2012-2013 სასწავლო წლის II სემესტრი
 
                               

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009