2015-2016 სასწავლო წლის I სემესტრიმაგისტრატურა - სასწავლო კომპონენტიმაგისტრატურა - კვლევითი კომპონენტი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009