საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

პედაგოგები

 

# #, - Zoom ID: 334-084-6896
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 1986
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 1986
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- --- --- 1886
ტრიბოტექნიკის საფუძვლები (FTE0005) ლექცია
5-13:00 --- 1886
მექანიკური მოწყობილობის საიმედოობის საფუძვლები (FMDR005) პრაქტიკული
--- --- 1811, 1809, 1808, 1810
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
6-14:00 --- 1886
მექანიკური მოწყობილობის საიმედოობის საფუძვლები (FMDR005) ლექცია
1886
ტრიბოტექნიკის საფუძვლები (FTE0005) საკურსო
--- --- ---
7-15:00 --- 1805, 1806, 1804, 1807
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 1800, 1802, 1801, 1803
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

.. ..., - Zoom ID:
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- - (-) -
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 707950A, 707950A1, 707950A2
-- (--) -
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

Kondo tosuy, - Zoom ID: 476-965-3260
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 1100203
Professional English in Agriculture 1 (LEH13710E3-P1) Practical Work
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

Kwon Soyoung, - Zoom ID: 490 258 9670
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 1100203
Professional English in Agriculture 1 (LEH13710E3-P1) Lecture
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

Sukjoo chang Elijah, - Zoom ID: 592-696-3988
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 1100203
Organic Agriculture (ORGAGR11) Seminar
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 1109203
Ornamental Gardening (AGC21510E1-LS) Seminar
---
11-19:00 --- 1109203
Sustainable Agriculture (BUA79410E1-LS) Seminar
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაიშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 565-939-1330
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 352002
კვლევის მეთოდები მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგიაში (EET72805GE3-L) ლექცია
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ელეონორა, - Zoom ID: 706 219 6676
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 220162.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 4940
ბიოლოგიის საწყისები (BIOLSAW04) ლექცია
--- ---
5-13:00 220161.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
--- --- 4940
ბიოლოგიის საწყისები (BIOLSAW04) სემინარი
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 108967.2-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 3031.1-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20204G1-LSB) ლაბორატორიული
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ზურაბ, - Zoom ID: 486-761-1068
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108800
ვებსაიტების დაპროექტება (ICT31508G3-LPK) საკურსო
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 108700
გადაწყვეტილებათა მიღების ამოცანების დაპროგრამება პითონზე (ICT36708G1-LP) ლექცია
--- --- --- 108800
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები python-ის ბაზაზე (ICT30508G3-LPK) პრაქტიკული
---
6-14:00 108800
ვებსაიტების დაპროექტება (ICT31508G3-LPK) პრაქტიკული
108900
შესავალი მონაცემთა ბაზებში და მათი გამოყენება (ICT24508G1-LPK) საკურსო
--- --- --- ---
7-15:00 --- 108900.1-8
შესავალი მონაცემთა ბაზებში და მათი გამოყენება (ICT24508G1-LPK) პრაქტიკული
--- 108800
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები python-ის ბაზაზე (ICT30508G3-LPK) საკურსო
108700
გადაწყვეტილებათა მიღების ამოცანების დაპროგრამება პითონზე (ICT36708G1-LP) პრაქტიკული
8-16:00 --- 108900.2-8
შესავალი მონაცემთა ბაზებში და მათი გამოყენება (ICT24508G1-LPK) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- 108700
კრიპტოსისტემები ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (ICT31608G3-LP) ლექცია
D-80104, D-89104
მათემატიკური მოდელები გადაწყვეტილების მიღებისათვის (ICT34908G3-LP) ლექცია
10-18:00 --- --- --- --- 108700
კრიპტოსისტემები ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (ICT31608G3-LP) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- --- --- D-80104, D-89104
მათემატიკური მოდელები გადაწყვეტილების მიღებისათვის (ICT34908G3-LP) პრაქტიკული
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბდელმოგჰეთ მადანი საჰარ, - Zoom ID: 905-391-6793
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 8084-1
Biomechanics (BMCH1E8) Practical Work
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბდუშელიშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 763 771 8567
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 4950
ლითონმცოდნეობა (METSC03) ლექცია
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 42012
მეტალოგრაფია (METGR04) ლექცია
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 42012
მეტალოგრაფია (METGR04) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბელაშვილი ნოდარ, - Zoom ID: 589-879-5530
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108710
ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია-პრაქტიკა (FSDKGJ) სასწავლო პრაქტიკა.
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 108810, 108811
ვირტუალური სისტემების მოდელირება (Labview) (АВВАРРАВ) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 8986
პრაქტიკა-მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი (FGGFGF) სასწავლო პრაქტიკა.
--- ---
10-18:00 8986
ვირტუალური ხელსაწყოები და დიზაინი Labview-ს ბაზაზე (VTD0308) ლექცია
--- D-8086
ვირტუალური მოდელირება (EET65508G2-LB) ლექცია
--- ---
11-19:00 8086
ვირტუალური ხელსაწყოები და დიზაინი Labview-ს ბაზაზე (VTD0308) ლექცია
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 687 555 0428
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 3014
კომპიუტერული ტექნოლოგიები (COTEC03) ლაბორატორიული
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 3016
კომპიუტერული ტექნოლოგიები (COTEC03) ლაბორატორიული
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ეკატერინე, - Zoom ID: 222-505-8803
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 220105
Предпринимательская деятельность и профессиональные навыки (BUA49802R1-LS) Лекция
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 218105
Основы менеджмента (BASMAR3) Практическая работа
220105
Предпринимательская деятельность и профессиональные навыки (BUA49802R1-LS) Практическая работа
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ნიკოლოზ, - Zoom ID: 977-135-8923
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 220201
სატელეკომუნიკაციო სიგნალების მათემატიკური თეორია (FJHHD) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 220201
სატელეკომუნიკაციო სიგნალების მათემატიკური თეორია (FJHHD) ლექცია
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბლოთია კობა, - Zoom ID: 878-146-6000
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 111973
ფინანსების საფუძვლები (BFIBT07-LS) სემინარი
--- --- --- ---
4-12:00 111877
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) სემინარი
--- --- --- ---
5-13:00 111872
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) სემინარი
--- --- --- ---
6-14:00 111873
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) სემინარი
111967
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
--- 111757
ფული, ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის საფუძვლები (FULSAF001) სემინარი
---
7-15:00 111972
ფინანსების საფუძვლები (BFIBT07-LS) სემინარი
--- ---
8-16:00 --- 111876
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) სემინარი
--- --- ---
9-17:00 111758
ფული, ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის საფუძვლები (FULSAF001) სემინარი
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრალავა ანზორი, - Zoom ID: 530 038 4402
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 911076, 911075
ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალურ-ინოვაციური პრობლემები (BUA46713E1-LS) ლექცია
911076
ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალურ-ინოვაციური პრობლემები (BUA46713E1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 - (-) -
911075
ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალურ-ინოვაციური პრობლემები (BUA46713E1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 711975A2, 711975A3, 711975A1
ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მენეჯმენტი (ADR547SM) ლექცია
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრალავა თინათინ, - Zoom ID: 513 480 4843
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 711975A2
საქმიანი ეტიკეტი და მოლაპარაკების ხელოვნება (BUA49213G1-LS) სემინარი
5-13:00 --- --- --- --- --- 711975A1, 711975A2, 711975A3
საქმიანი ეტიკეტი და მოლაპარაკების ხელოვნება (BUA49213G1-LS) ლექცია
6-14:00 --- --- --- --- --- 711975A1
საქმიანი ეტიკეტი და მოლაპარაკების ხელოვნება (BUA49213G1-LS) სემინარი
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრამიშვილი ნინო, - Zoom ID: 386 818 9962
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 712925
სამაგისტრო პრაქტიკა (MATR007-P) სასწავლო პრაქტიკა.
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუაშვილი თამარ, - Zoom ID: 595-441-8497
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 112841
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) პრაქტიკული
112842
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- 112841
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 112842
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
112840
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 112840
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუთიძე გოჩა, - Zoom ID: 544-803-6884
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 711975B
რისკოლოგია (RISBP07–LS) სემინარი
2-10:00 --- --- --- --- --- 111955
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) სემინარი
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 111055
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) სემინარი
--- --- 711055
რისკოლოგია (RISBP07–LS) სემინარი
5-13:00 --- --- --- --- 111956
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 112941
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 112942
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- 711955
საბანკო მენეჯმენტი (BAMBP07-LS) სემინარი
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუთიძე მანანა, - Zoom ID: 488-558-6323
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112835
მუზეუმმცოდნეობა (muzmcod) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 112835
მუზეუმმცოდნეობა (muzmcod) ლექცია
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 112935
მსოფლიო კულტურული მემკვიდრ. ძეგლები (MSOFKUL) ლექცია
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 112035
მსოფლიო ცივილიზაციები (MSOFCIV07) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- 112935
მსოფლიო კულტურული მემკვიდრ. ძეგლები (MSOFKUL) პრაქტიკული
---
9-17:00 112035
მსოფლიო ცივილიზაციები (MSOFCIV07) ლექცია
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე გურამ, - Zoom ID: 378 435 2475
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 61904.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული
---
4-12:00 --- --- 61906.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული
--- ---
5-13:00 --- --- 61908
Архитектурная информатика (ICT11206R2) Лабораторная работа
--- 61903, 61900, 61902, 61904, 61905, 61901, 61906
კომპიუტერული დაგეგმარება (COMPD06) ლაბორატორიული
6-14:00 --- 61908
Архитектурная информатика (ICT11206R2) Лекция
61903.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული
62008
Введение в архитектуру и основы архитектурной графики (arxigraf01) Практическая работа
7-15:00 --- 61905, 61906, 61903, 61904
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლექცია
--- 62008
Введение в архитектуру и основы архитектурной графики (arxigraf01) Курсовой проект
8-16:00 --- --- --- --- 61902.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული
9-17:00 61905.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული
--- --- --- 62008
Введение в архитектуру и основы архитектурной графики (arxigraf01) Лекция
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 340-647-6485
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 217103.1-2
გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები და ტექნოლოგიები (EET55802G2-LPK) საკურსო
---
3-11:00 --- --- --- 217101.1-2
გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები და ტექნოლოგიები (EET55802G2-LPK) საკურსო
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- 217104.1-2
გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები და ტექნოლოგიები (EET55802G2-LPK) საკურსო
---
5-13:00 --- --- --- 217102.1-2
გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები და ტექნოლოგიები (EET55802G2-LPK) საკურსო
217105.1-2
გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები და ტექნოლოგიები (EET55802G2-LPK) საკურსო
---
6-14:00 --- 218102, 218103, 218104, 218101
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (EET52502G2-LPB) ლექცია
--- 217106.1-2
გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები და ტექნოლოგიები (EET55802G2-LPK) საკურსო
--- ---
7-15:00 --- 217107.1-2
გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები და ტექნოლოგიები (EET55802G2-LPK) საკურსო
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ინგა, - Zoom ID: 292 292 1366
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 108053.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
3-11:00 108052.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 108050.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
---
6-14:00 108051.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 108051, 108050, 108052, 108053
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ირმა, - Zoom ID:
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 052020m
უცხოური ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული
052043m
უცხოური ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული
--- 052043m
უცხოური ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული.
--- ---
2-10:00 --- --- ---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 052020m
უცხოური ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული.
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე კონსტანტინე, - Zoom ID: 812 563 3356
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 111906, 111905
დოკუმენტმცოდნეობა (DOCMA07-LS) ლექცია
--- ---
2-10:00 --- --- --- 111905
დოკუმენტმცოდნეობა (DOCMA07-LS) სემინარი
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 111906
დოკუმენტმცოდნეობა (DOCMA07-LS) სემინარი
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 711906
Стратегический менеджмент малых и средних предприятий (BUA87413R1-LS) Лекция
--- --- --- --- ---
13-21:00 711906
Стратегический менеджмент малых и средних предприятий (BUA87413R1-LS) Практическая работа
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე მაკა, - Zoom ID:
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 107788
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი (IPL0107-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბშილავა ანზორ, - Zoom ID: 854-849-9567
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 0320.3-04
წარმოებებისა და ტექნოლოგიური პროცესების უსაფრთხოება (SAPAP03) ლექცია
0320.3-04, 0320.3-04ა
სიცოცხლის უსაფრთხოება (SAOFL03) ლექცია
--- 0320.3-04
წარმოებებისა და ტექნოლოგიური პროცესების უსაფრთხოება (SAPAP03) ლექცია
---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადამია ვლადიმერი, - Zoom ID: 434-195-5691
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108843.1-8
კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები (GQS08) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 108842.1-8
კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები (GQS08) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ავთანდილი, - Zoom ID: 422 293 0781
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 111805
ლიდერობის პრაქტიკული ფილოსოფია (PPL0007-LS) სემინარი
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ლიანა, - Zoom ID: 537-392-3282
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 107050d
საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია (BAL0207-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 107050q
საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია (BAL0207-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 107050i
რომის სამართალი (BAL0307-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
8-16:00 107050n
საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია (BAL0207-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 107050h
რომის სამართალი (BAL0307-LS) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 107050o
საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია (BAL0207-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 107050g
რომის სამართალი (BAL0307-LS) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ნინო, - Zoom ID:
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 111855.2-7
ძვირფასი ქვები, კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები; (PHS30103G1-LBR) ლაბორატორიული
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 111856.1-7
ძვირფასი ქვები, კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები; (PHS30103G1-LBR) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიანი ხათუნა, - Zoom ID: 457 027 0835
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 3825
ზოგადი საინჟინრო გეოლოგია (GEENG03) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- 3830
ზოგადი საინჟინრო გეოლოგია (GEENG03) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- 3702
ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების ფაქტორები და პრინციპები (FPRHY03) ლექცია
--- ---
6-14:00 --- --- 0319.2-2დ
მიწისქვეშა წყლების ძებნა-ძიება (PUWAT03) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- --- 0319.2-2დ
მიწისქვეშა წყლების ძებნა-ძიება (PUWAT03) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 720-336-1312
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 121951, 121912, 121941, 121961
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 122001
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 122004
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
--- 121943, 121942, 121922, 121956
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 122002
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
121941, 121961, 121951, 121912
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
122004
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
--- 122003
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
---
11-19:00 122002, 122003, 122004, 122001
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) ლექცია
122002
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 122003
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
122001
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
--- --- 121961, 121943, 121951, 121942, 121941, 121922, 121956, 121912
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) ლექცია
---
13-21:00 --- --- --- --- 121956, 121922, 121942, 121943
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავთანდილაშვილი რუიზან, - Zoom ID: 310 925 4498
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავლოხაშვილი ნიკოლოზ, - Zoom ID: 215 045 9581
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 218171.2-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) საკურსო
2-10:00 --- --- 218171.1-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
--- --- ---
3-11:00 --- --- 218171.1-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) საკურსო
--- --- 218171.2-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აზმაიფარაშვილი ზაალ, - Zoom ID: 713-307-6259
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 D.8986-20
რხევითი სისტემები (SH) ლექცია
--- 108811, 108810
პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების პროგრამირება (PRLOGKPR05) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 D.8986-20, D-8986
მიკროსენსორები (FGD) ლექცია
--- D-8986, D.8986-20
მიკროსენსორები (FGD) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 D-8086, D-8986
საზომი ტექნოლოგიები (EET65408G2-LB) ლექცია
--- D.8986-20
რხევითი სისტემები (SH) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ათოშვილი ანდრო, - Zoom ID:
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 8984
კლინიკური პრაქტიკა (CLPR108) სასწავლო პრაქტიკა.
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალავერდოვი ემილია, - Zoom ID: 312-130-7541
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 107988
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 --- 107989
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალანია მერი, - Zoom ID:
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 4835ბ, 4835, 4835ა
ფარმაცევტული ქიმია II (PCH0204) ლექცია
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 4735.1-4
ფარმაცევტული ქიმია III (PCH0304) საკურსო
7-15:00 --- --- --- --- --- 4735ბ, 4735ა, 4735
ფარმაცევტული ქიმია III (PCH0304) ლექცია
8-16:00 --- --- --- --- --- 4735ა.1-4
ფარმაცევტული ქიმია III (PCH0304) საკურსო
9-17:00 --- --- --- --- --- 4735ბ.1-4
ფარმაცევტული ქიმია III (PCH0304) საკურსო
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალექსიძე გურამ, - Zoom ID:
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 1100231
Grapevine pests, diseases and integrated pest management (grap11) Lecture
3-11:00 --- --- --- --- --- 1100230
ვაზის მავნებებელი დაავადებები და ინტეგრირებული დაცვის სისტემები (INTGH11) ლექცია
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 1109231
Grapevine pests, diseases and integrated pest management (grap11) Lecture
6-14:00 --- --- --- --- --- 1100203
Advanced Plant pathology (EET20810E1-LP) Lecture
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 1100203
INTEGRATE PEST MANAGEMENT (INPM011) Seminar
9-17:00 --- 1109230
ვაზის მავნებებელი დაავადებები და ინტეგრირებული დაცვის სისტემები (INTGH11) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- 1100230
ვაზის მავნებებელი დაავადებები და ინტეგრირებული დაცვის სისტემები (INTGH11) სემინარი
--- --- 1109231
Grapevine pests, diseases and integrated pest management (grap11) Seminar
---
11-19:00 --- 1109230
ვაზის მავნებებელი დაავადებები და ინტეგრირებული დაცვის სისტემები (INTGH11) სემინარი
--- --- --- ---
12-20:00 --- 1100203
Advanced Plant pathology (EET20810E1-LP) Laboratory
--- --- 1100203
INTEGRATE PEST MANAGEMENT (INPM011) Lecture
---
13-21:00 --- --- --- --- 1100231
Grapevine pests, diseases and integrated pest management (grap11) Seminar
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალმოევა მარიამ, - Zoom ID: 771-497-6160 3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 217138-1.2-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარების და კომპლექსების ელექტრომომარაგება (ESIC002) საკურსო
4-12:00 --- --- --- --- --- 217138.1-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარების და კომპლექსების ელექტრომომარაგება (ESIC002) საკურსო
5-13:00 --- --- --- 217138.2-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარების და კომპლექსების ელექტრომომარაგება (ESIC002) საკურსო
--- ---
6-14:00 --- --- --- 217138-1.1-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარების და კომპლექსების ელექტრომომარაგება (ESIC002) საკურსო
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალოევა გულნარა, - Zoom ID: 833-983-0810
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 052003s-3
ტანსაცმლის დამუშავების საწყისები და ზოგადი ტექნოლოგია (145963) პრაქტიკული.
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 151970
ქართული ნაციონალური კოსტუმი (MAP31205G1-LS) სემინარი
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამანათაშვილი იასონი, - Zoom ID: 696-260-7621
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 151790
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) სემინარი
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 151792
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) სემინარი
--- 151791
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) სემინარი
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 151791, 151792, 151790
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) ლექცია
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი მარინე, - Zoom ID: 386 252 6161
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 107950e
სანივთო (ქონებრივი) სამართალი (BUL0207-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 107950h
სანივთო (ქონებრივი) სამართალი (BUL0207-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი ნათია, - Zoom ID:
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 4935ბ
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ლიზა, - Zoom ID: 490-746-5857
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 112741, 112740
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 --- --- 112741
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- 112725
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
112740
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- 112710
ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკა (EUSDP07-LS) პრაქტიკული
112725, 112726
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) ლექცია
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 112810
ევროკავშირის საშინაო პოლიტიკა (HPE0007-LS) პრაქტიკული
--- 112742
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- 112742, 112743
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) ლექცია
--- 112810
ევროკავშირის საშინაო პოლიტიკა (HPE0007-LS) ლექცია
---
9-17:00 --- --- --- 112726
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
112743
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- 112710
ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკა (EUSDP07-LS) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- 712910
ევროპული პოლიტიკური წესრიგი (EPO0007-LS) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- 712910
ევროპული პოლიტიკური წესრიგი (EPO0007-LS) ლექცია
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ნუგზარ, - Zoom ID: 497 630 3399
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 108751
პროგრამული სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოება (DFJKKLH) საკურსო
2-10:00 --- --- --- --- --- 108751
პროგრამული სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოება (DFJKKLH) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- --- --- 108750
პროგრამული სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოება (DFJKKLH) საკურსო
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 108750
პროგრამული სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოება (DFJKKLH) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 D-8994
ინფორმაციული უსაფრთხოება (INFSQ08) პრაქტიკული
--- --- --- D-8094, D-8994
ინფორმაციული უსაფრთხოება (INFSQ08) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- D-8094
ინფორმაციული უსაფრთხოება (INFSQ08) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი გია, - Zoom ID: 385 713 2760
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 62002.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- 62000.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 62001.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 62000.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 62002.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- 62001.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი ლია, - Zoom ID: 423-220-2479
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 110919
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 110803, 110804
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლექცია
--- --- --- ---
7-15:00 110912, 110913
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლექცია
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე გურამ, - Zoom ID: 931-958-5260
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 218139
Экономика и управление энергетики (EET42602R2-LP) Практическая работа
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 220139
Профессиональные навыки (FHJKGKG) Лекция
220139
Профессиональные навыки (FHJKGKG) Практическая работа
--- ---
6-14:00 --- --- 218139
Экономика и управление энергетики (EET42602R2-LP) Лекция
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- 220168, 220167, 220169
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 219225
ენერგეტიკული საწარმოების ტექნოლოგიურ-ეკონომიკური საკითხები (GHFJH) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე ხათუნა, - Zoom ID: 714-090-8623
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 151740
ტექნოლოგიური მანქანების პროექტირება (EET76505G1-LP) პრაქტიკული
151740
ტექნოლოგიური მანქანების პროექტირება (EET76505G1-LP) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- --- 151840
ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (HPD0005) ლექცია
--- ---
6-14:00 --- --- --- 151740
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 2 (EET76005G1) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანანიაშვილი გულაბერ, - Zoom ID: 716-805-3141
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 108884, 108883
ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები (IUS08) ლექცია
---
7-15:00 --- --- --- --- 108884
ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები (IUS08) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 108883
ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები (IUS08) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდრიაშვილი რაგიმ, - Zoom ID: 475 464 8824
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 112041
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
--- 112042
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- 3001.2-3, 3002.2-3
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- 3002.2-3, 3001.2-3
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 1098
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 1098
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მედეა, - Zoom ID: 870-901-8470
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108030.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) პრაქტიკული
108030.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) პრაქტიკული
--- --- 108031.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- --- ---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 108058.1-8
Algorithmization Fundamentals and Programming Elements (DFHDFH) Laboratory
108058.2-8
Algorithmization Fundamentals and Programming Elements (AFPREE8) Laboratory
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- 108031, 108030, 108032, 108038
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
---
6-14:00 --- --- --- --- 108031.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 108058
Algorithmization Fundamentals and Programming Elements (DFHDFH) Practical Work
--- ---
10-18:00 --- --- --- 108058
Algorithmization Fundamentals and Programming Elements (DFHDFH) Lecture
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მზია, - Zoom ID:
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 42066
ნავთობგადამუშავების მრეწველობის განვითარების ისტორია (HIOIN 04) ლექცია
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე შალვა, - Zoom ID: 702-695-4320
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 4840
საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები (BENEC04) სემინარი
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151980, 151981
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
---
5-13:00 --- 4840
საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები (BENEC04) ლექცია
--- --- --- ---
6-14:00 --- 151960, 151941, 151970, 151940
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
--- --- 151901, 151902
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთაძე ცისანა, - Zoom ID: 418-868-3446
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 107088
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 107086.1-11
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- 107087.1-11
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 107086.1-11
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 107087.1-11
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
107850l
პროფესიული ინგლისური 1 (PROFING07) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 107850l
პროფესიული ინგლისური 1 (PROFING07) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთელავა ლილი, - Zoom ID: 853-728-8623
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 412028
ქართული ენის ლექსიკა (LEGEL07-LP) პრაქტიკული
--- --- 412026
ქართული ენის ლექსიკა (LEGEL07-LP) პრაქტიკული
412026
ქართული ენის ლექსიკა (LEGEL07-LP) პრაქტიკული
---
2-10:00 412025
ქართული ენის ლექსიკა (LEGEL07-LP) პრაქტიკული
--- 412027
ქართული ენის ლექსიკა (LEGEL07-LP) პრაქტიკული
3-11:00 412027
ქართული ენის ლექსიკა (LEGEL07-LP) პრაქტიკული
--- 412025
ქართული ენის ლექსიკა (LEGEL07-LP) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 412023
ქართული ენის ლექსიკა (LEGEL07-LP) პრაქტიკული
--- 412023
ქართული წერითმეტყველების პრაქტიკული კურსი-1 (QARWER) პრაქტიკული.
412028
ქართული ენის ლექსიკა (LEGEL07-LP) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- 412023
ქართული წერითიმეტყველების პრაქტიკული კურსი-1 (KJUI987PO) პრაქტიკული
--- --- 412023
ქართული ენის ლექსიკა (LEGEL07-LP) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე გია, - Zoom ID: 939-004-3197
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 219233
ენერგოაუდიტი საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო სექტორში (JJKGJK) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- --- 202010
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია.
---
9-17:00 --- 219226
ენერგოაუდიტი საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო სექტორში (JJKGJK) საკურსო
--- --- --- 219225, 219231, 219223, 219233, 219226
ენერგოაუდიტი საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო სექტორში (JJKGJK) ლექცია
10-18:00 --- 219233
ენერგოაუდიტი საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო სექტორში (JJKGJK) საკურსო
--- --- 219231
ენერგოაუდიტი საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო სექტორში (JJKGJK) საკურსო
219233
სუფთა განვითარების მექანიზმის პროექტები (SUMP02) პრაქტიკული
11-19:00 --- 219233
სუფთა განვითარების მექანიზმის პროექტები (SUMP02) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ზაური, - Zoom ID: 594 941 5682
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 3760
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული მეთოდები (FOSGM03) ლექცია
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მანანა, - Zoom ID: 471-946-7878
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1002.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1000.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 1001.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
5-13:00 151960.1-5
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 1000, 1001, 1002
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მარგალიტა, - Zoom ID: 560-412-3671
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 220165, 220164, 220166
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
---
4-12:00 --- 220164
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 220165
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
220160
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
--- 220166
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- 220161
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
--- 220161, 220160, 220162, 220163
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
---
8-16:00 --- --- --- --- 220163
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- 220322
მდგრადი ენერგეტიკა და კლიმატის ცვლილება (EET43802G4-LS) ლექცია
--- --- 220162
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 220322
მდგრადი ენერგეტიკა და კლიმატის ცვლილება (EET43802G4-LS) სემინარი
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ნათია, - Zoom ID: 220 899 0952
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 219163
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- --- --- --- 219162, 219160, 219161, 219163
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლექცია
3-11:00 --- --- --- --- --- 219170.1-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 219160.1-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
218160
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPK) პრაქტიკული
--- --- 219170
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
6-14:00 218164
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPK) პრაქტიკული
219171
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
219160
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
219170.2-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
--- 219172
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
7-15:00 219171.2-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
--- --- --- 218161
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPK) პრაქტიკული
219171, 219172, 219170
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლექცია
8-16:00 --- --- 219162
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
219172.1-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
218162
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPK) პრაქტიკული
219172.2-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
9-17:00 219161
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
--- --- 219171.1-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
--- ---
10-18:00 219160.2-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
--- --- --- 218163
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPK) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბული კობა, - Zoom ID:
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 113012
საქართველოს მთიანი რეგიონების ტურისტულ რეკრიაციული პოტენციალი (RTE654OI) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- --- --- 113012
საქართველოს მთიანი რეგიონების ტურისტულ რეკრიაციული პოტენციალი (RTE654OI) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბული ნანი, - Zoom ID: 280-064-3032
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108736
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზაცია (FGJKKLHA) საკურსო
--- --- --- --- ---
4-12:00 108733, 108736, 108734
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზაცია (FGJKKLHA) ლექცია
--- 108733
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზაცია (FGJKKLHA) საკურსო
--- --- ---
5-13:00 --- --- 108733.2-8
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზაცია (FGJKKLHA) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 108734
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზაცია (FGJKKLHA) საკურსო
--- 108734.2-8
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზაცია (FGJKKLHA) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- 108736.2-8
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზაცია (FGJKKLHA) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არეშიძე ნინა, - Zoom ID: 682 282 4629
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 151880
გრუნტების მექანიკა (GRMEQ01) ლექცია
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არველაძე თამარ, - Zoom ID: 984-248-8083
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 110035
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 110020
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
---
4-12:00 110036
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- 110035
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- 110037
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- 110036
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 110037
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აროშვილი ნინო, - Zoom ID: 835 480 3139
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 111767
ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMEN05) სემინარი
6-14:00 --- --- --- 111766
ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMEN05) სემინარი
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 111765
ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMEN05) სემინარი
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუდაშვილი ნინო, - Zoom ID: BBB
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 3702
საწარმოო ესთეტიკისა და ერგონომიკის საფუძვლები (HHS24303) სემინარი
--- 219171, 219172, 219170
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლექცია
---
4-12:00 --- --- 3701
საწარმოო ესთეტიკისა და ერგონომიკის საფუძვლები (HHS24303) სემინარი
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუნაშვილი თამარ, - Zoom ID: 978 340 6017
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 1806
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 1814
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 1811
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 122004
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- 122003
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- 122001
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- 122002
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ავთანდილ, - Zoom ID: 7753332025
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 220335
სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა და სწავლების თანამედროვე მეთოდები (SCTOOO8EA1) ლექცია
3-11:00 --- --- --- --- --- 220335
სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა და სწავლების თანამედროვე მეთოდები (SCTOOO8EA1) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 220235
კომუნიკაცია და მოლაპარაკება ბიზნესში (COMNB02-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- 220191
აკადემიური წერის ელემენტები (LEH12112GI-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- 220191
აკადემიური წერის ელემენტები (LEH12112GI-LS) ლექცია
--- --- --- 911076, 352002, 912035, 132004, 911075
სწავლების თანამედროვე მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი (EDU10213G1-LP) პრაქტიკული
8-16:00 --- 42033, 42008, 42034
პედაგოგიკა (PEDAG05) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 220322
სწავლების თანამედროვე მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი (EDU10213G1-LP) ლექცია
42008, 42034, 42033
პედაგოგიკა (PEDAG05) სემინარი
--- --- 220335
ინტელექტუალური პოტენციალი და ინტელექტუალური საკუთრება (IPIP002GA1) ლექცია
---
10-18:00 220235
კომუნიკაცია და მოლაპარაკება ბიზნესში (COMNB02-LS) ლექცია
--- --- 220335
ინტელექტუალური პოტენციალი და ინტელექტუალური საკუთრება (IPIP002GA1) პრაქტიკული
---
11-19:00 220322
სწავლების თანამედროვე მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი (EDU10213G1-LP) პრაქტიკული
220322
სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა (SCT0010) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 220322
სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა (SCT0010) პრაქტიკული
--- --- 352002, 911076, 912035, 132004, 911075
სწავლების თანამედროვე მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი (EDU10213G1-LP) ლექცია
---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ავთანდილ, - Zoom ID: 9046549296
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 2020/1/1
სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ ინოვაციათა მენეჯმენტი (METIN02-LS) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
10-18:00 --- 2020/1/2, 2020/6
სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ ინოვაციათა მენეჯმენტი (METIN02-LS) ლაბორატორიული
--- --- ---
11-19:00 --- 2020/2
სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ ინოვაციათა მენეჯმენტი (METIN02-LS) ლაბორატორიული
2020/1/3.2-6, 2020/4.2-6
სამეწარმეო და ტენოლგიურ ინოვაციათა მენეჯმენტი (METIN02-LB) ლაბორატორიული
--- ---
12-20:00 --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ვლადიმერ, - Zoom ID: 991-242-2986
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 711955
კომერციული ბანკის საქმისნობის ფინანსური ანალიზი (KBSF444PS) ლექცია
--- --- --- ---
12-20:00 --- 711955
კომერციული ბანკის საქმისნობის ფინანსური ანალიზი (KBSF444PS) სემინარი
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი თამარ, - Zoom ID: 654-825-4999
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 108843.1-8
სააღრიცხვო ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები (DFGSF) ლაბორატორიული
2-10:00 --- 108741
სასწავლო პრაქტიკა (EDPR005) სასწავლო პრაქტიკა.
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 108743
ბიზნეს პროცესების მართვის ინფორმაციული სისტემები 1 (BPMIS06) ლაბორატორიული
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 108841.1-8
სააღრიცხვო ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები (DFGSF) ლაბორატორიული
--- ---
6-14:00 --- 108840.1-8
სააღრიცხვო ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები (DFGSF) ლაბორატორიული
--- --- ---
7-15:00 --- --- 108741
ბიზნეს პროცესების მართვის ინფორმაციული სისტემები 1 (BPMIS06) ლაბორატორიული
--- ---
8-16:00 --- 108842.1-8
სააღრიცხვო ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები (DFGSF) ლაბორატორიული
--- --- ---
9-17:00 --- --- 108742.2-8
ბიზნეს პროცესების მართვის ინფორმაციული სისტემები 1 (BPMIS06) ლაბორატორიული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ლიანა, - Zoom ID: 338 786 1694
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 61902.1-6
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) პრაქტიკული
--- 62005.1-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
--- 62000.2-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- 62002.1-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- --- 62001.2-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- 62003.2-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
--- 62004.2-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- 62007.1-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
61901.2-6
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) პრაქტიკული
62009.1-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 61900.2-6
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 62001, 62000, 62002
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
--- --- --- --- ---
10-18:00 62004, 62006, 62005, 62003
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
--- --- --- --- ---
11-19:00 62009, 62007
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ნათია, - Zoom ID: 831 140 9704
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 2020/6
ეროვნულობა XX საუკუნის ქართულ არქიტექტურაში (NMGAR06) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- --- --- 2020/6
ეროვნულობა XX საუკუნის ქართულ არქიტექტურაში (NMGAR06) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასვანუა ნიკა, - Zoom ID: 955-713-4988
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 107050e
შესავალი სამართალმცოდნეობაში (BAL0107-LS) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 107050f
შესავალი სამართალმცოდნეობაში (BAL0107-LS) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- 107050j
შესავალი სამართალმცოდნეობაში (BAL0107-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლამაზიშვილი ლამარა, - Zoom ID: 539-235-1787
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 152080, 152060
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
152095, 152093, 152094
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 152090.3-5, 152092.3-5, 152091.3-5, 152060.3-5, 152080.3-5
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
152094.1-5, 152095.1-5, 152093.1-5
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- 152090.3-5, 152092.3-5, 152091.3-5
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლანიშვილი მანანა, - Zoom ID: 805-561-6322
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 107989
ინგლისური B2.1 (AHJS456PSR) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 107089
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 --- 107850n
პროფესიული ინგლისური 1 (PROFING07) პრაქტიკული
--- 1731
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
4-12:00 --- 1911
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
--- 107980
ინგლისური B2.1 (AHJS456PSR) პრაქტიკული
5-13:00 --- ---
6-14:00 --- 107080
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- --- 107089
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
107080
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 8071, 8086
დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (LEH12512G1-LP) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- --- 8071, 8086
დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (LEH12512G1-LP) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური ია, - Zoom ID: 230 398 8511
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 108053.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
3-11:00 108052.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 108850.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები python-ის ბაზაზე (ICT30508G3-LPK) პრაქტიკული
--- --- 108050.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
---
6-14:00 108051.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
--- --- 108851.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები python-ის ბაზაზე (ICT30508G3-LPK) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 108852.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები python-ის ბაზაზე (ICT30508G3-LPK) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური ლიკა, - Zoom ID: 730-596-5905
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 110731
საწარმოო პრაქტიკა სასურსათო ტექნოლოგიაში (MAP17410G1-R) საწარმოო პრაქტიკა.
3-11:00 --- --- --- --- 110916.1-10, 110918.1-10, 110930.1-10, 110915.1-10, 110917.1-10
სასურსათო უსაფრთხოება (SASURSAtO) ლექცია
4-12:00 --- --- --- 110916.1-10, 110918.1-10, 110915.1-10, 110917.1-10, 110930.1-10
სასურსათო უსაფრთხოება (SASURSAtO) პრაქტიკული
110712, 110713
სურსათის უვნებლობა და ხარისხის მართვა (FQMAN10) ლექცია
5-13:00 --- --- --- 110712
სურსათის უვნებლობა და ხარისხის მართვა (FQMAN10) სემინარი
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 110731
საწარმოო პრაქტიკა სასურსათო ტექნოლოგიაში (MAP17410G1-R) საწარმოო პრაქტიკა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 1100315
სასურსათო პროდუქტების იდენტიფიკაცია და ფალსიფიკაცია (IFFP010) პრაქტიკული
1109316
უვნებელი პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგია (LHJUG) პრაქტიკული
--- --- 1100315
ხარიხის მართვა და HACCP - ის სისტემები (MAP12010G2-LP) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- 1109316
სასურსათო პროდუქტების იდენტიფიკაცია და ფალსიფიკაცია (IFFP010) ლექცია
1109316
უვნებელი პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგია (LHJUG) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- 1100315
ხარიხის მართვა და HACCP - ის სისტემები (MAP12010G2-LP) ლექცია
1109316
სასურსათო პროდუქტების იდენტიფიკაცია და ფალსიფიკაცია (IFFP010) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- 1100315
სასურსათო პროდუქტების იდენტიფიკაცია და ფალსიფიკაცია (IFFP010) ლექცია
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფხაიძე თინათინ, - Zoom ID: 350 640 6621
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 112861
იმიჯმეიკინგი (IMAGE07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 712961
პიარ ღონისძიებების დაგეგმვისა და მართვის პრაქტიკა (PLOK965RE) სასწავლო პრაქტიკა.
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 112860
იმიჯმეიკინგი (IMAGE07-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- 712961
ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაცია (IMRC012GA1-LS) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- 112860, 112861, 112862
იმიჯმეიკინგი (IMAGE07-LS) ლექცია
112961
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- 112961, 112960
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) ლექცია
---
9-17:00 --- --- 112960
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) პრაქტიკული
--- 712960, 712961
ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაცია (IMRC012GA1-LS) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- 712960
ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაცია (IMRC012GA1-LS) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აქუბარდია თამაზ, - Zoom ID: 982-473-5291
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 111872, 111871, 111873
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) ლექცია
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 111873
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 111872
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- 111874, 111877, 111876, 111875
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 --- --- 111875
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აღლაძე ნანა, - Zoom ID: 763-110-4526
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 62000.3-6
უცხო ენა (ტექნიკოსებისთვის) ფრანგული (MNJHY962) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აჩუაშვილი ნუნუ, - Zoom ID: 949-901-0345
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 2520112
საგადასახადო და საბაჟო ტექნოლოგიები (SDST05) სემინარი
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 2520112
საგადასახადო და საბაჟო ტექნოლოგიები (SDST05) ლექცია
6-14:00 --- --- --- --- --- 151794
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) ლექცია
7-15:00 --- --- --- --- --- 151794
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახალაია ნანა, - Zoom ID: 401-421-8113
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 111715
სასტუმროს უსაფრთხოება (HDG985PR) სემინარი
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 111716, 111715
სასტუმროს უსაფრთხოება (HDG985PR) ლექცია
--- --- --- ---
6-14:00 --- 111716
სასტუმროს უსაფრთხოება (HDG985PR) სემინარი
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ალექსანდრე, - Zoom ID: 843-008-8704
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1751
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- 1750, 1752, 1751
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 121942
პრაქტიკა (INT0005) სასწავლო პრაქტიკა
--- --- 1708
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
1770
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
---
4-12:00 1775
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 1745, 1746, 1708
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
--- 1752
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- 1746
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
--- 1765, 1775, 1770
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
---
7-15:00 --- 1745
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
--- 1750
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- 1765
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი გიორგი, - Zoom ID: 728-928-4345
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 1917
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- 1730
წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
1704
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1918
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1916
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- 1916, 1918, 1917, 1919
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
--- ---
5-13:00 1705
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
1706
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
--- 1707
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- 1919
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 1707, 1704, 1706, 1705
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ია, - Zoom ID: 325-877-7521
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 0319.2-2გ
გემოლოგია (GEMOL03) ლაბორატორიული
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 0320.3-02
კავკასიის მაგმური და მეტმორფული კომპლექსები (PHS36703G2-LS) ლექცია
0320.3-02
სედიმენტაციური აუზების კვლევის გეოლოგიური მეთოდები (PHS36503G2-LP) ლექცია
--- 0319.2-2გ
გემოლოგია (GEMOL03) ლექცია
---
10-18:00 --- 0320.3-02
სედიმენტაციური აუზების კვლევის გეოლოგიური მეთოდები (PHS36503G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- 0320.3-02
კავკასიის მაგმური და მეტმორფული კომპლექსები (PHS36703G2-LS) სემინარი
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახობაძე მერაბ, - Zoom ID: 974-640-9127
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 108784
საწარმოო პრაქტიკა (INDPR05) სასწავლო პრაქტიკა.
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 8041-1
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (SYSYN08) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 108782, 108781, 108784, 108783
გადაწყვეტილებათა მიღება არამკაფიო მონაცემთა საფუძველზე (BBBBBBB) ლექცია
108881, 108882
კონფლიქტურ სიტუაციაში გადაწყვეტილებების მიღების თანამედროვე მეთოდები და ტექნოლოგიები (INF) (ARTYYY) ლექცია
8041-2
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (SYSYN08) პრაქტიკული
--- 108884, 108883
კონფლიქტურ სიტუაციაში გადაწყვეტილებების მიღების თანამედროვე მეთოდები და ტექნოლოგიები (INF) (ARTYYY) ლექცია
---
11-19:00 8941
ფაზი ლოგიკის გამოყენება მენეჯმენტში (ICT19408G3-LP) პრაქტიკული
8096, 8094-1, 8096-1, 80104, 8996
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (SYSYN08) ლექცია
8076, 8041-1, 8094, 8041-2
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (SYSYN08) ლექცია
--- 8941
ფაზი ლოგიკის გამოყენება მენეჯმენტში (ICT19408G3-LP) ლექცია
---
12-20:00 --- 8094
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (SYSYN08) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 8941-1, 8941-2
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (SYSYN08) ლექცია
--- 8076
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (SYSYN08) პრაქტიკული
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე, - Zoom ID: 749-069-3053
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 121953
წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა (WYL3901) პრაქტიკული
--- --- 121953
წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა (WYL3901) ლექცია
3-11:00 --- --- --- 132054
სამეცნიერო კომუნიკაციის კვლევის ტექნიკა და სწვალების მეთოდები (SAMECKOMUN) ლექცია
121953
წყლის სისტემების მოდელირება (WSIMO01) საკურსო
4-12:00 --- --- 132054
წყლის გაწმენდის თანამედროვე "მწვანე" ტექნოლოგიები (MGTWT01) ლექცია
--- 132054
წყლის გაწმენდის თანამედროვე "მწვანე" ტექნოლოგიები (MGTWT01) პრაქტიკული
121953
წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა (WYL3901) საკურსო
5-13:00 132054
სამეცნიერო კომუნიკაციის კვლევის ტექნიკა და სწვალების მეთოდები (SAMECKOMUN) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაგრატიონი ნინო, - Zoom ID: 405 417 8177
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108942.1-8, 108943.1-8
მწვანე კომპიუტინგი (ICT10508G4-LSB) ლაბორატორიული
--- --- --- 108953.1-8, 108952.1-8
მწვანე კომპიუტინგი (ICT10508G4-LSB) ლაბორატორიული
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 220169.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
7-15:00 108960.1-8, 108900.1-8
მწვანე კომპიუტინგი (ICT10508G4-LSB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 108950.1-8, 108951.1-8
მწვანე კომპიუტინგი (ICT10508G4-LSB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბადრიშვილი გიორგი, - Zoom ID: 792-367-8340
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 110813, 110812
მებოსტნეობა (AGC16810G1-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 110712, 110713
ხილ-ბოსტნეულის პირველადი დამუშავება და შენახვა (KDRT321PR) ლექცია
---
4-12:00 110712
ხილ-ბოსტნეულის პირველადი დამუშავება და შენახვა (KDRT321PR) სემინარი
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 110713
ხილ-ბოსტნეულის პირველადი დამუშავება და შენახვა (KDRT321PR) სემინარი
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 110812
მებოსტნეობა (AGC16810G1-LS) სემინარი
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 110813
მებოსტნეობა (AGC16810G1-LS) სემინარი
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბადრიძე გულნარა, - Zoom ID: 947-634-4082
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 110919
მცენარეთა ფიზიოლოგია (PLPH005) ლექცია
--- 110935, 110937, 110936
აგრარული ქიმია1 მცენარეთა ბიოქომია და ფიზიოლოგია (BRS16410G1-LBN) ლექცია
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 110919
მცენარეთა ფიზიოლოგია (PLPH005) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 1100212
მცენარეთა ციტოლოგიისა და ფიზიოლოგიის გავრცობილი კურსი (BRS12410G1-LP) ლექცია
--- --- --- ---
10-18:00 --- 1100212
მცენარეთა ციტოლოგიისა და ფიზიოლოგიის გავრცობილი კურსი (BRS12410G1-LP) სემინარი
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 110915.2-10, 110917.2-10, 110916.2-10, 110918.2-10, 110930.2-10
ბოტანიკა (BOTAN04) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაზღაძე იზოლდა, - Zoom ID: 899 515 7505
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 4840
ჰიდროსფეროს ქიმია (CHHYD 04) სემინარი
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 4840
ჰიდროსფეროს ქიმია (CHHYD 04) ლექცია
--- --- --- ---
4-12:00 --- 4940
ზოგადი ეკოლოგია (GENEC04) სემინარი
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 42059
ეკოლოგიური სამართლის საფუძვლები (POECL04) ლექცია
--- --- --- ---
8-16:00 --- 42059
ეკოლოგიური სამართლის საფუძვლები (POECL04) სემინარი
4940
ზოგადი ეკოლოგია (GENEC04) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბათიაშვილი ირინა, - Zoom ID: 601-920-8617
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 107950e
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- --- --- 107950f
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- --- 107950e, 107950f, 107950d
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) ლექცია
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 107950d
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიდაური დალი, - Zoom ID: 277-794-2271
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 110904, 110903
ფერმერული მეურნეობის მართვა (FBM00 10) ლექცია
110903
ფერმერული მეურნეობის მართვა (FBM00 10) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 110904
ფერმერული მეურნეობის მართვა (FBM00 10) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 110812
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) სემინარი
--- --- --- ---
4-12:00 110813, 110812
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) ლექცია
--- --- --- 110703
ბიზნეს კომუნიკაცია (bizkom07) სემინარი
5-13:00 110704, 110703
ბიზნეს კომუნიკაცია (bizkom07) ლექცია
110904
ბიზნეს კომუნიკაცია (bizkom07) პრაქტიკული
--- --- --- 110704
ბიზნეს კომუნიკაცია (bizkom07) სემინარი
6-14:00 110903
ბიზნეს კომუნიკაცია (bizkom07) სემინარი
--- --- --- 110813
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) სემინარი
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 110903, 110904
ბიზნეს კომუნიკაცია (bizkom07) ლექცია
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიდაური ლალი, - Zoom ID: 680-928-3090
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 110923
მელიორაციული მიწათმოქმედება (MEL2401) ლექცია
110804
ორგანული სოფლის მეურნეობის თეორია და პრაქტიკა (ORGTE011) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- 110923
მელიორაციული მიწათმოქმედება (MEL2401) პრაქტიკული
110812
მინდვრად საკვებწარმოება (FFP0004) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- 110803, 110804
ორგანული სოფლის მეურნეობის თეორია და პრაქტიკა (ORGTE011) ლექცია
---
5-13:00 --- --- 110812, 110813
მინდვრად საკვებწარმოება (FFP0004) ლექცია
110803
ორგანული სოფლის მეურნეობის თეორია და პრაქტიკა (ORGTE011) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- --- 110813
მინდვრად საკვებწარმოება (FFP0004) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 110713
სარეველა, შხამიანი და მავნე ბალახები (WPHG004) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკურაძე თამარ, - Zoom ID: 605 068 0263
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 107085
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 107085
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
107050f
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- 107850g.1-11
პროფესიული ინგლისური 1 (PROFING07) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 107050f
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- --- 107850j
პროფესიული ინგლისური 1 (PROFING07) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკურია კობა, - Zoom ID: 444 690 7398
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 8994
ელექტრული ბიზნესი და მეწარმეობა (ICT19608G3-LP) ლექცია
--- 8094-1
ელექტრული ბიზნესი და მეწარმეობა (ICT19608G3-LP) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- 8994
ელექტრული ბიზნესი და მეწარმეობა (ICT19608G3-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- 8094-1, 8094
ელექტრული ბიზნესი და მეწარმეობა (ICT19608G3-LP) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- 8094
ელექტრული ბიზნესი და მეწარმეობა (ICT19608G3-LP) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალამწარაშვილი ზაური, - Zoom ID: 522-272-1889
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 251920-506
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების თანამედროვე ტექნოლოგიები და მანქანები (SFJZX05) ლექცია
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 251920-506
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების თანამედროვე ტექნოლოგიები და მანქანები (SFJZX05) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალანჩივაძე ლია, - Zoom ID: 971-473-0253
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 1700
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) პრაქტიკული
--- 1700, 1701, 1702
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) ლექცია
---
8-16:00 --- --- 1700
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) საკურსო
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- 1780
შენობა-ნაგებობები რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენებით (SNRKKG01) ლექცია
121931
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) ლექცია
---
10-18:00 --- --- 121931
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) საკურსო
121961
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) ლექცია
121932
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) ლექცია
---
11-19:00 --- --- 121932
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) საკურსო
121961
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) საკურსო
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალახაშვილი ჟანა, - Zoom ID: 601-797-2841
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 111773
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) სემინარი
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 111772
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) სემინარი
--- --- --- 111769
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) სემინარი
---
8-16:00 --- 111767
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) სემინარი
--- ---
9-17:00 111770
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) სემინარი
--- --- 111766
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) სემინარი
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალიაშვილი მედეა, - Zoom ID: 614-327-6417
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 8986
პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის მართვა (SOF0308) ლექცია
5-13:00 --- 108710
სტანდარტიზაციის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები (STDPS08) პრაქტიკული
--- --- --- 8986
ხარისხის მართვა (BUA30108G3-LSK) ლექცია
6-14:00 --- --- --- --- 8986
ხარისხის მართვა (BUA30108G3-LSK) სემინარი
7-15:00 --- 108710
სტანდარტიზაციის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები (STDPS08) ლექცია
--- --- --- 8986
ხარისხის მართვა (BUA30108G3-LSK) საკურსო
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 8986
პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის მართვა (SOF0308) სემინარი
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბანცაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 737-167-3661
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 217133-2.1-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) ლაბორატორიული
--- --- --- --- 217133-1.2-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) ლაბორატორიული
2-10:00 217133-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) საკურსო
--- --- --- --- 217133-1.1-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) ლაბორატორიული
3-11:00 217133.1-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
4-12:00 217133.2-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
5-13:00 217133
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) საკურსო
--- --- --- --- ---
6-14:00 217133-2, 217133, 217133-1
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) ლექცია
--- --- --- --- ---
7-15:00 217133-1
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) საკურსო
--- --- --- --- ---
8-16:00 217133-2.2-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარაბაძე თეიმურაზ, - Zoom ID: BBB
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 3916.2-3
Основы геологии нефти и газа (BOGEOR3) Лабораторная работа
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 3914
Основы геологии нефти и газа (BOGEOR3) Лабораторная работа
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 3916.1-3
Основы геологии нефти и газа (BOGEOR3) Лабораторная работа
3914
Основы геологии нефти и газа (BOGEOR3) Лекция
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 3714
Конструкции и методы расчета магистральных трубопроводов (SMCPIR3) Лекция
--- --- --- ---
10-18:00 3916
Основы геологии нефти и газа (BOGEOR3) Лекция
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათაშვილი ევგენი, - Zoom ID: 611-020-8837
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 711075A1, 711075A2, 711075A3
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება (BCA1007-L) ლექცია
711075A3
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება (BCA1007-L) სემინარი
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- 711075B, 711075H
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება (BCA1007-L) ლექცია
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათაშვილი მამუკა, - Zoom ID: 722 996 5501
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 61802.2-6
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის დაპროექტება (AAC11406G1) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათელი ნანა, - Zoom ID:
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 41937ა
განსაკუთრებით სუფთა ნაერთების მიღება (EET12404G2-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამაშვილი თეა, - Zoom ID: 299-882-7389
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 151870
სამრეწველო პროდუქციის ბრენდი და საფირმო სტილი (IPBCS05) ლექცია
--- ---
2-10:00 051905h-4
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (INFWI05) პრაქტიკული
052006-3
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (INFWI05) პრაქტიკული
052003b-3
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (SDGFF) პრაქტიკული
052007-4
ინფორმაციული წიგნიერება (698745) პრაქტიკული .
--- 052009e-3
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (INFWI05) პრაქტიკული
3-11:00 --- ---
4-12:00 052009e-3
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (SDGFF) პრაქტიკული.
052008-4
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (SDGFF) პრაქტიკული
5-13:00
6-14:00 052003g-4
რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება 2 (0212238) პრაქტიკული
052007-4
ინფორმაციული წიგნიერება (698745) პრაქტიკული
7-15:00 --- 052007-4
ინფორმაციული წიგნიერება (698745) პრაქტიკული.
052003g-4
რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება 2 (0212238) პრაქტიკული . .
8-16:00 --- ---
9-17:00 --- --- 052003g-4
რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება 2 (0212238) პრაქტიკული...
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 052003g-4
რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება 2 (0212238) პრაქტიკული.
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამია თამარ, - Zoom ID: 865-654-0617
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 107850f
საფინანსო სამართალი (PAL0607-LS) პრაქტიკული
107850e
საფინანსო სამართალი (PAL0607-LS) პრაქტიკული
107850d
საფინანსო სამართალი (PAL0607-LS) პრაქტიკული
107850a
საფინანსო სამართალი (PAL0607-LS) პრაქტიკული
107850c
საფინანსო სამართალი (PAL0607-LS) პრაქტიკული
---
2-10:00 ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამიძე ქეთევან, - Zoom ID: 568 640 6557
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 220163.1-2
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 --- --- 220162.1-2
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარბაქაძე ნათელა, - Zoom ID: 578-200-8542
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 111855.1-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბანკში (BITBT07-LB) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 111757
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) სემინარი
--- --- ---
7-15:00 --- 111758
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) სემინარი
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარდაველიძე ნუგზარ, - Zoom ID: 580-266-8862
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 112810
რელიგია და პოლიტიკური პროცესები ევროპაში (SOS24112G1-LS) ლექცია
--- --- ---
6-14:00 --- --- 112810
რელიგია და პოლიტიკური პროცესები ევროპაში (SOS24112G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 112910
ევროპის უახლესი ისტორია (MHOE007-LS) ლექცია
--- --- 112910
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა (FPE0007-LS) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 112910
ევროპის უახლესი ისტორია (MHOE007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 112910
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა (FPE0007-LS) ლექცია
---
13-21:00 --- --- --- --- 712010
გლობალიზაცია და პატარა ქვეყანა (SOS61412G1-LS) პრაქტიკული
---
14-22:00 --- --- --- --- 712010
გლობალიზაცია და პატარა ქვეყანა (SOS61412G1-LS) ლექცია
---

დაბრუნება

ბარდაველიძე ხათუნა, - Zoom ID: 363-060-3221
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 108081.1-8
კომპიუტერული უნარები (GHKLK) ლაბორატორიული
112040, 112042, 112041
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 1 (HDLD) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 --- 112061, 112060
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 1 (HDLD) ლექცია
220139
Информационные технологии 1 (INFB108-LB) Лабораторная работа
--- ---
4-12:00 107080
Прикладная информатика 1 (ICT55708R1-LB) Лекция
--- 108082, 108081
კომპიუტერული უნარები (GHKLK) ლექცია
---
5-13:00 108000.1-8
კომპიუტერული უნარები (GHKLK) ლაბორატორიული
--- --- --- 108083, 108084, 108000
კომპიუტერული უნარები (GHKLK) ლექცია
---
6-14:00 --- --- 220105.2-2
Основы прикладной информатики 1 (ICT13508R2-LB) Лабораторная работа
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარდაჩიძე ზაირა, - Zoom ID: 215 841 4223
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 4701
არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების ტექნოლოგიის საფუძვლები (EET16604G1-LB) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 4702
არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების ტექნოლოგიის საფუძვლები (EET16604G1-LB) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 41937ა
განსაკუთრებით სუფთა ნაერთების მიღება (EET12404G2-LB) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარკალაია ბესიკი, - Zoom ID: 681-084-6509
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 3793
ტურიზმი (TURBIZ007) ლექცია
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 3793
ტურიზმი (TURBIZ007) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 711975C
ბუნების გამოყენების ეკონომიკურ-ეკოლოგიური პოლიტიკა (BGE254EP) ლექცია
---
11-19:00 711975C
ტურიზმის პოლიტიკა (BUA41513G1-LSP) ლექცია
--- --- 711975C
ტურისტულ-საკურორტო მოდელები (TUR568PS) ლექცია
711975C
ბუნების გამოყენების ეკონომიკურ-ეკოლოგიური პოლიტიკა (BGE254EP) პრაქტიკული
---
12-20:00 711975C
ტურიზმის პოლიტიკა (BUA41513G1-LSP) სემინარი
--- --- 711975C
ტურისტულ-საკურორტო მოდელები (TUR568PS) სემინარი
--- ---
13-21:00 --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარნოვი სოფიო, - Zoom ID: 506-727-8316
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 108760
ღრმა სწავლება (RGRGG) საკურსო
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 8976
ღრმა სწავლების ალგორითმები (SDGS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბასილაია ნათელა, - Zoom ID: 686 968 3903
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 052009sab-5
საქონლის წარმოშობის ქვეყნისა და საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა (411606) პრაქტიკული.
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 052009sab-5
საქონლის წარმოშობის ქვეყნისა და საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა (411606) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქანიძე თეონა, - Zoom ID: 294-512-5449
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 107885
მსოფლიო ეკონომიკა (ECWR007-LS) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქანიძე მაგდა, - Zoom ID: 397-701-7273
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 711055
კომუნიკაციის სტრატეგიები (BUA40113G1-LS) სემინარი
--- 711075B
კომუნიკაციის სტრატეგიები (BUA40113G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 711075H
კომუნიკაციის სტრატეგიები (BUA40113G1-LS) სემინარი
---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქანიძე შახი, - Zoom ID: 306-356-8542
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 1890
Основы строительного производства (FBLPRR1) Лекция
--- --- ---
4-12:00 --- --- 1790
Технология строительного производства (COPRTR1) Лекция
--- --- ---
5-13:00 --- --- 1808, 1810, 1809, 1811
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
--- --- ---
6-14:00 1790
Технология строительного производства (COPRTR1) Практическая работа
--- 1890
Основы строительного производства (FBLPRR1) Семинар
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 122005, 122007, 122006
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) ლექცია
--- 121911, 121921, 121961, 121921-1
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე დავით, - Zoom ID: 673-821-7929
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 1080
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 1080
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 121971
ლოგისტიკა (LOGIS07-LS) ლექცია
---
10-18:00 --- 121971
ლოგისტიკა (LOGIS07-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 122071
პროექტების მენეჯმენტი მშენებლობაში (PRJMC01GAI-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
12-20:00 122071
პროექტების მენეჯმენტი მშენებლობაში (PRJMC01GAI-LS) ლექცია
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე მურმან, - Zoom ID: 823 936 8901
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 121971
სამშენებლო კომპანიის პრაქტიკული მენეჯმენტი - საწარმოო პრაქტიკა (inprc01ga1) სასწავლო პრაქტიკა
--- --- --- 1880
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 1880
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) ლექცია
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 122071
საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (SASAST01) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- 122071
საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (SASAST01) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე ნანა, - Zoom ID: 889-582-9177
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 052020m
საკონსტრუქტორო ხაზვა მექანიკაში (SAXAZMEQ05) პრაქტიკული
--- --- 052020m
საკონსტრუქტორო ხაზვა მექანიკაში (SAXAZMEQ05) პრაქტიკული.
--- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 251920-502
დეტალების ლაზერული ლეგირების ტექნოლოგია (TLED005) სემინარი
--- 251920-502
დეტალების ლაზერული ლეგირების ტექნოლოგია (TLED005) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- 252020
დამუშავების ელექტროფიზიკური და ელექტროქიმიური მეთოდები (ELEMT05) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღათურია გიორგი, - Zoom ID: 818 011 1956
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151946
Theoretical mechanics (dinamics) (TEODIN01) Practical Work
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151946
Theoretical mechanics (dinamics) (TEODIN01) Lecture
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღათურია გიორგი, - Zoom ID: 904 424 8687
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 711006
Методы исследований (BUA86313R1-LS) Лекция
711901
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) ლექცია
--- --- 711001
ბიზნეს სტატისტიკა (MAS20913E1-LSP) ლექცია
---
11-19:00 711006
Методы исследований (BUA86313R1-LS) Практическая работа
711005, 711004
სტატისტიკა სახელმწიფო მართვაში (SPA0007-LSP) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- 711901
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) სემინარი
711005
სტატისტიკა სახელმწიფო მართვაში (SPA0007-LSP) სემინარი
--- 711001
ბიზნეს სტატისტიკა (MAS20913E1-LSP) სემინარი
---
13-21:00 --- 711901
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) საკურსო
711004
სტატისტიკა სახელმწიფო მართვაში (SPA0007-LSP) სემინარი
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღათურია მარინა, - Zoom ID: 254-784-6624
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- ---