საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

პედაგოგები

 

I- 1 011
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 108550
--- (---) სემინარი
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

Kondo tosuy
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 1108203
Professional English in Agriculture 1 (LEH13710E3-P1) Practical Work
11-409
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

Kwon Soyoung
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 1108203
Professional English in Agriculture 1 (LEH13710E3-P1) Lecture
11-313
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

Sukjoo chang Elijah
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 1108203
Organic Agriculture (ORGAGR11) Practical Work
11-313
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 22 125
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X- 67 5687
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X- 72 161
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X- 74 548
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაიშვილი ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 151513, 151513ა
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) პრაქტიკული
01-201ც
--- --- ---
8-16:00 --- --- 151513, 151513ა
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) ლექცია
01-201ც
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაკელია ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 3701.1-3
სტრუქტურული გეოლოგია (STRGE03) ლაბორატორიული
03-441
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 3702.1-3
სტრუქტურული გეოლოგია (STRGE03) ლაბორატორიული
03-441
--- 3740.1-3
გეოლოგიური რუკის შედგენისა და წაკითხვის მეთოდიკა (MEMMR03) ლაბორატორიული
03-441
---
4-12:00 --- --- 3743.1-3
გეოლოგიური რუკის შედგენისა და წაკითხვის მეთოდიკა (MEMMR03) ლაბორატორიული
03-441
3741.1-3
გეოლოგიური რუკის შედგენისა და წაკითხვის მეთოდიკა (MEMMR03) ლაბორატორიული
03-441
---
5-13:00 --- 3610
სტრუქტურული მეთოდები გეოლოგიაში (SMETG03) ლაბორატორიული
03-441
3742.1-3
გეოლოგიური რუკის შედგენისა და წაკითხვის მეთოდიკა (MEMMR03) ლაბორატორიული
03-441
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ელეონორა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151892.1-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- --- ---
2-10:00 --- 151891.1-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- --- ---
3-11:00 --- 1780.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20204G1-LSB) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- ---
4-12:00 --- 3714
Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) лаборат.работа
02-609
217139
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- ---
5-13:00 --- --- 1886
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
3716
Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) лаборат.работа
02-610
--- ---
6-14:00 --- --- --- 151890.1-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- ---
7-15:00 --- --- --- 1790
Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) лаборат.работа
02-610
--- ---
8-16:00 151893.1-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- --- ---
9-17:00 217110
Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) лаборат.работа
02-610
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 0317/2-1
ზოგადი გეოფიზიკა (GGEOP03) ლექცია
03-133
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 3590
გეოდეზიური გრავიმეტრია (GGRAV03) ლექცია
03-133
6-14:00 --- --- --- --- 3590
გეოდეზიური გრავიმეტრია (GGRAV03) პრაქტიკული
03-133
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 0317/2-1
ზოგადი გეოფიზიკა (GGEOP03) პრაქტიკული
03-133
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბელაშვილი ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 051820მ
მეტროლოგიის საფუძვლები (METRSAF05) პრაქტიკული
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი 1
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- 108610.1-8
საზომი ტექნოლოგიების კომპიუტერული მოდელირება (CMM0808) ლაბორატორიული
06-210დ
--- --- ---
8-16:00 --- 8886
საზომი საშუალებების, კონტროლისა და დიაგნოსტიკის გრაფიკული დაპროგრამების საშუალებები (GPT0308) პრაქტიკული
06-209დ
--- --- ---
9-17:00 --- 108610
საზომი ტექნოლოგიების კომპიუტერული მოდელირება (CMM0808) პრაქტიკული
06-302ბ
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 8886
საზომი საშუალებების, კონტროლისა და დიაგნოსტიკის გრაფიკული დაპროგრამების საშუალებები (GPT0308) ლაბორატორიული
06-209დ
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბესაძე ლელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 111805.2-7
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 1 (HDLD) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.C
--- --- ---
6-14:00 --- --- 111815.2-7
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 1 (HDLD) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.C.1
--- --- ---
7-15:00 --- --- 111806.2-7
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 1 (HDLD) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.C.1
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- 112826.2-12
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 1 (HDLD) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.C.1
--- ---
9-17:00 --- --- 112835.2-12
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 1 (HDLD) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.C.1
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- 112825.2-12
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 1 (HDLD) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.C.1
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 110415/1
ლიქიორ-არყის ტექნოლოგია (TOLAV04) ლექცია
11-417
8-16:00 --- --- --- --- --- 110415/1
ლიქიორ-არყის ტექნოლოგია (TOLAV04) პრაქტიკული
11-417
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 1107230
ბრენდისა და ყურძნის არყის წარმოება, მოწობილობები და მასალები (BGRVP10) სასწავლო პრაქტიკა
14-ღვინის ქარხანა 1
1107230
ბრენდისა და ყურძნის არყის წარმოება, მოწობილობები და მასალები (BGRVP10) ლექცია
11-413
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე დიმიტრი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 3801
კომპიუტერული ტექნოლოგიები (COTEC03) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.G
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 218201
ტელეკომუნიკაციის თეორიის სპეციალური თავები1 (SPTT102-LP) ლექცია
08-609
--- ---
4-12:00 --- --- --- - (-) -
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბლოთია კობა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 111772
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
06-701ბ
111670
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-707ბ
--- --- --- ---
2-10:00 --- 111776
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
06-711ბ
--- 111668
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-701ბ
3-11:00 --- 111775
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
06-715ბ
--- ---
4-12:00 111771
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
06-714ბ
--- --- 111774
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
06-715ბ
111773
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
06-710ბ
5-13:00 --- --- 112571
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-613ა
6-14:00 111665
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-704ბ
111669
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-710ბ
--- --- 111667
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-708ბ
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- 111671
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-710ბ
--- --- --- 111674
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-111ა
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრალავა ანზორი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 911876
ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალურ-ინოვაციური პრობლემები (BUA46713E1-LS) ლექცია
06-715ბ
--- 711775A3, 711775A2, 711775A1
ინოვაციური მენეჯმენტი (INMAN07-LS) ლექცია
06-704ბ
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- ---
14-22:00 911876
ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალურ-ინოვაციური პრობლემები (BUA46713E1-LS) პრაქტიკული
06-715ბ
--- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუაშვილი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 112541
ინტერნეტ-ეკონომიკა (INTEC07-LS) პრაქტიკული
06-602ბ
112641
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) პრაქტიკული
06-607ბ
--- 112640
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
06-607ბ
--- ---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 112540
ინტერნეტ-ეკონომიკა (INTEC07-LS) პრაქტიკული
06-609ა
--- --- 107787
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) პრაქტიკული
06-608ა
--- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 112641
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
06-605ბ
--- ---
7-15:00 112544
ინტერნეტ-ეკონომიკა (INTEC07-LS) პრაქტიკული
06-603ბ
112543
ინტერნეტ-ეკონომიკა (INTEC07-LS) პრაქტიკული
06-605ბ
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუთიძე გოჩა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 111656
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
06-131ა
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 111655
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
06-131ა
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუთიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 112635
მუზეუმმცოდნეობა (muzmcod) სემინარი
06-806ა
---
4-12:00 --- --- --- --- 112635
მუზეუმმცოდნეობა (muzmcod) ლექცია
06-810ა
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 112735
მსოფლიო კულტურული მემკვიდრ. ძეგლები (MSOFKUL) სემინარი
06-809ა
--- --- --- 112835
მსოფლიო ცივილიზაციები (MSOFCIV07) პრაქტიკული
06-817ბ
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 112735
მსოფლიო კულტურული მემკვიდრ. ძეგლები (MSOFKUL) ლექცია
06-811ა
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 112835
მსოფლიო ცივილიზაციები (MSOFCIV07) ლექცია
06-809ა
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 3531
აეროფოტოგადაღება (PHS42803G1-LP) პრაქტიკული
03-237
--- ---
4-12:00 3531
დისტანციური ზონდირების მონაცემების მართვა (PHS42703G1-LP) პრაქტიკული
03-237
--- --- --- ---
5-13:00 --- 3531
დისტანციური ზონდირების მონაცემების მართვა (PHS42703G1-LP) ლექცია
03-237
--- --- ---
6-14:00 --- --- 3531
აეროფოტოგადაღება (PHS42803G1-LP) ლექცია
03-237
--- --- 3632
აეროფოტოგადაღება (PHS42803G1-LP) ლექცია
03-237
7-15:00 --- --- --- --- --- 3632
აეროფოტოგადაღება (PHS42803G1-LP) ლაბორატორიული
03-237
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 61805.2-6
შესავალი არქიტექტურაში და არქიტექტურული გრაფიკის საფუძვლები (SHEARQI01) პრაქტიკული
01-607ც
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 61808
Введение в архитектуру и основы архитектурной графики (arxigraf01) лекция
01-407ც
61808
Введение в архитектуру и основы архитектурной графики (arxigraf01) Курсовой проект
01-312ც
--- --- ---
7-15:00 --- 61808
Введение в архитектуру и основы архитектурной графики (arxigraf01) практич. Работа
01-318ც
61804.2-6
შესავალი არქიტექტურაში და არქიტექტურული გრაფიკის საფუძვლები (SHEARQI01) პრაქტიკული
01-607ც
61806.2-6
შესავალი არქიტექტურაში და არქიტექტურული გრაფიკის საფუძვლები (SHEARQI01) პრაქტიკული
01-607ც
--- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 2503-2-1.1-2
ინფორმაციის გადაცემის ტექნოლოგიები ინტერნეტ-პროტოკოლით (EET54302G2-LBK) ლაბორატორიული
08-610
--- --- --- ---
3-11:00 --- 216109
Основы построения телекоммуникационных систем (EET56202R1-LPB) лекция
08-602
--- --- --- ---
4-12:00 --- 2503-2-1
უნივერსალური სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა თანამედროვე ტექნოლოგიების ბაზაზე (EET56502G2-LP) ლექცია
08-601
--- 2503-2-1
უნივერსალური სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა თანამედროვე ტექნოლოგიების ბაზაზე (EET56502G2-LP) პრაქტიკული
08-601
--- ---
5-13:00 --- 2503-2-1
ხმოვანი სიგნალების გადაცემის ტექნოლოგიები (EET55002G2-LK) საკურსო
08-601
--- --- ---
6-14:00 --- 2504-2-2.2-2
ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემების მოდელირება (EET56602G2-LPB) ლაბორატორიული
08-608(კომპ.კლასი)
--- --- ---
7-15:00 --- --- 216103, 216102, 216101
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (EET52502G2-LPB) ლექცია
08-605
216104, 216107, 216105, 216106
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (EET52502G2-LPB) ლექცია
08-502
--- ---
8-16:00 --- 2503-2-1
ხმოვანი სიგნალების გადაცემის ტექნოლოგიები (EET55002G2-LK) ლექცია
08-601
--- --- --- ---
9-17:00 --- 216103.1-2
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (EET52502G2-LPB) ლაბორატორიული
08-610
216101.1-2
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (EET52502G2-LPB) ლაბორატორიული
08-610
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ინგა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 108852.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ
--- 108851.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-205ა
--- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- 108853.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- --- ---
7-15:00 --- 108850.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ
108851, 108850, 108853, 108852
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
06-207ა
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე კონსტანტინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 111706, 111707, 111705
დოკუმენტმცოდნეობა (DOCMA07-LS) ლექცია
06-112ა
--- --- --- --- ---
8-16:00 111707
დოკუმენტმცოდნეობა (DOCMA07-LS) პრაქტიკული
06-105ა
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 711706
Стратегический менеджмент малых и средных предприятий (BUA87413R1-LS) лекция
06-107ა
--- --- --- --- ---
11-19:00 711706
Стратегический менеджмент малых и средных предприятий (BUA87413R1-LS) практич. Работа
06-105ა
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე მაკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 112550SAS
საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი (IPL-0407-LS) პრაქტიკული
06-911ბ
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 112550SAS
საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი (IPL-0407-LS) ლექცია
06-904ა
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ნელი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4730ა.2-4
კოლოიდური ქიმია (COLCH04) ლაბორატორიული
02-401
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 4730, 4730ა
კოლოიდური ქიმია (COLCH04) ლექცია
02-400
--- --- --- --- ---
4-12:00 4730.2-4
კოლოიდური ქიმია (COLCH04) ლაბორატორიული
02-401
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 4735ა.2-4
ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია (PHCCH 04) ლაბორატორიული
02-403
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბშილავა ანზორ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 0318.3-04
წარმოებისა და ტექნოლოგიების უსაფრთხოება (WATEQUS03) ლექცია
03-101ა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აგლაძე თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 0009
ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟი­ნერიის თანამედროვე ასპექტები და განვითარების პერსპექტივები; (MARDE04) ლექცია
02-412
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადამია ვლადიმერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 108631.1-8
კომპიუტერული ქსელები (JGKAKHD) ლაბორატორიული
06-407ბ
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 108643, 108642, 108644
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლექცია
06-322დ
108641.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
06-128დ.1
108538
საწარმოო პრაქტიკა (INDPR05) სასწავლო პრაქტიკა.
13-შ.პ.ს."ბრეინსოლუშენ"
--- --- ---
4-12:00 --- 108640, 108641
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლექცია
06-322დ
108642.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
06-128დ
---
5-13:00 108538-1
საწარმოო პრაქტიკა (INDPR05) სასწავლო პრაქტიკა.
13-შ.პ.ს."ბრეინსოლუშენ"
108632.1-8
კომპიუტერული ქსელები (JGKAKHD) ლაბორატორიული
06-407ბ.1
108630.1-8
კომპიუტერული ქსელები (JGKAKHD) ლაბორატორიული
06-407ბ
---
6-14:00 --- 108534-1, 108536-1
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზაცია (FGJKKLHA) ლექცია
06-404ა
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადამია ზაურ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108531.1-8
სიგნალების ციფრული დამუშავება (SDICD08) ლაბორატორიული
06-409ბ
--- --- --- --- ---
2-10:00 108532.1-8
სიგნალების ციფრული დამუშავება (SDICD08) ლაბორატორიული
06-409ბ
--- 108530.2-8
სიგნალების ციფრული დამუშავება (SDICD08) ლაბორატორიული
06-409ბ
--- --- ---
3-11:00 --- --- 108532.2-8
სიგნალების ციფრული დამუშავება (SDICD08) ლაბორატორიული
06-409ბ
108530.1-8
სიგნალების ციფრული დამუშავება (SDICD08) ლაბორატორიული
06-409ბ
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 108531.2-8
სიგნალების ციფრული დამუშავება (SDICD08) ლაბორატორიული
06-409ბ
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 107850I
საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია (BAL0207-LS) პრაქტიკული
06-916ა
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- 107850M, 107850O, 107850P, 107850N
რომის სამართალი (BAL0307-LS) ლექცია
06-910ბ
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 107850C
რომის სამართალი (BAL0307-LS) პრაქტიკული
06-911ბ
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიანი ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 3510
საინჟინრო ჰიდროგეოლოგია (ENGHY03) პრაქტიკული
03-418
--- 3502
ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების ფაქტორები და პრინციპები (FPRHY03) პრაქტიკული
03-432
---
4-12:00 --- --- 3580
საინჟინრო ჰიდროგეოლოგია (ENGHY03) პრაქტიკული
03-432
---
5-13:00 --- --- --- 3502
ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების ფაქტორები და პრინციპები (FPRHY03) ლექცია
03-432
---
6-14:00 --- --- --- 3580
საინჟინრო ჰიდროგეოლოგია (ENGHY03) ლექცია
03-432
--- ---
7-15:00 --- --- --- 3510
საინჟინრო ჰიდროგეოლოგია (ENGHY03) ლექცია
03-432
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 0317/2-2დ
მიწისქვეშა წყლების ძებნა-ძიება (PUWAT03) ლექცია
03-437
--- --- --- ---
10-18:00 --- 0317/2-2დ
მიწისქვეშა წყლების ძებნა-ძიება (PUWAT03) პრაქტიკული
03-418
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 121831, 121832
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) პრაქტიკული
01-526
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 121712
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) საკურსო
01-526
6-14:00 --- --- --- --- --- 121712
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) ლექცია
01-526
7-15:00 --- --- --- --- 121761
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) ლექცია
01-529
---
8-16:00 --- --- 121761
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) პრაქტიკული
01-529
--- 121761
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) საკურსო
01-529
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 121831, 121832
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) საკურსო
01-529
--- --- --- 121712
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) პრაქტიკული
01-526
---
11-19:00 121831, 121832
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) ლექცია
01-529
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 108636
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
06-308დ
--- 108634
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
06-308დ
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 108634, 108636, 108633
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლექცია
06-404ა
---
5-13:00 --- --- --- --- 108633
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
06-308დ
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავთანდილაშვილი რუიზან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151891.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT1R5) ლაბორატორიული
01-617
--- 151892.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT1R5) ლაბორატორიული
01-617
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- 151801.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT1R5) ლაბორატორიული
01-617
---
5-13:00 --- 151880.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT1R5) ლაბორატორიული
01-617
--- 151802.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT1R5) ლაბორატორიული
01-617
151803.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT1R5) ლაბორატორიული
01-617
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავლოხაშვილი ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 216177.2-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
04-150
---
2-10:00 --- --- 216175.1-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
04-150
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 216176.1-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
04-150
---
4-12:00 --- --- 216176.2-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
04-150
--- --- ---
5-13:00 216177.1-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
04-150
--- --- --- --- ---
6-14:00 216175
ელექტრული მანქანები (ELM0002) საკურსო
04-212
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 216175.2-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
04-150
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აზმაიფარაშვილი ზაალ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 108610
ინდუსტრიული კონტროლერები და PLC პრო¬გ-რამირება (PLC0808) ლექცია
06-302ბ
--- ---
7-15:00 --- --- --- 108610.2-8
გაზომვა, მართვა და რეგულირება მიკროკონტროლერების გამოყენებით (MCR0808) ლექცია
06-302ბ
--- ---
8-16:00 --- --- --- 108610.2-8
გაზომვა, მართვა და რეგულირება მიკროკონტროლერების გამოყენებით (MCR0808) ლაბორატორიული
06-210დ
--- ---
9-17:00 --- --- --- D-8886
გაზომვების ავტომატიზაცია (AUM0108) ლექცია
06-302ბ
--- ---
10-18:00 --- --- --- D-8886
გაზომვების ავტომატიზაცია (AUM0108) პრაქტიკული
06-302ბ
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალადაშვილი ქართლოს
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 051747შ/3
ვაგონების მუხრუჭების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRAC205) ლექცია
01-447 (სარკ. კოლეჯი)
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალავერდოვი ემილია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 107785
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
06-612ა
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 107787
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
06-608ა
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- 107786
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
06-613ა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალანია მერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 4635ბ, 4635, 4635ა
ფარმაცევტული ქიმია II (PCH0204) ლექცია
02-205
3-11:00 --- --- --- --- --- 4535ბ.1-4
ფარმაცევტული ქიმია III (PCH0304) ლაბორატორიული
02-228
4-12:00 --- --- --- --- --- 4535ბ.2-4
ფარმაცევტული ქიმია III (PCH0304) ლაბორატორიული
02-228
5-13:00 --- --- --- --- --- 4535ა, 4535ბ, 4535
ფარმაცევტული ქიმია III (PCH0304) ლექცია
02-205
6-14:00 --- --- --- --- --- 520
ფარმაცევტული ქიმიის საფუძვლები (BPHCHP04) ლექცია
02-228
7-15:00 --- --- --- --- --- 520
ფარმაცევტული ქიმიის საფუძვლები (BPHCHP04) ლაბორატორიული
02-228
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალასანია რუსუდან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 3843.1-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- 3841.1-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- ---
8-16:00 151893.2-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 3842.1-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
217106.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- ---
10-18:00 --- --- 3840.1-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
217105.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალექსიძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 1108203
Advanced Plant pathology (EET20810E1-LP) Lecture
11-409
---
9-17:00 --- --- --- --- 1108203
Advanced Plant pathology (EET20810E1-LP) Practical Work
11-310
---
10-18:00 1108203
Integrate Pest Management (EET20910E1-LP) Practical Work
11-308
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 1108203
Integrate Pest Management (EET20910E1-LP) Lecture
11-510
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალიბეგაშვილი თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 108643.1-8
ბუღალტრული აღრიცხვის ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები (GDFDJD) ლაბორატორიული
06-118დ
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალმოევა მარიამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 216139
ელექტრული განათება (EL00002) ლაბორატორიული
08-709
--- --- --- ---
2-10:00 --- 216139
ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
08-700ა
--- --- --- ---
3-11:00 --- 216174, 216172, 216173
ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
08-805
--- 216164, 216163, 216165
ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
08-422
--- ---
4-12:00 216166, 216168, 216167
ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
08-422
--- --- --- --- 216169, 216170, 216171
ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
08-422
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 216160, 216162, 216161
ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
08-422
--- --- --- 216176, 216177, 216175
ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
08-418
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალოევა გულნარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 0517126მ
გობელინის ქსოვა (GOBQS011) პრაქტიკული...
01-703 (მოდულური)
66001
ქართული ეროვნული სამოსის დამუშავების ტრადიციული და თანამედროვე ტექნოლოგიები (MAP30306GI) პრაქტიკული
01-706
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 0517126მ
გობელინის ქსოვა (GOBQS011) პრაქტიკული
01-703 (მოდულური)
--- --- 66001
ქართული ეროვნული სამოსის დამუშავების ტრადიციული და თანამედროვე ტექნოლოგიები (MAP30306GI) ლექცია
01-706
---
7-15:00 0517126მ
გობელინის ქსოვა (GOBQS011) პრაქტიკული.
01-703 (მოდულური)
--- --- ---
8-16:00 151513, 151513ა
ქართული ხალხური რეწვა (GFOLK05) ლექცია
01-706
--- 151513ა
ქართული ხალხური რეწვა (GFOLK05) პრაქტიკული
01-706
---
9-17:00 151513
ქართული ხალხური რეწვა (GFOLK05) პრაქტიკული
01-706
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამანათაშვილი იასონი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 151529
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) სემინარი
01-715
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151528
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) სემინარი
01-712
--- ---
4-12:00 151527
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) სემინარი
01-712
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 151527, 151530, 151529, 151528
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) ლექცია
01-668
--- ---
7-15:00 --- --- --- 151530
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) სემინარი
01-201ც
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაღლობელი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 2533-1, 2533-2, 2533-3
ხარისხის და მწარმოებლურობის უზრუნველყოფა (QPRA002) ლექცია
08-207
--- ---
5-13:00 --- --- --- 2538, 2535, 2535-1
ხარისხის და მწარმოებლურობის უზრუნველყოფა (QPRA002) ლექცია
08-207
--- 2547, 2547-1, 2548
ხარისხის და მწარმოებლურობის უზრუნველყოფა (QPRA002) ლექცია
08-207
6-14:00 --- --- --- 2546-1, 2546, 2546-2
ხარისხის და მწარმოებლურობის უზრუნველყოფა (QPRA002) ლექცია
08-207
--- 2538-3, 2538-1, 2538-2
ხარისხის და მწარმოებლურობის უზრუნველყოფა (QPRA002) ლექცია
08-207
7-15:00 --- --- --- --- --- 2531-1, 2531, 2533
ხარისხის და მწარმოებლურობის უზრუნველყოფა (QPRA002) ლექცია
08-207
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 107750L
სანივთო (ქონებრივი) სამართალი (BUL0207-LS) პრაქტიკული
06-906ბ
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 107750R
სანივთო (ქონებრივი) სამართალი (BUL0207-LS) პრაქტიკული
06-904ა
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 107750Q
სანივთო (ქონებრივი) სამართალი (BUL0207-LS) პრაქტიკული
06-915ა
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ლიზა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 112510
ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკა (EUSDP07-LS) პრაქტიკული
06-811ა
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 112810
შესავალი რეგიონმცოდნეობაში (IRS0007-LS) პრაქტიკული
06-811ა
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 112510, 112511
ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკა (EUSDP07-LS) ლექცია
06-809ა
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 112511
ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკა (EUSDP07-LS) პრაქტიკული
06-810ა
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 108653
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) საკურსო
06-205ა
4-12:00 --- --- --- --- --- 108653.2-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
06-205ა
5-13:00 --- --- --- --- --- 108651.2-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
06-205ა
6-14:00 --- --- --- --- --- 108651
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) საკურსო
06-205ა
7-15:00 --- --- 108653, 108651, 108650, 108652
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლექცია
06-207ა
--- --- 108652.2-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
06-205ა
8-16:00 --- --- 108650
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) საკურსო
06-205ა
--- --- 108652
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) საკურსო
06-205ა
9-17:00 --- --- 108650.2-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
06-204ა
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 61800.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
01-402ა.2
---
7-15:00 --- --- 61800.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
01-402ა.1
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 110519.2-10
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლაბორატორიული
11-215
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 110620.2-10
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლაბორატორიული
11-215
--- 110519
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლექცია
11-415
---
6-14:00 110519.1-10
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლაბორატორიული
11-215
--- 110619.1-10
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლაბორატორიული
11-215
110620.1-10
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლაბორატორიული
11-215
---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 110620, 110619
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლექცია
11-413
110619.2-10
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლაბორატორიული
11-215
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 218139
профессиональне способности (CPO02) практич. Работа
08-801
--- ---
4-12:00 --- --- 216139
Экономика и управление энергетики (EET42602R2-LP) лекция
08-801
--- --- ---
5-13:00 --- --- 216139
Экономика и управление энергетики (EET42602R2-LP) Курсовой проект
08-118
216164, 216165
ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში (EMP1102) ლექცია
08-422
--- ---
6-14:00 --- --- 216167, 216166
ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში (EMP1102) ლექცია
08-805
216169, 216168
ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში (EMP1102) ლექცია
08-203
--- ---
7-15:00 --- --- --- 218139
профессиональне способности (CPO02) лекция
08-802
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 217225
ენერგეტიკული წარმოების დაგეგმვა-განვითარება (EPPLD02-LP) ლექცია
08-419
--- --- --- ---
12-20:00 --- 217225
ენერგეტიკული წარმოების დაგეგმვა-განვითარება (EPPLD02-LP) ლაბორატორიული
08-419
--- --- --- ---
13-21:00 --- 217225
ენერგეტიკული წარმოების დაგეგმვა-განვითარება (EPPLD02-LP) პრაქტიკული
08-802
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე თემურ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 1580
მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (AAC82401G1) ლექცია
01-409
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 1580
მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (AAC82401G1) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.7
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 608720
საწარმოო კონტროლი მექანიკურ წარმოებაში (GHSDGDGS) ლაბორატორიული
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი
--- --- --- ---
2-10:00 --- 151509ა, 151509
ტექნოლოგიური მანქანების პროექტირების საფუძვლები (EET76505G1) პრაქტიკული
01-566
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 608720
საწარმოო კონტროლი მექანიკურ წარმოებაში (GHSDGDGS) ლაბორატორიული.
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი 3
151860.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT1R5) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1.1
--- --- ---
5-13:00 151840.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT1R5) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1.1
--- --- ---
6-14:00 151509, 151509ა
ტექნოლოგიური მანქანების პროექტირების საფუძვლები (EET76505G1) ლექცია
01-564
--- --- --- ---
7-15:00 151870.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT1R5) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1.1
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანანიაშვილი გულაბერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 108583.2-8
სოციალური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება (SPCSI08) ლაბორატორიული
08-309ბ
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 108584.2-8
სოციალური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება (SPCSI08) ლაბორატორიული
08-309ბ.1
--- --- ---
6-14:00 --- --- 108586.2-8
სოციალური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება (SPCSI08) ლაბორატორიული
08-309ბ.1
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 8894-1
ინფორმაციის დაცვის კრიპტოგრაფიული მეთოდები და საშუალებები (CMID008) პრაქტიკული
06-226დ
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 8894-1
ინფორმაციის დაცვის კრიპტოგრაფიული მეთოდები და საშუალებები (CMID008) ლექცია
06-226დ
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდრიაშვილი რაგიმ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 112829
Основы философии (HEL31012R1-LS) лекция
06-813ბ
--- --- --- --- ---
4-12:00 112829
Основы философии (HEL31012R1-LS) практич. Работа
06-813ბ
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 108739.2-8
Философия (PHILO07-LS) лекция
06-408ბ
--- --- ---
6-14:00 --- --- 108739.2-8
Философия (PHILO07-LS) практич. Работа
06-502ა
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 108833, 108832, 108830, 108831
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
06-404ა
--- 108830.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-302დ
108831.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-302დ
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- 108830.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-302დ
--- ---
4-12:00 --- --- 108831.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-302დ
--- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე შალვა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 1780
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20204G1-LSB) სემინარი
02-601
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 217167, 217165, 217166, 217164
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-605
--- --- --- ---
8-16:00 --- 1780
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20204G1-LSB) ლექცია
02-601
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთაძე ცისანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 107750Q
უცხოური ენა (ინგლისური 3) (FLNE307-P ) პრაქტიკული
06-806ა
--- --- ---
3-11:00 108853
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
06-504ა
--- 108852
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
06-505ბ
--- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 111706
უცხოური ენა (ინგლისური 3) (FLNE307-P ) პრაქტიკული
06-104ა
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 2546-1, 2546-2, 2546
ორთქლგენერატორები (EET44202G1-LPK) ლექცია
08-418
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 217233-1
ენერგოეფექტურობა და გარემოს დაცვა ( EEEP002GA1-LP) პრაქტიკული
08-112
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 217233-1
ენერგოეფექტურობა და გარემოს დაცვა ( EEEP002GA1-LP) ლექცია
08-112
217233
დაბალპოტენციური სითბოს წყაროები (DSW02) ლექცია
08-112
--- ---
12-20:00 --- 217233
დაბალპოტენციური სითბოს წყაროები (DSW02) პრაქტიკული
08-112
217233-1
ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის საერთაშორისო სამართალი (EDGDSS02) პრაქტიკული
08-112
217233-1
ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის საერთაშორისო სამართალი (EDGDSS02) ლექცია
08-112
--- ---
13-21:00 --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ზაური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 3665
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული მეთოდები (FOSGM03) ლექცია
03-107
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- - (-) -
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1802, 1800, 1801, 1803
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
01-549
--- --- --- ---
2-10:00 --- 108860.1-8
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.5.1
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 108841.1-8
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.5
1802.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-410.1
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- 1800.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-410.1
--- ---
6-14:00 --- 1803.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-410.1
--- 108842.1-8
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.5.1
--- ---
7-15:00 --- --- 108843.1-8
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.5
--- ---
8-16:00 --- --- 108800.1-8
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.3.1
108830.1-8
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.3.1
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 1801.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-410
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მარგალიტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 2531
მენეჯმენტი სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში (MFC1102) პრაქტიკული
08-419
---
3-11:00 --- --- --- --- 2531
მენეჯმენტი სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში (MFC1102) საკურსო
08-118
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 2531
მენეჯმენტი სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში (MFC1102) ლექცია
08-419
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 151760.2-5
თბოტექნიკა და თბოდანადგარები (HTHEQ03) ლაბორატორიული
08-112
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 217168.2-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-112
4-12:00 --- --- --- --- --- 217168
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
08-114
5-13:00 217171.2-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-112
217170
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
08-114
--- --- 217171.1-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-112
---
6-14:00 217171
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
08-114
217169.1-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-112
217169, 217168, 217170, 217171
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლექცია
08-418
--- --- ---
7-15:00 --- 217169
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
08-114
--- --- 217168.1-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-112
---
8-16:00 151760
თბოტექნიკა და თბოდანადგარები (HTHEQ03) ლექცია
01-565
151760.1-5
თბოტექნიკა და თბოდანადგარები (HTHEQ03) ლაბორატორიული
08-112
217170.1-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-112
--- 217169.2-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-112
---
9-17:00 --- --- --- 217170.2-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-112
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბული ნანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 108631.2-8
კომპიუტერული ქსელები (JGKAKHD) ლაბორატორიული
06-407ბ.1
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 108638-1.2-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
06-407ბ.1
--- --- 108639
Проектирование баз данных (на базе SQL-сервер) (ICT22408R1-LPK) практич. Работа
06-304დ
--- ---
5-13:00 --- --- 108630.2-8
კომპიუტერული ქსელები (JGKAKHD) ლაბორატორიული
06-407ბ.1
108631, 108632, 108630
კომპიუტერული ქსელები (JGKAKHD) ლექცია
06-404ა
---
6-14:00 108639
Проектирование баз данных (на базе SQL-сервер) (ICT22408R1-LPK) курс. Работа
06-308დ
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 108638.2-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
06-407ბ.1
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 108639
Проектирование баз данных (на базе SQL-сервер) (ICT22408R1-LPK) лекция
06-312დ
---
10-18:00 --- --- --- --- 108638-1, 108638
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლექცია
06-312დ
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არეშიძე ნინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 121822
გრუნტების მექანიკა (GRMEQ01) პრაქტიკული
01-514
--- --- --- 121822
გრუნტების მექანიკა (GRMEQ01) ლექცია
01-513
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არველაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 110614
უცხოური ენა (ინგლისური 3) (FLNE307-P ) პრაქტიკული
11-307
2-10:00 --- --- --- 218165
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
08-905
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 218166
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
08-901
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 110835
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
11-107
---
9-17:00 218167
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
08-904
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არზიანი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 2533-3, 2533-2
მაღალი ძაბვის ინჟინერია (HVE1702) ლექცია
08-418
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- - (-) -
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აროშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 111669
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) პრაქტიკული
06-710ბ
111671
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) პრაქტიკული
06-708ბ
112567
ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMEN05) პრაქტიკული
06-707ბ
--- ---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 111670
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) პრაქტიკული
06-704ბ
--- ---
6-14:00 151720
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) ლექცია
01-556
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 112568
ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMEN05) პრაქტიკული
06-711ბ
---
8-16:00 151720
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) პრაქტიკული
01-556
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუდაშვილი ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 3680
გარდამქმნელი ტექნიკა სამთო საქმეში (COEQM03) ლექცია
03-შახტა-ლაბორატორია
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 3680
გარდამქმნელი ტექნიკა სამთო საქმეში (COEQM03) ლაბორატორიული
03-შახტა-ლაბორატორია1
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუნაშვილი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1605
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
01-514
1509
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
01-412
--- --- ---
2-10:00 --- --- 1555
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
01-517
---
3-11:00 --- 1604
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
01-513
--- 1503
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
01-514
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 1603
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
01-514
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 1551
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
01-512
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 1508
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
01-517
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არჩვაძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- - (-) -
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 108640
დაპროგრამების ენა Java (DJHFSLK) ლექცია
06-322დ
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არჩვაძე თეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 151793
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) სემინარი
01-712
--- ---
3-11:00 151792
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) სემინარი
01-715
--- --- --- --- ---
4-12:00 151790
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) სემინარი
01-714
--- --- 151792, 151793
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) ლექცია
01-714
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 151790, 151791
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) ლექცია
01-715
---
7-15:00 --- --- --- --- 151791
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) სემინარი
01-561
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არჩვაძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 151660
კვების პროდუქტების გაყინვის პროცესის თეორიული საფუძვლები (TFPTB05) ლექცია
01-664
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ავთანდილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 218322, 218301
აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები (ACAWR07) ლექცია
08-219
3-11:00 --- --- --- --- --- 218301, 218322
აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები (ACAWR07) სემინარი
08-219
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 218322, 218301
სწავლების მეთოდები (TMS0007) ლექცია
08-219
6-14:00 --- --- --- --- --- 218335
სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა და სწავლების თანამედროვე მეთოდები (SCT0008) ლექცია
08-204
7-15:00 218335
ინტელექტუალური პოტენციალი და ინტელექტუალური საკუთრება (IPIP002GA1) ლექცია
08-207
--- --- --- --- 218335
სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა და სწავლების თანამედროვე მეთოდები (SCT0008) პრაქტიკული
08-204
8-16:00 218335
ინტელექტუალური პოტენციალი და ინტელექტუალური საკუთრება (IPIP002GA1) პრაქტიკული
08-118
--- 218235
კომუნიკაცია და მოლაპარაკება ბიზნესში (COMNB02-LS) პრაქტიკული
08-219
--- --- 218235
კომუნიკაცია და მოლაპარაკება ბიზნესში (COMNB02-LS) ლექცია
08-219
9-17:00 218301, 218322
სწავლების მეთოდები (TMS0007) სემინარი
08-219
--- --- ---
10-18:00 911876
სწავლების მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი (HGJLDGS) ლექცია
08-204
911876
სწავლების მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი (HGJLDGS) პრაქტიკული
08-801
--- 41834, 41833
უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა (TMS0007-L) პრაქტიკული
08-207
---
11-19:00 --- --- 41833, 41834
უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა (TMS0007-L) ლექცია
08-207
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ვლადიმერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 711755
კომერციული ბანკების საქმიანობის ანალიზი (ACBBP07-L) პრაქტიკული
06-107ა
711756
კომერციული ბანკების საქმიანობის ანალიზი (ACBBP07-L) პრაქტიკული
06-107ა
--- ---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 711756, 711755
კომერციული ბანკების საქმიანობის ანალიზი (ACBBP07-L) ლექცია
06-131ა
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 108642
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) პრაქტიკული
06-112დ
---
4-12:00 108642, 108644, 108643
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) ლექცია
06-324დ
--- --- --- --- ---
5-13:00 108640, 108641
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) ლექცია
06-324დ
--- --- --- 108640
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) პრაქტიკული
06-322დ
---
6-14:00 --- --- --- --- 108644
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) პრაქტიკული
06-322დ
---
7-15:00 --- --- --- --- 108643
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) პრაქტიკული
06-322დ
---
8-16:00 --- --- --- --- 108641
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) პრაქტიკული
06-324დ
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151603.2-5
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- 151760.2-5
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- --- ---
2-10:00 1817, 1818, 1819, 1816
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
01-323
--- --- ---
3-11:00 151503.2-5
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- 61803.2-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-610ც
--- 151502.1-5
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
---
4-12:00 216160.1-2
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.4
61800.2-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-605ც
--- ---
5-13:00 1819.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-408.1
151504.2-5
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- 61801.2-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-610ც
---
6-14:00 --- --- 108840.2-8
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.3
1817.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-408
---
7-15:00 1818.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-408
--- --- 1816.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-408.1
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 2018/6
ეროვნულობა XX საუკუნის ქართულ არქიტექტურაში (NMGAR06) ლექცია
01-405ც
---
10-18:00 --- --- --- --- 2018/6
ეროვნულობა XX საუკუნის ქართულ არქიტექტურაში (NMGAR06) პრაქტიკული
01-405ც
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 107750F
უცხოური ენა (ინგლისური 3) (FLNE307-P ) პრაქტიკული
06-810ა
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 111765
უცხოური ენა (ინგლისური 3) (FLNE307-P ) პრაქტიკული
06-715ბ
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 8851-1, 8851
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) (BCME007) პრაქტიკული
06-416ბ
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასანიძე ალბერტი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 2506-4-1
კოსმოსური და მიწისპირა რადიოკავშირი (SLRDC02GB1-LPB) პრაქტიკული
08-914
2505-4-1
რადიოლოკაცია (RAD02) საკურსო
08-914
2506-4-1, 2505-4-1
რადიოლოკაცია (RAD02) ლექცია
08-914
--- ---
4-12:00 --- 2505-4-1
კოსმოსური და მიწისპირა რადიოკავშირი (SLRDC02GB1-LPB) პრაქტიკული
08-914
2506-4-1, 2505-4-1
კოსმოსური და მიწისპირა რადიოკავშირი (SLRDC02GB1-LPB) ლექცია
08-914
--- ---
5-13:00 --- 2506-4-1
რადიოლოკაცია (RAD02) საკურსო
08-914
--- --- ---
6-14:00 --- --- 2505-4-1
რადიოლოკაცია (RAD02) პრაქტიკული
08-914
--- --- ---
7-15:00 --- 2506-4-1
რადიოლოკაცია (RAD02) პრაქტიკული
08-914
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასვანუა ნიკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 107750I
ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი (LAW12211G1-LS) პრაქტიკული
06-915ა
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 107750N
ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი (LAW12211G1-LS) პრაქტიკული
06-919ბ
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 107750R
ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი (LAW12211G1-LS) ლექცია
06-906ბ
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლამაზიშვილი ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151801, 151802
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-553
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151840, 151803
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-205ც
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151880, 151890
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-620
--- ---
5-13:00 151860, 151870
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-205ც
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 151803, 151840
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
01-201ც
151801, 151802
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
01-203ც
---
7-15:00 151880, 151890
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
01-553
--- --- --- --- ---
8-16:00 151870, 151860
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
01-553
--- --- --- 151893.6-5, 151891.6-5, 151892.6-5
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
01-203ც
---
9-17:00 --- --- --- --- 151891.6-5, 151892.6-5, 151893.6-5
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-203ც
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლანიშვილი მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 107880
Иностранный язык (английский)1 (UBADFH) практич. Работа
06-623ა
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 107885
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
06-621ა
107880
Иностранный язык (английский)1 (UBADFH) практич. Работа
06-604ა
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 112829
Иностранный язык (английский)1 (UBADFH) практич. Работа
06-810ბ
--- --- 112729
Иностранный язык (английский -3 ) (FLR1107) практич. Работа
06-813ბ
5-13:00 --- --- 112829
Иностранный язык (английский)1 (UBADFH) практич. Работа
06-813ბ
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 107885
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
06-608ა
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური დოდო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 108642.2-8
ორგანიზაციის არქიტექტურა და ბიზნეს პროცესების მართვის სისტემების საფუძვლები (OADBPMSS08) ლაბორატორიული
06-118დ
--- --- ---
5-13:00 --- --- 108642.2-8
ბუღალტრული აღრიცხვის ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები (GDFDJD) ლაბორატორიული
06-116დ
--- --- ---
6-14:00 --- 108641.2-8
ორგანიზაციის არქიტექტურა და ბიზნეს პროცესების მართვის სისტემების საფუძვლები (OADBPMSS08) ლაბორატორიული
06-116დ
--- --- ---
7-15:00 --- 108643.2-8
ორგანიზაციის არქიტექტურა და ბიზნეს პროცესების მართვის სისტემების საფუძვლები (OADBPMSS08) ლაბორატორიული
06-118დ
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 051748შ/3
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის წევის ელექტრული მანქანების და ელექტრული აპარატების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRBA205) ლექცია
01-447 (სარკ. კოლეჯი)
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 051748შ/3
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მექანიკური ნაწილის და ავტომუხრუჭების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRAT205) ლექცია
01-728
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 108552
ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები და საერთაშორისო სტანდარტები (JKKDJSF) პრაქტიკული
06-204ა
--- 108851.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-211დ
--- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 108553
ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები და საერთაშორისო სტანდარტები (JKKDJSF) პრაქტიკული
06-204ა
---
7-15:00 108750.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპრო­გრამება 1 (C++/C#-ის ბაზაზე) (OOPC1108) ლაბორატორიული
06-211დ
--- 108850.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-211დ
--- ---
8-16:00 --- --- 108751.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპრო­გრამება 1 (C++/C#-ის ბაზაზე) (OOPC1108) ლაბორატორიული
06-211დ
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური ლიკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 1108215
სურსათის უვნებლობა (FODSA05FOD) პრაქტიკული
11-510
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 1108315
ხარიხის მართვა და HACCP - ის სისტემები (MAP12010G2-LP) ლექცია
11-504
5-13:00 --- --- --- --- --- 1108315
ხარიხის მართვა და HACCP - ის სისტემები (MAP12010G2-LP) პრაქტიკული
11-504
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 110415/1
სასურსათო უსაფრთხოება (SASURSAtO) ლექცია
11-307
---
9-17:00 --- --- --- --- 110415/1
სასურსათო უსაფრთხოება (SASURSAtO) სემინარი
11-307
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 1108215
სურსათის უვნებლობა (FODSA05FOD) ლექცია
11-409
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფხაზავა ლოლა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 4830ა
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
10-511
--- --- --- ---
3-11:00 --- 4801
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
10-714
--- --- ---
4-12:00 --- 4835ა
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
10-714
--- 4890ა.1-4
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
10-325
---
5-13:00 4890ა.1-4
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
10-310
4835
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
10-511
--- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფხაიძე თინათინ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 112760
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) პრაქტიკული
06-607ბ
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 112760, 112762, 112761
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) ლექცია
06-607ბ
--- ---
7-15:00 --- --- --- 112761
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) პრაქტიკული
06-612ბ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 112762
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) პრაქტიკული
06-607ბ
---
10-18:00 --- --- --- 712760, 712761
ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაცია (IMRC012GA1-LS) ლექცია
06-614ბ
---
11-19:00 --- --- 712761
ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაცია (IMRC012GA1-LS) პრაქტიკული
06-603ბ
--- 712760
ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაცია (IMRC012GA1-LS) პრაქტიკული
06-605ბ
---
12-20:00 --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აქუბარდია ელიკ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 112860
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
06-607ბ
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 112861
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
06-606ბ
---
6-14:00 --- --- 107785
გლობალური პოლიტიკა (GLPO007-LS) პრაქტიკული
06-612ა
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აქუბარდია თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 711875H, 711875C, 711875B2, 711875B1, 711875F
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება (BCA1007-L) ლექცია
06-707ბ
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- 711875F, 711875H
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება (BCA1007-L) პრაქტიკული
06-703ბ
---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აჩუაშვილი ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 151531, 151533, 151534, 151532
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) ლექცია
01-697
--- 151695
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) სემინარი
01-566
--- --- ---
5-13:00 --- 151693, 151695, 151694
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) ლექცია
01-620
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 151694
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) სემინარი
01-714
--- ---
8-16:00 --- --- 151693
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) სემინარი
01-715
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აჭარაძე გურამი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 108738.1-8
შესავალი კომპიუტერულ ქსელებში (JKAFK06) ლაბორატორიული
06-407ბ.1
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 108738-1.1-8
შესავალი კომპიუტერულ ქსელებში (JKAFK06) ლაბორატორიული
06-407ბ
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 108530.2-8
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზაცია (FGJKKLHA) ლაბორატორიული
06-407ბ.1
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახალაია ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 107750R
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
06-917ბ
107750O
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
06-906ბ
--- --- ---
4-12:00 --- --- 107750F
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
06-906ბ
--- --- ---
5-13:00 --- 107750G
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
06-916ა
107750I
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
06-919ბ
--- --- ---
6-14:00 --- 107750C
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
06-904ა
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 107750L
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
06-915ა
--- ---
8-16:00 --- --- --- 107750M
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
06-916ა
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახალაია ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 111672.2-7
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლაბორატორიული
06-709ა (კომპ)
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- 111672.1-7
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლაბორატორიული
06-706ა (კომპ)
--- --- ---
4-12:00 --- --- 111670, 111669, 111671
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლექცია
06-705ბ
--- --- ---
5-13:00 --- 111775
სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში (STEBU07-LP) პრაქტიკული
06-115ა
--- --- --- ---
6-14:00 --- 111673.2-7
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლაბორატორიული
06-706ა (კომპ)
--- --- ---
7-15:00 --- --- 111674, 111672, 111673
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლექცია
06-710ბ
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 111673.1-7
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლაბორატორიული
06-706ა (კომპ)
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახალაძე ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 1811.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-242
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1817.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-242
--- --- --- 1803.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-242
7-15:00 1815.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-242
1801.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-242
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- 1890.2-1
Геодезия 1 (GDS01R3) лаборат.работа
03-242
1813.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-242
--- 1809.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-242
9-17:00 --- 1805.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-242
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- 1819.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-242
1807.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-242
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 121743
საზღვაო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (AAC34001G1-LPK) ლექცია
01-206
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- 121743
საზღვაო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (AAC34001G1-LPK) საკურსო
01-222
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 121743
საზღვაო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (AAC34001G1-LPK) პრაქტიკული
01-226
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 1531
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
01-226
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 121741
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა პროექტირება (DUHS101) საკურსო
01-226
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 121741
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა პროექტირება (DUHS101) პრაქტიკული
01-226
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 0317/2-2გ
გემოლოგია (GEMOL03) ლექცია
03-345
---
7-15:00 --- --- 3601.1-3
გემოლოგიის საფუძვლები (BASGE03) ლაბორატორიული
03-345
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- 3601
გემოლოგიის საფუძვლები (BASGE03) ლექცია
03-345
---
9-17:00 0317/2-2გ
გემოლოგია (GEMOL03) ლაბორატორიული
03-345
--- --- --- 3601.2-3
გემოლოგიის საფუძვლები (BASGE03) ლაბორატორიული
03-345
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახობაძე მერაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 108582
საწარმოო პრაქტიკა (INPRA05) სასწავლო პრაქტიკა.
13-ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი ცენტრი-"ერთად"
--- 108583
საწარმოო პრაქტიკა (INPRA05) სასწავლო პრაქტიკა.
13-ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი ცენტრი-"ერთად"
--- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 108581
საწარმოო პრაქტიკა (INPRA05) სასწავლო პრაქტიკა.
13-ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი ცენტრი-"ერთად"
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 108586, 108584, 108585
ინფორმატიკის კანონები და ზოგადსისტემური კანონზომიერებანი (GJHKHKG) ლექცია
06-504ბ
---
9-17:00 --- --- --- --- 108581, 108583, 108582
ინფორმატიკის კანონები და ზოგადსისტემური კანონზომიერებანი (GJHKHKG) ლექცია
06-504ბ
---
10-18:00 --- --- --- --- 8841
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (SYSYN08) პრაქტიკული
06-412ბ
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 8841
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (SYSYN08) ლექცია
06-416ბ
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 121853
Water Resources Assessment (AAC92601E1-LP) Lecture
01-209
121853
Environmental Chemistry (ENV12201E1-LP) Lecture
01-209
121853
Water Quality Assessment (AAC92701E1-LS) Lecture
01-209
131855
თანამედროვე "მწვანე ტექნოლოგიები" (AAC96501G1-LS) ლექცია
01-209
2-10:00 --- --- 121853
Environmental Chemistry (ENV12201E1-LP) Practical Work
01-209
121853
Water Quality Assessment (AAC92701E1-LS) Practical Work
01-209
131855
თანამედროვე "მწვანე ტექნოლოგიები" (AAC96501G1-LS) პრაქტიკული
01-209
3-11:00 --- --- 121853
Water Resources Assessment (AAC92601E1-LP) Practical Work
01-209
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაგრატიონი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 3735
სამრეწველო ტოქსიკოლოგიის საფუძვლები (FUINT 04) პრაქტიკული
02-612
---
3-11:00 --- --- --- 217176.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- ---
4-12:00 --- --- --- 217177.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
108767.2-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
---
5-13:00 --- --- --- --- 108766.2-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
---
6-14:00 --- --- --- --- 217191.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
---
7-15:00 --- --- --- --- 217167.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბადრიშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 110503, 110504
მებოსტნეობა (AGC16810G1-LS) ლექცია
11-412
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 110612, 110613, 110614
მებოსტნეობა (AGC16810G1-LS) ლექცია
11-500 საკონფერენციო
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 110513, 110512
მებოსტნეობა (AGC16810G1-LS) ლექცია
11-413
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 110513, 110512
სასათბურე მეურნეობის ექპლუატაცია და მართვა (GRHOM10-LP) ლექცია
11-505
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბადრიძე გულნარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 1108212
მცენარეთა ციტოლოგიისა და ფიზიოლოგიის გავრცობილი კურსი (BRS12410G1-LP) ლექცია
11-416
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 1108212
მცენარეთა ეკოლოგია (PE00004) ლექცია
11-312
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 1108212
მცენარეთა ციტოლოგიისა და ფიზიოლოგიის გავრცობილი კურსი (BRS12410G1-LP) პრაქტიკული
11-214
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაზინიანი ლეილა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 1520.3-1
გრაფიკული ნახატი (GRNX01) პრაქტიკული
01-402ა.2
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაზღაძე იზოლდა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 4540
საერთაშორისო ორგანიზაციები და კონვენციები გარემოსდაცვის სფეროში (EET23304G1-LS) პრაქტიკული
02-605
--- --- ---
2-10:00 --- 4740
ზოგადი ეკოლოგია (GENEC04) პრაქტიკული
02-605
4590ა
გარემოს ქიმია (ENVCH01) პრაქტიკული
02-605
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- 4740
ზოგადი ეკოლოგია (GENEC04) ლექცია
02-605
4590ა
გარემოს ქიმია (ENVCH01) ლექცია
02-604
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 4540
საერთაშორისო ორგანიზაციები და კონვენციები გარემოსდაცვის სფეროში (EET23304G1-LS) ლექცია
02-605
---
6-14:00 --- 4740
მიკრობიოლოგია (MBY1104) პრაქტიკული
02-312
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- 4740
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლექცია
02-605
--- ---
8-16:00 --- --- --- 41859
ეკოლოგიური სამართლის საფუძვლები (POECL04) პრაქტიკული
02-603
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 41859
ეკოლოგიური სამართლის საფუძვლები (POECL04) ლექცია
02-604
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიაშვილი ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 8741
საინჟინრო- ეკონომიკურ ამოცანათა გადაწყვეტის პროგრამული პაკეტები (JKSFJSFJK) ლექცია
06-219ბ
--- ---
11-19:00 --- --- --- 8741
საინჟინრო- ეკონომიკურ ამოცანათა გადაწყვეტის პროგრამული პაკეტები (JKSFJSFJK) პრაქტიკული
06-219ბ
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიდაური დალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 110503
შესავალი აგრობაზრებში (IAGMA10-LP) პრაქტიკული
11-504
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 110504, 110503
შესავალი აგრობაზრებში (IAGMA10-LP) ლექცია
11-510
110504
შესავალი აგრობაზრებში (IAGMA10-LP) პრაქტიკული
11-308
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 1108224
ბიზნესი და მარკეტინგი ორგანულ სოფლის მეურნეობაში (BIZMAR011) ლექცია
11-316
---
10-18:00 --- --- --- --- 1108224
ბიზნესი და მარკეტინგი ორგანულ სოფლის მეურნეობაში (BIZMAR011) პრაქტიკული
11-402
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიდაური ლალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 110613, 110614, 110612
ზოგადი მიწათმოქმედება (AGC20510G1-LP) ლექცია
11-500 საკონფერენციო
--- --- ---
6-14:00 --- 110613
ზოგადი მიწათმოქმედება (AGC20510G1-LP) პრაქტიკული
11-503
110614
ზოგადი მიწათმოქმედება (AGC20510G1-LP) პრაქტიკული
11-412
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 110612
ზოგადი მიწათმოქმედება (AGC20510G1-LP) პრაქტიკული
11-510
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკურაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 107750L
უცხოური ენა (ინგლისური 3) (FLNE307-P ) პრაქტიკული
06-809ა
--- ---
3-11:00 107850K
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
06-916ა
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 107850J
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
06-902ბ
--- --- --- 107850J
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
06-916ა
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 107850K
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
06-916ა
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალავაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 121871
პროექტის მენეჯმენტი მშენებლობაში (PRMEMSH01) ლექცია
01-409
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 121871
პროექტის მენეჯმენტი მშენებლობაში (PRMEMSH01) პრაქტიკული
01-406
--- 121771
ლოგისტიკა (LOGIS07-LS) პრაქტიკული
01-406
121771
ლოგისტიკა (LOGIS07-LS) ლექცია
01-409
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალამწარაშვილი ზაური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151670
სამრეწველო საწარმოთა მოწყობილობები (MAP20605G1-LPB) ლექცია
01-203ც
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 251753
მილსადენები და პნევმატური ტრანსპორტი (EET98605G1-LS) პრაქტიკული
01-203ც
4-12:00 --- 151670
სამრეწველო საწარმოთა მოწყობილობები (MAP20605G1-LPB) ლაბორატორიული
01-203ც
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 251753
მილსადენები და პნევმატური ტრანსპორტი (EET98605G1-LS) ლექცია
01-203ც
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალანჩივაძე ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 1520
შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) საკურსო
01-521
---
5-13:00 --- --- --- 1503
რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (AAC00701G1-LP) პრაქტიკული
01-526
--- ---
6-14:00 --- --- --- 1520
შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) ლექცია
01-521
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალახაშვილი ჟანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 111778
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) პრაქტიკული
06-609ა
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 112567
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) პრაქტიკული
06-709ბ
112566
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) პრაქტიკული
06-709ბ
--- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 112568
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) პრაქტიკული
06-704ბ
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 112569
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) პრაქტიკული
06-703ბ
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალიაშვილი ანტონ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 051748აშ/3
მუდმივი დენის საკონტაქტო ქსელის მოწყობის საფუძვლები (2 ნაწილი) (PRGP205) ლექცია
01-436 (სარკ. კოლეჯი)
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 251758
ვაგონების კონსტრუირება, გაანგარიშება და ინდივიდუალური რესურსის მართვა ექსპლუატაციაში (EET91105G1-LP) პრაქტიკული
01-442
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალიაშვილი ელზა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112565
ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMEN05) პრაქტიკული
06-112ა
112566
ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMEN05) პრაქტიკული
06-709ბ
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 112566, 112567, 112565
ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMEN05) ლექცია
06-713ბ
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალიაშვილი მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---