2013-2014 სასწავლო წლის II სემესტრი
 
                               

გთხოვთ შეიტანოთ ჯგუფის ნომერი და პაროლი

ჯგუფი
პაროლი
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009