2015-2016 სასწავლო წლის I სემესტრი
 
                               

გთხოვთ შეიტანოთ ჯგუფის ნომერი და პაროლი

ჯგუფი
პაროლი
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009