საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

პედაგოგები

 

ალოევა გულნარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 051903ს-3
ტანსაცმლის დამუშავების საწყისები და ზოგადი ტექნოლოგია (TADASZTEQ05) პრაქტიკული
01-706
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 051903ს-3
ტანსაცმლის დამუშავების საწყისები და ზოგადი ტექნოლოგია (TADASZTEQ05) ლექცია.
01-706
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამაშვილი თეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 051908-4
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (SDGFF) პრაქტიკული
01-556 (კომპ/ც)
051909e-3
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (SDGFF) პრაქტიკული
01-556 (კომპ/ც)
051907-4
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (SDGFF) პრაქტიკული
01-556 (კომპ/ც)
--- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 051908-4
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (SDGFF) პრაქტიკული.
01-556 (კომპ/ც)
051907-4
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (SDGFF) პრაქტიკული.
01-556 (კომპ/ც)
--- ---
7-15:00 --- ---
8-16:00 --- ---
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბასილაია ნათელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 051909საბ-5
საქონლის წარმოშობის ქვეყნისა და საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა (411606) პრაქტიკული
01-712
--- --- --- --- 051909საბ-5
საქონლის წარმოშობის ქვეყნისა და საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა (411606) პრაქტიკული.
01-712
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 051820მ
საწარმოო პრაქტიკა-მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი (JKSDADFG) პრაქტიკული
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი1
051820მ
საწარმოო პრაქტიკა-მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი (JKSDADFG) პრაქტიკული.
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი
051820მ
საწარმოო პრაქტიკა-მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი (JKSDADFG) პრაქტიკული..
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი
--- 051820მ
საწარმოო პრაქტიკა-მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი (JKSDADFG) პრაქტიკული...
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი1
---
2-10:00 --- ---
3-11:00 --- ---
4-12:00 --- ---
5-13:00 --- ---
6-14:00 --- ---
7-15:00 --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღაშვილი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 051910
რაოდენობრივი წიგნიერება (0020103) პრაქტიკული
01-433 (სარკ.კოლეჯი)
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- 051910
რაოდენობრივი წიგნიერება (0020103) პრაქტიკული.
01-433 (სარკ.კოლეჯი)
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუთხუზი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 051909z-3
მეწარმეობა 1 (MECAR01) პრაქტიკული
01-696 (მოდულური)
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- 051907-4
ლოგისტიკის საფუძლები (BLOG005) პრაქტიკული.
01-567 (მოდულური)
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუცხრიკიძე დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 051820/2მ
ტექნიკური სისტემების მომსახურება, რემონტი და სერვისი (TESIMSR05) პრაქტიკული .
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი1
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 051820/2მ
ტექნიკური სისტემების მომსახურება, რემონტი და სერვისი (TESIMSR05) პრაქტიკული.
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი2
--- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 051820/2მ
ტექნიკური სისტემების მომსახურება, რემონტი და სერვისი (TESIMSR05) პრაქტიკული
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი2
--- --- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გელაშვილი იგორ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 051906-3
მერქნისა და მერქნული მასალებისაგან ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიები (0212326) პრაქტიკული
01-205ც
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გვარამაძე ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 21960-1
უსაფრთხოება მაღალი ძაბვის ელექტროობაში (HDKL) ლაბორატორიული
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი3
--- --- ---
4-12:00 --- --- 21960
უსაფრთხოება მაღალი ძაბვის ელექტროობაში (HDKL) ლაბორატორიული
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი3
--- ---
5-13:00 --- --- 21960
უსაფრთხოება მაღალი ძაბვის ელექტროობაში (HDKL) ლაბორატორიული…
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი3
--- ---
6-14:00 --- --- 21960-1
უსაფრთხოება მაღალი ძაბვის ელექტროობაში (HDKL) ლაბორატორიული…
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი3
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გზირიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 051903ს-3
ტანსაცმლის კომპოზიციის შექმნა (4124578) პრაქტიკული...
01-706
--- ---
2-10:00 --- 051903ფ-3
აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები (0212301) პრაქტიკული
01-703 (მოდულური)
--- --- ---
3-11:00 --- 051903გ-4
კომპოზიციის შექმნა (0212235) პრაქტიკული
01-564
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 051903ს-3
ტანსაცმლის კომპოზიციის შექმნა (4124578) პრაქტიკული
01-706
--- 051903გ-4
კომპოზიციის შექმნა (0212235) პრაქტიკული.
01-564
--- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- 051903ფ-3
აკადემიური ხატვისა და ფერწერის საწყისები (0212301) პრაქტიკული.
01-703 (მოდულური)
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გლოველი ციალა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1031901
სამოქალაქო განათლება (SAMGAN05) პრაქტიკული
06-900ბ(პროფ)
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოდერძიშვილი ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 051909საბ-5
მეწარმეობა 3 (MEWAR05) პრაქტიკული
01-712
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გორგოშიძე ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 21960
ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები (GFDSHK) ლაბორატორიული
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი4
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 21960-1
ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები (GFDSHK) ლაბორატორიული
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი3
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- 21960-1
ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები (GFDSHK) ლაბორატორიული…
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი4
---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ელგენდარაშვილი ნატალია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 051905ღ
რესურსების მართვა (0411923) პრაქტიკული
01-664
---
4-12:00 --- --- 051905ღ
რესურსების მართვა (0411923) პრაქტიკული.
01-664
--- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ვაშაკიძე თეონა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 051903ს-3
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (INFWI05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.8
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 051903ს-3
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (INFWI05) პრაქტიკული.
01-კ.ც.I.8
--- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 051903ფ-3
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (SDGFF) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.8
--- ---
7-15:00 --- --- 051903ფ-3
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (SDGFF) პრაქტიკული.
01-კ.ც.I.8
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ირემაძე ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 21960
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (SDGFF) ლაბორატორიული....
06-406ბ
21960-1
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (SDGFF) ლაბორატორიული....
06-401ა
--- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 21960-1
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (SDGFF) ლაბორატორიული
06-410ბ
--- ---
6-14:00 --- --- 21960
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (SDGFF) ლაბორატორიული
06-401ა
--- ---
7-15:00 --- --- 21960-1
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (SDGFF) ლაბორატორიული…
06-416ბ
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 21960
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (SDGFF) ლაბორატორიული,
06-401ა
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ისაკაძე თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 051905ჰ-4
ვენტილაციის სისტემების მოწყობის პრინციპები (0731204) პრაქტიკული
01-660
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 051905ჰ-4
ვენტილაციის სისტემების მოწყობის პრინციპები (0731204) პრაქტიკული.
01-660
--- --- --- ---
6-14:00 051905ჰ-4
ჰაერის კონდიცირების სისტემების მოწყობის პრინციპები (0731203) პრაქტიკული
01-660
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 051905ჰ-4
ჰაერის კონდიცირების სისტემების მოწყობის პრინციპები (0731203) პრაქტიკული.
01-660
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კანკაძე ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 051908-4
კორესპონდენციის ორგანიზება (0411905) პრაქტიკული
01-712
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კილაძე თამარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 051820/2მ
სამუშაოს დაგეგმვა მექანიკურ წარმოებაში (HDH05) პრაქტიკული
01-624 (მოდულური)
--- --- --- ---
2-10:00 --- 051820/2მ
სამუშაოს დაგეგმვა მექანიკურ წარმოებაში (HDH05) პრაქტიკული..
01-624 (მოდულური)
--- --- ---
3-11:00 051820/2მ
სამუშაოს დაგეგმვა მექანიკურ წარმოებაში (HDH05) პრაქტიკული.
01-624 (მოდულური)
051843მ
მეწარმეობა 2 (DDFNNN) პრაქტიკული
01-658
051820/2მ
სამუშაოს დაგეგმვა მექანიკურ წარმოებაში (HDH05) პრაქტიკული...
01-624 (მოდულური)
---
4-12:00 ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კუდავა თამილა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 051903ს-3
ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება (0712005) პრაქტიკული
01-705
--- --- --- 051903ს-3
ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება (0712005) პრაქტიკული.
01-706
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაღრაძე თინათინი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 1031901
სამგანზომილებიანი მოდელირება და ვიზუალიზაცია 3DsMax (3dsmax01) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.3
--- --- 1031901
სამგანზომილებიანი მოდელირება და ვიზუალიზაცია 3DsMax (3dsmax01) პრაქტიკული .
01-კ.ც.I.5
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაჭარაშვილი რომანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 051903ფ-3
ფეხსაცმლის ნამზადის კერვის ტექნოლოგია (FEXNAM001) ლექცია
01-703 (მოდულური)
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მორჩილაძე რომანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 051910
სარკინიგზო ტრანსპორტზე უსაფრთხო სამუშაო გარმოს უზრუნველყოფა (0711716) პრაქტიკული
01-433 (სარკ.კოლეჯი)
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მოსაშვილი ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 608820
პრაქტიკული პროექტი სამრეწველო ავტომატიზაციაში (FHVHH) ლაბორატორიული....
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი5
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 608820
პრაქტიკული პროექტი სამრეწველო ავტომატიზაციაში (FHVHH) ლაბორატორიული…
06-206ბ
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მუხაშავრია სალომე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 608920
სამუსაო დაგეგმვა სამრეწველო ავტომატიზაციისთვის (KLKNJK) ლაბორატორიული
06-205ბ
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნოზაძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 1031901
სამანქანათმშენბლო ხაზვა (GRAF305) პრაქტიკული
01-517
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 1031901
სამანქანათმშენბლო ხაზვა (GRAF305) პრაქტიკული.
01-513
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ონიანი სალომე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 608820
პრაქტიკული პროექტი სამრეწველო ავტომატიზაციაში (FHVHH) ლაბორატორიული . . .
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი4
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ჟღენტი მაკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 051906-3
ძერწვის საწყისები (0212303) პრაქტიკული
01-205ც
051906-3
ძერწვის საწყისები (0212303) პრაქტიკული.
01-205ც
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

რუსიეშვილი ეკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 608920
უცხო ენა (UCXOENA05) ლექცია
06-310ბ
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

რუხაძე თამარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 051908-4
მმართველობითი დოკუმენტაციის მომზადება (0411906) პრაქტიკული
01-712
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- 051908-4
მმართველობითი დოკუმენტაციის მომზადება (0411906) პრაქტიკული..
01-712
--- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

სოხაძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 051903ფ-3
ტყავის აქსესუარების ტექნოლოგია (tyaqs001) პრაქტიკული.
01-703 (მოდულური)
--- 051903ფ-3
ტყავის აქსესუარების ტექნოლოგია (tyaqs001) პრაქტიკული .
01-703 (მოდულური)
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 051903ფ-3
ტყავის აქსესუარების კონსტრუირება (0212108) პრაქტიკული
01-703 (მოდულური)
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 051903ფ-3
ტყავის აქსესუარების ტექნოლოგია (tyaqs001) პრაქტიკული
01-703 (მოდულური)
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ტეტუნაშვილი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 051909საბ-5
სასაქონლო ოპერაციები და საბაჟო გადასახდელები (411607) პრაქტიკული
01-210ც
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 051909საბ-5
სასაქონლო ოპერაციები და საბაჟო გადასახდელები (411607) პრაქტიკული.
01-210ც
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

უგრეხელიძე ირინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 051903გ-4
რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება (0212238) პრაქტიკული.
01-705
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 051903გ-4
რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება (0212238) პრაქტიკული..
01-705
---
5-13:00 --- --- --- 051903გ-4
რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება (0212238) პრაქტიკული .
01-705
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 051903გ-4
რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება (0212238) პრაქტიკული
01-705
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ფეტელავა სოფიკო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 21960-1
უცხო ენა (UCXOENA05) ლაბორატორიული…
08-118
21960
უცხო ენა (UCXOENA05) ლაბორატორიული…
08-901
3-11:00 --- --- --- 051905ღ
ინგლისური ენა (ELN02R7) პრაქტიკული ..
01-664
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 21960
უცხო ენა (UCXOENA05) ლაბორატორიული
08-700ა
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 21960-1
უცხო ენა (UCXOENA05) ლაბორატორიული
08-219
--- --- 21960
უცხო ენა (UCXOENA05) ლაბორატორიული,
08-700ა
---
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ფილფანი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 1031901
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა AutoCAD-2 (3D მოდელირება) (AutoCAD-2) პრაქტიკული .
01-501
---
4-12:00 --- --- --- --- 1031901
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა AutoCAD-2 (3D მოდელირება) (AutoCAD-2) პრაქტიკული
01-502
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 1031901
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა AutoCAD-2 (3D მოდელირება) (AutoCAD-2) პრაქტიკული.
01-501
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ფირანიშვილი ბაჩუკი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 051903ფ-3
ფეხსაცმლის დამზადების ტექნოლოგია (FEXDAMTEQ05) ლექცია
01-703 (მოდულური)
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ფირცხალავა თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 051905ღ
რაოდენობრივი წიგნიერება (0020103) პრაქტიკული.
01-664
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 051905ღ
რაოდენობრივი წიგნიერება (0020103) პრაქტიკული
01-664
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ფრიდონაშვილი დავითი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 051909z-3
შიდაწვის ძრავების კლასიფიკაცია (shzrkl05) პრაქტიკული
01-689
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ფხაკაძე ნანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 051903ს-3
სატანსაცმელე მასალების კონფექციონირება (SAMASKON) პრაქტიკული
01-706
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ქამხაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 051907-4
მეწარმეობა 2 (DDFNNN) პრაქტიკული
01-567 (მოდულური)
3-11:00 051905ღ
მეწარმეობა 2 (DDFNNN) პრაქტიკული
01-664
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ქუთათელაძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 1031901
მეწარმეობა 1 (MECAR01) პრაქტიკული
08-204
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ყავრელიშვილი მარიამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 051906-3
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (INTCO07-LS) პრაქტიკული
01-601
051908-4
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (INTCO07-LS) პრაქტიკული
01-601
2-10:00 --- --- --- 051907-4
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (INTCO07-LS) პრაქტიკული
01-603
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 051906-3
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (INTCO07-LS) პრაქტიკული.
01-601
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ყორანაშვილი ირინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 051909საბ-5
უცხო ენა (UCXOENA05) ლექცია
01-695
--- --- 051905ჰ-4
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
01-660
--- ---
3-11:00 --- 051906-3
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული.
01-205ც
051905ჰ-4
უცხო ენა (UCXOENA05) ლექცია
01-660
--- ---
4-12:00 --- 051909საბ-5
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
01-201ც
--- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 051905ჰ-4
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული.
01-660
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

შავლიაშვილი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 051903ფ-3
ნავისებრი ფეხსაცმლისა და ნახევარწაღის მოდელირება/კონსტრუირება (NAVFEX05) პრაქტიკული.
01-703 (მოდულური)
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 051903ფ-3
ნავისებრი ფეხსაცმლისა და ნახევარწაღის მოდელირება/კონსტრუირება (NAVFEX05) პრაქტიკული
01-703 (მოდულური)
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ცანავა ცირა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 051843მ
მათემატიკა ელექტრიკოსებისთვის (0731308) პრაქტიკული
01-658
051843მ
მათემატიკა ელექტრიკოსებისთვის (0731308) პრაქტიკული.
01-658
051843მ
მათემატიკა ელექტრიკოსებისთვის (0731308) პრაქტიკული..
01-658
--- --- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ცეცხლაძე მერაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 608920
ელექტროტექნიკური ნახაზების წაკითხვა (JFSGD) ლაბორატორიული
09-103
--- --- 608920
ელექტროტექნიკური ნახაზების წაკითხვა (JFSGD) ლექცია
09-103
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 608920
ელექტროტექნიკური ნახაზების წაკითხვა (JFSGD) ლექცია
09-103
---
5-13:00 --- 608920
ელექტროტექნიკური ნახაზების წაკითხვა (JFSGD) ლაბორატორიული…
09-103
--- --- ---
6-14:00 --- 608920
ელექტროტექნიკური ნახაზების წაკითხვა (JFSGD) ლაბორატორიული,
06-206ბ
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 608920
ელექტროტექნიკური ნახაზების წაკითხვა (JFSGD) ლაბორატორიული,
06-219 ბ
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ცხოვრებაშვილი ნადია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 051907-4
ინგლისური ენა (ELN02R7) პრაქტიკული
01-567 (მოდულური)
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 051908-4
ინგლისური ენა (ELN02R7) პრაქტიკული
01-203ც
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

წიკლაური ნანული
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 051909z-3
რაოდენობრივი წიგნიერება (0020103) პრაქტიკული
01-696 (მოდულური)
--- 051909z-3
რაოდენობრივი წიგნიერება (0020103) პრაქტიკული.
01-696 (მოდულური)
051909z-3
რაოდენობრივი წიგნიერება (0020103) პრაქტიკული...
01-696 (მოდულური)
---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ჭანტურია ნატალია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 051820/2მ
მეწარმეობა 3 (MEWAR05) პრაქტიკული
01-624 (მოდულური)
3-11:00 --- --- --- --- 21960
მეწარმეობა 2 (DDFNNN) ლაბორატორიული
06-219 ბ
4-12:00 --- 21960-1
მეწარმეობა 2 (DDFNNN) ლაბორატორიული…
06-219 ბ
--- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ჯაჯანიძე ვალერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 051909z-3
ზოგადი ელექტროტექნიკის საფუძვლები (0711924) პრაქტიკული.
07-109
4-12:00 051909e-3
ზოგადი ელექტროტექნიკის საფუძვლები (0711924) პრაქტიკული
01-696 (მოდულური)
--- --- 051909z-3
ზოგადი ელექტროტექნიკის საფუძვლები (0711924) პრაქტიკული
01-696 (მოდულური)
---
5-13:00 --- 051909e-3
დამუხტვა-გაშვების სისტემის სერვისი (0711306) პრაქტიკული.
07-109
---
6-14:00 051909e-3
ზოგადი ელექტროტექნიკის საფუძვლები (0711924) პრაქტიკული.
07-109
051909e-3
დამუხტვა-გაშვების სისტემის სერვისი (0711306) პრაქტიკული
07-109
051909e-3
ზოგადი ელექტროტექნიკის საფუძვლები (0711924) პრაქტიკული...
01-696 (მოდულური)
051909e-3
დამუხტვა-გაშვების სისტემის სერვისი (0711306) პრაქტიკული..
07-109
7-15:00 ---
8-16:00 051909e-3
ძრავას შეზეთვა-გაგრილების ელექტრონული სისტემის სერვისი (0711310) პრაქტიკული
07-109
051909e-3
ძრავას შეზეთვა-გაგრილების ელექტრონული სისტემის სერვისი (0711310) პრაქტიკული.
07-109
051909e-3
ზოგადი ელექტროტექნიკის საფუძვლები (0711924) პრაქტიკული..
07-109
9-17:00 051909e-3
ძრავას შეზეთვა-გაგრილების ელექტრონული სისტემის სერვისი (0711310) პრაქტიკული...
07-109
---
10-18:00 051909e-3
ძრავას შეზეთვა-გაგრილების ელექტრონული სისტემის სერვისი (0711310) პრაქტიკული .
07-109
---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ჯიხვაძე ივანე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 051910
საინჟინრო გრაფიკა (EGRAF05) პრაქტიკული
01-433 (სარკ.კოლეჯი)
--- 051910
საინჟინრო გრაფიკა (EGRAF05) პრაქტიკული.
01-433 (სარკ.კოლეჯი)
--- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება