2012-2013 სასწავლო წლის I სემესტრი
 
                               


დოქტორანტურის 2012/2013 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგი!


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009