საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფები

 

1000
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
---
3-11:00 ---
1000.1-11000.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა, - Zoom ID: 471-946-7878 ნოზაძე მანანა, - Zoom ID: 382-296-4461
--- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
---
4-12:00 --- --- ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა, - Zoom ID: 386-209-6745
--- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გეგეშიძე ნანა, - Zoom ID: 881-727-7926
---
5-13:00 --- ---
4030.2-4, 152001.2-5, 152070.2-5, 152080.2-5, 1001.2-1, 4035.2-4, 4090.2-4, 152060.2-5, 1000.2-1, 4050.2-4, 4060.2-4, 152090.2-5, 152040.2-5
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო, - Zoom ID: 268-184-3142
---
6-14:00 --- ---
4030.2-4, 152001.2-5, 152070.2-5, 152080.2-5, 1001.2-1, 4035.2-4, 4090.2-4, 152060.2-5, 1000.2-1, 4050.2-4, 4060.2-4, 152090.2-5, 152040.2-5
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713
---
7-15:00 მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
არაბიძე მანანა, - Zoom ID: 471-946-7878
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ, - Zoom ID: 284 171 7596
---
4030.2-4, 152001.2-5, 152070.2-5, 152080.2-5, 1001.2-1, 4035.2-4, 4090.2-4, 152060.2-5, 1000.2-1, 4050.2-4, 4060.2-4, 152090.2-5, 152040.2-5
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713
--- რუსული 1 (LKIJ987TY) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა, - Zoom ID: 709-868-9518
8-16:00 --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
--- ---
1000.1-11000.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090 კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
9-17:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- --- ---
10-18:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო, - Zoom ID: 268-184-3142
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1001
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო, - Zoom ID: 268-184-3142
1001.1-11001.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090 კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
--- ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
---
3-11:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
---
4-12:00
1001.1-11001.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა, - Zoom ID: 471-946-7878 ნოზაძე მანანა, - Zoom ID: 382-296-4461
--- ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
ჯანჯღავა ნინო, - Zoom ID: 427-039-4478
--- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გეგეშიძე ნანა, - Zoom ID: 881-727-7926
---
5-13:00 --- ---
4030.2-4, 152001.2-5, 152070.2-5, 152080.2-5, 1001.2-1, 4035.2-4, 4090.2-4, 152060.2-5, 1000.2-1, 4050.2-4, 4060.2-4, 152090.2-5, 152040.2-5
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
---
6-14:00 --- ---
4030.2-4, 152001.2-5, 152070.2-5, 152080.2-5, 1001.2-1, 4035.2-4, 4090.2-4, 152060.2-5, 1000.2-1, 4050.2-4, 4060.2-4, 152090.2-5, 152040.2-5
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713
--- ---
7-15:00 მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
არაბიძე მანანა, - Zoom ID: 471-946-7878
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ, - Zoom ID: 284 171 7596
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
4030.2-4, 152001.2-5, 152070.2-5, 152080.2-5, 1001.2-1, 4035.2-4, 4090.2-4, 152060.2-5, 1000.2-1, 4050.2-4, 4060.2-4, 152090.2-5, 152040.2-5
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713
--- რუსული 1 (LKIJ987TY) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა, - Zoom ID: 709-868-9518
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო, - Zoom ID: 268-184-3142
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1002
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა, - Zoom ID: 386-209-6745
--- ---
2-10:00
1002.1-11002.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა, - Zoom ID: 471-946-7878 ნოზაძე მანანა, - Zoom ID: 382-296-4461
--- --- ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
---
3-11:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
---
4-12:00 --- --- --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გეგეშიძე ნანა, - Zoom ID: 881-727-7926
---
5-13:00 --- --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
---
6-14:00 --- --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო, - Zoom ID: 268-184-3142
7-15:00 მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
არაბიძე მანანა, - Zoom ID: 471-946-7878
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ, - Zoom ID: 284 171 7596
--- ---
1002.1-11002.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090 კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო, - Zoom ID: 268-184-3142
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1003
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00
1003.1-11003.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ნიკვაშვილი ნინო, - Zoom ID: 438 960 6020 ნოზაძე მანანა, - Zoom ID: 382-296-4461
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
კილასონია ნინო, - Zoom ID: 748-104-4962
--- --- --- ---
4-12:00 --- ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
--- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ნიკვაშვილი ნინო, - Zoom ID: 438 960 6020
1003.1-11003.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090 კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
---
5-13:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- ---
6-14:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
---
8-16:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ, - Zoom ID: 617-950-9007
--- --- --- ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
გვენეტაძე ნანა, - Zoom ID: 5611058385
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო, - Zoom ID: 268-184-3142
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
პაპავა დავით, - Zoom ID: 259 102 2193
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1004
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
კილასონია ნინო, - Zoom ID: 748-104-4962
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია, - Zoom ID: 963-574-0998
---
4-12:00 --- ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
--- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ნიკვაშვილი ნინო, - Zoom ID: 438 960 6020
---
5-13:00 ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი, - Zoom ID: 927-659-2678
--- --- ---
1004.1-11004.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090 კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
---
6-14:00 --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- ---
7-15:00 --- --- ---
1004.1-11004.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ნიკვაშვილი ნინო, - Zoom ID: 438 960 6020 ნოზაძე მანანა, - Zoom ID: 382-296-4461
---
8-16:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ, - Zoom ID: 617-950-9007
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- --- ---
9-17:00 --- --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი, - Zoom ID: 388 974 0209
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
პაპავა დავით, - Zoom ID: 259 102 2193
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1005
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
დგებუაძე თამარი, - Zoom ID: 280 435 9118
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია, - Zoom ID: 963-574-0998
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
კილასონია ნინო, - Zoom ID: 748-104-4962
--- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი, - Zoom ID: 388 974 0209
--- ---
4-12:00 --- ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 691-319-6145
--- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ნიკვაშვილი ნინო, - Zoom ID: 438 960 6020
--- ---
5-13:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ, - Zoom ID: 617-950-9007
--- --- ---
1005.1-11005.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ნიკვაშვილი ნინო, - Zoom ID: 438 960 6020 ნოზაძე მანანა, - Zoom ID: 382-296-4461
---
9-17:00 ---
1005.1-11005.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
სირანაშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 517-234-9928 ბიბილური მალხაზ, - Zoom ID: 417 783 9048
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
პაპავა დავით, - Zoom ID: 259 102 2193
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1006
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე, - Zoom ID: 594 234 5209
--- ---
3-11:00 --- ---
1006.1-11006.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 484-855-9237 სირანაშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 517-234-9928
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია, - Zoom ID: 963-574-0998
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი, - Zoom ID: 388 974 0209
---
1006.1-11006.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა, - Zoom ID: 403 484 3202 ბიწაძე სიმონ, - Zoom ID: 890 846 4679
---
7-15:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი, - Zoom ID: 927-659-2678
--- ---
8-16:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ, - Zoom ID: 432-974-7173
---
9-17:00 --- --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ჯავახიშვილი ნათელა, - Zoom ID: 403 484 3202
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 484-855-9237
---
10-18:00 --- --- --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
იმნაძე ნინო, - Zoom ID: 269-005-5439
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1007
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე, - Zoom ID: 594 234 5209
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ---
1007.1-11007.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ბიწაძე სიმონ, - Zoom ID: 890 846 4679 ჯავახიშვილი ნათელა, - Zoom ID: 403 484 3202
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია, - Zoom ID: 990 345 9758
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
---
1007.1-11007.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 484-855-9237 სირანაშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 517-234-9928
---
7-15:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- --- ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
ჯანჯღავა ნინო, - Zoom ID: 427-039-4478
--- ---
8-16:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია, - Zoom ID: 963-574-0998
--- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ, - Zoom ID: 432-974-7173
---
9-17:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ჯავახიშვილი ნათელა, - Zoom ID: 403 484 3202
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 484-855-9237
---
10-18:00 --- --- --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
იმნაძე ნინო, - Zoom ID: 269-005-5439
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1008
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
1008.1-11008.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ნოზაძე ნინო, - Zoom ID: 817 348 0957 ჯავახიშვილი ნათელა, - Zoom ID: 403 484 3202
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე, - Zoom ID: 594 234 5209
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
სადუნიშვილი გურამი, - Zoom ID: 308 727 7271
---
3-11:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192
--- --- --- ---
4-12:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
---
1008.1-11008.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090 ჩაგელიშვილი ლალი, - Zoom ID: 656 123 2969
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გიორგაძე თამარ, - Zoom ID: 319-233-2307
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა, - Zoom ID: 617-190-5180
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090
--- --- ---
8-16:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ნოზაძე ნინო, - Zoom ID: 817 348 0957
--- --- --- ---
9-17:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
სადუნიშვილი გურამი, - Zoom ID: 308 727 7271
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1009
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
სადუნიშვილი გურამი, - Zoom ID: 308 727 7271
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1009.1-11009.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ნოზაძე ნინო, - Zoom ID: 817 348 0957 ჯავახიშვილი ნათელა, - Zoom ID: 403 484 3202
--- --- ---
4-12:00
1009.1-11009.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090 ჩაგელიშვილი ლალი, - Zoom ID: 656 123 2969
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გიორგაძე თამარ, - Zoom ID: 319-233-2307
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
რეხვიაშვილი ციცინო, - Zoom ID: 234-728-2666
---
6-14:00 --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192
--- --- ---
7-15:00 --- ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090
--- --- ---
8-16:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ნოზაძე ნინო, - Zoom ID: 817 348 0957
--- --- --- ---
9-17:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
სადუნიშვილი გურამი, - Zoom ID: 308 727 7271
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ძაძამია კახაბერ, - Zoom ID: 863 644 4862
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1010
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
ცხვედიანი ირინე, - Zoom ID: 820 251 5464
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ---
1010.1-11010.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ნოზაძე ნინო, - Zoom ID: 817 348 0957 ჯავახიშვილი ნათელა, - Zoom ID: 403 484 3202
---
4-12:00 ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
ზაუტაშვილი ნინო, - Zoom ID: 707-033-9063
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გიორგაძე თამარ, - Zoom ID: 319-233-2307
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
სადუნიშვილი გურამი, - Zoom ID: 308 727 7271
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
კვაჭაძე თამარ, - Zoom ID: 330-288-5192
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
ჟღენტი მაია, - Zoom ID: 485 670 0090
--- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
---
8-16:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ნოზაძე ნინო, - Zoom ID: 817 348 0957
--- რუსული 1 (LKIJ987TY) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
1010.1-11010.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZOGFIZA08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZOGFIZA08) ლაბორატორიული…
კაპანაძე ქეთევანი, - Zoom ID: 830 353 6256 მელაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 582-960-0124
---
9-17:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
სადუნიშვილი გურამი, - Zoom ID: 308 727 7271
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ძაძამია კახაბერ, - Zoom ID: 863 644 4862
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1011
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1012
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1013
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1014
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1015
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1016
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1017
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1018
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1019
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1700
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
რეხვიაშვილი ციცინო, - Zoom ID: 234-728-2666
---
2-10:00 --- --- --- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ლებანიძე ალექსანდრე, - Zoom ID: 443-964-3934
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
5-13:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 850-824-2485
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) პრაქტიკული
სურგულაძე ბიჭიკო, - Zoom ID: 679-436-7086
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
6-14:00 --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
ჩუბინიძე გიორგი, - Zoom ID: 294-565-7243
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) საკურსო
სურგულაძე ბიჭიკო, - Zoom ID: 679-436-7086
---
7-15:00 მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გასიტაშვილი ლალი, - Zoom ID: 275 122 7628
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) პრაქტიკული
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
--- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
8-16:00 ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო, - Zoom ID: 679-436-7086
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
--- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
ჩუბინიძე გიორგი, - Zoom ID: 294-565-7243
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1701
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ხელაია მაია, - Zoom ID: 277-787-2953
---
2-10:00 გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
გურგენიძე ნონა, - Zoom ID: 432 852 6619
--- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ლებანიძე ალექსანდრე, - Zoom ID: 443-964-3934
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) საკურსო
სანიკიძე მამუკა, - Zoom ID: 686 103 9845
---
3-11:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
---
4-12:00 რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი, - Zoom ID: 913 171 4514
--- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გასიტაშვილი ლალი, - Zoom ID: 275 122 7628
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
5-13:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
ელოშვილი ნანა, - Zoom ID: 449-755-1354
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 850-824-2485
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
6-14:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
ჩუბინიძე გიორგი, - Zoom ID: 294-565-7243
--- --- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) საკურსო
მუხიგულიშვილი მიხეილი, - Zoom ID: 913 171 4514
7-15:00 --- --- --- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
---
8-16:00 --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო, - Zoom ID: 679-436-7086
--- რუსული 1 (LKIJ987TY) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
---
9-17:00 --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) პრაქტიკული
სურგულაძე ბიჭიკო, - Zoom ID: 679-436-7086
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1702
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
დგებუაძე თამარი, - Zoom ID: 280 435 9118
---
2-10:00 წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ლებანიძე ალექსანდრე, - Zoom ID: 443-964-3934
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
მელაძე ზურაბი, - Zoom ID: 247-466-3768
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
---
3-11:00 მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
ფოფხაძე ნათია, - Zoom ID: 859 872 2555
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) საკურსო
სანიკიძე მამუკა, - Zoom ID: 686 103 9845
---
4-12:00 --- --- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) საკურსო
ცაკიაშვილი ალექსი, - Zoom ID: 752 273 1700
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
5-13:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 850-824-2485
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 850-824-2485
--- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
6-14:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
ჩუბინიძე გიორგი, - Zoom ID: 294-565-7243
--- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) პრაქტიკული
ცაკიაშვილი ალექსი, - Zoom ID: 752 273 1700
---
7-15:00 --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) პრაქტიკული
სურგულაძე ბიჭიკო, - Zoom ID: 679-436-7086
--- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
---
8-16:00 --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო, - Zoom ID: 679-436-7086
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო, - Zoom ID: 351-505-2991
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1703
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ოდიშელიძე ქეთევანი, - Zoom ID: 434-407-0016
---
2-10:00 წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
მამარდაშვილი ალექსანდრა, - Zoom ID: 643-171-0545
--- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (RKDAPR01) ლექცია
კახიანი ლია, - Zoom ID: 232-249-3701
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) საკურსო
ხაზარაძე ომარი, - Zoom ID: 644 036 0669
---
3-11:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 850-824-2485
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
ელოშვილი ნანა, - Zoom ID: 449-755-1354
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) პრაქტიკული
ხაზარაძე ომარი, - Zoom ID: 644 036 0669
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
4-12:00 რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (RKDAPR01) საკურსო
კახიანი ლია, - Zoom ID: 232-249-3701
--- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
5-13:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 850-824-2485
--- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (RKDAPR01) პრაქტიკული
კახიანი ლია, - Zoom ID: 232-249-3701
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) ლექცია
ხაზარაძე ომარი, - Zoom ID: 644 036 0669
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
6-14:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
ჩუბინიძე გიორგი, - Zoom ID: 294-565-7243
--- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
ფოფხაძე ნათია, - Zoom ID: 859 872 2555
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო, - Zoom ID: 351-505-2991
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1704
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
გაბუნია რუსუდანი, - Zoom ID: 8239303242
--- ---
2-10:00 --- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (RKDAPR01) ლექცია
კახიანი ლია, - Zoom ID: 232-249-3701
--- ---
3-11:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა, - Zoom ID: 466-724-9193
---
4-12:00 მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გიორგაძე მარიამ, - Zoom ID: 470-242-0807
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (RKDAPR01) საკურსო
კახიანი ლია, - Zoom ID: 232-249-3701
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
---
5-13:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა, - Zoom ID: 466-724-9193
--- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) ლექცია
ხაზარაძე ომარი, - Zoom ID: 644 036 0669
---
6-14:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 850-824-2485
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (RKDAPR01) პრაქტიკული
კახიანი ლია, - Zoom ID: 232-249-3701
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) პრაქტიკული
ხაზარაძე ომარი, - Zoom ID: 644 036 0669
---
7-15:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
--- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 850-824-2485
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) საკურსო
ხაზარაძე ომარი, - Zoom ID: 644 036 0669
---
9-17:00 რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო, - Zoom ID: 351-505-2991
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1705
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა, - Zoom ID: 466-724-9193
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გიორგაძე მარიამ, - Zoom ID: 470-242-0807
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
კიკვაძე თამარი, - Zoom ID: 813 953 5964
--- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ქვარაია ირაკლი, - Zoom ID: 857-953-0739
2-10:00 --- ---
3-11:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 850-824-2485
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა, - Zoom ID: 466-724-9193
4-12:00 --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
5-13:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
--- --- --- ---
6-14:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 850-824-2485
--- --- --- --- ---
7-15:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო, - Zoom ID: 351-505-2991
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1706
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი, - Zoom ID: 302-520-8497
--- ---
2-10:00 --- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
მარღიშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 207 520 6531
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა, - Zoom ID: 466-724-9193
--- ---
3-11:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 850-824-2485
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა, - Zoom ID: 466-724-9193
---
4-12:00 --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
---
5-13:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
--- --- ---
6-14:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 850-824-2485
--- --- --- ---
7-15:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი, - Zoom ID: 428-108-2932
9-17:00 რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო, - Zoom ID: 351-505-2991
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1707
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი, - Zoom ID: 302-520-8497
--- ---
2-10:00 ---
1707.1-11707.2-1
წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკაწინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
გოცაძე დალი, - Zoom ID: 905-116-8896 ნარეკლიშვილი თეა, - Zoom ID: 304 365 3762
--- --- ---
3-11:00 ---
1707.1-11707.2-1
წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკაწინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
გოცაძე დალი, - Zoom ID: 905-116-8896 ნარეკლიშვილი თეა, - Zoom ID: 304 365 3762
--- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა, - Zoom ID: 466-724-9193
---
4-12:00 ---
1707.1-11707.2-1
წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკაწინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
გოცაძე დალი, - Zoom ID: 905-116-8896 ნარეკლიშვილი თეა, - Zoom ID: 304 365 3762
--- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
---
5-13:00 ---
1707.1-11707.2-1
წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკაწინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
გოცაძე დალი, - Zoom ID: 905-116-8896 ნარეკლიშვილი თეა, - Zoom ID: 304 365 3762
--- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
---
6-14:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 850-824-2485
1707.1-11707.2-1
წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკაწინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
გოცაძე დალი, - Zoom ID: 905-116-8896 ნარეკლიშვილი თეა, - Zoom ID: 304 365 3762
--- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 850-824-2485
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი, - Zoom ID: 428-108-2932
---
7-15:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა, - Zoom ID: 466-724-9193
--- ---
9-17:00 რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო, - Zoom ID: 351-505-2991
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1708
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
გურგენიძე ნონა, - Zoom ID: 432 852 6619
--- --- --- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
წიქარიშვილი მალხაზ, - Zoom ID:
---
3-11:00 --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ლოლაძე ციალა, - Zoom ID: 691 787 6962
4-12:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
5-13:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
---
6-14:00 --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 456-108-8753
--- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
7-15:00 --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი, - Zoom ID: 428-108-2932
--- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო, - Zoom ID: 351-505-2991
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1730
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
გურგენიძე ნონა, - Zoom ID: 432 852 6619
--- --- --- --- ---
3-11:00 წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
--- ---
1730.1-11912, 1903, 1880.1-1, 1911, 1980, 1901, 1910, 1900, 1814, 1919, 1730.2-1
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულირუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე, - Zoom ID: 509-388-7929 გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
4-12:00 --- ---
1730.1-11912, 1903, 1880.1-1, 1911, 1980, 1901, 1910, 1900, 1814, 1919, 1730.2-1
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულირუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე, - Zoom ID: 509-388-7929 გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
5-13:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
--- --- ---
1730.1-11912, 1903, 1880.1-1, 1911, 1980, 1901, 1910, 1900, 1814, 1919, 1730.2-1
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულირუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე, - Zoom ID: 509-388-7929 გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
6-14:00 მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი, - Zoom ID: 428-108-2932
--- --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
7-15:00 --- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
8-16:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 456-108-8753
--- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე, - Zoom ID: 457 900 8155
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
9-17:00 --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე, - Zoom ID: 457 900 8155
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1731
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი, - Zoom ID: 428-108-2932
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
--- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე, - Zoom ID: 457 900 8155
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ასლანიშვილი მანანა, - Zoom ID: 805-561-6322
4-12:00 --- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა.
ნარიმანიძე ნინა, - Zoom ID: 889 672 4050
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე, - Zoom ID: 457 900 8155
5-13:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
--- --- ---
6-14:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 456-108-8753
--- --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
7-15:00 --- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო, - Zoom ID: 351-505-2991
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1732
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
გურგენიძე ნონა, - Zoom ID: 432 852 6619
--- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) პრაქტიკული
ნარიმანიძე ნინა, - Zoom ID: 889 672 4050
--- --- ---
3-11:00 წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
--- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
მაჭავარიანი ნატო, - Zoom ID: 788-168-4533
4-12:00 --- ---
5-13:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
---
6-14:00 --- --- --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
7-15:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) საკურსო
ნარიმანიძე ნინა, - Zoom ID: 889 672 4050
--- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 456-108-8753
--- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
8-16:00 მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი, - Zoom ID: 428-108-2932
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1733
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) საკურსო
ნარიმანიძე ნინა, - Zoom ID: 889 672 4050
--- --- ---
2-10:00 --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი, - Zoom ID: 927-659-2678
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
---
4-12:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
5-13:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
--- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
6-14:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ, - Zoom ID: 349 448 7109
წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ნარიმანიძე ნინა, - Zoom ID: 889 672 4050
--- --- --- ---
7-15:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
--- ---
8-16:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) პრაქტიკული
ნარიმანიძე ნინა, - Zoom ID: 889 672 4050
--- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1745
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
--- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
კიკვაძე თამარი, - Zoom ID: 813 953 5964
წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
კოპალიანი ალექსი, - Zoom ID: 394 581 4342
--- ---
3-11:00 --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
4-12:00 --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
5-13:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
--- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
6-14:00 --- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
ცხვარიაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 994-746-3290
7-15:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1746
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
გრძელიშვილი მამული, - Zoom ID: 430 414 7759
--- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
ცხვარიაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 994-746-3290
2-10:00 --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ლოლაძე ციალა, - Zoom ID: 691 787 6962
---
3-11:00 --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
---
4-12:00 --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
5-13:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
--- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
6-14:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1750
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ჩიტიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 812-496-6537
--- --- ---
3-11:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა, - Zoom ID: 617-190-5180
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
ცხვარიაშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 994-746-3290
5-13:00 --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
6-14:00 --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
7-15:00 --- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საექსპლუატაციო პროცესების მოდელირება მართვა და ლოგისტიკა (RWSLO01) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
8-16:00 --- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საექსპლუატაციო პროცესების მოდელირება მართვა და ლოგისტიკა (RWSLO01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
9-17:00 რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო, - Zoom ID: 351-505-2991
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1751
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
---
2-10:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
---
3-11:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
კიკვაძე თამარი, - Zoom ID: 813 953 5964
--- ---
4-12:00 --- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საექსპლუატაციო პროცესების მოდელირება მართვა და ლოგისტიკა (RWSLO01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
--- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
--- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
7-15:00 --- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საექსპლუატაციო პროცესების მოდელირება მართვა და ლოგისტიკა (RWSLO01) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
8-16:00 მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია, - Zoom ID: 474-206-1436
--- --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
9-17:00 --- --- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო, - Zoom ID: 351-505-2991
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1752
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ცინაძე ზაალ, - Zoom ID: 823 071 8417
--- --- ---
2-10:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
--- --- ---
3-11:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ქაშაკაშვილი მარიამი, - Zoom ID: 647-275-5741
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
--- ---
4-12:00 --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
--- ---
5-13:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
---
6-14:00 --- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
7-15:00 --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
--- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საექსპლუატაციო პროცესების მოდელირება მართვა და ლოგისტიკა (RWSLO01) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კოხრეიძე ნინო, - Zoom ID: 347 447 6674
8-16:00 წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საექსპლუატაციო პროცესების მოდელირება მართვა და ლოგისტიკა (RWSLO01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა, - Zoom ID: 779-115-1738
--- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1765
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ხორავა ვასილ, - Zoom ID:
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
--- ---
4-12:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- ---
5-13:00 --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
--- ---
6-14:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა, - Zoom ID: 617-190-5180
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- ---
9-17:00 --- --- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო, - Zoom ID: 351-505-2991
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1770
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ელოშვილი ნანა, - Zoom ID: 449-755-1354
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
--- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
--- ---
6-14:00 --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
მესირიძე ირმა, - Zoom ID: 389 609 6274
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- ---
9-17:00 --- --- --- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო, - Zoom ID: 351-505-2991
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1775
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ჭურაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 456-108-8753
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
--- --- ---
5-13:00 --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
---
6-14:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
დგებუაძე თამარი, - Zoom ID: 280 435 9118
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
---
7-15:00 მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
--- --- --- ---
8-16:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა, - Zoom ID: 452-769-2480
--- ---
9-17:00 რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო, - Zoom ID: 351-505-2991
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1800
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა, - Zoom ID: 386-209-6745
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
--- --- --- ---
4-12:00 --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 643 321 3392
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
--- --- ---
5-13:00 --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
---
6-14:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ, - Zoom ID: 897 237 8216
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
--- --- ---
7-15:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ, - Zoom ID: 897 237 8216
--- ---
8-16:00 --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
--- ---
9-17:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #, - Zoom ID: 334-084-6896
--- --- --- ---
10-18:00 სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1801
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
კიკვაძე თამარი, - Zoom ID: 813 953 5964
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
--- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
---
2-10:00 --- --- ---
3-11:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
--- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ, - Zoom ID: 897 237 8216
---
4-12:00 --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
--- ---
5-13:00 --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო, - Zoom ID: 239 780 7724
--- ---
6-14:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ, - Zoom ID: 897 237 8216
--- --- --- ---
7-15:00 --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
--- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 643 321 3392
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #, - Zoom ID: 334-084-6896
--- --- --- --- ---
10-18:00 სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1802
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 643 321 3392
--- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
---
4-12:00 --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
---
5-13:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
--- --- ---
6-14:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ, - Zoom ID: 897 237 8216
--- --- --- ---
7-15:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ, - Zoom ID: 897 237 8216
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე, - Zoom ID: 5892721659
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #, - Zoom ID: 334-084-6896
--- --- --- --- ---
10-18:00 სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1803
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
--- --- --- ---
4-12:00 --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე, - Zoom ID: 5892721659
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კვანტალიანი გულვერი, - Zoom ID: 935-187-8343
--- ---
5-13:00 --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
--- ---
6-14:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 643 321 3392
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ, - Zoom ID: 897 237 8216
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი, - Zoom ID: 738-616-9960
--- ---
7-15:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ, - Zoom ID: 897 237 8216
--- ---
8-16:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
--- ---
9-17:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #, - Zoom ID: 334-084-6896
--- --- --- ---
10-18:00 სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1804
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
--- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 643 321 3392
--- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #, - Zoom ID: 334-084-6896
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713
8-16:00 ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი, - Zoom ID: 927-659-2678
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა, - Zoom ID: 724-700-1984
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
9-17:00 --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
10-18:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1805
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
--- ---
2-10:00 --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა, - Zoom ID: 724-700-1984
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ჯანჯღავა ნინო, - Zoom ID: 427-039-4478
--- --- --- ---
5-13:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ქორქია ქეთევან, - Zoom ID: 503 371 7189
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #, - Zoom ID: 334-084-6896
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
---
8-16:00 --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
---
9-17:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 643 321 3392
10-18:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1806
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
--- ---
3-11:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ, - Zoom ID: 978 340 6017
--- ---
4-12:00 --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
--- ---
5-13:00 --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 643 321 3392
--- ---
6-14:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
დუმბაძე მარიამი, - Zoom ID: 660 208 5404
--- ---
7-15:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #, - Zoom ID: 334-084-6896
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
გაბუნია რუსუდანი, - Zoom ID: 8239303242
8-16:00 --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
9-17:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
10-18:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1807
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
---
3-11:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა, - Zoom ID: 724-700-1984
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 643 321 3392
--- --- ---
7-15:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ჭანტურია მაია, - Zoom ID: 773-071-3587
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #, - Zoom ID: 334-084-6896
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
რეხვიაშვილი ციცინო, - Zoom ID: 234-728-2666
8-16:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
მაისურაძე ბორისი, - Zoom ID: 678-219-9264
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
9-17:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ, - Zoom ID: 385-122-8152
10-18:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1808
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან, - Zoom ID: 961 598 8124
--- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი, - Zoom ID: 927-659-2678
--- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
5-13:00 --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ბაქანიძე შახი, - Zoom ID: 306-356-8542
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #, - Zoom ID: 334-084-6896
6-14:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 643 321 3392
7-15:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
--- ---
8-16:00 --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია, - Zoom ID: 751 057 7442
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1809
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
მესირიძე ირმა, - Zoom ID: 389 609 6274
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან, - Zoom ID: 961 598 8124
--- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
---
4-12:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
5-13:00 --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ბაქანიძე შახი, - Zoom ID: 306-356-8542
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #, - Zoom ID: 334-084-6896
6-14:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 643 321 3392
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია, - Zoom ID: 751 057 7442
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1810
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა, - Zoom ID: 617-190-5180
--- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია, - Zoom ID: 751 057 7442
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
დუმბაძე მარიამი, - Zoom ID: 660 208 5404
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
5-13:00 --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ბაქანიძე შახი, - Zoom ID: 306-356-8542
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან, - Zoom ID: 961 598 8124
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #, - Zoom ID: 334-084-6896
6-14:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
8-16:00 სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
--- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ნოშრევან, - Zoom ID: 814-237-4968
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1811
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
--- --- ---
4-12:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია, - Zoom ID: 751 057 7442
--- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
5-13:00 სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ბაქანიძე შახი, - Zoom ID: 306-356-8542
--- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #, - Zoom ID: 334-084-6896
6-14:00 ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
დგებუაძე თამარი, - Zoom ID: 280 435 9118
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან, - Zoom ID: 510-287-7358
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
--- --- ---
7-15:00 სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
--- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ, - Zoom ID: 978 340 6017
---
8-16:00 --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ნოშრევან, - Zoom ID: 814-237-4968
---
9-17:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ჭანტურია მაია, - Zoom ID: 773-071-3587
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1812
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა, - Zoom ID: 669 960 1483
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ, - Zoom ID: 688-499-4610
--- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა, - Zoom ID: 617-190-5180
4-12:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
--- --- --- ---
5-13:00 --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია, - Zoom ID: 751 057 7442
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ნოშრევან, - Zoom ID: 814-237-4968
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
6-14:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი, - Zoom ID: 738-616-9960
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
7-15:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
---
8-16:00 --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
--- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი, - Zoom ID: 857-953-0739
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1813
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია, - Zoom ID: 751 057 7442
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ, - Zoom ID: 688-499-4610
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი, - Zoom ID: 738-616-9960
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
რეხვიაშვილი ციცინო, - Zoom ID: 234-728-2666
4-12:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
5-13:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა, - Zoom ID: 669 960 1483
6-14:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
7-15:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
--- ---
8-16:00 --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
--- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
---
9-17:00 --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ნოშრევან, - Zoom ID: 814-237-4968
--- --- ---
10-18:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი, - Zoom ID: 857-953-0739
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1814
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
ცხვედიანი ირინე, - Zoom ID: 820 251 5464
--- --- ---
3-11:00 სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი, - Zoom ID: 738-616-9960
--- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ, - Zoom ID: 688-499-4610
--- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
4-12:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი, - Zoom ID: 302-520-8497
---
5-13:00 ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
მახარობლიძე კახა, - Zoom ID: 894 683 3870
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ, - Zoom ID: 978 340 6017
---
6-14:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
7-15:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
---
8-16:00 --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია, - Zoom ID: 751 057 7442
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
--- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
---
9-17:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ნოშრევან, - Zoom ID: 814-237-4968
---
10-18:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი, - Zoom ID: 857-953-0739
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1815
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა, - Zoom ID: 669 960 1483
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ, - Zoom ID: 688-499-4610
--- ---
4-12:00 --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ჯანჯღავა ნინო, - Zoom ID: 427-039-4478
--- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია, - Zoom ID: 751 057 7442
5-13:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი, - Zoom ID: 738-616-9960
---
6-14:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე, - Zoom ID: 8323650983
7-15:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ, - Zoom ID: 202-737-1364
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ნოშრევან, - Zoom ID: 814-237-4968
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო, - Zoom ID: 239 780 7724
8-16:00 --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა, - Zoom ID: 755-438-5649
--- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ, - Zoom ID: 707-472-0384
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი, - Zoom ID: 857-953-0739
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1816
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა, - Zoom ID: 617-190-5180
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
შიშინაშვილი მანუჩარ, - Zoom ID: 478-443-4660
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 207 520 6531
--- ---
2-10:00 --- --- ---
3-11:00 --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ნოშრევან, - Zoom ID: 814-237-4968
--- --- ---
4-12:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
--- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე, - Zoom ID: 457 900 8155
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ტაბატაძე ანა, - Zoom ID: 642-033-9654
--- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ, - Zoom ID: 688-499-4610
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო, - Zoom ID: 239 780 7724
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ, - Zoom ID: 478-443-4660
9-17:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
წეროძე შოთა, - Zoom ID: 727-821-8211
--- ---
10-18:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1817
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ოდიშელიძე ქეთევანი, - Zoom ID: 434-407-0016
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
4-12:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
--- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 207 520 6531
5-13:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ტაბატაძე ანა, - Zoom ID: 642-033-9654
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ნოშრევან, - Zoom ID: 814-237-4968
---
8-16:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ, - Zoom ID: 688-499-4610
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
შიშინაშვილი მანუჩარ, - Zoom ID: 478-443-4660
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე, - Zoom ID: 457 900 8155
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ, - Zoom ID: 478-443-4660
9-17:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
წეროძე შოთა, - Zoom ID: 727-821-8211
10-18:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1818
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ტაბატაძე ანა, - Zoom ID: 642-033-9654
--- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ნოშრევან, - Zoom ID: 814-237-4968
--- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
შიშინაშვილი მანუჩარ, - Zoom ID: 478-443-4660
--- ---
4-12:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე, - Zoom ID: 457 900 8155
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
მელქაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 497-546-8540
6-14:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 207 520 6531
7-15:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი, - Zoom ID: 302-520-8497
8-16:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ, - Zoom ID: 688-499-4610
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
--- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ, - Zoom ID: 478-443-4660
9-17:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
წეროძე შოთა, - Zoom ID: 727-821-8211
---
10-18:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1819
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 207 520 6531
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან, - Zoom ID: 305-058-1885
--- --- --- --- ---
5-13:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ნოშრევან, - Zoom ID: 814-237-4968
--- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე, - Zoom ID: 457 900 8155
---
6-14:00 სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ტაბატაძე ანა, - Zoom ID: 642-033-9654
--- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
შიშინაშვილი მანუჩარ, - Zoom ID: 478-443-4660
---
7-15:00 --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე, - Zoom ID: 509-388-7929
---
8-16:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ, - Zoom ID: 688-499-4610
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
მაისურაძე გიორგი, - Zoom ID: 949-804-1314
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ჭანტურია მაია, - Zoom ID: 773-071-3587
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ, - Zoom ID: 478-443-4660
9-17:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
წეროძე შოთა, - Zoom ID: 727-821-8211
---
10-18:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით, - Zoom ID: 779-087-1840
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1900
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- --- ---
2-10:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
დგებუაძე თამარი, - Zoom ID: 280 435 9118
გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
ცხვედიანი ირინე, - Zoom ID: 820 251 5464
--- --- მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ, - Zoom ID: 978-884-6892
3-11:00 --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა, - Zoom ID: 613-475-8069
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
4-12:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
5-13:00 --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლიდა, - Zoom ID: 613-475-8069
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
---
6-14:00 --- --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
გოცაძე დალი, - Zoom ID: 905-116-8896
--- ---
7-15:00 --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი, - Zoom ID: 388 974 0209
--- --- --- ---
8-16:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1901
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა, - Zoom ID: 613-475-8069
--- --- ---
2-10:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ოდიშელიძე ქეთევანი, - Zoom ID: 434-407-0016
--- --- მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ, - Zoom ID: 978-884-6892
3-11:00 --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი, - Zoom ID: 388 974 0209
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
4-12:00 --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
---
5-13:00 --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლიდა, - Zoom ID: 613-475-8069
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
---
6-14:00 --- --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
გოცაძე დალი, - Zoom ID: 905-116-8896
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1902
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
--- --- --- ---
2-10:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ჭელიძე მანანა, - Zoom ID: 822 933 7674
--- --- --- მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ, - Zoom ID: 978-884-6892
3-11:00 --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
4-12:00 --- --- --- --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა, - Zoom ID: 613-475-8069
5-13:00 --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლიდა, - Zoom ID: 613-475-8069
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
---
6-14:00 --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი, - Zoom ID: 388 974 0209
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
გოცაძე დალი, - Zoom ID: 905-116-8896
--- ---
7-15:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1903
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
--- --- ---
2-10:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ჭელიძე მანანა, - Zoom ID: 822 933 7674
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ, - Zoom ID: 978-884-6892
3-11:00 --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
4-12:00 --- --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი, - Zoom ID: 340 714 4163
---
5-13:00 --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლიდა, - Zoom ID: 613-475-8069
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
---
6-14:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
--- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
გოცაძე დალი, - Zoom ID: 905-116-8896
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა, - Zoom ID: 613-475-8069
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1904
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
ბაციკაძე თამაზ, - Zoom ID: 532-973-4043
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა, - Zoom ID: 613-475-8069
2-10:00 --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
3-11:00 --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ, - Zoom ID: 659-994-7494
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლიდა, - Zoom ID: 613-475-8069
4-12:00 --- --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ, - Zoom ID: 857 262 8696
--- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა, - Zoom ID: 386-209-6745
5-13:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1905
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
ბაციკაძე თამაზ, - Zoom ID: 532-973-4043
---
2-10:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
3-11:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ, - Zoom ID: 659-994-7494
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლიდა, - Zoom ID: 613-475-8069
4-12:00 --- --- --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ, - Zoom ID: 857 262 8696
--- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
დგებუაძე თამარი, - Zoom ID: 280 435 9118
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
--- --- --- ---
7-15:00 --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა, - Zoom ID: 613-475-8069
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1906
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
ბაციკაძე თამაზ, - Zoom ID: 532-973-4043
---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
---
3-11:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
--- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ, - Zoom ID: 659-994-7494
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლიდა, - Zoom ID: 613-475-8069
4-12:00 საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ, - Zoom ID: 857 262 8696
--- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ჭელიძე მანანა, - Zoom ID: 822 933 7674
5-13:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
--- --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა, - Zoom ID: 613-475-8069
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1907
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
ბაციკაძე თამაზ, - Zoom ID: 532-973-4043
---
2-10:00 ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა, - Zoom ID: 613-475-8069
--- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია, - Zoom ID: 213-698-0483
---
3-11:00 --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ, - Zoom ID: 659-994-7494
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლიდა, - Zoom ID: 613-475-8069
4-12:00 --- --- --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
დგებუაძე თამარი, - Zoom ID: 280 435 9118
5-13:00 --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ, - Zoom ID: 857 262 8696
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
--- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
8-16:00 --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან, - Zoom ID: 597-197-3923
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1908
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ობგაძე თამაზ, - Zoom ID: 468-662-9467
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
---
2-10:00 --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
--- ---
3-11:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
--- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ობგაძე თამაზ, - Zoom ID: 468-662-9467
--- ---
4-12:00 --- --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
ფილფანი ნინო, - Zoom ID: 775 187 5115
--- --- ---
5-13:00 --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი, - Zoom ID: 927-659-2678
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
--- --- --- ---
8-16:00 მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
სოხაძე ვასილ, - Zoom ID: 914 239 0065
--- --- --- --- ---
9-17:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
--- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
--- ---
10-18:00 საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ, - Zoom ID: 282-986-3139
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1909
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
---
2-10:00 --- --- --- --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
ფილფანი ნინო, - Zoom ID: 775 187 5115
---
3-11:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
--- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ობგაძე თამაზ, - Zoom ID: 468-662-9467
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
---
4-12:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
მესირიძე ირმა, - Zoom ID: 389 609 6274
--- --- --- ---
5-13:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ობგაძე თამაზ, - Zoom ID: 468-662-9467
--- --- ---
8-16:00 მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
სოხაძე ვასილ, - Zoom ID: 914 239 0065
--- --- --- ---
9-17:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
--- --- --- --- ---
10-18:00 საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ, - Zoom ID: 282-986-3139
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1910
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
--- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ობგაძე თამაზ, - Zoom ID: 468-662-9467
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
ფილფანი ნინო, - Zoom ID: 775 187 5115
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
4-12:00 ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ობგაძე თამაზ, - Zoom ID: 468-662-9467
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
---
7-15:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
--- --- --- ---
8-16:00 მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
სოხაძე ვასილ, - Zoom ID: 914 239 0065
--- --- --- --- ---
9-17:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
--- --- --- --- ---
10-18:00 საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ, - Zoom ID: 282-986-3139
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1911
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
---
3-11:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
--- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ობგაძე თამაზ, - Zoom ID: 468-662-9467
--- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
4-12:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ასლანიშვილი მანანა, - Zoom ID: 805-561-6322
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
ფილფანი ნინო, - Zoom ID: 775 187 5115
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ობგაძე თამაზ, - Zoom ID: 468-662-9467
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
--- --- ---
8-16:00 მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
სოხაძე ვასილ, - Zoom ID: 914 239 0065
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა, - Zoom ID: 298 418 8594
--- --- ---
9-17:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
--- --- --- --- ---
10-18:00 საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ, - Zoom ID: 282-986-3139
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1912
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ობგაძე თამაზ, - Zoom ID: 468-662-9467
--- --- --- --- ---
2-10:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
--- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
3-11:00 --- --- --- --- --- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
4-12:00 მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე, - Zoom ID: 382-612-2348
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ობგაძე თამაზ, - Zoom ID: 468-662-9467
--- ---
6-14:00 საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი, - Zoom ID: 340 714 4163
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
--- ---
7-15:00 --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
--- ---
1912.1-1, 1913.1-11912.2-1, 1804, 1980.2-1, 151980.2-5, 151970.2-5, 4935ა.2-4, 1913.2-1, 151940.3-5, 1919
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
ლოლაძე ციალა, - Zoom ID: 691 787 6962 გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713
8-16:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ, - Zoom ID: 847-259-6875
--- ---
1912.1-1, 1913.1-11912.2-1, 1804, 1980.2-1, 151980.2-5, 151970.2-5, 4935ა.2-4, 1913.2-1, 151940.3-5, 1919
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
ლოლაძე ციალა, - Zoom ID: 691 787 6962 გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713
9-17:00 --- --- --- --- ---
1912.1-1, 1913.1-11912.2-1, 1804, 1980.2-1, 151980.2-5, 151970.2-5, 4935ა.2-4, 1913.2-1, 151940.3-5, 1919
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
ლოლაძე ციალა, - Zoom ID: 691 787 6962 გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713
10-18:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1913
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
--- --- ---
4-12:00 მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე, - Zoom ID: 382-612-2348
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ყირმელაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 760-452-8028
--- --- --- ---
5-13:00 --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ობგაძე თამაზ, - Zoom ID: 468-662-9467
--- --- ---
6-14:00 --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი, - Zoom ID: 340 714 4163
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
7-15:00 --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
--- ---
1912.1-1, 1913.1-11912.2-1, 1804, 1980.2-1, 151980.2-5, 151970.2-5, 4935ა.2-4, 1913.2-1, 151940.3-5, 1919
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
ლოლაძე ციალა, - Zoom ID: 691 787 6962 გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713
8-16:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ, - Zoom ID: 847-259-6875
--- ---
1912.1-1, 1913.1-11912.2-1, 1804, 1980.2-1, 151980.2-5, 151970.2-5, 4935ა.2-4, 1913.2-1, 151940.3-5, 1919
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
ლოლაძე ციალა, - Zoom ID: 691 787 6962 გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713
9-17:00 --- --- --- --- ---
1912.1-1, 1913.1-11912.2-1, 1804, 1980.2-1, 151980.2-5, 151970.2-5, 4935ა.2-4, 1913.2-1, 151940.3-5, 1919
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
ლოლაძე ციალა, - Zoom ID: 691 787 6962 გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713
10-18:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1914
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე, - Zoom ID: 382-612-2348
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ობგაძე თამაზ, - Zoom ID: 468-662-9467
--- --- ---
6-14:00 --- --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი, - Zoom ID: 340 714 4163
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
--- ---
7-15:00 --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
--- ---
8-16:00 --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ყირმელაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 760-452-8028
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ, - Zoom ID: 847-259-6875
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
--- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ჭელიძე მანანა, - Zoom ID: 822 933 7674
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1915
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ყირმელაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 760-452-8028
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე, - Zoom ID: 382-612-2348
--- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
--- ---
5-13:00 --- --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ობგაძე თამაზ, - Zoom ID: 468-662-9467
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე, - Zoom ID: 397-435-5021
--- ---
7-15:00 საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი, - Zoom ID: 340 714 4163
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
--- ---
8-16:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
--- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ, - Zoom ID: 847-259-6875
--- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ჭელიძე მანანა, - Zoom ID: 822 933 7674
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ, - Zoom ID: 853-656-2999
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1916
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა, - Zoom ID: 389 810 6928
--- ---
2-10:00 --- --- --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი, - Zoom ID: 340 714 4163
---
3-11:00 --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
---
4-12:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა, - Zoom ID: 704-211-8348
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ლოლაძე ციალა, - Zoom ID: 691 787 6962
---
5-13:00 --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა, - Zoom ID: 256-003-6633
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
---
6-14:00 --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ყირმელაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 760-452-8028
--- --- ---
7-15:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა, - Zoom ID: 256-003-6633
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან, - Zoom ID: 929-229-0288
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1917
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა, - Zoom ID: 389 810 6928
--- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
---
3-11:00 --- --- --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
კაპანაძე ზურაბ, - Zoom ID: 948 505 2256
---
4-12:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
--- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა, - Zoom ID: 704-211-8348
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
მგალობლიშვილი ეთერი, - Zoom ID: 928-034-7966
---
5-13:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა, - Zoom ID: 256-003-6633
--- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა, - Zoom ID: 256-003-6633
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
---
6-14:00 --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ყირმელაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 760-452-8028
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან, - Zoom ID: 929-229-0288
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1918
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
კაპანაძე ზურაბ, - Zoom ID: 948 505 2256
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ჯანჯღავა ნინო, - Zoom ID: 427-039-4478
---
4-12:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა, - Zoom ID: 704-211-8348
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
---
5-13:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
--- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა, - Zoom ID: 256-003-6633
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
---
6-14:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა, - Zoom ID: 256-003-6633
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ყირმელაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 760-452-8028
--- --- --- ---
7-15:00 --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა, - Zoom ID: 389 810 6928
--- --- --- ---
8-16:00 --- მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან, - Zoom ID: 929-229-0288
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1919
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
--- --- --- --- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
4-12:00 ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა, - Zoom ID: 389 810 6928
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ, - Zoom ID: 857 262 8696
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა, - Zoom ID: 704-211-8348
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
---
5-13:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა, - Zoom ID: 256-003-6633
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ, - Zoom ID: 586 601 8528
---
6-14:00 --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ყირმელაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 760-452-8028
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
--- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
დგებუაძე თამარი, - Zoom ID: 280 435 9118
---
7-15:00 --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა, - Zoom ID: 256-003-6633
--- გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713
8-16:00 --- --- მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან, - Zoom ID: 929-229-0288
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1080
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
მანველიძე გულნარა, - Zoom ID: 429 853 1666
---
2-10:00 --- --- --- --- წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) ლექცია
ქებურია ნინო, - Zoom ID: 706-451-9913
---
3-11:00 წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
ქებურია ნინო, - Zoom ID: 706-451-9913
1080.1-11080.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
კასრაძე გრიგოლ, - Zoom ID: 995 698 6923 ტაბატაძე გრიშა, - Zoom ID: 506 692 8639
--- შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
--- ---
4-12:00
1080.1-11080.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
კასრაძე გრიგოლ, - Zoom ID: 995 698 6923 ტაბატაძე გრიშა, - Zoom ID: 506 692 8639
--- --- ---
5-13:00 ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
სირანაშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 517-234-9928
--- --- --- --- ---
6-14:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
კლიმიაშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 717-612-8840
--- --- შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
--- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
წიკლაური ზვიად, - Zoom ID: 283-020-0260
7-15:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა, - Zoom ID: 386-209-6745
8-16:00 --- --- --- რუსული 1 (LKIJ987TY) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1780
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი 2 (AAC81701G1-LP) საკურსო
გოგოლაძე ირაკლი, - Zoom ID: 428-108-2932
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
--- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
მანველიძე გულნარა, - Zoom ID: 429 853 1666
---
2-10:00 წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
--- წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) ლექცია
ქებურია ნინო, - Zoom ID: 706-451-9913
---
3-11:00 შენობა-ნაგებობები რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენებით (SNRKKG01) საკურსო
მუხიგულიშვილი მიხეილი, - Zoom ID: 913 171 4514
--- წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
ქებურია ნინო, - Zoom ID: 706-451-9913
---
4-12:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობები რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენებით (SNRKKG01) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი, - Zoom ID: 913 171 4514
5-13:00 --- --- შენობების და ნაგებობების საინჟინრო კომუნიკაციები (AAC43901G2) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
--- სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი 2 (AAC81701G1-LP) ლექცია
ხოფერია გრიგორ, - Zoom ID: 484-837-9719
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა, - Zoom ID: 386-209-6745
შენობების და ნაგებობების საინჟინრო კომუნიკაციები (AAC43901G2) ლექცია
ხატიური ხათუნა, - Zoom ID: 963-732-3991
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- შენობა-ნაგებობები რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენებით (SNRKKG01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1880
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გიორგაძე მარიამ, - Zoom ID: 470-242-0807
--- --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
მანველიძე გულნარა, - Zoom ID: 429 853 1666
---
2-10:00 --- გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
ცხვედიანი ირინე, - Zoom ID: 820 251 5464
--- წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) ლექცია
ქებურია ნინო, - Zoom ID: 706-451-9913
---
3-11:00 --- --- შესავალი სახარჯთაღრიცხვო საქმეში (AAC82001G1-LP) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) პრაქტიკული
ბაქრაძე მურმან, - Zoom ID: 823 936 8901
1912, 1903, 1880.1-1, 1911, 1980, 1901, 1910, 1900, 1814, 1919, 1730.2-1
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
4-12:00 --- ---
1912, 1903, 1880.1-1, 1911, 1980, 1901, 1910, 1900, 1814, 1919, 1730.2-1
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
5-13:00 --- --- --- --- ---
1912, 1903, 1880.1-1, 1911, 1980, 1901, 1910, 1900, 1814, 1919, 1730.2-1
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
6-14:00 წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
ქებურია ნინო, - Zoom ID: 706-451-9913
--- --- შესავალი სახარჯთაღრიცხვო საქმეში (AAC82001G1-LP) ლექცია
ძოწენიძე მედეა, - Zoom ID: 562-507-2898
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) ლექცია
ბაქრაძე მურმან, - Zoom ID: 823 936 8901
---
7-15:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა, - Zoom ID: 386-209-6745
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა, - Zoom ID: 453-087-2832
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1980
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1980.1-11980.2-1
გეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (GESAX01) პრაქტიკულიგეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (GESAX01) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ, - Zoom ID: 965 101 9630 წულეისკირი გიორგი, - Zoom ID: 253 540 7941
--- --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
მანველიძე გულნარა, - Zoom ID: 429 853 1666
---
2-10:00 ---
1980.1-11980.2-1
გეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (GESAX01) პრაქტიკულიგეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (GESAX01) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ, - Zoom ID: 965 101 9630 წულეისკირი გიორგი, - Zoom ID: 253 540 7941
--- --- წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) ლექცია
ქებურია ნინო, - Zoom ID: 706-451-9913
---
3-11:00 ---
1980.1-11980.2-1
გეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (GESAX01) პრაქტიკულიგეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (GESAX01) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ, - Zoom ID: 965 101 9630 წულეისკირი გიორგი, - Zoom ID: 253 540 7941
--- --- --- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ, - Zoom ID: 617-950-9007
--- --- --- ---
6-14:00 საშენი მასალები (BLMA01) ლექცია
ნარეკლიშვილი თეა, - Zoom ID: 304 365 3762
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო, - Zoom ID: 268-184-3142
--- ---
1980.1-11912.2-1, 1804, 1980.2-1, 151980.2-5, 151970.2-5, 4935ა.2-4, 1913.2-1, 151940.3-5, 1919
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა, - Zoom ID: 617-190-5180 გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713
8-16:00 წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
ქებურია ნინო, - Zoom ID: 706-451-9913
--- --- ---
1980.1-11912.2-1, 1804, 1980.2-1, 151980.2-5, 151970.2-5, 4935ა.2-4, 1913.2-1, 151940.3-5, 1919
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა, - Zoom ID: 617-190-5180 გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713
9-17:00 --- --- --- ---
1980.1-11912.2-1, 1804, 1980.2-1, 151980.2-5, 151970.2-5, 4935ა.2-4, 1913.2-1, 151940.3-5, 1919
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა, - Zoom ID: 617-190-5180 გამყრელიძე ნანა, - Zoom ID: 778-626-3713
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1090
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 Инженерная математика 1 (DFHD) Практическая работа
ხარიბეგაშვილი სერგო, - Zoom ID: 718-617-5194
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 Инженерная математика 1 (DFHD) Лекция
ხარიბეგაშვილი სერგო, - Zoom ID: 718-617-5194
--- --- --- --- ---
4-12:00 უცხოური ენა (ტექნიკოსებისათვის) (LKJI9898LK) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა, - Zoom ID: 386-209-6745
Общая химия (CHE01R4) Лекция
ცინცაძე მაია, - Zoom ID: 257-303-0208
Геодезия 1 (GDS01R3) Лекция
ცუცქირიძე სერგო, - Zoom ID: 994-815-0643
--- --- ---
5-13:00 --- Основы программирования (PRFUNR8) Лекция
ჭანკოტაძე ვახტანგი, - Zoom ID: 388 974 0209
--- Начертательная геометрия (DGEOMR5) Практическая работа
ბაციკაძე იოსებ, - Zoom ID: 553-506-9310
---
6-14:00 --- Физика 1.1 (PHS55408R1-LB) Лекция
გიგინეიშვილი აკაკი, - Zoom ID: 233-584-7169
Начертательная геометрия (DGEOMR5) Лекция
ბაციკაძე იოსებ, - Zoom ID: 553-506-9310
--- --- ---
7-15:00 Основы программирования (PRFUNR8) Практическая работа
ჭანკოტაძე ვახტანგი, - Zoom ID: 388 974 0209
1090.1-11090.2-1
Физика 1.1 (PHS55408R1-LB) Лабораторная работаФизика 1.1 (PHS55408R1-LB) Лабораторная работа
ბერიკაშვილი თეიმურაზ, - Zoom ID: 598-911-1319 გიგინეიშვილი აკაკი, - Zoom ID: 233-584-7169
--- --- --- ---
8-16:00 ---
1090.1-11090.2-1
Физика 1.1 (PHS55408R1-LB) Лабораторная работаФизика 1.1 (PHS55408R1-LB) Лабораторная работа
ბერიკაშვილი თეიმურაზ, - Zoom ID: 598-911-1319 გიგინეიშვილი აკაკი, - Zoom ID: 233-584-7169
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1790
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- Деревянные и пластмасовые конструкции (WEPLCR1) Лекция
გურეშიძე გინა, - Zoom ID: 778-416-3365
--- ---
3-11:00 --- Экология воды (ECW01R1) Практическая работа
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
--- Проектирование зданий и сооружений из железобетонных конструкций (BWRCSR1) Лекция
გურეშიძე გინა, - Zoom ID: 778-416-3365
--- ---
4-12:00 --- Технология строительного производства (COPRTR1) Лекция
ბაქანიძე შახი, - Zoom ID: 306-356-8542
--- Проектирование зданий и сооружений из железобетонных конструкций (BWRCSR1) Курсовой проект
გურეშიძე გინა, - Zoom ID: 778-416-3365
---
5-13:00 Деревянные и пластмасовые конструкции (WEPLCR1) Курсовой проект
გურეშიძე გინა, - Zoom ID: 778-416-3365
Экология воды (ECW01R1) Лекция
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
Диагностика повреждения конструкций (DAMAGR1) Лекция
ნიჟარაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 431-175-2042
--- --- Металлические конструкции (TBBM1R1) Курсовая работа
სანიკიძე მამუკა, - Zoom ID: 686 103 9845
6-14:00 Технология строительного производства (COPRTR1) Практическая работа
ბაქანიძე შახი, - Zoom ID: 306-356-8542
--- --- --- --- Металлические конструкции (TBBM1R1) Лекция
სანიკიძე მამუკა, - Zoom ID: 686 103 9845
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1890
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- Строительные машины и основы автоматизации (CMAFA0R5) Лекция
ნადირაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 643 321 3392
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- Строительные конструкции (RBULC01) Лекция
გურეშიძე გინა, - Zoom ID: 778-416-3365
Основы строительного производства (FBLPRR1) Лекция
ბაქანიძე შახი, - Zoom ID: 306-356-8542
Водоснабженые и водоотведение (WSS03R1) Практическая работа
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
--- ---
4-12:00 --- Строительные конструкции (RBULC01) Практическая работа
გურეშიძე გინა, - Zoom ID: 778-416-3365
Основы безопасности труда в строительстве (HHS20503R1) Практическая работа
ჯვარელია ნინო, - Zoom ID: 918 397 8869
--- ---
5-13:00 --- --- Водоснабженые и водоотведение (WSS03R1) Лекция
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
--- ---
6-14:00 --- --- Основы строительного производства (FBLPRR1) Семинар
ბაქანიძე შახი, - Zoom ID: 306-356-8542
Водоприемные сооружения (AAC42301R2-LP) Практическая работа
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- Водоприемные сооружения (AAC42301R2-LP) Лекция
დენისოვა ირინა, - Zoom ID: 783-036-9799
Основы безопасности труда в строительстве (HHS20503R1) Лекция
ჯვარელია ნინო, - Zoom ID: 918 397 8869
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1990
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- Инженерная компьютерная графика (INJKOGR01) Практическая работа
ჭანკოტაძე ვახტანგი, - Zoom ID: 388 974 0209
--- Основания и фундаменты (FOUN0R1) Лекция
ბიჭიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 279 963 4392
3-11:00 --- --- --- Строительные материалы 1 (BUMA1R1) Лекция
უგულავა ლიანა, - Zoom ID: 623 686 9145
--- Основания и фундаменты (FOUN0R1) Практическая работа
ბიჭიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 279 963 4392
4-12:00 --- --- --- Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) Лекция
ერისთავი დიმიტრი, - Zoom ID: 770-732-0347
--- Основания и фундаменты (FOUN0R1) Курсовая работа
ბიჭიაშვილი გიორგი, - Zoom ID: 279 963 4392
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- Инженерная математика 3 (GJXXTF) Лекция
ხარიბეგაშვილი სერგო, - Zoom ID: 718-617-5194
---
8-16:00 --- Инженерная математика 3 (GJXXTF) Практическая работа
ხარიბეგაშვილი სერგო, - Zoom ID: 718-617-5194
Сопротивление материалов 1 (SOPRMAT01) Лекция
ნიჟარაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 431-175-2042
--- Сопротивление материалов 1 (SOPRMAT01) Практическая работа
ნიჟარაძე ჯუმბერ, - Zoom ID: 431-175-2042
---
9-17:00 --- Теоретическая механика (динамика) (MAS38301R1-LPB) Лекция
გორგიძე დავით, - Zoom ID: 801-229-0273
--- --- ---
10-18:00 --- --- Теоретическая механика (динамика) (MAS38301R1-LPB) Практическая работа
გორგიძე დავით, - Zoom ID: 801-229-0273
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკალავრიატი - პროგრამა წყალმომარაგების,წყალანირების სისტემების მშენებლობა(რუსულენოვანი) Automatic Group
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1098
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 კალკულუსი T1 (MAS19208G1-LP) პრაქტიკული
შავლაყაძე ნუგზარ, - Zoom ID: 617-950-9007
--- --- --- --- ---
2-10:00
1098.2-1
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) ლექცია
გაფრინდაშვილი როზა, - Zoom ID: 751-101-6414
---
1098.2-1
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) სემინარი
გაფრინდაშვილი როზა, - Zoom ID: 751-101-6414
--- ---
3-11:00 ბიოლოგიის საფუძვლები (POB0110) პრაქტიკული
კოპალეიშვილი სულიკო, - Zoom ID: 885 038 9899
ზოგადი და არაორგანული ქიმია A (ZOGARQA04) ლექცია
ბოლქვაძე ნონა, - Zoom ID: 859-753-4019
ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
კეჟერაძე მეგი, - Zoom ID: 919-884-8095
--- ---
4-12:00 სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
ჭარხალაშვილი თინანო, - Zoom ID:
ზოგადი და არაორგანული ქიმია A (ZOGARQA04) პრაქტიკული
ბოლქვაძე ნონა, - Zoom ID: 859-753-4019
--- კალკულუსი T1 (MAS19208G1-LP) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ, - Zoom ID: 617-950-9007
5-13:00
1098.3-1
სოციოლოგიის შესავალი (DFGHJNM) ლექცია
სართანია ვახტანგი, - Zoom ID: 835 390 8660
---
6-14:00 --- რელიგიის ისტორია (TER654PI) პრაქტიკული
მათეშვილი ლევან, - Zoom ID: 380-959-3945
ბიოლოგიის საფუძვლები (POB0110) ლექცია
სიდამონ-ერისთავი მარიამ, - Zoom ID: 464 369 5379
--- ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
ანდრიაშვილი რაგიმ, - Zoom ID: 475 464 8824
---
7-15:00 --- რელიგიის ისტორია (TER654PI) ლექცია
მათეშვილი ლევან, - Zoom ID: 380-959-3945
---
1098.1-1
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
ზაალიშვილი ნინო, - Zoom ID: 558-668-4777
8-16:00 --- --- --- რუსული 1 (LKIJ987TY) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან, - Zoom ID: 910-785-9100
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
ანდრიაშვილი რაგიმ, - Zoom ID: 475 464 8824
1098.1-1
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
ზაალიშვილი ნინო, - Zoom ID: 558-668-4777
9-17:00 --- --- --- ---
1098.1-1
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) ლექცია
ზაალიშვილი ნინო, - Zoom ID: 558-668-4777
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაგისტრატურა - პროგრამა სასოფლო სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია Automatic Group
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121953
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა (WYL3901) პრაქტიკული
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 749-069-3053
--- --- წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა (WYL3901) ლექცია
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 749-069-3053
3-11:00 --- --- --- --- წყლის სისტემების მოდელირება (WSIMO01) საკურსო
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 749-069-3053
4-12:00 --- --- --- --- --- წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა (WYL3901) საკურსო
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 749-069-3053
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- წყლის სისტემების მოდელირება (WSIMO01) ლექცია
ინაშვილი ირმა, - Zoom ID: 975-600-7187
---
7-15:00 მდინარის აუზის მენეჯმენტი (WASHM01) პრაქტიკული
გვიშიანი ზურაბ, - Zoom ID: 520-816-0780
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 მდინარის აუზის მენეჯმენტი (WASHM01) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ, - Zoom ID: 520-816-0780
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

122053
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ზედაპირული და გრუნტის წყლების ჰიდროლოგია (HOSAG01) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ, - Zoom ID: 520-816-0780
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- წყლის ხარისხის შეფასება (WAQUA01) პრაქტიკული
გვიშიანი ზურაბ, - Zoom ID: 520-816-0780
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- გარემოს ქიმია (ENVCH01) პრაქტიკული
ბზიავა კონსტანტინე, - Zoom ID: 865-775-0498
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- გარემოს ქიმია (ENVCH01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე, - Zoom ID: 865-775-0498
--- ---
10-18:00 --- --- წყლის ხარისხის შეფასება (WAQUA01) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ, - Zoom ID: 520-816-0780
ზედაპირული და გრუნტის წყლების ჰიდროლოგია (HOSAG01) პრაქტიკული
ბზიავა კონსტანტინე, - Zoom ID: 865-775-0498
--- ---
11-19:00 --- წყლის რესურსების ინჟინერია (WAREN01) ლექცია
კლიმიაშვილი ირინა, - Zoom ID: 785 153 2069
წყლის რესურსების შეფასება (WAREA01) ლექცია
კლიმიაშვილი ირინა, - Zoom ID: 785 153 2069
--- ---
12-20:00 --- წყლის რესურსების ინჟინერია (WAREN01) საკურსო
კლიმიაშვილი ირინა, - Zoom ID: 785 153 2069
--- ---
13-21:00 --- წყლის რესურსების შეფასება (WAREA01) პრაქტიკული
კლიმიაშვილი ირინა, - Zoom ID: 785 153 2069
--- წყლის რესურსების ინჟინერია (WAREN01) პრაქტიკული
კლიმიაშვილი ირინა, - Zoom ID: 785 153 2069
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაგისტრატურა - პროგრამა წყალმომარაგება,წყალანირება,წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება და დაცვა(ინგლისურენოვანი) Automatic Group
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121911
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- საგანგებო სიტუაციების მართვა და უსაფრთხოება (SAGSIMU01) პრაქტიკული
მელქაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 497-546-8540
2-10:00 --- --- --- --- --- საგანგებო სიტუაციების მართვა და უსაფრთხოება (SAGSIMU01) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 497-546-8540
3-11:00 --- --- --- --- --- სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) ლექცია
ჩხიკვაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 523 912 2223
4-12:00 --- --- --- --- --- თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) ლექცია
ტურძელაძე მალხაზ, - Zoom ID: 539 234 0785
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
ქარუმიძე ზეინაბ, - Zoom ID: 282-986-3139
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა, - Zoom ID: 830-966-2854
--- ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
ფიფია ლევან, - Zoom ID: 359 737 7798
--- --- ---
10-18:00 შენობა-ნაგებობების ელემენტების გაძლიერება კომპოზიტების გამოყენებით (SHNKOMP01) პრაქტიკული
ყიფიანი გელა, - Zoom ID: 281 089 6470
--- ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) ლექცია
ბაქანიძე შახი, - Zoom ID: 306-356-8542
--- --- ---
11-19:00 შენობა-ნაგებობების ელემენტების გაძლიერება კომპოზიტების გამოყენებით (SHNKOMP01) ლექცია
ყიფიანი გელა, - Zoom ID: 281 089 6470
მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- --- სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 523 912 2223
---
12-20:00 --- მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121912
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- საგანგებო სიტუაციების მართვა და უსაფრთხოება (SAGSIMU01) პრაქტიკული
მელქაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 497-546-8540
2-10:00 --- --- --- --- --- საგანგებო სიტუაციების მართვა და უსაფრთხოება (SAGSIMU01) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 497-546-8540
3-11:00 --- --- --- --- --- სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) ლექცია
ჩხიკვაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 523 912 2223
4-12:00 --- --- --- --- --- სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 523 912 2223
5-13:00 --- --- --- --- --- სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა, - Zoom ID: 830-966-2854
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ, - Zoom ID: 282-986-3139
--- --- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (DGHE01) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
---
10-18:00 შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 342 949 0557
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
წეროძე შოთა, - Zoom ID: 727-821-8211
--- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (DGHE01) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
---
11-19:00 ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) ლექცია
წეროძე შოთა, - Zoom ID: 727-821-8211
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
ტურძელაძე მალხაზ, - Zoom ID: 539 234 0785
--- სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121921
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) ლექცია
ირემაშვილი ინგა, - Zoom ID: 724-700-1984
4-12:00 --- --- --- --- --- თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) ლექცია
ტურძელაძე მალხაზ, - Zoom ID: 539 234 0785
5-13:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების საიმედოობა (SHNSAIM01) სემინარი
მამარდაშვილი ალექსანდრა, - Zoom ID: 643-171-0545
6-14:00 --- --- --- --- --- ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა, - Zoom ID: 724-700-1984
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (DGHE01) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
--- ---
10-18:00 --- ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
ფიფია ლევან, - Zoom ID: 359 737 7798
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) ლექცია
ბაქანიძე შახი, - Zoom ID: 306-356-8542
--- ---
11-19:00 --- მონოლითური შენობა-ნაგებობათა აგების ტექნოლოგია (MBBCТ02) პრაქტიკული
ფიფია ლევან, - Zoom ID: 359 737 7798
ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (DGHE01) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
--- მონოლითური შენობა-ნაგებობათა აგების ტექნოლოგია (MBBCТ02) ლექცია
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
---
12-20:00 სეისმომედეგი მშენებლობა და ექსპლუატაცია (SEIMSEQ01) პრაქტიკული
ესაძე სერგო, - Zoom ID: 476-459-2285
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი, - Zoom ID: 991-623-9576
შენობა-ნაგებობების საიმედოობა (SHNSAIM01) ლექცია
ჭანტურია მაია, - Zoom ID: 773-071-3587
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი, - Zoom ID: 991-623-9576
---
13-21:00 --- სეისმომედეგი მშენებლობა და ექსპლუატაცია (SEIMSEQ01) ლექცია
ესაძე სერგო, - Zoom ID: 476-459-2285
--- თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
ტურძელაძე მალხაზ, - Zoom ID: 539 234 0785
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121921-1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) ლექცია
ირემაშვილი ინგა, - Zoom ID: 724-700-1984
4-12:00 --- --- --- --- --- თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) ლექცია
ტურძელაძე მალხაზ, - Zoom ID: 539 234 0785
5-13:00 --- --- --- --- --- ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა, - Zoom ID: 724-700-1984
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების საიმედოობა (SHNSAIM01) სემინარი
მამარდაშვილი ალექსანდრა, - Zoom ID: 643-171-0545
8-16:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი, - Zoom ID: 991-623-9576
9-17:00 --- ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
ფიფია ლევან, - Zoom ID: 359 737 7798
--- --- მონოლითური შენობა-ნაგებობათა აგების ტექნოლოგია (MBBCТ02) პრაქტიკული
ფიფია ლევან, - Zoom ID: 359 737 7798
---
10-18:00 --- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (DGHE01) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) ლექცია
ბაქანიძე შახი, - Zoom ID: 306-356-8542
სეისმომედეგი მშენებლობა და ექსპლუატაცია (SEIMSEQ01) პრაქტიკული
ესაძე სერგო, - Zoom ID: 476-459-2285
---
11-19:00 --- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (DGHE01) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
მონოლითური შენობა-ნაგებობათა აგების ტექნოლოგია (MBBCТ02) ლექცია
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
---
12-20:00 --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი, - Zoom ID: 991-623-9576
შენობა-ნაგებობების საიმედოობა (SHNSAIM01) ლექცია
ჭანტურია მაია, - Zoom ID: 773-071-3587
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
ტურძელაძე მალხაზ, - Zoom ID: 539 234 0785
---
13-21:00 --- --- სეისმომედეგი მშენებლობა და ექსპლუატაცია (SEIMSEQ01) ლექცია
ესაძე სერგო, - Zoom ID: 476-459-2285
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121922
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- საგანგებო სიტუაციების მართვა და უსაფრთხოება (SAGSIMU01) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 497-546-8540
4-12:00 --- --- --- --- --- საგანგებო სიტუაციების მართვა და უსაფრთხოება (SAGSIMU01) პრაქტიკული
მელქაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: 497-546-8540
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 საშენი მასალების ხანგამძლეობა და ხარისხის კონტროლი (BSGJDG01) ლექცია
ნარეკლიშვილი თეა, - Zoom ID: 304 365 3762
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ, - Zoom ID: 282-986-3139
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
--- --- ---
10-18:00 შენობა-ნაგებობების ელემენტების გაძლიერება კომპოზიტების გამოყენებით (SHNKOMP01) პრაქტიკული
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
--- შენობა ნაგებობათა ცვეთა (AAC87001G1-LPK) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
--- --- ---
11-19:00 ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) ლექცია
წეროძე შოთა, - Zoom ID: 727-821-8211
მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
შენობა ნაგებობათა ცვეთა (AAC87001G1-LPK) ლექცია
მშვიდობაძე ია, - Zoom ID: 552-040-5359
--- თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
ტურძელაძე მალხაზ, - Zoom ID: 539 234 0785
---
12-20:00 შენობა-ნაგებობების ელემენტების გაძლიერება კომპოზიტების გამოყენებით (SHNKOMP01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ, - Zoom ID: 262-342-5300
მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
წეროძე შოთა, - Zoom ID: 727-821-8211
საშენი მასალების ხანგამძლეობა და ხარისხის კონტროლი (BSGJDG01) პრაქტიკული
ტაბატაძე ნათია, - Zoom ID: 913 699 1372
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
---
13-21:00 --- --- სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121931
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) ლექცია
ირემაშვილი ინგა, - Zoom ID: 724-700-1984
4-12:00 --- --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების საიმედოობა (SHNSAIM01) სემინარი
მამარდაშვილი ალექსანდრა, - Zoom ID: 643-171-0545
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა, - Zoom ID: 830-966-2854
ტრანსფორმირებადი ნაგებობები (TRNA01) ლექცია
მეძმარიაშვილი ელგუჯა, - Zoom ID: 436 350 7865
--- --- შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
---
10-18:00 მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
ტრანსფორმირებადი ნაგებობები (TRNA01) პრაქტიკული
მეძმარიაშვილი ელგუჯა, - Zoom ID: 436 350 7865
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა, - Zoom ID: 724-700-1984
ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (DGHE01) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
---
11-19:00 მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (DGHE01) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
შენობა-ნაგებობების საიმედოობა (SHNSAIM01) ლექცია
ჭანტურია მაია, - Zoom ID: 773-071-3587
---
12-20:00 --- სეისმომედეგი მშენებლობა და ექსპლუატაცია (SEIMSEQ01) პრაქტიკული
ესაძე სერგო, - Zoom ID: 476-459-2285
სეისმომედეგი მშენებლობა და ექსპლუატაცია (SEIMSEQ01) ლექცია
ესაძე სერგო, - Zoom ID: 476-459-2285
--- --- ---
13-21:00 --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა, - Zoom ID: 830-966-2854
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121932
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) პრაქტიკული
ირემაშვილი ინგა, - Zoom ID: 724-700-1984
3-11:00 --- --- --- --- --- ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) ლექცია
ირემაშვილი ინგა, - Zoom ID: 724-700-1984
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა, - Zoom ID: 830-966-2854
--- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (DGHE01) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
--- ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (DGHE01) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
---
10-18:00 მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
--- --- შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
---
11-19:00 მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
--- მონოლითური შენობა-ნაგებობათა აგების ტექნოლოგია (MBBCТ02) ლექცია
მსხილაძე ნინო, - Zoom ID: 624-625-5848
---
12-20:00 შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი, - Zoom ID: 991-623-9576
ტრანსფორმირებადი ნაგებობები (TRNA01) პრაქტიკული
მეძმარიაშვილი ელგუჯა, - Zoom ID: 436 350 7865
მონოლითური შენობა-ნაგებობათა აგების ტექნოლოგია (MBBCТ02) პრაქტიკული
ფიფია ლევან, - Zoom ID: 359 737 7798
--- --- ---
13-21:00 --- ტრანსფორმირებადი ნაგებობები (TRNA01) ლექცია
მეძმარიაშვილი ელგუჯა, - Zoom ID: 436 350 7865
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121941
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 პრაქტიკა (INT0005) სასწავლო პრაქტიკა
ჭიჭაღუა პეტრე, - Zoom ID: 457 900 8155
--- --- --- --- სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) ლექცია
ჩხიკვაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 523 912 2223
4-12:00 --- --- --- --- თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) ლექცია
ტურძელაძე მალხაზ, - Zoom ID: 539 234 0785
5-13:00 --- --- --- --- სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
6-14:00 --- --- --- --- --- სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 523 912 2223
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- გრუნტის კაშხლების მშენებლობა (GRKAS01) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე, - Zoom ID: 457 900 8155
--- --- თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
ტურძელაძე მალხაზ, - Zoom ID: 539 234 0785
---
10-18:00 --- სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
--- --- --- ---
11-19:00 --- გრუნტის კაშხლების მშენებლობა (GRKAS01) ლექცია
ჭიჭაღუა პეტრე, - Zoom ID: 457 900 8155
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მამული, - Zoom ID: 430 414 7759
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი, - Zoom ID: 857-953-0739
გრუნტის კაშხლების მშენებლობა (GRKAS01) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე, - Zoom ID: 457 900 8155
---
12-20:00 --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი, - Zoom ID: 991-623-9576
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
ფიფია ლევან, - Zoom ID: 359 737 7798
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121942
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 პრაქტიკა (INT0005) სასწავლო პრაქტიკა
ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
--- --- --- --- სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) ლექცია
ჩხიკვაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 523 912 2223
4-12:00 --- --- --- --- თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) ლექცია
ტურძელაძე მალხაზ, - Zoom ID: 539 234 0785
5-13:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მამული, - Zoom ID: 430 414 7759
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
--- --- ---
10-18:00 --- --- თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
ტურძელაძე მალხაზ, - Zoom ID: 539 234 0785
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 523 912 2223
ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (DGHE01) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
---
11-19:00 --- მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) ლექცია
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (DGHE01) ლექცია
კვიციანი ტარიელ, - Zoom ID: 9308378176
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი, - Zoom ID: 857-953-0739
---
12-20:00 --- მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) პრაქტიკული
მეტრეველი გელა, - Zoom ID: 430-435-2368
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი, - Zoom ID: 991-623-9576
--- სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
---
13-21:00 --- --- ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
ფიფია ლევან, - Zoom ID: 359 737 7798
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121943
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 პრაქტიკა (INT0005) სასწავლო პრაქტიკა
კოდუა მანონი, - Zoom ID: 778-492-9569
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ, - Zoom ID: 282-986-3139
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით (FGAD01) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 850-824-2485
--- ---
10-18:00 --- გრუნტის კაშხლების მშენებლობა (GRKAS01) ლექცია
ჭიჭაღუა პეტრე, - Zoom ID: 457 900 8155
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით (FGAD01) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 850-824-2485
გრუნტის კაშხლების მშენებლობა (GRKAS01) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე, - Zoom ID: 457 900 8155
გრუნტის კაშხლების მშენებლობა (GRKAS01) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე, - Zoom ID: 457 900 8155
---
11-19:00 --- --- ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) ლექცია
ქვარაია ირაკლი, - Zoom ID: 857-953-0739
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
ფიფია ლევან, - Zoom ID: 359 737 7798
---
12-20:00 --- შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
ბოკერია ლადო, - Zoom ID: 848 132 5876
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი, - Zoom ID: 991-623-9576
--- სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
---
13-21:00 --- --- --- თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
ტურძელაძე მალხაზ, - Zoom ID: 539 234 0785
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121951
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) ლექცია
ჩხიკვაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 523 912 2223
4-12:00 --- --- --- --- --- თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) ლექცია
ტურძელაძე მალხაზ, - Zoom ID: 539 234 0785
5-13:00 --- --- --- --- --- სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
ჩხიკვაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 523 912 2223
---