საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აუდიტორიები

 

01-206
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1733
ნარიმანიძე ნინა
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) საკურსო
--- 1751
ახვლედიანი ალექსანდრე
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- 151907
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლექცია
1732
ნარიმანიძე ნინა
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- 1705
დალაქიშვილი გიორგი
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1752
კოხრეიძე ნინო
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1809
საყვარელიძე ამირან
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
---
4-12:00 1008
მარგალიტაძე იუნონა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
--- 1731
კოხრეიძე ნინო
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
---
5-13:00 1804
საყვარელიძე ამირან
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
--- 1702
დალაქიშვილი გიორგი
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
--- 1752
ახვლედიანი ალექსანდრე
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
---
6-14:00 1751
კოხრეიძე ნინო
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1750
კოხრეიძე ნინო
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
---
7-15:00 1732
ნარიმანიძე ნინა
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) საკურსო
--- 1704
დალაქიშვილი გიორგი
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1808
საყვარელიძე ამირან
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1810
საყვარელიძე ამირან
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
---
8-16:00 1733
ნარიმანიძე ნინა
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) პრაქტიკული
122053
ბზიავა კონსტანტინე
გარემოს ქიმია (ENVCH01) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- 121943
დალაქიშვილი გიორგი
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით (FGAD01) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-209
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 121953
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
წყლის სისტემების მოდელირება (WSIMO01) ლაბორატორიული
--- ---
2-10:00 122053
გვიშიანი ზურაბ
ზედაპირული და გრუნტის წყლების ჰიდროლოგია (HOSAG01) ლექცია
--- 121953
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა (WYL3901) პრაქტიკული
--- 121953
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა (WYL3901) ლექცია
3-11:00 --- --- 132054
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
სამეცნიერო კომუნიკაციის კვლევის ტექნიკა და სწვალების მეთოდები (SAMECKOMUN) ლექცია
121953
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
წყლის სისტემების მოდელირება (WSIMO01) საკურსო
4-12:00 --- --- 132054
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
წყლის გაწმენდის თანამედროვე "მწვანე" ტექნოლოგიები (MGTWT01) ლექცია
--- 132054
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
წყლის გაწმენდის თანამედროვე "მწვანე" ტექნოლოგიები (MGTWT01) პრაქტიკული
121953
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა (WYL3901) საკურსო
5-13:00 132054
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
სამეცნიერო კომუნიკაციის კვლევის ტექნიკა და სწვალების მეთოდები (SAMECKOMUN) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 132050
ინაშვილი ირმა
წყლის რესურსების მოდელირება (WRMOD01GA1-LP) ლექცია
--- --- --- ---
7-15:00 --- 132050
ინაშვილი ირმა
წყლის რესურსების მოდელირება (WRMOD01GA1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 132054
ინაშვილი ირმა
წყალსამეურნეო სისტემების ინჟინერია (SASIS01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
10-18:00 --- 122053
გვიშიანი ზურაბ
წყლის ხარისხის შეფასება (WAQUA01) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-212
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 132054
ინაშვილი ირმა
წყალსამეურნეო სისტემების ინჟინერია (SASIS01) ლექცია
--- --- ---
2-10:00 --- 113011, 113012
სადუნიშვილი გურამი
მათემატიკა 1.1 (MAT1103) ლექცია
113012
ბუაჩიძე ნუგზარ
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 1 (HDLD) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 --- 113011
სადუნიშვილი გურამი
მათემატიკა 1.1 (MAT1103) პრაქტიკული
113012
ვასაძე მანანა
ტურიზმის შესავალი (TOUTE07GA1-LS) ლექცია
113011
ლაჭყეპიანი თენგიზი
სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები (MTA0013) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- 122053
გვიშიანი ზურაბ
წყლის ხარისხის შეფასება (WAQUA01) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- 1806
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
113011
ლაჭყეპიანი თენგიზი
სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები (MTA0013) ლექცია
61908
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
Инженерное оборудование зданий (INJZD01) Практическая работа
6-14:00 --- --- 132053
ბზიავა კონსტანტინე
წყლის გაწმენდის თანამედროვე "მწვანე" ტექნოლოგიები (MGTWT01) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- --- 132053
ბზიავა კონსტანტინე
სამეცნიერო კვლევის მეთოდები და მათი გამოყენება წყლის ინჟინერიაში (MSRWE01) ლექცია
1780
ხატიური ხათუნა
შენობების და ნაგებობების საინჟინრო კომუნიკაციები (AAC43901G2) ლექცია
1010
მარგალიტაძე იუნონა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
61908
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
Инженерное оборудование зданий (INJZD01) Лекция
8-16:00 1752
ნაცვლიშვილი მარინა
წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საექსპლუატაციო პროცესების მოდელირება მართვა და ლოგისტიკა (RWSLO01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- 122053
ბზიავა კონსტანტინე
გარემოს ქიმია (ENVCH01) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- 132053
ბზიავა კონსტანტინე
სამეცნიერო კომუნიკაციის კვლევის ტექნიკა და სწვალების მეთოდები (SAMECKOMUN) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- 122053
კლიმიაშვილი ირინა
წყლის რესურსების შეფასება (WAREA01) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- 122053
კლიმიაშვილი ირინა
წყლის რესურსების ინჟინერია (WAREN01) საკურსო
--- ---
13-21:00 --- --- --- 122053
კლიმიაშვილი ირინა
წყლის რესურსების ინჟინერია (WAREN01) პრაქტიკული
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-218
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 132054
ინაშვილი ირმა
სამეცნიერო კვლევის მეთოდები და მათი გამოყენება წყლის ინჟინერიაში (MSRWE01) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 113012
ცეცხლაძე ეკატერინე
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
132054
ინაშვილი ირმა
სამეცნიერო კვლევის მეთოდები და მათი გამოყენება წყლის ინჟინერიაში (MSRWE01) ლექცია
--- --- 121956
გრძელიშვილი მამული
სამშენებლო თბოფიზიკის სპეციალური კურსი (AAC89301G1-LP) ლექცია
4-12:00 --- --- 1751
ნაცვლიშვილი მარინა
წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საექსპლუატაციო პროცესების მოდელირება მართვა და ლოგისტიკა (RWSLO01) პრაქტიკული
132053
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყალსამეურნეო სისტემების ინჟინერია (SASIS01) პრაქტიკული
5-13:00 --- 113012, 113011
მესხია მარინე
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) ლექცია
132053
ბზიავა კონსტანტინე
სამეცნიერო კომუნიკაციის კვლევის ტექნიკა და სწვალების მეთოდები (SAMECKOMUN) ლექცია
---
6-14:00 132050
გვიშიანი ზურაბ
გარემო და მდგრადი განვითარება (ENSLD04) ლექცია
113011
ცეცხლაძე ეკატერინე
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
--- 132053
ბზიავა კონსტანტინე
სამეცნიერო კვლევის მეთოდები და მათი გამოყენება წყლის ინჟინერიაში (MSRWE01) პრაქტიკული
121953
ინაშვილი ირმა
წყლის სისტემების მოდელირება (WSIMO01) ლექცია
---
7-15:00 121953
გვიშიანი ზურაბ
მდინარის აუზის მენეჯმენტი (WASHM01) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- 1750
ნაცვლიშვილი მარინა
წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საექსპლუატაციო პროცესების მოდელირება მართვა და ლოგისტიკა (RWSLO01) პრაქტიკული
1003
გვენეტაძე ნანა
ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
---
9-17:00 121953
გვიშიანი ზურაბ
მდინარის აუზის მენეჯმენტი (WASHM01) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- 121956
გრძელიშვილი მამული
სამშენებლო თბოფიზიკის სპეციალური კურსი (AAC89301G1-LP) პრაქტიკული
122053
ბზიავა კონსტანტინე
ზედაპირული და გრუნტის წყლების ჰიდროლოგია (HOSAG01) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- 122053
კლიმიაშვილი ირინა
წყლის რესურსების ინჟინერია (WAREN01) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 122053
კლიმიაშვილი ირინა
წყლის რესურსების შეფასება (WAREA01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-222
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 113011
ბუაჩიძე ნუგზარ
ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლექცია
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1703
დალაქიშვილი გიორგი
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1704
ახვლედიანი გიორგი
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1708
ახვლედიანი ალექსანდრე
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1802
კოდუა მანონი
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1745
კოხრეიძე ნინო
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
4-12:00 --- 1765
მარგალიტაძე იუნონა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
---
5-13:00 1705
ახვლედიანი გიორგი
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1746
კოხრეიძე ნინო
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1805
საყვარელიძე ამირან
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1003
მარგალიტაძე იუნონა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1700
კოდუა მანონი
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
---
6-14:00 1006
მარგალიტაძე იუნონა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1746
ახვლედიანი ალექსანდრე
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1707
დალაქიშვილი გიორგი
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
---
7-15:00 1807
საყვარელიძე ამირან
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1745
ახვლედიანი ალექსანდრე
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- 1803
კოდუა მანონი
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1701
კოდუა მანონი
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- 132001
საყვარელიძე ამირან
ტრადიციული და ახალი ბლანტდრეკადი სამშენებლო კომპოზიტური მასალების მოდელირება და თეორიული კვლევა (AAC07001G1-L) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-224 (ჰიდრავლიკა)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-226
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1801
ყალაბეგიშვილი მირიან
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1702
ხაზალია კონსტანტინე
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
--- 1912
ხაზალია კონსტანტინე
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
3-11:00 1706
დალაქიშვილი გიორგი
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
--- 113013
ბუაჩიძე ნუგზარ
ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF10) ლექცია
1701
ხაზალია კონსტანტინე
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1731
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) საკურსო
1703
ხაზალია კონსტანტინე
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
4-12:00 1708
კოხრეიძე ნინო
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1816
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1915
ხაზალია კონსტანტინე
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1731
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- 1005
მარგალიტაძე იუნონა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1818
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1819
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- 1775
მარგალიტაძე იუნონა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1007
მარგალიტაძე იუნონა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1913
ხაზალია კონსტანტინე
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
7-15:00 1800
ყალაბეგიშვილი მირიან
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1806
საყვარელიძე ამირან
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1001
მარგალიტაძე იუნონა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1914
ხაზალია კონსტანტინე
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
--- 1700
ხაზალია კონსტანტინე
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
8-16:00 --- 1730
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) პრაქტიკული
1817
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1730
კოხრეიძე ნინო
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- 121941
ჭიჭაღუა პეტრე
გრუნტის კაშხლების მშენებლობა (GRKAS01) პრაქტიკული
--- 1730
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) საკურსო
---
10-18:00 --- 121943
ჭიჭაღუა პეტრე
გრუნტის კაშხლების მშენებლობა (GRKAS01) ლექცია
--- 121943
ჭიჭაღუა პეტრე
გრუნტის კაშხლების მშენებლობა (GRKAS01) საკურსო
121943
ჭიჭაღუა პეტრე
გრუნტის კაშხლების მშენებლობა (GRKAS01) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- 121941
ჭიჭაღუა პეტრე
გრუნტის კაშხლების მშენებლობა (GRKAS01) ლექცია
--- --- 121941
ჭიჭაღუა პეტრე
გრუნტის კაშხლების მშენებლობა (GRKAS01) საკურსო
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-300
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 1770
მშვიდობაძე ია
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
--- --- 1765
მშვიდობაძე ია
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 151880.1-5
მშვიდობაძე ია
გრუნტების მექანიკა (GRMEQ01) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 1775
მშვიდობაძე ია
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
1752
მშვიდობაძე ია
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 132001
ძნელაძე რევაზ
აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები (ACAWR07) ლექცია
---
10-18:00 --- --- 121922
მშვიდობაძე ია
შენობა ნაგებობათა ცვეთა (AAC87001G1-LPK) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- 121922
მშვიდობაძე ია
შენობა ნაგებობათა ცვეთა (AAC87001G1-LPK) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- 132001
ძნელაძე რევაზ
აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები (ACAWR07) პრაქტიკული
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-304
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151981.2-5
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- 151941.1-5
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
3-11:00 151970.1-5
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
151902.2-5
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
1986.1-1
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 151907
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
--- 151940.1-5
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 151960.2-5
ქადარია იური
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 151980.1-5
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 151901.2-5
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-305
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151980
ჩიქოვანი არჩილ
საგზაო სამშენებლო მასალები 1 (AAC40801G2-LS) პრაქტიკული
--- --- 151981
ჩიქოვანი არჩილ
საგზაო სამშენებლო მასალები 1 (AAC40801G2-LS) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- --- 1905.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
--- --- ---
3-11:00 --- 1918.2-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1906.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1990
უგულავა ლიანა
Строительные материалы 1 (BUMA1R1) Лекция
1904, 1905, 1906, 1907
ჩიქოვანი არჩილ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
122004
ქარუმიძე ზეინაბ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
4-12:00 1908.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1916.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1916, 1917, 1918, 1919
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
1912.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
--- 121921, 121921-1, 121961, 121951, 121941, 121942, 121911, 122001, 122002, 122003, 122004
ტურძელაძე მალხაზ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) ლექცია
5-13:00 1907.2-1
ქარუმიძე ზეინაბ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
--- 1990
უგულავა ლიანა
Строительные материалы 1 (BUMA1R1) Лабораторная работа
--- --- ---
6-14:00 1980
ნარეკლიშვილი თეა
საშენი მასალები (BLMA01) ლექცია
1914.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1900.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1904.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1909.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
121911
ქარუმიძე ზეინაბ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
7-15:00 1915.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1901.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1917.1-1
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1911.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
---
8-16:00 --- 1913.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1902.2-1
გოცაძე დალი
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1980.2-1
გოცაძე დალი
საშენი მასალები (BLMA01) ლაბორატორიული
1910.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
---
9-17:00 121922
ნარეკლიშვილი თეა
საშენი მასალების ხანგამძლეობა და ხარისხის კონტროლი (BSGJDG01) ლექცია
121943, 121956, 121912, 121922, 121982, 121981, 121983, 122005, 122006, 122007
ქარუმიძე ზეინაბ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) ლექცია
1903.2-1
გოცაძე დალი
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
151980.2-5
გოცაძე დალი
საგზაო სამშენებლო მასალები 1 (AAC40801G2-LS) ლაბორატორიული
--- ---
10-18:00 --- 122001
ქარუმიძე ზეინაბ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
--- 151981.2-5
გოცაძე დალი
საგზაო სამშენებლო მასალები 1 (AAC40801G2-LS) ლაბორატორიული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 121922
ტაბატაძე ნათია
საშენი მასალების ხანგამძლეობა და ხარისხის კონტროლი (BSGJDG01) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-308
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1817
ოდიშელიძე ქეთევანი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
--- --- 1705
კიკვაძე თამარი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
1701
ხელაია მაია
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
1910
კუპრეიშვილი შორენა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- 1905
კუპრეიშვილი შორენა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
3-11:00 1751
კიკვაძე თამარი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
1811
საყვარელიძე ამირან
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1902
კუპრეიშვილი შორენა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
4-12:00 --- 113013
ქავთარაძე ნინო
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) ლექცია
--- ---
5-13:00 113013
მაღრაძე ვახტანგ
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) ლექცია
113012
ვასაძე მანანა
ტურიზმის შესავალი (TOUTE07GA1-LS) პრაქტიკული
113013
ქავთარაძე ნინო
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) პრაქტიკული
--- 121942
გრძელიშვილი მამული
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
6-14:00 113013
მაღრაძე ვახტანგ
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
--- 1098
ანდრიაშვილი რაგიმ
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
1901
კუპრეიშვილი შორენა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- 1098
მათეშვილი ლევან
რელიგიის ისტორია (TER654PI) ლექცია
--- 121961
შეყრილაძე ირაკლი
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- --- 1098
ანდრიაშვილი რაგიმ
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
---
9-17:00 --- --- --- --- 122006
გიორგობიანი ოთარ
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- 122005
გიორგობიანი ოთარ
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
--- 122007
გიორგობიანი ოთარ
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- 122002
კუჭუხიძე დიმიტრი
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
---
12-20:00 121932
შეყრილაძე ირაკლი
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
--- --- --- 121921
შეყრილაძე ირაკლი
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- 122001
ბოკერია ლადო
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
122003
გიორგობიანი ოთარ
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
--- 122004
გიორგობიანი ოთარ
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-309
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 113013
მენაბდე ელენე
ეკონომიკის საფუძვლები (EKSA02) პრაქტიკული
--- 1702
დგებუაძე თამარი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- 1752
ქაშაკაშვილი მარიამი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
113011
მენაბდე ელენე
ეკონომიკის საფუძვლები (EKSA02) პრაქტიკული
--- 1730.1-1
ქოჩლაძე ეკატერინე
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
4-12:00 1098
ჭარხალაშვილი თინანო
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
1808
ფალავანდიშვილი მეგი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
---
5-13:00 113011, 113013
მენაბდე ელენე
ეკონომიკის საფუძვლები (EKSA02) ლექცია
1817
ტაბატაძე ანა
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
6-14:00 --- --- 1770
მესირიძე ირმა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- 1819
ქოჩლაძე ეკატერინე
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
---
8-16:00 1804
ფალავანდიშვილი მეგი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
--- 132053
ბზიავა კონსტანტინე
წყალსამეურნეო სისტემების ინჟინერია (SASIS01) ლექცია
---
9-17:00 --- --- 121956
შეყრილაძე ირაკლი
თბომომარაგების და ვენტილაციის სისტემების თბოგენერატორები (AAC37201G-LP) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 121981
მესტვირიშვილი შოთა
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
--- --- 121956
შეყრილაძე ირაკლი
თბომომარაგების და ვენტილაციის სისტემების თბოგენერატორები (AAC37201G-LP) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- 121943
ბოკერია ლადო
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- 121931
მესტვირიშვილი შოთა
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-318
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1703
ოდიშელიძე ქეთევანი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- --- 1746
ლოლაძე ციალა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- 1790
დენისოვა ირინა
Экология воды (ECW01R1) Практическая работа
1890
დენისოვა ირინა
Водоснабженые и водоотведение (WSS03R1) Практическая работа
1731
ასლანიშვილი მანანა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
4-12:00 --- ---
5-13:00 --- 1790
დენისოვა ირინა
Экология воды (ECW01R1) Лекция
1909
კუპრეიშვილი შორენა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1890
დენისოვა ირინა
Водоснабженые и водоотведение (WSS03R1) Лекция
---
6-14:00 --- 1098
მათეშვილი ლევან
რელიგიის ისტორია (TER654PI) პრაქტიკული
1775
დგებუაძე თამარი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
1890
დენისოვა ირინა
Водоприемные сооружения (AAC42301R2-LP) Практическая работа
--- ---
7-15:00 132050
ჩიტიაშვილი გიორგი
გარემო და მდგრადი განვითარება (ENSLD04) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- 1890
დენისოვა ირინა
Водоприемные сооружения (AAC42301R2-LP) Лекция
--- 121921-1
შეყრილაძე ირაკლი
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 121912
კუჭუხიძე დიმიტრი
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- 121982
გიორგობიანი ოთარ
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
121941
გრძელიშვილი მამული
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 121956
გიორგობიანი ოთარ
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
13-21:00 121956
გიორგობიანი ოთარ
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) ლექცია
121983
მესტვირიშვილი შოთა
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
--- --- 121911
კუჭუხიძე დიმიტრი
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) პრაქტიკული
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-322
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1701
სანიკიძე მამუკა
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) საკურსო
1080, 1980, 1880, 1780
ქებურია ნინო
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) ლექცია
---
3-11:00 --- 1908, 1909, 1910, 1911
კუპრეიშვილი შორენა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
1708, 1730, 1731, 1732
მაისურაძე ბორისი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
--- 1704, 1705, 1706, 1707
გრძელიშვილი მარინა
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
---
4-12:00 --- --- 1916, 1917, 1918, 1919
ახვლედიანი გიორგი
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
1808, 1809, 1810, 1811
კუპატაძე თორნიკე
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
5-13:00 --- 1903, 1902, 1901, 1900
ბერიძე ლიდა
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
1912, 1913, 1914, 1915
ობგაძე თამაზ
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
1916, 1917, 1918, 1919
გიორგობიანი ოთარ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
1808, 1809, 1810, 1811
# #
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
6-14:00 1704, 1705, 1706, 1707
დალაქიშვილი გიორგი
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
1700, 1701, 1702, 1703
ჩუბინიძე გიორგი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
--- 1900, 1901, 1902, 1903
გოცაძე დალი
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
--- 1812, 1813, 1814, 1815
კუპატაძე თორნიკე
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
7-15:00 1704, 1705, 1706, 1707
ახვლედიანი გიორგი
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 1730
ჭურაძე კონსტანტინე
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
1700, 1701, 1702
სურგულაძე ბიჭიკო
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) ლექცია
1812, 1813, 1814, 1815
ვერულაშვილი ფატიმა
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
--- --- 1750, 1751, 1752
კუპატაძე თორნიკე
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
9-17:00 --- --- --- 1804, 1805, 1806, 1807
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
10-18:00 1908, 1909, 1910, 1911
ქარუმიძე ზეინაბ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
--- 1812, 1813, 1814, 1815
ქვარაია ირაკლი
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
--- 1804, 1805, 1806, 1807
საყვარელიძე ამირან
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
---
11-19:00 121912, 121922, 121982
წეროძე შოთა
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) ლექცია
121932, 121911, 121961, 121951, 121942, 121956, 121922, 121931
მეტრეველი გელა
მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) ლექცია
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- 122001, 122002, 122003, 122004, 121921, 121921-1, 121961, 121941, 121942, 121943, 121956
შეყრილაძე ირაკლი
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-323
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1700
რეხვიაშვილი ციცინო
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 1900, 1901, 1902, 1903
ბერიძე ლია
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
1907, 1906, 1905, 1904
ბერიძე ლიდა
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
4-12:00 1816, 1817, 1818, 1819
ყალაბეგიშვილი მირიან
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
--- --- --- --- 1733, 1745, 1746
კოხრეიძე ნინო
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
5-13:00 1730, 1731, 1732, 1733
ყალაბეგიშვილი მირიან
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33001G1) ლექცია
1700, 1701, 1702, 1703
დალაქიშვილი გიორგი
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
--- 1765, 1770, 1775
ქრისტესიაშვილი ელინა
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
--- ---
6-14:00 --- --- --- 1004, 1005, 1003
მარგალიტაძე იუნონა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
151980, 151981
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლექცია
---
7-15:00 1000, 1001, 1002
არაბიძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
--- 1804, 1805, 1806, 1807
# #
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
--- --- 1708, 1730, 1731, 1732
ქრისტესიაშვილი ელინა
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
8-16:00 1816, 1817, 1818, 1819
ხაჩიძე ნუგზარ
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
1008, 1009, 1010
ნოზაძე ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
1804, 1805, 1806, 1807
მაისურაძე ბორისი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
1765, 1770, 1775
მარგალიტაძე იუნონა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
--- ---
9-17:00 122005, 122006, 122007, 121931, 121932, 121911, 121912, 121981, 121982, 121983
მესტვირიშვილი შოთა
შენობა-ნაგებობების საინჟინრო სისტემები (AAC48401G2-LP) ლექცია
--- --- 1006, 1007
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
---
10-18:00 1000, 1001, 1002
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-401
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1804.2-1
მამაჯანოვი იური
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
1890
ნადირაშვილი გიორგი
Строительные машины и основы автоматизации (CMAFA0R5) Лекция
--- ---
2-10:00 --- 1811.2-1
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
--- --- ---
3-11:00 1802.1-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
1886
ნადირაშვილი გიორგი
ტრიბოტექნიკის საფუძვლები (FTE0005) ლაბორატორიული
1809.1-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
--- 1806.1-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
---
4-12:00 --- 1814.2-1
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
1813.1-1
სუთიძე ლიანა
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
1786
ხაჩიძე ნუგზარ
ამწე-სატრანსპორტო მანქანები და ლიფტები (LSME005) საკურსო
1786
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) საკურსო
1786
ხაჩიძე ნუგზარ
ამწე-სატრანსპორტო მანქანების დინამიკა (EET78001G1) პრაქტიკული
5-13:00 1800.2-1
# #
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
1816.2-1
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
1817.1-1
სუთიძე ლიანა
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
1786
ხაჩიძე ნუგზარ
ამწე-სატრანსპორტო და სამშენებლო მანქანების ექსპლუატაცია და რემონტი (EET79101G1) პრაქტიკული
1807.1-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
6-14:00 --- 1812.1-1
სუთიძე ლიანა
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
1886
# #
ტრიბოტექნიკის საფუძვლები (FTE0005) საკურსო
--- --- 1886
ხაჩიძე ნუგზარ
მანქანათა დინამიკა (EET78301G1-LP) პრაქტიკული
7-15:00 --- 1819.1-1
სუთიძე ლიანა
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
--- 1786
ხაჩიძე ნუგზარ
ამწე-სატრანსპორტო მანქანები და ლიფტები (LSME005) პრაქტიკული
1801.1-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
1805.1-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
8-16:00 --- 1815.1-1
სუთიძე ლიანა
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
--- --- 1803.1-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
1808.1-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
9-17:00 --- 1818.1-1
სუთიძე ლიანა
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
--- 1810.1-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-406
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1009
სადუნიშვილი გურამი
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1780
გოგოლაძე ირაკლი
სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი 2 (AAC81701G1-LP) საკურსო
1802, 1808, 1819, 1780
გუგუნავა რუსუდან
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
1002
ზორანიანი მარინა
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- 1746
ცხვარიაშვილი ვახტანგ
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
2-10:00 1917
ახვლედიანი გიორგი
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
3-11:00 1086
სადუნიშვილი გურამი
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
1750
კალნიცკაია სვეტლანა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
1880
ბაქრაძე მურმან
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) პრაქტიკული
---
4-12:00 1704
გიორგაძე მარიამ
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
1000
ზორანიანი მარინა
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
1814
ქარდავა ნელი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
---
5-13:00 1008
კალნიცკაია სვეტლანა
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
1780
ხოფერია გრიგორ
სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი 2 (AAC81701G1-LP) ლექცია
6-14:00 1080
კლიმიაშვილი ალექსანდრე
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1006
მრევლიშვილი მაია
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1808
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
7-15:00 1708
გოგოლაძე ირაკლი
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
1880
ქრისტესიაშვილი ელინა
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
1980.1-1
კალნიცკაია სვეტლანა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
8-16:00 1732
გოგოლაძე ირაკლი
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
--- 1733
ქრისტესიაშვილი ელინა
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
---
9-17:00 122071
ვარდიაშვილი მარიამ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRM0007-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- 121971
ბაქრაძე დავით
ლოგისტიკა (LOGIS07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 121982
გრძელიშვილი მარინა
ხიდების და სატრანსპორტო გვირაბების მონიტორინგი და გამოკვლევა (THAZ01) პრაქტიკული
122005, 122006, 122007
ხოფერია გრიგორ
სამშენებლო საინვესტიციო პროექტების მენეჯმენტი (SASAP1) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- 122005
ხართიშვილი ია
სამშენებლო საინვესტიციო პროექტების მენეჯმენტი (SASAP1) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-407
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1800
ზორანიანი მარინა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
--- --- --- --- 1904
ბერიძე ლიდა
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
2-10:00 1001
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1706
გრძელიშვილი მარინა
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
1751
კუპატაძე თორნიკე
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 1004
მრევლიშვილი მაია
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1812
კალნიცკაია სვეტლანა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
4-12:00 1919
ბუჩუკური ციალა
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
1775
ახვლედიანი ალექსანდრე
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
--- 1900
კუპრეიშვილი შორენა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
5-13:00 1790
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Диагностика повреждения конструкций (DAMAGR1) Лекция
1086
სადუნიშვილი გურამი
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1750
კუპატაძე თორნიკე
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- --- 1745
ცხვარიაშვილი ვახტანგ
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
7-15:00 1804
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
1911
ობგაძე თამაზ
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
1880, 1780
ზორანიანი მარინა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
1801
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
151907
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Прикладная механика (PRIKMEX01) Лекция.
8-16:00 1986
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1804
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- 1700
ჩუბინიძე გიორგი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- 1814
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
10-18:00 121982
წეროძე შოთა
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
121921-1
კვიციანი ტარიელ
ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (DGHE01) პრაქტიკული
121912
წეროძე შოთა
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
121982
გრძელიშვილი მარინა
ხიდების და სატრანსპორტო გვირაბების მონიტორინგი და გამოკვლევა (THAZ01) ლექცია
122006
ქარუმიძე ზეინაბ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- 122071
ბაქრაძე მურმან
საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (SASAST01) ლექცია
122003
ქარუმიძე ზეინაბ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- 132053
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის გაწმენდის თანამედროვე "მწვანე" ტექნოლოგიები (MGTWT01) პრაქტიკული
121912
ტურძელაძე მალხაზ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
122007
ხართიშვილი ია
სამშენებლო საინვესტიციო პროექტების მენეჯმენტი (SASAP1) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-408
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1980.2-1
წულეისკირი გიორგი
გეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (GESAX01) პრაქტიკული
1903
კუპრეიშვილი შორენა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1005
მრევლიშვილი მაია
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
--- 122071
ყიფიანი გიორგი
არქიტექტურული და სამშენებლო კანონმდებლობა და ნორმატიული დოკუმენტები (ASAKND01) ლექცია
2-10:00 1002.1-1
არაბიძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1810
კალნიცკაია სვეტლანა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
1008
სადუნიშვილი გურამი
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
3-11:00 --- 1080
ბაქრაძე დავით
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
1708
ლოლაძე ციალა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
4-12:00 --- 1004, 1005, 1003
კვინტრაძე ვახტანგ
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
1916
ლოლაძე ციალა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
5-13:00 1080
სირანაშვილი ირაკლი
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
--- --- 3916
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов (STMA1R1) Лекция
6-14:00 1986
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლექცია
--- --- 1880
ძოწენიძე მედეა
შესავალი სახარჯთაღრიცხვო საქმეში (AAC82001G1-LP) ლექცია
1080
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
7-15:00 1700
გასიტაშვილი ლალი
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
1910
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1886
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) პრაქტიკული
1733
კოხრეიძე ნინო
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1818
ქარდავა ნელი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
1080
ზორანიანი მარინა
ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
8-16:00 1007
მრევლიშვილი მაია
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1817
შიშინაშვილი მანუჩარ
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- 122002
ქარუმიძე ზეინაბ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- 122071
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მარკეტინგის მენეჯმენტი (MMT0005GA2) პრაქტიკული
122004
ხართიშვილი ია
სამშენებლო საინვესტიციო პროექტების მენეჯმენტი (SASAP1) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- 121971
ძოწენიძე მედეა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 122006
ხართიშვილი ია
სამშენებლო საინვესტიციო პროექტების მენეჯმენტი (SASAP1) პრაქტიკული
--- 122071
ბაქრაძე მურმან
საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (SASAST01) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-409
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1098
შავლაყაძე ნუგზარ
კალკულუსი T1 (MAS19208G1-LP) პრაქტიკული
1900, 1901, 1902, 1903
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
1901
ბერიძე ლიდა
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
1908
ობგაძე თამაზ
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- 1904, 1905, 1906, 1907
ბერიძე ლია
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
121971
ხოფერია გრიგორ
უძრავი ქონების შეფასება და აუდიტი (EARES01-LS) ლექცია
3-11:00 1800, 1801, 1802, 1803
ყალაბეგიშვილი მირიან
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
1816
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
1918
ახვლედიანი გიორგი
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1733, 1745, 1746
კვანტალიანი გულვერი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
121971
ხოფერია გრიგორ
უძრავი ქონების შეფასება და აუდიტი (EARES01-LS) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- 1800, 1801, 1802, 1803
კვანტალიანი გულვერი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
1004, 1005, 1003
ნიკვაშვილი ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
5-13:00 1819
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
1098.3-1
სართანია ვახტანგი
სოციოლოგიის შესავალი (DFGHJNM) ლექცია
1900, 1901, 1902, 1903
კუპრეიშვილი შორენა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
--- 1733, 1745, 1746
ქრისტესიაშვილი ელინა
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
6-14:00 1730
გოგოლაძე ირაკლი
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
1808, 1809, 1810, 1811
საყვარელიძე ამირან
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
--- --- 1880
ბაქრაძე მურმან
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) ლექცია
---
7-15:00 --- 1904, 1905, 1906, 1907
კუპრეიშვილი შორენა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
--- 1990
ხარიბეგაშვილი სერგო
Инженерная математика 3 (GJXXTF) Лекция
1806
გაბუნია რუსუდანი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
8-16:00 1751
ხართიშვილი ია
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
1990
ხარიბეგაშვილი სერგო
Инженерная математика 3 (GJXXTF) Практическая работа
1911
კუპრეიშვილი შორენა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1811
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
151940, 151960, 151970, 151941
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლექცია
9-17:00 1006, 1007
ჯავახიშვილი ნათელა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
122003
ხართიშვილი ია
სამშენებლო საინვესტიციო პროექტების მენეჯმენტი (SASAP1) პრაქტიკული
121971
ბაქრაძე დავით
ლოგისტიკა (LOGIS07-LS) ლექცია
10-18:00 121983
ტურძელაძე მალხაზ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
--- 122007
ქარუმიძე ზეინაბ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 122071
ბაქრაძე დავით
პროექტების მენეჯმენტი მშენებლობაში (PRJMC01GAI-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 121922
ტურძელაძე მალხაზ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- 121922
წეროძე შოთა
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
121941
ფიფია ლევან
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-410
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1090
ხარიბეგაშვილი სერგო
Инженерная математика 1 (DFHD) Практическая работа
1880
გიორგაძე მარიამ
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
--- 1815
გოგოლაძე ავთანდილ
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1801
კვანტალიანი გულვერი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
---
2-10:00 1008.2-1
ჯავახიშვილი ნათელა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
---
3-11:00 1003.2-1
ნოზაძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
--- 1009.1-1
ნოზაძე ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1702
სანიკიძე მამუკა
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) საკურსო
1916
ახვლედიანი გიორგი
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 1001.2-1
ნოზაძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1009
მარგალიტაძე იუნონა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1007.1-1
ბიწაძე სიმონ
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
--- --- 122005
ქარუმიძე ზეინაბ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
5-13:00 1701
ელოშვილი ნანა
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
1906
კუპრეიშვილი შორენა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1706
ახვლედიანი გიორგი
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1810
ფირყულაშვილი ლევან
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1707
ახვლედიანი გიორგი
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1790
სანიკიძე მამუკა
Металлические конструкции (TBBM1R1) Курсовая работа
6-14:00 --- 1919
ახვლედიანი გიორგი
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1006.1-1
ჯავახიშვილი ნათელა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
121961
ტურძელაძე მალხაზ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
7-15:00 1986
სოხაძე ვასილ
მასალათა გამძლეობის საფუძვლები (EET72901G1) ლექცია
1905
ბერიძე ლიდა
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
151980, 151981
ჩიქოვანი არჩილ
საგზაო სამშენებლო მასალები 1 (AAC40801G2-LS) ლექცია
1006
ფალავანდიშვილი მეგი
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
1004.1-1
ნიკვაშვილი ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1912.1-1, 1913.1-1
ლოლაძე ციალა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
8-16:00 --- 1004
მარგალიტაძე იუნონა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1005.2-1
ნოზაძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
9-17:00 1800, 1801, 1802, 1803
# #
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
1000
მარგალიტაძე იუნონა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
121932
კვიციანი ტარიელ
ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (DGHE01) პრაქტიკული
121941
ტურძელაძე მალხაზ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- 122002
ხართიშვილი ია
სამშენებლო საინვესტიციო პროექტების მენეჯმენტი (SASAP1) პრაქტიკული
---
11-19:00 121911
ყიფიანი გელა
შენობა-ნაგებობების ელემენტების გაძლიერება კომპოზიტების გამოყენებით (SHNKOMP01) ლექცია
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-411
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1912
ობგაძე თამაზ
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
1705
გრძელიშვილი მარინა
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
1086
ნოზაძე ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1915
ყირმელაშვილი გიორგი
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- 1086
ნოზაძე ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
---
3-11:00 1080
ქებურია ნინო
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
1000.1-1
არაბიძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1703
ელოშვილი ნანა
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
1880
ძოწენიძე მედეა
შესავალი სახარჯთაღრიცხვო საქმეში (AAC82001G1-LP) პრაქტიკული
1770
ახვლედიანი ალექსანდრე
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1901, 1910, 1911, 1912, 1919, 1980, 1900, 1903, 1814, 1730.2-1, 1880.1-1
გუგუნავა რუსუდან
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
4-12:00 ---
5-13:00 1986
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
--- 1812
კუპატაძე ნატალია
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
1986.2-1
კოკაია თეიმურაზ
სამანქანათმშენბლო ხაზვა (GRAF305) პრაქტიკული
---
6-14:00 1733
შალამბერიძე რევაზ
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
1708
ჭურაძე კონსტანტინე
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
1814
გოგოლაძე ავთანდილ
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
---
7-15:00 1912, 1913, 1914, 1915
კუჭუხიძე დიმიტრი
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
1815
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
1903
ბერიძე ლიდა
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
8-16:00 1810
ჯანყარაშვილი დავით
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
1765
ახვლედიანი ალექსანდრე
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1912, 1913, 1914, 1915
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
1707
გრძელიშვილი მარინა
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
---
9-17:00 1886
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) ლექცია
122001.4-1, 122071.4-1
გოცირიძე რუსუდანი
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) (BCME007) პრაქტიკული
1098.1-1
ზაალიშვილი ნინო
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) ლექცია
10-18:00 121961
კვიციანი ტარიელ
ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (DGHE01) პრაქტიკული
122071
ვარდიაშვილი მარიამ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRM0007-LS) ლექცია
121951
ფიფია ლევან
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
121931
ირემაშვილი ინგა
ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) პრაქტიკული
---
11-19:00 122001, 122002, 122003, 122004
ქვარაია ირაკლი
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- 121921-1
ტურძელაძე მალხაზ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-412
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1816
კალნიცკაია სვეტლანა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
--- --- 1731
გოგოლაძე ირაკლი
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
--- 1815
ღარიბაშვილი ირმა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
2-10:00 1702
მელაძე ზურაბი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
1908
კუპრეიშვილი შორენა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 1904
კუპრეიშვილი შორენა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1818
შიშინაშვილი მანუჩარ
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 1910
ობგაძე თამაზ
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
--- --- 1701
გასიტაშვილი ლალი
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
1904
ზორანიანი მარინა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
5-13:00 --- 1986
შარაშენიძე ზაალი
ფირმის მენეჯმენტი (FIRME05) პრაქტიკული
1732
კოხრეიძე ნინო
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
6-14:00 1880
ქებურია ნინო
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
--- 1765
კალნიცკაია სვეტლანა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
1080
ბაქრაძე დავით
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
1770
მარგალიტაძე იუნონა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
7-15:00 --- 1732
ჭურაძე კონსტანტინე
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
1750
ახვლედიანი ალექსანდრე
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1098.1-1
ზაალიშვილი ნინო
საქართველოს ისტორია და კულტურა (HICUG07) პრაქტიკული
8-16:00 1980
ქებურია ნინო
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
1914
ყირმელაშვილი გიორგი
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
9-17:00 122071
ყიფიანი გიორგი
არქიტექტურული და სამშენებლო კანონმდებლობა და ნორმატიული დოკუმენტები (ASAKND01) პრაქტიკული
122071
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მარკეტინგის მენეჯმენტი (MMT0005GA2) ლექცია
--- 1805
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
10-18:00 122001
ხართიშვილი ია
სამშენებლო საინვესტიციო პროექტების მენეჯმენტი (SASAP1) პრაქტიკული
--- 121942
ტურძელაძე მალხაზ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 122071
ბაქრაძე დავით
პროექტების მენეჯმენტი მშენებლობაში (PRJMC01GAI-LS) ლექცია
--- 121951
ტურძელაძე მალხაზ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- 121971
ძოწენიძე მედეა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) ლექცია
--- 121943
ტურძელაძე მალხაზ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-413
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1705
გიორგაძე მარიამ
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
1816
მარღიშვილი ირაკლი
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- ---
2-10:00 1086
ჟღენტი მაია
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
1986
სოხაძე ვასილ
მასალათა გამძლეობის საფუძვლები (EET72901G1) პრაქტიკული
--- 1810
კუპატაძე ნატალია
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
3-11:00 1090
ხარიბეგაშვილი სერგო
Инженерная математика 1 (DFHD) Лекция
1986
კანკაძე ჯემალი
ფირმის მენეჯმენტი (FIRME05) ლექცია
1702
ფოფხაძე ნათია
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
--- 1780
ქებურია ნინო
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
4-12:00 1812
გოგოლაძე ავთანდილ
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1913
ყირმელაშვილი გიორგი
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
--- 1750
ცხვარიაშვილი ვახტანგ
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) პრაქტიკული
5-13:00 1704
გრძელიშვილი მარინა
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
1780
ხატიური ხათუნა
შენობების და ნაგებობების საინჟინრო კომუნიკაციები (AAC43901G2) პრაქტიკული
1002
მარგალიტაძე იუნონა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
6-14:00 1731
ჭურაძე კონსტანტინე
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
--- 1703
ფოფხაძე ნათია
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
1707
გოგოლაძე ირაკლი
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
1790
სანიკიძე მამუკა
Металлические конструкции (TBBM1R1) Лекция
7-15:00 1811
ჯანყარაშვილი დავით
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
1808
ჯანყარაშვილი დავით
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
121982
ტურძელაძე მალხაზ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
8-16:00 --- 1809
ჯანყარაშვილი დავით
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
--- 1706
გოგოლაძე ირაკლი
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 121911
ყიფიანი გელა
შენობა-ნაგებობების ელემენტების გაძლიერება კომპოზიტების გამოყენებით (SHNKOMP01) პრაქტიკული
--- 121943
დალაქიშვილი გიორგი
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით (FGAD01) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 121956
ტურძელაძე მალხაზ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 121981
ტურძელაძე მალხაზ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
121911, 121961, 121951, 121942, 121956, 121922
მეტრეველი გელა
მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) პრაქტიკული
--- --- 122001, 122002, 122003, 122004
ხოფერია გრიგორ
სამშენებლო საინვესტიციო პროექტების მენეჯმენტი (SASAP1) ლექცია
---
13-21:00 --- --- --- 121921
ტურძელაძე მალხაზ
თანამედროვე საშენი მასალები (TSDGZDG01) პრაქტიკული
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-414
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1010
ცხვედიანი ირინე
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 1098.2-1
გაფრინდაშვილი როზა
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) ლექცია
1745
კიკვაძე თამარი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 1000.2-1
ნოზაძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 1090
ზორანიანი მარინა
უცხოური ენა (ტექნიკოსებისათვის) (LKJI9898LK) პრაქტიკული
--- --- 1917
მგალობლიშვილი ეთერი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- 1908
ფალავანდიშვილი მეგი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 1790
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Диагностика повреждения конструкций (DAMAGR1) Лабораторная работа
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-415
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1900
ბერიძე ლია
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1907
ბერიძე ლია
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 1002.2-1
ნოზაძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
--- 1904
ბერიძე ლია
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1903
ბერიძე ლია
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1911
გიორგობიანი ოთარ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 1919
გიორგობიანი ოთარ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
--- 1916
გიორგობიანი ოთარ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1098
კეჟერაძე მეგი
ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
1909
გიორგობიანი ოთარ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1732
მაჭავარიანი ნატო
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
4-12:00 1917
გიორგობიანი ოთარ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
--- 1901
ბერიძე ლია
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1906
ბერიძე ლია
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
5-13:00 1918
გიორგობიანი ოთარ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 1905
ბერიძე ლია
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
--- 1912
კუჭუხიძე დიმიტრი
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 1914
კუჭუხიძე დიმიტრი
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- 1908
გიორგობიანი ოთარ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 121932, 121931
მეტრეველი გელა
მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-416
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1706, 1707
ქარდავა ნელი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 1913
კუჭუხიძე დიმიტრი
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1813
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
---
4-12:00 1010
ზაუტაშვილი ნინო
ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- 1813
გოგოლაძე ავთანდილ
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- 1902
ბერიძე ლია
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
1910
გიორგობიანი ოთარ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- 1915
კუჭუხიძე დიმიტრი
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-420
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1818
ტაბატაძე ანა
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
--- --- --- ---
3-11:00 --- 1786
ხაჩიძე ნუგზარ
ამწე-სატრანსპორტო მანქანები და ლიფტები (LSME005) ლექცია
1802
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
1918
ჯანჯღავა ნინო
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- 1911
ასლანიშვილი მანანა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- 1800
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
--- --- ---
7-15:00 --- 1801
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-427
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1786
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
1786
ხაჩიძე ნუგზარ
ამწე-სატრანსპორტო მანქანების დინამიკა (EET78001G1) ლექცია
1886
ხაჩიძე ნუგზარ
მანქანათა დინამიკა (EET78301G1-LP) ლექცია
1786
ხაჩიძე ნუგზარ
ტექნოლოგიური ტრანსპორტირების მანქანები და მექანიზმები (METT005) ლექცია
1986
# #
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
2-10:00 --- 1786
ხაჩიძე ნუგზარ
ამწე-სატრანსპორტო და სამშენებლო მანქანების ექსპლუატაცია და რემონტი (EET79101G1) ლაბორატორიული
3-11:00 --- --- --- --- 1886
ხაჩიძე ნუგზარ
ამწე-სატრანსპორტო მანქანების ლითონკონსტრუქციები (MLSM005) ლექცია
1986
# #
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
4-12:00 1890
ნადირაშვილი გიორგი
Строительные машины и основы автоматизации (CMAFA0R5) Лабораторная работа
--- 1886
ნადირაშვილი გიორგი
მექანიკური მოწყობილობის საიმედოობის საფუძვლები (FMDR005) ლაბორატორიული
--- 1886
# #
ტრიბოტექნიკის საფუძვლები (FTE0005) ლექცია
5-13:00 --- 1886
# #
მექანიკური მოწყობილობის საიმედოობის საფუძვლები (FMDR005) პრაქტიკული
--- --- 1786
ხაჩიძე ნუგზარ
ამწე-სატრანსპორტო და სამშენებლო მანქანების ექსპლუატაცია და რემონტი (EET79101G1) ლექცია
6-14:00 --- 1886
# #
მექანიკური მოწყობილობის საიმედოობის საფუძვლები (FMDR005) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 1886
ხაჩიძე ნუგზარ
ამწე-სატრანსპორტო მანქანების ლითონკონსტრუქციები (MLSM005) პრაქტიკული
8-16:00 1786
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
--- --- 1786
ხაჩიძე ნუგზარ
ტექნოლოგიური ტრანსპორტირების მანქანები და მექანიზმები (METT005) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-506
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151907
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Прикладная механика (PRIKMEX01) Лаборат. Работа.
1908.1-1
წაქაძე ალექსანდრე
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
--- 1911.2-1
სოხაძე ვასილ
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
151901.2-5
მაძაღუა ზურაბ
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული
---
2-10:00 1910.2-1
სოხაძე ვასილ
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
1918.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
1909.1-1
წაქაძე ალექსანდრე
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
--- 1915.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
---
3-11:00 151960.1-5
წაქაძე ალექსანდრე
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული
1916.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
--- --- 1919.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
---
4-12:00 1900.2-1
სოხაძე ვასილ
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
1912.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
--- 1914.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
1913.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
---
5-13:00 1901.1-1
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
1905.2-1
ბაციკაძე თამაზ
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
--- --- 3914
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов (STMA1R1) Лабораторная работа
---
6-14:00 --- --- --- 1990
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов 1 (SOPRMAT01) Лабораторная работа
1902.1-1
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
---
7-15:00 3916
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов (STMA1R1) Лабораторная работа
1906.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
--- 1904.2-1
ბაციკაძე თამაზ
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
1903.1-1
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
---
8-16:00 --- --- --- 1907.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
1990
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов 1 (SOPRMAT01) Практическая работа
---
9-17:00 --- --- --- 1917.2-1
წაქაძე ალექსანდრე
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლაბორატორიული
--- ---
10-18:00 151902.1-5
სოხაძე ვასილ
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-512
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1801
კიკვაძე თამარი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
1809
მესირიძე ირმა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 1813
რეხვიაშვილი ციცინო
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
4-12:00 --- 1909
მესირიძე ირმა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
--- 1815
ჯანჯღავა ნინო
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
---
5-13:00 1004
ფალავანდიშვილი მეგი
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 1803
გუგუნავა რუსუდან
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
1919
დგებუაძე თამარი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- 1807
რეხვიაშვილი ციცინო
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- 1919.2-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
9-17:00 1704, 1705, 1706, 1707, 1731, 1750, 1775, 151703.2-5
გილაური ნინო
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
--- --- 1702, 1703, 1708, 1751, 1770, 1765
გილაური ნინო
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-513
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1005, 113011
დგებუაძე თამარი
ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 1901, 151703.1-5, 151740.1-5
ოდიშელიძე ქეთევანი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
--- --- --- 1990
ბიჭიაშვილი გიორგი
Основания и фундаменты (FOUN0R1) Лекция
3-11:00 --- --- 113012
ცანავა ცირა
მათემატიკა 1.1 (MAT1103) პრაქტიკული
1990
ბიჭიაშვილი გიორგი
Основания и фундаменты (FOUN0R1) Практическая работа
4-12:00 --- 1001
ჯანჯღავა ნინო
ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
--- 1990
ბიჭიაშვილი გიორგი
Основания и фундаменты (FOUN0R1) Курсовая работа
5-13:00 1917
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
--- --- 1009
რეხვიაშვილი ციცინო
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- 1918
ბუჩუკური ციალა
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
--- 1007
ჯანჯღავა ნინო
ინგლისური ენა I (PENB107) პრაქტიკული
---
8-16:00 151880
არეშიძე ნინა
გრუნტების მექანიკა (GRMEQ01) ლექცია
--- --- 1914, 1915
ჭელიძე მანანა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-514
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1900, 1814, 1880
ცხვედიანი ირინე
გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
1790
გურეშიძე გინა
Деревянные и пластмасовые конструкции (WEPLCR1) Лекция
1790
მაისურაძე გიორგი
Проектирование зданий и сооружений из железобетонных конструкций (BWRCSR1) Лабораторная работа
---
3-11:00 1790
გურეშიძე გინა
Деревянные и пластмасовые конструкции (WEPLCR1) Лабораторная работа
1890
გურეშიძე გინა
Строительные конструкции (RBULC01) Лекция
1790
გურეშიძე გინა
Проектирование зданий и сооружений из железобетонных конструкций (BWRCSR1) Лекция
--- ---
4-12:00 --- 1890
გურეშიძე გინა
Строительные конструкции (RBULC01) Практическая работа
1901
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1790
გურეშიძე გინა
Проектирование зданий и сооружений из железобетонных конструкций (BWRCSR1) Курсовой проект
121931
მამარდაშვილი ალექსანდრა
შენობა-ნაგებობების საიმედოობა (SHNSAIM01) სემინარი
5-13:00 1790
გურეშიძე გინა
Деревянные и пластмасовые конструкции (WEPLCR1) Курсовой проект
--- 1801
ნაკვეთაური ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
--- 121921
მამარდაშვილი ალექსანდრა
შენობა-ნაგებობების საიმედოობა (SHNSAIM01) სემინარი
6-14:00 1811
დგებუაძე თამარი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 1815
ნაკვეთაური ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
121921-1
მამარდაშვილი ალექსანდრა
შენობა-ნაგებობების საიმედოობა (SHNSAIM01) სემინარი
8-16:00 --- --- 1010, 1098, 1080, 1701
გუგუნავა რუსუდან
რუსული 1 (LKIJ987TY) პრაქტიკული
1816
ნაკვეთაური ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-517
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1808
ფირყულაშვილი ლევან
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 1819
მარღიშვილი ირაკლი
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
3-11:00 1818
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
--- 1807
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- 1801
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
4-12:00 --- --- --- 1817
მარღიშვილი ირაკლი
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
5-13:00 --- --- 1814
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- 1813
ღარიბაშვილი ირმა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
6-14:00 --- --- --- 1818
მარღიშვილი ირაკლი
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
7-15:00 1802
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1803
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- 1800
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1811
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
8-16:00 1810
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
---
9-17:00 121961
ფიფია ლევან
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
121921-1
ფიფია ლევან
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
121911
ფიფია ლევან
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
122004
არუნაშვილი თამარ
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- 121921
ფიფია ლევან
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
--- 122003
არუნაშვილი თამარ
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- 122001
არუნაშვილი თამარ
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
--- --- 121943
ფიფია ლევან
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- 122002
არუნაშვილი თამარ
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
13-21:00 --- 122006
ფიფია ლევან
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-532
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1902, 1903
ჭელიძე მანანა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
--- --- 1805
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
121932
ირემაშვილი ინგა
ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) პრაქტიკული
3-11:00 1809
ფირყულაშვილი ლევან
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1890
ბაქანიძე შახი
Основы строительного производства (FBLPRR1) Лекция
1904, 1905, 1906, 1907
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
---
4-12:00 1790
ბაქანიძე შახი
Технология строительного производства (COPRTR1) Лекция
--- --- ---
5-13:00 --- --- 1808, 1809, 1810, 1811
ბაქანიძე შახი
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
--- 1010
სადუნიშვილი გურამი
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
121921-1
ირემაშვილი ინგა
ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) პრაქტიკული
6-14:00 1790
ბაქანიძე შახი
Технология строительного производства (COPRTR1) Практическая работа
1800, 1801, 1802, 1803
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
1890
ბაქანიძე შახი
Основы строительного производства (FBLPRR1) Семинар
1809
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
121921
ირემაშვილი ინგა
ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- 1907
კუპრეიშვილი შორენა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- 1907
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
--- 1804, 1805, 1806, 1807
მსხილაძე ნინო
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
---
9-17:00 --- --- 1816, 1817, 1818, 1819
წეროძე შოთა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
--- 121921-1
ფიფია ლევან
მონოლითური შენობა-ნაგებობათა აგების ტექნოლოგია (MBBCТ02) პრაქტიკული
---
10-18:00 122005, 122006, 122007
ბაქანიძე შახი
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) ლექცია
--- 121921, 121921-1, 121911, 121961
ბაქანიძე შახი
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) ლექცია
122007
ფიფია ლევან
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- 121921
ფიფია ლევან
მონოლითური შენობა-ნაგებობათა აგების ტექნოლოგია (MBBCТ02) პრაქტიკული
--- 121951, 121941, 121942, 121943
ქვარაია ირაკლი
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) ლექცია
121921, 121921-1, 121932
მსხილაძე ნინო
მონოლითური შენობა-ნაგებობათა აგების ტექნოლოგია (MBBCТ02) ლექცია
---
12-20:00 --- 121932
ფიფია ლევან
მონოლითური შენობა-ნაგებობათა აგების ტექნოლოგია (MBBCТ02) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- --- 121942
ფიფია ლევან
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-533
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 122005
მაისურაძე გიორგი
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
2-10:00 1907
ბერიძე ლიდა
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
1750, 1751, 1752
ახვლედიანი ალექსანდრე
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
1733
ფალავანდიშვილი მეგი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
1986
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (TEMECR7) ლექცია
--- 122006
მაისურაძე გიორგი
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
3-11:00 --- 1812, 1813, 1814, 1815
ხაჩიძე ნუგზარ
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
1900
ბერიძე ლიდა
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
1817
მაისურაძე გიორგი
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
4-12:00 --- 1800
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
1752
კუპატაძე თორნიკე
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
1902
ბერიძე ლიდა
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
5-13:00 --- 1800, 1801, 1802, 1803
ხმელიძე თამაზ
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
--- 1800
ხმელიძე თამაზ
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
6-14:00 --- --- 1808, 1809, 1810, 1811
ვერულაშვილი ფატიმა
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
1765, 1770, 1775
ახვლედიანი ალექსანდრე
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
--- 1750, 1751, 1752
ქრისტესიაშვილი ელინა
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
7-15:00 151901, 151902
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლექცია
--- 1812, 1813, 1814, 1815
გოგოლაძე ავთანდილ
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
--- 1804, 1805, 1806, 1807
ხმელიძე თამაზ
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
---
8-16:00 151901, 151902, 151960
მაძაღუა ზურაბ
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლექცია
1804
ხმელიძე თამაზ
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
1816, 1817, 1818, 1819
მაისურაძე გიორგი
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- --- 122007
მაისურაძე გიორგი
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
--- --- ---
10-18:00 121922
ხმელიძე თამაზ
შენობა-ნაგებობების ელემენტების გაძლიერება კომპოზიტების გამოყენებით (SHNKOMP01) პრაქტიკული
--- --- 1816, 1817, 1818, 1819
ჯანყარაშვილი დავით
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
121931, 121951, 121942, 121956, 121912, 121981, 121982
კვიციანი ტარიელ
ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (DGHE01) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- 122007
მაისურაძე გიორგი
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
122005
ფიფია ლევან
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
---
12-20:00 121922
ხმელიძე თამაზ
შენობა-ნაგებობების ელემენტების გაძლიერება კომპოზიტების გამოყენებით (SHNKOMP01) ლექცია
--- 122005
მაისურაძე გიორგი
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
122006
მაისურაძე გიორგი
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- 122005, 122006, 122007
მაისურაძე გიორგი
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-535
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1802
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
--- --- 1704
გაბუნია რუსუდანი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 1917
ბუჩუკური ციალა
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
1900
დგებუაძე თამარი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 1804
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
1000, 1001, 1002
მარგალიტაძე იუნონა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
121931, 121932, 121921, 121921-1
ირემაშვილი ინგა
ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) ლექცია
4-12:00 --- 1704, 1705, 1706, 1707
ქრისტესიაშვილი ელინა
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
--- 1700, 1701, 1702, 1703
ქრისტესიაშვილი ელინა
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
5-13:00 1802
კვანტალიანი გულვერი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
1808, 1809, 1810, 1811
ჯანყარაშვილი დავით
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
1708, 1745, 1746
ახვლედიანი ალექსანდრე
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
1812
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
1906
ბერიძე ლიდა
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
1700, 1701, 1702, 1703
ხაზალია კონსტანტინე
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
6-14:00 1916, 1917, 1918, 1919
ყირმელაშვილი გიორგი
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
1807
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
1912, 1913, 1914, 1915
ხაზალია კონსტანტინე
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
1708, 1730, 1731, 1732
კოხრეიძე ნინო
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
7-15:00 1007, 1006
მარგალიტაძე იუნონა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
--- 1909
ობგაძე თამაზ
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
1750, 1751, 1752
ნაცვლიშვილი მარინა
წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საექსპლუატაციო პროცესების მოდელირება მართვა და ლოგისტიკა (RWSLO01) ლექცია
1817
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
1750, 1751, 1752
კოხრეიძე ნინო
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
8-16:00 1004, 1005, 1003
შავლაყაძე ნუგზარ
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
--- --- 1006, 1007
გაჩეჩილაძე როლანდ
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
---
9-17:00 1008, 1009, 1010
მარგალიტაძე იუნონა
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
132001
კვიციანი ტარიელ
მყარი დეფორმადი სხეულის მექანიკა (MAS38801G1-L) ლექცია
1813
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
121921
კვიციანი ტარიელ
ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (DGHE01) პრაქტიკული
121932, 121961, 121912, 121981, 121982
კვიციანი ტარიელ
ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (DGHE01) ლექცია
---
10-18:00 1800, 1801, 1802, 1803
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- 121921, 121921-1, 121931, 121951, 121942, 121956
კვიციანი ტარიელ
ფერდოს მდგრადობა და დაცვითი საინჟინრო ღონისძიებები (DGHE01) ლექცია
132001
კვიციანი ტარიელ
მყარი დეფორმადი სხეულის მექანიკა (MAS38801G1-L) ლექცია.
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-544
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 4930
ფაჩულია ვაჟა
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) პრაქტიკული
1909
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- 1805
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
--- 1806
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
1807
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
---
3-11:00 1814
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
--- ---
4-12:00 1986
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (TEMECR7) პრაქტიკული
4930, 4930ა
ფაჩულია ვაჟა
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლექცია
1816
ტაბატაძე ანა
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
--- 1905, 1907
დგებუაძე თამარი
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
5-13:00 3914
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов (STMA1R1) Лекция
--- 1815
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
---
6-14:00 1819
ტაბატაძე ანა
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
--- 1803
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
1812
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) საკურსო
7-15:00 --- 1919
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
---
8-16:00 1915
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
--- 1990
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов 1 (SOPRMAT01) Лекция
--- --- ---
9-17:00 --- 151946
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Strenght of Materials (EET7301E2) Practical Work
--- --- 151946
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Strenght of Materials (EET7301E2) Lecture
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-548
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151946
ბაღათურია გიორგი
Theoretical mechanics (dinamics) (TEODIN01) Practical Work
--- 1904, 1905, 1906, 1907
ბაციკაძე თამაზ
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
---
2-10:00 --- 1912
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1905
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1000, 1001, 1002
კვინტრაძე ვახტანგ
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
---
3-11:00 1906
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1913
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
151946
ბაღათურია გიორგი
Theoretical mechanics (dinamics) (TEODIN01) Lecture
1908, 1909, 1910, 1911
ობგაძე თამაზ
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
1010.1-1
ნოზაძე ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- 151880
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
--- --- 1906
ჭელიძე მანანა
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
5-13:00 --- 1904
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1916, 1917, 1918, 1919
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
151880
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
1000
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
6-14:00 1803
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) პრაქტიკული
1903
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 151981
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1008, 1009, 1010
ჟღენტი მაია
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლექცია
1980
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
--- 151901, 151902, 151960
ჯიქიძე ლევან
გამოყენებითი მექანიკა. (APPLM01.) ლექცია
---
8-16:00 1908, 1909, 1910, 1911
სოხაძე ვასილ
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
--- --- --- 1003
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
9-17:00 1908, 1909, 1910, 1911
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
--- --- --- 1008, 1009, 1010
სადუნიშვილი გურამი
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
10-18:00 1912, 1913, 1914, 1915
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-549
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151907
გორგიძე დავით
Прикладная механика (PRIKMEX01) Лекция
--- 1916
ბუჩუკური ციალა
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
1908, 1909, 1910, 1911
გიორგობიანი ოთარ
სამშენებლო საქმის შესავალი (AAC83201G1-LS) ლექცია
---
2-10:00 1914
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1812
ღარიბაშვილი ირმა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- --- 1900, 1901, 1902, 1903
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
3-11:00 --- --- 151880
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
--- ---
4-12:00 1912, 1913, 1914, 1915
წაქაძე ალექსანდრე
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
--- --- --- --- 1098
შავლაყაძე ნუგზარ
კალკულუსი T1 (MAS19208G1-LP) ლექცია
5-13:00 1980
შავლაყაძე ნუგზარ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
--- --- --- ---
6-14:00 1918
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
4930ა
ფაჩულია ვაჟა
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) პრაქტიკული
--- --- 151941
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1002
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
7-15:00 1908
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
--- 1911
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1902
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
151940
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
8-16:00 151940, 151980, 151981, 151941
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
1900
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1916, 1917, 1918, 1919
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა 1 (STMA101) ლექცია
--- 1812, 1813, 1814, 1815
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა 2 (SAMMEQ01) ლექცია
1816, 1817, 1818, 1819
შიშინაშვილი მანუჩარ
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) ლექცია
9-17:00 151980
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
--- 1990
გორგიძე დავით
Теоретическая механика (динамика) (MAS38301R1-LPB) Лекция
--- ---
10-18:00 --- 122005, 122006, 122007, 252004
გოცირიძე რუსუდანი
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) (BCME007) პრაქტიკული
1990
გორგიძე დავით
Теоретическая механика (динамика) (MAS38301R1-LPB) Практическая работа
--- --- ---
11-19:00 --- --- 122002, 122003, 122004
გოცირიძე რუსუდანი
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) (BCME007) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-521
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1701, 1708, 1730, 1732
გურგენიძე ნონა
გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1806
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- --- ---
4-12:00 1805
ჯანჯღავა ნინო
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
1813
ვერულაშვილი ფატიმა
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
--- ---
5-13:00 --- --- 1809
ვერულაშვილი ფატიმა
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
1812
ვერულაშვილი ფატიმა
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
---
6-14:00 --- --- --- 1808
ვერულაშვილი ფატიმა
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
---
7-15:00 --- 1805
ქორქია ქეთევან
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
1700
ბალანჩივაძე ლია
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) პრაქტიკული
--- 1700, 1701, 1702
ბალანჩივაძე ლია
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) ლექცია
---
8-16:00 --- --- 1700
ბალანჩივაძე ლია
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) საკურსო
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- 1780
ბალანჩივაძე ლია
შენობა-ნაგებობები რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენებით (SNRKKG01) ლექცია
121931
ბალანჩივაძე ლია
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) ლექცია
---
10-18:00 --- --- 121931
ბალანჩივაძე ლია
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) საკურსო
121961
ბალანჩივაძე ლია
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) ლექცია
121932
ბალანჩივაძე ლია
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) ლექცია
---
11-19:00 --- --- 121932
ბალანჩივაძე ლია
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) საკურსო
121961
ბალანჩივაძე ლია
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) საკურსო
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-526
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 1801.2-1
იაშვილი კონსტანტინე
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- ---
4-12:00 --- 1701
მუხიგულიშვილი მიხეილი
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) პრაქტიკული
--- 1800.1-1
ქორქია ქეთევან
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- ---
5-13:00 1814
მახარობლიძე კახა
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
--- --- --- 1816.2-1
დუმბაძე მარიამი
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
---
6-14:00 --- 1814.1-1
ნაკვეთაური ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- მეძმარიაშვილი ელგუჯა
სამხედრო ტერმინოლოგია (SAMTEQ01) ლექცია
1701
მუხიგულიშვილი მიხეილი
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) საკურსო
7-15:00 --- 1813.2-1
მახარობლიძე კახა
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
8-16:00 --- 1812.2-1
მახარობლიძე კახა
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- 1806.1-1
დუმბაძე მარიამი
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
---
9-17:00 --- 121931
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
ტრანსფორმირებადი ნაგებობები (TRNA01) ლექცია
--- 1815.2-1
დუმბაძე მარიამი
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- ---
10-18:00 --- 121931
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
ტრანსფორმირებადი ნაგებობები (TRNA01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 121932
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
ტრანსფორმირებადი ნაგებობები (TRNA01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
13-21:00 --- 121932
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
ტრანსფორმირებადი ნაგებობები (TRNA01) ლექცია
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-527
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1803.2-1
იაშვილი კონსტანტინე
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- 121911, 121912
მელქაძე თეიმურაზ
საგანგებო სიტუაციების მართვა და უსაფრთხოება (SAGSIMU01) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- 1809.1-1
ნაკვეთაური ნინო
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
1703
ხაზარაძე ომარი
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) საკურსო
--- 121911, 121912
მელქაძე თეიმურაზ
საგანგებო სიტუაციების მართვა და უსაფრთხოება (SAGSIMU01) ლექცია
3-11:00 --- --- --- 1703
ხაზარაძე ომარი
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) პრაქტიკული
--- 121922
მელქაძე თეიმურაზ
საგანგებო სიტუაციების მართვა და უსაფრთხოება (SAGSIMU01) ლექცია
4-12:00 --- 1803
იაშვილი კონსტანტინე
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
--- --- 1810
დუმბაძე მარიამი
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
121922
მელქაძე თეიმურაზ
საგანგებო სიტუაციების მართვა და უსაფრთხოება (SAGSIMU01) პრაქტიკული
5-13:00 --- 1807.2-1
იაშვილი კონსტანტინე
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
1700
სურგულაძე ბიჭიკო
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) პრაქტიკული
1805.1-1
ქორქია ქეთევან
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
1703, 1704
ხაზარაძე ომარი
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) ლექცია
1818
მელქაძე თეიმურაზ
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
6-14:00 --- 1804.2-1
იაშვილი კონსტანტინე
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
1700
სურგულაძე ბიჭიკო
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) საკურსო
1806
დუმბაძე მარიამი
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
1704
ხაზარაძე ომარი
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- 1802
იაშვილი კონსტანტინე
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
1702
სურგულაძე ბიჭიკო
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) პრაქტიკული
1802.1-1
ქორქია ქეთევან
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- ---
8-16:00 --- --- --- 1819
ჭანტურია მაია
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
1704
ხაზარაძე ომარი
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) საკურსო
---
9-17:00 --- 1701
სურგულაძე ბიჭიკო
ლითონის შენობა-ნაგებობები (AAC36201G2-LPK) პრაქტიკული
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 121921-1
ესაძე სერგო
სეისმომედეგი მშენებლობა და ექსპლუატაცია (SEIMSEQ01) პრაქტიკული
121961
ესაძე სერგო
სეისმომედეგი მშენებლობა და ექსპლუატაცია (SEIMSEQ01) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 121921
ესაძე სერგო
სეისმომედეგი მშენებლობა და ექსპლუატაცია (SEIMSEQ01) პრაქტიკული
121931
ესაძე სერგო
სეისმომედეგი მშენებლობა და ექსპლუატაცია (SEIMSEQ01) პრაქტიკული
121931
ესაძე სერგო
სეისმომედეგი მშენებლობა და ექსპლუატაცია (SEIMSEQ01) ლექცია
121961
ესაძე სერგო
სეისმომედეგი მშენებლობა და ექსპლუატაცია (SEIMSEQ01) ლექცია
--- ---
13-21:00 121921, 121921-1
ესაძე სერგო
სეისმომედეგი მშენებლობა და ექსპლუატაცია (SEIMSEQ01) ლექცია
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-529
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1811.2-1
ჭანტურია მაია
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- 1790
სანიკიძე მამუკა
Металлические конструкции (TBBM1R1) Лабораторная работа
--- ---
2-10:00 --- 1808.2-1
მეძმარიაშვილი გიორგი
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
1703, 1704
კახიანი ლია
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (RKDAPR01) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 --- 1780
მუხიგულიშვილი მიხეილი
შენობა-ნაგებობები რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენებით (SNRKKG01) საკურსო
--- --- 1817.2-1
მეძმარიაშვილი გიორგი
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
---
4-12:00 --- --- 1704
კახიანი ლია
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (RKDAPR01) საკურსო
1703
კახიანი ლია
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (RKDAPR01) საკურსო
1702
ცაკიაშვილი ალექსი
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) საკურსო
1780
მუხიგულიშვილი მიხეილი
შენობა-ნაგებობები რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენებით (SNRKKG01) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- 1703
კახიანი ლია
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (RKDAPR01) პრაქტიკული
1818.1-1
ცაკიაშვილი ალექსი
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
121961, 121912, 121941, 121951
ავალიშვილი ლამარა
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
6-14:00 მეძმარიაშვილი ელგუჯა
სამშენებლო ხელოვნების კურსი სამხედროებისათვის (SAMXELk01) ლექცია
1819.2-1
მეძმარიაშვილი გიორგი
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- 1704
კახიანი ლია
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობების დაპროექტება (RKDAPR01) პრაქტიკული
1702
ცაკიაშვილი ალექსი
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) პრაქტიკული
---
7-15:00 1807
ჭანტურია მაია
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
--- --- --- 122001
ავალიშვილი ლამარა
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- 1810.2-1
მეძმარიაშვილი გიორგი
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) ლაბორატორიული
--- ---
9-17:00 122004
ავალიშვილი ლამარა
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
--- 121922, 121942, 121943, 121956
ავალიშვილი ლამარა
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
1811
ჭანტურია მაია
ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები (AAC36401G2-LBK) საკურსო
--- ---
10-18:00 122002
ავალიშვილი ლამარა
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
121961, 121912, 121941, 121951
ავალიშვილი ლამარა
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
122004
ავალიშვილი ლამარა
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
--- 122003
ავალიშვილი ლამარა
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
---
11-19:00 122001, 122002, 122003, 122004
ავალიშვილი ლამარა
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) ლექცია
122002
ავალიშვილი ლამარა
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
--- 121931
ჭანტურია მაია
შენობა-ნაგებობების საიმედოობა (SHNSAIM01) ლექცია
--- ---
12-20:00 122003
ავალიშვილი ლამარა
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
122001
ავალიშვილი ლამარა
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
--- 121921, 121921-1
ჭანტურია მაია
შენობა-ნაგებობების საიმედოობა (SHNSAIM01) ლექცია
121922, 121961, 121912, 121951, 121942, 121943, 121956, 121941
ავალიშვილი ლამარა
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) ლექცია
---
13-21:00 --- --- --- --- 121922, 121942, 121943, 121956
ავალიშვილი ლამარა
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-501
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1918
კაპანაძე ზურაბ
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
--- 1916
მაღრაძე თინათინი
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- --- 1917
კაპანაძე ზურაბ
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
---
4-12:00 1906
თოდუა მიხეილ
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
1919
თოდუა მიხეილ
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
1904
თოდუა მიხეილ
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
1905
თოდუა მიხეილ
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- 1907
თოდუა მიხეილ
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 1912
მაღრაძე თინათინი
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
1913
მაღრაძე თინათინი
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
1914
მაღრაძე თინათინი
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 1915
მაღრაძე თინათინი
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
--- კუბლაშვილი მურმან
რიცხვითი ანალიზი მშენებლობაში (RICANM01) ლექცია
--- --- 122003
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 121951
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
122002
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- 121942
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
122005
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
---
11-19:00 121983
კაპანაძე ზურაბ
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
12-20:00 121982
კაპანაძე ზურაბ
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
--- --- 121956
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-502
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 122007
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- 1086.1-1
გორჯოლაძე ხატია
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
1990
ჭანკოტაძე ვახტანგი
Инженерная компьютерная графика (INJKOGR01) Практическая работа
1909
ფილფანი ნინო
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
122004
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- 1901
ჭანკოტაძე ვახტანგი
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
--- 1086
კუბლაშვილი მირიან
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- 1908
ფილფანი ნინო
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
1903
მაღრაძე თინათინი
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
--- 121912
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- კუბლაშვილი მურმან
რიცხვითი ანალიზი მშენებლობაში (RICANM01) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 1007
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
1902
ჭანკოტაძე ვახტანგი
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
--- --- --- 121941
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
7-15:00 1911
ფილფანი ნინო
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
1900
ჭანკოტაძე ვახტანგი
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 122001
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 121981
კაპანაძე ზურაბ
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 122006
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
121911
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-601
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-603
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 052007-4
ყავრელიშვილი მარიამ
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (INTCO07-LS) პრაქტიკული
--- 052007-4
ყავრელიშვილი მარიამ
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (INTCO07-LS) პრაქტიკული.
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 1010
კვაჭაძე თამარ
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-602
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 1008
კვაჭაძე თამარ
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- --- 1005
ჭანკოტაძე ვახტანგი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
1910
ფილფანი ნინო
საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა (SAINKOMGR01) პრაქტიკული
121941, 121911, 121942, 121951, 121912, 122005, 122006, 122007
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) ლექცია
4-12:00 --- --- --- 1002
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- 1090
ჭანკოტაძე ვახტანგი
Основы программирования (PRFUNR8) Лекция
--- 1001
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
122001, 122002, 122003, 122004, 121956, 121981, 121982, 121983
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები მშენებლობაში (SPKOPRM01) ლექცია
6-14:00 --- 1009
კვაჭაძე თამარ
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
1006
ჭანკოტაძე ვახტანგი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 1090
ჭანკოტაძე ვახტანგი
Основы программирования (PRFUNR8) Практическая работа
--- --- --- 1003
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- 1000
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- 1004
ჭანკოტაძე ვახტანგი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-604
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1916.2-1
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1990
გორგიძე დავით
Теоретическая механика (динамика) (MAS38301R1-LPB) Лабораторная работа
--- --- ---
2-10:00 3914
გორგიძე დავით
Теоретическая механика (TEOMEQ01) Лабораторная работа
151981.2-5
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1906.2-1
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- 151940.1-5
შალიტაური გიორგი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
---
3-11:00 151907
გორგიძე დავით
Прикладная механика (PRIKMEX01) Лабораторная работа
--- 1907.2-1
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1912.2-1
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1901.2-1
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
---
4-12:00 151960.1-5
ქვარცხავა ლიანა
გამოყენებითი მექანიკა. (APPLM01.) ლაბორატორიული
151901.1-5
ქვარცხავა ლიანა
გამოყენებითი მექანიკა. (APPLM01.) ლაბორატორიული
1905.2-1
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
3916
გორგიძე დავით
Теоретическая механика (TEOMEQ01) Лабораторная работа
1902.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
---
5-13:00 1900.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1914.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1911.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1908.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- ---
6-14:00 1913.2-1
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1915.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
151941.1-5
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
151980.2-5
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- ---
7-15:00 1919.1-1
შალიტაური გიორგი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1916
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1903.2-1
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- ---
8-16:00 1918.2-1
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1909.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1910.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1904.2-1
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- ---
9-17:00 --- 1917.2-1
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- 151902.2-5
ჯიქიძე ლევან
გამოყენებითი მექანიკა. (APPLM01.) ლაბორატორიული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-673
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1816
შიშინაშვილი მანუჩარ
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
--- 1813
კუპატაძე ნატალია
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 1745
კვანტალიანი გულვერი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 151880
რურუა ნუგზარ
რკინიგზის ლიანდაგი (RAILW01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 1811
კუპატაძე ნატალია
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
151880
რურუა ნუგზარ
რკინიგზის ლიანდაგი (RAILW01) საკურსო
--- 1803
კვანტალიანი გულვერი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
151780
ირემაშვილი ხვიჩა
რკინიგზის მშენებლობის ორგანიზაცია (AAC33205G2) ლექცია
1815
კუპატაძე ნატალია
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
5-13:00 --- 151780
ირემაშვილი ხვიჩა
რკინიგზის მშენებლობის ორგანიზაცია (AAC33205G2) პრაქტიკული
6-14:00 --- 151880
რურუა ნუგზარ
რკინიგზის ლიანდაგი (RAILW01) ლექცია
151880
კვანტალიანი გულვერი
სატრანსპორტო საგზაო ნაგებობის დაპროექტების საფუძვლები (SASANADAS05) ლექცია
1819
შიშინაშვილი მანუჩარ
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
1809
კუპატაძე ნატალია
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
121983, 121981
მოისწრაფიშვილი მანანა
საგზაო საინვესტიციო პროექტების მართვა (AAC49401G2) ლექცია
7-15:00 151880
კვანტალიანი გულვერი
სატრანსპორტო საგზაო ნაგებობის დაპროექტების საფუძვლები (SASANADAS05) პრაქტიკული
--- 151780
ირემაშვილი ხვიჩა
რკინიგზის მშენებლობის ორგანიზაცია (AAC33205G2) საკურსო
8-16:00 1746
კვანტალიანი გულვერი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
1814
კუპატაძე ნატალია
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
1800
კვანტალიანი გულვერი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
--- 1808
კუპატაძე ნატალია
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
151780
მოისწრაფიშვილი მანანა
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საფუძვლები სატრანსპორტო ინჟინერიაში (EET93805G2-LS) ლექცია
9-17:00 --- 151780
მოისწრაფიშვილი მანანა
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საფუძვლები სატრანსპორტო ინჟინერიაში (EET93805G2-LS) პრაქტიკული
10-18:00 --- 121983, 121981
მოისწრაფიშვილი მანანა
საგზაო საინვესტიციო პროექტების მართვა (AAC49401G2) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 121983
მოისწრაფიშვილი მანანა
ინოვაციური ტექნოლოგიები საგზაო მშენებლობაში (AAC49401G2-LS) ლექცია
121983
მოისწრაფიშვილი მანანა
ინოვაციური ტექნოლოგიები საგზაო მშენებლობაში (AAC49401G2-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-674
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 121981
რურუა ნუგზარ
რკინიგზის ლიანდაგის მდგომარეობის კონტროლი,ანალიზი და შეფასება (AAC499001G2-LP) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- 121981
რურუა ნუგზარ
რკინიგზის ლიანდაგის მდგომარეობის კონტროლი,ანალიზი და შეფასება (AAC499001G2-LP) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-676
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1805
მაისურაძე ბორისი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 151880
კორგანოვი ალექსანდრე
მცირე ხელოვნური ნაგებობები (AAC32005G2-LP) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- --- 1806
მაისურაძე ბორისი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
--- 151780
კორგანოვი ალექსანდრე
ხიდების მოვლა-შენახვა (AC33705G2) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- 1804
მაისურაძე ბორისი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- --- 151880
კობახიძე კახაბერი
მცირე ხელოვნური ნაგებობები (AAC32005G2-LP) ლექცია
--- 151780
დათუკიშვილი გივი
ხიდების მოვლა-შენახვა (AC33705G2) ლექცია
7-15:00 --- --- --- --- 251964
კორგანოვი ალექსანდრე
ფოლადის ხიდების გაანგარიშება (AAC04205G1) პრაქტიკული
8-16:00 --- 1807
მაისურაძე ბორისი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები (AAC48201G2-LS) პრაქტიკული
--- 151780
კობახიძე კახაბერი
გვირაბების მოვლა-შენახვა (AAC33905G2) ლექცია
--- 251964
დათუკიშვილი გივი
ხიდების რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია (AAC04105G1) ლექცია
9-17:00 --- --- 251964
კობახიძე კახაბერი
სეისმომედეგი ხიდები(არჩევითი) (ASEBR01) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- 121982
მაისურაძე ბორისი
ხიდების რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია (AAC04105G1) ლექცია
--- 251964
კობახიძე კახაბერი
ფოლადის ხიდების გაანგარიშება (AAC04205G1) ლექცია
121983
პაპუაშვილი თენგიზ
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების რეაბილიტაციის მეთოდები და ტექნოლოგია (AAC49601G2-LP) ლექცია
---
11-19:00 251964
დათუკიშვილი გივი
საგზაო ხელოვნური ნაგებობების გაანგარიშების მეთოდები (AAC04005G1) ლექცია
--- --- 251964
კობახიძე კახაბერი
სეისმომედეგი ხიდები(არჩევითი) (ASEBR01) ლექცია
121983
პაპუაშვილი თენგიზ
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების რეაბილიტაციის მეთოდები და ტექნოლოგია (AAC49601G2-LP) პრაქტიკული
---
12-20:00 251964
დათუკიშვილი გივი
საგზაო ხელოვნური ნაგებობების გაანგარიშების მეთოდები (AAC04005G1) პრაქტიკული
121982
მაისურაძე ბორისი
ხიდების რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია (AAC04105G1) პრაქტიკული
--- 251964
დათუკიშვილი გივი
ხიდების რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია (AAC04105G1) პრაქტიკული
---
13-21:00 252060, 252064, 252065
დათუკიშვილი გივი
სისტემური მიდგომის საფუძვლები ხელოვნური ნაგებობების დაპროექტებისადმი (AAC34405G2) ლექცია
--- 252060, 252064, 252065
დათუკიშვილი გივი
სისტემური მიდგომის საფუძვლები ხელოვნური ნაგებობების დაპროექტებისადმი (AAC34405G2) პრაქტიკული
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-678 (კომპ.კლასი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-681
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 252060, 252064, 252065
მოისწრაფიშვილი მანანა
საინჟინრო კვლევის საფუძვლები (FUENR05GA1-LP) ლექცია
3-11:00 --- --- --- --- --- 252060, 252064, 252065
მოისწრაფიშვილი მანანა
პროექტის მენეჯმენტი საგზაო ინჟინერიაში (BUA79805G1) ლექცია
4-12:00 --- --- --- --- --- 252060, 252064, 252065
მოისწრაფიშვილი მანანა
საინჟინრო კვლევის საფუძვლები (FUENR05GA1-LP) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 151780
მექანარიშვილი თეიმურაზი
საავტომობილო გზების მოვლა შენახვა (SAGMSH01) ლექცია
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 152080
ირემაშვილი ხვიჩა
ტრანსპორტის ინჟინერიის საფუძვლები (ET93705G2) ლექცია
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 252060, 252064, 252065
მოისწრაფიშვილი მანანა
პროექტის მენეჯმენტი საგზაო ინჟინერიაში (BUA79805G1) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-561
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151993, 151760, 151780
ყორანაშვილი ირინე
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
151992
სვანიძე მაყვალა
სამეწარმეო ფირმის ეკონომიკა (SAFIEK05) სემინარი
--- --- --- ---
2-10:00 151970, 151706, 151793, 151791.1-5, 151902
ყორანაშვილი ირინე
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
151991
წულაია ანა
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი საწარმოში (ADRMSAW05) სემინარი
151846
გრატიაშვილი გიორგი
Mechanical Vibrations (EET75405E2) Lecture
---
3-11:00 151892
შანიძე ჯონი
საერთაშორისო მენეჯმენტი (INTMN-LS) სემინარი
--- ---
4-12:00 151793
ფრანგიშვილი ინგა
საგადასახადო საქმე (SAGSA05) პრაქტიკული
151792
გიგაური ინგა
საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობები (BEFEC01-LS) ლექცია
151846
გრატიაშვილი გიორგი
Mechanical Vibrations (EET75405E2) Practical Work
152080
ირემაშვილი ხვიჩა
ტრანსპორტის ინჟინერიის საფუძვლები (ET93705G2) პრაქტიკული
5-13:00 151706
ხმიადაშვილი ჯემალ
Дорожно-транспортные происшествия (MVTAT05GAI-LP) Практическая работа
151892
წულაია ანა
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) სემინარი
151993
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მაკროეკონომიკის საფუძვლები (SOS12505G1) სემინარი
151794
თედეევი იულია
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) პრაქტიკული
6-14:00 151794
წიკლაური-შენგელია ჟუჟუნა
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია (BIORG05) სემინარი
151706
ხმიადაშვილი ჯემალ
Коммерческая деятельность на транспорте (EET93305R2-LSK) Практическая работа
151704
ზურიკაშვილი მიხეილ
საერთაშორისო სატრანსპორტო ორგანიზაციები (INTOR05) პრაქტიკული
---
7-15:00 151992.1-5, 151770.1-5, 151901.2-5
ყორანაშვილი ირინე
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
151703
ველიჯანაშვილი რევაზ
საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევები (MVTAT05GAI-RLP) პრაქტიკული
151780
კუპატაძე თორნიკე
მეტროპოლიტენის მშენებლობის ისტორია (EET98905G1-LS) ლექცია
151792
მოისწრაფიშვილი მზია
მმართველობითი აღრიცხვა (MMAAG05) სემინარი
151746
ღვინიაშვილი ზვიად
Use LabView in Mechanical Engineering (EET76305E2) Laboratory
8-16:00 151794
ლომიძე მარინე
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) ლექცია
--- --- 151703
ჯაჯანიძე ვალერი
ავტომობილების დიაგნოსტიკა და ტექნიკური მომსახურება (ADTEM05) ლექცია
9-17:00 151706
ქართველიშვილი ვასილი
Основы сухопутных пассажирских перевозок (EET95405R1-LP) პრაქტიკული
--- 2520112
ბოჭოიძე ლელა
აზროვნების ეკონიმიკური წესი (AZREKW05) ლექცია
151802
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) საკურსო
10-18:00 251946
ველიჯანაშვილი რევაზ
საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ავტო-ტექნიკური და ტრასოლოგიური ექსპერტიზა (MVTRA05) პრაქტიკული
--- --- 251946
ლეკიაშვილი ვარლამი
ავტომობილის პროფილაქტიკური ოპერაციების სისტემა (APRANS05) ლექცია
--- ---
11-19:00 251965
ნადირაშვილი პეტრე
საავტომობილო გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზაცია (AAC37405G1-LP) ლექცია
--- 2519112
ბოჭოიძე ლელა
ახალი ტექნიკის ეკონომიკური ეფექტიანობა ტრანსპორტზე (NTECE05GA2-LS) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 251965
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
საავტომობილო მაგისტრალები (MROH101) პრაქტიკული
--- 251904
ბოგველიშვილი ვახტანგ
ტრანსპორტის ზემოქმედება გარემოსა და საზოგადოებაზე (EET97105G2) ლექცია
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-564
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 151840
ჩხაიძე თენგიზ
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (MELTM05) პრაქტიკული
--- 151746
ღვინიაშვილი ზვიად
Use LabView in Mechanical Engineering (EET76305E2) Laboratory
152094, 152095
რატიანი ნანა
ინგლისური A1.1 (LKI895PR) პრაქტიკული
---
3-11:00 152020
ბოჭორიშვილი ირინე
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული.
151780
კუპატაძე ნატალია
სალიანდაგო მეურნეობა (AAC33805G2-LPK) პრაქტიკული
152093
რუხაძე თამარი
სამეწარმეო ბიზნესის საფუძვლები (SABSAF05) სემინარი
151746
ღვინიაშვილი ზვიად
Fundamentals of Electrohydraulics and Electropneumatics (EET76205E2) Lecture
4-12:00 151870
ჩხაიძე თენგიზ
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (MELTM05) ლექცია
151703
ველიჯანაშვილი რევაზ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული
151790
ზუბიაშვილი მარიამ
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია (BIORG05) სემინარი
5-13:00 --- 151840
ამყოლაძე ხათუნა
ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (HPD0005) ლექცია
151992
ღურწკაია ფიქრია
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
152040.2-5
მუმლაძე ნუნუ
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- 151701, 151702
ბუბუტეიშვილი ლევან
სახმელეთო სამგზავრო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) ლექცია
152020
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
---
7-15:00 151920.2-5
ბოჭორიშვილი ირინე
გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
151992.2-5, 151993.1-5, 151991.1-5
ფალავანდიშვილი მაია
გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
--- --- 152070.4-5, 152080.4-5, 152090.4-5
ოდიშელიძე ქეთევანი
ინგლისური A1.1 (LKI895PR) პრაქტიკული
8-16:00 151920.2-5
პროცივა კატია L84HXM00T
გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული.
--- --- ---
9-17:00 --- 352003
ტყეშელაშვილი გოდერძი
ტრანსპორტის და მრეწველობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის აქტუალური პრობლემები (BUA78905G1-LS) სემინარი
--- ---
10-18:00 --- 251965
ნადირაშვილი პეტრე
საავტომობილო გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზაცია (AAC37405G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 251965
ბურდულაძე ალექსი
საავტომობილო გზები რთულ ბუნებრივ პირობებში (AAC05505G1) ლექცია
--- 252046, 252058, 252060
გოცირიძე რუსუდანი
საქმიანი კომუნიკაცია (BUSCM08) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 2520112
ჯაფარიძე დავით
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) სემინარი
352001
ლეკიაშვილი ვარლამი
ტრანსპორტის დარგის კვლევის მეთოდები (TRDARKV05) ლექცია
252046, 252058, 252060
გოცირიძე რუსუდანი
საქმიანი კომუნიკაცია (BUSCM08) პრაქტიკული
--- 252046, 252058
თოფურია ნინო
სატრანსპორტო საწარმოო ლოგისტიკური სისტემები (DGHSF05) ლექცია
---
13-21:00 --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-565
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151991
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მაკროეკონომიკის საფუძვლები (SOS12505G1) სემინარი
--- --- ---
2-10:00 151706
ბოგველიშვილი ზურაბ
Технические средства организации движения сухопутного транспорта (EET93205R2-LS) Практическая работа
--- 052009sab-5
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (ინგლისური) (ENLPR- 07LP) პრაქტიკული
151993
სვანიძე მაყვალა
სამეწარმეო ფირმის ეკონომიკა (SAFIEK05) სემინარი
151792
ზუბიაშვილი მარიამ
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია (BIORG05) სემინარი
3-11:00 151702
ბუბუტეიშვილი ლევან
სახმელეთო სამგზავრო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული
152046
ნადარაია ლილი
Fundamentals of information technologies (EET74705E2) Lecture
---
4-12:00 151780
მექანარიშვილი თეიმურაზი
საავტომობილო გზების მოვლა შენახვა (SAGMSH01) საკურსო
151992
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მაკროეკონომიკის საფუძვლები (SOS12505G1) სემინარი
--- --- 151746
ღვინიაშვილი ზვიად
Manufacturing Engineering 2 (EET76005E2) Practical Work
5-13:00 151702
ბუბუტეიშვილი ლევან
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული
151701
ბუბუტეიშვილი ლევან
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული
151703
ზურიკაშვილი მიხეილ
საერთაშორისო სატრანსპორტო ორგანიზაციები (INTOR05) პრაქტიკული
6-14:00 151993
სვანიძე მაყვალა
სამეწარმეო ფირმის ეკონომიკა (SAFIEK05) საკურსო
--- 052008-4
ცხოვრებაშვილი ნადია
უცხო ენა (ინგლისური) (ENLPR- 07LP) პრაქტიკული.
151792
მაისურაძე გიორგი
პროექტის მენეჯმენტი (PRM0007-LP) სემინარი
151793
მაისურაძე გიორგი
პროექტის მენეჯმენტი (PRM0007-LP) სემინარი
---
7-15:00 151791
მაისურაძე გიორგი
პროექტის მენეჯმენტი (PRM0007-LP) სემინარი
152094
დიდიშვილი ნინო
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) სემინარი
151940.1-5, 151701.1-5, 151702.1-5, 151704.1-5, 151941.2-5
ყორანაშვილი ირინე
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
8-16:00 151790
ჯაფარიძე დავით
დარგობრივი ბიზნესის საფუძვლები (BUA45605G1-LS) სემინარი
--- 151991, 151790.1-5, 151792.1-5
ყორანაშვილი ირინე
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
9-17:00 151794
ლომიძე მარინე
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) პრაქტიკული
251904
ბუთხუზი ნათია
ტრანსპორტის ზემოქმედება გარემოსა და საზოგადოებაზე (EET97105G2) პრაქტიკული
--- 352003
ტყეშელაშვილი გოდერძი
ტრანსპორტის და მრეწველობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის აქტუალური პრობლემები (BUA78905G1-LS) სემინარი
10-18:00 --- 252004
გორშკოვი თეიმურაზი
საქალაქო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი (TRS13005G1) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-566
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 151892
დუმბაძე ნოდარ
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) სემინარი
--- ---
2-10:00 --- 151893
დარსაველიძე ნინო
სამრეწველო მარკეტინგი (SAMMAR07) სემინარი
--- 152046
კაპანაძე ქეთევანი
General Physics A (GENPH05) Lecture
---
3-11:00 151703, 151704
ველიჯანაშვილი რევაზ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) ლექცია
151880
კუპატაძე ნატალია
რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) პრაქტიკული
151846
მოსაშვილი ია
Programmable Logical Controllers (ICT32408E2) Lecture
151960
ივანიძე დიანა
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- 151780
კუპატაძე ნატალია
სალიანდაგო მეურნეობა (AAC33805G2-LPK) საკურსო
151720
შენგელია ზურაბ
საავიაციო ტექნიკა და საავიაციო სატვირთო გადაზიდვები (TRS12905D1) პრაქტიკული
---
5-13:00 152092, 152093
რატიანი ნანა
ინგლისური A1.1 (LKI895PR) პრაქტიკული
--- 151792
გიგაური ინგა
საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობები (BEFEC01-LS) სემინარი
152060
ნიკვაშვილი ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- 151720
შენგელია ზურაბ
საავიაციო ტექნიკა და საავიაციო სატვირთო გადაზიდვები (TRS12905D1) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 151820.1-5
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა ლოგისტებისათვის 1 (GERL 105) პრაქტიკული
151793
მოისწრაფიშვილი მზია
მმართველობითი აღრიცხვა (MMAAG05) სემინარი
151720
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა ლოგისტებისათვის 3 (GERLOG305) პრაქტიკული
2519112
ჩინჩალაძე მაია
ლოგისტიკა (LOGIS07-LS) სემინარი
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 152020
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 251920-502
ბაქრაძე ნანა
დეტალების ლაზერული ლეგირების ტექნოლოგია (TLED005) სემინარი
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- 252004
გორშკოვი თეიმურაზი
საქალაქო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი (TRS13005G1) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- 251965
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
საქალაქო გზები და ქუჩები (AAC37005G1-LP) პრაქტიკული
252004
ბოგველიშვილი ვახტანგ
ტელემატიკური სისტემები (EET50705G1) ლექცია
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-554
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 151703, 151704
ბოგველიშვილი ზურაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის საფუძვლები (MPOST05GAI-LP) ლექცია
--- ---
2-10:00 --- 152070, 151770, 151970
ნათბილაძე ნია
სამრეწველო ინჟინერიის საფუძვლები (SASHZD05) ლექცია
--- --- 052000q
ელგენდარაშვილი ნატალია
ქართული ენა B1 (0110002) პრაქტიკული...
---
3-11:00 --- 151802, 151801
ბოგველიშვილი ზურაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) ლექცია
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151991, 151992, 151993
წულაია ანა
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი საწარმოში (ADRMSAW05) ლექცია
152094
ცუცქირიძე ვარდენი
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის - 1 (MAT0108-LP) პრაქტიკული
5-13:00 151870, 151770
უგრეხელიძე ირინე
გეომეტრიული გარდაქმნები სამრეწველო მექანიზმები (SAMRGA05) ლექცია
152090, 152091, 152092
რუხაძე თამარი
სამეწარმეო ბიზნესის საფუძვლები (SABSAF05) ლექცია
152040, 152060, 152070
ბაღდავაძე გელა
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლექცია
151793, 151794
თედეევი იულია
საგარეო ეკონომიკური კავშირებო (BSAKA-05) ლექცია
6-14:00 152090, 152091, 152092
გოცაძე მერაბ
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლექცია
151792
გოდერძიშვილი ია
საგადასახადო საქმე (SAGSA05) საკურსო
151970
ივანიძე დიანა
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- 151892, 151893
შანიძე ჯონი
საერთაშორისო მენეჯმენტი (INTMN-LS) ლექცია
--- 152046
ჩიტაიშვილი გოჩა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) Practical Work
---
8-16:00 --- --- --- 151920.1-5
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
152080, 152090, 152091
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) ლექცია
---
9-17:00 --- 152090.3-5, 152091.3-5, 152092.3-5
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- 252004
გოგილიძე ემილიანე
ჭკვიანი ტრანსპორტი და ლოგისტიკა ქალაქებისთვის (TRS13205G1) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- --- 252004
გოგილიძე ემილიანე
ჭკვიანი ტრანსპორტი და ლოგისტიკა ქალაქებისთვის (TRS13205G1) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-553
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 152001
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
--- 151892, 151893
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) ლექცია
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 152001, 152080
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
--- --- --- 151901
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
---
4-12:00 151890, 151891
ქამხაძე თამარ
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) ლექცია
--- 151792
გოდერძიშვილი ია
საგადასახადო საქმე (SAGSA05) სემინარი
--- ---
5-13:00 151920
მოისწრაფიშვილი მზია
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) პრაქტიკული
151980
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
151801, 151802
თელია გრიგოლ
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) ლექცია.
152040.1-5
შუბითიძე თამარ
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
---
6-14:00 151801, 151802
თედიაშვილი ლია
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური გაზომვები (EET76905G2-LB) ლექცია
151793, 151794
წიკლაური-შენგელია ჟუჟუნა
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია (BIORG05) ლექცია
152001, 152080
დუნდუა ალექსანდრე
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლექცია
---
7-15:00 151920.1-5
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
151701, 151702
ნოდია ამირან
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) ლექცია.
152093, 152094, 152095
გოცაძე მერაბ
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლექცია
151790, 151791
ჯაფარიძე დავით
დარგობრივი ბიზნესის საფუძვლები (BUA45605G1-LS) ლექცია
151703, 151704
ნოდია ამირან
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) ლექცია.
---
8-16:00 152090.3-5, 152091.3-5, 152092.3-5, 152080.3-5, 152060.3-5
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
--- --- 151793
თედეევი იულია
საგარეო ეკონომიკური კავშირებო (BSAKA-05) პრაქტიკული
---
9-17:00 252064, 252065, 2520112, 252020
გოცირიძე რუსუდანი
საქმიანი კომუნიკაცია (BUSCM08) ლექცია
--- --- --- --- ---
10-18:00 252064, 252065, 2520112, 252020
გოცირიძე რუსუდანი
საქმიანი კომუნიკაცია (BUSCM08) პრაქტიკული
--- --- --- 151901, 151902, 151940, 151941
ჯვარელია ნინო
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-550
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 051905gon
მილაშვილი მზია
პრაქტიკული პროექტი - სპორტულ/სანახაობრივი ღონისძიებების დაგეგმვა (0411926) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 051905gon
მილაშვილი მზია
პრაქტიკული პროექტი - ოფიციალურ/საქმიანი შეხვედრების ადმინისტრირება (0411922) პრაქტიკული.
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- 152001, 152060.4-5, 152080.4-5, 152090.4-5, 152091.4-5, 152092.4-5, 152093.3-5, 152094.3-5, 152095.3-5
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
152093.2-5, 152094.2-5, 152095.2-5, 152001
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- 152090.4-5, 152091.4-5, 152092.4-5, 152080.3-5, 152060.3-5
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
0319.2-2გ
მილაშვილი მზია
საიუველირო ნაკეთობათა მხატვრული კონსტრუირება (ART20405G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- 0319.2-2გ
მილაშვილი მზია
საიუველირო ნაკეთობათა მხატვრული კონსტრუირება (ART20405G1-LS) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-668
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 052000q
ელგენდარაშვილი ნატალია
ქართული ენა B1 (0110002) პრაქტიკული
--- --- 152020
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
151981
ქასრაშვილი თამარ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- 152040
რამიშვილი ია
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- 151991, 151992, 151993
ღურწკაია ფიქრია
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
---
5-13:00 --- 052000q
ელგენდარაშვილი ნატალია
ქართული ენა B1 (0110002) პრაქტიკული.
--- 151790, 151791, 151792
მაისურაძე გიორგი
პროექტის მენეჯმენტი (PRM0007-LP) ლექცია
---
6-14:00 152080, 152060
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- 151991
ღურწკაია ფიქრია
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- 152090.1-5, 152091.1-5, 152092.1-5, 152093.1-5, 152094.1-5, 152095.1-5, 152080.1-5, 152060.1-5
თავდიშვილი მურმან
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- 152090.2-5, 152091.2-5, 152092.2-5, 152093.2-5, 152094.2-5, 152095.2-5, 152080.2-5, 152060.2-5
მიქავა ირაკლი
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-619
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 151704
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სამგზავრო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული
151793, 151794
ელგენდარაშვილი ცირა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) ლექცია
151992
ნემსაძე ყარამან
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) სემინარი
--- --- ---
3-11:00 --- 151991
სვანიძე მაყვალა
სამეწარმეო ფირმის ეკონომიკა (SAFIEK05) საკურსო
151780
კუპატაძე თორნიკე
სალიანდაგო მეურნეობა (AAC33805G2-LPK) ლექცია
---
4-12:00 151706
ბოგველიშვილი ზურაბ
Технические средства организации движения сухопутного транспорта (EET93205R2-LS) Лекция
151793
ელგენდარაშვილი ცირა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) სემინარი
--- --- 151794
თედეევი იულია
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) საკურსო
---
5-13:00 --- 151791
ამანათაშვილი იასონი
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) სემინარი
151991
სვანიძე მაყვალა
სამეწარმეო ფირმის ეკონომიკა (SAFIEK05) სემინარი
151920
მოისწრაფიშვილი მზია
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) ლექცია
---
6-14:00 151891
დუმბაძე ნოდარ
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) სემინარი
--- ---
7-15:00 151720
სისვაძე გიორგი
ტრანსპორტის, ტვირთის დამუშავებისა და საწყობის სისტემები 1 (EET97705G1-LP) პრაქტიკული
151792
ჯაფარიძე დავით
დარგობრივი ბიზნესის საფუძვლები (BUA45605G1-LS) სემინარი
151794
თედეევი იულია
საგარეო ეკონომიკური კავშირებო (BSAKA-05) პრაქტიკული
151702
დიასამიძე ნუგზარ
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- 152020
ჯაფარიძე გიორგი
ტექნიკური საფუძვლები 1 (რხევები, სიმტკიცე) (RXESIM05) ლექცია
---
9-17:00 152094
რუხაძე თამარი
სამეწარმეო ბიზნესის საფუძვლები (SABSAF05) სემინარი
2520112
ჯაფარიძე დავით
საერთაშორისო ვაჭრობა (SAERVAW05) ლექცია
352001
ლეკიაშვილი ვარლამი
საავტომობილო ტრანსპორტის ფუნქციონალური პრობლემები (MTFSP05) ლექცია
252004
სისვაძე გიორგი
ტელემატიკური სისტემები (EET50705G1) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- 151802
ზურიკაშვილი მიხეილ
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-620
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151706
ბოგველიშვილი ზურაბ
Международные транспортные организации (EET96205R1-LSK) Практическая работа
--- --- 151801
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) საკურსო
--- ---
2-10:00 --- --- 151701, 151702
ბუბუტეიშვილი ლევან
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) ლექცია
--- 151880
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) ლექცია
---
3-11:00 151794
რუხაძე თენგიზ
სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი უზრუნველყოფა (SDTYJZJ05) ლექცია
151840
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაციადატექნიკურიგაზომვები (ISTM005) ლექცია
--- --- --- ---
4-12:00 --- 151840
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაციადატექნიკურიგაზომვები (ISTM005) საკურსო
151891
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) სემინარი
151801, 151802
პაპასკირი მურთაზი
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) ლექცია.
--- ---
5-13:00 151792
ამანათაშვილი იასონი
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) სემინარი
151891
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) საკურსო
151790
მოისწრაფიშვილი მზია
მმართველობითი აღრიცხვა (MMAAG05) სემინარი
--- 2520112
აჩუაშვილი ნუნუ
საგადასახადო და საბაჟო ტექნოლოგიები (SDST05) ლექცია
6-14:00 151794
ელგენდარაშვილი ცირა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) სემინარი
--- 151846
ღვინიაშვილი ზვიად
Hydraulics and Pneumatics (EET75505E2) Lecture
--- 151794
აჩუაშვილი ნუნუ
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) ლექცია
7-15:00 --- 151890
წულაია ანა
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) სემინარი
152095
დიდიშვილი ნინო
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) სემინარი
151794
აჩუაშვილი ნუნუ
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- 151801, 151802
გოცაძე მერაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) ლექცია.
151801, 151802
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) ლექცია
---
9-17:00 352001
ლეკიაშვილი ვარლამი
საავტომობილო ტრანსპორტის ფუნქციონალური პრობლემები (MTFSP05) ლექცია
--- --- --- --- ---
10-18:00 151820.2-5
ბოჭორიშვილი ირინე
გერმანული ენა ლოგისტებისათვის 1 (GERL 105) ლექცია
--- 2520112
ჯაფარიძე დავით
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- 2520112
ბოჭოიძე ლელა
აზროვნების ეკონიმიკური წესი (AZREKW05) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-621
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 151746
ღვინიაშვილი ზვიად
Manufacturing Engineering 2 (EET76005E2) Lecture
---
2-10:00 151891
კილაძე თამარი
სამრეწველო მარკეტინგი (SAMMAR07) სემინარი
151802
დიასამიძე ნუგზარ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) პრაქტიკული
151893
დარსაველიძე ნინო
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) სემინარი
--- ---
3-11:00 151992
წულაია ანა
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი საწარმოში (ADRMSAW05) სემინარი
151993
წულაია ანა
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი საწარმოში (ADRMSAW05) სემინარი
--- ---
4-12:00 151794
რუხაძე თენგიზ
სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი უზრუნველყოფა (SDTYJZJ05) სემინარი
--- 151941.1-5
წულეისკირი გიორგი
სამანქანათმშენბლო ხაზვა (GRAF305) პრაქტიკული
151701, 151702
ჯაჯანიძე ვალერი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) ლექცია
--- ---
5-13:00 151780
კუპატაძე ნატალია
მეტროპოლიტენის მშენებლობის ისტორია (EET98905G1-LS) პრაქტიკული
151893
შანიძე ჯონი
საერთაშორისო მენეჯმენტი (INTMN-LS) სემინარი
151704
დიასამიძე ნუგზარ
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) პრაქტიკული
---
6-14:00 151991
ნემსაძე ყარამან
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) სემინარი
152020
ჯაფარიძე გიორგი
ტექნიკური საფუძვლები 1 (რხევები, სიმტკიცე) (RXESIM05) პრაქტიკული
151893
ჩინჩალაძე მაია
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) სემინარი
151907
ხარიბეგაშვილი სერგო
Инженерная математика 3 (GJXXTF) Лекция
2519112
ჩინჩალაძე მაია
ლოგისტიკა (LOGIS07-LS) ლექცია
7-15:00 --- 151892
ქამხაძე თამარ
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
252020
ბაქრაძე ნანა
დამუშავების ელექტროფიზიკური და ელექტროქიმიური მეთოდები (ELEMT05) ლაბორატორიული
8-16:00 --- 151801
ზურიკაშვილი მიხეილ
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) პრაქტიკული
--- 151791
ჯაფარიძე დავით
დარგობრივი ბიზნესის საფუძვლები (BUA45605G1-LS) სემინარი
151907
ხარიბეგაშვილი სერგო
Инженерная математика 3 (GJXXTF) Практическая работа
9-17:00 --- --- --- --- 152091
დიდიშვილი ნინო
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) სემინარი
10-18:00 251965
ბურდულაძე ალექსი
საავტომობილო გზები რთულ ბუნებრივ პირობებში (AAC05505G1) პრაქტიკული
352003
ტყეშელაშვილი გოდერძი
ტრანსპორტის და მრეწველობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის აქტუალური პრობლემები (BUA78905G1-LS) ლექცია
251920-502
ბაქრაძე ნანა
დეტალების ლაზერული ლეგირების ტექნოლოგია (TLED005) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- 252020
ბაქრაძე ნანა
დამუშავების ელექტროფიზიკური და ელექტროქიმიური მეთოდები (ELEMT05) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 2519112
ბოჭოიძე ლელა
ახალი ტექნიკის ეკონომიკური ეფექტიანობა ტრანსპორტზე (NTECE05GA2-LS) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-712
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 251965
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
საქალაქო გზები და ქუჩები (AAC37005G1-LP) ლექცია
2-10:00 --- --- --- 151740
ფხაკაძე ნანი
საზოგადოებრივი ურთიერთობები (SOS22612G1-LS) სემინარი
--- ---
3-11:00 151793
ფრანგიშვილი ინგა
საგადასახადო საქმე (SAGSA05) ლექცია
--- --- 151701
ბუბუტეიშვილი ლევან
სახმელეთო სამგზავრო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული
--- 251965
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
საავტომობილო მაგისტრალები (MROH101) ლექცია
4-12:00 151790
მაისურაძე გიორგი
პროექტის მენეჯმენტი (PRM0007-LP) სემინარი
151980, 151981
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
152090
რუხაძე თამარი
სამეწარმეო ბიზნესის საფუძვლები (SABSAF05) სემინარი
--- --- ---
5-13:00 --- 151893
ჩინჩალაძე მაია
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) საკურსო
152001.3-5, 152040.3-5, 152060.3-5, 152070.3-5, 152080.3-5, 152090.3-5
გილაური ნინო
რუსული A1.1 (POI654TR) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 151793
ფრანგიშვილი ინგა
საგადასახადო საქმე (SAGSA05) სემინარი
--- 151891
შანიძე ჯონი
საერთაშორისო მენეჯმენტი (INTMN-LS) სემინარი
--- ---
7-15:00 --- 152095
რუხაძე თამარი
სამეწარმეო ბიზნესის საფუძვლები (SABSAF05) სემინარი
--- 151890
დუმბაძე ნოდარ
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) სემინარი
8-16:00 --- 151791
გოდერძიშვილი ია
საგადასახადო საქმე (SAGSA05) საკურსო
--- 151993
ღურწკაია ფიქრია
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- 151793
ჯაფარიძე დავით
დარგობრივი ბიზნესის საფუძვლები (BUA45605G1-LS) სემინარი
42008.3-4, 42012.3-4, 252058.3-5, 252060.3-5, 252064.3-5, 252065.3-5, 252020.3-5, 2520112.3-5, 2020/1/1.3-6, 2020/2.3-6, 122001.3-1, 122071.3-1, 252046.3-5, 42037.3-4, 42050.3-4, 42087.3-4, 42087ა.3-4, 42087ბ.3-4, 711015.3-7
ჩუპრინინა სვეტლანა
ბიზნესკომუნიკაცია (რუსული) (BSCR007) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 252064, 252065, 252060
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და სტიქიური მოვლენები (AAC34505G2) ლექცია
--- --- --- 352003, 132001, 352001, 0320.3-02, 0320.3-03
ძნელაძე რევაზ
სწავლების მეთოდები (TMS0007) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-713
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151890
შანიძე ჯონი
საერთაშორისო მენეჯმენტი (INTMN-LS) სემინარი
151790
ამანათაშვილი იასონი
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) სემინარი
--- ---
4-12:00 --- 151893
წულაია ანა
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) სემინარი
--- 151892
ჩინჩალაძე მაია
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) სემინარი
5-13:00 --- 151791
გოდერძიშვილი ია
საგადასახადო საქმე (SAGSA05) სემინარი
--- 151970
ნათბილაძე ნია
სამრეწველო ინჟინერიის საფუძვლები (SASHZD05) სემინარი
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 151940.4-5, 151970.3-5, 151991.2-5, 151993.2-5, 151960, 151770.2-5, 151941.1-5, 151901.1-5
ინასარიძე მანანა
რუსული III (KIU325PO) პრაქტიკული
152091
სხვიტარიძე ქეთევან
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის - 1 (MAT0108-LP) პრაქტიკული
--- 152092
სხვიტარიძე ქეთევან
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის - 1 (MAT0108-LP) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- 151920.2-5
პროცივა კატია L84HXM00T
გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- 151794
დარსაველიძე ნინო
პროექტის მენეჯმენტი (PRM0007-LP) სემინარი
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 252064, 252065, 252060
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და სტიქიური მოვლენები (AAC34505G2) პრაქტიკული
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-714
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151890
კილაძე თამარი
სამრეწველო მარკეტინგი (SAMMAR07) სემინარი
--- --- --- ---
2-10:00 151890
ქამხაძე თამარ
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
--- --- --- ---
3-11:00 151890
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) სემინარი
--- 151740
ფხაკაძე ნანი
საზოგადოებრივი ურთიერთობები (SOS22612G1-LS) ლექცია
--- 151892
ჩინჩალაძე მაია
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) საკურსო
4-12:00 --- 052008-4
ცხოვრებაშვილი ნადია
უცხო ენა (ინგლისური) (ENLPR- 07LP) პრაქტიკული
--- 151893, 151892
დუმბაძე ნოდარ
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) ლექცია
---
5-13:00 151893
ქამხაძე თამარ
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
151892, 151893
წულაია ანა
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) ლექცია
--- 151992
სვანიძე მაყვალა
სამეწარმეო ფირმის ეკონომიკა (SAFIEK05) საკურსო
---
6-14:00 --- 151890
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) საკურსო
--- --- ---
7-15:00 --- 151820.2-5
პროცივა კატია L84HXM00T
გერმანული ენა ლოგისტებისათვის 1 (GERL 105) პრაქტიკული
152090
დიდიშვილი ნინო
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) სემინარი
--- 152091
რუხაძე თამარი
სამეწარმეო ბიზნესის საფუძვლები (SABSAF05) სემინარი
---
8-16:00 151970, 151770
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) პრაქტიკული
151890, 151891
წულაია ანა
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- --- 151791
მოისწრაფიშვილი მზია
მმართველობითი აღრიცხვა (MMAAG05) სემინარი
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- 152092
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-715
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 2520112
ჯაფარიძე დავით
საერთაშორისო ვაჭრობა (SAERVAW05) სემინარი
2-10:00 --- 151891
წულაია ანა
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) სემინარი
151892
კილაძე თამარი
სამრეწველო მარკეტინგი (SAMMAR07) სემინარი
--- ---
3-11:00 --- 151891
ქამხაძე თამარ
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
151793
წიკლაური-შენგელია ჟუჟუნა
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია (BIORG05) სემინარი
--- 2520112
აჩუაშვილი ნუნუ
საგადასახადო და საბაჟო ტექნოლოგიები (SDST05) სემინარი
4-12:00 151791
ზუბიაშვილი მარიამ
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია (BIORG05) სემინარი
152092
დიდიშვილი ნინო
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) სემინარი
151703
ზურიკაშვილი მიხეილ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის საფუძვლები (MPOST05GAI-LP) პრაქტიკული
5-13:00 152093
დიდიშვილი ნინო
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) სემინარი
151993
ნემსაძე ყარამან
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) სემინარი
4050.2-4, 4060.2-4, 4030.2-4, 4035.2-4, 4090.2-4, 152001.2-5, 152040.2-5, 152060.2-5, 152070.2-5, 152080.2-5, 152090.2-5, 1000.2-1, 1001.2-1
გამყრელიძე ნანა
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
151890, 151891
კილაძე თამარი
სამრეწველო მარკეტინგი (SAMMAR07) ლექცია
---
6-14:00 152070
ქასრაშვილი თამარ
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
--- 151890, 151891
დუმბაძე ნოდარ
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) ლექცია
---
7-15:00 --- 151701
ზურიკაშვილი მიხეილ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის საფუძვლები (MPOST05GAI-LP) პრაქტიკული
151794
თედეევი იულია
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) ლექცია
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 152092
რუხაძე თამარი
სამეწარმეო ბიზნესის საფუძვლები (SABSAF05) სემინარი
---
10-18:00 --- 151820.1-5
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა ლოგისტებისათვის 1 (GERL 105) ლექცია
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-717
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151790
გოდერძიშვილი ია
საგადასახადო საქმე (SAGSA05) სემინარი
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- 152093
ცუცქირიძე ვარდენი
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის - 1 (MAT0108-LP) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- 151790
გოდერძიშვილი ია
საგადასახადო საქმე (SAGSA05) საკურსო
--- ---
4-12:00 151991, 151992, 151993
სვანიძე მაყვალა
სამეწარმეო ფირმის ეკონომიკა (SAFIEK05) ლექცია
--- 152093, 152094, 152095
ცუცქირიძე ვარდენი
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის - 1 (MAT0108-LP) ლექცია
--- 152080
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) პრაქტიკული
---
5-13:00 152095
დავითაძე ამირან
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის - 1 (MAT0108-LP) პრაქტიკული
152040, 152060, 152070
გორგაძე კახა
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
152090, 152091, 152092
დიდიშვილი ნინო
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) ლექცია
--- 151892, 151893
ქამხაძე თამარ
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) ლექცია
---
6-14:00 152093, 152094, 152095
დიდიშვილი ნინო
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) ლექცია
152093, 152094, 152095
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
--- 151892, 151893
კილაძე თამარი
სამრეწველო მარკეტინგი (SAMMAR07) ლექცია
---
7-15:00 --- 151790, 151791, 151792
გოდერძიშვილი ია
საგადასახადო საქმე (SAGSA05) ლექცია
151902, 151901
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 --- --- 152093.1-5, 152094.1-5, 152095.1-5
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 152093
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) პრაქტიკული
052007-4
ცხოვრებაშვილი ნადია
უცხო ენა (ინგლისური) (ENLPR- 07LP) პრაქტიკული
--- 151793, 151794
მაისურაძე გიორგი
პროექტის მენეჯმენტი (PRM0007-LP) ლექცია
152090
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-697
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 152060
ბიწაძე დარეჯან
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
151890, 151891
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 152080
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 151890, 151891
შანიძე ჯონი
საერთაშორისო მენეჯმენტი (INTMN-LS) ლექცია
152092, 152091, 152090
სხვიტარიძე ქეთევან
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის - 1 (MAT0108-LP) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 151790, 151791, 151792
ამანათაშვილი იასონი
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) ლექცია
2520112
კიკნაძე ნანა
ტექნოლოგიური და ინოვაციური მენეჯმენტი (EINN05GA1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 152094
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-695
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 151790
გიგაური ინგა
საგარეო ეკონომიკური კავშირებო (BSAKA-05) სემინარი
3-11:00 151790, 151791, 151792
ზუბიაშვილი მარიამ
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია (BIORG05) ლექცია
--- --- --- --- 151790, 151791
გიგაური ინგა
საგარეო ეკონომიკური კავშირებო (BSAKA-05) ლექცია
4-12:00 --- --- 151991, 151992, 151993
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მაკროეკონომიკის საფუძვლები (SOS12505G1) ლექცია
152070, 152060, 152040
რამიშვილი ია
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
151790, 151791, 151792
მოისწრაფიშვილი მზია
მმართველობითი აღრიცხვა (MMAAG05) ლექცია
151791
გიგაური ინგა
საგარეო ეკონომიკური კავშირებო (BSAKA-05) სემინარი
5-13:00 151991, 151992, 151993
ნემსაძე ყარამან
ფინანსების საფუძვლები (BFIBT07-LS) ლექცია
--- --- 152001.4-5, 152040.4-5, 152060.4-5
რატიანი ნანა
ინგლისური A1.1 (LKI895PR) პრაქტიკული
152095
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 151940
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) პრაქტიკული
--- 152040, 152070, 152060, 152001, 152080
მუმლაძე ნუნუ
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
152091
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) პრაქტიკული
---
7-15:00 152094, 152095, 151940, 151970, 151770, 151941
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) ლექცია
152092, 152093
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) ლექცია
152001, 152080
კალანდაძე იამზე
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
--- ---
8-16:00 152093, 152094, 152095
რუხაძე თამარი
სამეწარმეო ბიზნესის საფუძვლები (SABSAF05) ლექცია
152090.2-5, 152091.2-5, 152092.2-5, 152093.2-5, 152094.2-5, 152095.2-5, 152080.2-5, 152060.2-5
მიქავა ირაკლი
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
151792, 151793
ჯაფარიძე დავით
დარგობრივი ბიზნესის საფუძვლები (BUA45605G1-LS) ლექცია
151793
მოისწრაფიშვილი მზია
მმართველობითი აღრიცხვა (MMAAG05) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- 152090.1-5, 152091.1-5, 152092.1-5, 152093.1-5, 152094.1-5, 152095.1-5, 152080.1-5, 152060.1-5
თავდიშვილი მურმან
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
--- 151940
ივანიძე დიანა
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
151940, 151960, 151970, 151941
სხვიტარიძე ქეთევან
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
---
10-18:00 --- 2520112
წიკლაური-შენგელია ჟუჟუნა
ფინანსური მენეჯმენტი (FINEM05) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 2520112
წიკლაური-შენგელია ჟუჟუნა
ფინანსური მენეჯმენტი (FINEM05) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- 2520112
კიკნაძე ნანა
ტექნოლოგიური და ინოვაციური მენეჯმენტი (EINN05GA1-LS) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-581
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 151740.1-5
ამყოლაძე ხათუნა
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 2 (EET76005G1) ლაბორატორიული
--- --- ---
3-11:00 --- --- 151740.2-5
ამყოლაძე ხათუნა
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 2 (EET76005G1) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 151740
ამყოლაძე ხათუნა
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 2 (EET76005G1) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-632
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 151840.1-5
ამყოლაძე ხათუნა
ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (HPD0005) ლაბორატორიული
--- ---
2-10:00 --- --- --- 151840.2-5
ამყოლაძე ხათუნა
ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (HPD0005) ლაბორატორიული
--- ---
3-11:00 151840.1-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაციადატექნიკურიგაზომვები (ISTM005) ლაბორატორიული
--- 151802
თედიაშვილი ლია
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური გაზომვები (EET76905G2-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 151840.2-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაციადატექნიკურიგაზომვები (ISTM005) ლაბორატორიული
--- 151740
ამყოლაძე ხათუნა
ტექნოლოგიური მანქანების პროექტირება (EET76505G1-LP) პრაქტიკული
151740
ამყოლაძე ხათუნა
ტექნოლოგიური მანქანების პროექტირება (EET76505G1-LP) ლექცია
151801.1-5
თედიაშვილი ლია
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური გაზომვები (EET76905G2-LB) ლაბორატორიული
---
5-13:00 151846
ნადარაია ლილი
Interchangeability, standardization and technical measuring in Mechanical Engineering (EET75305E2) Lecture
--- --- 151801.2-5
თედიაშვილი ლია
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური გაზომვები (EET76905G2-LB) ლაბორატორიული
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 151746
ქირია ვაჟა
Sensors (EET76105E2) Lecture
--- --- --- ---
8-16:00 151846
ნადარაია ლილი
Interchangeability, standardization and technical measuring in Mechanical Engineering (EET75305E2) Laboratory
--- --- --- ---
9-17:00 352002
მჭედლიშვილი თამაზ
მანქანათმცოდნეობა (MS00005) პრაქტიკული
252020
მჭედლიშვილი თამაზ
მანქანების და ხელსაწყოების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი (TEAMD05) პრაქტიკული
252020
მჭედლიშვილი თამაზ
მანქანების და ხელსაწყოების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი (TEAMD05) ლექცია.
--- ---
10-18:00 --- --- 352002
მჭედლიშვილი თამაზ
მანქანათმცოდნეობა (MS00005) ლექცია
352002
მჭედლიშვილი თამაზ
მანქანათმცოდნეობა (MS00005) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-658
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 052043m
აბულაძე ირმა
უცხოური ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული.
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151840
ბაღდავაძე გელა
ავტომატური რეგულირების თეორიის საფუძვლები (BAC0005) ლექცია
--- ---
4-12:00 --- --- 151840
ბაღდავაძე გელა
ავტომატური რეგულირების თეორიის საფუძვლები (BAC0005) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 052043m
კერესელიძე ნატალია
ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები (GFDSHK) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-657 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 052043m
აბულაძე ირმა
უცხოური ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-577
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-625
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 151840.2-5
თალაკვაძე მანანა
მასალების ჭრით დამუშავება (FMMDO05) ლაბორატორიული
151840
შილაკაძე ვაჟა
მჭრელი იარაღები (CUTO005) ლექცია
---
4-12:00 --- --- --- 151840.1-5
თალაკვაძე მანანა
მასალების ჭრით დამუშავება (FMMDO05) ლაბორატორიული
---
5-13:00 151902
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- 151840
თალაკვაძე მანანა
მასალების ჭრით დამუშავება (FMMDO05) ლექცია
---
6-14:00 --- --- --- 151840
თალაკვაძე მანანა
მასალების ჭრით დამუშავება (FMMDO05) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- 151840
შილაკაძე ვაჟა
მჭრელი იარაღები (CUTO005) პრაქტიკული
--- 151740
შვანგირაძე მერაბ
კომპოზიტური მასალებისაგან ნაკეთობის მიღება (EET74405G3-LS) სემინარი
---
8-16:00 --- --- --- --- 151740
შვანგირაძე მერაბ
კომპოზიტური მასალებისაგან ნაკეთობის მიღება (EET74405G3-LS) ლექცია
---
9-17:00 --- 251920-502
შვანგირაძე მერაბ
თერმოჭრა (EET73705G2) სემინარი
--- 251920-502
თურმანიძე რაულ
ინოვაციური ტექნოლოგიები მექანიკის ინჟინერიაში (EET73805G2) ლექცია
251920-502
შვანგირაძე მერაბ
თერმოჭრა (EET73705G2) ლექცია
252058
მენთეშაშვილი ვაჟა
საინჟინრო კვლევის საფუძვლები (FUENR05GA1-LP) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- 252046, 252058
მენთეშაშვილი ვაჟა
საინჟინრო კვლევის საფუძვლები (FUENR05GA1-LP) ლექცია
11-19:00 --- --- --- 251920-502
თურმანიძე რაულ
ინოვაციური ტექნოლოგიები მექანიკის ინჟინერიაში (EET73805G2) სემინარი
--- 252046
მენთეშაშვილი ვაჟა
საინჟინრო კვლევის საფუძვლები (FUENR05GA1-LP) პრაქტიკული
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-624 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 052020m
მამალაძე ქეთევან
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული..
--- ---
3-11:00 --- --- --- 052020m
სილოგავა მედეა
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული .
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 052020m
მამალაძე ქეთევან
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული.
--- --- --- ---
7-15:00 052020m
სილოგავა მედეა
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-328
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-643
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-704 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 052003b-3
ცხოვრებაშვილი ნადია
უცხოური ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-705
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 151770
უგრეხელიძე ირინე
პოლიგრაფიული მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურება, კონტროლი და რემონტი (SJsrt05) ლექცია
--- --- 151770
უგრეხელიძე ირინე
პოლიგრაფიული მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურება, კონტროლი და რემონტი (SJsrt05) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 152070
ნათბილაძე ნია
სამრეწველო ინჟინერიის საფუძვლები (SASHZD05) პრაქტიკული
--- 151770
ნათბილაძე ნია
ფოტოპროცესები და ჰარმონიული პროპორციები ბეჭდვით მედიაში (MAP21805G1-LS) ლექცია
--- ---
4-12:00 --- --- --- 151770
ნათბილაძე ნია
სამრეწველო ინჟინერიის საფუძვლები (SASHZD05) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- 052003s-3
ფხაკაძე ნანი
სატანსაცმლე მასალების კონფექციონირება (6874525) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- 151870
უგრეხელიძე ირინე
საფუთავი მასალები და საწარმოო პროცესები (ATDJD05) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- 151870
უგრეხელიძე ირინე
საფუთავი მასალები და საწარმოო პროცესები (ATDJD05) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- 151970
ალოევა გულნარა
ქართული ნაციონალური კოსტუმი (MAP31205G1-LS) სემინარი
--- ---
10-18:00 --- --- --- 151970
ლურსმანაშვილი ლია
ქართული ნაციონალური კოსტუმი (MAP31205G1-LS) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 352003
ძნელაძე რევაზ
აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები (ACAWR07) პრაქტიკული
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-703 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 051903f-3
გზირიშვილი ნინო
ფეხსაცმლისა და აქსესუარების კომპოზიცია (0212104) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 051903f-3
ყავრელიშვილი მარიამ
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (INTCO07-LS) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-706 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 052003s-3
ალოევა გულნარა
ტანსაცმლის დამუშავების საწყისები და ზოგადი ტექნოლოგია (145963) პრაქტიკული.
052003s-3
კუდავა თამილა
ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება (0712005) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-707
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 052003g-4
გზირიშვილი ნინო
კომპოზიციის შექმნა (0212235) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 052003f-3
გზირიშვილი ნინო
აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები (256812) პრაქტიკული.
052003f-3
გზირიშვილი ნინო
აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები (256812) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 352003
ძნელაძე რევაზ
აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები (ACAWR07) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-711 (სამხატვრო სახელოსნო)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 052003f-3
სოხაძე მანანა
ტყავის აქსესუარების კონსტრუირება (36985) ლექცია
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-722
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 151846
თავხელიძე დავით
Machinery parts 2 (EET75205E2) Lecture
--- 151946
თავხელიძე დავით
Theory of mechanisms and machines (EET74805E2) Lecture
--- ---
5-13:00 --- 151846
თავხელიძე დავით
Machinery parts 2 (EET75205E2) Practical Work
--- 151946
თავხელიძე დავით
Theory of mechanisms and machines (EET74805E2) Practical Work
--- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-629
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 4901
კახიანი მერაბ
მექანიზმების და მანქანების თეორიის და მანქანათა ნაწილების საფუძვლები (EET75305G1-LB) ლაბორატორიული
--- ---
5-13:00 --- 151840
ჩხაიძე თენგიზ
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (MELTM05) ლექცია
--- 4960.1-4
კახიანი მერაბ
მექანიზმების და მანქანების თეორიის და მანქანათა ნაწილების საფუძვლები (EET75305G1-LB) ლაბორატორიული
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- 151870.2-5
ჩხაიძე თენგიზ
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (MELTM05) ლაბორატორიული
---
7-15:00 --- --- --- 4902
კახიანი მერაბ
მექანიზმების და მანქანების თეორიის და მანქანათა ნაწილების საფუძვლები (EET75305G1-LB) ლაბორატორიული
--- ---
8-16:00 --- 151840.2-5
ჩხაიძე თენგიზ
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (MELTM05) ლაბორატორიული
--- 4960.2-4
კახიანი მერაბ
მექანიზმების და მანქანების თეორიის და მანქანათა ნაწილების საფუძვლები (EET75305G1-LB) ლაბორატორიული
151870.1-5
ჩხაიძე თენგიზ
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (MELTM05) ლაბორატორიული
---
9-17:00 --- 151840.1-5
ჩხაიძე თენგიზ
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (MELTM05) ლაბორატორიული
352002
ჯაფარიძე გიორგი
ტექნიკური დიაგნოსტიკის მეთოდები (YJZ05) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 352002
ჯაფარიძე გიორგი
ტექნიკური დიაგნოსტიკის მეთოდები (YJZ05) ლექცია
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-660 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 052005h-4
ისაკაძე თამაზ
ჰაერის კონდიცირების სისტემების მოწყობის პრინციპები (0731203) პრაქტიკული
--- 052005h-4
ისაკაძე თამაზ
გაცივების სისტემების მოწყობის პრინციპები (5648102) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-664 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 051905gon
მილაშვილი მზია
პრაქტიკული პროექტი - სადღესასწაულო ღონისძიებების ადმინისტრირება (0411924) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-665
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 151760
ლაზარაშვილი ზურაბ
პურის,მაკარონის და საკონდიტრო წარმოების ტექნოლოგია, ხარისხი და უვნებლობა (MAP12405G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 152060
გოლეთიანი გივი
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
--- --- --- ---
4-12:00 152060
გოლეთიანი გივი
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
--- 151860
გოგოლი გიული
ცხოველური წარმოშობის ნედლეულიდან საკვები პროდუქტების წარმოების ზოგადი ტექნოლოგიის საფუძვლები (MAP10705G1-LS) ლექცია
--- ---
5-13:00 151760
გოლეთიანი გივი
წარმოების მენეჯმენტი (BUA70305G1-LS) ლექცია
151860
გოლეთიანი გივი
კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (MAP10905G1-LPK) პრაქტიკული
052005h-4
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (ინგლისური) (ENLPR- 07LP) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 151760
გოლეთიანი გივი
წარმოების მენეჯმენტი (BUA70305G1-LS) პრაქტიკული
151860
გოლეთიანი გივი
კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (MAP10905G1-LPK) საკურსო
--- --- ---
7-15:00 151760
ბერუაშვილი გიორგი
კვების საწარმოთა სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებები (SMTFM05) პრაქტიკული
151860
გოლეთიანი გივი
კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (MAP10905G1-LPK) ლექცია
151760
ბერუაშვილი გიორგი
წარმოების მექანიზაციის საშუალებები (EET04805G1) ლექცია
151860
ისაკაძე თამაზ
მაცივარ დანადგარების დაპროექტების საფუძვლები (MAP11005G1-LP) პრაქტიკული
---
8-16:00 151760
ბერუაშვილი გიორგი
წარმოების მექანიზაციის საშუალებები (EET04805G1) პრაქტიკული
--- 151760
ლაზარაშვილი ზურაბ
პურის,მაკარონის და საკონდიტრო წარმოების ტექნოლოგია, ხარისხი და უვნებლობა (MAP12405G1-LS) ლექცია
---
9-17:00 151960
ტაბატაძე ლალი
კვების პროდუქტების ეკოლოგიის და ჰიგიენის საფუძვლები (MAP10405G1-LS) პრაქტიკული
--- --- 151760
ბერუაშვილი გიორგი
კვების საწარმოთა სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებები (SMTFM05) ლექცია
151860
ისაკაძე თამაზ
ჰაერის ტექნოლოგიური კონდიცირების საფუძვლები (MAP11105G1-LP) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 251920-505
კობახიძე ლერი
კვების პროდუქტების სამაცივრო ტექნოლოგია (RTFS005) ლექცია
--- --- --- ---
12-20:00 252020
ბერუაშვილი გიორგი
სამრეწველო საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია (MAP19405G1-LS) ლექცია
--- --- 252020
ბერუაშვილი გიორგი
სამრეწველო საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია (MAP19405G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- 251920-505
ისაკაძე თამაზ
მაცივარი მანქანების თბური გაანგარიშება (TER0005) ლექცია
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-659
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 151860
ლაზარაშვილი ზურაბ
სასურსათო ნედლეულის გადამამუშავებელი მოწყობილობანი (SANEGAM04) ლექცია
--- ---
3-11:00 151860
გუგულაშვილი გივი
მაცივარ დანადგარების დაპროექტების საფუძვლები (MAP11005G1-LP) ლექცია
--- --- 151860
ლაზარაშვილი ზურაბ
სასურსათო ნედლეულის გადამამუშავებელი მოწყობილობანი (SANEGAM04) პრაქტიკული
151860
გოგოლი გიული
ცხოველური წარმოშობის ნედლეულიდან საკვები პროდუქტების წარმოების ზოგადი ტექნოლოგიის საფუძვლები (MAP10705G1-LS) პრაქტიკული
151760.2-5
ქირია ვაჟა
მიკროპროცესორული ტექნიკა (MPT1308) ლაბორატორიული
4-12:00 --- --- 151760
ლაზარაშვილი ზურაბ
მარცვლეულისა და კომბინირებული საკვების გადამამუშვებელი ტექნოლოგიური მოწყობილობები (MAP11405G1-LS) პრაქტიკული
---
5-13:00 151860
გუგულაშვილი გივი
ჰაერის ტექნოლოგიური კონდიცირების საფუძვლები (MAP11105G1-LP) ლექცია
--- --- 151760
ლაზარაშვილი ზურაბ
მარცვლეულისა და კომბინირებული საკვების გადამამუშვებელი ტექნოლოგიური მოწყობილობები (MAP11405G1-LS) ლექცია
--- 151760.1-5
ქირია ვაჟა
მიკროპროცესორული ტექნიკა (MPT1308) ლაბორატორიული
6-14:00 151860
გუგულაშვილი გივი
კვების პროდუქტების გაყინვის პროცესის თეორიული საფუძვლები (TFPTB05) ლექცია
--- --- 151860
ლაზარაშვილი ზურაბ
სასურსათო ნედლეულის გადამამუშავებელი მოწყობილობანი (SANEGAM04) საკურსო
151860
ისაკაძე თამაზ
კვების პროდუქტების გაყინვის პროცესის თეორიული საფუძვლები (TFPTB05) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 151760
ქირია ვაჟა
მიკროპროცესორული ტექნიკა (MPT1308) ლექცია
9-17:00 --- --- 251920-505
კობახიძე ლერი
მცენარეული ნედლეულის საექსტრაქციო მოწყობილობები (MAP19005G1-LS) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 151960
ტაბატაძე ლალი
კვების პროდუქტების ეკოლოგიის და ჰიგიენის საფუძვლები (MAP10405G1-LS) ლექცია
251920-505
კობახიძე ლერი
კვების პროდუქტების სამაცივრო ტექნოლოგია (RTFS005) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- 251920-505
კობახიძე ლერი
კვების საწარმოთა ნაკადური ხაზები და დამფასოებელ-შემფუთი ავტომატები (MAP18905G1-LS) ლექცია
--- 251920-505
ისაკაძე თამაზ
მაცივარი მანქანების თბური გაანგარიშება (TER0005) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- 251920-505
კობახიძე ლერი
კვების საწარმოთა ნაკადური ხაზები და დამფასოებელ-შემფუთი ავტომატები (MAP18905G1-LS) პრაქტიკული
251920-505
კობახიძე ლერი
მცენარეული ნედლეულის საექსტრაქციო მოწყობილობები (MAP19005G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-201ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 352002
აბაიშვილი ვახტანგ
კვლევის მეთოდები მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგიაში (EET72805GE3-L) ლექცია
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 151941.2-5
კოკაია თეიმურაზ
სამანქანათმშენბლო ხაზვა (GRAF305) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 152090
სხვიტარიძე ქეთევან
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის - 1 (MAT0108-LP) პრაქტიკული
--- --- 151740
ბუცხრიკიძე დავით
მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგია (TEENG05) ლექცია
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 151870
ჩიტიძე ზაურ
მერქნული მასალები და წარმოების ტექნოლოგია (GHAH05) ლექცია
--- 052000q
ელგენდარაშვილი ნატალია
ქართული ენა B1 (0110002) პრაქტიკული .
---
8-16:00 --- 42008-D, 42035-D, 42050-D
ძნელაძე რევაზ
სწავლების მეთოდები (TMS0007) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- 251920-506
ჩიტიძე ზაურ
მერქნული მასალების დასამუშავებელი მოწყობილობების კვლევა (MAP24205G1-LP) პრაქტიკული
251920-506
ჩიტიძე ზაურ
ხე-ტყის დამზადების მანქანებისა და მექანიზმების ძიება და კვლევა (MAP24305G1) ლექცია
151740
ბუცხრიკიძე დავით
მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგია (TEENG05) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- 42008-D, 42035-D, 42050-D, 0320.3-04, 0320.3-03
ძნელაძე რევაზ
სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა (SCT0010) ლექცია
251920-506
გიგინეიშვილი ლერი
მერქნული მასალების დასამუშავებელი მოწყობილობების კვლევა (MAP24205G1-LP) ლექცია
352001
ძნელაძე რევაზ
სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა (SCT0010) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- 42008-D, 42035-D, 42050-D, 0320.3-04, 0320.3-03
ძნელაძე რევაზ
სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა (SCT0010) სემინარი
352001, 352002
ძნელაძე რევაზ
სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა (SCT0010) ლექცია
251920-506
ჩიტიძე ზაურ
ხე-ტყის დამზადების მანქანებისა და მექანიზმების ძიება და კვლევა (MAP24305G1) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-205ც (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-203ც (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 052006-3
ტყემალაძე რამაზი
გაცნობითი პრაქტიკა - ხის მხატვრული დამუშავება (0212305) პრაქტიკული.
--- --- --- 052006-3
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (ინგლისური) (ENLPR- 07LP) პრაქტიკული.
---
3-11:00 --- 052006-3
ტყემალაძე რამაზი
გაცნობითი პრაქტიკა - ხის მხატვრული დამუშავება (0212305) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 052006-3
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (ინგლისური) (ENLPR- 07LP) პრაქტიკული
--- --- 052006-3
გელაშვილი იგორ
ხაზვა - ხის მხატვრული დამუშავებისათვის (0212302) პრაქტიკული
---
5-13:00 052006-3
ჟღენტი მაკა
აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები (256812) პრაქტიკული
--- --- 052006-3
ჟღენტი მაკა
აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები (256812) პრაქტიკული...
---
6-14:00 052006-3
ჟღენტი მაკა
აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები (256812) პრაქტიკული.
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-210ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 151870.2-5
ტყემალაძე რამაზი
მერქნული მასალები და წარმოების ტექნოლოგია (GHAH05) ლაბორატორიული
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 151870.1-5
ტყემალაძე რამაზი
მერქნული მასალები და წარმოების ტექნოლოგია (GHAH05) ლაბორატორიული
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 42008-D, 42035-D, 42050-D
ძნელაძე რევაზ
სწავლების მეთოდები (TMS0007) სემინარი
--- ---
9-17:00 --- 251920-506
ბალამწარაშვილი ზაური
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების თანამედროვე ტექნოლოგიები და მანქანები (SFJZX05) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 251920-506
ტყემალაძე რამაზი
მერქნული მასალების დასამუშავებელი მოწყობილობების კვლევა (MAP24205G1-LP) საკურსო
252020
ტყემალაძე რამაზი
მეცნიერული კვლევის მეთოდები (MAP23705G1-LP) პრაქტიკული
--- 251920-506
ბალამწარაშვილი ზაური
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების თანამედროვე ტექნოლოგიები და მანქანები (SFJZX05) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- 252020
გიგინეიშვილი ლერი
მეცნიერული კვლევის მეთოდები (MAP23705G1-LP) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- 352002
ძნელაძე რევაზ
სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა (SCT0010) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-651 (ფიზ.კათ.)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 152020
ურუშაძე ქეთევანი
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- 151820
უგულავა თემურ
ტექნიკური სისტემების სპეციფიკაციები (SPTS005) პრაქტიკული
6-14:00 152020
ურუშაძე ქეთევანი
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) ლექცია
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-567 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 052007-4
ცხოვრებაშვილი ნადია
უცხო ენა (ინგლისური) (ENLPR- 07LP) პრაქტიკული.
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-582 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-583 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 051909sab-5
ბოგველიშვილი ვახტანგ
ფიზიკური პირის კონტროლი (411604) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 051909sab-5
ტეტუნაშვილი ნათია
საბაჟო გაფორმება (411609) პრაქტიკული.
051909sab-5
ტეტუნაშვილი ნათია
საბაჟო გაფორმება (411609) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- 051909sab-5
ბოგველიშვილი ვახტანგ
ბიზნეს ინგლისური - საბაჟო საქმე (411615) პრაქტიკული
--- --- 051909sab-5
ბოგველიშვილი ვახტანგ
ბიზნეს ინგლისური - საბაჟო საქმე (411615) პრაქტიკული.
---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-584
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 151802
ფრიდონაშვილი დავითი
საავტომობილო ძრავები (AUTEN05) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 151802.1-5
დიასამიძე ნუგზარ
საავტომობილო ძრავები (AUTEN05) ლაბორატორიული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-683
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 151703, 151704
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სამგზავრო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) ლექცია
--- ---
3-11:00 151706
ბოგველიშვილი ზურაბ
Международные транспортные организации (EET96205R1-LSK) Лекция
--- 151704
ველიჯანაშვილი რევაზ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 151703
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სამგზავრო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული
151801, 151802
კანკაძე ალექსანდრე
ლოგისტიკური მენეჯმენტის საფუძვლები (LOMES05) ლექცია
--- 152091
ოდიშელიძე ქეთევანი
ინგლისური A1.1 (LKI895PR) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- 151704
ზურიკაშვილი მიხეილ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის საფუძვლები (MPOST05GAI-LP) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 151703, 151704
ძოწენიძე დავითი
საერთაშორისო სატრანსპორტო ორგანიზაციები (INTOR05) ლექცია
--- --- --- ---
7-15:00 151706
ქართველიშვილი ვასილი
Основы сухопутных пассажирских перевозок (EET95405R1-LP) Лекция.
--- 151801, 151802
ლეკიაშვილი ვარლამი
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 --- --- 151703
ველიჯანაშვილი რევაზ
საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევები (MVTAT05GAI-RLP) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- --- 251946
იოსებიძე ჯუმბერ
ავტომობილების ეკოლოგიურობის ანალიზი (ECOS205) ლექცია
--- 151703, 151704
ჯაჯანიძე ვალერი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 352001
ლეკიაშვილი ვარლამი
ტრანსპორტის დარგის კვლევის მეთოდები (TRDARKV05) სემინარი
--- 251946
იოსებიძე ჯუმბერ
ავტომობილების ეკოლოგიურობის ანალიზი (ECOS205) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- 251946
ლეკიაშვილი ვარლამი
ავტომობილის პროფილაქტიკური ოპერაციების სისტემა (APRANS05) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-689
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 151701, 151702
ბოგველიშვილი ზურაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის საფუძვლები (MPOST05GAI-LP) ლექცია
--- ---
3-11:00 --- --- --- 151703
ჯაჯანიძე ვალერი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- 151706
ხმიადაშვილი ჯემალ
Дорожно-транспортные происшествия (MVTAT05GAI-LP) Лекция
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- 151801
დიასამიძე ნუგზარ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) პრაქტიკული
151701
დიასამიძე ნუგზარ
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- --- --- 151801
კანკაძე ალექსანდრე
ლოგისტიკური მენეჯმენტის საფუძვლები (LOMES05) პრაქტიკული
151702
ზურიკაშვილი მიხეილ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის საფუძვლები (MPOST05GAI-LP) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 151802
კანკაძე ალექსანდრე
ლოგისტიკური მენეჯმენტის საფუძვლები (LOMES05) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 251946
ველიჯანაშვილი რევაზ
საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ავტო-ტექნიკური და ტრასოლოგიური ექსპერტიზა (MVTRA05) ლექცია
--- --- 251946
ფრიდონაშვილი დავითი
ავტომობილების თეორია და კონსტრუირება (AVTTE05) ლექცია
---
10-18:00 252046, 252058
თოფურია ნინო
სატრანსპორტო საწარმოო ლოგისტიკური სისტემები (DGHSF05) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 251946
ფრიდონაშვილი დავითი
ავტომობილების თეორია და კონსტრუირება (AVTTE05) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- 352003, 132001, 352001, 0320.3-02, 0320.3-03
ძნელაძე რევაზ
სწავლების მეთოდები (TMS0007) ლექცია
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

07-106
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

07-109
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 151706
ხმიადაშვილი ჯემალ
Диагностика и техническое обслуживание автомобиля (EET95205R1-LB) Лабораторная работа
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 151703.1-5
ჯაჯანიძე ვალერი
ავტომობილების დიაგნოსტიკა და ტექნიკური მომსახურება (ADTEM05) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 151703.2-5
ჯაჯანიძე ვალერი
ავტომობილების დიაგნოსტიკა და ტექნიკური მომსახურება (ADTEM05) ლაბორატორიული
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-436 (სარკ.კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 052010-4
ბაღაშვილი თამარ
რაოდენობრივი წიგნიერება (698742) პრაქტიკული
--- --- 052010-4
ბაღაშვილი თამარ
რაოდენობრივი წიგნიერება (698742) პრაქტიკული.
--- ---
4-12:00 052010-4
მუმლაძე ნუნუ
საინჟინრო გრაფიკა (EGRAF05) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- 052010-4
მორჩილაძე რომანი
სარკინიგზო ტრანსპორტზე უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა (0711716) პრაქტიკული.
---
6-14:00 052010-4
მუმლაძე ნუნუ
საინჟინრო გრაფიკა (EGRAF05) პრაქტიკული.
--- ---
7-15:00 --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 251958
შარვაშიძე ავთანდილი
ვაგონების კონსტრუირება და გაანგარიშება (DCR6305) პრაქტიკული
--- 251958
შარვაშიძე ავთანდილი
ვაგონების კონსტრუირება და გაანგარიშება (DCR6305) ლექცია.
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 352058
შარვაშიძე ავთანდილი
სარკინიგზო მოძრავი შემადგენლობის სახსრულ გადაცემათა დინამიკური მოდელების ფორმირება (EET090305G2-LS) ლექცია
--- --- 251958
შარვაშიძე ავთანდილი
ვაგონების კონსტრუირება და გაანგარიშება (DCR6305) ლექცია
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-437
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-441
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 252058, 252046
თელია გრიგოლ
სარკინიგზო და სხვა სახის ტრანსპორტის ურთიერთქმედება და ჩქაროსნული მაგისტრალები (EET90405G2-LP) ლექცია
--- 352058
შარვაშიძე ავთანდილი
სარკინიგზო მოძრავი შემადგენლობის სახსრულ გადაცემათა დინამიკური მოდელების ფორმირება (EET090305G2-LS) სემინარი
---
10-18:00 251958
მესხიძე ზაზა
რკინიგზის საექსპლუატაციო მუშაობის მათემატიკური მოდელირება (MMR6205) პრაქტიკული
352058
თელია გრიგოლ
სარკინიგზო ტრანსპორტის განვითარების ინოვაციური ტექნოლოგიები (EET91405G2-LS) სემინარი
251958
მესხიძე ზაზა
რკინიგზის საექსპლუატაციო მუშაობის მათემატიკური მოდელირება (MMR6205) ლექცია
---
11-19:00 352058
თელია გრიგოლ
სარკინიგზო ტრანსპორტის განვითარების ინოვაციური ტექნოლოგიები (EET91405G2-LS) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-442
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151702
მესხიძე ზაზა
რკინიგზის სადგურები და კვანძები (RSJ2705) პრაქტიკული
151704
თელია გრიგოლ
სახმელეთო სამგზავრო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული.
--- ---
4-12:00 151702
მორჩილაძე ჯემალი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) საკურსო
--- 151701, 151702
მესხიძე ზაზა
რკინიგზის სადგურები და კვანძები (RSJ2705) ლექცია
151703
თელია გრიგოლ
სახმელეთო სამგზავრო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული.
--- ---
5-13:00 151703
მორჩილაძე ჯემალი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) საკურსო
151704
მორჩილაძე ჯემალი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) საკურსო
151706
მესხიძე ზაზა
Основы сухопутных пассажирских перевозок (EET95405R1-LP) Практическая работа
--- --- ---
6-14:00 151706
მორჩილაძე ჯემალი
Коммерческая деятельность на транспорте (EET93305R2-LSK) Лекция
151802
თელია გრიგოლ
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) პრაქტიკული.
--- --- --- 151702
დიდებაშვილი ბეჟან
რკინიგზის სადგურები და კვანძები (RSJ2705) საკურსო
7-15:00 151704, 151703
მორჩილაძე ჯემალი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) ლექცია.
--- --- --- 151701
შარაშენიძე სერგო
სარკინიგზო მოძრავ შემადგენლობათა ავტომატური მუხრუჭები (RRB2105) საკურსო
---
8-16:00 --- 151701
მორჩილაძე ჯემალი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) საკურსო
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 151701
მესხიძე ზაზა
რკინიგზის სადგურები და კვანძები (RSJ2705) პრაქტიკული
151701, 151702
მორჩილაძე რომანი
სახმელეთო სამგზავრო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) ლექცია.
---
10-18:00 --- --- --- --- 151706
მორჩილაძე ჯემალი
Коммерческая деятельность на транспорте (EET93305R2-LSK) Курсовая работа
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-444
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 151801
დუნდუა ალექსანდრე
მიკროპროცესორული ტექნიკის გამოყენების საფუძვლები ტრანსპორტზე (EET90405G1-LS) სემინარი
--- ---
3-11:00 --- --- --- 151801, 151802
დუნდუა ალექსანდრე
მიკროპროცესორული ტექნიკის გამოყენების საფუძვლები ტრანსპორტზე (EET90405G1-LS) ლექცია
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 151702
მორჩილაძე რომანი
სარკინიგზო მოძრავ შემადგენლობათა ავტომატური მუხრუჭები (RRB2105) საკურსო
--- 151702
მორჩილაძე რომანი
სახმელეთო სამგზავრო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული.
--- 151701
დიდებაშვილი ბეჟან
რკინიგზის სადგურები და კვანძები (RSJ2705) საკურსო
6-14:00 --- --- --- --- 151703, 151704
თელია გრიგოლ
სახმელეთო სამგზავრო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) ლექცია.
---
7-15:00 --- 151801
თელია გრიგოლ
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) პრაქტიკული.
--- --- --- ---
8-16:00 151706
მესხიძე ზაზა
Основы сухопутных пассажирских перевозок (EET95405R1-LP) Лекция
--- --- 151701
მორჩილაძე რომანი
სახმელეთო სამგზავრო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული.
151701, 151702
მორჩილაძე ჯემალი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) ლექცია.
---
9-17:00 --- 151801
შარვაშიძე ავთანდილი
ვაგონების მოწყობილობა და წარმოების საფუძვლები (EET91005G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
10-18:00 --- 151801
შარვაშიძე ავთანდილი
ვაგონების მოწყობილობა და წარმოების საფუძვლები (EET91005G1-LP) ლექცია
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-447 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 051910-4
ყორანაშვილი ირინე
ინგლისური ენა (ELN02R7) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 051910-4
ყორანაშვილი ირინე
ინგლისური ენა (ELN02R7) პრაქტიკული..
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-448 (სარკ.კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 151701, 151702
მორჩილაძე რომანი
სარკინიგზო მოძრავ შემადგენლობათა ავტომატური მუხრუჭები (RRB2105) ლექცია
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 151702
ცოცხალაშვილი მირიან
რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობა (EET92205G1-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- 151701, 151702
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობა (EET92205G1-LS) ლექცია
--- --- --- 151701
ცოცხალაშვილი მირიან
რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობა (EET92205G1-LS) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-433 (სარკ.კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 252046
თელია გრიგოლ
სარკინიგზო და სხვა სახის ტრანსპორტის ურთიერთქმედება და ჩქაროსნული მაგისტრალები (EET90405G2-LP) სემინარი
--- --- --- ---
9-17:00 --- 252058
თელია გრიგოლ
სარკინიგზო და სხვა სახის ტრანსპორტის ურთიერთქმედება და ჩქაროსნული მაგისტრალები (EET90405G2-LP) სემინარი
--- 251958
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
მუდმივი და ცვლადი დენის ელექტრომოძრავი შემადგენლობა ასინქრონული ამძრავით (EET90805G2- LP) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- 251958
მღებრიშვილი ნიკოლოზ
სარკინიგზო ავტომატიკის დისპეტჩერული სისტემები და ტექნიკური დიაგნოსტირება (SADSTD05) სემინარი
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 251958
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
მუდმივი და ცვლადი დენის ელექტრომოძრავი შემადგენლობა ასინქრონული ამძრავით (EET90805G2- LP) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-728
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 252046
პაპასკირი მურთაზი
ინფორმაციის გადაცემის სისტემები ტრანსპორტზე (EET90505G2-LP) პრაქტიკული
3-11:00 --- 151907
ნოდია ამირან
Основы применения микропроцессорной техники на транспорте (EET94305R1-LS) Лекция
--- --- ---
4-12:00 --- 151907
ნოდია ამირან
Основы применения микропроцессорной техники на транспорте (EET94305R1-LS) Семинар
--- --- --- 252058
პაპასკირი მურთაზი
ინფორმაციის გადაცემის სისტემები ტრანსპორტზე (EET90505G2-LP) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 151706
ნოდია ამირან
Технические средства организации движения сухопутного транспорта (EET93205R2-LS) Лекция.
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 251958
გოცაძე მერაბ
სარკინიგზო ავტომატიკის დისპეტჩერული სისტემები და ტექნიკური დიაგნოსტირება (SADSTD05) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-728.1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151701
მღებრიშვილი ნიკოლოზ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული.
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 151703
პაპასკირი მურთაზი
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული.
--- --- ---
6-14:00 --- 151801
პაპასკირი მურთაზი
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) პრაქტიკული.
--- --- --- ---
7-15:00 --- 151802
პაპასკირი მურთაზი
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) პრაქტიკული.
151706
მღებრიშვილი ნიკოლოზ
Технические средства организации движения сухопутного транспорта (EET93205R2-LS) პრაქტიკული.
--- 151802
მღებრიშვილი ნიკოლოზ
მიკროპროცესორული ტექნიკის გამოყენების საფუძვლები ტრანსპორტზე (EET90405G1-LS) სემინარი
---
8-16:00 --- 151702
პაპასკირი მურთაზი
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) სემინარი
--- --- --- ---
9-17:00 --- 251958
ნოდია ამირან
სარკინიგზო ავტომატიკის დისპეტჩერული სისტემები და ტექნიკური დიაგნოსტირება (SADSTD05) სემინარი.
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-728.2
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 151704
ნოდია ამირან
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული.
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 151801
პაპასკირი მურთაზი
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) სემინარი
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 252058, 252046
პაპასკირი მურთაზი
ინფორმაციის გადაცემის სისტემები ტრანსპორტზე (EET90505G2-LP) ლექცია
--- --- 151802
პაპასკირი მურთაზი
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) სემინარი
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-728.3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-728.4
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-727 (სარკ.კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 051908-4
მაწიაშვილი თამარ
დოკუმენტების არქივისთვის გადასაცემად მომზადება (0411903) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-556 (მოდულური კ/ც)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 151870
ბარამაშვილი თეა
სამრეწველო პროდუქციის ბრენდი და საფირმო სტილი (IPBCS05) ლექცია
--- ---
2-10:00 --- 052006-3
ბარამაშვილი თეა
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (INFWI05) პრაქტიკული
--- 052003g-4
ბარამაშვილი თეა
რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება 2 (0212238) პრაქტიკული . .
051905h-4
ბარამაშვილი თეა
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (INFWI05) პრაქტიკული
052009e-3
ბარამაშვილი თეა
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (INFWI05) პრაქტიკული
3-11:00 --- ---
4-12:00 --- ---
5-13:00 --- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-555 (კ/ც)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151920
პეტრიაშვილი ლილი
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) პრაქტიკული
151720
თედორაძე რეზო
სატრანსპორტო სისტემების მოდელირება და სიმულაცია (EET94505D2) ლექცია
151820
დობორჯგინიძე გიორგი
სასაწყობო სისტემების დაგეგმარება 2 (WHSP205) ლექცია
151820
თედორაძე რეზო
ეკონომიკა და მაკროლოგისტიკა (EMLOG05) პრაქტიკული
---
2-10:00 151920
პეტრიაშვილი ლილი
ტელემატიკა ლოგისტიკაში (TELL005) ლექცია
---
3-11:00 151920
პეტრიაშვილი ლილი
ტელემატიკა ლოგისტიკაში (TELL005) პრაქტიკული
151920
თედორაძე რეზო
მატერიალური ნაკადების ტექნიკის საფუძვლები (EET97405G1-LS) ლექცია
151820
თედორაძე რეზო
ტექნიკური სისტემების სპეციფიკაციები (SPTS005) ლექცია
151820
თედორაძე რეზო
სატრანსპორტო ლოგისტიკის საფუძლები (TRLOGB05) ლექცია
251904
უგულავა თემურ
სატრანსპორტო სისტემების მოდელირება და სიმულაცია 2 (TRS13805G1) საკურსო
4-12:00 151820
პეტრიაშვილი ლილი
საწარმოს რესურსების დაგეგმვა 1 (ERP1005) ლაბორატორიული
5-13:00 151920
პეტრიაშვილი ლილი
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლექცია
151920
თედორაძე რეზო
მატერიალური ნაკადების ტექნიკის საფუძვლები (EET97405G1-LS) პრაქტიკული
151820
თედორაძე რეზო
სატრანსპორტო ლოგისტიკის საფუძლები (TRLOGB05) პრაქტიკული
151820
დობორჯგინიძე გიორგი
სასაწყობო სისტემების დაგეგმარება 2 (WHSP205) ლაბორატორიული
---
6-14:00 151820
პეტრიაშვილი ლილი
საწარმოს რესურსების დაგეგმვა 1 (ERP1005) ლექცია
---
7-15:00 --- 152020
დობორჯგინიძე გიორგი
ლოგისტიკისა და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტის საფუძვლები (LOGISMIW05) ლექცია
151820
თედორაძე რეზო
ეკონომიკა და მაკროლოგისტიკა (EMLOG05) ლექცია
151920
დობორჯგინიძე გიორგი
სასაწყობო სისტემების დაგეგმარება 1 (WHSP105) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- 152020
გოგილიძე ემილიანე
საინფორმაციო ტექნოლოგიის საფუძვლები (BOITEOGA1-LB) პრაქტიკული
151720
უგულავა თემურ
სატრანსპორტო სისტემების მოდელირება და სიმულაცია (EET94505D2) პრაქტიკული
9-17:00 252004
ბუთხუზი ნათია
მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი (SCM0005) პრაქტიკული
152020
დობორჯგინიძე გიორგი
ლოგისტიკისა და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტის საფუძვლები (LOGISMIW05) პრაქტიკული
151720
თედორაძე რეზო
ტრანსპორტის, ტვირთის დამუშავებისა და საწყობის სისტემები 1 (EET97705G1-LP) ლექცია
151920
დობორჯგინიძე გიორგი
სასაწყობო სისტემების დაგეგმარება 1 (WHSP105) ლექცია
10-18:00 152020
გოგილიძე ემილიანე
საინფორმაციო ტექნოლოგიის საფუძვლები (BOITEOGA1-LB) ლექცია
---