საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფები

 

1500
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) პრაქტიკული
მეძმარიაშვილი გიორგი
01-526
მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-527
3-11:00 --- --- --- ---
1500.1-11500.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან შილაკაძე მიხეილ
01-401.101-401
4-12:00 --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების გამოყენებით (AAC00801G1-LP) პრაქტიკული
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-532
---
5-13:00 --- --- --- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
---
6-14:00 სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების გამოყენებით (AAC00801G1-LP) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-521
--- --- --- --- ---
7-15:00 სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-548
--- რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (AAC00701G1-LP) ლექცია
კახიანი ლია
01-529
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (AAC00701G1-LP) პრაქტიკული
კახიანი ლია
01-529
--- ---
9-17:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-512
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1501
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-517
---
1501.1-11501.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან შილაკაძე მიხეილ
01-401.101-401
2-10:00 --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (AAC00701G1-LP) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-526
--- --- მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-527
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების გამოყენებით (AAC00801G1-LP) პრაქტიკული
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-532
---
5-13:00 --- --- --- მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-529
---
6-14:00 სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების გამოყენებით (AAC00801G1-LP) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-521
--- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
--- ---
7-15:00 სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-548
--- რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (AAC00701G1-LP) ლექცია
კახიანი ლია
01-529
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1502
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-412
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
---
4-12:00 სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების გამოყენებით (AAC00801G1-LP) პრაქტიკული
ხმელიძე თამაზ
01-521
--- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-532
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-548
--- სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების გამოყენებით (AAC00801G1-LP) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-521
--- --- მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-527
8-16:00 --- მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-529
1502.1-11502.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან შილაკაძე მიხეილ
01-40101-401.1
--- --- ---
9-17:00 --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (AAC00701G1-LP) ლექცია
კახიანი ლია
01-529
--- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (AAC00701G1-LP) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-526
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1503
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების გამოყენებით (AAC00801G1-LP) პრაქტიკული
ხმელიძე თამაზ
01-521
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-514
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (AAC00701G1-LP) პრაქტიკული
მეძმარიაშვილი გიორგი
01-526
--- ---
6-14:00 მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) პრაქტიკული
ნაკვეთაური ნინო
01-529
--- --- ---
1503.1-11503.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან შილაკაძე მიხეილ
01-40101-401.1
7-15:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების გამოყენებით (AAC00801G1-LP) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-521
--- --- მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
01-527
8-16:00 --- --- --- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-323
---
9-17:00 --- --- რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (AAC00701G1-LP) ლექცია
კახიანი ლია
01-529
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
---
10-18:00 --- --- --- --- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-544
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1504
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობათა შემომფარგლავი კონსტრუქციების აგების ტექნოლოგია (AAC01101G1-LS) პრაქტიკული
სამხარაძე ლელა
01-413
3-11:00 --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ქორქია ქეთევან
01-535
---
4-12:00 --- --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ქორქია ქეთევან
01-535
---
5-13:00 --- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-415
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-544
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-416
ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) პრაქტიკული
ესაძე თამარ
01-408
---
6-14:00 --- შენობა-ნაგებობათა შემომფარგლავი კონსტრუქციების აგების ტექნოლოგია (AAC01101G1-LS) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
1504.1-11504.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან შილაკაძე მიხეილ
01-40101-401.1
--- ---
7-15:00 --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-414
--- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი
01-414
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
ჭურჭელაური ბადრი
01-416
---
8-16:00 --- --- --- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-323
---
9-17:00 ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) ლექცია
ესაძე თამარ
01-305
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1505
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ქორქია ქეთევან
01-535
--- ---
3-11:00 სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-414
--- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ქორქია ქეთევან
01-535
--- ---
4-12:00 სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-414
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) პრაქტიკული
ესაძე თამარ
01-406
--- --- ---
6-14:00 სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
შენობა-ნაგებობათა შემომფარგლავი კონსტრუქციების აგების ტექნოლოგია (AAC01101G1-LS) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- --- შენობა-ნაგებობათა შემომფარგლავი კონსტრუქციების აგების ტექნოლოგია (AAC01101G1-LS) პრაქტიკული
სამხარაძე ლელა
01-512
---
7-15:00 --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-414
--- --- ---
8-16:00 სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
ბერიძე ლია
01-416
--- --- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-323
---
9-17:00 ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) ლექცია
ესაძე თამარ
01-305
--- --- ---
1505.1-11505.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან შილაკაძე მიხეილ
01-401.101-401
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1506
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ქორქია ქეთევან
01-535
---
3-11:00 --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ქორქია ქეთევან
01-535
ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) პრაქტიკული
ესაძე თამარ
01-406
---
4-12:00 --- --- --- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
01-414
--- ---
5-13:00 --- --- --- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
ჭურჭელაური ბადრი
01-415
--- ---
6-14:00 --- შენობა-ნაგებობათა შემომფარგლავი კონსტრუქციების აგების ტექნოლოგია (AAC01101G1-LS) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა
01-416
--- --- ---
7-15:00 --- სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-414
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი
01-414
--- ---
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-322
--- ---
9-17:00 ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) ლექცია
ესაძე თამარ
01-305
---
1506.1-11506.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან შილაკაძე მიხეილ
01-40101-401.1
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-544
--- შენობა-ნაგებობათა შემომფარგლავი კონსტრუქციების აგების ტექნოლოგია (AAC01101G1-LS) პრაქტიკული
სამხარაძე ლელა
01-517
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1508
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
მარღიშვილი ირაკლი
01-408
3-11:00 --- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- ---
4-12:00 --- ---
1508.1-11508.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან შილაკაძე მიხეილ
01-40101-401.1
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-414
--- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
სანიკიძე ზაზა
01-602
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
---
7-15:00 სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
მანჯავიძე მზია
01-414
--- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა
01-502
---
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-322
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-414
---
9-17:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-517
--- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1509
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-412
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
1509.1-11509.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან შილაკაძე მიხეილ
01-401.101-401
3-11:00 --- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
მარღიშვილი ირაკლი
01-410
5-13:00 --- --- --- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-544
---
6-14:00 სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
მანჯავიძე მზია
01-414
--- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
სანიკიძე ზაზა
01-602
--- ---
7-15:00 --- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა
01-502
--- ---
8-16:00 სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
მანჯავიძე მზია
01-414
--- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-322
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
---
10-18:00 --- --- --- --- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
მანჯავიძე მზია
01-414
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1515
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-513
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ---
1515.1-11515.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ბაქრაძე დავით
01-401.101-401
--- ---
4-12:00 --- --- --- მწვანე მშენებლობა (AAC13005G1-LS) ლექცია
მილაშვილი მზია
01-550
--- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) საკურსო
კუპრეიშვილი შორენა
01-412
5-13:00 --- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
დოლიძე შალვა
01-408
მწვანე მშენებლობა (AAC13005G1-LS) პრაქტიკული
მილაშვილი მზია
01-550
--- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) პრაქტიკული
კეზევაძე ნინო
01-413
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
წეროძე შოთა
01-532
--- --- ---
8-16:00 --- --- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
--- --- ---
9-17:00 --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-323
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-532
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1516
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) საკურსო
კუპრეიშვილი შორენა
01-517
3-11:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-412
--- --- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
--- ---
4-12:00 --- --- მწვანე მშენებლობა (AAC13005G1-LS) ლექცია
მილაშვილი მზია
01-550
--- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) პრაქტიკული
კეზევაძე ნინო
01-513
5-13:00 მწვანე მშენებლობა (AAC13005G1-LS) პრაქტიკული
მილაშვილი მზია
01-550
--- --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
დოლიძე შალვა
01-514
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
წეროძე შოთა
01-532
--- --- ---
8-16:00 ---
1516.1-11516.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ბაქრაძე დავით
01-401.101-401
--- --- --- ---
9-17:00 --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-323
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-532
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1520
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) პრაქტიკული
ცაკიაშვილი ალექსი
01-526
2-10:00 --- --- --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ლებანიძე ალექსანდრე
01-529
3-11:00 --- --- --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-529
4-12:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია
01-521
---
5-13:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-517
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
---
7-15:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
წეროძე შოთა
01-532
1520.1-11520.2-1
გრაფიკული ნახატი (GRNX01) პრაქტიკულიგრაფიკული ნახატი (GRNX01) პრაქტიკული
ხასია რევაზ ცინცაძე გიორგი
01-402ა.101-402ა
--- ---
8-16:00 --- --- ---
1520.1-11520.2-1
გრაფიკული ნახატი (GRNX01) პრაქტიკულიგრაფიკული ნახატი (GRNX01) პრაქტიკული
ხასია რევაზ ცინცაძე გიორგი
01-402ა.101-402ა
--- ---
9-17:00 --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-323
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
1520.1-11520.2-1
გრაფიკული ნახატი (GRNX01) პრაქტიკულიგრაფიკული ნახატი (GRNX01) პრაქტიკული
ხასია რევაზ ცინცაძე გიორგი
01-402ა.101-402ა
--- ---
10-18:00 ---
1520.1-11520.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ბაქრაძე დავით
01-40101-401.1
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1525
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) პრაქტიკული
მახარობლიძე კახა
01-529
--- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-532
3-11:00 ---
1525.1-11525.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ბაქრაძე დავით
01-40101-401.1
--- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-529
4-12:00 --- --- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
--- --- ---
5-13:00 --- კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრონციპები (ICT11701G2) პრაქტიკული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-502
--- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-406
---
6-14:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ხუციშვილი გიორგი
01-529
--- სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) ლექცია
კახიანი ლია
01-529
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-323
--- ---
9-17:00 --- --- ---
1525.1-11525.2-1
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრონციპები (ICT11701G2) ლაბორატორიულიკომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრონციპები (ICT11701G2) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-50201-501
--- ---
10-18:00 --- --- ---
1525.1-11525.2-1
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრონციპები (ICT11701G2) ლაბორატორიულიკომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრონციპები (ICT11701G2) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-50201-501
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1526
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
1526.1-11526.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ბაქრაძე დავით
01-401.101-401
--- --- ---
2-10:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-406
სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-526
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-532
3-11:00 ---
1526.1-11526.2-1
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრონციპები (ICT11701G2) ლაბორატორიულიკომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრონციპები (ICT11701G2) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-50101-502
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
01-529
4-12:00 ---
1526.1-11526.2-1
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრონციპები (ICT11701G2) ლაბორატორიულიკომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრონციპები (ICT11701G2) ლაბორატორიული
კაპანაძე ზურაბ ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-50101-502
--- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-544
--- ---
5-13:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ხუციშვილი გიორგი
01-529
--- კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრონციპები (ICT11701G2) პრაქტიკული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-502
--- ---
6-14:00 --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) ლექცია
კახიანი ლია
01-529
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-323
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1530
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-532
3-11:00 --- --- --- ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-226
--- ---
4-12:00 ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33101G1-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-222
--- ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) საკურსო
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
--- ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
გოგოლაძე ავთანდილ
01-226
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-502
5-13:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-517
წყლის ტალღურ მოძრაობათა თეორიის ელემენტები (SWAVE01) ლექცია
კოდუა მანონი
01-222
წყლის ტალღურ მოძრაობათა თეორიის ელემენტები (SWAVE01) პრაქტიკული
კოდუა მანონი
01-222
---
6-14:00 ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33101G1-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
01-206
--- --- ---
7-15:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
მაღრაძე თინათინი
01-602
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1531
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- საზღვაო ტრანსპორტი და გადაზიდვები (SEATR01) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
--- --- ---
3-11:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- ---
4-12:00
1531.1-11531.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ბაქრაძე დავით
01-401.101-401
ჰიდრონაგებობებისა და სამშენებლო კონსტრუქციების თბური რეჟიმები (HTHCS01) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
--- საზღვაო ტრანსპორტი და გადაზიდვები (SEATR01) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
--- ---
5-13:00 ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
ახვლედიანი გიორგი
01-226
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ტაბატაძე ნათია
01-412
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ესაძე სერგო
01-527
ჰიდრონაგებობებისა და სამშენებლო კონსტრუქციების თბური რეჟიმები (HTHCS01) ლექცია
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
---
6-14:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-527
---
7-15:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
მაღრაძე თინათინი
01-602
--- --- --- ---
8-16:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-502
--- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-323
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1532
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) ლექცია
თოფურია მარინე
01-224
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- ---
4-12:00 სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-323
--- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ლუტიძე გიორგი
01-512
--- ---
5-13:00
1532.1-11532.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ბაქრაძე დავით
01-401.101-401
--- საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) საკურსო
თოფურია მარინე
01-224
--- --- ---
6-14:00 ჰიდრორესურსებით სარგებლობა და ჰ/ტ მშენებლობა (HRHE201) საკურსო
კოდუა მანონი
01-226
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-502
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-527
--- ---
7-15:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
მაღრაძე თინათინი
01-602
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
კოდუა მანონი
01-206
ჰიდრორესურსებით სარგებლობა და ჰ/ტ მშენებლობა (HRHE201) პრაქტიკული
კოდუა მანონი
01-206
--- ---
8-16:00 --- --- ჰიდრორესურსებით სარგებლობა და ჰ/ტ მშენებლობა (HRHE201) ლექცია
კოდუა მანონი
01-206
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ტაბატაძე ნათია
01-411
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1535
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1535.1-11535.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ბაქრაძე დავით
01-40101-401.1
--- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-502
4-12:00 სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-323
--- --- --- --- ---
5-13:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
მაღრაძე თინათინი
01-602
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე
01-527
--- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ტაბატაძე ნათია
01-412
1535.1-11535.2-1
შენობა-ნაგებობების დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (SHNAGDAPR01) ლაბორატორიულიშენობა-ნაგებობების დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (SHNAGDAPR01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-50201-501
6-14:00 --- შენობა-ნაგებობების დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (SHNAGDAPR01) ლექცია
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-602
--- ---
1535.1-11535.2-1
შენობა-ნაგებობების დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (SHNAGDAPR01) ლაბორატორიულიშენობა-ნაგებობების დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (SHNAGDAPR01) ლაბორატორიული
თოდუა მიხეილ ჩხიკვაძე კონსტანტინე
01-50201-501
7-15:00 --- --- --- --- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
იაშვილი კონსტანტინე
01-527
--- --- ---
10-18:00 --- --- შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
იაშვილი კონსტანტინე
01-527
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1540
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ---
1540.1-11540.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ბაქრაძე დავით
01-401.101-401
--- ---
2-10:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-502
--- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
--- ---
3-11:00 სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
მეტრეველი გელა
01-414
--- --- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
--- ---
4-12:00 სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-323
--- --- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
ბერიძე ლია
01-416
--- ---
5-13:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
მაღრაძე თინათინი
01-602
--- --- --- --- ---
6-14:00 ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-544
--- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ესაძე სერგო
01-527
--- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-527
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ესაძე სერგო
01-527
--- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ტაბატაძე ნათია
01-413
9-17:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-535
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1545
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები, ცივი და ცხელი წყალმომარაგების სისტემები (AAC42101G2-LP) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-411
--- ---
2-10:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-501
--- შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები, ცივი და ცხელი წყალმომარაგების სისტემები (AAC42101G2-LP) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-212
--- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ცაკიაშვილი ალექსი
01-526
5-13:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
მაღრაძე თინათინი
01-602
--- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
სამხარაძე ლელა
01-513
6-14:00 ---
1545.1-11545.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ხაჩიძე ნუგზარ
01-40101-401.1
--- --- ---
7-15:00 --- ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
მესტვირიშვილი შოთა
01-309
--- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-548
---
8-16:00 --- --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-535
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-529
9-17:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-535
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1550
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-514
--- ---
2-10:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
--- ---
3-11:00 --- --- შენობათა ენერგოეფექტურობა (AAC40101G2-LP) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-308
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა
01-501
--- --- --- --- ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-309
6-14:00 --- ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-308
--- --- --- ---
7-15:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
სანიკიძე ზაზა
01-602
--- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-548
1550.1-11550.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ხაჩიძე ნუგზარ
01-401.101-401
8-16:00 ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
გორდეზიანი ქეთევან
01-218
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ტაბატაძე ნათია
01-305
--- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-535
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- შენობათა ენერგოეფექტურობა (AAC40101G2-LP) პრაქტიკული
კოპალიანი ალექსი
01-309
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1551
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ცაკიაშვილი ალექსი
01-526
3-11:00 --- --- შენობათა ენერგოეფექტურობა (AAC40101G2-LP) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-308
--- --- ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-309
4-12:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-532
--- --- შენობათა ენერგოეფექტურობა (AAC40101G2-LP) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-309
5-13:00 --- --- --- --- ---
1551.1-11551.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ხაჩიძე ნუგზარ
01-401.101-401
6-14:00 --- ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-308
--- --- --- ---
7-15:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
სანიკიძე ზაზა
01-602
--- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-548
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-512
8-16:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა
01-502
--- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-535
9-17:00 ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
გორდეზიანი ქეთევან
01-218
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1555
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
სანიკიძე მამუკა
01-526
--- --- ---
2-10:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
სანიკიძე მამუკა
01-526
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-517
---
3-11:00 --- --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-412
--- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-527
4-12:00 წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-409
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-532
--- --- ---
1555.1-11555.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ხაჩიძე ნუგზარ
01-401.101-401
5-13:00 წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
01-407
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-548
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
სანიკიძე ზაზა
01-602
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა
01-501
--- --- --- ---
8-16:00 --- ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
მესტვირიშვილი შოთა
01-309
--- --- --- ---
9-17:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-535
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1565
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
სანიკიძე მამუკა
01-526
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
სანიკიძე მამუკა
01-526
--- --- ---
4-12:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-532
--- --- --- ---
5-13:00 --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-548
--- --- --- ---
6-14:00 სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) პრაქტიკული
ყურაშვილი აბესალომი
01-676
სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) ლექცია
ბეჟანიშვილი მალხაზი
01-408
--- --- --- ---
7-15:00
1565.1-11565.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ხაჩიძე ნუგზარ
01-40101-401.1
--- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
სამხარაძე ლელა
01-408
8-16:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა
01-501
--- --- ---
9-17:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
სანიკიძე ზაზა
01-602
--- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-529
10-18:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-535
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1570
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-529
--- --- ---
5-13:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-526
--- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-527
6-14:00 --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა
01-502
1570.1-11570.2-1
ხიდების ექსპლოატაციის საფუძვლები (EQSAF01) ლაბორატორიულიხიდების ექსპლოატაციის საფუძვლები (EQSAF01) ლაბორატორიული
დათუკიშვილი გივი კობახიძე კახაბერი
01-67301-681
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-410
7-15:00 ახალი რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (SDRW101) საკურსო
შალამბერიძე რევაზ
01-406
--- --- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-544
---
8-16:00 --- --- --- ახალი რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (SDRW101) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-406
ხიდების ექსპლოატაციის საფუძვლები (EQSAF01) ლექცია
დათუკიშვილი გივი
01-676
9-17:00 ხიდების ექსპლოატაციის საფუძვლები (EQSAF01) პრაქტიკული
კორგანოვი ალექსანდრე
01-676
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
სანიკიძე ზაზა
01-602
--- --- --- ---
10-18:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-535
--- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1575
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-529
--- --- ---
5-13:00 --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-548
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა
01-501
--- --- ---
6-14:00 --- რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია (CRWT101) პრაქტიკული
რურუა ნუგზარ
01-673
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-526
--- --- ---
7-15:00 --- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-544
--- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
მამარდაშვილი ალექსანდრა
01-526
8-16:00 --- --- --- ---
1575.1-11575.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
წულუკიძე ნოშრევან ხაჩიძე ნუგზარ
01-401.101-401
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-514
9-17:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
სანიკიძე ზაზა
01-602
--- რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია (CRWT101) ლექცია
რურუა ნუგზარ
01-673
---
10-18:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
01-535
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1600
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ბზიავა კონსტანტინე
01-412
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-409
--- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-548
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-411
---
4-12:00 --- --- --- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-549
--- ---
5-13:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-532
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-513
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-309
---
6-14:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-517
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ლუტიძე გიორგი
01-512
---
1600.1-11600.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი შილაკაძე მიხეილ
01-401.101-401
---
7-15:00 --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-323
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1601
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1601.1-11601.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი შილაკაძე მიხეილ
01-40101-401.1
--- --- --- ---
2-10:00 --- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
--- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-513
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-409
--- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-548
--- ---
4-12:00 შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-212
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ბზიავა კონსტანტინე
01-412
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-549
--- ---
5-13:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-532
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-513
--- ---
6-14:00 --- --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-308
--- --- ---
7-15:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ლუტიძე გიორგი
01-512
--- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-323
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1602
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
1602.1-11602.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი შილაკაძე მიხეილ
01-40101-401.1
--- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
--- ---
3-11:00 --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-409
--- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-548
--- ---
4-12:00 --- --- --- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-549
--- ---
5-13:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-532
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ბზიავა კონსტანტინე
01-212
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-513
--- ---
6-14:00 შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-309
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-413
--- --- ---
7-15:00 --- --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-323
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ლუტიძე გიორგი
01-512
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-409
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1603
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ბზიავა კონსტანტინე
01-410
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-548
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-322
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-323
---
5-13:00 --- --- --- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-323
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-514
6-14:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ლუტიძე გიორგი
01-514
--- --- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-544
---
7-15:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
--- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-412
--- --- ---
8-16:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-514
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-308
--- --- ---
10-18:00 --- ---
1603.1-11603.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი შილაკაძე მიხეილ
01-401.101-401
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1604
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-408
--- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-218
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-548
---
3-11:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-513
--- ---
4-12:00 --- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-322
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-323
---
5-13:00 ---
1604.1-11604.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი შილაკაძე მიხეილ
01-40101-401.1
--- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-323
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
--- --- --- --- ---
8-16:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-514
--- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ტაბატაძე დემურ
01-420
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ლუტიძე გიორგი
01-513
--- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-308
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1605
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-514
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-308
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-548
---
3-11:00 --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ლუტიძე გიორგი
01-512
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-218
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-322
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-323
5-13:00 --- --- --- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
01-323
--- ---
6-14:00 --- --- --- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ტაბატაძე დემურ
01-420
--- ---
7-15:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
--- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-407
--- ---
8-16:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ლუტიძე გიორგი
01-514
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00
1605.1-11605.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი შილაკაძე მიხეილ
01-40101-401.1
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1606
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514
--- --- --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-323
4-12:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი
01-512
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-413
--- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-323
5-13:00 შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ
01-408
--- --- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
01-409
6-14:00 --- --- --- --- --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-548
7-15:00 --- --- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ტაბატაძე დემურ
01-420
--- ---
8-16:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-409
---
10-18:00 --- --- --- ---
1606.1-11606.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი შილაკაძე მიხეილ
01-401.101-401
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1607
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი
01-512
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514
--- --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-323
4-12:00 წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-218
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514
--- --- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-323
5-13:00 --- --- --- --- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
01-409
6-14:00 --- --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-212
--- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-548
7-15:00 --- ---
1607.1-11607.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი შილაკაძე მიხეილ
01-40101-401.1
--- ---
8-16:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-544
--- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ
01-218
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1608
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-323
4-12:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514
--- --- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
შილაკაძე მიხეილ
01-323
5-13:00 --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-413
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი
01-411
--- --- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
01-409
6-14:00 --- --- --- --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-548
7-15:00 --- --- --- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ტაბატაძე დემურ
01-420
---
8-16:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ლუტიძე გიორგი
01-512
--- ---
9-17:00 --- --- ---
1608.1-11608.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი შილაკაძე მიხეილ
01-401.101-401
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-407
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ
01-218
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1630
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ
01-410
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-513
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-413
5-13:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
--- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-212
6-14:00 წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-323
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ჭოხონელიძე გუგა
01-513
--- ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
საყვარელიძე ამირან
01-226
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-322
7-15:00 სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-322
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ
01-322
--- ---
1630.1-11630.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი მამაჯანოვი იური
01-427.101-427
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1631
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ჭოხონელიძე გუგა
01-513
---
3-11:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-514
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
--- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
---
6-14:00 წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-323
--- --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-322
---
7-15:00 სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-322
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ
01-322
--- ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
საყვარელიძე ამირან
01-222
--- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-212
8-16:00 --- --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ
01-212
---
9-17:00 შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-212
1631.1-11631.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი მამაჯანოვი იური
01-42701-427.1
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1632
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
1632.1-11632.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი მამაჯანოვი იური
01-427.101-427
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
--- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ღარიბაშვილი ირმა
01-532
---
6-14:00 წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-323
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
--- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-322
---
7-15:00 სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-322
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ
01-322
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-218
---
8-16:00 შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
01-413
--- --- ---
9-17:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-409
--- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ
01-218
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1633
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-512
---
3-11:00 --- --- --- --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-322
4-12:00 --- --- --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-212
5-13:00 --- --- --- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-322
---
6-14:00 --- --- --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-323
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-407
--- --- --- --- ---
9-17:00 ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-206
--- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-513
1633.1-11633.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი მამაჯანოვი იური
01-42701-427.1
---
10-18:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-532
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1645
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან
01-407
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-218
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-322
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 ---
1645.1-11645.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი მამაჯანოვი იური
01-42701-427.1
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-322
--- ---
7-15:00 ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
გრძელიშვილი მამული
01-308
--- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ბახტაძე ნინო
01-513
--- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-409
8-16:00 შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ
01-549
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1646
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-322
--- --- ---
5-13:00 ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
გრძელიშვილი მამული
01-309
--- --- --- ---
6-14:00 შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-410
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-322
--- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-408
7-15:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ბახტაძე ნინო
01-513
--- ---
8-16:00 შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ
01-549
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან
01-411
--- --- --- ---
9-17:00
1646.1-11646.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
სუთიძე ლიანა მამაჯანოვი იური
01-42701-427.1
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1650
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-212
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-406
--- --- --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-322
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
ხატიური ხათუნა
01-412
--- --- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-322
---
6-14:00 შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-212
--- --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-323
---
7-15:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ჭოხონელიძე გუგა
01-514
1650.1-11650.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი მამაჯანოვი იური
01-42701-427.1
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-513
--- ---
10-18:00 --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-532
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1651
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-322
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-218
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-322
---
6-14:00 --- --- --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-323
---
7-15:00 ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
ხატიური ხათუნა
01-212
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-517
--- --- --- ---
8-16:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ჭოხონელიძე გუგა
01-512
--- ---
1651.1-11651.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი მამაჯანოვი იური
01-427.101-427
---
9-17:00 --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ჭოხონელიძე გუგა
01-513
--- ---
10-18:00 შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
გორდეზიანი ქეთევან
01-407
--- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-532
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1652
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-322
--- --- ---
5-13:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან
01-512
--- ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
ხატიური ხათუნა
01-212
---
6-14:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-322
--- ---
7-15:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
--- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-218
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ბახტაძე ნინო
01-513
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-212
---
8-16:00 შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ
01-549
1652.1-11652.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი მამაჯანოვი იური
01-42701-427.1
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1665
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-549
--- --- ---
2-10:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-535
--- --- ---
3-11:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-532
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-218
--- --- ---
4-12:00 --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-309
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ
01-218
--- --- ---
5-13:00 --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ
01-323
--- --- ---
6-14:00 --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-409
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ტაბატაძე დემურ
01-420
--- --- ---
7-15:00
1665.1-11665.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
სუთიძე ლიანა მამაჯანოვი იური
01-427.101-427
--- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან
01-412
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ
01-322
--- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
მაისურაძე გიორგი
01-535
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1670
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-549
--- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ცინაძე ზაალ
01-410
---
2-10:00 --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-409
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-535
--- ---
3-11:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-532
--- --- --- ---
4-12:00 ---
1670.1-11670.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
სუთიძე ლიანა მამაჯანოვი იური
01-42701-427.1
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან
01-517
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო
01-526
---
5-13:00 --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ
01-323
--- --- ---
6-14:00 --- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-409
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-309
--- --- --- --- ---
9-17:00 წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ
01-322
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
ტაბატაძე დემურ
01-420
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1675
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-549
--- --- ---
2-10:00 ---
1675.1-11675.2-1
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლაბორატორიული
სუთიძე ლიანა მამაჯანოვი იური
01-42701-427.1
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-535
--- ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
მხეიძე ომარ
01-544
---
3-11:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
01-532
--- შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
01-308
--- ---
4-12:00 --- --- --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
ბუკია სპარტაკ
01-410
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან
01-407
---
5-13:00 --- შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ
01-323
--- --- ---
6-14:00 წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
გვიშიანი ზურაბ
01-218
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
01-409
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
დუმბაძე მარიამი
01-526
--- --- --- --- ---
9-17:00 წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ
01-322
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1700
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-410
--- ---
2-10:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-413
--- --- --- ---
3-11:00
1700.1-11700.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა კვიციანი ტარიელ
01-604.101-604
--- --- --- --- ---
4-12:00
1700.1-11700.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
დანელია ზურაბ თოფურია მარინე
01-22401-224.1
--- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224
--- ---
5-13:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
გოცაძე დალი
01-305
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
მშვიდობაძე ია
01-300
--- --- ---
8-16:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
--- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
მურღულია ნუგზარ
01-507
---
9-17:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ხოჭოლავა ვლადიმერ
01-306
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-322
---
1700.1-11700.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ შალიტაური გიორგი
01-507.101-507
---
10-18:00 --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-549
---
1700.1-11700.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი უგულავა ლიანა
01-41301-305
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1701
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-410
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
მშვიდობაძე ია
01-300
--- --- ---
6-14:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-407
--- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224
--- --- ---
7-15:00
1701.1-11701.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
დანელია ზურაბ თოფურია მარინე
01-224.101-224
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
გოცაძე დალი
01-305
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
მურღულია ნუგზარ
01-507
--- --- ---
8-16:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
1701.1-11701.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ შალიტაური გიორგი
01-507.101-507
--- --- ---
9-17:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ხოჭოლავა ვლადიმერ
01-306
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-322
1701.1-11701.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა კვიციანი ტარიელ
01-604.101-604
--- ---
10-18:00 --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-549
1701.1-11701.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი უგულავა ლიანა
01-41301-305
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1702
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
მურღულია ნუგზარ
01-507
--- --- --- --- ---
4-12:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-411
--- --- --- --- ---
5-13:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
1702.1-11702.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი უგულავა ლიანა
01-41101-305
--- --- --- ---
6-14:00
1702.1-11702.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
დანელია ზურაბ თოფურია მარინე
01-224.101-224
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224
--- --- --- ---
7-15:00
1702.1-11702.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა კვიციანი ტარიელ
01-60401-604.1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
გოცაძე დალი
01-305
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-410
---
8-16:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
--- --- ---
9-17:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
მშვიდობაძე ია
01-300
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ხოჭოლავა ვლადიმერ
01-306
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-322
--- --- ---
10-18:00 --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-549
---
1702.1-11702.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ შალიტაური გიორგი
01-507.101-507
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1703
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-413
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 ---
1703.1-11703.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
გოცაძე დალი უგულავა ლიანა
01-40801-305
--- --- --- ---
5-13:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-506
--- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
მურღულია ნუგზარ
01-507
--- --- ---
6-14:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-407
1703.1-11703.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ შალიტაური გიორგი
01-50701-507.1
--- --- ---
7-15:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
მშვიდობაძე ია
01-300
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
გოცაძე დალი
01-305
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224
--- --- ---
8-16:00
1703.1-11703.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
დანელია ზურაბ თოფურია მარინე
01-224.101-224
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
01-514
1703.1-11703.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა კვიციანი ტარიელ
01-604.101-604
--- --- ---
9-17:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ხოჭოლავა ვლადიმერ
01-306
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
დანელია ზურაბ
01-322
--- --- ---
10-18:00 --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-549
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1704
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514
--- --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514
2-10:00 --- --- --- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-323
3-11:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
--- --- --- --- ---
4-12:00 საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-305
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- ---
1704.1-11704.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ზალიკაშვილი გიორგი თოფურია მარინე
01-224.101-224
--- ---
6-14:00 --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ბუქსიანიძე ამირან
01-507
1704.1-11704.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ლორთქიფანიძე მერაბ ნარეკლიშვილი თეა
01-40901-306
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224
--- ---
7-15:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ხოჭოლავა ვლადიმერ
01-549
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ვეკუა თამაზ
01-408
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-408
--- ---
8-16:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-323
--- --- ---
9-17:00 ---
1704.1-11704.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
ბუქსიანიძე ამირან გიორგობიანი რუსუდან
01-50701-507.1
--- --- --- ---
10-18:00 --- ---
1704.1-11704.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-60401-604.1
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1705
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514
2-10:00 --- --- --- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-323
3-11:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
--- --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514
4-12:00 საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-305
--- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224
---
5-13:00
1705.1-11705.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-604.101-604
1705.1-11705.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
ბუქსიანიძე ამირან გიორგობიანი რუსუდან
01-50701-507.1
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ვეკუა თამაზ
01-549
---
1705.1-11705.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ზალიკაშვილი გიორგი თოფურია მარინე
01-224.101-224
---
6-14:00 ---
1705.1-11705.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ლორთქიფანიძე მერაბ ნარეკლიშვილი თეა
01-30601-411
--- --- ---
7-15:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ხოჭოლავა ვლადიმერ
01-549
--- --- --- ---
8-16:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-323
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-413
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ბუქსიანიძე ამირან
01-507
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1706
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514
2-10:00 --- --- --- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-323
3-11:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
--- --- --- --- ---
4-12:00 საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-305
1706.1-11706.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ლორთქიფანიძე მერაბ ნარეკლიშვილი თეა
01-41201-409
--- --- --- ---
5-13:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224
--- --- --- ---
6-14:00
1706.1-11706.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-60401-604.1
--- --- --- --- ---
7-15:00
1706.1-11706.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
ბუქსიანიძე ამირან გიორგობიანი რუსუდან
01-50701-507.1
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ხოჭოლავა ვლადიმერ
01-549
--- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ვეკუა თამაზ
01-548
--- ---
8-16:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-323
--- --- ---
9-17:00
1706.1-11706.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ზალიკაშვილი გიორგი თოფურია მარინე
01-22401-224.1
--- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-413
--- ---
10-18:00 --- --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ბუქსიანიძე ამირან
01-507
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1707
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514
2-10:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-514
--- --- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ზალიკაშვილი გიორგი
01-323
3-11:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ბუქსიანიძე ამირან
01-506
--- --- --- --- ---
4-12:00 საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-305
--- --- --- --- ---
5-13:00
1707.1-11707.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
ბუქსიანიძე ამირან გიორგობიანი რუსუდან
01-50701-507.1
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ივანიძე დიანა
01-305
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-410
--- ---
7-15:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ხოჭოლავა ვლადიმერ
01-549
1707.1-11707.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ზალიკაშვილი გიორგი თოფურია მარინე
01-224.101-224
--- ---
8-16:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-323
1707.1-11707.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ლორთქიფანიძე მერაბ ნარეკლიშვილი თეა
01-30501-306
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224
--- ---
9-17:00 --- --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
ბუქსიანიძე ამირან
01-507
--- ---
10-18:00 --- --- ---
1707.1-11707.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-60401-604.1
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1708
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1708.1-11708.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
ნინიძე თენგიზ წაქაძე ალექსანდრე
01-507.101-507
--- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224
---
4-12:00 ---
1708.1-11708.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ნარიმანიძე ნინა თოფურია მარინე
01-224.101-224
--- ---
1708.1-11708.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-306.101-306
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-549
5-13:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
01-506
--- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-323
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-322
6-14:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო
01-548
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-549
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-413
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
9-17:00 --- --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-507
10-18:00 --- --- --- --- ---
1708.1-11708.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ციცქიშვილი ზურაბ მუხაშავრია სალომე
01-60401-604.1
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1709
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224
--- ---
4-12:00 ---
1709.1-11709.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ციცქიშვილი ზურაბ მუხაშავრია სალომე
01-604.101-604
1709.1-11709.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
ნინიძე თენგიზ წაქაძე ალექსანდრე
01-507.101-507
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-306
--- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-549
5-13:00
1709.1-11709.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-306.101-306
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
01-506
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-323
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-322
6-14:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო
01-548
--- ---
1709.1-11709.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ნარიმანიძე ნინა თოფურია მარინე
01-224.101-224
---
7-15:00 --- --- --- --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-411
8-16:00 --- --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-507
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1710
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224
--- --- ---
2-10:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-411
1710.1-11710.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
სურმავა აზა თოფურია მარინე
01-224.101-224
--- --- ---
3-11:00 ---
1710.1-11710.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ციცქიშვილი ზურაბ მუხაშავრია სალომე
01-604.101-604
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
--- --- ---
4-12:00 ---
1710.1-11710.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-30601-306.1
--- --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-549
5-13:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
01-506
--- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-323
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-322
6-14:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო
01-548
--- ---
1710.1-11710.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
ნინიძე თენგიზ გიორგობიანი რუსუდან
01-50701-507.1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-507
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-408
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1711
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
1711.1-11711.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-306.101-306
---
3-11:00 საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-408
--- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
თოფურია მარინე
01-224
--- --- ---
4-12:00 ---
1711.1-11711.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
სურმავა აზა თოფურია მარინე
01-224.101-224
---
1711.1-11711.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
ნინიძე თენგიზ სალუქვაძე იური
01-507.101-507
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-549
5-13:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
01-506
--- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-323
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-322
6-14:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო
01-548
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
წაქაძე ალექსანდრე
01-507
8-16:00 --- --- --- --- ---
1711.1-11711.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ციცქიშვილი ზურაბ მუხაშავრია სალომე
01-60401-604.1
9-17:00 --- --- --- --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-407
10-18:00 --- --- --- --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
გიორგიშვილი ოლღა
01-513
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1712
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-322
---
4-12:00 --- --- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
სურმავა აზა
01-408
---
5-13:00 --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ბაღათურია გურამი
01-407
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ბაღათურია გურამი
01-322
--- ---
6-14:00 --- ---
1712.1-11712.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ლოსაბერიძე მარინე ბაღათურია გურამი
01-60401-604.1
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ბახტაძე ნინო
01-513
---
7-15:00 საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-544
1712.1-11712.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ნარიმანიძე ნინა სურმავა აზა
01-304.101-304
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-306
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
გიორგობიანი რუსუდან
01-507
1712.1-11712.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ უგულავა ლიანა
01-30601-305
---
8-16:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ბახტაძე ნინო
01-513
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
--- --- ---
9-17:00 საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო
01-549
---
1712.1-11712.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
ტურაშვილი ვახტანგ გიორგობიანი რუსუდან
01-50701-507.1
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1713
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
გიორგობიანი რუსუდან
01-507
---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-322
---
4-12:00 --- --- --- ---
1713.1-11713.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ლოსაბერიძე მარინე ბაღათურია გურამი
01-604.101-604
---
5-13:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ბაღათურია გურამი
01-322
1713.1-11713.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ნარიმანიძე ნინა სურმავა აზა
01-304.101-304
---
6-14:00
1713.1-11713.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ უგულავა ლიანა
01-30601-305
--- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ბახტაძე ნინო
01-513
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ბახტაძე ნინო
01-513
---
7-15:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-306
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-306
--- --- ---
8-16:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
სურმავა აზა
01-411
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
--- --- ---
9-17:00 საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო
01-549
--- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ბაღათურია გურამი
01-407
--- --- ---
10-18:00 --- ---
1713.1-11713.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
ტურაშვილი ვახტანგ გიორგობიანი რუსუდან
01-507.101-507
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1714
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-322
---
4-12:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-305
--- --- ---
5-13:00 --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ბაღათურია გურამი
01-322
1714.1-11714.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
ტურაშვილი ვახტანგ გიორგობიანი რუსუდან
01-507.101-507
---
6-14:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ბაღათურია გურამი
01-408
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ბახტაძე ნინო
01-513
---
7-15:00 ---
1714.1-11714.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ლოსაბერიძე მარინე ბაღათურია გურამი
01-604.101-604
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-306
---
1714.1-11714.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ნარიმანიძე ნინა სურმავა აზა
01-304.101-304
---
8-16:00 --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
სურმავა აზა
01-410
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
---
1714.1-11714.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ უგულავა ლიანა
01-30601-305
---
9-17:00 საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო
01-549
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ბახტაძე ნინო
01-513
--- --- --- ---
10-18:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
გიორგობიანი რუსუდან
01-507
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1715
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ბაღათურია გურამი
01-411
---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-322
---
4-12:00 --- --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
გიორგობიანი რუსუდან
01-507
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-549
---
5-13:00 ---
1715.1-11715.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
სურმავა აზა ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-304.101-304
--- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ბაღათურია გურამი
01-322
---
6-14:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
სურმავა აზა
01-413
1715.1-11715.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ლოსაბერიძე მარინე ბაღათურია გურამი
01-604.101-604
--- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ბახტაძე ნინო
01-513
---
7-15:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-306
---
1715.1-11715.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
ტურაშვილი ვახტანგ გიორგობიანი რუსუდან
01-507.101-507
---
8-16:00
1715.1-11715.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ უგულავა ლიანა
01-30601-305
--- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
01-506
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
ბახტაძე ნინო
01-513
---
9-17:00 საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო
01-549
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1716
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-408
---
1716.1-11716.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
სალუქვაძე იური გიორგობიანი რუსუდან
01-507.101-507
--- ---
4-12:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-322
1716.1-11716.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-30601-306.1
1716.1-11716.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ნარიმანიძე ნინა ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-30401-304.1
--- ---
5-13:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
დუმბაძე მარიამი
01-526
--- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
01-306
--- --- ---
6-14:00 საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
01-409
--- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლიდა
01-322
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
გიორგობიანი რუსუდან
01-507
--- ---
7-15:00 --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
---
1716.1-11716.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
შალიტაური გიორგი ფაჩულია ვაჟა
01-60401-604.1
---
8-16:00 --- --- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
სურმავა აზა
01-407
---
9-17:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-323
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1717
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ---
1717.1-11717.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
სალუქვაძე იური გიორგობიანი რუსუდან
01-507.101-507
--- ---
3-11:00 --- --- ---
1717.1-11717.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ნარიმანიძე ნინა ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-30401-304.1
--- ---
4-12:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-322
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
01-306
--- --- ---
6-14:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე
01-526
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლიდა
01-322
--- --- ---
7-15:00
1717.1-11717.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-306.101-306
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
გიორგობიანი რუსუდან
01-507
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- --- ---
8-16:00 --- --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-526
--- --- ---
9-17:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-323
--- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
01-412
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-410
10-18:00
1717.1-11717.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
შალიტაური გიორგი ფაჩულია ვაჟა
01-604.101-604
--- --- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
სურმავა აზა
01-413
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1718
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1718.1-11718.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-30601-306.1
---
1718.1-11718.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
სალუქვაძე იური გიორგობიანი რუსუდან
01-507.101-507
---
4-12:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-322
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-409
---
5-13:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
01-306
--- ---
6-14:00 ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
დუმბაძე მარიამი
01-526
1718.1-11718.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ნარიმანიძე ნინა ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-30401-304.1
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლიდა
01-322
--- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
სურმავა აზა
01-413
---
7-15:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-413
--- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- --- ---
8-16:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
გიორგობიანი რუსუდან
01-507
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-526
--- --- ---
9-17:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-323
---
1718.1-11718.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
შალიტაური გიორგი ფაჩულია ვაჟა
01-60401-604.1
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1719
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ---
1719.1-11719.2-1
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
სალუქვაძე იური გიორგობიანი რუსუდან
01-507.101-507
--- ---
2-10:00 --- --- ---
1719.1-11719.2-1
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიულიჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
ნარიმანიძე ნინა ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-304.101-304
--- ---
3-11:00 ---
1719.1-11719.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ესაძე თამარ ლეჟავა ხათუნა
01-30601-306.1
--- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-409
--- ---
4-12:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-322
--- --- ---
5-13:00 --- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
მახარობლიძე კახა
01-526
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
01-306
--- --- ---
6-14:00 მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
გიორგობიანი რუსუდან
01-507
--- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლიდა
01-322
--- --- ---
7-15:00 --- --- მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-506
--- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-412
8-16:00
1719.1-11719.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
შალიტაური გიორგი ფაჩულია ვაჟა
01-604.101-604
--- ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-526
--- --- ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
სურმავა აზა
01-409
9-17:00 ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ
01-323
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1800
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
არაბიძე მანანა
01-323
--- --- --- ---
2-10:00 --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გეგეშიძე ნანა
02-520
--- --- --- ---
3-11:00
1800.1-11800.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ქევხიშვილი მაია
04-419.104-419
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-548
--- --- --- ---
4-12:00
1800.1-11800.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ქევხიშვილი მაია
04-419.104-419
--- --- --- --- ---
5-13:00 გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე
03-239
--- საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-409
1800.1-11800.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-410.101-410
---
1800.1-11800.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
კლდიაშვილი რევაზ ედილაშვილი თამარი
02-50502-505.1
6-14:00 --- --- უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-410
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) ლექცია
მესხია მარინე
01-409
---
1800.1-11800.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
კლდიაშვილი რევაზ ედილაშვილი თამარი
02-50502-505.1
7-15:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-549
--- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
გვასალია ბადრი
01-602
--- ---
8-16:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
გიორგაძე გივი
01-514
--- ---
9-17:00 --- ---
1800.1-11800.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
გაბეჩავა კალენიკე პაპავა დავით
03-12903-131
1800.1-11800.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია გვასალია ბადრი
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
---
10-18:00 --- --- --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გვასალია ბადრი
01-602
1800.1-11800.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია გვასალია ბადრი
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1801
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
არაბიძე მანანა
01-323
--- --- --- ---
2-10:00 --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გეგეშიძე ნანა
02-520
--- --- --- ---
3-11:00 --- ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-548
---
1801.1-11801.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
კლდიაშვილი რევაზ ედილაშვილი თამარი
02-50502-505.1
--- ---
4-12:00 --- --- უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-532
1801.1-11801.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
კლდიაშვილი რევაზ ედილაშვილი თამარი
02-50502-505.1
--- ---
5-13:00 გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე
03-239
1801.1-11801.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ქევხიშვილი მაია
04-419.104-419
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
ბიბილაური სოფიო
01-408
--- ---
6-14:00 ---
1801.1-11801.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ქევხიშვილი მაია
04-419.104-419
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გვასალია ბადრი
01-602
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) ლექცია
ტალახაძე გია
01-413
--- ---
7-15:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-549
1801.1-11801.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ძაძამია კახაბერ
03-24203-332
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
გიორგაძე გივი
01-548
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
გვასალია ბადრი
01-602
--- ---
8-16:00 --- ---
1801.1-11801.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია გვასალია ბადრი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
--- ---
9-17:00 --- --- ---
1801.1-11801.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია გვასალია ბადრი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
--- ---
10-18:00 --- --- ---
1801.1-11801.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-41001-410.1
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1802
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
არაბიძე მანანა
01-323
--- --- --- ---
2-10:00 --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გეგეშიძე ნანა
02-520
--- --- --- ---
3-11:00 --- ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-548
--- --- --- ---
4-12:00
1802.1-11802.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
გაბეჩავა კალენიკე პაპავა დავით
03-12903-131
1802.1-11802.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-410.101-410
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გვასალია ბადრი
01-602
--- --- ---
5-13:00 გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე
03-239
1802.1-11802.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა ედილაშვილი თამარი
02-505.102-505
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-409
--- --- ---
6-14:00 ---
1802.1-11802.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა ედილაშვილი თამარი
02-505.102-505
--- საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) ლექცია
მესხია მარინე
01-409
--- ---
7-15:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-549
---
1802.1-11802.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ქევხიშვილი მაია
04-41904-419.1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
გვასალია ბადრი
01-602
1802.1-11802.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია გვასალია ბადრი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
უცხოური ენა (რუსული 1) (FLNR107-P) პრაქტიკული
ინასარიძე მანანა
01-306
8-16:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
გიორგაძე გივი
01-548
---
1802.1-11802.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ქევხიშვილი მაია
04-41904-419.1
---
1802.1-11802.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია გვასალია ბადრი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1803
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
არაბიძე მანანა
01-323
--- --- --- ---
2-10:00 --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გეგეშიძე ნანა
02-520
--- --- --- ---
3-11:00 --- ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-548
--- --- --- ---
4-12:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
გიორგაძე გივი
01-549
--- --- --- ---
5-13:00 გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე
03-239
--- სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
შონია მურადი
01-412
--- ---
6-14:00 ---
1803.1-11803.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-410.101-410
--- სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
შონია მურადი
01-414
---
1803.1-11803.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ძაძამია კახაბერ
03-24203-332
7-15:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-549
1803.1-11803.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა ედილაშვილი თამარი
02-505.102-505
--- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
გვასალია ბადრი
01-602
--- ---
8-16:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გვასალია ბადრი
01-602
1803.1-11803.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა ედილაშვილი თამარი
02-505.102-505
--- --- --- უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
ჩაგანავა ნინო
01-305
9-17:00
1803.1-11803.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია გვასალია ბადრი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
---
1803.1-11803.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ქევხიშვილი მაია
04-41904-419.1
--- ---
10-18:00
1803.1-11803.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია გვასალია ბადრი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
---
1803.1-11803.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
კვინტრაძე ვახტანგ ქევხიშვილი მაია
04-41904-419.1
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1804
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
ჩაგანავა ნინო
01-306
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
--- --- --- --- ---
5-13:00 მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
კვინიკაძე ზურაბ
01-322
--- საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-409
1804.1-1, 1816.3-1, 18031804.2-1, 1808.2-1, 1809.2-11801, 1816.1-1, 1804.3-11809.3-1, 1880.1-1, 1804.4-1, 1808.3-1
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკულიფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) პრაქტიკულიგამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკულიპოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
შონია მურადი ვადაჭკორია შოთა 1016010830ბიბილაური სოფიო რუხაძე რევაზ
01-41201-40601-40801-411
--- ---
6-14:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-407
1800, 1809.1-1, 1808.1-1, 1804.1-1, 18021808.2-1, 1809.2-1, 1804.2-11808.3-1, 1804.3-1, 1809.3-1, 1880.1-11816.2-1, 1803, 1804.4-11801, 1816.1-1, 1804.5-1
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) ლექციაფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) ლექციაპოლიტოლოგია (POL0007) ლექციასოციოლოგია (APS00R7) ლექციაგამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) ლექცია
მესხია მარინე ვადაჭკორია შოთა 1016010830რუხაძე რევაზ შონია მურადი ტალახაძე გია
01-40901-41101-40601-41401-413
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
---
7-15:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-549
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
კილასონია ნინო
02-520
1804.1-11804.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
კლდიაშვილი რევაზ მამისეიშვილი მაია
02-50502-505.1
8-16:00 ---
1804.1-11804.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
გაბეჩავა კალენიკე პაპავა დავით
03-12903-131
1804.1-11804.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
--- ---
1804.1-11804.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
კლდიაშვილი რევაზ მამისეიშვილი მაია
02-50502-505.1
9-17:00 ---
1804.1-11804.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
შოგირაძე მარინე ქევხიშვილი მაია
04-419.104-419
1804.1-11804.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე
03-239
--- ---
10-18:00 ---
1804.1-11804.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
შოგირაძე მარინე ქევხიშვილი მაია
04-419.104-419
1804.1-11804.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
კვინიკაძე ზურაბ ნოზაძე მანანა
01-41101-411.1
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1805
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
1805.1-11805.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
კლდიაშვილი რევაზ მამისეიშვილი მაია
02-505.102-505
3-11:00 --- --- --- --- ---
1805.1-11805.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
კლდიაშვილი რევაზ მამისეიშვილი მაია
02-505.102-505
4-12:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-512
--- --- უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-548
5-13:00 მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
კვინიკაძე ზურაბ
01-322
--- --- ---
6-14:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
---
1805.1-11805.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
--- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
---
7-15:00 ---
1805.1-11805.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
შოგირაძე მარინე ქევხიშვილი მაია
04-419.104-419
1805.1-11805.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-549
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
კილასონია ნინო
02-520
---
8-16:00 ---
1805.1-11805.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
შოგირაძე მარინე ქევხიშვილი მაია
04-419.104-419
--- --- --- ---
9-17:00 ---
1805.1-11805.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ძაძამია კახაბერ
03-24203-332
1805.1-11805.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
კვინიკაძე ზურაბ ნოზაძე მანანა
01-41101-411.1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე
03-239
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1806
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ---
1806.1-11806.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
---
2-10:00 --- --- --- ---
1806.1-11806.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
---
3-11:00 უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-306
--- --- --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
---
4-12:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-548
---
5-13:00 მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
კვინიკაძე ზურაბ
01-322
1806.1-11806.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
შოგირაძე მარინე ჟღენტი მაია
04-228.1(სპეც ლაბ)04-228(სპეც ლაბ)
---
1806.1-11806.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
იმნაძე ნინო მამისეიშვილი მაია
02-50402-504.1
---
6-14:00 ---
1806.1-11806.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
შოგირაძე მარინე ჟღენტი მაია
04-228.1(სპეც ლაბ)04-228(სპეც ლაბ)
---
1806.1-11806.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
იმნაძე ნინო მამისეიშვილი მაია
02-50402-504.1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
---
7-15:00
1806.1-11806.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
კვინიკაძე ზურაბ სილოგავა მედეა
01-41101-411.1
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-549
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
კილასონია ნინო
02-520
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე
03-239
--- ---
10-18:00 --- --- ---
1806.1-11806.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
გაბეჩავა კალენიკე პაპავა დავით
03-12903-131
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1807
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
1807.1-11807.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
კილასონია ნინო ლეჟავა ანერი
02-504.102-504
--- --- --- --- ---
2-10:00
1807.1-11807.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
კილასონია ნინო ლეჟავა ანერი
02-504.102-504
--- --- --- --- ---
3-11:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
1807.1-11807.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
შოგირაძე მარინე ჟღენტი მაია
04-228.1(სპეც ლაბ)04-228(სპეც ლაბ)
--- --- --- ---
4-12:00 ---
1807.1-11807.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
შოგირაძე მარინე ჟღენტი მაია
04-228.1(სპეც ლაბ)04-228(სპეც ლაბ)
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
გოგოლაძე ნინო
01-548
--- ---
1807.1-11807.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
5-13:00 მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
კვინიკაძე ზურაბ
01-322
--- კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
თავდიშვილი მურმან
01-413
---
1807.1-11807.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
6-14:00
1807.1-11807.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
კვინიკაძე ზურაბ სილოგავა მედეა
01-411.101-411
--- --- კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
თავდიშვილი მურმან
01-407
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-305
7-15:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
გიორგაძე გივი
01-549
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
კილასონია ნინო
02-520
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე
03-239
--- ---
10-18:00 --- --- ---
1807.1-11807.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ძაძამია კახაბერ
03-24203-332
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1808
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ---
1808.1-11808.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
შოგირაძე მარინე წულუკიძე მანანა
04-228.1(სპეც ლაბ)04-228(სპეც ლაბ)
---
2-10:00 --- --- --- ---
1808.1-11808.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
შოგირაძე მარინე წულუკიძე მანანა
04-228.1(სპეც ლაბ)04-228(სპეც ლაბ)
---
3-11:00 --- --- ---
1808.1-11808.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
--- ---
4-12:00 --- ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-548
---
1808.1-11808.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
--- ---
5-13:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
შულაია დაზმირ
01-306
---
1809.1-1, 1808.1-11804.2-1, 1808.2-1, 1809.2-11809.3-1, 1880.1-1, 1804.4-1, 1808.3-1
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკულიფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) პრაქტიკულიპოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
მესხია მარინე ვადაჭკორია შოთა 1016010830რუხაძე რევაზ
01-40701-40601-411
--- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
შულაია დაზმირ
01-306
6-14:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ნოზაძე ნინო
01-549
---
1800, 1809.1-1, 1808.1-1, 1804.1-1, 18021808.2-1, 1809.2-1, 1804.2-11808.3-1, 1804.3-1, 1809.3-1, 1880.1-1
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) ლექციაფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) ლექციაპოლიტოლოგია (POL0007) ლექცია
მესხია მარინე ვადაჭკორია შოთა 1016010830რუხაძე რევაზ
01-40901-41101-406
---
7-15:00 --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გიორგაძე თამარ
02-520
---
1808.1-11808.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ იმნაძე ნინო
02-505.102-505
--- უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
გოგოლაძე ნინო
01-544
8-16:00 გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ
03-239
--- ---
1808.1-11808.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ იმნაძე ნინო
02-505.102-505
---
9-17:00 ---
1808.1-11808.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
პაპავა დავით ინაძე რამაზ
03-13103-129
---
1808.1-11808.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ნოზაძე ნინო სილოგავა მედეა
01-412.101-412
--- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
კვაჭაძე თამარ
01-602
10-18:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-602
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1809
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
კვაჭაძე თამარ
01-602
--- --- --- ---
2-10:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
შულაია დაზმირ
01-549
--- --- --- ---
3-11:00 ---
1809.1-11809.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
--- --- ---
4-12:00 --- ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-548
1809.1-11809.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
--- --- ---
5-13:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
შულაია დაზმირ
01-306
1809.1-11809.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ მაისურაძე ნელი
02-505.102-505
1809.1-1, 1808.1-11804.2-1, 1808.2-1, 1809.2-11809.3-1, 1880.1-1, 1804.4-1, 1808.3-1
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკულიფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) პრაქტიკულიპოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
მესხია მარინე ვადაჭკორია შოთა 1016010830რუხაძე რევაზ
01-40701-40601-411
--- ---
6-14:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ნოზაძე ნინო
01-549
1809.1-11809.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ მაისურაძე ნელი
02-505.102-505
1800, 1809.1-1, 1808.1-1, 1804.1-1, 18021808.2-1, 1809.2-1, 1804.2-11808.3-1, 1804.3-1, 1809.3-1, 1880.1-1
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) ლექციაფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) ლექციაპოლიტოლოგია (POL0007) ლექცია
მესხია მარინე ვადაჭკორია შოთა 1016010830რუხაძე რევაზ
01-40901-41101-406
---
1809.1-11809.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
ნაჭყებია დათო წულუკიძე მანანა
04-230(სპეც. ლაბ)04-230.1(სპეც. ლაბ)
7-15:00 --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გიორგაძე თამარ
02-520
--- უცხოური ენა (გერმანული 1) (FLNG107-P) პრაქტიკული
X- 76 147
01-410
---
1809.1-11809.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
ნაჭყებია დათო წულუკიძე მანანა
04-230(სპეც. ლაბ)04-230.1(სპეც. ლაბ)
8-16:00 გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ
03-239
--- --- ---
1809.1-11809.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ძაძამია კახაბერ
03-24203-332
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-602
--- ---
1809.1-11809.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ნოზაძე ნინო სილოგავა მედეა
01-41201-412.1
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1810
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ---
1810.1-11810.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ნოზაძე ნინო ჯავახიშვილი ნათელა
01-41201-412.1
--- --- --- ---
4-12:00 --- ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-548
--- ---
1810.1-11810.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
---
5-13:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
შულაია დაზმირ
01-306
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
01-514
---
1810.1-11810.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
---
6-14:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ნოზაძე ნინო
01-549
---
1810.1-11810.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ მამისეიშვილი მაია
02-50502-505.1
---
7-15:00 --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გიორგაძე თამარ
02-520
--- ---
1810.1-11810.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ მამისეიშვილი მაია
02-50502-505.1
---
8-16:00 გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ
03-239
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) ლექცია
მესხია მარინე
01-413
1810.1-11810.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
პაპავა დავით ინაძე რამაზ
03-13103-129
--- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
შულაია დაზმირ
01-548
---
9-17:00 --- --- ---
1810.1-11810.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
ნაჭყებია დათო წულუკიძე მანანა
04-230.1(სპეც. ლაბ)04-230(სპეც. ლაბ)
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-544
10-18:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-602
--- ---
1810.1-11810.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
ნაჭყებია დათო წულუკიძე მანანა
04-230.1(სპეც. ლაბ)04-230(სპეც. ლაბ)
--- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
კვაჭაძე თამარ
01-602
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1811
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
წულუკიძე მანანა
01-548
--- --- --- ---
5-13:00
1811.1-11811.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ძაძამია კახაბერ
03-24203-332
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
შულაია დაზმირ
01-306
--- --- --- ---
6-14:00
1811.1-11811.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
წულუკიძე მანანა ჟღენტი მაია
04-228.1(სპეც ლაბ)04-228(სპეც ლაბ)
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ნოზაძე ნინო
01-549
---
1811.1-11811.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ბეგიაშვილი მზია გოგოლაძე ლეილა
01-412.101-412
---
1811.1-11811.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
7-15:00
1811.1-11811.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
წულუკიძე მანანა ჟღენტი მაია
04-228.1(სპეც ლაბ)04-228(სპეც ლაბ)
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გიორგაძე თამარ
02-520
--- --- ---
1811.1-11811.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
8-16:00 გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ
03-239
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) ლექცია
მესხია მარინე
01-413
--- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
შულაია დაზმირ
01-549
--- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
კვაჭაძე თამარ
01-602
9-17:00 ---
1811.1-11811.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ ლეჟავა ანერი
02-50502-505.1
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
01-306
--- საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-544
10-18:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
01-602
1811.1-11811.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ ლეჟავა ანერი
02-50502-505.1
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1812
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
თოდუა მიხეილ
01-602
--- --- --- --- ---
3-11:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
ვეკუა თამაზ
01-549
--- --- --- --- ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
01-548
4-12:00 მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ჯავახიშვილი ნათელა
01-549
1812.1-11812.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა სილოგავა მედეა
01-413.101-413
1812.1-11812.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
შოგირაძე მარინე ჟღენტი მაია
04-228(სპეც ლაბ)04-228.1(სპეც ლაბ)
--- --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
მამულაშვილი აივენგო
02-520
5-13:00 ---
1812.1-11812.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი აივენგო მანველიძე გულნარა
02-50902-509.1
1812.1-11812.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
შოგირაძე მარინე ჟღენტი მაია
04-228(სპეც ლაბ)04-228.1(სპეც ლაბ)
--- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-602
---
6-14:00 გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ
03-239
1812.1-11812.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი აივენგო მანველიძე გულნარა
02-50902-509.1
1812.1-11812.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
პაპავა დავით ინაძე რამაზ
03-13103-129
1812.1-11812.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
შულაია დაზმირ
01-411
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
ნოდარიშვილი ქეთევანი
01-517
7-15:00 --- საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-408
---
1812.1-11812.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
8-16:00 --- საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) ლექცია
მესხია მარინე
01-413
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1813
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-602
--- --- --- ---
1813.1-11813.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
2-10:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
თოდუა მიხეილ
01-602
--- --- --- ---
1813.1-11813.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
3-11:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
ვეკუა თამაზ
01-549
--- --- --- --- ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
01-548
4-12:00 მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ჯავახიშვილი ნათელა
01-549
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ვეკუა თამაზ
01-407
--- --- --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
მამულაშვილი აივენგო
02-520
5-13:00 --- --- უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
ნოდარიშვილი ქეთევანი
01-532
--- ---
6-14:00 გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ
03-239
1813.1-11813.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა სილოგავა მედეა
01-41301-413.1
1813.1-11813.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი აივენგო მანველიძე გულნარა
02-50902-509.1
--- ---
7-15:00 --- საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-408
1813.1-11813.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი აივენგო მანველიძე გულნარა
02-50902-509.1
--- --- ---
8-16:00 --- საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) ლექცია
მესხია მარინე
01-413
---
1813.1-11813.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ძაძამია კახაბერ
03-24203-332
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
1813.1-11813.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
04-230(სპეც. ლაბ)04-230.1(სპეც. ლაბ)
---
10-18:00 --- --- --- ---
1813.1-11813.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
04-230(სპეც. ლაბ)04-230.1(სპეც. ლაბ)
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1814
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
თოდუა მიხეილ
01-602
---
1814.1-11814.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
04-230.1(სპეც. ლაბ)04-230(სპეც. ლაბ)
--- --- ---
3-11:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
ვეკუა თამაზ
01-549
---
1814.1-11814.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
04-230.1(სპეც. ლაბ)04-230(სპეც. ლაბ)
1814.1-11814.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა ბეგიაშვილი მზია
01-41301-413.1
--- ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
01-548
4-12:00 მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ჯავახიშვილი ნათელა
01-549
--- --- საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) ლექცია
მესხია მარინე
01-406
--- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
მამულაშვილი აივენგო
02-520
5-13:00 --- --- --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-602
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ცანავა ცირა
01-514
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
01-512
6-14:00 გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ
03-239
--- --- ---
7-15:00 ---
1814.1-11814.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
პაპავა დავით ინაძე რამაზ
03-13103-129
--- --- --- საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-413
8-16:00 --- --- --- --- ---
1814.1-11814.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი აივენგო მაისურაძე ნელი
02-50902-509.1
9-17:00 ---
1814.1-11814.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
--- --- ---
1814.1-11814.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი აივენგო მაისურაძე ნელი
02-50902-509.1
10-18:00 ---
1814.1-11814.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1815
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
თოდუა მიხეილ
01-602
--- --- --- --- ---
3-11:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
ვეკუა თამაზ
01-549
--- --- --- --- ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
01-548
4-12:00 მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ჯავახიშვილი ნათელა
01-549
--- --- საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) ლექცია
მესხია მარინე
01-406
--- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
მამულაშვილი აივენგო
02-520
5-13:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ცანავა ცირა
01-548
---
1815.1-11815.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი აივენგო მაისურაძე ნელი
02-509.102-509
6-14:00 გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ
03-239
--- საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
01-412
---
1815.1-11815.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მამულაშვილი აივენგო მაისურაძე ნელი
02-509.102-509
7-15:00
1815.1-11815.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ძაძამია კახაბერ
03-24203-332
1815.1-11815.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-602
1815.1-11815.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა ბეგიაშვილი მზია
01-41301-413.1
1815.1-11815.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
04-230.1(სპეც. ლაბ)04-230(სპეც. ლაბ)
---
8-16:00 ---
1815.1-11815.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
--- ---
1815.1-11815.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (ZOFI08) ლაბორატორიული
ხვედელიძე ნემო გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
04-230.1(სპეც. ლაბ)04-230(სპეც. ლაბ)
---
9-17:00 --- უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
01-548
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1816
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ---
1816.1-11816.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
--- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
წიკლაური ზვიად
01-410
2-10:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ასათიანი ლიანა
01-323
---
1816.1-11816.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
---
3-11:00 --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
პეტრიაშვილი ჟუჟუნა
02-520
---
1816.1-11816.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე მანანა პეტრიაშვილი ჟუჟუნა
02-501.102-501
--- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია
01-602
4-12:00
1816.1-11816.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
სირანაშვილი ირაკლი მინაშვილი თამაზ
04-232.1(სპეც ლაბ)04-232(სპეც ლაბ)
--- ---
1816.1-11816.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე მანანა პეტრიაშვილი ჟუჟუნა
02-501.102-501
--- ---
5-13:00
1816.1-11816.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
სირანაშვილი ირაკლი მინაშვილი თამაზ
04-232.1(სპეც ლაბ)04-232(სპეც ლაბ)
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
პაპავა დავით
03-239
---
1801, 1816.1-1, 1804.3-11880.5-1, 1816.2-1, 18071804.1-1, 1816.3-1, 1803
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკულიკულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკულისოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
ბიბილაური სოფიო თავდიშვილი მურმან შონია მურადი
01-40801-41301-412
უცხოური ენა (რუსული 1) (FLNR107-P) პრაქტიკული
ინასარიძე მანანა
01-305
---
6-14:00 --- --- ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
სირანაშვილი ირაკლი
01-548
1801, 1816.1-1, 1804.5-11816.2-1, 1803, 1804.4-11816.3-1, 1807, 1880.3-1
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) ლექციასოციოლოგია (APS00R7) ლექციაკულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
ტალახაძე გია შონია მურადი თავდიშვილი მურმან
01-41301-41401-407
---
7-15:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-549
---
1816.1-11816.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ასათიანი ლიანა დოლიძე ნატალია
01-408.101-408
---
8-16:00 --- --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
გორჯოლაძე ხატია
01-602
1816.1-11816.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
პაპავა დავით ინაძე რამაზ
03-13103-129
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1817
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ასათიანი ლიანა
01-323
--- გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
თელია ქეთევან
01-408
---
1817.1-11817.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე მანანა პეტრიაშვილი ჟუჟუნა
02-501.102-501
3-11:00 --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
პეტრიაშვილი ჟუჟუნა
02-520
1817.1-11817.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
სირანაშვილი ირაკლი კაპანაძე ანდრო
04-330.104-330
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია
01-602
---
1817.1-11817.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
თევზაძე მანანა პეტრიაშვილი ჟუჟუნა
02-501.102-501
4-12:00 --- ---
1817.1-11817.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
სირანაშვილი ირაკლი კაპანაძე ანდრო
04-330.104-330
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) ლექცია
ტალახაძე გია
01-408
--- ---
5-13:00 --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
პაპავა დავით
03-239
--- --- --- ---
6-14:00 ---
1817.1-11817.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო გაბეჩავა კალენიკე
03-24203-129
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
სირანაშვილი ირაკლი
01-548
---
1817.1-11817.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ასათიანი ლიანა დოლიძე ნატალია
01-40801-408.1
---
7-15:00
1817.1-11817.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
--- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-549
--- უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
ლეჟავა ლეილა
01-517
---
8-16:00
1817.1-11817.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
--- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
გორჯოლაძე ხატია
01-602
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
წიკლაური ზვიად
01-549
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1818
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ასათიანი ლიანა
01-323
--- --- --- ---
3-11:00
1818.1-11818.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მაისურაძე ნელი პეტრიაშვილი ჟუჟუნა
02-501.102-501
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
პეტრიაშვილი ჟუჟუნა
02-520
--- გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
თელია ქეთევან
01-410
--- უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
ლეჟავა ლეილა
01-517
4-12:00
1818.1-11818.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მაისურაძე ნელი პეტრიაშვილი