2012-2013 სასწავლო წლის I სემესტრი
 
                               

ყურადღება! გახსნილია დასკვნითი გამოცდის, დამატებითი გამოცდის და დოკუმენტური მასალის "დროითი ფანჯრები"!


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009