2012-2013 სასწავლო წლის II სემესტრი
 
                               

 

კვლევითი კომპონენტი - დოქტორანტურა I-I (2013 წლის თებერვალში ჩარიცხულთათვის)


ს ტ უ დ ე ნ ტ თ ა   ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ!

საფინანსო ხელშეკრულების თანახმად სტუდენტს დღეისათვის გადახდილი უნდა ჰქონდეს 2013-2014 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის ¾.

ელექტრონულ უწყისებში შეზღუდვის მოხსნისათვის გთხოვთ, ფინანსური დავალიანების დაფარვისთანავე, სწავლების დეპარტამენტში (ადმ. კორპ., ოთახი 352) წარადგინოთ შესაბამისი ცნობა ბუღალტერიიდან.

 

ფინანსური დავალიანების მქონე ყველა სტუდენტს უახლოეს დღეებში წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეეზღუდება შეფასებების შეტანა ელექტრონულ უწყისებში და შეუჩერდება სტატუსი.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009