საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფები

 

1600
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
12-20:00 --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1601
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
12-20:00 --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1602
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
12-20:00 --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1603
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ბაქრაძე დავით
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1604
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლექცია
მაისურაძე გიორგი
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ბაქრაძე დავით
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1605
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ბაქრაძე დავით
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1606
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1607
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1608
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1630
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
---
7-15:00 --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
---
13-21:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1631
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
---
13-21:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1632
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
--- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
---
13-21:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1633
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
--- --- --- --- ---
4-12:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
11-19:00 --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1645
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
--- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ბაქრაძე დავით
--- ---
4-12:00 ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ხართიშვილი ია
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1646
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
--- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ბაქრაძე დავით
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ხართიშვილი ია
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1650
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
4-12:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
--- --- --- --- ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1651
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
4-12:00 სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ლეილა
--- --- ---
8-16:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1652
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ბაქრაძე დავით
--- ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) ლექცია
მეფარიშვილი ნანი
4-12:00 --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) პრაქტიკული
მეფარიშვილი ნანი
---
6-14:00 --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ხართიშვილი ია
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1665
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ხართიშვილი ია
ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (QAXUZ01) პრაქტიკული
ცეცხლაძე ეკატერინე
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (QAXUZ01) ლექცია
ცეცხლაძე ეკატერინე
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1670
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ხართიშვილი ია
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (QAXUZ01) პრაქტიკული
ცეცხლაძე ეკატერინე
7-15:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
8-16:00 --- --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (QAXUZ01) ლექცია
ცეცხლაძე ეკატერინე
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1675
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
ხართიშვილი ია
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (QAXUZ01) პრაქტიკული
ცეცხლაძე ეკატერინე
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (QAXUZ01) ლექცია
ცეცხლაძე ეკატერინე
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
ბერიძე ლია
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1700
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ესაძე სერგო
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) ლექცია
გურეშიძე გინა
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1701
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ესაძე სერგო
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) ლექცია
გურეშიძე გინა
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1702
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ესაძე სერგო
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) ლექცია
გურეშიძე გინა
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1703
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) ლექცია
გურეშიძე გინა
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ესაძე სერგო
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
--- ---
8-16:00 --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1704
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) ლექცია
გურეშიძე გინა
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
ესაძე სერგო
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
ვერულაშვილი ფატიმა
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1705
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
ბაქანიძე შახი
--- --- --- შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
3-11:00 --- --- --- --- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
---
4-12:00 --- --- --- --- სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
---
8-16:00 --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
გიორგაძე მარიამ
--- --- --- ---
9-17:00 --- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
მეტრეველი გელა
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1706
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
ბაქანიძე შახი
--- --- --- შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
3-11:00 სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
---
8-16:00 --- --- შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
--- --- ---
9-17:00 --- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
მეტრეველი გელა
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1707
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია
--- --- --- ---
4-12:00 სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
მეტრეველი გელა
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
ბაქანიძე შახი
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1708
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ხართიშვილი ია
--- --- --- ---
4-12:00 სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) ლექცია
ქვარაია ირაკლი
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
მეტრეველი გელა
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
ბაქანიძე შახი
--- --- --- --- ---
12-20:00 სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) ლექცია
მეტრეველი გელა
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1730
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ
---
3-11:00 პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
10-18:00 --- --- --- --- --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
11-19:00 --- --- --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1731
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) პრაქტიკული
ახვლედიანი ალექსანდრე
--- --- ---
3-11:00 პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) პრაქტიკული
საყვარელიძე ამირან
---
7-15:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) ლექცია
ახვლედიანი ალექსანდრე
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
---
13-21:00 --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) პრაქტიკული
გოგოლაძე ავთანდილ
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1732
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
--- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) ლექცია
კოდუა მანონი
--- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
--- ---
13-21:00 --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი
--- --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1733
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ცხვარიაშვილი ვახტანგ
5-13:00 --- --- --- --- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) პრაქტიკული
ზალიკაშვილი გიორგი
---
6-14:00 წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
--- ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) ლექცია
ყალაბეგიშვილი მირიან
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) პრაქტიკული
კოდუა მანონი
ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) ლექცია
მარგალიტაძე იუნონა
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) ლექცია
კოდუა მანონი
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1745
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომომარაგება (AAC45701G1) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომომარაგება (AAC45701G1) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1746
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომომარაგება (AAC45701G1) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომომარაგება (AAC45701G1) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი
--- --- ---
11-19:00 --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1750
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ცხვარიაშვილი ვახტანგ
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
6-14:00 წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
--- --- წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
9-17:00 --- --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
--- --- --- --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1751
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
--- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ცხვარიაშვილი ვახტანგ
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
--- --- --- --- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
6-14:00 --- --- --- წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
--- --- --- --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1752
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
ჩიტიაშვილი გიორგი
6-14:00 --- --- --- წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი მარინა
10-18:00 --- --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
---
11-19:00 წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
ჩიტიაშვილი გიორგი
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
--- --- --- ---
13-21:00 წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) ლექცია
ნაცვლიშვილი მარინა
--- --- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
--- წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1765
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა
--- --- ---
6-14:00 --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- რკინიგზის მიწის ვაკისი და ლიანდაგის მოწყობა (AAC46501G1-LP) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
--- --- --- ---
11-19:00 ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა (CIRT101) ლექცია
რურუა ნუგზარ
--- --- რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია (CRWT101) ლექცია
კუპატაძე თორნიკე
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1770
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა (BHAPR01) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა (BHAPR01) პრაქტიკული
შიშინაშვილი მანუჩარ
--- ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა
--- --- ---
6-14:00 --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) ლექცია
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური მასალები (MAP23101G1) ლექცია
შიშინაშვილი მანუჩარ
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1775
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 რკინაბეტონის ხიდები (RCBRI01) ლექცია
მაისურაძე ბორისი
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) ლექცია
ირემაშვილი ხვიჩა
--- --- ---
6-14:00 --- მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- ხიდების მშენებლობის საფუძვლები (AAC43201G1-LP) ლექცია
კობახიძე კახაბერი
--- სატრანსპორტო გვირაბების დაპროექტება და გაანგარიშების საფუძვლები (AAC42501G1-LP) ლექცია
გრძელიშვილი მარინა
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- სატრანსპორტო გვირაბების დაპროექტება და გაანგარიშების საფუძვლები (AAC42501G1-LP) პრაქტიკული
გრძელიშვილი მარინა
ხიდების მშენებლობის საფუძვლები (AAC43201G1-LP) პრაქტიკული
კობახიძე კახაბერი
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1800
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
3-11:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
--- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე ანა
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
გოცაძე დალი
---
9-17:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
10-18:00 --- --- --- --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
--- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1801
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
3-11:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
8-16:00 --- --- --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
გოცაძე დალი
---
9-17:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
10-18:00 --- --- --- --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
---
13-21:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი ლალი
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1802
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
3-11:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
გოცაძე დალი
---
9-17:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
10-18:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი ლალი
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1803
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
3-11:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
გოცაძე დალი
---
9-17:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
10-18:00 --- --- --- --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი ლალი
--- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
მურღულია ნუგზარ
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1804
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
--- --- --- ---
3-11:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
---
8-16:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
--- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
--- ---
12-20:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
--- ---
13-21:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1805
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
---
12-20:00 --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
--- ---
13-21:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1806
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
--- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
3-11:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
--- ---
12-20:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
--- ---
13-21:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1807
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
წაქაძე ალექსანდრე
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
--- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
კაკუტაშვილი იოსებ
---
8-16:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ანდღულაძე შალვა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
--- ---
12-20:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
კაკუტაშვილი იოსებ
--- ---
13-21:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1808
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე მარიამ
--- ---
3-11:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
--- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
10-18:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
--- --- ---
11-19:00 --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
--- --- ---
12-20:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე ანა
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1809
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე მარიამ
--- ---
3-11:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
--- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
10-18:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
--- --- ---
11-19:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ტაბატაძე ანა
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1810
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე მარიამ
--- ---
3-11:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
--- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
--- --- ---
4-12:00 --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
10-18:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
--- --- ---
11-19:00 --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1811
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
მალაღურაძე მარიამ
--- ---
3-11:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
მამარდაშვილი ალექსანდრა
--- გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
დემეტრაძე მარინე
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
10-18:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
--- --- ---
11-19:00 --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1812
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
--- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
---
5-13:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქავთარაძე მაია
--- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
--- ---
12-20:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1813
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი ლალი
9-17:00 --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქავთარაძე მაია
--- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
--- ---
12-20:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1814
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი ლალი
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
--- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქავთარაძე მაია
--- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
--- ---
12-20:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1815
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
3-11:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
ტურაშვილი ვახტანგ
---
5-13:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ყორღანაშვილი ლალი
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ესაძე თამარ
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქავთარაძე მაია
--- --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
--- ---
12-20:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
--- --- --- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1816
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
--- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
--- ---
4-12:00 --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
---
5-13:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
12-20:00 --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
--- ---
13-21:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქავთარაძე მაია
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1817
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
--- --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
ჭანტურია მაია
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
10-18:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
12-20:00 --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
--- ---
13-21:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქავთარაძე მაია
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1818
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
---
7-15:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
--- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
12-20:00 --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
--- ---
13-21:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქავთარაძე მაია
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1819
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კუბლაშვილი მურმან
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
კვაჭაძე თამარ
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
ჭანტურია მაია
--- --- --- ---
8-16:00 სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
--- სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
იმედაძე როინ
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
--- --- --- --- საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
ლეჟავა ხათუნა
12-20:00 --- --- --- მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
გიორგობიანი რუსუდან
--- ---
13-21:00 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
ქავთარაძე მაია
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1900
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
--- --- შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) პრაქტიკული
ზერაგია დალი
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
---
7-15:00 --- --- --- შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) ლექცია
ზერაგია დალი
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
--- --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
--- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
ყიფიანი თებრო
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
--- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1901
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00
1901.2-1, 1910.2-1
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
ცხადაძე ეკა
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
1911.1-1, 1901.1-1
სოციოლოგიის შესავალი (DFGHJNM) პრაქტიკული
მახათაძე ნატო
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
1911.1-1, 1986.1-1, 1919.1-1, 1901.1-1, 1912.1-1, 1910, 1980
უცხოური ენა (რუსული) – B 1.2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
--- --- --- ---
1911.1-1, 1901.1-11901.2-1, 1910
სოციოლოგიის შესავალი (DFGHJNM) ლექციაკულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
ნონიაშვილი კობა ცხადაძე ეკა
10-18:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
--- --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
--- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
ყიფიანი თებრო
11-19:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
1901.2-1
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1902
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
--- --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
--- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
ყიფიანი თებრო
11-19:00 --- --- --- მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) ლექცია
ჩუბინიძე თამარ
--- ---
12-20:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
--- უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1903
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
კვიციანი ტარიელ
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) ლექცია
ტალახაძე გია
--- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
---
7-15:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ყიფიანი თებრო
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
--- --- --- --- ---
10-18:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
--- --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
--- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
ყიფიანი თებრო
11-19:00 --- --- --- --- ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) პრაქტიკული
ტალახაძე გია
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1904
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
--- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
---
5-13:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
8-16:00 --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
--- --- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
9-17:00 --- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1905
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
--- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
---
5-13:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
--- ---
7-15:00 --- --- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
--- ---
8-16:00 --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
--- --- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
--- --- --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
13-21:00 --- --- --- --- უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
ქარდავა ნელი
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1906
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
1906.1-1, 1912.1-1, 1986
ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) ლექცია
ტალახაძე გია
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
4-12:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
--- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
---
5-13:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
--- --- --- ---
9-17:00 ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) პრაქტიკული
ტალახაძე გია
--- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
--- ---
10-18:00 --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ლოსაბერიძე მარინე
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) ლექცია
ჩუბინიძე თამარ
--- ---
12-20:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
--- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1907
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
მრევლიშვილი მაია
3-11:00 --- --- --- --- --- უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
4-12:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
--- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
---
5-13:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
კვინტრაძე ვახტანგ
--- --- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
9-17:00 --- --- --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ლოსაბერიძე მარინე
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1908
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) ლექცია
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
--- ---
4-12:00 --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
--- --- --- ---
5-13:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
წულუკიძე მანანა
--- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
---
7-15:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
--- --- შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) ლექცია
ზერაგია დალი
--- ---
8-16:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) პრაქტიკული
ხურცია-ანდრიაძე ირმა
10-18:00 --- ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) პრაქტიკული
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
--- --- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1909
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) ლექცია
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
წულუკიძე მანანა
--- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
---
7-15:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
--- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) ლექცია
ზერაგია დალი
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) პრაქტიკული
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
--- --- --- შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) პრაქტიკული
ზერაგია დალი
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1910
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00
1901.2-1, 1910.2-1
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
ცხადაძე ეკა
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
მილაშვილი მზია
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
წულუკიძე მანანა
--- უცხოური ენა (რუსული) – B 1.2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
---
7-15:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
--- ---
1900, 1910.1-1, 1909, 1908
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) ლექცია
ზერაგია დალი
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
ცხადაძე ეკა
10-18:00 --- --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
11-19:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) პრაქტიკული
ხურცია-ანდრიაძე ირმა
--- მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) ლექცია
ჩუბინიძე თამარ
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1911
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ციცქიშვილი ზურაბ
---
3-11:00 --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
მილაშვილი მზია
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
1911.1-1, 1901.1-1
სოციოლოგიის შესავალი (DFGHJNM) პრაქტიკული
მახათაძე ნატო
--- ---
5-13:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ციცქიშვილი ზურაბ
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
წულუკიძე მანანა
---
1911.1-1, 1986.1-1, 1919.1-1, 1901.1-1, 1912.1-1, 1910, 1980
უცხოური ენა (რუსული) – B 1.2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
---
7-15:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
1904, 1905, 1907, 1911.3-1
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
9-17:00 --- --- --- --- ---
1911.1-1, 1901.1-1
სოციოლოგიის შესავალი (DFGHJNM) ლექცია
ნონიაშვილი კობა
10-18:00
1911.2-1
პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) ლექცია
რუხაძე რევაზ
--- ---
1911.2-1
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
რატიანი ნანა
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ბერიძე ლიდა
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
1911.2-1
პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) პრაქტიკული
რუხაძე რევაზ
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1912
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
კლიმიაშვილი ალექსანდრე
3-11:00 --- --- --- ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) ლექცია
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
1906.1-1, 1912.1-1, 1986
ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) ლექცია
ტალახაძე გია
უცხოური ენა (გერმანული) – B1.2 (LEH17512G1-P) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა
4-12:00 --- --- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
1911.1-1, 1986.1-1, 1919.1-1, 1901.1-1, 1912.1-1, 1910, 1980
უცხოური ენა (რუსული) – B 1.2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ბაღათურია გურამი
--- --- --- ---
1912.2-1
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი
9-17:00 --- --- --- --- --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
10-18:00 --- ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) პრაქტიკული
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) ლექცია
ჩუბინიძე თამარ
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ბაღათურია გურამი
13-21:00 ---
1912.1-1, 1986.1-1
ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) პრაქტიკული
ტალახაძე გია
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1913
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
--- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი
--- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ბაღათურია გურამი
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ბაღათურია გურამი
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
10-18:00 --- --- --- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
--- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
კლიმიაშვილი ალექსანდრე
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1914
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
--- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
---
5-13:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ბაღათურია გურამი
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
გაჩეჩილაძე როლანდ
---
8-16:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ბაღათურია გურამი
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
10-18:00 --- უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
ფალავანდიშვილი მეგი
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
--- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1915
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
მესხია მარინე
--- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ბაღათურია გურამი
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
გაჩეჩილაძე როლანდ
--- ---
12-20:00 --- --- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
მესხია მარინე
--- ---
13-21:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ბაღათურია გურამი
--- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გაჩეჩილაძე როლანდ
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1916
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
მილაშვილი მზია
--- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
სირანაშვილი ირაკლი
--- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
წიკლაური ზვიად
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
---
7-15:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა
10-18:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1917
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
მილაშვილი მზია
--- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
სირანაშვილი ირაკლი
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
--- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
ოდიშელიძე ქეთევანი
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
წიკლაური ზვიად
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1918
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
კვიტაიშვილი ნინო
--- ---
3-11:00 --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
მილაშვილი მზია
--- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
სირანაშვილი ირაკლი
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
--- --- --- --- ---
10-18:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
--- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ცანავა ცირა
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1919
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
მილაშვილი მზია
--- --- --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
სირანაშვილი ირაკლი
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
1911.1-1, 1986.1-1, 1919.1-1, 1901.1-1, 1912.1-1, 1910, 1980
უცხოური ენა (რუსული) – B 1.2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
მშვიდობაძე ია
---
7-15:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
ცანავა ცირა
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
კვიციანი ტარიელ
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
ფაჩულია ვაჟა
1919.2-1
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
კვიტაიშვილი ნინო
--- ---
13-21:00 --- --- --- თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
ფაჩულია ვაჟა
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1680
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ფირმის საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BUA31701G2-LS) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
ფირმის საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BUA31701G2-LS) პრაქტიკული
ბაქრაძე მურმან
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- საბანკო საქმე (BANKG07) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) ლექცია
ჯავახიშვილი მარინა
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1780
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი 1 (AAC81601G1-LP) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
--- --- უძრავი ქონების შეფასება და მართვა (SOS15312G1-LS) ლექცია
ხოფერია გრიგორ
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 მშენებლობის მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფა და შესყიდვების ორგანიზება (AAC80601G1-LS) ლექცია
ქრისტესიაშვილი ელინა
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) პრაქტიკული
ბაქრაძე მურმან
--- --- --- უძრავი ქონების შეფასება და მართვა (SOS15312G1-LS) პრაქტიკული
გოგოლაძე ირაკლი
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- მშენებლობის ორგანიზაცია და დაგეგმვა (AAC80701G1-LP) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
13-21:00 მშენებლობის ორგანიზაცია და დაგეგმვა (AAC80701G1-LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
--- --- --- --- ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) ლექცია
ბაქრაძე მურმან
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1880
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
მელქაძე თეიმურაზ
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- სამშენებლო ეთიკა, სამართალი და კონტრაქტები (AAC81301G1-LP) ლექცია
ბოგვერაძე ლევან
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- სამშენებლო წარმოების/კომპანიების ოპერირება და მართვა (AAC82501G1-LS) ლექცია
ძოწენიძე მედეა
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- შესავალი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში (BUA75101G1-LS) ლექცია
ვარდიაშვილი მარიამ
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
მსხილაძე ნინო
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
მელქაძე თეიმურაზ
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1980
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- უცხოური ენა (გერმანული) – B1.2 (LEH17512G1-P) პრაქტიკული
გამყრელიძე ნანა
4-12:00 --- ბიზნესის წარმოების საფუძვლები (BBSSC01) ლექცია
ხართიშვილი ია
--- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
წიკლაური ზვიად
--- მასალათა გამძლეობის საფუძვლები (EET72901G1) ლექცია
ტაბატაძე დემურ
5-13:00 უცხოური ენა (ფრანგული) – B 1.2 (LEH18712G1-P) პრაქტიკული
ნარეშელაშვილი ეკა
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- თეორიული მექანიკა (კინემატიკა, კინეტიკა) (MAS40301G1-LPB) ლექცია
ჯიქიძე ლევან
უცხოური ენა (რუსული) – B 1.2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკული
გუგუნავა რუსუდან
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
წიკლაური ზვიად
--- თეორიული მექანიკა (კინემატიკა, კინეტიკა) (MAS40301G1-LPB) პრაქტიკული
ჯიქიძე ლევან
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
ნაჭყებია დათო
არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები (BAP0106) ლექცია
მალაღურაძე მარიამ
12-20:00 --- --- --- ბიზნესის წარმოების საფუძვლები (BBSSC01) პრაქტიკული
ხართიშვილი ია
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1690
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- Исследования и испытания зданий и сооружений (BBSTSR1) Лекция
ბალანჩივაძე ლია
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- Экономика в строительстве (AAC82101R1-LP) Лекция
ძოწენიძე მედეა
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1790
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- Технология возведения здании и сооружении (BUBRER1) Лекция
ბაქანიძე შახი
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- Основы гидротехнического строительства (HTMSA01) Лекция
საყვარელიძე ამირან
--- --- ---
7-15:00 --- Санитарно-техническое оборудование зданий (AAC42601R2-LP) Лекция
დენისოვა ირინა
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- Строительная техническая экспертиза (AAC07201R1) Лекция
მეტრეველი გელა
--- Санитарно-техническое оборудование зданий (AAC42601R2-LP) Практическая работа
დენისოვა ირინა
Основы управления строительством (COMFUR1) Лекция
ძოწენიძე მედეა
---
11-19:00 --- --- Основы гидротехнического строительства (HTMSA01) Практическая работа
საყვარელიძე ამირან
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1890
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- Сопротивление материалов 2 (STMA2R1) Лекция
ნიჟარაძე ჯუმბერ
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- Статистические методы в строительстве (AAC30601R2) Лекция
გურეშიძე გინა
---
6-14:00 --- Гидравлика (HYDRAR1) Лекция
ნანიტაშვილი ვახტანგ
Тепло-газоснабжение и вентиляция (RHGSV01) Лекция
მეფარიშვილი ნანი
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 Тепло-газоснабжение и вентиляция (RHGSV01) Практическая работа
მეფარიშვილი ნანი
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- Основы архитектуры (INARCR6) Лекция
მალაღურაძე მარიამ
--- --- Строительная механика (BULMER1) Практическая работа
გორგიძე დავით
Строительная механика (BULMER1) Лекция
გორგიძე დავით
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

1990
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- Теоретическая механика (статика) (MAS38001R1-LPB) Лекция
გორგიძე დავით
---
4-12:00
1990.2-1
История Грузии (GEHISR7) Лекция
ხოხობაშვილი თამარი
Физика 2.1 (FSGHDVNM) Лекция
თაქთაქიშვილი მიხეილ
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- Теоретическая механика (статика) (MAS38001R1-LPB) Практическая работа
გორგიძე დავით
---
6-14:00 --- Введение в психологию (SOS31412R1-LS) Практическая работа
ჩაჩანიძე გიორგი
--- ---
1990.2-1
История Грузии (GEHISR7) Практическая работа
ხოხობაშვილი თამარი
---
7-15:00 --- --- --- --- Инженерная математика 2 (HHSH) Практическая работа
ხარიბეგაშვილი სერგო
---
8-16:00 --- --- Введение в психологию (SOS31412R1-LS) Лекция
ჩაჩანიძე გიორგი
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- ---
1990.1-1
Философия (PHILO07-LS) Лекция
ანდრიაშვილი რაგიმ
--- ---
12-20:00 --- Инженерная математика 2 (HHSH) Лекция
ხარიბეგაშვილი სერგო
--- --- უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
კალნიცკაია სვეტლანა
---
13-21:00 --- ---
1990.1-1
Философия (PHILO07-LS) Практическая работа
ანდრიაშვილი რაგიმ
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკალავრიატი - პროგრამა წყალმომარაგების,წყალანირების სისტემების მშენებლობა(რუსულენოვანი) Automatic Group
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკალავრიატი - პროგრამა აგროინჟინერია(მილევადი) Automatic Group
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაგისტრატურა - პროგრამა სასოფლო სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია Automatic Group
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121953
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- Environmental Engineering (EET27001E1) Lecture
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- Water Resources Planning (AAC92901E 1) Lecture
ბზიავა კონსტანტინე
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- Water Resources Planning (AAC92901E 1) Course paper
ბზიავა კონსტანტინე
--- --- --- ---
9-17:00 Environment Defense and Sustainable Development (AAC93001E1) Lecture
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 Water Resources Monitoring (AAC92901E1) Lecture
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაგისტრატურა - პროგრამა წყალმომარაგება,წყალანირება,წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება და დაცვა(ინგლისურენოვანი) Automatic Group
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121911
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა (AAC84601G1-LPB) პრაქტიკული
ჭურჭელაური ბადრი
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი
--- შენობა-ნაგებობათა დაზიანების მიზეზები, გამოკვლევა და აღდგენა (SHNDM01) პრაქტიკული
იმედაძე როინ
რღვევის მექანიკა (AAC84701G1-LP) ლექცია
ზამბახიძე ლერი
--- ---
9-17:00 შენობა-ნაგებობათა დაზიანების მიზეზები, გამოკვლევა და აღდგენა (SHNDM01) ლექცია
იმედაძე როინ
--- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 რღვევის მექანიკა (AAC84701G1-LP) პრაქტიკული
ზამბახიძე ლერი
--- --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
12-20:00 --- --- --- --- --- კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა (AAC84601G1-LPB) ლექცია
ჭურჭელაური ბადრი
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121912
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი
--- --- --- ნაგებობათა თეორია (EET72501G1-LPK) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
---
9-17:00 --- --- ბრტყელი და სივრცითი სისტემების მექანიკა (MAS37201G1-LPK) ლექცია
ჯანყარაშვილი დავით
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121921
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ლითონის კონსტრუქციული ელემენტების გაანგარიშება და დაპროექტება (LITKONEL01) ლექცია
ესაძე სერგო
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობათა გაანგარიშების თანამედროვე პრაქტიკული მეთოდები (SHNPRM01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
ხისა და პლასტმასის სპეციალური კონსტრუქციები (XPLSPK01) პრაქტიკული
ხმელიძე თამაზ
6-14:00 --- --- --- ხისა და პლასტმასის სპეციალური კონსტრუქციები (XPLSPK01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
--- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121921-1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 ლითონის კონსტრუქციული ელემენტების გაანგარიშება და დაპროექტება (LITKONEL01) ლექცია
ესაძე სერგო
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) პრაქტიკული
ავალიშვილი ლამარა
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ხისა და პლასტმასის სპეციალური კონსტრუქციები (XPLSPK01) პრაქტიკული
ხმელიძე თამაზ
5-13:00 --- --- --- --- შენობა-ნაგებობათა გაანგარიშების თანამედროვე პრაქტიკული მეთოდები (SHNPRM01) ლექცია
ლებანიძე ალექსანდრე
---
6-14:00 --- --- --- ხისა და პლასტმასის სპეციალური კონსტრუქციები (XPLSPK01) ლექცია
ხმელიძე თამაზ
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
--- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121922
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- შენობა-ნაგებობათა მზიდი კარკასის რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (AAC85001G1) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121931
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) ლექცია
ავალიშვილი ლამარა
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- სამოქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა და მენეჯმენტი (ECMUR01GA1LP) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) პრაქტიკული
ავალიშვილი ლამარა
--- ---
8-16:00 თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი
--- --- --- --- სამოქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა და მენეჯმენტი (ECMUR01GA1LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
9-17:00 --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
--- ---
10-18:00 --- --- სამშენებლო პროცესების ოპტიმალური და ვარიანტული ტექნოლოგიური გადაწყვეტები (OPT01) ლექცია
ბაქანიძე შახი
--- --- ---
11-19:00 სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) ლექცია
წეროძე შოთა
--- --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121932
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- მასალების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ექსპერიმენტული შესწავლის მეთოდები (MEIPM01) პრაქტიკული
ქარუმიძე ზეინაბ
სამოქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა და მენეჯმენტი (ECMUR01GA1LP) პრაქტიკული
ბაქრაძე დავით
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- მასალების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ექსპერიმენტული შესწავლის მეთოდები (MEIPM01) ლექცია
ქარუმიძე ზეინაბ
--- --- ---
8-16:00 თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი
--- --- --- --- სამოქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა და მენეჯმენტი (ECMUR01GA1LP) ლექცია
ბაქრაძე დავით
9-17:00 --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121941
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება თანამედროევე ტექნოლოგიების გამოყენებით (HMWTTG01) ლექცია
დალაქიშვილი გიორგი
--- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121942
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ჰესების დაპროექტება და ექსპლუატაციის რეჟიმები (AAC01401G1) ლექცია
ხაზალია კონსტანტინე
---
3-11:00 --- ჰიდროელექტროსადგურების ეკომონიური დასაბუთება (AAC88301G1) ლექცია
ნანიტაშვილი ვახტანგ
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია (AAC88701G1) პრაქტიკული
ახვლედიანი გიორგი
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ჰესების დაპროექტება და ექსპლუატაციის რეჟიმები (AAC01401G1) პრაქტიკული
ხაზალია კონსტანტინე
---
7-15:00 --- --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი
---
8-16:00 ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია (AAC88701G1) ლექცია
ახვლედიანი გიორგი
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121943
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
--- კომპიუტერული პროგრამირება საზღვაო მშენებლობაში (ICT40901G1-LP) პრაქტიკული
სანიკიძე ზაზა
10-18:00 --- კომპიუტერული პროგრამირება საზღვაო მშენებლობაში (ICT40901G1-LP) ლექცია
სანიკიძე ზაზა
--- --- --- ---
11-19:00 საზღვაო პორტები და კონტინენტური შელფის ნაგებობები (AAC33801G1-LPK) ლექცია
გაგოშიძე შალვა
--- --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121951
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების დაპროექტება (AAC01701G1) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ბუნებრივი წყლების მიღება და ნაგებობების დაპროექტება (BUNWY01) პრაქტიკული
ბზიავა კონსტანტინე
--- ---
6-14:00 ბუნებრივი წყლების მიღება და ნაგებობების დაპროექტება (BUNWY01) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი
---
8-16:00 წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება, მონიტორინგი და დაცვა (AAC89201G1) ლექცია
ბზიავა კონსტანტინე
--- --- წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება, მონიტორინგი და დაცვა (AAC89201G1) პრაქტიკული
ბზიავა კონსტანტინე
--- ---
9-17:00 --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების დაპროექტება (AAC01701G1) პრაქტიკული
ბზიავა კონსტანტინე
--- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121956
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- არატრადიციული განახლებადი ენერგოტექნოლოგიები მშენებლობაში (AAC89601G1-LP) პრაქტიკული
შეყრილაძე ირაკლი
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- არატრადიციული განახლებადი ენერგოტექნოლოგიები მშენებლობაში (AAC89601G1-LP) ლექცია
შეყრილაძე ირაკლი
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი
---
8-16:00 --- --- --- გაზმომარაგების სპეციალური კურსი (AAC01901G1) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა
--- ---
9-17:00 --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
გაზმომარაგების სპეციალური კურსი (SPCCS01) პრაქტიკული
მესტვირიშვილი შოთა
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- გაზმომარაგების სპეციალური კურსი (SPCCS01) ლექცია
მესტვირიშვილი შოთა
--- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

121961
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა VisualFoxPro (VIFOX01) ლექცია
გვასალია ბადრი
---
3-11:00 --- მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა VisualFoxPro (VIFOX01) პრაქტიკული
გვასალია ბადრი
--- ოპტიმიზაციის მეთოდების გამოყენება მშენებლობაში (MOPTI01) პრაქტიკული
გვასალია ბადრი
--- ---
4-12:00 ოპტიმიზაციის მეთოდების გამოყენება მშენებლობაში (MOPTI01) ლექცია
გვასალია ბადრი
--- --- შენობა-ნაგებობათა მზიდი კარკასის რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (AAC85001G1) ლექცია
სურგულაძე ბიჭიკო
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
გოცირიძე რუსუდანი
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
ვარძელაშვილი ჟანეტა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
ვარძელაშვილი ჟანეტა
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დოქტორანტურა - პროგრამა სასოფლო-სამეურნეო მელიორაცია Automatic Group
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131915
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131980
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- საგზაო ინფრასტრუქტურის კონსტრუქციული ელემენტების სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები (MDPSE05) ლექცია
პაპუაშვილი თენგიზ
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დოქტორანტურა - პროგრამა ჰიდროინჟინერია Automatic Group
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131925
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131911
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- რკინაბეტონისა და ლითონის კონსტრუქციების თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა (AAC07101G1) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131921(შ)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131922
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- რკინაბეტონისა და ლითონის კონსტრუქციების თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა (AAC07101G1) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131931(შ)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131932
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- რკინაბეტონისა და ლითონის კონსტრუქციების თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა (AAC07101G1) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131941
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131952
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- ბუნებრივი წყლების მიღება და დამუშავება (NWIPE01) ლექცია
გვიშიანი ზურაბ
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131961
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131971(შ)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

131972
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- რკინაბეტონისა და ლითონის კონსტრუქციების თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა (AAC07101G1) ლექცია
ბალანჩივაძე ლია
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

132020(შ)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 ტრადიციული და ახალი ბლანტდრეკადი სამშენებლო კომპოზიტური მასალების მოდელირება და თეორიული კვლევა (AAC07001G1-L) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

132040(შ)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 ტრადიციული და ახალი ბლანტდრეკადი სამშენებლო კომპოზიტური მასალების მოდელირება და თეორიული კვლევა (AAC07001G1-L) ლექცია
საყვარელიძე ამირან
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216139
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- Обеспечение качества производительности (EET44802R2-LB) Лекция
გოცირიძე მარინა
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- Технология производства электрических машин (EET44202R 2-LPK) Лекция
ბიჯამოვი იაკირ
--- ---
8-16:00 Предпринимательство и решение проблем (EPS11R02) Лекция
ამყოლაძე გურამ
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- Электрические аппараты распределительных устройств низкого и высокого напряжения (EET46802R3-LK) Лекция
ბიჯამოვი იაკირ
---
10-18:00 --- --- --- Электрические машины автоматиченских устройств (EET44402R2-LB) Лекция
კერესელიძე ნატალია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- Основы инжинеринга систем (EET44802R-LB) Лекция
გოცირიძე მარინა
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217139
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- Гидроэнергетическое и гидромеханическое оборудооввание гидроэлектростанции (NHHM002) Лекция
ხელიძე გრიგოლ
---
3-11:00 --- --- --- --- Сети электропередачи (PTG17002) Лекция
ბოდოკია თემურ
Энергетическая электроника (EET42302R2-LBK) Лекция
დადუნაშვილი სერგო
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- Технологии превращения тепловой энергии-2 (EET42702G1_LPK) Лекция
მაჭავარიანი ევტიხი
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- Основы технической механики (EET72605R2-LK) Лекция
ჩხაიძე თენგიზ
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

218139
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- Основы электромеханики (EET41402R2-LB) Лекция
ბიჯამოვი იაკირ
--- --- --- ---
3-11:00 Технологии преобразования энергии гидроэнергетическими установками (HECTF 02) Лекция
ხელიძე გრიგოლ
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- Общее электроснабжение (EET41502R2-LK) Лекция
სირაძე ჯიმშერ
7-15:00 --- --- Электрическое освещение (EET41802R2-LBK) Лекция
ალმოევა მარიამ 3
--- Основы охраны труда в энергетике и телекоммуникациях (HHS20803G1-LB) Лекция
ჯვარელია ნინო
---
8-16:00 --- Электромагнетизм 1 (EMR10002) Лекция
ნემსაძე სიმონ
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- Тепловые процессы и оборудрвания (TEPPROC-01) Лекция
ჩხაიძე ბაადურ
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219139
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 Инженерная математика 2 (HHSH) Лекция
ხარიბეგაშვილი სერგო
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- Теория электрических цепей 1 (ECT10022) Лекция
ნემსაძე სიმონ
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- Введение в психологию (SOS31412R1-LS) Лекция
ჩაჩანიძე გიორგი
5-13:00 --- --- ფილოსოფია (FHIL007) ლექცია
ანდრიაშვილი რაგიმ
--- --- Инженерная математика 2 (HHSH) Практическая работа
ხარიბეგაშვილი სერგო
6-14:00 --- Английский язык для технических специальностей - 2 (LEH11912R2-P) Практическая работа
ზარიძე ჟანა
--- Информационные технологии 2 (INFB208-LB) Лекция
კვესელავა ქეთევან
--- ---
7-15:00 --- --- Введение в психологию (SOS31412R1-LS) Практическая работа
ჩაჩანიძე გიორგი
--- --- ---
8-16:00 ფილოსოფია (FHIL007) პრაქტიკული
ანდრიაშვილი რაგიმ
--- --- --- --- ---
9-17:00 Экономика и маркетинг (EAMR1102) Лекция
ამყოლაძე გურამ
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- Общая физика 2 (GPYS2008) Лекция
თაქთაქიშვილი მიხეილ
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216109-2
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- Управление проектами (PROMA07-LS) Лекция
ღიბრაძე ნანული
5-13:00 --- Управление проектами (PROMA07-LS) Практическая работа
ღიბრაძე ნანული
Экономический анализ деятельности компаний (SOS58602) Лекция
ღიბრაძე ნანული
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- Электрические и оптические компоненты телекомуникационных систем (EET55502R1-LP) Лекция
მოდებაძე იური
---
9-17:00 --- --- --- Оптические транспортные системы (DWDM) (EET54702R1-LP) Лекция
ხოშტარია კახა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- Экономический анализ деятельности компаний (SOS58602) Практическая работа
ღიბრაძე ნანული
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217110
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 Цифровые сети телекоммуникации (EET56002R1-LPBR) Лекция
ბურკაძე ტატიანა
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- Экономика телекоммуникации (EET52102R1-LSR) Лекция
ღიბრაძე ნანული
--- --- ---
5-13:00 Цифровая телекоммуникация (EET56702R1-LPR) Лекция
შავგულიძე სერგო
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- Распространение радиоволн и антенны (EET552302R1-LPKR) Лекция
ბოგდანოვი ფაიკ
--- ---
9-17:00 Распространение радиоволн и антенны (EET552302R1-LPKR) Практическая работа
ბოგდანოვი ფაიკ
--- --- Системы телекоммуникации (EET56502R1-LBKR) Лекция
ჯღამაძე მიხეილ
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- Экономика телекоммуникации (EET52102R1-LSR) Практическая работа
ღიბრაძე ნანული
---
12-20:00 Оптические транспортные сети (EET56602R1-LP) Лекция
ხოშტარია კახა
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

218105
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- Теория телекоммуникации 2 (EET51402R1-LB) Лекция
აბზიანიძე ნიკოლოზ
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- Основы построения телекоммуникационных систем (EET56202R1-LPB) Лекция
ბერიძე ჯემალ
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- Основы теории информации и кодирования (EETT51505R1-LBK) Лекция
მთვრალაშვილი თეიმურაზ
---
12-20:00 --- Основы безопасности труда в энергетике и телекоммуникациях (HHS20903R1-LB) Лекция
ჯვარელია ნინო
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- Теория сигналоов и методы приема (EET51202R1) Лекция
ჭოხონელიძე მიხეილ
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219105
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216191
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- საწარმოო რესურსების დაგეგმვის MRP სისტემები (MRPSY02-LB) ლექცია
ნაჭყეპია გიორგი
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- მარაგებისა და მიწოდების ჯაჭვების მართვა (SCHME02-LB) ლექცია
მაღრაძე მანანა
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- მარაგებისა და მიწოდების ჯაჭვების მართვა (SCHME02-LB) პრაქტიკული
მაღრაძე მანანა
--- --- ---
11-19:00 --- პროექტების ბიუჯეტირება და კონტროლინგი (PRBUC02-LB) პრაქტიკული
ბებიაშვილი ნატო
--- უსაფრთხოება საწარმოო სისტემებში (SPRSY02-LP) ლექცია
ბერძენიშვილი თეიმურაზ
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217191
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ბიზნესი და საზოგადოება (BUSOC02-LS) პრაქტიკული
ასათიანი ავთანდილ
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- საწარმოო სისტემები და პროცესები (MSPR002) ლექცია
ბერძენიშვილი თეიმურაზ
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ბიზნესი და საზოგადოება (BUSOC02-LS) ლექცია
ასათიანი ავთანდილ
--- ---
9-17:00 --- --- გუნდური მუშაობის ორგანიზება და მართვა (TWORM02-LP) ლექცია
სამადაშვილი მანანა
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

218191
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- მეწარმეობის საფუძვლები (BUA32802G2-LS) ლექცია
ბებიაშვილი ნატო
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- მენეჯერული ანგარიშგება (MANRE02) ლექცია
ბებიაშვილი ნატო
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00
218191.2-2
მენეჯერული ანგარიშგება (MANRE02) ლაბორატორიული
ბებიაშვილი ნატო
ევროკავშირის სამეწარმეო პოლიტიკა (EPUE002) პრაქტიკული
ასათიანი ავთანდილ
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 საწარმოო სისტემების მოდელირების საფუძვლები (BMSS002) ლექცია
ნაჭყეპია გიორგი
საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMAN02-LB) ლექცია
გობეჯიშვილი ეკატერინე
--- ევროკავშირის სამეწარმეო პოლიტიკა (EPUE002) ლექცია
ასათიანი ავთანდილ
--- ---
11-19:00 --- --- --- ელექტროტექნიკური და ელექტრონული წარმოების ტექნოლოგია (EET47602G3-LP) ლექცია
დაღუნდარიძე ბორის
--- ---
12-20:00 --- --- --- ---
218191.1-2
მენეჯერული ანგარიშგება (MANRE02) ლაბორატორიული
ბებიაშვილი ნატო
---
13-21:00 --- მეწარმეობის საფუძვლები (BUA32802G2-LS) პრაქტიკული
ბებიაშვილი ნატო
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219191
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 უცხოური ენა (რუსული) – B 1.2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკული
კალანდარიშვილი ოლღა
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
გაფრინდაშვილი ნინო
--- --- ---
219191.1-2, 219191.2-2
შესავალი სისტემათა ინჟინერიაში (EET47702G2-LB) ლექცია
გოცირიძე მარინა
6-14:00 --- ზოგადი ფიზიკა B (DSXFGBC SDX) ლექცია
შენგელია მარინა
--- --- --- ---
7-15:00 --- ეკონომიკის საფუძვლები 2 (SOS11402G2-LS) პრაქტიკული
ხმალაძე თამუნა
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
გაფრინდაშვილი ბესიკი
9-17:00 --- --- --- მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) ლექცია
ქუთათელაძე ქეთევან
--- ---
10-18:00 --- გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (KJSDFSF) ლექცია
ძოძუაშვილი ამური
--- --- --- საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
გაფრინდაშვილი ბესიკი
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
გიორგაშვილი ლევან
--- --- --- --- ---
13-21:00 საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
გიორგაშვილი ლევან
ეკონომიკის საფუძვლები 2 (SOS11402G2-LS) ლექცია
ხმალაძე კონსტანტინე
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

219191-1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216131
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
არაბიძე მარგალიტა
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 მარკეტინგის მართვა ენერგეტიკაში (EET40302G2-LPK) ლექცია
ამყოლაძე გურამ
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- პროექტების მენეჯმენტი (EET02008G1_LB) ლექცია
გრიგალაშვილი არჩილ
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216131-1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ენერგობაზრის მენეჯმენტი (MEM1102) ლექცია
ლომსაძე-კუჭავა მაია
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 კადრებისა და ხარისხის მენეჯმენტი (JHDP) ლექცია
ჭანტურიძე ბელა
--- --- --- მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
არაბიძე მარგალიტა
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- პროექტების მენეჯმენტი (EET02008G1_LB) ლექცია
გრიგალაშვილი არჩილ
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- სტატისტიკა და სამეურნეო საქმიანობის ანლიზი ენერგეტიკაში (SAE1102) პრაქტიკული
გიორგაძე ხათუნა
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- სტატისტიკა და სამეურნეო საქმიანობის ანლიზი ენერგეტიკაში (SAE1102) ლექცია
ლომსაძე-კუჭავა მაია
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216131-2
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ენერგობაზრის მენეჯმენტი (MEM1102) ლექცია
ლომსაძე-კუჭავა მაია
--- ---
4-12:00 --- მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
არაბიძე მარგალიტა
--- --- --- ---
5-13:00 კადრებისა და ხარისხის მენეჯმენტი (JHDP) ლექცია
ჭანტურიძე ბელა
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- პროექტების მენეჯმენტი (EET02008G1_LB) ლექცია
გრიგალაშვილი არჩილ
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- სტატისტიკა და სამეურნეო საქმიანობის ანლიზი ენერგეტიკაში (SAE1102) პრაქტიკული
გიორგაძე ხათუნა
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- სტატისტიკა და სამეურნეო საქმიანობის ანლიზი ენერგეტიკაში (SAE1102) ლექცია
ლომსაძე-კუჭავა მაია
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216133
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
არაბიძე მარგალიტა
მაღალი ძაბვის მოწყობილობების საიზოლაციო სისტემები (EIS1702) ლექცია
ჩიხლაძე რამინი
--- --- პროექტების მენეჯმენტი (EET02008G1_LB) ლექცია
გრიგალაშვილი არჩილ
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ციფრული დაცვები (CFR02) ლექცია
კვაჭაძე ბაგრატ
7-15:00 --- --- --- --- --- ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) ლექცია
ბანცაძე ვახტანგ
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ციფრული დაცვები (CFR02) პრაქტიკული
კვაჭაძე ბაგრატ
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- კადრებისა და ხარისხის მენეჯმენტი (JHDP) ლექცია
ჭანტურიძე ბელა
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216133-1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- მაღალი ძაბვის მოწყობილობების საიზოლაციო სისტემები (EIS1702) ლექცია
ჩიხლაძე რამინი
--- --- პროექტების მენეჯმენტი (EET02008G1_LB) ლექცია
გრიგალაშვილი არჩილ
5-13:00 --- --- ციფრული დაცვები (CFR02) პრაქტიკული
კვაჭაძე ბაგრატ
--- მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
არაბიძე მარგალიტა
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ციფრული დაცვები (CFR02) ლექცია
კვაჭაძე ბაგრატ
7-15:00 --- --- --- --- --- ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) ლექცია
ბანცაძე ვახტანგ
8-16:00 --- --- კადრებისა და ხარისხის მენეჯმენტი (JHDP) ლექცია
ჭანტურიძე ბელა
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216133-2
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები (EET46102G1-LP) ლექცია
ჯავახიშვილი გელა
4-12:00 --- --- მაღალი ძაბვის მოწყობილობების საიზოლაციო სისტემები (EIS1702) ლექცია
ჩიხლაძე რამინი
--- --- პროექტების მენეჯმენტი (EET02008G1_LB) ლექცია
გრიგალაშვილი არჩილ
5-13:00 --- --- --- --- მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
არაბიძე მარგალიტა
---
6-14:00 --- ელექტრული სადგურების და ქვესადგურების საკომუტაციო სქემები და რეჟიმები (CSS1702) ლექცია
ფიფია თემური
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- კადრებისა და ხარისხის მენეჯმენტი (JHDP) ლექცია
ჭანტურიძე ბელა
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216133-3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები (EET46102G1-LP) ლექცია
ჯავახიშვილი გელა
4-12:00 --- მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
არაბიძე მარგალიტა
მაღალი ძაბვის მოწყობილობების საიზოლაციო სისტემები (EIS1702) ლექცია
ჩიხლაძე რამინი
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- პროექტების მენეჯმენტი (EET02008G1_LB) ლექცია
გრიგალაშვილი არჩილ
6-14:00 --- ელექტრული სადგურების და ქვესადგურების საკომუტაციო სქემები და რეჟიმები (CSS1702) ლექცია
ფიფია თემური
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- კადრებისა და ხარისხის მენეჯმენტი (JHDP) ლექცია
ჭანტურიძე ბელა
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216135
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
არაბიძე მარგალიტა
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- პროექტების მენეჯმენტი (EET02008G1_LB) ლექცია
გრიგალაშვილი არჩილ
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ელექტრული აპარატების პროექტირების საფუძვლები (EET48502G1-LK) ლექცია
კიკოლაშვილი გია
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ძალოვანი ტრანსფორმატორები და ავტოტრანსპორმატორები (EET49002G1-LK) ლექცია
კერესელიძე ნატალია
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- კადრებისა და ხარისხის მენეჯმენტი (JHDP) ლექცია
ჭანტურიძე ბელა
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216135-1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
არაბიძე მარგალიტა
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- პროექტების მენეჯმენტი (EET02008G1_LB) ლექცია
გრიგალაშვილი არჩილ
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ელექტრული აპარატების პროექტირების საფუძვლები (EET48502G1-LK) ლექცია
კიკოლაშვილი გია
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ძალოვანი ტრანსფორმატორები და ავტოტრანსპორმატორები (EET49002G1-LK) ლექცია
კერესელიძე ნატალია
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- კადრებისა და ხარისხის მენეჯმენტი (JHDP) ლექცია
ჭანტურიძე ბელა
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216138
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 კადრებისა და ხარისხის მენეჯმენტი (JHDP) ლექცია
ჭანტურიძე ბელა
--- --- --- მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
არაბიძე მარგალიტა
---
6-14:00 --- ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და ელექტრომომარაგების სისტემების დაცვა 2 (PETE202) ლექცია
ხარებავა დიმიტრი
--- --- --- ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და ელექტრომომარაგების სისტემების მონტაჟი (EET47802G1-LPR) ლექცია
ვაშაკიძე არჩილ
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და ელექტრომომარაგების სისტემების დაცვა 2 (PETE202) პრაქტიკული
გურგენაძე რევაზი
---
11-19:00 ელექტრომექანიკური სისტემების მართვა (EET47602G1-LB) ლექცია
შაველაშვილი გივი
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- პროექტების მენეჯმენტი (EET02008G1_LB) ლექცია
გრიგალაშვილი არჩილ
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216138-1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 კადრებისა და ხარისხის მენეჯმენტი (JHDP) ლექცია
ჭანტურიძე ბელა
--- --- --- მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
არაბიძე მარგალიტა
---
6-14:00 --- ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და ელექტრომომარაგების სისტემების დაცვა 2 (PETE202) ლექცია
ხარებავა დიმიტრი
--- --- --- ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და ელექტრომომარაგების სისტემების მონტაჟი (EET47802G1-LPR) ლექცია
ვაშაკიძე არჩილ
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 ელექტრომექანიკური სისტემების მართვა (EET47602G1-LB) ლექცია
შაველაშვილი გივი
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- პროექტების მენეჯმენტი (EET02008G1_LB) ლექცია
გრიგალაშვილი არჩილ
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216138-2
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და ელექტრომომარაგების სისტემების დაცვა 2 (PETE202) პრაქტიკული
გურგენაძე რევაზი
--- --- ---
4-12:00 ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და ელექტრომომარაგების სისტემების დაცვა 2 (PETE202) ლექცია
ხარებავა დიმიტრი
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- ელექტრომექანიკური სისტემების მართვა (EET47602G1-LB) ლექცია
შაველაშვილი გივი
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
ფილიპიდისი თათა
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და ელექტრომომარაგების სისტემების მონტაჟი (EET47802G1-LPR) ლექცია
ვაშაკიძე არჩილ
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- პროექტების მენეჯმენტი (EET02008G1_LB) ლექცია
გრიგალაშვილი არჩილ
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- კადრებისა და ხარისხის მენეჯმენტი (JHDP) ლექცია
ჭანტურიძე ბელა
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216138-3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- პროექტების მენეჯმენტი (EET02008G1_LB) ლექცია
გრიგალაშვილი არჩილ
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და ელექტრომომარაგების სისტემების დაცვა 2 (PETE202) ლექცია
ხარებავა დიმიტრი
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- ელექტრომექანიკური სისტემების მართვა (EET47602G1-LB) ლექცია
შაველაშვილი გივი
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
ფილიპიდისი თათა
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და ელექტრომომარაგების სისტემების მონტაჟი (EET47802G1-LPR) ლექცია
ვაშაკიძე არჩილ
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- კადრებისა და ხარისხის მენეჯმენტი (JHDP) ლექცია
ჭანტურიძე ბელა
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216146
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- პროექტების მენეჯმენტი (EET02008G1_LB) ლექცია
გრიგალაშვილი არჩილ
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) ლექცია
არაბიძე გია
--- --- არატრადიციული ენერგოტექნოლოგიები და ენერგოდაზოგვა (HTENG002) ლექცია
ქევხიშვილი ნოდარ
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) პრაქტიკული
არაბიძე გია
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
ფილიპიდისი თათა
კადრებისა და ხარისხის მენეჯმენტი (JHDP) ლექცია
ჭანტურიძე ბელა
--- --- ---
9-17:00 --- --- საინჟინრო თბური დიაგნოსტიკა და ხელსაწყოები (EET45202G1-LB) ლექცია
კიღურაძე ომარ
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216146-1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- პროექტების მენეჯმენტი (EET02008G1_LB) ლექცია
გრიგალაშვილი არჩილ
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) ლექცია
არაბიძე გია
--- --- არატრადიციული ენერგოტექნოლოგიები და ენერგოდაზოგვა (HTENG002) ლექცია
ქევხიშვილი ნოდარ
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
ფილიპიდისი თათა
კადრებისა და ხარისხის მენეჯმენტი (JHDP) ლექცია
ჭანტურიძე ბელა
--- --- ---
9-17:00 --- --- საინჟინრო თბური დიაგნოსტიკა და ხელსაწყოები (EET45202G1-LB) ლექცია
კიღურაძე ომარ
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) პრაქტიკული
არაბიძე გია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216146-2
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) ლექცია
არაბიძე გია
--- პროექტების მენეჯმენტი (EET02008G1_LB) ლექცია
გრიგალაშვილი არჩილ
არატრადიციული ენერგოტექნოლოგიები და ენერგოდაზოგვა (HTENG002) ლექცია
ქევხიშვილი ნოდარ
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) პრაქტიკული
არაბიძე გია
--- საინჟინრო თბური დიაგნოსტიკა და ხელსაწყოები (EET45202G1-LB) ლექცია
კიღურაძე ომარ
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
ფილიპიდისი თათა
კადრებისა და ხარისხის მენეჯმენტი (JHDP) ლექცია
ჭანტურიძე ბელა
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216146-3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) ლექცია
არაბიძე გია
--- პროექტების მენეჯმენტი (EET02008G1_LB) ლექცია
გრიგალაშვილი არჩილ
არატრადიციული ენერგოტექნოლოგიები და ენერგოდაზოგვა (HTENG002) ლექცია
ქევხიშვილი ნოდარ
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) პრაქტიკული
არაბიძე გია
--- ---
9-17:00 --- --- საინჟინრო თბური დიაგნოსტიკა და ხელსაწყოები (EET45202G1-LB) ლექცია
კიღურაძე ომარ
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
ფილიპიდისი თათა
კადრებისა და ხარისხის მენეჯმენტი (JHDP) ლექცია
ჭანტურიძე ბელა
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216147
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- პროექტების მენეჯმენტი (EET02008G1_LB) ლექცია
გრიგალაშვილი არჩილ
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
არაბიძე მარგალიტა
---
6-14:00 --- --- --- ენერგეტიკული SCADA სისტემები (WPPE102) პრაქტიკული
დარბუაშვილი ნასყიდა
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ენერგეტიკული SCADA სისტემები (WPPE102) ლექცია
იმნაიშვილი ლევანი
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

216148
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ელექტროენერგეტიკული სისტემები (EET47002G1-LK) ლექცია
ბიჯამოვი იაკირ
4-12:00 --- --- --- პროექტების მენეჯმენტი (EET02008G1_LB) ლექცია
გრიგალაშვილი არჩილ
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
არაბიძე მარგალიტა
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ენერგეტიკული SCADA სისტემები (WPPE102) პრაქტიკული
დარბუაშვილი ნასყიდა
ენერგეტიკული SCADA სისტემები (WPPE102) ლექცია
იმნაიშვილი ლევანი
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217160
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლექცია
გობეჯიშვილი ეკატერინე
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) ლექცია
ქევხიშვილი ნოდარ
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ელექტროგადაცემის ქსელები (PTG1702) ლექცია
ბოდოკია თემურ
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლექცია
ცერცვაძე მაია
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) ლექცია
ხელიძე გრიგოლ
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217161
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლექცია
გობეჯიშვილი ეკატერინე
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) ლექცია
ქევხიშვილი ნოდარ
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ელექტროგადაცემის ქსელები (PTG1702) ლექცია
ბოდოკია თემურ
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლექცია
ცერცვაძე მაია
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) ლექცია
ხელიძე გრიგოლ
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217162
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლექცია
გობეჯიშვილი ეკატერინე
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) ლექცია
ქევხიშვილი ნოდარ
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ელექტროგადაცემის ქსელები (PTG1702) ლექცია
ბოდოკია თემურ
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლექცია
ცერცვაძე მაია
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) ლექცია
ხელიძე გრიგოლ
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217163
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლექცია
გობეჯიშვილი ეკატერინე
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) ლექცია
ხელიძე გრიგოლ
8-16:00 --- --- --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) ლექცია
გიგინეიშვილი გიორგი
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ელექტროგადაცემის ქსელები (PTG1702) ლექცია
შეგელაშვილი ტიტიკო
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლექცია
ცერცვაძე მაია
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217164
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლექცია
გობეჯიშვილი ეკატერინე
--- --- --- ---
6-14:00 --- ტექნიკური მექანიკის საფუძვლები (EET74605G1-LK) ლექცია
კახიანი მერაბ
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) ლექცია
ხელიძე გრიგოლ
8-16:00 --- --- --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) ლექცია
გიგინეიშვილი გიორგი
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ელექტროგადაცემის ქსელები (PTG1702) ლექცია
შეგელაშვილი ტიტიკო
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლექცია
ცერცვაძე მაია
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217165
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლექცია
გობეჯიშვილი ეკატერინე
--- --- --- ---
6-14:00 --- ტექნიკური მექანიკის საფუძვლები (EET74605G1-LK) ლექცია
კახიანი მერაბ
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) ლექცია
ხელიძე გრიგოლ
8-16:00 --- --- --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) ლექცია
გიგინეიშვილი გიორგი
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ელექტროგადაცემის ქსელები (PTG1702) ლექცია
შეგელაშვილი ტიტიკო
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლექცია
ცერცვაძე მაია
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217166
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) ლექცია
სამსონაშვილი პავლე
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- ტექნიკური მექანიკის საფუძვლები (EET74605G1-LK) ლექცია
კახიანი მერაბ
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ელექტროგადაცემის ქსელები (PTG1702) ლექცია
ხაჭაპურიძე ოლეგი
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლექცია
ცერცვაძე მაია
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) ლექცია
რობაქიძე ლევან
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლექცია
გობეჯიშვილი ეკატერინე
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217167
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) ლექცია
სამსონაშვილი პავლე
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- ტექნიკური მექანიკის საფუძვლები (EET74605G1-LK) ლექცია
კახიანი მერაბ
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ელექტროგადაცემის ქსელები (PTG1702) ლექცია
ხაჭაპურიძე ოლეგი
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლექცია
ცერცვაძე მაია
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) ლექცია
რობაქიძე ლევან
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლექცია
გობეჯიშვილი ეკატერინე
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217168
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) ლექცია
სამსონაშვილი პავლე
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ელექტროგადაცემის ქსელები (PTG1702) ლექცია
ხაჭაპურიძე ოლეგი
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლექცია
ცერცვაძე მაია
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) ლექცია
რობაქიძე ლევან
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლექცია
გობეჯიშვილი ეკატერინე
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- ტექნიკური მექანიკის საფუძვლები (EET74605G1-LK) ლექცია
კახიანი მერაბ
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217169
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) ლექცია
სამსონაშვილი პავლე
--- ---
6-14:00 --- --- --- საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლექცია
გობეჯიშვილი ეკატერინე
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) ლექცია
რობაქიძე ლევან
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 ელექტროგადაცემის ქსელები (PTG1702) ლექცია
ჯავახიშვილი გელა
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლექცია
სხირტლაძე იუზა
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- ტექნიკური მექანიკის საფუძვლები (EET74605G1-LK) ლექცია
კახიანი მერაბ
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217170
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) ლექცია
სამსონაშვილი პავლე
--- ---
6-14:00 --- --- --- საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლექცია
გობეჯიშვილი ეკატერინე
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) ლექცია
რობაქიძე ლევან
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 ელექტროგადაცემის ქსელები (PTG1702) ლექცია
ჯავახიშვილი გელა
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლექცია
სხირტლაძე იუზა
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- ტექნიკური მექანიკის საფუძვლები (EET74605G1-LK) ლექცია
კახიანი მერაბ
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217171
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) ლექცია
სამსონაშვილი პავლე
--- ---
6-14:00 --- --- --- საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლექცია
გობეჯიშვილი ეკატერინე
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) ლექცია
რობაქიძე ლევან
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 ელექტროგადაცემის ქსელები (PTG1702) ლექცია
ჯავახიშვილი გელა
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლექცია
სხირტლაძე იუზა
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- ტექნიკური მექანიკის საფუძვლები (EET74605G1-LK) ლექცია
კახიანი მერაბ
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217172
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) ლექცია
სამსონაშვილი პავლე
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლექცია
სხირტლაძე იუზა
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) ლექცია
მაჭავარიანი ევტიხი
--- საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლექცია
გობეჯიშვილი ეკატერინე
--- --- ---
11-19:00 --- --- ტექნიკური მექანიკის საფუძვლები (EET74605G1-LK) ლექცია
ჩხაიძე თენგიზ
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217173
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) ლექცია
სამსონაშვილი პავლე
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლექცია
სხირტლაძე იუზა
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) ლექცია
მაჭავარიანი ევტიხი
--- საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლექცია
გობეჯიშვილი ეკატერინე
--- --- ---
11-19:00 --- --- ტექნიკური მექანიკის საფუძვლები (EET74605G1-LK) ლექცია
ჩხაიძე თენგიზ
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217174
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) ლექცია
სამსონაშვილი პავლე
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლექცია
სხირტლაძე იუზა
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) ლექცია
მაჭავარიანი ევტიხი
--- საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლექცია
გობეჯიშვილი ეკატერინე
--- --- ---
11-19:00 --- --- ტექნიკური მექანიკის საფუძვლები (EET74605G1-LK) ლექცია
ჩხაიძე თენგიზ
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217175
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლექცია
გობეჯიშვილი ეკატერინე
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) ლექცია
მაჭავარიანი ევტიხი
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) ლექცია
სამსონაშვილი პავლე
--- --- --- ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლექცია
სხირტლაძე იუზა
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217176
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლექცია
გობეჯიშვილი ეკატერინე
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) ლექცია
მაჭავარიანი ევტიხი
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) ლექცია
სამსონაშვილი პავლე
--- --- --- ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლექცია
სხირტლაძე იუზა
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

217177
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლექცია
გობეჯიშვილი ეკატერინე
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) ლექცია
მაჭავარიანი ევტიხი
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული და ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები (NHM002) ლექცია
სამსონაშვილი პავლე
--- --- --- ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლექცია
სხირტლაძე იუზა
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

218160
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ელექტრომაგნიტიზმი 1 (EM10002) ლექცია
ძელური დევი
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
ალმოევა მარიამ 3
--- --- თბური პროცესები და დანადგარები (EET42502G1-LK) ლექცია
ლოლუა დავით
7-15:00 --- --- --- ელექტრული სადგურები და ქვესადგურები (PPS1702) ლექცია
ბოდოკია თემურ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- ჰიდროენერგეტიკული დანადგარებით ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები (HECTF02) ლექცია
ხელიძე გრიგოლ
--- ---
11-19:00 --- --- --- ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლექცია
ზერეკიძე არჩილ
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LK) ლექცია
სირაძე ჯიმშერ
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

218161
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ელექტრომაგნიტიზმი 1 (EM10002) ლექცია
ძელური დევი
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
ალმოევა მარიამ 3
--- --- თბური პროცესები და დანადგარები (EET42502G1-LK) ლექცია
ლოლუა დავით
7-15:00 --- --- --- ელექტრული სადგურები და ქვესადგურები (PPS1702) ლექცია
ბოდოკია თემურ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- ჰიდროენერგეტიკული დანადგარებით ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები (HECTF02) ლექცია
ხელიძე გრიგოლ
--- ---
11-19:00 --- --- --- ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლექცია
ზერეკიძე არჩილ
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LK) ლექცია
სირაძე ჯიმშერ
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

218162
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ელექტრომაგნიტიზმი 1 (EM10002) ლექცია
ძელური დევი
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
ალმოევა მარიამ 3
--- --- თბური პროცესები და დანადგარები (EET42502G1-LK) ლექცია
ლოლუა დავით
7-15:00 --- --- --- ელექტრული სადგურები და ქვესადგურები (PPS1702) ლექცია
ბოდოკია თემურ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- ჰიდროენერგეტიკული დანადგარებით ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები (HECTF02) ლექცია
ხელიძე გრიგოლ
--- ---
11-19:00 --- --- --- ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლექცია
ზერეკიძე არჩილ
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LK) ლექცია
სირაძე ჯიმშერ
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

218163
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
ალმოევა მარიამ 3
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LK) ლექცია
ტურძელაძე დავით
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ელექტრული სადგურები და ქვესადგურები (PPS1702) ლექცია
გვარამაძე ნინო
6-14:00 --- --- --- --- --- ჰიდროენერგეტიკული დანადგარებით ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები (HECTF02) ლექცია
ხელიძე გრიგოლ
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- თბური პროცესები და დანადგარები (EET42502G1-LK) ლექცია
მჭედლიძე ქეთევანი
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ელექტრომაგნიტიზმი 1 (EM10002) ლექცია
ძელური დევი
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლექცია
გობიანიძე ზურაბ
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

218164
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
ალმოევა მარიამ 3
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LK) ლექცია
ტურძელაძე დავით
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ელექტრული სადგურები და ქვესადგურები (PPS1702) ლექცია
გვარამაძე ნინო
6-14:00 --- --- --- --- --- ჰიდროენერგეტიკული დანადგარებით ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები (HECTF02) ლექცია
ხელიძე გრიგოლ
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- თბური პროცესები და დანადგარები (EET42502G1-LK) ლექცია
მჭედლიძე ქეთევანი
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ელექტრომაგნიტიზმი 1 (EM10002) ლექცია
ძელური დევი
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლექცია
გობიანიძე ზურაბ
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

218165
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
ალმოევა მარიამ 3
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LK) ლექცია
ტურძელაძე დავით
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ელექტრული სადგურები და ქვესადგურები (PPS1702) ლექცია
გვარამაძე ნინო
6-14:00 --- --- --- --- --- ჰიდროენერგეტიკული დანადგარებით ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები (HECTF02) ლექცია
ხელიძე გრიგოლ
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- თბური პროცესები და დანადგარები (EET42502G1-LK) ლექცია
მჭედლიძე ქეთევანი
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ელექტრომაგნიტიზმი 1 (EM10002) ლექცია
ძელური დევი
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლექცია
გობიანიძე ზურაბ
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

218166
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლექცია
დვალიძე მალხაზი
--- --- --- --- ელექტრომაგნიტიზმი 1 (EM10002) ლექცია
ძელური დევი
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- ჰიდროენერგეტიკული დანადგარებით ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები (HECTF02) ლექცია
ხელიძე გრიგოლ
--- --- ელექტრული სადგურები და ქვესადგურები (PPS1702) ლექცია
გვარამაძე ნინო
6-14:00 --- თბური პროცესები და დანადგარები (EET42502G1-LK) ლექცია
ვეზირიშვილი-ნოზაძე ქეთევან
ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
ალმოევა მარიამ 3
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LK) ლექცია
სირაძე ჯიმშერ
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

218167
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლექცია
დვალიძე მალხაზი
--- --- --- --- ელექტრომაგნიტიზმი 1 (EM10002) ლექცია
ძელური დევი
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- ჰიდროენერგეტიკული დანადგარებით ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები (HECTF02) ლექცია
ხელიძე გრიგოლ
--- --- ელექტრული სადგურები და ქვესადგურები (PPS1702) ლექცია
გვარამაძე ნინო
6-14:00 --- თბური პროცესები და დანადგარები (EET42502G1-LK) ლექცია
ვეზირიშვილი-ნოზაძე ქეთევან
ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
ალმოევა მარიამ 3
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LK) ლექცია
სირაძე ჯიმშერ
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

218168
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლექცია
დვალიძე მალხაზი
--- --- --- --- ელექტრომაგნიტიზმი 1 (EM10002) ლექცია
ძელური დევი
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- ჰიდროენერგეტიკული დანადგარებით ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები (HECTF02) ლექცია
ხელიძე გრიგოლ
--- --- ელექტრული სადგურები და ქვესადგურები (PPS1702) ლექცია
გვარამაძე ნინო
6-14:00 --- თბური პროცესები და დანადგარები (EET42502G1-LK) ლექცია
ვეზირიშვილი-ნოზაძე ქეთევან
ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
ალმოევა მარიამ 3
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლექცია
არუდაშვილი ნინო
ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LK) ლექცია
სირაძე ჯიმშერ
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

218169
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლექცია
ხარშილაძე გიორგი
--- --- ---
4-12:00 --- --- ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LK) ლექცია
სირაძე ჯიმშერ
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- ელექტრომაგნიტიზმი 1 (EM10002) ლექცია
ძელური დევი
--- ელექტრული სადგურები და ქვესადგურები (PPS1702) ლექცია
გვარამაძე ნინო
6-14:00 თბური პროცესები და დანადგარები (EET42502G1-LK) ლექცია
ჩხაიძე ბაადურ
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 ჰიდროენერგეტიკული დანადგარებით ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები (HECTF02) ლექცია
კიკაჩეიშვილი ნათია
--- --- ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
ჭიჭინაძე დავით
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლექცია
არუდაშვილი ნინო
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

218170
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლექცია
ხარშილაძე გიორგი
--- --- ---
4-12:00 --- --- ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LK) ლექცია
სირაძე ჯიმშერ
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- ელექტრომაგნიტიზმი 1 (EM10002) ლექცია
ძელური დევი
--- ელექტრული სადგურები და ქვესადგურები (PPS1702) ლექცია
გვარამაძე ნინო
6-14:00 თბური პროცესები და დანადგარები (EET42502G1-LK) ლექცია
ჩხაიძე ბაადურ
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 ჰიდროენერგეტიკული დანადგარებით ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები (HECTF02) ლექცია
კიკაჩეიშვილი ნათია
--- --- ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
ჭიჭინაძე დავით
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლექცია
არუდაშვილი ნინო
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---