2012-2013 სასწავლო წლის II სემესტრი
 
                               

ყურადღება! გახსნილია დასკვნითი გამოცდის დროითი ფანჯარა!


ბრძანება № 49 დოქტორანტურაში 2012/2013 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში სასწავლო განრიგის შესახებსაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009