საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

პედაგოგები

 

Kondo tosuy
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 1109203
Professional English in Agriculture 1 (LEH13710E3-P1) პრაქტიკული
11-512
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

Kwon Soyoung
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- - (-) -
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- - (-) -
--- ---
10-18:00 --- --- --- 1109203
Professional English in Agriculture 1 (LEH13710E3-P1) ლექცია
11-512
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

Sukjoo chang Elijah
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 1108203
Ornamental Gardening (AGC21510E1-LS) პრაქტიკული
11-512
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 1109203
Organic Agriculture (ORGAGR11) პრაქტიკული
11-512
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 1 1234
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 3691
მიწის ადმინისტრირება (APL0007-LS) ლექცია
03-332
--- --- 3691
მიწის ადმინისტრირება (APL0007-LS) სემინარი
03-332
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 1 6548
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 4990ა.3-4
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
10-510
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 10 4589
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 18 32147
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 19 36985
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 20 5893
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 21 85296
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 24 52698
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 3 456
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 7 632
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 9 654
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაიშვილი ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 151670
მერქნის ნაკეთობათა ტექნოლოგია (TW00005) ლაბორატორიული
01-201ც
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 151670
მერქნის ნაკეთობათა ტექნოლოგია (TW00005) ლექცია
01-201ც
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაკელია ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 3840.2-3
გეოლოგიური რუკის შედგენისა და წაკითხვის მეთოდიკა (MEMMR03) ლაბორატორიული
03-441
--- ---
2-10:00 3710.1-3
სტრუქტურული მეთოდები გეოლოგიაში (SMETG03) ლაბორატორიული
03-441
--- --- --- --- ---
3-11:00 3801.2-3
სტრუქტურული გეოლოგია (STRGE03) ლაბორატორიული
03-441
--- 3841.2-3
გეოლოგიური რუკის შედგენისა და წაკითხვის მეთოდიკა (MEMMR03) ლაბორატორიული
03-441
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 3802.2-3
სტრუქტურული გეოლოგია (STRGE03) ლაბორატორიული
03-441
3710.2-3
სტრუქტურული მეთოდები გეოლოგიაში (SMETG03) ლაბორატორიული
03-441
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ელეონორა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 3801.2-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- --- --- ---
2-10:00 218165.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
3942.2-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- --- ---
3-11:00 218164.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 1890
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-601
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 3814
Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) Лабораторная работа
02-609
--- 3941.2-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
---
8-16:00 --- --- --- 3816
Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) Лабораторная работа
02-609
3832.2-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
---
9-17:00 --- --- 218167.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
218166.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
3940.2-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
---
10-18:00 --- --- --- --- 3802.2-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 108600
გადაწყვეტილებათა მიღების მხარდაჭერი პროგრამების შემუშავება (Python ენაზე) (GGHJJ) ლაბორატორიული
06-206ბ
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 108600
შერჩევის გადაწყვეტილებათა მიღების კლასიკური მოდელები (GJGJK) პრაქტიკული
06-406ბ
5-13:00 --- --- --- 108834.1-8
კომპიუტერული მათემატიკის საფუძვლები (COMMF08) პრაქტიკული
06-503ა
108883.1-8, 108884
კომპიუტერული მათემატიკის საფუძვლები (COMMF08) პრაქტიკული
06-505ბ
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 108600
გადაწყვეტილებათა მიღების მხარდაჭერი პროგრამების შემუშავება (Python ენაზე) (GGHJJ) ლექცია
06-406ბ
---
8-16:00 --- --- --- --- --- 108600
შერჩევის გადაწყვეტილებათა მიღების კლასიკური მოდელები (GJGJK) ლექცია
06-412ბ
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბდუშელიშვილი ირაკლი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 219167.2-2
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული
10-614
--- --- --- ---
4-12:00 --- 219166.2-2
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული
10-614
--- --- --- ---
5-13:00 --- 219168.2-2
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული
10-614
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- 219166.1-2
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული
10-614
--- --- ---
7-15:00 --- 219166, 219167, 219168
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლექცია
10-310
--- --- --- ---
8-16:00 --- 219167.1-2
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული
10-614
219168.1-2
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული
10-614
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბელაშვილი ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 108710
საზომი ტექნოლოგიების კომპიუტერული მოდელირება (CMM0808) ლაბორატორიული
09-316
--- --- --- --- ---
7-15:00 108710
საზომი ტექნოლოგიების კომპიუტერული მოდელირება (CMM0808) პრაქტიკული
06-302ბ
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 8886
ვირტუალური ხელსაწყოები და დიზაინი Labview-ს ბაზაზე (VTD0308) ლაბორატორიული
09-316
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 8986
საზომი საშუალებების, კონტროლისა და დიაგნოსტიკის გრაფიკული დაპროგრამების საშუალებები (GPT0308) პრაქტიკული
06-209დ
--- --- --- --- ---
12-20:00 8986
საზომი საშუალებების, კონტროლისა და დიაგნოსტიკის გრაფიკული დაპროგრამების საშუალებები (GPT0308) ლაბორატორიული
06-210დ
--- --- --- --- 8886
ვირტუალური ხელსაწყოები და დიზაინი Labview-ს ბაზაზე (VTD0308) პრაქტიკული
06-306ბ
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 1108230
ბრენდისა და ყურძნის არყის წარმოება, მოწობილობები და მასალები (BGRVP10) სასწავლო პრაქტიკა.
14-ღვინის ქარხანა
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 1108230
ბრენდისა და ყურძნის არყის წარმოება, მოწობილობები და მასალები (BGRVP10) ლექცია
11-313
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე დიმიტრი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 3916
Компютерные технологии (IT1RU08) Лабораторная работа
01-კ.ც.II.E
3914
Компютерные технологии (IT1RU08) Лабораторная работа
01-კ.ც.II.G
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- - (-) -
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 - (-) -
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 219201
ტელეკომუნიკაციის თეორიის სპეციალური თავები1 (SPTT102-LP) ლექცია
08-609
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბლოთია კობა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 111773
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-714ბ
--- 111765
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-709ბ
---
2-10:00 --- 111767
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-709ბ
--- ---
3-11:00 111875
ფინანსების საფუძვლები (BFIBT07-LS) პრაქტიკული
06-101ა
111771
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-714ბ
--- 111769
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-708ბ
---
4-12:00 111770
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-709ბ
--- ---
5-13:00 111777
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-715ბ
111876
ფინანსების საფუძვლები (BFIBT07-LS) პრაქტიკული
06-112ა
--- 111766
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-708ბ
---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- 111768
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-101ა
--- --- 111778
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-714ბ
---
8-16:00 111772
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-714ბ
111874
ფინანსების საფუძვლები (BFIBT07-LS) პრაქტიკული
06-101ა
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრალავა ანზორი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 911976
ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალურ-ინოვაციური პრობლემები (BUA46713E1-LS) პრაქტიკული
06-714ბ
--- --- --- --- ---
11-19:00 911976
ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალურ-ინოვაციური პრობლემები (BUA46713E1-LS) ლექცია
06-714ბ
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრამიშვილი ნინო 0205
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 712825
სამაგისტრო პრაქტიკა (MATR007-P) სასწავლო პრაქტიკა
13-სასწავლო პრაქტიკა6
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრამიძე ედისონი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 1909.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4
1913.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 1914
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
01-602
--- 1915.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4
--- --- 1913
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
01-602
5-13:00 1915
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
01-602
1914.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4
--- --- ---
6-14:00 1912
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
01-603
1911.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2
--- --- 1912.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2
7-15:00 1910.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2
--- --- ---
8-16:00 --- 1908.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4
--- --- 1902.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4
9-17:00 1912, 1913, 1914, 1915
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
01-602
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუაშვილი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 112740
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
06-605ბ
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 112741
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
06-814ა
--- --- --- 712841.2-12
სამაგისტრო პრაქტიკა (MATR007-P) სასწავლო პრაქტიკა.
13-სასწავლო პრაქტიკა5
6-14:00 --- --- 112742
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
06-612ბ
---
7-15:00 --- 112743
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
06-602ბ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუთიძე გოჩა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 111764
Основы банковского дела (BBABT07-LS) Практическая работа
06-701ბ
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 112842
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული
06-101ა
9-17:00 --- --- --- 112840
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული
06-131
111955
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
06-131
---
10-18:00 --- --- --- --- 112841
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული
06-101ა
11-19:00 --- --- --- --- 711955
რისკოლოგია (RISBP07–LS) პრაქტიკული
06-131
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 711875B1
რისკოლოგია (RISBP07–LS) პრაქტიკული
06-101ა
711875B2
რისკოლოგია (RISBP07–LS) პრაქტიკული
06-101ა
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუთიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 112835
მსოფლიო კულტურული მემკვიდრ. ძეგლები (MSOFKUL) ლექცია
06-814ბ(ქარ)
--- --- --- 112935
მსოფლიო ცივილიზაციები (MSOFCIV07) პრაქტიკული
06-812ბ
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 112735
მუზეუმმცოდნეობა (muzmcod) ლექცია
06-602ბ
112935
მსოფლიო ცივილიზაციები (MSOFCIV07) ლექცია
06-814ბ(ქარ)
--- --- --- ---
8-16:00 112735
მუზეუმმცოდნეობა (muzmcod) პრაქტიკული
06-812ბ
112835
მსოფლიო კულტურული მემკვიდრ. ძეგლები (MSOFKUL) პრაქტიკული
06-817ბ
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 61803, 61804, 61805, 61806
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლექცია
01-407ც
61801.2-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული
01-212ც
--- --- 61800, 61801, 61802, 61803, 61804, 61805, 61806
კომპიუტერული დაგეგმარება (COMPD06) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.8
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 61808
Архитектурная информатика (ICT11206R2) Лабораторная работа
01-212ც
61806.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული
01-212ც
61908
Введение в архитектуру и основы архитектурной графики (arxigraf01) Курсовой проект
01-601ც
61800.2-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული
01-212ც.1
61808
Архитектурная информатика (ICT11206R2) Лекция
01-407ც
---
4-12:00 61908
Введение в архитектуру и основы архитектурной графики (arxigraf01) Лекция
01-405ც
61908
Введение в архитектуру и основы архитектурной графики (arxigraf01) Практическая работа
01-602ც
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 61805.2-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული
01-212ც
--- 61802.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული
01-212ც
61803.2-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული
01-212ც
---
7-15:00 61804.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული
01-212ც
--- ---
8-16:00 61800, 61801, 61802
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლექცია
01-403ც
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 217101, 217102, 217103, 217104
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (EET52502G2-LPB) ლექცია
08-605
--- 216102-1
უნივერსალური სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა თანამედროვე ტექნოლოგიების ბაზაზე (EET56502G2-LP) პრაქტიკული
08-601
--- ---
4-12:00 --- 217106, 217107, 217105
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (EET52502G2-LPB) ლექცია
08-605
--- --- ---
5-13:00 --- 216102-1
ხმოვანი სიგნალების გადაცემის ტექნოლოგიები (EET55002G2-LK) ლექცია
08-601
--- 216102-1
ხმოვანი სიგნალების გადაცემის ტექნოლოგიები (EET55002G2-LK) საკურსო
08-601
--- ---
6-14:00 --- 216102-1
უნივერსალური სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა თანამედროვე ტექნოლოგიების ბაზაზე (EET56502G2-LP) ლექცია
08-601
217104
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (EET52502G2-LPB) ლაბორატორიული
08-604
--- ---
7-15:00 --- 217105
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (EET52502G2-LPB) ლაბორატორიული
08-604
217107.1-2
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (EET52502G2-LPB) ლაბორატორიული
08-604
217106
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (EET52502G2-LPB) ლაბორატორიული
08-604
--- ---
8-16:00 --- --- 217101.1-2
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (EET52502G2-LPB) ლაბორატორიული
08-604
--- --- ---
9-17:00 --- --- 217103.1-2
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (EET52502G2-LPB) ლაბორატორიული
08-604
--- --- ---
10-18:00 --- --- 217102.1-2
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (EET52502G2-LPB) ლაბორატორიული
08-604
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ინგა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 108953.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ
---
2-10:00 --- --- --- 108852.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპრო­გრამება 1 (C++/C#-ის ბაზაზე) (OOPC1108) ლაბორატორიული
06-203დ
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 108951.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- --- 108950.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ
---
5-13:00 --- --- 108950, 108951, 108952, 108953
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
06-207ა
---
6-14:00 108952.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- ---
7-15:00 108853.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპრო­გრამება 1 (C++/C#-ის ბაზაზე) (OOPC1108) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე კონსტანტინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 111805
დოკუმენტმცოდნეობა (DOCMA07-LS) პრაქტიკული
06-104ა
---
2-10:00 111806
დოკუმენტმცოდნეობა (DOCMA07-LS) პრაქტიკული
06-109ა
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 711806
Стратегический менеджмент малых и средных предприятий (BUA87413R1-LS) Практическая работа
06-101ა
7-15:00 --- --- --- --- --- 111805, 111806
დოკუმენტმცოდნეობა (DOCMA07-LS) ლექცია
06-109ა
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 711806
Стратегический менеджмент малых и средных предприятий (BUA87413R1-LS) Лекция
06-101ა
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე მაკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 107687, 107688
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი (IPL0107-LS) ლექცია
06-604ა
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 107685, 107686
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი (IPL0107-LS) ლექცია
06-604ა
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 707950C
თანამედროვე საერთაშორისო სამართლის აქტუალური პრობლემები (CAL0307-LS) პრაქტიკული
06-906ბ
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ნელი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 4830, 4830ა
კოლოიდური ქიმია (COLCH04) ლექცია
02-601
--- --- --- --- ---
7-15:00 - (-) -
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბშილავა ანზორ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 0319.3-04
წარმოებისა და ტექნოლოგიების უსაფრთხოება (WATEQUS03) ლექცია
03-101ა
0319.3-04
წარმოებისა და ტექნოლოგიების უსაფრთხოება (WATEQUS03) ლექცია
03-107
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადამია ვლადიმერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 108740.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
06-128დ.1
---
4-12:00 108638-1
საწარმოო პრაქტიკა (INPRA05) სასწავლო პრაქტიკა.
13-"ბრეინ სოლუშენ"
--- --- --- ---
5-13:00 --- 108638
საწარმოო პრაქტიკა (INPRA05) სასწავლო პრაქტიკა.
13-"ბრეინ სოლუშენ"
108740, 108741
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლექცია
06-112დ
--- ---
6-14:00 --- 108743.2-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
06-128დ.1
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 108742, 108743
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლექცია
06-112დ
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადამია ზაურ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 108632
ჩაშენებული სისტემები (EMS0002) საკურსო
06-504ა
4-12:00 --- --- --- --- --- 108632.2-8
სიგნალების ციფრული დამუშავება (DSP5108) ლაბორატორიული
09-316
5-13:00 --- --- --- --- --- 108632.1-8
სიგნალების ციფრული დამუშავება (DSP5108) ლაბორატორიული
09-316
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ავთანდილი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 111707
ლიდერობის პრაქტიკული ფილოსოფია (PPL0007-LS) პრაქტიკული
06-107ა
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 107950o
საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია (BAL0207-LS) პრაქტიკული
06-915ბ
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 107950j
საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია (BAL0207-LS) პრაქტიკული
06-912ა
107950p
საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია (BAL0207-LS) პრაქტიკული
06-917ბ
--- --- --- ---
6-14:00 107950l
საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია (BAL0207-LS) პრაქტიკული
06-902ბ
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 111755.1-7
ძვირფასი ქვები, კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები; (PHS30103G1-LBR) ლაბორატორიული
03-313
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 111755.2-7
ძვირფასი ქვები, კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები; (PHS30103G1-LBR) ლაბორატორიული
03-345
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიანი ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 3602
ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების ფაქტორები და პრინციპები (FPRHY03) ლექცია
03-418
---
4-12:00 --- --- --- --- 3602
ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების ფაქტორები და პრინციპები (FPRHY03) პრაქტიკული
03-432
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 3610
საინჟინრო ჰიდროგეოლოგია (ENGHY03) ლექცია
03-418
--- --- ---
9-17:00 --- --- 3610
საინჟინრო ჰიდროგეოლოგია (ENGHY03) პრაქტიკული
03-418
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 121911
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) პრაქტიკული
01-529
2-10:00 --- --- --- --- --- 121911
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) ლექცია
01-529
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 121812
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) პრაქტიკული
01-529
--- 121812
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) საკურსო
01-526
--- 121932
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) საკურსო
01-529
---
10-18:00 121932
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) პრაქტიკული
01-529
--- 121861
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) პრაქტიკული
01-529
--- --- ---
11-19:00 121932
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) ლექცია
01-529
--- 121861
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) საკურსო
01-529
--- 121812, 121861
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) ლექცია
01-529
---
12-20:00 --- --- 121911
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) საკურსო
01-529
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 108734
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
06-306ბ
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 108733, 108734, 108736
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლექცია
06-404ა
--- --- --- --- ---
6-14:00 108733
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
06-304ბ
--- --- 108736
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
06-304ბ
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავთანდილაშვილი რუიზან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151901.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-617 (კომპ/ც)
--- 151902.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-617 (კომპ/ც)
--- ---
4-12:00 --- 151993.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-617 (კომპ/ც)
--- 151980.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-617 (კომპ/ც)
--- ---
5-13:00 151991.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-617 (კომპ/ც)
--- --- --- --- ---
6-14:00 151992.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-617 (კომპ/ც)
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავლოხაშვილი ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 217175.1-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
04-150
--- --- ---
4-12:00 --- --- 217160.1-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
04-150
--- 217177.1-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
04-150
---
5-13:00 --- 217176.1-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
04-150
--- --- --- ---
6-14:00 --- 217176.2-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
04-150
217166
ელექტრული მანქანები (ELM0002) საკურსო
04-210
--- 217177.2-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
04-150
---
7-15:00 --- --- 217160.2-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
04-150
--- --- ---
8-16:00 --- --- 217175.2-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
04-150
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავსაჯანიშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 61800
არქიტექტურული დაპროექტების თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები (AAC11206G1) საკურსო
01-509ც
--- --- --- --- ---
8-16:00 61800.1-6
არქიტექტურული დაპროექტების თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები (AAC11206G1) პრაქტიკული
01-303ც
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აზმაიფარაშვილი ზაალ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 108710
ინდუსტრიული კონტროლერები და PLC პრო¬გ-რამირება (PLC0808) ლექცია
06-302ბ
---
9-17:00 --- 108710.1-8
გაზომვა, მართვა და რეგულირება მიკროკონტროლერების გამოყენებით (MCR0808) ლექცია
06-302ბ
--- --- 8886
ინტელექტუალური საზომი სისტემები და ინტელექტუალური სენსორები (IMS0308) პრაქტიკული
06-302ბ
---
10-18:00 --- 108710.1-8
გაზომვა, მართვა და რეგულირება მიკროკონტროლერების გამოყენებით (MCR0808) ლაბორატორიული
06-210დ
D-8986
გაზომვების ავტომატიზაცია (AUM0108) ლექცია
06-302ბ
--- 8886
ინტელექტუალური საზომი სისტემები და ინტელექტუალური სენსორები (IMS0308) ლექცია
06-302ბ
---
11-19:00 --- --- D-8986
გაზომვების ავტომატიზაცია (AUM0108) ლაბორატორიული
06-220დ
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალავერდოვი ემილია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 107886
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
06-608ა
4-12:00 --- --- 107887
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
06-604ა
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 107888
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
06-609ა
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალანია მერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 41887/2
სამკურნალო საშუალებათა სტანდარტიზაცია (SMEDP04) ლაბორატორიული
02-228
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 41887/2
სამკურნალო საშუალებათა სტანდარტიზაცია (SMEDP04) ლექცია
02-228
4-12:00 --- --- --- --- --- 4635, 4635ა, 4635ბ
ფარმაცევტული ქიმია III (PCH0304) ლექცია
02-205
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 4735, 4735ა, 4735ბ
ფარმაცევტული ქიმია II (PCH0204) ლექცია
02-205
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალექსიძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 1109203
Integrate Pest Management (EET20910E1-LP) ლექცია
11-505
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 1109203
ADVANCED PLANT PATHOLOGY (ADPPA011) ლაბორატორიული
11-303
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 1109203
Integrate Pest Management (EET20910E1-LP) პრაქტიკული
11-505
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 1109203
ADVANCED PLANT PATHOLOGY (ADPPA011) ლექცია
11-505
---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალიბეგაშვილი თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 108742.2-8
ბუღალტრული აღრიცხვის ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები (GDFDJD) ლაბორატორიული
09-203.1
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალმოევა მარიამ 3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 216138-1.1-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარების და კომპლექსების ელექტრომომარაგება (ESIC002) ლაბორატორიული
08-712
---
2-10:00 --- 216138-2
ავტომატიზირებული ელექტრომექანიკური სისტემები (EET47302G1-LK) საკურსო
08-713
--- --- 216138-1
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარების და კომპლექსების ელექტრომომარაგება (ESIC002) საკურსო
08-713
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 216138-1
ავტომატიზირებული ელექტრომექანიკური სისტემები (EET47302G1-LK) საკურსო
08-713
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 216138-3, 216138-2
ავტომატიზირებული ელექტრომექანიკური სისტემები (EET47302G1-LK) ლექცია
08-805
6-14:00 --- --- 216138-1.2-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარების და კომპლექსების ელექტრომომარაგება (ESIC002) ლაბორატორიული
08-712
--- --- ---
7-15:00 --- --- 216138, 216138-1
ავტომატიზირებული ელექტრომექანიკური სისტემები (EET47302G1-LK) ლექცია
08-805
--- --- 216138-3
ავტომატიზირებული ელექტრომექანიკური სისტემები (EET47302G1-LK) საკურსო
08-713
8-16:00 --- --- 216138
ავტომატიზირებული ელექტრომექანიკური სისტემები (EET47302G1-LK) საკურსო
08-713
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალოევა გულნარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 151770
ქართული ხალხური რეწვა (GFOLK05) სემინარი
01-705
--- ---
8-16:00 --- --- --- 151670
მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმისა და აქსესუარების მასალაში შესრულება (MAP30905G1-P) პრაქტიკული
01-706
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 151770
ქართული ხალხური რეწვა (GFOLK05) სემინარი.
01-705
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაღლობელი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 216131, 216131-1, 216131-2
ხარისხის და მწარმოებლურობის უზრუნველყოფა (QPRA002) ლექცია
08-204
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 216138, 216138-1, 216138-2
ხარისხის და მწარმოებლურობის უზრუნველყოფა (QPRA002) ლექცია
08-204
4-12:00 --- --- --- --- 216138-3, 216146, 216146-1, 216133-2, 216135-1, 216133
ხარისხის და მწარმოებლურობის უზრუნველყოფა (QPRA002) ლექცია
08-204
216133-3, 216135
ხარისხის და მწარმოებლურობის უზრუნველყოფა (QPRA002) ლექცია
08-206
5-13:00 --- --- --- --- --- 216133-1
ხარისხის და მწარმოებლურობის უზრუნველყოფა (QPRA002) ლექცია
08-206
6-14:00 --- --- --- --- 216146-2, 216146-3, 216147, 216148
ხარისხის და მწარმოებლურობის უზრუნველყოფა (QPRA002) ლექცია
08-204
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 107850g
სანივთო (ქონებრივი) სამართალი (BUL0207-LS) პრაქტიკული
06-916ა
--- --- ---
4-12:00 --- --- 107850p
სანივთო (ქონებრივი) სამართალი (BUL0207-LS) პრაქტიკული
06-915ბ
--- ---
5-13:00 --- 107850m
სანივთო (ქონებრივი) სამართალი (BUL0207-LS) პრაქტიკული
06-915ბ
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 4890ა.1-4
თვისებითი ანალიზი (QLMAN04) ლაბორატორიული
02-511.1
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 4890.1-4
თვისებითი ანალიზი (QLMAN04) ლაბორატორიული
02-511
--- --- --- ---
6-14:00 --- 4835.2-4
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიული
02-511
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ლიზა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 112610
ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკა (EUSDP07-LS) პრაქტიკული
06-810ა
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 112662
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
06-817ბ
--- --- --- ---
4-12:00 --- 112610
ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკა (EUSDP07-LS) ლექცია
06-810ა
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 112660, 112661, 112662
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) ლექცია
06-808ბ
112710
ევროკავშირის საშინაო პოლიტიკა (HPE0007-LS) ლექცია
06-810ა
--- --- --- ---
7-15:00 --- 112710
ევროკავშირის საშინაო პოლიტიკა (HPE0007-LS) პრაქტიკული
06-810ა
--- --- --- ---
8-16:00 112660
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
06-817ბ
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 112661
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
06-809ბ
---
11-19:00 --- --- --- --- 712810
ევროპული პოლიტიკური წესრიგი (EPO0007-LS) ლექცია
06-809ბ
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- 712810
ევროპული პოლიტიკური წესრიგი (EPO0007-LS) პრაქტიკული
06-811ა
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 108750.1-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
09-103
--- --- 108753.2-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
09-103
2-10:00 --- --- 108752.1-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
09-103
--- --- 108751
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) საკურსო
06-203დ
3-11:00 --- --- 108752
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) საკურსო
06-230დ
--- --- 108750, 108751, 108752, 108753
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლექცია
06-207ა
4-12:00 --- --- 108752.2-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
09-103
--- --- 108750
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) საკურსო
06-226დ
5-13:00 --- --- 108753
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) საკურსო
06-226დ
--- --- 108750.2-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
09-103
6-14:00 --- --- 108751.1-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
09-103
--- --- ---
7-15:00 --- --- 108751.2-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
09-103
--- --- ---
8-16:00 --- --- 108753.1-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
09-103
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 61900.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
01-402ა.3
--- --- 61800.3-6, 61801.3-6, 61802.3-6, 61805.3-6, 61804.3-6, 61806.3-6, 61803.3-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-207ც.2
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 61800.3-6, 61801.3-6, 61802.3-6, 61805.3-6, 61804.3-6, 61806.3-6, 61803.3-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-207ც.2
--- --- --- ---
6-14:00 --- 61901.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
01-402ა.1
--- --- ---
7-15:00 --- 61901.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
01-402ა.3
--- --- ---
8-16:00 --- --- 61900.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
01-402ა.1
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 110813.1-10
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლაბორატორიული
11-215
--- ---
2-10:00 110813.2-10
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლაბორატორიული
11-215
--- 110819.1-10
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლაბორატორიული
11-215
110732.2-10
სურსათის მიკრობიოლოგია (FMIKR05) ლაბორატორიული
11-215
---
3-11:00 110715.2-10
სურსათის მიკრობიოლოგია (FMIKR05) ლაბორატორიული
11-215
110812.2-10
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლაბორატორიული
11-215
---
4-12:00 110716.2-10
სურსათის მიკრობიოლოგია (FMIKR05) ლაბორატორიული
11-215
--- 110733.2-10
სურსათის მიკრობიოლოგია (FMIKR05) ლაბორატორიული
11-215
---
5-13:00 110717.2-10
სურსათის მიკრობიოლოგია (FMIKR05) ლაბორატორიული
11-215
110718.2-10
სურსათის მიკრობიოლოგია (FMIKR05) ლაბორატორიული
11-215
--- ---
6-14:00 110812.1-10
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლაბორატორიული
11-215
--- --- ---
7-15:00 110812, 110813
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლექცია
11-312
110730.2-10
სურსათის მიკრობიოლოგია (FMIKR05) ლაბორატორიული
11-215
--- 110734.2-10
სურსათის მიკრობიოლოგია (FMIKR05) ლაბორატორიული
11-215
---
8-16:00 --- 110731.2-10
სურსათის მიკრობიოლოგია (FMIKR05) ლაბორატორიული
11-215
--- ---
9-17:00 --- 110819.2-10
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლაბორატორიული
11-215
--- 110819
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლექცია
11-312
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 217139
Экономика и управление энергетики (EIYE02) Лекция
08-418
---
6-14:00 --- 217163
ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში (EMP1102) საკურსო
08-700ა
--- --- 217162, 217163
ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში (EMP1102) ლექცია
08-219
---
7-15:00 --- --- 217164, 217165
ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში (EMP1102) ლექცია
08-206
--- --- ---
8-16:00 --- 219139
Профессиональне способности (CPO02) Лекция
08-206
217139
Экономика и управление энергетики (EIYE02) Учебная практика
08-801
--- --- ---
9-17:00 --- --- 219139
Профессиональне способности (CPO02) Практическая работа
08-219
--- --- ---
10-18:00 --- --- 217162
ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში (EMP1102) საკურსო
08-419
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 151640
ტექნოლოგიური მანქანების პროექტირების საფუძვლები (EET76505G1) პრაქტიკული
01-619
151640
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 2 (EET76005G1) ლექცია
01-621
---
2-10:00 --- --- --- 151740
ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (HPD0005) ლექცია
01-565
---
3-11:00 --- --- --- --- 151640
ტექნოლოგიური მანქანების პროექტირების საფუძვლები (EET76505G1) ლექცია
01-565
---
4-12:00 --- --- --- 151740.2-5
ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (HPD0005) ლაბორატორიული
01-657
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანანიაშვილი გულაბერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 108681.1-8
სოციალური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება (SPCSI08) ლაბორატორიული
08-305ბ.1
--- --- --- --- ---
6-14:00 108683.1-8
სოციალური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება (SPCSI08) ლაბორატორიული
08-305ბ
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 108682.1-8
სოციალური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება (SPCSI08) ლაბორატორიული
08-305ბ
--- --- --- 108684.1-8
სოციალური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება (SPCSI08) ლაბორატორიული
08-305ბ
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 8994-1
ინფორმაციის დაცვის კრიპტოგრაფიული მეთოდები და საშუალებები (CMID008) პრაქტიკული
06-226დ
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 8994-1
ინფორმაციის დაცვის კრიპტოგრაფიული მეთოდები და საშუალებები (CMID008) ლექცია
06-226დ
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდრიაშვილი რაგიმ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151991.3-5, 151992.3-5, 151940.3-5, 151961.3-5, 151980.3-5
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
01-564
--- --- ---
2-10:00 --- --- 151820
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
01-722
112929, 111963
Введение в философию (INFIL07) Лекция
06-809ბ
--- ---
3-11:00 --- --- 151820
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
01-722
--- 112929, 111963
Введение в философию (INFIL07) Практическая работа
06-813ბ
---
4-12:00 --- --- --- 3901.1-3, 3902.1-3
ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) პრაქტიკული
03-328
---
5-13:00 --- --- --- 3901.1-3, 3902.1-3
ფილოსოფიის საფუძვლები (INPH007) ლექცია
03-330
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- 151991.3-5, 151992.3-5, 151940.3-5, 151961.3-5, 151980.3-5
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
01-712
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 108931.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
09-205
---
2-10:00 108930.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
09-205
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- 108930, 108931, 108932, 108933
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
06-404ა
--- --- ---
5-13:00 --- --- 108931.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
09-205
--- 108930.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
09-204
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე შალვა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 4740
საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები (BENEC04) პრაქტიკული
02-601
--- --- ---
4-12:00 151992.1-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- ---
5-13:00 151993.1-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 151991.1-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- ---
7-15:00 --- 4740
საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები (BENEC04) ლექცია
02-605
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 151993, 151991, 151992
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-601
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთაძე ცისანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 111875
ინგლისური B 2.1 (FLN1107) პრაქტიკული
06-104ა
--- --- --- ---
5-13:00 --- 107850i
ინგლისური B2.1 (AHJS456PSR) პრაქტიკული
06-915ა
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 111874
ინგლისური B 2.1 (FLN1107) პრაქტიკული
06-709ა (კომპ.კლასი)
107887.2-11
ინგლისური B2.1 (AHJS456PSR) პრაქტიკული
06-609ა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთელავა ლილი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 412927
ქართული წერითმეტყველების პრაქტიკული კურსი-1 (QARWER) პრაქტიკული
06-814ა
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 412935
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 1 (PRC0107) პრაქტიკული
06-202ტ
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთია ლევანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 111876
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
06-111ა
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 111875
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
06-111ა
--- ---
4-12:00 --- 107680
Политический анализ международных отношений (POAIR07-LS) Практическая работа
06-610ა
--- --- ---
5-13:00 --- --- 111874
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
06-111ა
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 707886
პოლიტიკური ლიდერობა და ელიტიზმი (PLE0007-LS) პრაქტიკული
06-610ა
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 216146-1, 216146-2, 216146-3, 216146
ორთქლგენერატორები (EET44202G1-LPK) ლექცია
08-422
--- --- ---
11-19:00 --- --- 218233
დაბალპოტენციური სითბოს წყაროები (DSW02) პრაქტიკული
08-123
--- --- ---
12-20:00 - (-) -
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- 218233
დაბალპოტენციური სითბოს წყაროები (DSW02) ლექცია
08-112
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ზაური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 3765
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული მეთოდები (FOSGM03) ლექცია
03-107
---
8-16:00 --- --- --- --- 3765
წიაღისეულის გამდიდრების მოსამზადებელი პროცესები (ENPFP03) ლექცია
03-107
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 151860.1-5
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
151840.1-5
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- --- --- ---
4-12:00 --- 1900, 1901, 1902, 1903
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
01-322
--- ---
5-13:00 1900.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-407
151802.1-5
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-538ა (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- --- --- ---
6-14:00 1903.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-407.1
--- 1901.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-407
--- ---
7-15:00 --- --- --- 1902.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-407.1
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 217169
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPK) პრაქტიკული
08-119
3-11:00 --- --- --- 217171
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPK) საკურსო
08-119
--- 218162
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
08-112
4-12:00 --- --- --- 217170
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPK) საკურსო
08-119
--- 218162.2-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-114
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 218160
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
08-112
217170
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPK) პრაქტიკული
08-119
7-15:00 --- --- 217169, 217170, 217171
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPK) ლექცია
08-418
218161
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
08-112
--- 218162, 218161, 218160
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლექცია
08-805
8-16:00 217169
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPK) საკურსო
08-119
--- 218160.2-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-114
--- 217171
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPK) პრაქტიკული
08-119
218160.1-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-114
9-17:00 --- --- 218162.1-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-114
218161.1-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-114
--- 218161.2-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-114
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბული ნანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108730.2-8
კომპიუტერული ქსელები (JGKAKHD) ლაბორატორიული
09-403
--- 108731.2-8
კომპიუტერული ქსელები (JGKAKHD) ლაბორატორიული
09-403
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 108739
Проектирование баз данных (на базе SQL-сервер) (ICT22408R1-LPK) Практическая работа
09-206
--- --- --- --- ---
6-14:00 108739
Проектирование баз данных (на базе SQL-сервер) (ICT22408R1-LPK) Лекция
06-404ა
--- 108730, 108731, 108732
კომპიუტერული ქსელები (JGKAKHD) ლექცია
06-312დ
--- --- ---
7-15:00 108738, 108738-1
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლექცია
06-312დ
--- 108738-1.2-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
09-403
--- --- ---
8-16:00 108739
Проектирование баз данных (на базе SQL-сервер) (ICT22408R1-LPK) Курсовой проект
06-315დ
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 108738.2-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
09-403
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არეშიძე ნინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151780
გრუნტების მექანიკა (GRMEQ01) ლექცია
01-407
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 151780.1-5
გრუნტების მექანიკა (GRMEQ01) ლაბორატორიული
01-300
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 121922
გრუნტების მექანიკა (GRMEQ01) პრაქტიკული
01-300
--- --- ---
11-19:00 --- 121922
გრუნტების მექანიკა (GRMEQ01) ლექცია
01-300
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არველაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 110900
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
11-504
3-11:00 --- --- --- 110903
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
11-503
---
4-12:00 --- --- 110916
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
11-410
---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 110912.1-10
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
11-413
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არველაძე ოლღა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 108610.1-8
დაპროგრამების ენა PHYTON-ი (HSAGSK) ლაბორატორიული
06-210დ
---
5-13:00 108766.2-8, 108767.2-8
ვებ–ტექნოლოგიები (WEB0808) ლაბორატორიული
06-211დ
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 108766, 108767
ვებ–ტექნოლოგიები (WEB0808) ლექცია
06-308ბ
--- --- --- --- ---
8-16:00 108766.1-8, 108767.1-8
ვებ–ტექნოლოგიები (WEB0808) ლაბორატორიული
06-209დ
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არონია ნაზი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 107850o
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
06-904ა
8-16:00 --- --- --- --- --- 107850m, 107850n, 107850o, 107850p
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) ლექცია
06-908ბ
9-17:00 --- --- --- --- --- 107850m
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
06-908ბ
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუდაშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 3602
საწარმოო ესთეტიკა და ერგონომიკა (SMTGN03) პრაქტიკული
03-208
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 108842.2-8
შრომის დაცვის საფუძვლები ინფორმატიკასა და მართვის სისტემებში (HHS25303G1-LB) ლაბორატორიული
03-207
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 3601
საწარმოო ესთეტიკა და ერგონომიკა (SMTGN03) პრაქტიკული
03-208
--- 108843.2-8
შრომის დაცვის საფუძვლები ინფორმატიკასა და მართვის სისტემებში (HHS25303G1-LB) ლაბორატორიული
03-207.1
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუნაშვილი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1752
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
01-517
--- ---
3-11:00 --- --- --- 1731
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
01-512
---
4-12:00 --- --- 1770
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
01-514
--- ---
5-13:00 --- --- --- 1730
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
01-513
---
6-14:00 1745
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
01-514
1732
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
01-514
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- 1746
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
01-512
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არჩვაძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 108740
დაპროგრამების Java-ენაზე (GRDFCXV) ლექცია
06-322დ
3-11:00 --- --- --- --- --- 108740.1-8
დაპროგრამების Java-ენაზე (GRDFCXV) ლაბორატორიული
06-128დ
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ავთანდილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 219301, 219322
სწავლების მეთოდები (TMS0007) ლექცია
08-214
2-10:00 --- --- --- --- --- 219322, 219301
აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები (ACAWR07) ლექცია
08-418
3-11:00 --- --- --- --- --- 219322, 219301
აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები (ACAWR07) პრაქტიკული
08-418
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 219335
ინტელექტუალური პოტენციალი და ინტელექტუალური საკუთრება (IPIP002GA1) პრაქტიკული
08-418
6-14:00 41934, 41933, 41908
უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა (TMS0007-L) ლექცია
08-203
--- --- --- ---
7-15:00 41934, 41933, 41908
უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა (TMS0007-L) პრაქტიკული
08-203
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 219235
კომუნიკაცია და მოლაპარაკება ბიზნესში (COMNB02-LS) ლექცია
08-207
--- --- 219335
ინტელექტუალური პოტენციალი და ინტელექტუალური საკუთრება (IPIP002GA1) ლექცია
08-419
219335
სამეცნიერო კომუნიკაციის კვლევის ტექნიკა და სწვალების მეთოდები (SAMECKOMUN) ლექცია
08-419
---
10-18:00 219235
კომუნიკაცია და მოლაპარაკება ბიზნესში (COMNB02-LS) პრაქტიკული
08-207
--- --- 911976, 912940, 912935
სწავლების მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი (HGJLDGS) ლექცია
08-419
219335
სამეცნიერო კომუნიკაციის კვლევის ტექნიკა და სწვალების მეთოდები (SAMECKOMUN) პრაქტიკული
08-419
---
11-19:00 --- --- ---
12-20:00 912940, 912935
სწავლების მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი (HGJLDGS) პრაქტიკული
08-207
--- --- 911976
სწავლების მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი (HGJLDGS) პრაქტიკული
08-419
219301, 219322
სწავლების მეთოდები (TMS0007) პრაქტიკული
08-206
---
13-21:00 --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ავთანდილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 216138-3.2-2
სისტემათა ინჟინერინგის საფუძვლები (BUA42513G1-LB) ლაბორატორიული
09-104
--- 216146-1.2-2
სისტემათა ინჟინერინგის საფუძვლები (BUA42513G1-LB) ლაბორატორიული
09-106
---
2-10:00 --- --- 216146.2-2
სისტემათა ინჟინერინგის საფუძვლები (BUA42513G1-LB) ლაბორატორიული
09-104
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 216133-2.1-2
სისტემათა ინჟინერინგის საფუძვლები (BUA42513G1-LB) ლაბორატორიული
09-106
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ვლადიმერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 711856
კომერციული ბანკის საქმისნობის ფინანსური ანალიზი (KBSF444PS) პრაქტიკული
06-131
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 711855, 711856
კომერციული ბანკის საქმისნობის ფინანსური ანალიზი (KBSF444PS) ლექცია
06-131
--- --- ---
13-21:00 --- --- 711855
კომერციული ბანკის საქმისნობის ფინანსური ანალიზი (KBSF444PS) პრაქტიკული
06-131
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 108741
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) პრაქტიკული
06-322დ
--- ---
3-11:00 --- --- --- 108740, 108741
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) ლექცია
06-112დ
--- ---
4-12:00 --- 108743
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) პრაქტიკული
06-112დ
--- --- --- ---
5-13:00 --- 108742, 108743
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) ლექცია
06-112დ
--- --- --- ---
6-14:00 --- 108742
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) პრაქტიკული
06-112დ
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 108740
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 1 (BPMM08) პრაქტიკული
06-324დ
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 217160.1-2
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.6
--- 108942.1-8
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.7
--- 217177.2-2
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.6
---
2-10:00 108940.2-8
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.7
--- ---
3-11:00 1916.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-408.1
61900.2-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-605ც
--- 61904.2-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-610ც
---
4-12:00 1918.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-408.1
108930.1-8
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.7
1919.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-408
--- 151870.2-5
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
---
5-13:00 108943.1-8
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.7.1
61901.2-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-509ც
--- ---
6-14:00 1917.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-408.1
--- --- 1916, 1917, 1918, 1919
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
01-409
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 2019/8
არქიტექტურის თანამედროვე მიმდინარეობები (aqrimimd) ლექცია
01-305ც
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასანიძე ალბერტი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 216104-1
კოსმოსური და მიწისპირა რადიოკავშირი (SLRDC02GB1-LPB) პრაქტიკული
08-914
--- --- 216105
მობილური კავშირი (MOBCM02GB1-LP) ლექცია
08-914
---
5-13:00 216105
მობილური კავშირი (MOBCM02GB1-LP) პრაქტიკული
08-914
--- --- --- ---
6-14:00 --- 216104-1
კოსმოსური და მიწისპირა რადიოკავშირი (SLRDC02GB1-LPB) ლექცია
08-914
--- 216104-1
რადიოლოკაცია (RAD02) ლექცია
08-914
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 216104-1
რადიოლოკაცია (RAD02) საკურსო
08-914
--- --- ---
9-17:00 --- --- 216104-1
რადიოლოკაცია (RAD02) პრაქტიკული
08-914
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასვანუა ნიკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 107950b
შესავალი სამართალმცოდნეობაში (BAL0107-LS) პრაქტიკული
06-904ა
--- --- 107950m
შესავალი სამართალმცოდნეობაში (BAL0107-LS) პრაქტიკული
06-904ა
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- 107650saj
ადგილობრივი თვითმმართველობის (მუნიციპალური) სამართალი (PAL1107-LS) პრაქტიკული
06-912ა
--- --- --- ---
4-12:00 --- 107651saj
ადგილობრივი თვითმმართველობის (მუნიციპალური) სამართალი (PAL1107-LS) პრაქტიკული
06-912ა
--- --- 107850o
ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი (LAW12211G1-LS) პრაქტიკული
06-923ბ
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 107652saj
ადგილობრივი თვითმმართველობის (მუნიციპალური) სამართალი (PAL1107-LS) პრაქტიკული
06-912ა
---
8-16:00 --- --- --- --- 107950n
შესავალი სამართალმცოდნეობაში (BAL0107-LS) პრაქტიკული
06-902ბ
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლამაზიშვილი ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151991.4-5, 151992.4-5, 151993.4-5, 151940.4-5, 151901.4-5, 151902.4-5
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-722
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 151970, 151980, 151960, 151961, 151981
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
01-553
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 1980
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
01-407
151980
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-553
--- --- ---
6-14:00 --- 1980
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-410
151970
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-619
--- 151991.4-5, 151992.4-5, 151993.4-5, 151940.4-5, 151901.4-5, 151902.4-5
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
01-715
---
7-15:00 --- --- --- 151981
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-668
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 151960, 151961
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-564
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლანიშვილი მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 107980
Англиский язык B1 (ELN01R7) Практическая работа
06-602ა
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- 112929
Англиский язык B1 (ELN01R7) Практическая работа
06-814ა
--- 112829
ინგლისური ენა B1 (ENG4P03) პრაქტიკული
06-814ა
4-12:00 --- --- --- 107980
Англиский язык B1 (ELN01R7) Практическая работа
06-609ა
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 112929
Англиский язык B1 (ELN01R7) Практическая работа
06-807ა
7-15:00 --- --- --- --- 107880
Англиский язык B1 (ELN01R7) Практическая работа
06-608ა
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური დოდო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 108743.2-8
ორგანიზაციის არქიტექტურა და ბიზნეს პროცესების მართვის სისტემების საფუძვლები (OADBPMSS08) ლაბორატორიული
06-118დ
5-13:00 108741
ორგანიზაციის არქიტექტურა და ბიზნეს პროცესების მართვის სისტემების საფუძვლები (OADBPMSS08) ლაბორატორიული
09-203
--- --- --- --- 108740.1-8
ბუღალტრული აღრიცხვის ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები (GDFDJD) ლაბორატორიული
06-116დ
6-14:00 108742.2-8
ორგანიზაციის არქიტექტურა და ბიზნეს პროცესების მართვის სისტემების საფუძვლები (OADBPMSS08) ლაბორატორიული
09-203.1
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 108850.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპრო­გრამება 1 (C++/C#-ის ბაზაზე) (OOPC1108) ლაბორატორიული
06-203ა.1
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 108951.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ.1
--- --- --- 108950.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ.1
---
5-13:00 --- --- 108851.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპრო­გრამება 1 (C++/C#-ის ბაზაზე) (OOPC1108) ლაბორატორიული
06-203ა
---
6-14:00 108952.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ.1
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური ლიკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 110612, 110613, 110614
სურსათის უვნებლობა და ხარისხის მართვა (FQMAN10) ლექცია
11-314
--- --- ---
5-13:00 --- --- 110815.1-10, 110816.1-10, 110817.1-10, 110818.1-10, 110830.1-10
სასურსათო უსაფრთხოება (SASURSAtO) ლექცია
11-316
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 1109315
ხარიხის მართვა და HACCP - ის სისტემები (MAP12010G2-LP) პრაქტიკული
11-503
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 1109315
ხარიხის მართვა და HACCP - ის სისტემები (MAP12010G2-LP) ლექცია
11-503
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფხაზავა ლოლა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 4935
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
10-512
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 4890ა
ინგლისური B 2.1 (FLN1107) პრაქტიკული
10-512
---
5-13:00 --- --- 4901, 4930
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
10-310
--- ---
6-14:00 --- --- 4990ა.1-4
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
10-328
---
7-15:00 --- --- --- --- 4902.1-4, 4940.1-4
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
10-512
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფხაიძე თინათინ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112862
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) პრაქტიკული
06-612ბ
--- --- --- 112860
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) პრაქტიკული
06-614ბ
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 112861
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) პრაქტიკული
06-614ბ
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 712860
პრაქტიკა (INT0005) სასწავლო პრაქტიკა
13-გასვლითი პრაქტიკა1
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 112860, 112861, 112862
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) ლექცია
06-606ბ
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 712860, 712861
ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაცია (IMRC012GA1-LS) ლექცია
06-603ბ
--- ---
11-19:00 --- 712861
ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაცია (IMRC012GA1-LS) პრაქტიკული
06-607ბ
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- 712860
ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაცია (IMRC012GA1-LS) პრაქტიკული
06-606ბ
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აქუბარდია ელიკ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 112643
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
06-614ბ
2-10:00 --- --- --- --- --- 112642
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
06-614ბ
3-11:00 --- --- --- 112640
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
06-603ბ
--- ---
4-12:00 --- --- --- 112640, 112641
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) ლექცია
06-605ბ
--- 712910
ევროპის რეგიონული პოლიტიკა და ადგილობრივი განვითარება (RPEDI07-LS) ლექცია
06-811ა
5-13:00 --- --- --- --- --- 112642, 112643, 112644
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) ლექცია
06-606ბ
6-14:00 112644
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
06-605ბ
--- --- --- --- 112625
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
06-809ბ
7-15:00 112641
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
06-603ბ
--- --- --- --- 112626
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
06-809ბ
8-16:00 112625, 112626, 112627
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) ლექცია
06-813ბ
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 112627
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
06-811ბ
--- ---
11-19:00 --- --- --- 712910
ევროპის რეგიონული პოლიტიკა და ადგილობრივი განვითარება (RPEDI07-LS) პრაქტიკული
06-813ბ
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აქუბარდია თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 711975H
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება (BCA1007-L) პრაქტიკული
06-704ბ
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 711975A1
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება (BCA1007-L) პრაქტიკული
06-714ბ
5-13:00 --- 111771, 111772, 111773
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) ლექცია
06-702ბ
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 111771
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) პრაქტიკული
06-703ბ
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 711975C, 711975D, 711975F, 711975H
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება (BCA1007-L) ლექცია
06-717ა
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 711975C, 711975D, 711975F
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება (BCA1007-L) პრაქტიკული
06-717ა
711975A2
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება (BCA1007-L) პრაქტიკული
06-715ბ
711975A1, 711975A2, 711975A3
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება (BCA1007-L) ლექცია
06-711ბ
--- ---
13-21:00 --- 711975A3
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება (BCA1007-L) პრაქტიკული
06-716ბ
---
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აღლემაშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 707850A, 707850A1, 707850A2
სასამართლო უნარ-ჩვევები (CRL1107-LP) ლექცია
06-904ბ
--- --- ---
12-20:00 --- --- 707850A
სასამართლო უნარ-ჩვევები (CRL1107-LP) პრაქტიკული
06-904ბ
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აჩუაშვილი ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 151690
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA38805G1-LS) სემინარი
01-715
151691
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA38805G1-LS) სემინარი
01-621
--- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 151690, 151691, 151692
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA38805G1-LS) ლექცია
01-695
--- --- ---
5-13:00 --- --- 151692
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA38805G1-LS) სემინარი
01-715
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აჭარაძე გურამი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 108630.1-8
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზაცია (FGJKKLHA) ლაბორატორიული
09-401
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 108838-1.1-8
შესავალი კომპიუტერულ ქსელებში (JKAFK06) ლაბორატორიული
09-403
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 108838.1-8
შესავალი კომპიუტერულ ქსელებში (JKAFK06) ლაბორატორიული
09-403
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახალაძე ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1915.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
--- ---
3-11:00 --- --- --- 1911.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
--- ---
4-12:00 1917.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
--- --- 1912.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
--- ---
5-13:00 1913.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
--- 1907.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 1905.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
---
7-15:00 --- --- 1906.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
--- --- 1901.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
8-16:00 --- 1990.1-1
Геодезия 1 (GDS01R3) Лабораторная работа
03-332
--- --- 1903.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
1909.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
9-17:00 --- --- 1919.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
--- 1914.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
1904.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 121843
საზღვაო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (AAC34001G1-LPK) პრაქტიკული
01-409
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 1630
სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) პრაქტიკული
01-407
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 1631
სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) საკურსო
01-222
--- --- --- 1630
სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) საკურსო
01-222
---
8-16:00 1630, 1631
ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) ლექცია
01-409
--- --- --- 1631, 1630
სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) ლექცია
01-222
---
9-17:00 --- --- 121843
საზღვაო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (AAC34001G1-LPK) ლექცია
01-409
121942
ჰიდროელექტროსადგურების დაპროექტებისა და ექსპლუატაციის დროს სტატისტიკური მეთოდების და სტოქასტური მოდელების გამოყენება (AAC37901G1-LP) პრაქტიკული
01-544
1631
სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) პრაქტიკული
01-409
---
10-18:00 121843
საზღვაო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (AAC34001G1-LPK) საკურსო
01-409
--- --- ---
11-19:00 --- --- 121942
ჰიდროელექტროსადგურების დაპროექტებისა და ექსპლუატაციის დროს სტატისტიკური მეთოდების და სტოქასტური მოდელების გამოყენება (AAC37901G1-LP) საკურსო
01-305
--- --- ---
12-20:00 --- --- 121942
ჰიდროელექტროსადგურების დაპროექტებისა და ექსპლუატაციის დროს სტატისტიკური მეთოდების და სტოქასტური მოდელების გამოყენება (AAC37901G1-LP) ლექცია
01-412
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 1631
ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) პრაქტიკული
01-305
--- --- 1631
ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) საკურსო
01-222
4-12:00 --- --- 1630
ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) საკურსო
01-305
--- --- 1630
ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) პრაქტიკული
01-222
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 3702.2-3
გემოლოგიის საფუძვლები (BASGE03) ლაბორატორიული
03-345
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 3702.1-3
გემოლოგიის საფუძვლები (BASGE03) ლაბორატორიული
03-345
3-11:00 3614
ლითოლოგია (LITHO03) ლექცია
03-313
--- --- --- ---
4-12:00 3614
ლითოლოგია (LITHO03) ლაბორატორიული
03-313
--- --- --- --- 3702
გემოლოგიის საფუძვლები (BASGE03) ლექცია
03-345
5-13:00 --- --- --- --- 0318.2-2გ
გემოლოგია (GEMOL03) ლაბორატორიული
03-345
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 0318.2-2გ
გემოლოგია (GEMOL03) ლექცია
03-345
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახლოური ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 4801.1-4
ორგანული ქიმია (ORGCP04) ლაბორატორიული
02-303
--- --- --- ---
4-12:00 4840.3-4
ორგანული ქიმია (ORGCP04) ლაბორატორიული
02-306
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 4830ა.1-4
ორგანული ქიმია (ORGCP04) ლაბორატორიული
02-306
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახობაძე მერაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 108683
საწარმოო პრაქტიკა (INPRA05) სასწავლო პრაქტიკა.
13-ცენტრი"ერთად"
4-12:00 --- --- --- 108681, 108682
ინფორმატიკის კანონები და ზოგადსისტემური კანონზომიერებანი (GJHKHKG) ლექცია
06-501ა
---
5-13:00 --- 108682
საწარმოო პრაქტიკა (INPRA05) სასწავლო პრაქტიკა.
13-ცენტრი"ერთად"
--- --- ---
6-14:00 --- 108681
საწარმოო პრაქტიკა (INPRA05) სასწავლო პრაქტიკა.
13-ცენტრი"ერთად"
108684
საწარმოო პრაქტიკა (INPRA05) სასწავლო პრაქტიკა.
13-ცენტრი"ერთად"
--- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- 8941
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (SYSYN08) პრაქტიკული
06-501ა
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 8941
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (SYSYN08) ლექცია
06-502ა
--- --- --- ---
12-20:00 --- 8841
გადაწყვეტილებათა მიღების კომპიუტერული მოდელირება (COMDM08) ლექცია
06-503ა
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 121953
Environmental Chemistry (ENV12201E1-LP) Lecture
01-209
--- 131954
Scientific Communication Techniques (DGHHJKG) Lecture
01-309
--- 131951(შ)
გარემო და მდგრადი განვითარება (ENSLD04) ლექცია
01-209
---
2-10:00 131954
Scientific Communication Techniques (DGHHJKG) Seminar
01-209
--- 121953
Water Quality Assessment (AAC92701E1-LS) Seminar
01-209
--- 121853
წყლის სისტემების მოდელირება (WSIMO01) ლაბორატორიული
01-209
---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 121953
Environmental Chemistry (ENV12201E1-LP) Seminar
01-209
--- 121953
Water Quality Assessment (AAC92701E1-LS) Lecture
01-209
--- 121853
წყლის სისტემების მოდელირება (WSIMO01) ლექცია
01-209
---
5-13:00 --- 121853
წყლის სისტემების მოდელირება (WSIMO01) საკურსო
01-209
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაგრატიონი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1986.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
---
2-10:00 --- --- --- --- 218163.1-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
---
3-11:00 --- --- --- --- 1880.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1880
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-605
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 1880
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) პრაქტიკული
02-605
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბადრიშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 110712, 110713
მებოსტნეობა (AGC16810G1-LS) ლექცია
11-312
--- --- --- --- ---
5-13:00 110612, 110613, 110614
სასათბურე მეურნეობის ექპლუატაცია და მართვა (GRHOM10-LP) ლექცია
11-312
--- --- --- --- ---
6-14:00 110703, 110704
სასათბურე მეურნეობის ექპლუატაცია და მართვა (GRHOM10-LP) ლექცია
11-509
--- --- --- --- ---
7-15:00 110603, 110604
სასათბურე მეურნეობის ექპლუატაცია და მართვა (GRHOM10-LP) ლექცია
11-509
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბადრიძე გულნარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 110835.2-10
აგრარული ქიმია1 მცენარეთა ბიოქომია და ფიზიოლოგია (BRS16410G1-LBN) ლაბორატორიული
11-214
--- 1109212
მცენარეთა ციტოლოგიისა და ფიზიოლოგიის გავრცობილი კურსი (BRS12410G1-LP) პრაქტიკული
11-211
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- 110835, 110836
აგრარული ქიმია1 მცენარეთა ბიოქომია და ფიზიოლოგია (BRS16410G1-LBN) ლექცია
11-307
--- --- --- 110836.1-10
აგრარული ქიმია1 მცენარეთა ბიოქომია და ფიზიოლოგია (BRS16410G1-LBN) ლაბორატორიული
11-214
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 110835.1-10
აგრარული ქიმია1 მცენარეთა ბიოქომია და ფიზიოლოგია (BRS16410G1-LBN) ლაბორატორიული
11-214
6-14:00 --- --- --- 110819
მცენარეთა ფიზიოლოგია (PLPH005) პრაქტიკული
11-214
---
7-15:00 --- --- --- --- 110836.2-10
აგრარული ქიმია1 მცენარეთა ბიოქომია და ფიზიოლოგია (BRS16410G1-LBN) ლაბორატორიული
11-214
8-16:00 --- --- --- 110819
მცენარეთა ფიზიოლოგია (PLPH005) ლექცია
11-311
---
9-17:00 --- --- --- 1109212
მცენარეთა ციტოლოგიისა და ფიზიოლოგიის გავრცობილი კურსი (BRS12410G1-LP) ლექცია
11-211
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაზინიანი ლეილა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 61904.3-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
01-402ა.4
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 61901.3-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
01-402ა.4
--- --- ---
7-15:00 61904.3-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
01-402ა.4
61901.3-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
01-402ა.4
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაზღაძე იზოლდა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 4840
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლექცია
02-605
--- --- --- --- ---
4-12:00 4740
ჰიდროსფეროს ქიმია (CHHYD 04) პრაქტიკული
02-605
--- --- --- 4640
საერთაშორისო ორგანიზაციები და კონვენციები გარემოს დაცვის სფეროში (IOCFE04) პრაქტიკული
02-605
---
5-13:00 --- 4840
ზოგადი ეკოლოგია (GENEC04) ლექცია
02-605
--- 4840.1-4
ზოგადი ეკოლოგია (GENEC04) პრაქტიკული
02-605
---
6-14:00 4740
ჰიდროსფეროს ქიმია (CHHYD 04) ლექცია
02-605
--- --- 4840.2-4
ზოგადი ეკოლოგია (GENEC04) პრაქტიკული
02-603
---
7-15:00 4840.2-4
მიკრობიოლოგია (MBY1104) პრაქტიკული
02-605
--- 4640
საერთაშორისო ორგანიზაციები და კონვენციები გარემოს დაცვის სფეროში (IOCFE04) ლექცია
02-605
4840.1-4
მიკრობიოლოგია (MBY1104) პრაქტიკული
02-605
---
8-16:00 --- --- 41959
ეკოლოგიური სამართლის საფუძვლები (POECL04) ლექცია
02-603
---
9-17:00 --- --- --- 41959
ეკოლოგიური სამართლის საფუძვლები (POECL04) პრაქტიკული
02-605
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბათიაშვილი ირინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 107850h, 107850i, 107850g
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) ლექცია
06-908ბ
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 107850g
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
06-906ბ
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --