საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

პედაგოგები

 

აბაიშვილი ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 151406ა
ტექნოლოგიური პროცესების შესწავლა სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით (TESSM05) პრაქტიკული
01-210ც
151406ა
მექანიკური მოწყობილობის საიმედოობის საფუძვლები (FMDR005) ლექცია
01-203ც
--- --- ---
3-11:00 --- 151406ა
ტექნოლოგიური პროცესების შესწავლა სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით (TESSM05) ლექცია
01-210ც
--- --- ---
4-12:00 --- 151513ა
ხის დამუშავების საწარმოთა ორგანიზაცია და მართვა (OMWE005) ლექცია
01-210ც
--- --- ---
5-13:00 --- --- 151406ა
მექანიკური მოწყობილობის საიმედოობის საფუძვლები (FMDR005) ლაბორატორიული
01-203ც
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაკელია ვაჟა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 107750R
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) ლექცია
06-911ბ
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაკელია ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 0317/2-2ა
მიწის ქერქის სტრუქტურული თავისებურებები და ტექტონიკური ელემენტების წარმოშობის მექანიზმი (SPETE03) ლაბორატორიული
03-441
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 3510, 3410
სტრუქტურული მეთოდები გეოლოგიაში (SMETG03) ლექცია
03-441
--- --- 3510
სტრუქტურული მეთოდები გეოლოგიაში (SMETG03) ლაბორატორიული
03-441
4-12:00 --- --- --- --- 3602
გეოკარტირება (GEOMA03) ლაბორატორიული
03-441
5-13:00 --- --- 3510, 3410
მყარი საწვავი სასარგებლო ნამარხები (SOFFU03) ლექცია
03-441
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ელეონორა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 3616
Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) лекция
02-601
--- --- ---
2-10:00 --- --- 3614, 3417
Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) лаборат.работа
02-611
--- --- ---
3-11:00 --- --- 3616
Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) лаборат.работа
02-611
--- --- ---
4-12:00 --- --- 3417, 3614
Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) лекция
02-603
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 3590
გეოდეზიური გრავიმეტრია (GGRAV03) პრაქტიკული
03-242
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 3490/1
გეოდეზიური გრავიმეტრია (GGRAV03) პრაქტიკული
03-242
9-17:00 3590, 3490/1
გეოდეზიური გრავიმეტრია (GGRAV03) ლექცია
03-242
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 0517126/3
საწარმოო პრაქტიკა (INPRA05) სასწავლო პრაქტიკა
13-საწარმო
--- 0517126/3
საწარმოო პრაქტიკა (INPRA05) საწარმოო პრაქტიკა
13-საწარმო
0517126/3
საწარმოო პრაქტიკა (INPRA05) საწარმოო პრაქტიკა
13-საწარმო
--- ---
3-11:00 0517126/3
საწარმოო პრაქტიკა (INPRA05) საწარმოო პრაქტიკა
13-საწარმო
--- ---
4-12:00 --- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბდუშელიშვილი ირაკლი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151702, 151704, 151701, 151703
ლითონთა ტექნოლოგია და მასალათმცოდნეობა (TMAMS05) ლექცია
10-310
--- --- ---
4-12:00 --- --- 151702.1-5
ლითონთა ტექნოლოგია და მასალათმცოდნეობა (TMAMS05) ლაბორატორიული
10-614
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 430
მასალათმცოდნეობა მხატვრული ნაკეთობებისათვის (MSARP04) ლექცია
10-614
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბელაშვილი ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 108611
მართვის ინჟინერიის საფუძვლები; (CENG108) ლექცია
06-309ბ
--- --- 108511
ტექნიკური პროდუქციის გამოცდისა და კონტროლის მეთოდები და საშუალებები (MTT0908) ლექცია
06-309ბ
--- ---
7-15:00 --- --- 108611
მართვის ინჟინერიის საფუძვლები; (CENG108) ლაბორატორიული
06-220დ
--- ---
8-16:00 108511
ტექნიკური პროდუქციის გამოცდისა და კონტროლის მეთოდები და საშუალებები (MTT0908) ლაბორატორიული
06-309ბ
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 8786
გაზომვების ავტომატიზაცია, მონაცემთა შეგროვება და კონტროლი (AMD0308) ლექცია
06-302ბ
--- 8786
გაზომვების ავტომატიზაცია, მონაცემთა შეგროვება და კონტროლი (AMD0308) ლაბორატორიული
06-209დ
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- 8786
გაზომვების ავტომატიზაცია, მონაცემთა შეგროვება და კონტროლი (AMD0308) პრაქტიკული
06-306ბ
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბესაძე ეკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 111777.1-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.A.1
--- --- 108640, 108641
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლექცია
06-324დ
108640.1-8
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლაბორატორიული
06-128დ.1
6-14:00 --- --- --- --- 108641.1-8
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლაბორატორიული
06-128დ
7-15:00 --- --- --- --- 108643, 108642, 108644
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლექცია
06-322დ
108643.1-8
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლაბორატორიული
06-128დ.1
8-16:00 --- --- --- --- --- 108644.1-8
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლაბორატორიული
06-128დ.1
9-17:00 --- --- 217107.1-2
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.D
217108, 217107
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლექცია
08-203
--- 108642.1-8
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლაბორატორიული
06-128დ.1
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბესაძე ლელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 111770.2-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.B.1
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 111771.2-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.B.1
111769.2-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.B
107786.2-11
ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 (INF208-LB) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.A.1
---
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 110518
ბრენდის ტექნოლოგია (TOBGW04) პრაქტიკული
11-504
110517, 110530, 110416, 110415, 110518
ბრენდის ტექნოლოგია (TOBGW04) ლექცია
11-500 საკონფერენციო
--- --- --- ---
4-12:00 110530
ბრენდის ტექნოლოგია (TOBGW04) პრაქტიკული
11-308
--- --- --- ---
5-13:00 110415
ბრენდის ტექნოლოგია (TOBGW04) პრაქტიკული
11-416
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 110517
ბრენდის ტექნოლოგია (TOBGW04) პრაქტიკული
11-314
--- --- 110416
ბრენდის ტექნოლოგია (TOBGW04) პრაქტიკული
11-414
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე დიმიტრი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 3731
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
03-216
--- --- --- ---
4-12:00 --- 3731
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
03-226(კომპ.კლასი)
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ეკატერინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 216106.2-2
კოდირების თეორია (KT08) ლაბორატორიული
08-510(კომპ.კლასი)
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- 216105.2-2
კოდირების თეორია (KT08) ლაბორატორიული
08-500(კომპ.კლასი)
--- 216106.1-2
კოდირების თეორია (KT08) ლაბორატორიული
08-510(კომპ.კლასი)
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 2508-5-6, 2507-5-6
ინფორმაციის დაცულობისა და უსაფრთხოების საფუძვლები ტელეკომუნიკაციაში (IDDUST08) ლექცია
08-501
216107.1-2
კოდირების თეორია (KT08) ლაბორატორიული
08-500(კომპ.კლასი)
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 2507-5-6
ინფორმაციის დაცულობისა და უსაფრთხოების საფუძვლები ტელეკომუნიკაციაში (IDDUST08) პრაქტიკული
08-500(კომპ.კლასი)
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 216107.2-2
კოდირების თეორია (KT08) ლაბორატორიული
08-500(კომპ.კლასი)
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 216103.1-2
ტელეკომუნიკაციის თეორია 2 (TTH0202) ლაბორატორიული
08-610
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 216101
ტელეკომუნიკაციის თეორია 2 (TTH0202) პრაქტიკული
08-609
--- ---
6-14:00 217201
ტელეკომუნიკაციის თეორიის სპეციალური თავები2 (SPTT202) ლექცია
08-609
--- --- 216103
ტელეკომუნიკაციის თეორია 2 (TTH0202) პრაქტიკული
08-609
--- ---
7-15:00 216109
ტელეკომუნიკაციის თეორია 2 (TTH0202) ლექცია
08-609
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბლოთია კობა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 112565
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
06-715ბ
--- --- --- --- ---
4-12:00 112573
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
06-715ბ
--- --- --- --- ---
5-13:00 112568
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
06-710ბ
112567
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
06-703ბ
112544
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-614ბ
112566
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
06-704ბ
--- ---
6-14:00 --- 112571
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
06-705ბ
112570
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
06-705ბ
112542
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-614ბ
--- ---
7-15:00 112540
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-614ბ
112543
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-611ბ
--- 112541
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული
06-614ბ
--- ---
8-16:00 --- --- 112569
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
06-704ბ
112572
მონეტარული პოლიტიკის საფუძვლები (BMPBT07) პრაქტიკული
06-709ბ
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრამიძე ედისონი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1707.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4.1
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 1710.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4.1
--- 1709.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4
--- ---
5-13:00 --- 1712, 1713, 1714, 1715
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
01-602
1706.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4.1
--- 1715.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4
---
6-14:00 1708.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4.1
1705.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4.1
--- 1425
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
01-602
1713.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4.1
---
7-15:00 1704.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4.1
1714.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4
1712.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4.1
--- 1711.1-1
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.4
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუაშვილი თამარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 112411
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC007-LS) პრაქტიკული
06-811ა
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 112410
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC007-LS) პრაქტიკული
06-806ა
10-18:00 --- --- 711775H
მოლაპარაკების ხელოვნება (ARN0007) პრაქტიკული
06-710ბ
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- 711775H
მოლაპარაკების ხელოვნება (ARN0007) ლექცია
06-704ბ
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუთიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 112635
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (MCHGE12GA1-LS) ლექცია
06-811ა
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 112635
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (MCHGE12GA1-LS) პრაქტიკული
06-809ა
--- ---
10-18:00 --- 712735
ხელოვნების სტილთა ისტორია და თეორია (HITAS 07) პრაქტიკული
06-810ა
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 712735
ხელოვნების სტილთა ისტორია და თეორია (HITAS 07) ლექცია
06-806ა
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 3632, 3631
დისტანციური ზონდირება 2 (RES0203) ლექცია
03-239
--- ---
4-12:00 --- --- --- 3632
დისტანციური ზონდირება 2 (RES0203) ლაბორატორიული
03-239
--- ---
5-13:00 --- --- --- 3631
დისტანციური ზონდირება 2 (RES0203) ლაბორატორიული
03-239
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 6703.1-6
არქიტექტურული გრაფიკა (ARCGR06) პრაქტიკული
01-602ც.2
2-10:00 --- --- --- 6708
Начала архитектурного проектирования. Учебно-обмерная практика (RAPBP06) практич. Работа
01-605ც
---
3-11:00 --- 1520
დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (ArchiCAD) (CAR0206) პრაქტიკული
01-212ც
--- 6702.2-6
არქიტექტურული გეგმარების საწყისები. აზომვითი პრაქტიკა (APBPM06) პრაქტიკული
01-605ც.1
4-12:00 1420
დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (ArchiCAD) (CAR0206) პრაქტიკული
01-212ც
6704.2-6
არქიტექტურული გეგმარების საწყისები. აზომვითი პრაქტიკა (APBPM06) პრაქტიკული
01-602ც.2
1420
დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (ArchiCAD) (CAR0206) ლექცია
01-212ც
6700.2-6
არქიტექტურული გეგმარების საწყისები. აზომვითი პრაქტიკა (APBPM06) პრაქტიკული
01-605ც.1
6708
Архитектурная графика (RARCG06) практич. Работа
01-601ც
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- 6702.3-6
არქიტექტურული გრაფიკა (ARCGR06) პრაქტიკული
01-602ც
--- ---
7-15:00 1520
დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (ArchiCAD) (CAR0206) ლექცია
01-212ც
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 2502.1-2
მრავალარხიანი ტემეკომუნიკაციის საფუძვლები 2 (FUMT202-LPBC) ლაბორატორიული
08-605
---
5-13:00 --- --- --- 2503-1-2
მრავალარხიანი ტემეკომუნიკაციის საფუძვლები 2 (FUMT202-LPBC) საკურსო
08-605
2502-1-2, 2501-1-2
მრავალარხიანი ტემეკომუნიკაციის საფუძვლები 2 (FUMT202-LPBC) ლექცია
08-605
---
6-14:00 --- --- --- --- 2501.1-2
მრავალარხიანი ტემეკომუნიკაციის საფუძვლები 2 (FUMT202-LPBC) ლაბორატორიული
08-605
---
7-15:00 --- --- 2509-1-2
მრავალარხიანი ტემეკომუნიკაციის საფუძვლები 2 (FUMT202-LPBC) ლექცია
08-605
2504-1-2, 2503-1-2
მრავალარხიანი ტემეკომუნიკაციის საფუძვლები 2 (FUMT202-LPBC) ლექცია
08-605
--- ---
8-16:00 --- --- 2504-1-2
მრავალარხიანი ტემეკომუნიკაციის საფუძვლები 2 (FUMT202-LPBC) საკურსო
08-605
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ინგა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 108651.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-203ა
---
4-12:00 --- --- --- --- --- 108752.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 108651, 108653, 108652
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლექცია
06-207ა
108750, 108752
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლექცია
06-207ა
--- --- ---
7-15:00 108752
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) პრაქტიკული
06-226დ
108750.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- 108750
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) პრაქტიკული
06-308ბ
---
8-16:00 --- --- 108651.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-203ა
9-17:00 --- 108750.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
--- 108752.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ირმა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 051743მ/2
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
01-657
--- --- --- 051743მ/1
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული.
01-632
2-10:00 --- --- 051743მ/1
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
01-697
---
3-11:00 --- --- --- 051743მ/2
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული.
01-632
4-12:00 --- 051743მ/1
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული..
01-657
--- ---
5-13:00 --- 051743მ/1
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
01-658
--- 051743მ/2
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
01-658
--- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე კონსტანტინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 711770
ბიზნეს კომუნიკაციის მენეჯმენტი (BCOMM07-LS) პრაქტიკული
06-112ა
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 711770
ბიზნეს კომუნიკაციის მენეჯმენტი (BCOMM07-LS) ლექცია
06-101ა
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე მაკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 112488
დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი (IPL-0707-LS) პრაქტიკული
06-623ა
107650H
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (PAL0507-LS) პრაქტიკული
06-916ა
--- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 107650C
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (PAL0507-LS) პრაქტიკული
06-902ბ
--- --- ---
5-13:00 107650B
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (PAL0507-LS) პრაქტიკული
06-902ბ
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 107650G, 107650I, 107650H
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (PAL0507-LS) ლექცია
06-915ბ
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 107650I
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (PAL0507-LS) პრაქტიკული
06-917ბ
107650B, 107650C, 107650A
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (PAL0507-LS) ლექცია
06-904ბ
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ნელი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 4630.2-4
კოლოიდური ქიმია (COLCH04) ლაბორატორიული
02-401
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 4740, 4630, 4740ა, 4630ა
კოლოიდური ქიმია (COLCH04) ლექცია
02-400
5-13:00 --- --- --- --- --- 4630ა.2-4
კოლოიდური ქიმია (COLCH04) ლაბორატორიული
02-401
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აგლაძე თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- - (-) -
--- --- ---
4-12:00 --- --- 4605, 4601, 4603, 4604, 4602
ელექტროქიმიური ტექნოლოგიის საფუძვლები (PELCE04) ლექცია
02-412
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადამია ვლადიმერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 108543, 108542, 108544
პორტაბელური მოწყობილობები და მათი ოპერაციული სისტემები (PDOPS08) ლექცია
06-112დ
---
6-14:00 --- --- --- --- 108540, 108541
პორტაბელური მოწყობილობები და მათი ოპერაციული სისტემები (PDOPS08) ლექცია
06-112დ
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადამია ზაურ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 108432.5-8, 108433.5-8, 108430.5-8, 108436.5-8, 108437.5-8, 108439.5-8, 108431.5-8, 108434.5-8
პროექტი ციფრულ სქემოტექნიკაში (არჩევითი) (PIDCE08) საკურსო
06-408ბ
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 3702
კრისტალოგრაფია (KRIST03) ლაბორატორიული
03-313
--- --- --- --- ---
4-12:00 112574
Драгоценные металлы и камни (PSNOM03-LB) лаборат.работа
03-313
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიანი ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 3743.1-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-432
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 3741.2-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-432
--- ---
6-14:00 --- --- --- 3743.2-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-432
3515
მეწყრული პროცესების შესწავლა და ექსპერტიზა (STELP03) პრაქტიკული
03-432
---
7-15:00 --- --- --- 3741.1-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-418
---
8-16:00 --- 0317/2-2დ
ჰიდროგეოლოგიური კანონზომიერებები (REGHY03) ლაბორატორიული
03-432
--- --- 3742.1-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-432
---
9-17:00 --- 3742.2-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-418
--- 3740.2-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-418
---
10-18:00 --- 0317/2-2დ
რეგიონალური ჰიდროგეოლოგია (REHYD03) პრაქტიკული
03-432
3740.1-3
ზოგადი ჰიდროგეოლოგია (GEHYD03) ლაბორატორიული
03-432
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1400, 1401
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
01-526
--- --- --- --- ---
3-11:00 1400
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
01-529
--- --- --- --- ---
4-12:00 1403
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
01-533
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 1402, 1403
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
01-526
--- ---
7-15:00 --- 1503, 1502
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
01-526
--- 1401
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
01-529
--- ---
8-16:00 --- --- --- 1401
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
01-533
--- ---
9-17:00 --- 121731, 121732
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) პრაქტიკული
01-526
--- --- --- ---
10-18:00 --- 121732, 121731
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) ლექცია
01-527
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 108638
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-410ბ
--- ---
4-12:00 108632
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-305ბ
--- --- 108638, 108638\1
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) ლექცია
06-413ბ
108633
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-414ბ
---
5-13:00 --- 108631
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-305ბ
--- --- --- ---
6-14:00 108636, 108633, 108634
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) ლექცია
06-410ბ
--- --- 108638\1
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-416ბ
108630
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-412ბ
---
7-15:00 108636
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-414ბ
108634
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) პრაქტიკული
06-410ბ
--- --- 108632, 108630, 108631
ციფრული სისტემების არითმეტიკული საფუძვლები (COMAR08) ლექცია
06-414ბ
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავთანდილაშვილი რუიზან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 151701.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-617
151702.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-617
---
3-11:00 --- --- --- 151790.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-617
151704.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-617
---
4-12:00 --- --- --- --- 151703.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-617
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავლოხაშვილი ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 216175.1-2
ზოგადი ელექტრომექანიკა (GEM0002) ლაბორატორიული
04-147
---
2-10:00 --- --- 216177.2-2
ზოგადი ელექტრომექანიკა (GEM0002) ლაბორატორიული
04-147
--- 216176.1-2
ზოგადი ელექტრომექანიკა (GEM0002) ლაბორატორიული
04-147
---
3-11:00 --- --- 216175.2-2
ზოგადი ელექტრომექანიკა (GEM0002) ლაბორატორიული
04-145
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 216177.1-2
ზოგადი ელექტრომექანიკა (GEM0002) ლაბორატორიული
04-145
--- --- --- --- ---
7-15:00 216176, 216175, 216177
ზოგადი ელექტრომექანიკა (GEM0002) ლექცია
08-422
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 216176.2-2
ზოგადი ელექტრომექანიკა (GEM0002) ლაბორატორიული
04-145
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აზმაიფარაშვილი ზაალ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 108410
ჩაშენებული სისტემები 2 (EMB0708) პრაქტიკული
06-302ბ
--- 108610, 108611
მიკროპროცესორული ტექნიკა (MPT1308) ლექცია
06-302ბ
--- --- ---
5-13:00 108411
სენსორები და გაზომვის ინტელექტუალური საშუალებები (IMS0808) ლექცია
06-302ბ
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 108410
ჩაშენებული სისტემები 2 (EMB0708) ლექცია
06-302ბ
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 8786
მცირე და დიდი ინტეგრალური მიკროსქემები საზომ მოწყობილობებში (SBM0308) ლექცია
06-302ბ
--- ---
11-19:00 --- --- --- 108411
სენსორები და გაზომვის ინტელექტუალური საშუალებები (IMS0808) ლაბორატორიული
06-202დ
--- ---
12-20:00 --- --- --- 8786
მცირე და დიდი ინტეგრალური მიკროსქემები საზომ მოწყობილობებში (SBM0308) პრაქტიკული
06-210დ
--- ---
13-21:00 --- --- --- 8786
მცირე და დიდი ინტეგრალური მიკროსქემები საზომ მოწყობილობებში (SBM0308) ლაბორატორიული
06-220დ
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ათოშვილი ანდრო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 108466ა
კლინიკური პრაქტიკა (CLPR108) სასწავლო პრაქტიკა.
13-რესპუნლიკური საავადმყოფო
108566
ჯგუფური პროექტი (DJKL06) სასწავლო პრაქტიკა
13-რესპუნლიკური საავადმყოფო
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ათოშვილი ზემფირა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 520
წამლის სააფთიაქო ტექნოლოგიის საფუძვლები (WASATESA04) ლაბორატორიული
13-აფთიაქი
520
წამლის სააფთიაქო ტექნოლოგიის საფუძვლები (WASATESA04) ლექცია
02-301
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 520
წამლის სააფთიაქო ტექნოლოგიის საფუძვლები (WASATESA04) პრაქტიკული
13-აფთიაქი
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალავერდოვი ემილია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 107685
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
06-604ა
112588
გეოპოლიტიკა: წარსული და თანამედროვება (GPM0007-LS) პრაქტიკული
06-611ა
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 112486
ნატოს ახალი სტრატეგია ევრაზიაში (NNSE007-LS) პრაქტიკული
06-611ა
107687
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
06-610ა
---
6-14:00 --- --- --- 112489
ნატოს ახალი სტრატეგია ევრაზიაში (NNSE007-LS) პრაქტიკული
06-611ა
---
7-15:00 --- 112488
ნატოს ახალი სტრატეგია ევრაზიაში (NNSE007-LS) პრაქტიკული
06-621ა
--- 112480, 112481
Фактор религии в международных отношениях (RFIR007-LS) лекция
06-611ა
--- ---
8-16:00 --- 107688
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
06-613ა
--- 112485
ნატოს ახალი სტრატეგია ევრაზიაში (NNSE007-LS) პრაქტიკული
06-612ა
--- ---
9-17:00 --- --- 107686
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
06-604ა
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალანია მერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4635.1-4
ფარმაცევტული ქიმია I (PCH0104) ლაბორატორიული
02-229
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 4635ა, 4635ბ, 4635
ფარმაცევტული ქიმია I (PCH0104) ლექცია
02-206
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 518
ფარმაცევტული ქიმიის საფუძვლები (BPHCHP04) ლექცია
02-229
5-13:00 --- --- --- --- --- 518
ფარმაცევტული ქიმიის საფუძვლები (BPHCHP04) ლაბორატორიული
02-229
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალასანია რუსუდან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 4630ა.1-4
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 4790ა.2-4
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
4630.1-4
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- --- ---
8-16:00 4702.2-4
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
4790.2-4
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალიბეგაშვილი თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 108440.2-8
ბიზნეს პროცესების მართვის ინფორმაციული სისტემები 2 (BPIS208) ლაბორატორიული
06-116დ
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალმოევა მარიამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 2573.1-2
ელექტრომომარაგების საფუძვლები (FESS002) ლაბორატორიული
08-700ბ
--- 216176.1-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-700ბ
---
2-10:00 --- --- --- --- 2438-2.1-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და კომპლექსების ელექტრომომარაგება 2 (PETC202) ლაბორატორიული
08-700ბ
---
3-11:00 --- --- 2573
ელექტრომომარაგების საფუძვლები (FESS002) პრაქტიკული
08-801
--- --- ---
4-12:00 2573.2-2
ელექტრომომარაგების საფუძვლები (FESS002) ლაბორატორიული
08-700ბ
216175.1-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-700ბ
--- 216177.2-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-700ბ
216175.2-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-700ბ
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 2572
ელექტრომომარაგების საფუძვლები (FESS002) პრაქტიკული
08-700ა
2438-2.2-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და კომპლექსების ელექტრომომარაგება 2 (PETC202) ლაბორატორიული
08-700ბ
--- 2438.2-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და კომპლექსების ელექტრომომარაგება 2 (PETC202) ლაბორატორიული
08-700ბ
--- ---
7-15:00 2438.1-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და კომპლექსების ელექტრომომარაგება 2 (PETC202) ლაბორატორიული
08-700ბ
216177.1-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-700ბ
--- --- --- ---
8-16:00 216177, 216176, 216175
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლექცია
08-422
2438-1.1-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და კომპლექსების ელექტრომომარაგება 2 (PETC202) ლაბორატორიული
08-700ბ
--- --- --- ---
9-17:00 2572.2-2
ელექტრომომარაგების საფუძვლები (FESS002) ლაბორატორიული
08-700ბ
2438-1.2-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარებისა და კომპლექსების ელექტრომომარაგება 2 (PETC202) ლაბორატორიული
08-700ბ
--- --- --- ---
10-18:00 216176.2-2
ელექტრომომარაგება და ელექტრომოწყობილობები (EPSA002) ლაბორატორიული
08-700ბ
2572.1-2
ელექტრომომარაგების საფუძვლები (FESS002) ლაბორატორიული
08-700ბ
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამანათაშვილი იასონი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 2517112
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) ლექცია
01-620
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 2517112
ტექნოლოგიური და ინოვაციური მენეჯმენტი (EINN05GA1-LS) ლექცია
01-566
--- --- --- ---
9-17:00 --- 2517112
ტექნოლოგიური და ინოვაციური მენეჯმენტი (EINN05GA1-LS) პრაქტიკული
01-561
--- 2517112
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) პრაქტიკული
01-715
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაღლობელი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 2591
პროექტების მენეჯმენტი (PROJM07GA1-LS) ლექცია
08-214
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 217235
მაღალტექნოლოგიური პროგრამების და პროექტების მართვა (HTPPM02) ლექცია
08-214
--- --- --- ---
12-20:00 --- 217235
მაღალტექნოლოგიური პროგრამების და პროექტების მართვა (HTPPM02) პრაქტიკული
08-214
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112543
ბიზნეს სამართლის საფუძვლები (BBL0007-LS) პრაქტიკული
06-612ბ
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 107650G
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
06-916ა
4-12:00 --- --- --- --- --- 107650D
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები (BUL0507-LS) პრაქტიკული
06-915ბ
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 112540
ბიზნეს სამართლის საფუძვლები (BBL0007-LS) პრაქტიკული
06-603ბ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 112544
ბიზნეს სამართლის საფუძვლები (BBL0007-LS) პრაქტიკული
06-614ბ
112541
ბიზნეს სამართლის საფუძვლები (BBL0007-LS) პრაქტიკული
06-614ბ
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 4740
ანალიზური ქიმია (ANGHEP4) პრაქტიკული
02-509
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი რუსუდან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 1708.1-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
04-330.1
--- --- ---
6-14:00 --- --- 1709.1-1
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლაბორატორიული
04-330.1
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 108605.2-8
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-432.1
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 108606.2-8
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-432
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ლიზა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 112762.2-12
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-617ბ
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 112762.2-12
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-607ბ
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 108550, 108551, 108552
საინფორმაციო სისტემების აგება MS SQL server-ის გამოყენებით (DMS11) ლექცია
06-207ა
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 108551.1-8
საინფორმაციო სისტემების აგება MS SQL server-ის გამოყენებით (DMS11) ლაბორატორიული
06-203დ
108450.1-8
ინტერნეტ–ბიზნესის სისტემების Web დეველოპმენტი (IBWEB08) ლაბორატორიული
06-204ა
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 108550.1-8
საინფორმაციო სისტემების აგება MS SQL server-ის გამოყენებით (DMS11) ლაბორატორიული
06-203დ
108452.1-8
ინტერნეტ–ბიზნესის სისტემების Web დეველოპმენტი (IBWEB08) ლაბორატორიული
06-204ა
108453.1-8
ინტერნეტ–ბიზნესის სისტემების Web დეველოპმენტი (IBWEB08) ლაბორატორიული
06-204ა.1
108454
ინტერნეტ–ბიზნესის სისტემების Web დეველოპმენტი (IBWEB08) ლაბორატორიული
06-204ა
6-14:00 --- ---
7-15:00 --- --- 108455.1-8
ინტერნეტ–ბიზნესის სისტემების Web დეველოპმენტი (IBWEB08) ლაბორატორიული
06-204ა
--- 108451.1-8
ინტერნეტ–ბიზნესის სისტემების Web დეველოპმენტი (IBWEB08) ლაბორატორიული
06-204ა.1
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 108552.1-8
საინფორმაციო სისტემების აგება MS SQL server-ის გამოყენებით (DMS11) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 6607.2-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-207ც.1
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- 6607.2-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-207ც.1
--- --- ---
3-11:00 6606.2-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-207ც.3
--- --- --- ---
4-12:00 --- 6606.2-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-207ც
--- --- ---
5-13:00 6602.2-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-207ც.3
--- --- --- ---
6-14:00 --- 6602.2-6
ქანდაკება (SCULP06) პრაქტიკული
01-207ც.2
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 110500
შესავალი მიკრობიოლოგიაში (INMIC10) ლექცია
11-413
---
3-11:00 110405, 110404, 110403
ნიადაგისა და გარემოს დაცვის მიკრობიოლოგია (SEMIC10-LB) ლექცია
11-500 საკონფერენციო
--- 110403.1-10
ნიადაგისა და გარემოს დაცვის მიკრობიოლოგია (SEMIC10-LB) ლაბორატორიული
11-215
--- ---
4-12:00 110500.2-10
შესავალი მიკრობიოლოგიაში (INMIC10) ლაბორატორიული
11-215
--- --- 110500.2-10
შესავალი მიკრობიოლოგიაში (INMIC10) ლაბორატორიული
11-215
110404.2-10
ნიადაგისა და გარემოს დაცვის მიკრობიოლოგია (SEMIC10-LB) ლაბორატორიული
11-215
5-13:00 110506
მიკრობიოლოგია ინჟინერებისათვის (INMCR10GA1-LB) ლექცია
11-215
110500.1-10
შესავალი მიკრობიოლოგიაში (INMIC10) ლაბორატორიული
11-215
---
6-14:00 --- --- 110404.1-10
ნიადაგისა და გარემოს დაცვის მიკრობიოლოგია (SEMIC10-LB) ლაბორატორიული
11-215
110500.1-10
შესავალი მიკრობიოლოგიაში (INMIC10) ლაბორატორიული
11-215
7-15:00 --- 110405.1-10
ნიადაგისა და გარემოს დაცვის მიკრობიოლოგია (SEMIC10-LB) ლაბორატორიული
11-215
110405.2-10
ნიადაგისა და გარემოს დაცვის მიკრობიოლოგია (SEMIC10-LB) ლაბორატორიული
11-215
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- 110403.2-10
ნიადაგისა და გარემოს დაცვის მიკრობიოლოგია (SEMIC10-LB) ლაბორატორიული
11-215
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამნიაშვილი თეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 112485, 112486
ახლო აღმოსავლეთი რეგიონალურ პოლიტიკაში (NEPA007-LS) ლექცია
06-612ა
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 707785, 707786
საზღვარგარეთის ქვეყნების დიპლომატია (DFC0007-LS) ლექცია
06-604ა
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 2568, 2566, 2567
კადრებისა და ხარისხის მენეჯმენტი (JHDP) ლექცია
08-203
2431-1
მარკენტინგის მართვა სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში (MPE1102) პრაქტიკული
08-700ა
---
6-14:00 --- --- 2561, 2562, 2560
კადრებისა და ხარისხის მენეჯმენტი (JHDP) ლექცია
08-418
217139
Економика и маркетинг (EAMR1102) лекция
08-418
--- ---
7-15:00 --- --- 217139
Економика и маркетинг (EAMR1102) практич. Работа
08-118
2565, 2563, 2564
კადრებისა და ხარისხის მენეჯმენტი (JHDP) ლექცია
08-805
2431, 2431-1
მარკენტინგის მართვა სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში (MPE1102) ლექცია
08-203
---
8-16:00 --- --- 2431
მარკენტინგის მართვა სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში (MPE1102) პრაქტიკული
08-203
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე თემურ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1416
საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) პრაქტიკული
01-406
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 1601
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
01-409
--- --- ---
5-13:00 --- --- 1416, 1415
საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) ლექცია
01-406
--- --- ---
6-14:00 1602
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
01-409
--- --- --- 1600
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
01-410
---
7-15:00 1515
საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) პრაქტიკული
01-406
--- --- --- 121771
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) ლექცია
01-413
---
8-16:00 1580
მშენებლობის ეკონომიკა (2 ნაწილი) (ENM0201) ლექცია
01-406
1603
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
01-413
--- 1415
საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) პრაქტიკული
01-410
---
9-17:00 --- 1516
საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) პრაქტიკული
01-410
--- 121771
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) პრაქტიკული
01-413
--- ---
10-18:00 --- --- --- 1515, 1516
საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) ლექცია
01-413
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151650, 151640.1-5
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაციადატექნიკურიგაზომვები (ISTM005) ლაბორატორიული
01-632
151640.2-5
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაციადატექნიკურიგაზომვები (ISTM005) ლაბორატორიული
01-632
--- 051720ბ
ჰიდროაერომექანიკა და ჰიდრო-პნევმომანქანების საფუძვლები (FJDF) პრაქტიკული.
13-ტექნიკური გადამზადების ცენტრი 2
---
2-10:00 --- 151640, 151650
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაციადატექნიკურიგაზომვები (ISTM005) ლექცია
01-565
--- --- ---
3-11:00 --- --- 151740.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1.1
--- ---
4-12:00 --- 151760.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.1
--- --- ---
5-13:00 --- 051720ბ
ჰიდროაერომექანიკა და ჰიდრო-პნევმომანქანების საფუძვლები (FJDF) პრაქტიკული
13-ტექნიკური გადამზადების ცენტრი 2
--- --- ---
6-14:00 608720
ჰიდრავლიკის და პნევმატიკის საფუძვლები (HIDPN05) ლაბორატორიული..
13-ტექნიკური გადამზადების ცენტრი
--- 608720
ჰიდრავლიკის და პნევმატიკის საფუძვლები (HIDPN05) ლაბორატორიული
13-ტექნიკური გადამზადების ცენტრი
608720
ჰიდრავლიკის და პნევმატიკის საფუძვლები (HIDPN05) ლაბორატორიული.
13-ტექნიკური გადამზადების ცენტრი
---
7-15:00 --- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 608720
ჰიდრავლიკის და პნევმატიკის საფუძვლები (HIDPN05) ლაბორატორიული…
13-ტექნიკური გადამზადების ცენტრი 1
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანანიაშვილი გულაბერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 108585.1-8
ბიზნეს პროცესების მოდელირება და დიზაინი (BPRSC08) ლაბორატორიული
08-301ბ.1
7-15:00 --- 108487
ინფორმაციის დაცვის მეთოდები და სისტემები (MSPRI08) პრაქტიკული
06-404ა
--- --- --- 108584.1-8
ბიზნეს პროცესების მოდელირება და დიზაინი (BPRSC08) ლაბორატორიული
08-301ბ.1
8-16:00 --- 108485
ინფორმაციის დაცვის მეთოდები და სისტემები (MSPRI08) პრაქტიკული
06-503ა
--- --- --- 108486
ინფორმაციის დაცვის მეთოდები და სისტემები (MSPRI08) პრაქტიკული
06-404ა
9-17:00 --- 108485, 108487, 108486, 108484
ინფორმაციის დაცვის მეთოდები და სისტემები (MSPRI08) ლექცია
06-507ბ
--- --- --- 108581.1-8
ბიზნეს პროცესების მოდელირება და დიზაინი (BPRSC08) ლაბორატორიული
08-301ბ.1
10-18:00 --- 108484
ინფორმაციის დაცვის მეთოდები და სისტემები (MSPRI08) პრაქტიკული
06-410ბ
--- --- --- 108583.1-8
ბიზნეს პროცესების მოდელირება და დიზაინი (BPRSC08) ლაბორატორიული
08-301ბ
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდრიაშვილი რაგიმ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 217139
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) ლექცია
08-901
--- --- --- 3742.4-3
ფილოსოფია (FHIL007) ლექცია
03-216
---
2-10:00 --- --- --- --- 3742.4-3
ფილოსოფია (FHIL007) პრაქტიკული
03-419
---
3-11:00 217139
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) პრაქტიკული
08-505
--- --- 107780
Общая социология (SOC0007-LS) лекция
06-607ა
--- ---
4-12:00 --- --- --- 107780
Общая социология (SOC0007-LS) практич. Работа
06-604ა
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- 151742, 151706
ფსიქოლოგია (FSI0007) პრაქტიკული
01-713
6-14:00 --- --- 108767.1-8, 108753.1-8, 108742.1-8, 108743.1-8, 108740.1-8, 108760.1-8, 108766.1-8, 108741.1-8
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
06-503ა
--- --- 151742, 151706
ფსიქოლოგია (FSI0007) ლექცია
01-713
7-15:00 --- --- 108766.1-8, 108760.1-8, 108767.1-8, 108753.1-8, 108742.1-8, 108743.1-8, 108740.1-8, 108741.1-8
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
06-504ბ
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108733, 108734
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლექცია
06-312დ
--- --- --- --- ---
4-12:00 108732
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) პრაქტიკული
06-410ბ
108730, 108732, 108731
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლექცია
06-312დ
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 108731
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) პრაქტიკული
06-306ბ
---
6-14:00 --- 108730.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-302დ
--- --- ---
7-15:00 --- --- 108730.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-302დ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 108730
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) პრაქტიკული
06-416ბ
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მზია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 4455, 4555
ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია (TPCHS 04) ლაბორატორიული
02-523
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 4555, 4455
ნავთობის მეორადი გადამუშავების ტექნოლოგია (TPROP04) ლექცია
02-523
--- ---
6-14:00 --- --- --- 4455, 4555
ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია (TPCHS 04) ლექცია
02-523
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე შალვა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 4440
ეკოლოგიური მენეჯმენტი (ECMAN04) ლექცია
02-601
--- ---
5-13:00 --- --- --- 4440
ეკოლოგიური მენეჯმენტი (ECMAN04) პრაქტიკული
02-601
--- ---
6-14:00 --- --- 4640
საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები (BENEC04) პრაქტიკული
02-604
--- ---
7-15:00 --- --- 4640
საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები (BENEC04) ლექცია
02-604
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთაძე ცისანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 8751/1, 8751
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
06-416ბ
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 112643
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
06-607ბ
--- --- 8776, 8771
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
06-413ბ
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- 112742
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-603ბ
112742
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-607ბ
--- ---
8-16:00 --- --- --- 8776, 8771
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
06-504ბ
9-17:00 --- --- 108752
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-507ბ
--- --- ---
10-18:00 8786
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
06-504ა
8751, 8751/1
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
06-507ბ
711775B1.2-7, 711775B2
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
06-715ბ
--- ---
11-19:00 711715
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
06-109ა
8786
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
06-502ბ
--- --- ---
12-20:00 --- --- 711775B2, 711775B1.2-7
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
06-709ბ
--- ---
13-21:00 711715
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
06-105ა
--- --- 711775C, 711775D
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
06-715ბ
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 2446.1-2
თბოენერგეტიკული დანადგარებიდ გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED02) ლაბორატორიული
08-114
--- ---
5-13:00 --- 2446-1.1-2
თბოენერგეტიკული დანადგარებიდ გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED02) ლაბორატორიული
08-114
--- --- --- ---
6-14:00 --- 2446-1.2-2
თბოენერგეტიკული დანადგარებიდ გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED02) ლაბორატორიული
08-114
--- 2446-1, 2446
თბოენერგეტიკული დანადგარებიდ გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED02) ლექცია
08-114
--- ---
7-15:00 --- --- 2446-1, 2446
საქვაბე დანადგარები (BIN7802) ლექცია
08-114
2446
თბოენერგეტიკული დანადგარებიდ გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED02) პრაქტიკული
08-116
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 2446.2-2
თბოენერგეტიკული დანადგარებიდ გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED02) ლაბორატორიული
08-114
2446-1
თბოენერგეტიკული დანადგარებიდ გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED02) პრაქტიკული
08-112
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ზაური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 3642, 3643
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (PRMEN03) ლექცია
03-216
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 0317/2-5ბ
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული ტექნოლოგიის კვლევა (GEMTR03) ლექცია
03-107
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 1700.1-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.5
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 1701.1-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.5.1
1702.1-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.5.1
1703.1-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.5
---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 1704.1-1
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.5.1
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მარგალიტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 2576, 2575, 2577
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
08-502
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 2576
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-602
---
4-12:00 --- --- 2577
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-207
--- 2575
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-700ა
---
5-13:00 --- --- 2572, 2574, 2573
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
08-418
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 216166.2-2
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) ლაბორატორიული
08-119
--- 216176.1-2
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) ლაბორატორიული
08-119
216168.1-2
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) ლაბორატორიული
08-119
---
2-10:00 --- 151605.2-5
თბოტექნიკა (THENG78) ლაბორატორიული
08-112
---
3-11:00 --- 151604.1-5
თბოტექნიკა (THENG78) ლაბორატორიული
08-112
216168.2-2
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) ლაბორატორიული
08-119
216166.1-2
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) ლაბორატორიული
08-119
--- ---
4-12:00 --- --- 151605.1-5
თბოტექნიკა (THENG78) ლაბორატორიული
08-112
---
5-13:00 --- 216167.1-2
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) ლაბორატორიული
08-119
--- 216176.2-2
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) ლაბორატორიული
08-119
--- ---
6-14:00 --- 151605, 151604, 151606
თბოტექნიკა (THENG78) ლექცია
01-697
--- ---
7-15:00 --- 216167.2-2
თბური ენერგიის წარმოების და გარდაქმნის ტექნოლოგიები (TEG7802) ლაბორატორიული
08-119
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 151604.2-5
თბოტექნიკა (THENG78) ლაბორატორიული
08-112
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბული ნანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 108538, 108538/1
კომპიუტერული ქსელების ორგანიზაცია (NOR1508) ლექცია
06-505ბ
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 108530.1-8
Transact – SQL ენა 1 (TSL1508) ლაბორატორიული
06-321დ
--- --- ---
8-16:00 --- --- 108530.2-8
Transact – SQL ენა 1 (TSL1508) ლაბორატორიული
06-321დ
--- --- ---
9-17:00 108531.1-8
Transact – SQL ენა 1 (TSL1508) ლაბორატორიული
06-220დ
--- --- --- --- ---
10-18:00 108531.2-8
Transact – SQL ენა 1 (TSL1508) ლაბორატორიული
06-302დ
--- --- --- --- ---
11-19:00 108530, 108531
Transact – SQL ენა 1 (TSL1508) ლექცია
06-404ა
--- --- --- --- ---
12-20:00 8751, 8751/1
კომპიუტერული ქსელის პროექტირება (CNETD08) ლექცია
06-312დ
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არეშიძე ნინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1716.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- 1715.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- ---
3-11:00 1701.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300.1
1714, 1713, 1712, 1715
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
01-514
1706.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300.1
--- --- ---
4-12:00 1716, 1719, 1718, 1717
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
01-514
1705.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300.1
151680
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
01-513
1714.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
1717.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300.1
---
5-13:00 --- 1710.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- 1709.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
1704.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300.1
---
6-14:00 --- 1713.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300.1
1707.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300.1
1712.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- ---
7-15:00 --- 1703.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300.1
121722
გრუნტების მექანიკა 2 (SOLM201) პრაქტიკული
01-514
--- 1708.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
---
8-16:00 --- 1711.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
1702.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300.1
--- 1700.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300.1
---
9-17:00 --- --- 151680.1-5
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- 121722
გრუნტების მექანიკა 2 (SOLM201) ლექცია
01-512
151680.2-5
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
10-18:00 --- --- --- --- 1709, 1711, 1710, 1708
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
01-514
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არველაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 108753
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-504ბ
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 112635.3-12
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
06-817ბ
---
4-12:00 111716.2-7
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-112ა
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 111716.2-7
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-112ა
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუდაშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 216172.1-2
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
03-207
--- --- --- ---
3-11:00 --- 216176.1-2
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
03-207
--- 216101.1-2
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
03-207.1
216175.1-2
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
03-207
---
4-12:00 --- --- --- 216174.1-2
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
03-207.1
216104, 216102, 216101, 216103
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
03-312
---
5-13:00 --- --- 216107, 216105, 216106
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
03-418
216177.1-2
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
03-207.1
--- ---
6-14:00 --- --- --- 216173, 216175, 216174, 216172
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
03-412
--- ---
7-15:00 --- --- 216176, 216191, 216177
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლექცია
03-412
216173.1-2
შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა (LSEMA03) ლაბორატორიული
03-207.1
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუდაშვილი ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 3485
სამთო საწარმოთა ელექტრომომარაგება (ESMEN03) ლაბორატორიული
03-შახტა-ლაბორატორია
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 3485, 3585
სამთო საწარმოთა ელექტრომომარაგება (ESMEN03) ლექცია
03-227
---
6-14:00 --- 3585
სიგნალიზაცია და კავშირი სამთო საქმეში (ASCMI03) ლაბორატორიული
03-შახტა-ლაბორატორია
--- --- 0317/2-5ე
მიწისქვეშა სამუშაოების ელექტრიფიკაცია (ELEUW03) პრაქტიკული
03-შახტა-ლაბორატორია2
---
7-15:00 --- --- 3485, 3585
სიგნალიზაცია და კავშირი სამთო საქმეში (ASCMI03) ლექცია
03-227
---
8-16:00 --- --- --- 3485
სიგნალიზაცია და კავშირი სამთო საქმეში (ASCMI03) ლაბორატორიული
03-შახტა-ლაბორატორია
--- ---
9-17:00 3585
სამთო საწარმოთა ელექტრომომარაგება (ESMEN03) ლაბორატორიული
03-შახტა-ლაბორატორია
3640.2-3
სამთო ელექტრომექანიკის საფუძვლები (BMELP03) ლაბორატორიული
03-შახტა-ლაბორატორია2
3640.1-3
სამთო ელექტრომექანიკის საფუძვლები (BMELP03) ლაბორატორიული
03-შახტა-ლაბორატორია1
--- ---
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- 0317/2-5ე
მიწისქვეშა სამუშაოების ელექტრიფიკაცია (ELEUW03) ლექცია
03-227
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუნაშვილი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1506
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) პრაქტიკული
01-410
--- 3635
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
01-517
--- ---
4-12:00 --- 1606
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
01-517
--- 1516
სპეციალური ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (CONTA01) პრაქტიკული
01-408
1535
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
01-407
---
5-13:00 --- --- 1435
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
01-532
1605
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
01-517
1607
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
01-517
---
6-14:00 --- --- --- 1504
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
01-410
--- ---
7-15:00 1506
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
01-407
--- 1604
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
01-413
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 1505
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
01-413
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არჩვაძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108540.1-8
დაპროგრამების კომპიუტერული ქსელები (DAPF06) ლაბორატორიული
06-128დ
--- --- --- --- ---
2-10:00 108540
დაპროგრამების კომპიუტერული ქსელები (DAPF06) ლექცია
06-322დ
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არჩვაძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 151415, 151415ა
საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა (0MTMT05) ლექცია
01-561
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 151415ა
საწვავ-საცხები მასალები საზღვაო ტრანსპორტზე (SAMASATR05) ლექცია
01-561
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არჩვაძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 151660
კვების პროდუქტების თბოფიზიკური თვისებების ცვლილებები სიცივით დამუშავებისას (CTPFC05) ლექცია
01-659
---
5-13:00 151660
კვების პროდუქტების წარმოების და სიცივის მიღების პროცესები და აპარატები (PEUFC05) პრაქტიკული
01-660
--- --- --- 151660
კვების პროდუქტების თბოფიზიკური თვისებების ცვლილებები სიცივით დამუშავებისას (CTPFC05) პრაქტიკული
01-660
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ავთანდილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 2490-1
ლიდერობა და გუნდის მართვა (LEATM10) ლექცია
08-207
--- --- --- --- ---
2-10:00 2490-1
ლიდერობა და გუნდის მართვა (LEATM10) პრაქტიკული
08-206
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 2490
ბიზნესის კორპორაციული კულტურა და ეთიკა (ECCB002) პრაქტიკული
08-203
4-12:00 2591
ბიზნესი და საზოგადოება (BUSOC02-LS) პრაქტიკული
08-206
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 2591
ევროკავშირის სამეწარმეო პოლიტიკა (EPUE002) პრაქტიკული
08-207
6-14:00 2591
ბიზნესი და საზოგადოება (BUSOC02-LS) ლექცია
08-207
--- --- --- --- 2591
ევროკავშირის სამეწარმეო პოლიტიკა (EPUE002) ლექცია
08-207
7-15:00 2490
ბიზნესის კორპორაციული კულტურა და ეთიკა (ECCB002) ლექცია
08-207
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ვლადიმერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 711756
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
06-131ა
10-18:00 711756, 711755
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია
06-131ა
--- --- --- ---
11-19:00 711775A3
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
06-707ბ
--- 711755
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
06-713ბ
--- --- 711775A2, 711775A1, 711775A3
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია
06-707ბ
12-20:00 711775A2
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
06-713ბ
--- --- 711775A1
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
06-707ბ
13-21:00 --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 108543
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) პრაქტიკული
06-324დ
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 108540
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) პრაქტიკული
06-401ა
--- 108543, 108542, 108544
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) ლექცია
06-322დ
--- --- ---
5-13:00 --- 108544
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) პრაქტიკული
06-324დ
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 108542
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) პრაქტიკული
06-322დ
--- 108541
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) პრაქტიკული
06-112დ
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 6701.1-6
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) პრაქტიკული
01-538.1
--- --- ---
3-11:00 6704.2-6
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) პრაქტიკული
01-538
6702.2-6
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) პრაქტიკული
01-538
6706.1-6
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) პრაქტიკული
01-538.1
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 6700.1-6
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) პრაქტიკული
01-538
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 64116
არქეოლოგიური არქიტექტურა და ძეგლთა რესტავრაცია (ARCHE06) პრაქტიკული
01-316ც
3-11:00 --- 1420
თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია (HIMOA06) პრაქტიკული
01-601
64116, 64115, 64117, 64315
არქეოლოგიური არქიტექტურა და ძეგლთა რესტავრაცია (ARCHE06) ლექცია
01-403ც
--- --- ---
4-12:00 --- 1420
თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია (HIMOA06) ლექცია
01-601
64117
არქეოლოგიური არქიტექტურა და ძეგლთა რესტავრაცია (ARCHE06) პრაქტიკული
01-312ც
--- --- ---
5-13:00 --- --- 64315
არქეოლოგიური არქიტექტურა და ძეგლთა რესტავრაცია (ARCHE06) პრაქტიკული
01-312ც
--- --- ---
6-14:00 1520
თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია (HIMOA06) პრაქტიკული
01-601
--- 64115
არქეოლოგიური არქიტექტურა და ძეგლთა რესტავრაცია (ARCHE06) პრაქტიკული
01-508ც
--- 112735
მხატვრული ნაწარმოების პროფესიული აღწერა (PDAW-007) ლექცია
06-809ა
---
7-15:00 --- --- --- --- 112735
მხატვრული ნაწარმოების პროფესიული აღწერა (PDAW-007) პრაქტიკული
06-809ა
---
8-16:00 --- 2017/6
ჟურნალიზმი - 2 (JURN206) ლექცია
01-416ც
--- --- ---
9-17:00 --- 2017/6
ჟურნალიზმი - 2 (JURN206) პრაქტიკული
01-416ც
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 1520
თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია (HIMOA06) ლექცია
01-601
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასანიძე ალბერტი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 2406/3-4
რადიოლოკაცია (RAD02) პრაქტიკული
08-914
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 2405/3-4
რადიოლოკაცია (RAD02) პრაქტიკული
08-914
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 2405/3-4, 2406/3-4
რადიოლოკაცია (RAD02) ლექცია
08-902
--- ---
8-16:00 --- --- --- 2405/3-4
რადიონავიგაცია (RADI02) პრაქტიკული
08-914
--- ---
9-17:00 2405/3-4, 2406/3-4
რადიონავიგაცია (RADI02) ლექცია
08-904
2406/3-4
რადიონავიგაცია (RADI02) პრაქტიკული
08-914
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასვანუა ნიკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 107750H, 107750I, 107750G
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) ლექცია
06-915ბ
---
6-14:00 --- --- --- --- 107750O
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
06-915ა
---
7-15:00 --- --- --- --- 107750O, 107750N, 107750M
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) ლექცია
06-909ბ
107750Q, 107750P
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) ლექცია
06-904ბ
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 107750M
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
06-908ბ
107750N
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
06-916ა
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლამაზიშვილი ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 4740.1-4, 4702.1-4, 4701.1-4, 4760.1-4, 4740ა.1-4, 4750.1-4
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
02-604
--- --- --- --- ---
2-10:00 4740.1-4, 4701.1-4, 4702.1-4, 4760.1-4, 4740ა.1-4, 4750.1-4
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
02-604
--- --- --- --- ---
3-11:00 151695.1-5, 151694.1-5
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-553
--- --- 151693.1-5, 151694.1-5, 151692.1-5, 151695.1-5, 151691.1-5, 151690.1-5
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
01-553
--- ---
4-12:00 151691.1-5, 151690.1-5
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-561
--- --- --- --- ---
5-13:00 151760.4-5, 151740.4-5, 151750.1-5
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-553
--- --- 151740.1-5, 151760.1-5, 151702.1-5, 151780.1-5, 151704.1-5, 151701.1-5, 151750.1-5, 151770.1-5, 151703.1-5
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
01-668
--- ---
6-14:00 --- --- --- 151692, 151693
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-697
151770, 151780
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-717
---
7-15:00 --- --- --- --- 151704, 151703
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-565
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 151702.1-5, 151701.1-5
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-553
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლანიშვილი მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 107750M
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-917ბ
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 108771
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-507ბ
--- ---
4-12:00 --- 108771
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-505ბ
--- --- ---
5-13:00 107780
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-623ა
--- --- --- ---
6-14:00 107750M
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-916ა
--- --- 107780
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-621ა
711706
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
06-105ა
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 711706
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
06-105ა
9-17:00 --- 112729
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-817ბ
--- --- --- 112729
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-811ბ
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური დოდო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 108444
ეკონომიკური ინფორმაციული სისტემების დაპროექტება (DOEIS08) პრაქტიკული
06-322დ
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 051748შ/3
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მექანიკური ნაწილის და ავტომუხრუჭების ექსპლუატაციისა და რემონტის საფუძბლები 1 (FHDFH) სასწავლო პრაქტიკა
01-728.4
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 051748გ/3
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის წევის ელექტრული მანქანების და ელექტრული აპარატების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRBA205) ლექცია
01-436 (სარკ. კოლეჯი)
--- --- 051748შ/3
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მექანიკური ნაწილის და ავტომუხრუჭების ექსპლუატაციისა და რემონტის საფუძბლები 1 (FHDFH) სასწავლო პრაქტიკა..
01-447 (სარკ. კოლეჯი)
4-12:00 051748შ/3
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მექანიკური ნაწილის და ავტომუხრუჭების მოწყობის საფუძვლები 1 (PRAT105) ლექცია
01-728.1
--- --- 051748შ/3
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის წევის ელექტრული მანქანების და ელექტრული აპარატების მოწყობის საფუძვლები 1 (PRBA105) ლექცია
01-447 (სარკ. კოლეჯი)
5-13:00 051748გ/3
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მექანიკური ნაწილის და ავტომუხრუჭების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRAT205) ლექცია
01-436 (სარკ. კოლეჯი)
--- ---
6-14:00 --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური ლიკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 1107316
სურსათის უვნებლობისა და რისკების მართვის HACCP-ის სისტემა (FSMHS10) ლექცია
11-413
--- --- --- --- ---
12-20:00 1107316
სურსათის უვნებლობისა და რისკების მართვის HACCP-ის სისტემა (FSMHS10) პრაქტიკული
11-413
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფხაზავა ლოლა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 217102
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
08-501
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 4740
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
10-325
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 4701
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
10-511
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 4730
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
10-328
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 108606.1-8
უცხოური ენა (ინგლისური 4) (FLNE407-P ) პრაქტიკული
06-505ბ
--- --- --- --- 108732
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-502ბ
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აღლაძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 111775.1-7
უცხოური ენა (ფრანგული2) (FLN1207-P-F2) პრაქტიკული
06-704ბ
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 111775.1-7
უცხოური ენა (ფრანგული2) (FLN1207-P-F2) პრაქტიკული
06-707ბ
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აჩუაშვილი ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151428
ხარისხის მენეჯმენტი (BXARS-05) პრაქტიკული
01-561
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151428, 151430, 151429
ხარისხის მენეჯმენტი (BXARS-05) ლექცია
01-695
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 151430
ხარისხის მენეჯმენტი (BXARS-05) პრაქტიკული
01-566
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 151429
ხარისხის მენეჯმენტი (BXARS-05) პრაქტიკული
01-712
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახალაია ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 112469
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
06-714ბ
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 112468
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
06-704ბ
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 112465
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
06-714ბ
--- --- --- ---
9-17:00 --- 112466
ბიზნესის ანალიზის მეთოდები (BUSAN07GA1-LS) პრაქტიკული
06-714ბ
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახალაძე ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1715
გეოდეზია 2 (GDS0203) სასწავლო პრაქტიკა.
13-გასვლითი პრაქტიკა.3
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 3714.2-3
Основы геодезии и топографии (FGETOR03) лаборат.работа
03-129
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 3702
გეოდეზია ტოპოგრაფიიის საფუძვლებით (GEWTB03) ლაბორატორიული
03-129
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- 1790.2-1
Геодезия 2 (GDS02R3) лаборат.работа
03-129
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 3701
გეოდეზია ტოპოგრაფიიის საფუძვლებით (GEWTB03) ლაბორატორიული
03-129
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1431
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
01-222
--- ---
2-10:00 --- --- --- 1531
ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები და მოდელები მართვის პროცესში (GPINV01) პრაქტიკული
01-206
--- ---
3-11:00 --- --- --- 1531
ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები და მოდელები მართვის პროცესში (GPINV01) ლექცია
01-206
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 1432
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (წყალარინებისა და წყალქვეშა სამუშაოები) (SINS201) ლექცია
01-226
1532
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (წყალარინებისა და წყალქვეშა სამუშაოები) (SINS201) ლექცია
01-206
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- 1531
ფინანსები, კრედიტები და საბანკო საქმე პროექტირების პროცესში (DGNHB01) ლექცია
01-226
---
7-15:00 --- --- 1430
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა მშენებლობის წარმოება (PHS0201) პრაქტიკული
01-222
--- --- ---
8-16:00 1531
ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) ლექცია
01-206
--- --- --- 1430
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა მშენებლობის წარმოება (PHS0201) ლექცია
01-226
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 1531
ფინანსები, კრედიტები და საბანკო საქმე პროექტირების პროცესში (DGNHB01) პრაქტიკული
01-206
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 121741
კლდოვანი ქანების მექანიკა და მასივის დაძაბული მდგომარეობა (RMMSS01) პრაქტიკული
01-226
2-10:00 --- --- --- --- --- 121741
კლდოვანი ქანების მექანიკა და მასივის დაძაბული მდგომარეობა (RMMSS01) ლექცია
01-226
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 1431
ფინანსები, კრედიტები და საბანკო საქმე პროექტირების პროცესში (DGNHB01) ლექცია
01-206
1530
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (UGHST01) პრაქტიკული
01-222
--- ---
6-14:00 --- --- 1430
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (UGHST01) პრაქტიკული
01-206
1432
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (წყალარინებისა და წყალქვეშა სამუშაოები) (SINS201) საკურსო
01-206
--- ---
7-15:00 --- --- 1431
ფინანსები, კრედიტები და საბანკო საქმე პროექტირების პროცესში (DGNHB01) პრაქტიკული
01-226
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 1532
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (წყალარინებისა და წყალქვეშა სამუშაოები) (SINS201) საკურსო
01-226
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 0317/2-2გ
გემოლოგიური კვლევის მეთოდები (GEMIM03) ლაბორატორიული
03-345
4-12:00 --- --- --- 3602
ლითოლოგია (LITHO03) ლაბორატორიული
03-345
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 3601
ლითოლოგია (LITHO03) ლაბორატორიული
03-345
7-15:00 --- --- --- 3602, 3601
ლითოლოგია (LITHO03) ლექცია
03-345
3702, 3701
კრისტალოგრაფია (KRIST03) ლექცია
03-308
8-16:00 --- --- --- --- 0317/2-2გ
გემოლოგიური კვლევის მეთოდები (GEMIM03) ლექცია
03-345
---
9-17:00 --- --- --- --- 0317/3-02
მინერალების და ქანების წარმოშობის ფიზიკურ–ქიმიური პირობები (MROPC03) ლექცია
03-345
---
10-18:00 --- --- --- --- 0317/3-02
მინერალების და ქანების წარმოშობის ფიზიკურ–ქიმიური პირობები (MROPC03) ლაბორატორიული
03-345
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახლოური ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 4735ა.3-4
ორგანული ქიმია (ORGCP04) ლაბორატორიული
02-306
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახობაძე მერაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 108485, 108487, 108486, 108484
კონფლიქტურ სიტუაციებში, გადაწყვეტილებათა მიღების ინტერაქტიური სისტემები (IDSCS08) ლექცია
06-504ბ
---
3-11:00 --- --- --- --- 108481, 108483, 108482
კონფლიქტურ სიტუაციებში, გადაწყვეტილებათა მიღების ინტერაქტიური სისტემები (IDSCS08) ლექცია
06-505ბ
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაგრატიონი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 108600.2-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- --- ---
3-11:00 108634.2-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- 108685.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
108630.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- ---
5-13:00 --- 108633.2-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
108642.2-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- ---
6-14:00 --- --- 108651.2-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბადრიძე გულნარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 110620
სატყეო ბოტანიკა (FBOT005) პრაქტიკული
11-312
--- 110504
ს/მ კულტურის სტრუქტურა - ფუნქციათა ურთიერთობები (CRSFR10-LP) პრაქტიკული
11-211
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 110503, 110504
ს/მ კულტურის სტრუქტურა - ფუნქციათა ურთიერთობები (CRSFR10-LP) ლექცია
11-211
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 110503
ს/მ კულტურის სტრუქტურა - ფუნქციათა ურთიერთობები (CRSFR10-LP) პრაქტიკული
11-211
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაზინიანი ლეილა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 0517126/3
სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და ტექნოლოგია (MOTET05) პრაქტიკული
01-706
--- --- --- --- ---
7-15:00 0517126/3
სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და ტექნოლოგია (MOTET05) ლექცია
01-706
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაზღაძე იზოლდა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 4640
ჰიდროსფეროს ქიმია (CHHYD 04) ლექცია
02-605
---
2-10:00 --- 4440
საერთაშორისო ორგანიზაციები და კონვენციები გარემოს დაცვის სფეროში (IOCFE04) ლექცია
02-605
--- --- 4640
მიკრობიოლოგია (MBY1104) პრაქტიკული
02-605
---
3-11:00 --- 4640
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლექცია
02-604
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 108638\1, 108660, 108638
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-605
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- 3735
ბიომრავალფეროვნება (BIODI04) პრაქტიკული
02-605
--- ---
7-15:00 006
ეკოლოგიური სამართლის საფუძვლები (POECL04) პრაქტიკული
02-704
--- 4440
საერთაშორისო ორგანიზაციები და კონვენციები გარემოს დაცვის სფეროში (IOCFE04) პრაქტიკული
02-605
3735
ბიომრავალფეროვნება (BIODI04) ლექცია
02-605
--- ---
8-16:00 --- --- 006
ეკოლოგიური სამართლის საფუძვლები (POECL04) ლექცია
02-704
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბათიაშვილი ირინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 107750G
საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი (KONS07) პრაქტიკული
06-923ბ
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიაშვილი ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108781.1-8
პერსონალური გამოყენების სისტემები (PAS0208) ლაბორატორიული
08-309ბ
108700.1-8
პერსონალური გამოყენების სისტემები (PAS0208) ლაბორატორიული
08-309ბ
--- --- 108783.1-8
პერსონალური გამოყენების სისტემები (PAS0208) ლაბორატორიული
08-309ბ
---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- 108782.1-8
პერსონალური გამოყენების სისტემები (PAS0208) ლაბორატორიული
08-309ბ
--- --- --- ---
6-14:00 108784.1-8
პერსონალური გამოყენების სისტემები (PAS0208) ლაბორატორიული
08-309ბ.1
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიდაური დალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 110509
აგროსამეურნეო რისკები და მათი მართვა (AGRISK10) პრაქტიკული
11-311
---
2-10:00 --- 110509
აგროსამეურნეო რისკები და მათი მართვა (AGRISK10) ლექცია
11-307
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 110409
ფერმერული მეურნეობის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი (FAROM10) პრაქტიკული
11-505
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 110409
ფერმერული მეურნეობის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი (FAROM10) ლექცია
11-412
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიდაური ლალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 110623
მელიორაციული მიწათმოქმედება (MEL2401) პრაქტიკული
11-510
--- ---
4-12:00 110513
სარეველა, შხამიანი და მავნე ბალახები (WPHG004) პრაქტიკული
11-305
--- --- --- ---
5-13:00 110624
მელიორაციული მიწათმოქმედება (MEL2401) პრაქტიკული
11-511
--- --- --- ---
6-14:00 110512, 110513
სარეველა, შხამიანი და მავნე ბალახები (WPHG004) ლექცია
11-512
--- 110623, 110624
მელიორაციული მიწათმოქმედება (MEL2401) ლექცია
11-414
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 110512
სარეველა, შხამიანი და მავნე ბალახები (WPHG004) პრაქტიკული
11-305
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკურაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 107750L
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-915ა
5-13:00 107750L
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
06-908ბ
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალავაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1404
სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) პრაქტიკული
01-411
--- --- ---
2-10:00 --- --- 1580
სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია (COINO01) ლექცია
01-413
--- --- ---
3-11:00 --- --- 1404
სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) ლექცია
01-406
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 1416
სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) ლექცია
01-406
---
8-16:00 --- --- --- --- 1416
სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) პრაქტიკული
01-409
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალამწარაშვილი ზაური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 151513ა
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების მანქანები და მოწყობილობები (MDLTT05) პრაქტიკული
01-203ც
--- --- --- --- ---
3-11:00 151513ა
ხე-ტყის დამზ