2012-2013 სასწავლო წლის I სემესტრი
 
                               

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009