საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

პედაგოგები

 

ამყოლაძე ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 051843მ
მექატრონული სისტემების აწყობა (MEQSG05) პრაქტიკული
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი 7
051843მ
მექატრონული სისტემების აწყობა (MEQSG05) პრაქტიკული.
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი 7
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- 051743მ/1
მექატრონიკის ტექნიკოსის პრაქტიკული პროექტი (METEPRP05) პრაქტიკული
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი 5
051843მ
მექატრონული სისტემების აწყობა (MEQSG05) პრაქტიკული .
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი 7
3-11:00 --- ---
4-12:00 --- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაჩანაძე ვასილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 051720მ
მექანიკური წარმოება (MEQWAR05) პრაქტიკული
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი 2
--- 051720მ
მექანიკური წარმოება (MEQWAR05) პრაქტიკული.
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი 3
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 051720მ
სამუშაოს დაგეგმვა მექანიკურ წარმოებაში (SDAGMW05) პრაქტიკული
06-706ა (კომპ)
051720მ
სამუშაოს დაგეგმვა მექანიკურ წარმოებაში (SDAGMW05) პრაქტიკული.
06-709ა (კომპ)
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კილაძე თამარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 051820მ
სამუშაოს დაგეგმვა მექანიკურ წარმოებაში (SDAGMW05) პრაქტიკული
01-625
--- --- 051820მ
სამუშაოს დაგეგმვა მექანიკურ წარმოებაში (SDAGMW05) პრაქტიკული.
01-625
--- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მოსაშვილი ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 608820
საწარმოო ავტომატიზებული სისტემების აწყობა და ოპერირება (FGVXV) ლაბორატორიული
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი 1
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 608820
საწარმოო ავტომატიზებული სისტემების აწყობა და ოპერირება (FGVXV) ლაბორატორიული.
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი 1
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მჭედლიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 051820მ
ტექნიკური სისტემის დაგეგმვა-რეალიზაცია (TESIDARE05) პრაქტიკული
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი 2
051820მ
ტექნიკური სისტემის დაგეგმვა-რეალიზაცია (TESIDARE05) პრაქტიკული.
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი 2
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ონიანი სალომე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 608820
პროდუქციის იდენტიფიცირება (NIUFBB) ლაბორატორიული
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი 1
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ქირია ვაჟა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 051843მ
მექატრონული სისტემების აწყობა (MEQSG05) პრაქტიკული..
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი 7
051843მ
მექატრონული სისტემების აწყობა (MEQSG05) პრაქტიკული...
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი 7
--- ---
2-10:00 --- --- 051843მ
მექატრონული სისტემების აწყობა (MEQSG05) პრაქტიკული ..
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი 7
---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- 051743მ/2
მექატრონიკის ტექნიკოსის პრაქტიკული პროექტი (METEPRP05) პრაქტიკული
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი 5
---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ჭანტურია ნატალია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 051820მ
მეწარმეობა (MEWAR05) პრაქტიკული
06-709ა (კომპ)
5-13:00 --- --- 051720მ
ლიდერობა და პერსონალის განვითარება (LIDGAN05) პრაქტიკული
06-709ა (კომპ)
051720მ
ლიდერობა და პერსონალის განვითარება (LIDGAN05) პრაქტიკული.
06-709ა (კომპ)
---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ხვიჩია გივი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 051820/2მ
ნაკეთის საერთო აწყობა-ექსპლუატაციაში შეყვანა (KHLDGZKHL) პრაქტიკული
01-624 (მოდულური)
051820/2მ
ნაკეთის საერთო აწყობა-ექსპლუატაციაში შეყვანა (KHLDGZKHL) პრაქტიკული.
01-624 (მოდულური)
051820/2მ
კვანძის აწყობა (KVACY05) პრაქტიკული.
01-624 (მოდულური)
051820/2მ
კვანძის აწყობა (KVACY05) პრაქტიკული
01-624 (მოდულური)
--- ---
4-12:00 --- ---
5-13:00 --- ---
6-14:00 051820/2მ
ნაკეთის საერთო აწყობა-ექსპლუატაციაში შეყვანა (KHLDGZKHL) პრაქტიკული..
01-624 (მოდულური)
051820/2მ
ნაკეთის საერთო აწყობა-ექსპლუატაციაში შეყვანა (KHLDGZKHL) პრაქტიკული..
01-624 (მოდულური)
--- ---
7-15:00 --- ---
8-16:00 --- ---
9-17:00 --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ხუციშვილი სულხან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 608820
საწარმოო კონტროლი მექანიკურ წარმოებაში (GHSDGDGS) ლაბორატორიული.
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი 1
--- --- 608820
საწარმოო კონტროლი მექანიკურ წარმოებაში (GHSDGDGS) ლაბორატორიული
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი 1
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება