საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

პედაგოგები

 

.. ...
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- - (-) -
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- - (-) -
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

_ _
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- - (-) -
---
7-15:00 --- --- --- --- 108771
-- (--) -
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

_- _- _-
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 108772
-- (--) -
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

F F 0306
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 108773
-- (--) -
--- --- --- ---
3-11:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 1 6548
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 108770
- (-) -
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- - (-) -
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაკელია ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 3802.2-3
გეოკარტირება (GEOMA03) ლაბორატორიული
03-445
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 3914
Структурная геология и геокартирование (PHS34203R2-LP) Лабораторная работа
03-441
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 3801.2-3
გეოკარტირება (GEOMA03) ლაბორატორიული
03-445
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ელეონორა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 108883.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 108882.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
111763.1-7
Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) Лабораторная работа
02-610
--- --- --- ---
9-17:00 111764.1-7
Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) Лабораторная работа
02-610
--- --- --- ---
10-18:00 108884.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბდუშელიშვილი ირაკლი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 1986.2-1
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული
10-614
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 1986.1-1
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული
10-614
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბელაშვილი ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ეკატერინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 218103.1-2
ინფორმაციისა და კოდირების თეორიის საფუძვლები (EET51302G2-LBK) ლაბორატორიული
08-500(კომპ.კლასი)
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 218104.2-2
ინფორმაციისა და კოდირების თეორიის საფუძვლები (EET51302G2-LBK) ლაბორატორიული
08-500(კომპ.კლასი)
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 218103
ინფორმაციისა და კოდირების თეორიის საფუძვლები (EET51302G2-LBK) საკურსო
08-500(კომპ.კლასი)
8-16:00 --- --- --- 218103.2-2
ინფორმაციისა და კოდირების თეორიის საფუძვლები (EET51302G2-LBK) ლაბორატორიული
08-500(კომპ.კლასი)
--- 218104.1-2
ინფორმაციისა და კოდირების თეორიის საფუძვლები (EET51302G2-LBK) ლაბორატორიული
08-500(კომპ.კლასი)
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 219201
ტელეკომუნიკაციის თეორიის სპეციალური თავები2 (SPTT202) პრაქტიკული
08-609
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 217104
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლაბორატორიული
08-608(კომპ.კლასი)
--- --- --- --- ---
5-13:00 217102.1-2
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლაბორატორიული
08-608(კომპ.კლასი)
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 217107.1-2
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლაბორატორიული
08-608(კომპ.კლასი)
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 217105
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლაბორატორიული
08-608(კომპ.კლასი)
--- 217106
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლაბორატორიული
08-608(კომპ.კლასი)
9-17:00 --- --- --- 217101.1-2
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლაბორატორიული
08-608(კომპ.კლასი)
--- 217103.1-2
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლაბორატორიული
08-608(კომპ.კლასი)
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ინგა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 108952.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 108950.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
---
6-14:00 --- --- 108951.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 108852.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-203დ
---
9-17:00 --- --- 108853.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-203დ
--- 108953.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 3901.2-3
კრისტალოგრაფია (KRIST03) ლაბორატორიული
03-313
--- --- --- --- ---
7-15:00 3901.1-3
კრისტალოგრაფია (KRIST03) ლაბორატორიული
03-313
--- 111764
Драгоценные камни, благородные металлы и их ресурсы (PHS30203R1-LB) Лабораторная работа
03-308
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 121921-1
წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) საკურსო
01-527
--- --- --- --- ---
11-19:00 121931
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) საკურსო
01-529
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავთანდილაშვილი რუიზან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 151902.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-617 (კომპ/ც)
--- --- --- --- ---
4-12:00 151991.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-617 (კომპ/ც)
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 151901.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-617 (კომპ/ც)
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 151993.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-617 (კომპ/ც)
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 151992.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-617 (კომპ/ც)
--- 151980.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-617 (კომპ/ც)
--- ---
10-18:00 --- --- 151981.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-617 (კომპ/ც)
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავლოხაშვილი ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავსაჯანიშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 61800.1-6
მცირე საზოგადოებრივი ობიექტის არქიტექტურული დაპროექტება (AAC11306G1) პრაქტიკული
01-509ც
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აზმაიფარაშვილი ზაალ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 D-8986-20
გაზომვების ავტომატიზაცია (AUM0108) ლაბორატორიული
06-210დ
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- D-8986
ინტელექტუალური საზომი სისტემები (DFHCV B FX) ლაბორატორიული
06-210დ
---
11-19:00 --- 8986
მცირე და დიდი ინტეგრალური მიკროსქემები საზომ მოწყობილობებში (SBM0308) ლაბორატორიული
06-210დ
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აზმაიფარაშვილი მარიამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 108810.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (OOP0208) ლაბორატორიული
06-220დ
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 108810.2-8
იმიტაციური მოდელირების სისტემები (SIS0108) ლაბორატორიული
06-209დ
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ათოშვილი ანდრო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალანია მერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 4835.1-4
ფარმაცევტული ქიმია I (PCH0104) ლაბორატორიული
02-507
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალიბეგაშვილი თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალმოევა მარიამ 3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 218173
ელექტრული განათება (EL00002) საკურსო
08-713
--- 218168
ელექტრული განათება (EL00002) საკურსო
08-713
- (-) -
7-15:00 --- --- --- --- --- 218139
Электрическое освещение (EET41802R2-LBK) Лабораторная работа
08-709
8-16:00 --- --- 218161
ელექტრული განათება (EL00002) საკურსო
08-713
218165
ელექტრული განათება (EL00002) საკურსო
08-713
218167
ელექტრული განათება (EL00002) საკურსო
08-713
---
9-17:00 --- --- --- 218162
ელექტრული განათება (EL00002) საკურსო
08-713
--- 218139
Электрическое освещение (EET41802R2-LBK) Курсовой проект
08-713
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 4930.1-4
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიული
02-511
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 4935ა.2-4
თვისებითი ანალიზი (QLMAN04) ლაბორატორიული
02-511
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 61901.2-6
ხატვა და პლასტიკა (ART30306G1-P) პრაქტიკული
01-402ა
--- --- --- --- ---
2-10:00 61901.2-6
ხატვა და პლასტიკა (ART30306G1-P) პრაქტიკული
01-301ც
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 61902.3-6
ხატვა და პლასტიკა (ART30306G1-P) პრაქტიკული
01-402ა
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 61902.3-6
ხატვა და პლასტიკა (ART30306G1-P) პრაქტიკული
01-301ც
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 110604.1-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული
11-215
--- 110603.1-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული…
11-215
--- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- 110604.2-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული
11-215
--- 110603.2-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული…
11-215
--- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- 110603.1-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული
11-215
--- 110604.1-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული…
11-215
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- 110603.2-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული....
11-215
--- 110604.2-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული…
11-215
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე თემურ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 1602
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
01-406
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- -- (--) -
--- ---
7-15:00 --- --- 1780
მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (AAC82401G1) საკურსო
01-408
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 1601
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
01-406
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანანიაშვილი გულაბერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 108781.1-8
სოციალური პროცესების მოდელირება და დიზაინი (DFGHASFD) ლაბორატორიული
08-315ბ
--- --- --- --- ---
7-15:00 108782.1-8
სოციალური პროცესების მოდელირება და დიზაინი (DFGHASFD) ლაბორატორიული
08-315ბ
108783.1-8
სოციალური პროცესების მოდელირება და დიზაინი (DFGHASFD) ლაბორატორიული
08-315ბ
--- --- --- ---
8-16:00 --- 108784.1-8
სოციალური პროცესების მოდელირება და დიზაინი (DFGHASFD) ლაბორატორიული
08-315ბ
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე შალვა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 1804.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- --- ---
4-12:00 --- --- 1805.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- --- ---
5-13:00 --- 1802.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- ---
6-14:00 --- 1803.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- --- 1800.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
---
7-15:00 --- --- --- --- 1801.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1901.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
01-411
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 1903.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
01-407
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 1900.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
01-413
1902.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
01-408
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არეშიძე ნინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1906.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- ---
2-10:00 --- --- --- 1908.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- 1911.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
3-11:00 --- 1917.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
1901.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
1910.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- 1918.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
4-12:00 --- 1915.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
1914.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
1905.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- ---
5-13:00 --- 1916.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- 1912.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- ---
6-14:00 --- --- --- 1909.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- ---
7-15:00 --- 1913.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- 1904.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
1903.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
---
8-16:00 --- --- --- --- 1907.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
---
9-17:00 --- --- --- 1900.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
1902.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასანიძე ალბერტი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 216104-1
რადიონავიგაცია (RADI02) პრაქტიკული
08-914
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფაქიძე თორნიკე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 108951.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
108851.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-203ა
--- ---
4-12:00 --- --- 108952.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
--- 108950.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 108850.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-203ა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აჩუაშვილი ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახალაძე ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1905.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
03-131
--- ---
2-10:00 --- 1990
Геодезия 2 (GDS02R3) Лабораторная работа
03-131
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 1903.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
03-129
4-12:00 --- --- 1903.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
03-129
--- ---
5-13:00 --- --- --- 1905.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
03-129
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 1630
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
01-226
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 1730
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) საკურსო
01-222
---
9-17:00 --- --- --- 121942
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია (AAC88701G1) საკურსო
01-222
1731
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) საკურსო
01-226
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 3802.2-3
ლითოლოგია (LITHO03) ლაბორატორიული
03-345
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 3802.1-3
ლითოლოგია (LITHO03) ლაბორატორიული
03-345
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- 3801.2-3
ლითოლოგია (LITHO03) ლაბორატორიული
03-345
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 0319.3-02
მინერალების და ქანების წარმოშობის ფიზიკურ–ქიმიური პირობები (MROPC03) ლაბორატორიული
03-345
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 3801.1-3
ლითოლოგია (LITHO03) ლაბორატორიული
03-345
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახლოური ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 4935ა.2-4
ორგანული ქიმია (ORGCP04) ლაბორატორიული
02-305
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაგრატიონი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 1814.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
3-11:00 --- --- --- --- 1813.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
1810.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
4-12:00 --- --- --- --- --- 1815.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
5-13:00 --- --- --- 1811.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
1809.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
---
6-14:00 --- --- --- 1808.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
1812.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
1816.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკურია კობა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 108753.1-8
პროგრამული სისტემების მენეჯმენტის საფუძვლები (SFGHJGHJ) ლაბორატორიული
09-103
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 108752.1-8
პროგრამული სისტემების მენეჯმენტის საფუძვლები (SFGHJGHJ) ლაბორატორიული
09-103
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალანჩივაძე ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 1700
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
01-526
--- --- --- --- ---
10-18:00 121921
წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) საკურსო
01-521
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალიაშვილი მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- -- (--) -
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- - (-) -
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბანცაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 216133
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) საკურსო
08-820(კომპ.კლასი)
7-15:00 --- 216133-1
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) საკურსო
08-820(კომპ.კლასი)
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარაბაძე თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 3714
Методы поисков и разведки скоплений нефти и газа (MSOAGR3) Лабораторная работа
03-320
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 3816
Нефтегазопромысловая геология (GOGGER3) Лабораторная работа
03-320
3716
Методы поисков и разведки скоплений нефти и газа (MSOAGR3) Лабораторная работа
03-320
---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათელი ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 41937ა
აირების აბსორბცია (ABGAZ04) ლაბორატორიული
02-310
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამაშვილი თეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამიძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 108930.1-8
ფიზიკა 2ა (DFXGCVCXFGBV) ლაბორატორიული
04-413
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 151901.2-5
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-329
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 108931.1-8
ფიზიკა 2ა (DFXGCVCXFGBV) ლაბორატორიული
04-321
--- --- --- 151902.2-5
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-330
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარდაველიძე ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 108784.1-8
ინფორმაციული მენეჯმენტის კომპიუტერული ტექნოლოგიები (CTINM08) ლაბორატორიული
08-301ბ
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 107980
Прикладная информатика 2 (ICT55808R1-LB) Лабораторная работа
08-301ბ
--- --- --- 108781.1-8
ინფორმაციული მენეჯმენტის კომპიუტერული ტექნოლოგიები (CTINM08) ლაბორატორიული
08-301ბ
6-14:00 112929.1-12
Информационные технологии 2 (INFB208-LB) Лабораторная работа
08-313ბ
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 108783.1-8
ინფორმაციული მენეჯმენტის კომპიუტერული ტექნოლოგიები (CTINM08) ლაბორატორიული
08-301ბ
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 108782.1-8
ინფორმაციული მენეჯმენტის კომპიუტერული ტექნოლოგიები (CTINM08) ლაბორატორიული
08-301ბ
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარდაჩიძე ზაირა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქანიძე შახი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 1790
Технология возведения здании и сооружении (BUBRER1) Курсовой проект
01-532
--- --- --- --- ---
5-13:00 1605
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
01-532
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
5-13:00 --- 1603
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
01-323
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
3-11:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 151960.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.6
--- 151961.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.2
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 151970.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-კ.ც.I.5
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბებიაშვილი ნატო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 711975A1.1-7
ბიზნეს პროცესების ინჟინერინგი და მენეჯმენტი (BPEAM02EA1) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-2
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 711975A3.1-7
ბიზნეს პროცესების ინჟინერინგი და მენეჯმენტი (BPEAM02EA1) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-2
711975A2.1-7
ბიზნეს პროცესების ინჟინერინგი და მენეჯმენტი (BPEAM02EA1) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-2
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბეგიაშვილი მზია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 110915.1-10
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
11-506 კომპ. ცნ.
1919.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
01-406
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 1918.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
01-411
5-13:00 --- --- --- --- 1905.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
01-413
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბედინეიშვილი მაგული
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბენაშვილი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 108739.2-8
Организация периферии компьютера (ICT45008R1-LP) Лабораторная работа
06-314დ
--- --- --- ---
3-11:00 108739.1-8
Организация периферии компьютера (ICT45008R1-LP) Лабораторная работа
06-314დ
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 108732.2-8
კომპიუტერის პერიფერიის ორგანიზაცია (KFGJDFHFS) ლაბორატორიული
06-314დ
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 108731.1-8
კომპიუტერის პერიფერიის ორგანიზაცია (KFGJDFHFS) ლაბორატორიული
06-314დ
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 108730.2-8
კომპიუტერის პერიფერიის ორგანიზაცია (KFGJDFHFS) ლაბორატორიული
06-314დ
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბენდელიანი ბეჟანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 108710
რეალური დროის სისტემები (JDFKKF) ლაბორატორიული
09-316
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერაძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 219102.1-2
ელექტრული წრედების ანალიზი 1 (EET56802G1-LB) ლაბორატორიული
08-305
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- 219103.1-2
ელექტრული წრედების ანალიზი 1 (EET56802G1-LB) ლაბორატორიული
08-305
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 219101.1-2
ელექტრული წრედების ანალიზი 1 (EET56802G1-LB) ლაბორატორიული
08-305
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერეჟიანი ლედი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 4840.1-4
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული
10-615
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 4960.2-4
ზოგადი მეტალოგრაფია (GMETG04) ლაბორატორიული
10-615
--- --- ---
8-16:00 --- 4840.2-4
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული
10-615
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- 4960.1-4
ზოგადი მეტალოგრაფია (GMETG04) ლაბორატორიული
10-615
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიაშვილი დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 216104-1
ვიდეოტექნიკა (VIDE02) პრაქტიკული
08-913
--- --- ---
3-11:00 --- --- 216104-1
ბგერითი და სატელევიზიო მაუწყებლობა (ZDFX CXV) პრაქტიკული
08-913
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიაშვილი ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 110918.2-10
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS15410G1-LSB) ლაბორატორიული
11-511
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 110915.2-10
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS15410G1-LSB) ლაბორატორიული
11-509
--- 110918.1-10
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS15410G1-LSB) ლაბორატორიული
11-310
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 110930.1-10
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS15410G1-LSB) ლაბორატორიული
11-505
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 110916.2-10
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS15410G1-LSB) ლაბორატორიული
11-512
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 110930.2-10
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS15410G1-LSB) ლაბორატორიული
11-505
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიკაშვილი თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 108771.1-8
ნახევარგამტარების და დიელექტრიკების ფიზიკა (PSI1708) ლაბორატორიული
04-320
--- ---
3-11:00 --- --- 108773.1-8
ნახევარგამტარების და დიელექტრიკების ფიზიკა (PSI1708) ლაბორატორიული
04-320
108839.2-8
Физика 4 (ASERDXBSFVC) Лабораторная работа
04-320
---
4-12:00 151907
Общая физика 2 (GPYS2008) Лабораторная работа
04-432
--- --- ---
5-13:00 --- 3916
Физика 2 (PHY02R8) Лабораторная работа
04-332
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 108939.1-8
Физика 2 (PHY02R8) Лабораторная работа
04-217
---
7-15:00 --- --- 108770.1-8
ნახევარგამტარების და დიელექტრიკების ფიზიკა (PSI1708) ლაბორატორიული
04-320
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 108772.1-8
ნახევარგამტარების და დიელექტრიკების ფიზიკა (PSI1708) ლაბორატორიული
04-320
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიშვილი ბიძინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1802
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
01-535
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 1800
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
01-535
1801
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
01-514
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 1803
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
01-517
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიშვილი მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 219163.2-2
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (KJSDFSF) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.D
4-12:00 --- --- 219165.2-2
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (KJSDFSF) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.F
--- --- 219160.2-2
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (KJSDFSF) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.D
5-13:00 --- --- 219162.2-2
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (KJSDFSF) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.B
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 219167.2-2
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (KJSDFSF) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.H
--- --- --- 219164.2-2
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (KJSDFSF) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.D
---
8-16:00 219166.2-2
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (KJSDFSF) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.A
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 219161.2-2
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (KJSDFSF) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.A
---
10-18:00 108982.2-8
პერსონალური გამოყენების სისტემები (PAS0208) ლაბორატორიული
08-301ბ
108981.2-8
პერსონალური გამოყენების სისტემები (PAS0208) ლაბორატორიული
08-305ბ
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 1806
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
01-533
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 1807
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
01-535
---
9-17:00 --- --- --- --- 1805
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
01-514
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 108805.1-8
ზოგადი ფიზიკა 2.1 (DFDHCXGBV) ლაბორატორიული
04-424
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 108806.1-8
ზოგადი ფიზიკა 2.1 (DFDHCXGBV) ლაბორატორიული
04-424
--- 151940.1-5
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-332
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 1910.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-325
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბეროზაშვილი მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 1908.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-327
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 1909.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-432
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბზიავა კონსტანტინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 121953
Water Resources Planning (AAC92901E 1) Laboratory
01-222
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 121953
Water Resources Planning (AAC92901E 1) Course paper
01-212
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბიბილეიშვილი დენიტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 4890ა.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (EPCH104) ლაბორატორიული
02-405
--- --- 4890ა.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (EPCH104) ლაბორატორიული…
02-405
--- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბიბილური მალხაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 3940.2-3
ზოგადი ფიზიკა B (DSXFGBC SDX) ლაბორატორიული
04-321
--- ---
3-11:00 --- --- --- 3941.2-3
ზოგადი ფიზიკა B (DSXFGBC SDX) ლაბორატორიული
04-325
--- ---
4-12:00 --- --- --- 3942.2-3
ზოგადი ფიზიკა B (DSXFGBC SDX) ლაბორატორიული
04-329
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბიტარაშვილი მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 108853.2-8
პროგრამული აპლიკაციების დეველოპმენტის საფუძვლები (SDSDGF) ლაბორატორიული
09-103
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 108853.1-8
პროგრამული აპლიკაციების დეველოპმენტის საფუძვლები (SDSDGF) ლაბორატორიული
09-103
--- --- 108852.2-8
პროგრამული აპლიკაციების დეველოპმენტის საფუძვლები (SDSDGF) ლაბორატორიული
09-103
---
11-19:00 --- 108852.1-8
პროგრამული აპლიკაციების დეველოპმენტის საფუძვლები (SDSDGF) ლაბორატორიული
09-103
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბიწაძე სიმონ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 219161.1-2
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
08-906
---
3-11:00 --- --- --- --- 219163.1-2
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
08-905
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 219164.1-2
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
08-903
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 219165.1-2
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
08-903
219160.1-2
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
08-906
219162.1-2
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
08-901
--- ---
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბიჭიაშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- - (-) -
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 1990
Инженерная геология и механика грунтов (EGASMR1) Лабораторная работа
01-300
---
11-19:00 --- --- --- --- 121922
ქალაქის საინჟინრო ნაგებობები (CENGC01) საკურსო
01-512
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბიჭიაშვილი ეკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1907.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-325
--- --- --- 1913.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-330
3-11:00 --- 219163.1-2
ზოგადი ფიზიკა B (DSXFGBC SDX) ლაბორატორიული
04-330
--- ---
4-12:00 --- --- --- 1906.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-332
--- 3943.2-3
ზოგადი ფიზიკა B (DSXFGBC SDX) ლაბორატორიული
04-432
5-13:00 219167.2-2
ზოგადი ფიზიკა B (DSXFGBC SDX) ლაბორატორიული
04-329
219160.1-2
ზოგადი ფიზიკა B (DSXFGBC SDX) ლაბორატორიული
04-332
151940.2-5
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-325
--- ---
6-14:00 219166.2-2
ზოგადი ფიზიკა B (DSXFGBC SDX) ლაბორატორიული
04-329
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბიჯამოვი იაკირ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
2-10:00 --- 218139
Основы электромеханики (EET41402R2-LB) Лабораторная работа
04-145
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოგდანოვი ფაიკ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
9-17:00 --- 217110
Распространение радиоволн и антенны (EET552302R1-LPKR) Курсовой проект
08-913
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოკუჩავა ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 4890.1-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (EPCH104) ლაბორატორიული
02-401
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 4890.1-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (EPCH104) ლაბორატორიული…
02-401
--- ---
4-12:00 --- --- --- 4890ა.1-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (EPCH104) ლაბორატორიული…
02-401
---
5-13:00 --- --- --- 4890ა.1-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (EPCH104) ლაბორატორიული
02-405
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოლქვაძე მერაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოლქვაძე ნონა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 4835ა.2-4
ფარმაცევტული ქიმია I (PCH0104) ლაბორატორიული
02-507
--- 4935.1-4
არაორგანული ქიმია (INCH104-L) ლაბორატორიული
02-506
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოჭოიძე ლელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოჭორიშვილი ირაკლი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 8941-2
Web-აპლიკაციების დაპროგრამება .NET გარემოში მონაცემთა ბაზებით (ADO.NET, ASP.NET, MsSQL Server) (ASP1508) ლაბორატორიული
08-301ბ
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოჭორიშვილი მიხეილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 108770
აფეთქების ანალიზი და დეტექტორების პრაქტიკა (GHSK) სასწავლო პრაქტიკა.
13-სამთო ინსტიტუტი
--- --- 108772
აფეთქების ანალიზი და დეტექტორების პრაქტიკა (GHSK) სასწავლო პრაქტიკა.
13-სამთო ინსტიტუტი
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- 108771
აფეთქების ანალიზი და დეტექტორების პრაქტიკა (GHSK) სასწავლო პრაქტიკა.
13-სამთო ინსტიტუტი
--- --- 108773
აფეთქების ანალიზი და დეტექტორების პრაქტიკა (GHSK) სასწავლო პრაქტიკა.
13-სამთო ინსტიტუტი
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბჟალავა თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 108871.1-8
ფიზიკა 4.1 (PHY1408) ლაბორატორიული
04-428
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 108871.1-8
matlab-ის ზოგადი საფუძვლები (MZS08) ლაბორატორიული
04-428
--- 108870.1-8
matlab-ის ზოგადი საფუძვლები (MZS08) ლაბორატორიული
04-428
--- 108870.1-8
ფიზიკა 4.1 (PHY1408) ლაბორატორიული
04-428
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- 108873.1-8
matlab-ის ზოგადი საფუძვლები (MZS08) ლაბორატორიული
04-428
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 108872.1-8
matlab-ის ზოგადი საფუძვლები (MZS08) ლაბორატორიული
04-428
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 108872.1-8
ფიზიკა 4.1 (PHY1408) ლაბორატორიული
04-428
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 108873.1-8
ფიზიკა 4.1 (PHY1408) ლაბორატორიული
04-428
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბჟალავა ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 108781.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
08-301ბ
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 108782.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
08-301ბ
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 108784.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
08-301ბ
--- --- --- --- ---
9-17:00 108783.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
08-301ბ
--- 8941
სერვის ორიენტირებული სისტემები (SDGSGFVDV) ლაბორატორიული
08-302ბ
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბჟინავა ელვირა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 219301
ტელეტრაფიკის მეთოდები ინფორმაციის განაწილების სისტემებში (TMIGS08) პრაქტიკული
08-504(კომპ.კლასი)
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 219201
ტელეტრაფიკის თეორიის მათემატიკური მეთოდები (TTMM08) საკურსო
08-504(კომპ.კლასი)
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 219201
ტელეტრაფიკის თეორიის მათემატიკური მეთოდები (TTMM08) პრაქტიკული
08-504(კომპ.კლასი)
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბრეგვაძე მარიკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბრელიძე მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- -- (--) -
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 8941-1
მულტიმედიური ტექნოლოგიები1 (MT10708) ლაბორატორიული
09-204
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუაჩიძე ზაქარია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 1900.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-328
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 1915.1-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-330
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუდაღაშვილი სულიკო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 108860.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპრო­გრამება 1 (C++/C#-ის ბაზაზე) (OOPC1108) ლაბორატორიული
06-507ა
9-17:00 --- --- --- --- --- 108860.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპრო­გრამება 1 (C++/C#-ის ბაზაზე) (OOPC1108) ლაბორატორიული
06-507ა
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუზალაძე ანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 108781.2-8
ინფორმაციული მენეჯმენტის კომპიუტერული ტექნოლოგიები (CTINM08) ლაბორატორიული
08-301ბ
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 108783.2-8
ინფორმაციული მენეჯმენტის კომპიუტერული ტექნოლოგიები (CTINM08) ლაბორატორიული
08-301ბ
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 108784.2-8
ინფორმაციული მენეჯმენტის კომპიუტერული ტექნოლოგიები (CTINM08) ლაბორატორიული
08-301ბ
--- ---
10-18:00 --- --- --- 108782.2-8
ინფორმაციული მენეჯმენტის კომპიუტერული ტექნოლოგიები (CTINM08) ლაბორატორიული
08-301ბ
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუზალაძე ნოდარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 61804.1-6
მცირე საზოგადოებრივი ობიექტის არქიტექტურული დაპროექტება (AAC11306G1) პრაქტიკული
01-509ც
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუზიაშვილი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108783.2-8
მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები 1 (SQL,Oracle) (FFGHJK) ლაბორატორიული
08-313ბ
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 108784.2-8
მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები 1 (SQL,Oracle) (FFGHJK) ლაბორატორიული
06-205ბ
6-14:00 --- --- 108782.2-8
მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები 1 (SQL,Oracle) (FFGHJK) ლაბორატორიული
08-313ბ
--- ---
7-15:00 --- --- --- 108781.2-8
მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები 1 (SQL,Oracle) (FFGHJK) ლაბორატორიული
08-313ბ
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბულია რუსუდან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 61903.1-6
ხატვა და პლასტიკა (ART30306G1-P) პრაქტიკული
01-207ც
--- ---
4-12:00 --- --- --- 61903.1-6
ხატვა და პლასტიკა (ART30306G1-P) პრაქტიკული
01-301ც
---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბურკაძე ტატიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 217104
ტელეკომუნიკაციის ციფრული ქსელები (ESVDFX) ლაბორატორიული
08-504(კომპ.კლასი)
--- --- --- --- ---
4-12:00 217101.2-2
ტელეკომუნიკაციის ციფრული ქსელები (ESVDFX) ლაბორატორიული
08-504(კომპ.კლასი)
--- --- --- --- ---
5-13:00 217110
Цифровые сети телекоммуникации (EET56002R1-LPBR) Лабораторная работа
08-504(კომპ.კლასი)
217102.2-2
ტელეკომუნიკაციის ციფრული ქსელები (ESVDFX) ლაბორატორიული
08-504(კომპ.კლასი)
--- --- --- ---
6-14:00 217107.1-2
ტელეკომუნიკაციის ციფრული ქსელები (ESVDFX) ლაბორატორიული
08-504(კომპ.კლასი)
217103.2-2
ტელეკომუნიკაციის ციფრული ქსელები (ESVDFX) ლაბორატორიული
08-504(კომპ.კლასი)
--- --- 217106
ტელეკომუნიკაციის ციფრული ქსელები (ESVDFX) პრაქტიკული
08-508
217106
ტელეკომუნიკაციის ციფრული ქსელები (ESVDFX) ლაბორატორიული
08-504(კომპ.კლასი)
7-15:00 217102.1-2
ტელეკომუნიკაციის ციფრული ქსელები (ESVDFX) ლაბორატორიული
08-504(კომპ.კლასი)
217107.2-2
ტელეკომუნიკაციის ციფრული ქსელები (ESVDFX) ლაბორატორიული
08-504(კომპ.კლასი)
217104
ტელეკომუნიკაციის ციფრული ქსელები (ESVDFX) პრაქტიკული
08-508
--- 217103
ტელეკომუნიკაციის ციფრული ქსელები (ESVDFX) პრაქტიკული
08-508
---
8-16:00 --- --- 217102
ტელეკომუნიკაციის ციფრული ქსელები (ESVDFX) პრაქტიკული
08-508
--- 217107
ტელეკომუნიკაციის ციფრული ქსელები (ESVDFX) პრაქტიკული
08-508
217103.1-2
ტელეკომუნიკაციის ციფრული ქსელები (ESVDFX) ლაბორატორიული
08-504(კომპ.კლასი)
9-17:00 --- --- 217105
ტელეკომუნიკაციის ციფრული ქსელები (ESVDFX) პრაქტიკული
08-508
217105
ტელეკომუნიკაციის ციფრული ქსელები (ESVDFX) ლაბორატორიული
08-504(კომპ.კლასი)
217101
ტელეკომუნიკაციის ციფრული ქსელები (ESVDFX) პრაქტიკული
08-508
---
10-18:00 --- --- --- 217101.1-2
ტელეკომუნიკაციის ციფრული ქსელები (ESVDFX) ლაბორატორიული
08-504(კომპ.კლასი)
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბურჯანაძე ივეტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108970.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამება 1 (DSPR108) ლაბორატორიული
08-305ბ
--- --- 112935.1-12
გამოყენებითი ინფორმატიკა 2 (XFGJFXGHN) ლაბორატორიული
06-204ბ
--- ---
2-10:00 108971.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამება 1 (DSPR108) ლაბორატორიული
08-309ბ
--- --- --- ---
3-11:00 108981.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
08-305ბ
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუტულაშვილი თემურ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 3914
Минералогия и петрография (MIPETR3) Лабораторная работа
03-313
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 111763
Драгоценные камни, благородные металлы и их ресурсы (PHS30203R1-LB) Лабораторная работа
03-313
--- ---
9-17:00 --- 3916
Минералогия и петрография (MIPETR3) Лабораторная работа
03-313
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუჩუკური თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუჩუკური ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 41937
ქიმიური კრიმინალისტიკა (CHEFO04) ლაბორატორიული
02-310
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბადაძე თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბადაძე მიხეილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 218105
Основы построения телекоммуникационных систем (EET56202R1-LPB) Практическая работа
08-508
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 218101
სატელეკომუნიკაციო ქსელების აგების საფუძვლები (SQA08) პრაქტიკული
08-500(კომპ.კლასი)
5-13:00 --- 218104
სატელეკომუნიკაციო ქსელების აგების საფუძვლები (SQA08) პრაქტიკული
08-508
--- --- --- ---
6-14:00 --- 218102
სატელეკომუნიკაციო ქსელების აგების საფუძვლები (SQA08) პრაქტიკული
08-500(კომპ.კლასი)
--- --- --- 218103
სატელეკომუნიკაციო ქსელების აგების საფუძვლები (SQA08) პრაქტიკული
08-508
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბელაია მარგალიტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 4835ა.2-4
ზოგადი ბიოქიმია (PHS17904G1-LBK) ლაბორატორიული
02-230
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 4735ბ.2-4
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ქიმიური ანალიზი (HTH12404G1-LBK) ლაბორატორიული
02-229
--- --- 4735.2-4
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ქიმიური ანალიზი (HTH12404G1-LBK) ლაბორატორიული
02-227
--- ---
5-13:00 4735ბ.2-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია (TOCHE04) ლაბორატორიული
02-228
--- --- 4735.2-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია (TOCHE04) ლაბორატორიული
02-229
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- 4735ბ.1-4
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ქიმიური ანალიზი (HTH12404G1-LBK) ლაბორატორიული
02-230
---
7-15:00 --- --- --- 4735ა.1-4
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ქიმიური ანალიზი (HTH12404G1-LBK) ლაბორატორიული
02-227
--- ---
8-16:00 --- --- --- 4835.2-4
ზოგადი ბიოქიმია (PHS17904G1-LBK) ლაბორატორიული
02-227
4735.1-4
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ქიმიური ანალიზი (HTH12404G1-LBK) ლაბორატორიული
02-230
---
9-17:00 --- --- --- --- 4735ა.2-4
სამკურნალო, კოსმეტიკური და პარფიუმერული საშუალებების ქიმიური ანალიზი (HTH12404G1-LBK) ლაბორატორიული
02-230
---
10-18:00 --- --- --- --- 4735ა.2-4
ტოქსიკოლოგიური ქიმია (TOCHE04) ლაბორატორიული
02-230
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბეჩავა კალენიკე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 1910.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
03-129
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 1908.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
03-131
--- --- 1910.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
03-131
--- ---
6-14:00 3902.1-3
გეოდეზია ტოპოგრაფიიის საფუძვლებით (GEWTB03) ლაბორატორიული
03-332
--- --- ---
7-15:00 --- --- 3901.1-3
გეოდეზია ტოპოგრაფიიის საფუძვლებით (GEWTB03) ლაბორატორიული
03-332
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 1908.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
03-131
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბრიჩიძე მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაგაძე მზევინარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 2019/1/1.1-6
არქიტექტურული ფიზიკა და არქიტექტურა (PHS67506G1-LB) ლაბორატორიული
01-218ც
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 2019/1/2.1-6
არქიტექტურული ფიზიკა და არქიტექტურა (PHS67506G1-LB) ლაბორატორიული
01-218ც
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაგნიძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 41937
სასმელი და ტექნიკური წყლის ხარისხი (EET13104G2-LB) ლაბორატორიული
02-309
---
9-17:00 --- 41937
საყოყაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების ექსპერტიზა (NN04) ლაბორატორიული
02-309
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაგოშიძე მიხეილი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108960.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.A
--- 108960.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.A
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 108853.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-206ა
--- --- --- ---
9-17:00 --- 108852.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-206ა
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაგოშიძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 61905.2-6
ხატვა და პლასტიკა (ART30306G1-P) პრაქტიკული
01-402ა
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 61902.2-6
ხატვა და პლასტიკა (ART30306G1-P) პრაქტიკული
01-207ც
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 61906.3-6
ხატვა და პლასტიკა (ART30306G1-P) პრაქტიკული
01-301ც
--- --- --- ---
7-15:00 61905.2-6
ხატვა და პლასტიკა (ART30306G1-P) პრაქტიკული
01-301ც
--- 61902.2-6
ხატვა და პლასტიკა (ART30306G1-P) პრაქტიკული
01-402ა
--- 61906.3-6
ხატვა და პლასტიკა (ART30306G1-P) პრაქტიკული
01-301ც
8-16:00 --- ---
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გამყრელიძე ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 110917.2-10
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS15410G1-LSB) ლაბორატორიული
11-318
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 110917.1-10
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS15410G1-LSB) ლაბორატორიული
11-318
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გასიტაშვილი ლალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- - (-) -
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 1604
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
01-407
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაფრინდაშვილი როსტომ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 4790ა.2-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (GCHTL04) ლაბორატორიული
02-419
--- --- 4790.1-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (GCHTL04) ლაბორატორიული
02-419
4790.2-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (GCHTL04) ლაბორატორიული
02-419
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 4790ა.1-4
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია (GCHTL04) ლაბორატორიული
02-419
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაფრინდაშვლი გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაჩეჩილაძე ლელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 3831.2-3
ობიექტზე ორიენტირებული დაპრო­გრა­მება 1 (Visual Basic-ის ბაზაზე) (OOP1V08) ლაბორატორიული
06-205ბ
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 108751.1-8
დაპროგრამების ენის JAVA საფუძვლები (DSFSFC) ლაბორატორიული
06-206ა
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 108750.1-8
დაპროგრამების ენის JAVA საფუძვლები (DSFSFC) ლაბორატორიული
06-206ა
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- 8971
ობიექტზე ორიენტირებული WEB აპლიკაციების დაპროგრამება (OWED108) ლაბორატორიული
06-206ბ
--- --- 108760
მულტიპარადიგმული დაპროგრამების საფუძვლები Python ენის ბაზაზე (JDFJKFLF) ლაბორატორიული
06-204ბ
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გეგელია გიული
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გეგეშიძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 4902.1-4
არაორგანული ქიმია (INCH104-L) ლაბორატორიული
02-506
--- 4835ა.1-4
ფარმაცევტული ქიმია I (PCH0104) ლაბორატორიული
02-507
---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გეგეჭკორი მერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108800.1-8
პროექტების მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიები (SSFPM08) ლაბორატორიული
08-313ბ
108905.1-8
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (KJSDFSF) ლაბორატორიული
08-313ბ
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 219101.2-2
გამოყენებითი ინფორმატიკა 2 (XFGJFXGHN) ლაბორატორიული
08-305ბ
--- --- --- ---
5-13:00 --- 219103.2-2
გამოყენებითი ინფორმატიკა 2 (XFGJFXGHN) ლაბორატორიული
08-305ბ
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 108884.1-8
პროექტების მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიები (SSFPM08) ლაბორატორიული
08-305ბ
--- --- ---
8-16:00 --- --- 219102.2-2
გამოყენებითი ინფორმატიკა 2 (XFGJFXGHN) ლაბორატორიული
08-315ბ
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 108906.1-8
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (KJSDFSF) ლაბორატორიული
08-313ბ
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გეგია შალვა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 3710.1-3
სასარგებლო წიაღისეულის რაოდენობის განსაზღვრა წიაღში (EVMOD03) ლაბორატორიული
03-401
---
6-14:00 --- --- --- --- 3710.2-3
სასარგებლო წიაღისეულის რაოდენობის განსაზღვრა წიაღში (EVMOD03) ლაბორატორიული
03-401
0319.2-5გ
დასინჯვა და დოკუმენტაცია გეოლოგიური სამუშაოების დროს (TDDGW03) ლაბორატორიული
03-401
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 0319.2-5გ
სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების ძებნა–ძიება (PEODE03) ლაბორატორიული
03-401
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გელაშვილი იგორ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 219162.2-2
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
08-906
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 219161.2-2
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
08-906
--- 219166.2-2
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
08-902
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გელაშვილი მირიან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1914.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
03-131
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 1917.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
03-131
--- --- --- --- ---
8-16:00 1917.2-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
03-129
--- --- 1914.1-1
გეოდეზია 2 (GDS0203) ლაბორატორიული
03-131
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გელეიშვილი ვაჟა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 3701.2-3
მყარი არამეტალური და საწვავი წიაღისეულის სამრეწველო ტიპები (PHS32503GA) ლაბორატორიული
03-445
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გელეიშვილი ირინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 1814.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
2-10:00 --- 1817.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- --- --- 1809.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
3-11:00 --- 1812.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 1811.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 1815.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- 1808.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
---
8-16:00 --- --- --- 1813.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- ---
9-17:00 --- --- --- 1816.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
1810.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გეორხელიძე დიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 218171.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლაბორატორიული
03-208
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 218101.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლაბორატორიული
03-207
218169.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლაბორატორიული
03-207
---
5-13:00 --- --- --- 218168.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლაბორატორიული
03-207
--- ---
6-14:00 151860.1-5
შრომის უსაფრთხოების საფუძვლები (DGGFG) ლაბორატორიული
03-207
111777.2-7
შრომის უსაფრთხოება (SRUSA04) ლაბორატორიული
03-208
--- --- --- ---
7-15:00 218103.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლაბორატორიული
03-207
--- --- --- 151870.1-5
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-208
8-16:00 --- 218102.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლაბორატორიული
03-207
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- 218173.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლაბორატორიული
03-208
--- --- 218170.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლაბორატორიული
03-207
10-18:00 --- 218191.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლაბორატორიული
03-207
218172.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლაბორატორიული
03-208
--- --- 218104.1-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლაბორატორიული
03-207
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გვაზავა რევაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 110912.2-10
ფიზიკა (FIZIKA08) ლაბორატორიული
11-315
--- --- --- --- ---
4-12:00 110935.1-10
ფიზიკა (FIZIKA08) ლაბორატორიული
11-307
--- --- --- --- 110936.1-10
ფიზიკა (FIZIKA08) ლაბორატორიული
11-315
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 110919.1-10
ზოგადი ფიზიკა (ZOFIZ 08) ლაბორატორიული
11-308
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გვარამაძე ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 21960
უსაფრთხოება მაღალი ძაბვის ელექტროობაში (HDKL) ლაბორატორიული…
08-219(პროფესიული)
21960-1
უსაფრთხოება მაღალი ძაბვის ელექტროობაში (HDKL) ლაბორატორიული…
08-219(პროფესიული)
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გვარამია ეკატერინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 108736.2-8
კომპიუტერის პერიფერიის ორგანიზაცია (KFGJDFHFS) ლაბორატორიული
06-321დ
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გვასალია ბადრი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 110923.1-10
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
11-506 კომპ. ცნ.
--- --- --- --- ---
4-12:00 110923.2-10
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
11-506 კომპ. ცნ.
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 121961
მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა VisualFoxPro (VIFOX01) ლაბორატორიული
01-501
---
10-18:00 --- --- --- --- 121961
ოპტიმიზაციის მეთოდების გამოყენება მშენებლობაში (MOPTI01) ლაბორატორიული
01-502
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გველესიანი ილია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 4935ა.1-4
ჰიგიენის საფუძვლები ფარმაციაში (HYGBP 04) ლაბორატორიული
02-230
--- --- --- --- ---
7-15:00 4935.1-4
ჰიგიენის საფუძვლები ფარმაციაში (HYGBP 04) ლაბორატორიული
02-227
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გველესიანი სულხან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 112635.1-12
სამშენებლო და სამელიორაციო მანქანები (SAM3801) ლაბორატორიული
--- ---
9-17:00 --- --- --- 112635.2-12
სამშენებლო და სამელიორაციო მანქანები (SAM3801) ლაბორატორიული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გვიმრაძე არჩილი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 218169
ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LK) საკურსო
08-713
--- --- --- ---
3-11:00 --- 218171
ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LK) საკურსო
08-713
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 218170
ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LK) საკურსო
08-713
---
6-14:00 --- --- --- --- 218166
ზოგადი ელექტრომომარაგება (EET45502G2-LK) საკურსო
08-700ა
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გზირიშვილი დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 108770.1-8
მიკროელექტრონიკის და ოპტოელექტრონიკის ფიზიკური საფუძვლები (JHNDKL) ლაბორატორიული
04-221
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 108773.1-8
მიკროელექტრონიკის და ოპტოელექტრონიკის ფიზიკური საფუძვლები (JHNDKL) ლაბორატორიული
04-221
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიგაური ინგა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიგაური სოფიო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151880.1-5
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-207
--- --- ---
2-10:00 --- --- 151802.1-5
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-207
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 151840.1-5
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-208
---
9-17:00 --- --- --- --- 151803.1-5
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-208
---
10-18:00 --- --- --- --- 151801.1-5
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-208
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიგილაშვილი ანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 108881.2-8
პროექტების მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიები (SSFPM08) ლაბორატორიული
08-305ბ
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 108882.2-8
პროექტების მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიები (SSFPM08) ლაბორატორიული
08-313ბ
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 108883.2-8
პროექტების მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიები (SSFPM08) ლაბორატორიული
08-301ბ
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიგილაშვილი თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 711975A2.2-7
ბიზნეს პროცესების ინჟინერინგი და მენეჯმენტი (BPEAM02EA1) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-2
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 711975A1.2-7
ბიზნეს პროცესების ინჟინერინგი და მენეჯმენტი (BPEAM02EA1) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-1
711975A3.2-7
ბიზნეს პროცესების ინჟინერინგი და მენეჯმენტი (BPEAM02EA1) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-1
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიგინეიშვილი ავთანდილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 3935.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (PRMEN03) ლაბორატორიული
03-101
---
2-10:00 3935.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (PRMEN03) ლაბორატორიული
03-101
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 3936.1-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (PRMEN03) ლაბორატორიული
03-101
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 3936.2-3
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები (PRMEN03) ლაბორატორიული
03-101
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიგინეიშვილი აკაკი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 108839.1-8
Физика 4 (ASERDXBSFVC) Лабораторная работа
04-320
--- --- --- ---
3-11:00 108770.2-8
ნახევარგამტარების და დიელექტრიკების ფიზიკა (PSI1708) ლაბორატორიული
04-320
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 108773.2-8
ნახევარგამტარების და დიელექტრიკების ფიზიკა (PSI1708) ლაბორატორიული
04-320
--- ---
6-14:00 108772.2-8
ნახევარგამტარების და დიელექტრიკების ფიზიკა (PSI1708) ლაბორატორიული
04-320
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- 108939.2-8
Физика 2 (PHY02R8) Лабораторная работа
04-320
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 108771.2-8
ნახევარგამტარების და დიელექტრიკების ფიზიკა (PSI1708) ლაბორატორიული
04-320
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიგინეიშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 217164
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) საკურსო
08-204
--- --- --- ---
6-14:00 --- 217163
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) საკურსო
08-801
--- --- --- ---
7-15:00 --- 217165
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები-2 (EET42702G1-LPK) საკურსო
08-118
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიგოშვილი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 41987, 41987ა, 41987ბ
ფარმაკოგნოსტური ანალიზი (FAGAN04) ლაბორატორიული
02-227
2-10:00 --- --- --- --- --- - (-) -
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიორგაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 108970.1-8
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
02-504
---
8-16:00 --- --- --- --- 108971.1-8
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
02-504
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიორგაძე ირმა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 108872.2-8
ფიზიკა 4.1 (PHY1408) ლაბორატორიული
04-428
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიორგობიანი ოთარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1646
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
01-308
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 121956
გაზმომარაგების სპეციალური კურსი (SPCCS01) საკურსო
01-318
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიორგობიანი რუსუდან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1814
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
01-506
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1815
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
01-506
--- --- 1808
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
01-506
---
4-12:00 --- 1817
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
01-506
--- --- 1811
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
01-506
---
5-13:00 --- 1819
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
01-506
--- --- --- ---
6-14:00 --- 1816
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
01-506
--- --- 1810
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
01-506
---
7-15:00 --- --- --- --- 1818
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
01-506
---
8-16:00 --- --- --- --- 1809
მასალათა გამძლეობა 2 (STMA201) საკურსო
01-506
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიორხელიძე თენგიზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 108733.1-8
ციფრული სქემოტექნიკა 2 (DCE5608) ლაბორატორიული
09-314
---
6-14:00 --- --- --- --- 108733.2-8
ციფრული სქემოტექნიკა 2 (DCE5608) ლაბორატორიული
09-314
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გირგვლიანი გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 108782.2-8
მონაცემთა კომპიუტერული ანალიზი (HCDKDJ) ლაბორატორიული
08-309ბ
4-12:00 112925.2-12
გამოყენებითი ინფორმატიკა 2 (XFGJFXGHN) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.E
--- --- 112926.2-12
გამოყენებითი ინფორმატიკა 2 (XFGJFXGHN) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.C
--- ---
5-13:00 108783.2-8
მონაცემთა კომპიუტერული ანალიზი (HCDKDJ) ლაბორატორიული
08-309ბ
--- 111915.2-7
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (KJSDFSF) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.C
111905.2-7
გამოყენებითი ინფორმატიკა 2 (XFGJFXGHN) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.G
6-14:00 --- 108781.2-8
მონაცემთა კომპიუტერული ანალიზი (HCDKDJ) ლაბორატორიული
08-309ბ
--- 112940.2-12
გამოყენებითი ინფორმატიკა 2 (XFGJFXGHN) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.E
7-15:00 112960.2-12
გამოყენებითი ინფორმატიკა 2 (XFGJFXGHN) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.G
--- 112910.2-12
გამოყენებითი ინფორმატიკა 2 (XFGJFXGHN) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.G
--- ---
8-16:00 108983.2-8
პერსონალური გამოყენების სისტემები (PAS0208) ლაბორატორიული
08-309ბ
--- 108784.2-8
მონაცემთა კომპიუტერული ანალიზი (HCDKDJ) ლაბორატორიული
08-309ბ
---
9-17:00 --- 112941.2-12
გამოყენებითი ინფორმატიკა 2 (XFGJFXGHN) ლაბორატორიული
01-კ.ც.II.B
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გიუაშვილი მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 219165.2-2
ელექტრული წრედების თეორია 1 (ECT1002) ლაბორატორიული
08-304
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 219164.2-2
ელექტრული წრედების თეორია 1 (ECT1002) ლაბორატორიული
08-304
--- 219163.2-2
ელექტრული წრედების თეორია 1 (ECT1002) ლაბორატორიული
08-305
---
9-17:00 --- --- --- 219166.2-2
ელექტრული წრედების თეორია 1 (ECT1002) ლაბორატორიული
08-305
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გობეჯიშვილი ეკატერინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 217170.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-1
--- 217174.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-2
---
4-12:00 --- 217169.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-2
217171.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-1
--- --- 217165.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-1
5-13:00 --- --- 217161.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-2
--- 217175.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-1
---
6-14:00 --- 218191.1-2
საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMAN02-LB) ლაბორატორიული
08-214
--- --- 217172.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-1
217166.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-1
7-15:00 --- 217173.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-2
217162.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
04-451
217164.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-1
---
8-16:00 --- 217177.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-2
--- 217176.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-1
217163.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-1
---
9-17:00 217167.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-2
--- --- 217160.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-1
--- ---
10-18:00 217168.1-2
საინჟინრო მენეჯმენტი (ENMAN 02) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-1
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გობიანიძე ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 218164.2-2
ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლაბორატორიული
04-145
--- --- ---
3-11:00 --- --- 218163.1-2
ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლაბორატორიული
04-150
--- --- ---
4-12:00 --- 218164.1-2
ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლაბორატორიული
04-148
--- --- --- ---
5-13:00 --- 218165.2-2
ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლაბორატორიული
04-148
--- --- 218165.1-2
ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლაბორატორიული
04-145
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 218163.2-2
ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლაბორატორიული
04-147
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგალაძე მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 110730.2-10
შაქრის ტექნოლოგია და რაფინადის წარმოება (STSRP04) ლაბორატორიული
11-301
--- 110915.2-10
ორგანული ქიმია (ORGCP04) ლაბორატორიული
11-318
2-10:00 110930.1-10
ორგანული ქიმია (ORGCP04) ლაბორატორიული
11-301
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- 110717.2-10
შაქრის ტექნოლოგია და რაფინადის წარმოება (STSRP04) ლაბორატორიული
11-318
110716.2-10
შაქრის ტექნოლოგია და რაფინადის წარმოება (STSRP04) ლაბორატორიული
11-304
4-12:00 --- 110916.2-10
ორგანული ქიმია (ORGCP04) ლაბორატორიული
11-301
--- 110917.2-10
ორგანული ქიმია (ORGCP04) ლაბორატორიული
11-301
5-13:00 --- --- 110918.2-10
ორგანული ქიმია (ORGCP04) ლაბორატორიული
11-318
110715.2-10
შაქრის ტექნოლოგია და რაფინადის წარმოება (STSRP04) ლაბორატორიული
11-304
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- 110718.2-10
შაქრის ტექნოლოგია და რაფინადის წარმოება (STSRP04) ლაბორატორიული
11-301
--- --- --- 110918.1-10
ორგანული ქიმია (ORGCP04) ლაბორატორიული
11-318
8-16:00 --- 110930.2-10
ორგანული ქიმია (ORGCP04) ლაბორატორიული
11-301
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგალაძე რომეო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 219102.1-2
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.3
219101.1-2
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.4
--- 219171.1-2
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
08-904
---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 219172.1-2
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
08-901
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 219167.2-2
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
08-901
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგბერაშვილი მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 216102-1
სატელეკომუნიკაციო სიგნალების ეფექტური კოდირება (PKCSS02) პრაქტიკული
08-608(კომპ.კლასი)
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 217102
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) საკურსო
08-608(კომპ.კლასი)
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 217107
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) საკურსო
08-608(კომპ.კლასი)
---
8-16:00 --- --- 217105
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) საკურსო
08-608(კომპ.კლასი)
--- 217101
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) საკურსო
08-608(კომპ.კლასი)
---
9-17:00 --- --- 217104
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) საკურსო
08-608(კომპ.კლასი)
--- 217106
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) საკურსო
08-608(კომპ.კლასი)
---
10-18:00 --- --- --- --- 217103
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) საკურსო
08-608(კომპ.კლასი)
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგია გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 3780.2-3
სამთო საწარმოთა ელექტრომომარაგება (ESMEN03) ლაბორატორიული
03-შახტა-ლაბორატორია.2
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 3780.1-3
სამთო საწარმოთა ელექტრომომარაგება (ESMEN03) ლაბორატორიული
03-შახტა-ლაბორატორია.2
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგიაშვილი ჟუჟუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 108834.2-8
ელექტრონიკა (E283008) ლაბორატორიული
09-316
5-13:00 --- --- --- --- 108833.2-8
ელექტრონიკა (E283008) ლაბორატორიული
09-316
---
6-14:00 --- --- --- --- 108833.1-8
ელექტრონიკა (E283008) ლაბორატორიული
09-316
108834.1-8
ელექტრონიკა (E283008) ლაბორატორიული
09-316
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგიბერიძე ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგილაშვილი ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 218101.1-2
ტელეკომუნიკაციის თეორია 2 (TTH0202) ლაბორატორიული
08-610(კომპ.კლასი)
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 218104.1-2
ტელეკომუნიკაციის თეორია 2 (TTH0202) ლაბორატორიული
08-610(კომპ.კლასი)
--- 218103.1-2
ტელეკომუნიკაციის თეორია 2 (TTH0202) ლაბორატორიული
08-610(კომპ.კლასი)
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 218102.1-2
ტელეკომუნიკაციის თეორია 2 (TTH0202) ლაბორატორიული
08-610(კომპ.კლასი)
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგილიძე ემილიანე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 217165.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
3-11:00 --- --- --- --- --- 217165.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
4-12:00 --- --- 217161.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
--- --- ---
5-13:00 217160
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
04-451
--- --- --- --- 217162.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
6-14:00 217161
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
04-451
--- 217164.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
--- 217163.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
---
7-15:00 --- --- 217160.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
--- 217163.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
---
8-16:00 --- --- --- 217162.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
217161.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
---
9-17:00 --- --- --- --- 217164.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
---
10-18:00 --- --- --- 217160.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგიშვილი დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგიჩაიშვილი იამზე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1916.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- --- ---
2-10:00 --- --- 1911.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 1919.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
1914.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
5-13:00 --- --- --- --- --- 1909.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
6-14:00 --- 1917.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- --- 1913.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
---
7-15:00 --- --- --- --- --- 1908.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
8-16:00 1915.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
1910.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 1912.2-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგოლაშვილი თენგიზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგოლაძე ავთანდილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 1731
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
01-226
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 1730
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 1 (HST0101) საკურსო
01-222
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგოტიშვილი მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 251920
კვების პროდუქტების რეოლოგია (RFS0005GA1-LB) ლაბორატორიული
01-201ც
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოგსაძე ირაკლი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 108860.2-8
კომპიუტერული გრაფიკის საფუძვლები (CGR0108GA1) ლაბორატორიული
06-507ა
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 108860.1-8
კომპიუტერული გრაფიკის საფუძვლები (CGR0108GA1) ლაბორატორიული
06-507ა
--- ---
8-16:00 --- --- 108760
კომპიუტერული ანიმაცია ხელოვნური ინტელექტის სისტემებისათვის (CANAI08) ლაბორატორიული
06-507ა
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 8976
ოპტიმიზაცია ხელოვნური ინტელექტის სისტემებისათვის (OAIS008) ლაბორატორიული
06-507ა
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გორგაძე კახა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108953.2-8
ფიზიკა 2ა (DFXGCVCXFGBV) ლაბორატორიული
04-332
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 4990ა.1-4
ზოგადი ფიზიკა B (DSXFGBC SDX) ლაბორატორიული
04-332
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 4990.1-4
ზოგადი ფიზიკა B (DSXFGBC SDX) ლაბორატორიული
04-329
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 108951.2-8
ფიზიკა 2ა (DFXGCVCXFGBV) ლაბორატორიული
04-329
11-19:00 --- --- --- --- --- 108952.2-8
ფიზიკა 2ა (DFXGCVCXFGBV) ლაბორატორიული
04-321
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გორგიძე დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 110806.2-10
მასალათა მექანიკა (MML0010) ლაბორატორიული
11-310
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 1890
Строительная механика (BULMER1) Курсовая работа
01-548
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 110806.1-10
მასალათა მექანიკა (MML0010) ლაბორატორიული
11-314
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გორგოშიძე ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 21960
ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები (GFDSHK) ლაბორატორიული…
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი1
217170.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
--- --- ---
3-11:00 --- 217170.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
--- --- 217166
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
04-447
4-12:00 --- --- --- --- 217168
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
04-447
5-13:00 --- 217169.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
217171.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 217171.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
7-15:00 --- 217168.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
--- 21960-1
ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები (GFDSHK) ლაბორატორიული…
13-ტექნ.გადამზ. ცენტრი1
--- 217166.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
8-16:00 217168.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
--- --- --- 217166.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
9-17:00 --- --- --- 217167.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-449
217167
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
04-447
10-18:00 217167.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
--- --- --- 217169.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოქსაძე-კაკაურიძე ირმა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოცაძე დალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1701.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
01-409
61802.1-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
01-412
--- ---
2-10:00 --- 61800.1-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
01-408
--- 61803.1-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
01-409
3-11:00 --- --- 61806.1-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
01-410
1800.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
01-305
4-12:00 --- 1803.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
01-305
--- 1801.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
01-305
---
5-13:00 --- --- --- --- --- 61801.1-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
01-412
6-14:00 1700.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
01-413
61805.1-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
01-412
--- --- 61804.1-6
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
01-411
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 1770.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
01-409
1802.1-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
01-305
--- --- --- ---
9-17:00 1702.1-1
სამშენებლო პროცესების ანალიზი/პროექტი (AAC30201G1-K) საკურსო
01-413
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გოცირიძე მარინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 111876.2-7
სისტემათა ინჟინერინგის საფუძვლები (BUA42513G1-LB) ლაბორატორიული
09-104
---
3-11:00 --- --- --- --- 111870.2-7
სისტემათა ინჟინერინგის საფუძვლები (BUA42513G1-LB) ლაბორატორიული
09-106
4-12:00 --- --- 219191.2-2
შესავალი სისტემათა ინჟინერიაში (EET47702G2-LB) ლაბორატორიული
09-106
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 111875.2-7
სისტემათა ინჟინერინგის საფუძვლები (BUA42513G1-LB) ლაბორატორიული
09-104
111869.2-7
სისტემათა ინჟინერინგის საფუძვლები (BUA42513G1-LB) ლაბორატორიული
09-104
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 219191.1-2
შესავალი სისტემათა ინჟინერიაში (EET47702G2-LB) ლაბორატორიული
09-106
--- ---
9-17:00 151790
სისტემათა ინჟინერინგის საფუძვლები (BUA42513G1-LB) პრაქტიკული
09-104
--- --- 111868.2-7
სისტემათა ინჟინერინგის საფუძვლები (BUA42513G1-LB) ლაბორატორიული
09-104
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გრიგალაშვილი არჩილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 218191.2-2
საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMAN02-LB) ლაბორატორიული
08-214
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გრიგალაშვილი ჯემალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გრძელიშვილი მამული
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 1745
სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) საკურსო
01-309
2-10:00 --- --- --- --- --- 1746
სამშენებლო თბოფიზიკა (BUIL001) საკურსო
01-309
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გრძელიშვილი სიმონ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 217104
რადიოტალღების გავრცელება და ანტენები (RGDA02) საკურსო
08-913
--- 217107
რადიოტალღების გავრცელება და ანტენები (RGDA02) საკურსო
08-913
---
7-15:00 --- --- 217102
რადიოტალღების გავრცელება და ანტენები (RGDA02) საკურსო
08-913
--- 217106
რადიოტალღების გავრცელება და ანტენები (RGDA02) საკურსო
08-913
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 217103
რადიოტალღების გავრცელება და ანტენები (RGDA02) საკურსო
08-913
---
10-18:00 --- --- --- --- 217101
რადიოტალღების გავრცელება და ანტენები (RGDA02) საკურსო
08-913
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გუგეშიძე მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 4740.2-4
გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის საშუალებები და მეთოდები (EPFAM04) ლაბორატორიული
02-704
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 108841.2-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 108840.2-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გუგეშიძე ჯულიეტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 108843.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- 108831.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- ---
3-11:00 --- --- 108851.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- 4740.1-4
გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის საშუალებები და მეთოდები (EPFAM04) ლაბორატორიული
02-612
4-12:00 108832.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- 4990.1-4
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- ---
5-13:00 --- 108850.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- ---
6-14:00 --- --- 4835.1-4
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- ---
7-15:00 4990ა.1-4
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- --- --- 4860.1-4
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
8-16:00 --- --- 4835ა.1-4
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- 108830.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გულიაშვილი მარინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 110734.2-10
სამადუღრე წარმოება (DRE567POL) ლაბორატორიული
11-420
--- --- ---
6-14:00 --- --- 110734.1-10
სამადუღრე წარმოება (DRE567POL) ლაბორატორიული
11-420
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გუნიავა ქეთევნ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 111875.1-7
სისტემათა ინჟინერინგის საფუძვლები (BUA42513G1-LB) ლაბორატორიული
09-106
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 111867.2-7
სისტემათა ინჟინერინგის საფუძვლები (BUA42513G1-LB) ლაბორატორიული
09-106
--- --- 111869.1-7
სისტემათა ინჟინერინგის საფუძვლები (BUA42513G1-LB) ლაბორატორიული
09-106
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 111874.2-7
სისტემათა ინჟინერინგის საფუძვლები (BUA42513G1-LB) ლაბორატორიული
09-106
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 111870.1-7
სისტემათა ინჟინერინგის საფუძვლები (BUA42513G1-LB) ლაბორატორიული
09-104
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გუნცაძე აკაკი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 110806.1-10
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
11-106
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 110830.2-10
ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები (ELAEN02) ლაბორატორიული
11-106
--- 110815.1-10
ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები (ELAEN02) ლაბორატორიული
11-106
---
4-12:00 --- --- 110818.1-10
ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები (ELAEN02) ლაბორატორიული
11-106
--- 110830.1-10
ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები (ELAEN02) ლაბორატორიული
11-106
---
5-13:00 --- --- --- --- 110817.2-10
ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები (ELAEN02) ლაბორატორიული
11-106
---
6-14:00 --- 110823
ზოგადი ელექტროტექნიკა (ZOG2501) ლაბორატორიული
11-106
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 110818.2-10
ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები (ELAEN02) ლაბორატორიული
11-106
---
8-16:00 110816.2-10
ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები (ELAEN02) ლაბორატორიული
11-106
--- --- 110806.2-10
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
11-106
110817.2-10
ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები (ELAEN02) ლაბორატორიული
11-106
---
9-17:00 --- --- --- 110816.1-10
ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები (ELAEN02) ლაბორატორიული
11-106
---
10-18:00 110815.2-10
ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები (ELAEN02) ლაბორატორიული
11-106
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გურგენაძე რევაზი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გურგენიძე ლელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 110731.1-10
სამადუღრე წარმოება (DRE567POL) ლაბორატორიული
11-303
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 110732.1-10
სამადუღრე წარმოება (DRE567POL) ლაბორატორიული
11-304
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 110733.1-10
სამადუღრე წარმოება (DRE567POL) ლაბორატორიული
11-303
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 110717.1-10
სამადუღრე წარმოება (DRE567POL) ლაბორატორიული
11-303
110730.1-10
სამადუღრე წარმოება (DRE567POL) ლაბორატორიული
11-422
110718.1-10
სამადუღრე წარმოება (DRE567POL) ლაბორატორიული
11-303
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- 110715.1-10
სამადუღრე წარმოება (DRE567POL) ლაბორატორიული
11-318
--- --- 110716.1-10
სამადუღრე წარმოება (DRE567POL) ლაბორატორიული
11-420
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გურეშიძე გინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 1690
Бакалаврский проект (AAC08501R1) Курсовая работа/проект
01-533
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გურული თამარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 3841.2-3
წიაღისეულის გამდირების საფუძვლები (PMINE04) ლაბორატორიული
03-101
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გუჯაბიძე მერაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 61805.1-6
მცირე საზოგადოებრივი ობიექტის არქიტექტურული დაპროექტება (AAC11306G1) პრაქტიკული
01-508ც
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 61801.2-6
მცირე საზოგადოებრივი ობიექტის არქიტექტურული დაპროექტება (AAC11306G1) პრაქტიკული
01-509ც
--- ---
4-12:00 61803.1-6
მცირე საზოგადოებრივი ობიექტის არქიტექტურული დაპროექტება (AAC11306G1) პრაქტიკული
01-509ც
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დადუნაშვილი სერგო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 217139
Энергетическая электроника (EET42302R2-LBK) Курсовой проект
04-447
--- --- --- ---
8-16:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
9-17:00 --- 217139
Энергетическая электроника (EET42302R2-LBK) Лабораторная работа
04-451
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დავითაშვილი ირმა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 108920.2-8
დაპროგრამების ენა C\++ენაზე2 (ZSDZXF) ლაბორატორიული
06-206ბ
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 108920.1-8
დაპროგრამების ენა C\++ენაზე2 (ZSDZXF) ლაბორატორიული
06-206ბ
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დავითაძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 219164.1-2
ზოგადი ფიზიკა B (DSXFGBC SDX) ლაბორატორიული
04-432
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 219166.1-2
ზოგადი ფიზიკა B (DSXFGBC SDX) ლაბორატორიული
04-323
--- ---
7-15:00 --- --- --- 219167.1-2
ზოგადი ფიზიკა B (DSXFGBC SDX) ლაბორატორიული
04-323
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დალაქიშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 1633
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
01-212
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დარასელია ნონა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 218104.2-2
სიგნალების თეორია და მიღების მეთოდები (DDFGX C) ლაბორატორიული
08-913
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 218104.1-2
სიგნალების თეორია და მიღების მეთოდები (DDFGX C) ლაბორატორიული
08-913
--- --- 218103.2-2
სიგნალების თეორია და მიღების მეთოდები (DDFGX C) ლაბორატორიული
08-913
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 216104-2
რადიოგაზომვების თეორიული საფუძვლები (SDFDGSGS) პრაქტიკული
08-901
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 218103.1-2
სიგნალების თეორია და მიღების მეთოდები (DDFGX C) ლაბორატორიული
08-913
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დარბუაშვილი ნასყიდა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დევანოზიშვილი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 151740.2-5
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 1 (EET75905G1) ლაბორატორიული
01-581
--- ---
3-11:00 --- --- --- 151740.1-5
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 1 (EET75905G1) ლაბორატორიული
01-581
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დეისაძე ქეთევანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დეკანოსიძე შორენა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151970.2-5
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-321
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 151961.2-5
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-330
151960.2-5
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-327
5-13:00 1915.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-330
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 1914.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-330
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დემეტრაშვილი მერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 110915.2-10
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
11-506 კომპ. ცნ.
4-12:00 --- --- 219168.1-2
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
08-902
--- ---
5-13:00 --- 219170.1-2
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
08-904
--- ---
6-14:00 219169.1-2
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
08-901
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 110916.2-10
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
11-506 კომპ. ცნ.
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დემეტრაძე მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 151946
Environment protection and ecology (ENVPR04EA1) Laboratory
02-611
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დენისოვა ირინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1750.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
01-212
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 1751
ნაგებობების სანტექნიკური აღჭურვა/პროექტი (AAC30201G2) საკურსო
01-206
--- 1751.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
01-218
1752.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
01-212
---
6-14:00 --- 1752
ნაგებობების სანტექნიკური აღჭურვა/პროექტი (AAC30201G2) საკურსო
01-206
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- 1751.2-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
01-218
1750.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
01-212
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 1752.1-1
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლაბორატორიული
01-212
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დვალიშვილი მარიამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 108831.2-8
გრაფიკა და ვიზუალიზაცია (SDGFHKJBN) ლაბორატორიული
09-206
2-10:00 --- --- --- --- --- 108834.2-8
გრაფიკა და ვიზუალიზაცია (SDGFHKJBN) ლაბორატორიული
09-308
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 108830.1-8
გრაფიკა და ვიზუალიზაცია (SDGFHKJBN) ლაბორატორიული
09-306
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 108833.2-8
გრაფიკა და ვიზუალიზაცია (SDGFHKJBN) ლაბორატორიული
09-206
---
8-16:00 --- 108838-1.1-8
გრაფიკა და ვიზუალიზაცია (SDGFHKJBN) ლაბორატორიული
09-306
--- --- 108832.2-8
გრაფიკა და ვიზუალიზაცია (SDGFHKJBN) ლაბორატორიული
09-206
---
9-17:00 --- 108838-1.1-8
ვებ დაპროგრამება (HTML5,Adobe dream Waever,CSS3) (DRFHGBV) ლაბორატორიული
09-206
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 108838.1-8
ვებ დაპროგრამება (HTML5,Adobe dream Waever,CSS3) (DRFHGBV) ლაბორატორიული
09-306
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დვალიძე მალხაზი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 218168.1-2
ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლაბორატორიული
04-150
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 218166.1-2
ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლაბორატორიული
04-150
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 218167.1-2
ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლაბორატორიული
04-145
---
8-16:00 218168.2-2
ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლაბორატორიული
04-145
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 218166.2-2
ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლაბორატორიული
04-145
---
10-18:00 218167.2-2
ელექტრომექანიკის საფუძვლები (EET42902G1-LB) ლაბორატორიული
04-147
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დიასამიძე ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151802.1-5
საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლაბორატორიული
07-106
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 151703.2-5
ავტომობილების ეკოლოგიური უსაფრთხოება (ECOST05GAI- LP) ლაბორატორიული
01-583
--- 151803.1-5
საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლაბორატორიული
07-106
--- --- ---
4-12:00 151803.2-5
საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლაბორატორიული
07-106
--- --- --- ---
5-13:00 --- 151706
Экологическая безопасность автомобиля (EET94905R1-LP) Лабораторная работа
01-584
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 151703.1-5
ავტომობილების ეკოლოგიური უსაფრთხოება (ECOST05GAI- LP) ლაბორატორიული
01-583
--- --- --- 151801.1-5
საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლაბორატორიული
07-106
151801.2-5
საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლაბორატორიული
07-106
8-16:00 --- --- 151802.2-5
საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლაბორატორიული
07-106
151706
Шасси автомобиля (EET93405R2-LB) Лабораторная работа
01-584
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დიდმანიძე ვაჟა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დოგრაშვილი თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 61803.2-6
მცირე საზოგადოებრივი ობიექტის არქიტექტურული დაპროექტება (AAC11306G1) პრაქტიკული
01-509ც
--- 61805.2-6
მცირე საზოგადოებრივი ობიექტის არქიტექტურული დაპროექტება (AAC11306G1) პრაქტიკული
01-508ც
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 61800.2-6
მცირე საზოგადოებრივი ობიექტის არქიტექტურული დაპროექტება (AAC11306G1) პრაქტიკული
01-507ც
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დოლიძე ვლადიმერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 110812.1-10
აგროქიმია (AGCHE04) ლაბორატორიული
11-302
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 110813.1-10
აგროქიმია (AGCHE04) ლაბორატორიული
11-302
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 110813.2-10
აგროქიმია (AGCHE04) ლაბორატორიული
11-302
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 110812.2-10
აგროქიმია (AGCHE04) ლაბორატორიული
11-302
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დოლიძე მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დოლიძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 3842.2-3
წიაღისეულის გამდირების საფუძვლები (PMINE04) ლაბორატორიული
03-101
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 3840.2-3
წიაღისეულის გამდირების საფუძვლები (PMINE04) ლაბორატორიული
03-101
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 0319.2-5ა
წიაღისეულის გამდიდრების ფლოტაციური ტექნოლოგიის კვლევა და ფლოტორეაგენტების ტექნოლოგია (PMEFT03) ლაბორატორიული
03-101-1
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დოლიძე შალვა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 1705
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
01-409
--- --- --- --- ---
4-12:00 1706
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
01-409
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 1880
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
01-412
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 1708
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
01-411
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დონაძე მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 4701, 4702
ნანოქიმია (NCH2308) ლაბორატორიული
02-412
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- - (-) -
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

დუმბაძე მარიამი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 1601
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
01-526
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ებანოიძე ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 4890.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (EPCH104) ლაბორატორიული…
02-401
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 4890.2-4
ექსპერიმენტული ფიზიკური ქიმია 1 (EPCH104) ლაბორატორიული
02-401
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ედილაშვილი თამარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108970.2-8
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
02-504
--- --- --- --- ---
4-12:00 108971.2-8
ზოგადი ქიმია (CHEMI10-LB) ლაბორატორიული
02-505
4930ა.2-4
არაორგანული ქიმია (INCH104-L) ლაბორატორიული
02-505
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 4935.2-4
არაორგანული ქიმია (INCH104-L) ლაბორატორიული
02-504
--- 4902.2-4
არაორგანული ქიმია (INCH104-L) ლაბორატორიული
02-506
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ეთერაშვილი თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108806.2-8
ზოგადი ფიზიკა 2.1 (DFDHCXGBV) ლაბორატორიული
04-424
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 108950.2-8
ფიზიკა 2ა (DFXGCVCXFGBV) ლაბორატორიული
04-321
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 108805.2-8
ზოგადი ფიზიკა 2.1 (DFDHCXGBV) ლაბორატორიული
04-424
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ელიზბარაშვილი პაპუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 151880.2-5
მართვის ავტომატიზირებული სისტემები ტრანსპორტზე (MAS0205) ლაბორატორიული
01-728.1
--- --- --- --- ---
9-17:00 151880.1-5
მართვის ავტომატიზირებული სისტემები ტრანსპორტზე (MAS0205) ლაბორატორიული
01-728.1
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ელოშვილი ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 1670
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
01-412
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 1770
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) საკურსო
01-409
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ერემეიშვილი ნაზიბროლა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ესაკია აბესალომი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 108942.1-8
ფიზიკა 2ა (DFXGCVCXFGBV) ლაბორატორიული
04-329
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 108943.1-8
ფიზიკა 2ა (DFXGCVCXFGBV) ლაბორატორიული
04-321
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 108940.1-8
ფიზიკა 2ა (DFXGCVCXFGBV) ლაბორატორიული
04-329
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 108941.1-8
ფიზიკა 2ა (DFXGCVCXFGBV) ლაბორატორიული
04-323
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ესაკია ზეინაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 217172
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
04-447
--- ---
3-11:00 --- --- --- 217173
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
04-447
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- 217174.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
---
5-13:00 217174
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
04-447
--- --- --- 217172.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
---
6-14:00 217171
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
04-447
--- --- --- --- ---
7-15:00 217170
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
04-447
--- --- --- --- ---
8-16:00 217169
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) საკურსო
04-447
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 217173.1-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
--- --- 217173.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
10-18:00 --- --- 217174.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
--- --- 217172.2-2
ენერგეტიკული ელექტრონიკა (ENEL002) ლაბორატორიული
04-451
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ესაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1813.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
01-411
---
2-10:00 --- --- --- --- 1809.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
01-409
1810.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
01-412
3-11:00 --- --- --- 1808.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
01-411
1812.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
01-409
1814.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
01-412
4-12:00 --- --- --- 1806.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
01-305
--- 1804.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
01-305
5-13:00 --- --- --- 1805.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
01-412
--- 1815.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
01-409
6-14:00 --- --- --- 1807.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
01-410
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 1811.2-1
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
01-408
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ესაძე სერგო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 121921
ლითონის კონსტრუქციული ელემენტების გაანგარიშება და დაპროექტება (LITKONEL01) საკურსო
01-527
--- --- --- --- ---
12-20:00 121921-1
ლითონის კონსტრუქციული ელემენტების გაანგარიშება და დაპროექტება (LITKONEL01) საკურსო
01-527
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ესიავა ნონა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 4935ა.1-4
ფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიული
04-424
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 4935.1-4
სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა (MPHBP 04) ლაბორატორიული
04-424
--- ---
4-12:00 --- --- --- 4935ა.1-4
სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა (MPHBP 04) ლაბორატორიული
04-424
--- ---
5-13:00 --- --- 4935.1-4
ფიზიკის შესავალი (FISE08) ლაბორატორიული
04-424
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ესიავა რამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 1986.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-323
--- --- ---
4-12:00 --- --- 1912.2-1
ზოგადი ფიზიკა 2 (ZOFIZ08) ლაბორატორიული
04-330
--- --- ---
5-13:00 108943.2-8
ფიზიკა 2ა (DFXGCVCXFGBV) ლაბორატორიული
04-413
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 108942.2-8
ფიზიკა 2ა (DFXGCVCXFGBV) ლაბორატორიული
04-325
--- --- --- 108940.2-8
ფიზიკა 2ა (DFXGCVCXFGBV) ლაბორატორიული
04-323
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 108941.2-8
ფიზიკა 2ა (DFXGCVCXFGBV) ლაბორატორიული
04-327
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ვარძიაშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 108881.1-8
ვებ–საიტების ვიზუალური დაპროექტება (WSIVD08) ლაბორატორიული
08-305ბ
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 108782.1-8
საქმიანი თამაშები ბიზნესსა და მენეჯმენტში (ACGBM08) ლაბორატორიული
08-305ბ
--- --- ---
6-14:00 108784.1-8
საქმიანი თამაშები ბიზნესსა და მენეჯმენტში (ACGBM08) ლაბორატორიული
08-305ბ
--- --- --- 108882.1-8
ვებ–საიტების ვიზუალური დაპროექტება (WSIVD08) ლაბორატორიული
08-315ბ
7-15:00 108884.1-8
ვებ–საიტების ვიზუალური დაპროექტება (WSIVD08) ლაბორატორიული
08-301ბ
--- --- ---
8-16:00 --- 108783.1-8
საქმიანი თამაშები ბიზნესსა და მენეჯმენტში (ACGBM08) ლაბორატორიული
08-305ბ
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 108883.1-8
ვებ–საიტების ვიზუალური დაპროექტება (WSIVD08) ლაბორატორიული
08-309ბ
108781.1-8
საქმიანი თამაშები ბიზნესსა და მენეჯმენტში (ACGBM08) ლაბორატორიული
08-305ბ
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ვაშაკიძე თეონა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ვეზირიშვილი-ნოზაძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 218166
თბური პროცესები და დანადგარები (EET42502G1-LK) საკურსო
08-123
---
9-17:00 --- --- --- --- 218168
თბური პროცესები და დანადგარები (EET42502G1-LK) საკურსო
08-123
---
10-18:00 --- --- --- --- 218167
თბური პროცესები და დანადგარები (EET42502G1-LK) საკურსო
08-123
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ვერულაშვილი ფატიმა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 1702.2-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
01-527
6-14:00 --- --- --- 1703
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
01-521
--- 1704
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
01-521
7-15:00 --- --- --- 1702
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
01-521
--- 1704.1-1
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
01-527
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ვეფხვაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 108952.1-8
ოპერაციული სისტემების საფუძვლები (OPSFU08) ლაბორატორიული
06-203ა
---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 108950.1-8
ოპერაციული სისტემების საფუძვლები (OPSFU08) ლაბორატორიული
06-203ა
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 108951.1-8
ოპერაციული სისტემების საფუძვლები (OPSFU08) ლაბორატორიული
06-203ა
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 108953.1-8
ოპერაციული სისტემების საფუძვლები (OPSFU08) ლაბორატორიული
06-203ა
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 8994-1
კომპიუტერული ქსელების უსაფრთხოება (DHJHDSSDG) ლაბორატორიული
06-206ა
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ვეფხვაძე ლევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- - (-) -
10-18:00 --- --- --- --- --- 218191.2-2
საწარმოო სისტემების მოდელირების საფუძვლები (BMSS002) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-2
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ზაკალაშვილი თეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ზაკუტაშვილი მზია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 8941-2
მულტიმედიური ტექნოლოგიები1 (MT10708) ლაბორატორიული
06-311ბ
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ზამბახიძე ლერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1705
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
01-414
--- --- --- --- ---
3-11:00 1706
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
01-415
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 1708
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
01-414
10-18:00 --- --- --- --- --- 1707
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
01-414
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ზამთარაძე ელენე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 111805.1-7, 111806.1-7
შრომის უსაფრთხოება (SRUSA04) ლაბორატორიული
03-207
--- --- --- ---
2-10:00 108739.1-8
Безопасность труда (HHS20203R1-LSB) Лабораторная работа
03-208
--- --- --- 111770.1-7
შრომის უსაფრთხოება (SRUSA04) ლაბორატორიული
03-208
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 111768.1-7
შრომის უსაფრთხოება (SRUSA04) ლაბორატორიული
03-208
218139
Основы охраны труда в энергетике и телекоммуникациях (HHS20803G1-LB) Лабораторная работа
03-208
--- --- --- 111765.1-7
შრომის უსაფრთხოება (SRUSA04) ლაბორატორიული
03-208
5-13:00 --- --- --- --- --- 111767.1-7
შრომის უსაფრთხოება (SRUSA04) ლაბორატორიული
03-208
6-14:00 --- --- --- --- 218105
Основы безопасности труда в энергетике и телекоммуникациях (HHS20903R1-LB) Лабораторная работа
03-208
---
7-15:00 --- --- 111771.1-7
შრომის უსაფრთხოება (SRUSA04) ლაბორატორიული
03-207
--- 111769.1-7
შრომის უსაფრთხოება (SRUSA04) ლაბორატორიული
03-208
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ზარქუა თეოდორე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- ---