საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფები

 

1000
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
1000.1-11000.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა პეტრიაშვილი ჟუჟუნა
02-50402-505
--- --- ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-548
---
3-11:00 ---
1000.1-11000.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-41101-414
--- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-535
---
4-12:00 --- --- ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა
01-406
--- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გეგეშიძე ნანა
02-520
---
5-13:00 ---
1000.1-11000.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი გორჯოლაძე ხატია
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
4050.2-4, 4060.2-4, 4030.2-4, 4035.2-4, 4090.2-4, 152001.2-5, 152040.2-5, 152060.2-5, 152070.2-5, 152080.2-5, 152090.2-5, 1000.2-1, 1001.2-1
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა
01-715
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-548
---
6-14:00 --- ---
4050.2-4, 4060.2-4, 4030.2-4, 4035.2-4, 4090.2-4, 152001.2-5, 152040.2-5, 152060.2-5, 152070.2-5, 152080.2-5, 152090.2-5, 1000.2-1, 1001.2-1
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა
01-715
---
7-15:00 მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
არაბიძე მანანა
01-323
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ
03-239
---
4050.2-4, 4060.2-4, 4030.2-4, 4035.2-4, 4090.2-4, 152001.2-5, 152040.2-5, 152060.2-5, 152070.2-5, 152080.2-5, 152090.2-5, 1000.2-1, 1001.2-1
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა
01-715
--- რუსული 1 (LKIJ987TY) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
08-902
8-16:00 --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია
01-602
--- ---
1000.1-11000.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-321.104-321
9-17:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-410
--- ---
1000.1-11000.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ინაძე რამაზ
03-13103-129
10-18:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო
01-323
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1001
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-407
1001.1-11001.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-321.104-321
--- ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-548
---
3-11:00
1001.1-11001.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი გორჯოლაძე ხატია
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
--- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-535
---
4-12:00
1001.1-11001.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-410.101-410
--- ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
ჯანჯღავა ნინო
01-513
--- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გეგეშიძე ნანა
02-520
---
5-13:00 --- ---
4050.2-4, 4060.2-4, 4030.2-4, 4035.2-4, 4090.2-4, 152001.2-5, 152040.2-5, 152060.2-5, 152070.2-5, 152080.2-5, 152090.2-5, 1000.2-1, 1001.2-1
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა
01-715
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია
01-602
---
6-14:00 ---
1001.1-11001.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გეგეშიძე ნანა მამისეიშვილი მაია
02-50602-506.1
4050.2-4, 4060.2-4, 4030.2-4, 4035.2-4, 4090.2-4, 152001.2-5, 152040.2-5, 152060.2-5, 152070.2-5, 152080.2-5, 152090.2-5, 1000.2-1, 1001.2-1
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა
01-715
--- ---
7-15:00 მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
არაბიძე მანანა
01-323
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ
03-239
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-226
4050.2-4, 4060.2-4, 4030.2-4, 4035.2-4, 4090.2-4, 152001.2-5, 152040.2-5, 152060.2-5, 152070.2-5, 152080.2-5, 152090.2-5, 1000.2-1, 1001.2-1
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა
01-715
1001.1-11001.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ინაძე რამაზ
03-13103-129
რუსული 1 (LKIJ987TY) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
08-902
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო
01-323
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1002
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა
01-406
--- ---
2-10:00
1002.1-11002.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
არაბიძე მანანა ნოზაძე მანანა
01-40801-415
--- --- ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-548
---
3-11:00
1002.1-11002.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
ედილაშვილი თამარი კლდიაშვილი რევაზ
02-506.102-506
--- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-535
---
4-12:00 --- --- --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია
01-602
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გეგეშიძე ნანა
02-520
---
5-13:00
1002.1-11002.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი გორჯოლაძე ხატია
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
--- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-413
---
6-14:00 --- --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-549
7-15:00 მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
არაბიძე მანანა
01-323
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ინაძე რამაზ
03-239
--- ---
1002.1-11002.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-321.104-321
8-16:00 --- --- --- ---
1002.1-11002.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ინაძე რამაზ
03-13103-129
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
ყიფიანი თებრო
01-323
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1003
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00
1003.1-11003.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი გორჯოლაძე ხატია
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
--- --- --- --- ---
2-10:00
1003.1-11003.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
პეტრიაშვილი ჟუჟუნა კლდიაშვილი რევაზ
02-506.102-506
--- --- ---
1003.1-11003.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო პაპავა დავით
03-13103-129
---
3-11:00
1003.1-11003.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ნიკვაშვილი ნინო ნოზაძე მანანა
01-410.101-410
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
კილასონია ნინო
02-206
--- --- --- ---
4-12:00 --- ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-408
--- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ნიკვაშვილი ნინო
01-409
1003.1-11003.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-321.104-321
---
5-13:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
--- ---
6-14:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-323
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია
01-602
---
8-16:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ
01-535
--- --- --- ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
გვენეტაძე ნანა
01-218
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-548
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
პაპავა დავით
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1004
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1004.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
პაპავა დავით
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
კილასონია ნინო
02-206
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-407
---
4-12:00 --- ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-408
--- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ნიკვაშვილი ნინო
01-409
---
5-13:00 ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი
01-512
--- --- ---
1004.1-11004.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია კვინტრაძე ვახტანგ
04-32104-321.1
---
6-14:00 --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-323
--- ---
7-15:00 --- --- ---
1004.1-11004.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ნიკვაშვილი ნინო ნოზაძე მანანა
01-41001-410.1
---
8-16:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ
01-535
1004.1-11004.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-410
--- --- ---
9-17:00 --- --- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
---
1004.1-11004.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
პეტრიაშვილი ჟუჟუნა მამულაშვილი აივენგო
02-51102-504
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00
1004.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო
--- --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
პაპავა დავით
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1005
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
დგებუაძე თამარი
01-513
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-408
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
კილასონია ნინო
02-206
--- დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
--- ---
4-12:00 --- ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
01-408
--- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ნიკვაშვილი ნინო
01-409
--- ---
5-13:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-226
--- ---
1005.1-11005.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
პეტრიაშვილი ჟუჟუნა კილასონია ნინო
02-506.102-506
---
6-14:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-323
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
1005.1-11005.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
---
8-16:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ
01-535
1005.1-11005.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო პაპავა დავით
03-13103-129
--- ---
1005.1-11005.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ნიკვაშვილი ნინო ნოზაძე მანანა
01-410.101-410
---
9-17:00 ---
1005.1-11005.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
სირანაშვილი ირაკლი ბიბილური მალხაზ
04-32104-321.1
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
პაპავა დავით
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1006
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე
03-239
--- ---
3-11:00 --- ---
1006.1-11006.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ სირანაშვილი ირაკლი
04-32104-321.1
--- --- ---
4-12:00
1006.1-11006.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
ტუსიაშვილი თათია მამულაშვილი აივენგო
02-50602-506.1
---
1006.1-11006.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო გაბეჩავა კალენიკე
03-13103-129
--- --- ---
5-13:00 --- --- ---
1006.1-11006.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
--- ---
6-14:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-406
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
---
1006.1-11006.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ჯავახიშვილი ნათელა ბიწაძე სიმონ
01-41001-410.1
---
7-15:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-535
--- ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი
01-410
--- ---
8-16:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
01-535
---
9-17:00 --- --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ჯავახიშვილი ნათელა
01-409
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
01-323
---
10-18:00 --- --- --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
იმნაძე ნინო
02-601
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1007
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე
03-239
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00
1007.1-11007.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
გორჯოლაძე ხატია კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
---
1007.1-11007.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ბიწაძე სიმონ ჯავახიშვილი ნათელა
01-41001-410.1
1007.1-11007.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მამისეიშვილი მაია პეტრიაშვილი ჟუჟუნა
02-506.102-506
--- ---
5-13:00 --- --- --- ---
1007.1-11007.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო გაბეჩავა კალენიკე
03-13103-129
---
6-14:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
გორჯოლაძე ხატია
01-502
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-226
---
1007.1-11007.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ სირანაშვილი ირაკლი
04-321.104-321
---
7-15:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-535
--- --- ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
ჯანჯღავა ნინო
01-513
--- ---
8-16:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
01-408
--- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
01-535
---
9-17:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ჯავახიშვილი ნათელა
01-409
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
01-323
---
10-18:00 --- --- --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
იმნაძე ნინო
02-601
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1008
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ---
1008.1-11008.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ნოზაძე ნინო ჯავახიშვილი ნათელა
01-410.101-410
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
გაბეჩავა კალენიკე
03-239
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
სადუნიშვილი გურამი
01-408
---
3-11:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
კვაჭაძე თამარ
01-602
--- --- --- ---
4-12:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-206
---
1008.1-11008.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია ჩაგელიშვილი ლალი
04-32104-321.1
--- --- ---
5-13:00 --- ---
1008.1-11008.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ახალაძე ნინო ძაძამია კახაბერ
03-13103-129
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გიორგაძე თამარ
02-520
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა
01-406
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
ჟღენტი მაია
01-548
--- --- ---
8-16:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ნოზაძე ნინო
01-323
---
1008.1-11008.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ ედილაშვილი თამარი
02-50502-505.1
--- ---
9-17:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-535
--- ---
1008.1-11008.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
სადუნიშვილი გურამი
01-548
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1009
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
სადუნიშვილი გურამი
01-406
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1009.1-11009.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ნოზაძე ნინო ჯავახიშვილი ნათელა
01-41001-410.1
--- --- გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ძაძამია კახაბერ
4-12:00
1009.1-11009.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
ჟღენტი მაია ჩაგელიშვილი ლალი
04-321.104-321
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-410
1009.1-11009.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
--- --- ---
5-13:00 --- ---
1009.1-11009.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
გიორგაძე თამარ ედილაშვილი თამარი
02-50402-504.1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გიორგაძე თამარ
02-520
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
რეხვიაშვილი ციცინო
01-513
---
6-14:00
1009.1-11009.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიულიგეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ბეგოიძე თამარ ძაძამია კახაბერ
03-13103-129
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
კვაჭაძე თამარ
01-602
--- --- ---
7-15:00 --- ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
ჟღენტი მაია
01-548
--- --- ---
8-16:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ნოზაძე ნინო
01-323
--- --- --- ---
9-17:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-535
--- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
სადუნიშვილი გურამი
01-548
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1010
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
ცხვედიანი ირინე
01-414
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ---
1010.1-11010.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მამისეიშვილი მაია ედილაშვილი თამარი
02-50602-506.1
1010.1-11010.2-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკულიმხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
ნოზაძე ნინო ჯავახიშვილი ნათელა
01-54801-548.1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლექცია
ძაძამია კახაბერ
4-12:00 ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
ზაუტაშვილი ნინო
01-416
--- --- --- --- ---
5-13:00
1010.1-11010.2-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიულიდაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.501-კ.ც.I.6
--- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
გიორგაძე თამარ
02-520
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
სადუნიშვილი გურამი
01-532
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
კვაჭაძე თამარ
01-603
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
ჟღენტი მაია
01-548
--- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-212
1010.2-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ძაძამია კახაბერ
8-16:00 --- მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
ნოზაძე ნინო
01-323
--- რუსული 1 (LKIJ987TY) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-514
1010.1-11010.2-1
ზოგადი ფიზიკა A (ZOGFIZA08) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა A (ZOGFIZA08) ლაბორატორიული…
კაპანაძე ქეთევანი მელაძე ვახტანგ
04-32504-325.1
---
9-17:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-535
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
სადუნიშვილი გურამი
01-548
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- ---
1010.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
ბეგოიძე თამარ
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1011
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1012
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1013
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1014
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1015
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1016
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1017
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1018
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1019
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1700
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
რეხვიაშვილი ციცინო
01-323
---
2-10:00 --- --- --- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ლებანიძე ალექსანდრე
13-გასვლითი პრაქტიკა 5
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-535
5-13:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-323
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) პრაქტიკული
სურგულაძე ბიჭიკო
01-527
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი
01-222
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-535
6-14:00 --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
ჩუბინიძე გიორგი
01-322
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) საკურსო
სურგულაძე ბიჭიკო
01-527
---
7-15:00 მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გასიტაშვილი ლალი
01-408
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) პრაქტიკული
ბალანჩივაძე ლია
01-521
--- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-226
8-16:00 ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო
01-322
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) საკურსო
ბალანჩივაძე ლია
01-521
--- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
ჩუბინიძე გიორგი
01-407
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1701
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ხელაია მაია
01-308
---
2-10:00 გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
გურგენიძე ნონა
01-521
--- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ლებანიძე ალექსანდრე
13-გასვლითი პრაქტიკა 8
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) საკურსო
სანიკიძე მამუკა
01-322
---
3-11:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-226
---
4-12:00 რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-526
--- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გასიტაშვილი ლალი
01-412
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-535
5-13:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
ელოშვილი ნანა
01-410
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-323
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-535
6-14:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
ჩუბინიძე გიორგი
01-322
--- --- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) საკურსო
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-526
7-15:00 --- --- --- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
---
8-16:00 --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო
01-322
--- რუსული 1 (LKIJ987TY) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-514
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი
01-222
---
9-17:00 --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) პრაქტიკული
სურგულაძე ბიჭიკო
01-527
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1702
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
დგებუაძე თამარი
01-309
---
2-10:00 წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ლებანიძე ალექსანდრე
13-გასვლითი პრაქტიკა 5
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
მელაძე ზურაბი
01-412
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-226
---
3-11:00 მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
ფოფხაძე ნათია
01-413
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) საკურსო
სანიკიძე მამუკა
01-410
---
4-12:00 --- --- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) საკურსო
ცაკიაშვილი ალექსი
01-529
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-535
5-13:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-323
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი
01-206
--- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-535
6-14:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
ჩუბინიძე გიორგი
01-322
--- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) პრაქტიკული
ცაკიაშვილი ალექსი
01-529
---
7-15:00 --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) პრაქტიკული
სურგულაძე ბიჭიკო
01-527
--- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
---
8-16:00 --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო
01-322
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო
01-512
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1703
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ოდიშელიძე ქეთევანი
01-318
---
2-10:00 წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
მამარდაშვილი ალექსანდრა
13-გასვლითი პრაქტიკა 4
--- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (RKDAPR01) ლექცია
კახიანი ლია
01-529
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-527
---
3-11:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი
01-222
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
ელოშვილი ნანა
01-411
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) პრაქტიკული
ხაზარაძე ომარი
01-527
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-226
4-12:00 რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (RKDAPR01) საკურსო
კახიანი ლია
01-529
--- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-535
5-13:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-323
--- რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (RKDAPR01) პრაქტიკული
კახიანი ლია
01-529
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-527
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-535
6-14:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
ჩუბინიძე გიორგი
01-322
--- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
ფოფხაძე ნათია
01-413
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო
01-512
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1704
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
გაბუნია რუსუდანი
01-535
--- ---
2-10:00 --- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ვერულაშვილი ფატიმა
13-გასვლითი პრაქტიკა 6
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (RKDAPR01) ლექცია
კახიანი ლია
01-529
--- ---
3-11:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი
01-222
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-322
---
4-12:00 მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გიორგაძე მარიამ
01-406
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (RKDAPR01) საკურსო
კახიანი ლია
01-529
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-535
---
5-13:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა
01-413
--- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) ლექცია
ხაზარაძე ომარი
01-527
---
6-14:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-322
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (RKDAPR01) პრაქტიკული
კახიანი ლია
01-529
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) პრაქტიკული
ხაზარაძე ომარი
01-527
---
7-15:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი
01-322
--- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი
01-206
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) საკურსო
ხაზარაძე ომარი
01-527
---
9-17:00 რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო
01-512
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1705
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა
01-411
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გიორგაძე მარიამ
01-413
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
კიკვაძე თამარი
01-308
--- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ქვარაია ირაკლი
13-გასვლითი პრაქტიკა 7
2-10:00 --- ---
3-11:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი
01-206
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-322
4-12:00 --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-535
5-13:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი
01-222
--- --- --- ---
6-14:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-322
--- --- --- --- ---
7-15:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი
01-322
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო
01-512
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1706
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-416
--- ---
2-10:00 --- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
მარღიშვილი ირაკლი
13-გასვლითი პრაქტიკა 5
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა
01-407
--- ---
3-11:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი
01-226
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-322
---
4-12:00 --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-535
---
5-13:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი
01-410
--- --- ---
6-14:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-322
--- --- --- ---
7-15:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი
01-322
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-413
9-17:00 რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო
01-512
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1707
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-416
--- ---
2-10:00 ---
1707.1-11707.2-1
წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკაწინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
გოცაძე დალი ნარეკლიშვილი თეა
13-გასვლითი პრაქტიკა 813-გასვლითი პრაქტიკა 7
--- --- ---
3-11:00 ---
1707.1-11707.2-1
წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკაწინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
გოცაძე დალი ნარეკლიშვილი თეა
13-გასვლითი პრაქტიკა 813-გასვლითი პრაქტიკა 7
--- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
01-322
---
4-12:00 ---
1707.1-11707.2-1
წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკაწინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
გოცაძე დალი ნარეკლიშვილი თეა
13-გასვლითი პრაქტიკა 813-გასვლითი პრაქტიკა 7
--- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-535
---
5-13:00 ---
1707.1-11707.2-1
წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკაწინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
გოცაძე დალი ნარეკლიშვილი თეა
13-გასვლითი პრაქტიკა 813-გასვლითი პრაქტიკა 7
--- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი
01-410
---
6-14:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
01-322
1707.1-11707.2-1
წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკაწინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
გოცაძე დალი ნარეკლიშვილი თეა
13-გასვლითი პრაქტიკა 813-გასვლითი პრაქტიკა 7
--- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
დალაქიშვილი გიორგი
01-222
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-413
---
7-15:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი
01-322
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა
01-411
--- ---
9-17:00 რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო
01-512
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1708
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
გურგენიძე ნონა
01-521
--- --- --- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
წიქარიშვილი მალხაზ
13-გასვლითი პრაქტიკა 8
---
3-11:00 --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-322
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-222
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ლოლაძე ციალა
01-408
4-12:00 პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო
01-226
5-13:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-535
---
6-14:00 --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე
01-411
--- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კოხრეიძე ნინო
01-535
7-15:00 --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-406
--- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-323
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო
01-512
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1730
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
გურგენიძე ნონა
01-521
--- --- --- --- ---
3-11:00 წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ახვლედიანი გიორგი
13-გასვლითი პრაქტიკა 1
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-322
--- ---
1730.1-11901, 1910, 1911, 1912, 1919, 1980, 1900, 1903, 1814, 1730.2-1, 1880.1-1
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულირუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე გუგუნავა რუსუდან
01-30901-411
4-12:00 --- ---
1730.1-11901, 1910, 1911, 1912, 1919, 1980, 1900, 1903, 1814, 1730.2-1, 1880.1-1
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულირუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე გუგუნავა რუსუდან
01-30901-411
5-13:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-323
--- --- ---
1730.1-11901, 1910, 1911, 1912, 1919, 1980, 1900, 1903, 1814, 1730.2-1, 1880.1-1
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულირუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე გუგუნავა რუსუდან
01-30901-411
6-14:00 მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-409
--- --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კოხრეიძე ნინო
01-535
7-15:00 --- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-323
8-16:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე
01-322
--- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო
01-226
9-17:00 --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1731
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-412
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
გოგოლაძე ავთანდილ
13-გასვლითი პრაქტიკა
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-322
--- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) საკურსო
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ასლანიშვილი მანანა
01-318
4-12:00 --- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა.
ნარიმანიძე ნინა
13-გასვლითი პრაქტიკა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო
01-206
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
5-13:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-323
--- --- ---
6-14:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე
01-413
--- --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კოხრეიძე ნინო
01-535
7-15:00 --- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-323
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო
01-512
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1732
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
გურგენიძე ნონა
01-521
--- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) პრაქტიკული
ნარიმანიძე ნინა
01-206
--- --- ---
3-11:00 წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
კოდუა მანონი
13-გასვლითი პრაქტიკა 2
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-322
--- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
მაჭავარიანი ნატო
01-415
4-12:00 --- ---
5-13:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-323
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო
01-412
---
6-14:00 --- --- --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კოხრეიძე ნინო
01-535
7-15:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) საკურსო
ნარიმანიძე ნინა
01-206
--- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
ჭურაძე კონსტანტინე
01-412
--- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-323
8-16:00 მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
01-406
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1733
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) საკურსო
ნარიმანიძე ნინა
01-206
--- --- ---
2-10:00 --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი
01-533
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-409
---
4-12:00 --- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კოხრეიძე ნინო
01-323
5-13:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-323
--- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-409
6-14:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
შალამბერიძე რევაზ
01-411
წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ნარიმანიძე ნინა
13-გასვლითი პრაქტიკა
--- --- --- ---
7-15:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო
01-408
--- ---
8-16:00 ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) პრაქტიკული
ნარიმანიძე ნინა
01-206
--- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-406
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1745
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კვანტალიანი გულვერი
01-673
--- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
კიკვაძე თამარი
01-414
წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
კოპალიანი ალექსი
13-გასვლითი პრაქტიკა 3
--- ---
3-11:00 --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-409
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო
01-222
4-12:00 --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კოხრეიძე ნინო
01-323
5-13:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-535
--- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-409
6-14:00 --- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
ცხვარიაშვილი ვახტანგ
01-407
7-15:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-222
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1746
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
გრძელიშვილი მამული
13-გასვლითი პრაქტიკა
--- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
ცხვარიაშვილი ვახტანგ
01-406
2-10:00 --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ლოლაძე ციალა
01-318
---
3-11:00 --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-409
---
4-12:00 --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კოხრეიძე ნინო
01-323
5-13:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო
01-222
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-535
--- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-409
6-14:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-222
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კვანტალიანი გულვერი
01-673
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1750
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-533
წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ჩიტიაშვილი გიორგი
13-გასვლითი პრაქტიკა 1
--- --- ---
3-11:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა
01-406
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
ცხვარიაშვილი ვახტანგ
01-413
5-13:00 --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე
01-407
6-14:00 --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო
01-206
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-533
7-15:00 --- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საექსპლუატაციო პროცესების მოდელირება მართვა და ლოგისტიკა (RWSLO01) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-535
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-412
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კოხრეიძე ნინო
01-535
8-16:00 --- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საექსპლუატაციო პროცესების მოდელირება მართვა და ლოგისტიკა (RWSLO01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-218
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-322
9-17:00 რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო
01-512
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1751
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-206
---
2-10:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-533
წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ხატიური ხათუნა
13-გასვლითი პრაქტიკა 2
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე
01-407
---
3-11:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
კიკვაძე თამარი
01-308
--- ---
4-12:00 --- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საექსპლუატაციო პროცესების მოდელირება მართვა და ლოგისტიკა (RWSLO01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-218
--- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო
01-206
--- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-533
7-15:00 --- --- --- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საექსპლუატაციო პროცესების მოდელირება მართვა და ლოგისტიკა (RWSLO01) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-535
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კოხრეიძე ნინო
01-535
8-16:00 მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
01-409
--- --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-322
9-17:00 --- --- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო
01-512
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1752
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ცინაძე ზაალ
13-გასვლითი პრაქტიკა 4
--- --- ---
2-10:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-533
--- --- ---
3-11:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ქაშაკაშვილი მარიამი
01-309
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კოხრეიძე ნინო
01-206
--- ---
4-12:00 --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე თორნიკე
01-533
--- ---
5-13:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-206
---
6-14:00 --- --- --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-533
7-15:00 --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია
01-300
--- წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საექსპლუატაციო პროცესების მოდელირება მართვა და ლოგისტიკა (RWSLO01) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
01-535
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კოხრეიძე ნინო
01-535
8-16:00 წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საექსპლუატაციო პროცესების მოდელირება მართვა და ლოგისტიკა (RWSLO01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
01-212
--- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-322
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1765
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ხორავა ვასილ
13-გასვლითი პრაქტიკა 8
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია
01-300
--- ---
4-12:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-222
--- ---
5-13:00 --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-323
--- ---
6-14:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა
01-412
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-533
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-411
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-323
--- ---
9-17:00 --- --- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო
01-512
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1770
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ელოშვილი ნანა
13-გასვლითი პრაქტიკა 3
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია
01-300
--- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-411
---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-323
--- ---
6-14:00 --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
მესირიძე ირმა
01-309
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-533
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-412
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-323
--- ---
9-17:00 --- --- --- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო
01-512
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1775
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ჭურაძე კონსტანტინე
13-გასვლითი პრაქტიკა 4
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-407
--- --- ---
5-13:00 --- --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-323
---
6-14:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
მარგალიტაძე იუნონა
01-226
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
დგებუაძე თამარი
01-318
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
01-533
---
7-15:00 მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
მშვიდობაძე ია
01-300
--- --- --- ---
8-16:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
01-323
--- ---
9-17:00 რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გილაური ნინო
01-512
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1800
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა
01-407
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-409
--- --- --- ---
4-12:00 --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი
01-533
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-409
1800.1-11800.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ქორქია ქეთევან იაშვილი კონსტანტინე
01-52601-526.1
--- ---
5-13:00
1800.1-11800.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი # #
01-401.101-401
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-533
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ხმელიძე თამაზ
01-533
---
6-14:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-532
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ტაბატაძე დემურ
01-420
--- --- ---
7-15:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-226
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-517
--- ---
8-16:00 --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კვანტალიანი გულვერი
01-673
--- ---
9-17:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #
01-410
--- --- --- ---
10-18:00 სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-535
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1801
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
კიკვაძე თამარი
01-512
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-226
--- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კვანტალიანი გულვერი
01-410
---
2-10:00 --- --- ---
3-11:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-409
---
1801.1-11801.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ქორქია ქეთევან იაშვილი კონსტანტინე
01-526.101-526
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-517
---
4-12:00 --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-409
--- ---
5-13:00 --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-533
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო
01-514
--- ---
6-14:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-532
--- --- --- ---
7-15:00 --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ტაბატაძე დემურ
01-420
--- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი
01-407
1801.1-11801.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი # #
01-40101-401.1
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #
01-410
--- --- --- --- ---
10-18:00 სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-535
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1802
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი
01-535
--- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-406
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00
1802.1-11802.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი # #
01-40101-401.1
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-409
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ტაბატაძე დემურ
01-420
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი
01-222
---
4-12:00 --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-409
---
5-13:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კვანტალიანი გულვერი
01-535
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-533
--- --- ---
6-14:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-532
--- --- --- ---
7-15:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-517
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე
01-527
---
1802.1-11802.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ქორქია ქეთევან იაშვილი კონსტანტინე
01-52701-527.1
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #
01-410
--- --- --- --- ---
10-18:00 სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-535
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1803
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1803.1-11803.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ქორქია ქეთევან იაშვილი კონსტანტინე
01-527.101-527
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-409
--- --- --- ---
4-12:00 --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
იაშვილი კონსტანტინე
01-527
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კვანტალიანი გულვერი
01-409
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კვანტალიანი გულვერი
01-673
--- ---
5-13:00 --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-533
--- ---
6-14:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი
01-548
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ჟღენტი რამაზ
01-532
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-512
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
--- ---
7-15:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ჟღენტი რამაზ
01-517
--- ---
8-16:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი
01-222
1803.1-11803.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი # #
01-40101-401.1
---
9-17:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #
01-410
--- --- --- ---
10-18:00 სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-535
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1804
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---
1804.1-11804.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი მამაჯანოვი იური
01-401.101-401
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-535
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
01-206
--- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი
01-676
--- --- ---
6-14:00
1804.1-11804.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ხმელიძე თამაზ იაშვილი კონსტანტინე
01-527.101-527
--- --- ---
7-15:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი
01-407
--- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #
01-323
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-533
გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა
10-708
8-16:00 ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი
01-309
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ხმელიძე თამაზ
01-533
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-323
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-407
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
9-17:00 --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-322
10-18:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-322
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1805
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი
01-676
--- ---
2-10:00 --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-532
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ჯანჯღავა ნინო
01-521
--- --- --- ---
5-13:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
01-222
1805.1-11805.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ქორქია ქეთევან იაშვილი კონსტანტინე
01-52701-527.1
--- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ქორქია ქეთევან
01-521
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #
01-323
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-533
1805.1-11805.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი მამაჯანოვი იური
01-40101-401.1
8-16:00 --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-323
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
---
9-17:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-322
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი
01-412
10-18:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-322
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1806
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
--- ---
3-11:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-521
1806.1-11806.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი მამაჯანოვი იური
01-40101-401.1
---
4-12:00 --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი
01-676
--- ---
5-13:00 --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი
01-212
--- ---
6-14:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
დუმბაძე მარიამი
01-527
--- ---
7-15:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
01-226
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #
01-323
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-533
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
გაბუნია რუსუდანი
01-409
8-16:00 --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-323
1806.1-11806.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
დუმბაძე მარიამი იაშვილი კონსტანტინე
01-52601-526.1
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
9-17:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-322
10-18:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-322
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1807
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
კაკუტაშვილი იოსებ
01-544
---
3-11:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ირემაშვილი ინგა
01-517
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 ---
1807.1-11807.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ქორქია ქეთევან იაშვილი კონსტანტინე
01-527.101-527
--- ---
1807.1-11807.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი მამაჯანოვი იური
01-40101-401.1
---
6-14:00 --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი
01-535
--- --- ---
7-15:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
01-222
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ჭანტურია მაია
01-529
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #
01-323
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
01-533
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
რეხვიაშვილი ციცინო
01-512
8-16:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
მაისურაძე ბორისი
01-676
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
01-323
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
მსხილაძე ნინო
01-532
9-17:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
01-322
10-18:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-322
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1808
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან
01-517
--- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-406
--- --- ---
2-10:00
1808.1-11808.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
მახარობლიძე კახა მეძმარიაშვილი გიორგი
01-529.101-529
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი
01-309
--- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-322
5-13:00 --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-535
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #
01-322
6-14:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-409
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-533
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი
01-406
7-15:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-413
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
01-206
--- ---
8-16:00 --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია
01-673
1808.1-11808.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი მამაჯანოვი იური
01-40101-401.1
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1809
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
მესირიძე ირმა
01-512
--- --- --- ---
2-10:00 ---
1809.1-11809.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო მეძმარიაშვილი გიორგი
01-52701-527.1
--- --- ---
3-11:00 სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან
01-532
1809.1-11809.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი მამაჯანოვი იური
01-40101-401.1
--- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
01-206
---
4-12:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-322
5-13:00 --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-535
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #
01-322
6-14:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-409
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-533
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
ნადირაშვილი გიორგი
01-532
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია
01-673
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-413
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1810
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა
01-408
--- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია
01-413
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
დუმბაძე მარიამი
01-527
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-322
5-13:00 --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-535
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ფირყულაშვილი ლევან
01-410
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #
01-322
6-14:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-409
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-533
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
01-206
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
8-16:00 სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-411
--- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ნოშრევან
01-517
1810.1-11810.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო მეძმარიაშვილი გიორგი
01-529.101-529
9-17:00 --- ---
1810.1-11810.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი წულუკიძე ნოშრევან
01-40101-401.1
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1811
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1811.1-11811.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
მახარობლიძე კახა ჭანტურია მაია
01-529.101-529
--- --- --- ---
2-10:00 ---
1811.1-11811.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გიორგი წულუკიძე ნოშრევან
01-401.101-401
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
01-308
--- --- ---
4-12:00 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია
01-673
--- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-322
5-13:00 სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-535
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ბაქანიძე შახი
01-532
--- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
# #
01-322
6-14:00 ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
დგებუაძე თამარი
01-514
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
01-409
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-533
--- --- ---
7-15:00 სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ჯანყარაშვილი დავით
01-413
--- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-517
---
8-16:00 --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ნოშრევან
01-409
---
9-17:00 --- --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ჭანტურია მაია
01-529
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1812
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-549
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-533
--- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა
01-407
4-12:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ
01-413
--- --- --- ---
5-13:00 --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია
01-411
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ნოშრევან
01-535
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
6-14:00 ---
1812.1-11812.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
სუთიძე ლიანა წულუკიძე ნოშრევან
01-40101-401.1
--- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-322
7-15:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-533
---
8-16:00 ---
1812.1-11812.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო მახარობლიძე კახა
01-526.101-526
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-322
--- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-549
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-322
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1813
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია
01-673
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-533
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-416
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
რეხვიაშვილი ციცინო
01-512
4-12:00 --- ---
1813.1-11813.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
სუთიძე ლიანა წულუკიძე ნოშრევან
01-40101-401.1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ვერულაშვილი ფატიმა
01-521
5-13:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ
01-416
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-517
6-14:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-322
7-15:00 ---
1813.1-11813.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო მახარობლიძე კახა
01-526.101-526
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-533
--- ---
8-16:00 --- --- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-322
--- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-549
---
9-17:00 --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ნოშრევან
01-535
--- --- ---
10-18:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-322
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1814
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
ცხვედიანი ირინე
01-514
--- --- ---
3-11:00 სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
--- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-533
--- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-411
4-12:00
1814.1-11814.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
სუთიძე ლიანა წულუკიძე ნოშრევან
01-401.101-401
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-406
---
5-13:00 ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
მახარობლიძე კახა
01-526
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
არუნაშვილი თამარ
01-517
---
6-14:00 ---
1814.1-11814.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო მახარობლიძე კახა
01-52601-526.1
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ
01-411
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-322
7-15:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-533
---
8-16:00 --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია
01-673
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-322
--- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-549
---
9-17:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ნოშრევან
01-407
---
10-18:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-322
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1815
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ
01-410
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
ღარიბაშვილი ირმა
01-412
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-533
--- ---
4-12:00 --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ჯანჯღავა ნინო
01-512
--- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
კუპატაძე ნატალია
01-673
5-13:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ყორღანაშვილი ლალი
01-544
---
6-14:00 --- --- --- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
01-322
7-15:00 --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
გოგოლაძე ავთანდილ
01-533
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ნოშრევან
01-411
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო
01-514
8-16:00 ---
1815.1-11815.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
სუთიძე ლიანა წულუკიძე ნოშრევან
01-40101-401.1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
01-322
--- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
01-549
---
9-17:00 --- --- ---
1815.1-11815.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო დუმბაძე მარიამი
01-526.101-526
--- ---
10-18:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
01-322
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1816
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა
01-412
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-673
--- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი
01-413
--- ---
2-10:00 --- --- ---
3-11:00 --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ნოშრევან
01-409
--- --- ---
4-12:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-323
--- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-544
--- ---
5-13:00 ---
1816.1-11816.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
სუთიძე ლიანა წულუკიძე ნოშრევან
01-401.101-401
1816.1-11816.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ნაკვეთაური ნინო დუმბაძე მარიამი
01-526.101-526
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-323
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-533
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ნაკვეთაური ნინო
01-514
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-549
9-17:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
წეროძე შოთა
01-532
--- ---
10-18:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-533
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1817
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ოდიშელიძე ქეთევანი
01-308
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ---
1817.1-11817.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ცაკიაშვილი ალექსი მეძმარიაშვილი გიორგი
01-529.101-529
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
მაისურაძე გიორგი
01-533
4-12:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-323
--- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი
01-517
5-13:00 --- ---
1817.1-11817.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
სუთიძე ლიანა წულუკიძე ნოშრევან
01-40101-401.1
--- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-309
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ნოშრევან
01-535
---
8-16:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-323
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-533
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-408
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-549
9-17:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
წეროძე შოთა
01-532
10-18:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-533
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1818
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-420
--- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ნოშრევან
01-517
--- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-412
--- ---
4-12:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-323
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
1818.1-11818.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ცაკიაშვილი ალექსი მეძმარიაშვილი გიორგი
01-52901-529.1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
მელქაძე თეიმურაზ
01-527
6-14:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი
01-517
7-15:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
01-408
8-16:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-323
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-533
--- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-549
9-17:00 ---
1818.1-11818.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
სუთიძე ლიანა წულუკიძე ნოშრევან
01-40101-401.1
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
წეროძე შოთა
01-532
---
10-18:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-533
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1819
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-406
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
მარღიშვილი ირაკლი
01-517
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
01-323
--- --- --- --- ---
5-13:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
წულუკიძე ნოშრევან
01-409
--- --- --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
ჭიჭაღუა პეტრე
01-226
---
6-14:00 სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
ტაბატაძე ანა
01-544
1819.1-11819.2-1
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიულიხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
ქორქია ქეთევან მეძმარიაშვილი გიორგი
01-529.101-529
--- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-673
---
7-15:00
1819.1-11819.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიულისამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
სუთიძე ლიანა წულუკიძე ნოშრევან
01-40101-401.1
--- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ქოჩლაძე ეკატერინე
01-309
---
8-16:00 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
ხაჩიძე ნუგზარ
01-323
--- ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
01-533
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
ჭანტურია მაია
01-527
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
01-549
9-17:00 --- --- სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
წეროძე შოთა
01-532
---
10-18:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
01-533
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1900
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-409
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
--- --- ---
2-10:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
დგებუაძე თამარი
01-535
გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
ცხვედიანი ირინე
01-514
--- --- მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-549
3-11:00 --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია
01-323
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
01-533
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-411
4-12:00
1900.1-11900.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ სოხაძე ვასილ
01-506.101-506
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა
01-407
5-13:00
1900.1-11900.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა კვიციანი ტარიელ
01-60401-604.1
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლიდა
01-322
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა
01-409
---
6-14:00 --- ---
1900.1-11900.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა გოცაძე დალი
01-30501-101
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
გოცაძე დალი
01-322
--- ---
7-15:00 --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-502
--- --- --- ---
8-16:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-549
1900.1-11900.2-1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიულისაინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი ფილფანი ნინო
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1901
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-409
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
01-409
--- --- ---
2-10:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ოდიშელიძე ქეთევანი
01-513
--- --- მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-549
3-11:00 --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-502
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია
01-323
1901.1-11901.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა კვიციანი ტარიელ
01-604.101-604
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-411
4-12:00 --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-514
---
5-13:00
1901.1-11901.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ სოხაძე ვასილ
01-50601-506.1
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლიდა
01-322
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა
01-409
---
6-14:00
1901.1-11901.2-1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიულისაინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი ფილფანი ნინო
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
--- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
გოცაძე დალი
01-322
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა
01-308
7-15:00 --- ---
1901.1-11901.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა გოცაძე დალი
01-30501-101
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1902
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-409
--- --- --- ---
2-10:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ჭელიძე მანანა
01-532
--- --- --- მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-549
3-11:00 --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია
01-323
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა
01-308
4-12:00 --- --- ---
1902.1-11902.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა კვიციანი ტარიელ
01-60401-604.1
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
01-533
5-13:00 --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლიდა
01-322
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა
01-409
---
6-14:00 --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-502
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-416
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
გოცაძე დალი
01-322
1902.1-11902.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ სოხაძე ვასილ
01-50601-506.1
---
7-15:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-549
--- ---
8-16:00 --- ---
1902.1-11902.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ტაბატაძე ნათია გოცაძე დალი
01-101.101-305
---
1902.1-11902.2-1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიულისაინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიული
ჭანკოტაძე ვახტანგი ფილფანი ნინო
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1903
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
01-409
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა
01-408
--- --- ---
2-10:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ჭელიძე მანანა
01-532
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
--- მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
01-549
3-11:00 --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია
01-323
--- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-411
4-12:00 --- --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-502
1903.1-11903.2-1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიულისაინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი ფილფანი ნინო
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
5-13:00 --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლიდა
01-322
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა
01-409
---
6-14:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
01-548
--- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
გოცაძე დალი
01-322
--- ---
7-15:00 --- ---
1903.1-11903.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა კვიციანი ტარიელ
01-604.101-604
---
1903.1-11903.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
მურღულია ნუგზარ სოხაძე ვასილ
01-50601-506.1
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
01-411
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- ---
1903.1-11903.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ტაბატაძე ნათია გოცაძე დალი
01-101.101-305
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1904
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
ბაციკაძე თამაზ
01-548
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
01-407
2-10:00 --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია
01-409
3-11:00 --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა
01-412
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-532
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-305
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლიდა
01-323
4-12:00 --- --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-501
--- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა
01-412
5-13:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-548
--- --- ---
6-14:00 --- --- ---
1904.1-11904.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ლეჟავა ხათუნა
01-30501-101.1
---
7-15:00 ---
1904.1-11904.2-1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიულისაინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა
01-409
1904.1-11904.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ბაციკაძე თამაზ
01-506.101-506
--- ---
8-16:00 --- --- ---
1904.1-11904.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-604.101-604
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1905
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
ბაციკაძე თამაზ
01-548
---
2-10:00 --- ---
1905.1-11905.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ლეჟავა ხათუნა
01-30501-101
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-548
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია
01-409
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა
01-308
3-11:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-532
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-305
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლიდა
01-323
4-12:00 --- ---
1905.1-11905.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-604.101-604
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-501
--- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
დგებუაძე თამარი
01-544
5-13:00 ---
1905.1-11905.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ბაციკაძე თამაზ
01-506.101-506
--- --- ---
6-14:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
--- ---
1905.1-11905.2-1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიულისაინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
---
7-15:00 --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
01-410
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა
01-409
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1906
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
ბაციკაძე თამაზ
01-548
---
2-10:00 --- ---
1906.1-11906.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-604.101-604
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია
01-409
---
3-11:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-548
---
1906.1-11906.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ლეჟავა ხათუნა
01-30501-101.1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-532
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-305
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლიდა
01-323
4-12:00 საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-501
--- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ჭელიძე მანანა
01-548
5-13:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა
01-410
1906.1-11906.2-1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიულისაინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
--- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
01-535
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 ---
1906.1-11906.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ბაციკაძე თამაზ
01-50601-506.1
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა
01-409
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1907
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ბერიძე ლია
01-415
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
ბაციკაძე თამაზ
01-548
---
2-10:00 ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
01-533
--- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
ბერიძე ლია
01-409
---
3-11:00 ---
1907.1-11907.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ჯიქიძე ლევან
01-604.101-604
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
01-532
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ჩიქოვანი არჩილ
01-305
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ბერიძე ლიდა
01-323
4-12:00 --- --- --- --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
დგებუაძე თამარი
01-544
5-13:00
1907.1-11907.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ქარუმიძე ზეინაბ
01-10101-305
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-501
---
1907.1-11907.2-1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიულისაინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.101-კ.ც.I.1.1
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა
01-409
--- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა
01-532
8-16:00 --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
01-532
1907.1-11907.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან ბაციკაძე თამაზ
01-50601-506.1
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1908
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1908.1-11908.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
წაქაძე ალექსანდრე სოხაძე ვასილ
01-50601-506.1
--- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ობგაძე თამაზ
01-409
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ
01-549
---
2-10:00 --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა
01-412
--- ---
3-11:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა
01-322
--- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ობგაძე თამაზ
01-548
--- ---
4-12:00
1908.1-11908.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ქარუმიძე ზეინაბ
01-30501-101.1
--- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
ფილფანი ნინო
01-502
--- --- ---
5-13:00
1908.1-11908.2-1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიულისაინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ფილფანი ნინო
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
--- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი
01-414
1908.1-11908.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ციცქიშვილი ზურაბ
01-60401-604.1
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-549
--- --- --- ---
8-16:00 მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
სოხაძე ვასილ
01-548
--- --- --- --- ---
9-17:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
--- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ
01-415
--- ---
10-18:00 საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-322
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1909
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-544
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ
01-549
---
2-10:00 --- ---
1909.1-11909.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
წაქაძე ალექსანდრე სოხაძე ვასილ
01-50601-506.1
--- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
ფილფანი ნინო
01-502
---
3-11:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა
01-322
1909.1-11909.2-1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიულისაინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ფილფანი ნინო
01-კ.ც.I.301-კ.ც.I.3.1
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ობგაძე თამაზ
01-548
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ
01-415
---
4-12:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
მესირიძე ირმა
01-512
--- --- --- ---
5-13:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა
01-318
--- --- ---
6-14:00 --- --- ---
1909.1-11909.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ქარუმიძე ზეინაბ
01-30501-101.1
---
7-15:00 --- --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ობგაძე თამაზ
01-535
--- --- ---
8-16:00 მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
სოხაძე ვასილ
01-548
1909.1-11909.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ციცქიშვილი ზურაბ
01-60401-604.1
--- --- ---
9-17:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
--- --- --- --- ---
10-18:00 საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-322
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1910
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ
01-549
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა
01-308
2-10:00
1910.1-11910.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
წაქაძე ალექსანდრე სოხაძე ვასილ
01-506.101-506
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა
01-322
--- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ობგაძე თამაზ
01-548
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
ფილფანი ნინო
01-602
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-411
4-12:00 ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ობგაძე თამაზ
01-412
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ
01-416
---
7-15:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-408
1910.1-11910.2-1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიულისაინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ფილფანი ნინო
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
--- --- ---
8-16:00 მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
სოხაძე ვასილ
01-548
---
1910.1-11910.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ციცქიშვილი ზურაბ
01-60401-604.1
---
1910.1-11910.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ქარუმიძე ზეინაბ
01-30501-101
---
9-17:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
--- --- --- --- ---
10-18:00 საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-322
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1911
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- ---
1911.1-11911.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
წაქაძე ალექსანდრე სოხაძე ვასილ
01-506.101-506
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ
01-549
---
2-10:00 --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ
01-415
---
3-11:00 --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
კუპრეიშვილი შორენა
01-322
--- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ობგაძე თამაზ
01-548
--- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-411
4-12:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ასლანიშვილი მანანა
01-420
--- --- ---
5-13:00 ---
1911.1-11911.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ციცქიშვილი ზურაბ
01-60401-604.1
--- ---
6-14:00 --- --- ---
1911.1-11911.2-1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიულისაინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიული
კვაჭაძე თამარ ფილფანი ნინო
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
---
7-15:00 საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
ფილფანი ნინო
01-502
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ობგაძე თამაზ
01-407
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-549
---
1911.1-11911.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ქარუმიძე ზეინაბ
01-30501-101.1
---
8-16:00 მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
სოხაძე ვასილ
01-548
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
კუპრეიშვილი შორენა
01-409
--- --- ---
9-17:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
--- --- --- --- ---
10-18:00 საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
01-322
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1912
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ობგაძე თამაზ
01-411
--- --- --- --- ---
2-10:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
1912.1-11912.2-1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიულისაინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.5.101-კ.ც.I.5
--- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-226
3-11:00 --- --- ---
1912.1-11912.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ციცქიშვილი ზურაბ
01-604.101-604
--- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-411
4-12:00 მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
01-549
1912.1-11912.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან წაქაძე ალექსანდრე
01-50601-506.1
---
1912.1-11912.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-101
---
5-13:00 --- --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ობგაძე თამაზ
01-322
--- ---
6-14:00 საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-501
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-415
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-535
--- ---
7-15:00 --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-411
--- ---
1912.1-1, 1913.1-11912.2-1, 1980.2-1, 4935ა.2-4, 151940.3-5, 151970.2-5, 151980.2-5, 1919, 1804, 1913.2-1
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
ლოლაძე ციალა გამყრელიძე ნანა
01-41010-708
8-16:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-411
--- ---
1912.1-1, 1913.1-11912.2-1, 1980.2-1, 4935ა.2-4, 151940.3-5, 151970.2-5, 151980.2-5, 1919, 1804, 1913.2-1
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
ლოლაძე ციალა გამყრელიძე ნანა
01-41010-708
9-17:00 --- --- --- --- ---
1912.1-1, 1913.1-11912.2-1, 1980.2-1, 4935ა.2-4, 151940.3-5, 151970.2-5, 151980.2-5, 1919, 1804, 1913.2-1
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
ლოლაძე ციალა გამყრელიძე ნანა
01-41010-708
10-18:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1913
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-416
--- --- ---
4-12:00 მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
01-549
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ყირმელაშვილი გიორგი
01-413
--- ---
1913.1-11913.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან წაქაძე ალექსანდრე
01-50601-506.1
---
5-13:00 --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ობგაძე თამაზ
01-322
---
1913.1-11913.2-1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიულისაინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
---
6-14:00
1913.1-11913.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ციცქიშვილი ზურაბ
01-604.101-604
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-501
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-535
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-226
7-15:00 --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-411
--- ---
1912.1-1, 1913.1-11912.2-1, 1980.2-1, 4935ა.2-4, 151940.3-5, 151970.2-5, 151980.2-5, 1919, 1804, 1913.2-1
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
ლოლაძე ციალა გამყრელიძე ნანა
01-41010-708
8-16:00 ---
1913.1-11913.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-101
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-411
--- ---
1912.1-1, 1913.1-11912.2-1, 1980.2-1, 4935ა.2-4, 151940.3-5, 151970.2-5, 151980.2-5, 1919, 1804, 1913.2-1
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
ლოლაძე ციალა გამყრელიძე ნანა
01-41010-708
9-17:00 --- --- --- --- ---
1912.1-1, 1913.1-11912.2-1, 1980.2-1, 4935ა.2-4, 151940.3-5, 151970.2-5, 151980.2-5, 1919, 1804, 1913.2-1
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
ლოლაძე ციალა გამყრელიძე ნანა
01-41010-708
10-18:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1914
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-549
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ---
1914.1-11914.2-1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიულისაინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.201-კ.ც.I.2.1
--- ---
4-12:00 მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
01-549
--- ---
1914.1-11914.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან წაქაძე ალექსანდრე
01-50601-506.1
--- ---
5-13:00 ---
1914.1-11914.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ციცქიშვილი ზურაბ
01-60401-604.1
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ობგაძე თამაზ
01-322
--- --- ---
6-14:00 ---
1914.1-11914.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-101
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-501
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-535
--- ---
7-15:00 --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-411
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-226
--- ---
8-16:00 --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ყირმელაშვილი გიორგი
01-412
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-411
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-415
--- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ჭელიძე მანანა
01-513
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1915
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ყირმელაშვილი გიორგი
01-411
--- ---
2-10:00 --- --- ---
1915.1-11915.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან წაქაძე ალექსანდრე
01-50601-506.1
---
3-11:00 --- --- --- ---
1915.1-11915.2-1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიულისაინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
---
4-12:00 მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
01-549
--- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
01-226
--- ---
5-13:00 --- --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ობგაძე თამაზ
01-322
--- --- ---
6-14:00 ---
1915.1-11915.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
ქვარცხავა ლიანა ციცქიშვილი ზურაბ
01-60401-604.1
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
01-535
--- ---
7-15:00 საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-501
1915.1-11915.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-101
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-411
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
კუჭუხიძე დიმიტრი
01-416
--- ---
8-16:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
01-544
--- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ესაძე თამარ
01-411
--- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ჭელიძე მანანა
01-513
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
01-548
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1916
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1916.1-11916.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
შალიტაური გიორგი ფაჩულია ვაჟა
01-604.101-604
--- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-549
--- ---
2-10:00 --- --- --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
მაღრაძე თინათინი
01-501
---
3-11:00 ---
1916.1-11916.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან წაქაძე ალექსანდრე
01-50601-506.1
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ
01-415
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი
01-410
---
4-12:00 ---
1916.1-11916.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
უგულავა ლიანა ესაძე თამარ
01-30501-101.1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
01-305
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი
01-322
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ლოლაძე ციალა
01-408
---
5-13:00 --- --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-548
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ
01-322
---
6-14:00 --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ყირმელაშვილი გიორგი
01-535
--- --- ---
7-15:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-604
---
1916.1-11916.2-1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიულისაინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
--- ---
8-16:00 --- --- მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-549
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1917
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-535
--- --- --- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი
01-406
---
3-11:00 --- --- --- საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
კაპანაძე ზურაბ
01-501
---
4-12:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ
01-415
--- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
01-305
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი
01-322
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
მგალობლიშვილი ეთერი
01-414
---
5-13:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-513
--- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-548
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ
01-322
---
6-14:00 --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ყირმელაშვილი გიორგი
01-535
--- --- ---
7-15:00 --- --- ---
1917.1-11917.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ესაძე თამარ
01-30501-101
--- ---
8-16:00 --- --- მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-549
1917.1-11917.2-1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიულისაინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი კაპანაძე ზურაბ
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
--- ---
9-17:00 ---
1917.1-11917.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
შალიტაური გიორგი ფაჩულია ვაჟა
01-604.101-604
---
1917.1-11917.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან წაქაძე ალექსანდრე
01-506.101-506
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1918
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ---
1918.1-11918.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან წაქაძე ალექსანდრე
01-50601-506.1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
კაპანაძე ზურაბ
01-501
--- --- ---
3-11:00 ---
1918.1-11918.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ესაძე თამარ
01-101.101-305
--- პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი
01-409
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ჯანჯღავა ნინო
01-420
---
4-12:00 --- --- საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
01-305
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი
01-322
---
5-13:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ
01-415
--- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-548
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ
01-322
---
6-14:00 თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-549
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ყირმელაშვილი გიორგი
01-535
--- --- --- ---
7-15:00 --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-513
--- ---
1918.1-11918.2-1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიულისაინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი კაპანაძე ზურაბ
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
---
8-16:00
1918.1-11918.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
შალიტაური გიორგი ფაჩულია ვაჟა
01-604.101-604
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-549
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1919
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
გიორგობიანი ოთარ
01-415
--- --- ---
1919.1-11919.2-1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიულიმასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
გიორგობიანი რუსუდან წაქაძე ალექსანდრე
01-50601-506.1
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-411
4-12:00 ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
ბუჩუკური ციალა
01-407
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
თოდუა მიხეილ
01-501
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
01-305
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი
01-322
---
5-13:00 --- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
01-548
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
გიორგობიანი ოთარ
01-322
---
6-14:00 --- ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
ყირმელაშვილი გიორგი
01-535
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი
01-410
--- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
დგებუაძე თამარი
01-512
---
7-15:00
1919.1-11919.2-1
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიულითეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
შალიტაური გიორგი ფაჩულია ვაჟა
01-60401-604.1
--- თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
01-544
--- გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა
10-708
8-16:00 ---
1919.1-11919.2-1
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიულისაინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) ლაბორატორიული
მაღრაძე თინათინი თოდუა მიხეილ
01-კ.ც.I.1.101-კ.ც.I.1
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
01-549
1919.1-11919.2-1
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიულისაშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
ლეჟავა ხათუნა ესაძე თამარ
01-10101-512
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1080
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
მანველიძე გულნარა
02-520
---
2-10:00 --- ---
1080.1-11080.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
ედილაშვილი თამარი კუციავა ნაზიბროლა
02-506.102-506
--- წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) ლექცია
ქებურია ნინო
01-322
---
3-11:00 წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
ქებურია ნინო
01-411
1080.1-11080.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
კასრაძე გრიგოლ ტაბატაძე გრიშა
04-321.104-321
1080.1-11080.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
ედილაშვილი თამარი კუციავა ნაზიბროლა
02-506.102-506
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
01-408
--- ---
4-12:00
1080.1-11080.2-1
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიულიზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლაბორატორიული
კასრაძე გრიგოლ ტაბატაძე გრიშა
04-321.104-321
--- --- ---
5-13:00 ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
სირანაშვილი ირაკლი
01-408
--- --- --- --- ---
6-14:00 საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
კლიმიაშვილი ალექსანდრე
01-406
--- --- შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
ბაქრაძე დავით
01-412
--- საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
წიკლაური ზვიად
01-408
7-15:00 --- --- --- --- ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა
01-408
8-16:00 --- --- --- რუსული 1 (LKIJ987TY) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-514
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1780
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი 2 (AAC81701G1-LP) საკურსო
გოგოლაძე ირაკლი
01-406
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-406
--- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
მანველიძე გულნარა
02-520
---
2-10:00 წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
ქრისტესიაშვილი ელინა
13-გასვლითი პრაქტიკა 6
--- წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) ლექცია
ქებურია ნინო
01-322
---
3-11:00 შენობა-ნაგებობები რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენებით (SNRKKG01) საკურსო
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-529
--- წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
ქებურია ნინო
01-413
---
4-12:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობები რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენებით (SNRKKG01) პრაქტიკული
მუხიგულიშვილი მიხეილი
01-529
5-13:00 --- --- შენობების და ნაგებობების საინჟინრო კომუნიკაციები (AAC43901G2) პრაქტიკული
ხატიური ხათუნა
01-413
--- სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი 2 (AAC81701G1-LP) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
01-406
6-14:00 --- --- ---
1780.1-11780.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მანველიძე გულნარა თევზაძე მანანა
02-506.102-506
---
7-15:00 --- --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა
01-407
შენობების და ნაგებობების საინჟინრო კომუნიკაციები (AAC43901G2) ლექცია
ხატიური ხათუნა
01-212
1780.1-11780.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მანველიძე გულნარა თევზაძე მანანა
02-506.102-506
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- შენობა-ნაგებობები რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენებით (SNRKKG01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
01-521
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1880
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
გიორგაძე მარიამ
01-410
--- --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
მანველიძე გულნარა
02-520
---
2-10:00 --- გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
ცხვედიანი ირინე
01-514
--- წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) ლექცია
ქებურია ნინო
01-322
---
3-11:00 --- --- შესავალი სახარჯთაღრიცხვო საქმეში (AAC82001G1-LP) პრაქტიკული
ძოწენიძე მედეა
01-411
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) პრაქტიკული
ბაქრაძე მურმან
01-406
1901, 1910, 1911, 1912, 1919, 1980, 1900, 1903, 1814, 1730.2-1, 1880.1-1
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-411
4-12:00 --- ---
1901, 1910, 1911, 1912, 1919, 1980, 1900, 1903, 1814, 1730.2-1, 1880.1-1
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-411
5-13:00 --- ---
1880.1-11880.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მამისეიშვილი მაია თევზაძე მანანა
02-51102-511.1
--- ---
1901, 1910, 1911, 1912, 1919, 1980, 1900, 1903, 1814, 1730.2-1, 1880.1-1
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-411
6-14:00 წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
ქებურია ნინო
01-412
---
1880.1-11880.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მამისეიშვილი მაია თევზაძე მანანა
02-51102-511.1
შესავალი სახარჯთაღრიცხვო საქმეში (AAC82001G1-LP) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
01-408
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
01-409
---
7-15:00 --- ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა
01-407
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
01-406
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1980
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 ---
1980.1-11980.2-1
გეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (GESAX01) პრაქტიკულიგეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (GESAX01) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ წულეისკირი გიორგი
01-408.101-408
--- --- ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლექცია
მანველიძე გულნარა
02-520
---
2-10:00 ---
1980.1-11980.2-1
გეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (GESAX01) პრაქტიკულიგეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (GESAX01) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ წულეისკირი გიორგი
01-408.101-408
--- --- წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) ლექცია
ქებურია ნინო
01-322
---
3-11:00 ---
1980.1-11980.2-1
გეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (GESAX01) პრაქტიკულიგეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (GESAX01) პრაქტიკული
კოკაია თეიმურაზ წულეისკირი გიორგი
01-408.101-408
--- --- --- რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
01-411
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ
01-549
--- --- --- ---
6-14:00 საშენი მასალები (BLMA01) ლექცია
ნარეკლიშვილი თეა
01-305
--- ---
1980.1-11980.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მამისეიშვილი მაია თევზაძე მანანა
02-506.102-506
--- ---
7-15:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
01-548
1980.1-11980.2-1
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიულიზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
მამისეიშვილი მაია თევზაძე მანანა
02-506.102-506
---
1980.1-11912.2-1, 1980.2-1, 4935ა.2-4, 151940.3-5, 151970.2-5, 151980.2-5, 1919, 1804, 1913.2-1
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა გამყრელიძე ნანა
01-40610-708
8-16:00 წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
ქებურია ნინო
01-412
---
1980.1-11980.2-1
საშენი მასალები (BLMA01) ლაბორატორიულისაშენი მასალები (BLMA01) ლაბორატორიული
ტაბატაძე ნათია გოცაძე დალი
01-101.101-305
---
1980.1-11912.2-1, 1980.2-1, 4935ა.2-4, 151940.3-5, 151970.2-5, 151980.2-5, 1919, 1804, 1913.2-1
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა გამყრელიძე ნანა
01-40610-708
9-17:00 --- --- --- ---
1980.1-11912.2-1, 1980.2-1, 4935ა.2-4, 151940.3-5, 151970.2-5, 151980.2-5, 1919, 1804, 1913.2-1
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკულიგერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა გამყრელიძე ნანა
01-40610-708
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1090
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 Инженерная математика 1 (DFHD) Практическая работа
ხარიბეგაშვილი სერგო
01-410
--- --- ---
1090.1-11090.2-1
Геодезия 1 (GDS01R3) Лабораторная работаГеодезия 1 (GDS01R3) Лабораторная работа
ცუცქირიძე სერგო ახალაძე ნინო
03-33003-131
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 Инженерная математика 1 (DFHD) Лекция
ხარიბეგაშვილი სერგო
01-413
--- --- --- Общая химия (CHE01R4) Лабораторная работа
ცინცაძე მაია
02-507
---
4-12:00 უცხოური ენა (ტექნიკოსებისათვის) (LKJI9898LK) პრაქტიკული
ზორანიანი მარინა
01-414
Общая химия (CHE01R4) Лекция
ცინცაძე მაია
02-507
Геодезия 1 (GDS01R3) Лекция
ცუცქირიძე სერგო
03-330
--- ---
5-13:00 --- Основы программирования (PRFUNR8) Лекция
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
--- Начертательная геометрия (DGEOMR5) Практическая работа
ბაციკაძე იოსებ
01-538
---
6-14:00 --- Физика 1.1 (PHS55408R1-LB) Лекция
გიგინეიშვილი აკაკი
04-320
Начертательная геометрия (DGEOMR5) Лекция
ბაციკაძე იოსებ
01-538
1090.1-11090.2-1
Основы программирования (PRFUNR8) Лабораторная работаОсновы программирования (PRFUNR8) Лабораторная работа
ჭანკოტაძე ვახტანგი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
--- ---
7-15:00 Основы программирования (PRFUNR8) Практическая работа
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-602
1090.1-11090.2-1
Физика 1.1 (PHS55408R1-LB) Лабораторная работаФизика 1.1 (PHS55408R1-LB) Лабораторная работа
ბერიკაშვილი თეიმურაზ გიგინეიშვილი აკაკი
04-32004-320.1
---
1090.1-11090.2-1
Основы программирования (PRFUNR8) Лабораторная работаОсновы программирования (PRFUNR8) Лабораторная работа
ჭანკოტაძე ვახტანგი კვაჭაძე თამარ
01-კ.ც.I.2.101-კ.ც.I.2
--- ---
8-16:00 ---
1090.1-11090.2-1
Физика 1.1 (PHS55408R1-LB) Лабораторная работаФизика 1.1 (PHS55408R1-LB) Лабораторная работа
ბერიკაშვილი თეიმურაზ გიგინეიშვილი აკაკი
04-32004-320.1
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1790
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- Металлические конструкции (TBBM1R1) Лабораторная работа
სანიკიძე მამუკა
01-529
--- ---
2-10:00 --- --- --- Деревянные и пластмасовые конструкции (WEPLCR1) Лекция
გურეშიძე გინა
01-514
Проектирование зданий и сооружений из железобетонных конструкций (BWRCSR1) Лабораторная работа
მაისურაძე გიორგი
01-514
---
3-11:00 Деревянные и пластмасовые конструкции (WEPLCR1) Лабораторная работа
გურეშიძე გინა
01-514
Экология воды (ECW01R1) Практическая работа
დენისოვა ირინა
01-318
--- Проектирование зданий и сооружений из железобетонных конструкций (BWRCSR1) Лекция
გურეშიძე გინა
01-514
--- ---
4-12:00 --- Технология строительного производства (COPRTR1) Лекция
ბაქანიძე შახი
01-532
--- Проектирование зданий и сооружений из железобетонных конструкций (BWRCSR1) Курсовой проект
გურეშიძე გინა
01-514
---
5-13:00 Деревянные и пластмасовые конструкции (WEPLCR1) Курсовой проект
გურეშიძე გინა
01-514
Экология воды (ECW01R1) Лекция
დენისოვა ირინა
01-318
Диагностика повреждения конструкций (DAMAGR1) Лекция
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-407
--- --- Металлические конструкции (TBBM1R1) Курсовая работа
სანიკიძე მამუკა
01-410
6-14:00 Технология строительного производства (COPRTR1) Практическая работа
ბაქანიძე შახი
01-532
--- --- --- --- Металлические конструкции (TBBM1R1) Лекция
სანიკიძე მამუკა
01-413
7-15:00 --- --- Диагностика повреждения конструкций (DAMAGR1) Лабораторная работа
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-414
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1890
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- Строительные машины и основы автоматизации (CMAFA0R5) Лекция
ნადირაშვილი გიორგი
01-401
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- Строительные конструкции (RBULC01) Лекция
გურეშიძე გინა
01-514
Основы строительного производства (FBLPRR1) Лекция
ბაქანიძე შახი
01-532
Водоснабженые и водоотведение (WSS03R1) Практическая работа
დენისოვა ირინა
01-318
--- ---
4-12:00 Строительные машины и основы автоматизации (CMAFA0R5) Лабораторная работа
ნადირაშვილი გიორგი
01-427
Строительные конструкции (RBULC01) Практическая работа
გურეშიძე გინა
01-514
Основы безопасности труда в строительстве (HHS20503R1) Практическая работа
ჯვარელია ნინო
03-414
--- ---
5-13:00 --- --- Водоснабженые и водоотведение (WSS03R1) Лекция
დენისოვა ირინა
01-318
--- ---
6-14:00 --- --- Основы строительного производства (FBLPRR1) Семинар
ბაქანიძე შახი
01-532
Водоприемные сооружения (AAC42301R2-LP) Практическая работа
დენისოვა ირინა
01-318
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- Водоприемные сооружения (AAC42301R2-LP) Лекция
დენისოვა ირინა
01-318
Основы безопасности труда в строительстве (HHS20503R1) Лекция
ჯვარელია ნინო
03-418
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1990
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- Теоретическая механика (динамика) (MAS38301R1-LPB) Лабораторная работа
გორგიძე დავით
01-604
--- --- ---
2-10:00 --- --- Инженерная компьютерная графика (INJKOGR01) Лабораторная работа
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-კ.ც.I.1
Инженерная компьютерная графика (INJKOGR01) Практическая работа
ჭანკოტაძე ვახტანგი
01-502
--- Основания и фундаменты (FOUN0R1) Лекция
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-513
3-11:00 --- --- --- Строительные материалы 1 (BUMA1R1) Лекция
უგულავა ლიანა
01-305
--- Основания и фундаменты (FOUN0R1) Практическая работа
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-513
4-12:00 --- --- --- Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) Лекция
ერისთავი დიმიტრი
02-605
--- Основания и фундаменты (FOUN0R1) Курсовая работа
ბიჭიაშვილი გიორგი
01-513
5-13:00 --- --- Строительные материалы 1 (BUMA1R1) Лабораторная работа
უგულავა ლიანა
01-305
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- Сопротивление материалов 1 (SOPRMAT01) Лабораторная работа
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-506
--- ---
7-15:00 --- --- --- Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) Лабораторная работа
მასხარაშვილი ლილი
02-701
Инженерная математика 3 (GJXXTF) Лекция
ხარიბეგაშვილი სერგო
01-409
---
8-16:00 --- Инженерная математика 3 (GJXXTF) Практическая работа
ხარიბეგაშვილი სერგო
01-409
Сопротивление материалов 1 (SOPRMAT01) Лекция
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-544
--- Сопротивление материалов 1 (SOPRMAT01) Практическая работа
ნიჟარაძე ჯუმბერ
01-506
---
9-17:00 --- Теоретическая механика (динамика) (MAS38301R1-LPB) Лекция
გორგიძე დავით
01-549
--- --- ---
10-18:00 --- --- Теоретическая механика (динамика) (MAS38301R1-LPB) Практическая работа
გორგიძე დავით
01-549
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკალავრიატი - პროგრამა წყალმომარაგების,წყალანირების სისტემების მშენებლობა(რუსულენოვანი) Automatic Group
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1098
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 კალკულუსი T1 (MAS19208G1-LP) პრაქტიკული
შავლაყაძე ნუგზარ
01-409
--- --- --- --- ---
2-10:00
1098.2-1
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) ლექცია
გაფრინდაშვილი როზა
01-414
---
1098.2-1
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) სემინარი
გაფრინდაშვილი როზა
--- ---
3-11:00 ბიოლოგიის საფუძვლები (POB0110) პრაქტიკული
კოპალეიშვილი სულიკო
10-306
ზოგადი და არაორგანული ქიმია A (ZOGARQA04) ლექცია
ბოლქვაძე ნონა
02-520
ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
კეჟერაძე მეგი
01-415
1098.1-11098.2-1
ზოგადი და არაორგანული ქიმია A (ZOGARQA04) ლაბორატორიულიზოგადი და არაორგანული ქიმია A (ZOGARQA04) ლაბორატორიული
ედილაშვილი თამარი კუციავა ნაზიბროლა
02-50602-506.1
---
4-12:00 სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
ჭარხალაშვილი თინანო
01-309
ზოგადი და არაორგანული ქიმია A (ZOGARQA04) პრაქტიკული
ბოლქვაძე ნონა
02-506
1098.1-11098.2-1
ზოგადი და არაორგანული ქიმია A (ZOGARQA04) ლაბორატორიულიზოგადი და არაორგანული ქიმია A (ZOGARQA04) ლაბორატორიული
ედილაშვილი თამარი კუციავა ნაზიბროლა
02-50602-506.1
კალკულუსი T1 (MAS19208G1-LP) ლექცია
შავლაყაძე ნუგზარ
01-549
5-13:00
1098.3-1
სოციოლოგიის შესავალი (DFGHJNM) ლექცია
სართანია ვახტანგი
01-409
---
6-14:00 --- რელიგიის ისტორია (TER654PI) პრაქტიკული
მათეშვილი ლევან
01-318
ბიოლოგიის საფუძვლები (POB0110) ლექცია
სიდამონ-ერისთავი მარიამ
10-305
--- ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
ანდრიაშვილი რაგიმ
01-308
---
7-15:00 --- რელიგიის ისტორია (TER654PI) ლექცია
მათეშვილი ლევან
01-308
---
1098.1-1
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
ზაალიშვილი ნინო
01-412
8-16:00 --- ---