საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

პედაგოგები

 

აბაშიძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 051758/4
ინგლისური ენა (ELN02R7) პრაქტიკული
01-441
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალოევა გულნარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 0517126/3
სასწავლო პრაქტიკა (EDPR005) სასწავლო პრაქტიკა
01-706
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- 0517126/3
სასწავლო პრაქტიკა (EDPR005) სასწავლო პრაქტიკა…
01-705
0517126/3
სასწავლო პრაქტიკა (EDPR005) სასწავლო პრაქტიკა…..
01-706
--- ---
3-11:00 --- 0517126/3
სასწავლო პრაქტიკა (EDPR005) სასწავლო პრაქტიკა,
01-706
---
4-12:00 --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 0517126/3
მასალები სამკერვალო ნაწარმისათვის (MAFGA05) ლექცია
01-705
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 429
ანალიზური ქიმია (ANGHEP4) ლექცია
02-509
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 429
ანალიზური ქიმია (ANGHEP4) ლაბორატორიული
02-504
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 051743მ/2
ჰიდრავლიკის და პნევმატიკის საფუძვლები (HIDPN05) პრაქტიკული
01-657
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 051743მ/2
ჰიდრავლიკის და პნევმატიკის საფუძვლები (HIDPN05) პრაქტიკული
13-სტუ-ს გადამზადების ცენტრი.1
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მზია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 330
ლაბორატორიული სამუშაოების ტექნიკის საფუძვლები (LABSAM04) სასწავლო პრაქტიკა.
02-524
--- --- 329
ნავთობგადამუშავების ტექნოლოგიის ზოგადი პრინციპები (PTORP4) ლექცია
02-523
--- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არველაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 051747შ/3
უცხო ენა (ინგლისური) Elementary 1 (PREL105) პრაქტიკული
01-728.2
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 051745შ/3
უცხო ენა (ინგლისური) Elementary 1 (PREL105) პრაქტიკული
01-728.1
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 051748აშ/3
უცხო ენა (ინგლისური) Elementary 1 (PREL105) პრაქტიკული
01-728.3
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახლოური ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 520
ორგანული ქიმია (ORGCP04) ლექცია
02-304
--- --- --- --- ---
2-10:00 520
ორგანული ქიმია (ORGCP04) ლაბორატორიული
02-304
--- 330
ორგანული ქიმია P3 (ORGCP 04) ლექცია
02-304
--- --- ---
3-11:00 --- 330
ორგანული ქიმია P3 (ORGCP 04) ლაბორატორიული
02-304
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაზინიანი ლეილა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 0517126/3
ხატვა, მოდელირების კომპოზიცია (DRAWM05) ლექცია
01-711 (სამხატვრო სახელოსნო)
--- ---
6-14:00 --- --- 0517126/3
სასწავლო პრაქტიკა (EDPR005) სასწავლო პრაქტიკა….
01-705
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაზღაძე იზოლდა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 327
გარემოს ობიექტების სისუფთავის შეფასების კრიტერიუმები (CFAECP4) ლექცია
02-704
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალიაშვილი ანტონ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 051748აშ/3, 051746შ/3, 051747შ/3
ზოგადი მონაცემები სარკინიგზო ტრანსპორტზე (PRQT005) ლექცია
01-442
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათელი ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 333
ქიმიური პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიური საფუძვლები (BCPPTP4) ლექცია
02-312
--- --- --- --- ---
3-11:00 333
ლაბორატორიული და ექსპერტული სამუშაოების ტექნიკის საფუძვლები (BLEXWP4) ლექცია
02-312
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარბაქაძე მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1041781
სამანქანათმშენბლო ხაზვა (GRAF305) პრაქტიკული
01-414
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1041781
მეწარმეობის საფუძვლები (BAENP03) ლექცია
01-401
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 1041781
მეწარმეობის საფუძვლები (BAENP03) პრაქტიკული
01-416
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 051720ბ
საკონსტრუქტორო ხაზვა მექანიკაში (SAXAZMEQ05) პრაქტიკული
01-625
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 051720ბ
საკონსტრუქტორო ხაზვა მექანიკაში (SAXAZMEQ05) პრაქტიკული..
01-625
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღაშვილი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 051747შ/3
ხაზვის ზოგადი კურსი (PRDC005) პრაქტიკული
01-727 (სარკ. კოლეჯი)
3-11:00 --- --- --- 051747შ/3
ტექნიკური მექანიკის საფუძვლები (TMS005) ლექცია
01-727 (სარკ. კოლეჯი)
---
4-12:00 --- --- --- --- 051745შ/3
ხაზვის ზოგადი კურსი (PRDC005) პრაქტიკული
01-728.1
5-13:00 --- --- --- 051747შ/3
ტექნიკური მექანიკის საფუძვლები (TMS005) პრაქტიკული
01-727 (სარკ. კოლეჯი)
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 051746შ/3
ხაზვის ზოგადი კურსი (PRDC005) პრაქტიკული
01-727 (სარკ. კოლეჯი)
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 608720
სამუშაოს დაგეგმვა სამრეწველო ავტომატიზაციისთვის (sadaga06) ლაბორატორიული
06-206ბ
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 608720
სამუშაოს დაგეგმვა სამრეწველო ავტომატიზაციისთვის (sadaga06) ლაბორატორიული
06-204ბ
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბექაური მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 329
ნავთობის ქიმიის საკითხები (OCHEMP4) სასწავლო პრაქტიკა
02-525
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოგველიშვილი ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 051746/2
ავტომობილების ტექნიკური დიაგნოსტიკა (ATD05) პრაქტიკული
01-584
--- ---
4-12:00 --- 051746/2
ავტომობილის უსაფრთხოება (AVTUS05) ლექცია
01-583
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 051746/3
ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება (MVM0205) პრაქტიკული
01-583
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოკერია აკაკი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 331
სასურსათო წარმოების ზოგადი ტექნოლოგია (FPRTE05) ლექცია
02-417
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 331
სასურსათო წარმოების ზოგადი ტექნოლოგია (FPRTE05) ლექცია.
02-419
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუაჩიძე ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 429, 430, 428
ინფორმატიკა 1 (INFOP08 ) პრაქტიკული
01-კ.ც.II.G
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 520
ინფორმატიკა (INFOR03) პრაქტიკული
01-კ.ც.II.G
--- 429, 430, 428
ინფორმატიკა 1 (INFOP08 ) პრაქტიკული.
01-კ.ც.II.G
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გამსახურდია მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 520
ინგლისური 5 (ELN1507-P) პრაქტიკული
10-510
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 429, 430, 428
ინგლისური ენა B1 (ENG4P03) პრაქტიკული
10-510
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 429, 430, 428
ინგლისური ენა B1 (ENG4P03) პრაქტიკული.
10-510
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გეწაძე ელგუჯა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 329
ნავთობგადამუშავების ტექნოლოგიის ზოგადი პრინციპები (PTORP4) სასწავლო პრაქტიკა
02-523
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 330
ლაბორატორიული სამუშაოების ტექნიკის საფუძვლები (LABSAM04) სასწავლო პრაქტიკა…..
02-525
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გვიმრაძე არჩილი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 21760-1
კომუნიკაცია ელექტროობის სფეროში (IJSD08) პრაქტიკული
08-706
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 21760-1
კომუნიკაცია ელექტროობის სფეროში (IJSD08) პრაქტიკული
13-სტუ-ს გადამზადების ცენტრი
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 21760-1
კომუნიკაცია ელექტროობის სფეროში (IJSD08) პრაქტიკული
08-706
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გზირიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 0517126მ
ფანქრით და წყლის საღებავებით ხატვა (FAWSAX05) პრაქტიკული
01-703
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 0517126მ
ფანქრით და წყლის საღებავებით ხატვა (FAWSAX05) პრაქტიკული.
01-703
--- ---
5-13:00 0517126მ
ფეხსაცმლისა და აქსესუარების კომპოზიციის შექმნა (FEXAQSKO05) პრაქტიკული
01-703
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- 0517126მ
ფეხსაცმლისა და აქსესუარების კომპოზიციის შექმნა (FEXAQSKO05) პრაქტიკული.
01-703
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიორგობიანი თამთა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 0517126/3
სასწავლო პრაქტიკა (EDPR005) სასწავლო პრაქტიკა.
01-706
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგიჩაშვილი ბორის
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 428
ეკოლოგიური ექსპერტიზის საფუძვლები (BECEXP4) ლექცია
10-207
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 428
ეკოლოგიური ექსპერტიზის საფუძვლები (BECEXP4) პრაქტიკული
10-328
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- 328
ფიზიკური ანალიზის მეთოდის არსი და ზოგიერთი მძიმე ლითონის განსაზღვრა ხილ-ბოსტნეულში და ატომურ-აბსორციული მეთოდი (AMDMAA4) ლექცია
10-207
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 328
ფიზიკური ანალიზის მეთოდის არსი და ზოგიერთი მძიმე ლითონის განსაზღვრა ხილ-ბოსტნეულში და ატომურ-აბსორციული მეთოდი (AMDMAA4) სასწავლო პრაქტიკა
10-212
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გორგოშიძე ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 21760-1
ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები (DKSHF) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
3-11:00 21760-1
ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები (DKSHF) პრაქტიკული
13-სტუ-ს გადამზადების ცენტრი.1
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 21760-2
ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები (DKSHF) პრაქტიკული
13-სტუ-ს გადამზადების ცენტრი
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 21760-2
ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები (DKSHF) პრაქტიკული
13-სტუ-ს გადამზადების ცენტრი
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გორდელაძე ვლადიმერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 429
ფიზიკური ქიმია (PHYCH04) ლექცია
02-405
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 429
ფიზიკური ქიმია (PHYCH04) ლაბორატორიული
02-401
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გორშკოვი თეიმურაზი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 010217
სატრანსპორტო დოკუმენტაცია (SATRDOK05) პრაქტიკული.
01-567 (მოდულური)
--- ---
6-14:00 --- 010217
სატრანსპორტო დოკუმენტაცია (SATRDOK05) პრაქტიკული
01-567 (მოდულური)
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გუგეშიძე მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 327
გარემოს ობიექტების ქიმიის საფუძვლები (FOANCP4) ლექცია
02-704
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დადიანიძე გურამი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 334
ხელით და ნახევრად ავტომატური ელექტრორკალური შედუღების მოწყობილობა და უსაფრთხოების ტექნიკა (XNAES4) სასწავლო პრაქტიკა..
10-104 (შედუღების ლაბ.) 1
--- 334
ხელით და ნახევრად ავტომატური ელექტრორკალური შედუღების ტექნოლოგია (XNAEST4) სასწავლო პრაქტიკა..
10-104 (შედუღების ლაბ.) 1
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 334
ხელით და ნახევრად ავტომატური ელექტრორკალური შედუღების მოწყობილობა და უსაფრთხოების ტექნიკა (XNAES4) სასწავლო პრაქტიკა
10-104 (შედუღების ლაბ.) 1
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დანელია გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 333
კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიის საფუძვლები (BFPPTP4) ლექცია
02-311
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დიდებაშვილი ბეჟან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 051748აშ/3
საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები(საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში) (PRMW005) სასწავლო პრაქტიკა.
01-441
051748აშ/3
საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები(საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში) (PRMW005) სასწავლო პრაქტიკა…
01-441
--- 051758/4
რკინიგზის სადგურების ტექნიკური აღჭურვილობანი (PTERSO5GP1-LR) ლექცია
01-444
---
2-10:00 --- --- 051758/4
რკინიგზის სადგურების ტექნიკური აღჭურვილობანი (PTERSO5GP1-LR) პრაქტიკული
01-444
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 051748აშ/3
საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები(საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში) (PRMW005) სასწავლო პრაქტიკა
01-577
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 051748აშ/3
საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები(საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში) (PRMW005) სასწავლო პრაქტიკა..
01-436 (სარკ. კოლეჯი)
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დიდიძე ანასტასია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 329
ნავთობის ქიმიის საკითხები (OCHEMP4) ლექცია
02-523
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 329
ნავთობის ქიმიის საკითხები (OCHEMP4) პრაქტიკული
02-523
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დოდელია გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 051745შ/3
რკინიგზის ტექნიკური აღჭურვილობისა და ექსპლოატაციის ზოგადი კურსი (PRRT005) ლექცია
01-728.6
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 051749შ/3
ზოგადი მონაცემები სარკინიგზო ტრანსპორტზე (PRQT005) ლექცია
01-728.2
--- --- --- ---
4-12:00 --- 051748შ/3
ზოგადი მონაცემები სარკინიგზო ტრანსპორტზე (PRQT005) ლექცია
01-442
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დონაძე მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 330
ლაბორატორიული სამუშაოების ტექნიკის საფუძვლები (LABSAM04) სასწავლო პრაქტიკა..
02-414
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ებანოიძე ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 330
ლაბორატორიული სამუშაოების ტექნიკის საფუძვლები (LABSAM04) სასწავლო პრაქტიკა….
02-103
--- --- --- ---
4-12:00 --- 429
კოლოიდური ქიმია (COLCH04) ლექცია
02-403
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 429
კოლოიდური ქიმია (COLCH04) ლაბორატორიული
02-403
--- --- ---
7-15:00 --- 429
შესავალი პარფიუმერულ-კოსმეტიკური ნაწარმის ნედლეულში (BPCPRP4) ლაბორატორიული
02-103
429
შესავალი პარფიუმერულ-კოსმეტიკური ნაწარმის ნედლეულში (BPCPRP4) ლექცია
02-103
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ერისთავი დიმიტრი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 327
ეკოლოგიის საფუძვლები (BECOLP4) ლექცია
02-704
--- ---
5-13:00 --- --- --- 327
ეკოლოგიის საფუძვლები (BECOLP4) პრაქტიკული
02-704
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ვაშაკიძე თეონა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 0517126მ
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (INFWI05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.8
0517126მ
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (INFWI05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.8
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ველიჯანაშვილი რევაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 051746/3
შრომის დაცვის და ეკოლოგიური უსაფრთხოების საფუძვლები (SHDAEKUS05) პრაქტიკული
01-582
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 051746/2
სასწავლო პრაქტიკა (EDPR005) სასწავლო პრაქტიკა
01-584
--- 051746/3
შრომის დაცვის და ეკოლოგიური უსაფრთხოების საფუძვლები (SHDAEKUS05) ლექცია
01-584
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ვერულაშვილი ფატიმა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 1041701
ხის და პლასტმასის კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (WPCSC01) ლექცია
01-533
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ზოდელავა გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 329
ნავთობგადამუშავების ტექნოლოგიის ზოგადი პრინციპები (PTORP4) პრაქტიკული
02-523
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

თელია გრიგოლ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 051745შ/3
მატარებელთა მოძრაობის ორგანიზაციის საფუძვლები (პრაქტიკა) (PRTROP05) ლექცია
01-728.6
--- --- ---
3-11:00 --- 051745შ/3
მატარებელთა მოძრაობის ორგანიზაციის საფუძვლები (პრაქტიკა) (PRTROP05) სასწავლო პრაქტიკა.
01-728.6
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 051745შ/3
მატარებელთა მოძრაობის ორგანიზაციის საფუძვლები (პრაქტიკა) (PRTROP05) სასწავლო პრაქტიკა
01-728.4
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

თოიძე პოლინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 331
სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები და უსაფრთხოება სასურსათო წარმოებაში (SHNUSW4) ლექცია
02-417
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 331
სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები და უსაფრთხოება სასურსათო წარმოებაში (SHNUSW4) პრაქტიკული
02-422
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

თოფურია ეკატერინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 520
ზოგადი და არაორგანული ქიმია (GINCHP4) ლექცია
02-511
---
3-11:00 --- --- --- --- 520
ზოგადი და არაორგანული ქიმია (GINCHP4) ლაბორატორიული.
02-511
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 520
ზოგადი და არაორგანული ქიმია (GINCHP4) ლაბორატორიული
02-511
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

თოფურია ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 051746/2
სასწავლო პრაქტიკა (EDPR005) სასწავლო პრაქტიკა.
01-583
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 010217
შეკვეთის დამუშავება(გაფორმება) (SHDAM05) პრაქტიკული
01-567 (მოდულური)
--- --- 010217
შეკვეთის დამუშავება(გაფორმება) (SHDAM05) პრაქტიკული
01-567 (მოდულური)
---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ირემაძე ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 21760-1
ინფორმაციული წიგნიერება (INFWIGN05) პრაქტიკული
06-205ბ
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 21760-1
ინფორმაციული წიგნიერება (INFWIGN05) პრაქტიკული
06-206ბ
--- 21760-2
ინფორმაციული წიგნიერება (INFWIGN05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.4
---
5-13:00 21760-1
ინფორმაციული წიგნიერება (INFWIGN05) პრაქტიკული
06-204ბ
--- --- --- 21760-2
ინფორმაციული წიგნიერება (INFWIGN05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.2
---
6-14:00 --- --- 21760-2
ინფორმაციული წიგნიერება (INFWIGN05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.2
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კაკუტაშვილი იოსებ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 1041701
ინფორმატიკა (INFOR03) ლექცია
01-420
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- 1041701
ინფორმატიკა (INFOR03) ლაბორატორიული
01-420
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კაპანაძე გიური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 0517126მ
ფეხსაცმლისა და ტყავის აქსესუარების მასალების შერჩევა და გამოჭრა (fexty05) პრაქტიკული
01-703
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 0517126/3
სასწავლო პრაქტიკა (EDPR005) სასწავლო პრაქტიკა..
01-703
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კახნიაშვილი იზოლდა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 328
შესავალი ეკოლოგიაში (ILOGYP4) ლექცია
10-311
--- --- --- ---
5-13:00 --- 328
შესავალი ეკოლოგიაში (ILOGYP4) პრაქტიკული
10-311
--- --- 428
ეკოლოგიის საფუძვლები (BECOLP4) ლექცია
10-309
---
6-14:00 --- 328
ტოქსიკური ელემენტები და ეკოლოგიური პრობლემები (TEEPEM4) ლექცია
10-311
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- 428
ეკოლოგიის საფუძვლები (BECOLP4) პრაქტიკული
10-311
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კეკეკლიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 330
ლაბორატორიული სამუშაოების ტექნიკის საფუძვლები (LABSAM04) სასწავლო პრაქტიკა,,
02-203
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კერესელიძე ნატალია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 051720ბ
ელექტროტექნიკა (EE1001) პრაქტიკული
13-სტუ-ს გადამზადების ცენტრი
--- 051720ბ
ელექტროტექნიკა (EE1001) პრაქტიკული
13-სტუ-ს გადამზადების ცენტრი
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კვინიკაძე ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 21760-2
საინჟინრო ხაზვა (SANXAZ05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.6
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 21760-2
საინჟინრო ხაზვა (SANXAZ05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.6
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კოტრიკაძე დიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 331
სასურსათო წარმოების ზოგადი ტექნოლოგია (FPRTE05) პრაქტიკული
02-419
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კოტრიკაძე იამზე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 051758/4
მეწარმეობის საფუძვლები (BAENP03) ლექცია
01-668
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 051758/4
მეწარმეობის საფუძვლები (BAENP03) პრაქტიკული
01-668
--- --- --- 051748შ/3
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (ტექსტური რედაქტორი MS Word) 1 (PRII 105) პრაქტიკული
01-კ.ც.II.H
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კოტრიკაძე ტარიელი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 051758/4
რკინიგზის სატვირთო და კომერციული მუშაობის საფუძვლები (PBRFCO5GP1-LR) ლექცია
01-444
2-10:00 --- --- --- --- --- 051758/4
რკინიგზის სატვირთო და კომერციული მუშაობის საფუძვლები (PBRFCO5GP1-LR) პრაქტიკული
01-444
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კუკულაძე მარინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 333
ლაბორატორიული და ექსპერტული სამუშაოების ტექნიკის საფუძვლები (BLEXWP4) სასწავლო პრაქტიკა
02-311
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 330
ლაბორატორიული სამუშაოების ტექნიკის საფუძვლები (LABSAM04) ლაბორატორიული
02-309
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 330
ლაბორატორიული სამუშაოების ტექნიკის საფუძვლები (LABSAM04) სასწავლო პრაქტიკა
02-309
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კუპატაძე ნატალია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 051746შ/3
გეოდეზიისა და რკინიგზის კვლევა-ძიების საფუძვლები (GDRKZS05) ლექცია
01-673
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 051746შ/3
გეოდეზიისა და რკინიგზის კვლევა-ძიების საფუძვლები (GDRKZS05) პრაქტიკული
01-676
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

კუციავა ნაზიბროლა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 330
ზოგადი და არაორგანული ქიმიის საწყისები (ZOGQSAW04) ლექცია
02-107
--- --- --- --- ---
4-12:00 330
ზოგადი და არაორგანული ქიმიის საწყისები (ZOGQSAW04) პრაქტიკული
02-107
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლეჟავა ანერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 429, 430
ზოგადი და არაორგანული ქიმია (GINCHP4) ლექცია
02-509
--- --- --- --- ---
8-16:00 429, 430
ზოგადი და არაორგანული ქიმია (GINCHP4) ლაბორატორიული
02-509
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ლომსაძე ლევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 051758/4
რკინიგზის გადაზიდვითი პროცესების საფუძვლები (PBOTPO5GP12-LR) ლექცია
01-442
--- ---
5-13:00 --- --- --- 051758/4
რკინიგზის გადაზიდვითი პროცესების საფუძვლები (PBOTPO5GP12-LR) პრაქტიკული
01-442
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მათნაძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 332
ფარმაცევტული წარმოების საწყისები (BPHRPP4) სასწავლო პრაქტიკა
02-526
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაისურაძე მამუკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 332
ფარმაცევტული წარმოების საწყისები (BPHRPP4) ლექცია
02-526
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაისურაძე ნელი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 330
ლაბორატორიული სამუშაოების ტექნიკის საფუძვლები (LABSAM04) სასწავლო პრაქტიკა,
02-507
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- 327, 332
ზოგადი ქიმიის საწყისები (BGNCHP4) ლექცია
02-505
3-11:00 --- --- --- 331
არაორგანული და ორგანული ქიმიის საფუძვლები (ADOQS4) ლაბორატორიული
02-301
--- 327, 332
ზოგადი ქიმიის საწყისები (BGNCHP4) ლაბორატორიული
02-505
4-12:00 --- --- --- --- 331
არაორგანული და ორგანული ქიმიის საფუძვლები (ADOQS4) ლექცია
02-507
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მამაჯანოვი იური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1031781
ამწე-სატრანსპორტო მანქანები (HTG0005) საწარმოო პრაქტიკა
13 - საწარმო
--- --- --- 1031781
ამწე-სატრანსპორტო მანქანები (HTG0005) სასწავლო პრაქტიკა…
13 - საწარმო
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 1031781
ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების სტრუქტურული აგებულება და მომსახურება (AMLSA05) სასწავლო პრაქტიკა….
01-603
6-14:00 --- --- --- 1031781
ამწე-სატრანსპორტო მანქანები (HTG0005) სასწავლო პრაქტიკა..
13 - საწარმო
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მამულაშვილი მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 330
ლაბორატორიული სამუშაოების ტექნიკის საფუძვლები (LABSAM04) სასწავლო პრაქტიკა…
02-703
--- --- --- ---
2-10:00 --- 327
გარემოს ობიექტების სისუფთავის შეფასების კრიტერიუმები (CFAECP4) სასწავლო პრაქტიკა
02-704
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მამფორია დარეჯან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 051758/4
ინფორმატიკა 1 (INFOP08 ) პრაქტიკული
01-556
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მაცაბერიძე ეკატერინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 327
გარემოს ობიექტების ქიმიის საფუძვლები (FOANCP4) სასწავლო პრაქტიკა
02-704
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მეტრეველი ირინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 520
სამედიცინო ეთიკა და ბიოეთიკა (MEDEBP04) ლექცია
02-227
--- --- --- --- ---
8-16:00 520
სამედიცინო ეთიკა და ბიოეთიკა (MEDEBP04) პრაქტიკული
02-227
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მორჩილაძე რომანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 051747შ/3
საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები(საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში) (PRMW005) სასწავლო პრაქტიკა
01-447 (სარკ. კოლეჯი)
051747შ/3
საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები(საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში) (PRMW005) სასწავლო პრაქტიკა..
01-444
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- 051747შ/3
საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები(საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში) (PRMW005) Уч. Практика
01-586 (რკინიგზის კოლეჯი)
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 051747შ/3
საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები(საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში) (PRMW005) სასწავლო პრაქტიკა.
01-442
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 051747შ/3
საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები(საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში) (PRMW005) სასწავლო პრაქტიკა…
01-728.6
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მღებრიშვილი ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 051746/3, 051746/2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (INFT108) პრაქტიკული
01-617
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 0517126/3
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (INFT108) პრაქტიკული
01-კ.ც.II.D
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მჭედლიძე კონსტანტინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 051748შ/3
საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები(საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში) (PRMW005) სასწავლო პრაქტიკა
01-586 (რკინიგზის კოლეჯი)
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 051748შ/3
საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები(საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში) (PRMW005) სასწავლო პრაქტიკა.
01-586 (რკინიგზის კოლეჯი)
--- --- --- ---
6-14:00 051748შ/3
საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები(საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში) (PRMW005) სასწავლო პრაქტიკა..
01-586 (რკინიგზის კოლეჯი)
--- --- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

მხეიძე ნატალია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 328
ფიზიკური ანალიზის მეთოდის არსი და ზოგიერთი მძიმე ლითონის განსაზღვრა ხილ-ბოსტნეულში და ატომურ-აბსორციული მეთოდი (AMDMAA4) სასწავლო პრაქტიკა..
10-212
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 328
ფიზიკური ანალიზის მეთოდის არსი და ზოგიერთი მძიმე ლითონის განსაზღვრა ხილ-ბოსტნეულში და ატომურ-აბსორციული მეთოდი (AMDMAA4) სასწავლო პრაქტიკა.
10-212
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 328
ფიზიკური ანალიზის მეთოდის არსი და ზოგიერთი მძიმე ლითონის განსაზღვრა ხილ-ბოსტნეულში და ატომურ-აბსორციული მეთოდი (AMDMAA4) პრაქტიკული
10-212
328
ფიზიკური ანალიზის მეთოდის არსი და ზოგიერთი მძიმე ლითონის განსაზღვრა ხილ-ბოსტნეულში და ატომურ-აბსორციული მეთოდი (AMDMAA4) პრაქტიკული.
10-212
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნადირაშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1041781
სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანები და მოწყობილობები 1 (SAGSAM01) ლექცია
01-401
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 1041781
სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანები და მოწყობილობები 1 (SAGSAM01) პრაქტიკული.
01-401
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნათბილაძე ნია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 051743მ/1
ჩარხებზე დეტალების დამზადების ტექნოლოგიის საფუძვლები (CHDET05) პრაქტიკული
01-632
--- 051743მ/1
ჩარხებზე დეტალების დამზადების ტექნოლოგიის საფუძვლები (CHDET05) პრაქტიკული
01-632
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 051743მ/1
ჩარხებზე დეტალების დამზადების ტექნოლოგიის საფუძვლები (CHDET05) პრაქტიკული.
01-632
--- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- 051743მ/1
ჩარხებზე დეტალების დამზადების ტექნოლოგიის საფუძვლები (CHDET05) პრაქტიკული
01-581
051743მ/1
ჩარხებზე დეტალების დამზადების ტექნოლოგიის საფუძვლები (CHDET05) პრაქტიკული.
01-632
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნიაური თინათინ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 010217
შეკვეთის დამუშავება(გაფორმება) (SHDAM05) პრაქტიკული
01-567 (მოდულური)
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნინიძე სოსო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 608720
ელექტრომზომი ხელსაწყოების გამოყენება (JKSDKK) ლექცია
06-202დ
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 608720
ელექტრომზომი ხელსაწყოების გამოყენება (JKSDKK) ლაბორატორიული
06-202დ
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნოზაძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 1041701
ხის და პლასტმასის კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (WPCSC01) პრაქტიკული
01-533
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ნონიკაშვილი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 331, 329
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (შესავალი ინფორმატიკაში) (PRII105) პრაქტიკული
01-კ.ც.II.D
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 332, 334
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (შესავალი ინფორმატიკაში) (PRII105) პრაქტიკული
01-კ.ც.II.D
333, 330
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (შესავალი ინფორმატიკაში) (PRII105) პრაქტიკული
01-კ.ც.II.C
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 328, 327
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (შესავალი ინფორმატიკაში) (PRII105) პრაქტიკული
01-კ.ც.II.D
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

რატიანი ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 333, 330
ინგლისური ენა (ELN02R7) პრაქტიკული
10-511
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 334, 332
ინგლისური ენა (ELN02R7) პრაქტიკული
10-511
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

რაჭველიშვილი ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 330
ლაბორატორიული სამუშაოების ტექნიკის საფუძვლები (LABSAM04) სასწავლო პრაქტიკა,,,,
02-405
--- ---
6-14:00 --- --- 520
ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია (PHCCH 04) ლექცია
02-401
--- ---
7-15:00 --- --- 520
ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია (PHCCH 04) ლაბორატორიული
02-401
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

რეხვიაშვილი ციცინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 0517126/3
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
01-707
6-14:00 051746/3
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
01-582
051746/2
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
01-582
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

რომელაშვილი მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 333
ქიმიური პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიური საფუძვლები (BCPPTP4) სასწავლო პრაქტიკა
02-315
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

რჩეულიშვილი მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1031781
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (შესავალი ინფორმატიკაში) (PRII105) პრაქტიკული
01-კ.ც.II.E
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 1041781
ინფორმატიკა 1 (INFOP08 ) პრაქტიკული
01-კ.ც.II.H
--- 1041781
ინფორმატიკა 1 (INFOP08 ) პრაქტიკული.
01-კ.ც.II.F
--- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

საბაშვილი ზურაბი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 334
ხელით და ნახევრად ავტომატური ელექტრორკალური შედუღების მოწყობილობა და უსაფრთხოების ტექნიკა (XNAES4) ლექცია
10-713
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- 334
ხელით და ნახევრად ავტომატური ელექტრორკალური შედუღების მოწყობილობა და უსაფრთხოების ტექნიკა (XNAES4) ლექცია.
10-713
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

სადაღაშვილი ეთერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 331
სასურსათო პროდუქტების წარმოების მანქანა-დანადგარები (PRMAF05) ლექცია
02-419
--- --- ---
8-16:00 --- --- 331
სასურსათო პროდუქტების წარმოების მანქანა-დანადგარები (PRMAF05) პრაქტიკული
02-419
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

სარალიძე ბესიკი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 334
ხელით და ნახევრად ავტომატური ელექტრორკალური შედუღების ტექნოლოგია (XNAEST4) სასწავლო პრაქტიკა
10-104 (შედუღების ლაბ.) 1
--- --- --- 334
ხელით და ნახევრად ავტომატური ელექტრორკალური შედუღების ტექნოლოგია (XNAEST4) სასწავლო პრაქტიკა.
10-104 (შედუღების ლაბ.) 1
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

სვანაძე ინგა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 051747შ/3
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (ტექსტური რედაქტორი MS Word) 1 (PRII 105) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.3
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

სვანაძე მურთაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 051749შ/3
საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები(საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში) (PRMW005) სასწავლო პრაქტიკა.
01-577
051749შ/3
საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები(საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში) (PRMW005) სასწავლო პრაქტიკა..
01-442
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- 051749შ/3
საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები(საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში) (PRMW005) სასწავლო პრაქტიკა
01-577
--- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

სვანიძე ზიზი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 428
მძიმე ლითონები გარემო ობიექტებში და მათი ტოქსიკურობა (HMETXP4) ლექცია
10-201
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 428
მძიმე ლითონები გარემო ობიექტებში და მათი ტოქსიკურობა (HMETXP4) პრაქტიკული
10-201
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

სიხარულიძე მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 051746შ/3
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (ტექსტური რედაქტორი MS Word) 1 (PRII 105) პრაქტიკული
01-კ.ც.II.C
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 051748აშ/3
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (ტექსტური რედაქტორი MS Word) 1 (PRII 105) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.7
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 051745შ/3
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (ტექსტური რედაქტორი MS Word) 1 (PRII 105) პრაქტიკული
01-კ.ც.II.G
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

სოხაძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 0517126მ
ტყავის აქსესუარების მოდელირება/კონსტრუირება (TYAQSMOD) პრაქტიკული
01-703
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ტაბატაძე გულნაზი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 330
ლაბორატორიული სამუშაოების ტექნიკის საფუძვლები (LABSAM04) სასწავლო პრაქტიკა,,,
02-107
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ტაბატაძე ლალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 051745შ/3
საინჟინრო ეკოლოგიის ზოგადი კურსი (PRIC005) ლექცია
01-728.6
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 051745შ/3
შრომის დაცვის,უსაფრთხოების ტექნიკის და ხანძარსაწინააგმდეგო ღონისძიებების საფუძვლები ელეტროფიცირებულ რკინიგზაზე (PRFR005) ლექცია
01-728.6
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 051746შ/3
საინჟინრო ეკოლოგიის ზოგადი კურსი (PRIC005) ლექცია
01-728.6
--- 051749შ/3
საინჟინრო ეკოლოგიის ზოგადი კურსი (PRIC005) ლექცია
01-728.6
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 051747შ/3
საინჟინრო ეკოლოგიის ზოგადი კურსი (PRIC005) ლექცია
01-728.6
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 051749შ/3
შრომის დაცვის,უსაფრთხოების ტექნიკის და ხანძარსაწინააგმდეგო ღონისძიებების საფუძვლები ელეტროფიცირებულ რკინიგზაზე (PRFR005) ლექცია
01-728.6
--- 051748შ/3
საინჟინრო ეკოლოგიის ზოგადი კურსი (PRIC005) ლექცია
01-728.6
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ტომარაძე ომარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 051743მ/1
ელექტრომზომი ხელსაწყოების გამოყენება (JKSDKK) პრაქტიკული
06-209დ
--- --- 051743მ/2
ელექტრომზომი ხელსაწყოების გამოყენება (JKSDKK) პრაქტიკული
06-209დ
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- 051743მ/2
ელექტრომზომი ხელსაწყოების გამოყენება (JKSDKK) პრაქტიკული
06-209დ
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- 051743მ/1
ელექტრომზომი ხელსაწყოების გამოყენება (JKSDKK) პრაქტიკული
06-209დ
---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ფეტელავა სოფიკო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 21760-1
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
08-219
---
3-11:00 --- 0517126მ
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
01-703
--- 21760-1
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
08-219
---
4-12:00 608720
უცხო ენა (ინგლისური) (ENLPR- 07LP) ლექცია
06-215ბ
--- --- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- 21760-2
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
08-219
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 21760-2
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
08-219
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- 21760-2
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
08-219
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ფრიდონაშვილი დავითი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 051746/3
ავტომობილის საერთო მოწყობილობა (AVTSAMO05) ლექცია
01-689
--- --- --- --- ---
2-10:00 051746/3
ავტომობილის საერთო მოწყობილობა (AVTSAMO05) ლექცია.
01-584
--- --- --- --- ---
3-11:00 051746/3
სასწავლო პრაქტიკა (EDPR005) სასწავლო პრაქტიკა
01-584
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 051746/3
სასწავლო პრაქტიკა (EDPR005) სასწავლო პრაქტიკა…
01-583
--- ---
8-16:00 --- 051746/2
ავტომობილის ზოგადი კონსტრუქცია (ZK05) პრაქტიკული
01-583
--- --- ---
9-17:00 --- 051746/2
ავტომობილის ზოგადი კონსტრუქცია (ZK05) ლექცია
01-689
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ქაშაკაშვილი მარიამი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 327, 328
ინგლისური ენა (ELN02R7) პრაქტიკული
10-325
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 331, 329
ინგლისური ენა (ELN02R7) პრაქტიკული
10-715
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ქაჩლიშვილი ციური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 331
სასურსათო წარმოების ზოგადი ტექნოლოგია (FPRTE05) პრაქტიკული.
02-419
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ქენქაძე პეტრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 051745შ/3
რკინიგზის კომერციული ექსპლოატაცის (პრაქტიკა) 1 (PRER105) ლექცია
01-436 (სარკ. კოლეჯი)
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 051745შ/3
რკინიგზის კომერციული ექსპლოატაცის (პრაქტიკა) 1 (PRER105) ლექცია.
01-728.6
051745შ/3
რკინიგზის კომერციული ექსპლოატაცის (პრაქტიკა) 1 (PRER105) სასწავლო პრაქტიკა
01-728.1
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ქირია ვაჟა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 051743მ/2
ჩარხებზე დეტალების დამზადების ტექნოლოგიის საფუძვლები (CHDET05) პრაქტიკული.
13-სტუ-ს გადამზადების ცენტრი.1
051743მ/2
ჩარხებზე დეტალების დამზადების ტექნოლოგიის საფუძვლები (CHDET05) პრაქტიკული.
13-სტუ-ს გადამზადების ცენტრი.1
051743მ/2
ჩარხებზე დეტალების დამზადების ტექნოლოგიის საფუძვლები (CHDET05) პრაქტიკული.
01-581
051743მ/1
ჰიდრავლიკის და პნევმატიკის საფუძვლები (HIDPN05) პრაქტიკული
13-სტუ-ს გადამზადების ცენტრი
--- ---
2-10:00 --- ---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 051743მ/1
ჰიდრავლიკის და პნევმატიკის საფუძვლები (HIDPN05) პრაქტიკული
13-სტუ-ს გადამზადების ცენტრი.1
--- 051743მ/2
ჩარხებზე დეტალების დამზადების ტექნოლოგიის საფუძვლები (CHDET05) პრაქტიკული
01-581
--- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ქისიშვილი ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 051720ბ
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.1
---
3-11:00 --- --- --- 051720ბ
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.5
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 051720ბ
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.7
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 21760-1
საინჟინრო ხაზვა (SANXAZ05) პრაქტიკული
01-კ.ც.II.C
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 21760-1
საინჟინრო ხაზვა (SANXAZ05) პრაქტიკული
01-538
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ქოჩიაშვილი მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 520
ანალიზური ქიმია (ANGHEP4) ლექცია
02-511
--- ---
3-11:00 --- --- --- 520
ანალიზური ქიმია (ANGHEP4) ლაბორატორიული
02-511
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ქოჩლაძე ეკატერინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1031781
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
01-414
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ღუღუნიშვილი დარეჯან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 520
პრაქტიკა 1 (ბოტანიკა) (PRIBOP4) სასწავლო პრაქტიკა
13 - საველე პრაქტიკა
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ყავრელიშვილი მარიამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 21760-2
პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები (FSLK08) პრაქტიკული
01-603
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 1041701
ინფორმატიკა (INFOR03) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.6
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 21760-1
პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები (FSLK08) პრაქტიკული
01-603
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 21760-1
პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები (FSLK08) პრაქტიკული
01-603
---
12-20:00 --- --- 21760-2
პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები (FSLK08) პრაქტიკული
01-603
--- ---
13-21:00 --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ყორანაშვილი ირინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 051749შ/3
უცხო ენა (ინგლისური) Elementary 1 (PREL105) პრაქტიკული
01-727 (სარკ. კოლეჯი)
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 051746შ/3
უცხო ენა (ინგლისური) Elementary 1 (PREL105) პრაქტიკული
01-728.5
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 051748შ/3
უცხო ენა (ინგლისური) Elementary 1 (PREL105) პრაქტიკული
01-728.5
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

შავლიაშვილი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 0517126მ
ნავისებრი ფეხსაცმლისა და ნახევარწაღის მოდელირება/კონსტრუირება (NAVFEX05) პრაქტიკული
01-703
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

შილაკაძე მიხეილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 1031781
უსაფრთხოება მანქანებთან მუშაობისას (USMM005) ლექცია
01-308
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 1031781
უსაფრთხოება მანქანებთან მუშაობისას (USMM005) პრაქტიკული
01-212
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ჩახუნაშვილი ელენე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 1041701
ინგლისური ენა B1 (ELPR07) პრაქტიკული
01-517
---
6-14:00 --- 1041701
ინგლისური ენა B1 (ENG4P03) პრაქტიკული
01-406
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 1041781
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ჩიჩუა გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 520
პროფესიული ლათინური ენა (PLATLP4) ლექცია
10-325
--- ---
7-15:00 --- --- --- 520
პროფესიული ლათინური ენა (PLATLP4) პრაქტიკული
10-325
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ჩუთლაშვილი მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 328
ფიზიკური ანალიზის მეთოდის არსი და ზოგიერთი მძიმე ლითონის განსაზღვრა ხილ-ბოსტნეულში და ატომურ-აბსორციული მეთოდი (AMDMAA4) სასწავლო პრაქტიკა….
10-212
328
ფიზიკური ანალიზის მეთოდის არსი და ზოგიერთი მძიმე ლითონის განსაზღვრა ხილ-ბოსტნეულში და ატომურ-აბსორციული მეთოდი (AMDMAA4) სასწავლო პრაქტიკა…..
10-212
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 328
ფიზიკური ანალიზის მეთოდის არსი და ზოგიერთი მძიმე ლითონის განსაზღვრა ხილ-ბოსტნეულში და ატომურ-აბსორციული მეთოდი (AMDMAA4) სასწავლო პრაქტიკა…
10-212
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ცანავა ცირა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 329, 332
შესავალი კურსი მათემატიკაში 1 (MATHIP8) ლექცია
10-510
--- --- --- --- ---
4-12:00 332, 329
შესავალი კურსი მათემატიკაში 1 (MATHIP8) პრაქტიკული
10-510
--- --- --- --- ---
5-13:00 520
მათემატიკა (MATHI08) ლექცია
10-709
--- --- --- --- ---
6-14:00 520
მათემატიკა (MATHI08) პრაქტიკული
10-709
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ცეცხლაძე მერაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 608720
ელექტროტექნიკური ნახაზების წაკითხვა (HDHL) ლექცია
06-206ბ
--- --- --- 608720
ზოგადი ელექტროტექნიკა და ელექტროტექნიკური გაზომვები (zeelteq06) ლაბორატორიული
06-204ბ
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 608720
ზოგადი ელექტროტექნიკა და ელექტროტექნიკური გაზომვები (zeelteq06) ლაბორატორიული
06-205ბ
---
4-12:00 --- --- --- 608720
ელექტროტექნიკური ნახაზების წაკითხვა (HDHL) ლაბორატორიული
06-206ბ
608720
ზოგადი ელექტროტექნიკა და ელექტროტექნიკური გაზომვები (zeelteq06) ლექცია
06-206ბ
---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- 608720
ზოგადი ელექტროტექნიკა და ელექტროტექნიკური გაზომვები (zeelteq06) ლექცია
06-204ბ
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 608720
ზოგადი ელექტროტექნიკა და ელექტროტექნიკური გაზომვები (zeelteq06) ლაბორატორიული
06-204ბ
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 608720
ელექტროტექნიკური ნახაზების წაკითხვა (HDHL) ლაბორატორიული
06-205ბ
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ცხოვრებაშვილი ნადია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 010217
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
01-567 (მოდულური)
--- 010217
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული.
01-567 (მოდულური)
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 010217
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული .
01-567 (მოდულური)
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ძაგანია ნატო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 21760-2
გაცნობითი პრაქტიკა ელექტროობაში (FJSJ) პრაქტიკული
08-311
--- --- --- --- ---
5-13:00 21760-1
გაცნობითი პრაქტიკა ელექტროობაში (FJSJ) პრაქტიკული
08-313
--- --- --- ---
6-14:00 21760-1
გაცნობითი პრაქტიკა ელექტროობაში (FJSJ) პრაქტიკული
08-411
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 21760-2
გაცნობითი პრაქტიკა ელექტროობაში (FJSJ) პრაქტიკული
08-411
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

წერეთელი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 429, 430, 428
მეწარმეობის საფუძვლები (BAENP03) ლექცია
10-413
---
2-10:00 --- --- --- --- 429, 430, 428
მეწარმეობის საფუძვლები (BAENP03) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

წულუკიძე ნოშრევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1031781
ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების სტრუქტურული აგებულება და მომსახურება (AMLSA05) სასწავლო პრაქტიკა
01-603
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 1041781
სამშენებლო-საგზაო-სალიანდაგო მანქანები და მოწყობილობები 1 (SAGSAM01) ლაბორატორიული
01-401
--- --- 1041781
უსაფრთხოება მანქანებთან მუშაობისას (USMM005) ლექცია
01-401
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 1041781
უსაფრთხოება მანქანებთან მუშაობისას (USMM005) პრაქტიკული.
01-401
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ჭანტურია ნატალია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 21760-2
მეწარმეობა 2 (HKLL) პრაქტიკული
08-219
--- --- --- ---
5-13:00 --- 21760-1
მეწარმეობა 2 (HKLL) პრაქტიკული
08-219
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ჭეიშვილი დემონ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 051749შ/3
ხაზვის ზოგადი კურსი (PRDC005) პრაქტიკული
01-727 (სარკ. კოლეჯი)
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 051748აშ/3
ხაზვის ზოგადი კურსი (PRDC005) პრაქტიკული
01-727 (სარკ. კოლეჯი)
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 051748შ/3
ხაზვის ზოგადი კურსი (PRDC005) პრაქტიკული
01-727 (სარკ. კოლეჯი)
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ჭეიშვილი სალომე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 333
კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიის საფუძვლები (KVPWTS04) სასწავლო პრაქტიკა
02-311
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ჭიჭინაძე დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 21760-2
კომუნიკაცია ელექტროობის სფეროში (IJSD08) პრაქტიკული
08-706.1
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 21760-2
კომუნიკაცია ელექტროობის სფეროში (IJSD08) პრაქტიკული
13-სტუ-ს გადამზადების ცენტრი.1
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 21760-2
კომუნიკაცია ელექტროობის სფეროში (IJSD08) პრაქტიკული
08-706.1
---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ხაზარაძე ომარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1041701
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) ლექცია
01-526
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 1041701
ლითონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (METSC01) პრაქტიკული
01-521
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ხატელაშვილი ანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 1041701
მეწარმეობის საფუძვლები (BAENP03) ლექცია
01-514
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 1041701
მეწარმეობის საფუძვლები (BAENP03) პრაქტიკული
01-514
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ხაჩიძე ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 1031781
ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების სტრუქტურული აგებულება და მომსახურება (AMLSA05) ლექცია
01-415
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 1031781
ამწე-სატრანსპორტო მანქანებისა და ლიფტების სტრუქტურული აგებულება და მომსახურება (AMLSA05) პრაქტიკული
01-415
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ხეთაგური გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 051748შ/3
შრომის დაცვის,უსაფრთხოების ტექნიკის და ხანძარსაწინააგმდეგო ღონისძიებების საფუძვლები ელეტროფიცირებულ რკინიგზაზე (PRFR005) ლექცია
01-697
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 051746შ/3, 051748აშ/3, 051747შ/3
შრომის დაცვის,უსაფრთხოების ტექნიკის და ხანძარსაწინააგმდეგო ღონისძიებების საფუძვლები ელეტროფიცირებულ რკინიგზაზე (PRFR005) ლექცია
01-728.2
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ხვედელიძე მალხაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 051746/3
ავტომობილების საერთო მოწყობილობა (CARO205) პრაქტიკული
01-660
--- --- ---
9-17:00 --- --- 051746/3
სასწავლო პრაქტიკა (EDPR005) სასწავლო პრაქტიკა..
01-583
--- ---
10-18:00 --- --- 051746/3
სასწავლო პრაქტიკა (EDPR005) სასწავლო პრაქტიკა.
01-584
--- ---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ხვიჩია გივი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 051746შ/3
საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები(საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში) (PRMW005) სასწავლო პრაქტიკა..
01-577
--- ---
2-10:00 051746შ/3
საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები(საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში) (PRMW005) სასწავლო პრაქტიკა
01-577
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 051746შ/3
საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები(საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში) (PRMW005) სასწავლო პრაქტიკა.
01-577
051746შ/3
საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები(საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოში) (PRMW005) სასწავლო პრაქტიკა…
01-577
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ხითარიშვილი ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 051749შ/3
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (შესავალი ინფორმატიკაში 1) (ITSI05) პრაქტიკული
01-კ.ც.II.E
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ხმიადაშვილი ჯემალ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 051746/3
ავტომობილის ტექნიკური მომსახურება (AVTTEQMOMS05) ლექცია
01-583
--- --- 051746/2
ავტომობილების ტექნიკური დიაგნოსტიკა (ATD05) ლექცია
01-683
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ხუციშვილი მალხაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 334
ხელით და ნახევრად ავტომატური ელექტრორკალური შედუღების ტექნოლოგია (XNAEST4) ლექცია
10-104 (შედუღების ლაბ.) 1
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ჯიბაშვილი მამული
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 430
ლითონების მხატვრული დამუშავების ხერხები (1 ნაწილი) (WAMW1P4) სასწავლო პრაქტიკა
10-507
--- --- --- 430
ლითონების მექანიკური დამუშავება (MCHMTP4) ლექცია
10-508
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 430
ლითონების მხატვრული დამუშავების ხერხები (1 ნაწილი) (WAMW1P4) სასწავლო პრაქტიკა.
10-508
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 430
ლითონების მხატვრული დამუშავების ხერხები (1 ნაწილი) (WAMW1P4) ლექცია
10-507
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 430
ლითონების მხატვრული დამუშავების ხერხები (1 ნაწილი) (WAMW1P4) სასწავლო პრაქტიკა..
10-507
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ჯიბაშვილი მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 430
ხაზვა (DRW11P4) ლექცია
10-507
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 430
ხაზვა (DRW11P4) პრაქტიკული
10-507
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ჯიხვაძე ივანე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 051749შ/3
ელექტროტექნიკის საფუძვლები (PRFU005) ლექცია
01-442
--- --- 051748აშ/3
ელექტროტექნიკის საფუძვლები (PRFU005) პრაქტიკული
01-668
--- ---
2-10:00 --- --- 051748აშ/3
ელექტროტექნიკის საფუძვლები (PRFU005) ლაბორატორიული
01-668
--- ---
3-11:00 051749შ/3
ელექტროტექნიკის საფუძვლები (PRFU005) პრაქტიკული
01-444
--- --- 051748შ/3, 051748აშ/3
ელექტროტექნიკის საფუძვლები (PRFU005) ლექცია
01-668
--- ---
4-12:00 051749შ/3
ელექტროტექნიკის საფუძვლები (PRFU005) ლაბორატორიული
01-444
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 051748შ/3
ელექტროტექნიკის საფუძვლები (PRFU005) პრაქტიკული
01-668
--- ---
6-14:00 --- --- --- 051748შ/3
ელექტროტექნიკის საფუძვლები (PRFU005) ლაბორატორიული
01-713
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება