2014-2015 სასწავლო წლის I სემესტრი
 
                               

 


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009