საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

პედაგოგები

 

Kondo tosuy
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 1109203
Professional English in Agronomy II (LEH13610E3-LP) პრაქტიკული
11-510
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

Kwon Soyoung
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 1109203
Professional English in Agronomy II (LEH13610E3-LP) ლექცია
11-512
--- ---
12-20:00 --- --- --- - (-) -
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

Sukjoo chang Elijah
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 1109203
Turfgrass Development Management (EET31110E2-LS) პრაქტიკული
11-505
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 1 1234
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 111871
ბიზნეს სამართლის საფუძვლები (BBL0007-LS) პრაქტიკული
06-708ბ
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 107850g
კანონისმიერ ვალდებულებითი ურთიერთობების სამართალი (KNS695UR) პრაქტიკული
06-909ბ
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 111870
ბიზნეს სამართლის საფუძვლები (BBL0007-LS) პრაქტიკული
06-710ბ
--- --- --- 107850p
კანონისმიერ ვალდებულებითი ურთიერთობების სამართალი (KNS695UR) პრაქტიკული
06-904ბ
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 107850i
კანონისმიერ ვალდებულებითი ურთიერთობების სამართალი (KNS695UR) პრაქტიკული
06-902ბ
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 10 4589
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1901
- (-) -
61900
-- (--) -
2-10:00 1900
-- (--) -
--- --- ---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 11 5896
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1903
--- (---) -
--- --- --- --- ---
2-10:00 1917
-- (--) -
--- --- 1902
-- (--) -
---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 12 56987
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 151880
-- (--) -
1914
-- (--) -
2-10:00 --- 1904
--- (---) -
--- ---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 13 5874
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1911
-- (--) -
--- --- --- 1905
--- (---) -
---
2-10:00 --- --- --- 61902
-- (--) -
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 14 2698
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1906
--- (---) -
--- --- --- 61903
-- (--) -
2-10:00 --- --- --- 1907
- (-) -
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 15 1589
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 1908
-- (--) -
2-10:00 --- --- 61905
-- (--) -
--- 1912
-- (--) -
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 16 4521
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1910
-- (--) -
--- 1913
-- (--) -
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1909
- (-) -
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 17 5846
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1990
-- (--) -
--- --- 1918
-- (--) -
2-10:00 --- --- --- 1915
-- (--) -
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 18 32147
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1916
-- (--) -
--- --- --- --- 1919
-- (--) -
2-10:00 61908
-- (--) -
--- --- ---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

X 19 36985
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 61904
-- (--) -
61901
-- (--) -
--- 61906
-- (--) -
---
2-10:00 --- --- ---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაიშვილი ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151770
სამრეწველო საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესები 2 (MAP20905G1-LP) პრაქტიკული
01-201ც
--- 151770
ხე-ტყის დამზადების მანქანები და მოწყობილობები (MDL0005) საკურსო
01-203ც
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 151670
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) პრაქტიკული
01-201ც
--- 151770
სამრეწველო საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესები 2 (MAP20905G1-LP) ლექცია
01-201ც
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაკელია ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 3801.2-3
გეოკარტირება (GEOMA03) ლაბორატორიული
03-441
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 3914.2-3
სტრუქტურული გეოლოგია და გეოკარტირება (PHS3420R2) ლაბორატორიული
03-441
--- ---
5-13:00 --- --- 3802.2-3
გეოკარტირება (GEOMA03) ლაბორატორიული
03-441
3914.1-3
სტრუქტურული გეოლოგია და გეოკარტირება (PHS3420R2) ლაბორატორიული
03-441
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ელეონორა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 108882.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
---
4-12:00 --- --- --- --- 108884.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 108883.1-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-612
---
7-15:00 111764.1-7
Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) Лабораторная работа
02-612
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 111763.1-7
Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) Лабораторная работа
02-611
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 108600
გადაწყვეტილებათა მიღება განუზღვრელ პირობებში (ICT51508G1-LP) ლექცია
06-410ბ
3-11:00 --- --- --- --- --- 108600
გადაწყვეტილებათა მიღება განუზღვრელ პირობებში (ICT51508G1-LP) პრაქტიკული
06-410ბ
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 108700
სადაზღვევო საქმის ინფორმაციული მოდელები 2 (IMIN208) პრაქტიკული
06-414ბ
108800
სადაზღვეო და საბანკო რისკების მოდელირება (SDSM08) პრაქტიკული
06-412ბ
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 108700
სადაზღვევო საქმის ინფორმაციული მოდელები 2 (IMIN208) ლექცია
06-416ბ
8-16:00 --- --- --- --- --- 108800
სადაზღვეო და საბანკო რისკების მოდელირება (SDSM08) ლექცია
06-503ა
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბდუშელიშვილი ირაკლი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 1986.1-1
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული
10-614
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1986
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლექცია
10-310
--- --- --- ---
7-15:00 --- 1986.2-1
მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული
10-614
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბელაშვილი ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108610.2-8
გაზომვის კომპიუტერული საშუალებები (CAT0708 GA1) ლაბორატორიული
06-210დ
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 4701
ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატ. საფუძვლები (JJFDK) სემინარი
06-210დ
--- --- ---
4-12:00 --- --- 4702
ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატ. საფუძვლები (JJFDK) სემინარი
06-210დ
--- --- 4702, 4701
ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატ. საფუძვლები (JJFDK) ლექცია
02-205
5-13:00 --- --- 108610.1-8
გაზომვის კომპიუტერული საშუალებები (CAT0708 GA1) ლაბორატორიული
06-210დ
108610.2-8
ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია-პრაქტიკა (FSDKGJ) სასწავლო პრაქტიკა
13-სამეცნიერო სასწავლო და საწარმოო ცენტრი"ანალიზხელსაწყო"3
--- 4701
ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატ. საფუძვლები (JJFDK) პრაქტიკული
02-205
6-14:00 --- --- --- 4702
ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატ. საფუძვლები (JJFDK) პრაქტიკული
02-206
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 108610
გაზომვის კომპიუტერული საშუალებები (CAT0708 GA1) ლექცია
06-302ბ
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბესაძე ეკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 108840, 108841
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლექცია
06-324დ
5-13:00 --- --- --- --- 108840.2-8
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლაბორატორიული
06-128დ
108842, 108843
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლექცია
06-322დ
6-14:00 --- --- --- --- 108841.1-8
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლაბორატორიული
06-128დ.1
---
7-15:00 --- 108633
ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები (IUS08) პრაქტიკული
06-416ბ
--- 108736.1-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
09-208
--- 108730.1-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
09-205
8-16:00 --- --- 108843.1-8
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლაბორატორიული
06-128დ.1
--- ---
9-17:00 --- --- --- 108842.1-8
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლაბორატორიული
06-128დ
--- ---
10-18:00 --- --- --- 108733.1-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
09-205
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 110615, 110616, 110617, 110618, 110630
ბრენდის ტექნოლოგია (TOBGW04) ლექცია
11-505
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ეკატერინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 218103.2-2
ინფორმაციისა და კოდირების თეორიის საფუძვლები (EET51302G2-LBK) ლაბორატორიული
08-500(კომპ.კლასი)
---
5-13:00 218103
ინფორმაციისა და კოდირების თეორიის საფუძვლები (EET51302G2-LBK) საკურსო
08-500(კომპ.კლასი)
--- --- --- 218103.1-2
ინფორმაციისა და კოდირების თეორიის საფუძვლები (EET51302G2-LBK) ლაბორატორიული
08-500(კომპ.კლასი)
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 218104.1-2
ინფორმაციისა და კოდირების თეორიის საფუძვლები (EET51302G2-LBK) ლაბორატორიული
08-500(კომპ.კლასი)
--- --- --- 218103, 218101, 218102, 218104
ინფორმაციისა და კოდირების თეორიის საფუძვლები (EET51302G2-LBK) ლექცია
08-502
---
8-16:00 --- --- --- --- 218104.2-2
ინფორმაციისა და კოდირების თეორიის საფუძვლები (EET51302G2-LBK) ლაბორატორიული
08-500(კომპ.კლასი)
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 218105
Теория телекоммуникации 2 (EET51402R1-LB) Лекция
08-609
---
4-12:00 --- 216103
ტექნოლოგია და საზოგადოება (TCSC002-LS) ლექცია
08-609
--- --- 216103
ტექნოლოგია და საზოგადოება (TCSC002-LS) პრაქტიკული
08-609
---
5-13:00 --- 218101, 218102, 218103, 218104
ტელეკომუნიკაციის თეორია 2 (TTH0202) ლექცია
08-502
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- 219201
ტელეკომუნიკაციის თეორიის სპეციალური თავები2 (SPTT202) პრაქტიკული
08-609
--- ---
7-15:00 --- --- --- 219201
ტელეკომუნიკაციის თეორიის სპეციალური თავები2 (SPTT202) ლექცია
08-609
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბლოთია კობა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 3690
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული
06-104ა
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 3631
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული
06-101ა
--- 3602
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული
06-101ა
---
4-12:00 --- 3655
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული
06-101ა
3601
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული
06-102ა
111755
ფინანსური ინვესტიციები (FIBBT07-LS) პრაქტიკული
06-131
5-13:00 111756
ფინანსური ინვესტიციები (FIBBT07-LS) პრაქტიკული
06-131
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 3691
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული
06-102ა
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრამიშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 151807
Эксплуатационные материалы (EET95905R1-LB) Лекция
01-619
---
2-10:00 --- --- --- --- 151801, 151802, 151803
საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლექცია
01-554
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუაშვილი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 112610
ეთიკური ეკონომიკა (SOS13812G1-LS) ლექცია
06-612ბ
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 111669
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
06-711ბ
--- 112610
ეთიკური ეკონომიკა (SOS13812G1-LS) პრაქტიკული
06-607ბ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუთიძე გოჩა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 111770
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
06-702ბ
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 111775
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
06-704ბ
3602
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
06-102ა
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 111771
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
06-703ბ
5-13:00 --- --- --- --- 3601
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
06-102ა
6-14:00 --- --- --- --- 111876
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
06-705ბ
7-15:00 --- --- --- --- 111769
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
06-704ბ
8-16:00 --- --- --- --- 111776
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
06-705ბ
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუთიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112835
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (MCHGE12GA1-LS) პრაქტიკული
06-812ბ
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 112735
სამუზეუმო პრაქტიკა (MUZPR11) სასწავლო პრაქტიკა.
13-სასწავლო პრაქტიკა7
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 112935
მხატვრული ნაწარმოების პროფესიული აღწერა (PDAW-007) პრაქტიკული
06-812ბ
112935
მხატვრული ნაწარმოების პროფესიული აღწერა (PDAW-007) ლექცია
06-812ბ
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 112835
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (MCHGE12GA1-LS) ლექცია
06-812ბ
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 61908
Архитектурная графика (RARCG06) Практическая работа
01-601ც
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 61908
Начала архитектурного проектирования. Учебно-обмерная практика (RAPBP06) Практическая работа
01-601ც
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 217104
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლაბორატორიული
08-608(კომპ.კლასი)
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 217107.1-2
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლაბორატორიული
08-608(კომპ.კლასი)
--- 217101, 217102, 217103, 217104
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლექცია
08-502
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 217105, 217106, 217107
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლექცია
08-502
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- 217103.1-2
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლაბორატორიული
08-608(კომპ.კლასი)
---
8-16:00 217106
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლაბორატორიული
08-608(კომპ.კლასი)
--- --- --- 217102.1-2
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლაბორატორიული
08-608(კომპ.კლასი)
---
9-17:00 217105
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლაბორატორიული
08-608(კომპ.კლასი)
--- --- --- 217101.1-2
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლაბორატორიული
08-608(კომპ.კლასი)
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ინგა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 108951.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ.1
108853.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 108852.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- --- ---
5-13:00 --- 108953.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- --- ---
6-14:00 108950.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ.1
--- 108952.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ.1
--- ---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე კონსტანტინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 111805
ტურიზმი (TURBIZ007) პრაქტიკული
06-104ა
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 111806, 111805
ტურიზმი (TURBIZ007) ლექცია
06-104ა
--- --- --- ---
7-15:00 --- 111806
ტურიზმი (TURBIZ007) პრაქტიკული
06-115ა
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე მაკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 107850a, 107850b, 107850c
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) ლექცია
06-906ბ
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 107850a, 107850b, 107850c
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) ლექცია
06-911ბ
--- --- 107850j
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) პრაქტიკული
06-912ა
--- ---
6-14:00 --- --- 107850j, 107850k, 107850l
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) ლექცია
06-909ბ
--- ---
7-15:00 --- --- --- 107850d
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) პრაქტიკული
06-909ბ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 107850d
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
06-911ბ
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ნელი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 4801, 4840
კოლოიდური ქიმია (COLCH04) ლექცია
02-520
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბშილავა ანზორ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 0319.3-04
სიცოცხლის უსაფრთხოება (SAOFL03) ლექცია
03-101ა
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადამია ვლადიმერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 108733.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
09-401
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 108733, 108734, 108736
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლექცია
06-404ა
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 108736.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
09-403
--- 108734.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
09-401
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 108740, 108741
პორტაბელური მოწყობილობები და მათი ოპერაციული სისტემები (PDOPS08) ლექცია
06-112დ
---
8-16:00 --- --- --- --- 108743, 108742
პორტაბელური მოწყობილობები და მათი ოპერაციული სისტემები (PDOPS08) ლექცია
06-112დ
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 107950o
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
06-910ბ
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 107950l
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
06-909ბ
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 107950m
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
06-911ბ
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 111764
Драгоценные камни, благородные металлы и их ресурсы (PHS30203R1-LB) Лабораторная работа
03-308
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 3635.1-3
ძვირფასი ქვები, კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები; (PHS30103G1-LBR) ლაბორატორიული
03-313
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 3901.1-3
კრისტალოგრაფია (KRIST03) ლაბორატორიული
03-313
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 3901.2-3
კრისტალოგრაფია (KRIST03) ლაბორატორიული
03-313
8-16:00 3614
Драгоценные камни, благородные металлы и их ресурсы (PHS30203R1-LB) Лабораторная работа
03-313
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 3616
Драгоценные камни, благородные металлы и их ресурсы (PHS30203R1-LB) Лабораторная работа
03-313
3635.2-3
ძვირფასი ქვები, კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები; (PHS30103G1-LBR) ლაბორატორიული
03-313
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიანი ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 3943
საინჟინრო გეოლოგიის და ჰიდროგეოლოგიის საფუძვლები (SZDZXVF DFX) პრაქტიკული
03-418
--- ---
5-13:00 --- --- --- 3943, 3942
საინჟინრო გეოლოგიის და ჰიდროგეოლოგიის საფუძვლები (SZDZXVF DFX) ლექცია
03-418
3941
საინჟინრო გეოლოგიის და ჰიდროგეოლოგიის საფუძვლები (SZDZXVF DFX) პრაქტიკული
03-418
---
6-14:00 --- --- 3944
საინჟინრო გეოლოგიის და ჰიდროგეოლოგიის საფუძვლები (SZDZXVF DFX) პრაქტიკული
03-418
--- 3940
საინჟინრო გეოლოგიის და ჰიდროგეოლოგიის საფუძვლები (SZDZXVF DFX) პრაქტიკული
03-418
---
7-15:00 --- --- 3944
საინჟინრო გეოლოგიის და ჰიდროგეოლოგიის საფუძვლები (SZDZXVF DFX) ლექცია
03-418
0319.2-2დ, 0319.2-2ა, 0319.2-2ბ, 0319.2-2გ
რეგიონალური ჰიდროგეოლოგია (REHYD03) პრაქტიკული
03-432
--- ---
8-16:00 --- --- 3942
საინჟინრო გეოლოგიის და ჰიდროგეოლოგიის საფუძვლები (SZDZXVF DFX) პრაქტიკული
03-418
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 121931
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) პრაქტიკული
01-529
--- ---
10-18:00 --- --- --- 121931
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) საკურსო
01-529
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 121921-1
წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) საკურსო
01-529
--- 121921-1
წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) პრაქტიკული
01-529
--- ---
13-21:00 --- 121931
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) ლექცია
01-529
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 108733
კომპიუტერის ორგანიზაცია (COR1508) პრაქტიკული
06-312ბ
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 108734
კომპიუტერის ორგანიზაცია (COR1508) პრაქტიკული
06-304დ
108736
კომპიუტერის ორგანიზაცია (COR1508) პრაქტიკული
06-310ბ
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 108733, 108734, 108736
კომპიუტერის ორგანიზაცია (COR1508) ლექცია
06-404ა
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავთანდილაშვილი რუიზან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 151991.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-617 (კომპ/ც)
151902.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-617.1 (კომპ/ც)
--- --- --- ---
4-12:00 151981.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-617 (კომპ/ც)
--- 151992.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-617 (კომპ/ც)
--- --- ---
5-13:00 151993.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-617.1 (კომპ/ც)
151980.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-617.1 (კომპ/ც)
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- 151901.2-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლაბორატორიული
01-617.1 (კომპ/ც)
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავლოხაშვილი ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 216135.1-2
ელექტრული მანქანების გამოცდები (EET48902G1-LP) ლაბორატორიული
04-145
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 216135.2-2
ელექტრული მანქანების გამოცდები (EET48902G1-LP) ლაბორატორიული
04-150
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავსაჯანიშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 61800
მცირე საზოგადოებრივი ობიექტის არქიტექტურული დაპროექტება (AAC11306G1) საკურსო
01-307ც
--- --- --- ---
6-14:00 --- 61800.1-6
მცირე საზოგადოებრივი ობიექტის არქიტექტურული დაპროექტება (AAC11306G1) პრაქტიკული
01-610ც
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აზმაიფარაშვილი ზაალ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 108810
მიკროპროცესორული ტექნიკა (MPT1308) ლექცია
06-302ბ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 108610
ჩაშენებული სისტემები (CASI02) ლექცია
06-302ბ
8986
გაზომვების ავტომატიზაცია, მონაცემთა შეგროვება და კონტროლი (AMD0308) ლექცია
06-302ბ
108710
გაზომვების ავტომატიზაცია და საზომ-მმართველი სისტემები (MAS0808) ლექცია
06-302ბ
---
10-18:00 --- --- D-8986
ინტელექტუალური საზომი სისტემები (DFHCV B FX) ლაბორატორიული
06-210დ
--- 8986
მცირე და დიდი ინტეგრალური მიკროსქემები საზომ მოწყობილობებში (SBM0308) ლაბორატორიული
06-210დ
---
11-19:00 8986
მცირე და დიდი ინტეგრალური მიკროსქემები საზომ მოწყობილობებში (SBM0308) ლექცია
06-302ბ
--- --- ---
12-20:00 --- --- D-8986
ინტელექტუალური საზომი სისტემები (DFHCV B FX) ლექცია
06-302ბ
--- --- ---
13-21:00 8986
გაზომვების ავტომატიზაცია, მონაცემთა შეგროვება და კონტროლი (AMD0308) პრაქტიკული
06-302ბ
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აზმაიფარაშვილი მარიამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 108810.2-8
იმიტაციური მოდელირების სისტემები (SIS0108) ლაბორატორიული
06-209დ
---
5-13:00 --- --- --- --- 108810.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (OOP0208) ლაბორატორიული
06-220დ
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ათოშვილი ანდრო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 108666ა
კლინიკური პრაქტიკა (CLPR108) სასწავლო პრაქტიკა.
13-რესპუბლიკური საავადმყოფო
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალავერდოვი ემილია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 107688
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები (SOS24311G2-LS) პრაქტიკული
06-623ა
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- 107885
საერთაშორისო უსაფრთხოება (ISP0007-LS) პრაქტიკული
06-612ა
3-11:00 --- --- 107888
საერთაშორისო უსაფრთხოება (ISP0007-LS) პრაქტიკული
06-612ა
--- ---
4-12:00 --- 107687
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები (SOS24311G2-LS) პრაქტიკული
06-612ა
--- --- ---
5-13:00 --- 107680
Фактор религии в международных отношениях (RFIR007-LS) Лекция
06-621ა
--- --- ---
6-14:00 --- --- 107680
Фактор религии в международных отношениях (RFIR007-LS) Практическая работа
06-621ა
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- 107887
საერთაშორისო უსაფრთხოება (ISP0007-LS) პრაქტიკული
06-613ა
---
8-16:00 107886
საერთაშორისო უსაფრთხოება (ISP0007-LS) პრაქტიკული
06-611ა
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალანია მერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 4835.1-4
ფარმაცევტული ქიმია I (PCH0104) ლაბორატორიული
02-507.1
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 4835, 4835ა
ფარმაცევტული ქიმია I (PCH0104) ლექცია
02-205
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალექსიძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 1109212.3-10
ბიოტექნოლოგია მცენარეთა დაცვაში (BTPP004) ლექცია
11-511
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 1109212.3-10
ბიოტექნოლოგია მცენარეთა დაცვაში (BTPP004) პრაქტიკული
11-504
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალიბეგაშვილი თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 108643.1-8
კორპორაციული ინფორმაციული სისტემები (HKSAFLJK) ლაბორატორიული
06-118დ
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალმოევა მარიამ 3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 218139
Электрическое освещение (EET41802R2-LBK) Лекция
08-805
--- ---
2-10:00 --- --- --- 218173
ელექტრული განათება (EL00002) საკურსო
08-713
--- ---
3-11:00 --- 218139
Электрическое освещение (EET41802R2-LBK) Лабораторная работа
08-709
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 218167
ელექტრული განათება (EL00002) საკურსო
08-713
218168
ელექტრული განათება (EL00002) საკურსო
08-713
---
5-13:00 218163, 218164, 218165
ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
08-805
218166, 218167, 218168
ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
08-805
--- --- 218162
ელექტრული განათება (EL00002) საკურსო
08-713
---
6-14:00 218172, 218173
ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
08-805
218161
ელექტრული განათება (EL00002) საკურსო
08-713
--- --- --- ---
7-15:00 218165
ელექტრული განათება (EL00002) საკურსო
08-713
--- --- --- 218160, 218161, 218162
ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
08-805
---
8-16:00 --- --- --- --- 218139
Электрическое освещение (EET41802R2-LBK) Курсовой проект
08-713
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალოევა გულნარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151770
ქართული ნაციონალური კოსტუმი (MAP31205G1-LS) სემინარი
01-706
--- --- --- --- ---
2-10:00 151770
ქართული ნაციონალური კოსტუმი (MAP31205G1-LS) ლექცია
01-706
051903s-3
ტანსაცმლის დამუშავების საწყისები და ზოგადი ტექნოლოგია (145963) პრაქტიკული
01-706
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 051903s-3
ტანსაცმლის დამუშავების საწყისები და ზოგადი ტექნოლოგია (145963) პრაქტიკული.
01-706
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 151670
ქართული ხალხური რეწვა (GFOLK05) პრაქტიკული
01-706
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამანათაშვილი იასონი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 151893
ლოგისტიკის საფუძლები (BLOG005) სემინარი
01-712
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 151892
ლოგისტიკის საფუძლები (BLOG005) სემინარი
01-714
151892, 151893
ლოგისტიკის საფუძვლები (LOGIS05) ლექცია
01-668
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაღლობელი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 217191
პროდუქციის და პროცესების ხარისხის მართვა (PRPQM02) ლექცია
08-207
--- --- ---
2-10:00 --- --- 217191
პროდუქციის და პროცესების ხარისხის მართვა (PRPQM02) პრაქტიკული
08-207
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 4935ა.2-4
თვისებითი ანალიზი (QLMAN04) ლაბორატორიული
02-511.1
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 4935, 4935ა
თვისებითი ანალიზი (QLMAN04) ლექცია
02-520
4930.1-4
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიული
02-511
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ლიზა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 112710
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ევროპული ორიენტირები (SOS26012G1-LS) ლექცია
06-810ა
---
4-12:00 --- --- --- --- 112810
ტერორიზმის გეოპოლიტიკა (SOS24812G1-LS) ლექცია
06-810ა
---
5-13:00 --- 112710
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ევროპული ორიენტირები (SOS26012G1-LS) პრაქტიკული
06-811ა
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 112810
ტერორიზმის გეოპოლიტიკა (SOS24812G1-LS) პრაქტიკული
06-810ა
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 712910
ევროინტეგრაციის პოლიტიკური თეორიები და პრაქტიკა (PTPEI07-LS) პრაქტიკული
06-809ა
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 712910
ევროინტეგრაციის პოლიტიკური თეორიები და პრაქტიკა (PTPEI07-LS) ლექცია
06-811ა
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 108653
დოკუმენტბრუნვისა და მართვის ამოცანების ავტომატიზაცია (DDMAA08) ლაბორატორიული
06-203დ
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 108652.2-8
დოკუმენტბრუნვისა და მართვის ამოცანების ავტომატიზაცია (DDMAA08) ლაბორატორიული
06-203დ
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 61901.2-6
ხატვა და პლასტიკა (ART30306G1-P) პრაქტიკული
01-207ც.1
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 61901.2-6
ხატვა და პლასტიკა (ART30306G1-P) პრაქტიკული
01-207ც.1
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 110800.1-10
შესავალი მიკრობიოლოგიაში (INMIC10) ლაბორატორიული
11-215
110703.1-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული
11-215
---
3-11:00 --- --- --- 110704.2-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული
11-215
---
4-12:00 110800
შესავალი მიკრობიოლოგიაში (INMIC10) ლექცია
11-215
110800.2-10
შესავალი მიკრობიოლოგიაში (INMIC10) ლაბორატორიული
11-215
--- 110603.1-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული
11-215
---
5-13:00 110703.2-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული
11-215
110706
მიკრობიოლოგია ინჟინერებისათვის (INMCR10GA1-LB) პრაქტიკული
11-215
--- --- ---
6-14:00 110603, 110604
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლექცია
11-215
--- 110604.1-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული
11-215
110704.1-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული
11-215
---
7-15:00 110703, 110704
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლექცია
11-215
--- --- ---
8-16:00 --- 110603.2-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული
11-215
--- 110604.2-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული
11-215
110706
მიკრობიოლოგია ინჟინერებისათვის (INMCR10GA1-LB) ლექცია
11-215
---
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამნიაშვილი თეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 107985, 107986
პოლიტიკური იდეოლოგიები (POLID07-LS) ლექცია
06-604ა
---
5-13:00 --- --- 107786, 107785
ტრანსფორმაციული პროცესები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში (SOS23011G2-LS) ლექცია
06-611ა
--- --- ---
6-14:00 --- --- 107787, 107788
ტრანსფორმაციული პროცესები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში (SOS23011G2-LS) ლექცია
06-602ა
--- 107987, 107988, 107989
პოლიტიკური იდეოლოგიები (POLID07-LS) ლექცია
06-602ა
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 216131
მარკეტინგის მართვა ენერგეტიკაში (EET40302G2-LPK) საკურსო
08-118
216131
მარკეტინგის მართვა ენერგეტიკაში (EET40302G2-LPK) პრაქტიკული
08-118
--- ---
2-10:00 --- --- --- 219139
Экономика и маркетинг (EAMR1102) Лекция
08-801
216131
მარკეტინგის მართვა ენერგეტიკაში (EET40302G2-LPK) ლექცია
08-802
---
3-11:00 --- --- 216139
Предпринимательство и решение проблем (EPS11R02) Практическая работа
08-206
--- 216139
Предпринимательство и решение проблем (EPS11R02) Лекция
08-422
---
4-12:00 --- --- 219139
Экономика и маркетинг (EAMR1102) Практическая работа
08-802
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე თემურ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 1600, 1601, 1602
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
01-409
--- 1780
მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (AAC82401G1) პრაქტიკული
01-408
--- --- ---
6-14:00 --- 1780
მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (AAC82401G1) საკურსო
01-408
--- --- ---
7-15:00 --- 1602
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
01-409
--- --- --- ---
8-16:00 --- 1780
მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (AAC82401G1) ლექცია
01-409
1601
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) საკურსო
01-409
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 151740
ჰიდრავლიკური და ელექტროჰიდრავლიკური გამაძლიერებლები და სისტემები (EET75605G1-LP) პრაქტიკული
01-714
---
4-12:00 --- --- --- --- 151740
ჰიდრავლიკური და ელექტროჰიდრავლიკური გამაძლიერებლები და სისტემები (EET75605G1-LP) ლექცია
01-714
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანანიაშვილი გულაბერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108782.1-8
სოციალური პროცესების მოდელირება და დიზაინი (DFGHASFD) ლაბორატორიული
08-315ბ
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 108682
ინფორმაციის დაცვის მეთოდები და სისტემები (MSPRI08) პრაქტიკული
08-304ბ
--- --- ---
5-13:00 108681
ინფორმაციის დაცვის მეთოდები და სისტემები (MSPRI08) პრაქტიკული
08-302ბ
--- --- --- --- ---
6-14:00 108783.1-8
სოციალური პროცესების მოდელირება და დიზაინი (DFGHASFD) ლაბორატორიული
08-315ბ
--- 108681, 108682
ინფორმაციის დაცვის მეთოდები და სისტემები (MSPRI08) ლექცია
08-304ბ
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 108784.1-8
სოციალური პროცესების მოდელირება და დიზაინი (DFGHASFD) ლაბორატორიული
08-315ბ
---
10-18:00 --- --- --- --- 108781.1-8
სოციალური პროცესების მოდელირება და დიზაინი (DFGHASFD) ლაბორატორიული
08-315ბ
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდრიაშვილი რაგიმ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 108604, 108605, 108606, 108607
ფილოსოფია (FHIL007) პრაქტიკული
06-503ა
4-12:00 1990.1-1
Философия (PHILO07-LS) Практическая работа
01-410
--- --- 108981.4-8, 108900.3-8, 108920.4-8, 108966.4-8, 108930.4-8
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
06-502ბ
---
5-13:00 1990.1-1
Философия (PHILO07-LS) Лекция
01-410
--- --- 108981.4-8, 108900.3-8, 108920.4-8, 108966.4-8, 108930.4-8
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
06-502ა
--- ---
6-14:00 --- --- --- 219139
ფილოსოფია (FHIL007) ლექცია
08-904
--- ---
7-15:00 --- --- --- 219139
ფილოსოფია (FHIL007) პრაქტიკული
08-903
--- ---
8-16:00 --- --- 108604, 108605, 108606, 108607
ფილოსოფია (FHIL007) ლექცია
06-503ა
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- 3931.3-3, 3932.3-3, 3935.3-3, 3936.3-3, 3940.3-3, 3941.3-3, 3942.3-3
ფილოსოფია (FHIL007) ლექცია
03-414
--- ---
10-18:00 --- --- 3931.3-3, 3932.3-3, 3940.3-3, 3941.3-3, 3942.3-3, 3936.1-3, 3935.1-3
ფილოსოფია (FHIL007) პრაქტიკული
03-414
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108931.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამება 1 (DSPR108) ლაბორატორიული
09-205
108931.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამება 1 (DSPR108) ლაბორატორიული
09-204
--- --- --- ---
2-10:00 108930.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამება 1 (DSPR108) ლაბორატორიული
09-204
--- --- ---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 108930, 108931, 108932, 108933
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამება 1 (DSPR108) ლექცია
06-404ა
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 108930.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამება 1 (DSPR108) ლაბორატორიული
09-205
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მზია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 4600/4
ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია (TPCHS 04) ლექცია
02-523
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 4600/4
ნავთობის გადამუშავების ტექნოლოგია (EET19204G1-LPB) პრაქტიკული
02-523
4600/4
ნავთობის გადამუშავების ტექნოლოგია (EET19204G1-LPB) ლექცია
02-523
---
5-13:00 --- --- --- --- 4600/4
ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია (TPCHS 04) პრაქტიკული
02-523
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე შალვა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1801.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- --- --- ---
3-11:00 4640ა
ეკოლოგიური მენეჯმენტი (ECMAN04) ლექცია
02-605
--- 1803.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- ---
4-12:00 1800.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- 1802.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
4640ა
ეკოლოგიური მენეჯმენტი (ECMAN04) პრაქტიკული
02-601
--- ---
5-13:00 1800, 1801, 1802, 1803
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-605
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 1804.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- ---
7-15:00 --- --- --- 41959
საწარმოთა ეკოლოგიური მენეჯმენტი (EET27504G1-LS) პრაქტიკული
02-601
--- ---
8-16:00 --- 1805.1-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- --- ---
9-17:00 --- 41959
საწარმოთა ეკოლოგიური მენეჯმენტი (EET27504G1-LS) ლექცია
02-601
--- 1804, 1805, 1806, 1807
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-605
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთაძე ცისანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 107887.1-11
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
06-602ა
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 111875
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
06-704ბ
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 107850i
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
06-910ბ
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთელავა ლილი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 412935
ქართული ზეპირმეტყველების პრაქტიკული კურსი - 1 (PRC0107) პრაქტიკული
06-810ბ
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 412927
ქართული წერითმეტყველების პრაქტიკული (აუდირება) კურსი - 1 (LEH14912G2-LS) პრაქტიკული
06-809ბ
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთია ლევანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 112925
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
06-810ა
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 107788
რუსეთის საგარეო პოლიტიკა (SOS22811G2-LS) პრაქტიკული
06-604ა
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 216146.2-2
თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) ლაბორატორიული
08-112
---
3-11:00 --- --- 216146-2
თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) პრაქტიკული
08-119
--- 216146-1.1-2
თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) ლაბორატორიული
08-112
---
4-12:00 --- --- 216146-3
თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) პრაქტიკული
08-119
--- 216146, 216146-1, 216146-2, 216146-3
თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) ლექცია
08-422
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 216146-2.1-2
თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) ლაბორატორიული
08-112
216146-2.2-2
თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) ლაბორატორიული
08-112
216146-3.2-2
თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) ლაბორატორიული
08-112
---
7-15:00 --- --- 216146-1
თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) პრაქტიკული
08-119
216146
თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) პრაქტიკული
08-119
216146.1-2
თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) ლაბორატორიული
08-112
---
8-16:00 --- --- --- --- 216146-3.1-2
თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) ლაბორატორიული
08-112
---
9-17:00 --- --- --- 216146-1.2-2
თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) ლაბორატორიული
08-112
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ზაური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 3765
წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიური პროცესების დასინჯვა-კონტროლი (EPTSC03) ლექცია
03-107
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 0319.2-5ა
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული ტექნოლოგიის კვლევა (GEMTR03) ლექცია
03-107
---
7-15:00 --- --- --- --- 0319.2-5ა
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული ტექნოლოგიის კვლევა (GEMTR03) პრაქტიკული
03-101
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 3765
წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიური პროცესების დასინჯვა-კონტროლი (EPTSC03) პრაქტიკული
03-107
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 1900.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
01-407.1
--- ---
4-12:00 --- --- 1786
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.6
--- ---
5-13:00 --- --- 1903.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
01-407
1786
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
01-კ.ც.I.6
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 1902.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
01-407.1
--- ---
8-16:00 --- 1901.1-1
სამშენებლო ხაზვა (CEDRA05) პრაქტიკული
01-407.1
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მარგალიტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 216138, 216138-1
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
08-502
--- 216133-1, 216133-2
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
08-422
---
3-11:00 --- --- --- --- 216133-1
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-206
216135-1
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-207
4-12:00 --- --- 216135
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-204
--- --- 216133-2
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-207
5-13:00 --- --- --- --- --- 216133-3
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-206
6-14:00 --- --- --- 216138-1
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-419
--- 216138
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) პრაქტიკული
08-203
7-15:00 --- --- --- 216133-3, 216135, 216135-1
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
08-502
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბული ნანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 8951-1
კომპიუტერული ქსელის პროექტირება (CNETD08) საკურსო
06-315დ
--- --- --- ---
11-19:00 --- 8951, 8951-1
კომპიუტერული ქსელის პროექტირება (CNETD08) ლექცია
06-312დ
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 8951
კომპიუტერული ქსელის პროექტირება (CNETD08) საკურსო
06-315დ
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არეშიძე ნინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1915.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- --- ---
3-11:00 --- --- 1909.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300.1
--- 1916.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
---
4-12:00 --- --- 1914.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- 1908.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
---
5-13:00 1905.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- 1918.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300.1
1906.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
1916, 1917, 1918, 1919
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
01-514
---
6-14:00 1917.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300.1
1901.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
1900.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
1907.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
1908, 1909, 1910, 1911
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
01-514
---
7-15:00 1904.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
1902.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300.1
1903.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- --- ---
8-16:00 1912, 1913, 1914, 1915
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
01-514
1912.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300.1
--- 1913.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- ---
9-17:00 --- 1911.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300
--- 1910.1-1
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
01-300.1
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არველაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 110900
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
11-305
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 110916
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
11-307
7-15:00 --- --- --- 110912.3-10
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
11-305
110903
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
11-312
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არონია ნაზი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 107850m, 107850n, 107850o, 107850p
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) ლექცია
06-906ბ
7-15:00 --- --- --- --- --- 107850p
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) პრაქტიკული
06-906ბ
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 107850n
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) პრაქტიკული
06-910ბ
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუდაშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 3665
საწარმოო ესთეტიკა და ერგონომიკა (SMTGN03) პრაქტიკული
03-207
--- 3631
ტექნოსფერო და ეკოსისტემების დეგრადაცია (TECOD03) პრაქტიკული
03-207
--- ---
3-11:00 --- --- 3655
ტექნოსფერო და ეკოსისტემების დეგრადაცია (TECOD03) პრაქტიკული
03-207
218168, 218169, 218170, 218171
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლექცია
03-412
---
4-12:00 --- --- --- 3630
საწარმოო ესთეტიკა და ერგონომიკა (SMTGN03) პრაქტიკული
03-208
3680
საწარმოო ესთეტიკა და ერგონომიკა (SMTGN03) პრაქტიკული
03-207
---
5-13:00 3630
ტექნოსფერო და ეკოსისტემების დეგრადაცია (TECOD03) პრაქტიკული
03-207
--- --- ---
6-14:00 3690
ტექნოსფერო და ეკოსისტემების დეგრადაცია (TECOD03) პრაქტიკული
03-208
--- --- 3610
საწარმოო ესთეტიკა და ერგონომიკა (SMTGN03) პრაქტიკული
03-207
--- ---
7-15:00 3660
საწარმოო ესთეტიკა და ერგონომიკა (SMTGN03) პრაქტიკული
03-207
--- --- 3660
ტექნოსფერო და ეკოსისტემების დეგრადაცია (TECOD03) პრაქტიკული
03-207
---
8-16:00 --- --- --- 218101, 218102, 218103, 218104
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლექცია
03-412
---
9-17:00 3665
ტექნოსფერო და ეკოსისტემების დეგრადაცია (TECOD03) პრაქტიკული
03-207
--- --- 3610
ტექნოსფერო და ეკოსისტემების დეგრადაცია (TECOD03) პრაქტიკული
03-207
--- ---
10-18:00 3680
ტექნოსფერო და ეკოსისტემების დეგრადაცია (TECOD03) პრაქტიკული
03-208
--- --- 3691
ტექნოსფერო და ეკოსისტემების დეგრადაცია (TECOD03) პრაქტიკული
03-207
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არჩვაძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 151660
თბური, გრიგალური და პულსაციური მილები (HWPT005) ლექცია
01-621
---
5-13:00 --- --- --- --- 151660
თბური, გრიგალური და პულსაციური მილები (HWPT005) პრაქტიკული
01-659
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ავთანდილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 218191
ევროკავშირის სამეწარმეო პოლიტიკა (EPUE002) პრაქტიკული
08-207
--- --- --- ---
5-13:00 --- 218191
ევროკავშირის სამეწარმეო პოლიტიკა (EPUE002) ლექცია
08-207
--- --- --- ---
6-14:00 --- 217191
ბიზნესი და საზოგადოება (BUSOC02-LS) პრაქტიკული
08-207
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 217191
ბიზნესი და საზოგადოება (BUSOC02-LS) ლექცია
08-207
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ავთანდილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 151792
სისტემათა ინჟინერინგის საფუძვლები (BUA42513G1-LB) პრაქტიკული
09-106
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ვლადიმერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 711955
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია
06-131
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 711955
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
06-131
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 108642.2-8
ინფორმაციული სისტემები ფინანსურ ანალიზსა და მენეჯმენტში (ISFAM08) ლაბორატორიული
06-128დ.1
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 108741, 108740
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) ლექცია
06-112დ
---
4-12:00 --- --- --- --- 108741
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) პრაქტიკული
06-112დ
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 108743, 108742
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) ლექცია
06-324დ
--- --- --- --- ---
7-15:00 108740
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) პრაქტიკული
06-322დ
--- --- --- 108643.2-8
ინფორმაციული სისტემები ფინანსურ ანალიზსა და მენეჯმენტში (ISFAM08) ლაბორატორიული
06-128დ.1
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 108743
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) პრაქტიკული
06-322დ
--- --- --- 108742
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) პრაქტიკული
06-112დ
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 6708
Искусство древнего Египта (RAOLE06) Практическая работа
01-601ც
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 6708
Искусство древнего Египта (RAOLE06) Лекция
01-601ც
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასანიძე ალბერტი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 216104-1
რადიონავიგაცია (RADI02) ლექცია
08-914
--- ---
5-13:00 --- --- --- 216104-1
რადიონავიგაცია (RADI02) პრაქტიკული
08-914
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასვანუა ნიკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 107950l
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
06-902ბ
--- --- --- ---
3-11:00 --- 107750f
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) პრაქტიკული
06-917ბ
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 107950f
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
06-902ბ
---
5-13:00 --- --- --- --- 107950h
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
06-919ბ
---
6-14:00 --- --- --- --- 107950o
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
06-919ბ
---
7-15:00 --- --- --- --- 107950b
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
06-902ბ
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლამაზიშვილი ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 110915, 110916, 110917, 110918, 110930
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
11-413
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 110915, 110916, 110917, 110918, 110930
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
11-412
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლანიშვილი მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 112829
Английский язык В.2.2 (LEH13312R1-P) Практическая работа
06-808ბ
112929
Английский язык В.1.2 (ELN01R-7) Практическая работа
06-812ბ
---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 107880
Английский язык В.2.2 (LEH13312R1-P) Практическая работа
06-623ა
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- 107980
Английский язык В.1.2 (ELN01R-7) Практическая работа
06-612ა
--- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 112929
Английский язык В.1.2 (ELN01R-7) Практическая работа
06-806ბ
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 107980
Английский язык В.1.2 (ELN01R-7) Практическая работа
06-610ა
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფაქიძე თორნიკე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151603
საწარმოო პრაქტიკა (INDPR05) პრაქტიკა
13 - გასვლითი პრაქტიკა 7
151604
საწარმოო პრაქტიკა (INDPR05) პრაქტიკა
13 - გასვლითი პრაქტიკა 8
--- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური დოდო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 108743
სისტემური ანალიზი და დაპროექტება (JGKADS) საკურსო
06-322დ
--- 108742.1-8
ინფორმაციული სისტემების და ტექნოლოგიების საფუძვლები (GDLJFS) ლაბორატორიული
06-116დ
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 108743.1-8
ინფორმაციული სისტემების და ტექნოლოგიების საფუძვლები (GDLJFS) ლაბორატორიული
06-118დ
--- 108741
ინფორმაციული სისტემების და ტექნოლოგიების საფუძვლები (GDLJFS) ლაბორატორიული
06-116დ
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 108951.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 108950.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- 108952.2-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
06-203დ
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 108850.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-203ა.1
--- --- ---
9-17:00 --- 108851.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (OOPO008) ლაბორატორიული
06-203ა
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური ლიკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 110815.2-10, 110816.2-10, 110817.2-10, 110818.2-10, 110830.2-10
სასურსათო უსაფრთხოება (SASURSAtO) ლექცია
11-414
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 1109215
სურსათის უვნებლობა (FODSA05FOD) ლექცია
11-415
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფხაზავა ლოლა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 4990ა.2-4
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
10-328
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 4930, 4901
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
10-327
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 4990ა.2-4
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
02-603
--- 4890ა.2-4
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
10-512
---
7-15:00 4902.2-4, 4940.2-4
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
02-604
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფხაიძე თინათინ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 112660
საბაკალავრო პრაქტიკა (RTYD324PR) პრაქტიკა
13-სასწავლო პრაქტიკა1
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აქუბარდია ელიკ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 112740
ევროპის სოციალური პოლიტიკა (BESP007) პრაქტიკული
06-606ბ
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 112740, 112741
ევროპის სოციალური პოლიტიკა (BESP007) ლექცია
06-603ბ
--- ---
4-12:00 --- --- --- 112741
ევროპის სოციალური პოლიტიკა (BESP007) პრაქტიკული
06-603ბ
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აქუბარდია თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 111774
მენეჯერული აღრიცხვა (BUA11113G1-LSP) პრაქტიკული
06-714ბ
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- 111775
მენეჯერული აღრიცხვა (BUA11113G1-LSP) პრაქტიკული
06-703ბ
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 111774, 111775, 111776
მენეჯერული აღრიცხვა (BUA11113G1-LSP) ლექცია
06-713ბ
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 111777, 111778
მენეჯერული აღრიცხვა (BUA11113G1-LSP) ლექცია
06-713ბ
111778
მენეჯერული აღრიცხვა (BUA11113G1-LSP) პრაქტიკული
06-708ბ
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აღლემაშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 707950A, 707950A1, 707950A2
შედარებითი სისხლის სამართალი (CLP0707-LS) ლექცია
06-904ბ
--- --- --- ---
13-21:00 --- 707950A
შედარებითი სისხლის სამართალი (CLP0707-LS) პრაქტიკული
06-915ბ
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აჩუაშვილი ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 151690
საწარმოო პრაქტიკა (INDPR05) პრაქტიკა
13 - გასვლითი პრაქტიკა 3
--- ---
2-10:00 --- --- --- 151690
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
01-717
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 151690
საბაკალავრო ნაშრომი (BACWOR5) საკურსო სამუშაო/პროექტი
01-553
---
5-13:00 --- --- 151790, 151791
ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA27805G1) ლექცია
01-668
---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 151791
ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA27805G1) სემინარი
01-561
151790
ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA27805G1) სემინარი
01-621
---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აჭარაძე გურამი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 108730.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
09-401
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 108731.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
09-401
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახალაია ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 111772.2-7
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლაბორატორიული
06-708ბ
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- 111771, 111772, 111773
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლექცია
06-702ბ
--- --- ---
4-12:00 --- 111771.2-7
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლაბორატორიული
06-707ბ
--- --- --- ---
5-13:00 --- 111774, 111775, 111776
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლექცია
06-702ბ
111774.2-7
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლაბორატორიული
06-709ბ
--- --- ---
6-14:00 --- 111771.1-7
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლაბორატორიული
06-704ბ
--- --- --- ---
7-15:00 111774.1-7
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლაბორატორიული
06-714ბ
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 111772.1-7
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლაბორატორიული
06-710ბ
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1731
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) პრაქტიკული
01-226
--- ---
3-11:00 1630
საბაკალავრო პროექტი (AAC08601G1-KR) საკურსო სამუშაო/პროექტი
01-222
--- --- 1730
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) პრაქტიკული
01-226
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 1731, 1730
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) ლექცია
01-222
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 1731
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) საკურსო
01-226
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- 1730
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) საკურსო
01-222
--- --- --- ---
10-18:00 121942
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია (AAC88701G1) ლექცია
01-206
--- --- --- --- ---
11-19:00 121942
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია (AAC88701G1) პრაქტიკული
01-206
121942
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია (AAC88701G1) საკურსო
01-222
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 3802.2-3
ლითოლოგია (LITHO03) ლაბორატორიული
03-345
--- ---
2-10:00 3801, 3802
ლითოლოგია (LITHO03) ლექცია
03-308
--- --- --- 3801.2-3
ლითოლოგია (LITHO03) ლაბორატორიული
03-345
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 3802.1-3
ლითოლოგია (LITHO03) ლაბორატორიული
03-345
--- --- --- --- 3801.1-3
ლითოლოგია (LITHO03) ლაბორატორიული
03-345
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 3901, 3902
კრისტალოგრაფია (KRIST03) ლექცია
03-308
0319.3-02
მინერალების და ქანების წარმოშობის ფიზიკურ–ქიმიური პირობები (MROPC03) ლაბორატორიული
03-345
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 0319.3-02
მინერალების და ქანების წარმოშობის ფიზიკურ–ქიმიური პირობები (MROPC03) ლექცია
03-345
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახლოური ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 4935ა.2-4
ორგანული ქიმია (ORGCP04) ლაბორატორიული
02-306
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახობაძე მერაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 108681, 108682
კონფლიქტურ სიტუაციებში, გადაწყვეტილებათა მიღების ინტერაქტიური სისტემები (IDSCS08) ლექცია
06-501ა
---
3-11:00 --- --- --- --- 108681, 108682
გადაწყვეტილებათა მიღება არამკაფიო სიმრავლეების საფუძველზე (HJJHJKBJ) ლექცია
06-502ბ
---
4-12:00 --- --- --- --- 108683, 108684, 108685
გადაწყვეტილებათა მიღება არამკაფიო სიმრავლეების საფუძველზე (HJJHJKBJ) ლექცია
06-506ა
---
5-13:00 --- --- --- --- 108683, 108684, 108685
კონფლიქტურ სიტუაციებში, გადაწყვეტილებათა მიღების ინტერაქტიური სისტემები (IDSCS08) ლექცია
06-504ბ
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 121953
Water Resources Monitoring (AAC92901E1) Lecture
01-209
--- 121953
Environment Defense and Sustainable Development (AAC93001E1) Practical Work
01-209
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 121953
Environmental Engineering (EET27001E1) Lecture
01-209
121953
Water Resources Monitoring (AAC92901E1) Practical Work
01-209
---
4-12:00 --- 121953
Environment Defense and Sustainable Development (AAC93001E1) Lecture
01-209
--- 121953
Environmental Engineering (EET27001E1) Practical Work
01-209
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაგრატიონი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1811.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- --- 1814.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- ---
3-11:00 1810.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- --- 1809.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- ---
4-12:00 --- 1808.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1812.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- --- ---
7-15:00 --- 1813.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 1816.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-612
---
9-17:00 --- --- --- --- 1815.2-1
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბადრიძე გულნარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 110803
ს/მ კულტურის სტრუქტურა - ფუნქციათა ურთიერთობები (CRSFR10-LP) პრაქტიკული
11-509
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 110803, 110804
ს/მ კულტურის სტრუქტურა - ფუნქციათა ურთიერთობები (CRSFR10-LP) ლექცია
11-503
--- 110804
ს/მ კულტურის სტრუქტურა - ფუნქციათა ურთიერთობები (CRSFR10-LP) პრაქტიკული
11-503
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაზღაძე იზოლდა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 4860, 4835, 4835ა
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-605
--- ---
5-13:00 --- --- --- 3935, 3936
ბიომრავალფეროვნება (BIODI04) ლექცია
02-605
--- ---
6-14:00 --- --- --- 3935
ბიომრავალფეროვნება (BIODI04) პრაქტიკული
02-605
4840
ატმოსფეროსა და ნიადაგის ქიმია (CHATS04) ლექცია
02-605
---
7-15:00 --- --- --- 3936
ბიომრავალფეროვნება (BIODI04) პრაქტიკული
02-605
4840
ატმოსფეროსა და ნიადაგის ქიმია (CHATS04) პრაქტიკული
02-605
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბათიაშვილი ირინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 107950o
საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი (LAW12011G1-LS) პრაქტიკული
06-904ა
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 107950n
საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი (LAW12011G1-LS) პრაქტიკული
06-904ბ
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიდაური დალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 110803, 110804
აგრობიზნესის მენეჯმენტი (BUA79110G1-LS) ლექცია
11-505
110804
აგრობიზნესის მენეჯმენტი (BUA79110G1-LS) სასწავლო პრაქტიკა
14-სართიჭალის სანერგე მეურნეობა
110803
აგრობიზნესის მენეჯმენტი (BUA79110G1-LS) სასწავლო პრაქტიკა
14-სართიჭალის სანერგე მეურნეობა
--- ---
2-10:00 110803
აგრობიზნესის მენეჯმენტი (BUA79110G1-LS) პრაქტიკული
11-504
110903, 110904
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) ლექცია
11-511
--- ---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- 110804
აგრობიზნესის მენეჯმენტი (BUA79110G1-LS) პრაქტიკული
11-503
--- ---
5-13:00 110830
წარმოების ეკონომიკა , მენეჯმენტი და მარკეტინგი (PEMAM04) პრაქტიკული
11-503
--- ---
6-14:00 110903
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
11-504
--- ---
7-15:00 110904
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
11-503
--- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიდაური ლალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 110836
ერთწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანა (AGC22110G1-LS) პრაქტიკული
11-511
110803, 110804
ს/მ კულტურის მოვლა-მოყვანა, პროდუქტიულობა, და მართვა (CGPMA10-LB) ლექცია
11-505
---
3-11:00 სასწავლო პრაქტიკა აგრონომიაში (SWA985OKL) სასწავლო პრაქტიკა.
--- --- ---
4-12:00 --- --- 110835, 110836
ერთწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანა (AGC22110G1-LS) ლექცია
11-512
110900
საკვებწარმოება (RTY7854PRU) პრაქტიკული
11-504
---
5-13:00 --- 110835
ერთწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანა (AGC22110G1-LS) პრაქტიკული
11-503
110812
ზოგადი მიწათმოქმედება (AGC20510G1-LP) პრაქტიკული
11-505
--- ---
6-14:00 სასწავლო პრაქტიკა აგრონომიაში (SWA985OKL) სასწავლო პრაქტიკა.
--- 110813
ზოგადი მიწათმოქმედება (AGC20510G1-LP) პრაქტიკული
11-510
---
7-15:00 --- 110812, 110813
ზოგადი მიწათმოქმედება (AGC20510G1-LP) ლექცია
11-505
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 110900
საკვებწარმოება (RTY7854PRU) ლექცია
11-505
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკურაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 107750h
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
06-910ბ
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 107750j
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
06-910ბ
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 1109215.3-10, 1109226.2-10, 1109230.4-10, 1109212.2-10, 1109200.1-10, 1109219.1-10
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
11-310
--- --- ---
11-19:00 --- --- 1109215.3-10, 1109226.2-10, 1109230.4-10, 1109212.2-10, 1109200.1-10, 1109219.1-10
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
11-316
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკურია კობა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 108752.1-8
პროგრამული სისტემების მენეჯმენტის საფუძვლები (SFGHJGHJ) ლაბორატორიული
09-103
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 108753.1-8
პროგრამული სისტემების მენეჯმენტის საფუძვლები (SFGHJGHJ) ლაბორატორიული
09-103
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალამწარაშვილი ზაური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 151770
ხე-ტყის დამზადების მანქანები და მოწყობილობები (MDL0005) პრაქტიკული
01-203ც
--- --- ---
6-14:00 --- --- 151770
ხე-ტყის დამზადების მანქანები და მოწყობილობები (MDL0005) ლექცია
01-203ც
--- --- ---
7-15:00 --- --- 151870
სამრეწველო ნაწარმთა კონსტრუირების მეთოდოლოგია (MAP23405G1) ლექცია
01-203ც
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალანჩივაძე ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 1700, 1701, 1702
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია
01-521
1690
Исследования и испытания зданий и сооружений (BBSTSR1) Лабораторная работа
01-521
---
8-16:00 --- 1690
Исследования и испытания зданий и сооружений (BBSTSR1) Лекция
01-521
--- --- ---
9-17:00 131911, 131922, 131932, 131972
რკინაბეტონისა და ლითონის კონსტრუქციების თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა (AAC07101G1) ლექცია
01-521
--- --- 121921
წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) პრაქტიკული
01-521
1700
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) საკურსო
01-521
---
10-18:00 131911, 131922, 131932, 131972
რკინაბეტონისა და ლითონის კონსტრუქციების თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა (AAC07101G1) პრაქტიკული
01-521
121921
წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) საკურსო
01-521
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 121921, 121921-1
წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) ლექცია
01-521
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალახაშვილი ჟანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 111915
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
06-715ა
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 111916
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
06-715ბ
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალიაშვილი მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 8986
საზომ საშუალებათა მარკირება და სერტიფიკაცია (MCM0308) ლექცია
06-306ბ
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 108631.2-8
კომპიუტერული სისტემების კონსტრუირება და წარმოება (CAPCS08) ლაბორატორიული
06-314დ
--- --- --- --- 108630.2-8
კომპიუტერული სისტემების კონსტრუირება და წარმოება (CAPCS08) ლაბორატორიული
06-304დ
5-13:00 --- --- 108710
საზომი მოწყობილ