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
ნოზაძე გიორგი მეძმარიაშვილი გიორგი
01-529.101-529
--- --- ---
2-10:00
1703.1-11703.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ჩიქოვანი არჩილ ფირყულაშვილი ლევან
01-30501-517
--- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-408
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-527
--- ---
3-11:00
1703.1-11703.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ჩიქოვანი არჩილ ფირყულაშვილი ლევან
01-30501-517
--- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
კახიანი ლია
01-529
--- ---
4-12:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-322
--- --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-527
მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) პრაქტიკული
მახარობლიძე კახა
01-526
---
5-13:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია
კახიანი ლია
01-529
--- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
--- ---
6-14:00
1703.1-11703.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო მეძმარიაშვილი გიორგი
01-527.101-527
--- ---
1703.1-11703.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიულიხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო მახარობლიძე კახა
01-527.101-527
მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) ლექცია
გურეშიძე გინა
01-535
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1704
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
1704.1-11704.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ჩიქოვანი არჩილ ფირყულაშვილი ლევან
01-30501-517
--- --- ---
2-10:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-406
---
1704.1-11704.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ჩიქოვანი არჩილ ფირყულაშვილი ლევან
01-30501-517
--- --- ---
3-11:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
კახიანი ლია
01-529
--- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
--- --- ---
4-12:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-322
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო
01-526
--- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-527
--- ---
5-13:00 რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია
კახიანი ლია
01-529
მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) პრაქტიკული
გურეშიძე გინა
01-535
---
1704.1-11704.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიულიხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
ვერულაშვილი ფატიმა მახარობლიძე კახა
01-521.101-521
--- ---
6-14:00 --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) ლექცია
გურეშიძე გინა
01-535
---
7-15:00
1704.1-11704.2-1
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიულილითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო მეძმარიაშვილი გიორგი
01-527.101-527
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
1704.1-11704.2-1
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიულირკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
ნოზაძე გიორგი ცაკიაშვილი ალექსი
01-529.101-529
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1705
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
01-416
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) პრაქტიკული
დოლიძე შალვა
01-409
--- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
გიორგაძე მარიამ
01-410
3-11:00 --- --- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
ზამბახიძე ლერი
01-414
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
დოლიძე შალვა
01-409
1705.1-11705.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ჩიქოვანი არჩილ ფიფია ლევან
01-30501-517
სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-532
4-12:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-322
--- --- შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-416
1705.1-11705.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ჩიქოვანი არჩილ ფიფია ლევან
01-30501-517
შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
01-416
5-13:00 სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-414
--- --- --- ---
6-14:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- --- --- --- სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი
01-517
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1706
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1706.1-11706.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან ტურძელაძე მალხაზ
01-51701-408
--- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) პრაქტიკული
დოლიძე შალვა
01-408
3-11:00 --- --- ---
1706.1-11706.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან ტურძელაძე მალხაზ
01-51701-408
--- სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-532
4-12:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-416
--- სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი
01-517
5-13:00 სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-414
--- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ხოზრევანიძე როსტომ
01-412
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
დოლიძე შალვა
01-409
6-14:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- --- --- --- შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
01-415
7-15:00 --- --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-323
8-16:00 --- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
01-416
--- --- --- ---
9-17:00 --- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
ზამბახიძე ლერი
01-416
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1707
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-532
3-11:00 --- ---
1707.1-11707.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ფიფია ლევან ტაბატაძე ნათია
01-51701-408
--- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი
01-517
4-12:00 --- შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-414
1707.1-11707.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ფიფია ლევან ტაბატაძე ნათია
01-51701-408
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) პრაქტიკული
ფიფია ლევან
01-517
---
6-14:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ხოზრევანიძე როსტომ
01-407
--- --- --- ---
7-15:00 სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-416
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
01-414
--- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-323
---
8-16:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- --- --- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
ზამბახიძე ლერი
01-414
---
9-17:00 შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-416
--- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) პრაქტიკული
ფიფია ლევან
01-517
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1708
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
1708.1-11708.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან ტაბატაძე ნათია
01-51701-410
--- --- --- სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-532
3-11:00 ---
1708.1-11708.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან ტაბატაძე ნათია
01-51701-410
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ხოზრევანიძე როსტომ
01-413
--- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) პრაქტიკული
დოლიძე შალვა
01-408
4-12:00 --- --- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
01-415
შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-415
--- ---
5-13:00 სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) პრაქტიკული
ფიფია ლევან
01-517
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
ზამბახიძე ლერი
01-414
--- ---
7-15:00 სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
01-416
--- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-323
---
8-16:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
დოლიძე შალვა
01-412
---
9-17:00 შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-416
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1730
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
01-412
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) საკურსო
საყვარელიძე ამირან
01-206
--- --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-226
--- ---
4-12:00 --- --- --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
01-206
--- ---
5-13:00 პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-226
--- --- ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
--- ---
6-14:00 წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-222
--- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ
01-226
--- ---
7-15:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-226
--- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ხოზრევანიძე როსტომ
01-406
--- ---
8-16:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
გოგოლაძე ავთანდილ
01-222
თბური რეჟიმები ჰ/ტ მშენებლობაში/პროექტი (AAC41701G2-LP) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
--- ---
9-17:00 --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) საკურსო
ახვლედიანი გიორგი
01-222
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1731
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
01-412
--- ---
2-10:00 --- --- --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-226
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) საკურსო
საყვარელიძე ამირან
01-206
--- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ხოზრევანიძე როსტომ
01-413
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
გოგოლაძე ავთანდილ
01-226
--- ---
5-13:00 პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-226
--- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
01-226
ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
--- ---
6-14:00 წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-222
--- --- ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-206
--- ---
7-15:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-226
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ
01-222
--- --- ---
8-16:00 წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) საკურსო
ახვლედიანი გიორგი
01-226
თბური რეჟიმები ჰ/ტ მშენებლობაში/პროექტი (AAC41701G2-LP) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1732
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
01-412
--- ---
2-10:00 --- --- --- ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-206
--- ---
3-11:00 --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი
01-206
--- ---
4-12:00 --- --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი
01-222
--- ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-226
5-13:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ხოზრევანიძე როსტომ
01-408
--- --- --- თბური რეჟიმები ჰ/ტ მშენებლობაში/პროექტი (AAC41701G2-LP) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე
01-222
6-14:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-226
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) საკურსო
კოდუა მანონი
01-222
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
კოხრეიძე ნინო
01-206
8-16:00 --- --- --- --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) ლექცია
კოდუა მანონი
01-222
---
9-17:00 --- --- --- --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-222
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1733
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი
01-226
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) საკურსო
ხაზალია კონსტანტინე
01-206
3-11:00 --- --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი
01-222
--- --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-226
4-12:00 --- --- --- --- ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
---
5-13:00 --- თბური რეჟიმები ჰ/ტ მშენებლობაში/პროექტი (AAC41701G2-LP) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
--- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-322
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
კოხრეიძე ნინო
01-206
6-14:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-226
--- --- ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-206
---
7-15:00 პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) საკურსო
კოდუა მანონი
01-222
--- --- --- ---
8-16:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ცხვარიაშვილი ვახტანგ
01-408
--- --- --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) ლექცია
კოდუა მანონი
01-222
---
9-17:00 --- --- --- --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-222
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1745
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომომარაგება (AAC45701G1) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) პრაქტიკული
კოპალიანი ალექსი
01-308
--- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-412
--- ---
5-13:00 --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-323
--- ---
6-14:00 ენერგოეფექტურობა და ენერგოდაზოგვა მშენებლობაში/პროექტი (AAC40101G2) საკურსო
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
--- ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომომარაგება (AAC45701G1) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
--- --- ---
7-15:00 --- --- გათბობა (HEATI01) პრაქტიკული
კოპალიანი ალექსი
01-309
--- გათბობა (HEATI01) საკურსო
კოპალიანი ალექსი
01-318
განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) ლექცია
კოპალიანი ალექსი
01-309
8-16:00 --- --- --- --- სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) პრაქტიკული
გოდერძიშვილი სოლომონი
01-318
სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) ლექცია
გრძელიშვილი მამული
01-309
9-17:00 --- --- --- --- სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) საკურსო
გრძელიშვილი მამული
01-309
გათბობა (HEATI01) ლექცია
კოპალიანი ალექსი
01-309
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1746
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომომარაგება (AAC45701G1) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- გათბობა (HEATI01) პრაქტიკული
კოპალიანი ალექსი
01-318
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-323
განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) პრაქტიკული
კოპალიანი ალექსი
01-309
---
6-14:00 გათბობა (HEATI01) საკურსო
კოპალიანი ალექსი
01-318
--- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-412
--- სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) საკურსო
გრძელიშვილი მამული
01-309
7-15:00 ენერგოეფექტურობა და ენერგოდაზოგვა მშენებლობაში/პროექტი (AAC40101G2) საკურსო
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
--- --- --- სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) პრაქტიკული
გოდერძიშვილი სოლომონი
01-309
განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) ლექცია
კოპალიანი ალექსი
01-309
8-16:00 --- --- ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომომარაგება (AAC45701G1) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი
01-309
--- --- სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) ლექცია
გრძელიშვილი მამული
01-309
9-17:00 --- --- --- --- --- გათბობა (HEATI01) ლექცია
კოპალიანი ალექსი
01-309
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1750
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
1750.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-212
--- --- --- --- ---
2-10:00
1750.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-212
--- --- --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-212
---
3-11:00 --- --- --- --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) საკურსო
ნაცვლიშვილი მარინა
01-218
წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-322
4-12:00 წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-212
--- --- --- --- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-323
5-13:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-322
---
6-14:00 ნაგებობების სანტექნიკური აღჭურვა/პროექტი (AAC30201G2) საკურსო
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-218
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212
--- --- --- ---
7-15:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ცხვარიაშვილი ვახტანგ
01-410
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-322
---
1750.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-212
--- ---
8-16:00 --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-323
---
1750.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-212
--- ---
9-17:00 --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1751
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
1751.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-218
--- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) საკურსო
ნაცვლიშვილი მარინა
01-218
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-222
2-10:00 --- ---
1751.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-218
--- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-218
3-11:00 --- --- --- --- --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-322
4-12:00 --- --- --- --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-218
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-323
5-13:00 --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212
--- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-322
---
6-14:00
1751.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-212
--- --- --- --- ---
7-15:00
1751.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-212
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-322
--- --- --- ---
8-16:00 ნაგებობების სანტექნიკური აღჭურვა/პროექტი (AAC30201G2) საკურსო
დენისოვა ირინა
01-218
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-323
--- --- --- ---
9-17:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ცხვარიაშვილი ვახტანგ
01-407
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1752
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-212
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-212
3-11:00
1752.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-218
--- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-218
--- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212
წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-322
4-12:00
1752.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-218
--- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-406
--- --- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-323
5-13:00 ---
1752.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-218
--- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-323
წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) საკურსო
ნაცვლიშვილი მარინა
01-218
---
6-14:00 ---
1752.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
დენისოვა ირინა
01-218
--- ნაგებობების სანტექნიკური აღჭურვა/პროექტი (AAC30201G2) საკურსო
დენისოვა ირინა
01-218
--- ---
7-15:00 --- წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-322
--- --- --- ---
8-16:00 --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-323
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1765
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა
01-409
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-323
რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია (CRWT101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-673
4-12:00 --- --- ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა (CIRT101) საკურსო
რურუა ნუგზარ
01-673
--- რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია (CRWT101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-673
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-673
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- რკინიგზის მიწის ვაკისი და ლიანდაგის მოწყობა (AAC46501G1-LP) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-673
7-15:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-412
--- ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა (CIRT101) ლექცია
რურუა ნუგზარ
01-673
--- ---
8-16:00 რკინიგზის მიწის ვაკისი და ლიანდაგის მოწყობა (AAC46501G1-LP) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-673
--- ---
1765.1-11765.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ირემაშვილი ინგა ნარეკლიშვილი თეა
01-51701-412
--- ---
9-17:00 --- --- ---
1765.1-11765.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ირემაშვილი ინგა ნარეკლიშვილი თეა
01-51701-412
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1770
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) საკურსო
ელოშვილი ნანა
01-408
--- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-406
---
2-10:00 საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) ლექცია
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
01-411
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა
01-409
---
1770.1-1
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური მასალები (MAP23101G1) ლაბორატორიული
ტატურაშვილი გურამ
01-412
--- ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-673
3-11:00 ---
1770.1-1
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური მასალები (MAP23101G1) ლაბორატორიული
ტატურაშვილი გურამ
01-412
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-323
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა (BHAPR01) პრაქტიკული
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-413
4-12:00 --- --- --- ---
1770.2-1
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური მასალები (MAP23101G1) ლაბორატორიული
ტატურაშვილი გურამ
01-410
5-13:00 --- --- --- ---
1770.2-1
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური მასალები (MAP23101G1) ლაბორატორიული
ტატურაშვილი გურამ
01-410
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური მასალები (MAP23101G1) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-413
7-15:00 --- --- --- --- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა (BHAPR01) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-410
8-16:00 --- ---
1770.1-11770.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
გოცაძე დალი ირემაშვილი ინგა
01-41101-517
--- --- ---
9-17:00 --- ---
1770.1-11770.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
გოცაძე დალი ირემაშვილი ინგა
01-41101-517
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1775
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა
01-409
--- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-408
---
3-11:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-323
---
4-12:00 --- რკინაბეტონის ხიდები (RCBRI01) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-676
--- --- სატრანსპორტო გვირაბების დაპროექტება და გაანგარიშების საფუძვლები (AAC42501G1-LP) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-676
---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- რკინაბეტონის ხიდები (RCBRI01) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი
01-676
--- --- სატრანსპორტო გვირაბების დაპროექტება და გაანგარიშების საფუძვლები (AAC42501G1-LP) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა
01-676
---
7-15:00 ---
1775.1-11775.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ირემაშვილი ინგა ნარეკლიშვილი თეა
01-51701-408
ხიდების მშენებლობის საფუძვლები (AAC43201G1-LP) ლექცია
ყურაშვილი აბესალომი
01-676
--- --- ---
8-16:00 ---
1775.1-11775.2-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსოსამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
ირემაშვილი ინგა ნარეკლიშვილი თეა
01-51701-408
--- ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-673
---
9-17:00 --- --- ხიდების მშენებლობის საფუძვლები (AAC43201G1-LP) პრაქტიკული
ყურაშვილი აბესალომი
01-676
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1800
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-514
--- ---
3-11:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
---
1800.1-11800.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი ნარეკლიშვილი თეა
01-305.101-305
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-514
--- ---
4-12:00
1800.1-11800.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ანდღულაძე შალვა წეროძე ხათუნა
02-60902-610
--- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-514
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
გოცაძე დალი
01-305
--- ---
5-13:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-605
--- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-548
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-323
---
6-14:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე ანა
01-549
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
მურღულია ნუგზარ
01-548
---
1800.1-11800.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან კუბლაშვილი მურმან
01-50201-501
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-416
---
7-15:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-323
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ტაბატაძე დემურ
01-420
--- ---
9-17:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-548
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1801
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00
1801.1-11801.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ანდღულაძე შალვა წეროძე ხათუნა
02-61102-610
--- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-414
--- ---
3-11:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
--- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-514
--- ---
4-12:00
1801.1-11801.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან კუბლაშვილი მურმან
01-50101-502
--- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
გოცაძე დალი
01-305
--- ---
5-13:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-605
--- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-548
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-323
---
6-14:00 არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-322
---
1801.1-11801.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი ნარეკლიშვილი თეა
01-30501-305.1
--- --- ---
7-15:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-323
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
მურღულია ნუგზარ
01-549
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-514
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი ლალი
01-420
---
8-16:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ტაბატაძე დემურ
01-420
--- --- --- ---
9-17:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-548
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1802
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-514
--- ---
2-10:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
--- ---
3-11:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
--- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-514
--- ---
4-12:00 არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-406
---
1802.1-11802.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ანდღულაძე შალვა წეროძე ხათუნა
02-61102-609
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
გოცაძე დალი
01-305
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-415
---
5-13:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-605
--- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-548
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-323
---
6-14:00 ---
1802.1-11802.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან კუბლაშვილი მურმან
01-50101-502
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
--- --- ---
7-15:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-323
1802.1-11802.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი ნარეკლიშვილი თეა
01-30501-305.1
--- --- ---
8-16:00 --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
მურღულია ნუგზარ
01-544
--- --- ---
9-17:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-548
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1803
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
---
1803.1-11803.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ანდღულაძე შალვა წეროძე ხათუნა
02-61102-612
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-514
--- ---
4-12:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
---
1803.1-11803.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი ნარეკლიშვილი თეა
01-30501-305.1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
გოცაძე დალი
01-305
1803.1-11803.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან კუბლაშვილი მურმან
01-50201-501
---
5-13:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-605
--- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-548
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-323
---
6-14:00 --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-414
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-514
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიშვილი ბიძინა
01-513
---
7-15:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ტაბატაძე დემურ
01-420
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-323
--- --- --- ---
8-16:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
მურღულია ნუგზარ
01-544
--- --- --- ---
9-17:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-548
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1804
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
წაქაძე ალექსანდრე
01-549
--- --- --- ---
2-10:00 ---
1804.1-11804.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-305.1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-548
---
3-11:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-549
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-322
--- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
01-548
---
4-12:00 ---
1804.1-11804.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან კუბლაშვილი მურმან
01-50101-502
--- --- --- ---
5-13:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ქიქოძე ნინო
01-411
--- --- --- ---
6-14:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-415
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-549
---
1804.1-11804.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ანდღულაძე შალვა წეროძე ხათუნა
02-61102-610
--- ---
7-15:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-548
--- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-305
--- ---
8-16:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-529
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-605
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1805
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
წაქაძე ალექსანდრე
01-544
---
2-10:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-548
---
3-11:00 ---
1805.1-11805.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან კუბლაშვილი მურმან
01-50101-502
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-322
--- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
01-548
---
4-12:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-549
--- --- --- ---
5-13:00 ---
1805.1-11805.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-305.101-305
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-414
--- --- ---
6-14:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-549
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიძე გიორგი
01-322
--- --- ---
7-15:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-548
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-529
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-305
--- ---
8-16:00 ---
1805.1-11805.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ანდღულაძე შალვა წეროძე ხათუნა
02-61002-609
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-605
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1806
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
წაქაძე ალექსანდრე
01-549
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-548
---
3-11:00 --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-414
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-322
--- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
01-548
---
4-12:00 --- ---
1806.1-11806.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან კუბლაშვილი მურმან
01-50101-502
--- --- ---
5-13:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-549
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიძე გიორგი
01-533
--- --- ---
6-14:00
1806.1-11806.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-305.1
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-549
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-529
--- --- ---
7-15:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-548
1806.1-11806.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
მამულაშვილი მანანა წეროძე ხათუნა
02-60902-612
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-305
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-605
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1807
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-548
---
3-11:00 --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
ბერიშვილი ბიძინა
01-322
--- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
01-548
---
4-12:00 მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
წაქაძე ალექსანდრე
01-548
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-416
--- --- ---
5-13:00
1807.1-11807.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-305.1
--- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-529
--- --- ---
6-14:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-549
1807.1-11807.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
მამულაშვილი მანანა წეროძე ხათუნა
02-61002-612
--- --- ---
7-15:00
1807.1-11807.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან კუბლაშვილი მურმან
01-50201-501
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-548
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-305
--- ---
8-16:00 --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ბერიძე გიორგი
01-323
--- --- ---
9-17:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-548
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
02-605
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1808
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-601
--- --- --- ---
2-10:00 --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-548
--- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-548
3-11:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-305
4-12:00
1808.1-11808.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-305.101-305
1808.1-11808.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე ბაგრატიონი ნინო
02-61002-609
--- --- --- ---
5-13:00 მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-517
--- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-514
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე ანა
01-548
---
7-15:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-548
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-414
1808.1-11808.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან კუბლაშვილი მურმან
01-50101-502
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
---
8-16:00 --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-529
--- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე მარიამ
01-409
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1809
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-601
--- --- --- ---
2-10:00 --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-548
---
1809.1-11809.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-305.101-305
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-548
3-11:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
---
1809.1-11809.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე ბაგრატიონი ნინო
02-61102-610
--- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-305
4-12:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
01-414
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ცხოვრებაშვილი გიორგი
01-517
--- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე ანა
01-544
---
5-13:00
1809.1-11809.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან კუბლაშვილი მურმან
01-50201-501
--- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-514
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-544
---
6-14:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-529
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
---
8-16:00 --- --- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე მარიამ
01-409
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1810
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-601
--- --- --- ---
2-10:00 --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-548
--- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-548
3-11:00
1810.1-11810.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე ბაგრატიონი ნინო
02-60902-610
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-305
4-12:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- --- --- ---
5-13:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-548
--- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-514
--- ---
6-14:00
1810.1-11810.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან კუბლაშვილი მურმან
01-50201-501
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ქიქოძე ნინო
01-517
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-544
--- ---
7-15:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
01-529
--- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-416
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
---
8-16:00
1810.1-11810.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-305.101-305
--- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე მარიამ
01-409
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1811
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
02-601
--- --- --- ---
2-10:00
1811.1-11811.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე ბაგრატიონი ნინო
02-61202-609
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-548
--- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-548
3-11:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-548
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
---
1811.1-11811.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-305.101-305
--- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-305
4-12:00 --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
ქიქოძე ნინო
01-408
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-514
1811.1-11811.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კუბლაშვილი მირიან კუბლაშვილი მურმან
01-50201-501
---
6-14:00 --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- ---
7-15:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ჯანყარაშვილი დავით
01-544
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
01-602
---
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-414
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე მარიამ
01-409
---
9-17:00 --- --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ნოზაძე გიორგი
01-526
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1812
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-517
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-323
3-11:00 --- --- --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ყიფიანი გელა
01-514
4-12:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ყიფიანი გელა
01-514
--- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
---
5-13:00 ---
1812.1-11812.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-602
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე დემურ
01-420
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-549
---
6-14:00 ---
1812.1-11812.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე ბაგრატიონი ნინო
02-61202-611
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქავთარაძე მაია
02-605
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ტაბატაძე დემურ
01-420
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
---
7-15:00 ---
1812.1-11812.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-305.101-305
--- --- --- ---
8-16:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-323
--- --- --- --- ---
9-17:00 საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
01-305
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-415
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1813
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-323
3-11:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ყიფიანი გელა
01-514
4-12:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-535
5-13:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-548
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-602
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-549
---
6-14:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
1813.1-11813.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-305.1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქავთარაძე მაია
02-605
---
1813.1-11813.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
---
7-15:00 ---
1813.1-11813.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე ბაგრატიონი ნინო
02-60902-610
--- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-414
---
8-16:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-323
--- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ყიფიანი გელა
01-514
---
9-17:00 საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
01-305
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1814
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1814.1-11814.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე ბაგრატიონი ნინო
02-61202-611
--- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-323
3-11:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ყიფიანი გელა
01-514
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-407
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი ლალი
01-549
1814.1-11814.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ყიფიანი გელა
01-514
4-12:00 ---
1814.1-11814.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-305.1
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
--- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
---
5-13:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-602
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-549
---
6-14:00 --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-416
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქავთარაძე მაია
02-605
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-323
--- --- --- --- ---
9-17:00 საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
01-305
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1815
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-323
3-11:00 ---
1815.1-11815.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-305.1
--- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ყიფიანი გელა
01-514
4-12:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-512
--- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
---
5-13:00 --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-602
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-549
---
6-14:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქავთარაძე მაია
02-605
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
---
7-15:00 ---
1815.1-11815.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
--- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ყიფიანი გელა
01-514
---
8-16:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-323
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-414
--- --- --- ---
9-17:00 საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
01-305
--- --- ---
1815.1-11815.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე ბაგრატიონი ნინო
02-61202-609
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1816
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-322
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-322
---
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-548
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-420
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ყიფიანი გელა
01-514
5-13:00 --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-416
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქავთარაძე მაია
02-605
--- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-602
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-413
6-14:00 ---
1816.1-11816.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
1816.1-11816.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ლეჟავა ხათუნა
01-30501-305.1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
01-305
---
7-15:00 --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- ---
8-16:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-420
--- --- ---
1816.1-11816.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე ბაგრატიონი ნინო
02-61002-612
---
9-17:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ყიფიანი გელა
01-514
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1817
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
1817.1-11817.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
გელეიშვილი ირინე წეროძე ხათუნა
02-61202-609
--- --- ---
3-11:00 --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე მარიამ
01-412
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-322
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-322
---
4-12:00 --- ---
1817.1-11817.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-548
--- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ყიფიანი გელა
01-514
5-13:00 --- --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქავთარაძე მაია
02-605
--- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-602
---
6-14:00 მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
01-305
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-420
7-15:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ყიფიანი გელა
01-514
--- --- ---
1817.1-11817.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ლეჟავა ხათუნა
01-30501-305.1
---
8-16:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-415
--- --- --- --- ---
9-17:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-420
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1818
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-420
--- ---
3-11:00 არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე მარიამ
01-512
--- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-322
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-322
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-420
4-12:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ნოზაძე გიორგი
01-526
--- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-548
--- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ყიფიანი გელა
01-514
5-13:00
1818.1-11818.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე წეროძე ხათუნა
02-60902-610
--- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქავთარაძე მაია
02-605
--- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-602
---
6-14:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-416
--- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
01-305
---
7-15:00 მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- --- ---
1818.1-11818.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
---
8-16:00 --- --- --- ---
1818.1-11818.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ლეჟავა ხათუნა
01-30501-305.1
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1819
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-420
---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-322
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე ჯუმბერ
01-322
---
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
01-548
1819.1-11819.2-1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიულისამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ მაღრაძე თინათინი
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ყიფიანი გელა
01-514
5-13:00 --- --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქავთარაძე მაია
02-605
1819.1-11819.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ლეჟავა ხათუნა
01-30501-305.1
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-602
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
01-420
6-14:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ნოზაძე გიორგი
01-526
--- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
01-305
---
7-15:00
1819.1-11819.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიულიგარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
ხელაშვილი მარინე წეროძე ხათუნა
02-61002-609
--- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
მალაღურაძე მარიამ
01-411
--- --- ---
8-16:00 --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-415
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1900
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 -- (--) -
X 10 4589
--- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-549
--- უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-414
---
3-11:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-413
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-409
1900.1-11900.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-407.101-407
---
4-12:00 ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-506
1900.1-11900.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-407.101-407
--- ---
5-13:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
ყიფიანი თებრო
01-549
--- --- ---
6-14:00
1900.1-11900.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბუაჩიძე ზაქარია კვინტრაძე ვახტანგ
04-330.104-330
1900.1-11900.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა მშვიდობაძე ია
01-30001-300.1
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-305
7-15:00
1900.1-11900.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბუაჩიძე ზაქარია კვინტრაძე ვახტანგ
04-330.104-330
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) ლექცია
ზერაგია დალი
01-410
--- ---
8-16:00 --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
--- --- ---
9-17:00 --- შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) პრაქტიკული
ზერაგია დალი
01-513
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1901
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- - (-) -
X 10 4589
---
2-10:00 --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-549
--- ---
3-11:00 --- --- თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-409
--- ---
4-12:00 ---
1911.1-1, 1986.1-1, 1919.1-1, 1901.1-1, 1912.1-1, 1910, 19801901.2-1
უცხოური ენა (რუსული) – B 1.2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკულიუცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან ქარდავა ნელი
01-52901-513
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-506
1901.1-11901.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჭირაქაძე არჩილ კასრაძე გრიგოლ
04-215.104-215
---
5-13:00 ---
1911.1-1, 1986.1-1, 1919.1-1, 1901.1-1, 1912.1-1, 1910, 19801901.2-1
უცხოური ენა (რუსული) – B 1.2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკულიუცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან ქარდავა ნელი
01-52901-513
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
ყიფიანი თებრო
01-549
1901.1-11901.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჭირაქაძე არჩილ კასრაძე გრიგოლ
04-215.104-215
---
6-14:00 ---
1901.1-11901.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა მშვიდობაძე ია
01-30001-300.1
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-407
--- ---
7-15:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-533
---
1911.1-1, 1901.1-11901.2-1, 1910
სოციოლოგიის შესავალი (DFGHJNM) ლექციაკულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
ნონიაშვილი კობა ცხადაძე ეკა
01-51301-323
---
8-16:00
1901.1-11901.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-407.101-407
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
1911.1-1, 1901.1-11901.2-1, 1910.2-1
სოციოლოგიის შესავალი (DFGHJNM) პრაქტიკულიკულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
მახათაძე ნატო ცხადაძე ეკა
01-40601-322
---
9-17:00 ---
1901.1-11901.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-407.101-407
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1902
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-549
1902.1-11902.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჭირაქაძე არჩილ კასრაძე გრიგოლ
04-215.104-215
-- (--) -
X 11 5896
---
3-11:00 --- --- თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-409
1902.1-11902.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჭირაქაძე არჩილ კასრაძე გრიგოლ
04-215.104-215
---
4-12:00 --- --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-506
--- ---
5-13:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-412
--- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
ყიფიანი თებრო
01-549
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-416
---
6-14:00 --- მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) პრაქტიკული
ჩუბინიძე თამარ
01-323
---
7-15:00 ---
1902.1-11902.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა მშვიდობაძე ია
01-300.101-300
მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) ლექცია
ჩუბინიძე თამარ
01-407ც
1902.1-11902.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-407.101-407
---
8-16:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-549
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
1902.1-11902.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-407.101-407
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1903
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- (---) -
X 11 5896
--- --- --- --- ---
2-10:00
1903.1-11903.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჩაგელიშვილი ლალი კასრაძე გრიგოლ
04-21504-215.1
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-549
--- --- ---
3-11:00
1903.1-11903.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჩაგელიშვილი ლალი კასრაძე გრიგოლ
04-21504-215.1
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-409
--- --- ---
4-12:00 --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-506
--- უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-533
---
5-13:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-408
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
ყიფიანი თებრო
01-549
1903.1-11903.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-40701-407.1
---
6-14:00 ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) ლექცია
ტალახაძე გია
01-512
1903.1-11903.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-40701-407.1
--- ---
7-15:00 ---
1903.1-11903.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა მშვიდობაძე ია
01-30001-300.1
--- --- ---
8-16:00 --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-549
9-17:00 --- --- ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) პრაქტიკული
ტალახაძე გია
01-514
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1904
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-323
--- --- ---
2-10:00 --- --- (---) -
X 12 56987
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-409
--- --- ---
3-11:00 --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-506
--- --- ---
4-12:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
01-548
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-408
---
6-14:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
1904.1-11904.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-33004-330.1
--- უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-414
7-15:00
1904.1-11904.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა მშვიდობაძე ია
01-30001-300.1
1904.1-11904.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-33004-330.1
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
01-549
1904.1-11904.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ნოზაძე მანანა
01-407.101-407
8-16:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-413
--- ---
1904.1-11904.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ნოზაძე მანანა
01-407.101-407
---
9-17:00 --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-407
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1905
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-323
--- --- (---) -
X 13 5874
---
2-10:00 --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-409
--- ---
3-11:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-412
--- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-506
--- უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-414
4-12:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
01-548
---
5-13:00
1905.1-11905.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა მშვიდობაძე ია
01-30001-300.1
--- --- --- ---
6-14:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
--- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-409
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-513
---
7-15:00 --- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
01-549
---
8-16:00 ---
1905.1-11905.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-33004-330.1
1905.1-11905.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ნოზაძე მანანა
01-40701-407.1
--- ---
9-17:00 ---
1905.1-11905.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-33004-330.1
1905.1-11905.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ნოზაძე მანანა
01-40701-407.1
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1906
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- (---) -
X 14 2698
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-323
--- --- ---
2-10:00 --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-409
1906.1-11906.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ტაბატაძე ირაკლი ბიჭიაშვილი ეკა
04-33004-330.1
--- ---
3-11:00 --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-506
1906.1-11906.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ტაბატაძე ირაკლი ბიჭიაშვილი ეკა
04-33004-330.1
--- ---
4-12:00 უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
01-420
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
01-548
--- --- ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) პრაქტიკული
ტალახაძე გია
01-513
5-13:00 ---
1906.1-11906.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა მშვიდობაძე ია
01-30001-300.1
1906.1-11906.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა კოკაია თეიმურაზ
01-407.101-407
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
01-513
6-14:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) პრაქტიკული
ჩუბინიძე თამარ
01-323
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ლოსაბერიძე მარინე
01-408
1906.1-11906.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ნოზაძე მანანა კოკაია თეიმურაზ
01-407.101-407
---
7-15:00 ---
1906.1-1, 1912.1-1, 19861902, 1912.2-1, 1906.2-1, 1910.2-1
ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) ლექციამსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) ლექცია
ტალახაძე გია ჩუბინიძე თამარ
01-40801-407ც
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-549
---
8-16:00 --- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-513
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1907
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1907.1-11907.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-407.101-407
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-323
--- --- ---
2-10:00 ---
1907.1-11907.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-407.101-407
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-409
--- - (-) -
X 14 2698
---
3-11:00 --- --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-506
--- ---
4-12:00 საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-408
--- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
01-548
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-549
---
5-13:00 --- --- უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
01-416
---
6-14:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
---
1907.1-11907.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა მშვიდობაძე ია
01-30001-300.1
---
7-15:00 --- --- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
01-549
---
8-16:00 --- ---
1907.1-11907.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ტაბატაძე ირაკლი ბიჭიაშვილი ეკა
04-330.104-330
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ლოსაბერიძე მარინე
01-413
---
9-17:00 --- ---
1907.1-11907.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ტაბატაძე ირაკლი ბიჭიაშვილი ეკა
04-330.104-330
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1908
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
01-410
1908.1-11908.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
წულუკიძე მანანა ბეროზაშვილი მანანა
04-41904-419.1
--- --- --- -- (--) -
X 15 1589
2-10:00
1908.1-11908.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
წულუკიძე მანანა ბეროზაშვილი მანანა
04-41904-419.1
--- --- ---
3-11:00 საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-410
--- --- უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
01-414
---
4-12:00 ---
1908.1-11908.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-407.101-407
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-322
1908.1-11908.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა გოგიჩაიშვილი იამზე
01-30001-300.1
5-13:00 ---
1908.1-11908.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-407.101-407
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-413
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
01-411
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
6-14:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-548
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
7-15:00 --- --- შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) ლექცია
ზერაგია დალი
01-410
--- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-506
8-16:00 --- --- --- შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) პრაქტიკული
თელია ქეთევან
01-408
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1909
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00
1909.1-11909.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-40701-407.1
--- --- --- --- - (-) -
X 16 4521
3-11:00
1909.1-11909.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-40701-407.1
1909.1-11909.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
წულუკიძე მანანა ბეროზაშვილი მანანა
04-41904-419.1
1909.1-11909.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა გოგიჩაიშვილი იამზე
01-300.101-300
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-413
---
4-12:00 ---
1909.1-11909.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
წულუკიძე მანანა ბეროზაშვილი მანანა
04-41904-419.1
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
ფალავანდიშვილი ლუკა
01-322
---
5-13:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
01-410
--- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
6-14:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-548
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
7-15:00 --- --- შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) ლექცია
ზერაგია დალი
01-410
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) პრაქტიკული
თელია ქეთევან
01-413
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-506
8-16:00 --- --- უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
01-414
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1910
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 -- (--) -
X 16 4521
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-411
--- --- --- ---
2-10:00 --- ---
1910.1-11910.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-407.101-407
---
3-11:00 --- --- ---
1910.1-11910.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-407.101-407
---
4-12:00 უცხოური ენა (რუსული) – B 1.2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-529
1910.1-11910.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბერიძე მანანა ტრაპაიძე ია
04-33004-330.1
--- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
მილაშვილი მზია
01-550
---
5-13:00
1910.1-11910.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბერიძე მანანა ტრაპაიძე ია
04-33004-330.1
--- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
01-548
6-14:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-548
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
7-15:00 ---
1900, 1910.1-1, 1909, 19081902, 1912.2-1, 1906.2-1, 1910.2-1
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) ლექციამსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) ლექცია
ზერაგია დალი ჩუბინიძე თამარ
01-41001-407ც
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
ცხადაძე ეკა
01-323
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-506
---
8-16:00 --- ---
1910.1-11901.2-1, 1910.2-11912.2-1, 1910.3-11910.4-1, 1911.3-1
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) პრაქტიკულიკულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკულიმსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) პრაქტიკულიტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
ზერაგია დალი ცხადაძე ეკა ჩუბინიძე თამარ მილაშვილი მზია
01-51201-32201-405ც01-550
--- ---
9-17:00 --- --- ---
1910.1-11910.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა გოგიჩაიშვილი იამზე
01-300.101-300
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1911
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 -- (--) -
X 13 5874
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-410
---
3-11:00 --- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-513
---
4-12:00
1911.1-1, 1986.1-1, 1919.1-1, 1901.1-1, 1912.1-1, 1910, 19801911.2-1
უცხოური ენა (რუსული) – B 1.2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკულიუცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან რატიანი ნანა
01-52901-415
1911.1-11911.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
სიხარულიძე მანანა ჩაჩხიანი ზურაბ
04-332.104-332
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
01-408
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
მილაშვილი მზია
01-550
---
5-13:00
1911.1-1, 1986.1-1, 1919.1-1, 1901.1-1, 1912.1-1, 1910, 19801911.2-1
უცხოური ენა (რუსული) – B 1.2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკულიუცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან რატიანი ნანა
01-52901-415
1911.1-11911.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
სიხარულიძე მანანა ჩაჩხიანი ზურაბ
04-332.104-332
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
---
6-14:00
1911.1-11911.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-407.101-407
--- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-548
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
---
7-15:00
1911.1-11911.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-407.101-407
---
1911.1-1, 1901.1-11911.2-11904, 1905, 1907, 1911.3-1
სოციოლოგიის შესავალი (DFGHJNM) ლექციაპოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) ლექციასაქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
ნონიაშვილი კობა რუხაძე რევაზ მესხია მარინე
01-51301-41201-549
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-506
---
8-16:00 --- ---
1911.1-1, 1901.1-11911.2-11910.4-1, 1911.3-1
სოციოლოგიის შესავალი (DFGHJNM) პრაქტიკულიპოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) პრაქტიკულიტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
მახათაძე ნატო რუხაძე რევაზ მილაშვილი მზია
01-40601-32301-550
--- ---
9-17:00 ---
1911.1-11911.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა გოგიჩაიშვილი იამზე
01-30001-300.1
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1912
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1912.1-11912.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო ესიავა რამაზ
04-33004-330.1
---
1912.1-11912.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ჯავახიშვილი ნათელა
01-411.101-411
--- ---
2-10:00 ---
1912.1-11912.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო ესიავა რამაზ
04-33004-330.1
---
1912.1-11912.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ჯავახიშვილი ნათელა
01-411.101-411
-- (--) -
X 15 1589
---
3-11:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
01-548
---
4-12:00 ---
1911.1-1, 1986.1-1, 1919.1-1, 1901.1-1, 1912.1-1, 1910, 19801912.2-1
უცხოური ენა (რუსული) – B 1.2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკულიუცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან ფალავანდიშვილი მეგი
01-52901-410
--- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ბაღათურია გურამი
01-513
---
5-13:00 ---
1911.1-1, 1986.1-1, 1919.1-1, 1901.1-1, 1912.1-1, 1910, 19801912.2-1
უცხოური ენა (რუსული) – B 1.2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკულიუცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან ფალავანდიშვილი მეგი
01-52901-410
--- ---
6-14:00 --- უცხოური ენა (გერმანული) – B1.2 (LEH17512G1-P) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა
01-411
--- თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
შაშვიაშვილი გიორგი
01-323
---
7-15:00 ---
1906.1-1, 1912.1-1, 19861902, 1912.2-1, 1906.2-1, 1910.2-1
ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) ლექციამსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) ლექცია
ტალახაძე გია ჩუბინიძე თამარ
01-40801-407ც
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ბაღათურია გურამი
01-409
---
8-16:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
1912.1-11912.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა გოგიჩაიშვილი იამზე
01-300.101-300
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
კლიმიაშვილი ალექსანდრე
01-549
1912.1-1, 1986.1-11912.2-1, 1910.3-1
ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) პრაქტიკულიმსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) პრაქტიკული
ტალახაძე გია ჩუბინიძე თამარ
01-51401-405ც
---
9-17:00 ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
01-548
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1913
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- -- (--) -
X 16 4521
--- --- ---
2-10:00 --- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-512
--- ---
3-11:00 ---
1913.1-11913.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო ბიჭიაშვილი ეკა
04-330.104-330
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
01-548
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ბაღათურია გურამი
01-512
---
4-12:00 ---
1913.1-11913.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო ბიჭიაშვილი ეკა
04-330.104-330
--- ---
5-13:00 --- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
01-411
1913.1-11913.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ჯავახიშვილი ნათელა
01-41101-411.1
---
6-14:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
კლიმიაშვილი ალექსანდრე
01-408
--- თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
შაშვიაშვილი გიორგი
01-323
1913.1-11913.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ჯავახიშვილი ნათელა
01-41101-411.1
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი
01-409
7-15:00 --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ბაღათურია გურამი
01-409
---
8-16:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
---
1913.1-11913.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა გოგიჩაიშვილი იამზე
01-30001-300.1
--- ---
9-17:00 ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
01-548
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1914
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
გაჩეჩილაძე როლანდ
01-548
--- -- (--) -
X 12 56987
2-10:00 --- --- ---
1914.1-11914.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ილურიძე დავით დეკანოსიძე შორენა
04-32604-326.1
3-11:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
01-548
1914.1-11914.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ილურიძე დავით დეკანოსიძე შორენა
04-32604-326.1
4-12:00 --- ---
1914.1-11914.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა გოგიჩაიშვილი იამზე
01-30001-300.1
--- ---
5-13:00 საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-512
---
1914.1-11914.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ჯავახიშვილი ნათელა
01-411.101-411
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
01-411
---
6-14:00 უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი
01-414
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ბაღათურია გურამი
01-512
1914.1-11914.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი ჯავახიშვილი ნათელა
01-411.101-411
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
შაშვიაშვილი გიორგი
01-323
---
7-15:00 --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ბაღათურია გურამი
01-409
---
8-16:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
--- --- --- ---
9-17:00 ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
01-548
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1915
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
1915.1-11915.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა გოგიჩაიშვილი იამზე
01-30001-300.1
--- -- (--) -
X 17 5846
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა
01-415
3-11:00 ---
1915.1-11915.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბუაჩიძე ზაქარია დეკანოსიძე შორენა
04-32604-326.1
1915.1-11915.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა კოკაია თეიმურაზ
01-411.101-411
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
01-548
4-12:00 ---
1915.1-11915.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ბუაჩიძე ზაქარია დეკანოსიძე შორენა
04-32604-326.1
1915.1-11915.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა კოკაია თეიმურაზ
01-411.101-411
--- ---
5-13:00 --- --- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
01-411
---
6-14:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
გაჩეჩილაძე როლანდ
01-517
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
შაშვიაშვილი გიორგი
01-323
---
7-15:00 საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-517
--- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ბაღათურია გურამი
01-409
---
8-16:00 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
--- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ბაღათურია გურამი
01-512
--- ---
9-17:00 ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
01-548
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1916
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 -- (--) -
X 18 32147
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა
01-415
--- --- ---
3-11:00 --- ---
1916.1-11916.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა გოგიჩაიშვილი იამზე
01-30001-300.1
---
4-12:00 ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
მილაშვილი მზია
01-550
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
სირანაშვილი ირაკლი
01-549
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
შაშვიაშვილი გიორგი
01-322
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
მილაშვილი მზია
01-550
---
5-13:00 --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-322
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
---
6-14:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-513
1916.1-11916.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯანელიძე არჩილ სირანაშვილი ირაკლი
04-33204-332.1
--- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-549
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
წიკლაური ზვიად
01-412
7-15:00
1916.1-11916.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯანელიძე არჩილ სირანაშვილი ირაკლი
04-33204-332.1
--- ---
8-16:00
1916.1-11916.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-41101-411.1
--- --- --- ---
9-17:00 ---
1916.1-11916.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-41101-411.1
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1917
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- -- (--) -
X 11 5896
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00
1917.1-11917.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-411.101-411
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
სირანაშვილი ირაკლი
01-549
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
შაშვიაშვილი გიორგი
01-322
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
მილაშვილი მზია
01-550
---
5-13:00
1917.1-11917.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
წულეისკირი გიორგი კოკაია თეიმურაზ
01-411.101-411
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
ოდიშელიძე ქეთევანი
01-420
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-322
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
---
6-14:00
1917.1-11917.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა გოგიჩაიშვილი იამზე
01-300.101-300
--- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-549
---
7-15:00 --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
მილაშვილი მზია
01-550
1917.1-11917.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯანელიძე არჩილ სირანაშვილი ირაკლი
04-33204-332.1
--- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-513
8-16:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
წიკლაური ზვიად
01-305
1917.1-11917.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯანელიძე არჩილ სირანაშვილი ირაკლი
04-33204-332.1
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1918
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
კვიტაიშვილი ნინო
01-412
--- --- -- (--) -
X 17 5846
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
მილაშვილი მზია
01-550
---
4-12:00 --- --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
სირანაშვილი ირაკლი
01-549
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
შაშვიაშვილი გიორგი
01-322
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
მილაშვილი მზია
01-550
5-13:00 ---
1918.1-11918.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯანელიძე არჩილ სირანაშვილი ირაკლი
04-33204-332.1
1918.1-11918.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
არეშიძე ნინა მშვიდობაძე ია
01-300.101-300
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-322
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
6-14:00 ---
1918.1-11918.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯანელიძე არჩილ სირანაშვილი ირაკლი
04-33204-332.1
--- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-410
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-549
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00
1918.1-11918.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია კოკაია თეიმურაზ
01-411.101-411
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ცანავა ცირა
01-410
--- --- ---
9-17:00
1918.1-11918.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია კოკაია თეიმურაზ
01-411.101-411
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1919
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- -- (--) -
X 18 32147
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 ---
1911.1-1, 1986.1-1, 1919.1-1, 1901.1-1, 1912.1-1, 1910, 19801919.2-1
უცხოური ენა (რუსული) – B 1.2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკულიუცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან კვიტაიშვილი ნინო
01-52901-409
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
სირანაშვილი ირაკლი
01-549
--- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
მილაშვილი მზია
01-550
5-13:00 ---
1911.1-1, 1986.1-1, 1919.1-1, 1901.1-1, 1912.1-1, 1910, 19801919.2-1
უცხოური ენა (რუსული) – B 1.2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკულიუცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან კვიტაიშვილი ნინო
01-52901-409
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-513
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-322
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
არეშიძე ნინა
01-514
6-14:00
1919.1-11919.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია კოკაია თეიმურაზ
01-41101-411.1
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-549
7-15:00
1919.1-11919.2-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკულისამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია კოკაია თეიმურაზ
01-41101-411.1
1919.1-11919.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯანელიძე არჩილ სირანაშვილი ირაკლი
04-332.104-332
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ცანავა ცირა
01-548
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
შაშვიაშვილი გიორგი
01-322
---
8-16:00
1919.1-11919.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიულისაინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი იამზე მშვიდობაძე ია
01-30001-300.1
1919.1-11919.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ჯანელიძე არჩილ სირანაშვილი ირაკლი
04-332.104-332
--- ---
9-17:00 --- --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
მილაშვილი მზია
01-550
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1680
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) პრაქტიკული
ხატელაშვილი ანა
01-532
--- ---
3-11:00 --- --- --- ფირმის საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BUA31701G2-LS) პრაქტიკული
ბაქრაძე მურმან
01-411
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-406
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) საკურსო
ჯავახიშვილი მარინა
01-532
--- საბანკო საქმე (BANKG07) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
01-406
7-15:00 --- საბანკო საქმე (BANKG07) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა
01-413
--- --- ფირმის საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BUA31701G2-LS) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-410
8-16:00 --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-532
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1780
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- უძრავი ქონების შეფასება და მართვა (SOS15312G1-LS) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-412
2-10:00 --- --- ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) პრაქტიკული
ბაქრაძე მურმან
01-406
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-406
---
3-11:00 --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და დაგეგმვა (AAC80701G1-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-512
უძრავი ქონების შეფასება და მართვა (SOS15312G1-LS) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-408
---
4-12:00 --- მშენებლობის მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფა და შესყიდვების ორგანიზება (AAC80601G1-LS) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-406
--- მშენებლობის ორგანიზაცია და დაგეგმვა (AAC80701G1-LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-407
---
5-13:00 --- მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (AAC82401G1) პრაქტიკული
ამყოლაძე თემურ
01-408
--- სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი 2 (AAC81701G1-LP) პრაქტიკული
ხოფერია გრიგორ
01-413
---
6-14:00 --- --- მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (AAC82401G1) საკურსო
ამყოლაძე თემურ
01-408
--- ---
7-15:00 --- მშენებლობის მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფა და შესყიდვების ორგანიზება (AAC80601G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-406
სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი 2 (AAC81701G1-LP) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-412
--- --- ---
8-16:00 --- მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (AAC82401G1) ლექცია
ამყოლაძე თემურ
01-409
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1880
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
მელქაძე თეიმურაზ
01-527
3-11:00 --- შესავალი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში (BUA75101G1-LS) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
01-412
--- შესავალი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში (BUA75101G1-LS) პრაქტიკული
ვარდიაშვილი მარიამ
01-406
---
4-12:00 --- სამშენებლო წარმოების/კომპანიების ოპერირება და მართვა (AAC82501G1-LS) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
01-411
--- --- ---
5-13:00 --- სამშენებლო ეთიკა, სამართალი და კონტრაქტები (AAC81301G1-LP) პრაქტიკული
ბოგვერაძე ლევან
01-413
--- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-527
6-14:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
დოლიძე შალვა
01-410
სამშენებლო ეთიკა, სამართალი და კონტრაქტები (AAC81301G1-LP) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
01-410
7-15:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) პრაქტიკული
ფიფია ლევან
01-517
---
8-16:00 სამშენებლო წარმოების/კომპანიების ოპერირება და მართვა (AAC82501G1-LS) პრაქტიკული
ჯინჭარაძე კობა
01-406
--- --- --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1980
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
1980.1-11980.2-1
მასალათა გამძლეობის საფუძვლები (EET72901G1) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობის საფუძვლები (EET72901G1) ლაბორატორიული
შალიტაური გიორგი ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-506.101-506
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ბიზნესის წარმოების საფუძვლები (BBSSC01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-513
--- --- ---
3-11:00 უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა
01-416
--- --- --- ---
4-12:00 უცხოური ენა (რუსული) – B 1.2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-529
თეორიული მექანიკა (კინემატიკა, კინეტიკა) (MAS40301G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-407
1980.1-11980.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ნაჭყებია დათო შოგირაძე მარინე
04-33004-330.1
--- ---
5-13:00
1980.1-11980.2-1
თეორიული მექანიკა (კინემატიკა, კინეტიკა) (MAS40301G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (კინემატიკა, კინეტიკა) (MAS40301G1-LPB) ლაბორატორიული
ჯიქიძე ლევან ქვარცხავა ლიანა
01-60401-604.1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
ნაჭყებია დათო
01-548
1980.1-11980.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
ნაჭყებია დათო შოგირაძე მარინე
04-33004-330.1
--- ---
6-14:00 არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები (BAP0106) საკურსო
მალაღურაძე მარიამ
01-406
უცხოური ენა (გერმანული) – B1.2 (LEH17512G1-P) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა
01-411
უცხოური ენა (ფრანგული) – B 1.2 (LEH18712G1-P) პრაქტიკული
ნარეშელაშვილი ეკა
01-514
--- ბიზნესის წარმოების საფუძვლები (BBSSC01) ლექცია
ხართიშვილი ია
01-322
---
7-15:00 თეორიული მექანიკა (კინემატიკა, კინეტიკა) (MAS40301G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-407
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
შაშვიაშვილი გიორგი
01-322
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
წიკლაური ზვიად
01-408
---
8-16:00 --- --- მასალათა გამძლეობის საფუძვლები (EET72901G1) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-420
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-548
---
9-17:00 --- --- მასალათა გამძლეობის საფუძვლები (EET72901G1) პრაქტიკული
ტაბატაძე დემურ
01-420
--- არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები (BAP0106) ლექცია
მალაღურაძე მარიამ
01-412
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1690
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- Бакалаврский проект (AAC08501R1) Курсовая работа/проект
გურეშიძე გინა
01-533
--- ---
3-11:00 Бакалаврский проект (AAC08501R1) Практика
გურეშიძე გინა
13-გასვლითი პრაქტიკა
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 Экономика в строительстве (AAC82101R1-LP) Практическая работа
ძოწენიძე მედეა
01-412
--- --- Экономика в строительстве (AAC82101R1-LP) Лекция
ძოწენიძე მედეა
01-406
---
6-14:00 --- --- --- Восстановление и усиление зданий и сооружений (RERSBR1) Курсовой проект
სანიკიძე მამუკა
01-527
---
7-15:00 --- --- Восстановление и усиление зданий и сооружений (RERSBR1) Лекция
სანიკიძე მამუკა
01-527
--- Исследования и испытания зданий и сооружений (BBSTSR1) Лабораторная работа
ბალანჩივაძე ლია
01-521
---
8-16:00 --- Исследования и испытания зданий и сооружений (BBSTSR1) Лекция
ბალანჩივაძე ლია
01-521
Восстановление и усиление зданий и сооружений (RERSBR1) Практическая работа
სანიკიძე მამუკა
01-527
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1790
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- Санитарно-техническое оборудование зданий (AAC42601R2-LP) Практическая работа
დენისოვა ირინა
01-212
--- ---
3-11:00 --- --- Основы гидротехнического строительства (HTMSA01) Лекция
საყვარელიძე ამირან
01-226
--- ---
4-12:00 --- --- Санитарно-техническое оборудование зданий (AAC42601R2-LP) Лекция
დენისოვა ირინა
01-212
--- ---
5-13:00 Технология возведения здании и сооружении (BUBRER1) Курсовой проект
ბაქანიძე შახი
01-532
Сейсмостойкость сооружений (EET77301R2-K) Курсовой проект
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-544
Основы управления строительством (COMFUR1) Практическая работа
ძოწენიძე მედეა
01-406
Основы гидротехнического строительства (HTMSA01) Практическая работа
საყვარელიძე ამირან
01-226
--- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 Технология возведения здании и сооружении (BUBRER1) Лекция
ბაქანიძე შახი
01-532
Строительная техническая экспертиза (AAC07201R1) Практическая работа
მეტრეველი გელა
01-415
--- Основы управления строительством (COMFUR1) Лекция
ძოწენიძე მედეა
01-411
---
8-16:00 Строительная техническая экспертиза (AAC07201R1) Лекция
მეტრეველი გელა
01-416
Технология возведения здании и сооружении (BUBRER1) Практическая работа
ბაქანიძე შახი
01-532
--- --- Строительная техническая экспертиза (AAC07201R1) Курсовой проект
მეტრეველი გელა
01-416
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1890
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- Строительные материалы 2 (RBUM2R1) Лабораторная работа
უგულავა ლიანა
01-305
--- --- --- ---
2-10:00 Сопротивление материалов 2 (STMA2R1) Лекция
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-544
Строительная механика (BULMER1) Практическая работа
გორგიძე დავით
01-412
--- --- --- ---
3-11:00 Сопротивление материалов 2 (STMA2R1) Курсовая работа
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-549
Строительная механика (BULMER1) Лекция
გორგიძე დავით
01-407
--- --- --- ---
4-12:00 Строительная механика (BULMER1) Курсовая работа
გორგიძე დავით
01-413
Статистические методы в строительстве (AAC30601R2) Практическая работа
გურეშიძე გინა
01-533
--- --- Тепло-газоснабжение и вентиляция (RHGSV01) Лекция
მეფარიშვილი ნანი
01-318
---
5-13:00 Основы архитектуры (INARCR6) Курсовой проект
მალაღურაძე მარიამ
01-407
--- --- --- Статистические методы в строительстве (AAC30601R2) Лекция
გურეშიძე გინა
01-535
---
6-14:00 --- --- --- --- Тепло-газоснабжение и вентиляция (RHGSV01) Практическая работа
მეფარიშვილი ნანი
01-308
---
7-15:00 Основы архитектуры (INARCR6) Лекция
მალაღურაძე მარიამ
01-413
--- --- Гидравлика (HYDRAR1) Лекция
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-226
---
8-16:00 --- --- --- Гидравлика (HYDRAR1) Лабораторная работа
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-304
--- ---
9-17:00 --- --- --- Гидравлика (HYDRAR1) Практическая работа
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-226
Строительные материалы 2 (RBUM2R1) Лекция
უგულავა ლიანა
01-305
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1990
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 Теоретическая механика (статика) (MAS38001R1-LPB) Лекция
გორგიძე დავით
01-514
--- -- (--) -
X 17 5846
--- --- Инженерная математика 2 (HHSH) Практическая работа
ხარიბეგაშვილი სერგო
01-305
2-10:00
1990.1-11990.2-1
Теоретическая механика (статика) (MAS38001R1-LPB) Лабораторная работаТеоретическая механика (статика) (MAS38001R1-LPB) Лабораторная работа
გორგიძე დავით ქვარცხავა ლიანა
01-60401-604.1
Инженерная геология и механика грунтов (EGASMR1) Лабораторная работа
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-300
--- ---
3-11:00 Теоретическая механика (статика) (MAS38001R1-LPB) Практическая работа
გორგიძე დავით
01-409
--- --- --- Инженерная математика 2 (HHSH) Лекция
ხარიბეგაშვილი სერგო
01-548
4-12:00
1990.1-11990.2-1
Философия (PHILO07-LS) Практическая работаИстория Грузии (GEHISR7) Практическая работа
ანდრიაშვილი რაგიმ ხოხობაშვილი თამარი
01-41001-513
Инженерная геология и механика грунтов (EGASMR1) Лекция
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-512
---
1990.1-11990.2-1
Строительное черчение (CEDRAR5) Практическая работаСтроительное черчение (CEDRAR5) Практическая работа
ბაციკაძე იოსებ ქისიშვილი ლია
01-538.101-538
---
5-13:00
1990.1-11990.2-1
Философия (PHILO07-LS) ЛекцияИстория Грузии (GEHISR7) Лекция
ანდრიაშვილი რაგიმ ხოხობაშვილი თამარი
01-41001-513
Физика 2.1 (FSGHDVNM) Лекция
თაქთაქიშვილი მიხეილ
01-512
---
1990.1-11990.2-1
Строительное черчение (CEDRAR5) Практическая работаСтроительное черчение (CEDRAR5) Практическая работа
ბაციკაძე იოსებ ქისიშვილი ლია
01-538.101-538
---
6-14:00 --- უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა
01-420
--- --- ---
7-15:00
1990.1-11990.2-1
Физика 2.1 (FSGHDVNM) Лабораторная работаФизика 2.1 (FSGHDVNM) Лабораторная работа
გიგინეიშვილი აკაკი თაქთაქიშვილი მიხეილ
04-32004-320.1
--- --- ---
8-16:00
1990.1-11990.2-1
Физика 2.1 (FSGHDVNM) Лабораторная работаФизика 2.1 (FSGHDVNM) Лабораторная работа
გიგინეიშვილი აკაკი თაქთაქიშვილი მიხეილ
04-32004-320.1
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკალავრიატი - პროგრამა წყალმომარაგების,წყალანირების სისტემების მშენებლობა(რუსულენოვანი) Automatic Group
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუ