საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აუდიტორიები

 

01-206
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1732
მარგალიტაძე იუნონა
ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) პრაქტიკული
--- 1733
ხაზალია კონსტანტინე
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) საკურსო
3-11:00 1730
საყვარელიძე ამირან
პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) საკურსო
--- 1732
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 1731
საყვარელიძე ამირან
პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) საკურსო
1650
ჩიტიაშვილი გიორგი
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
--- 1730
საყვარელიძე ამირან
პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) პრაქტიკული
61804
ხატიური ხათუნა
წყალმომარაგება და წყალარინების საფუძვლები (WYSAF01) პრაქტიკული
---
5-13:00 1631
მარგალიტაძე იუნონა
ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) საკურსო
--- --- --- 1733
კოხრეიძე ნინო
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
6-14:00 --- 1731
მარგალიტაძე იუნონა
ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) პრაქტიკული
1733
მარგალიტაძე იუნონა
ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) პრაქტიკული
---
7-15:00 1633
დალაქიშვილი გიორგი
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
--- --- 1732
კოხრეიძე ნინო
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
8-16:00 --- --- 61803
ხატიური ხათუნა
წყალმომარაგება და წყალარინების საფუძვლები (WYSAF01) პრაქტიკული
1632
მარგალიტაძე იუნონა
ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) საკურსო
---
9-17:00 --- --- 121941
დალაქიშვილი გიორგი
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება თანამედროევე ტექნოლოგიების გამოყენებით (HMWTTG01) ლექცია
---
10-18:00 121942
ახვლედიანი გიორგი
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია (AAC88701G1) ლექცია
121942
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდროელექტროსადგურების ეკომონიური დასაბუთება (AAC88301G1) საკურსო
121941
დალაქიშვილი გიორგი
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება თანამედროევე ტექნოლოგიების გამოყენებით (HMWTTG01) პრაქტიკული
121943
მარგალიტაძე იუნონა
საპორტო მშენებლობის ეკონომიკური დასაბუთება (AAC34101G1) პრაქტიკული
---
11-19:00 121942
ახვლედიანი გიორგი
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია (AAC88701G1) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-209
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 121953
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
Water Resources Monitoring (AAC92901E1) Lecture
--- 121953
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
Environment Defense and Sustainable Development (AAC93001E1) Practical Work
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 121953
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
Environmental Engineering (EET27001E1) Lecture
121953
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
Water Resources Monitoring (AAC92901E1) Practical Work
---
4-12:00 131954
გვიშიანი ზურაბ
Environment Defense and Sustainable Development (AAC93001E1) Practical Work
121953
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
Environment Defense and Sustainable Development (AAC93001E1) Lecture
--- 121953
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
Environmental Engineering (EET27001E1) Practical Work
---
5-13:00 121953
ბზიავა კონსტანტინე
Water Resources Planning (AAC92901E 1) Lecture
--- --- 131954
გვიშიანი ზურაბ
Modern "Green" Technologies of Water Treatment (green01) Practical Work
6-14:00 131953
გვიშიანი ზურაბ
გარემო და მდგრადი განვითარება (ENSLD04) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 131954
ინაშვილი ირმა
Water Resources Modeling (WRM 01) Lecture
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 121951
ბზიავა კონსტანტინე
ბუნებრივი წყლების მიღება და ნაგებობების დაპროექტება (BUNWY01) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-212
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1750.1-1
დენისოვა ირინა
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
--- 1752
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 1652
ცინაძე ზაალ
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
1790
დენისოვა ირინა
Санитарно-техническое оборудование зданий (AAC42601R2-LP) Практическая работа
1750
ნაცვლიშვილი მარინა
წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) პრაქტიკული
1752
ნაცვლიშვილი მარინა
წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) პრაქტიკული
3-11:00 131954
გვიშიანი ზურაბ
Modern "Green" Technologies of Water Treatment (green01) Lecture
--- 1752
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
---
4-12:00 1750
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
6603
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
წყალმომარაგება და წყალარინების საფუძვლები (WYSAF01) პრაქტიკული
1790
დენისოვა ირინა
Санитарно-техническое оборудование зданий (AAC42601R2-LP) Лекция
--- ---
5-13:00 1751
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
--- --- --- ---
6-14:00 1751.2-1
დენისოვა ირინა
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
1750
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- 1750.2-1
დენისოვა ირინა
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
--- ---
8-16:00 131953
გვიშიანი ზურაბ
გარემო და მდგრადი განვითარება (ENSLD04) პრაქტიკული
--- 1651
ცინაძე ზაალ
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
--- 131954
გვიშიანი ზურაბ
Water Resources Modeling (WRM 01) Practical Work
9-17:00 1750
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 121951
ბზიავა კონსტანტინე
ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების დაპროექტება (AAC01701G1) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- 121951
ბზიავა კონსტანტინე
ბუნებრივი წყლების მიღება და ნაგებობების დაპროექტება (BUNWY01) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-218
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1751.1-1
დენისოვა ირინა
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
--- 1751
ნაცვლიშვილი მარინა
წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) საკურსო
---
2-10:00 --- --- --- 1751
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
131952
გვიშიანი ზურაბ
ბუნებრივი წყლების მიღება და დამუშავება (NWIPE01) ლექცია
3-11:00 1752.2-1
დენისოვა ირინა
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
--- 1752
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
--- 1750
ნაცვლიშვილი მარინა
წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) საკურსო
4-12:00 --- --- --- 1751
ნაცვლიშვილი მარინა
წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) პრაქტიკული
5-13:00 61801
ხატიური ხათუნა
წყალმომარაგება და წყალარინების საფუძვლები (WYSAF01) პრაქტიკული
1752.1-1
დენისოვა ირინა
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
--- --- 1752
ნაცვლიშვილი მარინა
წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) საკურსო
---
6-14:00 1750
ჩიტიაშვილი გიორგი
ნაგებობების სანტექნიკური აღჭურვა/პროექტი (AAC30201G2) საკურსო
121953
ბზიავა კონსტანტინე
Water Resources Planning (AAC92901E 1) Course paper
1752
დენისოვა ირინა
ნაგებობების სანტექნიკური აღჭურვა/პროექტი (AAC30201G2) საკურსო
--- ---
7-15:00 --- --- 6601
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
წყალმომარაგება და წყალარინების საფუძვლები (WYSAF01) პრაქტიკული
61800
ხატიური ხათუნა
წყალმომარაგება და წყალარინების საფუძვლები (WYSAF01) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 1751
დენისოვა ირინა
ნაგებობების სანტექნიკური აღჭურვა/პროექტი (AAC30201G2) საკურსო
--- 121953
ბზიავა კონსტანტინე
Water Resources Planning (AAC92901E 1) Laboratory
--- --- ---
9-17:00 --- 121951
ბზიავა კონსტანტინე
წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება, მონიტორინგი და დაცვა (AAC89201G1) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- 121951
ბზიავა კონსტანტინე
ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების დაპროექტება (AAC01701G1) ლექცია
--- 131954
გვიშიანი ზურაბ
Environment Defense and Sustainable Development (AAC93001E1) Lecture
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 121951
ბზიავა კონსტანტინე
წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება, მონიტორინგი და დაცვა (AAC89201G1) ლექცია
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-222
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 1751
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
2-10:00 --- 1630
მარგალიტაძე იუნონა
ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) საკურსო
--- 1632
კოდუა მანონი
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
---
3-11:00 1630
ახვლედიანი ალექსანდრე
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
1733
კოდუა მანონი
პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- 1732
კოდუა მანონი
პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) პრაქტიკული
1732, 1733
მარგალიტაძე იუნონა
ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) ლექცია
---
5-13:00 61802
ხატიური ხათუნა
წყალმომარაგება და წყალარინების საფუძვლები (WYSAF01) პრაქტიკული
--- 1730, 1731
მარგალიტაძე იუნონა
ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) ლექცია
1632, 1633
მარგალიტაძე იუნონა
ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) ლექცია
1732
ხაზალია კონსტანტინე
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) საკურსო
6-14:00 1731, 1730
ახვლედიანი ალექსანდრე
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) ლექცია
--- 1630, 1631
მარგალიტაძე იუნონა
ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 1733
კოდუა მანონი
პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) საკურსო
1731
გოგოლაძე ავთანდილ
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) პრაქტიკული
--- --- 1732
კოდუა მანონი
პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) საკურსო
---
8-16:00 --- 1730
გოგოლაძე ავთანდილ
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
1633
მარგალიტაძე იუნონა
ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) საკურსო
1730
მარგალიტაძე იუნონა
ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში (PMHD101) პრაქტიკული
1732, 1733
კოდუა მანონი
პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) ლექცია
---
9-17:00 121943
კოდუა მანონი
საზღვაო პორტები და კონტინენტური შელფის ნაგებობები (AAC33801G1-LPK) საკურსო
1730
ახვლედიანი გიორგი
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) საკურსო
1733, 1732
ხაზალია კონსტანტინე
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) ლექცია
---
10-18:00 --- 121943
გაგოშიძე შალვა
საზღვაო პორტები და კონტინენტური შელფის ნაგებობები (AAC33801G1-LPK) ლექცია
121943
მარგალიტაძე იუნონა
საპორტო მშენებლობის ეკონომიკური დასაბუთება (AAC34101G1) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- 121942
ახვლედიანი გიორგი
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია (AAC88701G1) საკურსო
--- --- ---
12-20:00 --- 121943
გაგოშიძე შალვა
საზღვაო პორტები და კონტინენტური შელფის ნაგებობები (AAC33801G1-LPK) პრაქტიკული
--- 121942
ხაზალია კონსტანტინე
ჰესების დაპროექტება და ექსპლუატაციის რეჟიმები (AAC01401G1) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- 121942
ხაზალია კონსტანტინე
ჰესების დაპროექტება და ექსპლუატაციის რეჟიმები (AAC01401G1) საკურსო
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-224 (ჰიდრავლიკა)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-226
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1733
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 --- 151946
ყალაბეგიშვილი მირიან
Fundamentals of Hydaulics (FundofH01) Lecture
--- 1731
ახვლედიანი ალექსანდრე
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- 1790
საყვარელიძე ამირან
Основы гидротехнического строительства (HTMSA01) Лекция
1730
ახვლედიანი ალექსანდრე
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) პრაქტიკული
--- 1733
ხაზალია კონსტანტინე
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) პრაქტიკული
4-12:00 --- 61805
ხატიური ხათუნა
წყალმომარაგება და წყალარინების საფუძვლები (WYSAF01) პრაქტიკული
1731
გოგოლაძე ავთანდილ
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
--- 1732
ხაზალია კონსტანტინე
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) პრაქტიკული
5-13:00 1730, 1731
საყვარელიძე ამირან
პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) ლექცია
1733
ჭიჭაღუა პეტრე
თბური რეჟიმები ჰ/ტ მშენებლობაში/პროექტი (AAC41701G2-LP) საკურსო
1731
საყვარელიძე ამირან
პორტები და საპორტო ნაგებობები (AAC32801G1-LP) პრაქტიკული
1790
საყვარელიძე ამირან
Основы гидротехнического строительства (HTMSA01) Практическая работа
1732
ჭიჭაღუა პეტრე
თბური რეჟიმები ჰ/ტ მშენებლობაში/პროექტი (AAC41701G2-LP) საკურსო
---
6-14:00 1732, 1733
ყალაბეგიშვილი მირიან
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) ლექცია
--- 1730
გოგოლაძე ავთანდილ
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) პრაქტიკული
---
7-15:00 1730, 1731
ყალაბეგიშვილი მირიან
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) ლექცია
151880
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრომეტრიის საფუძვლები (AAC48701G1-LP) ლექცია
--- 1890
ნანიტაშვილი ვახტანგ
Гидравлика (HYDRAR1) Лекция
1631
თოფურია მარინე
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
---
8-16:00 1731
ახვლედიანი გიორგი
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) საკურსო
1731
ჭიჭაღუა პეტრე
თბური რეჟიმები ჰ/ტ მშენებლობაში/პროექტი (AAC41701G2-LP) საკურსო
1730
ჭიჭაღუა პეტრე
თბური რეჟიმები ჰ/ტ მშენებლობაში/პროექტი (AAC41701G2-LP) საკურსო
--- ---
9-17:00 121941
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სიმტკიცე და სეისმომედეგობა (AAC33501G1) ლექცია
1890
ნანიტაშვილი ვახტანგ
Гидравлика (HYDRAR1) Практическая работа
---
10-18:00 121941
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სიმტკიცე და სეისმომედეგობა (AAC33501G1) პრაქტიკული
--- 121942
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდროელექტროსადგურების ეკომონიური დასაბუთება (AAC88301G1) პრაქტიკული
121942
ხაზალია კონსტანტინე
ჰესების დაპროექტება და ექსპლუატაციის რეჟიმები (AAC01401G1) ლექცია
---
11-19:00 121941
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სიმტკიცე და სეისმომედეგობა (AAC33501G1) საკურსო
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- 121942
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდროელექტროსადგურების ეკომონიური დასაბუთება (AAC88301G1) ლექცია
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-300
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1990
ბიჭიაშვილი გიორგი
Инженерная геология и механика грунтов (EGASMR1) Лабораторная работа
1915.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
--- --- ---
3-11:00 --- --- 1909.2-1
გოგიჩაიშვილი იამზე
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
--- 1916.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
---
4-12:00 --- --- 1914.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
--- 1908.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
---
5-13:00 1905.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
--- 1918.2-1
მშვიდობაძე ია
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
1906.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
--- ---
6-14:00 1917.2-1
გოგიჩაიშვილი იამზე
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
1901.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
1900.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
1907.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
--- ---
7-15:00 1904.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
1902.2-1
მშვიდობაძე ია
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
1903.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
--- --- ---
8-16:00 1919.1-1
გოგიჩაიშვილი იამზე
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
1912.2-1
გოგიჩაიშვილი იამზე
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
--- 1913.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
--- ---
9-17:00 --- 1911.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
--- 1910.2-1
გოგიჩაიშვილი იამზე
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-304
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151946
ყალაბეგიშვილი მირიან
Fundamentals of Hydaulics (FundofH01) Laboratory
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 1890
ნანიტაშვილი ვახტანგ
Гидравлика (HYDRAR1) Лабораторная работа
--- ---
9-17:00 --- 151880.1-5
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრომეტრიის საფუძვლები (AAC48701G1-LP) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-305
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1890
უგულავა ლიანა
Строительные материалы 2 (RBUM2R1) Лабораторная работа
1704.1-1
ჩიქოვანი არჩილ
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
--- --- 1990
ხარიბეგაშვილი სერგო
Инженерная математика 2 (HHSH) Практическая работа
2-10:00 1703.1-1
ჩიქოვანი არჩილ
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
1804.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1809.2-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
---
3-11:00 1815.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1800.2-1
ნარეკლიშვილი თეა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1811.2-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1705.1-1
ჩიქოვანი არჩილ
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
1808, 1809, 1810, 1811
ქარუმიძე ზეინაბ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
4-12:00 1808.2-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1814.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1803.1-1
გოცაძე დალი
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1800, 1801, 1802, 1803
გოცაძე დალი
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
---
5-13:00 1807.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1805.2-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
--- 1819.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
61803, 61804, 61805, 61806
ჩიქოვანი არჩილ
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლექცია
---
6-14:00 1806.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1813.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1801.1-1
გოცაძე დალი
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1816.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1816, 1817, 1818, 1819
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
1900
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
7-15:00 --- 1812.2-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1802.1-1
გოცაძე დალი
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1804, 1805, 1806, 1807
ჩიქოვანი არჩილ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
1817.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
8-16:00 1810.2-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
--- 1917
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
--- 1818.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
---
9-17:00 1812, 1813, 1814, 1815
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
121932
ჩიქოვანი არჩილ
ბეტონმცოდნეობა ( CONSC01) პრაქტიკული
61800, 61801, 61802
ჩიქოვანი არჩილ
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლექცია
1890
უგულავა ლიანა
Строительные материалы 2 (RBUM2R1) Лекция
---
10-18:00 --- --- 121932
ჩიქოვანი არჩილ
ბეტონმცოდნეობა ( CONSC01) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-308
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 1745
კოპალიანი ალექსი
განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 1646
მეფარიშვილი ნანი
ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) პრაქტიკული
--- --- 1646
გიორგობიანი ოთარ
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
1890
მეფარიშვილი ნანი
Тепло-газоснабжение и вентиляция (RHGSV01) Практическая работа
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 121956
გიორგობიანი ოთარ
გაზმომარაგების სპეციალური კურსი (SPCCS01) პრაქტიკული
121956
მესტვირიშვილი შოთა
გაზმომარაგების სპეციალური კურსი (AAC01901G1) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 121956
გიორგობიანი ოთარ
გაზმომარაგების სპეციალური კურსი (SPCCS01) ლექცია
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-309
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1745, 1746
შეყრილაძე ირაკლი
ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომომარაგება (AAC45701G1) ლექცია
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 6601.2-6
მეფარიშვილი ნანი
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) პრაქტიკული
1746
კოპალიანი ალექსი
განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) პრაქტიკული
---
6-14:00 1745
შეყრილაძე ირაკლი
ენერგოეფექტურობა და ენერგოდაზოგვა მშენებლობაში/პროექტი (AAC40101G2) საკურსო
6601.2-6, 6600.2-6
მეფარიშვილი ნანი
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) ლექცია
1745
შეყრილაძე ირაკლი
ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომომარაგება (AAC45701G1) პრაქტიკული
6600.2-6
მეფარიშვილი ნანი
თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია (HSUVN01) პრაქტიკული
1746
გრძელიშვილი მამული
სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) საკურსო
7-15:00 1746
შეყრილაძე ირაკლი
ენერგოეფექტურობა და ენერგოდაზოგვა მშენებლობაში/პროექტი (AAC40101G2) საკურსო
--- 1745
კოპალიანი ალექსი
გათბობა (HEATI01) პრაქტიკული
1651
მეფარიშვილი ნანი
ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) პრაქტიკული
1746
გოდერძიშვილი სოლომონი
სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) პრაქტიკული
1745, 1746
კოპალიანი ალექსი
განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) ლექცია
8-16:00 --- --- 1746
შეყრილაძე ირაკლი
ტექნიკური თერმოდინამიკა და თბომომარაგება (AAC45701G1) პრაქტიკული
--- --- 1745, 1746
გრძელიშვილი მამული
სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) ლექცია
9-17:00 121956
შეყრილაძე ირაკლი
არატრადიციული განახლებადი ენერგოტექნოლოგიები მშენებლობაში (AAC89601G1-LP) პრაქტიკული
121956
შეყრილაძე ირაკლი
არატრადიციული განახლებადი ენერგოტექნოლოგიები მშენებლობაში (AAC89601G1-LP) ლექცია
--- --- 1745
გრძელიშვილი მამული
სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) საკურსო
1745, 1746
კოპალიანი ალექსი
გათბობა (HEATI01) ლექცია
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 121956
გრძელიშვილი მამული
ჰაერის კონდიცირება და სიცივით მომარაგება (AAC89501G1-LP) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-318
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 1645
მეფარიშვილი ნანი
ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) პრაქტიკული
1890
მეფარიშვილი ნანი
Тепло-газоснабжение и вентиляция (RHGSV01) Лекция
---
5-13:00 1652
მეფარიშვილი ნანი
ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) პრაქტიკული
--- 1746
კოპალიანი ალექსი
გათბობა (HEATI01) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 1746
კოპალიანი ალექსი
გათბობა (HEATI01) საკურსო
--- --- 1645
კუჭუხიძე დიმიტრი
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
--- ---
7-15:00 --- --- --- 1745
კოპალიანი ალექსი
გათბობა (HEATI01) საკურსო
---
8-16:00 --- --- --- 1745
გოდერძიშვილი სოლომონი
სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- 121956
გიორგობიანი ოთარ
გაზმომარაგების სპეციალური კურსი (SPCCS01) საკურსო
--- --- ---
10-18:00 1650
მეფარიშვილი ნანი
ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 121956
გოდერძიშვილი სოლომონი
ჰაერის კონდიცირება და სიცივით მომარაგება (AAC89501G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-322
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1603, 1604, 1605
ბაქრაძე დავით
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 1804, 1805, 1806, 1807
ბერიშვილი ბიძინა
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
1816, 1817, 1818, 1819
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
1816, 1817, 1818, 1819
მალაღურაძე ჯუმბერ
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
1752, 1751, 1750
ნაცვლიშვილი მარინა
წყალარინების სისტემები (საქალაქო ქსელები) (SS00101) ლექცია
4-12:00 1703, 1704, 1705
ხართიშვილი ია
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
1645, 1646
მეფარიშვილი ნანი
ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) ლექცია
1908, 1909
ფალავანდიშვილი ლუკა
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
1916, 1917, 1918
შაშვიაშვილი გიორგი
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
--- ---
5-13:00 3840.1-3, 3841.1-3, 3842.1-3, 3843.1-3
ციცქიშვილი ზურაბ
ზოგადი თეორიული მექანიკა (MAS36501G1-LB) ლექცია
--- 1916, 1917, 1918, 1919
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
1733, 1750, 1751
ბაქრაძე დავით
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
---
6-14:00 1801
ბერიშვილი ბიძინა
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
--- 1805
ბერიძე გიორგი
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
1600, 1601, 1602
ბოგვერაძე ლევან
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
1980
ხართიშვილი ია
ბიზნესის წარმოების საფუძვლები (BBSSC01) ლექცია
---
7-15:00 1700, 1701, 1702
ხართიშვილი ია
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
1750, 1751, 1752
ბზიავა კონსტანტინე
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლექცია
1630, 1631, 1632
ქრისტესიაშვილი ლეილა
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
1919, 1980, 1986
შაშვიაშვილი გიორგი
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
1606, 1607, 1608
ბოგვერაძე ლევან
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
---
8-16:00 --- --- --- 1901.2-1, 1910.2-1
ცხადაძე ეკა
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
--- 1603, 1604, 1605
ბოგვერაძე ლევან
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-323
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1904, 1905, 1906, 1907
ფალავანდიშვილი ლუკა
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
--- --- ---
2-10:00 1652, 1645, 1646
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
--- --- --- --- 1812, 1813, 1814, 1815
მალაღურაძე ჯუმბერ
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
3-11:00 1652, 1645, 1646
ბაქრაძე დავით
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
1665, 1670, 1675
ხართიშვილი ია
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
1630, 1631, 1632
ძოწენიძე მედეა
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
1633, 1650, 1651
ძოწენიძე მედეა
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
1765, 1770, 1775
ბაქრაძე დავით
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
---
4-12:00 --- 1750, 1751, 1752
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
5-13:00 1603
ბაქრაძე დავით
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
1665, 1670, 1675
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
--- 1752, 1745, 1746
ბაქრაძე დავით
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
1800, 1801, 1802, 1803
ბერიშვილი ბიძინა
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
---
6-14:00 --- 6600.5-6, 6601.5-6, 6602.3-6, 6603.3-6, 6604.3-6, 6605.3-6, 6606.3-6, 6607.3-6
ქრისტესიაშვილი ლეილა
დაპროექტებისა და მშენებლობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია (EORGD01) ლექცია
1902, 1906
ჩუბინიძე თამარ
მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (ART40301G1-LS) პრაქტიკული
1912, 1913, 1914, 1915
შაშვიაშვილი გიორგი
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
1630, 1631, 1632
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
121952, 121981, 121982, 121983, 121971, 121961, 121956, 121951, 121943, 121942, 121941, 121932, 121931, 121922, 121921-1, 121921, 121912, 121911
ვარძელაშვილი ჟანეტა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
7-15:00 1606, 1607, 1608
მეტრეველი გელა
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
1800, 1801, 1802, 1803
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
--- 1901.2-1, 1910
ცხადაძე ეკა
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
1706, 1707, 1708
ხართიშვილი ია
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
8-16:00 1812, 1813, 1814, 1815
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
1750, 1751, 1752
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) ლექცია
1807
ბერიძე გიორგი
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
1911.2-1
რუხაძე რევაზ
პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-401
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-406
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1651
ძოწენიძე მედეა
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
1770
ბაქრაძე დავით
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
---
2-10:00 1704
გოგოლაძე ირაკლი
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
1675
გოგოლაძე ირაკლი
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
1780
ბაქრაძე მურმან
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) პრაქტიკული
1780
ბაქრაძე მურმან
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) ლექცია
--- ---
3-11:00 --- 1606
გოგოლაძე ირაკლი
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
1880
ვარდიაშვილი მარიამ
შესავალი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში (BUA75101G1-LS) პრაქტიკული
1633
ძოწენიძე მედეა
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
---
4-12:00 1802
ბერიშვილი ბიძინა
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
1780
ქრისტესიაშვილი ელინა
მშენებლობის მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფა და შესყიდვების ორგანიზება (AAC80601G1-LS) პრაქტიკული
1752
ბაქრაძე დავით
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
--- 1680
ქრისტესიაშვილი ელინა
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
5-13:00 1604
გასიტაშვილი ლალი
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
1790
ძოწენიძე მედეა
Основы управления строительством (COMFUR1) Практическая работа
1670, 1675, 1665
ვარდიაშვილი მარიამ
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
1690
ძოწენიძე მედეა
Экономика в строительстве (AAC82101R1-LP) Лекция
6-14:00 1980
მალაღურაძე მარიამ
არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები (BAP0106) საკურსო
--- --- 1680
ძოწენიძე მედეა
საბანკო საქმე (BANKG07) ლექცია
7-15:00 --- 1780
ქრისტესიაშვილი ელინა
მშენებლობის მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფა და შესყიდვების ორგანიზება (AAC80601G1-LS) ლექცია
1686
ბოგვერაძე ლევან
სამშენებლო ეთიკა, სამართალი და კონტრაქტები (AAC81301G1-LP) პრაქტიკული
1730
ხოზრევანიძე როსტომ
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
---
8-16:00 1880
ჯინჭარაძე კობა
სამშენებლო წარმოების/კომპანიების ოპერირება და მართვა (AAC82501G1-LS) პრაქტიკული
1600
ქრისტესიაშვილი ელინა
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
1911.1-1, 1901.1-1
მახათაძე ნატო
სოციოლოგიის შესავალი (DFGHJNM) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- 1602
ბოგვერაძე ლევან
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
1605
ფოფხაძე ნათია
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
1606
ქრისტესიაშვილი ლეილა
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 121971
ბაქრაძე მურმან
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-407
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1907.2-1
კოკაია თეიმურაზ
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
1886
მჭედლიშვილი ზურაბ
მანქანათა თეორია (MANTEOR05) საკურსო
61804.1-6
გოცაძე დალი
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
61801.2-6
ტაბატაძე ნათია
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
---
2-10:00 1909.1-1
წულეისკირი გიორგი
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
61806.2-6
ტაბატაძე ნათია
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
61803.2-6
ტაბატაძე ნათია
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
1910.2-1
კოკაია თეიმურაზ
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
121961, 121956, 121951, 121943, 121942, 121941
გოცირიძე რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
3-11:00 1890
გორგიძე დავით
Строительная механика (BULMER1) Лекция
1814
მალაღურაძე ჯუმბერ
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
1900.2-1
ნოზაძე მანანა
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
4-12:00 --- 1908.2-1
კოკაია თეიმურაზ
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
1980
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (კინემატიკა, კინეტიკა) (MAS40301G1-LPB) პრაქტიკული
1780
ბაქრაძე დავით
მშენებლობის ორგანიზაცია და დაგეგმვა (AAC80701G1-LP) ლექცია
1607
ქარუმიძე ზეინაბ
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
5-13:00 1890
მალაღურაძე მარიამ
Основы архитектуры (INARCR6) Курсовой проект
61800.2-6
ტაბატაძე ნათია
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
1903.1-1
არაბიძე მანანა
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
1906.2-1
კოკაია თეიმურაზ
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
6-14:00 1707
ხოზრევანიძე როსტომ
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
1911.2-1
კოკაია თეიმურაზ
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
1901
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
7-15:00 1980
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (კინემატიკა, კინეტიკა) (MAS40301G1-LPB) ლექცია
1902.2-1
ნოზაძე მანანა
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
1904.2-1
ნოზაძე მანანა
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
1605, 1606
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) ლექცია
8-16:00 --- 1901.2-1
ნოზაძე მანანა
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
1905.1-1
წულეისკირი გიორგი
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
---
9-17:00 1751
ცხვარიაშვილი ვახტანგ
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
1904
მესხია მარინე
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- 121952, 121983, 121982, 121981, 121971
გოცირიძე რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 121932, 121931, 121922, 121921, 121911, 121912, 121921-1
გოცირიძე რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- 121932
ქარუმიძე ზეინაბ
მასალების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ექსპერიმენტული შესწავლის მეთოდები (MEIPM01) ლაბორატორიული
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-408
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1770
ელოშვილი ნანა
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) საკურსო
--- --- --- 1702
გოგოლაძე ირაკლი
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- 1646
ქარქაშაძე ნათია
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
1703
გოგოლაძე ირაკლი
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
1706.2-1
ტურძელაძე მალხაზ
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
1775
ბაქრაძე დავით
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
1706
დოლიძე შალვა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) პრაქტიკული
3-11:00 1670
გოგოლაძე ირაკლი
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
1650
ძოწენიძე მედეა
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
1707.2-1
ტაბატაძე ნათია
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
1780
ხოფერია გრიგორ
უძრავი ქონების შეფასება და მართვა (SOS15312G1-LS) ლექცია
1708
დოლიძე შალვა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) პრაქტიკული
4-12:00 1907
მესხია მარინე
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
1811
ქიქოძე ნინო
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
1911
ბერიძე ლიდა
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
1632
ძოწენიძე მედეა
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
---
5-13:00 1732
ხოზრევანიძე როსტომ
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
1903
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
1780
ამყოლაძე თემურ
მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (AAC82401G1) პრაქტიკული
1904
მრევლიშვილი მაია
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
---
6-14:00 1913
კლიმიაშვილი ალექსანდრე
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
1780
ამყოლაძე თემურ
მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (AAC82401G1) საკურსო
1906
ლოსაბერიძე მარინე
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
---
7-15:00 1775.2-1
ნარეკლიშვილი თეა
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
1906.1-1, 1912.1-1, 1986
ტალახაძე გია
ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) ლექცია
1980
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
---
8-16:00 1733
ცხვარიაშვილი ვახტანგ
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
1630
ძოწენიძე მედეა
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
1908
თელია ქეთევან
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) პრაქტიკული
---
9-17:00 121971
ხოფერია გრიგორ
რისკ-მენეჯმენტი მშენებლობაში (RSKMC01GA1-LP) პრაქტიკული
--- --- 131941
ქადარია იური
ჰიდროსაინჟინრო სისტემების საიმედობა (არჩევითი) (HSSAR01) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 121932
ქარუმიძე ზეინაბ
მასალების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ექსპერიმენტული შესწავლის მეთოდები (MEIPM01) ლექცია
121971
ბაქრაძე მურმან
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) ლექცია
---
12-20:00 --- --- 121983
შიშინაშვილი მანუჩარ
საავტომობილო გზების მშენებლობის ტექნოლოგია და მართვა რთულ ბუნებრივ პირობებში (RCTM101) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-409
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 61804.2-6
ტაბატაძე ნათია
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
61801.1-6
გოცაძე დალი
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
---
2-10:00 1670
ხართიშვილი ია
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
1765, 1770, 1775
ირემაშვილი ხვიჩა
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) ლექცია
1904, 1905, 1906, 1907
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
1705
დოლიძე შალვა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 1990
გორგიძე დავით
Теоретическая механика (статика) (MAS38001R1-LPB) Практическая работа
1900, 1901, 1902, 1903
ფალავანდიშვილი ლუკა
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
1705
დოლიძე შალვა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
--- 1986
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
4-12:00 151940, 151980
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
1919.2-1
კვიტაიშვილი ნინო
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
1675
ხართიშვილი ია
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
--- ---
5-13:00 1600, 1601, 1602
ამყოლაძე თემურ
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
61800.1-6
გოცაძე დალი
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
6601.3-6, 6603, 6605, 6607
ქრისტესიაშვილი ლეილა
დაპროექტებისა და მშენებლობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია (EORGD01) პრაქტიკული
1706
დოლიძე შალვა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
121952, 121981, 121982, 121983, 121971, 121961, 121956, 121951, 121943, 121942, 121941, 121932, 121931, 121922, 121921-1, 121921, 121912, 121911
ვარძელაშვილი ჟანეტა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
6-14:00 1652, 1645, 1646
ხართიშვილი ია
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
1905
მრევლიშვილი მაია
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
6600.3-6, 6602, 6604, 6606
ქრისტესიაშვილი ლეილა
დაპროექტებისა და მშენებლობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია (EORGD01) პრაქტიკული
1700.1-1
გოცაძე დალი
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
1913
ფალავანდიშვილი მეგი
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
7-15:00 1650, 1651, 1652
მეფარიშვილი ნანი
ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) ლექცია
1602
ამყოლაძე თემურ
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
1912, 1913, 1914, 1915
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
8-16:00 1780
ამყოლაძე თემურ
მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (AAC82401G1) ლექცია
1601
ამყოლაძე თემურ
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
1633, 1650, 1651
ქრისტესიაშვილი ლეილა
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
1808, 1809, 1810, 1811
მალაღურაძე მარიამ
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) ლექცია
1606, 1607, 1608
ქრისტესიაშვილი ლეილა
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
9-17:00 121932, 121931, 121922, 121921, 121911, 121912, 121921-1
გოცირიძე რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- --- --- 121983
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
საგზაო პირობები და მოძრაობის უსაფრთხოება (RCTS101) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 121961, 121956, 121951, 121943, 121942, 121941
გოცირიძე რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-410
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1908
ბერიძე ლიდა
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
1665
ვარდიაშვილი მარიამ
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
1701
გოგოლაძე ირაკლი
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 1708.2-1
ტაბატაძე ნათია
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
61806.1-6
გოცაძე დალი
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
61803.1-6
გოცაძე დალი
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
1911
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
1705
გიორგაძე მარიამ
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
3-11:00 1908
მესხია მარინე
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
1700
გოგოლაძე ირაკლი
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
--- 1607
გოგოლაძე ირაკლი
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
4-12:00 1990.1-1
ანდრიაშვილი რაგიმ
Философия (PHILO07-LS) Практическая работа
1912.2-1
ფალავანდიშვილი მეგი
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
--- 1986
წულეისკირი გიორგი
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
1770.2-1
ტატურაშვილი გურამ
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური მასალები (MAP23101G1) ლაბორატორიული
1608
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) პრაქტიკული
5-13:00 1990.1-1
ანდრიაშვილი რაგიმ
Философия (PHILO07-LS) Лекция
1909
ბერიძე ლიდა
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- 1918
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
1880
დოლიძე შალვა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
1880
ბოგვერაძე ლევან
სამშენებლო ეთიკა, სამართალი და კონტრაქტები (AAC81301G1-LP) ლექცია
7-15:00 1750
ცხვარიაშვილი ვახტანგ
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
--- 1900, 1910.1-1, 1909, 1908
ზერაგია დალი
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) ლექცია
1680
ბაქრაძე მურმან
ფირმის საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BUA31701G2-LS) ლექცია
1770
შიშინაშვილი მანუჩარ
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა (BHAPR01) ლექცია
8-16:00 1606
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) პრაქტიკული
1918
ცანავა ცირა
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
1607
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) პრაქტიკული
1605
ბოგვერაძე ლევან
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- 121983
შიშინაშვილი მანუჩარ
საავტომობილო გზების მშენებლობის ტექნოლოგია და მართვა რთულ ბუნებრივ პირობებში (RCTM101) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-411
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1910
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
--- 1912.2-1
ჯავახიშვილი ნათელა
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 1770
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) ლექცია
1631
ძოწენიძე მედეა
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
61802.1-6
გოცაძე დალი
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
---
3-11:00 1645
ქარქაშაძე ნათია
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
1915.2-1
კოკაია თეიმურაზ
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
1680
ბაქრაძე მურმან
ფირმის საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BUA31701G2-LS) პრაქტიკული
61805.2-6
ტაბატაძე ნათია
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
131980
პაპუაშვილი თენგიზ
საგზაო ინფრასტრუქტურის კონსტრუქციული ელემენტების სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები (MDPSE05) ლექცია
4-12:00 1917.2-1
კოკაია თეიმურაზ
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
1880
ძოწენიძე მედეა
სამშენებლო წარმოების/კომპანიების ოპერირება და მართვა (AAC82501G1-LS) ლექცია
--- ---
5-13:00 1804
ქიქოძე ნინო
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
1914.2-1
ჯავახიშვილი ნათელა
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
1908, 1913, 1914, 1915
მესხია მარინე
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
1913.1-1
წულეისკირი გიორგი
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
6-14:00 1919.1-1
ბეგიაშვილი მზია
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
219165.2-2, 1980, 1912, 3942, 61905
გამყრელიძე ნანა
უცხოური ენა (გერმანული) – B1.2 (LEH17512G1-P) პრაქტიკული
1670
ელოშვილი ნანა
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
1608
ქრისტესიაშვილი ლეილა
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
7-15:00 1819
მალაღურაძე მარიამ
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
1790
ძოწენიძე მედეა
Основы управления строительством (COMFUR1) Лекция
---
8-16:00 1918.2-1
კოკაია თეიმურაზ
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
1916.1-1
წულეისკირი გიორგი
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
1770.1-1
გოცაძე დალი
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
1600
ბოგვერაძე ლევან
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
---
9-17:00 1603
ბოგვერაძე ლევან
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- 121983
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
საგზაო პირობები და მოძრაობის უსაფრთხოება (RCTS101) საკურსო
---
11-19:00 --- 121931
სამხარაძე ლელა
სამშენებლო პროცესების ოპტიმალური და ვარიანტული ტექნოლოგიური გადაწყვეტები (OPT01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-412
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1652
ქარქაშაძე ნათია
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
1918
კვიტაიშვილი ნინო
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
1730, 1731, 1732
ვარდიაშვილი მარიამ
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
--- 1780
გოგოლაძე ირაკლი
უძრავი ქონების შეფასება და მართვა (SOS15312G1-LS) პრაქტიკული
2-10:00 --- 1890
გორგიძე დავით
Строительная механика (BULMER1) Практическая работа
1770.1-1
ტატურაშვილი გურამ
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური მასალები (MAP23101G1) ლაბორატორიული
---
3-11:00 1905
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
1880
ვარდიაშვილი მარიამ
შესავალი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში (BUA75101G1-LS) ლექცია
1817
მალაღურაძე მარიამ
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
1608
გოგოლაძე ირაკლი
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
121932
ტურძელაძე მალხაზ
საშენი მასალების საწარმოთა აღჭურვა (SMSAAG01) ლექცია
4-12:00 1601
ბოგვერაძე ლევან
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
151980
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
1745
ბაქრაძე დავით
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
1702.1-1
გოცაძე დალი
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
5-13:00 1902
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
1690
ძოწენიძე მედეა
Экономика в строительстве (AAC82101R1-LP) Практическая работа
1706
ხოზრევანიძე როსტომ
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
---
6-14:00 1746
ბაქრაძე დავით
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
1665
ხართიშვილი ია
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
1686
ბოგვერაძე ლევან
სამშენებლო ეთიკა, სამართალი და კონტრაქტები (AAC81301G1-LP) ლექცია
1916
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
7-15:00 1765
ბაქრაძე დავით
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
1645
ხართიშვილი ია
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
1780
ხოფერია გრიგორ
სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი 2 (AAC81701G1-LP) ლექცია
1911.2-1
რუხაძე რევაზ
პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) ლექცია
---
8-16:00 --- 1605
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) პრაქტიკული
--- 1765.2-1
ნარეკლიშვილი თეა
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
1708
დოლიძე შალვა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
---
9-17:00 --- 121971
ხოფერია გრიგორ
რისკ-მენეჯმენტი მშენებლობაში (RSKMC01GA1-LP) ლექცია
1980
მალაღურაძე მარიამ
არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები (BAP0106) ლექცია
121952, 121983, 121982, 121981, 121971
გოცირიძე რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
10-18:00 --- --- 121971
ბოგვერაძე ლევან
ოპერაციების მენეჯმენტი მშენებლობაში (OPEMC01GA1) პრაქტიკული
--- 121971
ბაქრაძე მურმან
საგადასახადო პოლიტიკა (TAX0107-LS) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 121932
ტურძელაძე მალხაზ
საშენი მასალების საწარმოთა აღჭურვა (SMSAAG01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-413
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 151940
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- 61802.2-6
ტაბატაძე ნათია
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
---
3-11:00 1900
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
1708
ხოზრევანიძე როსტომ
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
1909
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
61805.1-6
გოცაძე დალი
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
1770
შიშინაშვილი მანუჩარ
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა (BHAPR01) პრაქტიკული
4-12:00 1890
გორგიძე დავით
Строительная механика (BULMER1) Курсовая работа
1731
ხოზრევანიძე როსტომ
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
---
5-13:00 1651
ხართიშვილი ია
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
1880
ბოგვერაძე ლევან
სამშენებლო ეთიკა, სამართალი და კონტრაქტები (AAC81301G1-LP) პრაქტიკული
1908
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
1701.1-1
გოცაძე დალი
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
1780
ხოფერია გრიგორ
სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი 2 (AAC81701G1-LP) პრაქტიკული
1816
მალაღურაძე ჯუმბერ
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
6-14:00 1607
ქრისტესიაშვილი ლეილა
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
1770
შიშინაშვილი მანუჩარ
ასფალტბეტონი და ბიტუმმინერალური მასალები (MAP23101G1) ლექცია
7-15:00 1890
მალაღურაძე მარიამ
Основы архитектуры (INARCR6) Лекция
1680
ძოწენიძე მედეა
საბანკო საქმე (BANKG07) პრაქტიკული
1652
ხართიშვილი ია
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
1909
თელია ქეთევან
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) პრაქტიკული
61806
ხატიური ხათუნა
წყალმომარაგება და წყალარინების საფუძვლები (WYSAF01) პრაქტიკული
---
8-16:00 1904
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
--- 1907
ლოსაბერიძე მარინე
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
1607, 1608
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) ლექცია
---
9-17:00 --- 121932
ქარუმიძე ზეინაბ
მასალების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ექსპერიმენტული შესწავლის მეთოდები (MEIPM01) პრაქტიკული
121971
ბოგვერაძე ლევან
ოპერაციების მენეჯმენტი მშენებლობაში (OPEMC01GA1) ლექცია
1604
ბოგვერაძე ლევან
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- 151946
ბაღათურია გურამი
Theoretical mechanics (statics) (TEOSTAT01) Lecture
--- --- ---
11-19:00 121971
ბაქრაძე მურმან
საგადასახადო პოლიტიკა (TAX0107-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
12-20:00 121983
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
საგზაო პირობები და მოძრაობის უსაფრთხოება (RCTS101) ლექცია
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-414
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1801
იმედაძე როინ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1900
ქარდავა ნელი
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- 1806
იმედაძე როინ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1705
ზამბახიძე ლერი
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
1908
რატიანი ნანა
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
1905
ქარდავა ნელი
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
4-12:00 1809
იმედაძე როინ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1707
მეტრეველი გელა
შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) პრაქტიკული
--- 1608
მეტრეველი გელა
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
5-13:00 1706, 1705
ზამბახიძე ლერი
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
1805
იმედაძე როინ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1633
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
---
6-14:00 1914
ფალავანდიშვილი მეგი
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
1605
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
1803
იმედაძე როინ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1708
ზამბახიძე ლერი
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
1904
ქარდავა ნელი
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
7-15:00 1707
ზამბახიძე ლერი
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
1808
იმედაძე როინ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
--- 1813
ჭურჭელაური ბადრი
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
8-16:00 1608
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
1815
ჭურჭელაური ბადრი
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1909
რატიანი ნანა
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
1811
ჭურჭელაური ბადრი
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1707
ზამბახიძე ლერი
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
121911
ზამბახიძე ლერი
რღვევის მექანიკა (AAC84701G1-LP) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- 121911
ზამბახიძე ლერი
რღვევის მექანიკა (AAC84701G1-LP) ლექცია
10-18:00 --- --- --- --- 121911
ჭურჭელაური ბადრი
კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა (AAC84601G1-LPB) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-415
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1665
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
1916
კალნიცკაია სვეტლანა
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
--- --- 1915
კალნიცკაია სვეტლანა
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
3-11:00 1603
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 1607
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
1911.2-1
რატიანი ნანა
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
1708
ზამბახიძე ლერი
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
1708
მეტრეველი გელა
შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) პრაქტიკული
1802
იმედაძე როინ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
---
5-13:00 1686
მეტრეველი გელა
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
1604
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
1631
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
---
6-14:00 1804
იმედაძე როინ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1601
მეტრეველი გელა
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
1652
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
1686
მეტრეველი გელა
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
--- 1706
ზამბახიძე ლერი
შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) პრაქტიკული
7-15:00 1630
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
1600
მეტრეველი გელა
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
1790
მეტრეველი გელა
Строительная техническая экспертиза (AAC07201R1) Практическая работа
1650
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
1632
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
8-16:00 1817
ჭურჭელაური ბადრი
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1602
მეტრეველი გელა
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
--- --- 1819
ჭურჭელაური ბადრი
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- 1812
ჭურჭელაური ბადრი
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
121911
იმედაძე როინ
შენობა-ნაგებობათა დაზიანების მიზეზები, გამოკვლევა და აღდგენა (SHNDM01) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 121911
იმედაძე როინ
შენობა-ნაგებობათა დაზიანების მიზეზები, გამოკვლევა და აღდგენა (SHNDM01) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-416
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1705
ზამბახიძე ლერი
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
1651
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 1980
კალნიცკაია სვეტლანა
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
--- 1675
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
1645
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 1606
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
1807
იმედაძე როინ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1705, 1706
ზამბახიძე ლერი
შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) ლექცია
--- 1705
ზამბახიძე ლერი
შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) პრაქტიკული
5-13:00 1670
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
1816
ჭურჭელაური ბადრი
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1907
რატიანი ნანა
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
1902
ქარდავა ნელი
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
---
6-14:00 1818
ჭურჭელაური ბადრი
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1814
ჭურჭელაური ბადრი
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1800
იმედაძე როინ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
---
7-15:00 1707, 1708
ზამბახიძე ლერი
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
1646
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) პრაქტიკული
--- 1810
ჭურჭელაური ბადრი
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 1790
მეტრეველი გელა
Строительная техническая экспертиза (AAC07201R1) Лекция
1706
ზამბახიძე ლერი
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
--- --- 1790
მეტრეველი გელა
Строительная техническая экспертиза (AAC07201R1) Курсовой проект
---
9-17:00 1707, 1708
მეტრეველი გელა
შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა (AAC83801G1) ლექცია
1706
ზამბახიძე ლერი
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
1686
მეტრეველი გელა
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
121911
ჭურჭელაური ბადრი
კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა (AAC84601G1-LPB) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 121911
ჭურჭელაური ბადრი
კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა (AAC84601G1-LPB) სასწავლო პრაქტიკა
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- 121911
ჭურჭელაური ბადრი
კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა (AAC84601G1-LPB) ლაბორატორიული
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-420
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1818
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
1819
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- --- --- 1818
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
4-12:00 1906
რატიანი ნანა
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
1986.2-1
კალნიცკაია სვეტლანა
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
--- --- 1816
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
---
5-13:00 1917
ოდიშელიძე ქეთევანი
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
1812
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
--- 1819
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
6-14:00 --- 1990
კალნიცკაია სვეტლანა
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
1812
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
--- 1817
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
7-15:00 1803
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
--- --- 1801
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
---
8-16:00 1816
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
1801
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
1980
ტაბატაძე დემურ
მასალათა გამძლეობის საფუძვლები (EET72901G1) ლექცია
1800
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
--- ---
9-17:00 1817
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
--- 1980
ტაბატაძე დემურ
მასალათა გამძლეობის საფუძვლები (EET72901G1) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-427
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1786
ხაჩიძე ნუგზარ
სამანქანათმშენებლო ნაკეთობების კონსტრუქტორული დოკუმენტაციის შედგენის საფუძვლები (FDEDD05) პრაქტიკული
--- 1886
ხაჩიძე ნუგზარ
რხევების გამოყენებითი თეორიის საფუძვლები (FAT0005) ლექცია
--- ---
2-10:00 --- 1786
წულუკიძე ნოშრევან
ჰიდრო და პნევმო მოწყობილობების მონტაჟო, ექსპლუატაცია და რემონტი (IFOPHR5) პრაქტიკული
1786
წულუკიძე ნოშრევან
ჰიდრო და პნევმო მოწყობილობების მონტაჟო, ექსპლუატაცია და რემონტი (IFOPHR5) ლექცია
---
3-11:00 1686
შილაკაძე მიხეილ
სატვირთო კონტეინერები, კლასიფიკაცია და კონსტრუქციები (FCCS005) ლექცია
1786
ხაჩიძე ნუგზარ
სამანქანათმშენებლო ნაკეთობების კონსტრუქტორული დოკუმენტაციის შედგენის საფუძვლები (FDEDD05) ლექცია
1786
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანების ჰიდროსისტემები და ამძრავები (SACM05GA) ლექცია
1886
ხაჩიძე ნუგზარ
რხევების გამოყენებითი თეორიის საფუძვლები (FAT0005) პრაქტიკული
---
4-12:00 1786
ბაქრაძე დავით
სამშენებლო მანქანების მონტაჟი (EET78501G1-LP) ლექცია
--- 1886
შილაკაძე მიხეილ
წევისჭაღიანი ფრიქციული ამძრავები (FAME005GA-LP) პრაქტიკული
1686
წულუკიძე ნოშრევან
ერგონომიკა და სამრეწველო დიზაინი (MCM0005GA) ლექცია
---
5-13:00 --- 1786
ბაქრაძე დავით
სამშენებლო მანქანების მონტაჟი (EET78501G1-LP) პრაქტიკული
1686
წულუკიძე ნოშრევან
ერგონომიკა და სამრეწველო დიზაინი (MCM0005GA) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- 1886
შილაკაძე მიხეილ
წევისჭაღიანი ფრიქციული ამძრავები (FAME005GA-LP) ლექცია
--- 1686
ხაჩიძე ნუგზარ
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 1786
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანების ჰიდროსისტემები და ამძრავები (SACM05GA) პრაქტიკული
--- 1686
შილაკაძე მიხეილ
სატვირთო კონტეინერები, კლასიფიკაცია და კონსტრუქციები (FCCS005) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-506
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1980.2-1
ნიჟარაძე ჯუმბერ
მასალათა გამძლეობის საფუძვლები (EET72901G1) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
2-10:00 151840.1-5
შალიტაური გიორგი
მასალათა გამძლეობა (MAS1701) ლაბორატორიული
--- --- 1986
ნაჭყებია დათო
ზოგადი ფიზიკა 2 (GPH1208) ლექცია
--- ---
3-11:00 151880.1-5
შალიტაური გიორგი
მასალათა გამძლეობა (MAS1701) ლაბორატორიული
1808, 1809, 1810, 1811
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
1904, 1905, 1906, 1907
კვინტრაძე ვახტანგ
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
--- 1813
ტურაშვილი ვახტანგ
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
---
4-12:00 --- 1810
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
1900, 1901, 1902, 1903
კვინტრაძე ვახტანგ
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
1809
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
1812, 1813, 1814, 1815
ტურაშვილი ვახტანგ
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
---
5-13:00 1808
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
1814
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
--- --- --- ---
6-14:00 1817
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
1815
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
1816, 1817, 1818, 1819
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
1811
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
1812
ტურაშვილი ვახტანგ
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
---
7-15:00 1818
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
--- --- 1816
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
1908, 1909, 1910, 1911
წულუკიძე მანანა
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
---
8-16:00 --- --- 1819
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-512
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1913
მესხია მარინე
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 1818
მალაღურაძე მარიამ
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
--- --- 1780
ხართიშვილი ია
მშენებლობის ორგანიზაცია და დაგეგმვა (AAC80701G1-LP) პრაქტიკული
1913
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
121922
ბიჭიაშვილი გიორგი
ქალაქის საინჟინრო ნაგებობები (CENGC01) ლექცია
4-12:00 --- 1990
ბიჭიაშვილი გიორგი
Инженерная геология и механика грунтов (EGASMR1) Лекция
1815
მალაღურაძე ჯუმბერ
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
5-13:00 1914
მესხია მარინე
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
1990
თაქთაქიშვილი მიხეილ
Физика 2.1 (FSGHDVNM) Лекция
--- --- --- ---
6-14:00 --- 1914
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
1903
ტალახაძე გია
ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) ლექცია
--- 151946
ბაღათურია გურამი
Theoretical mechanics (statics) (TEOSTAT01) Practical Work
---
7-15:00 --- --- 1633
ხართიშვილი ია
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- 1915
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
1910.1-1
ზერაგია დალი
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- 121922
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძე-საძირკვლების ინჟინერია (AAC86701G1-LPK) საკურსო
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 121922
ბიჭიაშვილი გიორგი
ქალაქის საინჟინრო ნაგებობები (CENGC01) საკურსო
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 121922
ბიჭიაშვილი გიორგი
ქალაქის საინჟინრო ნაგებობები (CENGC01) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-513
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1980
ხართიშვილი ია
ბიზნესის წარმოების საფუძვლები (BBSSC01) პრაქტიკული
1650
ხართიშვილი ია
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 1631
ხართიშვილი ია
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
--- 1911
მესხია მარინე
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 1990.2-1
ხოხობაშვილი თამარი
История Грузии (GEHISR7) Практическая работа
1901.2-1
ქარდავა ნელი
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
--- 1912
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
--- 1906
ტალახაძე გია
ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) პრაქტიკული
5-13:00 1990.2-1
ხოხობაშვილი თამარი
История Грузии (GEHISR7) Лекция
1919
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
1630
ხართიშვილი ია
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
1906, 1986
მესხია მარინე
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
6-14:00 --- 1916
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
1905
მესხია მარინე
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
1803
ბერიშვილი ბიძინა
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
---
7-15:00 --- --- 1911.1-1, 1901.1-1
ნონიაშვილი კობა
სოციოლოგიის შესავალი (DFGHJNM) ლექცია
--- 1917
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
8-16:00 --- 1646
ხართიშვილი ია
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
--- 1906, 1986.2-1
მესხია მარინე
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- 1900
ზერაგია დალი
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) პრაქტიკული
121922
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძე-საძირკვლების ინჟინერია (AAC86701G1-LPK) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 121922
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძე-საძირკვლების ინჟინერია (AAC86701G1-LPK) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-514
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1990
გორგიძე დავით
Теоретическая механика (статика) (MAS38001R1-LPB) Лекция
--- --- 1802
მამარდაშვილი ალექსანდრა
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- --- 1800
მამარდაშვილი ალექსანდრა
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- 1814
ყიფიანი გელა
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
--- 1800, 1801, 1802, 1803
მამარდაშვილი ალექსანდრა
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
--- 1812, 1813, 1814, 1815
ყიფიანი გელა
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
4-12:00 --- 1812
ყიფიანი გელა
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
1800
ბერიშვილი ბიძინა
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
--- --- 1816, 1817, 1818, 1819
ყიფიანი გელა
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
5-13:00 --- --- 1632
ხართიშვილი ია
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) პრაქტიკული
1808, 1809, 1810, 1811
მამარდაშვილი ალექსანდრა
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
1916, 1917, 1918, 1919
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
---
6-14:00 1904, 1905, 1906, 1907
მშვიდობაძე ია
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
--- 1980
ნარეშელაშვილი ეკა
უცხოური ენა (ფრანგული) – B 1.2 (LEH18712G1-P) პრაქტიკული
1803
მამარდაშვილი ალექსანდრა
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
1908, 1909, 1910, 1911
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
---
7-15:00 1817
ყიფიანი გელა
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
--- 1801
მამარდაშვილი ალექსანდრა
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
1815
ყიფიანი გელა
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
---
8-16:00 1912, 1913, 1914, 1915
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
--- 1900, 1901, 1902, 1903
მშვიდობაძე ია
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
1912.1-1, 1986.1-1
ტალახაძე გია
ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) პრაქტიკული
1813
ყიფიანი გელა
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
---
9-17:00 1816
ყიფიანი გელა
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
--- 1903
ტალახაძე გია
ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-517
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1704.2-1
ფირყულაშვილი ლევან
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
3835
ხატელაშვილი ანა
მშენებლობის ტექნოლოგიის საფუძვლები (POCTE01) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 1703.2-1
ფირყულაშვილი ლევან
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
1708.1-1
ფირყულაშვილი ლევან
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
1706.1-1
ფირყულაშვილი ლევან
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
1812
მალაღურაძე ჯუმბერ
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
---
3-11:00 1707.1-1
ფიფია ლევან
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
1705.2-1
ფიფია ლევან
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
1707
მარღიშვილი ირაკლი
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
4-12:00 --- 1809
ცხოვრებაშვილი გიორგი
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
--- 1706
მარღიშვილი ირაკლი
სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) საკურსო
5-13:00 1708
ფიფია ლევან
სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) პრაქტიკული
1808
ცხოვრებაშვილი გიორგი
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
3835
ჯავახიშვილი მარინა
მშენებლობის ტექნოლოგიის საფუძვლები (POCTE01) ლექცია
--- 1707
ფიფია ლევან
სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) პრაქტიკული
6-14:00 1810
ქიქოძე ნინო
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
1915
გაჩეჩილაძე როლანდ
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
--- 1705
მარღიშვილი ირაკლი
სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) საკურსო
7-15:00 1915
მესხია მარინე
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
1775.1-1
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
--- 1880
ფიფია ლევან
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) პრაქტიკული
8-16:00 --- 1770.2-1
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
1765.1-1
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
--- ---
9-17:00 --- --- 1707
ფიფია ლევან
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- 121931
ფიფია ლევან
სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-532
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1680
ხატელაშვილი ანა
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) პრაქტიკული
--- 1707, 1708
ქვარაია ირაკლი
სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) ლექცია
3-11:00 --- --- 1605
ბაქანიძე შახი
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
--- --- 1705, 1706
ქვარაია ირაკლი
სამშენებლო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (AAC30401G1-LSK) ლექცია
4-12:00 --- --- --- 1702.2-1
მსხილაძე ნინო
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
---
5-13:00 1790
ბაქანიძე შახი
Технология возведения здании и сооружении (BUBRER1) Курсовой проект
1606
მსხილაძე ნინო
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
1701.2-1
მსხილაძე ნინო
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
---
6-14:00 1705, 1706
ბაქანიძე შახი
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
1680
ჯავახიშვილი მარინა
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) საკურსო
1700.2-1
მსხილაძე ნინო
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
---
7-15:00 1790
ბაქანიძე შახი
Технология возведения здании и сооружении (BUBRER1) Лекция
--- --- ---
8-16:00 1707, 1708
ბაქანიძე შახი
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
1790
ბაქანიძე შახი
Технология возведения здании и сооружении (BUBRER1) Практическая работа
1680
ჯავახიშვილი მარინა
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) ლექცია
--- 1880
მსხილაძე ნინო
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
---
9-17:00 --- 121931
ბაქანიძე შახი
სამშენებლო პროცესების ოპტიმალური და ვარიანტული ტექნოლოგიური გადაწყვეტები (OPT01) ლექცია
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 121931
წეროძე შოთა
სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია (COPRT01) ლექცია
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-533
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1886
მჭედლიშვილი ზურაბ
მანქანათა თეორია (MANTEOR05) ლექცია
1690
გურეშიძე გინა
Бакалаврский проект (AAC08501R1) Курсовая работа/проект
--- ---
3-11:00 --- --- --- 1700, 1701, 1702
გურეშიძე გინა
მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) ლექცია
---
4-12:00 --- 1890
გურეშიძე გინა
Статистические методы в строительстве (AAC30601R2) Практическая работа
--- --- 1903
ქარდავა ნელი
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- 1806
ბერიძე გიორგი
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
1700
გურეშიძე გინა
მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 1901
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
--- --- 1886
კახიანი მერაბ
მანქანათა ნაწილები (PAMAC01) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-535
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 1886
კახიანი მერაბ
მანქანათა ნაწილები (PAMAC01) ლექცია
---
4-12:00 --- --- --- --- 1813
მალაღურაძე ჯუმბერ
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
5-13:00 --- 1704
გურეშიძე გინა
მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) პრაქტიკული
--- --- 1890
გურეშიძე გინა
Статистические методы в строительстве (AAC30601R2) Лекция
---
6-14:00 --- --- --- 1703, 1704
გურეშიძე გინა
მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) ლექცია
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-544
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1805
წაქაძე ალექსანდრე
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
---
2-10:00 1890
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов 2 (STMA2R1) Лекция
1805
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
--- 1802
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 1803
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
1815
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
1814
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
--- 1809
ტაბატაძე ანა
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
---
5-13:00 1804
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
1790
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сейсмостойкость сооружений (EET77301R2-K) Курсовой проект
--- --- 1809
ტაბატაძე ანა
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
---
6-14:00 1813
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
1802
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
1810
ჯანყარაშვილი დავით
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
1815
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
---
7-15:00 1806
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
1807
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
1811
ჯანყარაშვილი დავით
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- 1803
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
1802
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 121912
ჯანყარაშვილი დავით
ბრტყელი და სივრცითი სისტემების მექანიკა (MAS37201G1-LPK) საკურსო
--- --- ---
12-20:00 --- 121912
ჯანყარაშვილი დავით
ნაგებობათა თეორია (EET72501G1-LPK) პრაქტიკული
--- --- --- ---
13-21:00 --- 121912
ჯანყარაშვილი დავით
ნაგებობათა თეორია (EET72501G1-LPK) საკურსო
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-548
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1914
გაჩეჩილაძე როლანდ
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- 1808, 1809, 1810, 1811
იმედაძე როინ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
--- 1804, 1805, 1806, 1807
იმედაძე როინ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
1808, 1809, 1810, 1811
ჯანყარაშვილი დავით
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
3-11:00 1811
ჯანყარაშვილი დავით
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
--- --- 1912, 1913, 1914, 1915
გაჩეჩილაძე როლანდ
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
1804, 1805, 1806, 1807
წაქაძე ალექსანდრე
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
1990
ხარიბეგაშვილი სერგო
Инженерная математика 2 (HHSH) Лекция
4-12:00 1807
წაქაძე ალექსანდრე
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
--- 1904, 1905, 1906, 1907
გაჩეჩილაძე როლანდ
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
1816, 1817, 1818, 1819
იმედაძე როინ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
--- ---
5-13:00 1810
ჯანყარაშვილი დავით
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
1813
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
1980
ნაჭყებია დათო
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
1800, 1801, 1802, 1803
იმედაძე როინ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
1908, 1909, 1910, 1911
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
1910
ბერიძე ლიდა
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
6-14:00 3840, 3841, 3842, 3843
ნიჟარაძე ჯუმბერ
მასალათა გამძლეობა (MAS1701) პრაქტიკული
1800
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
1986
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
1908, 1909, 1910, 1911
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
1808
ტაბატაძე ანა
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
7-15:00 1808
ტაბატაძე ანა
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
1804, 1805, 1806, 1807
ჭანტურია მაია
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
1919
ცანავა ცირა
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
1600, 1601, 1602
მეტრეველი გელა
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- --- 1980
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
--- ---
9-17:00 1912, 1913, 1914, 1915
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
1800, 1801, 1802, 1803
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) ლექცია
1807
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-549
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1804
წაქაძე ალექსანდრე
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
--- 151840, 151880
წაქაძე ალექსანდრე
მასალათა გამძლეობა (MAS1701) ლექცია
--- ---
2-10:00 --- 1806
წაქაძე ალექსანდრე
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
1900, 1901, 1902, 1903
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
--- ---
3-11:00 1890
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов 2 (STMA2R1) Курсовая работа
1804
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
--- 1814
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
--- 121912
ჯანყარაშვილი დავით
ნაგებობათა თეორია (EET72501G1-LPK) ლექცია
4-12:00 1603, 1604, 1605
მეტრეველი გელა
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
1805
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
1916, 1917, 1918, 1919
სირანაშვილი ირაკლი
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
1907
მრევლიშვილი მაია
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
---
5-13:00 3840.2-3, 3841.2-3, 3842.2-3, 3843.2-3
ნიჟარაძე ჯუმბერ
მასალათა გამძლეობა (MAS1701) ლექცია
1806
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
1900, 1901, 1902, 1903
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
1812, 1813, 1814, 1815
იმედაძე როინ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
---
6-14:00 1800
ტაბატაძე ანა
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
1804, 1805, 1806, 1807
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
--- 1633, 1650, 1651
ბერიძე ლია
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
1916, 1917, 1918, 1919
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
---
7-15:00 --- --- 1801
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
1904, 1905, 1907, 1911.3-1
მესხია მარინე
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
1906
მრევლიშვილი მაია
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- 1902
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
1912
კლიმიაშვილი ალექსანდრე
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
--- 1903
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
9-17:00 --- 121912
ჯანყარაშვილი დავით
ბრტყელი და სივრცითი სისტემების მექანიკა (MAS37201G1-LPK) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 121912
ჯანყარაშვილი დავით
ბრტყელი და სივრცითი სისტემების მექანიკა (MAS37201G1-LPK) ლექცია
---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-521
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1700
ხმელიძე თამაზ
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
1703, 1704
ვერულაშვილი ფატიმა
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
--- --- ---
4-12:00 --- --- 1702
ვერულაშვილი ფატიმა
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
--- --- ---
5-13:00 --- 1700, 1701, 1702
ხმელიძე თამაზ
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
1703
ვერულაშვილი ფატიმა
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
1704.2-1
მახარობლიძე კახა
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
1665, 1670, 1675
ცეცხლაძე ეკატერინე
ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (QAXUZ01) ლექცია
---
6-14:00 --- 1701
ხმელიძე თამაზ
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
--- 1704
ვერულაშვილი ფატიმა
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
1665
ცეცხლაძე ეკატერინე
ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (QAXUZ01) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- 1700, 1701, 1702
ბალანჩივაძე ლია
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია
1690
ბალანჩივაძე ლია
Исследования и испытания зданий и сооружений (BBSTSR1) Лабораторная работа
---
8-16:00 --- 1690
ბალანჩივაძე ლია
Исследования и испытания зданий и сооружений (BBSTSR1) Лекция
--- 1702.2-1
ვერულაშვილი ფატიმა
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
---
9-17:00 131911, 131922, 131932, 131972
ბალანჩივაძე ლია
რკინაბეტონისა და ლითონის კონსტრუქციების თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა (AAC07101G1) ლექცია
--- --- 121921
ბალანჩივაძე ლია
წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) პრაქტიკული
1700
ბალანჩივაძე ლია
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
---
10-18:00 131911, 131922, 131932, 131972
ბალანჩივაძე ლია
რკინაბეტონისა და ლითონის კონსტრუქციების თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა (AAC07101G1) პრაქტიკული
121921
ბალანჩივაძე ლია
წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) საკურსო
--- --- 121921-1
ხმელიძე თამაზ
ხისა და პლასტმასის სპეციალური კონსტრუქციები (XPLSPK01) საკურსო
---
11-19:00 --- --- --- 121921, 121921-1
ბალანჩივაძე ლია
წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- 121921
ხმელიძე თამაზ
ხისა და პლასტმასის სპეციალური კონსტრუქციები (XPLSPK01) საკურსო
121921-1
ხმელიძე თამაზ
ხისა და პლასტმასის სპეციალური კონსტრუქციები (XPLSPK01) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- 121921, 121921-1
ხმელიძე თამაზ
ხისა და პლასტმასის სპეციალური კონსტრუქციები (XPLSPK01) ლექცია
121921
ხმელიძე თამაზ
ხისა და პლასტმასის სპეციალური კონსტრუქციები (XPLSPK01) პრაქტიკული
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-526
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1600
მაისურაძე გიორგი
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1701
მუხიგულიშვილი მიხეილი
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
--- --- ---
3-11:00 --- 1702
იაშვილი კონსტანტინე
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
1701
მახარობლიძე კახა
მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 1818
ნოზაძე გიორგი
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
1704
ნაკვეთაური ნინო
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
--- 1703
მახარობლიძე კახა
მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- 1602
ქორქია ქეთევან
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
6601.1-6
მამარდაშვილი გიორგი
საინჟინრო კონსტრუქციები (AAC84101G1) პრაქტიკული
1603
მაისურაძე გიორგი
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
6-14:00 1819
ნოზაძე გიორგი
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
--- 6600.1-6
მამარდაშვილი გიორგი
საინჟინრო კონსტრუქციები (AAC84101G1) პრაქტიკული
1702
ცაკიაშვილი ალექსი
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
7-15:00 --- 1702
მახარობლიძე კახა
მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 1701
ნაკვეთაური ნინო
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 1811
ნოზაძე გიორგი
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- 131925
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
სამხედრო ინჟინერია - ტერიტორიის საინჟინრო მომზადება საბრძოლო მოქმედებებისა და ოპერაციების სამხედრო-საინჟონრო უზრუნველყოფა (samxin01) ლექცია
121922, 121961
სურგულაძე ბიჭიკო
შენობა-ნაგებობათა მზიდი კარკასის რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (AAC85001G1) საკურსო
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 121922, 121961
სურგულაძე ბიჭიკო
შენობა-ნაგებობათა მზიდი კარკასის რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (AAC85001G1) სასწავლო პრაქტიკა
--- ---
13-21:00 --- --- --- 121922, 121961
სურგულაძე ბიჭიკო
შენობა-ნაგებობათა მზიდი კარკასის რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (AAC85001G1) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-527
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1703
ხაზარაძე ომარი
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
--- 1880
მელქაძე თეიმურაზ
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
3-11:00 --- 1701.1-1
ნაკვეთაური ნინო
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 --- 1700.2-1
მეძმარიაშვილი გიორგი
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
1601
დუმბაძე მარიამი
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
1703, 1704
ხაზარაძე ომარი
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
1701.1-1
ნაკვეთაური ნინო
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
---
5-13:00 --- --- --- 1700.1-1
ნაკვეთაური ნინო
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
1880
მელქაძე თეიმურაზ
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
6-14:00 1703.2-1
მეძმარიაშვილი გიორგი
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
1702.2-1
მეძმარიაშვილი გიორგი
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
1703.2-1
მახარობლიძე კახა
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
1690
სანიკიძე მამუკა
Восстановление и усиление зданий и сооружений (RERSBR1) Курсовой проект
---
7-15:00 1704.2-1
მეძმარიაშვილი გიორგი
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლაბორატორიული
--- 1690
სანიკიძე მამუკა
Восстановление и усиление зданий и сооружений (RERSBR1) Лекция
--- --- ---
8-16:00 --- --- 1690
სანიკიძე მამუკა
Восстановление и усиление зданий и сооружений (RERSBR1) Практическая работа
--- 1700
სანიკიძე მამუკა
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
---
9-17:00 1700, 1701, 1702
ესაძე სერგო
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
--- 121921-1
ესაძე სერგო
ლითონის კონსტრუქციული ელემენტების გაანგარიშება და დაპროექტება (LITKONEL01) საკურსო
--- --- ---
10-18:00 --- --- 121921-1
ესაძე სერგო
ლითონის კონსტრუქციული ელემენტების გაანგარიშება და დაპროექტება (LITKONEL01) პრაქტიკული
--- 131925
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
თავდაცვის გარემოს და შეიარაღებული ბრძოლის საფუძვლები სამხედრო ინჟინრებისათვის (tavda01) ლექცია
---
11-19:00 121921
ესაძე სერგო
ლითონის კონსტრუქციული ელემენტების გაანგარიშება და დაპროექტება (LITKONEL01) პრაქტიკული
--- 121921
ესაძე სერგო
ლითონის კონსტრუქციული ელემენტების გაანგარიშება და დაპროექტება (LITKONEL01) საკურსო
--- ---
12-20:00 --- --- 121921, 121921-1
ესაძე სერგო
ლითონის კონსტრუქციული ელემენტების გაანგარიშება და დაპროექტება (LITKONEL01) ლექცია
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-529
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1703.2-1
მეძმარიაშვილი გიორგი
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
--- 1603.2-1
ქორქია ქეთევან
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიული
---
2-10:00 --- 1601.2-1
დუმბაძე მარიამი
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიული
1700.1-1
იაშვილი კონსტანტინე
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
--- ---
3-11:00 1704
კახიანი ლია
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
1604.1-1
მუხიგულიშვილი მიხეილი
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიული
1703
კახიანი ლია
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
1670
ცეცხლაძე ეკატერინე
ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (QAXUZ01) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- 1911.1-1, 1986.1-1, 1919.1-1, 1901.1-1, 1912.1-1, 1910, 1980
გუგუნავა რუსუდან
უცხოური ენა (რუსული) – B 1.2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკული
1604
კახიანი ლია
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
1675
ცეცხლაძე ეკატერინე
ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები (QAXUZ01) პრაქტიკული
---
5-13:00 1703, 1704
კახიანი ლია
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია
1807
ჭანტურია მაია
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
1600.1-1
იაშვილი კონსტანტინე
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიული
---
6-14:00 1809
ჭანტურია მაია
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
6600.1-6, 6601.1-6
ჭანტურია მაია
საინჟინრო კონსტრუქციები (AAC84101G1) ლექცია
1806
ჭანტურია მაია
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
---
7-15:00 1810
ჭანტურია მაია
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
1701.1-1
იაშვილი კონსტანტინე
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
1805
ჭანტურია მაია
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
1603, 1604
მაისურაძე გიორგი
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლექცია
1702.1-1
იაშვილი კონსტანტინე
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
---
8-16:00 1804
ჭანტურია მაია
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
--- 1808
ჭანტურია მაია
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
1600, 1601, 1602
მაისურაძე გიორგი
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლექცია
1704.2-1
ცაკიაშვილი ალექსი
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლაბორატორიული
1602.2-1
ქორქია ქეთევან
შენობა ნაგებობათა გამოცდა (AAC06001G1) ლაბორატორიული
9-17:00 --- --- --- 121931
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) პრაქტიკული
---
10-18:00 131925
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
სამხედრო მეცნიერების სტრუქტურა, არსი და კვლევის მეთოდები (SES10301G1-L) ლექცია
--- --- 121931
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) საკურსო
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 121921-1
ავალიშვილი ლამარა
წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) საკურსო
--- 121921-1
ავალიშვილი ლამარა
წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- 121931
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) ლექცია
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-501
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1805.1-1
კუბლაშვილი მირიან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 1801.1-1
კუბლაშვილი მირიან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
1804.1-1
კუბლაშვილი მირიან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
1806.1-1
კუბლაშვილი მირიან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
--- 1803.2-1
კუბლაშვილი მურმან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
---
5-13:00 1809.2-1
კუბლაშვილი მურმან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
--- --- --- 1811.2-1
კუბლაშვილი მურმან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
---
6-14:00 1810.2-1
კუბლაშვილი მურმან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
1802.1-1
კუბლაშვილი მირიან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
--- 1800.2-1
კუბლაშვილი მურმან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
--- ---
7-15:00 1807.2-1
კუბლაშვილი მურმან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
--- --- 1808.1-1
კუბლაშვილი მირიან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 121943
სანიკიძე ზაზა
კომპიუტერული პროგრამირება საზღვაო მშენებლობაში (ICT40901G1-LP) პრაქტიკული
121961
გვასალია ბადრი
მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა VisualFoxPro (VIFOX01) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 121961
გვასალია ბადრი
ოპტიმიზაციის მეთოდების გამოყენება მშენებლობაში (MOPTI01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
13-21:00 121961
გვასალია ბადრი
მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა VisualFoxPro (VIFOX01) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-502
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1805.2-1
კუბლაშვილი მურმან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 1801.2-1
კუბლაშვილი მურმან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
1804.2-1
კუბლაშვილი მურმან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
1806.2-1
კუბლაშვილი მურმან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
--- 1803.1-1
კუბლაშვილი მირიან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
---
5-13:00 1809.1-1
კუბლაშვილი მირიან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
--- --- --- 1811.1-1
კუბლაშვილი მირიან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
---
6-14:00 1810.1-1
კუბლაშვილი მირიან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
1802.2-1
კუბლაშვილი მურმან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
--- 1800.1-1
კუბლაშვილი მირიან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
--- ---
7-15:00 1807.1-1
კუბლაშვილი მირიან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
--- --- 1808.2-1
კუბლაშვილი მურმან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლაბორატორიული
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 121961
გვასალია ბადრი
ოპტიმიზაციის მეთოდების გამოყენება მშენებლობაში (MOPTI01) ლაბორატორიული
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-601
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 051908-4
ყავრელიშვილი მარიამ
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (INTCO07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 051907-4
ყავრელიშვილი მარიამ
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (INTCO07-LS) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-603
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 1031901
ნოზაძე მანანა
სამანქანათმშენბლო ხაზვა (GRAF305) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-602
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1804, 1805, 1806, 1807
კუბლაშვილი მურმან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 1800, 1801, 1802, 1803
კუბლაშვილი მურმან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 1812, 1813, 1814, 1815
კვაჭაძე თამარ
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
--- 1816, 1817, 1818, 1819
კვაჭაძე თამარ
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 1808, 1809, 1810, 1811
კუბლაშვილი მურმან
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 121961
გვასალია ბადრი
ოპტიმიზაციის მეთოდების გამოყენება მშენებლობაში (MOPTI01) ლექცია
--- --- --- --- ---
12-20:00 121961
გვასალია ბადრი
მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა VisualFoxPro (VIFOX01) ლექცია
121943
სანიკიძე ზაზა
კომპიუტერული პროგრამირება საზღვაო მშენებლობაში (ICT40901G1-LP) ლექცია
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-604
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1990.1-1
გორგიძე დავით
Теоретическая механика (статика) (MAS38001R1-LPB) Лабораторная работа
--- --- --- --- ---
3-11:00 3840.2-3, 3841.2-3, 3842.2-3, 3843.2-3
ქვარცხავა ლიანა
ზოგადი თეორიული მექანიკა (MAS36501G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
4-12:00 3840.1-3, 3841.1-3, 3842.1-3, 3843.1-3
ციცქიშვილი ზურაბ
ზოგადი თეორიული მექანიკა (MAS36501G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
5-13:00 1980.1-1
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (კინემატიკა, კინეტიკა) (MAS40301G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-673
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 1770
შალამბერიძე რევაზ
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- --- --- 1765
შალამბერიძე რევაზ
რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია (CRWT101) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- 1765
რურუა ნუგზარ
ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა (CIRT101) საკურსო
--- 1765
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია (CRWT101) ლექცია
1765
შალამბერიძე რევაზ
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 1765
შალამბერიძე რევაზ
რკინიგზის მიწის ვაკისი და ლიანდაგის მოწყობა (AAC46501G1-LP) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- 1765
რურუა ნუგზარ
ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა (CIRT101) ლექცია
--- ---
8-16:00 1765
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზის მიწის ვაკისი და ლიანდაგის მოწყობა (AAC46501G1-LP) ლექცია
--- --- --- 1775
შალამბერიძე რევაზ
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 251964, 251965
ირემაშვილი ხვიჩა
ტრანსპორტისა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედება და ნარჩენების მართვა (EET93605G2-LS) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- 121981
ირემაშვილი ხვიჩა
ლიანდაგისა და მოძრავი შემადგენლობის ურთიერთქმედება (IRS0605) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-674
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 251964
თაქთაქიშვილი მანანა
დიდმალიანი ხიდების მშენებლობა (AAC03705G1-LPK) საკურსო
--- 251964
თაქთაქიშვილი მანანა
რკინაბეტონის ხიდების გაანგარიშება და დაპროექტება (AAC03605G1) საკურსო
251964
თაქთაქიშვილი მანანა
ხიდების ექსპლოატაცია და გამოკვლევა-გამოცდა (AAC03805G1-LPB) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- 251964
თაქთაქიშვილი მანანა
რკინაბეტონის ხიდების გაანგარიშება და დაპროექტება (AAC03605G1) პრაქტიკული
--- --- 251964
თაქთაქიშვილი მანანა
დიდმალიანი ხიდების მშენებლობა (AAC03705G1-LPK) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- 251964
კორგანოვი ალექსანდრე
ხიდების ექსპლოატაცია და გამოკვლევა-გამოცდა (AAC03805G1-LPB) ლაბორატორიული
121982
ყურაშვილი აბესალომი
სატრანსპორტო გვირაბების აღდგენა-რეკონსტრუქცია (AAC45001G1-LPK) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- 121983
ჭურაძე კონსტანტინე
სატრანსპორტო კვანძები და ავტომაგისტრალები (AAC44501G1-LP) ლექცია
121983
ჭურაძე კონსტანტინე
სატრანსპორტო კვანძები და ავტომაგისტრალები (AAC44501G1-LP) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- 121982
ყურაშვილი აბესალომი
სატრანსპორტო გვირაბების აღდგენა-რეკონსტრუქცია (AAC45001G1-LPK) პრაქტიკული
121982
ყურაშვილი აბესალომი
სატრანსპორტო გვირაბების აღდგენა-რეკონსტრუქცია (AAC45001G1-LPK) საკურსო
---
13-21:00 --- 121982
ყურაშვილი აბესალომი
დიდმალიანი ფოლადის ხიდები (DBSSB01) საკურსო
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-676
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151780
მაისურაძე ნათელა
გვირაბების გაანგარიშება (AAC35605G1-LP) პრაქტიკული
151780
დათუკიშვილი გივი
ხიდების კონსტრუქციები (AAC35105G1-LP) ლექცია
--- 251964
დათუკიშვილი გივი
ხიდების ექსპლოატაცია და გამოკვლევა-გამოცდა (AAC03805G1-LPB) ლექცია
4-12:00 --- 1775
მაისურაძე ბორისი
რკინაბეტონის ხიდები (RCBRI01) ლექცია
--- 1775
გრძელიშვილი მარინა
სატრანსპორტო გვირაბების დაპროექტება და გაანგარიშების საფუძვლები (AAC42501G1-LP) ლექცია
5-13:00 --- 151780
მაისურაძე ნათელა
გვირაბების გაანგარიშება (AAC35605G1-LP) ლექცია
151780
თაქთაქიშვილი მანანა
ხიდების კონსტრუქციები (AAC35105G1-LP) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- 1775
მაისურაძე ბორისი
რკინაბეტონის ხიდები (RCBRI01) პრაქტიკული
--- 1775
გრძელიშვილი მარინა
სატრანსპორტო გვირაბების დაპროექტება და გაანგარიშების საფუძვლები (AAC42501G1-LP) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- 151780
დათუკიშვილი გივი
სატრანსპორტო–საგზაო ნაგებობის მშენებლობის პრინციპები (AAC34705G1-LP) ლექცია
1775
ყურაშვილი აბესალომი
ხიდების მშენებლობის საფუძვლები (AAC43201G1-LP) ლექცია
1675
ყურაშვილი აბესალომი
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
--- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- 151780
დათუკიშვილი გივი
სატრანსპორტო–საგზაო ნაგებობის მშენებლობის პრინციპები (AAC34705G1-LP) პრაქტიკული
1775
ყურაშვილი აბესალომი
ხიდების მშენებლობის საფუძვლები (AAC43201G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 121982
დათუკიშვილი გივი
ხელოვნური ნაგებობების გაანგარიშების მეთოდები და სეისმომედეგი ხიდები (AAC90701G1) პრაქტიკული
--- --- --- 251964
დათუკიშვილი გივი
დიდმალიანი ხიდების მშენებლობა (AAC03705G1-LPK) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- 121982
მაისურაძე ბორისი
დიდმალიანი ფოლადის ხიდები (DBSSB01) პრაქტიკული
251964
დათუკიშვილი გივი
რკინაბეტონის ხიდების გაანგარიშება და დაპროექტება (AAC03605G1) ლექცია
---
12-20:00 121982
დათუკიშვილი გივი
ხელოვნური ნაგებობების გაანგარიშების მეთოდები და სეისმომედეგი ხიდები (AAC90701G1) ლექცია
--- --- 121982
მაისურაძე ბორისი
დიდმალიანი ფოლადის ხიდები (DBSSB01) ლექცია
---
13-21:00 --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-678 (კომპ.კლასი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-681
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1665
რურუა ნუგზარ
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 121981
კუპატაძე თორნიკე
ჩქაროსნული და სპეციალიზებული რკინიგზები (HQSPRK) სემინარი
--- 121981
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზების მშენებლობა რთულ პირობებში (RWCDC01) ლექცია
--- 121981
შალამბერიძე რევაზ
რკინიგზების მშენებლობა რთულ პირობებში (RWCDC01) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- 251964, 251965
კუპატაძე ნატალია
ტრანსპორტისა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედება და ნარჩენების მართვა (EET93605G2-LS) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- 121981
კვანტალიანი გულვერი
ჩქაროსნული და სპეციალიზებული რკინიგზები (HQSPRK) ლექცია
121981
კუპატაძე თორნიკე
ჩქაროსნული და სპეციალიზებული რკინიგზები (HQSPRK) პრაქტიკული
--- 121981
შალამბერიძე რევაზ
ლიანდაგისა და მოძრავი შემადგენლობის ურთიერთქმედება (IRS0605) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-561
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151791
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 2 (BUA38205G1-LS) სემინარი
--- --- 151901
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
151746
ღვინიაშვილი ზვიად
Manufacturing Engineering 1 (EET75905E2-LP) Lecture
2-10:00 --- 151993
რეხვიაშვილი ციცინო
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
151891.1-5
შანიძე ჯონი
საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები (BUA45805G1-LS) სემინარი
3-11:00 151992
სხვიტარიძე ქეთევან
მათემატიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში 2 (MAS35308G1-LP) პრაქტიკული
151694
გიგაური ინგა
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) სემინარი
151891
ქამხაძე თამარ
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) სემინარი
151940
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
4-12:00 151970
ყურაშვილი თინა
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
151993
სხვიტარიძე ქეთევან
მათემატიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში 2 (MAS35308G1-LP) პრაქტიკული
151760
გუგულაშვილი გივი
კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა მოწყობილობების სერვისი (MAP11305G1-LP) ლექცია
5-13:00 151780
ელოშვილი ნანა
საავტომობილო გზები (SAAGZ01) პრაქტიკული
151991
სხვიტარიძე ქეთევან
მათემატიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში 2 (MAS35308G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 151880.1-5
ტატურაშვილი გურამ
საგზაო სამშენებლო მასალები 2 (AAC31905G2-LB) ლაბორატორიული
151970.2-5
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
151740
თედიაშვილი ლია
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 1 (EET75905G1) ლექცია
--- 251965, 251964, 251946, 251946-1
გოცირიძე რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
7-15:00 151860
კობახიძე ლერი
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) პრაქტიკული
151791
აჩუაშვილი ნუნუ
ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA27805G1) სემინარი
151680
ელგენდარაშვილი ნატალია
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) ლექცია
151991
რეხვიაშვილი ციცინო
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
8-16:00 151860
კობახიძე ლერი
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) ლექცია
151993
მაისურაძე გიორგი
დარგობრივი ბიზნესის საფუძვლები (BUA45605G1-LS) სემინარი
251920.2-5
ჩხაიძე თენგიზ
ამწე-სატრანსპორტო მოწყობილობები (AMCE05) ლექცია
---
9-17:00 151607
ლეკიაშვილი ვარლამი
Социальный прогресс и автомобиль (EET94105R2) Лекция
--- --- --- 151607
ბოგველიშვილი ზურაბ
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
10-18:00 151880
მოისწრაფიშვილი მანანა
ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი (EET97305G1) პრაქტიკული
--- --- 251946
მიქაძე გურამ
ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (ECSE05) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- 2519112
კიკნაძე ნანა
ტექნოლოგიური და ინოვაციური მენეჯმენტი (EINN05GA1-LS) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-564 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 051903g-4
გზირიშვილი ნინო
კომპოზიციის შექმნა (0212235) პრაქტიკული..
--- ---
5-13:00 --- 051903g-4
გზირიშვილი ნინო
კომპოზიციის შექმნა (0212235) პრაქტიკული
051903g-4
გზირიშვილი ნინო
კომპოზიციის შექმნა (0212235) პრაქტიკული.
--- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-565 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 051909sab-5
ცაგარეიშვილი პაატა
საბაჟო ზედამხედველობა (411603) პრაქტიკული...
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 051909sab-5
გოდერძიშვილი ია
მეწარმეობა 3 (410005) პრაქტიკული
051909sab-5
ბასილაია ნათელა
საქონლის წარმოშობის ქვეყნისა და საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა (411606) პრაქტიკული.
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-566
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151920
გოდერძიშვილი ია
საბუღალტრო აღრიცხვა (ACAAU05GA1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 --- 151892
გოდერძიშვილი ია
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) სემინარი
151660
თედეევი იულია
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) სემინარი
--- 151803
კაკაშვილი ლალი
სატრანსპორტო კანონმდებლობა და ნორმატივები (SAKANDNO05) პრაქტიკული
3-11:00 151890
ქამხაძე თამარ
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) სემინარი
151961
ტაბატაძე ლალი
კვების პროდუქტების ქიმია (FODCH05) პრაქტიკული
151660
თედეევი იულია
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) ლექცია
--- 151640
თალაკვაძე მანანა
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
4-12:00 151902
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
151793
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 2 (BUA38205G1-LS) სემინარი
--- 151893
გოდერძიშვილი ია
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) სემინარი
5-13:00 151807
გასიმოვი ჯამილ
Транспортное законодательство и нормативы (EET96005R1-LSP) Семинар
151706
ძოწენიძე დავითი
Международные перевозки (EET95005R1-LP) Лекция
6-14:00 151920
ყურაშვილი თინა
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
151604
ხმიადაშვილი ჯემალ
სახმელეთო სატრანსპორტო მომსახურების ობიექტების დაპროექტება (SASAMO05) პრაქტიკული
151992
მაისურაძე გიორგი
დარგობრივი ბიზნესის საფუძვლები (BUA45605G1-LS) სემინარი
151892
მოისწრაფიშვილი მზია
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) სემინარი
151660
ელგენდარაშვილი ნატალია
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) ლექცია
151991
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მიკროეკონომიკის საფუძვლები (PMIC010-L ) სემინარი
7-15:00 151693
დიდიშვილი ნინო
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
151970
შარაშენიძე ზაალი
მეწარმეობის პრინციპები (MECPR05) სემინარი
151892
ქამხაძე თამარ
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) სემინარი
8-16:00 151840
კახეთელიძე თენგიზ
მექანიზმებისა და მანქანების თეორია (TMM0005) ლექცია
--- --- 151680
ელგენდარაშვილი ნატალია
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) სემინარი
---
9-17:00 --- 251904
შენგელია ზურაბ
სატრანსპორტო პოლიტიკა და ტრანსპორტის რეგულაციები (TRS13305G1) პრაქტიკული
151792
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 2 (BUA38205G1-LS) სემინარი
151740
ქელდიშვილი რევაზ
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) ლექცია
--- ---
10-18:00 151706
ლეკიაშვილი ვარლამი
Социальный прогресс и автомобиль (EET94105R2) Практическая работа
--- --- --- ---
11-19:00 --- 251904
შენგელია ზურაბ
სატრანსპორტო პოლიტიკა და ტრანსპორტის რეგულაციები (TRS13305G1) ლექცია
--- 251946
მიქაძე გურამ
ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (ECSE05) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-554
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 151801, 151802, 151803
აბრამიშვილი გიორგი
საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლექცია
---
3-11:00 151694
კანკაძე ჯემალი
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
151790, 151791
დუმბაძე ნოდარ
სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირება (LAW10405G1-LS) ლექცია
151901, 151902
დუნდუა ალექსანდრე
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლექცია
--- --- ---
4-12:00 151892.1-5, 151893.1-5
წულაია ანა
საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები (BUA45805G1-LS) ლექცია
151960, 151961
ტაბატაძე ლალი
კვების პროდუქტების ქიმია (FODCH05) ლექცია
--- --- ---
5-13:00 151603, 151604
მესხიძე ზაზა
დატვირთვა -განტვირთვის კომპლექსური მექანიზაცია და ავტომატიზაცია (EET92905G1-LK) ლექცია.
--- --- --- ---
6-14:00 151694
კანკაძე ჯემალი
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
--- --- 151691
ბოჭოიძე ლელა
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
151803
კოტრიკაძე ტარიელი
ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა (ITSYS05) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- 151692
ტყეშელაშვილი გოდერძი
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
151603, 151604
ხმიადაშვილი ჯემალ
სახმელეთო სატრანსპორტო მომსახურების ობიექტების დაპროექტება (SASAMO05) ლექცია
---
8-16:00 --- 151601, 151602
მესხიძე ზაზა
დატვირთვა -განტვირთვის კომპლექსური მექანიზაცია და ავტომატიზაცია (EET92905G1-LK) ლექცია.
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-553
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 151993, 151940, 151901.1-5, 151960.1-5, 151970
კალანდარიშვილი ოლღა
უცხოური ენა (რუსული) – B 1.2 (LEH11512G1-P) პრაქტიკული
2-10:00 --- 151603, 151604
ლეკიაშვილი ვარლამი
სოციალური პროგრესი და ავტომობილი (EET98705G1-LS) ლექცია
--- 151693
გიგაური ინგა
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
---
3-11:00 --- --- 151706
მღებრიშვილი ნიკოლოზ
Автоматизированные системы управления на транспорте (EET91905R2-LS) Лекция
151801, 151802, 151803
დიდებაშვილი ბეჟან
სატრანსპორტო კანონმდებლობა და ნორმატივები (SAKANDNO05) ლექცია.
---
4-12:00 --- --- 151690
აჩუაშვილი ნუნუ
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
--- ---
5-13:00 151801, 151802, 151803
ქენქაძე პეტრე
ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა (ITSYS05) ლექცია
151703, 151704
ლეკიაშვილი ვარლამი
სოციალური პროგრესი და ავტომობილი (EET98705G1-LS) ლექცია
--- --- ---
6-14:00 151801, 151802, 151803
ველიჯანაშვილი რევაზ
სატრანსპორტო კანონმდებლობა და ნორმატივები (SAKANDNO05) ლექცია
151991, 151992, 151993
მაისურაძე გიორგი
დარგობრივი ბიზნესის საფუძვლები (BUA45605G1-LS) ლექცია
151960, 151961
მეგრელიძე თამაზი
საკვები პროდუქტების წარმოების პროცესები და აპარატები (MAP10205G1-LSP) ლექცია
151790, 151791
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
საერთაშორისო კონტრაქტები და გადაზიდვები (BUA45205G1-LS) ლექცია
151694
გითოლენდია ბორისი
წარმატების სტრატეგია (BUA30405G2-LS) სემინარი
7-15:00 151993, 151992, 151991
ნემსაძე ყარამან
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები (BUAGR05) ლექცია
--- 151601, 151602
ველიჯანაშვილი რევაზ
დატვირთვა -განტვირთვის კომპლექსური მექანიზაცია და ავტომატიზაცია (EET92905G1-LK) ლექცია
--- 151980, 151981
დუნდუა ალექსანდრე
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლექცია
---
8-16:00 --- --- 151695
კილაძე თამარი
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
--- --- ---
9-17:00 --- 151693, 151694, 151695
ჯაფარიძე დავით
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) ლექცია
--- 151701, 151702
დუნდუა ალექსანდრე
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემები სარკინიგზო ტრანსპორტზე (EET91505G1-LBK) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-550
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151792
დუმბაძე ნოდარ
სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირება (LAW10405G1-LS) სემინარი
--- --- --- ---
2-10:00 --- 151960
ყურაშვილი თინა
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
--- --- 151961
ყურაშვილი თინა
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
3-11:00 151792
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
საერთაშორისო კონტრაქტები და გადაზიდვები (BUA45205G1-LS) სემინარი
--- 1918
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
108983.3-8
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
4-12:00 1916
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
151907
ზაზაშვილი შოთა
Инженерная математика 2 (HHSH) Практическая работа
108930.3-8, 108940.4-8, 108941.3-8, 108942.5-8, 108951.1-8, 108981.3-8, 108952.3-8
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
1916, 1917, 1918, 1919, 1910, 1911
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
---
5-13:00 151703, 151704
პაპასკირი მურთაზი
მართვის ავტომატიზირებული სისტემები ტრანსპორტზე (MAS0205) ლექცია
151802, 151803
რაზმაძე მარინე
თბოტექნიკა (THENG78) ლექცია
108930.3-8, 108940.4-8, 108941.3-8, 108942.5-8, 108951.1-8, 108952.3-8, 108981.3-8, 108983.3-8, 108982
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
219169
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
151620
სისვაძე გიორგი
ტრანსპორტის, ტვირთის დამუშავებისა და საწყობის სისტემები 2 (EET97605G1-LP) პრაქტიკული
6-14:00 151701, 151702
პაპასკირი მურთაზი
საინფორმაციო უზრუნველყოფა ტრანსპორტზე (EET92505G1-LP) ლექცია
219102
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
151960
ტაბატაძე ლალი
კვების პროდუქტების ქიმია (FODCH05) პრაქტიკული
108982
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
151706
ტურიაშვილი მერაბ
Шасси автомобиля (EET93405R2-LB) Лекция
7-15:00 151701, 151702
პაპასკირი მურთაზი
მართვის ავტომატიზირებული სისტემები ტრანსპორტზე (MAS0205) ლექცია
219102
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
1917
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
151701, 151702
მუხიგულაშვილი ნინო
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემები სარკინიგზო ტრანსპორტზე (EET91505G1-LBK) ლექცია.
219169, 219166
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
251904
გორშკოვი თეიმურაზი
მულტიმოდალური სატრანსპორტო ლოგისტიკური ცენტრები (TRS12405G1-LS) პრაქტიკული
8-16:00 --- 151880
პაპასკირი მურთაზი
მართვის ავტომატიზირებული სისტემები ტრანსპორტზე (MAS0205) ლექცია
151790
ჩინჩალაძე მაია
მმართველობითი აღრიცხვა (MMAAG05) ლექცია
1910.4-1, 1911.3-1
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
219166
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
9-17:00 151880
მოისწრაფიშვილი მანანა
ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი (EET97305G1) ლექცია
--- 1919
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
3931.2-3, 3932.2-3, 3935.2-3, 3936.2-3, 3940.2-3, 3941.2-3, 3942.2-3, 3943.2-3, 3944.2-3
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
151993
რუხაძე თამარი
სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები (BCL0007-LS) სემინარი
---
10-18:00 251965
ჩუბინიძე გიორგი
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა რთულ რელიეფის პირობებში (AAC05105G1-LP) ლექცია
--- 3931.2-3, 3932.2-3, 3935.2-3, 3936.2-3, 3940.2-3, 3941.2-3, 3942.2-3, 3943, 3944
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
151740
ქელდიშვილი რევაზ
წარმატების სტრატეგია (BUA30405G2-LS) სემინარი
---
11-19:00 --- 251904
სისვაძე გიორგი
დისტრიბუციისა და საწყობის მენეჯმენტი (DISWM05) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-668
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151890, 151891
კანკაძე ალექსანდრე
ლოგისტიკის საფუძვლები (LOGIS05) ლექცია
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151970, 151960, 151961
შურღაია ირაკლი
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლექცია
--- 151746
თოდაძე ხათუნა
Georgian histori and Culturi (PRT9874PR) ლექცია
151892, 151893
სვანიძე მაყვალა
ეკონომეტრიკის საფუძვლები (ECMET10) ლექცია
---
4-12:00 --- 151693, 151694, 151695
დიდიშვილი ნინო
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) ლექცია
151706
მღებრიშვილი ნიკოლოზ
Автоматизированные системы управления на транспорте (EET91905R2-LS) Практическая работа
151980, 151940
ჭელიძე ლია
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
--- ---
5-13:00 3840.3-3, 3841.3-3, 3842.3-3, 3843.3-3
ჩხაიძე თენგიზ
მანქანათა ნაწილები (PAMAC01) ლექცია
--- 151892, 151893
ამანათაშვილი იასონი
ლოგისტიკის საფუძვლები (LOGIS05) ლექცია
151746
თოდაძე ხათუნა
Georgian histori and Culturi (PRT9874PR) პრაქტიკული
151790, 151791
აჩუაშვილი ნუნუ
ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA27805G1) ლექცია
---
6-14:00 --- 151690, 151691, 151692
ბოჭოიძე ლელა
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) ლექცია
--- 151890, 151891
ქამხაძე თამარ
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) ლექცია
---
7-15:00 --- 151991, 151992, 151993
გოცაძე მერაბ
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლექცია
--- --- 151792, 151793
დუმბაძე ნოდარ
სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირება (LAW10405G1-LS) ლექცია
---
8-16:00 2519112
სვანიძე მაყვალა
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-619
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151961
ოდიშელიძე ქეთევანი
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
--- --- 151807
აბრამიშვილი გიორგი
Эксплуатационные материалы (EET95905R1-LB) Лекция
---
2-10:00 151780
ელოშვილი ნანა
საავტომობილო გზები (SAAGZ01) ლექცია
151602
გოგიშვილი დავით
სამაცივრო ტრანსპორტი (EET92805G1-LP) პრაქტიკული
--- 151920
ყურაშვილი თინა
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
---
3-11:00 151695
დიდიშვილი ნინო
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
151601
გოგიშვილი დავით
სამაცივრო ტრანსპორტი (EET92805G1-LP) პრაქტიკული
--- 151691
ჯაფარიძე დავით
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) სემინარი
4-12:00 151680
თედეევი იულია
ტრანსპორტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA79905G1-LS) სემინარი
--- 151790
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
საერთაშორისო კონტრაქტები და გადაზიდვები (BUA45205G1-LS) სემინარი
151890, 151891
მოისწრაფიშვილი მზია
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) ლექცია
151801, 151802, 151803
მღებრიშვილი ხათუნა
სატრანსპორტო ეკოლოგიის საფუძვლები (SAEKSAF05) ლექცია
151790
ზუბიაშვილი მარიამ
კორპორაციის ფინანსები (SAFIF05) სემინარი
5-13:00 151691
ბერიძე ლიკა
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
151820
თელია ქეთევან
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) ლექცია
151892.1-5
წულაია ანა
საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები (BUA45805G1-LS) სემინარი
6-14:00 151981
რატიანი ნანა
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
151694
დიდიშვილი ნინო
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
151720.1-5
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ლოგისტებისათვის 2 (LEH10505G2-LB) ლექცია
151820.1-5
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა 4 (LEH10305G2-LP) პრაქტიკული
151907
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
7-15:00 151801
მორჩილაძე ჯემალი
ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა (ITSYS05) პრაქტიკული
151720.1-5
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ლოგისტებისათვის 2 (LEH10505G2-LB) პრაქტიკული
151702
თოფურია ნინო
სატრანსპორტო ლოგისტიკის საფუძლები (TRLOGB05) პრაქტიკული
8-16:00 151807
გასიმოვი ჯამილ
Транспортное законодательство и нормативы (EET96005R1-LSP) Лекция.
251946-1
თოფურია ნინო
სატრანსპორტო-სასაწყობო სისტემების ლოგისტიკა (TRS14005G1) ლექცია
---
9-17:00 251946-1
თოფურია ნინო
სატრანსპორტო-სასაწყობო სისტემების ლოგისტიკა (TRS14005G1) პრაქტიკული
151607
ბოგველიშვილი ზურაბ
Конструктивная безопасность автомобиля (EET93905R2) Лекция
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-620
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 151693
გიგაური ინგა
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) სემინარი
--- 151901.2-5
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
2-10:00 151891
კანკაძე ალექსანდრე
ლოგისტიკის საფუძლები (BLOG005) სემინარი
151690, 151691, 151692
ბერიძე ლიკა
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) ლექცია
151660
ლაზარაშვილი ზურაბ
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
151890
გოდერძიშვილი ია
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) სემინარი
---
3-11:00 151690
ბერიძე ლიკა
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
--- 151803
ლომსაძე ლევან
სატრანსპორტო კანონმდებლობა და ნორმატივები (SAKANDNO05) პრაქტიკული.
4-12:00 151780
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
საავტომობილო გზების დაპროექტება (AAC32605G2-LK) ლექცია
151607
მესხიძე ზაზა
Комплексная механизация и автоматизация погрузки и разгрузки (EET95705R1-LK) Курсовая работа
151660
თედეევი იულია
წარმატების სტრატეგია (BUA30405G2-LS) სემინარი
151607
ლეკიაშვილი ვარლამი
Социальный прогресс и автомобиль (EET94105R2) Семинар
151846
ღვინიაშვილი ზვიად
CAD/CAE technology using Autodesk Inventor (EET74905E2-LP) Practical Work
5-13:00 151880.2-5
ტატურაშვილი გურამ
საგზაო სამშენებლო მასალები 2 (AAC31905G2-LB) ლაბორატორიული
151940
შურღაია ირაკლი
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლექცია
151920
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა 2 (LEH10105G2-P) პრაქტიკული.
151890.1-5
შანიძე ჯონი
საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები (BUA45805G1-LS) სემინარი
--- 151846
ღვინიაშვილი ზვიად
CAD/CAE technology using Autodesk Inventor (EET74905E2-LP) Lecture
6-14:00 --- 151820.2-5
ბოჭორიშვილი ირინე
გერმანული ენა 4 (LEH10305G2-LP) პრაქტიკული
151602
ველიჯანაშვილი რევაზ
დატვირთვა -განტვირთვის კომპლექსური მექანიზაცია და ავტომატიზაცია (EET92905G1-LK) საკურსო.
151720.2-5
ბოჭორიშვილი ირინე
გერმანული ლოგისტებისათვის 2 (LEH10505G2-LB) ლექცია
7-15:00 151607
ველიჯანაშვილი რევაზ
Комплексная механизация и автоматизация погрузки и разгрузки (EET95705R1-LK) Практическая работа
151604
ლეკიაშვილი ვარლამი
სოციალური პროგრესი და ავტომობილი (EET98705G1-LS) სემინარი
151740
ქელდიშვილი რევაზ
წარმატების სტრატეგია (BUA30405G2-LS) ლექცია
151720.2-5
ბოჭორიშვილი ირინე
გერმანული ლოგისტებისათვის 2 (LEH10505G2-LB) პრაქტიკული
---
8-16:00 151607
ველიჯანაშვილი რევაზ
Комплексная механизация и автоматизация погрузки и разгрузки (EET95705R1-LK) Лекция
151701
თოფურია ნინო
სატრანსპორტო ლოგისტიკის საფუძლები (TRLOGB05) პრაქტიკული
251920.4-5
ბაქრაძე ნანა
მოქნილი საწარმოო სისტემები (FMS0005EA1-LB) ლექცია
151695
გითოლენდია ბორისი
წარმატების სტრატეგია (BUA30405G2-LS) სემინარი
9-17:00 151893
სვანიძე მაყვალა
ეკონომეტრიკის საფუძვლები (ECMET10) სემინარი
---
10-18:00 --- --- --- 151601
ხმიადაშვილი ჯემალ
სახმელეთო სატრანსპორტო მომსახურების ობიექტების დაპროექტება (SASAMO05) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- 2519112
სვანიძე მაყვალა
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) სემინარი
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-621
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151891
მოისწრაფიშვილი მზია
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) სემინარი
--- --- --- 151960.2-5
ოდიშელიძე ქეთევანი
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
2-10:00 151980
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
151793
დუმბაძე ნოდარ
სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირება (LAW10405G1-LS) სემინარი
--- ---
3-11:00 151907
თაქთაქიშვილი მიხეილ
Общая физика 2 (GPYS2008) Лекция
--- --- 151992
რეხვიაშვილი ციცინო
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
4-12:00 --- 151603
ხმიადაშვილი ჯემალ
სახმელეთო სატრანსპორტო მომსახურების ობიექტების დაპროექტება (SASAMO05) პრაქტიკული
151991
ნემსაძე ყარამან
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები (BUAGR05) სემინარი
151893
ქამხაძე თამარ
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) სემინარი
151660
არჩვაძე ქეთევან
თბური, გრიგალური და პულსაციური მილები (HWPT005) ლექცია
5-13:00 --- 151692
ჯაფარიძე დავით
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) სემინარი
151991
მაისურაძე გიორგი
დარგობრივი ბიზნესის საფუძვლები (BUA45605G1-LS) სემინარი
--- 151690
ჯაფარიძე დავით
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) სემინარი
6-14:00 151807
ჩხაიძე თენგიზ
Техническая механика (TMCMARR5) Курсовой проект
219165.1-2, 151970.1-5
ჩიქვინიძე ია
უცხოური ენა (ფრანგული) – B1.1 (LEH17012G1-P) პრაქტიკული
151704
მორჩილაძე ჯემალი
ტვირთმცოდნეობის საფუძვლები (EET94105G1) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- 151992
რუხაძე თამარი
სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები (BCL0007-LS) სემინარი
--- 151790
აჩუაშვილი ნუნუ
ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA27805G1) სემინარი
---
8-16:00 --- 151807
მორჩილაძე ჯემალი
Единная транспортная система (ITSYSR5) Практическая работа
151946
კლიმიაშვილი ალექსანდრე
Engineering mathematics-2 (mas30208e1-lp) Lecture
151703
ძოწენიძე დავითი
საერთაშორისო გადაზიდვები (EET91405G1-LP) ლექცია
9-17:00 151793
წიკლაური-შენგელია ჟუჟუნა
ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA27805G1) სემინარი
2519112
კანკაძე ჯემალი
ადამიანური რესურსების განვითარება (HUMRD05GA1-LS) ლექცია
151601
ველიჯანაშვილი რევაზ
დატვირთვა -განტვირთვის კომპლექსური მექანიზაცია და ავტომატიზაცია (EET92905G1-LK) საკურსო.
--- ---
10-18:00 2519112
კანკაძე ჯემალი
ადამიანური რესურსების განვითარება (HUMRD05GA1-LS) სემინარი
--- 251920.4-5
ბაქრაძე ნანა
მოქნილი საწარმოო სისტემები (FMS0005EA1-LB) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- 251946-1
თოფურია ნინო
განაწილებისა და დისტრიბუციის ლოგისტიკა (TRS14105G1) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-712
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 151920
გოდერძიშვილი ია
საბუღალტრო აღრიცხვა (ACAAU05GA1-LS) ლექცია
--- 151802
კაკაშვილი ლალი
სატრანსპორტო კანონმდებლობა და ნორმატივები (SAKANDNO05) პრაქტიკული
2-10:00 --- 151893.1-5
წულაია ანა
საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები (BUA45805G1-LS) სემინარი
151893
ამანათაშვილი იასონი
ლოგისტიკის საფუძლები (BLOG005) სემინარი
--- --- 151791
ზუბიაშვილი მარიამ
კორპორაციის ფინანსები (SAFIF05) სემინარი
3-11:00 --- --- 051908-4
ცხოვრებაშვილი ნადია
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
4-12:00 --- 151892.2-5, 151893.2-5
ნარიმანიშვილი პავლე
გლობალიზაცია და ეროვნული ეკონომიკა (GDEE05) ლექცია
--- --- 251958, 2519112
გოცირიძე რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
5-13:00 151603
ველიჯანაშვილი რევაზ
დატვირთვა -განტვირთვის კომპლექსური მექანიზაცია და ავტომატიზაცია (EET92905G1-LK) საკურსო.
151690
ლომიძე მარინე
წარმატების სტრატეგია (BUA30405G2-LS) სემინარი
151992
ნემსაძე ყარამან
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები (BUAGR05) სემინარი
151660
თედეევი იულია
წარმატების სტრატეგია (BUA30405G2-LS) ლექცია
6-14:00 151792
ზუბიაშვილი მარიამ
კორპორაციის ფინანსები (SAFIF05) სემინარი
151802
მორჩილაძე ჯემალი
ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა (ITSYS05) პრაქტიკული
151970
შარაშენიძე ზაალი
მეწარმეობის პრინციპები (MECPR05) ლექცია
--- 251920
ჯაფარიძე გიორგი
მანქანათა ნაწილებისა და მანქანა დანადგარების კონსტრუირება (MANQNAW05) საკურსო
7-15:00 151691
ლომიძე მარინე
წარმატების სტრატეგია (BUA30405G2-LS) სემინარი
--- --- 151846
ღვინიაშვილი ზვიად
CAD/CAE technology using Autodesk Inventor (EET74905E2-LP) Laboratory
8-16:00 --- 151892
სვანიძე მაყვალა
ეკონომეტრიკის საფუძვლები (ECMET10) სემინარი
--- 151740
ქელდიშვილი რევაზ
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) სემინარი
151946
კლიმიაშვილი ალექსანდრე
Engineering mathematics-2 (mas30208e1-lp) Practical Work
151890
სვანიძე მაყვალა
ეკონომეტრიკის საფუძვლები (ECMET10) სემინარი
9-17:00 2519112
კანკაძე ჯემალი
ფინანსური ანალიზი (FINAN05GA2) სემინარი
151691
ბოჭოიძე ლელა
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) სემინარი
---
10-18:00 --- --- 251958, 2519112
გოცირიძე რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
151840
კახეთელიძე თენგიზ
მექანიზმებისა და მანქანების თეორია (TMM0005) საკურსო
---
11-19:00 --- 251920.1-5
ჯაფარიძე გიორგი
მანქანათა ნაწილების და მანქანა-დანადგარების დინამიკა (MADAN05) პრაქტიკული
251965
ჩუბინიძე გიორგი
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობა რთულ რელიეფის პირობებში (AAC05105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-713
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151692
ბერიძე ლიკა
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
151980
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
--- --- 151793
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
საერთაშორისო კონტრაქტები და გადაზიდვები (BUA45205G1-LS) სემინარი
2-10:00 --- 151695
გიგაური ინგა
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) სემინარი
--- ---
3-11:00 --- 151692
ლომიძე მარინე
წარმატების სტრატეგია (BUA30405G2-LS) სემინარი
151920
ჯაფარიძე გიორგი
ტექნიკური საფუძვლები 2 (TECB305) ლექცია
151607
ჯაჯანიძე ვალერი
Интеллектуальные транспортные системы (INTTRS05) Лекция
--- 151993
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მიკროეკონომიკის საფუძვლები (PMIC010-L ) სემინარი
4-12:00 151880
მელაძე ზურაბი
საგზაო სამშენებლო მასალები 2 (AAC31905G2-LB) ლექცია
151793
ზუბიაშვილი მარიამ
კორპორაციის ფინანსები (SAFIF05) სემინარი
151706
ხმიადაშვილი ჯემალ
Интеллектуальные транспортные системы (INTTRS05) Практическая работа
---
5-13:00 151706
ლეკიაშვილი ვარლამი
Социальный прогресс и автомобиль (EET94105R2) Лекция
151891
გოდერძიშვილი ია
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) სემინარი
151891
სვანიძე მაყვალა
ეკონომეტრიკის საფუძვლები (ECMET10) სემინარი
151892.2-5
ნარიმანიშვილი პავლე
გლობალიზაცია და ეროვნული ეკონომიკა (GDEE05) სემინარი
151801
ლომსაძე ლევან
სატრანსპორტო კანონმდებლობა და ნორმატივები (SAKANDNO05) პრაქტიკული.
6-14:00 151680
ბურდულაძე ალექსი
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
151695
ჯაფარიძე დავით
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) სემინარი
151693
ჯაფარიძე დავით
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) სემინარი
7-15:00 151690
ბოჭოიძე ლელა
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) სემინარი
151704
მორჩილაძე ჯემალი
ტვირთმცოდნეობის საფუძვლები (EET94105G1) პრაქტიკული
--- 151893
მოისწრაფიშვილი მზია
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) სემინარი
---
8-16:00 151694
ჯაფარიძე დავით
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) სემინარი
351903
შარაშენიძე ზაალი
სტრატეგიული მენეჯმენტის პრობლემატიკა ტრანსპორტსა და მრეწველობაში (BUA79005G1) სემინარი
2519112
კიკნაძე ნანა
ტექნოლოგიური და ინოვაციური მენეჯმენტი (EINN05GA1-LS) სემინარი
251965, 251964, 251946, 251946-1
გოცირიძე რუსუდანი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
9-17:00 151807
ჩხაიძე თენგიზ
Техническая механика (TMCMARR5) Лекция
151790
დუმბაძე ნოდარ
სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირება (LAW10405G1-LS) სემინარი
---
10-18:00 151692
ბოჭოიძე ლელა
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) სემინარი
251920.1-5
კობახიძე ლერი
ოზონის შრე და მასთან დაკავშირებული პრობლემები (OZON05) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-714
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151890
კანკაძე ალექსანდრე
ლოგისტიკის საფუძლები (BLOG005) სემინარი
--- --- ---
2-10:00 151680
თედეევი იულია
ტრანსპორტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA79905G1-LS) ლექცია
151893.2-5
ნარიმანიშვილი პავლე
გლობალიზაცია და ეროვნული ეკონომიკა (GDEE05) სემინარი
151891.2-5
ნარიმანიშვილი პავლე
გლობალიზაცია და ეროვნული ეკონომიკა (GDEE05) სემინარი
--- 151802
ლომსაძე ლევან
სატრანსპორტო კანონმდებლობა და ნორმატივები (SAKANDNO05) პრაქტიკული.
3-11:00 151902
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
051908-4
კანკაძე ალექსანდრე
კორესპოდენციის ორგანიზება (025469) პრაქტიკული
151740
ამყოლაძე ხათუნა
ჰიდრავლიკური და ელექტროჰიდრავლიკური გამაძლიერებლები და სისტემები (EET75605G1-LP) პრაქტიკული
151801
კაკაშვილი ლალი
სატრანსპორტო კანონმდებლობა და ნორმატივები (SAKANDNO05) პრაქტიკული
4-12:00 --- 151991, 151992, 151993
სხვიტარიძე ქეთევან
მათემატიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში 2 (MAS35308G1-LP) ლექცია
151740
ამყოლაძე ხათუნა
ჰიდრავლიკური და ელექტროჰიდრავლიკური გამაძლიერებლები და სისტემები (EET75605G1-LP) ლექცია
151791
დუმბაძე ნოდარ
სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირება (LAW10405G1-LS) სემინარი
5-13:00 --- 151892
ამანათაშვილი იასონი
ლოგისტიკის საფუძლები (BLOG005) სემინარი
151890.2-5
ნარიმანიშვილი პავლე
გლობალიზაცია და ეროვნული ეკონომიკა (GDEE05) სემინარი
151890, 151891
სვანიძე მაყვალა
ეკონომეტრიკის საფუძვლები (ECMET10) ლექცია
6-14:00 --- 151701, 151702
თოფურია ნინო
სატრანსპორტო ლოგისტიკის საფუძლები (TRLOGB05) ლექცია
251904
გორშკოვი თეიმურაზი
მულტიმოდალური სატრანსპორტო ლოგისტიკური ცენტრები (TRS12405G1-LS) ლექცია
7-15:00 151807
გასიმოვი ჯამილ
Основы транспортной экологии (EET95805R1-LB) Лекция
151907.1-5
ხოხობაშვილი თამარი
История Грузии (GEHISR7) Лекция
--- 151660
ელგენდარაშვილი ნატალია
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) სემინარი
151920
ბოჭორიშვილი ირინე
გერმანული ენა 2 (LEH10105G2-P) პრაქტიკული
8-16:00 --- 151992
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მიკროეკონომიკის საფუძვლები (PMIC010-L ) სემინარი
251920.1-5
კობახიძე ლერი
ოზონის შრე და მასთან დაკავშირებული პრობლემები (OZON05) ლექცია
151746
ღვინიაშვილი ზვიად
Manufacturing Engineering 1 (EET75905E2-LP) Practical Work
9-17:00 151993
ნემსაძე ყარამან
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები (BUAGR05) სემინარი
---
10-18:00 --- 151907.1-5
ხოხობაშვილი თამარი
История Грузии (GEHISR7) Практическая работа
351903
ტყეშელაშვილი გოდერძი
სტრატეგიული მენეჯმენტის პრობლემატიკა ტრანსპორტსა და მრეწველობაში (BUA79005G1) ლექცია
251920.2-5
ჩხაიძე თენგიზ
ამწე-სატრანსპორტო მოწყობილობები (AMCE05) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 251946-1
თოფურია ნინო
განაწილებისა და დისტრიბუციის ლოგისტიკა (TRS14105G1) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-715
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151620
შენგელია ზურაბ
ცვლილების მენეჯმენტი (BUA77405D1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 151603
ლეკიაშვილი ვარლამი
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
051908-4
რუხაძე თამარი
მართველობითი დოკუმენტების მომზადება (6980153) პრაქტიკული
151620
შენგელია ზურაბ
ცვლილების მენეჯმენტი (BUA77405D1-LS) ლექცია
--- 251920.1-5
ჯაფარიძე გიორგი
მანქანათა ნაწილების და მანქანა-დანადგარების დინამიკა (MADAN05) ლექცია
3-11:00 151890, 151891
გოდერძიშვილი ია
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) ლექცია
151791
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
საერთაშორისო კონტრაქტები და გადაზიდვები (BUA45205G1-LS) სემინარი
4-12:00 151991
რუხაძე თამარი
სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები (BCL0007-LS) სემინარი
151890
მოისწრაფიშვილი მზია
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) სემინარი
--- 151690, 151691, 151692
ჯაფარიძე დავით
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) ლექცია
5-13:00 --- 151603
ლეკიაშვილი ვარლამი
სოციალური პროგრესი და ავტომობილი (EET98705G1-LS) სემინარი
251920
ჯაფარიძე გიორგი
მანქანათა ნაწილებისა და მანქანა დანადგარების კონსტრუირება (MANQNAW05) ლექცია
6-14:00 151780
ელოშვილი ნანა
საავტომობილო გზების დაპროექტება (AAC32605G2-LK) საკურსო
151790
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 2 (BUA38205G1-LS) სემინარი
151607
ბოგველიშვილი ზურაბ
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
151607
მესხიძე ზაზა
Комплексная механизация и автоматизация погрузки и разгрузки (EET95705R1-LK) Лекция
---
7-15:00 151746
ღვინიაშვილი ზვიად
MatLab_Simulink (EET75805E2) Practical Work
151604, 151603
ბოგველიშვილი ზურაბ
ავტომობილების კონსტრუქციული უსაფრთხოება (CARSC05) ლექცია
8-16:00 251946
ქართველიშვილი ვასილი
საავტომობილო გადაზიდვების ტექნოლოგია (EET99705G1-LP) პრაქტიკული
2519112
კანკაძე ჯემალი
ფინანსური ანალიზი (FINAN05GA2) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- 151790
ჩინჩალაძე მაია
მმართველობითი აღრიცხვა (MMAAG05) სემინარი
151792
წიკლაური-შენგელია ჟუჟუნა
ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA27805G1) სემინარი
151660
ტაბატაძე ლალი
კვების პროდუქტების ეკოლოგიის და ჰიგიენის საფუძვლები (MAP10405G1-LS) პრაქტიკული
---
10-18:00 251946
ქართველიშვილი ვასილი
საავტომობილო გადაზიდვების ტექნოლოგია (EET99705G1-LP) ლექცია
--- 151660
ტაბატაძე ლალი
კვების პროდუქტების ეკოლოგიის და ჰიგიენის საფუძვლები (MAP10405G1-LS) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-717
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 151692
ტყეშელაშვილი გოდერძი
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
--- ---
2-10:00 --- --- --- 151690
აჩუაშვილი ნუნუ
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
---
3-11:00 --- 151792, 151793
ზუბიაშვილი მარიამ
კორპორაციის ფინანსები (SAFIF05) ლექცია
151693
გიგაური ინგა
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
---
4-12:00 151691
ბოჭოიძე ლელა
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
151690, 151691, 151692
ლომიძე მარინე
წარმატების სტრატეგია (BUA30405G2-LS) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- --- --- 151693
გითოლენდია ბორისი
წარმატების სტრატეგია (BUA30405G2-LS) სემინარი
6-14:00 151790, 151791
ზუბიაშვილი მარიამ
კორპორაციის ფინანსები (SAFIF05) ლექცია
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- 151892, 151893
გოდერძიშვილი ია
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) ლექცია
151907
ზაზაშვილი შოთა
Инженерная математика 2 (HHSH) Лекция
--- ---
8-16:00 --- --- --- 151695
კილაძე თამარი
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
--- ---
9-17:00 251920, 251904.1-5
შონია მარიამი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- --- --- ---
10-18:00 251920, 251904.1-5
შონია მარიამი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-697
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 151961, 151960, 151970
ყურაშვილი თინა
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
---
2-10:00 --- --- --- 151940
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
151892, 151893
ქამხაძე თამარ
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) ლექცია
---
3-11:00 --- --- 151940, 151980
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
--- ---
4-12:00 --- --- 151901, 151902
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
151801, 151802, 151803
კახეთელიძე თენგიზ
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- 151693, 151694, 151695
გიგაური ინგა
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) ლექცია
151870, 151860
ილურიძე კობა
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლექცია
--- 151991, 151992, 151993
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მიკროეკონომიკის საფუძვლები (PMIC010-L ) ლექცია
6-14:00 151993, 151992, 151991
რუხაძე თამარი
სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები (BCL0007-LS) ლექცია
151901, 151902
კალანდაძე იამზე
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- --- 151792, 151793
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
საერთაშორისო კონტრაქტები და გადაზიდვები (BUA45205G1-LS) ლექცია
151890.1-5, 151891.1-5
შანიძე ჯონი
საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები (BUA45805G1-LS) ლექცია
--- ---
8-16:00 151792, 151793
წიკლაური-შენგელია ჟუჟუნა
ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA27805G1) ლექცია
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-695
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 151970, 151960, 151961
მელაძე ვახტანგ
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლექცია
---
3-11:00 --- 151601, 151602
ხმიადაშვილი ჯემალ
სახმელეთო სატრანსპორტო მომსახურების ობიექტების დაპროექტება (SASAMO05) ლექცია
--- --- --- ---
4-12:00 151603, 151604
ველიჯანაშვილი რევაზ
დატვირთვა -განტვირთვის კომპლექსური მექანიზაცია და ავტომატიზაცია (EET92905G1-LK) ლექცია
151790, 151791
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 2 (BUA38205G1-LS) ლექცია
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 151892, 151893
მოისწრაფიშვილი მზია
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- 151890.2-5, 151891.2-5
ნარიმანიშვილი პავლე
გლობალიზაცია და ეროვნული ეკონომიკა (GDEE05) ლექცია
--- 151693, 151694, 151695
გითოლენდია ბორისი
წარმატების სტრატეგია (BUA30405G2-LS) ლექცია
8-16:00 --- --- 151792, 151793
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 2 (BUA38205G1-LS) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-581
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151640
დევანოზიშვილი ალექსანდრე
ტექნოლოგიური მანქანების კვლევა, გამოცდა, ექსპლუატაცია და რემონტი (MRTMR05) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 --- --- 151740.1-5
დევანოზიშვილი ალექსანდრე
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 1 (EET75905G1) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 --- --- 151740.2-5
დევანოზიშვილი ალექსანდრე
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 1 (EET75905G1) ლაბორატორიული
--- --- ---
6-14:00 --- --- 1886
ხვიჩია გივი
მანქანათმშენებლობის საწარმოო პროცესები (MASAPR05) ლაბორატორიული
--- --- ---
7-15:00 --- --- 1886
ხვიჩია გივი
მანქანათმშენებლობის საწარმოო პროცესები (MASAPR05) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 1886
ხვიჩია გივი
მანქანათმშენებლობის საწარმოო პროცესები (MASAPR05) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-632
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151640
მჭედლიშვილი თამაზ
ჰიდრო და პნევმო მოწყობილობების მონტაჟი, გაწყობა, ტექნიკური ექსპლუატაცია და რემონტი. (IFOPH05) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- 1886
თედიაშვილი ლია
დაშვებები და ტექნიკური გაზომვები (EET78201G2-LB) ლექცია
--- ---
6-14:00 --- --- --- 151640
მჭედლიშვილი თამაზ
ტექნოლოგიური მანქანების კვლევა, გამოცდა, ექსპლუატაცია და რემონტი (MRTMR05) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 351902
მჭედლიშვილი თამაზ
მანქანათმცოდნეობა (MS00005) ლექცია
1886
თედიაშვილი ლია
დაშვებები და ტექნიკური გაზომვები (EET78201G2-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
9-17:00 --- --- 151640
მჭედლიშვილი თამაზ
ჰიდრო და პნევმო მოწყობილობების მონტაჟი, გაწყობა, ტექნიკური ექსპლუატაცია და რემონტი. (IFOPH05) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-658
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 151740
ბაღდავაძე გელა
ამძრავთა ავტომატიზებული ელექტრომექანიკური სისტემები (EET76405G1-LP) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 051843m
კილაძე თამარი
მეწარმეობა 2 (DDFNNN) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 051843m
ცანავა ცირა
მათემატიკა ელექტრიკოსებისთვის (0731308) პრაქტიკული
051843m
ცანავა ცირა
მათემატიკა ელექტრიკოსებისთვის (0731308) პრაქტიკული.
051843m
ცანავა ცირა
მათემატიკა ელექტრიკოსებისთვის (0731308) პრაქტიკული..
--- ---
5-13:00 151840
შურღაია ირაკლი
მექატრონიკის საფუძვლები (FM000005) ლექცია
---
6-14:00 ---
7-15:00 151740
შურღაია ირაკლი
ამძრავთა ავტომატიზებული ელექტრომექანიკური სისტემები (EET76405G1-LP) ლექცია
151840
შურღაია ირაკლი
მექატრონიკის საფუძვლები (FM000005) პრაქტიკული
151640
დემეტრაშვილი კახი
ავტომატიზაციის ტექნიკური საშუალებები (FLMAS05) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- --- 151640
დემეტრაშვილი კახი
ავტომატიზაციის ტექნიკური საშუალებები (FLMAS05) ლექცია
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-657
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 151846
მოსაშვილი ია
Fundamentals of Programming (C ) (FUNDam05) Lecture
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 151846
ნადარაია ლილი
Introduction to Nanotechnology (Introduction05) Practical Work
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 151846
ნადარაია ლილი
Introduction to Nanotechnology (Introduction05) Lecture
---
9-17:00 --- 151846
ონიანი სალომე
Fundamentals of Programming (C ) (FUNDam05) Practical Work
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-577
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-625
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 251920.3-5
მენთეშაშვილი ვაჟა
მანქანათა სპეციალური და მაღალი სიზუსტის დეტალების დამზადების ტექნოლოგია (EET73405G2) ლექცია
3-11:00 151840
ბუცხრიკიძე დავით
ნამზადების პროექტირება და წარმოება (DEPBP05) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 151640
ბუცხრიკიძე დავით
მანქანების რემონტის ტექნოლოგიები (MRETEC05) ლექცია
--- --- 151640
მენთეშაშვილი ვაჟა
მჭრელი იარაღის წარმოების ტექნოლოგია (MWRI05) ლექცია
---
5-13:00 151840
ბუცხრიკიძე დავით
ნამზადების პროექტირება და წარმოება (DEPBP05) ლექცია
151640
შვანგირაძე მერაბ
მანქანათსაშენ საწარმოთა დაპროექტება (EET74405G1) ლექცია
151740.1-5
შვანგირაძე მერაბ
მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგიის საფუძვლები (BASTE05) ლაბორატორიული
---
6-14:00 151640
ბუცხრიკიძე დავით
საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია (APP00R5) პრაქტიკული
151640
შვანგირაძე მერაბ
მანქანათსაშენ საწარმოთა დაპროექტება (EET74405G1) საკურსო
151740.2-5
შვანგირაძე მერაბ
მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგიის საფუძვლები (BASTE05) ლაბორატორიული
--- ---
7-15:00 151740
შვანგირაძე მერაბ
მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგიის საფუძვლები (BASTE05) ლექცია
151640
ბუცხრიკიძე დავით
საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია (APP00R5) ლექცია
151640
შვანგირაძე მერაბ
მანქანათსაშენ საწარმოთა დაპროექტება (EET74405G1) პრაქტიკული
251920.2-5
მენთეშაშვილი ვაჟა
მანქანათა სპეციალური და მაღალი სიზუსტის დეტალების დამზადების ტექნოლოგია (EET73405G2) ლაბორატორიული
251920.2-5
შილაკაძე ვაჟა
მჭრელი იარაღების ალესვის ტექნოლოგია (EET77505G2) ლექცია
---
8-16:00 151640
ბუცხრიკიძე დავით
მანქანების რემონტის ტექნოლოგიები (MRETEC05) სემინარი
151640
მენთეშაშვილი ვაჟა
მჭრელი იარაღის წარმოების ტექნოლოგია (MWRI05) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- --- 251920
შილაკაძე ვაჟა
მჭრელი იარაღების ალესვის ტექნოლოგია (EET77505G2) ლაბორატორიული
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-624 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 051820/2m
კილაძე თამარი
სამუშაოს დაგეგმვა მექანიკურ წარმოებაში (HDH05) პრაქტიკული
051820/2m
კილაძე თამარი
სამუშაოს დაგეგმვა მექანიკურ წარმოებაში (HDH05) პრაქტიკული.
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 051820/2m
ჭანტურია ნატალია
მეწარმეობა 3 (410005) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-328
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-643
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-704
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-705
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 051903s-3
კუდავა თამილა
ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება (0712005) პრაქტიკული
66001
ლურსმანაშვილი ლია
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო
--- --- 051903s-3
კუდავა თამილა
ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება (0712005) პრაქტიკული.
---
2-10:00 --- --- 251920.2-5
უგრეხელიძე ირინე
პოლიგრაფიული წარმოების ტექნოლოგია და პრესპექტივები (PRTE P05) ლექცია
3-11:00 გერგეშელიძე ლელა
სამრეწველო საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესები 2 (MAP20905G1-LP) პრაქტიკული
151970
უგრეხელიძე ირინე
სამრეწველო საწარმოთა მასალათმცოდნეობა 1 (SSMAS05) პრაქტიკული
4-12:00 66001
ლურსმანაშვილი ლია
ქართული ეროვნული კოსტუმის ელემენტების მასალაში შესრულება (ART16006G1-P) პრაქტიკული
151870
ნათბილაძე ნია
სამრეწველო საწარმოთა მანქანა-მექანიზმები (MAP22005G1-LSP) ლაბორატორიული
---
5-13:00 151660
ნათბილაძე ნია
სამრეწველო ნაწარმის ხარისხის მართვის საფუძვლები (SANAX05) ლექცია
ფხაკაძე ნანი
სამრეწველო ნაწარმთა მასალათმცოდნეობა 2 (MAP20405G1) ლექცია
გერგეშელიძე ლელა
სამრეწველო საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესები 2 (MAP20905G1-LP) ლექცია
---
6-14:00 151970
უგრეხელიძე ირინე
სამრეწველო საწარმოთა მასალათმცოდნეობა 1 (SSMAS05) ლექცია
151670
ფხაკაძე ნანი
მსუბუქი მრეწველობის საწარმოთა რაციონალური დაგეგმარება (BRPLI05) ლაბორატორიული
---
7-15:00 251920.2-5
უგრეხელიძე ირინე
პოლიგრაფიული წარმოების ტექნოლოგია და პრესპექტივები (PRTE P05) პრაქტიკული
251920.1-5
ნათბილაძე ნია
სარეკლამო პროდუქციის კონსტრუირება და გაფორმება (SARPRKON05) ლაბორატორიული
151770
ლურსმანაშვილი ლია
მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმის კონსტრუირების საფუძვლები - ანთროპომეტრია (MAP30605G1-LP) ლექცია
---
8-16:00 151870
ნათბილაძე ნია
სამრეწველო საწარმოთა მანქანა-მექანიზმები (MAP22005G1-LSP) ლექცია
151660
ნათბილაძე ნია
სამრეწველო ნაწარმის ხარისხის მართვის საფუძვლები (SANAX05) პრაქტიკული
151670
ფხაკაძე ნანი
მსუბუქი მრეწველობის საწარმოთა რაციონალური დაგეგმარება (BRPLI05) ლექცია
251920.3-5
ნათბილაძე ნია
სარეკლამო პროდუქციის კონსტრუირება და გაფორმება (SARPRKON05) ლექცია
---
9-17:00 151870
ნათბილაძე ნია
სამრეწველო საწარმოთა მანქანა-მექანიზმები (MAP22005G1-LSP) პრაქტიკული
151770
ლურსმანაშვილი ლია
მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმის კონსტრუირების საფუძვლები - ანთროპომეტრია (MAP30605G1-LP) პრაქტიკული
151770
უგრეხელიძე ირინე
სამრეწველო ნაწარმის ტარა და შეფუთვა (SAMNATA05) ლექცია
10-18:00 --- --- --- --- 151770
უგრეხელიძე ირინე
სამრეწველო ნაწარმის ტარა და შეფუთვა (SAMNATA05) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-703 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 051903f-3
მაჭარაშვილი რომანი
ფეხსაცმლის ნამზადის კერვის ტექნოლოგია (FEXNAM001) პრაქტიკული
051903f-3
სოხაძე მანანა
ტყავის აქსესუარების ტექნოლოგია (tyaqs001) პრაქტიკული.
051903f-3
შავლიაშვილი ლიანა
ნავისებრი ფეხსაცმლისა და ნახევარწაღის მოდელირება/კონსტრუირება (NAVFEX05) პრაქტიკული.
051903f-3
სოხაძე მანანა
ტყავის აქსესუარების ტექნოლოგია (tyaqs001) პრაქტიკული..
--- ---
2-10:00 051903f-3
გზირიშვილი ნინო
აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საკითხები (256812) პრაქტიკული
051903f-3
ფირანიშვილი ბაჩუკი
ფეხსაცმლის დამზადების ტექნოლოგია (FEXDAMTEQ05) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 051903f-3
სოხაძე მანანა
ტყავის აქსესუარების კონსტრუირება (36985) პრაქტიკული
---
4-12:00 051903f-3
შავლიაშვილი ლიანა
ნავისებრი ფეხსაცმლისა და ნახევარწაღის მოდელირება/კონსტრუირება (NAVFEX05) პრაქტიკული
---
5-13:00 ---
6-14:00 051903f-3
სოხაძე მანანა
ტყავის აქსესუარების ტექნოლოგია (tyaqs001) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- 051903f-3
გზირიშვილი ნინო
აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საკითხები (256812) პრაქტიკული.
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-706
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151770
ალოევა გულნარა
ქართული ნაციონალური კოსტუმი (MAP31205G1-LS) სემინარი
--- --- 051903s-3
გზირიშვილი ნინო
ტანსაცმლის კომპოზიციის შექმნა (4587963) პრაქტიკული.
--- ---
2-10:00 151770
ალოევა გულნარა
ქართული ნაციონალური კოსტუმი (MAP31205G1-LS) ლექცია
051903s-3
ალოევა გულნარა
ტანსაცმლის დამუშავების საწყისები და ზოგადი ტექნოლოგია (145963) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 66001
ფხაკაძე ნანი
ქსოვა, ქარგვა, გობელენი (KNEMT05) პრაქტიკული
66001
ფხაკაძე ნანი
ხალიჩებისა და ფარდაგების ქსოვის ტექნოლოგია და მასალაში შესრულება (KTRAC06) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 051903s-3
ფხაკაძე ნანი
სატანსაცმლე მასალების კონფექციონირება (6874525) პრაქტიკული
151970
ფხაკაძე ნანი
სამრეწველო საწარმოთა მასალათმცოდნეობა 1 (SSMAS05) ლაბორატორიული
--- ---
5-13:00 --- 051903s-3
ალოევა გულნარა
ტანსაცმლის დამუშავების საწყისები და ზოგადი ტექნოლოგია (145963) პრაქტიკული.
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 66001
ლურსმანაშვილი ლია
აქსესუარების მხატვრულ-ტექნიკური დაგეგმარება (MAP30406G1-LP) პრაქტიკული
--- ფხაკაძე ნანი
სამრეწველო ნაწარმთა მასალათმცოდნეობა 2 (MAP20405G1) პრაქტიკული
---
8-16:00 66001
ლურსმანაშვილი ლია
აქსესუარების მხატვრულ-ტექნიკური დაგეგმარება (MAP30406G1-LP) ლექცია
051903s-3
გზირიშვილი ნინო
ტანსაცმლის კომპოზიციის შექმნა (4587963) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- 151670
ალოევა გულნარა
ქართული ხალხური რეწვა (GFOLK05) პრაქტიკული
151870
ჩიტიძე ზაურ
სამრეწველო ნაწარმთა მასალათმცოდნეობა 2 (MAP20405G1) ლაბორატორიული
---
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-707
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 151670
ბარამაშვილი თეა
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 251920.1-5
ბარამაშვილი თეა
პოლიგრაფიული ორიგინალის აციფრვა და ექსპედირება (POPRAC05) ლექცია
---
8-16:00 --- 251920
ბარამაშვილი თეა
მექანიკის ინჟინერიასა და სამრეწველო ტექნოლოგიებში ინფორმაციის დამუშავების და მართვის სისტემებში (MEISG05) ლექცია
251920
ბარამაშვილი თეა
მექანიკის ინჟინერიასა და სამრეწველო ტექნოლოგიებში ინფორმაციის დამუშავების და მართვის სისტემებში (MEISG05) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 251920
ბარამაშვილი თეა
პოლიგრაფიული ორიგინალის აციფრვა და ექსპედირება (POPRAC05) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-711 (სამხატვრო სახელოსნო)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 66001
გერგეშელიძე ლელა
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-722
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151803.2-5
ნამგალაძე გია
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
1886
კახიანი მერაბ
მანქანათა ნაწილები (PAMAC01) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 --- 151803
ნამგალაძე გია
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) საკურსო
151870
ილურიძე კობა
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) საკურსო
--- --- ---
5-13:00 --- 151801.2-5
ნამგალაძე გია
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
151807
ჩხაიძე თენგიზ
Техническая механика (TMCMARR5) Лабораторная работа
--- 151803.1-5
ნამგალაძე გია
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
---
6-14:00 --- 151801
კახეთელიძე თენგიზ
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) საკურსო
--- 151802.2-5
ნამგალაძე გია
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
151802.1-5
ნამგალაძე გია
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
---
7-15:00 151802
კახეთელიძე თენგიზ
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) საკურსო
--- --- 151801.1-5
ნამგალაძე გია
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
--- ---
8-16:00 --- --- 151870.1-5
ილურიძე კობა
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
151860
ილურიძე კობა
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) საკურსო
--- ---
9-17:00 151840.1-5
კახეთელიძე თენგიზ
მექანიზმებისა და მანქანების თეორია (TMM0005) ლაბორატორიული
--- 151860.1-5
ილურიძე კობა
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
151870.2-5
ილურიძე კობა
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
151840.2-5
კახეთელიძე თენგიზ
მექანიზმებისა და მანქანების თეორია (TMM0005) ლაბორატორიული
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-629
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 3840.1-3, 3841.1-3, 3842.1-3, 3843.1-3
ჩხაიძე თენგიზ
მანქანათა ნაწილები (PAMAC01) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გივი
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
151740.1-5
ნადირაშვილი გივი
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (MELTM05) ლაბორატორიული
151846
თავხელიძე დავით
Machinery parts 1 (MACH05) Laboratory
--- ---
4-12:00 3840.2-3, 3841.2-3, 3842.2-3, 3843.2-3
ჩხაიძე თენგიზ
მანქანათა ნაწილები (PAMAC01) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გივი
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) საკურსო
ნადირაშვილი გივი
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) საკურსო
151846
თავხელიძე დავით
Machinery parts 1 (MACH05) Lecture
--- 251920
ჯაფარიძე გიორგი
მანქანათა ნაწილებისა და მანქანა დანადგარების კონსტრუირება (MANQNAW05) ლაბორატორიული
5-13:00 151740
კახიანი მერაბ
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (MELTM05) საკურსო
ნადირაშვილი გივი
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
--- 151846
თავხელიძე დავით
Machinery parts 1 (MACH05) Practical Work
ნადირაშვილი გივი
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
---
6-14:00 151740
კახიანი მერაბ
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (MELTM05) ლექცია
მერაბიშვილი გაბრიელ
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) საკურსო
3814
ჩხაიძე თენგიზ
Детали машин (MACELR5) Лабораторная работа
ნადირაშვილი გივი
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გივი
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
---
7-15:00 მეტრეველი ალექსანდრე
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) საკურსო
3816
ჩხაიძე თენგიზ
Детали машин (MACELR5) Лабораторная работа
--- ნადირაშვილი გივი
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
--- ---
8-16:00 --- 151920
მერაბიშვილი გაბრიელ
ტექნიკური საფუძვლები 2 (TECB305) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გივი
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გივი
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) საკურსო
--- ---
9-17:00 --- 151860.3-5
ნადირაშვილი გივი
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
ნადირაშვილი გივი
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
--- ---
10-18:00 151740.2-5
ნადირაშვილი გივი
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (MELTM05) ლაბორატორიული
--- --- 151860
ნადირაშვილი გივი
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-660 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 051905h-4
ლაზარაშვილი ზურაბ
ვენტილაციის სისტემების მოწყობის პრინციპები (05987456) პრაქტიკული
--- 051905h-4
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 051905h-4
ლაზარაშვილი ზურაბ
ვენტილაციის სისტემების მოწყობის პრინციპები (05987456) პრაქტიკული.
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 051905h-4
ისაკაძე თამაზ
ჰაერის კონდიცირების მოწყობის პრინციპები (0215478) პრაქტიკული
051905h-4
ისაკაძე თამაზ
გაცივების სისტემების მოწყობის პრინციპები (5648102) პრაქტიკული
--- 051905h-4
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული.
---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 051905h-4
ისაკაძე თამაზ
ჰაერის კონდიცირების მოწყობის პრინციპები (0215478) პრაქტიკული.
--- --- ---
10-18:00 --- 051905h-4
ისაკაძე თამაზ
გაცივების სისტემების მოწყობის პრინციპები (5648102) პრაქტიკული.
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-664 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 051905gon
ფირცხალავა თამარ
რაოდენობრივი წიგნიერება (698742) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 051905gon
ელგენდარაშვილი ნატალია
რესურსების მართვა (56471) პრაქტიკული
051905gon
ელგენდარაშვილი ნატალია
რესურსების მართვა (56471) პრაქტიკული.
--- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 051905gon
ქამხაძე თამარ
მეწარმეობა 2 (DDFNNN) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 051905gon
ფეტელავა სოფიკო
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
051905gon
ფეტელავა სოფიკო
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული.
7-15:00 --- ---
8-16:00 051905gon
ქამხაძე თამარ
მეწარმეობა 2 (DDFNNN) პრაქტიკული.
--- ---
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-665
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 151770
გოლეთიანი გივი
კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (MAP10905G1-LPK) ლექცია
--- --- --- --- ---
4-12:00 151770
გოლეთიანი გივი
კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (MAP10905G1-LPK) საკურსო
151960
მეგრელიძე თამაზი
საკვები პროდუქტების წარმოების პროცესები და აპარატები (MAP10205G1-LSP) პრაქტიკული
151760
ხოსიტაშვილი მარიამი
ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების, ხილ-კენკროვანი წვენების წარმოების ტექნოლოგია, ხარისხი და უვნებლობა (MAP11905G1-LSB) ლექცია
--- --- ---
5-13:00 151760
გოლეთიანი გივი
კვების მანქანების გაანგარიშებისა და კონსტრუირების საფუძვლები (BCDFM05 ) პრაქტიკული
151760
ხოსიტაშვილი მარიამი
ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების, ხილ-კენკროვანი წვენების წარმოების ტექნოლოგია, ხარისხი და უვნებლობა (MAP11905G1-LSB) პრაქტიკული
151760
მეგრელიძე თამაზი
დგუშიანი და როტაციული კომპრესორები (MAP11805G1-LP) ლექცია
--- ---
6-14:00 151760
ბერუაშვილი გიორგი
კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საზომ- საკონტროლო ხელსაწყოები (MAP11505G1-LP) ლექცია
--- 151770
გუგულაშვილი გივი
კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა მოწყობილობების სერვისი (MAP11305G1-LP) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- 251920.1-5
ისაკაძე თამაზ
კრიოგენული ტექნიკა (CT00005) პრაქტიკული
151860
ხოსიტაშვილი მარიამი
მცენარეული წარმოშობის ნედლეულიდან საკვები პროდუქტების წარმოების ზოგადი ტექნოლოგიის საფუძვლები და უვნებლობა (MAP10605G1-LB) ლექცია
151770
გოლეთიანი გივი
კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (MAP10905G1-LPK) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- 151760
გოლეთიანი გივი
კვების მანქანების გაანგარიშებისა და კონსტრუირების საფუძვლები (BCDFM05 ) ლექცია
151760
ბერუაშვილი გიორგი
კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საზომ- საკონტროლო ხელსაწყოები (MAP11505G1-LP) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- 151770
ისაკაძე თამაზ
კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა მოწყობილობების სერვისი (MAP11305G1-LP) პრაქტიკული
--- --- 151760
ისაკაძე თამაზ
დგუშიანი და როტაციული კომპრესორები (MAP11805G1-LP) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-659
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 151660
არჩვაძე ქეთევან
თბური, გრიგალური და პულსაციური მილები (HWPT005) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- 151961
მეგრელიძე თამაზი
საკვები პროდუქტების წარმოების პროცესები და აპარატები (MAP10205G1-LSP) პრაქტიკული
151760
ისაკაძე თამაზ
კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა მოწყობილობების სერვისი (MAP11305G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 251920.1-5
ისაკაძე თამაზ
კრიოგენული ტექნიკა (CT00005) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-201ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151670
გიგინეიშვილი ლერი
ხის დამუშავების საწარმოთა ორგანიზაცია და მართვა (OMWE005) პრაქტიკული
151770
აბაიშვილი ვახტანგ
სამრეწველო საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესები 2 (MAP20905G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 151670
აბაიშვილი ვახტანგ
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) პრაქტიკული
--- 151770
აბაიშვილი ვახტანგ
სამრეწველო საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესები 2 (MAP20905G1-LP) ლექცია
---
6-14:00 --- 151670
გიგინეიშვილი ლერი
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- 151870
ჩიტიძე ზაურ
სამრეწველო ნაწარმთა მასალათმცოდნეობა 2 (MAP20405G1) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 251920
გოგოტიშვილი მაია
კვების პროდუქტების რეოლოგია (RFS0005GA1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 251920.1-5
გოგოტიშვილი მაია
კვების პროდუქტების რეოლოგია (RFS0005GA1-LB) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-203ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 151770
აბაიშვილი ვახტანგ
ხე-ტყის დამზადების მანქანები და მოწყობილობები (MDL0005) საკურსო
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 151770
ბალამწარაშვილი ზაური
ხე-ტყის დამზადების მანქანები და მოწყობილობები (MDL0005) პრაქტიკული
151870
გიგინეიშვილი ლერი
სამრეწველო ნაწარმთა მასალათმცოდნეობა 2 (MAP20405G1) ლექცია
--- ---
6-14:00 151870
ტყემალაძე რამაზი
სამრეწველო ნაწარმთა კონსტრუირების მეთოდოლოგია (MAP23405G1) პრაქტიკული
151693
ტყემალაძე რამაზი
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) პრაქტიკული
151770
ბალამწარაშვილი ზაური
ხე-ტყის დამზადების მანქანები და მოწყობილობები (MDL0005) ლექცია
--- ---
7-15:00 151695
ტყემალაძე რამაზი
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) პრაქტიკული
151870
ბალამწარაშვილი ზაური
სამრეწველო ნაწარმთა კონსტრუირების მეთოდოლოგია (MAP23405G1) ლექცია
--- 151670
ჩიტიძე ზაურ
ხის დამუშავების საწარმოთა ორგანიზაცია და მართვა (OMWE005) ლექცია
---
8-16:00 --- 151690, 151691, 151692
ტყემალაძე რამაზი
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) ლექცია
151690
ტყემალაძე რამაზი
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 151694
ტყემალაძე რამაზი
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) პრაქტიკული
151692
ტყემალაძე რამაზი
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) პრაქტიკული
--- --- --- ---
10-18:00 --- 151693, 151694, 151695
ტყემალაძე რამაზი
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) ლექცია
151691
ტყემალაძე რამაზი
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-205ც (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 051906-3
ქამხაძე თამარ
მეწარმეობა 1 (0410003) პრაქტიკული
--- --- 051906-3
ყავრელიშვილი მარიამ
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (INTCO07-LS) პრაქტიკული
---
2-10:00 051906-3
გელაშვილი იგორ
მერქნისა და მერქნული მასალებისაგან ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიები (0212326) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 051906-3
ქამხაძე თამარ
მეწარმეობა 1 (0410003) პრაქტიკული.
051906-3
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
051906-3
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული.
051906-3
ყავრელიშვილი მარიამ
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (INTCO07-LS) პრაქტიკული.
---
5-13:00 --- ---
6-14:00 --- 051906-3
ჟღენტი მაკა
ძერწვის საწყისები (0212303) პრაქტიკული
051906-3
ჟღენტი მაკა
ძერწვის საწყისები (0212303) პრაქტიკული.
---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-210ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 251920
ჩიტიძე ზაურ
მერქნული მასალების ჭრის პროცესების ეფექტურობის ამაღლება (MAP24006G1) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 251920.3-5
ჩიტიძე ზაურ
მერქნული მასალების დამუშავების ტექნოლოგიის და მოწყობილობის თანამედროვე პრობლემები და პერსპექტივები (MAP23905G1) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- 251920.2-5
ჩიტიძე ზაურ
ხე-ტყის დამზადების კომპლექსური მექანიზაციის პრობლემები და პერსპექტივები (MAP23805G1) პრაქტიკული
251920
ჩიტიძე ზაურ
მერქნული მასალების ჭრის პროცესების ეფექტურობის ამაღლება (MAP24006G1) ლექცია
251920.2-5
ჩიტიძე ზაურ
ხე-ტყის დამზადების კომპლექსური მექანიზაციის პრობლემები და პერსპექტივები (MAP23805G1) ლექცია
---
12-20:00 --- 251920.2-5
ჩიტიძე ზაურ
მერქნული მასალების დამუშავების ტექნოლოგიის და მოწყობილობის თანამედროვე პრობლემები და პერსპექტივები (MAP23905G1) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-651 (ფიზ.კათ.)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151720
დობორჯგინიძე გიორგი
ლოგისტიკის მენეჯმენტი და კონტროლინგი (LMNGC05) ლექცია
--- --- --- --- ---
2-10:00 151720
თედორაძე რეზო
ინტერმოდალური სატრანსპორტო ქსელები (INTET05) ლექცია
151820
უგულავა თემურ
პრაქტიკული პროექტი უნივერსიტეტში (პრაქტიკა) (EET98005G1-K) საკურსო
151720
თედორაძე რეზო
სამართლებრივი საკითხები ლოგისტებისთვის (LAW11305D1-LS) ლექცია
151720
შენგელია ზურაბ
ხარისხის მენეჯმენტი (BXARS-05) ლექცია
---
3-11:00 151720
დობორჯგინიძე გიორგი
ლოგისტიკის მენეჯმენტი და კონტროლინგი (LMNGC05) პრაქტიკული
---
4-12:00 151720
თედორაძე რეზო
ინტერმოდალური სატრანსპორტო ქსელები (INTET05) პრაქტიკული
--- 151720
თედორაძე რეზო
სამართლებრივი საკითხები ლოგისტებისთვის (LAW11305D1-LS) პრაქტიკული
151720
შენგელია ზურაბ
ხარისხის მენეჯმენტი (BXARS-05) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 151820
უგულავა თემურ
პრაქტიკული პროექტი უნივერსიტეტში (პრაქტიკა) (EET98005G1-K) საკურსო
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-567 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 051907-4
ცხოვრებაშვილი ნადია
ინგლისური ენა (ELN02R7) პრაქტიკული
--- --- --- 051907-4
ქამხაძე თამარ
მეწარმეობა (Gafb05) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-582
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-583
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151801.2-5
ზურიკაშვილი მიხეილ
სატრანსპორტო ეკოლოგიის საფუძვლები (SAEKSAF05) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
2-10:00 151803.1-5
ზურიკაშვილი მიხეილ
სატრანსპორტო ეკოლოგიის საფუძვლები (SAEKSAF05) ლაბორატორიული
--- --- 151807
დიასამიძე ნუგზარ
Основы транспортной экологии (EET95805R1-LB) Лабораторная работа
---
3-11:00 151803.2-5
ზურიკაშვილი მიხეილ
სატრანსპორტო ეკოლოგიის საფუძვლები (SAEKSAF05) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 151801.1-5
ზურიკაშვილი მიხეილ
სატრანსპორტო ეკოლოგიის საფუძვლები (SAEKSAF05) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 --- 151703.1-5
დიასამიძე ნუგზარ
ავტომობილების ეკოლოგიური უსაფრთხოება (ECOST05GAI- LP) ლაბორატორიული
151703.2-5
დიასამიძე ნუგზარ
ავტომობილების ეკოლოგიური უსაფრთხოება (ECOST05GAI- LP) ლაბორატორიული
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 151802.1-5
ზურიკაშვილი მიხეილ
სატრანსპორტო ეკოლოგიის საფუძვლები (SAEKSAF05) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 151802.2-5
ზურიკაშვილი მიხეილ
სატრანსპორტო ეკოლოგიის საფუძვლები (SAEKSAF05) ლაბორატორიული
--- --- --- 151706
დიასამიძე ნუგზარ
Экологическая безопасность автомобиля (EET94905R1-LP) Лабораторная работа
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-584
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151703.2-5
ფრიდონაშვილი დავითი
ავტომობილის შასი (EET93905G1) ლაბორატორიული
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 151706
დიასამიძე ნუგზარ
Шасси автомобиля (EET93405R2-LB) Лабораторная работа
---
8-16:00 --- --- --- 151703.1-5
ფრიდონაშვილი დავითი
ავტომობილის შასი (EET93905G1) ლაბორატორიული
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-683
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 151602
ხმიადაშვილი ჯემალ
სახმელეთო სატრანსპორტო მომსახურების ობიექტების დაპროექტება (SASAMO05) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- 151780
ფრიდონაშვილი დავითი
საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (MOT0205) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 151704
თოფურია ნინო
სატრანსპორტო ლოგისტიკის საფუძლები (TRLOGB05) პრაქტიკული
--- --- 151603
ლეკიაშვილი ვარლამი
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
151901, 151902
ფრიდონაშვილი დავითი
საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (MOT0205) ლექცია
---
4-12:00 151703
ლეკიაშვილი ვარლამი
სოციალური პროგრესი და ავტომობილი (EET98705G1-LS) პრაქტიკული
3835
ფრიდონაშვილი დავითი
ტრანსპორტის ზოგადი კურსი (GEINT05) ლექცია
151706
თოფურია ნინო
Основы транспортной логистики (EET96405R1-LP) Лекция
---
5-13:00 --- 151607
ხმიადაშვილი ჯემალ
Проектирование объектов технического обслуживания автомобилей (VMFTDR5) Лекция
--- 151703, 151704
თოფურია ნინო
სატრანსპორტო ლოგისტიკის საფუძლები (TRLOGB05) ლექცია
151704
ძოწენიძე დავითი
გლობალური სატრანსპორტო ლოგისტიკა (TRS10905G1-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- --- 151703
ძოწენიძე დავითი
საერთაშორისო გადაზიდვები (EET91405G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- --- 151706
მიქაძე გურამ
Экологическая безопасность автомобиля (EET94905R1-LP) Лекция
151704
ლეკიაშვილი ვარლამი
სოციალური პროგრესი და ავტომობილი (EET98705G1-LS) პრაქტიკული
151704
ძოწენიძე დავითი
გლობალური სატრანსპორტო ლოგისტიკა (TRS10905G1-LS) ლექცია
8-16:00 --- --- 251946
ლეკიაშვილი ვარლამი
ავტომობილის საიმედოობა და მისი მართვა (VEREM05) პრაქტიკული
--- 351901
ლეკიაშვილი ვარლამი
სატრანსპორტო ლოგისტიკური სისტემები (EET90305G2-L) ლექცია
---
9-17:00 ფრიდონაშვილი დავითი
ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი (EET97305G1) ლექცია
--- 151703
მიქაძე გურამ
ავტომობილების ეკოლოგიური უსაფრთხოება (ECOST05GAI- LP) ლექცია
---
10-18:00 --- --- 251946
ლეკიაშვილი ვარლამი
ავტომობილის საიმედოობა და მისი მართვა (VEREM05) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-689
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 051909z-3
ფრიდონაშვილი დავითი
შიდაწვის ძრავების კლასიფიკაცია (0711909) პრაქტიკული.
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- 3835
ფრიდონაშვილი დავითი
ტრანსპორტის ზოგადი კურსი (GEINT05) პრაქტიკული
151902
ფრიდონაშვილი დავითი
საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (MOT0205) პრაქტიკული
---
3-11:00 051909z-3
ფრიდონაშვილი დავითი
შიდაწვის ძრავების კლასიფიკაცია (0711909) პრაქტიკული
151604
მღებრიშვილი ხათუნა
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
151706
ხმიადაშვილი ჯემალ
Интеллектуальные транспортные системы (INTTRS05) Лекция
151704
ტურიაშვილი მერაბ
სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირება (LAW10405G1-LS) ლექცია
---
4-12:00 151607
ჯაჯანიძე ვალერი
Интеллектуальные транспортные системы (INTTRS05) Практическая работа
151704
ტურიაშვილი მერაბ
სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირება (LAW10405G1-LS) პრაქტიკული
---
5-13:00 151907
ფრიდონაშვილი დავითი
Общий курс автомобильных транспортных средств (EET94205R1) Лекция
151604
მღებრიშვილი ხათუნა
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
---
6-14:00 151703
თოფურია ნინო
სატრანსპორტო ლოგისტიკის საფუძლები (TRLOGB05) პრაქტიკული
151907
ფრიდონაშვილი დავითი
Общий курс автомобильных транспортных средств (EET94205R1) Практическая работа
---
7-15:00 151901
ფრიდონაშვილი დავითი
საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (MOT0205) პრაქტიკული
151703
ფრიდონაშვილი დავითი
ავტომობილის შასი (EET93905G1) ლექცია
--- ---
8-16:00 151780
ფრიდონაშვილი დავითი
საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (MOT0205) პრაქტიკული
--- 151604
ველიჯანაშვილი რევაზ
დატვირთვა -განტვირთვის კომპლექსური მექანიზაცია და ავტომატიზაცია (EET92905G1-LK) საკურსო.
151706
ძოწენიძე დავითი
Международные перевозки (EET95005R1-LP) Практическая работа
151607
ხმიადაშვილი ჯემალ
Проектирование объектов технического обслуживания автомобилей (VMFTDR5) Практическая работа
---
9-17:00 --- --- --- 151706
თოფურია ნინო
Основы транспортной логистики (EET96405R1-LP) Практическая работа
--- ---
10-18:00 ფრიდონაშვილი დავითი
ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი (EET97305G1) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

07-106
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 151803.1-5
დიასამიძე ნუგზარ
საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლაბორატორიული
--- ---
3-11:00 151801.2-5
დიასამიძე ნუგზარ
საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლაბორატორიული
151802.2-5
დიასამიძე ნუგზარ
საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 151801.1-5
დიასამიძე ნუგზარ
საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლაბორატორიული
---
6-14:00 --- 151803.2-5
დიასამიძე ნუგზარ
საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლაბორატორიული
--- 151802.1-5
დიასამიძე ნუგზარ
საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლაბორატორიული
---
7-15:00 --- 151807
დიასამიძე ნუგზარ
Эксплуатационные материалы (EET95905R1-LB) Лабораторная работа
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

07-109
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 051909z-3
ჯაჯანიძე ვალერი
ზოგადი ელექტროტექნიკის საფუძვლები (0711924) პრაქტიკული..
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 051909e-3
ჯაჯანიძე ვალერი
დამუხტვა-გაშვების სისტემის სერვისი (0711306) პრაქტიკული.
051909e-3
ჯაჯანიძე ვალერი
დამუხტვა-გაშვების სისტემის სერვისი (0711306) პრაქტიკული..
---
6-14:00 --- --- 051909e-3
ჯაჯანიძე ვალერი
ზოგადი ელექტროტექნიკის საფუძვლები (0711924) პრაქტიკული.
051909e-3
ჯაჯანიძე ვალერი
დამუხტვა-გაშვების სისტემის სერვისი (0711306) პრაქტიკული...
7-15:00 --- 051909z-3
ჯაჯანიძე ვალერი
ზოგადი ელექტროტექნიკის საფუძვლები (0711924) პრაქტიკული.
---
8-16:00 --- 051909e-3
ჯაჯანიძე ვალერი
დამუხტვა-გაშვების სისტემის სერვისი (0711306) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- 051909e-3
ჯაჯანიძე ვალერი
ზოგადი ელექტროტექნიკის საფუძვლები (0711924) პრაქტიკული..
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-436 (სარკ.კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 251958
თელია გრიგოლ
რკინიგზის სადგურების განვითარების პრობლემები (PRT6505) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-437
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-441
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 151807
პატურაშვილი მეგი
Транспортное законодательство и нормативы (EET96005R1-LSP) Практическая работа
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 251958
შარაშენიძე სერგო
სარკინიგზო მოძრავ შემადგენლობათა ლიანდაგთან ურთიერთქმედება და დინამიკური პროცესები (EET90805G2 -LP) პრაქტიკული
251958
თელია გრიგოლ
რკინიგზის სადგურების განვითარების პრობლემები (PRT6505) ლექცია
151807
პატურაშვილი მეგი
Транспортное законодательство и нормативы (EET96005R1-LSP) Лекция
--- ---
9-17:00 --- 251958
შარაშენიძე სერგო
სარკინიგზო მოძრავ შემადგენლობათა ლიანდაგთან ურთიერთქმედება და დინამიკური პროცესები (EET90805G2 -LP) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-442
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 151807
ქენქაძე პეტრე
Единная транспортная система (ITSYSR5) Лекция
--- 151601
შარაშენიძე სერგო
დატვირთვა -განტვირთვის კომპლექსური მექანიზაცია და ავტომატიზაცია (EET92905G1-LK) საკურსო
--- --- ---
5-13:00 --- 151701
მორჩილაძე რომანი
ელექტრული ტრანსპორტი და სამუხრუჭე სისტემები (EET91105G1-LSK) საკურსო
151601, 151602
დიდებაშვილი ბეჟან
მგზავრთა გადაყვანა მეტროპოლიტენში (EET99005G1-LP) ლექცია
151980
პატურაშვილი მეგი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) პრაქტიკული
151607
მორჩილაძე რომანი
Проектирование транспортных объектов (EET95105R1-LPK) Лекция
---
6-14:00 --- 151601
მორჩილაძე რომანი
სატრანსპორტო ობიექტების დაპროექტება (EET91705G1-LPK) საკურსო
151604
შარაშენიძე სერგო
დატვირთვა -განტვირთვის კომპლექსური მექანიზაცია და ავტომატიზაცია (EET92905G1-LK) საკურსო
151981
პატურაშვილი მეგი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) პრაქტიკული
151602
შარვაშიძე ავთანდილი
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
---
7-15:00 151601
შარვაშიძე ავთანდილი
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
151601
შარვაშიძე ავთანდილი
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
--- 151603
მორჩილაძე რომანი
სატრანსპორტო ობიექტების დაპროექტება (EET91705G1-LPK) საკურსო
---
8-16:00 --- 151603
შარაშენიძე სერგო
დატვირთვა -განტვირთვის კომპლექსური მექანიზაცია და ავტომატიზაცია (EET92905G1-LK) საკურსო
151980, 151981
შარვაშიძე ავთანდილი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) ლექცია
---
9-17:00 151702
მორჩილაძე რომანი
ელექტრული ტრანსპორტი და სამუხრუჭე სისტემები (EET91105G1-LSK) საკურსო
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-444
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151603, 151604
მორჩილაძე რომანი
სატრანსპორტო ობიექტების დაპროექტება (EET91705G1-LPK) ლექცია
151602
შარაშენიძე სერგო
დატვირთვა -განტვირთვის კომპლექსური მექანიზაცია და ავტომატიზაცია (EET92905G1-LK) საკურსო
151602
შარვაშიძე ავთანდილი
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
--- ---
4-12:00 --- 151601, 151602
შარვაშიძე ავთანდილი
სამაცივრო ტრანსპორტი (EET92805G1-LP) ლექცია
151602
მორჩილაძე რომანი
სატრანსპორტო ობიექტების დაპროექტება (EET91705G1-LPK) საკურსო
--- ---
5-13:00 151604
მორჩილაძე რომანი
სატრანსპორტო ობიექტების დაპროექტება (EET91705G1-LPK) საკურსო
--- 151704
მორჩილაძე რომანი
ელექტრული ტრანსპორტი და სამუხრუჭე სისტემები (EET91105G1-LSK) საკურსო
151602
დიდებაშვილი ბეჟან
მგზავრთა გადაყვანა მეტროპოლიტენში (EET99005G1-LP) პრაქტიკული
---
6-14:00 151703, 151704
მორჩილაძე რომანი
ელექტრული ტრანსპორტი და სამუხრუჭე სისტემები (EET91105G1-LSK) ლექცია
151907
შარვაშიძე ავთანდილი
Общий курс железнодорожных транспортных средств (MOT01R5) Лекция
151601
დიდებაშვილი ბეჟან
მგზავრთა გადაყვანა მეტროპოლიტენში (EET99005G1-LP) პრაქტიკული
151701, 151702
მორჩილაძე რომანი
ელექტრული ტრანსპორტი და სამუხრუჭე სისტემები (EET91105G1-LSK) ლექცია
151703
მორჩილაძე რომანი
ელექტრული ტრანსპორტი და სამუხრუჭე სისტემები (EET91105G1-LSK) საკურსო
---
7-15:00 151706
მორჩილაძე რომანი
Электрический транспорт и тормозные системы (EET92205R2-LSK) Курсовой проект
151902
პატურაშვილი მეგი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) პრაქტიკული
--- 151901, 151902
შარვაშიძე ავთანდილი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) ლექცია
151607
მორჩილაძე რომანი
Проектирование транспортных объектов (EET95105R1-LPK) Курсовая работа
---
8-16:00 151706
მორჩილაძე რომანი
Электрический транспорт и тормозные системы (EET92205R2-LSK) Лекция
151901
პატურაშვილი მეგი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) პრაქტიკული
151907
პატურაშვილი მეგი
Общий курс железнодорожных транспортных средств (MOT01R5) Практическая работа
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 151601, 151602
მორჩილაძე რომანი
სატრანსპორტო ობიექტების დაპროექტება (EET91705G1-LPK) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-447 (სარკ.კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 151701
ბარბაქაძე პაატა
ელექტრული ტრანსპორტი და სამუხრუჭე სისტემები (EET91105G1-LSK) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- --- --- --- 151702
ბარბაქაძე პაატა
ელექტრული ტრანსპორტი და სამუხრუჭე სისტემები (EET91105G1-LSK) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 151701
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
რკინიგზის ელექტრომომარაგება და მატარებელთა წევის საფუძვლები (EET91605G1-LSK) საკურსო
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 151706
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
Электрический транспорт и тормозные системы (EET92205R2-LSK) Практическая работа
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 151702
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
რკინიგზის ელექტრომომარაგება და მატარებელთა წევის საფუძვლები (EET91605G1-LSK) საკურსო
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-448 (სარკ.კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151703, 151704
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
ელექტრული ტრანსპორტი და სამუხრუჭე სისტემები (EET91105G1-LSK) ლექცია.
--- --- --- 151701
ბარბაქაძე პაატა
რკინიგზის ელექტრომომარაგება და მატარებელთა წევის საფუძვლები (EET91605G1-LSK) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- --- --- 151702
ბარბაქაძე პაატა
რკინიგზის ელექტრომომარაგება და მატარებელთა წევის საფუძვლები (EET91605G1-LSK) პრაქტიკული
5-13:00 151701, 151702
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
ელექტრული ტრანსპორტი და სამუხრუჭე სისტემები (EET91105G1-LSK) ლექცია.
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- 151701, 151702
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
რკინიგზის ელექტრომომარაგება და მატარებელთა წევის საფუძვლები (EET91605G1-LSK) ლექცია
--- 151706
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
Электрический транспорт и тормозные системы (EET92205R2-LSK) Лекция.
--- 151704
ცოცხალაშვილი მირიან
ელექტრული ტრანსპორტი და სამუხრუჭე სისტემები (EET91105G1-LSK) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- --- 151703
ცოცხალაშვილი მირიან
ელექტრული ტრანსპორტი და სამუხრუჭე სისტემები (EET91105G1-LSK) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-433 (სარკ.კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 051910
ბაღაშვილი თამარ
რაოდენობრივი წიგნიერება (698742) პრაქტიკული
--- --- --- --- 051910
მორჩილაძე რომანი
სარკინიგზო ტრანსპორტზე უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა (0711716) პრაქტიკული
3-11:00 051910
ჯიხვაძე ივანე
საინჟინრო გრაფიკა (EGRAF05) პრაქტიკული
051910
ბაღაშვილი თამარ
რაოდენობრივი წიგნიერება (698742) პრაქტიკული.
051910
ჯიხვაძე ივანე
საინჟინრო გრაფიკა (EGRAF05) პრაქტიკული.
---
4-12:00 ---
5-13:00 ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 251958
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
ელექტრული წევის თეორია და რკინიგზების ელექტრომომარაგების სისტემების ავტომატიზაცია (EET90705G2-LP) ლექცია
--- --- 251958
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
ელექტრული წევის თეორია და რკინიგზების ელექტრომომარაგების სისტემების ავტომატიზაცია (EET90705G2-LP) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-728
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 151702
პაპასკირი მურთაზი
მართვის ავტომატიზირებული სისტემები ტრანსპორტზე (MAS0205) პრაქტიკული
--- --- 151907
მამფორია დარეჯან
Компьютерные системы и прикладные технологии 2 (EET91705R2-LB) Лабораторная работа
--- ---
4-12:00 151702
პაპასკირი მურთაზი
საინფორმაციო უზრუნველყოფა ტრანსპორტზე (EET92505G1-LP) პრაქტიკული
--- --- 151907
მამფორია დარეჯან
Компьютерные системы и прикладные технологии 2 (EET91705R2-LB) Лекция
--- ---
5-13:00 151880.1-5
ელიზბარაშვილი პაპუნა
მართვის ავტომატიზირებული სისტემები ტრანსპორტზე (MAS0205) ლაბორატორიული
--- 151702.1-5
დუნდუა ალექსანდრე
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემები სარკინიგზო ტრანსპორტზე (EET91505G1-LBK) საკურსო
--- --- ---
6-14:00 --- --- 151701.2-5
მღებრიშვილი ნიკოლოზ
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემები სარკინიგზო ტრანსპორტზე (EET91505G1-LBK) საკურსო
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-728.1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 151702.2-5
მღებრიშვილი ნიკოლოზ
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემები სარკინიგზო ტრანსპორტზე (EET91505G1-LBK) საკურსო
--- --- ---
6-14:00 151880.2-5
ელიზბარაშვილი პაპუნა
მართვის ავტომატიზირებული სისტემები ტრანსპორტზე (MAS0205) ლაბორატორიული
--- 151701.1-5
დუნდუა ალექსანდრე
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემები სარკინიგზო ტრანსპორტზე (EET91505G1-LBK) საკურსო
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 151701
პაპასკირი მურთაზი
საინფორმაციო უზრუნველყოფა ტრანსპორტზე (EET92505G1-LP) პრაქტიკული
--- 151704
პაპასკირი მურთაზი
მართვის ავტომატიზირებული სისტემები ტრანსპორტზე (MAS0205) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 251958, 251946, 251946-1
პაპასკირი მურთაზი
ინფორმაციის გადაცემის სისტემები ტრანსპორტზე (EET90505G2-LP) ლექცია
--- --- --- ---
11-19:00 --- 251958, 251946, 251946-1
პაპასკირი მურთაზი
ინფორმაციის გადაცემის სისტემები ტრანსპორტზე (EET90505G2-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-728.2
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 151703
პაპასკირი მურთაზი
მართვის ავტომატიზირებული სისტემები ტრანსპორტზე (MAS0205) პრაქტიკული
151701
პაპასკირი მურთაზი
მართვის ავტომატიზირებული სისტემები ტრანსპორტზე (MAS0205) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-728.3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 151702.1-5
ნოდია ამირან
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემები სარკინიგზო ტრანსპორტზე (EET91505G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 151702.2-5
ნოდია ამირან
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემები სარკინიგზო ტრანსპორტზე (EET91505G1-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 151701.2-5
ნოდია ამირან
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემები სარკინიგზო ტრანსპორტზე (EET91505G1-LBK) ლაბორატორიული
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-728.4
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 151701.1-5
ნოდია ამირან
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სისტემები სარკინიგზო ტრანსპორტზე (EET91505G1-LBK) ლაბორატორიული
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-727 (სარკ.კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-556 (მოდულური კ/ც)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 051909e-3
ბარამაშვილი თეა
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (SDGFF) პრაქტიკული
051909e-3
ბარამაშვილი თეა
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (SDGFF) პრაქტიკული.
051907-4
ბარამაშვილი თეა <