საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

პედაგოგები

 

Kondo tosuy
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 1109203
Professional English in Agronomy II (LEH13610E3-LP) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

Kwon Soyoung
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 1109203
Professional English in Agronomy II (LEH13610E3-LP) ლექცია
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

Sukjoo chang Elijah
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 1109203
Turfgrass Development Management (EET31110E2-LS) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაიშვილი ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 151670
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 108600
გადაწყვეტილებათა მიღება განუზღვრელ პირობებში (ICT51508G1-LP) ლექცია
--- --- --- --- ---
3-11:00 108600
გადაწყვეტილებათა მიღება განუზღვრელ პირობებში (ICT51508G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 108700
სადაზღვევო საქმის ინფორმაციული მოდელები 2 (IMIN208) ლექცია
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 108800
სადაზღვეო და საბანკო რისკების მოდელირება (SDSM08) პრაქტიკული
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 108800
სადაზღვეო და საბანკო რისკების მოდელირება (SDSM08) ლექცია
---
12-20:00 108700
სადაზღვევო საქმის ინფორმაციული მოდელები 2 (IMIN208) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბდელმოგჰეთ მადანი საჰარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 8984-1
Rehabilitation Enginering (CVBNMXZ) Practical Work
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 8984-1
Rehabilitation Enginering (CVBNMXZ) Lecture
--- --- 8984-1
Medical Informatics (MEDI1E8) Practical Work
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბელაშვილი ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 108610
გაზომვის კომპიუტერული საშუალებები (CAT0708 GA1) ლექცია
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 4702
ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატ. საფუძვლები (JJFDK) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 4702, 4701
ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატ. საფუძვლები (JJFDK) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 4701
ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატ. საფუძვლები (JJFDK) პრაქტიკული
---
12-20:00 4702
ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატ. საფუძვლები (JJFDK) სემინარი
--- --- 4701
ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატ. საფუძვლები (JJFDK) სემინარი
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბესაძე ეკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 108842.1-8
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 108730.1-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 108840.2-8
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლაბორატორიული
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 108841.1-8
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლაბორატორიული
9-17:00 108840, 108841
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლექცია
--- 108733.1-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
--- 108633
ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები (IUS08) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 108736.1-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
--- --- --- --- 108842, 108843
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლექცია
12-20:00 --- --- --- --- 108843.1-8
შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლაბორატორიული
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ეკატერინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 218103, 218101, 218102, 218104
ინფორმაციისა და კოდირების თეორიის საფუძვლები (EET51302G2-LBK) ლექცია
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 218105
Теория телекоммуникации 2 (EET51402R1-LB) Лекция
---
7-15:00 --- --- --- --- 219201
ტელეკომუნიკაციის თეორიის სპეციალური თავები2 (SPTT202) ლექცია
---
8-16:00 --- --- 218101, 218102, 218103, 218104
ტელეკომუნიკაციის თეორია 2 (TTH0202) ლექცია
--- --- 216103
ტექნოლოგია და საზოგადოება (TCSC002-LS) ლექცია
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბლოთია კობა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 3601
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 3691
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- 3631
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული
--- 111756
ფინანსური ინვესტიციები (FIBBT07-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- 3690
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 3655
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული
111755
ფინანსური ინვესტიციები (FIBBT07-LS) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- 3602
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრამიშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 151801, 151802, 151803
საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლექცია
--- ---
3-11:00 --- --- --- 151807
Эксплуатационные материалы (EET95905R1-LB) Лекция
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუაშვილი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 111669
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- 112610
ეთიკური ეკონომიკა (SOS13812G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუთიძე გოჩა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 111771
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 3601
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
--- 111776
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
--- 111775
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
3602
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
13-21:00 111770
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
111876
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
--- --- 111769
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) პრაქტიკული
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუთიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 112835
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (MCHGE12GA1-LS) ლექცია
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- 112935
მხატვრული ნაწარმოების პროფესიული აღწერა (PDAW-007) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 112835
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (MCHGE12GA1-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 112935
მხატვრული ნაწარმოების პროფესიული აღწერა (PDAW-007) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 217101, 217102, 217103, 217104
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლექცია
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- 217105, 217106, 217107
ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლექცია
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე მაკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 107850d
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- 107850a, 107850b, 107850c
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) ლექცია
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 107850d
საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 107850j, 107850k, 107850l
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) ლექცია
--- 107850j
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადამია ვლადიმერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 108743, 108742
პორტაბელური მოწყობილობები და მათი ოპერაციული სისტემები (PDOPS08) ლექცია
--- 108736.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 108733, 108734, 108736
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 108734.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
--- 108740, 108741
პორტაბელური მოწყობილობები და მათი ოპერაციული სისტემები (PDOPS08) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- 108733.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 107950l
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
6-14:00 107950o
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 107950m
ქართული სამართლის ისტორია (BAL0407-LS) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 121921-1
წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 121931
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) ლექცია
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 121931
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 108733, 108734, 108736
კომპიუტერის ორგანიზაცია (COR1508) ლექცია
108733
კომპიუტერის ორგანიზაცია (COR1508) პრაქტიკული
--- --- --- ---
5-13:00 108734
კომპიუტერის ორგანიზაცია (COR1508) პრაქტიკული
108736
კომპიუტერის ორგანიზაცია (COR1508) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აზმაიფარაშვილი ზაალ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 108610
ჩაშენებული სისტემები (CASI02) ლექცია
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 D-8986-20
გაზომვების ავტომატიზაცია (AUM0108) ლექცია
--- --- --- --- ---
6-14:00 D-8986
ინტელექტუალური საზომი სისტემები (DFHCV B FX) ლექცია
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 108810
მიკროპროცესორული ტექნიკა (MPT1308) ლექცია
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 8986
მცირე და დიდი ინტეგრალური მიკროსქემები საზომ მოწყობილობებში (SBM0308) ლექცია
11-19:00 --- --- 108710
გაზომვების ავტომატიზაცია და საზომ-მმართველი სისტემები (MAS0808) ლექცია
--- --- 8986
გაზომვების ავტომატიზაცია, მონაცემთა შეგროვება და კონტროლი (AMD0308) ლექცია
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 8986
გაზომვების ავტომატიზაცია, მონაცემთა შეგროვება და კონტროლი (AMD0308) პრაქტიკული
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალავერდოვი ემილია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 107680
Фактор религии в международных отношениях (RFIR007-LS) Практическая работа
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 107888
საერთაშორისო უსაფრთხოება (ISP0007-LS) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 107885
საერთაშორისო უსაფრთხოება (ISP0007-LS) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 107680
Фактор религии в международных отношениях (RFIR007-LS) Лекция
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 107886
საერთაშორისო უსაფრთხოება (ISP0007-LS) პრაქტიკული
--- --- 107887
საერთაშორისო უსაფრთხოება (ISP0007-LS) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 107687
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები (SOS24311G2-LS) პრაქტიკული
--- --- 107688
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები (SOS24311G2-LS) პრაქტიკული
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალმოევა მარიამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 218163, 218164, 218165, 218172, 218173
ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 218160, 218161, 218162, 218166, 218167, 218168
ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- --- 218139
Электрическое освещение (EET41802R2-LBK) Лекция
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალოევა გულნარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 151770
ქართული ნაციონალური კოსტუმი (MAP31205G1-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 151670
ქართული ხალხური რეწვა (GFOLK05) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 151770
ქართული ნაციონალური კოსტუმი (MAP31205G1-LS) სემინარი
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამანათაშვილი იასონი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 151892, 151893
ლოგისტიკის საფუძვლები (LOGIS05) ლექცია
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 151893
ლოგისტიკის საფუძლები (BLOG005) სემინარი
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 151892
ლოგისტიკის საფუძლები (BLOG005) სემინარი
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ლიზა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 112710
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ევროპული ორიენტირები (SOS26012G1-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 712910
ევროინტეგრაციის პოლიტიკური თეორიები და პრაქტიკა (PTPEI07-LS) ლექცია
--- --- --- 712910
ევროინტეგრაციის პოლიტიკური თეორიები და პრაქტიკა (PTPEI07-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 112710
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ევროპული ორიენტირები (SOS26012G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- 112810
ტერორიზმის გეოპოლიტიკა (SOS24812G1-LS) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- 112810
ტერორიზმის გეოპოლიტიკა (SOS24812G1-LS) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 110603, 110604
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლექცია
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 110703.1-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 110706
მიკრობიოლოგია ინჟინერებისათვის (INMCR10GA1-LB) ლექცია
110800.1-10
შესავალი მიკრობიოლოგიაში (INMIC10) ლაბორატორიული
--- ---
6-14:00 --- --- 110604.1-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული
--- 110603.1-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული
110706
მიკრობიოლოგია ინჟინერებისათვის (INMCR10GA1-LB) ლაბორატორიული
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 110704.1-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული
110800
შესავალი მიკრობიოლოგიაში (INMIC10) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 110703, 110704
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლექცია
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამნიაშვილი თეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 107786, 107785
ტრანსფორმაციული პროცესები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში (SOS23011G2-LS) ლექცია
---
4-12:00 --- --- --- --- 107985, 107986
პოლიტიკური იდეოლოგიები (POLID07-LS) ლექცია
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 107987, 107988, 107989
პოლიტიკური იდეოლოგიები (POLID07-LS) ლექცია
---
7-15:00 --- --- --- --- 107787, 107788
ტრანსფორმაციული პროცესები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში (SOS23011G2-LS) ლექცია
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 216131
მარკეტინგის მართვა ენერგეტიკაში (EET40302G2-LPK) ლექცია
--- --- --- --- ---
8-16:00 216139
Предпринимательство и решение проблем (EPS11R02) Лекция
--- --- --- --- ---
9-17:00 219139
Экономика и маркетинг (EAMR1102) Лекция
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 151740
ჰიდრავლიკური და ელექტროჰიდრავლიკური გამაძლიერებლები და სისტემები (EET75605G1-LP) ლექცია
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- 151740
ჰიდრავლიკური და ელექტროჰიდრავლიკური გამაძლიერებლები და სისტემები (EET75605G1-LP) პრაქტიკული
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანანიაშვილი გულაბერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- 108682
ინფორმაციის დაცვის მეთოდები და სისტემები (MSPRI08) პრაქტიკული
12-20:00 --- 108681
ინფორმაციის დაცვის მეთოდები და სისტემები (MSPRI08) პრაქტიკული
--- 108681, 108682
ინფორმაციის დაცვის მეთოდები და სისტემები (MSPRI08) ლექცია
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდრიაშვილი რაგიმ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 108981.4-8, 108900.3-8, 108920.4-8, 108966.4-8, 108930.4-8
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 219139
ფილოსოფია (FHIL007) ლექცია
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 108981.4-8, 108900.3-8, 108920.4-8, 108966.4-8, 108930.4-8
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 219139
ფილოსოფია (FHIL007) პრაქტიკული
3931.3-3, 3932.3-3, 3935.3-3, 3936.3-3, 3940.3-3, 3941.3-3, 3942.3-3
ფილოსოფია (FHIL007) ლექცია
--- --- 3931.3-3, 3932.3-3, 3940.3-3, 3941.3-3, 3942.3-3, 3936.1-3, 3935.1-3
ფილოსოფია (FHIL007) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 1990.1-1
Философия (PHILO07-LS) Лекция
108604, 108605, 108606, 108607
ფილოსოფია (FHIL007) ლექცია
---
12-20:00 --- --- 108604, 108605, 108606, 108607
ფილოსოფია (FHIL007) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- --- 1990.1-1
Философия (PHILO07-LS) Практическая работа
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 108930, 108931, 108932, 108933
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამება 1 (DSPR108) ლექცია
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 108930.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამება 1 (DSPR108) ლაბორატორიული
108931.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამება 1 (DSPR108) ლაბორატორიული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე შალვა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 4640ა
ეკოლოგიური მენეჯმენტი (ECMAN04) ლექცია
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 41959
საწარმოთა ეკოლოგიური მენეჯმენტი (EET27504G1-LS) ლექცია
4640ა
ეკოლოგიური მენეჯმენტი (ECMAN04) პრაქტიკული
41959
საწარმოთა ეკოლოგიური მენეჯმენტი (EET27504G1-LS) პრაქტიკული
1804, 1805, 1806, 1807
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- 1800, 1801, 1802, 1803
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთაძე ცისანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 107850i
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 107887.1-11
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 111875
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთია ლევანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 107788
რუსეთის საგარეო პოლიტიკა (SOS22811G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 216146, 216146-1, 216146-2, 216146-3
თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) ლექცია
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 216146
თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 216146-3
თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 216146-2
თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 216146-1
თბოენერგეტიკული დანადგატების გავლენა გარემოზე და მისი დაცვა (EITED 02) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 1786
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მარგალიტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 216133-3, 216135, 216135-1, 216131-2, 216133
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 216133-1, 216133-2, 216147, 216148, 216138, 216138-1, 216131, 216131-1
მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბული ნანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 8951
კომპიუტერული ქსელის პროექტირება (CNETD08) საკურსო
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 8951-1
კომპიუტერული ქსელის პროექტირება (CNETD08) საკურსო
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 8951, 8951-1
კომპიუტერული ქსელის პროექტირება (CNETD08) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არველაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 110903
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 110900
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
--- --- 110912.3-10
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 110916
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არონია ნაზი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 107850m, 107850n, 107850o, 107850p
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) ლექცია
---
4-12:00 --- --- --- --- 107850p
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 107850n
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუდაშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 3630, 3610, 3660, 3665
ტექნოსფერო და ეკოსისტემების დეგრადაცია (TECOD03) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 3680, 3655, 3691, 3690, 3631
ტექნოსფერო და ეკოსისტემების დეგრადაცია (TECOD03) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 218168, 218169, 218170, 218171
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლექცია
218101, 218102, 218103, 218104
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლექცია
3630, 3610, 3660, 3680, 3665
საწარმოო ესთეტიკა და ერგონომიკა (SMTGN03) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არჩვაძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 151660
თბური, გრიგალური და პულსაციური მილები (HWPT005) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- 151660
თბური, გრიგალური და პულსაციური მილები (HWPT005) ლექცია
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ავთანდილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 217191
ბიზნესი და საზოგადოება (BUSOC02-LS) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 218191
ევროკავშირის სამეწარმეო პოლიტიკა (EPUE002) პრაქტიკული
--- 217191
ბიზნესი და საზოგადოება (BUSOC02-LS) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 218191
ევროკავშირის სამეწარმეო პოლიტიკა (EPUE002) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ვლადიმერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 711955
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 711955
ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 108741
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) პრაქტიკული
108641
ინფორმაციული სისტემები ფინანსურ ანალიზსა და მენეჯმენტში (ISFAM08) ლაბორატორიული
5-13:00 --- --- --- --- --- 108742
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 108743, 108742
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) ლექცია
108743
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 108740
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) პრაქტიკული
108741, 108740
ბიზნეს პროცესების მათემატიკური მოდელები 2 (MMBP208) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- 108644
ინფორმაციული სისტემები ფინანსურ ანალიზსა და მენეჯმენტში (ISFAM08) ლაბორატორიული
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასანიძე ალბერტი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 216104-1
რადიონავიგაცია (RADI02) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასვანუა ნიკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 107950f
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 107950l
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 107950o
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 107950b
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- 107750h
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 107950h
სამართლის მეთოდები (BAL0507-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- 107750f
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) პრაქტიკული
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლამაზიშვილი ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 110915, 110916, 110917, 110918, 110930
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 110915, 110916, 110917, 110918, 110930
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლანიშვილი მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 107980
Английский язык В.1.2 (ELN01R-7) Практическая работа
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 111877
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 112829
Английский язык В.2.2 (LEH13312R1-P) Практическая работа
--- --- 107880
Английский язык В.2.2 (LEH13312R1-P) Практическая работа
--- 112929
Английский язык В.1.2 (ELN01R-7) Практическая работа
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური დოდო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 108743.1-8
ინფორმაციული სისტემების და ტექნოლოგიების საფუძვლები (GDLJFS) ლაბორატორიული
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 108742.1-8
ინფორმაციული სისტემების და ტექნოლოგიების საფუძვლები (GDLJFS) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 108743
სისტემური ანალიზი და დაპროექტება (JGKADS) საკურსო
108741
ინფორმაციული სისტემების და ტექნოლოგიების საფუძვლები (GDLJFS) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური ლიკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 1109316
ხარიხის მართვა და HACCP - ის სისტემები (MAP12010G2-LP) ლექცია
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 110815.2-10, 110816.2-10, 110817.2-10, 110818.2-10, 110830.2-10
სასურსათო უსაფრთხოება (SASURSAtO) ლექცია
--- 1109316
ხარიხის მართვა და HACCP - ის სისტემები (MAP12010G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- 1109215
სურსათის უვნებლობა (FODSA05FOD) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფხაზავა ლოლა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 4930, 4901
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 4990ა.2-4
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 4990ა.2-4
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 4902.2-4, 4940.2-4
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- 4890ა.2-4
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აქუბარდია ელიკ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 112740, 112741
ევროპის სოციალური პოლიტიკა (BESP007) ლექცია
--- 112740
ევროპის სოციალური პოლიტიკა (BESP007) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- 112741
ევროპის სოციალური პოლიტიკა (BESP007) პრაქტიკული
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აქუბარდია თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 111775
მენეჯერული აღრიცხვა (BUA11113G1-LSP) პრაქტიკული
111778
მენეჯერული აღრიცხვა (BUA11113G1-LSP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 111774
მენეჯერული აღრიცხვა (BUA11113G1-LSP) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- --- 111777, 111778, 111779
მენეჯერული აღრიცხვა (BUA11113G1-LSP) ლექცია
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 111774, 111775, 111776
მენეჯერული აღრიცხვა (BUA11113G1-LSP) ლექცია
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აჩუაშვილი ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 151790
ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA27805G1) სემინარი
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 151791
ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA27805G1) სემინარი
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 151790, 151791
ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA27805G1) ლექცია
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აჭარაძე გურამი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 108730.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
5-13:00 --- --- --- --- --- 108731.1-8
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლაბორატორიული
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახალაია ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 111771.1-7
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 111774, 111775, 111776
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლექცია
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- 111772.2-7
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 111771, 111772, 111773
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 111774.2-7
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1731
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 1731, 1730
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) ლექცია
11-19:00 --- --- --- 1730
წყლის ენერგიის გამოყენება (AAC49301G1-LPK) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 121942
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია (AAC88701G1) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 121942
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია (AAC88701G1) ლექცია
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 0319.3-02
მინერალების და ქანების წარმოშობის ფიზიკურ–ქიმიური პირობები (MROPC03) ლექცია
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 3801, 3802
ლითოლოგია (LITHO03) ლექცია
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- 3901, 3902
კრისტალოგრაფია (KRIST03) ლექცია.
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახობაძე მერაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 108683, 108684, 108685
კონფლიქტურ სიტუაციებში, გადაწყვეტილებათა მიღების ინტერაქტიური სისტემები (IDSCS08) ლექცია
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 108681, 108682
კონფლიქტურ სიტუაციებში, გადაწყვეტილებათა მიღების ინტერაქტიური სისტემები (IDSCS08) ლექცია
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 108681, 108682
გადაწყვეტილებათა მიღება არამკაფიო სიმრავლეების საფუძველზე (HJJHJKBJ) ლექცია
108683, 108684, 108685
გადაწყვეტილებათა მიღება არამკაფიო სიმრავლეების საფუძველზე (HJJHJKBJ) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 121953
Environmental Engineering (EET27001E1) Lecture
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 121953
Environment Defense and Sustainable Development (AAC93001E1) Lecture
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 121953
Water Resources Monitoring (AAC92901E1) Lecture
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბადრიძე გულნარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 110803
ს/მ კულტურის სტრუქტურა - ფუნქციათა ურთიერთობები (CRSFR10-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 110803, 110804
ს/მ კულტურის სტრუქტურა - ფუნქციათა ურთიერთობები (CRSFR10-LP) ლექცია
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- 110804
ს/მ კულტურის სტრუქტურა - ფუნქციათა ურთიერთობები (CRSFR10-LP) პრაქტიკული
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბათიაშვილი ირინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 107950n, 107950o
საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი (LAW12011G1-LS) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 107950m, 107950n, 107950o, 107950p
საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი (LAW12011G1-LS) ლექცია
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- 107950m, 107950p
საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი (LAW12011G1-LS) პრაქტიკული
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიდაური დალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 110904
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 110803
აგრობიზნესის მენეჯმენტი (BUA79110G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 110804
აგრობიზნესის მენეჯმენტი (BUA79110G1-LS) პრაქტიკული
110830
წარმოების ეკონომიკა , მენეჯმენტი და მარკეტინგი (PEMAM04) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 110903
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
110803, 110804
აგრობიზნესის მენეჯმენტი (BUA79110G1-LS) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- 110903, 110904
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) ლექცია
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიდაური ლალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 110900
საკვებწარმოება (RTY7854PRU) ლექცია
--- ---
3-11:00 --- --- --- 110812, 110813
ზოგადი მიწათმოქმედება (AGC20510G1-LP) ლექცია
--- ---
4-12:00 --- --- 110836
ერთწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანა (AGC22110G1-LS) პრაქტიკული
--- --- 110835, 110836
ერთწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანა (AGC22110G1-LS) ლექცია
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 110812
ზოგადი მიწათმოქმედება (AGC20510G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 110835
ერთწლოვანი კულტურების მოვლა-მოყვანა (AGC22110G1-LS) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- 110803, 110804
ს/მ კულტურის მოვლა-მოყვანა, პროდუქტიულობა, და მართვა (CGPMA10-LB) ლექცია
--- --- 110813
ზოგადი მიწათმოქმედება (AGC20510G1-LP) პრაქტიკული
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 110900
საკვებწარმოება (RTY7854PRU) პრაქტიკული
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკურაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 1109215.3-10, 1109226.2-10, 1109230.4-10, 1109212.2-10, 1109200.1-10, 1109219.1-10
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 1109215.3-10, 1109226.2-10, 1109230.4-10, 1109212.2-10, 1109200.1-10, 1109219.1-10
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 107750j
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
--- 107750h
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალამწარაშვილი ზაური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 151870
სამრეწველო ნაწარმთა კონსტრუირების მეთოდოლოგია (MAP23405G1) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 151770
ხე-ტყის დამზადების მანქანები და მოწყობილობები (MDL0005) ლექცია
151770
ხე-ტყის დამზადების მანქანები და მოწყობილობები (MDL0005) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალანჩივაძე ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 1690
Исследования и испытания зданий и сооружений (BBSTSR1) Лекция
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 1700, 1701, 1702, 1703, 1704
რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 131911, 131922, 131932, 131972
რკინაბეტონისა და ლითონის კონსტრუქციების თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა (AAC07101G1) ლექცია
--- 121921, 121921-1
წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალახაშვილი ჟანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 108805.1-8, 108806.1-8, 111915
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- 108705.2-8, 108706.2-8, 111916
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალიაშვილი მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 108710
საზომი მოწყობილობების დაპროექტება,კონსტრუირება და სტანდარტიზაცია (SMDK08) ლექცია
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 108710
საზომი მოწყობილობების დაპროექტება,კონსტრუირება და სტანდარტიზაცია (SMDK08) პრაქტიკული
--- 8986
საზომ საშუალებათა მარკირება და სერტიფიკაცია (MCM0308) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბანცაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 216133, 216133-1
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) ლექცია
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარაბაძე თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 3816
Нефтегазопромысловая геология (GOGGER3) Лекция
5-13:00 --- --- 3716
Подсчет запасов и оценка ресу­р­сов нефти, газа и конденсата (CAROGR3) Лекция
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 3814
Нефтегазопромысловая геология (GOGGER3) Лекция
--- --- ---
8-16:00 --- 3714
Методы поисков и разведки скоплений нефти и газа (MSOAGR3) Лекция
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 3716
Методы поисков и разведки скоплений нефти и газа (MSOAGR3) Лекция
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- 3714
Подсчет запасов и оценка ресу­р­сов нефти, газа и конденсата (CAROGR3) Лекция
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათაშვილი ევგენი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 911976
ბიზნესის მართვის კლასტერული პოლიტიკა (MCP1007-L) ლექცია
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათაშვილი მამუკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 61802
მცირე საზოგადოებრივი ობიექტის არქიტექტურული დაპროექტება (AAC11306G1) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამაშვილი თეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 251920
მექანიკის ინჟინერიასა და სამრეწველო ტექნოლოგიებში ინფორმაციის დამუშავების და მართვის სისტემებში (MEISG05) ლექცია
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამია თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 107650sis
საგადასახადო სამართალი (PAL1207-LS) პრაქტიკული
--- 107652sis
საგადასახადო სამართალი (PAL1207-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- 107650saj
საგადასახადო სამართალი (PAL1207-LS) პრაქტიკული
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარბაქაძე ნათელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 111655.2-7
საბანკო პროექტების მართვის სისტემები (BIPBT07-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 111657.2-7
Excel–ი ბიზნესში (EXBBT07-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 111658.2-7
Excel–ი ბიზნესში (EXBBT07-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- 111755.2-7
Excel–ი ბიზნესში (EXBBT07-LB) ლაბორატორიული
---
10-18:00 --- --- 111756
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 111655.2-7
Excel–ი ბიზნესში (EXBBT07-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- 111756.2-7
Excel–ი ბიზნესში (EXBBT07-LB) ლაბორატორიული
---
12-20:00 --- --- --- --- 111755
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარდაველიძე ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 112710
ევროპის სოციალური პოლიტიკის საფუძვლები (SOS24612G1-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 112710
ევროპის სოციალური პოლიტიკის საფუძვლები (SOS24612G1-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- 112710
ევროპული დემოკრატია: ევოლუცია და მოდელები (EDEM007-LS) პრაქტიკული
--- 112627
ევროპული კულტურა (PRT957OK) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 112710
ევროპული დემოკრატია: ევოლუცია და მოდელები (EDEM007-LS) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- 112625
ევროპული კულტურა (PRT957OK) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 112626
ევროპული კულტურა (PRT957OK) პრაქტიკული
--- --- 112610
შავი ზღვის აუზის ქვეყნების უსაფრთხოება და ევროკავშირი (SOS25912G1-LS) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- 112910
ევროკავშირის პოლიტიკური ინსტიტუტები და მმართველობის ფორმები (SOS23412G1-LS) ლექცია
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- 112910
ევროკავშირის პოლიტიკური ინსტიტუტები და მმართველობის ფორმები (SOS23412G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- 112610
შავი ზღვის აუზის ქვეყნების უსაფრთხოება და ევროკავშირი (SOS25912G1-LS) ლექცია
--- --- 112625, 112626, 112627
ევროპული კულტურა (PRT957OK) ლექცია
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარდაველიძე ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 108781, 108782, 108783, 108784
ინფორმაციული მენეჯმენტის კომპიუტერული ტექნოლოგიები (CTINM08) ლექცია
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 112929
Информационные технологии 2 (INFB208-LB) Лекция
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 112910
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (KJSDFSF) ლექცია
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 107980
Прикладная информатика 2 (ICT55808R1-LB) Лекция
11-19:00 --- --- --- --- --- 111963
Информационные технологии 2 (INFB208-LB) Лекция
12-20:00 --- 112940, 112941, 112942
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (KJSDFSF) ლექცია
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარკალაია ბესიკი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 111770, 111771, 111772, 111806, 111805
ტურიზმი (TURBIZ007) ლექცია
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 3601
ტურიზმი (TURBIZ007) ლექცია
---
9-17:00 --- --- 111776, 111777, 111778, 111779
ტურიზმი (TURBIZ007) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- 111773, 111774, 111775
ტურიზმი (TURBIZ007) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარკალაია მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 112641
უძრავი ქონების შეფასება (SOS19812G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 111970
მიკროეკონომიკა (BMIKR05) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 111969
მიკროეკონომიკა (BMIKR05) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 111969
მიკროეკონომიკა (BMIKR05) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- 112642
უძრავი ქონების შეფასება (SOS19812G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარნოვი სოფიო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 108660
ხელოვნური ნეირონული ქსელების არქიტექტურა და სინთეზი (GDXVCXG) სემინარი
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 108860
ნეიროინფორმატიკის საფუძვლები (FNEU008) ლექცია
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 108660
ხელოვნური ნეირონული ქსელების არქიტექტურა და სინთეზი (GDXVCXG) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 108860
ნეიროინფორმატიკის საფუძვლები (FNEU008) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 108660
ხელოვნური ნეირონული ქსელების არქიტექტურა და სინთეზი (GDXVCXG) ლექცია
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქანიძე თეონა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 108831
ეკონომიქსი (PRIEC0755) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- --- 108805.2-8, 108806.2-8
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) ლექცია
--- 108670-1, 108670-2, 108670-3, 108670-4
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 108832
ეკონომიქსი (PRIEC0755) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 107950g
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 108830
ეკონომიქსი (PRIEC0755) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 108806.2-8, 108805.2-8
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქანიძე მაგდა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 111816
ელექტრონული კომერცია სასტუმრო საქმეში (PES13313G1LS) პრაქტიკული
--- --- --- 711975D
ბიზნეს-სტრუქტურების ანალიზი (BIZSTRUQ07) ლექცია
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 711975D
ბიზნეს-სტრუქტურების ანალიზი (BIZSTRUQ07) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- 111815
ელექტრონული კომერცია სასტუმრო საქმეში (PES13313G1LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- 111815, 111816
ელექტრონული კომერცია სასტუმრო საქმეში (PES13313G1LS) ლექცია
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქანიძე შახი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1705, 1706
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 1790
Технология возведения здании и сооружении (BUBRER1) Лекция
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 121931
სამშენებლო პროცესების ოპტიმალური და ვარიანტული ტექნოლოგიური გადაწყვეტები (OPT01) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 1707, 1708
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1733, 1750, 1751
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
--- --- --- --- 1775
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- 1652, 1645, 1646
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
--- ---
4-12:00 --- --- --- 1752, 1745, 1746
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- --- --- 121932
სამოქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა და მენეჯმენტი (ECMUR01GA1LP) პრაქტიკული
1786
სამშენებლო მანქანების მონტაჟი (EET78501G1-LP) პრაქტიკული
---
6-14:00 1786
სამშენებლო მანქანების მონტაჟი (EET78501G1-LP) ლექცია
1765, 1770, 1775
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია
121931
სამოქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა და მენეჯმენტი (ECMUR01GA1LP) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 1745
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
--- --- 1603, 1604, 1605
სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია
--- 121931, 121932
სამოქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა და მენეჯმენტი (ECMUR01GA1LP) ლექცია
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 1765
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
--- --- 1752
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- 1746
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 1780
მშენებლობის ორგანიზაცია და დაგეგმვა (AAC80701G1-LP) ლექცია
--- 1770
მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე მურმან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1680
ფირმის საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BUA31701G2-LS) ლექცია
1680
ფირმის საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BUA31701G2-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 121971
საგადასახადო პოლიტიკა (TAX0107-LS) ლექცია
---
5-13:00 --- --- --- 121971
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) ლექცია
--- ---
6-14:00 --- 1780
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 121971
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 121971
საგადასახადო პოლიტიკა (TAX0107-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- 1780
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) ლექცია
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 251920.3-5
მოქნილი საწარმოო სისტემები (FMS0005EA1-LB) ლექცია
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 251920.4-5
მოქნილი საწარმოო სისტემები (FMS0005EA1-LB) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღათურია გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 108873
ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები (ODE0108) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- --- 108870
ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები (ODE0108) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- --- --- 108872
ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები (ODE0108) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 108871
ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები (ODE0108) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- 108873, 108872, 108871, 108870
ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები (ODE0108) ლექცია
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღათურია გურამი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151946
Theoretical mechanics (statics) (TEOSTAT01) Practical Work
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 1914
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- 151946
Theoretical mechanics (statics) (TEOSTAT01) Lecture
--- --- --- 1913
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 1912, 1913, 1914, 1915
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- 1912
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
13-21:00 1915
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღათურია მარინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 112642
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
112643
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 112627
საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია (SOS53412G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 112644
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
8-16:00 112625
საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია (SOS53412G1-LS) პრაქტიკული
--- --- 112642, 112643, 112644
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 112626
საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია (SOS53412G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 108867, 108866
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) ლექცია
--- 112625, 112626, 112627
საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია (SOS53412G1-LS) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღდავაძე გელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 151740
ამძრავთა ავტომატიზებული ელექტრომექანიკური სისტემები (EET76405G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღიშვილი ეკატერინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 107850a, 107850b, 107850c
სახელშეკრულებო სამართალი (BUL0407-LS) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაციკაძე იოსებ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 3914
Инженерная графика (EGRAFR5) Лекция
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 3916
Инженерная графика (EGRAFR5) Лекция
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაწელაშვილი მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 107750j, 107750k, 107750l
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
3-11:00 107750k
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 107750g, 107750h, 107750i
ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი (PAL0707-LS) ლექცია
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბახსოლიანი ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 107988
ისტორიული და პოლიტიკური გეოგრაფია (HPG007-LS) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 107985
მსოფლიო ცივილიზაციები (MSOFCIV07) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 107986
მსოფლიო ცივილიზაციები (MSOFCIV07) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
8-16:00 107987
მსოფლიო ცივილიზაციები (MSOFCIV07) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 107787
შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში (SOS20611G2-LS) პრაქტიკული
11-19:00 --- 707986
მსოფლიო პოლიტიკური და ეკონომიკური რუკის რეგიონალური პროცესების კვლევის ანალიზი (WMA0007-LS) პრაქტიკული
--- 107985, 107986, 107987
მსოფლიო ცივილიზაციები (MSOFCIV07) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- 107788
შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში (SOS20611G2-LS) პრაქტიკული
13-21:00 --- --- 707985
მსოფლიო პოლიტიკური და ეკონომიკური რუკის რეგიონალური პროცესების კვლევის ანალიზი (WMA0007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბახტაძე თენგიზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 108941.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 108942.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- 108940.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამირება (DSP0008) ლაბორატორიული
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბახტურიძე ირმა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 108833
ეკონომიქსი (PRIEC0755) პრაქტიკული
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაჯიაშვილი ანასტასია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 108642, 108643, 108644
ბიზნეს ანალიზის ინფორმაციული სისტემები (ISBAN08) ლექცია
--- --- ---
4-12:00 --- --- 8996
პროგრამული სისტემების პროექტების მართვა (PPM0308) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 108642, 108643, 108644
კორპორაციული ინფორმაციული სისტემები (HKSAFLJK) ლექცია
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 8996-1.2-8
პროგრამული სისტემების პროექტების მართვა (PPM0308) ლაბორატორიული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 8996, 8996-1
პროგრამული სისტემების პროექტების მართვა (PPM0308) ლექცია
---
12-20:00 --- 108640, 108641
კორპორაციული ინფორმაციული სისტემები (HKSAFLJK) ლექცია
--- --- 108640, 108641
ბიზნეს ანალიზის ინფორმაციული სისტემები (ISBAN08) ლექცია
---
13-21:00 8996-1.1-8
პროგრამული სისტემების პროექტების მართვა (PPM0308) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბებიაშვილი ნატო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 218191
მეწარმეობის საფუძვლები (BUA32802G2-LS) ლექცია
711975A2
ბიზნეს პროცესების ინჟინერინგი და მენეჯმენტი (BPEAM02EA1) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 711975A3
ბიზნეს პროცესების ინჟინერინგი და მენეჯმენტი (BPEAM02EA1) პრაქტიკული
--- --- 218191.1-2, 218191.2-2
მენეჯერული ანგარიშგება (MANRE02) ლექცია
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 218191.2-2
მენეჯერული ანგარიშგება (MANRE02) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 216191
პროექტების ბიუჯეტირება და კონტროლინგი (PRBUC02-LB) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 218191.1-2
მენეჯერული ანგარიშგება (MANRE02) ლაბორატორიული
---
13-21:00 --- 218191
მეწარმეობის საფუძვლები (BUA32802G2-LS) პრაქტიკული
--- --- 711975A1
ბიზნეს პროცესების ინჟინერინგი და მენეჯმენტი (BPEAM02EA1) პრაქტიკული
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბეგიაშვილი ხვიჩა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 107750n
სისხლის სამართლის პროცესი 2 (კერძო ნაწილი) (LAW14111G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 107652sis
საპროკურორო სამართალი (LAW17311G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბედინეიშვილი მაგული
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 108630, 108631, 108632
განაწილებული კომპიუტერული სისტემები (DCS6908) ლექცია
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 108630
განაწილებული კომპიუტერული სისტემები (DCS6908) საკურსო
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 8951
დისპეტჩერული მართვისა და მონიტორინგის სისტემები (SCADA)- 1 (SCAD108) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბენაშვილი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 108739
Организация периферии компьютера (ICT45008R1-LP) Лекция
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 108630, 108631, 108632
კომპიუტერული სისტემების კონსტრუირება და წარმოება (CAPCS08) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 108730, 108731, 108732
კომპიუტერის პერიფერიის ორგანიზაცია (KFGJDFHFS) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბენაშვილი ჟანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 111866.2-7
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- 111863
Иностранный язык (английский) В2.2 (FLR1207) Практическая работа
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- 111963
Иностранный язык (английский) В1.2 (ING1223) Практическая работа
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- 111855
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბენდიანიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 112610
საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია (SOS56512G1-LS) პრაქტიკული
108800
ეკონომიქსი (PRIEC0755) სემინარი
--- --- 111806
მაკროეკონომიკა (BMAME05) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- --- 112640
საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია (SOS56512G1-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- --- --- 111971.1-7
მიკროეკონომიკა (BMIKR05) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- 108860
ეკონომიქსი (PRIEC0755) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- 112942
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
108834
ეკონომიქსი (PRIEC0755) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 4630, 4630ა
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
--- 108867, 108866
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 108838-1
ეკონომიქსი (PRIEC0755) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- 108838
ეკონომიქსი (PRIEC0755) პრაქტიკული
13-21:00 --- --- --- --- --- 112960
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბენია ირინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 111667
საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკა (SOS14612G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბენია მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 112640, 112641
ინვესტიციები (INV0007-LS) ლექცია
4-12:00 --- --- --- 112642, 112643, 112644
ინვესტიციები (INV0007-LS) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 112640
ინვესტიციები (INV0007-LS) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 112642
ინვესტიციები (INV0007-LS) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- --- --- 112644
ინვესტიციები (INV0007-LS) პრაქტიკული
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბეჟანიშვილი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 3842, 3843, 3840, 3841
წიაღისეულის მომპოვებელი და სატრანსპორტო მანქანები (MRMTM03) ლექცია
6-14:00 --- --- --- --- 3635
ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ნორმატიული აქტები (MAPS54603G1) ლექცია
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბეჟანიშვილი ლოლიტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 108740.2-8
მონაცემთა ბაზის MS SQL სერვერის პროგრამ. რეალიზაციის ენა Transact-SQL (DBMSS08) ლაბორატორიული
--- --- --- 8996
მონაცემთა მართვის სისტემების დაპროექტება (DMSD208) ლაბორატორიული
---
8-16:00 --- --- --- --- --- 108740, 108741
მონაცემთა ბაზის MS SQL სერვერის პროგრამ. რეალიზაციის ენა Transact-SQL (DBMSS08) ლექცია
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 108742, 108743
მონაცემთა ბაზის MS SQL სერვერის პროგრამ. რეალიზაციის ენა Transact-SQL (DBMSS08) ლექცია
--- --- 108842, 108843
მონაცემთა დამუშავების ენები (MOND06) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 8996
მონაცემთა მართვის სისტემების დაპროექტება (DMSD208) ლექცია
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბეჟოშვილი თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 107652saj
სამშენებლო სამართალი (LAW15911G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 107651saj
სამშენებლო სამართალი (LAW15911G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 107650saj, 107651saj, 107652saj
სამშენებლო სამართალი (LAW15911G1-LS) ლექცია
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- 107650saj
სამშენებლო სამართალი (LAW15911G1-LS) პრაქტიკული
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბეჟუაშვილი იური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 108953
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 108951
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 108950, 108951, 108952, 108953
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
108952
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 108950
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერაია ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 108839
Программные системы управления проектами (ICT54308R1-LP) Лекция
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 108939
Персональные прикладные системы (ICT54208R1-LP) Практическая работа
--- 108839
Объектно-ориентированное программирование-2 (на базе C++/C#) (ICT35208R1-LPK) Лекция
---
6-14:00 --- --- --- --- --- 108839.1-8
Программные системы управления проектами (ICT54308R1-LP) Лабораторная работа
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 108839
Объектно-ориентированное программирование-2 (на базе C++/C#) (ICT35208R1-LPK) Практическая работа
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 108834.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C# -ის ბაზაზე) (OOPC208) ლაბორატორიული
11-19:00 --- 108839
Программные системы управления проектами (ICT54308R1-LP) Курсовая работа
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- 108939
Персональные прикладные системы (ICT54208R1-LP) Лекция
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერბერაშვილი თამარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 108967
ბიოფიზიკა (BPHS108) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 108966, 108967
ბიოფიზიკა (BPHS108) ლექცია
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 108966
ბიოფიზიკა (BPHS108) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- 8906
ნანოტექნოლოგიები ბიომედიცინაში (BMN5108) ლექცია
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- 8906
ნანოტექნოლოგიები ბიომედიცინაში (BMN5108) სემინარი
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერეკაშვილი ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 61901.1-6
არქიტექტურული გეგმარების საწყისები. აზომვითი პრაქტიკა (APBPM06) პრაქტიკული
61903.1-6
არქიტექტურული გეგმარების საწყისები. აზომვითი პრაქტიკა (APBPM06) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- 61902.1-6
არქიტექტურული გეგმარების საწყისები. აზომვითი პრაქტიკა (APBPM06) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- 61900.1-6
არქიტექტურული გეგმარების საწყისები. აზომვითი პრაქტიკა (APBPM06) პრაქტიკული
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერეკაშვილი ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 107850a, 107850b, 107850c
კანონისმიერ ვალდებულებითი ურთიერთობების სამართალი (KNS695UR) ლექცია
7-15:00 --- --- --- --- --- 107850j, 107850k, 107850l
კანონისმიერ ვალდებულებითი ურთიერთობების სამართალი (KNS695UR) ლექცია
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერეჟიანი მალხაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 1109215
სასურსათო პროდუქტების ტექნოლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება (MMFPG04) ლექცია
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- 1109215
სასურსათო პროდუქტების ტექნოლოგიური პროცესების მათემატიკური მოდელირება (MMFPG04) პრაქტიკული
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიაშვილი დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 216104-1
ვიდეოტექნიკა (VIDE02) ლექცია
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 216104-1
ბგერითი და სატელევიზიო მაუწყებლობა (ZDFX CXV) ლექცია
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიაშვილი მამუკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 912850, 912851, 912825
სამართლიანობის თეორიები (A1000001Z) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 712925, 712960, 712961
სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო როგორც ზნეობრივი სახელმწიფო (asdfg) ლექცია
--- --- --- --- 912950, 912951, 912925
სამართლიანობის თეორიები (A1000001Z) ლექცია
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიაშვილი მარიამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 108607
ალგორითმების და რეკურსიის თეორია (MAS13508G1-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 108607
ალგორითმების და რეკურსიის თეორია (MAS13508G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- 108607
შესავალი მტკიცებათა თეორიაში (MAS12908G1-LS) ლექცია
--- 108607
შესავალი მტკიცებათა თეორიაში (MAS12908G1-LS) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიაშვილი ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 110930
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS15410G1-LSB) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 110918
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS15410G1-LSB) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიკაშვილი თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 108939
Физика 2 (PHY02R8) Лекция
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 108839
Физика 4 (ASERDXBSFVC) Лекция
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიკაშვილი ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 111671
სასურსათო საქონლის სამომხმარებლო თვისებები (SSST) ლექცია
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 111671
სასურსათო საქონლის სამომხმარებლო თვისებები (SSST) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიკელაშვილი გივი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- D-8999
მათემატიკური ფიზიკის მოდელები და მეთოდები 2 (MMMP208) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 3831
ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა (MATBP08) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- 110906
კალკულუსი II (CALC210) ლექცია
108604
გამოთვლითი მეთოდები (COM0108) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 110906
კალკულუსი II (CALC210) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- D-8999
მათემატიკური ფიზიკის მოდელები და მეთოდები 2 (MMMP208) ლექცია
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 108604
გამოთვლითი მეთოდები (COM0108) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- 3831
ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა (MATBP08) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიშვილი მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 108981
პერსონალური გამოყენების სისტემები (PAS0208) პრაქტიკული
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიშვილი მირანდა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 712910.2-12, 712935.2-12
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 712910.2-12, 712935.2-12
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 111967, 111968, 111969
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლექცია
3-11:00 --- --- --- --- --- 111965, 111966, 111970, 111971
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლექცია
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 051820/2m
საწარმოო პროცესების ორგანიზაცია მექანიკურ წარმოებაში (SAWORG05) პრაქტიკული
111970.1-7
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდები (BUA48913G1-LB) ლაბორატორიული
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიძე ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 112940, 112941, 112942
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) ლექცია
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიძე ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 1633, 1650, 1651
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- 1665, 1670, 1675
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
---
13-21:00 --- 1652, 1645, 1646
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
--- --- --- 1630, 1631, 1632
მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიძე ლიდა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1908
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 1909
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 1910
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- --- 1911
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიძე ლიკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 151690
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 151691
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 151692
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 151690, 151691, 151692
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) ლექცია
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერიძე ჯემალ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 218101, 218102, 218103, 218104
სატელეკომუნიკაციო ქსელების აგების საფუძვლები (SQA08) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 216101-1, 216101-2
ფიჭური მობილური კავშირის ტექნოლოგიები (FMKT08) ლექცია
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 218105
Основы построения телекоммуникационных систем (EET56202R1-LPB) Лекция
219301
ტელეტრაფიკის მეთოდები ინფორმაციის განაწილების სისტემებში (TMIGS08) ლექცია
10-18:00 --- --- --- 219201.4-2
ფართოზოლოვანი ციფრული ქსელები---DSL (FCQX08) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- 219201
ტელეტრაფიკის თეორიის მათემატიკური მეთოდები (TTMM08) ლექცია
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბეროზაშვილი დუჩა-გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- 707950A
ტრანსნაციონალური დანაშაულის კრიმინალიზაციის და სამართალშეფარდების პრობლემები (LAW11011G2-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერუაშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 4730, 4730ა
სასურსათო ნედლეულის გადამამუშავებელი მოწყობილობანი (SANEGAM04) ლექცია
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 4730
სასურსათო ნედლეულის გადამამუშავებელი მოწყობილობანი (SANEGAM04) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 151760
კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საზომ- საკონტროლო ხელსაწყოები (MAP11505G1-LP) ლექცია
8-16:00 --- --- --- --- --- 4730ა
სასურსათო ნედლეულის გადამამუშავებელი მოწყობილობანი (SANEGAM04) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერუაშვილი მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 111969
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 111966
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერძენიშვილი თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 217191
საწარმოო სისტემები და პროცესები (MSPR002) ლექცია
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 216191
უსაფრთხოება საწარმოო სისტემებში (SPRSY02-LP) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 219235
სტრატეგიული მენეჯმენტის კონცეპტუალური საკითხები (BASTM02-LS) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბერძენიშვილი ირინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 41934
ფორმალური და მოლეკულური კინეტიკა (SCFMK04) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 41934
ფორმალური და მოლეკულური კინეტიკა (SCFMK04) ლექცია
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 41934
ხსნართა თეორიის საფუძვლები (FDSTT04) ლექცია
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 41934
ხსნართა თეორიის საფუძვლები (FDSTT04) პრაქტიკული
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბეციაშვილი მარიამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 1109203
Advanced Plant Breeding (BRS15210E1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 1109203
Advanced Plant Breeding (BRS15210E1-LS) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბზიავა კონსტანტინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 132050 (შ)
წყალსამეურნეო სისტემების ინჟინერია (WAENG01) ლექცია
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 121951
ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების დაპროექტება (AAC01701G1) ლექცია
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 121951
ბუნებრივი წყლების მიღება და ნაგებობების დაპროექტება (BUNWY01) პრაქტიკული
121953
Water Resources Planning (AAC92901E 1) Lecture
---
6-14:00 121951
ბუნებრივი წყლების მიღება და ნაგებობების დაპროექტება (BUNWY01) ლექცია
--- --- 1750, 1751, 1752
წყლის ქიმია და მიკრობიოლოგია (WCHMI01) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 121951
წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება, მონიტორინგი და დაცვა (AAC89201G1) ლექცია
121953
Water Resources Planning (AAC92901E 1) Course paper
--- 121951
წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება, მონიტორინგი და დაცვა (AAC89201G1) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 121951
ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების დაპროექტება (AAC01701G1) პრაქტიკული
--- 132050 (შ)
წყალსამეურნეო სისტემების ინჟინერია (WAENG01) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბზიშვილი კარლო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 107950g, 107950h, 107950i, 107950m, 107950n, 107950o, 107950p
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) ლექცია
--- --- --- ---
8-16:00 --- 107950j, 107950k, 107950l
შესავალი სამოქალაქო სამართალში (BUL0107 -LS) ლექცია
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბიბილეიშვილი დენიტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 4890, 4890ა
თეორიული ფიზიკური ქიმია 1 (TPCH104) ლექცია
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 4890
თეორიული ფიზიკური ქიმია 1 (TPCH104) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 41934
ქიმიური თერმოდინამიკა (CHTHD04) ლექცია
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 4890ა
თეორიული ფიზიკური ქიმია 1 (TPCH104) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბიბილური ანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 111655.2-7
საანგარიშსწორებო სისტემები (BUA21913G1-LB) ლაბორატორიული
111656
საანგარიშსწორებო სისტემები (BUA21913G1-LB) ლაბორატორიული
--- ---
5-13:00 --- 111855.1-7
საბანკო ინჟინერინგისა და მართვის საფუძვლები (BBEBT07-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 111856.2-7
საბანკო ინჟინერინგისა და მართვის საფუძვლები (BBEBT07-LB) ლაბორატორიული
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბიბიჩაძე დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 111646
აუდიტი (BUA11313G1-LSP) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 111645, 111646
აუდიტი (BUA11313G1-LSP) ლექცია
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 111645
აუდიტი (BUA11313G1-LSP) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბიძინაშვილი თეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 112742
საზღვარგარეთის ქვეყნების ინსტიტუციური სისტემები (INSFC07-LS) პრაქტიკული
3-11:00 --- 112741
საზღვარგარეთის ქვეყნების ინსტიტუციური სისტემები (INSFC07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 112743
საზღვარგარეთის ქვეყნების ინსტიტუციური სისტემები (INSFC07-LS) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 112740
საზღვარგარეთის ქვეყნების ინსტიტუციური სისტემები (INSFC07-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბიწაძე რუსუდან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 219167
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
--- 219168, 219167, 219166
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
8-16:00 219166
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
--- --- --- 219168
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბიჯამოვი იაკირ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 218139
Основы электромеханики (EET41402R2-LB) Лекция
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 216148
ელექტროენერგეტიკული სისტემები (EET47002G1-LK) ლექცია
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 216139
Технология производства электрических машин (EET44202R 2-LPK) Лекция
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 216139
Электрические аппараты распределительных устройств низкого и высокого напряжения (EET46802R3-LK) Лекция
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბლიაძე თამარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 112925
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- 4860.2-4, 4840.2-4
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
--- --- ---
4-12:00 4860.2-4
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 112925, 112926
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) ლექცია
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 112926
კულტურა და თანამედროვეობა (CAM0007) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 4801.2-4, 4740
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბლიაძე მურმანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 151792, 151793
ფირმის მენეჯმენტი 2 (BUA38205G1-LS) სემინარი
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 151790, 151791
ფირმის მენეჯმენტი 2 (BUA38205G1-LS) სემინარი
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 151790, 151791, 151792, 151793
ფირმის მენეჯმენტი 2 (BUA38205G1-LS) ლექცია
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბლიაძე სოფო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 111876
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 112840, 112841, 112842
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) ლექცია
--- --- --- ---
6-14:00 --- 112842
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- 112841
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 111915, 111916
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) ლექცია
111875
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბლუაშვილი დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 3816
Геотектоника с геодинамикой (GTG01R3) Лекция
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 3814
Геотектоника с геодинамикой (GTG01R3) Лекция
--- ---
10-18:00 3832.1-3
სამთო სამრეწველო გეოლოგია (PHS32603G1) ლექცია
--- 3801, 3802
გეოტექტონიკა (GEOTC03) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- 3832.1-3
სამთო სამრეწველო გეოლოგია (PHS32603G1) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- 3801
გეოტექტონიკა (GEOTC03) პრაქტიკული
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოგდანოვი ფაიკ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 217110
Распространение радиоволн и антенны (EET552302R1-LPKR) Лекция
--- ---
9-17:00 217110
Распространение радиоволн и антенны (EET552302R1-LPKR) Практическая работа
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოგველიშვილი ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 251904
დისტრიბუციისა და საწყობის მენეჯმენტი (DISWM05) ლექცია
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოგველიშვილი ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 151607
Конструктивная безопасность автомобиля (EET93905R2) Лекция
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 151607
Конструктивная безопасность автомобиля (EET93905R2) Практическая работа
--- --- 151604, 151603
ავტომობილების კონსტრუქციული უსაფრთხოება (CARSC05) ლექცია
---
10-18:00 151607
Конструктивная безопасность автомобиля (EET93905R2) Лекция
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოგვერაძე ლევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1606, 1607, 1608
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
--- --- --- 1686
სამშენებლო ეთიკა, სამართალი და კონტრაქტები (AAC81301G1-LP) ლექცია
3-11:00 --- --- --- 1603, 1604, 1605
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 121971
ოპერაციების მენეჯმენტი მშენებლობაში (OPEMC01GA1) ლექცია
--- 1880
სამშენებლო ეთიკა, სამართალი და კონტრაქტები (AAC81301G1-LP) ლექცია
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 1600, 1601, 1602
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოდოკია თემურ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 217139
Сети электропередачи (PTG17002) Лекция
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 218160, 218161, 218162
ელექტრული სადგურები და ქვესადგურები (PPS1702) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 217160, 217161, 217162
ელექტროგადაცემის ქსელები (PTG1702) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოკერია აკაკი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 4730ა
ხორც-პროდუქტების წარმოების ინჟინერია (EET14404G1-LP) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 4630, 4630ა
ხორცისა და რძის პროდუქტების წარმოების ძირითადი პრინციპები (EET14004G1-LP) ლექცია
--- ---
10-18:00 4730ა, 4730
ხორც-პროდუქტების წარმოების ინჟინერია (EET14404G1-LP) ლექცია
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 4830, 4830ა
ზოგადი მიკრობიოლოგია (GNMCR04) ლექცია
4730
ხორც-პროდუქტების წარმოების ინჟინერია (EET14404G1-LP) პრაქტიკული
--- --- 4730ა
ხორც-პროდუქტების წარმოების ინჟინერია (EET14404G1-LP) პრაქტიკული
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოლქვაძე ანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 111663
Риск-менеджмент (RISKM07-LS) Лекция
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 111663
Управление персоналом (HRESM07-LS) Практическая работа
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 111764
Введение в туризм (TOUPR07-LS) Практическая работа
10-18:00 --- --- --- 111663
Управление персоналом (HRESM07-LS) Лекция
--- 111763
Введение в туризм (TOUPR07-LS) Практическая работа
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- 111663
Риск-менеджмент (RISKM07-LS) Практическая работа
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოლქვაძე მერაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 61806, 61804, 61801, 61802, 61800, 61805
ლანდშაფტური არქიტექტურის ქალაქგეგმარებითი ასპექტები (CPALA06) საკურსო
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოლქვაძე ნონა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 4935
არაორგანული ქიმია (INCH104-L) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბონდარენკო თამარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 112729
Правовые основы журналистики (JOI15812R1-LS) Лекция
--- 112729
Расследовательская журналистика (RITME07-LS) Лекция
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 112829
История масс-медиа (JOI14212R1-LS) Практическая работа
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 112729
Расследовательская журналистика (RITME07-LS) Практическая работа
--- --- --- --- ---
7-15:00 112729
Редактирование медиапродукции (MPRCH07-LS) Лекция
--- --- --- 112829
Современные западные технологии в масскомуникации (JOI14312R1-LS) Лекция
---
8-16:00 --- --- --- 112729
Правовые основы журналистики (JOI15812R1-LS) Практическая работа
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 112829
Современные западные технологии в масскомуникации (JOI14312R1-LS) Практическая работа
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- 112829
История масс-медиа (JOI14212R1-LS) Лекция
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 112729
Редактирование медиапродукции (MPRCH07-LS) Практическая работа
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბორჩხაძე თეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 61903
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- 61904
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 61906
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- 61905.2-6
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოსიკაშვილი ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 8996-1.1-8
კომპიუტერული თამაშების პროექტირება და აგება (CGD0108) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 108640
ელექტრონული კომერციის სისტემების დაპროექტება (ICT32108G2-LK) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- 108740
ობიექტზე ორიენტირებული ანალიზი და დაპროექტება (OOAAD08) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- --- --- 8996-1
ელექტრონული ბიზნესის სისტემების დაპროექტება J2EE პლატფორმის ბაზაზე (ECJ0208) პრაქტიკული
--- 8996-1
ელექტრონული ბიზნესის სისტემების დაპროექტება J2EE პლატფორმის ბაზაზე (ECJ0208) ლექცია
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 8996-1
კომპიუტერული თამაშების პროექტირება და აგება (CGD0108) ლექცია
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოსტანაშვილი დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 2019/1/1, 2019/1/2
კულტურის სემიოტიკა და ხუროთმოძღვრული პრაქტიკა (PCPAR06) ლექცია
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 6700.1-6, 6701.1-6, 6703.1-6, 6705.1-6
არქიტექტურის პოეტიკა (AAC12106G1) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 6702.1-6, 6704.1-6, 6706.1-6
არქიტექტურის პოეტიკა (AAC12106G1) ლექცია
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოცვაძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 107850p
სისხლის სამართალი კერძო I (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 107650sis
სასჯელაღსრულების სამართალი (LAW17511G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოჭორიშვილი ირაკლი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- 8941-2
Web-აპლიკაციების დაპროგრამება .NET გარემოში მონაცემთა ბაზებით (ADO.NET, ASP.NET, MsSQL Server) (ASP1508) პრაქტიკული
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოჭორიშვილი ირინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 151920
გერმანული ენა 2 (LEH10105G2-P) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 151920
გერმანული ენა 2 (LEH10105G2-P) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- 151920
გერმანული ენა 2 (LEH10105G2-P) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 151920
გერმანული ენა 2 (LEH10105G2-P) ლექცია
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბოჭორიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 8996-1, 8996, 89104
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 8951.1-8, 8951-1.1-8, 8994-1
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- 8984, 8971, 8994
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბჟალავა თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 108870, 108871, 108872, 108873
matlab-ის ზოგადი საფუძვლები (MZS08) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბჟალავა ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 8941
სერვის ორიენტირებული სისტემები (SDGSGFVDV) ლექცია
108781, 108782, 108783, 108784
კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბრელიძე მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 8941-1, 8941-2
მულტიმედიური ტექნოლოგიები1 (MT10708) ლექცია
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუაჩიძე ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 110900
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (INFTEQ05) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 110900
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (INFTEQ05) ლექცია
--- 219169, 219170, 219171
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (KJSDFSF) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- 219166, 219167, 219168
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (KJSDFSF) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- 219163, 219164, 219165, 219160, 219161, 219162
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 2 (KJSDFSF) ლექცია
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუაძე ტრისტან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 8999-3
სტატისტიკური დასკვნების თეორია (TSI8508) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 108606
სტოქასტიკური სისტემების სტატისტიკა (MAS20508G1-LS) ლექცია
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 108606
რეგრესიული ანალიზი (MAS20408G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 8999-3
სტატისტიკური დასკვნების თეორია (TSI8508) ლექცია
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 108606
რეგრესიული ანალიზი (MAS20408G1-LP) ლექცია
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- 108606
სტოქასტიკური სისტემების სტატისტიკა (MAS20508G1-LS) პრაქტიკული
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუდაღაშვილი სულიკო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 108860
ობიექტზე ორიენტირებული დაპრო­გრამება 1 (C++/C#-ის ბაზაზე) (OOPC1108) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბურდიაშვილი ომარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 219222-1
ელექტროსისტემის დინამიკური მდგრადობა (EET40902G3-LPK) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 219222
ელექტროსისტემის დინამიკური მდგრადობა (EET40902G3-LPK) პრაქტიკული
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბურდიაშვილი რატი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 711955
ფინანსური ანგარიშგება ბანკში (FRBBP07-LP) ლექცია
6-14:00 --- --- --- --- --- 111645
საბანკო ოპერაციებისა და პროცესების სააღრიცხვო უზრუნველყოფა (OPESAB07) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- --- --- 111646
საბანკო ოპერაციებისა და პროცესების სააღრიცხვო უზრუნველყოფა (OPESAB07) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 111645, 111646
საბანკო ოპერაციებისა და პროცესების სააღრიცხვო უზრუნველყოფა (OPESAB07) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- 711955
ფინანსური ანგარიშგება ბანკში (FRBBP07-LP) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბურდული ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 1109215.1-10, 1109230.2-10, 1109200.3-10, 1109219.2-10, 1109212.4-10, 1109226.4-10
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) ლექცია
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 112935.1-12, 112925.1-12, 112940.1-12, 112910.1-12
უცხოური ენა (გერმანული) – B1.2 (LEH17512G1-P) პრაქტიკული
--- 712925.1-12, 712910.1-12, 711905, 712940
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) ლექცია
712925.1-12, 712910.1-12, 711905, 712940
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- --- --- 251904.2-5, 2019/2.2-6, 41933.2-4, 2019/1/2.2-6, 2019/1/1.2-6, 0319.2-5გ.2-3, 121983, 8941, 41933
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) ლექცია
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 4935ა.1-4, 4930ა.2-4, 108942.1-8
უცხოური ენა (გერმანული) – B1.2 (LEH17512G1-P) პრაქტიკული
--- --- 251904.2-5, 2019/2.2-6, 2019/1/2.2-6, 2019/1/1.2-6, 0319.2-5გ.2-3, 121983, 8941, 41933
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 1109215.1-10, 1109230.2-10, 1109200.3-10, 1109219.2-10, 1109212.4-10, 1109226.4-10
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) პრაქტიკული
--- 108970.1-8, 108910.1-8, 108966.3-8
უცხოური ენა (ინგლისური ენა B1.2) ( FLNE207) პრაქტიკული
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბურკაძე ტატიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 217110
Цифровые сети телекоммуникации (EET56002R1-LPBR) Лекция
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუჩუკური თენგიზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 108705, 108706
ფუნქციონალური ანალიზი 2 (MAS11808G1-LP) ლექცია
108705
ფუნქციონალური ანალიზი 2 (MAS11808G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 108706
ფუნქციონალური ანალიზი 2 (MAS11808G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუცხრიკიძე დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 151640
საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია (APP00R5) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 151640
საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია (APP00R5) ლექცია
--- --- 3835
მანქანათმშენებლობის ტექნილოგიის საფუძვლები (BBACTER5) ლექცია
--- 151840
ნამზადების პროექტირება და წარმოება (DEPBP05) ლექცია
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 151640
მანქანების რემონტის ტექნოლოგიები (MRETEC05) ლექცია
--- --- --- 151640
მანქანების რემონტის ტექნოლოგიები (MRETEC05) სემინარი
151840
ნამზადების პროექტირება და წარმოება (DEPBP05) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუცხრიკიძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 4600/6
სასურსათო პროდუქტების კონტროლი და ბიოტექნოლოგიური ტესტები (SASPRK04) ლექცია
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 4600/6
ზოგადი იმუნოლოგია (GENIM04) ლექცია
5-13:00 --- --- --- --- --- 4600/6
სამედიცინო ბიოქიმია (MBICH04) ლექცია
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 419109
გამოყენებითი იმუნოლოგია (APPIM04) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- 4600/6
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლექცია
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბუხრაშვილი ეკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 707985
საზღვარგარეთის ქვეყნების დიპლომატია (DFC0007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 707986
საზღვარგარეთის ქვეყნების დიპლომატია (DFC0007-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 707985, 707986
საზღვარგარეთის ქვეყნების დიპლომატია (DFC0007-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბაიძე გიგლა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 112742, 112743
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) ლექცია
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 111915, 111916
მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბაშვილი თალიკო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 108830.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C# -ის ბაზაზე) (OOPC208) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 108832.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C# -ის ბაზაზე) (OOPC208) ლაბორატორიული
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 108833.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C# -ის ბაზაზე) (OOPC208) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 108933.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამება 1 (DSPR108) ლაბორატორიული
11-19:00 --- 108831.1-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C# -ის ბაზაზე) (OOPC208) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- 108932.1-8
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამება 1 (DSPR108) ლაბორატორიული
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბაშვილი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 108738.1-8
ინფორმაციული სისტემების და ტექნოლოგიების საფუძვლები (GDLJFS) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 108630.1-8
ქსელური ოპერაციული სისტემები (NOS5108) ლაბორატორიული
108633.1-8
ქსელური ოპერაციული სისტემები (NOS5108) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 108738-1.1-8
ინფორმაციული სისტემების და ტექნოლოგიების საფუძვლები (GDLJFS) ლაბორატორიული
108631.1-8
ქსელური ოპერაციული სისტემები (NOS5108) ლაბორატორიული
---
8-16:00 --- --- --- --- --- 108632.1-8
ქსელური ოპერაციული სისტემები (NOS5108) ლაბორატორიული
9-17:00 108633, 108634, 108636
ქსელური ოპერაციული სისტემები (NOS5108) ლექცია
--- --- --- --- ---
10-18:00 108630, 108631, 108632
ქსელური ოპერაციული სისტემები (NOS5108) ლექცია
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 108738, 108738-1
ინფორმაციული სისტემების და ტექნოლოგიების საფუძვლები (GDLJFS) ლექცია
--- ---
13-21:00 108636.1-8
ქსელური ოპერაციული სისტემები (NOS5108) ლაბორატორიული
--- 108634.1-8
ქსელური ოპერაციული სისტემები (NOS5108) ლაბორატორიული
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბაშვილი ნატალია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 108932.1-8
პერსონალური გამოყენების სისტემები (PAS0208) ლაბორატორიული
--- --- --- 108933
პერსონალური გამოყენების სისტემები (PAS0208) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- --- 108933.1-8
პერსონალური გამოყენების სისტემები (PAS0208) ლაბორატორიული
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 108830.1-8
პროექტების მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიები (SSFPM08) ლაბორატორიული
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 108831.2-8
პროექტების მართვის ინფორმაციული ტექნოლოგიები (SSFPM08) ლაბორატორიული
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბელაია აკაკი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 110806
საინჟინრო სტატისტიკა (ENST010) ლექცია
--- --- --- --- 110806
საინჟინრო სტატისტიკა (ENST010) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბელია ჯემალ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 107850d, 107850e, 107850f
სისხლის სამართალი კერძო I (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) ლექცია
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 107850a, 107850b, 107850c
სისხლის სამართალი კერძო I (ადამიანისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული) (CRL0207-LS) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბრიჩიძე მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 4600/8
კომუნიკაციების კოროზიისაგან დაცვა, კონტროლი და ინსპექცია (KOMUNIK04) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბუნია მიხეილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 707950A, 707950A1, 707950A2
თანამედროვე კრიმინოლოგია (LAW10611G2-LS) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 707950A
თანამედროვე კრიმინოლოგია (LAW10611G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- 707950A2
თანამედროვე კრიმინოლოგია (LAW10611G2-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაბუნია რუსუდანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 108872
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 107850m.1-11
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
107850n
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- 108873.1-8
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაგაძე მზევინარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 61801.1-6, 61802.1-6, 61803.1-6, 61804.1-6, 61805.1-6, 61806.1-6
ენერგოეფექტური შენობების დაპროექტების პრინციპები (BENEF06) ლექცია
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 2019/1/1, 2019/1/2
არქიტექტურული ფიზიკა და არქიტექტურა (PHS67506G1-LB) ლექცია
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაგიევა მადინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 111763
Основы журналистики (BJ0UR07-LS) Практическая работа
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- 112729
Реклама в журналистике (AIMSK07-LS) Лекция
---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 111763, 111764
Основы журналистики (BJ0UR07-LS) Лекция
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 111963
Письменная и устная коммуникация (WOC0007-LS) Практическая работа
111764
Основы журналистики (BJ0UR07-LS) Практическая работа
--- ---
11-19:00 112729
Реклама в журналистике (AIMSK07-LS) Практическая работа
--- 111963
Письменная и устная коммуникация (WOC0007-LS) Лекция
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაგნიძე ემზარი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 707950A, 707950A1, 707950A2
შედარებითი სისხლის სამართალი (CLP0707-LS) ლექცია
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 707950A2
შედარებითი სისხლის სამართალი (CLP0707-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაგოშიძე გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 110819
დენდროლოგია - ფარულთესლოვანები (DENAN005) ლექცია
--- --- --- --- 1109319
ტყეთმცოდნეობის გავრცობილი კურსი (FOR14510G1-L) ლექცია
3-11:00 --- --- --- 110719
სატყეო მელიორაცია (FOR11910G1-LP) ლექცია
--- ---
4-12:00 110719
მეტყევეობა (FORES05) ლექცია
--- --- 110619, 110620
სატყეო მელიორაცია (FOR11910G1-LP) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 1109219
საცდელი საქმის მეთოდიკა (MER0004) ლექცია
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 1109219
საცდელი საქმის მეთოდიკა (MER0004) პრაქტიკული
1109319
სამეცნიერო კვლევის მეთოდები სატყეო საქმეში (SRMF005) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაგოშიძე მიხეილი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 108760
ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები (IUS08) ლექცია
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაგოშიძე შალვა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 121943
საზღვაო პორტები და კონტინენტური შელფის ნაგებობები (AAC33801G1-LPK) ლექცია
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გალახვარიძე ნაირა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 111767, 111769, 111770
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 711904, 711905, 711875A1, 711875A2, 711875A3
ინოვაციური მენეჯმენტი (INMEN05) ლექცია
--- --- 111855
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 111856
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 111770
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
--- 111769
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 111855, 111856
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) ლექცია
--- --- --- 711904
ინოვაციური მენეჯმენტი (INMEN05) პრაქტიკული
---
13-21:00 711905
ინოვაციური მენეჯმენტი (INMEN05) პრაქტიკული
111767
ქვეყანათმცოდნეობა (CKN0007-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გამსახურდია მაია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 2019/2.1-6, 2019/1/2.1-6, 2019/4
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
107750k
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- 107888
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- 61901
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
--- 111806
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- --- --- --- 107850d
უცხო ენა (ინგლისური– B2.2) (FLN1410) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- 107750g
პროფესიული ინგლისური-2 (PLR1607-P-I) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 2019/2.1-6, 2019/1/2.1-6, 2019/4
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- 4935
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
61902
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
--- 111716.2-7
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გამყრელიძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 707985.2-11, 707950A.2-11, 707950B.2-11, 707950C.2-11
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) ლექცია
--- 107750c.1-11
პროფესიული გერმანული-2 (PLR1607-P-G) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 219165.2-2, 1980, 1912, 3942, 61905
უცხოური ენა (გერმანული) – B1.2 (LEH17512G1-P) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 108873, 111815.1-7, 111867.1-7, 112826.1-12, 112835.1-12, 112861.1-12, 112841.1-12, 4890ა
უცხოური ენა (გერმანული) – B2.2 (LEH11312G1-P) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 110935.1-10
უცხოური ენა (გერმანული) – B1.2 (LEH17512G1-P) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 707985.2-11, 707950A.2-11, 707950B.2-11, 707950C.2-11
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (გერმანული) (TPT0007-LP) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- 107950C.1-11, 111967.1-7, 107986
უცხოური ენა (გერმანული) – B1.2 (LEH17512G1-P) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- 110912.1-10, 110915.1-10
უცხოური ენა (გერმანული) – B1.2 (LEH17512G1-P) პრაქტიკული
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გამყრელიძე ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 110915
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS15410G1-LSB) პრაქტიკული
--- 110917
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS15410G1-LSB) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- 110916
ანალიზური ქიმია, თვისებითი და რაოდენობითი ანალიზი (PHS15410G1-LSB) პრაქტიკული
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გასვიანი ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 4935ა.2-4
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 4935.2-4
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაფრინდაშვილი ბესიკი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 219163
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- 219171
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- 219168
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- --- 219164
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- 219161
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 3940.1-3
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- 219101
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
219191
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- 219172
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 3941
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
219101
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- --- 219161, 219172, 219164
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
219163, 219168, 219171, 219191
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- 3931.1-3, 3932.1-3, 3935.1-3, 3936.1-3
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაფრინდაშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 108984
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 108983
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 219191
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 219101
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 219102
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- 108982
უცხო ენა (ინგლისური -B1.2) (FLN0410) პრაქტიკული
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაფრინდაშვილი როზა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 112860, 112861, 112862
სოციალური ფსიქოლოგია (SOCPS07-LS) ლექცია
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 111955
ბიზნესის ფსიქოლოგია (SOS31913G1-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- 4990.1-4
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) ლექცია
13-21:00 --- --- --- --- --- 4990
ფსიქოლოგიის შესავალი (GEPSY07) პრაქტიკული
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაფრინდაშვილი ქეთევანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 111855
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
--- 412926
ქართული ენის კომუნიკაციური ასპექტები (QEK6547ASP) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- 1908, 1909, 1912
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) ლექცია
--- ---
4-12:00 --- 111955
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
--- --- --- ---
5-13:00 --- 412936
ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ელემენტები (TRE9856MRA) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 111855, 111856
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) ლექცია
--- --- 412936
ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ელემენტები (TRE9856MRA) ლექცია
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 1908, 1909, 1912
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) პრაქტიკული
--- --- 111955
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) ლექცია
---
11-19:00 111856
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები (WOC0007) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაჩეჩილაძე ავთანდილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 108960, 108940
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- --- 108900, 108960, 108940, 108941, 108942, 108943
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- 108900
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაჩეჩილაძე ლელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 108760
მულტიპარადიგმული დაპროგრამების საფუძვლები Python ენის ბაზაზე (JDFJKFLF) ლექცია
--- --- --- --- 3831
ობიექტზე ორიენტირებული დაპრო­გრა­მება 1 (Visual Basic-ის ბაზაზე) (OOP1V08) ლექცია
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 108750, 108751, 108752, 108753
დაპროგრამების ენის JAVA საფუძვლები (DSFSFC) ლექცია
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 108966, 108967
დაპროგრამების საფუძვლები (C++ ენის ბაზაზე) (SDFGHJK) ლექცია
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 108966
დაპროგრამების საფუძვლები (C++ ენის ბაზაზე) (SDFGHJK) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 3931
დაპროგრამების საფუძვლები (C++ ენის ბაზაზე) (SDFGHJK) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 108967
დაპროგრამების საფუძვლები (C++ ენის ბაზაზე) (SDFGHJK) პრაქტიკული
--- --- 3931
დაპროგრამების საფუძვლები (C++ ენის ბაზაზე) (SDFGHJK) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაჩეჩილაძე ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108734
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) საკურსო
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 108736
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) საკურსო
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 108730
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) საკურსო
--- --- --- ---
8-16:00 --- 108733
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) საკურსო
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- 108730, 108731, 108732
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 108730.2-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 108733, 108734, 108736
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლექცია
---
13-21:00 --- --- 108734.2-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
--- 108736.2-8
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება და პროგრამული რეალიზაცია (SQL Server-ის ბაზაზე) (HSJFKSF) ლაბორატორიული
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გაჩეჩილაძე როლანდ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 1914
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 108805
ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები 2 (MAS10308G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- 108805, 108806
ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები 2 (MAS10308G1-LP) ლექცია
--- 1915
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 1904, 1905, 1906, 1907
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- 1912, 1913, 1914, 1915
საინჟინრო მათემატიკა 2 (DFSGHJ) ლექცია
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გეგენავა დიმიტრი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 107950d, 107950e, 107950f
საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი (LAW12011G1-LS) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- --- --- 107950a, 107950b, 107950c
საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი (LAW12011G1-LS) ლექცია
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გეგენავა ლეილა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 1109309
ეკონომიკური კვლევის მეთოდები (EKOKVM010) ლექცია
--- 110815, 110816, 110817, 110818, 110830
წარმოების ეკონომიკა , მენეჯმენტი და მარკეტინგი (PEMAM04) ლექცია
--- --- ---
4-12:00 --- 110815
წარმოების ეკონომიკა , მენეჯმენტი და მარკეტინგი (PEMAM04) პრაქტიკული
--- --- --- ---
5-13:00 --- 110816
წარმოების ეკონომიკა , მენეჯმენტი და მარკეტინგი (PEMAM04) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 110817
წარმოების ეკონომიკა , მენეჯმენტი და მარკეტინგი (PEMAM04) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 110818
წარმოების ეკონომიკა , მენეჯმენტი და მარკეტინგი (PEMAM04) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გეგეშიძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 4940
არაორგანული ქიმია (INCH104-L) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 4901, 4902, 4940
არაორგანული ქიმია (INCH104-L) ლექცია
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 4901
არაორგანული ქიმია (INCH104-L) პრაქტიკული
41908
კოორდინაციული ქიმიის თეორიული საფუძვლები (TPCDC04) ლექცია
---
10-18:00 --- 4902
არაორგანული ქიმია (INCH104-L) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გეგია შალვა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 0319.2-5გ
სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების ძებნა–ძიება (PEODE03) ლექცია
3710
სასარგებლო წიაღისეულის რაოდენობის განსაზღვრა წიაღში (EVMOD03) ლექცია
---
4-12:00 --- --- --- --- 0319.2-5გ
დასინჯვა და დოკუმენტაცია გეოლოგიური სამუშაოების დროს (TDDGW03) ლექცია
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გელაშვილი ვაჟა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 6700.1-6
საზოგადოებრივი ცენტრის არქიტექტურული დაპროექტება (AAC11506G1) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 2019/1/2.3-6
არქიტექტურული პროექტი 2 (AAC14706G1-PK) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 6607.1-6
სამრეწველო-სატრანსპორტო შენობის არქიტექტურული დაპროექტება (AC11706G1) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გელაშვილი მარიამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 412929
ქართული ენის გრამატიკა (სინტაქსის საკითხები) (LEH15712G2-LP) ლექცია
3-11:00 --- --- 412932
ქართული ენის გრამატიკა (სინტაქსის საკითხები) (LEH15712G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- 412930
ქართული ენის გრამატიკა (სინტაქსის საკითხები) (LEH15712G2-LP) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 412932
ქართული ენის გრამატიკა (სინტაქსის საკითხები) (LEH15712G2-LP) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- --- 412931
ქართული ენის გრამატიკა (სინტაქსის საკითხები) (LEH15712G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- 412929
ქართული ენის გრამატიკა (სინტაქსის საკითხები) (LEH15712G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 412931
ქართული ენის გრამატიკა (სინტაქსის საკითხები) (LEH15712G2-LP) ლექცია
---
11-19:00 --- 412930
ქართული ენის გრამატიკა (სინტაქსის საკითხები) (LEH15712G2-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გელაშვილი შოთა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 2019/5
საცხოვრებელი შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIRBL06) საკურსო
9-17:00 --- --- --- 2019/5
საცხოვრებელი შენობების ინტერიერის დაპროექტება (DIRBL06) საკურსო
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

გელიაშვილი ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- -